De vijf zonen en de zes dochters van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer

Deze persoonskaart is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit familiegegevens, van de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen.

Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.

De totale Aldfaer-gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden, ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zo nodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.


Nicolaas Roelofse (Klaas) Post is geboren omstreeks 1793 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar. Hij is gedoopt op 30-12-1793 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post].

Bij de doop van Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Elbertje Claasse Majoor – Van Stranden (±1768-1834). (grootmoeder van Klaas, gehuwd met grootvader Gerrit Post, voor de tweede maal gehuwd met Claasse Majoor)

Nicolaas is overleden op 13-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: gem Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1859 [bron: gem. Buss. // overlijdensakte T 358; I 28; N 31 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: dagloner / arbeider / werkman [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-09-1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer, ongeveer 26 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1789 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. huw.akte (26-jaar)], dochter van Jan Huiberts Brouwer en Lena Janse van Putten. Jannetje is overleden op 10-01-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: gen. fam. Post].
Beroep:
kleerbleekster / spinster bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Nicolaas en Jannetje:


1 Geertje Klaasse Post (dr 1), geboren op 12-02-1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Bij de aangifte van de geboorte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Rudolfus Gerritse (Roelof) Post (±1763-1840) en Johannes Keel (geb. 1767).
Notitie bij Geertje: Wie Was Wie geeft op de huw.akte met Antonius Vrakking, Naarden als de geboorteplaats van Geertje Post. (al haar broers en zussen werden in Busum geboren).
Het is natuurlijk goed mogelijk dat het gezin Klaas Post in Naarden strartte.
Beroep: winkelierster [bron: Wie Was Wie]
Geertje:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 30-04-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.4 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Vrakking, ongeveer 47 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1856 te Naarden) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Geertje Klaasse Post 1857]. Antonius is geboren omstreeks 1802 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Derk Vrakking en Femmetje Zwanink. Antonius is overleden omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1856 [bron: Wie Was Wie]. Hij trouwde voorheen op 09-05-1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Antonia van Eijden (±1804-±1845). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1845 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1845 te Naarden) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Antonius Vrakking 1849].
Notitie bij Antonius: Wie Was Wie schrijft hier het ongebruikelijke Vrekking en voor de bruid het tevens zeer ongebruikeijke Van IJden, terwijl bij Geertje Post weer Vrekking en Van Eijden wordt geschreven (akten kinderen Vrakking)
Beroep: timmerman / logementhouder
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 16-02-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Josef Johannes Padberg, ongeveer 38 jaar oud. Josef is geboren omstreeks 1819 in Leeuwarden, Friesland, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. huw.akte (38-jaar)], zoon van Johannes Padberg en Lucia Hollman.
Beroep: kleermaker [bron: Wie Was Wie]

2 Jan Klaasz Post (zn 1), geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. huw.akte (26-jaar)].
Beroep: wever / barbier [bron: Wie Was Wie]
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 28-10-1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elizabeth Vilters, ongeveer 27 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1816 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. huw.akte (27-jaar)], dochter van Gerrit Vilters en Cornelia (Neeltje) Bus.
Beroep: winkelierster [bron: Wie Was Wie]

3 Helena Post (dr 2), geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]
Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-07-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Jan Pelt, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Gerritze Pelt en Antonia Janse van den Bergh.
Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

4 Roel Post (zn 2), geboren op 07-10-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Roel is overleden op 06-03-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1877 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I28; N11 // Noord-Hollands Archief].
Beroep: werkman / blekersknecht / zandbaas [bron: Wie Was Wie]
Roel:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.2 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Emmink, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1861 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Roel Post 1863]. Petronella is geboren op 13-04-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Emmink en Jannetje Jacobs Prijkel. Petronella is overleden op 02-12-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 41 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: gem. Bussum // o.akte T 358; I 28; N 32 // N-Holands Archief].
Beroep: spinster [bron:Wie Was Wie]
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 22-04-1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Agnes (Niesje) Floor, ongeveer 46 jaar oud. Niesje is geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Floor en Magtel van Alfen. Niesje is overleden op 08-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: gem Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1876 [bron: gem.Buss. // o.akte T 358; I 28; N 22 // Noord-Hollands Archief]. Zij trouwde voorheen op 08-05-1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis de Boer (geb. ±1804). Zij trouwde voorheen op 19-07-1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Mols (geb. ±1817).
(3) trouwde, 56 jaar oud, op 08-11-1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Hendrika Delwet, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1828 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonij Delwet en Alida Mostertman. Zij is weduwe van Ide Reijnier Ides (1821-1875), met wie zij trouwde op 16-10-1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief].
Notitie bij Johanna: Wie Was Wie // schrijft op huw.akte (Roel Post) Dilwit als familienaam
Beroep:weefster [bron: Wie Was Wie]
5 Willemptje Post (dr 3), geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Willemptje is overleden omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud [bron: gen.fam. Post].
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]
Willemptje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 26-05-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akt Nr.25 // Noord-Hollands Archief] met Roelof Bollebakker, ongeveer 31 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (dor overlijden echtgenote circa 1857 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie // wedunaarschap Roelof Bollebakker 1858]. Roelof is geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Roelofsz Bollebakker en Elisabeth Smallenburg. Hij trouwde later op 28-07-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte 358; Inv. 358.55; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Maria Anna Link (geb. ±1830).
Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]

6 Maria Post (dr 4), geboren op 22-08-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Maria trouwde, 36 jaar oud, op 06-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord- Hollands Archief] met Johannes Ruijsendaal, ongeveer 37 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], zoon van NNdeNN en Leisje Ruizendaal.
Beroep: Kleerbeker [bron: Wie Was Wie]
7 Willem Post (zn 3), geboren op 21-07-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post].
Notitie bij Willem: het nageslacht dat eerder door mij aan Willem toegegekend werd, met als huwelijkspartner Johanna Wilhelmina Eelders was een zeer waarschijnlijke maar geen zekerheid en wordt om deze reden niet meer weergegeven, tot dat het als zekerheid kan worden opgetekend.
Deze zekeriheid is inmiddels verkregen: Willem trouwde op 25-08-1858 in Amsterdam [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr g7; fol.25 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met
Johanna Wilhelmina Eelders oud 34 jaar, dochter van Andries Eelders en Maria Baas.
Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

8 Antonius Nicolaas (Teunis) Post (zn 4), geboren op 06-04-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Teunis is overleden omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: gen.fam. Post]. Hij is begraven omstreeks 1904 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post].
Beroep:
beurtschipper [bron: Wie Was Wie]
Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.4 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Dorlandt, 31 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1890) [bron: overlijdensbericht uit familie]. Cornelia is geboren op 02-09-1822 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus (Bardt/Bart) Dorlandt en Trijntje Waterman. Cornelia is overleden omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 76 jaar oud.
Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]
9 Lambertus Post (zn 5), geboren op 26-04-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. Lambertus is overleden omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: (bidprentje datum geschat)]. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1912 [bron: (bidprentje vrouw was al weduwe in 1913)]. Hij is begraven omstreeks 1912 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: (datum is geschat dus niet zeker, zie boven H.A. van der Kuijl was al in 1913 weduwe)].
Beroep:
Lambertus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.9 // Noord-Hollands Archief] met Maria Dorlandt, 32 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1862) [bron: Genealogische site Van de Velde, later bevestigd in Wie Was Wie]. Maria is geboren op 24-02-1829 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus (Bardt/Bart) Dorlandt en Trijntje Waterman. Maria is overleden omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.
Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 06-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Antonia van der Kuijl, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 08-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 08-06-1912) [bron: Burgelijke stand gemeente Bussum]. Hendrika is geboren op 06-04-1835 om 04:00 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.akte gem.Bussum, (geregistreerd)], dochter van Joannes Casper (Jan) van der Kuijl / Kuil en Jannigje Fokker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1835 [bron: geb.akte gem.Bussum, (geregistreerd)]. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van den Berg (geb. ±1775) en Bart Majoor (geb. ±1796).
Notitie bij de geboorte van Hendrika: zie mail Ad van der Velde bij Nicolaas Roelofse (Klaas) Post
Hendrika is overleden op 08-06-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1913 [bron: Bidprentje / Burgerlijke stand Gem. Bussum]. Zij is begraven op 12-06-1913 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Bidprentje / Archief RK Kerkhof Bussum].
Beroep: bleekster [bron: Wie Was Wie]
10 Jacoba Post (dr 5), geboren op 08-02-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jacoba is overleden op 17-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud [bron: GeneaNet deejee]. Jacoba trouwde, 31 jaar oud, op 12-11-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik van den Berg, ongeveer 34 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echgenote circa 1898 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap van Hendrik v.d. Berg 1898]. Hendrik is geboren omstreeks 27-08-1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. deejee], zoon van Gerrit van den Berg en Geertje van Eijden. Hendrik is overleden op 03-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: GeneaNet // gen. deejee]. Hij trouwde later op 26-04-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte] met Maria Krijnen (1845-1917).
Beroep: kleerbleekster [bron: Wie Was Wie]
11 Oeida Post (dr 6), geboren op 12-12-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post].
Notitie bij Oeida: Wie Was Wie // schrijft op huw.akte dr Johanna Ocida als roepnaam ook bij dochter Alida
Oeida trouwde, 28 jaar oud, op 24-09-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Andreas Ruizendaal, ongeveer 26 jaar oud. Andreas is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland? [bron: gen.fam. Post], zoon van Wilhelmus Ruijsendaal en Alida (Aaltje) de Beer.

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 12-12-2009 12:50 door Henk Post