Afstammings Sweerts - Sweers vanaf Karel de Grote

1 Karel de Grote is geboren op 02-04-742 (mogelijk te Jupille-sur-Meuse, dit is volgens de overlevering wel de geboorteplaats van zijn vader Pepijn de Korte)

zoon van Pepijn de Korte en Bertrade van Laon [bron: Gezinskaart van Karel de Grote]. Karel is overleden op 28-01-814 in Aken, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, 71 jaar oud [bron: Gezinskaart van Karel de Grote].


Notitie bij Karel:

Leven

Onderstaande, aangaande Karel de Grote overgenomen uit Wikipedia
============================================


Wat in de eerdere aanhef stond dat dit een parenteel zou zijn is niet juist. Het is meer een "afstammingsreeks vanaf Karel de Grote, naar de Sweerts / Sweers familie met de bekende Nederlandse zeeheld Isaac Sweers.

Het kwam door het zoeken van mij naar de mogelijkheid van familiebanden op verzoek van een mij bekende familie Zweers, welke vermoedde familie te zijn van de zeeheld Sweers, waarbij ik stuitte op een reeks van familieleden Sweerts/Sweers voortkomend in deze (afstammingsreeks vanaf Karel de Grote), dus dat is min of meer aan elkaar gebreid. Uiteindelijk is de mij bekende familie Zweers geen familie van de Nederlandse zeeheld Sweers.


============================================
Jeugd

Karel werd in 754 samen met zijn broer Carloman door de paus gezalfd in de kathedraal van Saint-Denis. Karel, zijn broer en zijn vader worden tot "patricius Romanorum" benoemd. De Frankische adel nam daarbij een eed om alleen nakomelingen van Pepijn tot koning te kiezen. Een jaar later ging hij op de villa van zijn vader in Jupille leven.

Gedeeld koningschap

Na de dood van zijn vader in 768 werd zijn koninkrijk verdeeld onder Karel en Carloman. Karel kreeg de gebieden langs de westelijke en noordelijke kusten: het westen van Aquitanië, de grootste delen van Neustrië en Austrasië, en Thüringen. Carloman kreeg Bourgondië, Alemannië, de resterende delen van Aquitanië, Neustrië en Austrasië, de Provence, en het indirecte gezag over Beieren. Karel werd gekroond in Noyon, Carloman in het nabijgelegen Soissons.

In 769 onderdrukt Karel, zonder hulp van Carloman, een opstand in Aquitanië en Gascogne. In 770 sluit hij een verdrag met Tassilo III van Beieren. In datzelfde jaar treed hij in het huwelijk met de Longobardische prinses Desiderata Dit zeer tegen de zin van paus Stefanus III, die de samenwerking met de Franken in gevaar ziet komen. Carloman was hierdoor omringd door Karel en zijn bondgenoten.

In 771 werd Karel verliefd op Hildegard, de 13-jarige dochter van de machtige graaf Gerold van de Vinzgau uit Alemannië (dus een onderdaan van Carloman). Hij verstoot Desiderata en trouwt met Hildegard. Volgens de normen van die tijd was Hildegard nog niet huwbaar en pas toen de paus drie jaar later verlegen zat om Karels hulp, werd het huwelijk erkend. Desiderata keerde terug naar haar vader die diep was beledigd en direct onderhandelingen met Carloman begon. Carloman stierf echter op 5 december 771. Karel negeerde de rechten van zijn neefjes en werd koning van het gehele Frankische rijk. De weduwe van Carloman kon met haar kinderen naar de Longobarden vluchten.

Uitbreiding van het rijk

In de 46 jaren van zijn heerschappij voerde Karel meer dan 50 oorlogen, wat voor een middeleeuwse vorst meer dan gemiddeld is, maar gezien de duur van zijn bewind en de omvang van zijn rijk niet verwonderlijk. De meeste tijd van zijn bewind brengt Karel door met veldtochten. Zeker in het begin van zijn regering is een beeld te zien dat Karel van grens naar grens trekt, steeds zijn vijanden verslaat en dan wegtrekt naar de volgende veldtocht - waarna zijn tegenstanders weer voorzichtig hun verloren gebieden terugwinnen. Pas nadat Karel zijn militaire organisatie heeft gedecentraliseerd, weet hij aan alle grenzen zijn overwinningen in blijvende resultaten om te zetten.

Longobarden / Italië

Aan de oorlog tegen de Longobarden, ging een politiek conflict vooraf: toen Pepijn de Korte, de laatste Merovingische koning had afgezet en in 754 door paus Stefanus tot koning der Franken werd gezalfd, beloofde hij in ruil de kerkvorst het exarchaat van Ravenna (de exarch was de Byzantijnse militaire bevelhebber in Italië), de Pentapolis (letterlijk De Vijf Steden, nl. Ancona, Fano, Pesaro, Rimini en Senigallia) en het ducaat Rome (zo genoemd naar de dux, de Byzantijnse provinciegouverneur in Italië). Dit is de zogenaamde Pepijnse Schenking.

Koning Desiderius van de Longobarden bezette het exarchaat van Ravenna in 772. De nieuwe paus Adrianus I vraagt hem terug te trekken maar Desiderius weigert. Beide partijen sturen een missie naar Karel om zijn steun te vragen. Karel kiest de kant van de paus maar Desiderius reageert door Toscane te bezetten en trekt naar Rome. Karel houdt eerst een expeditie tegen de Saksen maar trekt daarna naar Italië. Zijn oom Bernard leidde een leger over de Grote Sint-Bernhardpas, terwijl Karel zelf over de Mont Cenis trok.

Door deze omtrekkende beweging werd de verdediging van de Longobarden omzeild. Desiderius trekt zich terug op Pavia en zijn zoon trekt zich terug op Verona. Verona wordt snel veroverd en het gezin van Carloman wordt daar gevangen genomen. De zoon van Desiderius vlucht naar Constantinopel.

Na een beleg van 10 maanden moet Pavia zich in 774 opgeven en Karel kroont zich daar tot koning van de Longobarden, en noemt zich vervolgens "koning der Franken en der Langobarden". Desiderius wordt opgesloten in de abdij van Corbie. Longobardische graven die zich aan Karel onderwerpen houden hun positie, de anderen worden vervangen door Franken. Met Pasen bezoekt Karel Rome en creëert de kerkelijke staat.

In 776 wordt nog een opstand van de hertogen van Friuli, Spoleto en Benevento door Karel, die met zijn leger snel uit Saksen naar Italië trekt, de kop ingedrukt. In 781 wordt Karels zoon Carloman (8 jaar oud) tot koning van Italië benoemd en krijgt daarbij de naam Pepijn.

Het bestuur en de militaire leiding zijn in handen van ervaren hovelingen, Pepijn leeft in Italië en krijgt een opvoeding volgens de Italiaanse gewoonten. In 787 moet Karel nog een opstand in Salerno en Benevento onderdrukken. In 792 zal de hertog van Benevento weer weigeren om het gezag van Karel te erkennen en nu blijvend zijn onafhankelijkheid verwerven - misschien verhindert de samenzwering aan het hof van 792 rond Pepijn met de Bult een adequaat ingrijpen. Wel veroveren de Franken rond deze tijd Corsica en Sardinië op de Saracenen.

In 799 moest paus paus Leo III Rome ontvluchten en zocht hulp bij Karel in Paderborn. Een jaar later herstelde Karel Leo III in Rome en voorkomt daarbij ook een synode die de beschuldigingen tegen de paus zou onderzoeken, een reinigingseed is voldoende om de paus te rehabiliteren. Als tegenprestatie wordt Karel op eerste kerstdag gekroond tot keizer van het Westen. Karel kroonde daarop zijn zoon Karel tot koning van de Franken.

In 804 koos de stad Venetië ervoor om zich bij het Frankische rijk aan te sluiten, terwijl de stad tot die tijd formeel Byzantijns was. Als gevolg daarvan zou de Byzantijnse vloot een aantal jaren aanvallen uitvoeren tegen de Frankische kustgebieden in Italië. In 810 wordt een overeenkomst gesloten met Byzantium: Venetië wordt weer een Byzantijnse stad en de Franken krijgen Istrië.

In 812 overlijdt Pepijn en wordt opgevolgd door zijn onwettige zoon Bernard.

Saksen en Friezen

In 773 hield Karel een strafexpeditie in het centrale deel van Saksen (Engern), veroverde de Eresburg en verwoeste het belangrijkste heiligdom van de Saksen. Nadat Karel naar Italië was getrokken, wisten de Saksen hun verloren gebied weer terug te winnen. Hiermee begon een uitgebreide veroverings- en bekeringsoorlog die zich 32 jaar lang zou voortslepen, tot aan de uiteindelijke onderwerping van de Saksen in 804. Tijdens deze Saksenoorlogen ontstond het kwade gezegde van de "bekering met ijzeren tongen", waarmee de gedwongen kerstening met de zwaarden der Franken bedoeld werd.

In 775 viel Karel Westfalen binnen en veroverde de Sigiburg (Hohensyburg). Hij trok door Engern en versloeg de Saksen ook daar. Hij versloeg ook de Saksen in Oostfalen en stationeerde garnizoenen in Sigiburg en Eresburg (Obermarsberg). Als Karel in 776 in Italië is, maken de Saksen van de gelegenheid gebruik om Eresburg te heroveren. Bij zijn terugkomst in datzelfde jaar verslaat Karel de Saksen opnieuw, hun aanvoerder Widukind moet vluchten naar de Saksen en de Denen ten noorden van de Elbe. In 777 regelde Karel het bestuur van de Saksische gebieden op de landdag te Paderborn.

In 779 zijn er weer veldtochten nodig in Westfalen, Engern en Ostfalen. Karel benoemde op een landdag in Lippe Frankische en Saksische graven in het gebied. In 780 vaardigde Karel een decreet uit, de Capitulatio de partibus Saxoniae, waarin voor het eerst in de westerse geschiedenis een gewelddadige bekeringspolitiek werd bedreven. De wet verplichtte de Saksen op straffe des doods zich te bekeren tot het Christelijk geloof en zich te houden aan de Christelijke gebruiken zoals vasten.

In 782 vindt, in reactie op aanvallen van Widukind op christelijke kerken, het bloedbad van Verden plaats waarbij ongeveer 4500 Saksische overtreders van de geloofswetten zouden zijn gedood (maar de tekst zou ook zo kunnen worden gelezen dat de slachtoffers zijn gedeporteerd in plaats van onthoofd). In 785 onderwierp Widukind zich en liet zich dopen te Attigny, Karel was zijn peetvader. Ook de resterende onafhankelijke Friezen worden verslagen en hun vloot wordt verbrand.

Hierna vonden in 792-793 nog Saksische opstanden plaats die met hulp van Slavische stammen werden onderdrukt. Ook een opstand van 796 in Engern werd onderdrukt. In 797 vaardigde Karel een nieuw decreet uit onder invloed van zijn raadgever Alcuinus dat een wat zachtzinniger bekeringspolitiek voorschreef. Dit decreet was de Capitulare Saxonum. In 804 vindt de laatste opstand plaats van de Saksen ten noorden van de Elbe en ook die wordt onderdrukt. Daarmee maken de Saksen definitief deel uit van het Frankische rijk.

Spanje

In 777 verschenen de Moorse heersers van Barcelona, Zaragoza en Gerona op Karels landdag in Paderborn. Ze vroegen om zijn hulp tegen de emir van Cordoba. Een jaar later houdt Karel een veldtocht tegen de Moren. Hij verovert Pamplona maar het lukt niet om Zaragoza te veroveren. Na een zware veldslag besluit Karel zich terug te trekken. De bescheiden veroveringen vormen wel het begin van de Spaanse Mark. Tijdens de terugtocht wordt de achterhoede door de Basken overvallen bij Roncesvalles waarbij niet alleen Roland (markgraaf van Bretagne en mogelijk een neef van Karel) maar ook enkele hoge hovelingen worden gedood. Dit is de inspiratie voor het Roelandslied.

In 781 laat Karel zijn zoon Lodewijk (3 jaar oud) kronen tot koning van Aquitanië. Het bestuur en de militaire leiding zijn in handen van ervaren hovelingen, Lodewijk leeft in Aquitanië en krijgt een opvoeding volgens de lokale gewoonten. In 785 veroveren de Franken Gerona. In 792 werd er door Hisham I, de Emir van Córdoba opgeroepen tot een jihad tegen de Franken. De Moren vielen Zuid-Frankrijk binnen maar werden daar verslagen bij Orange door Lodewijks legeraanvoerder Willem van Gelonne. In 795 wordt de Spaanse Mark ingesteld. In 797 mislukt een opstand van de Moorse heersers in Barcelona tegen het gezag van de emir van Córdoba, en de stad sluit zich dan aan bij het Frankische rijk. In 799 wordt de stad veroverd door de Moren maar na een beleg van twee jaar weet Lodewijk de stad toch in te nemen. Ook veroveren de Franken in 799 de Balearen. In 809 wordt Tarragona door de Franken veroverd, in 811 volgt Tortosa. In 812 wordt een grensverdrag gesloten met de emir van Córdoba.

Bretagne

Bretagne wist gedurende de hele regering van Karel de onafhankelijkheid te bewaren. In 781 benoemt Karel zijn zoon Karel (9 jaar oud) tot markgraaf van de Bretonse Mark en koning van Neustrië. Ook hier waren het bestuur en de militaire leiding in handen van ervaren hovelingen. In 786 trekken de Frankische troepen nog plunderend door Bretagne maar kunnen het land niet onderwerpen. Ook een veldtocht in 811 blijft zonder resultaten.

De oostelijke grenzen

In 788 beschuldigde Karel hertog Tassilo III van Beieren van verdragsbreuk, omdat hij de Italiaanse opstand van het jaar daarvoor zou hebben gesteund. Tassilo werd gedwonen om af te treden en in een klooster te treden. Beieren werd ingelijfd bij het Frankische rijk. Karels vroegere schoonvader (Hildegard is in 784 overleden) Gerold wordt aangesteld als prefect van Beieren. Tassilo zal in 794 op de synode van Frankfurt definitief afstand doen van zijn titel.

De Avaren houden in 788 plundertochten in Beieren en Friuli. In 790 vallen de Franken langs de Donau en de Drava de Avaren aan, ze veroveren de hoofdstad van de Avaren en winnen een rijke buit. De Avaarse Mark wordt ingesteld, met Gerold als markgraaf, en de veldtochten gaan door totdat de Avaren rond 795 definitief zijn onderworpen.

In 789 onderwerpt Karel de Slavische stammen ten oosten van de Elbe. In 806 wordt Bohemen schatplichtig.

De Denen

De Denen hadden al steun gegeven aan het verzet van de Saksen en tegen het einde van de regering van Karel (rond 808) beginnen de eerste Deense plundertochten in Vlaanderen, Friesland en de Oostzeekust. In 810 trekt Karel naar Friesland en beveelt de bouw van een vloot voor de verdediging tegen de Denen. In 811 wordt een vrede met de Denen gesloten waarbij de rivier de Eider de grens zal vormen.

Het keizerrijk

Karel de Grote en Paus Adrianus IIn 799 volgde een gebeurtenis die de politiek van Karel de Grote in nieuwe banen zou leiden: in april van dat jaar stonden enkele vooraanstaande leden van de pauselijke curie tegen paus Leo III op en verdreven hem uit Rome. Over de achtergrond van deze zaak is niets bekend; vast staat alleen dat de vlucht Leo tot bij Karel in Paderborn voerde. Er bestaan weliswaar geen geschreven verslagen van het beraad tussen paus en koning, maar de uitkomst ervan is duidelijk: in zijn hoedanigheid van beschermheer van Rome liet Karel de weggejaagde kerkvorst naar de Eeuwige Stad terugleiden om hem daar opnieuw in zijn waardigheid te bevestigen.

De kroning tot keizer die zou volgen, moet van meet af aan in de overeenkomst opgenomen zijn geweest. En dus trok Karel in 800 naar Rome, waar hij door het enthousiaste volk en de paus bij de Sint-Pietersbasiliek werd ontvangen. In het bijzijn van de Romeinse Senaat, de bisschoppen, de abten en de edelen verhinderde de machtige Frankenkoning er vervolgens een synode die de aantijgingen tegen Leo III diende op te helderen. Uiteindelijk moest de (gedwongen) bereidheid van de paus om een reinigingseed af te leggen volstaan om hem opnieuw volledig te rehabiliteren.

Op 25 december van het jaar 800 werd Karel door paus Leo III gekroond tot keizer van het ´West-Romeinse Rijk´, een titel die sinds 476 niet meer in West-Europa gebruikt was. Volgens de "Vita Leonis" (Het leven van Leo) zette Leo III op Kerstdag in Sint-Pieters eigenhandig de keizerskroon op Karels hoofd. De ceremonie kan niet langer dan vijf minuten hebben geduurd; haar betekenis voor Europa is echter van een buitengewone draagwijdte: van toen af aan droeg Karel de Grote naast zijn titels van koning der Franken en Longobarden, beschermheer en verdediger van de Kerk, patroon en behoeder van de christelijke plaatsen in het Heilige Land ook die van Imperator en Augustus van de Romeinen. Men moet er ongetwijfeld van uitgaan dat hij zich niet zozeer als keizer der Romeinen dan wel keizer over de Romeinen zag, als een christelijke wereldheerser van Frankische afkomst, in opvolging van Constantijn de Grote, die in 313 de christenen vrijheid van godsdienst in het Romeinse Rijk had geschonken. De aanspraak steeg dus ver boven het feitelijke keizerschap uit.

Bij Eginhard, biograaf en tijdgenoot van Karel de Grote, luidt het: "Vandaar begaf Karel zich naar Rome, om orde op zaken te stellen in de Kerk. Dat nam de hele winter in beslag. Bij deze gelegenheid verwierf hij de keizers- en augustustitel, wat hem aanvankelijk zo tegenstond dat hij verklaarde de kerk op die feestelijke hoogdag nooit
vrijwillig betreden te hebben indien hij enig vermoeden had gehad van de bedoelingen van de paus". Dat Karel inderdaad door de kroning verrast werd, is onwaarschijnlijk. Toch lijkt hij zich te hebben geërgerd aan de aard en de manier waarop het gebeurde; de uitroeping tot keizer door de paus demonstreerde immers een superioriteit van het pausdom over het keizerschap. En die ogenschijnlijke superioriteit kwam niet met de werkelijkheid overeen, want het was de paus die zich tijdens zijn zoektocht naar hulp tot de Frankische koning had gewend. Niettemin kunnen we ervan uitgaan dat hij zijn nieuwe waardigheid feitelijk verwelkomde; ze verschafte Karel immers een goddelijke goedkeuring van zijn daden.

Het is wellicht juist te veronderstellen dat Leo III bij Karel sterk op de keizerkroning heeft aangedrongen. Het betekende immers dat hij onafhankelijker werd van de Oost-Romeinse keizer, die tot dan toe de officiële wereldlijke heerser over de gelovigen van het vroegere Romeinse West-Europa was geweest.

Met de kroning tot keizer ontstond het zogenaamde tweekeizersprobleem. Na de ondergang van het West-Romeinse Rijk had Byzantium als legitieme opvolger aanspraak gemaakt op de universele erkenning van de door hem geërfde keizerstitel. Het Oost-Romeinse Rijk, verzwakt door interne strubbelingen (het iconoclasme) was echter toch niet sterk genoeg om zich te verweren; en bovendien deed Karel in de periode daarna inspanningen in de richting van een vriendschappelijk vergelijk, zodat Byzantium in 812 (na een periode van 10 jaar met diplomatieke missies) met tegenzin officieel het Frankische keizerschap erkende.

Karel knoopte ook diplomatieke betrekkingen aan met de islamitische wereld, in de persoon van Haroen al-Rashid, kalief van Bagdad, van wie hij een olifant ten geschenke kreeg.

Politiek

Karel tekende waarschijnlijk alleen het vierkantje.Om zijn rijk makkelijker te kunnen besturen voerde Karel de Grote een centralisatiepolitiek die tot uiting kwam in:

Het aanstellen van zendgraven; rondreizende ambtenaren (missi dominici of afgevaardigden van de heer, de koning), om de controle uit te oefenen op het grafelijk bestuur;
Het uitvaardigen van algemene wetten; de capitularia, voor alle onderdanen van het Frankische rijk. Karel verbiedt het uitlenen van geld tegen rente en verbiedt dat in 814 nog een keer expliciet aan Joden. Die wet verbiedt Joden ook om handel te drijven maar maakt het ze wel mogelijk om een eed af te leggen tegen een christen. Legt voor de verschillende volken binnen zijn rijk het gewoonterecht vast, bv voor de Friezen.


De veralgemening van de vazalliteit waarbij een vazal zijn bestuurlijke, juridische en militaire diensten aanbood om in ruil hiervoor onderhouden te worden door de koning.
De ontwikkeling van een soort eenheidscultuur om via missiewerk de banden tussen zijn onderdanen te vestigen of te versterken;
De introductie van het pond of livre (van het Latijn libra of weegschaal) als standaardmaat voor zowel gewicht als geld. Deze standaard vond ingang in een groot deel van Europa en raakte ook in Groot-Brittannië in gebruik. Karel zette hiermee overigens de monetaire hervorming van zijn vader voort.
Het ontwikkelen van een hofcultuur die zich spiegelde aan de Byzantijnse.
Landbouwhervormingen: Karel zou het tweeslagstelsel verplicht hebben ingevoerd. In 802 voert hij boekhoudregels in voor zijn landgoederen. Ook wordt een lijst van 70 voedselgewassen en geneeskrachtige planten en 16 boomsoorten opgesteld die op al zijn landgoederen moeten worden verbouwd, inclusief instructies.
Infrastructurele werken, vooral bedoeld om troepenverplaatsingen makkelijker te maken. Karel bouwt bij Mainz een houten brug over de Rijn en doet een vergeefse poging om een kanaal te graven tussen de Rijn en de Donau.


Politieke rol van zijn kinderen


Volgens het Frankische recht diende een erfenis over de kinderen te worden verdeeld. In het verleden leidde dat keer op keer tot splitsing het Frankische Rijk, meestal gevolgd tot bloedige oorlogen totdat er uiteindelijk weer een rijk was ontstaan. Ook Karel wilde deze gewoonte volgen. In 781 benoemt hij zijn zoons Karel, Carloman en Lodewijk al in naam tot koning van delen van het Frankische Rijk. Zij gaan ook werkelijk in hun eigen koninkrijk wonen, hebben daar een eigen hofhouding en worden door lokale edelen en geestelijken in de tradities van hun eigen koninkrijk opgevoed. Het bestuur en de militaire leiding zijn natuurlijk in handen van hun hofhouding maar naarmate ze ouder worden krijgen ze een meer zelfstandige rol. Karels oudste zoon Pepijn met de Bult, krijgt een belangrijke hoffunctie bij zijn vader maar voelt zich benadeeld.

In 792 neemt Pepijn met de Bult deel aan een complot van ontevreden hovelingen dat tot doel heeft om Karel en Hildegard te vermoorden en hem tot koning te maken. Het complot wordt op het laatste nippertje verraden en alle samenzweerders worden gedood, behalve Pepijn die de rest van zijn leven monnik zal zijn in de abdij van Prüm.

In 806 maakt Karel een formele verdeling van het rijk.

Karel (zoon): Neustrië, Bourgondië, Austrasië, Thüringen en Saksen
Pepijn (de nieuwe naam van Carloman): Italië, Beieren en Schwaben
Lodewijk: Aquitanië, de Provence en de Spaanse mark
Alleen doordat Karel en Pepijn eerder dan hun vader overlijden, gaat deze verdeling niet door. In 813 wordt Lodewijk tot medekeizer gekroond.

Alle dochters van Karel bleven ongetrouwd, hoewel ze wel openlijk relaties en kinderen hadden. Vermoedelijk was dit een doelbewust beleid van Karel om zo het aantal wettige kandidaten voor de troonopvolging te beperken

Het leenstelsel

Karel maakte in zijn politiek systeem gebruik van de feodaliteit, waarbij hij bijstand kreeg van de kroonvazallen, de achtervazallen en de achter-achtervazallen in ruil voor onderhoud en bescherming. De kroonvazallen zijn de enige leenmannen die rechtstreeks in dienst van de koning stonden.

De laagste in rang waren de graven, die voor Karel het plaatselijk bestuur uitoefenden. Als ambtenaren bleven ze hem verantwoording schuldig en de functie was niet erfelijk. Door het verval van het centrale gezag zouden deze plaatselijke bestuurders steeds meer macht en gezag naar zich toe trekken, waardoor het systeem zich kon ontwikkelen - of, volgens sommigen, ontaarden - tot de middeleeuwse feodaliteit, die grotendeels tot in de Nieuwe Tijd gehandhaafd bleef.


Feodaal is afgeleid van het Latijn feodum of leengoed; het is afgeleid van een Germaans woord dat bezit betekende en verwant is met ons vee. Een vazal was een trouwe dienaar, gwas in het Germaans.

Godsdienstig werk

Het voornaamste streven van Karel de Grote was de christelijke godsdienst diep in het hart van zijn onderdanen te planten en deze tot grondslag van staat en maatschappij te maken.

Zowel zijn onderwijsbemoeiingen als zijn wetten (capitulariën) tonen dit overtuigend aan. Hij gaf voorschriften voor bisschoppen en priesters omtrent hun plichten als zielzorgers; voor de leken omtrent het onderhouden van kerkelijke wetten en godsdienstplichten. Koninklijke zendboden, gewoonlijk voorname leken en bisschoppen, werden regelmatig naar alle delen van het rijk gezonden om over de uitvoering van de bepalingen te waken.

Ook met de zuiver leerstellige kwesties van de Kerk bemoeide hij zich en verschillende synoden werden op zijn last en in zijn tegenwoordigheid gehouden. Op enkele daarvan bevorderde hij zelfs uitspraken of eisen die tegen de Algemene Concilies (bijvoorbeeld inzake de beeldenverering) en tegen de Pausen (zoals inzake het Filioque) ingingen.

Inmenging in kerkelijke aangelegenheden door een wereldlijk vorst was in Karels tijd niet ongebruikelijk; de Byzantijnse keizer mengde zich eveneens in kerkelijke kwesties, zoals dogma´s en theologie en in sommige gevallen stelde hij zelfs patriarchen aan of zette deze af. Voor een dergelijke inmenging was steun van een aanzienlijk deel van de kerk echter onontbeerlijk, wilde de Byzantijnse keizer zijn eigen positie niet in gevaar brengen.

Staatkundige ideeën als scheiding van kerk en staat kwamen pas zo´n duizend jaar later tot ontwikkeling, ten tijde van de Franse Revolutie van 1789.

Cultureel beleid

Penning van Karel de Grote, geslagen in Mainz (812-814)Op zijn reizen naar Italië had Karel de Grote een heel andere wereld leren kennen; hij zag de monumenten van Rome en maakte in Ravenna kennis met de verfijnde Byzantijnse cultuur. Dat alles wilde hij ook in het noorden introduceren, dus werden de kunst en de wetenschap bevorderd. Karel haalde geleerden uit Engeland, Italië en Septimanië naar zijn hof.

Hoewel zijn leven lang ongeletterd - hij en zijn opvolgers konden nauwelijks hun naam schrijven - was Karel bedreven in de rekenkunde en de sterrenkunde, en sprak hij verschillende talen (Latijn en enkele Germaanse dialecten). Zijn eigen taal, het Nederfrankisch kan als Oudnederlands beschouwd worden, was hij niet vergeten. Er is bijvoorbeeld bekend dat hij volksverhalen in het Frankisch liet optekenen. Dit boek is echter verloren gegaan. Omdat hij besefte dat regeren kennis vereiste, richtte hij in elk bisdom een school, waar leken (de zonen van de adel) konden worden opgeleid voor de staatsdienst.

De vereenvoudiging van het Merovingische schrift, in de vorm van de veel beter leesbare Karolingische minuskel, legde de basis voor het schrift van de Germaanse en Romaanse talen. Een prachtig resultaat hiervan is het Godescalc-Evangeliarium, een evangeliarium dat vervaardigd werd in het scriptorium van de palts in Aken.

Op architectonisch vlak is vooral de kapel van deze Akense palts van groot belang. Het achthoekige bouwwerk heeft lange tijd als inspiratiebron voor de bouw van kerken gediend. Naar verluidt zouden de zuilen en enkele stenen fragmenten uit Italië zijn aangevoerd. De kapel vormt nog altijd de kern van de dom van Aken.

Dit alles leidde tot de opleving van het culturele leven, de Karolingische renaissance.

Dood en opvolging

Persephone sarcofaag van Karel de Grote in de Dom van AkenNadat Karel de Grote op 28 januari 814 was overleden, werd hij begraven in zijn eigen kapel te Aken, die de kern van de huidige kathedraal vormt. Zijn nakomelingen worden Karolingen genoemd.

Zijn enige nog levende zoon, Lodewijk de Vrome volgde hem op, waardoor het wederopgestane "West-Romeinse rijk" nog een generatie lang ongedeeld zou blijven. Na Lodewijk de Vrome werd het rijk naar Frankisch recht onder diens drie zonen verdeeld, waarmee ruwweg de basis werd gelegd voor wat later Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk zouden worden. Om het Middenrijk van Lotharius I die geen opvolger had, zou echter tot in de 21e eeuw menig Europees conflict beheersen. Het was een constant gevecht tussen de ´Romaanse´ en ´Germaanse´ cultuur in Vlaanderen, Elzas-Lotharingen en Noord-Italië.

In 1165 werd hij heilig verklaard door de aartsbisschop van Keulen en met steun van tegenpaus Paschalis III, maar tegen de wil van paus Alexander III. Zijn verering wordt gedoogd sinds 1176, maar voor de rooms-katholieke Kerk geldt Karel als zalige. Zijn feestdag is op 28 januari. In die hoedanigheid is Karel de Grote de beschermer van docenten, scholieren, makelaars en tingieters.

Het lichaam van Karel de Grote is al enige malen gezien omdat de sarcofaag en zijn latere grafkist werden geopend. Voor de eerste maal gebeurde dat in 1166. Toen werd de talisman van Karel de Grote gevonden[1]. In de tijd van Keizer Otto III werd het gerucht verspreid dat Karel geheel ongeschonden, in vol ornaat, bedekt door een sluier en zittend op zijn troon was aangetroffen. In werkelijkheid lag het geskeletteerde lichaam in een hergebruikte Romeinse sarcofaag. De botten waren ook in de 20e eeuw nog intact. Ze laten zien dat Karel bijna twee meter lang en zeer fors geboren.

gezinskaart: zie huwelijken en kinderen

Karel had minstens 18 kinderen bij 10 vrouwen, waarvan er vier met hem getrouwd waren:

In ca. 768 een relatie met Himiltrud. Zij schonk hem een kind en was de dochter van een Frankische edelman.

Trouwde in 769 met Desiderata, een dochter van Desiderius, koning der Lombarden. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader.

Trouwde vóór 30 april 771 Hildegard (Houdiard), dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi. Zij schonk hem negen kinderen. Hildegard vergezelde Karel naar Italië in 773 en 781. Hildegard werd begraven in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz.

Een relatie met een onbekende vrouw.
Trouwde in Worms in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastrée), dochter van Radolf, graaf van Franconië. Zij schonk hem twee kinderen. Ze werd begraven in de basiliek van Saint-Alban te Mayence.

Trouwde tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Liégeard), een Alamannische. Zij overleed op pelgrimstocht te Tours en werd begraven in de kerk van Saint-Martin te Tours. Dit huwelijk was kinderloos.

Als ruim 58-jarige weduwnaar zou hij vier concubines gehad hebben: Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent

Madelgaire, de Saksische Gerswindis, Regina (Régine, Reine) in 800 en Adelindis in 806. Verder zou hij bij zijn zuster, Gisela, de latere paladijn Roland hebben verwekt.


Titel: koning der Franken

Karel:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 769 [bron: Gezinskaart van Karel de Grote] met NN Desiredus van de Longobarden. NN is geboren in ?? [bron: Gezinskaart van Karel de Grote], dochter van Desideridus van de Longobarden en NNdeNN.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 771 [bron: Gezinskaart van Karel de Grote] met Houdiard (Hildegard) van Vinzgouw, ongeveer 13 jaar oud. Hildegard is geboren omstreeks 758. Hildegard is overleden op 30-04-783 in Thionville, Moselle, France, ongeveer 25 jaar oud.
(3) begon een relatie, ongeveer 53 jaar oud, omstreeks 795 [bron: Gezinskaart van Karel de Grote] met Liedgarde (Liutgardis) NN. Liutgardis is overleden op 04-06-800 in Tours, France.

Kinderen van Karel en NN Desiredus van de Longobarden:

1 NN Alpais, geboren omstreeks 765. NN is overleden omstreeks 852, ongeveer 87 jaar oud.
2 NN Pippijn, geboren omstreeks 773. NN is overleden omstreeks 810, ongeveer 41 jaar oud.

Kinderen van Karel en Hildegard:

1 Karel de Jonge Koning, geboren omstreeks 773. Karel is overleden op 04-12-811 in Beieren, Duitsland, ongeveer 38 jaar oud.
Titel: de Jonge Koning

Notitie bij NN Pippijn: Pepijn (april 773 – 8 juli 810) was de zoon van Karel de Grote en koning van Italië (781-810) onder het gezag van zijn vader. Pepijn was de tweede zoon van Karel de Grote en zijn toenmalige vrouw Hildegard. Hij werd geboren Carloman, maar toen zijn half-broer Pepijn met de Bult hun vader verraden had, werd de koninklijke naam Pepijn doorgegeven aan hem. Hij werd koning van Italië na de verovering door zijn vader van de Lombarden. in 781, en gekroond door Paus Adrianus I met de IJzeren Kroon van Lombardijen. (bron: Wikipedia)

2 Adelais dr van Karel de Grote, geboren omstreeks 774 in Italië. Adelais is overleden omstreeks 774 in Italië, ongeveer geen jaar oud.
3 Hrotrudis dr van Karel de Grote, geboren omstreeks 775. Hrotrudis is overleden op 06-06-810, ongeveer 35 jaar oud.
4 Pippijn zn van Karel de Grote, geboren omstreeks 777. Pippijn is overleden op 08-07-810 in Milaan, Italië, ongeveer 33 jaar oud.
5 Lodewijk I de Vrome, geboren omstreeks 778 [bron: Wikipedia]. Volgt 2.
6 Lotharius zn van Karel de Grote, geboren omstreeks 778. Lotharius is overleden omstreeks 779, ongeveer 1 jaar oud.
7 Bertrade (Berta) dr van Karel de Grote, geboren omstreeks 780. Berta is overleden op 18-02-814, ongeveer 34 jaar oud.
8 Gisela dr van Karel de Grote, geboren omstreeks 781. Gisela is overleden omstreeks 814 in (waarschijnlijk ná 814), ongeveer 33 jaar oud.
9 Hildergardis dr van Karel de Grote, geboren omstreeks 782 in Thionville, Moselle, France. Hildergardis is overleden in 06-783, ongeveer 1 jaar oud.

Kinderen van Karel en Liutgardis:

1 Theodrada dr van Karel de Grote, geboren omstreeks 785. Theodrada is overleden omstreeks 850 in (tussen 844 en 853), ongeveer 65 jaar oud.
2 Hiltrudis dr van Karel de Grote, geboren omstreeks 787. Hiltrudis is overleden omstreeks 814 in (waarschijnlijk ná 814), ongeveer 27 jaar oud.

2 Lodewijk I de Vrome is geboren omstreeks 778 [bron: Wikipedia], zoon van Karel de Grote en Houdiard (Hildegard) van Vinzgouw.

Lodewijk:
(1) begon een relatie, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 794 [bron: Wikipedia] met Theodelinde van Sens, ongeveer 17 jaar oud.


Notitie bij de relatie van Lodewijk en Theodelinde:
Wikipedia // Bij zijn minnares Theodelinde van Sens had Lodewijk I de Vrome de volgende kinderen:

1 Alpais, (ca. 794 - 852), getrouwd met Bego van Toulouse
2 Arnulf, (geb. 794), graaf van Sens en bondgenoot van Lotharius


Theodelinde is geboren omstreeks 777.


(2) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 795 met NN Irmingard.
(3) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 819 in Aken, Nord Reijnland-Westfalen,Duitsland [bron: Wikipedia] met Judith van Beieren.

Kinderen van Lodewijk en NN Irmingard:

1 NN Lotharius, geboren omstreeks 795. NN is overleden omstreeks 855, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij NN: Wikipedia // koning van Italië, volgde zijn vader op als keizer en werd koning van het Middenrijk
2 NN Pepijn, geboren omstreeks 797. NN is overleden omstreeks 838, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij NN: Wikipedia // koning van Aquitanië; hij stierf nog vóór het Frankische Rijk in 843 met het Verdrag van Verdun definitief kon worden verdeeld;
3 NN Rotrude, geboren omstreeks 800.
4 NN Bertha, geboren in 802.
5 NN Hildegarde, geboren omstreeks 804.
Notitie bij NN: Wikipedia // /804 - 857), abdis van Notre Dame en Saint Jean te Laon, steunt Lotharius tegen Karel de Kale.
6 NN Lodewijk, geboren omstreeks 806.
Notitie bij NN: Wikipedia // koning van Beieren en na 843 van het Oost-Frankische Rijk

Kinderen van Lodewijk en Judith:

1 NN Gisela, geboren omstreeks 820. NN is overleden omstreeks 874, ongeveer 54 jaar oud.
2 Karel II de Kale, geboren op 13-06-823 in Frankfurt am Main, Duitsland [bron: gen.sweers]. Volgt 3.
3 NNdeNN, geboren omstreeks 825.


3 Karel II de Kale is geboren op 13-06-823 in Frankfurt am Main, Duitsland [bron: gen.sweers], zoon van Lodewijk I de Vrome en Judith van Beieren. Karel is overleden omstreeks 877, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Karel:
Karel de Kale (Frans: Charles le Chauve) (Frankfurt am Main, 13 juni 823 - Avrieux (Savoye), 6 oktober 877) was koning van West-Francië, het westelijk deel van het Frankische rijk.

Bij het Verdrag van Verdun (14 februari 843) erfde hij het westelijke gedeelte van het door zijn grootvader Karel de Grote opgebouwde Frankische rijk.

Karels gebied lag ten westen van de rivieren Schelde, Maas, Saône en Rhône. Het werd omschreven als West-Francië of West-Frankenland. Daarmee wordt hij beschouwd als de eerste koning van Frankrijk.
Karel:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 843 [bron: gen.sweers] met Ermentrudis van Orléans.
(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, omstreeks 870 [bron: Wikipedia] met Rigildus Bivinus van Metz.

Kinderen van Karel en Ermentrudis:

1 Judith West-Franciën, geboren omstreeks 840.
2 Lodewijk II de Stotteraar, geboren op 01-11-846 [bron: gen.sweers]. Volgt 4.

4 Lodewijk II de Stotteraar is geboren op 01-11-846 [bron: gen.sweers], zoon van Karel II de Kale en Ermentrudis van Orléans. Lodewijk is overleden op 10-04-879 in Compiegne, Noord/West Frankrijk, 32 jaar oud. Lodewijk:
(1) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 862 in Frankrijk [bron: gen.sweers] met Ansgarde NN.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 875 [bron: gen.sweers] met Adelheid van Parijs, ongeveer 18 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 857 [bron: gen.sweers]. Adelheid is overleden omstreeks 905, ongeveer 48 jaar oud.

Kind van Lodewijk en Adelheid:

1 Karel III de Eenvoudige, geboren op 17-09-879. Volgt 5.

5 Karel III de Eenvoudige is geboren op 17-09-879, zoon van Lodewijk II de Stotteraar en Adelheid van Parijs. Karel is overleden op 07-10-929 in Peronne - Saint-Fursy, Frankrijk, 50 jaar oud. Karel trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 917 [bron: gen.sweers] met Odgive van Engeland, ongeveer 21 jaar oud. Odgive is geboren omstreeks 896 [bron: gen.sweers]. Odgive is overleden omstreeks 951, ongeveer 55 jaar oud.

Kind van Karel en Odgive:

1 Lodewijk IV van Overzee, geboren omstreeks 921 [bron: gen.sweers en Wikipedia].Vlogt 6.

6 Lodewijk IV van Overzee is geboren omstreeks 921 [bron: gen.sweers en Wikipedia], zoon van Karel III de Eenvoudige en Odgive van Engeland. Lodewijk is overleden omstreeks 954, ongeveer 33 jaar oud [bron: Wikipedia].

Notitie bij Lodewijk: Lodewijk IV van Frankrijk uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken Lodewijk d´Outremer 921 - 954

Lodewijk IV van Frankrijk, Periode 936 – 954, Voorganger Rudolf, Opvolger Lotharius

Vader Karel III
Moeder Hedwig van Wessex. Lodewijk IV bijgenaamd van Overzee (d´Outremer) (Londen, 920 – Reims, 10 september 954) was koning van Frankrijk van 936 tot aan zijn overlijden in 954. Hij was de zoon van Karel III van Frankrijk en van Hedwig van Wessex, een dochter van koning Eduard de Oudere.

Hij was pas twee jaar, toen zijn vader als koning werd afgezet en vervangen werd door Robert I van Frankrijk. Het jaar nadien al stierf Robert, die werd opgevolgd door Rudolf, hertog van Bourgondië. Een medestander van Robert, die overigens zelf een capetinger was, Graaf Herbert II van Vermandois, nam zijn vader Karel III gevangen en zijn moeder bracht Lodewijk in veiligheid "over zee" ("outre-mer"), naar Engeland. Hij hield er zijn bijnaam aan over. Karel III stierf in 929, maar Rudolf regeerde nog tot 936, toen Lodewijk door de adel, met aan het hoofd Hugo de Grote (een zoon van Robert I van Frankrijk), gevraagd werd om terug te keren naar Frankrijk. Hij werd tot koning gekroond door Artaldus, de aartsbisschop van Reims. Zijn macht beperkte zich evenwel tot Laon en enkele plaatsen in het noorden van Frankrijk.

Alhoewel hij zijn best deed om goede betrekkingen met de adel te hebben, werd zijn regering gekenmerkt door conflicten met de adel, vooral met Hugo de Grote, de graaf van Parijs. In 939 kwam hij in conflict met keizer Otto I van het Heilige Roomse Rijk over Lotharingen, maar huwde toen met een zuster van Otto, Gerberga van Saksen (914–984). Zij hadden twee zonen en een dochter

Lotharius van Frankrijk, die hem opvolgde
Karel van Neder-Lotharingen en
Mathildis, gehuwd met Koenraad van Bourgondië
Lodewijk IV viel op 10 september 954 in Reims van zijn paard en stierf aan de gevolgen. Hij ligt in Reims begraven in de kathedraal van Reims.

Lodewijk trouwde
[bron: gen.sweers // als ouder van gehuwd kind] met Gerberga van Saksen. Gerberga is geboren omstreeks 1913 in Nordhausen, Thüringen, Duitsland [bron: gen.sweers]. Gerberga is overleden op 05-05-994 in Reims,, ongeveer 919 jaar oud [bron: gen.sweers]. Zij is begraven omstreeks 994 te Reims-St Rémibasiliek [bron: gen.sweers].

Kind van Lodewijk en Gerberga:

1 Gesella NN, geboren omstreeks 910 [bron: gen.sweerts]. Volgt 7.

7 Gesella NN is geboren omstreeks 910 [bron: gen.sweerts], dochter van Lodewijk IV van Overzee en Gerberga van Saksen. Gesella trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Gerard graaf van Ast.

Kind van Gesella en Gerard:

1 Amaury ridder van Landas, geboren omstreeks 940. Volgt 8.

8 Amaury ridder van Landas is geboren omstreeks 940, zoon van Gerard graaf van Ast en Gesella NN. Amaury trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.

Kind van Amaury en NNdeNN:

1 Amaury II heer van Landas, [bron: gen.sweerts]. Volgt 9.

9 Amaury II heer van Landas is [bron: gen.sweerts], zoon van Amaury ridder van Landas en NNdeNN. Amaury trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.

Kind van Amaury en NNdeNN:

1 Amaury III heer de Landas, geboren omstreeks 1040. Volgt 10.

10 Amaury III heer de Landas is geboren omstreeks 1040, zoon van Amaury II heer van Landas en NNdeNN. Amaury trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.

Kind van Amaury en NNdeNN:

1 Amaury IV heer van Landas en Warlaing, geboren omstreeks 1070 [bron: gen.sweerts]. Volgt 11.

11 Amaury IV heer van Landas en Warlaing is geboren omstreeks 1070 [bron: gen.sweerts], zoon van Amaury III heer de Landas en NNdeNN. Amaury trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.

Kind van Amaury en NNdeNN:

1 Amaury V heer van Landas en Warlaing, geboren omstreeks 1099 [bron: gen.sweerts]. Volgt 12.

12 Amaury V heer van Landas en Warlaing is geboren omstreeks 1099 [bron: gen.sweerts], zoon van Amaury IV heer van Landas en Warlaing en NNdeNN. Amaury trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Emma de NN.

Kind van Amaury en Emma:

1 Amaury VI "de Jonge" heer van Landas en Warlaing, geboren omstreeks 1120 [bron: gen.sweerts]. Volgt 13.

13 Amaury VI "de Jonge" heer van Landas en Warlaing is geboren omstreeks 1120 [bron: gen.sweerts], zoon van Amaury V heer van Landas en Warlaing en Emma de NN.
Titel:
ridder [bron: gen. sweerts]

Amaury trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Emerentruyde NN.

Kind van Amaury en Emerentruyde:


1 Armanry VII heer de Landas en Warlaing, geboren omstreeks 1140 [bron: gen.sweerts]. Volgt 14.

14 Armanry VII heer de Landas en Warlaing is geboren omstreeks 1140 [bron: gen.sweerts], zoon van Amaury VI "de Jonge" heer van Landas en Warlaing en Emerentruyde NN. Armanry trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Aleydis NN.

Kind van Armanry en Aleydis:

1 Dirk van Landas, geboren omstreeks 1174 [bron: gen.sweerts].Volgt 15.

15 Dirk van Landas is geboren omstreeks 1174 [bron: gen.sweerts], zoon van Armanry VII heer de Landas en Warlaing en Aleydis NN. Dirk trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.

Kind van Dirk en NNdeNN:

1 Jan Sweerts, geboren op 11-12-1228 [bron: gen.sweerts]. Volgt 16.

16 Jan Sweerts is geboren op 11-12-1228 [bron: gen.sweerts], zoon van Dirk van Landas en NNdeNN.
Titel: ridder [bron: gen. sweerts]

Jan trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Mahteld van Altena. Mahteld is geboren omstreeks 1260 [bron: gen.sweerts].

Kind van Jan en Mahteld:

1 Hendrik Sweerts, geboren omstreeks 1289 [bron: gen.sweerts]. Volgt 17.

17 Hendrik Sweerts is geboren omstreeks 1289 [bron: gen.sweerts], dochter van Jan Sweerts en Mahteld van Altena. Hendrik trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Benedictina van Heusden. Benedictina is geboren omstreeks 1250 [bron: gen.sweerts].

Kind van Hendrik en Benedicta:

1 Jan Sweerts, geboren omstreeks 1280 [bron: gen. sweerts]. Volgt 18.

18 Jan Sweerts is geboren omstreeks 1280 [bron: gen. Sweerts], zoon van Hendrik Sweerts en Benedictina van Heusden.
Titel:
ridder [bron: GenealogieOnline].

Jan trouwde [bron: gen. Sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Maria van Outhaerlem.

Kind van Jan en Maria:

1 Hendrik Sweerts, geboren omstreeks 1314 [bron: gen. Sweerts]. Volgt 19.

19 Hendrik Sweerts is geboren omstreeks 1314 [bron: gen. Sweerts], zoon van Jan Sweerts en Maria van Outhaerlem. Hendrik trouwde [bron: gen. Sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Johanna des Heerendr v.Coouwermelt.

Kind van Hendrik en Johanna:

1 Gerrit Sweers, geboren omstreeks 1330 [bron: gen. Sweerts]. Volgt 20.

20 Gerrit Sweers is geboren omstreeks 1330 [bron: gen. Sweerts], zoon van Hendrik Sweerts en Johanna des Heerendr v.Coouwermelt.
Titel:
ridder [bron: GenealogieOnline]

Gerrit trouwde [bron: gen. Sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Allegunda van Gemert.

Kind van Gerrit en Allegunda:

1 Jan Sweerts de Weer, geboren omstreeks 1364 [bron: gen. Sweerts]. Volgt 21.

21 Jan Sweerts de Weer is geboren omstreeks 1364 [bron: gen. Sweerts], zoon van Gerrit Sweers en Allegunda van Gemert. Jan trouwde [bron: gen.sweerts // als ouder van gehuwd kind] met Hendrina van Drongelen. Hendrina is geboren omstreeks 1380 [bron: gen. Sweerts].
Kind van Jan en Hendrina:

1 Jean Gerard Sweerts, geboren omstreeks 1394 [bron: GenealogieOnline]. Volgt 22.

22 Jean Gerard Sweerts is geboren omstreeks 1394 [bron: GenealogieOnline], zoon van Jan Sweerts de Weer en Hendrina van Drongelen. Jean trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Catherine van Eyl.

Kind van Jean en Catherine:

1 Jan Sweerts de Weer, [bron: GenealogieOnline]. Volgt 23.

23 Jan Sweerts de Weer is [bron: GenealogieOnline], zoon van Jean Gerard Sweerts en Catherine van Eyl. Jan trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Albertina van de Water.

Kinderen van Jan en Albertina:

1 Willem Sweerts, [bron: GenealogieOnline]. Volgt 24.
2 Maria Fille De Guillaume Sweerts. Volgt 55.

24 Willem Sweerts is [bron: GenealogieOnline], zoon van Jan Sweerts de Weer en Albertina van de Water. Willem trouwde [bron: GenealogieOnline] met Elisabeth van Eyck.

Kind van Willem en Elisabeth:

1 Dirk Willen Willem Sweerts, [bron: GenealogieOnline]. Volgt 25.

25 Dirk Willen Willem Sweerts is [bron: GenealogieOnline], zoon van Willem Sweerts en Elisabeth van Eyck. Dirk is overleden omstreeks 1487 [bron: GenealogieOnline].
Notitie bij Dirk: gen.sweerts // (Dirc die Wede Willemsoen)
Dirk trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Margretha (Margriet) van Eyck. Margriet is overleden omstreeks 1483.
Beroep:
schepen / wolhandelaar [bron: GenealogieOnline].

Kinderen van Dirk en Margriet:

1 a. Hendrik Sweerts, [bron: GenealogieOnline]. Volgt 26.
2 c. Margaretha Sweerts, [bron: GenealogieOnline]. Volgt 27.
3 d. Willem Sweerts.
4 e. Jan Sweerts. Volgt 28.
5 b. Philip Sweerts (Suerius), geboren omstreeks 1482 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland [bron: FamilySearch]. Volgt 29.


26 a. Hendrik Sweerts is [bron: GenealogieOnline], zoon van Dirk Willen Willem Sweerts en Margretha (Margriet) van Eyck. a. trouwde [bron: GenealogieOnline] met N N Pynappel.

27 c. Margaretha Sweerts is [bron: GenealogieOnline], dochter van Dirk Willen Willem Sweerts en Margretha (Margriet) van Eyck. c. trouwde [bron: GenealogieOnline] met Jean Lii de Becx.

28 e. Jan Sweerts, zoon van Dirk Willen Willem Sweerts en Margretha (Margriet) van Eyck. e. trouwde met Jeanne van Middegael.

29 Philip Sweerts (Suerius) is geboren omstreeks 1482 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Dirk Willen Willem Sweerts en Margretha (Margriet) van Eyck. Philip is overleden op 17-04-1521 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland, ongeveer 39 jaar oud [bron: FamilySaerch].
Notitie bij Philip:
Philip is de tweede zoon van /dirk Sweerts en Maria van Eyck
Philip trouwde
[bron: FamilySearch] met Marie van Geldorp. Marie is geboren omstreeks 1486 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland [bron: FamilySearch]. Marie is overleden op 11-10-1544 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland, ongeveer 58 jaar oud [bron: FamillySearch]. Zij is begraven omstreeks 1544 te Helmond, Noord-Brabant, Nederland [bron: gen. Sweerts].

Kinderen van Philip en Marie:

1 Dieryck Sweers (Suerius), geboren omstreeks 1508 [bron: GenealogieOnline]. Volgt 30.
2 Philippe Sweerts (Suerius), geboren omstreeks 1511 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Volgt 41.
3 Heilwig Sweers, geboren omstreeks 1513 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland.


30 Dieryck Sweers (Suerius) is geboren omstreeks 1508 [bron: GenealogieOnline], zoon van Philip Sweerts (Suerius) en Marie van Geldorp. Dieryck trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1540 [bron: FamilySearch // huwelijk // GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Catharina Moreels, ongeveer 28 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1512 in Roermond, Limburg, Nederland [bron: FamilySearch // als ouder van gehuwd kind].

Kind van Dieryck en Catharina:

1 Jan Sweers, geboren omstreeks 1540 in Roermond, Limburg, Nederland [bron: FamilySearch // als ouder van gehuwd kind]. Volgt 31.

31 Jan Sweers is geboren omstreeks 1540 in Roermond, Limburg, Nederland [bron: FamilySearch // als ouder van gehuwd kind], zoon van Dieryck Sweers (Suerius) en Catharina Moreels. Jan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1560 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Lucia van Valckenburg, ongeveer 21 jaar oud. Lucia is geboren omstreeks 1539 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch]. Lucia is overleden omstreeks 1608, ongeveer 69 jaar oud [bron: FamilySearch].

Kinderen van Jan en Lucia:

1 Aeltje Sweers, geboren op 30-10-1561 in Nijmegen, Gelderland, Nederland. Aeltje is overleden op 15-10-1638 in Hoorn, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud. [bron: FamillySearch].
2 Catrijna Sweers, geboren omstreeks 1563 in Nijmegen, Gelderland, Nederland. Catrijna is overleden omstreeks 1563, ongeveer geen jaar oud. [bron: FamillySearch].
3 Jan Sweers, geboren op 12-02-1571 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamillySearch]. Jan is overleden op 07-02-1647 in Hoorn, Noord-Holland, Nederland, 75 jaar oud [bron: FamillySearch]. Hij is begraven omstreeks 1647 te Hoorn, Noord-Holland, Nederland [bron: FamillySearch].
4 Aarnoud (Aernt) Sweers, geboren op 11-11-1575 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamillySearch]. Volgt 32.


32 Aarnoud (Aernt) Sweers is geboren op 11-11-1575 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamillySearch], zoon van Jan Sweers en Lucia van Valckenburg. Aernt is overleden op 02-02-1635 in Nijmegen, Gelderland, Nederland, 59 jaar oud [bron: FamillySearch].
Beroep:
schepen van de stad Nijmegen [bron: GenealogieOnline]

Aernt:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 15-01-1598 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch] met Christina Tulleken, ongeveer 21 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1577 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch]. Christina is overleden op 11-08-1599, ongeveer 22 jaar oud [bron: FamilySearch].
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1600 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: FamilySearch] met Judith Coster, ongeveer 37 jaar oud. Judith is geboren omstreeks 1563 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Assurius Coster en Catharina Sprueten. Judith is overleden omstreeks 1606, ongeveer 43 jaar oud [bron: FamilySearch].
(3) trouwde, 31 jaar oud, op 05-05-1607 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: FamillySearch] met Alida van Bronckhorst, 23 jaar oud. Alida is geboren op 10-11-1583 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Willem van Bronckhorst en Catrijna van Walbeck. Alida is overleden op 06-10-1635 in Nijmegen, Gelderland, Nederland, 51 jaar oud [bron: FamilySearch].

Kinderen van Aernt en Alida:

1 Judith Sweers, geboren op 06-06-1608 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Volgt 33.
2 Jan Sweers, geboren op 05-04-1609 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch]. Volgt 34.
3 Salomon Sweers, geboren op 15-06-1611 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch]. Volgt 36.
4 Jacob Sweers, geboren op 25-10-1614 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Volgt 37.
5 Abraham Sweers, geboren op 06-02-1617 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch]. Abraham is overleden op 04-08-1641 in Brazilië, 24 jaar oud.
6 Catharina Sweers, geboren op 09-09-1619 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch]. Volgt 38.
7 Isaac Sweers, geboren op 01-01-1622 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Volgt 39.
8 Benjamin Sweers, geboren op 21-03-1623 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Benjamin is overleden op 16-04-1642 in Batavia, Java, Nederlands Indië, 19 jaar oud.
Notitie bij Benjamin: vlgs GenealogieOnline // tweelingbroer van Isaac Sweers


33 Judith Sweers is geboren op 06-06-1608 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline], dochter van Aarnoud (Aernt) Sweers en Alida van Bronckhorst. Zij is gedoopt op 19-06-1608 in Nijmegen, Gelderland, Nederland. Judith is overleden op 03-12-1630 in Nijmegen, Gelderland, Nederland, 22 jaar oud. Judith trouwde, 19 jaar oud, in 12-1627 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: FamillySearch] met Cornelis Beeckman, ongeveer 32 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1595 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamillySearch], zoon van Engelbert Beeckman en Elizabeth de Beyer. Cornelis is overleden omstreeks 1668, ongeveer 73 jaar oud [bron: FamillySearch]. Hij trouwde later op 08-04-1634 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamillySearch] met Aerntje van der Marck (±1615-±1644). Hij trouwde later op 18-05-1645 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamillySearch] met Christina Pagniet (±1624-±1663).

Kind van Judith en Cornelis:

1 Lucia Beeckman, geboren omstreeks 1628 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

34 Jan Sweers is geboren op 05-04-1609 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aarnoud (Aernt) Sweers en Alida van Bronckhorst. Jan is overleden omstreeks 1639 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud [bron: FamillySearch]. Hij is begraven omstreeks 1639 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-07-1632 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: FamillySearch] met Alida (Aeltje) de Vinck, 20 jaar oud. Aeltje is geboren op 01-01-1612 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Aeltje is overleden op 04-01-1634 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 22 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1638 [bron: GenealogieOnline] met Maria van de Voorde.

Kind van Jan en Aeltje:

1 Judith Jansdochter Sweers, geboren omstreeks 1633. Volgt 35.

35 Judith Jansdochter Sweers is geboren omstreeks 1633, dochter van Jan Sweers en Alida (Aeltje) de Vinck. Judith trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1648 [bron: GenealogieOnline] met Ahasverus de Crequi dit La Roche.

36 Salomon Sweers is geboren op 15-06-1611 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aarnoud (Aernt) Sweers en Alida van Bronckhorst. Salomon is overleden op 02-03-1674 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep: schout en baljuw van Texel [bron: GenalogieOnline]

Notitie: Vóór 1630 bestond Texel uit twee delen: "Het oude land van Texel" en het eiland "Eierland" dit bestond uit wat losliggende duinen op een eiland. [bron: GenalogieOnline]

Salomon:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16-08-1637 in Batavia, Java, Nederlands Indië [bron: FamilySearch] met Catharina Jansdr van Hoorn, ongeveer 21 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1616 in Hoorn, Noord-Holland, Nederland. Catharina is overleden op 16-11-1661 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 45 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 07-11-1662 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Elisabeth Bicker, ongeveer 31 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1631 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andries Bicker en Trijn Tengnagel. Zij is gedoopt op 10-07-1631 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (Oude kerk). Elisabeth is overleden op 11-10-1666 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud.
(3) trouwde, 56 jaar oud, op 20-06-1667 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Josine Bataille, ongeveer 21 jaar oud. Josine is geboren omstreeks 1646 in Rotterdam.

37 Jacob Sweers is geboren op 25-10-1614 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline], zoon van Aarnoud (Aernt) Sweers en Alida van Bronckhorst. Jacob is overleden op 25-06-1645 in Ternate, Molukken, Nederlands Indië, 30 jaar oud. Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 15-03-1642 in Batavia, Java, Nederlands Indië [bron: FamillySearch] met Maria Auxbrebis, ongeveer 21 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1621 in Batavia, Java, Nederlands Indië [bron: FamillySearch].

38 Catharina Sweers is geboren op 09-09-1619 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Aarnoud (Aernt) Sweers en Alida van Bronckhorst. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 31-07-1642 in Batavia, Java, Nederlands Indië [bron: FamilySearch] met Jeremias van Vliet, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Jeremias: Op 31 juli 1642 huwde Jeremias van Vliet aldaar Catharina Sweers, zuster van den
extra-ordinaris Raad van Indië Salomon Sweers. In een brief aan familieleden, waarin Sweers dit huwelijk mededeelt, karakteriseert deze zijn schoonbroeder als een gauw geëxperimenteerd persoon, wiens vermogen op 30.000 gulden werd geschat.
Jeremias is geboren omstreeks 1615 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Eewoud Huybrechtszoon van Vliet en Maritge Cornelisdochter NN.

39 Isaac Sweers is geboren op 01-01-1622 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline], zoon van Aarnoud (Aernt) Sweers en Alida van Bronckhorst. Isaac is overleden op 21-08-1673 in Slag bij Kijkduin, 51 jaar oud [bron: Genealiogie // Levensbeschrijving].

Hij is begraven op 28-08-1673 te Oude Kerk te Amsterdam [bron: Genealiogie // Levensbeschrijving].


Notitie bij Isaac: Tweelingbroer van Benjamin Sweers.

Isaac bekend als Nederlands zeeheld, sneuvelde in de zeeslag bij Kijkduin.

Het scheepvaartmuseum van Amsterdam heeft nog een prachtig pendantenpaar van beide echtgenoten, geschilderd door Ludolf Bakhuysen. Eind 1674 kwam al het epitaaf klaar, een werk van Rombout Verhulst. Algemeen kwam men tot het oordeel dat Sweers door zijn dood de beschuldiging van lafheid weerlegd had.

Enkele versregels aan hem gewijd:
"naar de trend des tijds waarvoor de strijd gestreden". Het gedicht luidde:

De Hemel schijnt in brant, de Lucht verstikt;
De Zee verdrinkt in bloed; het Aartrijk schrikt:
Wat´s dit? ´t is SWEERS: en dat´s genoech geschreven.
Dus doet zijn dood de Ware Vrijheit leven.

Titel: admiraal [bron: gen. sweers]

Isaac trouwde, 33 jaar oud, op 19-01-1655 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: FamillySearch] met Constantia Bloemaert, 28 jaar oud. Constantia is geboren op 03-03-1626 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: FamillySearch]. Constantia is overleden op 19-03-1694, 68 jaar oud [bron: GenealogieOnline].

Kinderen van Isaac en Constantia:

1 a. Catharina Sweers, [bron: GenealogieOnline].
2 b. Alida Sweers, [bron: GenealogieOnline].
3 c. Margaretha Sweers, [bron: GenealogieOnline].
4 d. Consatantia Sweers, [bron: GenealogieOnline].
5 e. Isaac Le Jeune Sweers, geboren op 03-12-1671 [bron: GenealogieOnline // Genealiogie // invent. fam.Sweers]. Volgt 40.

40 Isaac Le Jeune Sweers is geboren op 03-12-1671 [bron: GenealogieOnline // Genealiogie // invent. fam.Sweers], zoon van Isaac Sweers en Constantia Bloemaert. e. is overleden op 03-11-1732, 60 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Genealiogie // invent. fam.Sweers]. Hij is begraven op 11-11-1732 [bron: GenealogieOnline // Genealiogie // invent. fam.Sweers]. e. trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind // invent familie Sweers] met Catharina La Clé. Catharina is overleden omstreeks 1708 [bron: GenealogieOnline].

Kind van e. en Catharina:

1 Isaac Sweers, geboren op 21-12-1707. Isaac is overleden in 01-06-1777, 69 jaar oud.

41 Philippe Sweerts (Suerius) is geboren omstreeks 1511 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland [bron: GenealogieOnline], zoon van Philip Sweerts (Suerius) en Marie van Geldorp. Philippe is overleden op 16-02-1571 in Helmond, Noord-Brabant, Nederland, ongeveer 60 jaar oud.
Beroep:
lakenkoopman te Antwerpen [bron: gen. sweers]

Philippe:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1540 [bron: FamilySearch] met Catherine van Surmont. Catherine is overleden omstreeks 1550.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1550 met Anna Chalet, ongeveer 30 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1520 in Bretagne, Frankrijk. Anna is overleden omstreeks 1562 in Antwerpen, prov.Antwerpen, België, ongeveer 42 jaar oud.

Kinderen van Philippe en Catherine:

1 Anna Sweerts, geboren omstreeks 1541.
2 Marc Sweerts, geboren omstreeks 1543. Volgt 42.
3 Jacob Sweerts (Suerius), geboren op 23-08-1550 in Antwerpen, prov.Antwerpen, België. Volgt 43.

42 Marc Sweerts is geboren omstreeks 1543, zoon van Philippe Sweerts (Suerius) en Catherine van Surmont. Marc trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Anna van Rieisdonck.

43 Jacob Sweerts (Suerius) is geboren op 23-08-1550 in Antwerpen, prov.Antwerpen, België, zoon van Philippe Sweerts (Suerius) en Catherine van Surmont.
Notitie bij Jacob:
gen.sweers // alias Suerius
Jacob trouwde [bron: gen.sweers] met Catharina Hoefnagels. Catharina is geboren op 27-10-1556 in Antwerpen, prov.Antwerpen, België.

Kind van Jacob en Catharina:

1 Jacob Sweerts (Suerius) de Landas, geboren op 08-04-1587 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

44 Jacob Sweerts (Suerius) de Landas is geboren op 08-04-1587 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Sweerts (Suerius) en Catharina Hoefnagels.
Notitie bij Jacob:
Jacob Sweerts de Landas (Suerius), heer van Landschadenhoff, geboren 08-04-1587 te Amsterdam, gedoopt 17-04-1587 te Amsterdam- Oude Kerk, ridder, rentmeester te

’s-Hertogenbosch, overleden 01-05-1658 te ´s-Gravenhage, begraven te ’s-Hertogenbosch (grafzerk in de St.Jan te ’s-Hertogenbosch).


Trouwde 24-05-1626 te Utrecht met Johanna Lopez de Villanova, geboren 16-08-1595 te Keulen, overleden 27-02-1673 te ´s-Hertogenbosch, begraven te ´s-Hertogenbosch- St.Jan

(wapenbord met 16 kwartieren).
Titel: heer van landschadenhoff

Jacob trouwde, 39 jaar oud, op 24-05-1626 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen.sweers] met Johanna Lopez de Villa nova, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 16-08-1595 in Keulen, Rheinland-Westfalen, Duitsland. Johanna is overleden op 13-02-1673 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, 77 jaar oud [bron: gen.sweers]. Zij is begraven omstreeks 1673 te ´s Hertogenbosch, St Jan [bron: gen.sweers].

Kind van Jacob en Johanna:

1 Frederik Hendrik Sweerts de Landas, geboren omstreeks 1634 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland. Volgt 45.

45 Frederik Hendrik Sweerts de Landas is geboren omstreeks 1634 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Jacob Sweerts (Suerius) de Landas en Johanna Lopez de Villa nova.
Notitie bij Frederik:
894

Frederik Hendrik Sweerts de Landas, heer van Baarschot, geboren in 1634 te ´s Hertogenbosch, schepen van ´s-Hertogenbosch (1670), overleden 23-07-1721.

Trouwde (1) met
Marojonetha Bartholotti van den Heuvel. Dit echtpaar kreeg 3 kinderen, die allen jong zijn overleden..

Trouwde (2) 09-02-1669 te ´s-Hertogenbosch met
Johanna Margaretha (Margariet) van Raesvelt, geboren 03-01-1636 te Arnhem, overleden in 1713.

Frederik:
(1) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1650 [bron: gen.sweers] met Marojonetha Bartholotti van den Heuvel.
Notitie bij het huwelijk van Frederik en Marojonetha:
Gen. Sweerts // dit echtpaar kreeg drie kinderen, die allen jong zijn overleden.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 09-02-1669 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland met Johanna Margaretha Reasvelt, 33 jaar oud. Johanna is geboren op 03-01-1636 in Arnhem, Gelderland, Nederland. Johanna is overleden omstreeks 1713, ongeveer 77 jaar oud.

Kind van Frederik en Johanna:

1 Gratiana Catharina Sweerts de Landas, geboren op 05-07-1677 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland. Volgt 46.

46 Gratiana Catharina Sweerts de Landas is geboren op 05-07-1677 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Frederik Hendrik Sweerts de Landas en Johanna Margaretha Reasvelt. Gratiana trouwde [bron: gen.sweers] met Daniel de Chambrier. Daniel is geboren op 09-01-1665 in Neuchatel, Zwitserland.

Kind van Gratiana en Daniel:

1 Johanna Susanna Lucretia de Chambrier, geboren op 23-10-1701 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland. Volgt 47.

47 Johanna Susanna Lucretia de Chambrier is geboren op 23-10-1701 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Daniel de Chambrier en Gratiana Catharina Sweerts de Landas. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1725 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland [bron: gen.sweers] met John Sayer, ongeveer 30 jaar oud. John is geboren omstreeks 1695 in Londen, Engeland.

Kind van Johanna en John:

1 Elisabeth Gratiana Sayer, geboren op 04-11-1725 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland. Volgt 48.

48 Elisabeth Gratiana Sayer is geboren op 04-11-1725 in ´s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, dochter van John Sayer en Johanna Susanna Lucretia de Chambrier. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 17-10-1749 in Esch-Grave, Noord-Brabant, Nederland [bron: gen.sweers] met Albert Dominicus van Limburg Stirum.
Titel:
rijksgraaf [bron: gen. sweers]

Kind van Elisabeth en Albert:

1 Lucie Jeanette van Limburg Stirum, geboren op 04-07-1764 in Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland. Volgt 49.

49 Lucie Jeanette van Limburg Stirum is geboren op 04-07-1764 in Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Albert Dominicus van Limburg Stirum en Elisabeth Gratiana Sayer.
Titel:
gravin [bron: gen. sweers]

Lucie trouwde, 24 jaar oud, op 11-03-1789 in ´s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen.sweers] met Pieter Ulbo Rengers, 32 jaar oud. Pieter is geboren op 28-04-1756 in ´s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.
Titel:
kamerheer princes van Oranje [bron: gen. sweerts]

Kind van Lucie en Pieter:

1 Henriëtta Wilhelmina Rengers, geboren op 19-12-1790 in ´s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 50.

50 Henriëtta Wilhelmina Rengers is geboren op 19-12-1790 in ´s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Pieter Ulbo Rengers en Lucie Jeanette van Limburg Stirum.
Titel:
baronnes [bron GenLias]

Henriëtta trouwde, 21 jaar oud, op 13-08-1812 in Leeuwarden, Fryslân, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 30-22; I 2003; N 67 // Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum] met Georg Frederik thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg, 21 jaar oud. Georg is geboren op 02-01-1791 in Beetgum-gem.Menaldumadeel, Fryslân, Nederland.

Kind van Henriëtta en Georg:

1 Carolina Francoise Wolfeline thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg, geboren omstreeks 1831. Volgt 51.

51 Carolina Francoise Wolfeline thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg is geboren omstreeks 1831, dochter van Georg Frederik thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg en Henriëtta Wilhelmina Rengers. Carolina is overleden omstreeks 1895, ongeveer 64 jaar oud. Carolina trouwde [bron: gen.sweers] met Wolfgang Rengers Hora Siccama.

Kind van Carolina en Wolfgang:

1 Carel Frans Wolfgang Rengers Hora Siccama, geboren op 11-03-1859 in Noordlaren-Haren, prov.Groningen, Nederland. Volgt 52.


52 Carel Frans Wolfgang Rengers Hora Siccama is geboren op 11-03-1859 in Noordlaren-Haren, prov.Groningen, Nederland, zoon van Wolfgang Rengers Hora Siccama en Carolina Francoise Wolfeline thoe Schwartzenberg & Hohenlansberg.
Beroep:
spoorwegambtenaar [bron: GenLias]

Carel trouwde, 37 jaar oud, op 12-05-1896 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 1121; akte Nr. 88 // Gelders Archief] met Wilhelmina Adriana Geertuida ten Tije, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 26-12-1867 in Grave, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Hendrik ten Tije en Jacoba Johanna Hanssen.

Kind van Carel en Wilhelmina:


1 Carolina Francoise Wolfgang Renger Hora Siccama, geboren op 08-03-1898 in Elandsfontein Zuid-Afrika. Volgt 53.

53 Carolina Francoise Wolfgang Renger Hora Siccama is geboren op 08-03-1898 in Elandsfontein Zuid-Afrika, dochter van Carel Frans Wolfgang Rengers Hora Siccama en Wilhelmina Adriana Geertuida ten Tije.

Carolina trouwde, 27 jaar oud, op 15-10-1925 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Reg.5f fol.26v gem. Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Teodor Henri Gerard Stapelveld, 39 jaar oud. Teodor is geboren op 17-02-1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: Bankambtenaar [bron: GenLias]

Notitie: [bruid had het predikaat Jonkvrouw // bron: GenLias]

Kind van Carolina en Teodor:


1 Edar Stapelveld, geboren omstreeks 1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Vlogt 54.
(nr 54 is i.v.m. mogelijk nog in leven zijnde nageslacht afgeschermd)

55 Maria Fille De Guillaume Sweerts, dochter van Jan Sweerts de Weer en Albertina van de Water. Maria trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Jacques Crabbe.

Kind van Maria en Jacques:

1 Elisabeth Crabbe. Volgt 56.

56 Elisabeth Crabbe, dochter van Jacques Crabbe en Maria Fille De Guillaume Sweerts. Elisabeth trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Andries I van Wesele.

Kinderen van Elisabeth en Andries:

1 Andries van Wesele, geboren omstreeks 1514 [bron: GenealogieOnline]. Volgt 57.
2 Anna van Wesele, geboren omstreeks 1516.
3 Nicolas van Wesele, geboren omstreeks 1518.
4 Franciscus van Wesele, geboren omstreeks 1520. Franciscus is overleden omstreeks 1552, ongeveer 32 jaar oud.


57 Andries van Wesele is geboren omstreeks 1514 [bron: GenealogieOnline], zoon van Andries I van Wesele en Elisabeth Crabbe. Andries is overleden omstreeks 1564, ongeveer 50 jaar oud. van trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Anne van Hamme.

Kind van Andries en Anne:

1 Anne van Wesele.