Kwartierstaat van Jacobus Krijnen

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in circa, omstreeks of ongeveer.

Zo is het ook met trouwdata, van de persoon is de leeftijd bekend bij het in huwelijk treden, het geboortejaar verandert bij terrugberekening in circa, omstreeks of ongeveer.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het trouwen.

Maar veranderen of er komt een beroep bij in de loop der tijd.

Generatie 1 ( kwartierdrager / proband)

1 Jacobus Krijnen, geboren op 24-12-1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-12-1958. Jacobus is overleden op 09-10-1961 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud (oorzaak: noodlottig ongeval) [bron:familie]. Van het overlijden is aangiftegedaan op 10-10-1961. Hij is begraven op 12-10-1961 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Jacobus:
Waarom Jacobus mijn verongelukte neefje op deze kwartierstaat? Alleen, omdat ik op deze manier de nog levende personen van de familie niet in beeld breng.
Ik doe daar ook iets aan, door dat: het gezin Tijmen Krijnen en Sophia van Dijk en tevens bij het gezin Hendrikus Adrianus Post en Alida Kastermans, wat betreft mijn neefje Jacobus in elkaars verlengde liggen.

Generatie 2 ( ouders )

2 Jacobus (Jaap) Krijnen, geboren op 26-06-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt in 06-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jaap is overleden op 21-03-2003 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, 75 jaar oud [bron: famillie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-2003 [bron: familie]. Hij is gecremeerd op 25-03-2003 te Utrecht-Overmeer, Utrecht, Nederland.
Beroep: veehouder / veehandelaar [bron: familie]

Hij trouwde, 22 jaar oud, op 10-08-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met de 22-jarige
3 Emerentia Alida (Emmie) Post, geboren op 12-08-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Emmie is overleden op 04-01-2006 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 09-01-2006 te Bilthoven, crem. Den en Rust [bron: familie].
Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Notitie bij het huwelijk van Jaap en Emmie: Het gezin telt in feite zeven kinderen waarvan Jacobus (Jaap) de zesde was.

Kind van Jaap en Emmie uit dit huwelijk:

I. Jacobus Krijnen (zie 1.)

Generatie 3 ( grootouders )

4 Thijmen Krijnen, geboren op 15-07-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Thijmen is overleden op 23-06-1953 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud.
Beroep:
veehouder [bron: familie // GenLias]

Hij trouwde, 25 jaar oud, op 26-04-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 20-jarige
5 Sophia (Fie) van Dijk, geboren omstreeks 1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij het huwelijk van Thijmen en Fie:
Het gezin telt in feite veertien kinderen waarvan Jaap de vierde was. i.v.m. nog levenden de andere broers en zusters afgeschermd.

Kind van Thijmen en Fie uit dit huwelijk:


I. Jacobus (Jaap) Krijnen (zie 2).


6 Hendrikus Adrianus (Henk) Post, geboren op 03-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Henk is overleden op 19-06-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1985. Hij is begraven op 22-06-1985 te Bussum, Noord-Holland, Nederland
Beroep:
huis- en decoratieschilder [bron: familie].

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 14-10-1925 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron familie] met de 21-jarige
7 Alida (Alie) Kastermans, geboren op 24-05-1904 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Alie is overleden op 28-10-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud (oorzaak: Na kortstondig ziekbed) Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1985 [bron: familie] Zij is begraven op 31-10-1985 te Bussum, Noord-Holland, Nederland
Beroep:
huisvrouw [bron: familie]

De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 19-06-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 19 juni 1985) [bron: familie].
Notitie bij het huwelijk van Henk en Alie: Het gezin telt in feite 12 kinderen waarvan Emmie hun eerste was. rest broers en zusters i.v.m. nog levenden afgeschermd.

Kind van Henk en Alie uit dit huwelijk:

I. Emerentia Alida (Emmie) Post (zie 3.)

Generatie 4 ( overgrootouders )

8 Jacobus Krijnen, geboren op 28-06-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 09-09-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T. 358; Inv. 28; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met de 25-jarige
9 Johanna Kuijer, geboren op 30-08-1870 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Jacobus en Johanna uit dit huwelijk:


I. Thijmen Krijnen (zie 4).

II. Hendricus J. (Hein) Krijnen, geboren op 10-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hein is overleden op 24-11-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 58 jaar oud.

III. Lambertus Krijnen, geboren op 10-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Lambertus is overleden op 28-06-1963 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. Lambertus trouwde, 45 jaar oud, op 26-04-1944 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Petronella Johanna van den Boogaard, ongeveer 44 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus van den Boogaard en Geertruida Maria van Bijleveld. Petronella is overleden op 26-07-1992 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 92 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Zij trouwde voorheen op 18-01-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358;82; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Wilhelmus Boerebach (1895-1942). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1942 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overllijden echtgenoot circa 1942 te Naarden) [bron: GenLias // weduwleven Petronella Johanna van den Boogaard 1944].

IV. Johanna Maria (Anna) Krijnen, geboren op 10-11-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Anna is overleden op 20-11-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud. Zij is begraven op 23-11-1966 te Bussum, Noord-Holland, Nederland. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 02-08-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 98 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus (Gerrit) Fokker, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-11-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Fokker en Wilhelmina Willard. Gerrit is overleden op 24-08-1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 8
jaar oud jaar oud. Hij is begraven op 27-08-1984 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:
Chauffeur Gem. Reinigingsdienst [bron: GenLias]

V. Maria Elisabeth Krijnen, geboren op 30-09-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 24-06-1985, 83 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 12-09-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen] met Wilhelmus Pronk.

VI. Richarda M. Krijnen, geboren op 20-12-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Richarda is overleden op 22-10-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud.

VII. Jacobus Theodorus (Jaap) Krijnen, geboren op 04-03-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jaap is overleden op 30-03-1962 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud.

VIII. Richarda Margaretha Krijnen, geboren op 06-03-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Richarda is overleden op 15-07-1996 in Putten, Gelderland, Nederland, 90 jaar oud. Zij is begraven op 19-07-1996 te Putten, Gelderland, Nederland. Richarda trouwde, 31 jaar oud, op 13-10-1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen] met Josephus (Joop) van Nieuwenhuizen, ongeveer 32 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 15-07-1996 in Putten, Gelderland, Nederland (door overlijden echtgenote op 15-07-1996) [bron: gen. fam. Krijnen]. Joop is geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus (Willem) van Nieuwenhuizen en Elisabeth Koelink.

IX. Folkert Krijnen, geboren op 13-07-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Folkert is overleden op 02-08-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Folkert trouwde, 69 jaar oud, op 01-11-1976 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen] met Maria Brosius, 71 jaar oud. Maria is geboren op 08-09-1905 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland.

X. Cornelis Krijnen, geboren op 04-09-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Cornelis is overleden op 08-05-1981, 66 jaar oud.
Beroep:
Bakker / Sigarenwinkelier / Fabrieksportier [bron: GenLias]
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 27-09-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen] met Johanna Arendsen, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 09-01-1915 in Genderingen, Gelderland, Nederland, dochter van Johannes Arendsen en Aleida Johanna Kleinhesselink.


10 Gerardus van Dijk, geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:

Veehhouder [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 19-01-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 23-jarige
11 Wilhelmina Alders, geboren omstreeks 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Gerardus en Wilhelmina uit dit huwelijk:


I. Jacobus van Dijk, geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Jacobus trouwde,omstreeks 30 jaar oud, op 11-11-1924 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Wimpje van Eijden, ongeveer 28 jaar oud. Wimpje is geboren omstreeks 1896 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis van Eijden en Klaasje brouwer.
Beroep: landbouwer [bron: wie Was Wie]

II. Tijmen van Dijk, geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

III. Wilhelmina (Mien) van Dijk, geboren omstreeks 1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Mien trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-04-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Eijden, ongeveer 35 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1887 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis van Eijden en Klaasje Brouwer.
Beroep: veehouder [bron: GenLias]

IV. Leonardus Dijk, geboren omstreeks 1898 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

V. Jacoba van Dijk, geboren omstreeks 1898 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Jacoba trouwde, omstreeks 28 jaar oud. 0p -2-06-1926 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Jacobus Eek, ongeveer 31 Jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1895 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Eek en Maria Heerschop.
Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

VI. Barbara van Dijk, geboren omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Barbara trouwde ongeveer 28 jaar oud op 16-07-1929 in Naarden, Noord-Holland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr.21 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Franciscus Ruiter ongeveer 26 jaar oud, Gerardus is geboren omstreeks 1903 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Bastianus Ruiter en Johanna Hoogenboom.
Beroep: melkslijter [bron: Wie Was Wie]

VII. Sophia (Fie) van Dijk (zie 5.)

VIII. Maria (Mietje) van Dijk, geboren omstreeks 1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

IX. Agnes van Dijk, geboren omstreeks 1906 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

X. Margaretha van Dijk, geboren omstreeks 1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
XI. Gerarda van Dijk, geboren omstreeks 1910 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
XII. Volkert van Dijk, geboren omstreeks 1912 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

XIII. Lisbeth van Dijk, geboren omstreeks 1914 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

XIV. Bartholomeus van Dijk, geboren omstreeks 1915 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

XV. Gijsbertha van Dijk, geboren omstreeks 1916 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

XVI. Wilhelmina (Mientje) van Dijk, geboren omstreeks 1918 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Mientje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1946 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Hendrikus (Hek / Eek) de Graaf, 27 jaar oud. Hek / Eek is geboren op 11-02-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk de Graaf en Teuntje Vos.


12 Adrianus (Arie) Post, geboren op 05-10-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Arie is overleden op 12-05-1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1942 [bron: familie]. Hij is begraven op 16-05-1942 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroepen:
lampenist / fabrieksarbeider / koopman [bron: GenLias]

Hij trouwde, 24 jaar oud, op 04-10-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met de 26-jarige
13 Emerentia Roeten, geboren op 12-04-1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Emerentia is overleden op 23-03-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1935 [bron: familie]. Zij is begraven op 26-03-1935 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie].
Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-08-1893 in Naarden [bron: familie]. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 23-03-1935 in Bussum, Noord -Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 23 maart 1935) [bron: familie].

Kinderen van Arie en Emerentia uit dit huwelijk:


I. Hendrika Antonia (Riek) Post, geboren op 13-07-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Riek is overleden op 17-07-1943 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 49 jaar oud (oorzaak: Hendrika Bakker-Post en haar jongste dochter Henny kwamen om bij het bombardement op Amsterdam-Noord 17 juli 1943) [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1943. Zij is begraven op 21-07-1943 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. Riek trouwde, 21 jaar oud, op 29-12-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.102 // Noord-Hollands Archief] met Piet Bakker, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1915 in Bussum. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 17-07-1943 in Amsterdam, (RK Kerkhof) (door overlijden van Hendrika en haar jongste dochter Bij bombardement op Amsterdam-Noord) [bron: Familie van de overledene, bidprentje // weduwnaarschap Piet Bakker 1946]. Piet is geboren omstreeks 1893 in Wognum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Bakker en Antje van Straaten. Hij trouwde later omstreeks 1944 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familiegegevens] met J. (Jet) Cats (geb. circa 1900).
Notitie bij Piet: Piet Bakker was huisschilder van beroep, maar het grootste deel van zijn loopbaan was hij agent bij de Amsterdamse politie.
Piet Bakker hertrouwde na het overlijden van Hendrika Antonia (Riek) Post met de vrouw die ik nog kende als "tante Jet" (H.P.)
Beroep: huisschilder / agent van politie [bron: GenLias]

II. Antonius Hendrikus (Antoon) Post, geboren op 22-10-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: voorman chocoladefabriek [bron: GenLias en familie]
Antoon trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; 55; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Berdina van de Kamp, ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1918 in Hilversum. Hendrika is geboren omstreeks 1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lodewijk Fredrik van de Kamp en Magdalena Maria van Tien.

III. Lambertus (Bertus) Post, geboren op 21-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Bertus is overleden op 22-04-1975 in Eemnes, Utrecht, Nederland, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1975. Hij is begraven op 26-04-1975 te Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: familie].
Beroep: opperman / steigebouwer / loonwerker [bron: GenLias en familie]
Bertus trouwde, 23 jaar oud, op 14-09-1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 26 Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-09-1920 in Laren [bron: familie]. Wilhelmina is geboren op 04-09-1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Zwanikken en Gerretje Knuvers. Wilhelmina is overleden op 01-03-1949 in Laren, Utrecht, Nederland, 54 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1949 [bron: GenLias // overl.akte T1221; I1504; N7 // Het Utrechts Archief]. Zij is begraven op 05-03-1949 te Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: familie].

IV. Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 6.)

V. Johannes Gregorius (Jan) Post, geboren op 11-11-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Beroep: loodgieter / elektricien / veehouder [bron: familie]
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 30-01-1923 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Hendrika (Riek) Mol, 19 jaar oud. Riek is geboren op 02-01-1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Mol en Joanna de Graaf.

VI. Jacobus (Jaap) Post, geboren op 18-04-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: schoenmaker [bron: familie]
Jaap trouwde, 20 jaar oud, op 10-10-1925 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Adriana Maria de Groot, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 22-06-1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus de Groot en Petronella Jacoba Geertruida (Pietje) Kastermans.

VII. Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post, geboren op 12-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gijs is overleden op 29-07-1979 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1979 [bron: persoonskaart G.A.Post]. Hij is begraven op 04-08-1979 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron:fmilie].
Beroep: timmerman / trappenmaker [bron: persoonskaart G.A.Post]
Gijs trouwde, 27 jaar oud, op 25-07-1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // Persoonskaart G.A. Post // persoonskaart Adrianus Post] met Alberta Jacoba van Wijk, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-06-1934 in Bussum [bron: familie]. Alberta is geboren op 09-06-1906 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Adrianus Antonius van Wijk en Anna Schrijvershof.

VIII. Simonus Jacobus (Siem) Post, geboren op 02-04-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Siem is overleden op 16-01-1999 in Zuid-Afrika, 88 jaar oud [bron: familie].
Notitie bij Siem: Siem en Annie kregen zeker 6 kinderen waarvan drie in Nederland geboren
kinderen: Emiel, Han, Anke, Sjaan, Emmie, Monica.
Ome Siem was de zevende zoon van Adrianus Post, het gezegde van zijn vader Adrianus Post was: Ik heb zeven kinderen en 1 meid.
Beroep: timmerman / meubelmaker [bron: GenLias]
Siem trouwde, 26 jaar oud, op 15-10-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Anna Maria Elisabeth (Annie) van Harmelen, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1937 in Bussum. Annie is geboren op 03-03-1911 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Hannes) van Harmelen en Johanna Oostendorp. Annie is overleden op 25-07-1997 in Zuid-Afrika, 86 jaar oud [bron: familie].


14 Dirk Kastermans, geboren op 19-06-1869 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Dirk is overleden op 20-03-1937 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud [bron: familie]. Hij is begraven op 23-03-1937 te Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron:familie].
Beroep: werkman / kruidenier [bron: GenLias / persoonskaart Antonia Theebe]

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 10-08-1895 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Achief] met de 23-jarige
15 Antonia (Toontje) Theebe, geboren op 16-03-1872 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Antonia is overleden op 02-05-1951 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, 79 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1951 [bron: familie]. Zij is begraven op 06-05-1951 te Amersfoort, Utrecht, Nederland [bron:familie].
Beroep: Dienstbode [bron: GenLias]

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-08-1895 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron:familie]. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 20-03-1937 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland (door overlijden echtgenoot op 20 maart 1937) [bron: familie].

Kinderen van Dirk en Antonia uit dit huwelijk:

I. Jacobus (Jaap) Kastermans, geboren omstreeks 1896 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Jaap: Ingevoegd bij tabblad Persoon de huwelijksakte van vader Dirk Kastermans
is beter te zien en te lezen vanuit de map Materiaal
Beroep: 1e koster nw St Martinuskerk te Ankeveen [bron: J. Veenman - historicus]
Jaap trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1923 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: J. Veenman historicus] met Marie ter Aar, ongeveer 20 jaar oud. Marie is geboren omstreeks 1903 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

II. Hermanus (Manus) Kastermans, geboren op 15-01-1898 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Manus is overleden op 15-05-1970 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1970 [bron: familie].
Beroep: timmerman [bron: GenLias]
Manus trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr. reg. C4; fol.10 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Keetje (Cornelia) Steinmetz, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-05-1923 in Amsterdam [bron: Bron persoonskaart Herman Kastermans]. Keetje is geboren op 09-08-1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. dochter van Theodorus Steinmetz en Gerarda Snijder. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1897 [bron: Burg. st. Gem. Amsterdam]. Zij is gedoopt op 10-08-1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. Keetje is overleden omstreeks 1978 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1978 [bron: Familieberichten].

III. Anna Hendrika (Anna) Kastermans, geboren op 12-10-1900 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Anna is overleden op 05-12-1986 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1986 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: dienstbode [bron: familie]
Anna trouwde, 22 jaar oud, op 07-02-1923 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Gerardus (Piet) van Amsterdam, 29 jaar oud. Petrus is geboren op 19-07-1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1893 [bron: familie]. Petrus is overleden op 04-01-1983 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud. Hij is begraven op 08-01-1983 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: borstelmaker [bron: gezinskaart gem. Amsterdam]

IV. Hendrika Maria (Riek) Kastermans, geboren omstreeks 1902 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Riek: De vier gezusters Kastermans tante Riek, Heintje, Anna en Alie. Jammer dat tante Riek er maar half opstaat. foto is vlgs mij gemaakt circa 1965. in het huis van Alie
Beroep: dienstbode [bron: familie]
Riek trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 29-10-1925 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland met Johannes Josephus (Jan) Hamers, ongeveer 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1924 in Ankeveen. Johannes is geboren op 04-02-1900 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem. Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Johannes Josephus Hamers en Catharina Heinz. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1900 [bron: GenLias // geb.akte T481; I548; N64 // Het Utrechts Archief].
Notitie bij Johannes: Ome Jan was doof (of zoals men vroeger zei, doofstom)
Beroep: schoenmaker [bron: familie]

V. Alida (Alie) Kastermans (zie 7.).

VI. Hendrica (Heintje) Kastermans, geboren op 05-12-1905 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Heintje is overleden op 25-01-2005 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 99 jaar oud. Zij is begraven op 31-01-2005 te Bussum, Noord-Holland, Nederland. Heintje trouwde, 20 jaar oud, op 10-06-1926 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus (Jaap) Voorhaar, ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-06-1926 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Jaap is geboren omstreeks 1903 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. zoon van Rutger Voorhaar en Aleida de Man
Beroep: vertegenwoordiger [bron: familie]

VII. Johannes Jacobus (Jan) Kastermans, geboren op 09-06-1909 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Jan is overleden op 19-12-1979 in Zuidelijke IJselmeerpolder Leliestad, Nederland, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1979. Hij is begraven in 1979 te Zuidelijke IJsselmeerpolder Leliestad, Nederland [bron: Persoonskaart J. J. Kastermans].
Beroep: fabrieksarbeider [bron: familie]
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1935 in Huizen. Noord-Holland, Nederland [bron: Persoonskaart J.J. Kastermans] met Maria Jacoba (Mies) de Bruijn, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: Persoonskaart J.J. Kastermans]. Maria is geboren op 23-02-1915 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

VIII. Theodorus Kastermans, geboren op 06-07-1912 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Theodorus is overleden op 07-10-1912 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 3 maanden oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Utrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1912 [bron: GenLias // overl.akte T463: I537; N1313 // Het Utrechts Archief].

IX. Theodorus (Dirk) Kastermans, geboren op 25-10-1913 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Dirk is overleden omstreeks 1995 in (Wenen), Oostenrijk, ongeveer 82 jaar oud.
Beroep: automonteur [bron: familie]
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 28-10-1937 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bronnen: Persoonskaart Antonia Theebe, familie en Veenman] met Wilhelmina Greefhorst, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1938 in Ankeveen. Wilhelmina is geboren omstreeks 1915 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Tijmen Krijnen, geboren op 26-06-1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 24-06-1852 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland
[bron: gen. Krijnen // B. Krijnen // huwelijk] [bron:GenLias // huw.ate T 358; Inv. 21; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met de 27-jarige
17 Marretje Heerschop, geboren op 09-10-1824 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. dochter van Lambert Heerschop en Rijkje Raven. Marretje is overleden op 01-10-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud.

Kinderen van Tijmen en Marretje uit dit huwelijk:


I. Margaretha Krijnen, geboren op 28-02-1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Margaretha is overleden op 12-05-1911 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud. Margaretha trouwde, 37 jaar oud, op 22-04-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Volkert van Dijk, ongeveer 31 jaar oud. Volkert is geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Dijk en Jacoba Keijzer.

I. Jacobus Krijnen (zie 8.).


18 Hendrik Kuijer, geboren op 21-10-1803 in Werkhoven, prov. Utrecht, Nederland. Hendrik is overleden op 23-03-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.
Hij trouwde, 49 jaar oud, op 19-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met de 25-jarige
19 Johanna Fokker, geboren op 21-01-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op 29-04-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 50 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna:
Hendrik Kuijer en Johanna Fokker kregen 13 kinderen waarvan de laatste Johanna Kuijer trouwde met Jacobus Krijnen

(later bekend in deze genealogie. en nog verder uit te werken)


Kind van Hendrik en Johanna uit dit huwelijk:


I. Johanna Kuijer (zie 9.).


20 Jacobus van Dijk, geboren omstreeks 1834 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:
boerenknecht / veehouder [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-06-1859 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 31-jarige
21 Jacoba Keijzer, geboren omstreeks 1828 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Jacobus en Jacoba uit dit huwelijk:


I. Bartholomeus van Dijk, geboren omstreeks 1860 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: veehouder [bron: GenLias]
Bartholomeus:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-04-1885 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Gerrarda Anna Hesp, ongeveer 25 jaar oud. Gerrarda is geboren omstreeks 1860 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Paulus Hesp en Gijsberta van Wees.
(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-01-1892 in Abcoude-Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 784; akte Nr 1 // Het Utrechts Archief] met Agnes van den Oudenrijn, ongeveer 32 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1860 in Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Aart van den Oudenrijn en Neeltje Hesp.

II. Volkert van Dijk, geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volkert trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 22-04-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Krijnen, 37 jaar oud. Margaretha is geboren op 28-02-1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Krijnen en Marretje Heerschop. Margaretha is overleden op 12-05-1911 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud.

III. Maria van Dijk, geboren omstreeks 1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 20-06-1894 in Abcoude-Proostdij, Abcoude prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-04-1890 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Johannes de Bruijn, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1863 in Abcoude-Proostdij, Abcoude prov. Utrecht, Nederland, zoon van Johannes de Bruijn en Cornelia Pauw. Hij trouwde later op 21-11-1895 in Abcoude-Proostdij, Abcoude prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 787; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Maria Hesp (geb. circa 1868).
Beroep:
veehouder [bron: GenLias]

IV. Gerardus van Dijk (zie 10).


22 Tijmen Alders, geboren omstreeks 1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 30-05-1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 31-jarige
23 Willemijntje Prinsen, geboren omstreeks 1834 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Tijmen en Willemijntje uit dit huwelijk:

I. Johannis Alders, geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Johannis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 14-07-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Barbara de Jong, ongeveer 40 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen de Jong en Antonia de Boer.

II. Wilhelmina Alders (zie 11).

III. Sophia Alders, geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Sophia: Sophia Alders is de peettante van Sophia (Fie) van Dijk (1902)
Sophia trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 07-06-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Achief] met Jakobus Majoor, ongeveer 28 jaar oud. Jakobus is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Majoor en Elisabeth van Breemen.
Notitie bij Jakobus: GenLias schrijft Maijoor bij bruidegom en zijn vader, bij de zoon van de bruidegom weer Majoor
Beroep: koopman / Manufacturier [bron: GenLias]


24 Lambertus Post, geboren op 26-04-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. Lambertus is overleden omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1912 [bron: (bidprentje vrouw was al weduwe in 1913)]. Hij is begraven omstreeks 1912 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: (datum is geschat dus niet zeker, zie boven H.A. van der Kuijl was al in 1913 weduwe)].
Beroep: werkman [bron: GenLias]

Hij trouwde,

(1) Maria Dorland // uit dit huwelijk 1 kind Johanna.

Hij trouwde

(2) 29 jaar oud, op 06-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met de 28-jarige
25 Hendrika Antonia van der Kuijl, geboren op 06-04-1835 om 04:00 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.akte gem.Bussum, (geregistreerd)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1835 [bron: geb.akte gem.Bussum, (geregistreerd)].
Notitie bij de geboorte van Hendrika: zie mail Ad van der Velde bij Nicolaas Roelofse (Klaas) Post
Hendrika is overleden op 08-06-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1913 [bron: Bidprentje / Burgerlijke stand Gem. Bussum]. Zij is begraven op 12-06-1913 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: bidprentje].
Beroep: bleekster [bron: GenLias]

De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 08-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 08-06-1912) [bron: familie].

Kinderen van Lambertus en Hendrika uit dit huwelijk:

I. Klasina Post, geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Klasina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-07-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 104 // Noord-Hollands Archief] met Joannes de Jong, 33 jaar oud. Joannes is geboren in 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik de Jong en Antje Werkhoven.
Beroep: metselaar [bron: GenLias]

II. Johannes Post, geboren op 15-01-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte 1870 terugberekening leeftijd op deze akte]. Johannes is overleden op 22-06-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1870 [bron: gem.Bussum // o.akte T 358; I 28; N 18 // Noord-Hollands Archief].

III. Adrianus (Arie) Post (zie 12).

IV. Nicolaas Post, geboren op 20-01-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd op deze akte]. Nicolaas is overleden op 23-07-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1870 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 22 // Noord-Hollands Archief].

V. Anna Johanna Post, geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Anna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 10-08-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Johannes van der Linden, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 17-07-1931 in (Amsterdam?) (geen reden opgegeven) [bron: GenLias aantekening op huwelijksakte]. Adrianus is geboren omstreeks 1870 in Willemstad-Moerdijk Noord-Brabant, Nederland, zoon van Jan van der Linden en Wilhelmina Huberdina van der Venne.
Beroep: schoenmaker [bron: GenLias]

VI. Joannis Post, geboren op 01-03-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 1 jaar op deze akte]. Joannis is overleden op 02-03-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1874 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N4 // Noord-Hollands Archief].

VII. Alida (Aaltje) Post, geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Aaltje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-09-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 3 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus (Gijs) van den Hoed, ongeveer 27 jaar oud. Gijsbertus is geboren omstreeks 1870 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Anthonie (Aart) van den Hoed en Geertruida (Geertje) Broek.
Beroep:
timmerman [bron: GenLias]

VIII. Wilhelmina Post, geboren op 01-10-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmina is overleden op 22-08-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud [bron: gem. Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1876 [bron: gem.Buss. // o.akte T 358; I 28; N 30 // Noord-Hollands Archief].


26 Antonius (Teunis) Roeten, geboren omstreeks 1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
BeroepL
metselaar [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 27-09-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 27-jarige
27 Hendrika Dijkman, geboren omstreeks 1837 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Teunis en Hendrika uit dit huwelijk:

I. Ida Hendrika Roeten, geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]
Ida trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 21-09-1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van Eijden, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit van Eijden en Barbera van der Veer.
Beroep: stoker / tuinman / boomkwekersknecht [bron: GenLias]

II. Emerentia Roeten (zie 13).

III. Johannes Simon (Jan) Roeten, geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: metselaar [bron: GenLias]
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-03-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Mieres, ongeveer 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1897 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Johannes Simon Roeten 1901)]. Maria is geboren omstreeks 1871 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, dochter van Willem Mieres en Margrieta (Grietje) van Dijk. Maria is overleden omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 26 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 01-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Maria Cecilla Jorissen, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: erk. 1 kind ? ( Gerardus Roeten) ?
Maria is geboren op 22-11-1875 in Weert, Limburg, Nederland, dochter van Lambertus Gerardus Jorissen en Johanna Maria Jeegers. Maria is overleden op 24-12-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud. Zij is begraven te Bussum (oude RK begraafplaats).

IV. Simon Jacobus Roeten, geboren op 14-05-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Simon is overleden omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 27 jaar oud.
Beroep: rijwielhersteller [bron: GenLias]
Simon trouwde, 21 jaar oud, op 03-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Alida Ruizendaal, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1901 te Naarden) [bron: GenLias // Weduwleven Alida Ruizendaal 1902]. Alida is geboren omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Ruizendaal en Oeida Post. Zij trouwde later op 21-07-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld (geb. circa1884). Zij trouwde later op 14-09-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Diemel (geb. circa 1844). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.

V. Maria Cecila Roeten, geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Maria trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 24-08-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Henricus Carel van der Linden, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1866 in -s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Jan van der Linden en Wilhelmina Huberdina van der Venne.
Beroep: foureur der artillerie [bron: GenLias]

VI. Antonius (Antoon) Roeten, geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Antoon is overleden op 05-08-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: oude rk begraafplaats Bussum].
Beroep: metselaar [bron: GenLias]
Antoon:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-06-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Schimmel, ongeveer 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa1911 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Antonius Roeten 1912]. Jacoba is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schimmel en Cornelia van Eijden. Jacoba is overleden omstreeks 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 04-09-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria (Jans) van Thienen, 33 jaar oud. Jans is geboren op 10-02-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen en Marretje Krijnen. Jans is overleden op 27-01-1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud.

VII. Jacobus (Jaap) Roeten, geboren op 23-02-1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Jaap is overleden op 23-11-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud. Hij is begraven op 26-11-1960 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].
Notitie bij overlijden van Jaap: Bidprentje opgevraagd en onvangen van J van den Berg
Beroep: metselaar [bron: GenLias]
Jaap:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 16-11-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 61 // Noord-Hollands Archief] met Gertruda Barbara Jorissen, ongeveer 31 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenotecirca 1935 te Bussum) [bron: Rogier Ruizendaal // weduwnaarschap Jacobus Roeten 1936]. Gertruda is geboren omstreeks 1876 in Weert, Limburg, Nederland, dochter van Lambertus Gerardus Jorissen en Johanna Maria Jeegers. Gertruda is overleden omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 08-01-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Kwartierstaat Rogier Ruizendaal // na 1922 in GenLias geen registratie bij huwlijken] met Timothea Maria Ruijzendaal, 47 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-01-1936 in Bussum [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal]. Timothea is geboren op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], dochter van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Zij is gedoopt op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Timothea is overleden op 07-11-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud. Zij is begraven op 09-11-1979 te Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK kerkhof).


28 Jacobus Kastermans, geboren omstreeks 1827 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 06-08-1859 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 9; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 31-jarige
29 Anna Wiegers, geboren omstreeks 1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Jacobus en Anna uit dit huwelijk:

I. Johannis Jacobus Kastermans, geboren op 18-10-1860 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Johannis trouwde, 26 jaar oud, op 10-01-1887 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Veenman, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op 08-11-1856 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, dochter van Jan Veenman en Christina Koster.

II. Alida Maria Kastermans, geboren op 18-12-1863 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Alida is overleden op 06-11-1934 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-11-1934 [bron: GeneaNet Familie-site]. Zij is begraven op 09-11-1934 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (St Babera) [bron: GeneaNet Familie-site].
Notitie bij Alida: Huw.akte Gemeente Amsterdam //20-01-1887 // akte Nr 65
een kopie van de orginele huw.akte is aanwezig
Alida trouwde, 23 jaar oud, op 20-01-1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr. reg.1; fol.50v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Albertus. Emke, 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-01-1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: R.K. trouwboeken Amsterdam]. Cornelis is geboren op 21-10-1853 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Fredericus Josephus Emke en Maria van Rooijen. Cornelis is overleden op 17-06-1919 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud. [bron: GeneaNet familie-site Theo Emke]. Hij is begraven op 20-06-1919 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Cornelis: De huw.akte is beter te raadplegen in de map Materiaal van dit programma
Beroep: bierbrouwsknecht / werkman [bron: huw.akte]

III. Elizabeth Kastermans, geboren op 06-08-1866 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Jeroen Heuvelman // Gem.Archief Amsterdam]. Elizabeth is overleden in (Geen overlijdensdatum bekend).
==================================================================
Notitie bij Elizabeth: // van Elizabeth Kastermans kreeg ik de persoonsgegevens via haar achterkleinzoon Jeroen Heuvelman, geboortedatum, geboorteplaats Ankeveen en haar huwelijk te Amsterdam met Gerardus Bernardus Heseding zijn zekerheden. Ook onving ik van hem een familiefoto (een familiefeest met heel veel personen) waarop Elizabeth staat ongeveer in het midden van de foto rechts op de bank en haar man Gerardus Heseding links boven (met snor)
Wat ik verder ondernomen heb is: haar te plaatsen in een van de families Kastermans, die toendertijd woonde te Ankeveen.
1. Dat paste heel goed in de familie van mijn grootvader Dirk Kastermans(1869-1937). en bij zijn vader Jacobuus Kastermans (1827) gehuwd met Anna Wiegers (1828)
2. Wat eveneens een optie zou kunnen zijn dat zij een dochter is van Joannes Kastermans (1826) gehuwd met Aaltje Verweij (1826-1881) maar de eerste optie is aannemelijker.
Nog iets, mijn moeder Alida Kastermans (1904) daarvan wordt beweerd dat haar doopnamen eigenlijk Alida Elisabeth Kastermans zouden zijn, (zij tekende ook altijd met A. E. Post-Kastermans, maar in haar trouwboekje staat alleen Alida) om dit zeker te weten zou men daarvoor de doopregisters in Ankeveen er op na moeten kijken. Als blijkt dat dit zó is, zouden haar beide tantes bij haar doop vernoemd zijn.
Zekerheid van bovenstaande is nu gegeven:
Jeroen Heuvelman haalde de orginele geboorte -aangifte van Elisabeth uit de site van FamilySearch. tevens was toen bij de gemeente Amsterdam de nu bekende huw.akte van GenLias, te raadplegen (zie hieronder)

====================================================
Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op 10-04-1891 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias huw.akte Nr. reg.9; fol.23v gem.Amsterdam. // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Bernardus Heseding, 24 jaar oud, zoon van Wilhelmus Johannes Heseding en Catrina Jacoba van der Ploeg.
Gerardus is geboren op 09-08-1866 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Jeroen Heuvelman // Gem.Archief Amsterdam].
Beroep: bierbrouwersknecht / werkman [bron: Gezinskaart / GenLias]

IV. Dirk Kastermans (zie 14).

V. Johannes Kastermans, geboren omstreeks 1873 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-09-1895 in Loosdrecht, Rondemeren, Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 882; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Hendrica (Heintje) Kok, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-08-1895 in Ankeveen (waarschijnlijk) [bron: GeneaNet]. Hendrica is geboren op 23-10-1866 in Loosdrecht, Wijdemeren, Noord Holland, Nederland, dochter van Arnoldus Kok en Klasina Heffels. Hendrica is overleden op 24-06-1953 in Vinkenveen, De Ronde Venen, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Zij is begraven op 29-06-1953 te R.K.begraafplaats Vinkenveen, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Hendrica: op haar bidprentje staat:
Zij schonk hem drie kinderen en heeft meer dan 58 jaar met hem lief en leed gedeeld.


30 Hermanus Theebe, geboren omstreeks 1834 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Hermanus is overleden omstreeks 1881 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-08-1859 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met de 22-jarige
31 Hendrika de Bree, geboren op 12-12-1836 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland.
Notitie bij de geboorte van Hendrika
: GenLias Invertarisnr 677 Utrechts Archief
Notitie bij Hendrika: Hendrika trouwt 3x : 1e huw 1859 met
Hermanus Theebe; 2e huwelijk 1882 met Evert Klein; 3e huwelijk 1897 met Hermanus de Jong
Beroep: werkbode [bron: GenLias]

De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1881 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1881 te Weesperkarspel) [bron: GenLias (weduwleven Hendrika de Bree 1882)].

Kinderen van Hermanus en Hendrika uit dit huwelijk:


I. Maria Theebe, geboren omstreeks 1860 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]
Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 25-07-1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 42 // Noord-Hollands Archief] met Hendricus Hom, ongeveer 24 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonie Hom en Maria Vlug.
Beroep: wever / wegwerker / gemeentearbeider [bron: GenLias]

II. Huberta Alida Theebe, geboren op 02-08-1863 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Huberta is overleden.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]
Huberta trouwde, 23 jaar oud, op 11-06-1887 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Bart Dorlandt, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-06-1887 in Kortenhoef [bron: R.K. trouwboeken Kortenhoef]. Bart is geboren op 09-10-1862 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Dorlandt en Pieternella Higler. Bart is overleden op 16-01-1943 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.
Beroep: metselaar [bron: GenLias]

III. Huberta Theebe, geboren omstreeks 1865 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Huberta is overleden omstreeks 1895 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. Huberta trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 21-11-1891 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Pouw, ongeveer 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1893 in Kortehoef [bron: GenLias]. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1895 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1895 te Nederh. den Berg) [bron: GenLias // weduwnaarschap Johannes Pouw 1896]. Johannes is geboren omstreeks 1862 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antoon Pouw en Elisabeth van Huussen. Hij trouwde later op 24-04-1896 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Maria Theebe (geb. circa 1865).

IV. Hermanus Theebe, geboren omstreeks 1868 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Hermanus:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 05-06-1896 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Jantje Groot, ongeveer 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd in 1904 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1904 te -s Gaveland) [bron: GenLias // weduwnaarshap Hermanus Theebe 1905]. Jantje is geboren omstreeks 1871 in Abbekerk, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aris Groot en Trijntje Manshande. Jantje is overleden omstreeks 1904 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 02-08-1905 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 99 // Noord-Hollands Archief] met Maria Willems, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Maria: Hermanus Theebe was in 1905 weduwnaar van Jantje Groot
Maria is geboren omstreeks 1872 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Bernardus Willems en Elisabeth Bauland.

V. Antonia (Toontje) Theebe (zie 15).

VI. Tijmetje Theebe, geboren omstreeks 1875 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Tijmetje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-10-1899 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 2 // Noord-Hollands archief] met Bernardus van Dijk, ongeveer 25 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1874 in Loenen, Utrecht, Nederland, zoon van Kristianus van Dijk en Maria de Kwant.
Beroep: werkman [bron: GenLias]

Generatie 6 ( oudouders )

32 Henricus (Hendrik) Krijnen, geboren omstreeks 1781 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 13-07-1781 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Herman Ruijzendaal]. Hendrik is overleden op 09-08-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 12-01-1817 in Naarden, Noord-Holland, Nederland
[bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met de ongeveer 19-jarige
33 Margaretha (Grietje) Ruijer, geboren omstreeks 1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 02-07-1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Hendrik en Grietje uit dit huwelijk:

I. Tijmen Krijnen, geboren op 08-11-1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Tijmen is overleden op 01-04-1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 jaar oud.

II. Jacob Hendrikse Krijnen, geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-05-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Adriaantje Bus, ongeveer 26 jaar oud. Adriaantje is geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Bus en Jansje van Thienen.

III. Tijmen Krijnen (zie 16).

IV. Johanna Krijnen, geboren omstreeks 1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 04-11-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Tijmen Dekker, ongeveer 31 jaar oud. Tijmen is geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Dekker en Thimothea (Tijmetje) Everts. Hij trouwde later op 12-04-1856 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 938; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Gerritje van Eijden (1826-1907).


34 Lambert Cornelisz Heerschop, geboren op 02-02-1786 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte]. Lambert is overleden op 04-10-1836 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 50 jaar oud.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Hij trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1811 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met de 21-jarige
35 Rijkje Tijmens Raven, geboren op 12-11-1789 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte]. Rijkje is overleden op 18-07-1867 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud [bron: Parenteel // Claes].
Beroep:
landbouwster / boerin [bron: GenLias]

Kinderen van Lambert en Rijkje uit dit huwelijk:

I. Marretje Heerschop, geboren op 24-03-1812 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel // Claes]. Marretje is overleden op 03-09-1823 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 11 jaar oud [bron: parenteel // Claes].

II. Tijmen Heerschop, geboren omstreeks 1814 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Tijmen trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 12-05-1841 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. // Noord-Hollands Archief] met Betje Nieuwendijk, ongeveer 30 jaar oud. Betje is geboren omstreeks 1811 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Nieuwendijk en Agatha de Jong.

III. Cornelis Heerschop, geboren op 26-02-1816 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel // Claes]. Cornelis is overleden op 23-10-1838 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 22 jaar oud [bron: parenteel // Claes].

IV. Elbert Heerschop, geboren omstreeks 1818 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Elbert is overleden op 07-03-1895 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 77 jaar oud [bron: parenteel // Claes].
Notitie bij Elbert: Elbert Heerschop was burgemeester van Blaricum van 12 juni 1874 tot aan zijn overlijden op 07-03-1895
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Elbert trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 14-05-1851 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Dorothea Huysman, ongeveer 28 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1823 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbert Hendrik Huysman en Geertruida de Jong.
Beroep:
boerendochter (als beroep opgegeven) [bron: GenLias]

V. Jacob Heerschop, geboren omstreeks 1820 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Jacob trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 14-05-1851 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Teuntje Hol, ongeveer 31 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1820 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aart Janse Hol en Grietje Bosterdijk.
Beroep: landbouwerij uitoefende [bron: GenLias]

VI. Pieter Heerschop, geboren op 31-10-1820 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel // Claes]. Pieter is overleden omstreeks 1829 in (vóór 1829) Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 9 jaar oud [bron: parenteel // Claes].

VII. Maria Lambertse (Mietje) Heerschop, geboren omstreeks 1821 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Mietje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-05-1844 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Tijmen Rigter, ongeveer 30 jaar oud. Tijmen is geboren omstreeks 1814 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Gerritszoon Rigter en Emerentia (Emmetje) Krijnen.

VIII. Lijsje Heerschop, geboren op 02-12-1821 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel // Claes]. Lijsje is overleden op 25-11-1822 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 11 maanden oud [bron: parenteel // Claes].

IX. Lijsje Heerschop, geboren omstreeks 1823 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Lijsje trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 16-08-1866 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Puijk, ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1838 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willemsz Puijk en Gijsberta Jacobsdr Heerschop. Hij trouwde later op 29-05-1895 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje Smit (geb. circa 1840).
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

X. Marretje Heerschop (zie 17).

XI. Gijsje Heerschop, geboren op 06-04-1826 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel // Claes]. Gijsje is overleden op 27-04-1826 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 21 dagen oud [bron: parenteel // Claes].

XII. Pieter Heerschop, geboren op 20-01-1829 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel // Claes]. Pieter is overleden op 12-02-1829 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 23 dagen oud [bron: parenteel // Claes].

XIII. Hendrika Heerschop, geboren op 08-07-1831 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel // Claes]. Hendrika is overleden op 11-03-1833 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud [bron: parenteel // Claes].

XIV. Gijsbertje Heerschop, geboren op 10-12-1832 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel // Claes]. Gijsbertje is overleden op 01-02-1833 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: parenteel // Claes].


36 Selis Cornelis Kuijer.
Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
37 Jannigje van Soest.

Kind van Selis en Jannigje uit dit huwelijk:


I. Hendrik Kuijer (zie 18).


38 Cornelis Gerritz Fokker (Vocker), geboren op 26-02-1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Cornelis is overleden op 10-06-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Hij trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met de 21-jarige
39 Maria Pauw (Paauw), geboren op 07-11-1800 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 31-10-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].
Notitie bij Maria:
GenLias schrijft Paauw
Beroep: landbouwster [bron: GenLias]


Kinderen van Cornelis en Maria uit dit huwelijk:

I. Elisabeth Fokker, geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 01-05-1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Ruizendaal, ongeveer 39 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes Ruijsendaal en Martina (Martijntje) de Keijzer.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

II. Hendrika Fokker, geboren op 04-06-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // degooijer // geboortedatum]. Hendrika is overleden op 23-06-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 19 dagen oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].
III. Johanna Fokker, geboren op 04-06-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // degooijer // geboortedatum]. Johanna is overleden op 11-09-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 3 maanden oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].

IV. Gerrit Cornelisz Fokker, geboren op 26-12-1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 06-05-1857 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw,akte T 358; Inv. 21; akte nr. 3 / Noord-Hollands Archief] met Maria (Marritje) Puijk, 26 jaar oud. Marritje is geboren op 09-04-1831 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lubbert Hendriksz Puijk en Gerritje Cornelis Puijk.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

V. Johanna Fokker (zie 19).

VI. Dirk Fokker, geboren op 28-03-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // degooijer // geboortedatum]. Dirk is overleden op 17-10-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 jaar oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].

VII. Johannes Fokker, geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 10-05-1859 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth (Betje) de Graaf, ongeveer 27 jaar oud. Betje is geboren omstreeks 1832 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Meeuwisze de Graaf en Grietje Jacobs de Jong.

VIII. Hendrik Fokker, geboren op 22-09-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // degooijer // geboortedatum]. Hendrik is overleden op 26-09-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 dagen oud [bron: GeneaNet // degooijer // overlijdensdatum].

IX. Theodorus Cornelis (Dirk) Fokker, geboren op 10-10-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Dirk is overleden op 28-04-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 42 jaar oud.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Dirk trouwde, 30 jaar oud, op 07-05-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Ida Dorresteijn, 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echgenoot cira 1863 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Ida Dorresteijn 1884]. Ida is geboren op 27-10-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbartus Dorresteijn en Maria Huijsman. Ida is overleden op 03-04-1908 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud. Zij trouwde later op 01-07-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Klaarenbeek (geb. circa 1853).
Notitie bij Ida: GenLias schrijft Dorrestijn en Dorresteijn twee versies
Beroep: landbouwster [bron: GenLias]

X. Henrikus Fokker, geboren op 13-01-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Henrikus is overleden op 05-12-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 39 jaar oud.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Henrikus trouwde, 29 jaar oud, op 29-10-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Maria Krijnen, 22 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 05-12-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 05-12-1877 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Henrikus Fokker 1867]. Maria is geboren op 07-06-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Krijnen en Maria van de Heijsteeg. Maria is overleden op 19-01-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud. Zij trouwde later op 26-04-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte] met Hendrik van den Berg (1833-1916).

XI. X Fokker, geboren op 06-06-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

XII. Nicolaas Fokker, geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud. Nicolaas trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-05-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias//huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 3 / Noord-Hollands Archief] met Cornelia Jansen Calis, 27 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1883 te Bussum) [bron: GenLias (weduwleven van Cornelia Jansen Calis 1884)]. Cornelia is geboren op 27-11-1842 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Rutsen Calis en Grietje Cornelissen Majoor. Zij trouwde later op 11-02-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Tijmen Krijnen (1857-1924).
XIII. Elizabeth Fokker, geboren op 10-07-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Elizabeth is overleden op 15-12-1929 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud. Elizabeth trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.3 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van den Hoeven, 29 jaar oud. Cornelis is geboren op 01-04-1843 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus van den Hoeven en Elisabeth Vringer. Cornelis is overleden op 17-09-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud.
Beroep: grof- en hoefsmid [bron: GenLias]


40 Albertus (Bart) van Dijk, geboren omstreeks 1800 in Jutphaas, prov. Utrecht, Nederland.
Beroep:
veehouder [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 17-06-1832 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 28-jarige
41 Maria van der Heijde, geboren omstreeks 1804 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Bart en Maria uit dit huwelijk:

I. Jacobus van Dijk (zie 20).

II. Anna Petronella (Anna) van Dijk, geboren omstreeks 1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Anna: GenLias // schrijft ook Johanna van Dijk
Anna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-05-1862 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Post, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1840 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Post en Gijsbertje Bieshaar.
Beroep: veehouder [bron: GenLias]


42 Volkert Keijzer, geboren omstreeks 1798 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.
Beroep:
veehouder [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-01-1821 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 26-jarige
43 Maria Ruijter, geboren omstreeks 1795 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland.

Kind van Volkert en Maria uit dit huwelijk:


I. Jacoba Keijzer (zie 21).


44 Jean Alders, geboren omstreeks 1788 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 14-07-1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte. Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 29-jarige
45 Feijtje Focking, geboren omstreeks 1801 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 10-11-1801 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK).
Notitie bij Feijtje:
alias: Fokking ; Fokken; Focken

Kinderen van Jean en Feijtje uit dit huwelijk:

I. Jacob Alders, geboren omstreeks 1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: broodbakker [bron: GenLias]
Jacob trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 19-07-1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Hendrika Calis, ongeveer 27 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1838 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roelof Calis en Susanna Andriessen. Zij trouwde later op 03-11-1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 36 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Carel Everhardus Jansen (geb. circa 1842).
Beroep: banketbakster [bron: GenLias]

II. Grietje Alders, geboren omstreeks 1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Grietje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 03-02-1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Brouwer, ongeveer 27 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Lammerse Brouwer en Hendrikje (Heintje) van Wulfen.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

III. Tijmen Alders (zie 22).


46 Gerrit Prinsen, geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Gerrit:
GenLias // ook Prinssen
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 12-07-1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met
47 Willemijntje (Mijnsje) Toebak.
Notitie bij Mijnsje:
GenLias // in andere records gewoon Willemijntje Tabak

Kinderen van Gerrit en Mijnsje uit dit huwelijk:

I. Marretje Prinssen. Marretje trouwde op 01-09-1847 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Velzen, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Vitus van Velzen en Magteld de Birk. Hij trouwde later op 20-04-1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Marretje van Velsen (geb. circa 1825).
Beroep:
werkman [bron: GenLias]

II. Dirkje Prinsen, geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Dirkje: GenLias // familienaam ook Prinsen (bij Elisabet Bollebakker)
I.e.inst. in dit progr. geschreven als Prince (komt zo voor in verschillende records)
Beroep: werkster [bron: GenLias]
Dirkje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-04-1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Bollebakker, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1816 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wigbertus Roelofsz (Weijgert) Bollebakker en Jannetje van Zanden.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

III. Pieter Prinssen, geboren omstreeks 1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Pieter is overleden op 27-09-1893 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Utrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1893 [bron: GenLias // overl.akte T 481: I 469; N 1443 // het Utrechts Archief].
Beroep: arbeider / Boerenknecht [bron: GenLias]
Pieter trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 13-06-1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Dirkje Andriessen, ongeveer 28 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aart Andriessen en Teuntje Verver.

IV. Heintje Prinsen, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Heintje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 08-11-1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 45 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Verheul, ongeveer 30 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1824 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Verheul en Maria de Jongh.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

V. Willemijntje Prinsen (zie 23).


48 Nicolaas Roelofse (Klaas) Post, geboren omstreeks 1793 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 30-12-1793 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Nicolaas is overleden op 13-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: gem. Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1859 [bron: gem. Buss. // overl.akte T 358; I 28; N 31 // N-Hollands Archief].
Beroep: dagloner / werkman [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-09-1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 26-jarige
49 Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer, geboren omstreeks 1789 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (26-jaar)]. Jannetje is overleden op 10-01-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: gen. fam. Post].
Beroep:
kleerbleekster / spinster [bron: GenLias]Kinderen van Klaas en Jannetje uit dit huwelijk:I. Geertje Klaasse Post, geboren op 12-02-1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].
Notitie bij Geertje: GenLias geeft op de huw.akte met Antonius Vrakking, Naarden als de geboorteplaats van Geertje Post. (al haar broers en zussen werden in Busum geboren).
Het is natuurlijk goed mogelijk dat het gezin Klaas Post in Naarden strartte.
Beroep: winkelierster [bron: GenLias]
Geertje:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 30-04-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.4 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Vrakking, ongeveer 47 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1856 te Naarden) [bron: GenLias // weduwleven Geertje Klaasse Post 1857]. Antonius is geboren omstreeks 1802 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Derk Vrakking en Femmetje Zwanink. Antonius is overleden omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1856 [bron: GenLias]. Hij trouwde voorheen op 09-05-1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Antonia van Eijden (1804-1845). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1845 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1845 te Naarden (?) [bron: GenLias // weduwnaarschap Antonius Vrakking 1849].
Notitie bij Antonius: GenLias schrijft hier het ongebruikelijke Vrekking en voor de bruid het tevens zeer ongebruikeijke Van IJden, terwijl bij Geertje Post weer Vrekking en Van Eijden wordt geschreven (akten kinderen Vrakking)
Beroep: timmerman / logementhouder [bron: GenLias]
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 16-02-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Josef Johannes Padberg, ongeveer 38 jaar oud. Josef is geboren omstreeks 1819 in Leeuwarden, Friesland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (38-jaar)], zoon van Johannes Padberg en Lucia Hollman.
Beroep:
kleermaker [bron: GenLias]

II. Jan Klaasz Post, geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (26-jaar)].
Beroep: wever / barbier [bron: GenLias]
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 28-10-1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elizabeth Vilters, ongeveer 27 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1816 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (27-jaar)], dochter van Gerrit Vilters en Cornelia (Neeltje) Bus.
Beroep: winkelierster [bron: GenLias]

III. Helena Post, geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]
Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-07-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Jan Pelt, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Gerritze Pelt en Antonia Janse van den Bergh.
Beroep: Arbeider [bron: GenLias]

IV. Roel Post, geboren op 07-10-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Roel is overleden op 06-03-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1877 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I28; N11 // Noord-Hollands Archief].
Beroep: werkman / bleekersknecht / zandbaas [bron: GenLias]
Roel:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.2 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Emmink, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1861 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Roel Post 1863]. Petronella is geboren op 13-04-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Emmink en Jannetje Jacobs Prijkel. Petronella is overleden op 02-12-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 41 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: gem. Bussum // o.akte T 358; I 28; N 32 // Noord-Holands Archief].
Beroep: spinster [bron: GenLias]
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 22-04-1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Agnes (Niesje) Floor, ongeveer 46 jaar oud. Niesje is geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Floor en Magtel van Alfen. Niesje is overleden op 08-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: gem Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1876 [bron: gem.Buss. // o.akte T 358; I 28; N 22 // Noord-Hollands Archief]. Zij trouwde voorheen op 08-05-1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis de Boer (geb. circa 1804). Zij trouwde voorheen op 19-07-1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Mols (geb. circa 1817).
(3) trouwde, 56 jaar oud, op 08-11-1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Hendrika Delwet, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1828 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonij Delwet en Alida Mostertman. Zij is weduwe van Ide Reijnier Ides (1821-1875), met wie zij trouwde op 16-10-1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief].
Notitie bij Johanna: GenLias // schrijft op huw.akte (Roel Post) Dilwit als familienaam
Beroep: weefster [bron: GenLias]

V. Willemptje Post, geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Willemptje is overleden omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud [bron: gen.fam. Post].
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]
Willemptje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 26-05-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akt Nr.25 // Noord-Hollands Archief] met Roelof Bollebakker, ongeveer 31 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1857 te Hilversum) [bron: GenLias // wedunaarschap Roelof Bollebakker 1858]. Roelof is geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Roelofsz Bollebakker en Elisabeth Smallenburg. Hij trouwde later op 28-07-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte 358; Inv. 358.55; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Maria Anna Link (geb. circa 1830).
Beroep: wever [bron: GenLias]

VI. Maria Post, geboren op 22-08-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Maria trouwde, 36 jaar oud, op 06-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord- Hollands Archief] met Johannes Ruijsendaal, ongeveer 37 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], zoon van NNdeNN en Leisje Ruizendaal.
Beroep: kleerbleker [bron: GenLias]

onderstaand record opnieuw ingevoegd

VII. Willem Post, geboren op 21-07-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Willem: Johanna Wilhelmina Maria Post is geboren te Amsterdam, dit is misschien ook de plaats waar het huwelijk van haar ouders Willem Post en Johanna Wilhemina Eelders voltrokken werd? In het archief van Amsterdam is het niet terug te vinden. (toch wél zie hier onder) Wanneer we echt zoeken naar haar ouders in archieven e.d. komen we toch altijd weer uit bij Willem Post de zoon van Klaas Post en Jannetje Brouwer. Ook al weer doordat hun kind Johanna Wilhelmina Maria weer trouwde in Bussum met de Bussummer Hermanus Majoor (1852)//
Op 02-01-2012 bevesiging van bovenstaande door op GenLias de huw.akte te vinden van Willem Post en Johanna Wilhelmina Eelders.
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Willem trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks op 25-08-1858 in Amsterdam [bron: GenLias // huw.akte Nr.: reg.fol.25 gem.Amsterdam // Noord-Holands Archief] met Johanna Wilhelmina Eelders, ongeveer 34 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1824 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andries Eelders en Maria Baas. [bron: GenLias].
Beroep: naaister [bron: GenLias]

III. Antonius Nicolaas (Teunis) Post, geboren op 06-04-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Teunis is overleden omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: gen.fam. Post]. Hij is begraven omstreeks 1904 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post].
Beroep: schipper [bron: GenLias]
Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.4 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Dorlandt, 31 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1890) [bron: overlijdensbericht uit familie]. Cornelia is geboren op 02-09-1822 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus (Bardt / Bart) Dorland(t) en Trijntje Waterman. Cornelia is overleden omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 76 jaar oud.
Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]

IX. Lambertus Post (zie 24).

X. Jacoba Post, geboren op 08-02-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jacoba is overleden op 17-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud [bron: GeneaNet deejee]. Jacoba trouwde, 31 jaar oud, op 12-11-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik van den Berg, ongeveer 34 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echgenote circa 1898 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap van Hendrik v.d. Berg 1898]. Hendrik is geboren omstreeks 27-08-1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. deejee], zoon van Gerrit van den Berg en Geertje van Eijden. Hendrik is overleden op 03-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: GeneaNet // gen. deejee]. Hij trouwde later op 26-04-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte] met Maria Krijnen (1845-1917).
Beroep: kleerbleker / landbouwer [bron: GenLias]

XI. Oeida Post, geboren op 12-12-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post].
Notitie bij Oeida: GenLias // schrijft op huw.akte dr Johanna Ocida als roepnaam ook bij dr Alida
Oeida trouwde, 28 jaar oud, op 24-09-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Andreas Ruizendaal, ongeveer 26 jaar oud. Andreas is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland? [bron: gen.fam. Post], zoon van Wilhelmus Ruijsendaal en Alida (Aaltje) de Beer.


50 Joannes Casper (Jan) van der Kuijl / Kuil, geboren omstreeks 1802 in Utrecht.
Beroep:
schoenmaker / winkelier [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 28-05-1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met de 24-jarige
51 Jannigje Fokker, geboren op 21-07-1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 21-07-1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (RK). Jannigje is overleden op 08-04-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud.
De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 08-04-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 08-04-1863)
[bron: GenLias // weduwnaarschap Jan van der Kuijl / Kuil 1863].

Kinderen van Jan en Jannigje uit dit huwelijk:


I. Catharina van der Kuijl, geboren omstreeks 1825 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Catharina trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 18-02-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Kornelis Dazelaar, ongeveer 33 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1821 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Rutgerus van Daeselaar en Antje Helmich. Hij trouwde voorheen op 15-05-1844 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 808; akt Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Tijmentje Keijzer (1809-1853). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1853 in Baarn, pov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1853 te Baarn) [bron: GenLias // weduwnaarschap Kornelis Dazelaar 1825].
Beroep: arbeider [bron: GenLias]

II. Alida van der Kuijl, geboren op 18-02-1825 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 23-05-1825 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

III. Elisabeth van der Kuijl, geboren op 28-02-1825 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth is overleden op 23-05-1825 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud.

IV. Johannes Casper van der Kuijl, geboren op 11-01-1829 in -s Graveland, Noord-Holland, Nederland [bron: gen van der Kuyl // geb. gem.-s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1829 [bron: gen van der Kuyl].
Notitie bij Johannes: GenLias // Van der Kuil
Beroep: kleerbleker / werkman [bron: GenLias]
Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 09-08-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Aartje Daatzelaar, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote cira 1867 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Joh, Casp. van der Kuijl)]. Aartje is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert (Lammert) van Daatzelaar en Aletta Evertse (Aaltje) van Maaren. Aartje is overleden omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 39 jaar oud.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 12-01-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Dirkje van Hagen, ongeveer 43 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (?), dochter van Willem van Hagen en Gijsbertje (Gijsje) Pauw. Zij trouwde voorheen op 10-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Majoor (1824-1869). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1869 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Dirkje van Hagen 1870 //].

V. Johanna van der Kuijl, geboren op 17-08-1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna trouwde [bron: Ancestors of Jannetje Fokker] met NNdeNN.

VI. Johanna Maria van der Kuijl, geboren omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-01-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hendricus Schothorst, ongeveer 46 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1816 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rutger Schothorst en Willemijntje Mossinkhoff. Hij trouwde voorheen op 22-05-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Alida Ernst (1823-1860). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1860 in Bussum (door overlijden echtgenote circa 1860 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Hendricus Schothorst].
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

VII. Hendrika Antonia van der Kuijl (zie 25).

VIII. Adrianus van der Kuijl, geboren op 01-04-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

IX. Dirk van der Kuijl, geboren op 26-07-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


52 Simon (Sijmen) Roete, geboren omstreeks 1811 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: Kopie Huwelijksakte].
Notitie bij Sijmen:
GenLias // geeft als familienaam Roete en als doopnaam Simon
H.P.// Sijmen / Simon is een veel voorkomende vernoeming in de latere familie
Naam ouders Antonius (Teunis) Roete en Maria Vermij het eerst gevonden op
FamilySearch. // Daarna het record Roete in GenLias.
Beroep: metselaarsknecht / metselaar [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-06-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 28-jarige
53 Oeda (Ootje) Bouwman, geboren omstreeks 1809 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Ootje
: GenLias // geeft als familienaam Bouwman en als doopnaam Ootje
H.P. // was de doopnaam Oeida ? die indertijd veel voorkwam, daarvandaan verschillende vernoemingen met Ida als naam, in huw.akten kinderen familienaam Bouman / Roeten
Beroep: spinster [bron: GenLias]


Kinderen van Sijmen en Ootje uit dit huwelijk:

I. Antonius (Teunis) Roeten (zie 26).

II. Jacob Roeten, geboren omstreeks 1841 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Jacob trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-08-1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Alida Wijffelman, ongeveer 22 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1841 in Delft, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Wijffelman en Margaretha Alida Hufen.
III. Ida Roeten, geboren omstreeks 1842 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Ida: GenLias // schrijft bij huw.akte dochter Roete als familienaam
Ida trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 11-05-1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Jansen, ongeveer 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1839 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Kooper ook geschreven Jansen en Alida (Aaltje) Smith.
Beroep: werkman [bron: GenLias]


54 Joannes (Jan) Dijkman, geboren omstreeks 1809 in Soest, prov. Utrecht, Nederland.
Beroep:
schaapherder / bleker [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-05-1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 27-jarige
55 Emmerentiana (Emmetje) Steur, geboren omstreeks 1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:
dienstbaar [bron: GenLias]


Kinderen van Jan en Emmetje uit dit huwelijk:

I. Annetje Dijkman, geboren omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]
Annetje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-09-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias] met Gerrit Kippersluis, ongeveer 28 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Fredrik (Freek) Kippersluis en Gerarda (Gerritje) Roos.
Beroep: arbeider [bron: GenLias]

II. Hendrika Dijkman (zie 27).

III. Adrianus Dijkman, geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Adrianus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 05-01-1871 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda van Hassen, ongeveer 36 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1835 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas van Hassen en Jacoba Hoeg. Zij trouwde voorheen op 19-10-1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Willem Dorland (1832-1870). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1870 te Hilversum) [bron: GenLias (weduwleven van Gerarda Hassen 187].

IV. Henrikus Dijkman, geboren omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: veehouder / landbouwer [bron: GenLias]
Henrikus trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 01-06-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.3 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje de Jong, ongeveer 31 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Gerrit de Jong en Teuntje Vos.


56 Johannis Jacobus Kastermans, geboren omstreeks 1799 in Zutphen, Gelderland, Nederland. Hij is gedoopt op 12-02-1799 in Zutphen, Gelderland, Nederland (RK) [bron: huw.akte Johannis Jacobus Kastermans en Alida Knuvers]. Johannis is overleden omstreeks 1858 in Ankeveen (overleden vóór 1859), ongeveer 59 jaar oud [bron: GenLias // vermelding huw.akte Jacobus Kastermans 1859].
Notitie bij Johannis: In de trouwakte staat dat Johannes Jacobus de onechte (ofwel de geëchte) zoon is van: Johannis Kastermans en Elisabeth Hagen.

Voor een duidelijker beeld van de Trouwakte hierboven afgebeeld open de map Materiaal van Aldfaer/ Familie Post/ Mijn Documenten

Er is ook een nageschreven huw.akte in het programma Word bij Alida Knuvers
Beroep: schoenmaker [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-01-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 1 // Noord- Hollands Archief] met de ongeveer 30-jarige
57 Alida Knuvers, geboren omstreeks 1792 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 30-09-1792 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: huw.akte Johannis Jacobus Kastermans en Alida Knuvers].
De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1858 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland (door overlijden echtgenoot circa 1858 vóór trouwdatum zoon Jacobus) [bron: Trouwakte Jacobus Kastermans].

Kinderen van Johannis en Alida uit dit huwelijk:I. Maria Elisabeth Kastermans, geboren op 02-01-1823 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom temke].

II. Wijntje Dina Kastermans, geboren op 18-06-1824 in Ankeveen, Wijemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom temke].

III. Joannis Kastermans, geboren omstreeks 1826 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte].
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Joannis:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-06-1849 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42 akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Verweij, ongeveer 23 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1881 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1881 te -s Graveland) [bron: GenLias (weduwnaarschap Joannes Kastermans 1882)]. Aaltje is geboren omstreeks 1826 in Vleuten, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // terugberekening huw.akte], dochter van Dirk Verweij en Johanna van Wijk. Aaltje is overleden omstreeks 1881 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud.
Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]
(2) trouwde, ongeveer 56 jaar oud, op 20-01-1882 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Maria de Haas, ongeveer 55 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1827 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte], dochter van Sander de Haas en Johanna (Jannetje) Maasakker.
Beroep: werkster [bron: GenLias]

IV. Jacobus Kastermans (zie 28).

V. Elisabeth Kastermans, geboren op 02-01-1830 in Ankeveen, Wijdemeen, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom temke].

VI. Hendrik Kastermans, geboren op 09-03-1831 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom temke].

VII. Willem Kastermans, geboren omstreeks 1834 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias].
Beroep: vleeshouwer / slager / koopman [bron: GenLias]
Willem trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 07-02-1861 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Maria Vervetjes, ongeveer 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-02-1861 in Weesp [bron: GeneaNet]. Maria is geboren omstreeks 1837 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Vervetjes en Maria van Snellenberg. Zij is gedoopt omstreeks 1837 in Diemen, Noord-Holland, Nederland.

VIII. Hendrikus Kastermans, geboren omstreeks 1837 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: schoenmaker [bron: GenLias]
Hendrikus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 02-07-1864 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria van Beek, ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-07-1864 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: GenLias]. Maria is geboren omstreeks 1841 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) van Beek en Maria Geertrudis Verhoeven.


58 Dirk Wiggers (of Wiegers), geboren op 15-10-1791 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:
spinder / werkman [bron: GenLias]

Hij trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 25-jarige
59 Elisabeth (Budtje) Pikker, geboren omstreeks 1798 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Budtje is overleden omstreeks 1857 in Laren, Noord-Holland Nederland (vóór 1859), ongeveer 59 jaar oud.
Beroep:
werkmeid [bron: GenLias]

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-05-1823 in Laren [bron: FamilySearch].

Kinderen van Dirk en Budtje uit dit huwelijk:

I. Anna Wiegers (zie 29).

II. Jannetje Wiegers, geboren omstreeks 1833 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: werkbode [bron: GenLias]
Jannetje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 27-09-1867 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.83; Inv. 7 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van Grieken, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1836 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie van Grieken en Elisabeth Lensing.
Beroep: werkman [bron GenLias]

III. Pieternella (Pieternel) Wiegers, geboren op 03-03-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: spinster [bron: GenLias]
Pieternel trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jan Majoor, 34 jaar oud. Jan is geboren op 04-01-1829 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Majoor en Oetje Smit.
Beroep: arbeider / koopman [bron: GenLias]

IV. Willem Wiegers, geboren op 17-06-1841 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Willem is overleden.
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Willem:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Gijsje Bitter, 35 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1887 in Laren (door overlijden echtgenote circa 1887 te Laren) [bron: GenLias (weduwnaarschap van Gijsje Bitter)]. Gijsje is geboren op 18-03-1833 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Bitter en Grietje de Leeuw. Gijsje is overleden omstreeks 1887 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 07-05-1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Helena Ederveen, ongeveer 45 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1844 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis Ederveen en Klaasje Schaapharder.


60 Marthinus Theebe, geboren omstreeks 1807 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Marthinus is overleden op 08-08-1873 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem Driebergen, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1173 [bron: GenLias // o.akte T 481; I 1067; N 38 // Het Utrechts Archief].
Notitie bij Marthinus: GenLias // schrijft bij huw.akte bij huw.akte met Maria Cornelisse MARTINUS TEEBE
Ook in huw.akte met Gijsbertje Steur MARTINUS TEEBE

Betreffende het overlijden van Marthinus Theebe op 08-08-1873 te Driebergen is er een akte van memorie gem. Wijk bij Duurstede dd 25-02-1874 // T 337-9 ; Inv. 24; akte Nr. 4
Bij overlijdens akte weer MARTINUS THEEBE
Bij hulijken kinderen altijd MARTHINUS THEEBE
Beroep: werkman / daggelder [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-08-1830 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met de ongeveer 28-jarige
61 Maria Cornelisse, geboren omstreeks 1802 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden omstreeks 1855 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 53 jaar oud.
De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1855 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1855 te Kortenhoef)
[bron: GenLias // weduwnaarschap Martinus Theebe 1857].

Kinderen van Marthinus en Maria uit dit huwelijk:

I. Hermanus Theebe (zie 30).

II. Adolf Theebe, geboren omstreeks 1836 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1836.
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Adolf trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 01-02-1862 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Maria Hendriks, ongeveer 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-02-1862. Maria is geboren omstreeks 1836 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Hendriks en Elisabeth Rutgers. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1836.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

III. Tijmentje Theebe, geboren omstreeks 1838 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1838. Zij is gedoopt omstreeks 1838 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Tijmentje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 28-04-1866 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 1 // Noord-Hollands-archief] met Nicolaas Wijnen, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-04-1886 in Kortenhoef. Nicolaas is geboren omstreeks 1844 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Wijnen en Maria Elisabeth Bensman.
Beroep: werkman [bron: GenLias]

IV. Petrus Theebe, geboren omstreeks 1840 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1840.
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Petrus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 10-12-1864 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Brouwer, ongeveer 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1838 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Brouwer en Dirkje Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1838. Zij is gedoopt omstreeks 1838 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: werkbode [bron: GenLias]

V. Alida Theebe, geboren op 10-09-1842 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Alida is overleden omstreeks 1885 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 43 jaar oud.
Beroep: naaister / koopvrouw [bron: GenLias]
Alida trouwde, 26 jaar oud, op 05-01-1869 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas (Klaas) Calis, 22 jaar oud. Klaas is geboren op 28-08-1846 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas Sr) Calis en Elisabeth van Daalen. Klaas is overleden op 05-11-1932 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud.
Beroep: werkman / koopman [bron: GenLias]


62 NNdeNN.
Hij ging samenwonen
[bron: GenLias //als ouder op huw.akte kind] met
63 Huijbertje (Huibertus) de Bree, geboren op 27-09-1813 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1813 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 84; N 34 // Het Utrechts Archief].
Notitie bij Huibertus:
GenLias // schrijft in geb.akte M voor Huibertus deze naam wordt ook gebruikt in huw.akte met Ottonie Portengen.
Beroep:
werkster / boerenmeid [bron: GenLias]


Kind van (62) en Huibertus uit deze relatie:

I. Hendrika de Bree (zie 31).

Generatie 7 ( oudgrootouders )

64 Tijmen Teuniszoon Krijnen, geboren op 03-10-1731 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Tijmen is overleden op 02-02-1812 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.
Beroep:
landbouwer [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]

Hij trouwde, 30 jaar oud, op 29-05-1762 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen // als ouder van gehuwd kind] met de 19-jarige
65 Claasje Jacoba Japikse (Nicolaa) Ruijzendaal, geboren op 23-03-1743 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaa is overleden op 16-10-1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1762 in Naarden, Noord-Holland, Nederland
[bron: gen. Herman Ruijzendaal // Vos Blekemolen].

Kinderen van Tijmen en Nicolaa uit dit huwelijk:


I. Antonius Krijnen, geboren omstreeks 1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 22-06-1763 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Antonius is overleden op 26-09-1789 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 26 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].

II. Gerrit Krijnen, geboren omstreeks 1764 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 17-08-1764 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Gerrit trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op 17-10-1813 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Jaapje Janszen Dijkman.

III. Antonia Tijmense Krijnen, geboren omstreeks 1766 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 12-02-1766 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK).
Notitie bij Antonia: GenLias // schrijft Creijne
Antonia:
(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1800 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal // huwelijk // GenLias //als ouder op huw.akte kind] met Elbertus Huijsman.
(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op 22-10-1815 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Paulus Dankelschijn, ongeveer 60 jaar oud. Paulus is geboren omstreeks 1755 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Paulus Dankelschijn en Willemijntje Loeg.
Notitie bij Paulus: Paulus Dankelschijn was in 1815 weduwnaar van Wilhelminna Hart

IV. Jacobus Krijnen, geboren omstreeks 1767 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 11-12-1767 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Herman Ruijzendaal]. Jacobus is overleden op 12-04-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 79 jaar oud. Jacobus trouwde [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen // huwelijk // gen. Herman Ruijzendaal // huwelijlk] met Wijgje Heerschop. Wijgje is geboren omstreeks 1756 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Heerschop en Alida Steur. Zij is gedoopt op 27-11-1756 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen].
Wijgje is overleden op 04-04-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud.

V. Meeuwis (Mewis) Krijnen, geboren op 20-11-1770 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 20-11-1770 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen]. Mewis is overleden op 07-04-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Mewis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1800 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Cornelia Machielse (Neeltje) Banis, ongeveer 20 jaar oud. Neeltje is geboren op 06-06-1780 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Michael Hendrickze (Maggiel) Banis en Anna Janz Majoor/Monjuer.

VI. Hendricus Krijnen, geboren omstreeks 1773 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 02-12-1773 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal]. Hendricus is overleden op 11-12-1773 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer geen dag oud.

VII. Emerentia (Emmetje) Krijnen, geboren omstreeks 1775 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 22-12-1775 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal]. Emmetje is overleden op 23-01-1848 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 73 jaar oud. Emmetje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 10-05-1807 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal] met Jan Gerritszoon Rigter, ongeveer 37 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1770 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. zoon van Gerrit Rigter en Marretje Heerschop.

VIII. Catharina Tijmense Krijnen, geboren omstreeks 1778 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 05-11-1778 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal]. Catharina trouwde [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen] met Gijsbertus van Kessel.

IX. Hendricus Krijnen, geboren omstreeks 1781 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 13-07-1781 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal]. Hendricus is overleden op 09-08-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.

X. Henricus (Hendrik) Krijnen (zie 32).


66 Jacobus Janse Ruijer, geboren omstreeks 1760 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 04-01-1760 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 13-11-1796 in Naarden, Noord-Holland, Nederland
[bron: gen. Boshuijsen // huwelijk] met
67 Johanna (Anna) de Lange, geboren in Jaarsveld, Lopik, prov. Utrecht, Nederland.

Kinderen van Jacobus en Anna uit dit huwelijk:


I. Margaretha (Grietje) Ruijer (zie 33).

II. Andries Ruijer, geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Andries is overleden omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 31 jaar oud. Andries trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-05-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands archief] met Alida (Aaltje) de Beer, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1833 in Bussum (door overlijden echtgenoot circa 1833 te Bussum) [bron: GenLias // weduwschap Alida de Beer 1834]. Aaltje is geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Klaassen de Beer en Henrica van Thienen. Zij trouwde later op 25-01-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.1 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Ruijsendaal (geb. circa 1802).
Beroep:
kleerbleekster [bron: GenLias]


68 Cornelis (Krelis) Heerschop.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
69 Marretje de Zaaijer.

Kinderen van Krelis en Marretje uit dit huwelijk:


I. Pieter Cornelisz Heerschop, geboren op 22-09-1777 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Detail resultaat: (Bruid)]. Pieter is overleden op 26-07-1858 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud [bron: Detail resultaat: (Bruid)].
Beroep:
Veehouder / Landbouwer [bron: GenLias]
Pieter trouwde, 43 jaar oud, op 14-11-1820 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; In. 21; akte nr. 4 / Noord-Hollands Archief] met Jaapje Hooijer, ongeveer 24 jaar oud. Jaapje is geboren omstreeks 1796 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andries Hooijer en Grietje Boeren.

II. Lambert Cornelisz Heerschop (zie 34).


70 Tijmen Jan Raven.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
71 Maria Arendse de Jong.

Kind van Tijmen en Maria uit dit huwelijk:

I. Rijkje Tijmens Raven (zie 35).


72 Cornelis Kuijer.
Hij trouwde [bron: Genealogie Kuijer // als ouder van gehuwd kind] met
73 NNdeNN.

Kind van Cornelis uit dit huwelijk:

I. Selis Cornelis Kuijer (zie 36).


74 NN van Soest.
Notitie bij NN:
Genealogie // Van Zoett // Van Zoest // Van Soest
Hij trouwde [bron: Genealogie Van Soest // als ouder van gehuwd kind] met
75 NNdeNN.

Kind van NN uit dit huwelijk:

I. Jannigje van Soest (zie 37).


76 Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker, geboren op 12-04-1759 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Gerrit is overleden op 07-02-1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 47 jaar oud [bron: GeneaNet // Stamboom vandegooijer]. Hij is begraven op 10-02-1807 te Laren, Noord-Holland, Nederland (na 't Laarerhoogt) [bron: GeneaNet // Stamboom vandegooijer].
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 05-05-1787 in Naarden, Noord-Holland, Nederland
[bron: gen. de_sain // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met de 21-jarige
77 Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 22-08-1765 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Johanna is overleden op 07-05-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: stamboom Bert de Beer].
Notitie bij Johanna:
Bij gem.Bussum // familienaam Hendriks // ook in Naarden bij huw.akte Jacoba Gerritse Fokker
Beroep: landbouwster [bron: GenLias]


Kinderen van Gerrit en Johanna uit dit huwelijk:

I. Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker, geboren op 17-11-1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 70 jaar op overl.akte]. Jaapje is overleden op 03-01-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1857 [bron: gem.Bussum // o.akte T 358; I 28; N 1 // Noord-Hollands Archief]. Jaapje trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1813 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Janse (Crelis) Steur, 22 jaar oud. Crelis is geboren op 23-07-1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Jabikse (Jan) Steur en Gijsbetje Cornelis. Bakker. Crelis is overleden op 09-11-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud.
Beroep: landbouwer / werkman [bron: GenLias]


II. Claas Gerritze (Klaas) Fokker, geboren op 28-04-1789 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Klaas is overleden op 13-04-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Klaas trouwde, 31 jaar oud, op 28-04-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Anna Koelink, 23 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Anna: Anna Koelink en Claas Gerritze Fokker kregen acht kinderen waarvan er triest genoeg ZES zeer jong zijn overleden.
Deze zijn daarom niet in het programma zijn opgenomen (wel de kinderen Grietje en Gerrit)
Het gehele gezin is als gescande print opgenomen in de map Materiaal en wordt getoond bij het tabblad Persoon
Anna is geboren op 29-06-1796 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Johannis (Gerret) Koelink en Margaretha Dirks (Grietje) Coppen. Anna is overleden op 10-06-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud.
Beroep: landbouwster [bron: GenLias]

III. Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker, geboren op 31-12-1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Seijtje is overleden op 22-03-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 46 jaar oud [bron: gen de_sain Fokker / Vocker]. Seijtje trouwde, 18 jaar oud, op 17-12-1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen // Gen de_sain Fokker / Vocker] met Gerrit van Wengen, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 11-04-1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Wengen en Jannetje Huijing. Gerrit is overleden op 24-11-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud.
Beroep: daghuurder / arbeider [bron: GenLias

IV. Henricus Gerritz Fokker, geboren op 20-05-1792 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Henricus is overleden omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.
V. Gerarda Gerrits Fokker, geboren op 08-02-1794 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerarda is overleden op 28-05-1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud [bron: gen. VFulpen]. Gerarda trouwde, 20 jaar oud, op 04-05-1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 4 / Noord-Hollands Archief] met Willem Westerveld, ongeveer 31 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1783 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Aart Cornelise. Westerveld (Van Maaren) en Jannetje Hendrikse Schimmel (Busch). Hij is gedoopt op 29-04-1783 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). Willem is overleden op 21-01-1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: gen. VFulpen].
Beroep: werkman / landbouwer [bron: GenLias]

VI. Cornelis Gerritz Fokker (Vocker) (zie 38).

VII. Hendrika Gerrits (Heintje) Fokker, geboren op 18-09-1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Heintje is overleden op 21-04-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Heintje trouwde, 24 jaar oud, op 26-10-1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jan Gerritsz (Jan) Koelink, 27 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 07-03-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door ovelijden echtgenoot op 07-03-1861) [bron: genealogie Fokker/Vocker]. Jan is geboren op 08-03-1794 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Johannis (Gerret) Koelink en Margaretha Dirks (Grietje) Coppen. Jan is overleden op 07-03-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.
Beroep: landbouwer / wever / arbeider [bron: GenLias]

VIII. Rutgerus Fokker, geboren op 05-09-1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Rutgerus is overleden omstreeks 1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland?, ongeveer 6 jaar oud.
IX. Elisabeth Fokker, levenloos geboren dochter, geboren op 05-01-1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

X. Elisabeth Fokker, geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth is overleden omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 32 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 01-05-1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Janse Hilhorst, ongeveer 23 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1835 in Bussum (door overlijden echtgenote cira 1835 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Pieter Hilhorst 1836]. Pieter is geboren omstreeks 1806 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: GenLias // // gen. VFulpen], zoon van Jan Hilhorst en Fijtje Schothorst. Hij is gedoopt op 08-07-1805 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Hij trouwde later op 19-01-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Lamberta Ruijsendaal (geb. circa 1807).
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

XI. Rutgerus (Rut) Fokker, geboren op 29-03-1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Rut is overleden op 28-08-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Rut trouwde, 29 jaar oud, op 10-05-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Julia (Marretje) de Beer, 26 jaar oud. Marretje is geboren op 15-12-1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Klaassen de Beer en Henrica van Thienen. Marretje is overleden omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 60 jaar oud.


78 Theodorus (Dirk) Pauw (Paauw), geboren op 12-08-1755 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Dirk is overleden op 07-04-1811 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 55 jaar oud [bron: // ? //].
Notitie bij Dirk:
GenLias // schrijft Paauw; in de meeste akten kinderen Pauw
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met
79 Elizabeth van Kooten (Koten), geboren op 27-09-1762 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Elizabeth is overleden op 29-09-1826 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, 64 jaar oud [bron: Gen Lias // overl.akte gem. Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-09-1826 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 355; N. 33 // Het Urechts Archief].

Kinderen van Dirk en Elizabeth uit dit huwelijk:


I. Gijsbertje (Gijsje) Pauw, geboren omstreeks 1797 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // terugberekening vanaf huw.akte]. Gijsje is overleden omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: GenLias // huw.akte Willem
Beroep: metselaarsknecht [bron: GenLias]
Hagen 1834]. Gijsje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-05-1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Willem van Hagen, ongeveer 31 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1833 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Willem Hagen 1834]. Willem is geboren omstreeks 1790 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Rijk Janse van Hagen en Evertje Teunisse Brouwer. Willem is overleden op 25-09-1837 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 47 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1837 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1043; N 48 // Het Utrechts Archief]. Hij trouwde later op 28-10-1834 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 807; akte Nr. 16 // Het Utrechts Archief] met Mietje Knoppert (1797-1859).


II. Gerrit Pauw, geboren omstreeks 1798 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]
Gerrit:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-01-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Anna Tak, ongeveer 29 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1825 in Bussum? (door overlijden echtgenote circa1825 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Gerrit Pauw 1826]. Anna is geboren omstreeks 1793 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Dirk Tak en Petronella (Peternel) ten Hoeven. Anna is overleden omstreeks 1825 in Bussum?, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Anna: GenLias // ook Tack als familienaam
(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 06-05-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Maria Tresia Hendriksen (de Vries Van Zeil), ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Maria: familienaam van de moeder was ook Hendriksen
Gerrit Pauw was in 1826 weduwnaar van Anna Tak

Maria is geboren omstreeks 1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) en Maria Runk.
Notitie bij Maria: GenLias // naam moeder bruid Maria Runk
GenLias // schrijft in huw.akte als familienaam v/d bruid De Vries
GenLias // in andere akten wordt verwezen dat de naam ook Hendriksen is.
Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]

III. Maria Pauw (Paauw) (zie 39).

IV. Johannes Pauw, geboren op 01-08-1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

V. Anna Maria Pauw, geboren op 01-10-1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Anna is overleden op 02-10-1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 dag oud.

VI. Anna Maria Pauw, geboren omstreeks 1804 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Anna: GenLias schrijft soms Paauw
Anna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 12-05-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Henricus Lambertsz (Hendrik) van Blarcum, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1801 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus van Blarcum en Aaltje Hendriks.
Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]


80 Jacob van Dijk.
Beroep: veehouder [bron: GenLias]

Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
81 Petronella Pauw.

Kind van Jacob en Petronella uit dit huwelijk:


I. Albertus (Bart) van Dijk (zie 40).


82 Gerrit Wouterse van der Heijde.
Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
83 Mietje Aarsse de Ruiter.

Kind van Gerrit en Mietje uit dit huwelijk:

I. Maria van der Heijde (zie 41).


84 Geurt Abrahamszoon Keijzer.
Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
85 Jansje Bieshaar.

Kind van Geurt en Jansje uit dit huwelijk:

I. Volkert Keijzer (zie 42).


86 Gerrit Aartse Ruijter.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder ophuw.akte kind] met
87 Jacoba van der Heijden.

Kinderen van Gerrit en Jacoba uit dit huwelijk:

I. Maria Ruijter (zie 43).

II. Aaltje Ruiter, geboren omstreeks 1802 in Muiderberg, Muiden, Noord-Holland, Nederland. Aaltje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 14-11-1822 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Reijer (Rijk) Keizer, ongeveer 29 jaar oud. Rijk is geboren omstreeks 1793 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gaugerius Abrahamsz (Geurt) Keizer en Weijmpje (Wijntje) Bieshaar.
Beroep: veehouder [bron: GenLias]

III. Bastiaan Ruiter, geboren omstreeks 1810 in Muiderberg, Muiden, Noord-Holland, Nederland. Bastiaan trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 01-05-1831 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta Steenman, 19 jaar oud. Gijsberta is geboren in 1812 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: index Muiden en Muiderberg], dochter van Barend Steenman en Petronella Sloothaak. Zij is gedoopt op 10-03-1812 in Muiden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: index Muiden en Muiderberg]. Gijsberta is overleden op 04-08-1887 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, 75 jaar oud. Zij trouwde later op 26-11-1845 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Mijndert van Diest (geb. circa 1813). Zij trouwde later op 01-05-1856 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte t 358; Inv. 80; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Keizer (1825-1885).
Beroep: veehoudster [bron: GenLias]


88 Jean Alders.
Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
89 Grietje Beijer.

Kinderen van Jean en Grietje uit dit huwelijk:

I. Jean Alders (zie 44).

II. Mietje Alders, geboren omstreeks 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Mietje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 28-10-1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Corneille Lambertz Reijn, ongeveer 21 jaar oud. Corneille is geboren omstreeks 1791 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Reijn en Susanne Reuvekamp.
Beroep: werkman / fabrikant [bron: GenLias]


90 Hannes Hendrikze Focking, geboren omstreeks 1756 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // FamilySearch]. Hij is gedoopt op 20-09-1756 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // FamilySearch]. Hannes is overleden.
Notitie bij Hannes:
alias: Focking; Fokking; Fokken; Focken; Fokke
Beroep: kleermaker [bron: gen. VFulpen]

Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 21-01-1794 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met de ongeveer 27-jarige
91 Grietje Janse Kok, geboren omstreeks 1767 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // FamilySearch]. Zij is gedoopt op 01-10-1767 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen // FamilySearch].
Hannes en Grietje gingen op 04-01-1794 in Soest, pov.Utrecht, Nederland in ondertrouw
[bron: VFulpen].

Kinderen van Hannes en Grietje uit dit huwelijk:

I. Joannes (Jan) Fokken, geboren omstreeks 1795 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 07-11-1794 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Jan is overleden omstreeks 1883 in (vóór 01-07-1883), ongeveer 88 jaar oud.
Notitie bij Jan: GenLias // Focken
Beroep: kleermaker [bron: gen. VFulpen]
Jan trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 26-04-1833 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Petronella de Beer, ongeveer 27 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1806 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Zeger Hendrikse de Beer en Barbara Gerritze Hak. Zij is gedoopt op 01-03-1806 in Soest, pov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Petronella is overleden op 18-07-1883 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, ongeveer 77 jaar oud.
Beroep: winkelierster [bron: gen. VFulpen]

II. Antje Fokking, geboren omstreeks 1796 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 19-02-1796 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Antje trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 25-09-1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Lammert van Wulfen, ongeveer 42 jaar oud. Lammert is geboren omstreeks 1791 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Janus (Jannes) van Wulfen en Grietje Prinssen. Hij trouwde voorheen op 02-05-1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Evertje Andriessen (geb. circa 1787).
Notitie bij Lammert: GenLias // schrijft bij huw.akte Antje Fokking van Wulven
Beroep: Landbouwer / Wever [bron: GenLias]

III. Helena (Leentje) Fokken, geboren omstreeks 1798 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 12-02-1798 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.
Notitie bij Leentje: VFulpen // GenLias schrijven alias: Fokking
Leentje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-05-1823 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 266; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Albertus Gijsbertze (Bart) Broek, ongeveer 33 jaar oud. Bart is geboren omstreeks 1790 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert Aalbertze Broek en Willemijntje Goozense van den Berg. Hij is gedoopt op 01-10-1790 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Bart is overleden omstreeks 1837 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, ongeveer 47 jaar oud [bron: gen. VFulpen].
Beroep: schoenmaker [bron: GenLias]

IV. Jannetje Focking, geboren omstreeks 1799 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.
Notitie bij Jannetje: alias: Fokking
Beroep: Bakster [bron: GenLias]
Jannetje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 23-01-1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akkte T 358; Inv. 55; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Tijmensz Alders, ongeveer 26 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1795 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Alders en Anna Voortman.

V. Feijtje Focking (zie 45).

VI. Antonius Fokken, geboren omstreeks 1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 07-02-1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Antonius is overleden op 10-10-1875 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 71 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-10-1875 [bron: GenLias // o.akte T 481; I 1169; N 77 // Het Utrechts Archief].
Notitie bij Antonius: GenLias // schrijft Fokke ook Fokken
Antonius trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-10-1832 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 955; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Metje Gerritse van den Berg, ongeveer 45 jaar oud. Metje is geboren omstreeks 1787 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Jansen van den Berg en Hendrikje Gielen van de Geer. Zij is gedoopt op 12-09-1787 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Metje is overleden op 22-02-1869 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1869 [bron: GenLias // o.akte T 481; I 1169; N. 13 // Het Utrechts Archief].

VII. Gijsbert Fokken, geboren omstreeks 1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 07-02-1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Gijsbert is overleden op 05-10-1878 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Soest, prov. Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1875 [bron: GenLias // o.akte T 481; I 1169; N 35 // Het Utrechts Archief]. Gijsbert trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 28-06-1835 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 31 // Het Utrechts Archief] met Ida Gijsbertse Broek, ongeveer 41 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1794 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gijsbert Aalbertze Broek en Willemijntje Goozense van den Berg. Zij is gedoopt op 17-11-1794 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Ida is overleden op 02-09-1852 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 58 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1852 [bron: GenLias // o.akte T 481; I 1168; N 50 // Het Utrechts Archief].


92 Jan Prinsen.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
93 Teuntje Brouwer.

Kind van Jan en Teuntje uit dit huwelijk:


I. Gerrit Prinsen (zie 46).


94 Jan Toebak.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
95 Dirkje Bollebakker.

Kind van Jan en Dirkje uit dit huwelijk:

I. Willemijntje (Mijnsje) Toebak (zie 47).


96 Rudolfus Gerritse (Roelof) Post, geboren omstreeks 1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 11-10-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Roelof is overleden op 02-12-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Roelof:
Roelof komt voor in de lijst der zielen van Bussum in 1808
Beroep: daghuurder / arbeider [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-08-1785 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post] met de ongeveer 21-jarige
97 Geertruida Arentse (Geertje) de Haar, geboren omstreeks 1764 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].
Notitie bij Geertje:
GenLias // geeft op huw.akte zn Wilhelmus: De Haan als familinaam doch bij zoon Nicolaas (Klaas) weer: De Haar: Dus daar houden we het dus op, al wordt je op deze manier wel eens op het verkeerde been gezet.
GenLias // ook wordt in officiële stukken (zoals toen gebruikelijk) het patroniem Arentsen als familienaam gehanteerd.
Uiteindelijk behoort het te zijn voor deze persoon: Geertruida Arentse (of Aries) de Haar
geen ouderlijke afkomst, geen voorgeslacht, zie Arentse (of Aries) de Haar
Maar zie bij zoon Adrianus (1788)!! doopgetuige Marretje Aries de Haar, de zuster van Geertje
Waarschijnkijkheid // genealogische gegevens verloren gegaan bij brand Archief Hilversum 1766

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-08-1785 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

Kinderen van Roelof en Geertje uit dit huwelijk:


I. Gerardus Post, geboren omstreeks 1785 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 06-11-1785 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

II. Johannes (Jan) Post, geboren omstreeks 1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 22-11-1787 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Jan is overleden op 22-05-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 79 jaar oud [bron: Bussum overl.akten // geregistreed]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1866 [bron: Bussum overl.akte // T358; I28; N12// Noord-Hollands Archief].
Beroep: boerenknecht / landbouwer [bron: GenLias]
Jan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 12-05-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Raven, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Hermanus Raven en Marritje Hendrikse (Matt) Luijf.
Beroep: dienstmaagd [bron: GenLias]

III. Adrianus Post, geboren omstreeks 1788 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1778 [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 02-12-1788 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].
Notitie bij de geboorte van Adrianus: HP // nu is er geen twijfel meer over de ouders van Geertruida Arendse Haar, haar zuster Marritje de Haar is de doopgetuige van haar zoon Adrianus.
Maar nu verder wie waren de ouders van
Arnoldus Rijkse (Arie) de Haar en Weimtien Diertse (Willempje) Fokker (dat weten we nu)

IV. Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1790 [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 01-04-1790 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Wilhelmus is overleden omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1791 [bron: wordt niet vermeld].

V. Wilhelmina Post, geboren omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 11-09-1791 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Wilhelmina is overleden omstreeks 1792 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1792 [bron: wordt niet vermeld].

VI. Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 48).

VII. Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1795 [gen.fam.Post]. Hij is gedoopt op 01-12-1795 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Wilhelmus is overleden omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1796 [bron: (wordt niet vemeld)].

VIII. Wilhelmus (Willem) Post, geboren omstreeks 1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 21-04-1797 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].
Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]
Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-05-1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Grietje Zoon, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1796 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Pietersz Zoon en Geertje Evertse van den Berg.
Beroep: landbouwster [bron: GenLias]

IX. Elbertje Clasen Post, geboren omstreeks 1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 16-10-1799 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].
Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]
Elbertje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-04-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Pieter van Dijk, ongeveer 48 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1774 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van NN van Dijk en NNdeNN.
Notitie bij Pieter: Pieter van Dijk was in 1822 weduwnaar van Maria Kippersluis.
Beroep: werkman / veehouder [bron: GenLias]

X. Johanna Post, geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Zij is gedoopt op 16-05-1802 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

XI. Wilhelmina (Willemijntje) Post, geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Zij is gedoopt op 19-07-1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Willemijntje is overleden op 04-01-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 81 jaar oud [bron: Koos Net Schouten]. Willemijntje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-09-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.5 // Noord-Hollands Archief] met Swanink Schouten, 26 jaar oud. Swanink is geboren op 25-07-1801 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Lambertus Schouten en Gerritje Zwanik Andriessen. Swanink is overleden op 19-03-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud.
Beroep: arbeider / werkman [bron: GenLias]

XII. Jacobus Post, geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Hij is gedoopt op 24-02-1807 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Jacobus is overleden op 12-01-1832 in Fort Frederik Hendrik, Zeeland, Nederland, ongeveer 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-?-32.
Notitie bij Jacobus: Het documentje op deze pagina gaat over het fort "Frederik Hendrik" alle foto's en
documenten uit deze Altfear geneologie van de familie Post zijn te vergroten vanuit de werkmap materiaal: map Mijn documenten / familie Post/ materiaal


98 Jan Huiberts Brouwer, geboren omstreeks 1760 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1788 in (waarschijnlijk Blaricum)
[bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met de ongeveer 26-jarige
99 Lena Janse van Putten, geboren omstreeks 1762 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Jan en Lena uit dit huwelijk:


I. Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer (zie 49).

II. Alida (Ootje) Brouwer, geboren omstreeks 1806 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Ootje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-05-1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.55; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Elbert Tabak, ongeveer 25 jaar oud. Elbert is geboren omstreeks 1804 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Tabak en Dirkje Bollebakker.


100 Joannes (Joüs) van der Kuijl, geboren omstreeks 1777 in Zutphen, Gelderland, Nederland. Hij is gedoopt op 23-06-1777 in Zutphen, Gelderland, Nederland. Jous is overleden omstreeks 1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 93 jaar oud. Notitie bij Joüs: deze roepnaam de u met een umlaud dook op, op GeneaNet site Willem Dubelaar
GenLias // ook Jan en als familienaam ook Kuil

Beroep: tapper / schoenmaker [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1800 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met de ongeveer 17-jarige
101 Catharina van Breda, geboren omstreeks 1783 in Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland. Catharina is overleden op 06-04-1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 48 jaar oud.

Kinderen van Jo
üs en Catharina uit dit huwelijk:

I. Joannes Casper (Jan) van der Kuijl / Kuil (zie 50).

II. Elisabeth van der Kuijl, geboren omstreeks 1806 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland. Elisabeth trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 26-08-1835 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw..akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 50 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van Ek, ongeveer 29 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1806 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes van Ek en Christina van Batenburg.
Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]

III. Casper van der Kuijl, geboren omstreeks 1808 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland. Casper is overleden op 19-05-1815 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 7 jaar oud [bron: GenLias toegangsnr: 481; Inventarisnr: 368; Aktenummer 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1815 [bron: GenLias overlijdensakte gemeente Driebergen].

IV. Petrus van der Kuijl, geboren omstreeks 1811 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland.
Notitie bij Petrus: GenLias // schrijft van der Kuil
Beroep: wever [bron: GenLias]
Petrus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-01-1836 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Heintje Corton, ongeveer 24 jaar oud. Heintje is geboren omstreeks 1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Huig Corton en Machteld de Wit.
Beroep:
naaister [bron: GenLias]
V. Adrianus van der Kuijl, geboren op 27-04-1813 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem. Driebergen, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1813 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 28; N 8 // Het Utrechts Archief].
Beroep: wever / fabrieksarbeider [bron: GenLias]
Adrianus trouwde, 39 jaar oud, op 03-11-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Helena Mulder, ongeveer 32 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1820 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Karel Mulder en Helena Sep.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

VI. Hendrika Antonia van der Kuijl, geboren op 03-09-1815 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias toegangsnr: 481; inventarisnr: 28; aktenummer 14]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1815 [bron: GenLias geboorteakte Gem. Driebergen].

VII. Maria Alida van der Kuijl, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 20-11-1851 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij Maria: GenLias schrijft op huw.akte Hendrik Bon // Van der Kuil
Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 20-09-1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.13 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Wilhelmus Bon, ongeveer 28 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1852 in Bussum (door overlijden echtgenote op 20-11-1851 te Eemnes) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jacobus Wilhelmus Bon 1853]. Jacobus is geboren omstreeks 1815 in Baarn, Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Bon en Alletta Lucretia van Asschenberg. Jacobus is overleden op 04-05-1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud. Hij trouwde later op 13-09-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Boel (1826-1888). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1861 in Bussum (door overlijden echtgenoot op 04-05-1856 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Neeltje Boel 1862].
Beroep: pluimgraaf [bron: GenLias]


102 Hendrik Jans Fokker, geboren omstreeks 1770 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Hendrik is overleden omstreeks 1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 49 jaar oud.
Hij trouwde met
103 Jannetje Willems de Jongh, geboren omstreeks 1775 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Hendrik en Jannetje uit dit huwelijk:

I. Jannigje Fokker (zie 51).

II. Jan Fokker, geboren op 11-11-1802 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Jan is overleden op 25-10-1832 in 's Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 29 jaar oud.
III. Willem Fokker, geboren op 21-10-1809 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Willem trouwde, 29 jaar oud, op 03-05-1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Zwaantje Kaarsgaren, 28 jaar oud. Zwaantje is geboren op 31-08-1810 in Laren, Noord-Holland, dochter van Jan Kaarsgaren en Anna Smit. Notitie bij Zwaantje // GenLias schrijft Kaarsgaarn


104 Antonius (Teunis) Roete, geboren omstreeks 1777 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Teunis is overleden op 19-04-1831 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 54 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1831 [bron: GenLias // overl.akte T 481: I 1069; N 17 // het Utrechts Archief].
Notitie bij Teunis: Kopie // FamilySearch-record: vader (Jan Roete) van Antonius Roete, Geboorteplaats en geboortedatum + huwelijk : Deze overlijdensakten zette mij wat de ouders van Antonius betreft op een verkeerd spoor.
Teunis Roete
Birth: About 1781 Of, Eemnes, Utrecht, Netherlands
Father: Jan Roete
Spouse: Maria Vermij
Marriage: 27 NOV 1806
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 27-11-1806 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // datum huw. // // GenLias // als ouder op huw.akte kind]
met de ongeveer 34-jarige
105 Maria Vermeij, geboren omstreeks 1772 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland ? [bron: Kopie Huwelijksakte // zoon Simon 1837 - 60]. Maria is overleden op 08-05-1839 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 67 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1839 [bron: GenLias // overl.akte T481: I1069; N17 // Het Utrechts Archief].
Notitie bij Maria: FamilySearch // schrijft Vermij als familienaam

GenLias // alias Verweij op overl.akte Teunis

Kinderen van Teunis en Maria uit dit huwelijk:


I. Simon (Sijmen) Roete (zie 52).

II. Gerrit Roeten, geboren op 14-06-1820 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1820 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 30; N 27 // Het Utrechts Archief].
Beroep: werkman [bron: GenLias]
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 01-05-1850 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.97; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje de Bruijn, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: Jannetje de Bruijn was in 1850 weduwe van Aart Gerritse van den Bosch
Jannetje is geboren omstreeks 1819 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus de Bruijn en Neeltje van Heusden. Zij trouwde voorheen op 23-07-1845 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Aart Gerritse van den Bosch (geb. circa 1813).
Beroep: wasvrouw [bron: GenLias]


106 Jacob Jansen (Jaapik) Bouwman, geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:
spinder [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1811 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met de ongeveer 21-jarige
107 Willempje Huiberts Brouwer, geboren omstreeks 1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Willempje is overleden omstreeks 1811 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 21 jaar oud.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1811 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1811 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jacob Bouwman 1821].

Kinderen van Jaapik en Willempje uit dit huwelijk:


I. Oeda (Ootje) Bouwman (zie 53).

II. Jan Bouwman, geboren op 14-02-1812 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: werkman / spinder [bron: GenLias]
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 12-01-1838 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Kaarsgaren, ongeveer 27 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1811 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Pieter Teunissen Kaarsgaren en Pieternella Harmense (Pieternel) Mijnhout.
Beroep: spinster [bron: GenLias]
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 20-05-1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollnds Archief] met Gerretje Bakker, 43 jaar oud. Gerretje is geboren op 27-02-1824 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, dochter van Jan Bakker en Jannetje Bon. Zij trouwde voorheen op 09-05-1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Brouwer (geb. 1812).
Notitie bij Gerretje: GenLias // Gerritje Bakker was in 1851 weduwe van Jacob Brouwer
Beroep: spinster [bron: GenLias]

III. Teuntje Bouwman, geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: spinster [bron: GenLias]
Teuntje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 09-09-1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Jan Does, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Does en Clara van Leeuwen. Hij trouwde later op 21-03-1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Johanna van Putten (geb. circa 1833). Hij trouwde later op 24-11-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje van der Linden (geb. circa 1823).
Beroep: wever / werkman [bron: GenLias]


108 Henricus (Hendrik Janse) Dijkman, geboren omstreeks 1772 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Hendrik Janse is overleden op 23-12-1853 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 81 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1853 [bron: GenLias // overl.akte T481: 1169; N70 // Het Utrechts Archief].
Beroep:
daghuurder [bron: GenLias]

Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
109 Annigje (Anna) de Frankrijker, geboren omstreeks 1782 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Anna is overleden op 16-09-1856 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1856 [bron: GenLias // overl.akte T481: I1169; N54 // het Utrechts Archief].
Beroep: dagloonster [bron: GenLias]


Kinderen van Hendrik Janse en Anna uit dit huwelijk:

I. Joannes (Jan) Dijkman (zie 54).

II. Johannes Dijkman, geboren omstreeks 1813 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.
Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]
Johannes trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 28-04-1843 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6428; akte Nr. 10 // Gelders Archief] met Geertje van Houten.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Geertje: GenLias // wettiging 1 kind.
Geertje is geboren in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Adrianus van Houten en Margaretha van Schaik.

III. Jannetje Dijkman, geboren op 05-04-1823 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Soest, prov,Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1823 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 86; N 27 // Het Utrechts Archief]. Jannetje is overleden op 13-11-1871 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 48 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1871 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1169; N 111 // Het Utrechts Archief]. Jannetje trouwde, 41 jaar oud, op 10-09-1864 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481, Inv. 936; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Teunis van den Brink, 50 jaar oud. Teunis is geboren op 22-02-1814 in De Vuursche-Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit van den Brink en Wilhelmina (Wijmpje) Driest.


110 Arnoldus Willemse Steur.
Beroep: arbeider [bron: GenLias]

Hij trouwde [bron: Dubelaar/ voorouders Daan] met
111 Wilhelmina Groting.

Kinderen van Arnoldus en Wilhelmina uit dit huwelijk:

I. Wilhelmus Steur, geboren omstreeks 1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: wever / xchipper [bron: GenLias]
Wilhelmus:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-05-1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Jaapje van den Berg, ongeveer 27 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circ1834 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Wilhelmus Steur 1835)]. Jaapje is geboren omstreeks 1798 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Johannes van den Berg en Nelletje Tak. Jaapje is overleden omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 02-05-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Eva (Evertje) Krijnen, ongeveer 24 jaar oud. Evertje is geboren omstreeks 1811 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus (Lambert) Krijnen en Cornelia van Hagen.

II. Emmerentiana (Emmetje) Steur (zie 55).


112 Joannes Kastermans, geboren omstreeks 1771 in Bilzen, prov.Limburg, Vlaams gewest, België [bron: GeneaNet // Stamboom Henk Clerx]. Hij is gedoopt op 21-01-1771 in Bilzen, prov.Limburg,Vlaams gewest, België [bron: GeneaNet // Stamboom Henk Clerx]. Joannes is overleden op 08-03-1835 in Zutphen, Gelderland, Nederland, ongeveer 64 jaar oud [bron: kwartierstsaat Hoogesteger]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1835 [bron: kwartierstaat Hoogesteger].
Notitie bij Joannes: Joannes // wanneer we de NAAM der relatie van zijn moeder zouden kennen // ? : de mannelijke afstamming volgende hadden de nu Nederlandse Kastermans incluis Johannes Kastermans (1771) een andere persoonsnaam gehad. Dit geldt nog eens in het bijzonder voor Johannes Jacobus Kastermans de stamvader van de Ankeveense Kastermans, Waarvan op zijn huwelijks-akte vermeld staat dat hij de onechte, maar zeer waarschijnlijk geëchte zoon van Joannes Kastermans en Elizabeth Hagen is.
Joannes kreeg de naam van zijn moeder al werd dit later in de Nederlandse akten Johannis Kastermans waarschijnlijk om bovengenoemde rederen niet met een C maar met een K geschreven.
L'histoire se rép
ète: Johannis huwde Maria Elizabeth Hagen en (erkende) haar kind Johannis Jacobus Kastermans, waarvan op de huwelijksakte staat dat hij de onechte zoon is van Joannes Kastermans. Echter Johannes Jacobus hield de naam van zijn (vader)


Aantekeningen op de GeneaNet-site van Willem Dubelaar:

Belangrijk
Er zijn zeer sterke vermoedens, dat Johannes Kastermans, weduwnaar van Maria Elisabeth Hagen, dezelfde persoon is als Joanes Kastermans, echtgenoot van Gardina Zweers. Het is echter niet bewezen.
Het is zeer goed mogelijk, dat kinderen van Maria Elisabeth Hagen bij hun huwelijk werden opgeschreven als zijnde kinderen van Gardina Zweers. Immers, het was Gardina Zweers, die hen had opgevoed, terwijl zij hun werkelijke moeder, Maria Elisabeth Hagen dus, nauwelijks gekend kunnen hebben.
Zoals gezegd, dit zijn allemaal slechts sterke vermoedens. Mocht iemand kunnen bewijzen, dat de vermoedens ongegrond zijn, dan neem ik daar heel graag kennis van.

Willem Dubelaar


Beroep: stratenmaker [bron: GenLias]

Hij trouwde [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar // als ouder van gehuwd kind] met
113 Maria Elizabeth Hagen, geboren in Zutphen, Gelderland, Nederland. Maria is overleden op 30-10-1806 in Zutphen, Gelderland, Nederland [bron: huw.akte Johannis Jacobus Kastermans]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1806.

Kinderen van Joannes en Maria uit dit huwelijk:

I. Johannis Jacobus Kastermans (zie 56).

II. Joannes Kastermans, geboren op 26-10-1802 in Zutphen, Gelderland, Nederland.
Beroep: stratenmaker / blikslager [bron: GenLias]
Joannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 25-11-1829 in Zutphen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 1738; akte Nr. 67 // Gelders Archief] met Wilhelmina Emans, ongeveer 22 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1832 in Zutphen, Gelderland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1832 te Zutphen) [bron: GenLias (weduwnaarschap Joannes Kastermans 1833)]. Wilhelmina is geboren omstreeks 1807 in Zutphen, Gelderland, Nederland, dochter van Jacobus Emans en Gerarda Derks. Wilhelmina is overleden omstreeks 1832 in Zutphen, Gelderland, Nederland, ongeveer 25 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid [bron: GenLias]
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 01-05-1833 in Zutphen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv.1739; akte Nr. 16 // Gelders Archief] met Johanna Margrietha van Engelen, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1812 in Zutphen, Gelderland, Nederland, dochter van Jochem van Engelen en Harmina Schmit.
Beroep: dienstmeid [bron: GenLias]
III. Johanna Maria Kastermans, geboren op 06-12-1804 in Zutphen, Gelderland, Nederland. Johanna is overleden op 20-06-1874 in (0nbekend waar), 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 12-09-1832 in Zutphen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 1739; akte Nr. 39 // Gelders Archief] met Gerrit Bax, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 08-07-1806 in Hasselt, Overijssel, Nederland, zoon van Jacob Bax en Gerritje Zeijlder. Gerrit is overleden op 14-11-1856 in Zutphen, Gelderland, Nederland, 50 jaar oud.
Beroep: metselaar [bron: GenLias]


114 Jan Knuvers, geboren omstreeks 1761 in Gaanderen, Gelderland, Nederland [bron: Die van Lage Bussum].
Notitie bij Jan: GenLias // voor familienaam Knuvers wordt in verschillende akten ook Knuivers en Knuevers gebezigd
Beroep:

Tapper / Werkman [bron: GenLias]

Hij trouwde met
115 Wijgardina Japikse (Wijgje) Voogd.

Kinderen van Jan en Wijgje uit dit huwelijk:

I. Alida Knuvers (zie 57).

II. Agnes Knuevers, geboren omstreeks 1794 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Agnes: GenLias schrijf hier Knuevers ook voor de vader van de bruid;
Knuivers is ook op verschillende akten een schrijfwijze
Agnes trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-04-1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Ruth Derks Tijken, ongeveer 47 jaar oud. Ruth is geboren omstreeks 1772 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, zoon van Derk Rutgers (Dirk) Tijken en Niesje Elbertse Zwanenburg.
Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]

III. Jacoba Kneuvers, geboren omstreeks 1796 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Jacoba: GenLias // schrijft Kneuvers
Jacoba trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 25-08-1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Trouwgod Leveregt (Evert) Schreudter, ongeveer 23 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1795 in Perg, Saksen, Opper Oostenrijk, zoon van Johann Fredrik Schreudter en Sophia Wilhelmina Schim.
Notitie bij Evert: GenLias // schrijft hier: Frouwgod LiebHer (als bijnaam bekend, stopwoordje van de bg)
GenLias // schrijft op huw.akt als persoonsnaam Trouwgod Leveregt
Beroep: bakkersknecht / Metselaar / Werkman [bron: GenLias]

IV. Albertus Knuvers, geboren in 1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 15-04-1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum].
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]
Albertus trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Dirkje Willemse.

V. Hendrik Knuvers, geboren omstreeks 1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 30-11-1822 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Tijmetje Dirks Veen, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Tijmetje:
Tijmetje Dirks Veen was in 1816 weduwe van Roelof Ruizendaal (GenLias)
Tijmetje is geboren omstreeks 1783 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Dirk Veen en Jannetje Jansen Boef. Tijmetje is overleden op 03-11-1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 69 jaar oud. Zij is begraven op 06-11-1852 te Laren, Noord-Holland [bron: FamilySearch]. Zij trouwde voorheen omstreeks 1808 in Laren, Noord-Holland [bron: FamilySearch // geb. huwelijk. overlijden (les trois cloches)] met Roelof Ruizendaal (±1780-1809). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 06-01-1809 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circaop 06-01-1809 te Laren) [bron: GenLias // weduwleven Tijmetje Dirks Veen 1816]. Zij trouwde voorheen op 10-10-1816 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Cornelis Schothorst (1762-1817). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 23-08-1817 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 23-08-1817 te Laren) [bron: GenLias // weduwleven Tijmetje Veen 1822].
Beroep: spinster [bron: GenLias]

VI. Adelbertus Knuvers, geboren omstreeks 1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber]. Hij is gedoopt op 11-11-1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

VII. Elisabeth Knuvers, geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]
Elisabeth trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 10-08-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Holands Archief] met Cornelis Poort, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1809 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Poort en Aaltje Schulting.
Beroep: wever / arbeider / groenboer [bron: GenLias]

VIII. Bernardus Stephanus Kneuvers, geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 28-08-1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


116 Willem Hermzen Wiggers (of Wiegers), geboren omstreeks 1754 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].
Beroep:

Kleermaker [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1784 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met de ongeveer 28-jarige
117 Lijsje Hendrikzen Gantenbrink (of Van den Brink), geboren omstreeks 1756 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Willem en Lijsje uit dit huwelijk:


I. Jannetje Wiggers (of Wiegers), geboren op 12-03-1782 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

II. Dirkje Wiegers, geboren omstreeks 1783 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Dirkje: Dirkje Wiegers is naar mijn mening waarschijnlijk dochter van
Willem Hermzen Wiegers en Lijsje Gantenbrink; (vlgs FamilySearch naast Gantenbrink ook Van den Brink)
En dan zou haar man Arie (Arij) de Jong ook nog goed een broer kunnen zijn van Jannetje de Jong 1790 te Weesp, getrouwd dan met haar broer Harmen Wiegers 1788 Laren
Ik wil dat zo invoeren kan er later altijd nog op terugkomen indien er een andere voorvader bekend wordt, of gevonden
Ik zet overal vraagtekens bij
Dirkje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1803 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias] met Arie de Jong, ongeveer 23 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1780 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Jansze de Jong en Geertruij Jacobs (Truijtje) Steur.

III. Anna Wiegers, geboren omstreeks 1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Anna: GenLias // alias Wiggers
Beroep: naaister / spinster [bron: GenLias]
Anna trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 19-04-1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbert Peter Smit, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Gijsbert
: erk. 1 kind ; (Hendrik Smit)
Gijsbert is geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van
Pieter Smit en Geertje van der Schaal. Gijsbert is overleden op 08-06-1832 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 45 jaar oud. Hij trouwde voorheen omstreeks 1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // aantekening op huw.akte Anna Wiggers (of Wiegers)] met Klaasje Hoogland (1790-1825). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1825 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Gijsbert Smit 1826].
Notitie bij Gijsbert: Gijsbert Smit is in 1826 weduwnaar van Klaasje Hooglands.
Beroep: werkman [bron: GenLias]

IV. Jan Wiggers (of Wiegers), geboren op 16-07-1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Jan is overleden omstreeks 1789 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 4 jaar oud.
V. Roelof Wiegers, geboren omstreeks 1786 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Roelof: Ook Roelof Wiegers heb ik ingedeeld in de famililie Willem Hermz Wiggers (of Wiegers) en Lijsje Hendrikzen Gantenbrink (of Van den Brink)
Mocht later van een andere afstamming blijken is het gauw genoeg veranderd
Beroep: werkman / fabriekswerkman [bron: GenLias]
Roelof trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Marretje Fokker. Marretje is geboren omstreeks 1788 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

VI. Marretje Wigggers (of Wiegers), geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Marretje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1810 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk GenLias // als ouder op huw.akte kind] met IJzak Janse Smit, ongeveer 24 jaar oud. IJzak is geboren omstreeks 1786 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Smit en Botje Bakker.

VII. Hendrik Wiegers, geboren omstreeks 1788 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 20-10-1788 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: boerenknecht / Dorpsbode [bron: GenLias]
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 24-05-1817 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje van Ooijen, ongeveer 22 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1837 te Laren) [bron: GenLias (weduwnaarschap Hendrik Wiegers 1838)]. Aaltje is geboren omstreeks 1795 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend van Ooijen en Jannetje Jansz Bakker. Aaltje is overleden omstreeks 1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud.
Beroep:
dienstbaar [bron: GenLias]
(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 11-01-1838 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Meinsie Smit, ongeveer 41 jaar oud. Meinsie is geboren omstreeks 1797 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Roelof Claasse Smit en Aaltje Geurtse Bosterdijk.

VIII. Harmen Wiggers (of Wiegers), geboren op 23-04-1789 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Beroep: kleermaker [bron: GenLias]
Harmen trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1817 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje de Jong, ongeveer 27 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1790 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Jansze de Jong en Geertruij Jacobs (Truijtje) Steur.

IX. Jan Wiggers (of Wiegers), geboren op 14-01-1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
X. Dirk Wiggers (of Wiegers) (zie 58).

XI. Willem Wiggers (of Wiegers), geboren op 23-07-1793 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Willem is overleden omstreeks 1796 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 3 jaar oud.

XII. Stijntje Wiggers (of Wiegers), geboren op 18-10-1794 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

XIII. Willem Wiggers (of Wiegers), geboren op 19-10-1797 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: kledermaker [bron: GenLias]
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Joanna Evers, ongeveer 28 jaar oud. Joanna is geboren omstreeks 1798 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Evers en Maria Willems (Marretje) van Laren.
Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]


118 Hendrik Pikker, geboren omstreeks 1757 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1784 in Laren, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met de ongeveer 24-jarige
119 Annegie (Annetje) van Steijn, geboren omstreeks 1760 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Annetje:
Naam = Annetje of Annegien (Van Hijnen of Van Steijn)

Kinderen van Hendrik en Annetje uit dit huwelijk:


I. Jan Pikker, geboren omstreeks 1785 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: meelmolenaar [bron: GenLias]
Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 12-10-1815 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Smit, ongeveer 30 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Gijsbertz Smit en Barbar Roelofs Calis.

II. Johanna (Hanna) Pikker, geboren omstreeks 1791 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]
Hanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-11-1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 39 // Noord-Hollands archief] met Joost Snel, ongeveer 30 jaar oud. Joost is geboren omstreeks 1790 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Snel en Gijsbertje van Wijk.
Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]

III. Elisabeth (Budtje) Pikker (zie 59).

IV. Joanna Pikker, geboren omstreeks 1803 in Loenen, prov. Utrecht, Nederland.
Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]
Joanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 21-01-1826 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus Bakker, 26 jaar oud. Gijsbertus is geboren in 1800 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Jansen Bakker en Bottie Gijsbertsen Kleijn.
Beroep: werkman [bron: GenLias]


120 Adolph Friderich Bernard Tepe, geboren omstreeks 1771in Merzen, Vorstendom Osnaburg Ambt Furstenau, Duitsland [bron: FamilySearch]. Hij is gedoopt op 16-06-1771 in Merzen, Vorstendom Osnaburg Ambt Furstenau, Duitsland [bron: FamilySearch]. Adolph is overleden op 21-08-1818 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud [bron: Huwelijksakte Jan Theebe].
Notitie bij Adolph: Bij het huwelijk met Aaltje Aalbers werd haar huwelijkspartner nog als Adolf Theebe beschreven
Ook op de huw.akten van de kinderen GenLias // Adolf Theebe. In latere akten kwamen ook nog de namen (Adolph Friderich Bernard als doopnaam) en (Teebe, Tepe, Teepe. Teepel en Tepel als familienaam voor).
Beroep: bokschipper [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1800 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met de ongeveer 25-jarige
121 Aaltje Aalbers, geboren in 1775. Aaltje is overleden omstreeks 1817 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud.
De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1817 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1817 te Kortenhoef)
[bron: GenLias // weduwnaarschap Adlolph F.B. Tepe 1818].

Kinderen van Adolph en Aaltje uit dit huwelijk:


I. Jan Theebe, geboren omstreeks 1803 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Jan: De huw.akte is beter te lezen en te vergroten in de map "materiaal"
Het eerste gedeelte der trouwacte is als volgt:
Op heden den Achtsten April des Jaars Achtienhonderd Een en Dertig des Morgens te Elf uren, zijn voor ons Johannes Sanderson, burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Kortenhoef verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan
,
Jan Theebe, werkman, oud acht en twintig jaar geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Adolf Theebe en Aaltje Aalbers beiden overleden, en Teijmetje van Loenen, zonder beroep oud vijf en twitig jaar, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Ansum van Loenen oud twee en zestig jaar, werkman, en van Cornelia Prince oud zes en vijftig jaar echtelieden, insgelijks te dezer plaatse woonachtig, en alhier mede tengenwoordig, verklarende hun toestemming in dit huwelijk te geven.

In deze akte werd vader nog als
Adolf Theebe geschreven

de akte gaat verder met de aankondigingen van het huwelijk die zonder stuiting hebben plaatsgevonden, het verstrekken van geboortenakten bruid en bruidegom en de overlijdensachten ouders bruidegom de te verstrekken gegevens der nationale militie. het Jawoord der echtlieden en de ondertekening.

Notitie: Jan Theebe was fabriekwerker van beroep
Beroep: werkman fabriekswerker [bron: GenLias]
Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 08-04-1831 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Tijmentje van Loenen, ongeveer 25 jaar oud. Tijmentje is geboren omstreeks 1806 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ansum van Loenen en Cornelia Prince.

II. Marthinus Theebe (zie 60).

III. Margaretha (Grietje) Teepe, geboren omstreeks 1812 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Grietje is overleden op 21-01-1888 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1888 [bron: Overlijdensakte GenLias gem. Driebergen]. Grietje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 17-10-1836 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 1009; akte Nr. 21 // Het Utrechts Archief] met Pieter Jacobus van Soesbergen, ongeveer 31 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1805 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus van Soesbergen en Cornelia van Heijkop. Pieter is overleden op 11-09-1892 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 87 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Driebergen, prov.Utrecht]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1892 [bron: Overlijdensakte GenLias gem. Driebergen].
Notitie bij Pieter: GenLias // er wordt ook vaak Van Soestbergen of alleen Soestbergen als familienaam gegeven
in overlijdensakte wordt de moeder de familienaam Peepe gegeven


122 Hermanus Cornelisse.
Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
123 Tijmetje Sieverman.

Kind van Hermanus en Tijmetje uit dit huwelijk:

I. Maria Cornelisse (zie 61).


126 Jakobus (Jacob) de Bree, geboren omstreeks 1791 in Houten, prov.Utrecht, Nederland. Jacob is overleden op 12-10-1849 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 58 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht; Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1859 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1162; N27 // Het Utrechts Archief].
Beroep: daggelder [bron: GenLias]

Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-02-1812 in Houten, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 227; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met de ongeveer 22-jarige
127 Hendrika (Drika) van Rijn, geboren omstreeks 1790 in Houten, prov.Utrecht, Nederland. Drika is overleden op 28-01-1846 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 56 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1856 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1162; N1 // Het Utrechts Archief].

Kinderen van Jacob en Drika uit dit huwelijk:


I. Gerrarda de Bree, geboren op 09-02-1812 in Houten, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Houten, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1812 [bron: GenLias // geb.akte T481; I40; N3 // Het Utrechts Archief]. Gerrarda is overleden op 30-11-1904 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, 92 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1904 [bron: GenLias // overl.akte T463; I66; N25 // Het Utrechts Archief]. Gerrarda trouwde, 25 jaar oud, op 30-03-1837 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLLias // huw.akte T 481; Inv. 929; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Gijsbartus Wouterse, ongeveer 23 jaar oud. Gijsbartus is geboren omstreeks 1814 in Houten, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Wouterse en Maria Smits.
II. Huijbertje (Huibertus) de Bree (zie 63).
III. Geertruij de Bree, geboren op 24-11-1815 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1815 [bron: GenLias // geb.akte T481; I84; N 44 // Het Utrechts Archief].
IV. Gerrigje de Bree, geboren op 21-04-1818 in Hondswijk-Tull en -t Waal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem Tull en -t Waal, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1818 [bron: GenLias // geb.akte T481; I92; N5 // Het Utrechts Archief].
V. Cornelia de Bree, geboren op 15-06-1820 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1820 [bron: GenLias // geb.akte T481; I84; N13 // Het Utrechts Archief]. Cornelia is overleden op 19-06-1820 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, 4 dagen oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1820 [bron: GenLias // overl.akte T481; I420; N5 // Het Utrehts Archief].
VI. Antonia de Bree, geboren op 16-09-1821 in Houten, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Houten, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1821 [bron: GenLias // geb.akte T481; I40; N18 // Het Utrechts Archief].

Generatie 8 ( oudovergrootouders )


128 Teunis Meeuwisz Krijnen, geboren omstreeks 1689 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 15-04-1689 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Teunis is overleden, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1740 te Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 29-04-1723 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland
[bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met de ongeveer 22-jarige
129 Teuntje Vos, geboren omstreeks 1701 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 11-02-1701 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Teuntje is overleden op 12-03-1761 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 60 jaar oud.

Kinderen van Teunis en Teuntje uit dit huwelijk:

I. Meeuwis Teunisz Krijnen, geboren omstreeks 1724 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 05-02-1724 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen]. Meeuwis is overleden op 22-10-1794 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud. Meeuwis trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 11-05-1769 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen] met Marritje Prins, 49 jaar oud. Marritje is geboren op 08-10-1719 in Blaricum, (Noord-Holland), dochter van Barend Hendrikx Prins en Evertje Claas. Marritje is overleden omstreeks 1800 in Blaricum, ongeveer 81 jaar oud.

II. Rutger Krijnen, geboren omstreeks 1725 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 24-11-1725 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Rutger is overleden op 08-12-1732 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 7 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].

III. Harmen Krijnen, geboren omstreeks 1727 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 19-10-1727 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Harmen is overleden op 03-10-1798 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 71 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Harmen trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 11-05-1761 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Marritje Hol.

IV. Tijmen Teuniszoon Krijnen (zie 64).
V. Jacob Teunisz. Krijnen, geboren omstreeks 1736 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 09-10-1736 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Jacob is overleden op 08-04-1815 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 79 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Jacob trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 16-05-1777 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen // huw. // GenLias // als ouder op huw,akten kinderen] met Petronella (Pietertje) Heerschop, ongeveer 32 jaar oud. Pietertje is geboren omstreeks 1745 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Klaas Heerschop en Grietje Breghtens. Zij is gedoopt op 06-08-1745 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Pietertje is overleden op 06-05-1816 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 71 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].


130 Jacob Gerritszoon Ruijzendaal, geboren op 27-08-1714 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Herman Ruijzendaal]. Hij is gedoopt op 27-08-1714 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Genealogie van Herman Ruijzendaal]. Jacob is overleden op 10-10-1767 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 53 jaar oud. Hij is begraven op 13-10-1767 te Laren, Noord-Holland (na het Laarderhoogt).
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1737 in Naarden, Noord-Holland, Nederland
[bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal] met de ongeveer 21-jarige
131 Emmerentiana Hendriks (Emmetje) Boelhouwer, geboren omstreeks 1716 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 07-03-1716 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK). Emmetje is overleden op 19-11-1745 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 29 jaar oud. Zij is begraven op 22-11-1745 te Laren, Noord-Holland (na het Laarderhoogt).
Jacob en Emmetje gingen op 03-08-1737 in Naarden, Noord-Holland, Nederland in ondertrouw. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-08-1727 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK)
[bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal].

Kinderen van Jacob en Emmetje uit dit huwelijk:

I. Gerardus Jacobszoon Ruizendaal, geboren omstreeks 1739 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 09-07-1739 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal]. Gerardus is overleden op 07-05-1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven op 09-05-1795 te Laren, Noord-Holland, Nederland (St Janskerkhof). Gerardus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1770 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet site Ruizendaal] met Weimpje Roelen Distelblom, ongeveer 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-10-1770 in Naarden [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal]. Weimpje is geboren omstreeks 1737 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roelof Gerritszoon (Roel) Distelblom en Magdalena Jans de Beer. Zij is gedoopt op 12-09-1737 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Weimpje is overleden op 10-12-1779 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-1779 te Laren, Noord-Holland, Nederland (St Janskerkhof).

II. Henricus Ruizendaal, geboren omstreeks 1740 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 31-10-1740 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK). Henricus is overleden op 15-11-1740 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een dag oud. [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal].

III. Henricus Ruizendaal, geboren omstreeks 1741 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 29-10-1741 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK). Henricus is overleden op 14-11-1741 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 15-dagen oud. [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal].

IV. Claasje Jacoba Japikse (Nicolaa) Ruijzendaal (zie 65).


132 Jan Ruijer, geboren omstreeks 1728 [bron: gen. Boshuijsen].
Hij trouwde
[bron: gen. Boshuijsen // als ouder van gehuwd kind] met
133 Margaritha de Boer, geboren omstreeks 1734 [bron: gen. Boshuijsen].

Kind van Jan en Margaritha uit dit huwelijk:


I. Jacobus Janse Ruijer (zie 66).


152 Nicolaus Gerritsz (Klaas) Fokker, geboren op 06-12-1711 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (Naarden?). Klaas is overleden omstreeks 1776 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 65 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1776 te Naarden/Laren.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 16-07-1747 in Naarden, Noord-Holland, Nederland
[bron: Gen.Fokker // Koos Net Schouten] met de ongeveer 29-jarige
153 Jacoba Hendriks (Jaapje) Boelhouwer, geboren omstreeks 1718 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jaapje is overleden omstreeks 1779 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven op 13-11-1789 te Naarden/Laren.

Kinderen van Klaas en Jaapje uit dit huwelijk:

I. Maria Fokker, geboren op 22-06-1748 in Bussum/Naarden. Maria is overleden op 07-05-1749 in Bussum, 10 maanden oud.

II. Gerarda Fokker, geboren op 25-02-1750 in Bussum/Naarden. Gerarda is overleden op 24-08-1750 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud.

III. Maria Klaase (Marretje) Fokker, geboren op 14-10-1751 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Marretje is overleden op 10-09-1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud. Marretje trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1774 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Stamboom vandeejee // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Johannes Hendriks (Jan) van den Bergh, 22 jaar oud. Jan is geboren op 02-08-1751 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Martens van den Berg en Hermijntje Jans Haan. Jan is overleden op 17-09-1808 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud.

IV. Gerritje Fokker, geboren op 15-05-1753 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerritje is overleden omstreeks 1782 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 29 jaar oud. Zij is begraven op 19-10-1782 te Naarden/Laren.

V. Emmetje Fokker, geboren op 07-11-1755 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Emmetje is overleden op 16-03-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud.

VI. Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker (zie 76).

VII. (geen voornaam) Fokker, geboren omstreeks 1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. (geen is overleden omstreeks 1763 in Naarden, Noord -Holland, Nederland, ongeveer geen jaar oud. Hij is begraven op 07-01-1763 te Naarden/Laren.


154 Hendrik (Henrici) Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1743 in Naarden/Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten]. Henrici is overleden omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 90 jaar oud [bron: gen. fam. Post].
Beroep:
zandschipper [bron: gen. fam. Post // Die van Lage Bussum]

Hij trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 15-05-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Die van Lage Bussum] met de ongeveer 19-jarige
155 Elizabeth (Zeijtje) Post, geboren omstreeks 1744 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt op 19-01-1744 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Zeijtje is overleden omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 89 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

Kinderen van Henrici en Zeijtje uit dit huwelijk:

I. Antonia Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 14-11-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

II. Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 77).

III. Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 08-11-1767 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Rutgerus is overleden op 14-01-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.
Beroep: schippersknecht / Schipper [bron: GenLias]
Rutgerus trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1800 [bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Maria Runk.
Notitie bij Maria: GenLias // Naamgeving: Runk / Runck / Ronk / Pronk

IV. Alida (Aaltje) Hendriksen (de Vries Van Zeil), geboren op 27-08-1769 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

V. Gerhardus Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren op 02-08-1771 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

VI. Elisabeth Hendriksen (de Vries Van Zeijl), geboren omstreeks 1775 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: landbouwster [bron: GenLias]
Elisabeth trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: huwelijk // datum nog uitzoeken // GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Martinus Wesselse van den Berg, ongeveer 29 jaar oud. Martinus is geboren in 1770 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


158 Gerrit van Kooten (Koten).
Hij trouwde
[bron: Gen. fam. Fokker // de_sain] met
159 Maria Miltenburg, geboren in Schalkwijk??.

Kind van Gerrit en Maria uit dit huwelijk

:

I. Elizabeth van Kooten (Koten) (zie 79).


164 Wouter van der Heijde.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder van gehuwd kind via Patroniem Wouterse] met
165 NNdeNN.

Kind van Wouter uit dit huwelijk:

I. Gerrit Wouterse van der Heijde (zie 82).


166 Aart de Ruiter.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder van gehuwd kind via Patroniem Aarsse] met
167 NNdeNN.

Kind van Aart uit dit huwelijk:

I. Mietje Aarsse de Ruiter (zie 83).


180 Hendrik Focking, geboren omstreeks 1718 in Borcken, Nord-Rheinland, West-Falen, Duitsland.
Beroep:
kleermaker [bron: gen. VFulpen]

Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-11-1742 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // als ouder van gehuwd kind] met
181 Helena van Zeijnen.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-11-1742 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK)
[bron: gen. VFulpen].

Kinderen van Hendrik en Helena uit dit huwelijk:


I. Elisabeth Focking, geboren omstreeks 1743 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 29-12-1743 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Elisabeth is overleden omstreeks 1745 in (voor 00-10-1745), ongeveer 2 jaar oud.

II. Elisabeth Focking, geboren omstreeks 1745 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 26-10-1745 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Elisabeth is overleden omstreeks 1749 in (voor 00-04-1749), ongeveer 4 jaar oud.

III. Albertus Focking, geboren omstreeks 1747 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 07-12-1747 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK).
IV. Elisabeth Focking, geboren omstreeks 1749 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 21-04-1749 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK).

V. Hendrikje Focking, geboren omstreeks 1754 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 30-01-1754 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Hendrikje is overleden op 28-02-1836 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-02-1836 [bron: GenLias // o.akte T 481; I 1168; N 11 // Het Utrechts Archief].
Notitie bij Hendrikje: GenLias // alias Focker / Fokken // op huw.akten kinderen
Beroep:
spinster [bron: GenLias]
Hendrikje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 25-04-1775 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Jacob Hak, ongeveer 40 jaar oud, nadat zij op 07-04-1775 in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-04-1775 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Jacob is geboren omstreeks 1735 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySerch // geboorte circa 1737 te Soest], zoon van Jan Gerritse Hak en Maria Hendriks. Hij is gedoopt op 29-11-1735 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Jacob is overleden omstreeks 1807 in (voor 00-10-1807), ongeveer 72 jaar oud. Hij is weduwnaar van Bregtje Maas Kok (circa 1735 circa 1775), met wie hij trouwde op 09-08-1762 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen].
Notitie bij Jacob: Jacob Hak was in 1775 weduwnaar van Bregtje Maas Kok, Jacob en Brechtje hebben 10 kinderen waarvan ons geen nageslacht bekend is. Dus Jacob heeft uit twee huwlijken 20 kinderen

VI. Hannes Hendrikze Focking (zie 90).


182 Jan Jansen Kok.
Hij trouwde
[bron: gen. VFulpen] met
183 Anna Gijsbertse Schouten.

Kind van Jan en Anna uit dit huwelijk:


I. Grietje Janse Kok (zie 91).


192 Gerardus Rutte (Gerrit) Post, geboren omstreeks 1733 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 13-11-1733 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam.Post]. Gerrit is overleden op 10-10-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud [bron: gen. Koos Net Schouten]. Hij is begraven op 13-10-1763 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten].

Notitie bij Gerrit: Gerardus Rutte Post // was armenmeester mei 1763
de kinderen van Gerarardus Rutte Post en Elbertje van Stranden staan als erfgenamen genoemd voor hun deel in de nalatenschap van hun grootvader Rut Teunisssen Post ; 22-10-1777.
Bij de nalatenschap van zijn vader Rut Teunissen Post worden de belangen van zijn kinderen vertegenwoordigd door Claas Majoor de man uit het tweede huwelijk van Elijsabeth Roele van Stranden

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-05-1756 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten] met de 22-jarige
193 Elijsabeth Roelen (Elbertje) van Stranden, geboren op 14-07-1733 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Zij is gedoopt op 14-07-1733 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Elbertje is overleden op 01-12-1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud [bron: GeneaNet // stamboom vanvroenhout].

Notitie bij Elbertje: GeneaNet // Stamboom vanvroenhout; Elijsbeth trouwde in 1764 Claas Majoor, In dit huwelijk kreeg zij nog zes kinderen vandaar dat haar tweede man Claas Majoor als gemachtigde voor haar kinderen uit haar eerste huwelijk optrad, bij de nalatenschap van hun opa Rut Teunissen Post.

De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 10-10-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 10-10-1763 te Bussum) [bron: weduwleven Elbertje van Stranden 1764].

Kinderen van Gerrit en Elbertje uit dit huwelijk:


I. Joannes Post, geboren omstreeks 1757 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 05-03-1757 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

II. Elbertje Post, geboren omstreeks 1758 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt op 12-10-1758 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Elbertje is overleden omstreeks 1759 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

III. Joanna Post, geboren omstreeks 1760 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt in 06-1760 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

IV. Elbertje Post, geboren omstreeks 1762 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt op 08-07-1762 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]
.
V. Rudolfus Gerritse (Roelof) Post (zie 96).


194 Arnoldus Rijksen (Arie) de Haar, geboren omstreeks 1725 in Groessen, Gelderland, Nederland, zoon van Rijk de Haar en NNdeNN. [bron: Stamboom forum Wim de Haar // gen. fam. Post].
Notitie bij Arie:
Algemeen voor Hilversum // van de website Archief Hilversum //
Dorps- en gemeentebestuur, 1766-1850.
N.B.: Bij de grote brand van 1766 is vrijwel het hele toenmalige archief verbrand.
Er is gepobeerd om door raadplegen van andere archieven veel te herstellen, maar er is ook veel verloren gegaan.
Vandaar dat personen en gegevens uit deze en voorgaande periode moeilijk of geheel niet te traceren zijn.
Hij trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
195 Wimtien Diertse (Willempje) Fokker, geboren omstreeks 1730 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Diert Anxen Fokker en Aaltje Cornelia Nieuwenhuizen. [bron: Stamboom forum Wim de Haar // gen. fam. Post].

Kinderen van Arie en Willempje uit dit huwelijk:


I. Marritje Aries de Haar, geboren omstreeks 1755 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Marritje is overleden op 25-11-1811 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 56 jaar oud [bron: gen. Vos Bleekemolen // Harm Pronk]. Marritje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 15-11-1775 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind // harm Pronk datum huwelijk] met Barend Harmensz Raven, ongeveer 25 jaar oud. Barend is geboren omstreeks 1750 [bron: gen. Vos Bleekemolen], zoon van Harmen Japen Raven en Willempje Barends. Barend is overleden op 29-01-1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 44 jaar oud [bron: gen. Vos Bleekemolen]. Hij is weduwnaar van Marritje Bijlard (ovl. circa 1774), met wie hij trouwde omstreeks 1770 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

II. Neeltje Aarzen de Haar, geboren omstreeks 1761 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

III. Theodorus (Dorus / Dom) de Haar, geboren omstreeks 1762 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Dorus / Dom is overleden op 15-05-1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 63 jaar oud [bron: gen. Andries Roelen]. Hij is begraven op 18-05-1825 te Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].
Notitie bij Dorus / Dom:
GenLias // Theodorus de Haar krijgt soms ook Dom of Dorus als eigennaam
GenLias // Annetje komt in alle bekende akten voor als: Annetje Vonkenburg
Theodorus is the son of Arie de Haar and Willempje Fokker
Theodorus married (1)
Annetje von Kenburg (een aardige verschrijving uit het Engels van FamilySearch)
Beroep: meestersmid [bron: GenLias]
Dorus / Dom:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1788 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Annetje Vonkenburg, ongeveer 28 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1815 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Theodorus de Haar 1816]. Annetje is geboren omstreeks 1760 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Annetje is overleden omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud [bron: stamboom ngv. nl].
Notitie bij Annetje:
een kopie uit GeneaNet // Mieke Ellis:
Theodorus is the son of Arie de Haar and Willempje Fokker
Theodorus married (1) Annetje von Kenburg
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op 26-06-1816 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Jannigje Willemze (Jannetje) Andriessen, 42 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1828 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwleven Jannetje Andriessen 1830].
Notitie bij het huwelijk van Dorus / Dom en Jannetje:
Jannetje Andriessen moet in 1816 volgens gegevens uit GenLias al weduwe zijn van Evert de Wit.
Jannetje is geboren op 14-09-1773 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland
[bron: parent. Andries Roelen], dochter van Wilhelmus Andriessen en Neeltje Clasen Peet. Zij is gedoopt omstreeks 1773 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: parent. Andries Roelen]. Jannetje is overleden op 12-11-1847 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud. Zij trouwde voorheen op 11-05-1796 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: parent. Andries Roelen // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Evert de Wit (circa 1768- circa 1815). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1815 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwleven Jannetje Andriessen 1816]. Zij trouwde later op 17-02-1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr 2 // Noord-Hollands Archief] met Frans Veen (geb. circa 1770).

IV. Geertruida Arentse (Geertje) de Haar (zie 97).


196 Huibert Brouwer.
Hij trouwde
[bron: GeneNet // stamboom Willem Dubelaar] met
197 NNdeNN.

Kinderen van Huibert uit dit huwelijk:

I. Gerritje Huiberts Brouwer. Gerritje trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Jan Kaarsgaarn.

II. Jan Huiberts Brouwer (zie 98).

III. Willempje Huiberts Brouwer (zie 107).


200 Johannes van der Kuijl, geboren omstreeks 1750 in Zutphen, Gelderland, Nederland.
Notitie bij Johannes:
Van der (Kuijl) wordt in verschillende archieven op verschillende manieren gespeld,
dit maakt het zoeken soms moeilijk (Kuil/Kuyl/Kuijl)
In Aldfaer houd ik alleen de spelling aan waar ik mee begon Kuijl zo staat het ook op het bidprentje van mijn overgroot-moeder.
Waar de spelling afwijkt in de archieven zal ik het trachten te vermelden bij de persoonsnotatie
Zelfs op de huw.akte van de vader van mijn overgrootmoeder is het weer Van der Kuil. (HP)
Hij trouwde met:
201 Elisabeth van Santen, geboren omstreeks 1750 in Zutphen, Gelderland, Nederland.

Kind van Johannes en Elisabeth uit dit huwelijk:


I. Joannes (Jous) van der Kuijl (zie 100).


202 Jan van Breda.
Hij trouwde met
203 Catharina Hemmens.

Kind van Jan en Catharina uit dit huwelijk:

I. Catharina van Breda (zie 101).


204 Dirk Fokker.
Hij trouwde met
205 Marritje de Jong.

Kind van Dirk en Marritje uit dit huwelijk:

I. Hendrik Jans Fokker (zie 102).


208 Joannes Teunisse (Jan) Roeten, geboren omstreeks 1747 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Piet Jansen].
Notitie bij Jan:
Kopie // uit FamilySearch: Vader van Antonius Roete, Geboorteplaats en geboortedatum + huwelijk :
Teunis Roete
Birth: About 1781 Of, Eemnes, Utrecht, Netherlands
Father: Jan Roete (dit moet dan wel Joannes Teunissen Roeten zijn, gehuwd met Aartje Gerrits Veenhuizen (of Roeten))
Spouse: Maria Vermij
Marriage: 27 NOV 1806
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1776 in Eemnes, prov .Utrecht, Nederland [bron: GenLias // als ouder op overl.akte kind] met de ongeveer 19-jarige

209 Aartje Veenhuizen (of Roelen), geboren omstreeks 1757 in Eemnes, prov .Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Piet Jansen // juiste gegevens van Hans Roeten]. Aartje is overleden.

Kind van Jan en Aartje uit dit huwelijk:


I. Antonius (Teunis) Roete (zie 104).


210 Tijmen Vermeij.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder op overl.akte dochter] met
211 Maria Schoonderwoerd.

Kind van Tijmen en Maria uit dit huwelijk:

I. Maria Vermeij (zie 105).


212 Jan Jacob (Jabikse) Bouwman.
Hij trouwde
[bron: GenLias //als ouder op huw.akte kind] met
213 Anna Berendse Boddewijk.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]


Kinderen van Jabikse en Anna uit dit huwelijk:

I. Barend Bouwman, geboren op 26-01-1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Barend: GenLias // alias Berend
Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]
Barend:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1805 in Laren, Noord-Holland, Nederland met Magteld Jansen Evertse, ongeveer 23 jaar oud. Magteld is geboren omstreeks 1782 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Evertse en NNdeNN. Magteld is overleden omstreeks 1821 in (omstreeks 1821), ongeveer 39 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 20-09-1822 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Marritje Andriessen, ongeveer 34 jaar oud. Marritje is geboren omstreeks 1788 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Andriessen en Lambertje Jansen de Jong. Marritje is overleden omstreeks 1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud. Zij is weduwe van Tijs Janze (Matthijs) Brouwer (ovl. circa 1822), met wie zij trouwde omstreeks 1810 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Vader van Lambertje // als ouder op huw.akte kind].
Notitie bij Marritje: GenLias // Marritje Andriessen was in 1822 weduwe van Matthijs Brouwer
Beroep: spinster [bron: GenLias]
(3) trouwde, 46 jaar oud, op 27-05-1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Rijkje Bakker, ongeveer 37 jaar oud. Rijkje is geboren omstreeks 1788 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonie Izaak (Toon) Bakker en Geertje Willemse Jager. Zij trouwde voorheen op 24-09-1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Tijmen Kuiper (geb. circa 1785).
Notitie bij Rijkje:
GenLias // op de huw.akte zijn de namen van de grootouders der bruid vermeld
Beroep: spinster [bron: GenLias]
(4) trouwde, 60 jaar oud, op 31-05-1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Willard, 44 jaar oud. Cornelia is geboren op 02-09-1794 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Tijmense Willard en Claasje Jacobse Rozendaal. Zij trouwde voorheen op 18-04-1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Zwanik Bakker (geb. circa 1774).
Notitie bij Cornelia: GenLias // alias Wilhart
Beroep: spinster [bron: GenLias]
II. Jacob Jansen (Jaapik) Bouwman (zie 106).
III. Hendrik Bouwman, geboren omstreeks 1793.
Beroep: spinder / kroeghouder [bron: GenLias]
Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-04-1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 73; akte Nr 5 // Noord-Hollands Archief] met Botje de Leeuw, ongeveer 36 jaar oud. Botje is geboren omstreeks 1782, dochter van Meins de Leeuw en Marretje Jansen Beem.
Beroep: naaister [bron: GeneaNet stamboom van Willem Dubelaar]


214 Huibert Brouwer (zie 196).
Hij trouwde
[bron: GeneNet // stamboom Willem Dubelaar] met
215 NNdeNN (zie 197).

Kinderen van Huibert uit dit huwelijk:

I. Gerritje Huiberts Brouwer. Gerritje trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Jan Kaarsgaarn.

II. Jan Huiberts Brouwer (zie 98).

III. Willempje Huiberts Brouwer (zie 107).


216 Jan Peterze Dijkman.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder op overl.akte zoon] met
217 Jannetje Schouten.

Kind van Jan en Jannetje uit dit huwelijk:


I. Henricus (Hendrik Janse) Dijkman (zie 108).


218 Jan Frankrijker.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder op overl.akte dochter] met
219 Gerarda NN.

Kind van Jan en Gerarda uit dit huwelijk:

I. Annigje (Anna) de Frankrijker (zie 109).


220 Willem Steur.
Hij trouwde
[bron: GeneaNet // Willem Dubelaar // als ouder van gehuwd kind] met
221 NNdeNN.

Kind van Willem uit dit huwelijk:

I. Arnoldus Willemse Steur (zie 110).


224 NNdeNN.
Hij begon een relatie [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar // als ouder van gehuwd kind] met
225 Anna Castermans, geboren op 14-03-1743 in Bilzen, prov.Limburg, Vlaams gewest, België [bron: GeneaNet // Stamboom Henk Clerx // als ouder van gehuwd kind]. Anna is overleden op 26-06-1808 in Bilzen, prov.Limburg, Vlaams gewest, België, 65 jaar oud [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

Kind van (224) en Anna uit deze relatie:

I. Joannes Kastermans (zie 112).


232 Herm Wiggers, geboren omstreeks 1726 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1752 in Laren, Noord-Holland, Nederland
[bron: FamilySearch // huwelijk // als ouder van gehuwd kind] met de ongeveer 23-jarige
233 NNdeNN, geboren omstreeks 1729 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

Kind van Herm en NNdeNN. uit dit huwelijk:

I. Willem Hermzen Wiggers (of Wiegers) (zie 116).


234 Hendrik van den Brink, geboren omstreeks 1716 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1742 in Laren
[bron: FamilySearch] met
235 Mrs.Hendrik van den Brink.

Kinderen van Hendrik en Mrs.Hendrik uit dit huwelijk:

I. Anna van den Brink, geboren omstreeks 1743 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

II. Aaltje van den Brink, geboren omstreeks 1752 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

III. Trijntje van den Brink, geboren omstreeks 1753 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

IV. Grietje van den Brink, geboren omstreeks 1755 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

V. Lijsje Hendrikzen Gantenbrink (of Van den Brink) (zie 117).
VI. Hendrik van den Brink, geboren op 21-05-1759 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 02-11-1780 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Bottje Post, ongeveer 22 jaar oud. Bottje is geboren omstreeks 1758 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Jan Lambertsz Post en Barbara Janse Brouwer.

VII. Cristiaan van den Brink, geboren omstreeks 1760 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Cristiaan is overleden omstreeks 1763 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 3 jaar oud.

VIII. Christiaan Gantenbrink (of Van den Brink), geboren omstreeks 1761 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 17-08-1761 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK). Christiaan is overleden op 27-02-1831 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud. Beroep: schoenmaker [bron: gen. VFulpen]
Christiaan trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1792 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Willempje Gijsbertze (Willempje) Smit, ongeveer 25 jaar oud. Willempje is geboren omstreeks 1767 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 07-09-1767 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK). Willempje is overleden op 28-11-1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 51 jaar oud.


240 Johann Georg Tepe.
Hij trouwde met
241 Margareta Maria Westhoff.

Kind van Johann en Margareta uit dit huwelijk:


I. Adolph Friderich Bernard Tepe (zie 120).


252 Cornelis (Kees) de Bree, geboren omstreeks 1767 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland.
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 09-11-1790 in Houten, prov.Utrecht, Nederland (en -t Goy)
[bron: gen. VFulpen // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met de ongeveer 21-jarige
253 Gerrigje van Vulpen, geboren omstreeks 1769 in Houten en -t Goy, prov.Utrecht, Nederland.
Notitie bij Gerrigje:
gen VFulpen // alias Van Fulpen

Kinderen van Kees en Gerrigje uit dit huwelijk:

I. Jakobus (Jacob) de Bree (zie 126).

II. Jannigje de Bree, geboren omstreeks 1798 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland. Jannigje:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 20-01-1819 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 227; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Dirk Hofman, ongeveer 20 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1824 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland (door overijden echtgenoot circa 1824 te Schalkwijk) [bron: GenLias // weduwleven van Jannigje de Bree 1825]. Dirk is geboren omstreeks 1799 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Hofman en Jacomijntje Ewijk. Dirk is overleden omstreeks 1824 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 25 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1825 in Wijk bij Duurstede, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 338; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Joannes van Leeuwen, ongeveer 44 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1781 in Wijk bij Duurstede, prov.Utrecht, Nederland, kind van Godert van Leeuwen en Maria van der Linden.
III. Cornelis de Bree, geboren omstreeks 1799 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland. Cornelis is overleden op 06-10-1867 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1867 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1163; N24 // Het Utrechts Archief].
Beroep: arbeider [bron: GenLias]
Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 03-10-1820 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 264; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Gertrudis (Gerrigje) van de Leemkolk, ongeveer 24 jaar oud. Gerrigje is geboren omstreeks 1796 in Langbroek, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerardus van de Leemkolk en Arentje Spaan.
(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 25-05-1849 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 929; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Hendrina van Zeijl, ongeveer 49 jaar oud. Hendrina is geboren omstreeks 1800 in Hagestein, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus van Zeijl en Henrica van Zeijl.
IV. Gijsberta (Gijsje) de Bree, geboren in 1802 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland. Gijsje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 16-10-1828 in Wijk bij Duurstede, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 338; akte Nr. 16 // Het Utrechts Archief] met Bernardus Groene, ongeveer 26 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1802 in Maurik, Gelderland, Nederland, zoon van Arnoldus Groene en Maria Bonestet. Bernardus is overleden op 04-05-1832 in Wijk bij Duurstede, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 30 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Lek) [bron: GenLias // overl.akte gem.Wijk bij Duurstede, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-05-1832 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1235; N35 // Het Utrechts Archief].
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 19-12-1836 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 929; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Stephanis Scheer, ongeveer 35 jaar oud. Stephanis is geboren omstreeks 1801 in Houten, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Stephanis Scheer en Willemijntje van Zomeren.
(3) trouwde, 46 jaar oud, op 25-04-1848 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 929; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmus van Rossum, ongeveer 66 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1782 in Jutphaas, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Peter Rossum en Clasina van Wijk.


254 Huijbert van Rhijn.
Hij trouwde
[bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met
255 Geertruij van Steenhuizen.
Notitie bij Geertruij:
Alias: Steenhuizerweerd; Steenhuijsenwaard; van Steentjeswaarde

Kinderen van Huijbert en Geertruij uit dit huwelijk:


I. Teuntje van Rhijn, geboren omstreeks 1787 in Overlangbroek-Leersum, prov.Utrecht, Nederland. Teuntje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 29-10-1817 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 211; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Cornelis van Eck, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1789 in Driebergen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus Eck en Grietje Westeneng.

II. Hendrika (Drika) van Rijn (zie 127).

III. Neeltje van Rhijn, geboren omstreeks 1790 in Overlangbroek-Leersum, prov.Utrecht, Nederland. Neeltje is overleden op 18-09-1863 in Driebergen, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Driebergen, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1863 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1067; N29 // Het Utrechts Archief].
Notitie bij Neeltje: GenLias // schrijft ook Rijn
Neeltje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-11-1817 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; 216; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Jakob van Vulpen, ongeveer 24 jaar oud. Jakob is geboren omstreeks 1793 in Doorn, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Cornelis Jansz van Vulpen en Jacoba Lagerweij. Hij is gedoopt op 23-09-1793 in Doorn, prov. Utrecht, Nederland (ger.) [bron: gen. VFulpen]. Jakob is overleden op 29-03-1862 in Driebergen, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 69 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Driebergen, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-03-1862 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1067; N14 // Het Utrechts Archief].
Beroep: arbeider / landbouwer [bron: gen. VFulpen],

Generatie 9 ( oudbetovergrootouders )

256 Meeuwis Teunisz Krijnen, geboren omstreeks 1646 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt omstreeks 1646 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Meeuwis is overleden omstreeks 1700 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven op 26-01-1700 te Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].
Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-05-1675 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. familie Krijnen // Bert Krijnen] met
257 Trijntje Harmens. Trijntje is overleden. Zij is begraven op 12-07-1720 te Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].

Kinderen van Meeuwis en Trijntje uit dit huwelijk:

I. Teunis Krijnen, geboren omstreeks 1676 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 14-02-1676 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Teunis is overleden omstreeks 1676 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer geen dag oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Hij is begraven op 16-06-1676 te Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe].

II. Geertruyt Krijnen, geboren omstreeks 1677 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 01-05-1677 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Geertruyt is overleden op 23-10-1749 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 72 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Geertruyt trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-05-1702 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Petrus Ravenswaay.
Notitie bij Petrus: gegeven als man van Geertruyt Krijnen in gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen

III. Geertje Krijnen, geboren op 10-08-1678 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Geertje: gen. van Wilpe // Ongehuwd gebleven.

IV. Harmen Meeuwisz Krijnen, geboren omstreeks 1680 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 16-02-1680 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Harmen is overleden omstreeks 1716 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 36 jaar oud. Hij is begraven op 05-12-1716 te Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Harmen trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 13-07-1713 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Jannetje Vliet, ongeveer 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-07-1713 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederlan [bron: gen. van Wilpe]. Jannetje is geboren omstreeks 1686 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Egbert Hendrikse Vliet en Geertje Jansen (Ebbers). Zij is gedoopt op 28-03-1686 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Jannetje is overleden omstreeks 1726 in Eemnes-Buiten, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud. Zij is begraven op 06-01-1726 te Eemnes-Buiten, prov.Utrecht, Nederland. Zij trouwde later op 30-10-1717 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. van Wilpe] met Everhardus Cornelis van Wegen (1686-1730).
Notitie bij Jannetje: gen. van Wilpe // Welgestelde dochter van de burgemeester van Eemnes-Buiten

V. Neeltje Krijnen, geboren omstreeks 1681 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 01-06-1681 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Neeltje is overleden op 14-11-1759, ongeveer 78 jaar oud. Neeltje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 21-04-1709 [bron: gen. fam Krijnen // B. Krijnen] met Roel Verver.

VI. Elbert Krijnen, geboren omstreeks 1682 in Blaricum, Noord-Holland. Hij is gedoopt op 14-11-1682 in Blaricum, Noord-Holland [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen]. Elbert is overleden omstreeks 1685 in (circa 1687), ongeveer 3 jaar oud.
VII. Deliaantje Krijnen, geboren omstreeks 1683 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 16-12-1683 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen]. Deliaantje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-05-1706 [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen] met Gijsbert Breghtersz.

VIII. Marrij Krijnen, geboren omstreeks 1685 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt omstreeks 1685 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Marrij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-04-1708 [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen] met Tijmen Raven.

IX. Elbert Meeuwisz Krijnen, geboren omstreeks 1687 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 10-02-1687 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Elbert is overleden op 19-05-1754, ongeveer 67 jaar oud. Elbert:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 11-04-1708 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Aaltje Teijken, ongeveer 30 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1749 [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen // weduwnaarschap Elbert Krijnen 1750]. Aaltje is geboren omstreeks 1678 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Geurt Teijken en Rutje Paulussen. Zij is gedoopt op 01-12-1678 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Aaltje is overleden omstreeks 1749, ongeveer 71 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 63 jaar oud, op 02-02-1750 [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen] met Neeltje Gerrits. Neeltje is overleden op 19-09-1768 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Zij is begraven op 22-09-1778 te Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].

X. Rijkje Krijjnen, geboren omstreeks 1687 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 10-02-1687 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Rijkje is overleden op 30-12-1754, ongeveer 67 jaar oud.

XI. Teunis Meeuwisz Krijnen (zie 128).

XII. Anna Krijnen, geboren omstreeks 1691 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 03-08-1691 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Anna is overleden op 01-07-1725, ongeveer 34 jaar oud. Anna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 22-04-1712 [bron: gen. fam. Krijnen // B. Krijnen] met Jacob Raven.

XIII. Hendrikje Krijnen, geboren omstreeks 1695 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 23-02-1695 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikje is overleden op 12-02-1696 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.


258 Tijmen Vos.
Hij trouwde
[bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen // als ouder van gehuwd kind] met
259 Grietje Rutgers.

Kind van Tijmen en Grietje uit dit huwelijk:


I. Teuntje Vos (zie 129).


260 Gerrit Volkertszoon Ruijzendaal, geboren omstreeks 1672 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel Herman Ruijzendal]. Hij is gedoopt omstreeks 1672 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel Herman Ruijzendaal]. Gerrit is overleden op 03-03-1724 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 52 jaar oud [bron: parenteel Herman Ruijzendaal. Hij is begraven op 06-03-1724 te Laren, Noord-Holland, Nederland (na -t Laarderhoogt) [bron: parenteel Herman Ruijzendaal].
Hij trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1708 in Naarden, Noord-Holland, Nederland
[bron: parent. van Herman Ruijzendaal] met de ongeveer 28-jarige
261 Clasie Dirkse, geboren omstreeks 1680 [bron: parenteel Herman Ruijzendaal]. Clasie is overleden op 07-03-1715 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud [bron: parenteel Herman Ruijzendaal].
Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1708.

Kinderen van Gerrit en Clasie uit dit huwelijk:

I. Volkert Gerritszoon Ruijzendaal, geboren omstreeks 1708 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel Herman Ruijzendaal]. Hij is gedoopt op 17-10-1708 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: parenteel Herman Ruijzendaal]. Volkert is overleden op 31-01-1709 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Hij is begraven op 31-01-1709 te Naarden, Noord-Holland, Nederland (in de kerk) [bron: parenteel Herman (Ruijzendaal)].

II. Volkert Gerritzoon Ruijzendaal, geboren op 15-01-1710 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel van HermanRuijzendaal]. Hij is gedoopt op 15-01-1710 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: parenteel van Herman Ruijzendaal]. Volkert is overleden op 04-04-1710 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud. Hij is begraven op 04-04-1710 te Naarden, Noord-Holland, Nederland (in de kerk).

III. Geertje Gerrits Ruijzendaal, geboren op 11-02-1711 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Geertje is overleden op 29-01-1731 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, 19 jaar oud. Geertje trouwde, 17 jaar oud, op 02-05-1728 [bron: parenteel Herman Ruijzendaal] met Lambert Gleijn. Lambert is geboren in Huizen, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel Herman Ruijzendaal].

IV. Aegthien Ruijzendaal, geboren omstreeks 1712 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel van Herman Ruijzendaal]. Zij is gedoopt op 24-10-1712 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: parenteel van Herman Ruijzendaal]. Aegthien is overleden op 05-03-1734 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 22 jaar oud [bron: parenteel van Herman Ruijzendaal].

V. Jacob Gerritszoon Ruijzendaal (zie 130).


262 Hendrik Jacobszoon Boelhouwer.
Hij trouwde
[bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal] met
263 Geertruida Hendrikse Geun (Boelhouwer).

Kinderen van Hendrik en Geertruida uit dit huwelijk:

I. Teuntje Hendrikse Boelhouwer. Teuntje trouwde op 27-05-1737 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Herman Ruijzendaal // als ouder van gehuwd kind] met Wilhelmus Ruisendaal, ongeveer 20 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1717, zoon van Johannes Ruisendaal en Luitje Hendrikse Geun (Boelhouwer).

II. Emmerentiana Hendriks (Emmetje) Boelhouwer (zie 131).

III. Jacoba Hendriks (Jaapje) Boelhouwer (zie 153).


304 Gerrit Anxen Fokker (Vocker), geboren omstreeks 1695 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Gerrit:
De mij eerst bekende voorvader van de Gooise familie Fokker/Vocker
Gen. Fokker/Vocker.
Hij trouwde
[bron: Genealogie Fokker / Vocker] met
305 Marritje Rijcken Peet, geboren omstreeks 1700 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Gerrit en Marritje uit dit huwelijk:


I. Willem Gerritsz Fokker, geboren omstreeks 1710.

II. Nicolaus Gerritsz (Klaas) Fokker (zie 152).

III. Gerttruijt Gerrits Fokker, geboren omstreeks 1712.

IV. Jacob Gerritsz Fokker, geboren omstreeks 1714. Jacob is overleden omstreeks 1775, ongeveer 61 jaar oud.

V. Marietie Gerrits Fokker, geboren omstreeks 1716. Marietie is overleden omstreeks 1718, ongeveer 2 jaar oud.

VI. Marietie Gerrits Fokker, geboren omstreeks 1718.


306 Hendrik Jacobszoon Boelhouwer (zie 262).
Hij trouwde
[bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal] met
307 Geertruida Hendrikse Geun (Boelhouwer) (zie 263).

Kinderen van Hendrik en Geertruida uit dit huwelijk:

I. Teuntje Hendrikse Boelhouwer. Teuntje trouwde op 27-05-1737 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Herman Ruijzendaal // als ouder van gehuwd kind] met Wilhelmus Ruisendaal, ongeveer 20 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1717, zoon van Johannes Ruisendaal en Luitje Hendrikse Geun (Boelhouwer).

II. Emmerentiana Hendriks (Emmetje) Boelhouwer (zie 131).

III. Jacoba Hendriks (Jaapje) Boelhouwer (zie 153).


308 Hendrik Hendriksen, geboren omstreeks 1700 in (Naarden/Bussum, Noord-Holland, Nederland).
Hij trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 23-02-1734 in Naarden, Noord-Holland, Nederland
[bron: gen. Koos Net Schouten] met
309 Willempje Willems.

Kind van Hendrik en Willempje uit dit huwelijk:

I. Hendrik (Henrici) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 154).


310 Rutger Teunissen (Rut) Post, geboren omstreeks 1704 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 05-01-1704 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Rut is overleden op 09-05-1777 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1777 [bron: imp + Naarden]. Hij is begraven op 12-05-1777 te Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom ngv.nl // gen. bruid Jannetje Speelt].
Notitie bij Rut:
Op 22 oktober 1777 volgde een akte van scheiding van goederen tussen Marretje Jacobs en de kinderen Rut Teunissen Post. (Zij: Rut Teunissen en Marretje Jacobs, waren op huwelijksvoorwaarden getrouwd.)
Rut Teunissen is in een bepaalde periode Buurmeester van Bussum onder Naarden geweest. De Buurmeesters werd gekozen voor de periode van twee jaar, gekozen uit de dorpsraad en voorgedragen aan de Schepenen van Naarden . Voor een jaar Buurmeester en het tweede jaar Armenmeester. Na het eerste jaar volgde er de zelfde procedure en werd de nieuwe Buurmeester benoemd. Zo was er altijd een zittende en een vertrekkende Buurmeester. Zo ook was er een komende en een vertrekkende Armenmeester, De zittende buurmeester hield de administratie bij ter verantwoording aan de Stad Naarden
Rut Teunissen was buurmeester van Bussum (onder Naarden) in: 1755, 1765 en 1768.
Bij overlijden van Rut Teunissen Post werden als erfgenamen genoemd:
Ruts weduwe Marretje Jacobs, (met inbreng in/uit huwelijk op huwelijkse voorwaarden)
De erfgerechtigde kinderen:
Begga - Bijtje Post /gehuwd met Steven van den Brand
Teunis -Teunis Post /gehuwd met Machteld Hendriks Meijer (Meijerden)
Elizabeth -Sijtje Post /gehuwd met Hendrik Hendriks (Henrici de Vries Hendriks)
Lucia -Lijsbeth Post /gehuwd met Cornelis van Sijl
Cornelis -Cornelis Post /gehuwd met Emmetje Pieters Huysman
Gerardus -De kinderen van de overleden Gerardus Rutte Post
(bij deze: vertegenwoordigd door Claas Majoor)
Beroep: landbouwer / [bron: gen. fam. Post]

Hij trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 13-05-1730 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl] met de ongeveer 30-jarige
311 Jannetje Jans (Willings) Spelt, geboren omstreeks 1700 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is gedoopt op 17-03-1700 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Jannetje is overleden omstreeks 1748 in Naarden, Noord -Holland, Nederland, ongeveer 48 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1753 [bron: (dit i.v.m. 2e Huw. Rut Teunissen Post)]. Zij is begraven op 30-10-1748 te Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].
Notitie bij Jannetje:
Er is geen vermelding wie de ouders waren van Jannetje Jans Willings (Speelt): ofschoon....!!
In een site van Stamboom nvg.nl wordt Jannetje Willings onder de naam van (Jannetje Speelt) in beeld gebracht. Daar Speelt een zeer zeldzame familienaam is, is dit onwaarschijnlijk.
Spelt, Spilt, Pelt, Speet of Speets zou waarschijnlijker zijn, zeker in het Gooi. (Speelt kan ook een bijnaam zijn)
Spilt / Spelt en Pelt zijn dan de meest waarschijnlijke namen, daar dit een zeer oude Gooise familienamen zijn.
Maar de gegevens bij Jannetje Speelt:
Gegevens van echtgenoot Rut Teunissen Post kloppen!! (vierde zoon van Teunis Jacobs en Beijtie Jans)

Bij Nader onderzoek is wel degelijk gebleken dat de naam wel degelijk SPELT moet zijn JAN TÖNISSEN SPELT en ARIAANTJE TIJMENSE zijn haar ouders

De Ouders van Jan Thönissen zijn dan weer: JAN JANS SPELT en MARIJ JANS WILLINGS (Spelt en Willings) zijn dus de beide namen van Jannetjes grootouders.


Het kerkelijk huwelijk van Rut en Jannetje vond plaats op 13-05-1730 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Stamboom ngv.nl // gen. bruid Jannetje Speelt // Jannetje Jans Spelt]. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 14-10-1747 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 14-10-1747) [bron: Stamboom ngv.nl // weduwnaarschap Rut Teunissen Post 1754].

Kinderen van Rut en Jannetje uit dit huwelijk:

I. Antonius Post, geboren omstreeks 1731 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 08-04-1731 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Antonius is overleden omstreeks 1732 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

II. Begga Rutten (Bijtje) Post, geboren omstreeks 1732 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Zij is gedoopt op 02-05-1732 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Bijtje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1752 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem. fam. Post] met Steven Jans van den Brand, ongeveer 28 jaar oud. Steven is geboren omstreeks 1724 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Jan Stevens Brand en Wijcke Elberts. Hij is gedoopt op 11-03-1724 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].
Notitie bij Steven: 1.Steven van den Brant staat in de notaris-stuken voor de nalatenschap van Rut Teunissen Post als echtgenoot vermeld van Begga (Bijtje) Post. 2e kind van Rut Teunisse Post en Jannetje Jans.Het gezin van Steven en Bijtje telde 15 kinderen
Op de lijst van afzanding in de zanderij van Bastiaan Colbert (nabij "Oud Bussem"
stonden 10 zandschepen ingeschreven. Onder de schippers kwamen minstens drie Bussummers voor nl Gerrit Boot; Hendrik Hendrikse (Henrici de Vries Hendriks) getrouwd met Sijtje Post; Steven van den Brand gertouwd met Bijtje Post.
Na het overlijden van Steven werd zijn weduwe als armlastig genoteerd.
(Deze armlastigheid kan ook van andere oorzaken een gevolg zijn H.P.)
Cornelis Brant, waarschijnlijk de zoon of een broer van Steven, koopt van Cornelis Post de helft van een pontschip.
Cornelis Post, getrouwd met Emmetje Pieters Huysman was toen 39 en nog in de volle kracht van zijn leven
.
Beroep: (Steven van den Brand) zandschipper // [bron: gen. fam. Post]

III. Gerardus Rutte (Gerrit) Post (zie 192).

IV. Antonius Rutte (Teunis) Post, geboren omstreeks 1735 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom ngv .nl]. Hij is gedoopt op 13-04-1735 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Stamboom ngv.nl]. Teunis is overleden omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 67 jaar oud [bron: Stamboom ngv .nl]. Hij is begraven op 18-01-1802 te Laren NH, (Het Laarderhoogt) [bron: Stamboom ngv .nl]. Teunis trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 30-05-1756 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom nvg.nl // huwelijk] met Machtildis Hendriks Meijerden, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-05-1756 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Machtildis is geboren omstreeks 1734 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Hendricus Meijerden en Henrickje Jans Tromp. Zij is gedoopt op 27-05-1734 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Machtildis is overleden omstreeks 1790 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 56 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is begraven op 21-04-1790 te Laren NH, (Het Laarderhoogt) [bron: stamboom ngv.nl].
Notitie bij Machtildis: Stamboom ngv.nl // geeft als familienaam Meijer en voor de vader Meijers maar ik houd het in mijn proramma op Meijerden. veel voorkomend in de familiearchieven Post ook als getuigen.

V. Nicolaus Post, geboren omstreeks 1736 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 02-09-1736 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Nicolaus is overleden in 1737 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

VI. Lucia Post, geboren omstreeks 1738 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Van de geboorte is aangifte gedaan omstreeks 1738 [bron: Genealogie familie Post]. Zij is gedoopt op 17-08-1738 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Lucia trouwde in ?? [bron: gen. fam. Post // Lucia Post en Cornelis van Sijl waren erfgen. v. Rut Teunissen Post] met Cornelis van Sijl.

VII. Nicolaus Post, geboren omstreeks 1740 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 04-01-1740 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Nicolaus is overleden in 1741 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

VIII. Jacobus Post, geboren omstreeks 1741 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 10-05-1741 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

IX. Elisabeth Post, geboren omstreeks 1742 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Zij is gedoopt op 16-10-1742 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Elisabeth is overleden omstreeks 1743 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

X. Elizabeth (Zeijtje) Post (zie 155).

XI. Cornelis Post, geboren omstreeks 1746 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 14-05-1746 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Cornelis trouwde met Emmetje Pietersen Huysman. [bron: Genealogie familie Post (Cornelis en Emmetje waren erfgenamen van Rut Teunissen Post)] met Emmetje Pietersen Huysman. Emmetje is geboren in Vermoedlijk Bussum.

XII. Nicolaus Post, geboren in 1747 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam.Post]. Hij is gedoopt op 12-10-1747 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post]. Nicolaus is overleden op 10-11-1747 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, geen dag oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1747 [bron: familiegenealogie].