Parenteel van Andries Roelen

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.1 Andries Roelen is geboren in Hilversum [bron: parent. Andries Roelen]. Andries trouwde [bron: parent. Andries Roelen // als ouder van gehuwde kinderen] met NNdeNN.


Kinderen van Andries en NNdeNN:


1 Jan Andries Roelen Andriessen, geboren omstreeks 1658 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.

2 Peter Andriessen, geboren omstreeks 1660 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 784.

3 Roeland Andriessen, geboren omstreeks 1665 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 785.

4 Gerrit Andries Roelen Andriessen, geboren omstreeks 1670 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 786.


2 Jan Andries Roelen Andriessen is geboren omstreeks 1658 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Roelen (zie 1) en NNdeNN. Jan trouwde [bron: parent. Andries Roelen // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.


Kinderen van Jan en NNdeNN:


1 Claas Nicolaas Jansen Andriessen, geboren omstreeks 1689 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.

2 Derck Jan Andriessen, geboren omstreeks 1690 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 509.

3 Andries Jan Andriessen, geboren omstreeks 1690 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 609.

4 Theodorus Jan (Dirk) Andriessen, geboren omstreeks 1695 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 610.


3 Claas Nicolaas Jansen Andriessen is geboren omstreeks 1689 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe], zoon van Jan Andries Roelen Andriessen (zie 2) en NNdeNN. Claas is overleden op 17-05-1736 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud [bron: gen. van Wilpe]. Hij is begraven op 21-05-1736 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Claas trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-05-1713 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Andries Roelen] met Maria Mattia (Matje) Goossens (Groen). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1713 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Andries Roelen (DTB 7/23)]. Matje is een dochter van Goosen (Groen) en NNdeNN. Matje is overleden in 1737 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Zij is begraven op 01-08-1737 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe].


Kinderen van Claas en Matje:


1 Goosen Claassen Andriessen, geboren omstreeks 1714 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 29-05-1714 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

2 Jan Claassen Andriessen, geboren omstreeks 1716 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 28-09-1716 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

3 Cornelia Klaassen (Neeltien) Andriessen, geboren op 16-08-1719 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.

4 Jaabien Klaassen Andriessen, geboren omstreeks 1722 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 05-02-1722 in Laren, Noord-Holland, Nederland.


4 Cornelia Klaassen (Neeltien) Andriessen is geboren op 16-08-1719 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong], dochter van Claas Nicolaas Jansen Andriessen (zie 3) en Maria Mattia (Matje) Goossens (Groen). Zij is gedoopt op 16-08-1719 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Neeltien is overleden op 01-09-1750 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 31 jaar oud. Neeltien trouwde, 20 jaar oud, op 18-08-1739 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl] met Joannes Tijmentszen Majoor, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-09-1739 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Joannes is geboren op 02-10-1708 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Jansz Majoor en Nicolaa Claassen (Claassjen) Willems. Joannes is overleden omstreeks 1784, ongeveer 76 jaar oud [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Hij is begraven op 14-03-1784 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Joannes trouwde later op 02-03-1754 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe] met Willemtje Gerrits Andriessen / Ruiter.


Kinderen van Neeltien en Joannes:


1 Maria Janz Majoor, geboren omstreeks 1740 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 19-06-1740 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

2 Nicolaas Jansszen (Claas) Majoor, geboren omstreeks 1741 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.

3 Nicolaus Joansen Monsuer, geboren omstreeks 1741 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Hij is gedoopt op 10-10-1741 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe].

4 Anna Janz Majoor/Monjuer, geboren omstreeks 1743 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 158.

5 Klaassie Janz Majoor, geboren omstreeks 1744 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 384.

6 Joannes Joannesz Monjuer, geboren omstreeks 1745 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Hij is gedoopt op 16-12-1745 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe].

7 Cornelia Janszen Majoor, geboren omstreeks 1747 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Zij is gedoopt op 14-05-1747 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe].


5 Nicolaas Jansszen (Claas) Majoor is geboren omstreeks 1741 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Joannes Tijmentszen Majoor en Cornelia Klaassen (Neeltien) Andriessen (zie 4). Hij is gedoopt op 10-10-1741 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanvroenhout]. Claas is overleden op 19-07-1814 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: stamboom ngv. nl].

Beroep: boer / koopman [bron gen. fam. Post]

Claas trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-07-1764 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanvroenhout] met Elijsabeth Roelen (Elbertje) van Stranden, 30 jaar oud. Elbertje is geboren op 14-07-1733 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Rudolphus Elbertse (Roel) van Stranden en Elbertie Rijcken (Ebbetie) de Beer. Zij is gedoopt op 14-07-1733 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Elbertje is overleden op 01-12-1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud [bron: GeneaNet // stamboom vanvroenhout]. Elbertje trouwde voorheen op 13-05-1756 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten] met Gerardus Rutte (Gerrit) Post (±1733-1763). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 10-10-1763 in Bussum. [bron: weduwleven Elbertje van Stranden 1764].


Kinderen van Claas en Elbertje:


1 Timotheus Claasse Majoor, geboren omstreeks 1765 in Bussum, Noord-Holland, Nederland

[bron: GeneaNet // stamboom vanvroenhout]. Timotheus is overleden omstreeks 1765 in (vóór 1766) Bussum, ongeveer een jaar oud.

2 Helena Claasse Majoor, geboren omstreeks 1766 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten].

3 Timotheus Claasse Majoor, geboren omstreeks 1766 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten].

4 Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor, geboren omstreeks 1768 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.

5 Timotius Klaasszen (Tijmen) Majoor, geboren op 12-11-1769 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 126.

6 Rijck Claassen Majoor, geboren omstreeks 1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 19-11-1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].


6 Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor is geboren omstreeks 1768 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten], dochter van Nicolaas Jansszen (Claas) Majoor (zie 5) en Elijsabeth Roelen (Elbertje) van Stranden. Zij is gedoopt op 30-09-1768 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Koos Net Schouten]. Lijsje is overleden op 19-01-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud. Lijsje:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 04-10-1794 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Lambert Majoor, ongeveer 25 jaar oud. Lambert is geboren omstreeks 1769 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Majoor en Maria Koster (Coster). Hij is gedoopt op 09-10-1769 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Lambert is overleden op 20-11-1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1802 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk] met Jakob Gerardszoon Ruizendaal, ongeveer 28 jaar oud. Jakob is geboren op 13-01-1774 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijsendaal], zoon van Gerardus Jacobszoon Ruizendaal en Weimpje Roelen Distelblom. Hij is gedoopt op 13-01-1774 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen Rogier Ruijzendaal]. Jakob is overleden op 08-02-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud. Jakob trouwde later op 11-11-1811 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk] met Teuntje Gerritsen Majoor (1766-1835).

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Lijsje en Lambert:


1 Bart Majoor, geboren omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.

2 Elbertje Majoor, geboren omstreeks 1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.


Kinderen van Lijsje en Jakob:


3 Jacobus Ruizendaal, geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Gerrardus Ruizendaal, geboren op 14-02-1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.

5 Elisabeth Ruizendaal, geboren op 16-09-1804 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth is overleden op 17-09-1804 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 dag oud.

6 Wenefrida Cecilia Ruizendaal, geboren op 01-10-1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 125.

7 Nicolaas Ruizendaal, geboren op 20-10-1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op 18-05-1833 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, 26 jaar oud.


7 Bart Majoor is geboren omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Majoor en Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (zie 6).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Bart trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-05-1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28 akte nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof, ongeveer 23 jaar oud. Sijtje / Seitje is geboren omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hubertus (Huibert) Brandhof en Petronella Daselaar.

Beroep: wollennaaister [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Bart en Sijtje / Seitje:


1 Lammert Bartse Majoor, geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.

2 Klaas Bartse Majoor, geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

3 Jacob Majoor, geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

4 Jacoba Bartse (Elbertje) Majoor, geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

5 Elbertje Majoor, geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61.

6 Hendrik Majoor, geboren omstreeks 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.

7 Petronella Majoor, geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.

8 Johanna Majoor, geboren omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.


8 Lammert Bartse Majoor is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Majoor (zie 7) en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof.

Beroep: arbeider / landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Lammert trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 10-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Evertje Kuijer, ongeveer 26 jaar oud. Evertje is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob (Japik) Kuijer en Arisje de Jong.


Kinderen van Lammert en Evertje:


1 Bartholomeus Majoor, geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

2 Alijda Majoor, geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

3 Jacobus Majoor, geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

4 Johannes Majoor, geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 24.


9 Bartholomeus Majoor is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Bartse Majoor (zie 8) en Evertje Kuijer.

Beroep: tuinman [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-07-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Maria Ruizendaal, ongeveer 21 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Ruizendaal en Elisabeth Fokker.


Kinderen van Bartholomeus en Maria:


1 Elisabeth Majoor, geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.

2 Lambertus Hendrikus Majoor, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.

3 Willem Majoor, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.


10 Elisabeth Majoor is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus Majoor (zie 9) en Maria Ruizendaal. Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-08-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus van Houten, ongeveer 26 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1881 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Anthonius van Houten en Adriana van Kouwen.

11 Lambertus Hendrikus Majoor is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bartholomeus Majoor (zie 9) en Maria Ruizendaal.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 22-05-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Antoinette Carlier, ongeveer 28 jaar oud. Antoinette is geboren omstreeks 1884 in Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Wilmer Carlier en Antoinetta Hamels.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kind van Lambertus en Antoinette:


1 Maria Anna Majoor, geboren op 30-08-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.


12 Maria Anna Majoor is geboren op 30-08-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Hendrikus Majoor (zie 11) en Antoinette Carlier. Maria trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1940 [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Hendrikus Gerardus Johannes van Breemen, ongeveer 28 jaar oud. Hendrikus is geboren op 26-06-1912 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer. Hij is gedoopt op 26-06-1912 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Maria en Hendrikus: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 13 t/m17 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Wilhelmus Petrus Hendrikus van Breemen, geboren op 07-11-1942

2 Elisabeth van Breemen, geboren omstreeks 1944

3 Petrus Paulus van Breemen, geboren omstreeks 1946


18 Willem Majoor is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bartholomeus Majoor (zie 9) en Maria Ruizendaal.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-05-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 36 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria van Arnhem, ongeveer 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 29-08-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: Wie Was Wie // aantkening op huw.akte]. Anna is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nikolaas van Arnhem en Martijntje Ruizendaal.

Beroep: stijkster [bron: Wie Was Wie]


19 Alijda Majoor is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lammert Bartse Majoor (zie 8) en Evertje Kuijer. Alijda is overleden omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud. Alijda trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 02-10-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 20 // Noord-Hollands Archief] met Hendricus Schulting, ongeveer 38 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1899 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Hendricus Schulting 1899)]. Hendricus is geboren omstreeks 1855 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Schulting en Neeltje Beuker. Hendricus trouwde later op 29-05-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Geertje van der Heijden (geb. ±1858).

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


20 Jacobus Majoor is geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Bartse Majoor (zie 8) en Evertje Kuijer.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Jacobus:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-08-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Staduwe, ongeveer 19 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Geurt (Gerrit) Staduwe en Jannetje Vos.

(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-08-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Maria van Os, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonie van Os en Maria van Driel.


Kinderen van Jacobus en Cornelia:


1 Lambertus Majoor, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.

2 Cornelia Maria Majoor, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.

3 Bartholomeus Johannes Majoor, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.


21 Lambertus Majoor is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Majoor (zie 20) en Cornelia Maria van Os.

Beroep: kelner [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-06-1909 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Hagen, ongeveer 21 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1888 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Hagen en Truitje Majoor.


22 Cornelia Maria Majoor is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Majoor (zie 20) en Cornelia Maria van Os.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Cornelia trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-07-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 56 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Jacobus Eijpe, ongeveer 25 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1886 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus Jacobus Eijpen en Anna Maria Ketelaar.

Beroep: siagarenmaker [bron: Wie Was Wie]


23 Bartholomeus Johannes Majoor is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Majoor (zie 20) en Cornelia Maria van Os. Bartholomeus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 12-10-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 115 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Plagge, ongeveer 23 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Plagge en Gijsje Gilbers.


24 Johannes Majoor is geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Bartse Majoor (zie 8) en Evertje Kuijer. Johannes is overleden omstreeks 1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 75 jaar oud.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-05-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Vervenne, ongeveer 33 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: Wie Was Wie // erk. 1 kind Johanna Majoor circa 1885 te Bussum

Johanna is geboren omstreeks 1853 in Loon op Zand, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Johannes Jacobus Vervenne en Johanna Netten. Johanna trouwde voorheen op 12-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw,akte T 328; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van den Berg (±1851-±1885). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1886 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Johanna Vervenne 1886].


Kinderen van Johannes en Johanna:


1 Johanna Majoor, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.

2 Lambertus Majoor, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.

3 Wilhelmus Majoor, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

4 Everarda Majoor, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.

5 Gerarda Majoor, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.

6 Hendrikus Majoor, geboren op 02-03-1898 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 36.


25 Johanna Majoor is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Majoor (zie 24) en Johanna Vervenne. Johanna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-06-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 42 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Philippus Ruitenbeek, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1885 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Ruitenbeek en Agniesa van Asselt.

Beroep: loodgieter [bron: Wie Was Wie]


26 Lambertus Majoor is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Majoor (zie 24) en Johanna Vervenne.

Beroep: stukadoor [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 27-05-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 57 // Noord-Hollands Archief] met Anthonia Cornelia Jacoba Vernooij, ongeveer 31 jaar oud. Anthonia is geboren omstreeks 1889 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus Vernooij en Anna Maria Sas.


27 Wilhelmus Majoor is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Majoor (zie 24) en Johanna Vervenne.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 16-08-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 75 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Jacoba Wilhelmina Geis, 22 jaar oud. Antonia is geboren op 29-07-1895 in Harderwijk, Gelderland, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Hardewijk, Gelderland, Nederland], dochter van Jan Hendrik Geis en Geertruida Jacoba Troost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1895 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T0207; N122 // Gelders Archief].


Kind van Wilhelmus en Antonia:


1 Johannes Lambertus (Jan) Majoor, geboren op 10-06-1922 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 28.


28 Johannes Lambertus (Jan) Majoor is geboren op 10-06-1922 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Majoor (zie 27) en Antonia Jacoba Wilhelmina Geis. Jan is overleden op 28-09-2004 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie (Annie van der Linden)] met Johanna Hendrika Maria Antonia van der Linden, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas van der Linden en Maria Johanna ter Weijde.


Kinderen van Jan en Johanna: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 29 t/m 33 van dit parenteel niet weergegeven)


1 Antonia Johanna Maria (Anita) Majoor

2 Nicolaas Wilhelmus Gerardus Maria (Nick) Majoor

3 Willem Jan Majoor

4 Alida Johanna Maria (Alice) Majoor

5 Wilhelmus Johannes Maria Majoor


34 Everarda Majoor is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Majoor (zie 24) en Johanna Vervenne. Everarda trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 11-09-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 74 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Kramps, ongeveer 24 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1894 in Sneek, Fryslân, Nederland, zoon van Antonius Josephus Kramps en Meintje van der Spoel.

Beroep: bankwerker [bron: Wie Was Wie]


35 Gerarda Majoor is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Majoor (zie 24) en Johanna Vervenne. Gerarda trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 27-09-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 88 // Noord-Hollands Archief] met Berend Levendag, ongeveer 23 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1894 in Groningen, prov. Groningen, Nederland, zoon van Pieter Hendrik Cornelis Levendag en Berendina Roest.

Beroep: lijnwachter bij de telefoon [bron: Wie Was Wie]


36 Hendrikus Majoor is geboren op 02-03-1898 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Johannes Majoor (zie 24) en Johanna Vervenne. Hendrikus is overleden op 20-07-1966, 68 jaar oud.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 14-07-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 80 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Maria van Hamersveld. De scheiding werd uitgesproken op 22-10-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (geen reden bekend) [bron: Wie Was Wie // aantekening op huw.akte]. Antonia is een dochter van Antonie van Hamersveld en Antonia Maria Kok.

(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1935 met Maria Wilhelmina Geis, ongeveer 42 jaar oud. Maria is geboren op 28-04-1893 in Harderwijk, Gelderland, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Harderwijk, Gelderland, Nederland], dochter van Jan Hendrik Geis en Geertruida Jacoba Troost. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-04-1893 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T0207; N92 // Gelders Archief]. Maria is overleden op 07-06-1989, 96 jaar oud.


37 Klaas Bartse Majoor is geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Majoor (zie 7) en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof. Klaas is overleden op 16-02-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud [bron: Bussums Archief // overl.akte gem.Bussum, Noord-Holland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1876 [bron: Bussums Archief / overl.akte T358; I28; N6 / Noord-Hollands Archief].

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]

Klaas:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-05-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Antonia de Jong, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1859 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Klaas Bartse Majoor)]. Antonia is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus de Jong en Cornnelia de Beer. Antonia is overleden omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 15-02-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Maria Hilhorst, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Goosse Evertse Hilhorst en Adriana Hendrikse (Jaantje) van Dorresteijn.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kind van Klaas en Antonia:


1 Hermanus Majoor, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.


Kind van Klaas en Maria:


2 Hendrikus Majoor, geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.


38 Hermanus Majoor is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Bartse Majoor (zie 37) en Antonia de Jong.

Beroep: vrachtrijder / gemeentearbeider / landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Hermanus trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 05-07-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Wilhelmina Maria Post, ongeveer 27 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1859 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Post en Johanna Wilhelmina Eelders.


Kinderen van Hermanus en Johanna:


1 Antonia Johanna Jacoba Majoor, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.

2 Anna Johanna Majoor, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.

3 Nicolaas Majoor, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.

4 Jacoba Johanna Majoor, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.


39 Antonia Johanna Jacoba Majoor is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Majoor (zie 38) en Johanna Wilhelmina Maria Post. Antonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld, ongeveer 27 jaar oud. Hein is geboren omstreeks 1884 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting. Hein trouwde voorheen op 21-07-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Alida Ruisendaal (geb. 1869).

Beroep: blikslager [bron: Wie Was Wie]


40 Anna Johanna Majoor is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Majoor (zie 38) en Johanna Wilhelmina Maria Post.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Anna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-08-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Zwanik van Bijleveld, ongeveer 44 jaar oud. Zwanik is geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Bijleveld en Alida (Aartje) Schouten. Zwanik trouwde voorheen op 13-06-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 7 Noord-Hollands Archief] met Maria (Mietje) Raven (±1865-±1909). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1909 te Naarden) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Zwanik van Bijleveld 1910].

Beroep: groenteboer / groenboer [bron: Wie Was Wie]


41 Nicolaas Majoor is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Majoor (zie 38) en Johanna Wilhelmina Maria Post.

Beroep: vrachtrijder [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 10-05-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Barbara Anna Maria Andriessen, 24 jaar oud. Zie 670 voor persoonsgegevens van Barbara.


42 Jacoba Johanna Majoor is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Majoor (zie 38) en Johanna Wilhelmina Maria Post. Jacoba trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 09-06-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Klaas Schipper, ongeveer 23 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Schipper en Hermina Bulte.

Beroep: bankwerker [bron: Wie Was Wie]


43 Hendrikus Majoor is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Bartse Majoor (zie 37) en Maria Hilhorst.

Beroep: spoorwegbeambte [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-07-1902 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 48; akte Nr. 91 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Kempenaar, ongeveer 24 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1878 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Cornelis Kempenaar en Aagje Vis.


44 Jacob Majoor is geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Majoor (zie 7) en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof. Jacob is overleden omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 45 jaar oud. Jacob trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 10-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Dirkje van Hagen, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1869 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Dirkje van Hagen 1870]. Dirkje is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem van Hagen en Gijsbertje (Gijsje) Pauw. Dirkje trouwde later op 12-01-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Casper van der Kuijl (geb. 1829).


Kinderen van Jacob en Dirkje:


1 Gijsbertha Majoor, geboren omstreeks 1860 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.

2 Wilhelmus Majoor, geboren omstreeks 1865 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.


45 Gijsbertha Majoor is geboren omstreeks 1860 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Majoor (zie 44) en Dirkje van Hagen.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertha trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 27-07-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis de Leeuw, ongeveer 31 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonie de Leeuw en Dirkje Bijlhouwer.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


46 Wilhelmus Majoor is geboren omstreeks 1865 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Majoor (zie 44) en Dirkje van Hagen.

Beroep: bleker [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-05-1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Antonia de Wit, ongeveer 26 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik de Wit en Bartje Vos.


Kinderen van Wilhelmus en Antonia:


1 Theodora Barbara Majoor, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

2 Barbara Theodora Majoor, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.

3 Jacobus Hendrikus Bartholomeus Majoor, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

4 Stefanus Gerardus Majoor, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.


47 Theodora Barbara Majoor is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Majoor (zie 46) en Antonia de Wit.

Beroep: handelsagente [bron: Wie Was Wie]

Theodora trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 12-11-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 95 // Noord-Hollands Archief] met Jan Johannes Theodorus Hartong, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Jacobus Hartong en Alida (Aaltje) Ernst.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


48 Barbara Theodora Majoor is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Majoor (zie 46) en Antonia de Wit. Barbara trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 13-01-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Gerardus Johannes Koot, ongeveer 25 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1891 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Jan Koot en Maria Catharina Rietbergen.

Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]


49 Jacobus Hendrikus Bartholomeus Majoor is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Majoor (zie 46) en Antonia de Wit.

Beroep: bleker [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 31-05-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 76 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Hendrika Helena van der Houwen, ongeveer 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Leendert van der Houwen en Maria Geertruida van Garrel.


50 Stefanus Gerardus Majoor is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Majoor (zie 46) en Antonia de Wit.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Stefanus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-09-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 28; akte Nr. 118 // Noord-Hollands Archief] met Theodora Cornelia Niehues, ongeveer 23 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Niehues en Elisabeth Bouman.


51 Jacoba Bartse (Elbertje) Majoor is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Majoor (zie 7) en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof. Elbertje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-11-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Johannes (Jan) van Breemen, 34 jaar oud. Jan is geboren op 07-10-1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Elisabeth (Lijsje) van Thienen. Jan trouwde voorheen op 23-09-1846 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.. 73; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Jaapje Majoor (1821-±1852). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echgenote Jaapje Majoor) [bron: Hertrouwen Johannes van Breemen in 1853].

Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Elbertje en Jan:


1 Gijsbertus van Breemen, geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.

2 Bartholomeus van Breemen, geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.


52 Gijsbertus van Breemen is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Breemen en Jacoba Bartse (Elbertje) Majoor (zie 51). Gijsbertus is overleden omstreeks 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 50 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: Gen:Lias]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 22-08-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Hagen, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (weduwleven door overlijden echtgenoot circa 1903 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Elisabeth Hagen 1904]. Elisabeth is geboren omstreeks 1856 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerret Hagen en Petronella Jacoba de Hiep. Elisabeth trouwde later op 22-06-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van den Brink (geb. ±1847).


Kinderen van Gijsbertus en Elisabeth:


1 Jacoba Elisabeth van Breemen, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.

2 Petronella van Breemen, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.

3 Johanna Elisabeth van Breemen, geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.

4 Bertha van Breemen, geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.


53 Jacoba Elisabeth van Breemen is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van Breemen (zie 52) en Elisabeth Hagen. Jacoba trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-06-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 35 // Noord-Hollands Archief] met Arie van Wenkoop, ongeveer 23 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1881 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Hendrina van Wenkoop.

Beroep: conducteur [bron: Wie Was Wie]


54 Petronella van Breemen is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van Breemen (zie 52) en Elisabeth Hagen. Petronella trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-11-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Andreas Wannemakers, ongeveer 27 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1881 in Mierlo, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Hendrik Wannemakers en Maria de Louw.

Beroep: chocoladebewerker [bron: Wie Was Wie]


55 Johanna Elisabeth van Breemen is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van Breemen (zie 52) en Elisabeth Hagen.

Beroep: fabrieksarbeidster [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 08-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Paschedag, ongeveer 26 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1885 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hendricus Paschedag en Gijsje Kloosterman.

Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]


56 Bertha van Breemen is geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van Breemen (zie 52) en Elisabeth Hagen.

Bertha trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-02-1913 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Bergsma, ongeveer 25 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1888 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bergsma en Pietje van der Vliet.

Beroep: voeger [bron: Wie Was Wie]


57 Bartholomeus van Breemen is geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Breemen en Jacoba Bartse (Elbertje) Majoor (zie 51).

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 19-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Helena de Jong, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bartholomeus en Helena: Wie Was Wie // erk. 1 kind

Helena is geboren omstreeks 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Philip de Jong en Anna Frank.


Kinderen van Bartholomeus en Helena:


1 Johanna (Jo) Breemen, geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.

2 Sophia van Breemen, geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 59.

3 Johanna (Hanna) van Breemen, geboren omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.


58 Johanna (Jo) Breemen is geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus van Breemen (zie 57) en Helena de Jong. Jo trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 22-06-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Bootsma, ongeveer 21 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bootsma en Anna Bakker.

Beroep: melkslijter [bron: Wie Was Wie]


59 Sophia van Breemen is geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus van Breemen (zie 57) en Helena de Jong. Sophia trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 18-05-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 47 // Noord-Hollands archief] met Johannes Albertus Schimmel, ongeveer 24 jaar oud. Zie 254 voor persoonsgegevens van Johannes.


60 Johanna (Hanna) van Breemen is geboren omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus van Breemen (zie 57) en Helena de Jong. Hanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 04-10-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 123 // Noord-Hollands Archief] met Albertus Hammink, ongeveer 27 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Willem Hammink en Rijkje Knuvers.

Beroep: bakkersknecht [bron: Wie Was Wie]


61 Elbertje Majoor is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Majoor (zie 7) en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof. Elbertje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-11-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Breemen, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Elisabeth (Lijsje) van Thienen.

Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Elbertje en Jan:


1 Jakobus van Breemen, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 62.


62 Jakobus van Breemen is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Jan van Breemen en Elbertje Majoor (zie 61). Jakobus is overleden op 10-03-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 58 jaar oud [bron: GeneaNet // stamboom van jacowaal].

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Jakobus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-07-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Joanna Booij, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1922 te Bussum) [bron: GeneaNet // stamboom vandeejee // weduwleven Joanna Booij 1923]. Joanna is geboren op 18-07-1861 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Cornelis Booij en Maria (Marritje) Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1867 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; I521; N33 // Het Utrechts Archief]. Joanna trouwde later op 03-01-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Stamboom vandeejee] met Hermanus van den Berg (1861-1934).

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Jakobus en Joanna:


1 Johannes Jakobus van Breemen, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.

2 Maria Sophia van Breemen, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64.

3 Cornelis Josephus van Breemen, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.

4 Bertha Christina van Breemen, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.

5 Jacobus van Breemen, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.

6 Gerarda van Breemen, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 68.

7 Johanna van Breemen, geboren op 29-07-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op 03-01-1992 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud.


63 Johannes Jakobus van Breemen is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus van Breemen (zie 62) en Joanna Booij.

Beroep: chocoladevormer [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 04-05-1910 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina van Beek, 21 of 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1888 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter van Beek en Grietje Krijnen.


64 Maria Sophia van Breemen is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van Breemen (zie 62) en Joanna Booij. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-03-1912 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 528; akte Nr, 152 // Het Utrechts Archief] met Johannes Gramsma, ongeveer 23 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1889 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Douwe Gramsma en Johanna Charlotte Philippina Fruining.


65 Cornelis Josephus van Breemen is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Breemen (ze 62) en Joanna Booij.

Beroep: stukadoor [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-05-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Christina van Wieringen, ongeveer 23 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1891 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Martinus van Wieringen en Hendrika Bakker.

Beroep: strijkster [bron: Wie Was Wie]


66 Bertha Christina van Breemen is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus van Breemen (zie 62) en Joanna Booij. Bertha trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 12-10-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 113 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Johannes van Zon, ongeveer 25 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1896 in Sint Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Wilhelmus van Zon en Gerardina van Weert.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


67 Jacobus van Breemen is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus van Breemen (zie 62) en Joanna Booij.

Beroep: los werkman [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 20-03-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Maria Schaapherder, ongeveer 33 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Schaapherder en Teuntje van der Duin.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


68 Gerarda van Breemen is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van Breemen (zie 62) en Joanna Booij. Gerarda trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 15-05-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 61 // Noord-Hollands Archief] met Maribus Martinus van den Hoogen, ongeveer 27 jaar oud. Maribus is geboren omstreeks 1894 in Wijchen, Gelderland, Nederland, zoon van Martinus van den Hoogen en Rosalie Theodora Dominicus.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


69 Hendrik Majoor is geboren omstreeks 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Majoor (zie 7) en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 16-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Dorresteijn, ongeveer 37 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbartus Dorresteijn en Maria Huijsman. Antonia trouwde voorheen op 27-11-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Arie Post (±1833-1874). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1870 in Bussum (door overlijden echtgenoot circa1870 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Antonia Dorresteijn van Arie Post circa 1870)].


70 Petronella Majoor is geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Majoor (zie 7) en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof. Petronella is overleden omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 69 jaar oud [bron: Genealogie de_sain Fokker]. Petronella trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 22-01-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Dirk Andriessen, ongeveer 36 jaar oud. Zie 632 voor persoonsgegevens van Dirk.


Kinderen van Petronella en Dirk:


1 Albertus Andriessen, geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.

2 Dirk Andriessen, geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Dirk is overleden op 05-06-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 5 jaar oud.

3 Nikolaas Andriessen, geboren op 14-02-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.

4 Antonia Andriessen, geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.

5 Justina Andriessen, geboren op 31-08-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie de_sain Fokker]. Justina is overleden op 15-12-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 101 jaar oud.


71 Albertus Andriessen is geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Andriessen (zie 632) en Petronella Majoor (zie 70).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Albertus trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 10-05-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Fokker, ongeveer 28 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Fokker en Elisabeth (Betje) de Graaf.


72 Nikolaas Andriessen is geboren op 14-02-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Andriessen (zie 632) en Petronella Majoor (zie 70).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Nikolaas trouwde, 36 jaar oud, op 18-05-1900 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johanna (Jansje) Calis, 25 jaar oud. Jansje is geboren op 16-03-1875 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Calis en Jansje Schouten. Jansje is overleden op 16-05-1964 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud.


Kind van Nikolaas en Jansje:


1 Lambertus Theodorus Andriessen, geboren op 09-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.


Lambertus Theodorus Andriessen is geboren op 09-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nikolaas Andriessen (zie 72) en Johanna (Jansje) Calis. Lambertus is overleden op 19-10-1970 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. Lambertus trouwde, 26 jaar oud, op 27-03-1932 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Fokker // (ouders bekend in Wie Was Wie huw.akte)] met Ida Josephina Fokker, 27 jaar oud. Ida is geboren op 09-03-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Fokker en Wilhelmina Hartman. Ida is overleden op 01-03-1972 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.


74 Antonia Andriessen is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Andriessen (zie 632) en Petronella Majoor (zie 70). Antonia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Teunis van Roomen, ongeveer 32 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1862 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert van Roomen en Petronella Houten.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


75 Johanna Majoor is geboren omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Majoor (zie 7) en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 14-07-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Johannis Coenraad Niehues, ongeveer 42 jaar oud. Johannis is geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Wilhelmus Niehues en Geertje Raven. Johannis trouwde voorheen op 06-11-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Ufemia Thiel (±1841-±1879). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1879 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Johannes Coenraad Niehues 1880].

Beroep: blekersknecht / aardewerker [bron: Wie Was Wie]


76 Elbertje Majoor is geboren omstreeks 1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Majoor en Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (zie 6). Elbertje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-05-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Michiel van der Geer, ongeveer 25 jaar oud. Michiel is geboren omstreeks 1797 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Lambert van der Geer en Jannetje Aartse Mol.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kind van Elbertje en Michiel:


1 Lambertus van der Geer, geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.


77 Lambertus van der Geer is geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Michiel van der Geer en Elbertje Majoor (zie 76).

Beroep: schipper [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-09-1854 [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Maria Rietveld, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1823 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Rietveld en Helena Sepp.


Kinderen van Lambertus en Maria:


1 Elberta van der Geer, geboren omstreeks 1857 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78.

2 Elisabeth Van der Geer, geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.

3 Johannes van der Geer, geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84.


78 Elberta van der Geer is geboren omstreeks 1857 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus van der Geer (zie 77) en Maria Rietveld. Elberta trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-06-1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte t 358; Inv. 358.82; akte Nr. 10 // Noord-Hllands Archief] met Emericus Lambertus Koopmanschap, ongeveer 30 jaar oud. Emericus is geboren omstreeks 1855 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Hilarium Koopmanschap en Katharina Waltman.


Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Elberta en Emericus:


1 Theodorus Hilarium Koopmanschap, geboren omstreeks 1890 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.

2 Lambertus Koopmanschap, geboren omstreeks 1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 80.

3 Johannes Koopmanschap, geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 81.

4 Hendrika Koopmanschap, geboren op 16-10-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.


79 Theodorus Hilarium Koopmanschap is geboren omstreeks 1890 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Emericus Lambertus Koopmanschap en Elberta van der Geer (zie 78).

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Theodorus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 25-06-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Cathariana Regina Hooijer. Cathariana is een zoon van Joannis Hooijer en Elisabeth Wakelkamp.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


80 Lambertus Koopmanschap is geboren omstreeks 1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Emericus Lambertus Koopmanschap en Elberta van der Geer (zie 78).

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-09-1919 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Maria Jacoba Arens, ongeveer 27 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1892 in Asperen-Lingewaal, Gelderland, Nederland, dochter van Pieter Arens en Lena Spronk.


81 Johannes Koopmanschap is geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Emericus Lambertus Koopmanschap en Elberta van der Geer (zie 78).

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-05-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 348; Inv. 28; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Regina Elisabeth Hooijer, ongeveer 25 jaar oud. Regina is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannis Hooijer en Elisabeth Wakelkamp.


82 Hendrika Koopmanschap is geboren op 16-10-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Emericus Lambertus Koopmanschap en Elberta van der Geer (zie 78). Hendrika is overleden op 25-05-1955 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud. Zij is begraven op 28-05-1955 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 26-01-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar, 24 jaar oud. Marinus is geboren op 16-06-1896 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Dubelaar en Alida Gerarda Elisabeth Kastermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-06-1896 [bron: GeneaNet site Willem Dubelaar]. Marinus is overleden op 12-02-1942 in Scheveningen/’s Gravenhage (geëxecuteerd), 45 jaar oud. Hij is begraven in 1942 in Scheveningen, Zuid-Holland, Nederland.

Beroep: elektriciën [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Hendrika en Marinus:


1 Alida Gerarda Catharina (Alie) Dubelaar, geboren op 12-05-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Alie is overleden op 05-12-1981 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud [bron: gen. Ria van Mill]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-05-1922 [bron: Wie Was Wie // overl.akte].

2 Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar, geboren omstreeks 1925 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

3 Elberta Paulina Dubelaar, geboren op 19-07-1928 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. Ria van Mill]. Elberta is overleden op 17-12-1993 in Naarden, Noord -Holland, Nederland, 65 jaar oud [bron: gen. Ria van Mill].


83 Elisabeth Van der Geer is geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus van der Geer (zie 77) en Maria Rietveld.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Elisabeth trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 17-02-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Johannes de Koning, ongeveer 43 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1853 in Valkenburg, prov.Limburg, Nederland, zoon van Govert de Koning en Jannetje van Haastrecht.

Beroep: geweermaker [bron: Wie Was Wie]


84 Johannes van der Geer is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus van der Geer (zie 77) en Maria Rietveld.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 08-02-1899 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Anna Catharina Hartong, ongeveer 23 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Jacobus Hartong en Helena Vleugel.


85 Gerrardus Ruizendaal is geboren op 14-02-1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakob Gerardszoon Ruizendaal en Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (zie 6). Gerrardus is overleden op 30-10-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Gerrardus trouwde, 32 jaar oud, op 02-05-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Bakker, ongeveer 33 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus (Gijsbert) Backer en Johanna (Jansje) Vermaas. Maria trouwde voorheen op 30-04-1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.1 //Noord-Hollands Archief] met Gerrit Vilters (±1801-±1834). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1834 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Maria Bakker 1835)].

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Gerrardus en Maria:


1 Elisabeth Ruizendaal, geboren op 25-01-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 86.

2 Johannes Ruizendaal, geboren op 30-01-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden op 22-01-1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 jaar oud.

3 Johannes Ruizendaal, geboren op 06-03-1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud.

Beroep: landbouwersknecht

4 Jacobus Ruizendaal, geboren op 06-03-1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 87.

5 Johanna Ruizendaal, geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 88.


86 Elisabeth Ruizendaal is geboren op 25-01-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrardus Ruizendaal (zie 85) en Maria Bakker. Elisabeth is overleden op 11-10-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud. Elisabeth trouwde, 35 jaar oud, op 04-05-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // NoordHollands Archief] met Lambertus (Lammert) Veen. Lammert is een zoon van Gerrit Veen en Mietje Andriessen.


87 Jacobus Ruizendaal is geboren op 06-03-1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrardus Ruizendaal (zie 85) en Maria Bakker.

Beroep: kleerbleker / pauselijk zouaaf [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, 41 jaar oud, op 03-05-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Sukel, ongeveer 45 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus Sukel en Jannetje Kolfschoten.

Beroep: blekersmeid [bron: Wie Was Wie]


88 Johanna Ruizendaal is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrardus Ruizendaal (zie 85) en Maria Bakker. Johanna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 28-09-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van Bijleveld, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 28-11-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Bijleveld], zoon van Joannes van Bijleveld en Geertrui Heus.

Beroep: arbeider / tuinman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Johanna en Cornelis:


1 Geertruida van Bijleveld, geboren op 31-05-1872 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Geertruida is overleden omstreeks 1877 in (vóór 12-01-1878) te Naarden, ongeveer 5 jaar oud.

2 Gerardus Johannes van Bijleveld, geboren op 13-09-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 89.

3 Geertruida van Bijleveld, geboren op 12-01-1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 91.

4 Cornelia van Bijleveld, geboren op 18-02-1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.


89 Gerardus Johannes van Bijleveld is geboren op 13-09-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Bijleveld en Johanna Ruizendaal (zie 88). Gerardus is overleden op 03-10-1952 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 78 jaar oud.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, 30 jaar oud, op 05-10-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 59 // Noord-Hollands Archief] met Maria Pia Klarenbeek, 33 jaar oud. Maria is geboren op 06-06-1871 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Klaarenbeek en Geertruida (Geertje) Speller. Maria is overleden op 25-11-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud.


Kind van Gerardus en Maria:


1 Johanna van Bijleveld, geboren op 26-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 90.


90 Johanna van Bijleveld is geboren op 26-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Johannes van Bijleveld (zie 89) en Maria Pia Klarenbeek. Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 04-05-1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld // huwelijk] met H. Klarenbeek.

91 Geertruida van Bijleveld is geboren op 12-01-1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Bijleveld en Johanna Ruizendaal (zie 88). Geertruida is overleden op 16-08-1941 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Geertruida trouwde, 21 jaar oud, op 23-08-1899 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Simon Jacobus Jansen, 25 jaar oud. Simon is geboren op 25-07-1874 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Jansen en Ida Roeten. Simon is overleden op 05-01-1961 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud.

Beroep: machinaal houtbewerker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Geertruida en Simon:


1 Ida Jansen, geboren op 08-06-1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 92.

2 Johanna (Annie) Jansen, geboren op 08-03-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 95.

3 Wilhelmina Jansen, geboren op 30-07-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Genealogie familie Van Bijleveld]. Wilhelmina is overleden op 04-08-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1903 [bron: Genealogie familie Van Bijleveld].

4 Cornelia Maria Jansen, geboren op 27-12-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.

5 Maria Jansen, geboren op 04-05-1906 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 108.

6 Gerardus Wilhelmus (Gerrit) Jansen, geboren op 04-04-1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 109.

7 Geertuida (Truus) Jansen, geboren op 16-07-1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 110.

8 Wilhelmus (Wim) Jansen, geboren op 29-09-1910 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 111.

9 Simon Jansen, geboren op 25-06-1912 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 112.

10 Lambertus (Bertus) Jansen, geboren op 13-11-1913 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 120.

11 Elisabeth (Bets) Jansen, geboren op 16-09-1916 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 121.

12 Petronella Jansen, geboren op 21-01-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 122.

13 Hendrika (Hennie) Jansen, geboren op 31-03-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 123.

14 Cornelis Aloyisius Jansen, geboren op 21-06-1923 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 124.


92 Ida Jansen is geboren op 08-06-1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Ida is overleden op 22-02-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud. Ida trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1925 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom van de familie Van Bijleveld] met Cornelis Wessels, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 21-10-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Kasper Wessels en Dirkje Lankreijer. Cornelis is overleden op 22-02-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: Stamboom Van Bijleveld].


Kinderen van Ida en Cornelis: 2 kinderen bekend, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 93 en 94 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Kasper (Kas) Wessels, geboren omstreeks 1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Simon Marie Wessels, geboren op 21-02-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


95 Johanna (Annie) Jansen is geboren op 08-03-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Annie trouwde in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom van de familie Van Bijleveld] met Piet Arens. Piet is geboren op 31-12-1895 in Leerdam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Pieter Arens en Lena Spronk. Piet is overleden op 03-08-1951 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 55 jaar oud.


96 Cornelia Maria Jansen is geboren op 27-12-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Cornelia is overleden omstreeks 1997 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 93 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1930 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie: Herman Mulder // Genealogie Corelis van Bijleveld] met Hermanus Christianus (Herman) Mulder, 27 jaar oud. Herman is geboren op 06-02-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Johannes Mulder en Mina Verheul. Herman is overleden omstreeks 1989 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 86 jaar oud.

Beroep: timmerman [bron: familie]


Kinderen van Cornelia en Herman: 8 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 98 t/m 107 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Wilhelmina Geertruida (Wil) Mulder, geboren op 31-01-1932 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 97.

2 Simon Hermanus (Simon) Mulder, geboren op 02-09-1934 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

3 Geertruda (Truus) Mulder, geboren op 13-05-1937 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

4 Cornelia (Corrie) Mulder, geboren op 13-05-1937 in Naarden, Noord-Holland,Nederland.

5 Hermanus (Herman) Mulder, geboren op 24-06-1941 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

6 Thimothea Francisca (Thea) Mulder, geboren op 16-06-1945 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

7 Thresia Maria (Trees) Mulder, geboren op 21-05-1947 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

8 Antonius (Anton) Mulder, geboren op 31-05-1950 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. .


97 Wilhelmina Geertruida (Wil) Mulder is geboren op 31-01-1932 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Christianus (Herman) Mulder en Cornelia Maria Jansen (zie 96). Wil is overleden op 10-06-2005 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-2005 [bron: familie (gem. Akersloot)]. Wil trouwde, 21 jaar oud, op 28-12-1953 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Adrianus Antonius (Arie) Post, 22 jaar oud.

De scheiding werd geregistreerd op 30-08-1983 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 30 augustus 1983 te Akersloot) [bron: familie]. Arie is geboren op 07-10-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post en Alida (Alie) Kastermans. Arie is overleden op 30-08-1983 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland, 51 jaar oud. Hij is gecremeerd op 02-09-1983 in Schagen, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: smid-bankwerker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Wil en Arie: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 98 t/m 101 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Catharina Franncisca Elisabeth (Katy) Post

2 Johannes Cornelis (Jos) Post

3 Wilhelmina Maria (Willy) Post

4 Jeanette Thimothea (Jannette) Post

5 Petrus (Peter) Post


108 Maria Jansen is geboren op 04-05-1906 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Maria trouwde [bron: Genealogie familie Van Bijleveld] met A. H. J. Hilhorst.


109 Gerardus Wilhelmus (Gerrit) Jansen is geboren op 04-04-1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Gerrit trouwde [bron: Genealogie familie Van Bijleveld/Persoonskaart Simon Jacobus Jansen] met Ali van Thienen.


110 Geertuida (Truus) Jansen is geboren op 16-07-1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Truus trouwde [bron: Genealogie familie Van Bijleveld] met Tijme Callenbach.


111 Wilhelmus (Wim) Jansen is geboren op 29-09-1910 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Wim trouwde [bron: Genealogie familie Van Bijleveld] met Adriana (Sjaan) Koster. Sjaan is geboren omstreeks 1912 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.


112 Simon Jansen is geboren op 25-06-1912 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie/de_sain/familie Van Bijleveld], zoon van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Simon is overleden op 19-05-1986 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.

Beroep: grondwerker [bron: Genealogie/de_sain/familie Van Bijleveld]

Simon trouwde, 27 jaar oud, op 29-05-1940 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland [bron: Genealogie/de_sain/familie Van Bijleveld] met Alida Maria Kastermans, 24 jaar oud. Alida is geboren op 03-05-1916 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie/de_sain/familie Van Bijleveld], dochter van Johannes (Jan) Kastermans en Geertruida Anna Pouw. Alida is overleden op 07-06-1988 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud.

Beroep: dienstbaar [bron: Genealogie/de_sain/familie Van Bijleveld]


Kinderen van Simon en Alida: 10 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 113 t/m119 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Geertruida Jansen

2 Anna Geertruida Jansen

3 Elisabeth Jansen

4 Johannes Jansen

5 Johannes Wilhelmus Jansen

6 Simona Jansen

7 Gerrit Jan Jansen

8 Marinus Jansen

9 Cornelis Joan Jansen

10 Willem Jansen


120 Lambertus (Bertus) Jansen is geboren op 13-11-1913 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Bertus is overleden op 22-12-1983 in Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland, 70 jaar oud. Bertus:

(1) trouwde, 34 jaar oud, op 28-07-1948 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Van Bijleveld] met Jacoba Antonia Bruijn, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 21-01-1956 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 21-01-1956 te Bussum) [bron: Genealogie van Bijleveld (weduwnaarschap Lambertus Jansen 1956)]. Jacoba is geboren op 23-10-1925 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Jacoba is overleden op 21-01-1956 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 30 jaar oud.

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 15-10-1956 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland [bron: Genealogie familie Van Bijleveld] met Gijsbertha Wilhelmina van der Meer, 39 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 31-03-1963 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 31-03-1963 te Bussum) [bron: Genealogie Van Bijleveld (weduwnaarschap Lambertus Jansen 1967)]. Gijsbertha is geboren op 12-06-1917 in Alkemade, Zuid-Holland, Nederland. Gijsbertha is overleden op 31-03-1963 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 45 jaar oud.

(3) trouwde, 53 jaar oud, op 26-05-1967 in Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland [bron: Genealogie Van Bijleveld] met Kristina Feicht, 41 jaar oud. Kristina is geboren op 03-11-1925 in Plocica (J.S).


121 Elisabeth (Bets) Jansen is geboren op 16-09-1916 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Bets trouwde, 38 jaar oud, op 20-04-1955 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie familie Van Bijleveld] met L. J. lou Tuin.


122 Petronella Jansen is geboren op 21-01-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91).

Petronella:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 02-07-1942 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie familie Van Bijleveld] met Frans van Dijk.

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1960 [bron: Genealogie familie Van Bijleveld] met Mans Hospers.

(3) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, omstreeks 1975 [bron: Genealogie familie Van Bijleveld] met Albert Eding.


123 Hendrika (Hennie) Jansen is geboren op 31-03-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Hennie trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1947 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie familie Jansen/Mulder] met Wim Wiegers.


124 Cornelis Aloyisius Jansen is geboren op 21-06-1923 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld (zie 91). Cornelis trouwde [bron: Genealogie familie Van Blijenberg] met Annie (NN-Annie)


125 Wenefrida Cecilia Ruizendaal is geboren op 01-10-1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakob Gerardszoon Ruizendaal en Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (zie 6). Wenefrida trouwde, 42 jaar oud, op 10-02-1848 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Raven, ongeveer 49 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1799 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Raven en Gijsberta van Soest. Jacobus trouwde voorheen op 22-12-1819 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.80; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Stalenhoef (geb. ±1798). Jacobus trouwde voorheen op 17-02-1839 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 358.82; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Stolker (geb. ±1810).

Beroep: werkman / daghuurder [bron: Wie Was Wie]


126 Timotius Klaasszen (Tijmen) Majoor is geboren op 12-11-1769 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl], zoon van Nicolaas Jansszen (Claas) Majoor (zie 5) en Elijsabeth Roelen (Elbertje) van Stranden. Hij is gedoopt op 12-11-1769 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Tijmen is overleden op 11-12-1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud [bron: stamboom ngv. nl].

Beroep: landbouwer / veehouder [bron: Wie Was Wie]

Tijmen trouwde, 39 jaar oud, op 09-07-1809 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind // stamboom Bert de Beer // huw. m. Tijmen M.] met Willempje Gerritsen (Willemie) Zoon, ongeveer 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot Tijmen Majoor circa1832 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Wilmpje Zoon 1833]. Willemie is geboren omstreeks 1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl], dochter van Gerrit Pietersz Zoon en Geertje Evertse van den Berg. Zij is gedoopt op 08-11-1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Willemie trouwde later op 25-10-1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Richardus van Eijden (geb. ±1809).

Beroep: landbouwster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Tijmen en Willemie:


1 Johannes Thijmetsen Majoor, geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 24-06-1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].

2 Johannes Thijmetsen Majoor, geboren omstreeks 1811 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Hij is gedoopt op 17-11-1811 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer]. Johannes is overleden op 17-10-1816 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 5 jaar oud [bron: stamboom Bert de Beer].

3 Gerrit Tijmesse Majoor, geboren omstreeks 1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 02-09-1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Elbertje Tijmense Majoor, geboren omstreeks 1814 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 07-08-1814 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Elbertje Majoor, geboren op 22-12-1815 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 127.

6 Geertje Majoor, geboren omstreeks 1816 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 132.


127 Elbertje Majoor is geboren op 22-12-1815 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Timotius Klaasszen (Tijmen) Majoor (zie 126) en Willempje Gerritsen (Willemie) Zoon. Elbertje trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 Noord-Hollands Archief] met Johannes Klaarenbeek, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum], zoon van Wilhelmus Klaarenbeek en Antonia Pieterse Zoon. Hij is gedoopt op 10-02-1810 in Bussum,Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Elbertje en Johannes:


1 Wilhelmus Klarenbeek, geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 128.

2 Tijmmen Klarenbeek, geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 129.

3 Johannes Klarenbeek, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 130.

4 Petrus Klaarenbeek, geboren omstreeks 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Petrus is overleden op 18-08-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 6 jaar oud [bron: Bussum // overl.akte gem.Bussum, (geregistreerd)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1857 [bron: Bussum // T358; I28; N26 // Noord-Hollands Archief].

5 Rijk Klarenbeek, geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 131.


128 Wilhelmus Klarenbeek is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Klaarenbeek en Elbertje Majoor (zie 127).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus:

(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-07-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Kaarsgaren, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1889 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Wilhelmus Klaarenbeek 1890 te Eemnes]. Antonia is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Kaarsgaren en Maria (Maritje) Bus. Antonia is overleden omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 21-01-1890 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Maria Hilhorst, ongeveer 36 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1854 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Hilhorst en Rijkje Klarenbeek.


129 Tijmmen Klarenbeek is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Klaarenbeek en Elbertje Majoor (zie 127).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Tijmmen trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 12-05-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Klasina Krijnen, ongeveer 25 jaar oud. Zie 371 voor persoonsgegevens van Klasina.


130 Johannes Klarenbeek is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Klaarenbeek en Elbertje Majoor (zie 127).

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 15-07-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Smeink, ongeveer 31 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Smeink en Johanna van Wengen.


131 Rijk Klarenbeek is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Klaarenbeek en Elbertje Majoor (zie 127).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Rijk trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 30-06-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Alida Dorresteijn, ongeveer 27 jaar oud. Zie 258 voor persoonsgegevens van Alida.


132 Geertje Majoor is geboren omstreeks 1816 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Timotius Klaasszen (Tijmen) Majoor (zie 126) en Willempje Gerritsen (Willemie) Zoon. Geertje is overleden op 16-06-1858 in Leimuiden, Zuid-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud. Geertje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 07-07-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Timotius Majoor, ongeveer 28 jaar oud. Timotius is geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl], zoon van Lambertus Janszn (Lambert) Majoor en Agatha Teunis Schalck. Timotius is overleden op 07-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 106 jaar oud [bron: stamboom ngv. nl].

Beroep: schipper [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Geertje en Timotius:


1 Lambertus Majoor, geboren op 19-06-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Wilhelmina Majoor, geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 133.

3 Timotius Majoor, geboren op 05-06-1843 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 154.

4 Agatha Majoor, geboren op 07-08-1845 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Agatha is overleden op 16-08-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: stamboom ngv. nl].

5 Gerardus (Gerrit) Majoor, geboren op 05-08-1848 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 156.

6 Geertruida Majoor, geboren op 20-11-1850 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 157.

7 Rijk Majoor, geboren op 07-10-1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].


133 Wilhelmina Majoor is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Timotius Majoor en Geertje Majoor (zie 132). Wilhelmina:

(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 04-05-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 3 / Noord-Hollands Archief] met Kornelis Lubbertsz Puijk, ongeveer 32 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmina en Kornelis: Wie Was Wie geeft bij alle naamspellingen Puijk met ij i.p.v. met y Puyk

Kornelis is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lubbert Hendriksz Puijk en Gerritje Cornelis Puijk.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, op 21-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Roelof Verver, 62 jaar oud. Roelof is geboren op 01-03-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Verver en Maria Pauw (Pouw). Roelof is overleden op 22-09-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud. Roelof trouwde voorheen op 07-05-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28 akte nr. 2 / Noord-Hollands Archief] met Lammertje Boomgaard (geb. ±1841).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kind van Wilhelmina en Kornelis:


1 Geertruida Geerarda Puijk, geboren op 20-06-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 134.


134 Geertruida Geerarda Puijk is geboren op 20-06-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: zie overl.akte], dochter van Kornelis Lubbertsz Puijk en Wilhelmina Majoor (zie 133). Geertruida is overleden op 07-12-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud [bron: Grafmonument oude rk begraafplats te Bussum]. Geertruida trouwde, 22 jaar oud, op 09-09-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Hendricus Calis, 25 jaar oud. Hendricus is geboren op 17-07-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rut Calis en Dienna de Beer. Hendricus is overleden op 31-12-1950 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.


Kinderen van Geertruida en Hendricus:


1 Rutgerus Cornelis Calis, geboren op 08-05-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 135.

2 Cornelia Dina Calis, geboren op 17-07-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Cornelia is overleden op 09-12-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud.

3 Cornelia Dina Calis, geboren op 25-11-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 142.

4 Dina Wilhelmina Calis, geboren op 27-05-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Calis]. Dina is overleden op 06-08-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: gen. Calis].

5 Cornelis Hendricus (Kees) Calis, geboren op 04-11-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 145.

6 Dina Wilhelmina Calis, geboren op 02-02-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Dina is overleden op 06-08-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud.

7 Hendrikus Calis, geboren op 04-09-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 147.

8 Wilhelmina Dina Calis, geboren op 01-09-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 148.

9 Lambertus Calis, geboren op 11-05-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Lambertus is overleden op 14-10-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud.

10 Lambertus Calis, geboren op 30-07-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 149.

11 Geertruida Gerarda Calis, geboren op 20-01-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 150.

12 Dienna (Dini) Calis, geboren op 20-01-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 151.


135 Rutgerus Cornelis Calis is geboren op 08-05-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk (zie 134). Rutgerus is overleden op 11-12-1954 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 51 jaar oud. Hij is begraven op 07-12-1954 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: gemeentewerkman [bron: Stamboom Calis Laren]

Rutgerus trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: genealogie / Fokker // Stamboom Calis Laren] met Klaasje Maria Fokker, 22 jaar oud. Zie 420 voor persoonsgegevens van Klaasje.


Kinderen van Rutgerus en Klaasje: 11 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 136 t/m 141 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hendricus Lambertus Calis

2 Wilhelmina Geertruida Calis

3 Lambertus Hendricus Calis

4 Lambertus Rutgerus Gerardus (Bep) Calis

5 Rutgerus Cornelis (Ruud) Calis

6 Johannes Gerardus Calis

7 Geertruida Klazina Calis

8 Klazina Maria (Kitty) Calis

9 Cornelis Maria (Kees) Calis

10 Maria Klazina Calis

11 Wilhelmus Hendrikus (Wim) Calis Nederland.


142 Cornelia Dina Calis is geboren op 25-11-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk (zie 134). Cornelia is overleden op 27-08-2000 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 93 jaar oud. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 04-11-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Calis] met Anthonius Johannes Albertus Overhaart, 24 jaar oud. Anthonius is geboren op 13-03-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], zoon van Petrus Albertus Overhaart en Cornelia Margaretha van Bijleveld. Anthonius is overleden op 29-05-1990 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud [bron: Computergenalogie ngv.nl].

Beroep: agent van politie / tvs onbezoldigd veldwachter [bron: gen. Calis]


Kinderen van Cornelia en Anthonius: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 143 en 144 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Petrus Albertus Hendrikus Overhaart

2 Geertruida Gerarda Cornelia Overhaart


145 Cornelis Hendricus (Kees) Calis is geboren op 04-11-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk (zie 134). Kees is overleden op 04-08-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud. Kees trouwde, 35 jaar oud, op 19-12-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Anna Cornelia Krijnen, 27 jaar oud. Zie 334 voor persoonsgegevens van Anna.


Kinderen van Kees en Anna: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 146 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Geertruida Petronella M. Calis

2 Cornelia Wilhelmina Maria Calis,

3 Anna Maria Geertruida Calis

4 Maria Theresia Geertruida Calis

5 Wilhelmina Bernadina Maria Calis

6 Hendrikus Johannes Cornelis Maria Calis


147 Hendrikus Calis is geboren op 04-09-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk (zie 134). Hendrikus is overleden op 04-05-1987 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.

Beroep: opzichter Bussumse begraafplaatsen [bron: gen. Calis]

Hendrikus trouwde, 30 jaar oud, op 03-05-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Calis] met Wilhelmina Bernadina Kok, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-06-1944 in Elten, Pruisen (in 1945 opgeheven staat), Duitsland [bron: gen. Calis]. Wilhelmina is geboren op 16-02-1920 in Genderingen, Gelderland, Nederland.


148 Wilhelmina Dina Calis is geboren op 01-09-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk (zie 134). Wilhelmina is overleden op 03-12-1999 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 85 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 33 jaar oud, op 02-06-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Calis] met Johannes Hendrikus Kuijer, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 30-03-1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Kuijer en Elizabeth de Jong. Johannes is overleden op 14-07-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud.


149 Lambertus Calis is geboren op 30-07-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk (zie 134). Lambertus is overleden op 14-03-1984 in Ballarat, Australië, 66 jaar oud. Lambertus trouwde, 44 jaar oud, op 03-02-1962 [bron: gen. Calis] met Elske Gebhard, 42 jaar oud. Elske is geboren op 01-06-1919.


150 Geertruida Gerarda Calis is geboren op 20-01-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk (zie 134). Geertruida is overleden op 22-09-2002 in Roermond, Limburg, Nederland, 77 jaar oud. Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op 14-12-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Calis] met Klaas van der Velden, 30 jaar oud. Klaas is geboren op 20-06-1919 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.


151 Dienna (Dini) Calis is geboren op 20-01-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk (zie 134). Dini trouwde [bron: gen. Calis] met Franciscus Johannes J. (Frans) Pennings.

Notitie bij het huwelijk van Dini en Frans: Frans en Dina kregen twee kinderen Richard en Walter

Frans is geboren op 20-05-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Frans is overleden op 12-06-2004 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud.


Kinderen van Dini en Frans: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 152 en 153 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Richard Pennings

2 Walter Pennings


154 Timotius Majoor is geboren op 05-06-1843 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Timotius Majoor en Geertje Majoor (zie 132). Timotius is overleden op 17-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Timotius trouwde, 33 jaar oud, op 12-01-1877 in Abcoude-Proostdij, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 786; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Neeltje Out, 33 jaar oud. Neeltje is geboren op 02-05-1843 in Uitgeest, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen Out en Elizabeth Claasz.


Kind van Timotius en Neeltje:


1 Geertruida Majoor, geboren op 22-03-1878 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland. Volgt 155.


155 Geertruida Majoor is geboren op 22-03-1878 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Abcoude-Proostdij, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Timotius Majoor (zie 154) en Neeltje Out. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1878 [bron: Wie Was Wie // geb.alkte T481; I525; N19 // Het Utrechts Archief]. Geertruida trouwde, 21 jaar oud, op 12-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; In. 28; akte nr. 19 / Noord-Hollands Archief] met Petrus Hilhorst, 24 jaar oud. Petrus is geboren op 15-12-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hilhorst en Antonia Johanna Vos. Petrus is overleden op 09-02-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.

Beroep: blikslager [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Geertruida en Petrus:


1 Cornellia Antonia Hilhorst, geboren op 10-09-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Cornellia is overleden op 28-03-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.

2 Antonia Adriana Hilhorst, geboren op 11-07-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Antonia is overleden op 30-11-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud.


156 Gerardus (Gerrit) Majoor is geboren op 05-08-1848 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Timotius Majoor en Geertje Majoor (zie 132).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op 30-05-1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Majoor, 31 jaar oud. Hendrika is geboren op 07-03-1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Cornelis Majoor en Neeltje Majoor.


157 Geertruida Majoor is geboren op 20-11-1850 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Timotius Majoor en Geertje Majoor (zie 132). Geertruida trouwde, 28 jaar oud, op 26-05-1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Jan Calis, ongeveer 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1849 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Jansen Calis en Gijbertje Majoor.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


158 Anna Janz Majoor/Monjuer is geboren omstreeks 1743 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe], dochter van Joannes Tijmentszen Majoor en Cornelia Klaassen (Neeltien) Andriessen (zie 4). Zij is gedoopt op 19-02-1743 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Anna is overleden omstreeks 1810 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 67 jaar oud [bron: gen. van Wilpe]. Zij is begraven op 01-08-1810 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Anna trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 24-04-1777 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Wilpen // Huwelijk] met Michael Hendrickze (Maggiel) Banis, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1778 in Blaricium (door overliijden echtgenote circa 1778) [bron: gen. Van Wilpen // weduwnaarschap Michael Hendrickze Banis 1779]. Maggiel is geboren op 02-06-1749 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrick Jans Banis en Teuntje Chielen van der Schaal.


Kinderen van Anna en Maggiel:


1 Hendrik Michaels Banis, geboren op 19-03-1778 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 159.

2 Cornelia Machielse (Neeltje) Banis, geboren op 06-06-1780 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 235.


159 Hendrik Michaels Banis is geboren op 19-03-1778 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Michael Hendrickze (Maggiel) Banis en Anna Janz Majoor/Monjuer (zie 158). Hij is gedoopt op 19-03-1778 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hendrik is overleden op 24-03-1856 in Busselte, Westerveld, Drenthe, Nederland, 78 jaar oud.

Beroep: winkelier / burgemeester / fabrikant [bron: Wie Was Wie]

Hendrik:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1800 in Naarden [bron: gen. van Wilpe] met Marritje Klaase de Beer, ongeveer 20 jaar oud. Marritje is geboren op 11-12-1780 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe], dochter van Nicolaas Jacobs (Claas) de Beer en Alida Jansz Huijen van Elten. Marritje is overleden, 24 jaar oud. Zij is begraven op 06-03-1805 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 18-08-1805 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Gen. Gerret Koelink de_sain // Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Antonia (Teuntje) Koelink, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 12-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (dooroverlijden echtgenote op 12-05-1853) [bron: gen. de_sain // weduwnaarschap Hendrik Micaels Banis]. Teuntje is geboren omstreeks 1781 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe], dochter van Gerardus Johannis (Gerret) Koelink en Margaretha Dirks (Grietje) Coppen. Zij is gedoopt op 28-09-1781 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Teuntje is overleden op 12-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 72 jaar oud.


Kinderen van Hendrik en Teuntje:


1 Michiel Banis, geboren op 20-10-1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 160.

2 Gerarda (Grietje) Banis, geboren omstreeks 1808 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 164.

3 Anna Banis, geboren omstreeks 1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 165.

4 IJzak Banis, geboren op 14-05-1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 171.

5 Geertrudus (Geertje) Banis, geboren op 10-07-1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 172.

6 Johanna Banis, geboren op 16-09-1811 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op 25-10-1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud.

7 Gerardus (Gerrit) Banis, geboren op 13-02-1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 215.

8 Joanna (Anna) Banis, geboren op 13-05-1814 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Anna is overleden op 24-02-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 30 jaar oud.


160 Michiel Banis is geboren op 20-10-1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Michaels Banis (zie 159) en Antonia (Teuntje) Koelink.

Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]

Michiel trouwde, 33 jaar oud, op 27-11-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.28 akte nr 9 / Noord-Hollands Archief] met Elizabeth Zeegers, ongeveer 25 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Zeegers en Gijsbertje Kok.


Kinderen van Michiel en Elizabeth:


1 Antonia (Teuntje) Banis, geboren op 21-08-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 161.

2 Gijbertje Banis, geboren op 09-01-1842 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 163.


161 Antonia (Teuntje) Banis is geboren op 21-08-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Michiel Banis (zie 160) en Elizabeth Zeegers. Teuntje trouwde, 28 jaar oud, op 29-01-1869 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr 1 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Schaapherder, 37 jaar oud. Jacob is geboren op 04-07-1831 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Schaapharder en Botje Klein. Jacob trouwde voorheen op 07-05-1858 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73 akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertje (Gijsje) de Wit (1832-±1867). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1867 in Laren (door overlijden echtgenote circa 1867 te Laren) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Jacob Schaapherder 1869)].

Beroep: werkman / spinder [bron: Wie Was Wie]


Kind van Teuntje en Jacob:


1 Machiel Schaapherder, geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 162.


162 Machiel Schaapherder is geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Schaapherder en Antonia (Teuntje) Banis (zie 161).

Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]

Machiel trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 23-11-1897 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 73; akte Nr 22 // Noord-Hollands Archief] met Geertruda Johanna Hendriksen, ongeveer 27 jaar oud. Geertruda is geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andras Franciscus Hendriks en Margretha (Grietje) Hannissen.


163 Gijbertje Banis is geboren op 09-01-1842 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Michiel Banis (zie 160) en Elizabeth Zeegers. Gijbertje trouwde, 33 jaar oud, op 18-06-1875 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte. Nr. 9 // Noord-Hollands archief] met Lambert Bakker, 36 jaar oud. Lambert is geboren op 22-03-1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Manus Bakker en Marritje de Jong.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


164 Gerarda (Grietje) Banis is geboren omstreeks 1808 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Michaels Banis (zie 159) en Antonia (Teuntje) Koelink. Grietje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 12-05-1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 3 / Noord-Hollands Archief] met Gerrit van Kessel, ongeveer 24 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1808 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit van Kessel en Hendrikje Sprakelaar.

Beroep: landman / landbouwer [bron: Wie Was Wie]


165 Anna Banis is geboren omstreeks 1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Michaels Banis (zie 159) en Antonia (Teuntje) Koelink. Zij is gedoopt op 13-05-1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel van Herman Ruijzendaal]. Anna is overleden op 24-02-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud [bron: parenteel van Herman Ruijzendaal]. Anna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23-05-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Joannes Ruizendaal, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 24-02-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 24-02-1846 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Joannes Ruizendaal 1847)]. Joannes is geboren omstreeks 1808 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes Ruijsendaal en Martina (Martijntje) de Keijzer. Joannes trouwde later op 26-01-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Barbara Pikker (geb. ±1823).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Anna en Joannes:


1 Antonia Ruizendaal, geboren op 02-09-1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 166.

2 Maria Ruizendaal, geboren op 07-03-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Anna Maria Ruizendaal, geboren op 02-02-1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Anna is overleden op 23-06-1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud.

4 Margaretha Ruizendaal, geboren op 13-06-1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 167.

5 Johannes Ruizendaal, geboren op 13-10-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden op 14-02-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.

6 Anna Ruizendaal, geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 168.


166 Antonia Ruizendaal is geboren op 02-09-1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier van Ruijzendaal], dochter van Joannes Ruizendaal en Anna Banis (zie 165). Antonia trouwde, 35 jaar oud, op 05-06-1868 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 786; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Cosinus van Deudekom, ongeveer 25 jaar oud. Cosinus is geboren omstreeks 1843 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie van Deudekom en Neeltje de Jong. Cosinus trouwde later op 23-04-1879 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Trijntje Marsen (geb. ±1838).

Beroep: koopman [bron: Wie Was Wie]


167 Margaretha Ruizendaal is geboren op 13-06-1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes Ruizendaal en Anna Banis (zie 165). Margaretha trouwde, 34 jaar oud, op 11-05-1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Aart Andriessen, ongeveer 43 jaar oud. Zie 634 voor persoonsgegevens van Aart.


168 Anna Ruizendaal is geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Ruizendaal en Anna Banis (zie 165).

Anna:

(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 14-01-1876 in Abcoude-Proostdij, Abcoude prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 786; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Aalbertus Verkerk, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1879 in Haarzuilens, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1879 te Haarzuilens) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Anna Ruizendaal 1880)]. Aalbertus is geboren op 02-05-1848 in Haarzuilens, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Pieter Verkerk en Gerritje Vulto. Aalbertus is overleden omstreeks 1879 in Haarzuilens, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 31 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 17-07-1880 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 893; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Franciscus van Kouwen, ongeveer 33 jaar oud. Franciscus is geboren omstreeks 1847 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Wouter van Kouwen en Neeltje Heus.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Anna en Franciscus:


1 Neeltje van Kouwen, geboren omstreeks 1880 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 169.

2 Jan van Kouwen, geboren omstreeks 1883 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 170.


169 Neeltje van Kouwen is geboren omstreeks 1880 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Franciscus van Kouwen en Anna Ruizendaal (zie 168). Neeltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 11-10-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Marinus Lakeman, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1880 in Montfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Lakeman en Gerarda van Nieuwenhuizen.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


170 Jan van Kouwen is geboren omstreeks 1883 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Franciscus van Kouwen en Anna Ruizendaal (zie 168). Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 18-06-1909 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie] met Adriana Heus, ongeveer 24 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1885 in Maarsseveen, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Heus en Maria Hofland.


171 IJzak Banis is geboren op 14-05-1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Michaels Banis (zie 159) en Antonia (Teuntje) Koelink. IJzak is overleden omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud.

Beroep: wever [bon: Wie Was Wie]

IJzak trouwde, 25 jaar oud, op 13-09-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Geertruijda van Blarcum, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1846 te Bussum (ook in huw.akte H.Rigter)) [bron: Wie Was Wie // (toen Geertruijda hertrouwde was zij weduwe van Izaac Banis)]. Geertruijda is geboren omstreeks 1813 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus van Blarcum en Aaltje Hendriks. Geertruijda trouwde later op 28-04-1847 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21, akte nr. 1 // Noord-Hollands archief] met Hendrik Rigter (geb. 1812).


172 Geertrudus (Geertje) Banis is geboren op 10-07-1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Michaels Banis (zie 159) en Antonia (Teuntje) Koelink. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 21-08-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Lambert (Jacob) Majoor, 29 jaar oud. Jacob is geboren op 03-01-1801 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Janszn (Lambert) Majoor en Nicolaa Teunis Schalck. Hij is gedoopt op 04-01-1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: wever / logementhouder [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Geertje en Jacob:


1 Lambert Majoor, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 173.

2 Antonia Majoor, geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 180.

3 Clasina Majoor, geboren omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 184.

4 Oeda Ambrosina Majoor, geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 197.

5 Henrikus Majoor, geboren omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 198.

6 Jacobus Antonius Majoor, geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 199.

7 Cornelis Majoor, geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 201.

8 Nicolaas Majoor, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 204.


173 Lambert Majoor is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis (zie 172).

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Lambert:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 05-05-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van Breemen, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa1864 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Lambert Majoor 1865]. Elisabeth is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl). Elisabeth is overleden omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 32 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 13-02-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Dienna Fokker, 27 jaar oud. Dienna is geboren op 09-09-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer. Dienna is overleden op 21-01-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud.


Kinderen van Lambert en Elisabeth:


1 Jakobus Majoor, geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 174.

2 Geertruida Majoor, geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 176.


Kind van Lambert en Dienna:


3 Maria Majoor, geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 179.


174 Jakobus Majoor is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Majoor (zie 173) en Elisabeth van Breemen.

Beroep: koopman / manufactuur [bron: Wie Was Wie]

Jakobus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 07-06-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Achief] met Sophia Alders, ongeveer 18 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Alders en Willemijntje Prinsen.


Kind van Jakobus en Sophia:


1 Lambertus Ruthgerus Majoor, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 175.


175 Lambertus Ruthgerus Majoor is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus Majoor (zie 174) en Sophia Alders.

Beroep: manufacturier [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 03-01-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Louisa Anna Maria Kok, ongeveer 26 jaar oud. Louisa is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Hendricus Kok en Renelda Helena Johanna Marie van Schrojenstein Lantman.


176 Geertruida Majoor is geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Majoor (zie 173) en Elisabeth van Breemen. Geertruida:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14-05-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Pieter van Onselen, ongeveer 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa1900 te Bussum) [bron: Wie Was Wie]. Pieter is geboren omstreeks 1863 in Assen, Drenthe, Nederland, zoon van Pieter van Onselen en Maria Catharina Timmermans. Pieter is overleden omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud.

Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 05-01-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief] met Aart Brouwer, ongeveer 38 jaar oud. Aart is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Brouwer en Gerretje de Wit.

Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Geertruida en Pieter:


1 Elisabeth Berdina van Onselen, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 177.

2 Lambertus Johannes van Onselen, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 178.


177 Elisabeth Berdina van Onselen is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter van Onselen en Geertruida Majoor (zie 176). Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 18-07-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 60 // Noord-Hollands Archief] met Quirinus Johannes Peet, ongeveer 30 jaar oud. Quirinus is geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Peet en Susanna Reijn.

Beroep: groentehandelaar [bron: Wie Was Wie]


178 Lambertus Johannes van Onselen is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van Onselen en Geertruida Majoor (zie 176).

Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 23-02-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Maria Preijer, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1902 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van WilhemTheodor Antonie Preijer en Alida Catharina Lammers.


179 Maria Majoor is geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Majoor (zie 173) en Dienna Fokker. Maria trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 21-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Martensz (Jan) van den Bergh, ongeveer 45 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Martense van den Berg(h) en Maria Ernst. Jan trouwde voorheen op 14-11-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Alida Petronella van der Meer (geb. ±1868).

Beroep: landbouwer / caféhouder [bron: Wie Was Wie]


180 Antonia Majoor is geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis (zie 172). Antonia:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 19-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28. akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Joseph Berendsen, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1868 te Bussum) [bron: Willem Dubelaar // uitdraai Willem Koelink]. Joseph is geboren in 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gose Berendsen en Maria Thierens. Joseph is overleden omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 39 jaar oud.

Beroep: wagenmaker [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 19-06-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Bus, ongeveer 45 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Gerritzoon Bus en Jansje van Thienen. Hendrik trouwde voorheen op 11-02-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Maria van Breemen (±1830-±1868). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1868 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Hendrik Bus 1869].

Beroep: kleerbleker / beurtschipper [bron: Wie Was Wie]


Kind van Antonia en Joseph:


1 Anna Maria Berendsen, geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 181.


Kind van Antonia en Hendrik:


2 Maria Geertruida Monika Bus, geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 183.


181 Anna Maria Berendsen is geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joseph Berendsen en Antonia Majoor (zie 180). Anna is overleden omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud. Anna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20-01-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Ruthgerus Sliphorst, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1896 Bussum)) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap R.Sliphorst van A.M.Beredsen)]. Ruthgerus is geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Sliphorst en Marretje Janse van den Berg. Ruthgerus trouwde later op 03-05-1898 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia van den Brink (geb. ±1863).

Beroep: kleerbleker / caféhouder [bron: Wie Was Wie]


Kind van Anna en Ruthgerus:


1 Barbara Antonia Maria Sliphorst, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 182.


182 Barbara Antonia Maria Sliphorst is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ruthgerus Sliphorst en Anna Maria Berendsen (zie 181). Barbara trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 16-05-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Josephus van Dijk, ongeveer 24 jaar oud. Franciscus is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hubertus Hendrikus van Dijk en Antonia Maria ten Broek.

Beroep: spoorwegambtenaar [bron: Wie Was Wie]


183 Maria Geertruida Monika Bus is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Bus en Antonia Majoor (zie 180). Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-02-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Koster, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1871 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rijk Koster en Antje van Beek.

Beroep: koffiehuishouder / caféhouder [bron: Wie Was Wie]


184 Clasina Majoor is geboren omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis (zie 172). Clasina trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 17-11-1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Bertinus Vrakking, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Clasina en Theodorus: voogd van de bruidegom Adrianus de Groot; toeziend voogd Jan van Eijden.

Theodorus is geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Vrakking en Antonia van Eijden.

Beroep: timmerman / aannemer [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Clasina en Theodorus:


1 Antonia Femminia Vrakking, geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 185.

2 Geertruida Vrakking, geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 187.

3 Trijntje Vrakking, geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 194.

4 Wilhelmina Antonia Vrakking, geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 195.


185 Antonia Femminia Vrakking is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Bertinus Vrakking en Clasina Majoor (zie 184). Antonia trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 08-06-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Bus, ongeveer 26 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bus en Maria van Breemen.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Antonia en Jacobus:


1 Clasina Maria Bus, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 186.


186 Clasina Maria Bus is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Bus en Antonia Femminia Vrakking (zie 185). Clasina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-01-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Ferdinand Frederik Slegten, ongeveer 25 jaar oud. Ferdinand is geboren omstreeks 1885 in Raalte, Overijsel, Nederland, zoon van Gerhardus Hermanus Slegten en Johanna Gerritdina Stegemeijer.

Beroep: kruidenier [bron: Wie Was Wie]


187 Geertruida Vrakking is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Bertinus Vrakking en Clasina Majoor (zie 184).

Beroep: Caféhoudster [bron: Wie Was Wie]

Geertruida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 24-04-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus Bus, ongeveer 26 jaar oud. Gijsbertus is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bus en Maria van Breemen.

Beroep: kleerbleker / caféhouder [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Geertruida en Gijsbertus:


1 Theodorus Bertinus Hendrik Bus, geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 188.

2 Hendrik Ruthgerus Bus, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 189.

3 Gijsbertus Theodorus Bus, geboren op 02-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 190.

4 Josephina Theodora Maria Bus, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 193.


188 Theodorus Bertinus Hendrik Bus is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbertus Bus en Geertruida Vrakking (zie 187).

Beroep: musicus [bron: Wie Was Wie]

Theodorus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 64 // Noord-Hollands Archief] met Christina Alida Baaij, ongeveer 23 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Baaij en Maria Johanna Visser.


189 Hendrik Ruthgerus Bus is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbertus Bus en Geertruida Vrakking (zie 187).

Beroep: directeur ener ambachtschool [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 07-08-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 69 // Noord-Hollands Archief] met Anna Theodora Maria Postma, ongeveer 27 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Alphonsus Maria Postma en Maria Petronella van Swieten.


190 Gijsbertus Theodorus Bus is geboren op 02-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbertus Bus en Geertruida Vrakking (zie 187). Gijsbertus is overleden omstreeks 1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud.

Beroep: elektriciën [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertus trouwde, 27 jaar oud, op 24-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Geertruida (Gerarda) van Nieuwenhuizen, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 15-07-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 15-07-1949 te Bussum) [bron: gen. de_sain]. Gerarda is geboren op 06-01-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus (Willem) van Nieuwenhuizen en Elisabeth Koelink. Gerarda is overleden op 15-06-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 53 jaar oud. Zij is begraven op 19-06-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Gijsbertus en Gerarda: (4 kinderen mij bekend), genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 191 en 192 van dit parenteel niet weergegeven)


1 Gijsbertus (Gijs) Bus

2 Bernardus (Ben) Bus

3 Maria (Ria) Bus

4 Antonius (Toon) Bus


193 Josephina Theodora Maria Bus is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus Bus en Geertruida Vrakking (zie 187). Josephina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-06-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 52 Noord-Hollands Archief] met Bernardus Johannes Goorhuis, ongeveer 24 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1894 in Baarn, Utrecht, Nederland, zoon van Bernardus Cornelus Goorhuis en Johanna Vermeulen.

Beroep: stukadoor [bron: Wie Was Wie]


194 Trijntje Vrakking is geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Bertinus Vrakking en Clasina Majoor (zie 184). Trijntje trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 19-10-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Sukkel, ongeveer 28 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1869 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbertus Sukkel en Jannetje Staal.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


195 Wilhelmina Antonia Vrakking is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Bertinus Vrakking en Clasina Majoor (zie 184). Wilhelmina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-05-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus van Dalen, ongeveer 25 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius van Dalen en Marretje Vilters.

Beroep: bleker bron: Wie Was Wie]


Kind van Wilhelmina en Jacobus:


1 Theodorus Antonius Joseph Dalen, geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 196.


196 Theodorus Antonius Joseph Dalen is geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Dalen en Wilhelmina Antonia Vrakking (zie 195).

Beroep: bleker [bron: Wie Was Wie]

Theodorus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 06-02-1918 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria de Koning, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes de Koning en Adriana Geertruida Commenie.


197 Oeda Ambrosina Majoor is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis (zie 172). Oeda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 13-05-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Everardus van Klaarwater, ongeveer 26 jaar oud. Everardus is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Everardus van Klaarwater en Maria Schoonoord.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


198 Henrikus Majoor is geboren omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis (zie 172).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Henrikus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-08-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Geertje van Eijden, ongeveer 24 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert van Eijden en Margaretha (Grietje) Pandelaar.


199 Jacobus Antonius Majoor is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis (zie 172). Jacobus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 06-05-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 4 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta van Eijden, ongeveer 29 jaar oud. Gijsberta is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert van Eijden en Margaretha (Grietje) Pandelaar.


Kind van Jacobus en Gijsberta:


1 Jacobus Gijsbertus Majoor, geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 200.


200 Jacobus Gijsbertus Majoor is geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Antonius Majoor (zie 199) en Gijsberta van Eijden.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]

Jacobus:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 05-08-1901 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 204; akte Nr.23 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmina Schimmel, ongeveer 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Schimmel en Elisabeth Brouwer.

(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 13-08-1918 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Maria Splint, ongeveer 38 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Splint en Gijsberta (Gijsje) van Ernst.


201 Cornelis Majoor is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis (zie 172).

Beroep: hotelhouder / landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Cornelis:

(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 16-05-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha van Eijden, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa1882 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Cornelis Majoor 1883]. Margaretha is geboren omstreeks 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert van Eijden en Margaretha (Grietje) Pandelaar. Margaretha is overleden omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 31 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 10-11-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Bus, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1890 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Cornelis Majoor 1891]. Johanna is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Bus en Maria van Breemen. Johanna is overleden omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.

(3) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 15-06-1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Agnes Maria Veen, ongeveer 36 jaar oud. Zie 747 voor persoonsgegevens van Agnes.


Kind van Cornelis en Margaretha:


1 Jacobus Gijsbertus Josephus Majoor, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 202.


Kinderen van Cornelis en Johanna:


2 Margaretha M. S. Majoor, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Margaretha is overleden omstreeks 1909, ongeveer 24 jaar oud.

3 Hendrikus J.G. Majoor, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Maria G.A. Majoor, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden omstreeks 1973, ongeveer 84 jaar oud.

5 Johanna Geertruida Maria Majoor, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 203.


Kinderen van Cornelis en Agnes:


6 Stephanus.J.C. Majoor, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Stephanus.J.C. is overleden omstreeks 1958, ongeveer 66 jaar oud.

7 Geertruida Majoor, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

8 Cornelis Majoor, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


202 Jacobus Gijsbertus Josephus Majoor is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Majoor (zie 201) en Margaretha van Eijden.

Beroep: hotelhouder [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 09-02-1909 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria van Dijk, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Bartholomeus van Dijk en Johanna van den Brink.


203 Johanna Geertruida Maria Majoor is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Majoor (zie 201) en Johanna Bus. Johanna is overleden omstreeks 1936, ongeveer 46 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 08-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Hermanus Jacobus Brandhof, ongeveer 29 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus Brandhof en Johanna Helena Jacoba Geene.

Beroep: gemeente-ambtenaar [bron: Wie Was Wie]


204 Nicolaas Majoor is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis (zie 172).

Beroep: landbouwer / arbeider [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 09-05-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Barbara van den Berg, ongeveer 23 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Martense van den Berg(h) en Maria Ernst.


Kinderen van Nicolaas en Barbara:


1 Jacobus Johannes Majoor, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 205.

2 Geertruida Maria Majoor, geboren omstreeks 1888 in Bussum, NoordHolland, Nederland. Volgt 206.


205 Jacobus Johannes Majoor is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Majoor (zie 204) en Barbara van den Berg.

Beroep: huisknecht [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-07-1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 85 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Ruijter, ongeveer 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 24-11-1905 (geen reden bekend) [bron: Wie Was Wie // aantekening op huw.akte]. Cornelia is geboren omstreeks 1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonie Ruijter en Anna Maria Hom. Cornelia trouwde later op 02-02-1907 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Hendricus Everardus Fakkeldij (geb. ±1878).


206 Geertruida Maria Majoor is geboren omstreeks 1888 in Bussum, NoordHolland, Nederland, dochter van Nicolaas Majoor (zie 204) en Barbara van den Berg. Geertruida trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-03-1914 in Schagen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.105; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Teunis Koopman, ongeveer 27 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1887 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Koopman en Anna Rosina Meijer.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Geertruida en Teunis: 7 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 212 t/m 214 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Gerardus (Gerard) Koopman, geboren omstreeks 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Oeda Ambrosina Koopman, geboren op 24-06-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 207.

3 Alouisius Gerardus (Louis) Koopman, geboren omstreeks 1924 in Bussum, Noodr-Holland, Nederland.

4 Roselina (Roos) Koopman, geboren omstreeks 1926 in Bussum, Noors-Holland, Nederland.

5 Antonius (Toon) Koopman, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

6 Elisabeth (Babbie) Koopman, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

7 Johanna (Jopie) Koopman, geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


207 Oeda Ambrosina Koopman is geboren op 24-06-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Koopman en Geertruida Maria Majoor (zie 206). Oeda is overleden op 29-10-1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud. Oeda trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Alphonsus Maria (Fons) Krijnen, 24 jaar oud. Fons is geboren op 20-04-1924 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Hermanus Krijnen en Margaretha Petronella Klaarenbeek.

Beroep: melkslijter [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Kijnen]


Kinderen van Oeda en Fons: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 208 t/m 211 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Jeannet Krijnen

2 Fons Krijnen

3 Harry Krijnen

4 Josephine Krijnen


215 Gerardus (Gerrit) Banis is geboren op 13-02-1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Michaels Banis (zie 159) en Antonia (Teuntje) Koelink.

Beroep: gemeentesecretaris / fabrikant [bron: Wie Was Wie]

Gerrit:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 22-11-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Claasje Krijnen, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1846 in Bussum (door overlijden echtgenote circa 1846 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Gerrit Banis 1847]. Claasje is geboren omstreeks 1815 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Krijnen en Jaapje Janszen Dijkman. Claasje is overleden omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 31 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 21-05-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje van Breemen, ongeveer 30 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Gerritse van Breemen en Elisabeth (Lijsje) van Thienen.


Kinderen van Gerrit en Claasje:


1 Henrikus Banis, geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 216.

2 Gijsbertus (Gijs) Banis, geboren op 18-07-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Antonia Banis, geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 218.

4 Tijmen Banis, geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 220.


Kinderen van Gerrit en Jannetje:


5 Jakobus Banis, geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 221.

6 Izaak Banis, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 233.

7 Elisabeth Banis, geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 234.


216 Henrikus Banis is geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Banis (zie 215) en Claasje Krijnen.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Henrikus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 16-09-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. // Noord-Hollands Archief] met Martina Ruizendaal, ongeveer 24 jaar oud. Martina is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Ruijsendaal en Alida (Aaltje) de Beer.


Kind van Henrikus en Martina:


1 Gerrit Banis, geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 217.


217 Gerrit Banis is geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Banis (zie 216) en Martina Ruizendaal.

Beroep: bleker [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 31-08-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 49 // Noord-Hollands Archief] met Rijkje Krijnen, 26 jaar oud. Rijkje is geboren op 14-12-1877 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Krijnen en Johanna van Dijk. Rijkje is overleden op 31-08-1965 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud.


218 Antonia Banis is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Banis (zie 215) en Claasje Krijnen. Antonia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 28-07-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jan Dijkman, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Dijkman en Wilhelmina Jelink.

Beroep: timmerman / omroeper [bron: Wie Was Wie]


Kind van Antonia en Jan:


1 Clasina Wilhelmina Dijkman, geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 219.


219 Clasina Wilhelmina Dijkman is geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Dijkman en Antonia Banis (zie 218). Clasina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-11-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus van Dijk, ongeveer 25 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1877 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrikus van Dijk en Johanna van Eek. .


220 Tijmen Banis is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland zoon van Gerardus (Gerrit) Banis (zie 215) en Claasje Krijnen.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Tijmen trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 31-10-1872 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Boom, ongeveer 23 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Boom en Jacoba Schouten.


221 Jakobus Banis is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Banis (zie 215) en Jannetje van Breemen. Jakobus is overleden omstreeks 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 72 jaar oud.

Beroep: caféhouder /besteller / expediteur [bron: Wie Was Wie]

Jakobus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 17-02-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Klasina Fokker, 27 jaar oud. Klasina is geboren op 09-01-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer. Klasina is overleden op 27-05-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.


Kinderen van Jakobus en Klasina:


1 Maria Johanna Banis, geboren op 28-04-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 04-05-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 dagen oud.

2 Gerardus Rutgerus Banis, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 222.

3 Maria Johanna Banis, geboren op 26-05-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 230.

4 Johanna Maria Banis, geboren op 15-07-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 231.

5 Jacoba Johanna Banis, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 232.

6 Rutgerus Banis, geboren op 11-11-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Rutgerus is overleden op 11-11-1884 in Bussum, Noodr-Holland, Nederland, geen dag oud [bron: gen. Banis].

7 Elisabeth Banis, geboren op 21-01-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Elisabeth is overleden op 30-07-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud [bron: gen. Banis].

8 Bertha Banis, geboren op 02-03-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Bertha is overleden op 02-03-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, geen dag oud.

9 Johanna Banis, geboren op 15-10-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis].

10 Johana Margaretha Banis, geboren op 26-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Johana is overleden op 21-01-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud [bron: gen. Banis].

11 Margaretha Banis, geboren op 03-01-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis].

12 Ruthgerus Banis, geboren op 16-08-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Ruthgerus is overleden op 27-09-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gen. Banis].


222 Gerardus Rutgerus Banis is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus Banis (zie 221) en Klasina Fokker.

Beroep: stalhouder / expediteur [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 24-10-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 81 // Noord-Hollands archief] met Johanna Alberdina Maria Abbing, ongeveer 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Johanna: het gezin van Gerardus en Johanna telde negen kinderen i.v.m. nog levenden in 2009 afgeschermd

Johanna is geboren omstreeks 1891 in Doesburg, Gelderland, Nederland, dochter van Antonius Hendrikus Abbing en Theodora Wilhelmina ter Heerdt.


Kinderen van Gerardus en Johanna: 9 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 223 t/m 229 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Theodora Clasina (Do) Banis, geboren op 01-09-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Do is overleden op 12-11-1984 in ??, 72 jaar oud.

2 Calsina Elisabeth Banis, geboren op 07-11-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Calsina is overleden in 12-1997 in ??, 83 of 84 jaar oud.

3 Jacobus Antonius Banis, geboren op 11-06-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. .

4 Antonius Johannes Banis, geboren op 20-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. .

5 Gerardus Hendrikus Joseph Banis, geboren op 19-03-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland..

6 Hendrikus Albertus Maria Banis, geboren op 17-10-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

7 Johanna Wilhelmina Antonia Banis, geboren op 17-11-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

8 Henry (Harry) Banis, geboren op 27-04-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

9 Willy (Wil) Banis, geboren op 27-04-1931 in Bussum, Noodrd-Holland, Nederland.


230 Maria Johanna Banis is geboren op 26-05-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis], dochter van Jakobus Banis (zie 221) en Klasina Fokker. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 28-01-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Georgius Antonius Sieverding, ongeveer 28 jaar oud. Georgius is geboren omstreeks 1875 in Aalten, Gelderland, Nederland, zoon van Gerhardus Arnoldus Sieverding en Johanna Bartha Geertruida Jansen.

Beroep: hotelhouder [bron: Wie Was Wie]


231 Johanna Maria Banis is geboren op 15-07-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis], dochter van Jakobus Banis (zie 221) en Klasina Fokker. Johanna is overleden op 15-10-1941 in Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, 59 jaar oud [bron: gen. Banis]. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 05-02-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Kaatee, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1883 in Abcoude-Proostdij, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. huw.akte (24-jaar)], zoon van Johannes Kaatee en Dina Klarenbeek.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]


232 Jacoba Johanna Banis is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus Banis (zie 221) en Klasina Fokker.

Beroep: costumnaaister [bron: Wie Was Wie]

Jacoba trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-11-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Wilhelmus ter Wiel, ongeveer 30 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1878 in Duiven, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes ter Wiel en Frederica Pruis.

Beroep: schoenmaker [bron: Wie Was Wie]


233 Izaak Banis is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Banis (zie 215) en Jannetje van Breemen. Izaak trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 14-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Jaantje Willard, 39 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 31-12-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (echtscheiding om niet vermelde redenen) [Wie Was Wie // aantekening op huw.akte] [bron: Wie Was Wie / echtsch.akte T 358 Inv. 28; akte Nr. 91 / Noord-Hollands Archief]. Zie 407 voor persoonsgegevens van Jaantje.


234 Elisabeth Banis is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Banis (zie 215) en Jannetje van Breemen. Elisabeth trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 16-11-1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 77 // Noord-Hollands Archief] met Willem van Leersum, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik van Leersum en Gerarda Apollonia Alders.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


235 Cornelia Machielse (Neeltje) Banis is geboren op 06-06-1780 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Michael Hendrickze (Maggiel) Banis en Anna Janz Majoor/Monjuer (zie 158). Neeltje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1800 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen // huwelijk // Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Meeuwis (Mewis) Krijnen, ongeveer 30 jaar oud. Mewis is geboren op 20-11-1770 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Teuniszoon Krijnen en Claasje Jacoba Japikse (Nicolaa) Ruijzendaal. Hij is gedoopt op 20-11-1770 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen]. Mewis is overleden op 07-04-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].

Beroep: werkman / kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Neeltje en Mewis:


1 Timotius Krijnen, geboren op 14-04-1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 236.

2 Johanna (Anna) Krijnen, geboren omstreeks 1804 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 237.

3 Nicolara (Clara) Krijnen, geboren omstreeks 1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 241.

4 Henrica IJsalken Krijnen, geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 255.

5 Antonia (Teuntje) Krijnen, geboren omstreeks 1808 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 256.

6 Machiel Krijnen, geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 287.

7 Jacob Meuwisse Krijnen, geboren omstreeks 1814 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 346.

8 Marretje Krijnen, geboren omstreeks 1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 372.

9 Cornelia (Neeltje) Krijnen, geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 383.


236 Timotius Krijnen is geboren op 14-04-1801 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235). Timotius is overleden op 09-05-1859 in Veenendaal, prov.Gelderland, Nederland, 58 jaar oud. Timotius trouwde, 27 jaar oud, op 14-11-1828 in Scherpenzeel, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 0207; Inv. 3068; akte Nr. 8 // Gelders Archief] met Joanna van Kessel, 27 jaar oud. Joanna is geboren op 19-02-1801 in Scherpenzeel, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit van Kessel en Hendrikje Sprakelaar.


237 Johanna (Anna) Krijnen is geboren omstreeks 1804 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235) Anna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 13-02-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 2 / Noord-Hollands Archief] met Timotius (Tijmen) Verver, ongeveer 28 jaar oud. Tijmen is geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Roel Verver en Gerarda Bus.


Kinderen van Anna en Tijmen:


1 Gerritje Verver, geboren omstreeks 1833 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 238.

2 Bartholomeus Verver, geboren omstreeks 1838 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 239.

3 Hermanus Verver, geboren omstreeks 1842 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 240.


238 Gerritje Verver is geboren omstreeks 1833 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Timotius (Tijmen) Verver en Johanna (Anna) Krijnen (zie 237). Gerritje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23-06-1861 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Johannes Molenaar, ongeveer 25 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1836 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rutgerus (Rut) Molenaar en Catharina Schep.


239 Bartholomeus Verver is geboren omstreeks 1838 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Timotius (Tijmen) Verver en Johanna (Anna) Krijnen (zie 237). Bartholomeus trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 27-08-1871 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 80; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Geertruida Maria Hazes, ongeveer 25 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1846 in Alkmaar, Noordholland, Nederland, dochter van Hendrik Hazes en Maria Heins.


240 Hermanus Verver is geboren omstreeks 1842 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Timotius (Tijmen) Verver en Johanna (Anna) Krijnen (zie 237). Hermanus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 24-11-1874 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika van Diest, ongeveer 28 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1846 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem van Diest en Gijsberta (Gijsbertje) Beukeboom.


241 Nicolara (Clara) Krijnen is geboren omstreeks 1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235). Clara trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-05-1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 2 / Noord-Hollands Archief] met Coenraad Tukker, ongeveer 35 jaar oud. Coenraad is geboren omstreeks 1794 in Vleuten, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Pieter Tukker en Mie van Kuijk.

Beroep: arbeider / bleker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Clara en Coenraad:


1 Petrus Tukker, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 242.

2 Meeuwis Tukker, geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 245.

3 Gerrit Tukker, geboren omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 250.

4 Marretje Tukker, geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 251.


242 Petrus Tukker is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenraad Tukker en Nicolara (Clara) Krijnen (zie 241).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Petrus trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 02-02-1866 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr 2 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Bakker, 30 of 31 jaar oud. Marretje is geboren in 1835 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Lijsje Bakker. Marretje trouwde voorheen op 11-05-1864 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Pieter van Tetering (±1832-±1865). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1865 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland (door ovelijden echtgenoot circa 1865 te Blaricum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Marretje Bakker 1866].


Kind van Petrus en Marretje:


1 Clasina Tukker, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 243.


243 Clasina Tukker is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Tukker (zie 242) en Marretje Bakker.

Clasina:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-10-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Meilink, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Clasina en Pieter: Wie Was Wie // erk. 1 kind

Pieter is geboren omstreeks 1876 in Bovenkarspel-Stede Broec, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Meilink en Cornelia (Cornelisje) Snel. Pieter trouwde voorheen [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Cornelisje Laan.

Beroep: varensgezel [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 16-06-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Wortel, ongeveer 26 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Wortel en Susanna Silvester.


Kind van Clasina en Pieter:


1 Elisabeth Clasina Maria Meilink, geboren omstreeks 1898 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 244.


244 Elisabeth Clasina Maria Meilink is geboren omstreeks 1898 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Pieter Meilink en Clasina Tukker (zie 243). Elisabeth trouwde, op woensdag 28 juli 1920 in Bussum [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 85 // Noord-Hollands Archief] met Klaas Wortel. Klaas is geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Wortel en Susanna Silvester.

Beroep: grondwerker [bron: Wie Was Wie]


245 Meeuwis Tukker is geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenraad Tukker en Nicolara (Clara) Krijnen (zie 241). Meeuwis trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 05-06-1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 20 // Noord-Holands Archief] met Elisabeth Puijk, ongeveer 30 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert Puijk en Seijtje Hendriksen (de Vries Van Zeijl).


Kinderen van Meeuwis en Elisabeth:


1 Coenraad Tukker, geboren omstreeks 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 246.

2 Evert Tukker, geboren omstreeks 1871 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 249.


246 Coenraad Tukker is geboren omstreeks 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Meeuwis Tukker (zie 245) en Elisabeth Puijk.

Beroep: landbouwer / caféhouder [bron: Wie Was Wie]

Coenraad trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 07-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Grietje Koelink, 29 jaar oud. Grietje is geboren op 08-10-1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Koelink en Grietje Puijk. Grietje is overleden op 16-10-1939 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.


Kind van Coenraad en Grietje:


1 Elisabeth Margaretha Tukker, geboren omstreeks 1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 247.


247 Elisabeth Margaretha Tukker is geboren omstreeks 1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Coenraad Tukker (zie 246) en Grietje Koelink. Elisabeth trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 24-05-1922 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte nr. 114 / Noord-Hollands Archief] met Franciskus Johannes Wiegmans, ongeveer 22 jaar oud. Franciskus is geboren omstreeks 1900 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Gerardus Wiegmans en Geertruida (Geeertje) Timmer. Franciskus trouwde later omstreeks 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met NN Rijnsoever.

Beroep: timmerman / uitvoerder [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Elisabeth en Franciskus:


1 Leonardus Johannes Wiegmans, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 248.

2 Fanciscus Wiegmans, geboren in 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


248 Leonardus Johannes Wiegmans is geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciskus Johannes Wiegmans en Elisabeth Margaretha Tukker (zie 247). Leonardus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 03-07-1957 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Blaricum] met Johanna Antonia Petonella van Blaricum, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 01-12-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Blaricum], dochter van Antonius Johannes Blaricum en Theodora Johanna Balvers.


Kinderen van Leonardus en Johanna:


1 Sebastanus Franciscus Anthonius Wiegmans, geboren op 09-09-1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: Stamboom Van Blaricum].

2 Johanna Theodora Anthonis Wiegmans, geboren op 11-12-1959 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Blaricum].

3 Maria Jeane Johanna Wiegmans, geboren op 30-12-1961 in Houten, prov.Utrecht, Nederland [bron: Stamboom Van Blaricum].

4 Arjen Stephanus Anthonius Wiegmans, geboren op 26-12-1964 in Haren, prov.Groningen, Nederland [bron: Stamboom Van Blaricum].


249 Evert Tukker is geboren omstreeks 1871 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Meeuwis Tukker (zie 245) en Elisabeth Puijk. Evert trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 25-11-1908 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 157 // Noord-Hollands Archief] met Helena Stikvoort, ongeveer 35 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1873 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Stikvoort en Martje Dreuning. Helena trouwde voorheen op 27-04-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 35 // Noord-Hollands Archief] met Willem Lam (geb. ±1876).


250 Gerrit Tukker is geboren omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenraad Tukker en Nicolara (Clara) Krijnen (zie 241).

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 11-10-1864 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Antonia Knesing, ongeveer 36 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1828 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Johannes Knesing en Elisabeth Bouman. Margaretha trouwde voorheen op 24-04-1856 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Nikolaas Donker (±1829-±1863). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1863 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1863 te Ankeveen) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Margaretha Antonia Knesing 1864)].

Beroep: linnennaaister [bron: Wie Was Wie]


251 Marretje Tukker is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Coenraad Tukker en Nicolara (Clara) Krijnen (zie 241).

Marretje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-05-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Schimmel, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Schimmel en Petronella Werkhoven.

Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Marretje en Johannes:


1 Coenradus Schimmel, geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 252.


252 Coenradus Schimmel is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Schimmel en Marretje Tukker (zie 251).

Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]

Coenradus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-07-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv, 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Leentje Dams, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Coenradus en Leentje: Wie Was Wie // voogd van de bruid Willem Helling; toeziend voogd van de bruid Johannes van den Berg.

Leentje is geboren omstreeks 1872 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van NNdeNN en Nelletje Dams.


Kinderen van Coenradus en Leentje:


1 Maria Helena Tiburtius Susanna Schimmel, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 253.

2 Johannes Albertus Schimmel, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 254.


253 Maria Helena Tiburtius Susanna Schimmel is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Coenradus Schimmel (zie 252) en Leentje Dams. Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-11-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Tabak, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Jan Tabak en Wilhelmina Kaspers.

Beroep: elektriciën [bron: Wie Was Wie]


254 Johannes Albertus Schimmel is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenradus Schimmel (zie 252) en Leentje Dams.

Beroep: bakkersknecht [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-05-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 47 // Noord-Hollands archief] met Sophia van Breemen, ongeveer 19 jaar oud. Zie 59 voor persoonsgegevens van Sophia.


255 Henrica IJsalken Krijnen is geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235). Henrica trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 06-01-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Tak, ongeveer 23 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1804 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Dirk Tak en Petronella (Peternel) ten Hoeven.

256 Antonia (Teuntje) Krijnen is geboren omstreeks 1808 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235). Teuntje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-06-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Dorresteijn, ongeveer 27 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1809 in Houten, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Antonius Dorresteijn en Agnes van Rostuin.

Beroep: werkman / landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Teuntje en Cornelis:


1 Willem Dorresteijn, geboren in 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 257.

2 Cornelia Dorresteijn, geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 286.


257 Willem Dorresteijn is geboren in 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Dorresteijn en Antonia (Teuntje) Krijnen (zie 256). Willem is overleden omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 62 jaar oud.

Beroep: arbeider / werkman / landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 11-05-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 538; Inv.28; akte nr. 5 / Noord-Hollands Archief] met Maria de Beer, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes (Jan) de Beer en Anna de Ruijter.


Kinderen van Willem en Maria:


1 Alida Dorresteijn, geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 258.

2 Cornelis Dorresteijn, geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 259.

3 Antonia Dorresteijn, geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 274.

4 Jacobus Dorresteijn, geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 276.

5 Johannis Dorresteijn, geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 277.

6 Antonius Dorresteijn, geboren op 10-11-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 279.

7 Bartholomeus Dorresteijn, geboren omstreeks 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 281.

8 Adrianus Dorresteijn, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 285.


258 Alida Dorresteijn is geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Dorresteijn (zie 257) en Maria de Beer. Alida trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-06-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Rijk Klarenbeek, ongeveer 30 jaar oud. Zie 131 voor persoonsgegevens van Rijk.


259 Cornelis Dorresteijn is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn (zie 257) en Maria de Beer.

Beroep: blekersknecht / tuinman / arbeider [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-06-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Maria Hagen, ongeveer 28 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Hagen en Adriaantje (Jaantje) Bijlhouwer.


Kinderen van Cornelis en Maria:


1 Willem (Willem) Dorresteijn, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 260.

2 Wilhelmus Johannes Dorresteijn, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 263.

3 Cornelis Dorresteijn, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 270.

4 Adriana Maria Dorresteijn, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 272.

5 Johannes (Jan) Dorresteijn, geboren omstreeks1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland


260 Willem (Willem) Dorresteijn is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Dorresteijn (zie 259) en Maria Hagen.

Beroep: tuinman [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 12-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Klasina Maria Koelink, 23 jaar oud. Zie 423 voor persoonsgegevens van Klasina.


Kind van Willem en Klasina:


1 Antonia Martha Maria (To) Dorresteijn, geboren op 28-02-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 261.


261 Antonia Martha Maria (To) Dorresteijn is geboren op 28-02-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans], dochter van Willem (Willem) Dorresteijn (zie 260) en Klasina Maria Koelink (zie 423). Antonia is overleden op 09-01-2004 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans]. Antonia trouwde, 23 jaar oud, op 06-09-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans] met Christiaan Gerardus Joseph van Dijk, 26 jaar oud. Christiaan is geboren op 05-03-1913 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans], zoon van Anthonie van Dijk en Antonia Maria van Riesens. Christiaan is overleden op 28-02-1994 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans].

Kind van Antonia en Christiaan:


1 NN van Dijk, geboren omstreeks 1950 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 262.


262 NN van Dijk is geboren omstreeks 1950 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christiaan Gerardus Joseph van Dijk en Antonia Martha Maria Dorresteijn (zie 261). NN trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1975 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Carla Wiegmans] met Carla Wiegmans, ongeveer 20 jaar oud. Carla is geboren omstreeks 1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus (Jaap) Wiegmans en Johanna Wilhelmina Catherina (Hannie) Appelman.


263 Wilhelmus Johannes Dorresteijn is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Dorresteijn (zie 259) en Maria Hagen.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-07-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 55 // Noord-Hollands Archief] met Mechtelina Wolswijk, ongeveer 29 jaar oud. Mechtelina is geboren omstreeks 1882 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonius Wilhelmus Wolswijk en Alida Rijnders.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kind van Wilhelmus en Mechtelina:


1 Antonia Maria Dorresteijn, geboren op 21-04-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 264.


264 Antonia Maria Dorresteijn is geboren op 21-04-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes Dorresteijn (zie 263) en Mechtelina Wolswijk. Antonia trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1943 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Calis // Maria van Blekemolen] met Cornelis Calis, ongeveer 25 jaar oud. Zie 536 voor persoonsgegevens van Cornelis.


Kinderen van Antonia en Cornelis: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 265 t/m 269 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Martinus Johannes (Martin) Calis

2 Wilhelmus Machtildus (Wim) Calis

3 Johanna A. Sancta Maria (Ans) Calis

4 Augustinus Bernardus (Guus) Calis,

5 Elberta Maria C. (Els) Calis

6 Josephus Nicolaas M. Calis


270 Cornelis Dorresteijn is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Dorresteijn (zie 259) en Maria Hagen.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 16-06-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 70 // Noord-Hollands Archief] met Christina Maria Boersen, ongeveer 25 jaar oud. Crhristina is geboren omstreeks 1895 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, dochter van Gerardus Boersen en Maria van Tweel.

Kind van Cornelis en Crhristina: hun gezin telde zeker 3 kinderen Rie is er één van.


1 Maria (Rie) Dorresteijn, geboren op 01-01-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 271.


271 Maria (Rie) Dorresteijn is geboren op 01-01-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Dorresteijn (zie 270) en Crhristina Maria Boersen. Rie trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1958 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Johannes (Jan) de Jong, ongeveer 38 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1920 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


272 Adriana Maria Dorresteijn is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Dorresteijn (zie 259) en Maria Hagen. Adriana trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18-06-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Klooster, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1897 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Theunis van Klooster en Alida Daselaar.

Beroep: voerman / directeur Van Klooster-Expeditie [bron: familie Van Klooster]

Kinderen van Adriana en Jan:


Antonius (Toon) van Klooster,

Cornelis (Kees) van Klooster,

Wilhelmina (Mientje) van Klooster,

Alie van Klooster, geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 273.

Albertus (Ab) van klooster,

Wilhelmus (Wim) van Klooster,


273 Alie van Klooster is geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Klooster en Adriana Maria Dorresteijn (zie 272). Alie trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Johannes (Jan) Wiegmans, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren op 16-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Leonardus Maria (Leendert) Wiegmans en Cornelia (Cor) van Beek. Jan is overleden op 26-07-2006 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op 31-07-2006 [bron: familie].


274 Antonia Dorresteijn is geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Dorresteijn (zie 257) en Maria de Beer. Antonia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-07-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Ruizendaal, ongeveer 31 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Ruizendaal en Elisabeth Fokker.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Antonia en Cornelis:


1 Elisabeth Maria Ruizendaal, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 275.


275 Elisabeth Maria Ruizendaal is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Ruizendaal en Antonia Dorresteijn (zie 274). Elisabeth trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14-10-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 79 // Noord-Hollands Archief] met Roelof Oudenaller, ongeveer 24 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Oudenaller en Anna Maria Hettelder.

Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]


276 Jacobus Dorresteijn is geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn (zie 257) en Maria de Beer.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 03-08-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van Nieuwenhuizen, 24 jaar oud. Elisabet is geboren op 25-06-1872 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem van Nieuwenhuizen en Elisabeth Veldhuizen.


277 Johannis Dorresteijn is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn (zie 257) en Maria de Beer.

Beroep: bleker / brandstoffenhandelaar [bron: Wie Was Wie]

Johannis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 29-08-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda Pouw, ongeveer 21 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rut Pouw en Gerritje van den Berg.


Kind van Johannis en Gerarda:


1 Maria Gerarda Dorresteijn, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 278.


278 Maria Gerarda Dorresteijn is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis Dorresteijn (zie 277) en Gerarda Pouw.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 18-08-1915 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Mulder, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Karel Mulder en Anna Maria Boerebach.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]


279 Antonius Dorresteijn is geboren op 10-11-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn (zie 257) en Maria de Beer. Antonius is overleden op 03-04-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud. Antonius trouwde, 27 jaar oud, op 02-06-1897 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Barta de Jong, 22 jaar oud. Barta is geboren op 28-08-1874 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob de Jong en Teuntje Krijnen. Barta is overleden op 10-06-1954 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud.


Kind van Antonius en Barta:


1 Antonia Wilhelmina (To) Dorresteijn, geboren op 30-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 280.


280 Antonia Wilhelmina (To) Dorresteijn is geboren op 30-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Dorresteijn (zie 279) en Barta de Jong. To is overleden op 14-07-1941 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 35 jaar oud. To trouwde, 24 jaar oud, op 25-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Persoonskaart // Gerardus Kastermans] met Gerardus (Gerrit) Kastermans, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Persoonskaart Gerardus Kastermans]. De scheiding werd geregistreerd op 14-07-1941 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 14-07-1941) [bron: Persoonskaart // Gerardus Kastermans]. Gerrit is geboren op 28-03-1898 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis Jacobus Kastermans en Cornelia Veenman. Gerrit is overleden op 10-01-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud. Gerrit trouwde later op 12-05-1943 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: persoonskaarten van betrokkenen // Neel Hagen en Gerrit Kastermans] met Cornelia Helena (Neel) Hagen (1899-1979). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 10-01-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 10-01-1973) [bron: Persoonskaarten betrokkenen (weduwleven van Neel Hagen 1973)].

Beroep: spoorwegarbeider [bron [familie]


281 Bartholomeus Dorresteijn is geboren omstreeks 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn (zie 257) en Maria de Beer.

Beroep: arbeider / grondwerker [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-05-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Bartje de Graaf, ongeveer 30 jaar oud. Bartje is geboren omstreeks 1868 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen de Graaf en Antje Loman.


Kinderen van Bartholomeus en Bartje:


1 Wilhelmus Hemanus Dorresteijn, geboren op 13-01-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 282.

2 Anna Maria Dorresteijn, geboren op 01-06-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 283.


282 Wilhelmus Hemanus Dorresteijn is geboren op 13-01-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bartholomeus Dorresteijn (zie 281) en Bartje de Graaf. Wilhelmus is overleden op 06-07-1980 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, 22 jaar oud, op 11-10-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 131 // Noord-Hollands Archief] met Alida van Rosmalen, 23 jaar oud. Alida is geboren op 30-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis van Rosmalen en Klasina (Klaasje) Vermeulen. Alida is overleden op 22-12-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud.


283 Anna Maria Dorresteijn is geboren op 01-06-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Claes Heerschop], dochter van Bartholomeus Dorresteijn (zie 281) en Bartje de Graaf. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Claes Heerschop] met Cornelis Heerschop, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 25-01-1901 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Claes Heerschop], zoon van Jacob Heerschop en Grietje Majoor.


Kind van Anna en Cornelis:


1 Jacobus Bartholomeus Heerschop, geboren op 21-09-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 284.


284 Jacobus Bartholomeus Heerschop is geboren op 21-09-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Heerschop en Anna Maria Dorresteijn (zie 283). Jacobus trouwde, 39 jaar oud, op 16-12-1971 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Claes Heerschop] met Cornelia Maria de Pouw, 40 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-09-1931 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogie van Claes Heerschop].


Kind van Jacobus en Cornelia:


1 Anna Maria Heerschop, geboren op 22-08-1973 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.


285 Adrianus Dorresteijn is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn (zie 257) en Maria de Beer.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Adrianus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-07-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Lambertha Stom, ongeveer 24 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1874 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Stom en Lambertje van Bilsum.


286 Cornelia Dorresteijn is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Dorresteijn en Antonia (Teuntje) Krijnen (zie 256). Cornelia:

(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 20-10-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus van den Berg, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1894 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Cornelia Dorrestein 1895]. Hendrikus is geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes van den Berg en Johanna de Hiep. Hendrikus is overleden omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 49 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op 24-04-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Laurens Vleugel, ongeveer 53 jaar oud. Laurens is geboren omstreeks 1842 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Vleugel en Catharina Margaritha Gies. Laurens trouwde voorheen op 07-09-1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Johanna Wilhelmina Maria Dom.

Beroep: werkman / koopman [bron: Wie Was Wie]


287 Machiel Krijnen is geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235).

Beroep: wever / landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Machiel trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 04-05-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Johanna (Jannetje) Ravesloot, ongeveer 24 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1815 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Nicolaas (Klaas) Ravesloot en Hendrina (Hendrikje) van der Lee.

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Machiel en Jannetje:


1 Cornelia Krijnen, geboren omstreeks 1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 288.

2 Coenradus (Coen) Krijnen, geboren op 03-11-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 289.

3 Nicolaas Krijnen, geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 312.

4 Henrika Krijnen, geboren op 19-12-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 317.

5 Tijmen Krijnen, geboren op 24-04-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 328.

6 Machiel Krijnen, geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 344.


288 Cornelia Krijnen is geboren omstreeks 1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Krijnen (zie 287) en Johanna (Jannetje) Ravesloot. Cornelia trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 16-05-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Holands Archief] met Albertus Vos, ongeveer 28 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lubertus (Lubbert) Vos en Marritje Veen.


289 Coenradus (Coen) Krijnen is geboren op 03-11-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen (zie 287) en Johanna (Jannetje) Ravesloot. Coen is overleden op 11-02-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1919 [bron: gen. fam. Krijnen].

Beroep: werkman / tuinman [bron: Wie Was Wie]

Coen trouwde, 33 jaar oud, op 17-11-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Speller, 28 jaar oud. Hendrika is geboren op 01-10-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Speller en Maria Gozekok. Hendrika is overleden op 29-07-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 75 jaar oud.


Kinderen van Coen en Hendrika:


1 Machiel Krijnen, geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 290.

2 Gerardus Krijnen, geboren op 22-03-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerardus is overleden op 03-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.

3 Geertruida Krijnen, geboren op 24-02-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 310.

4 Johannes Krijnen, geboren op 26-03-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden op 09-09-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud.

5 Bernardus Krijnen, geboren op 10-08-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Bernardus is overleden op 14-09-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud.

6 Bartholomeus Krijnen, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 311.


290 Machiel Krijnen is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenradus (Coen) Krijnen (zie 289) en Hendrika Speller. Machiel is overleden op 09-02-1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 63 jaar oud.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Machiel trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-08-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Maria van Dijk, ongeveer 22 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1876 in Mijdrecht, Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik van Dijk en Apolonia van Dipten.


Kinderen van Machiel en Petronella:


1 Hendrika Johanna Krijnen, geboren op 19-05-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 291.

2 Hendrikus Coenradus (Henk) Krijnen, geboren op 21-07-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 292.

3 Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen, geboren op 03-07-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 298.

4 Coenradus Hendrikus Krijnen, geboren op 07-12-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 304.

5 Machiel Antonius Krijnen, geboren op 10-06-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 309.

6 Geertruida Krijnen, geboren op 16-04-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Geertruida is overleden op 27-04-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 11 dagen oud.


291 Hendrika Johanna Krijnen is geboren op 19-05-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Krijnen (zie 290) en Petronella Maria van Dijk. Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: ge. fam. Krijnen] met Jacobus Guns. Jacobus is een zoon van Joseph Johannes Antonius Maria Guns en Maria Hendrika Kok.


292 Hendrikus Coenradus Krijnen is geboren op 21-07-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen (zie 290) en Petronella Maria van Dijk.

Beroep: meester schoenmaker [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, 30 jaar oud, op 12-08-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen] met Catharina Schulten, 33 jaar oud. Catharina is geboren op 23-02-1898 in Papenburg, Duitsland.


Kinderen van Hendrikus en Catharina:


1 Heinrich Machiel (Henk) Krijnen, geboren op 14-09-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 293.

2 Petronella M. (Nel) Krijnen, geboren op 12-02-1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 294.

3 Helena A. Krijnen, geboren op 26-06-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 295.

4 Mathilda M. Krijnen, geboren op 05-03-1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 296.

5 Theresia C. M. Krijnen, geboren op 07-09-1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 297.


293 Heinrich Machiel (Henk) Krijnen is geboren op 14-09-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Coenradus (Henk) Krijnen (zie 292) en Catharina Schulten. Heinrich trouwde, 37 jaar oud, op 12-06-1970 in Williams Lake, Brits Columbia, Canada [bron: gen. fam. Krijnen] met Julie Dakin, 30 jaar oud. Julie is geboren op 13-05-1940 in Poole, Dorset, Canada.


Kinderen van Heinrich en Julie: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Andrew Krijnen, geboren op 02-10-1972 in Williams Lake, Brits Columbia, Canada.

2 Joanna Mary Krijnen, geboren op 23-07-1974 in Williams Lake, Brits Columbia, Canada.


294 Petronella M. (Nel) Krijnen is geboren op 12-02-1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Coenradus (Henk) Krijnen (zie 292) en Catharina Schulten. Petronella trouwde, 36 jaar oud, op 12-06-1970 [bron: gen. fam. Krijnen] met Harry Oosterwaal.


295 Helena A. Krijnen is geboren op 26-06-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Coenradus (Henk) Krijnen (zie 292) en Catharina Schulten. Helena trouwde, 31 jaar oud, op 10-09-1966 [bron: gen. fam. Krijnen] met Theo van Gestel.


296 Mathilda M. Krijnen is geboren op 05-03-1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Coenradus (Henk) Krijnen (zie 292) en Catharina Schulten. Mathilda trouwde, 25 jaar oud, op 11-09-1962 [bron: gen. fam. Krijnen] met Pim Westerweel.


297 Theresia C. M. Krijnen is geboren op 07-09-1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Coenradus (Henk) Krijnen (zie 292) en Catharina Schulten. Theresia trouwde, 24 jaar oud, op 05-07-1965 [bron: gen. fam. Krijnen] met Rob van Kleef.


298 Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen is geboren op 03-07-190

3 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Krijnen (zie 290) en Petronella Maria van Dijk. Pleuntje is overleden op 11-02-1987 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1987 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Pleuntje trouwde, 24 jaar oud, op 03-08-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen] met Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 25-06-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 25-06-1974 te Bussum) [bron: familie].

Beroep: loodgieter [bron: familie]

Henk is geboren omstreeks 1903 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Beuker en Aafje Baltus. Henk is overleden op 25-06-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 71 jaar oud.


Kinderen van Pleuntje en Henk:


1 Lambertus (Bertus) Beuker, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 299.

2 Machiel (Giel) Beuker, geboren in 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 300.

3 Alfonsa Maria (Fons) Beuker, geboren omstreeks 1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 301.

4 Cornelia Maria (Nel) Beuker, geboren in 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 302.

5 Cornelis Lambertus Maria (Cor) Beuker, geboren op 09-03-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 303.

6 Hendrika (Henny) Beuker, geboren omstreeks 1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


299 Lambertus (Bertus) Beuker is geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker en Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen (zie 298). Bertus trouwde [bron: familie] met Maria (Ria) van den Berg. Ria is geboren in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


300 Machiel (Giel) Beuker is geboren in 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker en Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen (zie 298). Giel trouwde [bron: familie] met Alida (Alie) Torsing. Alie is geboren omstreeks 1933 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.


301 Alfonsa Maria (Fons) Beuker is geboren omstreeks 1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker en Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen (zie 298). Fons trouwde [bron: familie] met Pim Veen.


302 Cornelia Maria (Nel) Beuker is geboren in 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker en Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen (zie 298). Nel trouwde [bron: familie] met Bernardus (Ben) Wiegmans. Ben is geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Leonardus Maria (Leendert) Wiegmans en Cornelia (Cor) van Beek.


303 Cornelis Lambertus Maria (Cor) Beuker is geboren op 09-03-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker en Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen (zie 298). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1936.

Beroep: tegelzetter / openhaardenspecialist [bron: familie]

Cor trouwde, 20 jaar oud, op 12-09-1956 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Alida Elisabeth Adriana (Ank) Post, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 22-06-1999 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 22-06-1999) [bron: familie]. Ank is geboren op 12-01-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post en Alida (Alie) Kastermans. Ank is overleden op 22-06-1999 in Nieuwegein, Utrecht, Nederland, Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1999. Zij is begraven op 26-06-1999 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Archief Algm. Begraafplaats Bussum].

Beroep: coupeuse [bron: familie]


Kinderen van Cor en Ank: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Alfonsa Maria (Yvonne) Beuker

2 Theresia Maria (Erna) Beuker

3 Hendricus Maria (Marcel) Beuker

4 Ronaldus Maria (Rene) Beuker


304 Coenradus Hendrikus Krijnen is geboren op 07-12-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen (zie 290) en Petronella Maria van Dijk. Coenradus is overleden op 10-06-1972 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.

Beroep: kantoorbediende / leraar MO-boekhouden [bron: familie]

Coenradus trouwde, 30 jaar oud, op 22-07-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Maria Heingartner, 28 jaar oud. Maria is geboren op 17-11-1907 in Fohnsdorf, Oostenrijk. Maria is overleden op 09-12-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 84 jaar oud.


Kinderen van Coenradus en Maria: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.(hierdoor worden de nrs 305 t/m 308 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Petronella Maria Krijnen

2 Maria Krijnen

3 Juliana A. Krijnen

4 Coenradus M.F. Krijnen


309 Machiel Antonius Krijnen is geboren op 10-06-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen (zie 290) en Petronella Maria van Dijk. Machiel is overleden op 05-12-1989 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud.

Beroep: houthandelaar / brievensorteerder [bron: gen. fam. Krijnen]

Machiel trouwde, 26 jaar oud, op 24-04-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen] met Maria Guns, 27 jaar oud. Maria is geboren op 26-09-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joseph Johannes Antonius Maria Guns en Maria Hendrika Kok.


310 Geertruida Krijnen is geboren op 24-02-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Coenradus (Coen) Krijnen (zie 289) en Hendrika Speller. Geertruida is overleden op 06-03-1946, 70 jaar oud. Geertruida trouwde, 49 jaar oud, op 17-06-1925 [bron: gen. fam. Krijnen] met Lambertus Vos.


311 Bartholomeus Krijnen is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenradus (Coen) Krijnen (zie 289) en Hendrika Speller.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-09-1908 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Jansje Bus, ongeveer 22 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Bus en Rijkje Bouwman.

Beroep: fabrieksarbeidster [bron: Wie Was Wie]


312 Nicolaas Krijnen is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen (zie 287) en Johanna (Jannetje) Ravesloot. Nicolaas is overleden.

Beroep: werkman / sluiswachter [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 04-10-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.11 // Noord-Hollands Archief] met Johanna (Hanna) Post, ongeveer 23 jaar oud. Zie 528 voor persoonsgegevens van Hanna.


Kinderen van Nicolaas en Hanna:


1 Johanna Krijnen, geboren in 03-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // o.akte terugberekening van leeftijd 11 maanden op overl.akte]. Johanna is overleden op 15-02-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 11 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1877 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I28; N6 // Noord-Hollands Archief].

2 Johanna Krijnen, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 313.

3 Roelof Krijnen, geboren omstreeks 1891 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 314.

4 Antonia Krijnen, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 315.


313 Johanna Krijnen is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Krijnen (zie 312) en Johanna (Hanna) Post (zie 528). Johanna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-10-1901 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.42; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Albertus Antonius van Dijk, ongeveer 21 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Reinier Antonie van Dijk en Johanna Brouwer.

Beroep: schoenmaker [bron: Wie Was Wie]


314 Roelof Krijnen is geboren omstreeks 1891 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Krijnen (zie 312) en Johanna (Hanna) Post (zie 528).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Roelof trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.28; akte Nr. 38 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van den Berg, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas van den Berg en Gerritje van ’t Klooster.


315 Antonia Krijnen is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Krijnen (zie 312) en Johanna (Hanna) Post (zie 528). Antonia is overleden op 17-05-1975 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 80 jaar oud. Antonia trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-07-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Lijkele Bouma, 27 jaar oud. Lijkele is geboren op 19-03-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peter Bouma en Geraldiene de Baer. Lijkele is overleden op 15-04-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.

Beroep: timmerman (gehuwd te Winnipeg) [bron: familie]


Kinderen van Antonia en Lijkele:


1 Lykle Jozef Bouma, geboren op 22-10-1913 in Winnipeg, Canada. Volgt 316.

2 Antonia Bouma, geboren op 18-09-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Antonia is overleden op 09-08-1965 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 46 jaar oud.


316 Lykle Jozef Bouma is geboren op 22-10-1913 in Winnipeg, Canada, zoon van Lijkele Bouma en Antonia Krijnen (zie 315). Lykle is overleden omstreeks 1996 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 83 jaar oud.

Beroep: timmerman / aannemer [bron: familie]

Lykle trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Geneanet // gen. vanmwmollink] met Maria Christina Hoebee, ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren op 30-08-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johan Peter Hoebee en Elisabeth Petronella van der Hall. Maria is overleden op 20-02-1991 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud.


Kinderen van Lykle en Maria: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Anthonia (Toos) Bouma

2 Elisabeth (Lies) Bouma

3 Maria Antonia Gerarda Bouma

4 Lykle Bouma

5 Piet Bouma


317 Henrika Krijnen is geboren op 19-12-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Krijnen (zie 287) en Johanna (Jannetje) Ravesloot. Henrika trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Post, 25 jaar oud. Zie 561 voor persoonsgegevens van Antonius.


Kinderen van Henrika en Antonius:


1 Petronella Post, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 318.

2 Michiel Post, geboren op 19-02-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 320.

3 Roelof Post, geboren op 11-10-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 321.

4 Antonius Post, geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 323.

5 Bartholomeüs Johannes Post, geboren op 28-12-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 324.

6 Johanna Post, geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 326.

7 Adrianus Post, geboren op 18-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 327.


318 Petronella Post is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Post (zie 561) en Henrika Krijnen (zie 317). Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 22-10-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Johannes Maria Klijnman, ongeveer 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1878 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christoffel Johannes Klijnman en Maria Catharina Elisabeth Reuters.


Kind van Petronella en Wilhelmus:


1 Christoffel (Chris) Klijnman, geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 319.


319 Christoffel (Chris) Klijnman is geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Johannes Maria Klijnman en Petronella Post (zie 318). Chris trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1951 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // collega] met Gerdina Adriana (Dien) van Schaik, ongeveer 28 jaar oud. Dien is geboren op 02-02-1923 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Adrianus van Schaik en Gerdina Johanna Henderson.


320 Michiel Post is geboren op 19-02-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 561) en Henrika Krijnen (zie 317).

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Michiel trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje de Graaf, ongeveer 29 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen de Graaf en Johanna Bollebakker.


Kinderen van Michiel en Aaltje:


1 Hendrika Johanna Post, geboren op 13-06-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Antonia Johanna Theodora Post, geboren op 16-11-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


321 Roelof Post is geboren op 11-10-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 561) en Henrika Krijnen (zie 317).

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Roelof:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Zwaantje Majoor, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1918 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 17-08-1918 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Roelof Post]. Zwaantje is geboren omstreeks 1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis (Jan) Majoor en Anna Fokker. Zwaantje is overleden op 17-08-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 38 jaar oud.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 19-02-1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Boon, ongeveer 45 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1874 in Leeuwarden, Friesland, Nederland, dochter van Abraham Boon en Elisabeth Maria de Jong.


Kinderen van Roelof en Zwaantje:


1 Hendrika Johanna Petronella Maria Post, geboren op 21-05-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Johanna Hendrica Wilhelmina Antonette Post, geboren op 01-12-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 322.

3 Antonia Johanna Gijsberta Post, geboren op 11-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


322 Johanna Hendrica Wilhelmina Antonette Post is geboren op 01-12-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roelof Post (zie 321) en Zwaantje Majoor.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 14-09-1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.3E;fol.17v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Mannes Spijker, ongeveer 26 jaar oud. Mannes is geboren omstreeks 1906 in Assen, Drenthe, Nederland, zoon van Harm Spijker en Henderekien Vrijen.


323 Antonius Post is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 561) en Henrika Krijnen (zie 317).

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Antonius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Leentje van den Heuvel, ongeveer 27 jaar oud. Leentje is geboren omstreeks 1880 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk van den Heuvel en Jannigje van Ooijen.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Antonius en Leentje:


1 Hendrika Theodora Post, geboren op 12-08-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Johanna Helena Post, geboren op 11-11-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Anna Johanna Post, geboren op 09-03-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


324 Bartholomeüs Johannes Post is geboren op 28-12-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 561) en Henrika Krijnen (zie 317).

Beroep: agent van politie [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeüs trouwde, 27 jaar oud, op 07-11-1912 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 0207; Inv. 8545; akte Nr. 350 // Gelders Archief] met Theodora Maria van den Heuvel, 28 jaar oud. Theodora is geboren op 12-09-1884 in Abcoude-Proosdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Abcoude-Proostdij, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Dirk van den Heuvel en Jannigje van Ooijen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1884 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; In.525; N48 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Bartholomeüs en Theodora:


1 Anna Johanna Theodora Post, geboren op 10-07-1914 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

2 Antonius Post, geboren op 18-12-1915 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

3 Theodorus Post, geboren op 18-12-1915 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

4 Hendrikus Bartholomeus Post, geboren op 02-11-1917 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

5 Bartholomeus Maria Post, geboren op 13-07-1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 325.

6 Gerarda Magdalena Post, geboren op 10-04-1923 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.

7 Bernardus Joseph Post, geboren op 20-04-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


325 Bartholomeus Maria Post is geboren op 13-07-1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Henny Savanije], zoon van Bartholomeüs Johannes Post (zie 324) en Theodora Maria van den Heuvel. Bartholomeus is overleden.

Beroep: fietsenmaker / verzekeringsagent [bron: familie]

Bartholomeus trouwde met Hermanna Savanije. Hermanna is een dochter van Henricus Joannes Dominicus Gregorius Savenije en Maria Heijen.


Kinderen van Bartholomeus en Hermanna:


1 Bernadette Post, geboren [bron: GeneaNet // Henny Savanije].

2 Elma Post, geboren [bron: GeneaNet // Henny Savanije].

3 Ingrid Post, geboren [bron: GeneaNet // Henny Savanije].


326 Johanna Post is geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Post (zie 561) en Henrika Krijnen (zie 317). Johanna is overleden omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 26 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-07-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte t 358; Inv. 28; akte Nr. 50 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus Hendrikus van der Voort, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1912 te Bussum)) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Gijsbertus Hendrikus van der Voort 1913]. Gijsbertus is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Frederikus George van der Voort en Alida de Beer. Gijsbertus trouwde later op 26-11-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie] met Matje Maas (geb. 1884)

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

327 Adrianus Post is geboren op 18-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // terugber. huw.akte], zoon van Antonius Post (zie 561) en Henrika Krijnen (zie 317). Adrianus is overleden op 12-03-1963 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: grafmonument (oude RK begraafplaats te Bussum)].

Beroep: barbier [bron: Wie Was Wie]

Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T. 358; Inv.28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje de Ruijter, 22 jaar oud. Gerritje is geboren op 21-11-1892 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Arie de Ruijter en Maria Post. Gerritje is overleden op 31-12-1981 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud [bron: grafmonument (oude RK begraafplaats te Bussum)].


Kinderen van Adrianus en Gerritje:


1 Antonius Arie Wilhelmus Post, geboren op 28-?-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

2 Adrianus Johannes Post, geboren op 07-09-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

3 Adrianus Michiel Post, geboren op 23-05-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].


328 Tijmen Krijnen is geboren op 24-04-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen (zie 287) en Johanna (Jannetje) Ravesloot. Tijmen is overleden op 23-11-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Tijmen trouwde, 26 jaar oud, op 11-02-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Jansen Calis, 41 jaar oud. Cornelia is geboren op 27-11-1842 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Rutsen Calis en Grietje Cornelissen Majoor. Cornelia trouwde voorheen op 03-05-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie//huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 3 / Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Fokker (±1842-±1883). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1883 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven van Cornelia Jansen Calis 1884)].


Kind van Tijmen en Cornelia:


1 Johannes Krijnen, geboren op 29-12-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 329.


329 Johannes Krijnen is geboren op 29-12-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Krijnen (zie 328) en Cornelia Jansen Calis. Johannes is overleden op 30-12-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 50 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw,akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 36 // Noord-Hollands Archief] met Gertruida Hendrika Koelink, ongeveer 33 jaar oud. Gertruida is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus Koelink en Anna Maria Post.


Kinderen van Johannes en Gertruida:


1 Hendrikus Krijnen, geboren op 14-02-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 13-08-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud.

2 Timotheus (Tijmen) Krijnen, geboren op 14-02-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 330.

3 Hendrikus Johannes Krijnen, geboren op 03-10-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 24-02-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud.

4 Cornelis Johannes (Cor) Krijnen, geboren op 25-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 331.

5 Anna Cornelia Krijnen, geboren op 23-06-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 334.

6 Cornelia Anna Krijnen, geboren op 22-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 335.

7 Johanna Maria (Jo) Krijnen, geboren op 30-10-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 336.

8 Petronella Hendrika Krijnen, geboren op 16-09-1925 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 342.

9 Geertruida Hendrika Krijnen, geboren op 16-09-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 343.


330 Timotheus (Tijmen) Krijnen is geboren op 14-02-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Krijnen (zie 329) en Gertruida Hendrika Koelink. Timotheus is overleden op 05-06-1978 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud. Timotheus trouwde, 34 jaar oud, op 12-02-1947 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Hendrika de Haan.


331 Cornelis Johannes (Cor) Krijnen is geboren op 25-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Krijnen (zie 329) en Gertruida Hendrika Koelink. Cor is overleden op 27-04-1980 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud. Cor trouwde, 25 jaar oud, op 15-04-1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Johanna de Gooijer, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 12-08-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Gooijer en Pietje Westerveld.


Kinderen van Cor en Johanna: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 332 en 333 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Johannes Cornelis HendrikusTimotius Krijnen

2 Cornelis Theodorus (Cor) Krijnen


334 Anna Cornelia Krijnen is geboren op 23-06-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Johannes Krijnen (zie 329) en Gertruida Hendrika Koelink. Anna is overleden op 06-04-1993 in Hilvesum, Huize "De Stolpen", 74 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 19-12-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Cornelis Hendricus (Kees) Calis, 35 jaar oud. Zie 145 voor persoonsgegevens van Kees.


Kinderen van Anna en Kees: zie 145.


335 Cornelia Anna Krijnen is geboren op 22-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen (zie 329) en Gertruida Hendrika Koelink. Cornelia is overleden op 06-04-1993 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud. Cornelia trouwde, 35 jaar oud, op 24-10-1956 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Wilhelmus Griffioen, ongeveer 46 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Gerardus Griffioen en Antonia van den Brink.


336 Johanna Maria (Jo) Krijnen is geboren op 30-10-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen (zie 329) en Gertruida Hendrika Koelink. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 30-06-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Gerardus (Gerrit) Krijnen, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 03-03-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk. Gerrit is overleden op 25-10-1990 in Den Horn, prov. Groningen, Nederland, 66 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].


Kinderen van Johanna en Gerrit: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, hierdoor worden de nrs 337 t/m 341 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Timotheus Johannes Gerardus (Timo) Krijnen

2 Geertruida Petronella Sophia Krijnen

3 Johannes Gerardus Timotheus Krijnen

4 Sophia Krijnen

5 Hendrikus Gerardus Johannes Krijnen

6 Gerardus Johannes Maria Krijnen


342 Petronella Hendrika Krijnen is geboren op 16-09-1925 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen (zie 329) en Gertruida Hendrika Koelink. Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 12-09-1951 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met H. Mentink.


343 Geertruida Hendrika Krijnen is geboren op 16-09-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen (zie 329) en Gertruida Hendrika Koelink. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Johannes Cornelis (Jan) van der Geest, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren in Bussum, Noord-Holland, Nederland op 26-02-1922, zoon van J. van der Geest en A.M. Bouwman.


344 Machiel Krijnen is geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen (zie 287) en Johanna (Jannetje) Ravesloot.

Beroep: boerenknecht / los arbeider [bron: Wie Was Wie]

Machiel trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 18-07-1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 42 // Noord-Hollands Archief] met Hendrica Tabak, ongeveer 27 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Tabak en Gerritje Huizing.


Kind van Machiel en Hendrica:


1 Alida Krijnen, geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 345.


345 Alida Krijnen is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Krijnen (zie 344) en Hendrica Tabak. Alida trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 05-05-1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 84 // Noord-Hollands Archief] met Quirinus Hendrikus van der Kleij, ongeveer 24 jaar oud. Quirinus is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van der Kleij en Klaasje Verhoef.

Beroep: steenhouwer [bron: Wie Was Wie]


346 Jacob Meuwisse Krijnen is geboren omstreeks 1814 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235)

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Jacob trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 28-04-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda (Gerritje) de Jong, ongeveer 27 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1816 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus de Jong en Cornelia Beek.


Kinderen van Jacob en Gerritje:


1 Cornelia Krijnen, geboren op 06-04-1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 347.

2 Cornelia Krijnen, geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 366.

3 Hermanus Krijnen, geboren op 02-12-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 367.

4 Klasina Krijnen, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 371.


347 Cornelia Krijnen is geboren op 06-04-1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Meuwisse Krijnen (zie 346) en Gerarda (Gerritje) de Jong. Cornelia is overleden op 11-08-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 13-01-1870 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Hagen, 30 jaar oud. Hendrik is geboren op 29-04-1839 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes Hagen en Beatrix Spruit.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Cornelia en Hendrik:


1 Adriana Gerarda Hagen, geboren omstreeks 1871 in Vreeland, Utrecht, Nederland. Volgt 348.

2 Johannes Hagen, geboren omstreeks 1873 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 349.

3 Beatrix Hagen, geboren omstreeks 1875 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 350.

4 Cornelia Hagen, geboren omstreeks 1877 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland. Cornelia is overleden op 31-07-1884 in Nederhost den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 7 jaar oud.

5 Jacobus Hagen, geboren op 30-08-1879 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Jacobus is overleden op 20-02-1882 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud.

6 Gerarda Hagen, geboren op 30-08-1879 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Gerarda is overleden op 25-06-1880 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 9 maanden oud.

7 Jacobus Hagen, geboren op 18-04-1882 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 365.


348 Adriana Gerarda Hagen is geboren omstreeks 1871 in Vreeland, Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Hagen en Cornelia Krijnen (zie 347). Adriana trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-07-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus van Schaik, ongeveer 32 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Schaik en Cornelia van Munster.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


349 Johannes Hagen is geboren omstreeks 1873 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Hagen en Cornelia Krijnen (zie 347). Johannes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 18-04-1902 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Margretha Gelhard, ongeveer 32 jaar oud. Margretha is geboren omstreeks 1870 in Wijk bij Duurstede, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Wilhelm Gelhard en Anna Maria Balhazar.


350 Beatrix Hagen is geboren omstreeks 1875 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Hagen en Cornelia Krijnen (zie 347). Beatrix trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-07-1900 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Petrus van Blokland, ongeveer 35 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1865 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Sophia van Blokland.


Kinderen van Beatrix en Petrus:


1 Petrus Hendrikus van Blokland, geboren op 21-04-1901 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 351.

2 Helena Cornelia van Blokland, geboren op 16-07-1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 352.

3 Hendrikus Petrus van Blokand, geboren op 28-02-1906 in Weesperkarspel, Weep, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 02-04-1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 84 jaar oud. Hij is begraven op 04-05-1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Gerardus Antonius (Gerard) van Blokland, geboren op 31-01-1910 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 353.

5 Sofia M. van Blokland, geboren omstreeks 1911 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 359.

6 Cornelia H. M. van Blokland, geboren op 15-10-1914 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Cornelia is overleden op 26-09-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 13 jaar oud. Zij is begraven op 29-09-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


351 Petrus Hendrikus van Blokland is geboren op 21-04-1901 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus van Blokland en Beatrix Hagen (zie 350). Petrus is overleden op 18-01-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 45 jaar oud. Petrus trouwde [bron: familie // grafmonument] met Johanna van Emden. Johanna is geboren op 10-01-1898, dochter van NN van Emden en NNdeNN. Johanna is overleden op 11-08-1950 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 52 jaar oud [bron: grafmonument (oude RK begraafplaats te Bussum)]. Johanna trouwde later op 11-08-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Bensbergen] met Gezienus Alphons Cornelis van Binsbergen (1889-1978).


352 Helena Cornelia van Blokland is geboren op 16-07-1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Petrus van Blokland en Beatrix Hagen (zie 350). Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Petrus Johannes Jacobus van Breemen, ongeveer 22 jaar oud. Petrus is geboren op 02-09-1908 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer.

Beroep: baker [bron: parenteel van Claes Heerschop]


Kinderen van Helena en Petrus: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Beatrix Elisabeth Cornelia (Bea) van Breemen

2 Cornelis (Co) van Breemen

3 Elisabeth (Els) van Breemen

4 Gerarda (Gerarda) van Breemen

5 Peter (Piet) van Breemen

6 Petrus Johannes van Breemen


353 Gerardus Antonius (Gerard) van Blokland is geboren op 31-01-1910 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus van Blokland en Beatrix Hagen (zie 350). Gerard is overleden op 12-12-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud. Hij is begraven op 16-12-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerard trouwde [bron: familiearchief // als ouder van gehuwd kind] met Anna van Emden. Anna is geboren op 29-03-1917, dochter van NN van Emden en NNdeNN. Anna is overleden op 02-08-2001 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 84 jaar oud.

Kinderen van Gerard en Anna: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 354 t/m 358 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Peter van Blokland

2 Gerardus (Boy) van Blokland

3 J.H. M (Paul) van Blokland

4 Theodora Theresia Maria (Thea) van Blokland

5 Mieke van Blokland

6 P. H. M. van Blokland


359 Sofia M. van Blokland is geboren omstreeks 1911 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Petrus van Blokland en Beatrix Hagen (zie 350). Sofia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Johannes Petrus Cornelis van Breemen, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren op 24-01-1911 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer. Hij is gedoopt op 24-01-1911 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop].

Beroep: brandstoffenhandelaar [bron: Parenteel van Claes Heerschop],


Kinderen van Sofia en Johannes:12 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 360 t/m 364 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Petrus (Piet) van Breemen

2 Elisabeth Beatrix Maria (Bep) van Breemen

3 Beatrix Elisabeth Cornelia Maria (Bea) Breemen

4 Maria Jozefina Beatrix (Ria) van Breemen

5 Jacobus Cornelis Maria van Breemen

6 Cornelia Helena Maria (Olly) van Breemen

7 Helena Margaretha Maria (Leny) van Breemen

8 Johannes Hermaus Maria (Hans) Breemen.

9 Margaretha Sophia Maria (Marijke) Breemen

10 Hermanus Gerardus Maria (Jerry) van Breemen

11 Jozefina Breemen

12 Sophia Beatrix Maria


365 Jacobus Hagen is geboren op 18-04-1882 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Hendrik Hagen en Cornelia Krijnen (zie 347).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1905 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Catharina van der Vuurst, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Catharina: Wie Was Wie // voogd van de bruid Tijmen van der Vuurst; toeziend voogd van de bruid Jan de Bruijn.

Catharina is geboren op 04-12-1882 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik van de Vuurst en Maria Dekker.


366 Cornelia Krijnen is geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Meuwisse Krijnen (zie 346) en Gerarda (Gerritje) de Jong. Cornelia trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 23-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Boomgaard, ongeveer 31 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joost Boomgaard en Hendrika van Wengen.

Beroep: schipper [bron: Wie Was Wie]


367 Hermanus Krijnen is geboren op 02-12-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Meuwisse Krijnen (zie 346) en Gerarda (Gerritje) de Jong. Hermanus is overleden omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Hermanus:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 25-10-1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Grietje Majoor, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden ehtgenote circa 1883 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Hermanus Krijnen 1884]. Grietje is geboren op 29-01-1850 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Meeuwis Majoor en Wilemtje Vos.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 16-07-1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 56 // Noord-Hollands Archief] met Jansje Majoor, ongeveer 32 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Meeuwis Majoor en Wilemtje Vos.


Kind van Hermanus en Grietje:


1 Gerarda Krijnen, geboren omstreeks 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 368


Kinderen van Hermanus en Jansje:


2 Wilhelmina Krijnen, geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 369.

3 Lambertus Krijnen, geboren omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 370.


368 Gerarda Krijnen is geboren omstreeks 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Krijnen (zie 367) en Grietje Majoor. Gerarda trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 04-05-1907 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 56 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Sacharias de Beer, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1883 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonij Bartholomeus de Beer en Anna Ketelaar.


369 Wilhelmina Krijnen is geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Krijnen (zie 367) en Jansje Majoor. Wilhelmina trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 27-08-1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 183 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Hagen, ongeveer 35 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1884 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Hagen en Petronella (Neeltje) de Jong.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


370 Lambertus Krijnen is geboren omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Krijnen (zie 367) en Jansje Majoor. Lambertus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 07-09-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 239 // Noord-Hollands Archief] met Hesselina Clasina Vermeulen, ongeveer 24 jaar oud. Hesselina is geboren omstreeks 1897 in Culemborg, Gelderland, Nederland, dochter van Arnoldus Vermeulen en Antonia van Sonsbeek.


371 Klasina Krijnen is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Meuwisse Krijnen (zie 346) en Gerarda (Gerritje) de Jong. Klasina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 12-05-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Tijmmen Klarenbeek, ongeveer 29 jaar oud. Zie 129 voor persoonsgegevens van Tijmmen.


372 Marretje Krijnen is geboren omstreeks 1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235) Marretje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-01-1841 in Nigtevecht, Loenen, prov, Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 905; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Joannes Christoffel van Cooten, ongeveer 29 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1812 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hubertus van Cooten en Cornelia Herger.


Kind van Marretje en Joannes:


1 Cornelia van Kooten, geboren omstreeks 1845 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 373.


373 Cornelia van Kooten is geboren omstreeks 1845 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Christoffel van Cooten en Marretje Krijnen (zie 372). Cornelia is overleden op 08-06-1933 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 88 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1933 [bron: Wie Was Wie // o.akte T 463; I 662; N 89 // Het Utrechts Arcief]. Cornelia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 28-10-1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 358.82; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Beuken, ongeveer 33 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1836 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Beuker en Maria Baas. Gerardus is overleden op 27-05-1923 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 87 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1923 [bron: Wie Was Wie // o.akte T 463; I 386; N 81 // Het Utrechts Archief].

Beroep: stalknecht / koetsier [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Cornelia en Gerardus:


1 Maria Beuken, geboren omstreeks 1871 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 374.

2 Johannes Lambertus Beuken, geboren omstreeks 1872 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 376.

3 Margaretha Maria Beuken, geboren omstreeks 1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 377.

4 Anna Maria Beuken, geboren omstreeks 1880 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 378.

5 Hendricus Beuken, geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 379.

6 Bartholomus Beuken, geboren omstreeks 1883 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 380.

7 Cornelis Alphonsius Beuken, geboren omstreeks 1884 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 381.

8 Gerard Marinus Johannes Beuken, geboren omstreeks 1889 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 382.


374 Maria Beuken is geboren omstreeks 1871 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Beuken en Cornelia van Kooten (zie 373).

Beroep: winkelierster [bron: Wie Was Wie]

Maria:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17-06-1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Joseph Buisman, ongeveer 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1871 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Buisman en Teuntje Adriana de Korver.

(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 02-06-1904 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Anthoinus Rog, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1876 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Johanna Rog.


Beroep: koetsier [bron: Wie Was Wie]


Kind van Maria en Wilhelmus:


1 Adriana Margaretha Cornelia Buisman, geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 375.


375 Adriana Margaretha Cornelia Buisman is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Joseph Buisman en Maria Beuken (zie 374). Adriana trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 02-07-1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 126 // Noord-Hollands Archief] met Anton Adrianus Rademaker, ongeveer 30 jaar oud. Anton is geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Rademaker en Maria Beijer.

Beroep: koetsier [bron: Wie Was Wie]


376 Johannes Lambertus Beuken is geboren omstreeks 1872 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Beuken en Cornelia van Kooten (zie 373). Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-11-1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 121 // Noord-Hollands Archief] met Thimothea Petronella van Dijk, ongeveer 28 jaar oud. Thimothea is geboren omstreeks 1868 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus van Dijk en Elisabeth Maria Kuijper.


377 Margaretha Maria Beuken is geboren omstreeks 1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Beuken en Cornelia van Kooten (zie 373). Margaretha trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 10-10-1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 104 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Splinterus van Oijen, ongeveer 31 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1869 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Gerardus Wijnandus van Oijen en Maria Elisabeth van Poppel.


378 Anna Maria Beuken is geboren omstreeks 1880 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Beuken en Cornelia van Kooten (zie 373). Anna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 06-02-1906 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 487; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Arnoldus Wilhelminus Ros, ongeveer 26 jaar oud. Arnoldus is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christiaan Ros en Gijsberta Esman.


379 Hendricus Beuken is geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Beuken en Cornelia van Kooten (zie 373). Hendricus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 17-06-1908 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 488; akte Nr. 25 // Het Utrechts Archief] met Jacoba Cornelia van Dijen, ongeveer 32 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1876 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacobus van Dijen en Maria Theresia Rombouts.


380 Bartholomus Beuken is geboren omstreeks 1883 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Beuken en Cornelia van Kooten (zie 373). Bartholomus trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 05-06-1917 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 232; akte Nr. 27 // Het Utrechts Archief] met Maria Cornelia Kerkhof, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1894 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonius Kerkhof en Dina Maria te Zwart.


381 Cornelis Alphonsius Beuken is geboren omstreeks 1884 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Beuken en Cornelia van Kooten (zie 373). Cornelis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 27-11-1912 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 488; akte Nr. 72 // Het Utrechts Archief] met Anna Maria Elisabeth van Dijen, ongeveer 32 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1880 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Franciscus van Dijen en Anna Maria Elisabeth van der Heijden.


382 Gerard Marinus Johannes Beuken is geboren omstreeks 1889 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Beuken en Cornelia van Kooten (zie 373). Gerard is overleden op 11-11-1940 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 51 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1940 [bron: Wie Was Wie // o.akte T 463; I 589; N 147 // Het Utrechts Archief]. Gerard trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 09-05-1911 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr.16 // Het Utrechts Archief] met Cornelia Pas, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Cornelia is geboren omstreeks 1884 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Willem Pas en Gerritje de Bruin.


383 Cornelia (Neeltje) Krijnen is geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meeuwis (Mewis) Krijnen en Cornelia Machielse (Neeltje) Banis (zie 235) Neeltje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 15-05-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Adrianus Uijterwaal, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1822 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arnoldus Uijterwaal en Antje Dorresteijn.


384 Klaassie Janz Majoor is geboren omstreeks 1744 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe], dochter van Joannes Tijmentszen Majoor en Cornelia Klaassen (Neeltien) Andriessen (zie 4). Zij is gedoopt op 20-09-1744 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Klaassie trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 27-04-1769 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe] met Gerrit Pieterze Soon, ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1769 in Laren, Gelderdand, Nederland [bron: gen. van Wilpe]. Gerrit is geboren omstreeks 1746 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe], zoon van Pieter Cornelisz Soon en Matje Cornelis.


Kinderen van Klaassie en Gerrit:


1 Jan Gerrits Zoon, geboren omstreeks 1770 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 19-05-1770 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

2 Neeltje Gerrits Zoon, geboren omstreeks 1771 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 01-08-1771 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

3 Neeltje Gerrits Zoon, geboren omstreeks 1772 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 19-09-1772 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

4 Marretje Gerrits Zoon, geboren omstreeks 1773 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 21-10-1773 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

5 Matje Gertze Zoon, geboren omstreeks 1775 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 385.


385 Matje Gertze Zoon is geboren omstreeks 1775 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Pieterze Soon en Klaassie Janz Majoor (zie 384). Matje is overleden op 27-11-1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 77 jaar oud.

Beroep: landbouwster [bron: Wie Was Wie]

Matje:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20-04-1797 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe // huwelijk // Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Steffen Gijsbertsen Smit, 27 jaar oud. Steffen is geboren op 05-06-1769 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySeach], zoon van Gijsbert Gerrithsen Smit en Ariaantje (Jaantje) Raven. Steffen is overleden op 26-11-1819 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 50 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 16-10-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Willem Harmensz de Graaf, 62 of 63 jaar oud. Willem is geboren in 1760 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen de Graaf en Lijsje Andriessen.


Kinderen van Matje en Steffen:


1 Jaantje Steven Smit, geboren omstreeks 1799 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 386.

2 Gerrit Smit, geboren omstreeks 1802 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 485.

3 Lijsje Smit, geboren omstreeks 1804 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 489.

4 Gijsbert Smit, geboren omstreeks 1806 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 490.

5 Hendrik Steven Smit, geboren omstreeks 1808 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 496.

6 Grietje Smit, geboren op 25-11-1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 503.


386 Jaantje Steven Smit is geboren omstreeks 1799 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Steffen Gijsbertsen Smit en Matje Gertze Zoon (zie 385). Jaantje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-05-1822 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Gerritszoon Willard, ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1796 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Tijmense Willard en Claasje Jacobse Rozendaal.

Beroep: fabrikant [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Jaantje en Jacob:


1 Steven Willard, geboren op 02-02-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 387.

2 Gerrit Willard, geboren op 19-09-1824 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 404.

3 Ruth Jacob Willard, geboren op 25-07-1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 467.

4 Stijntje (Stientje) Willard, geboren op 24-08-1833 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 483.


387 Steven Willard is geboren op 02-02-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Gerritszoon Willard en Jaantje Steven Smit (zie 386).

Beroep: fabrikant [bron: Wie Was Wie]

Steven trouwde, 20 jaar oud, op 17-05-1843 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 73; akte nr. 8 / Noord-Hollands Archief] met Aaltje Bus, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 22-02-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Bus en Marretje Duurland.


Kinderen van Steven en Aaltje:


1 Tijmen Willard, geboren op 24-08-1850 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 388.

2 Jacob Willard, geboren omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 399.

3 Maria Willard, geboren omstreeks 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 401.

4 Johannes Willard, geboren omstreeks 1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 403.


388 Tijmen Willard is geboren op 24-08-1850 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steven Willard (zie 387) en Aaltje Bus.

Beroep: tapijtfabrikant [bron: Wie Was Wie]

Tijmen trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie //huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Geertje Majoor, 30 jaar oud. Geertje is geboren op 03-01-1846 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Cornelis Majoor en Neeltje Majoor.


Kinderen van Tijmen en Geertje:


1 Alida (Aaltje) Willard, geboren omstreeks 1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 389.

2 Cornelia (Neeltje) Willard, geboren op 03-08-1878 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Neeltje is overleden op 26-08-1941 in Neerbosch-Nijmegen, Gelderland, Nederlan, 63 jaar oud.

3 Maria (Marretje) Willard, geboren op 23-11-1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 390.

4 Wilhelmina Willard, geboren op 24-03-1882 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmina is overleden op 09-11-1903 in Neerbosch-Nijmegen, Gelderland, Nederland, 21 jaar oud.

5 Stephanus Willard, geboren op 04-11-1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 391.

6 Geertruda Willard, geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 396.

7 Adriana Willard, geboren omstreeks 1887 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 398.


389 Alida (Aaltje) Willard is geboren omstreeks 1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Willard (zie 388) en Geertje Majoor. Aaltje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-10-1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Clemens van den Brink, ongeveer 23 jaar oud. Clemens is geboren omstreeks 1881 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Corneliszoon van den Brink en Adriana (Adriaantje) Vringer.

Beroep: fabrikant [bron: Wie Was Wie]


390 Maria (Marretje) Willard is geboren op 23-11-1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Willard (zie 388) en Geertje Majoor. Marretje is overleden op 15-01-1950 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud. Marretje trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1906 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus Christiaan Smit, ongeveer 27 jaar oud. Gijsbertus is geboren omstreeks 1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christiaan Smit en Heintje Voskuilen.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Marretje en Gijsbertus:


1 Hendrikus Smit, geboren op 02-12-1907 in Laren, (Het Laarderhoogt).

2 Timotheus Christiaan Smit, geboren op 05-01-1909 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Timotheus is overleden op 17-04-1988 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud.

Beroep: makelaar [bron: Wie Was Wie]


391 Stephanus Willard is geboren op 04-11-1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Willard], zoon van Tijmen Willard (zie 388) en Geertje Majoor. Stephanus is overleden op 28-09-1943 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud [bron: gen. Willard].

Beroep: wever / dir. sociale zaken / organist [bron: gen. Willard]

Stephanus trouwde, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 1924 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Willard] met Johanna Morsing, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1901 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. Willard], dochter van Hermanus Morsing en Geertruida Beijer.


Kinderen van Stephanus en Johanna:


1 Timotheus Hermanus Willard, geboren op 05-10-1925 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 392.

2 Geertruida Theresia Willard, geboren op 05-01-1927 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 393.

3 Antonia Maria Willard, geboren op 30-04-1928 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 394.

4 Wilhelmina Maria Willard, geboren op 12-07-1929 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 395.


392 Timotheus Hermanus Willard is geboren op 05-10-1925 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Willard], zoon van Stephanus Willard (zie 391) en Johanna Morsing.

Beroep: onderwijzer l.o. / [bron: gen. Willard]

Timotheus trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1958 [bron: gen. Willard] met Carolina Johanna Lucia van Rhijn, ongeveer 19 jaar oud. Carolina is geboren omstreeks 1939. [bron: gen. Willard]


Kinderen van Timotheus en Carolina: 4 kinderen genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Johanna Lucia Maria Willard

2 Helena Carolina Maria Wilard

3 Monica Aleida Maria Wilard

4 Margretha Lydia Maria Willard


393 Geertruida Theresia Willard is geboren op 05-01-1927 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Stephanus Willard (zie 391) en Johanna Morsing. Geertruida trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1957 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Willard] met Anthonius Petrus Jozeph Paalvast, ongeveer 32 jaar oud. Anthonius is geboren in 1925 in Poeldijk-Westland, Zuid-Holland, Nederland.


Kinderen van Geertruida en Anthonius: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Anthonius Stephanus Paalvast

2 Stephanus Herman Paalvast

3 Marcellinus Joannes Christiaan Paalvast


394 Antonia Maria Willard is geboren op 30-04-1928 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Stephanus Willard (zie 391) en Johanna Morsing. Antonia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1953 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Willard] met Pierre Kummer, ongeveer 24 jaar oud. Pierre is geboren omstreeks 1929.


395 Wilhelmina Maria Willard is geboren op 12-07-1929 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Stephanus Willard (zie 391) en Johanna Morsing. Wilhelmina is overleden op 16-04-1983 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, 53 jaar oud. Wilhelmina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1956 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Willard] met Gerardus (Gerard) van der Mey, ongeveer 27 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem (Willem) van der Mey en Maria Rigter. Gerard is overleden omstreeks 1993 in Haarlem, ongeveer 64 jaar oud.


Kinderen van Wilhelmina en Gerard: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Ronald Petrus van der Meij

2 Mark Michael Maria van der Meij

3 Wouter Maarten Maria Meij


396 Geertruda Willard is geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Willard (zie 388) en Geertje Majoor. Geertruda trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 12-05-1909 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Theodorus van den Brink, ongeveer 23 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Corneliszoon van den Brink en Adriana (Adriaantje) Vringer.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kind van Geertruda en Hendrikus:


1 Adriana Geertruida Maria van den Brink, geboren op 21-05-1914 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 397.


397 Adriana Geertruida Maria van den Brink is geboren op 21-05-1914 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis], dochter van Hendrikus Theodorus van den Brink en Geertruda Willard (zie 396). Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 19-10-1938 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis] met Cornelis Nicolaas Calis, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 18-11-1914 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis], dochter van Gerrit Calis en Oedilia Calis.


398 Adriana Willard is geboren omstreeks 1887 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Willard (zie 388) en Geertje Majoor. Adriana trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 07-05-1912 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Willem Pandelaar, ongeveer 27 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Pandelaar en Adriana Brouwer.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


399 Jacob Willard is geboren omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steven Willard (zie 387) en Aaltje Bus.

Beroep: fabrikant [bron: Wie Was Wie]

Jacob trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 31-05-1881 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte nr. 8 / Noord-Hollands Archief] met Grietje Majoor, ongeveer 32 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1849 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Cornelis Majoor en Neeltje Majoor.


Kind van Jacob en Grietje:


1 Steffen Willard, geboren omstreeks 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 400.


400 Steffen Willard is geboren omstreeks 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Willard (zie 399) en Grietje Majoor.

Beroep: koedekfabrikant [bron: Wie Was Wie]

Steffen trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 15-10-1919 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw. akte T 358; Inv. 73; akte nr.36 / Noord-Hollands Archief] met Anna de Boer, ongeveer 35 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1884 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Boer en Aaltje Rigter.


401 Maria Willard is geboren omstreeks 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Steven Willard (zie 387) en Aaltje Bus.

Maria:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 09-05-1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte nr. 11 / Noord-Hollands Archief] met Pieter (Piet) Bakker, ongeveer 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1892 te Laren) [bron: Wie Was Wie (hertrouwen Maria willard na weduwleven 1893)]. Piet is geboren omstreeks 1847 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steven Bakker en Grietje Majoor. Piet is overleden omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 45 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 30-08-1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte nr. 13 / Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Gerardus Aarts, ongeveer 54 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1839 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrikus Thomas Aarts en Johanna van de Posthoorn. Hendrikus is weduwnaar van Barbara Johanna de Haan (±1840-±1892), met wie hij trouwde op 23-04-1873 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 801; akte Nr. 20 // Het Utrechts Archief].

Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Maria en Piet:


1 Maria Wilhelmina Bakker, geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 402.


402 Maria Wilhelmina Bakker is geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter (Piet) Bakker en Maria Willard (zie 401). Maria trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-01-1920 in Culemborg, Gelderland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 0207; Inv.-- akte Nr.4 // Gelders Archief] met Marinus Nicolaas Johannes van Blokland, ongeveer 22 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1898 in Culemborg, Gelderland, Nederland, zoon van Marinus van Blokland en Maria van Meerwijk.

Beroep: sigarenmaker [bron: Wie Was Wie]


403 Johannes Willard is geboren omstreeks 1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steven Willard (zie 387) en Aaltje Bus.

Beroep: fabrikant [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-08-1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte nr. 9 / Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Koster, ongeveer 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Koster en Klaasje Veen.


404 Gerrit Willard is geboren op 19-09-1824 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Gerritszoon Willard en Jaantje Steven Smit (zie 386). Gerrit is overleden op 26-02-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud.

Beroep: landbouwer / vrachtrijder [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje Vos, 23 jaar oud. Klaasje is geboren op 22-12-1827 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Steven Vos en Oetje Dekker. Klaasje is overleden op 23-11-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 85 jaar oud.

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Gerrit en Klaasje:


1 Steven Willard, geboren omstreeks 1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 405.

2 Jaantje Willard, geboren op 18-08-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 407.

3 Wilhelmina Willard, geboren op 25-04-1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 412.

4 Martha Willard, geboren op 09-02-1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 421.

5 Gerrit Willard, geboren op 25-04-1864 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 434.

6 Anthonia (Teuntje) Willard, geboren omstreeks 1865 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 438.

7 Steffen Willard, geboren omstreeks 1867 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 464.

8 Mietje Willard, geboren omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 465.

9 Klaasje Willard, geboren omstreeks 1870 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 466.


405 Steven Willard is geboren omstreeks 1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos.

Beroep: opzichter [bron: Wie Was Wie]

Steven trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 24-11-1884 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Klarenbeek, ongeveer 32 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1852 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Arie Klarenbeek en Mietje Vos.


Kind van Steven en Marretje:


1 Gerardus Stephanus Willard, geboren omstreeks 1892 in ’s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 406.


406 Gerardus Stephanus Willard is geboren omstreeks 1892 in ’s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Steven Willard (zie 405) en Marretje Klarenbeek. Gerardus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 18-04-1913 in Wateringen, Zuid-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // akte 1 // Historisch Archief Westland] met Maria Catharina Noordermeer, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1890 in Wateringen, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Lourens Noordermeer en Maria Catharina Zaat.


407 Jaantje Willard is geboren op 18-08-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos.

Beroep: werkster [bron: Wie Was Wie]

Jaantje:

(1) trouwde, 32 jaar oud, op 09-05-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Cornelus Sibbing, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1897 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Jaantje Willard 1898)]. Cornelus is geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zn van Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven. Cornelus is overleden omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 34 jaar oud.

Beroep: schipper [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 14-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Izaak Banis, ongeveer 48 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 31-12-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (echtscheiding om niet vermelde redenen) [bron: Wie Was Wie / echtsch.akte T 358 Inv. 28; akte Nr. 91 / Noord-Hollands Archief]. Zie 233 voor persoonsgegevens van Izaak.


Kinderen van Jaantje en Cornelus:


1 Maria (Marie) Sibbing, geboren op 22-09-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 408.

2 Klasina Sibbing, geboren op 19-04-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 410.

3 Cornelia Helena Sibbing, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 411.


408 Maria (Marie) Sibbing is geboren op 22-09-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelus Sibbing en Jaantje Willard (zie 407). Marie is overleden [bron: gen.familie Sibbing // MyHeritage].

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Marie:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-03-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 15 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Bos, ongeveer 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 19-03-1920 in Bussum 19-03-1920 // 19-08-1920 (reden echtscheiding onbekend) [bron: Wie Was Wie // scheid.akte T 385; Inv. 28; akte Nr. 103 // Noord-Hollands Archief]. Cornelis is geboren omstreeks 1896 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Bokke Bos en IJtje Meijer.

Beroep: korporaal der artillerie [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.familie Sibbing // MyHeritage] met Franciscus Johannes (Frans) Tempelman, ongeveer 32 jaar oud. Frans is geboren in 05-1891 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.familie Sibbing // MyHeritage], zoon van Johannes Lodewikes Tempelman en Wilhelmina Johanna Boomkens. Frans is overleden op 24-03-1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 48 jaar oud [bron: gen.familie Sibbing // MyHeritage].

Kind van Marie en Frans:


1 Franciscus Cornelis Tempelman, geboren op 24-04-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 409.


409 Franciscus Cornelis Tempelman is geboren op 24-04-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.familie Sibbing // MyHeritage], zoon van Franciscus Johannes (Frans) Tempelman en Maria (Marie) Sibbing (zie 408). Franciscus is overleden op 25-04-1996 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: gen.familie Sibbing // MyHeritage]. Franciscus trouwde [bron: gen.famile Sibbing // MyHeritage] met Engelina Grada Maria van Rhijn. Engelina is geboren op 03-08-1923 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.familie Sibbing // MyHeritage]. Engelina is overleden op 01-08-1997 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: gen.familie Sibbing // MyHeritage].


410 Klasina Sibbing is geboren op 19-04-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Zegzwal], dochter van Cornelus Sibbing en Jaantje Willard (zie 407). Klasina is overleden op 07-01-1945 in Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland, 49 jaar oud [bron: GeneaNet // Zegzwal]. Klasina trouwde, 24 jaar oud, op 17-09-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 103 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Carolus van Rijn, 22 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 24-05-1897 in Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Zegzwal], zoon van Antonius Gerardus van Rijn en Adriana Wiesje. Wilhelmus is overleden op 18-01-1981 in Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland, 83 jaar oud [bron: GeneaNet // Zegzwal].

Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]


411 Cornelia Helena Sibbing is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelus Sibbing en Jaantje Willard (zie 407). Cornelia trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 07-07-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 78 // Noord-Hollands archief] met Antonius Dijkman, ongeveer 26 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Dijkman en Aaltje de Jong.

Beroep: brandstoffenhandelaar [bron: Wie Was Wie]


412 Wilhelmina Willard is geboren op 25-04-1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos. Wilhelmina is overleden op 31-08-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 34 jaar oud, op 02-05-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus Fokker, 32 jaar oud. Lambertus is geboren op 27-11-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Cornelisz Fokker en Maria (Marritje) Puijk. Lambertus is overleden op 23-03-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud. Hij is begraven op 26-03-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Lambertus trouwde later op 22-02-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johanna van den Dijssel (1871-1949).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Wilhelmina en Lambertus:


1 Maria Klasina Fokker, geboren op 05-04-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 413.

2 Gerardus (Gerrit) Fokker, geboren op 07-11-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 414.

3 Gerardus Fokker, geboren op 07-07-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerardus is overleden op 17-10-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.

4 Gerrit Fokker, geboren op 30-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerrit is overleden op 25-11-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.

5 Klaasje Maria Fokker, geboren op 10-12-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 420.


413 Maria Klasina Fokker is geboren op 05-04-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Fokker en Wilhelmina Willard (zie 412). Maria is overleden op 18-10-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 96 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 08-09-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 115 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus van den Berg, 25 jaar oud. Hendrikus is geboren op 05-05-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus van den Berg en Johanna van Wengen. Hendrikus is overleden op 05-07-1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud.

Beroep: gemeentearbeider [bron: Wie Was Wie]


414 Gerardus (Gerrit) Fokker is geboren op 07-11-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Fokker en Wilhelmina Willard (zie 412). Gerrit is overleden op 24-08-1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud. Hij is begraven op 27-08-1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: chauffeur gemeente-reinigingsdiest [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 02-08-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 98 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria (Anna) Krijnen, 22 jaar oud. Anna is geboren op 10-11-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Krijnen en Johanna Kuijer. Anna is overleden op 20-11-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud. Zij is begraven op 23-11-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Gerrit en Anna:


1 Lambertus Johannes (Bep) Fokker, geboren op 19-12-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 415.

2 Johanna (Jo) Fokker, geboren op 20-11-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 416.

3 Wilhelmina Johanna Fokker, geboren op 29-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 417.

4 Gerardus (Gerrit) Fokker, geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 418.

5 Richarda Fokker, geboren omstreeks 1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Richarda is overleden omstreeks 1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud.

6 Richarda (Riek) Fokker, geboren omstreeks 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 419.


415 Lambertus Johannes (Bep) Fokker is geboren op 19-12-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Fokker (zie 414) en Johanna Maria (Anna) Krijnen. Bep is overleden op 08-02-1990 in Wilnis, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud. Hij is begraven op 12-02-1990 in Wilnis, Noord-Holland, Nederland. Bep trouwde [bron: Genealogie Puyk/Puijk,Puik] met Corrie (Puijk?)(in leven achternaam onbekend).


416 Johanna (Jo) Fokker is geboren op 20-11-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Fokker (zie 414) en Johanna Maria (Anna) Krijnen. Jo trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1952 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Puyk/Puijk, Puik] met Adrianus (Arie) Post, 28 jaar oud. Arie is geboren op 05-06-1924 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Beroep: loonwerker [bron: familie]


417 Wilhelmina Johanna Fokker is geboren op 29-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Fokker (zie 414) en Johanna Maria (Anna) Krijnen. Wilhelmina trouwde [bron: Genealogie Puijk/Puyk, Puik] met Johan (Joop) Puyk. Joop is geboren op 05-05-1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Puijk en Meinsje van der Veer. Joop is overleden op 07-11-1997 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud.


418 Gerardus (Gerrit) Fokker is geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Fokker (zie 414) en Johanna Maria (Anna) Krijnen. Gerrit trouwde [bron: Genealogie Puyk/Puijk,Puik] met Els de Graaf. Els is geboren omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis de Graaf en NNdeNN.


419 Richarda (Riek) Fokker is geboren omstreeks 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Fokker (zie 414) en Johanna Maria (Anna) Krijnen. Riek trouwde [bron: Genealogie Puyk/Puijk,Puik] met Gijsbertus (Gijs) de Graaf. Gijs is geboren omstreeks 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis de Graaf en NNdeNN.


420 Klaasje Maria Fokker is geboren op 10-12-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Fokker en Wilhelmina Willard (zie 412). Klaasje is overleden op 27-10-1996 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 93 jaar oud. Klaasje trouwde, 22 jaar oud, op 06-05-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: genealogie / Fokker // Stamboom Calis Laren] met Rutgerus Cornelis Calis, 21 jaar oud. Zie 135 voor persoonsgegevens van Rutgerus.


Kinderen van Klaasje en Rutgerus: zie 135.


421 Martha Willard is geboren op 09-02-1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos. Martha is overleden op 25-02-1950 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud. Martha trouwde, 22 jaar oud, op 13-10-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Koelink, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 19-09-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Koelink en Neeltje van Meeteren. Johannes is overleden op 14-02-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud.

Beroep: veehouder [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Martha en Johannes:


1 Cornelia Clasina Koelink, geboren op 07-05-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 422.

2 Klasina Maria Koelink, geboren op 25-04-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 423.

3 Hendrika Alida Koelink, geboren op 12-03-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 424.

4 Gerarda Antonia Koelink, geboren op 23-02-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 425.

5 Hendrikus Gerardus Koelink, geboren op 28-02-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 426.

6 Marie Anna Koelink, geboren op 03-08-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 427.

7 Anne Jacoba Koelink, geboren op 19-02-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 428.

8 Gerardus Jacobus Koelink, geboren op 05-01-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 430.

9 Wilhelmina Elisabeth Koelink, geboren op 10-08-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 431.

10 Wilhelmus Johannes Koelink, geboren op 10-08-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 432.

11 Johannes Koelink, geboren op 02-07-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 433.


422 Cornelia Clasina Koelink is geboren op 07-05-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Cornelia is overleden op 13-04-1965 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 12-07-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 58 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus Roelof Dashorst, 27 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 03-01-1884 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Dashorst en Everarda Barbara de Haan. Gijsbertus is overleden op 28-03-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud.

Beroep: brievenbesteller [bron: gen. Willard]


Kinderen van Cornelia en Gijsbertus:


1 Everarda Martha Dashorst, geboren omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Martha Everarda Dashorst, geboren op 11-03-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Martha is overleden op 20-02-1959 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud.

3 Gerardus Johannes Dashorst, geboren omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Johanna Maria Dashorst, geboren omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Leo Dashorst, geboren omstreeks 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

6 Clasina Gerarda Dashorst, geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

7 Barbara Anna Dashorst, geboren in 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

8 Hendrika Theresia Maria Dashorst, geboren omstreeks 1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

9 Johannes Leonardus Dashorst, geboren op 15-04-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden op 31-05-1996 in ’s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, 68 jaar oud.

10 Cornelia Alphonsa Maria Dashorst, geboren op 02-08-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Cornelia is overleden op 29-04-1989 in Enschede, Overijssel, Nederland, 57 jaar oud.


423 Klasina Maria Koelink is geboren op 25-04-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Klasina trouwde, 23 jaar oud, op 12-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Willem (Willem) Dorresteijn, ongeveer 25 jaar oud. Zie 260 voor persoonsgegevens van Willem.


Kind van Klasina en Willem: zie 260.


424 Hendrika Alida Koelink is geboren op 12-03-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Hendrika is overleden op 26-09-1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 13-08-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte. Nr. 58 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Nicolaas ter Weijde, ongeveer 24 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan ter Weijde en Johanna van Ernst.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


425 Gerarda Antonia Koelink is geboren op 23-02-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Gerarda is overleden op 18-10-1984 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 91 jaar oud. Gerarda trouwde, 22 jaar oud, op 23-07-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Franciscus Hartong, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1888 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Jacobus Hartong en Alida (Aaltje) Ernst.

Beroep: boomkweker [bron: Wie Was Wie]


426 Hendrikus Gerardus Koelink is geboren op 28-02-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Hendrikus is overleden omstreeks 1972 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 77 jaar oud.

Beroep: bloemist [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 06-07-1918 in Anna Paulowna, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 10; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Johanna (Anna) Op ’t Veld, 19 of 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1972 in Bussum (door overlijden echtgenoot circa 1972 Bussum) [bron: Stamboom Willard]. Anna is geboren in 1898 in Anna Paulowna, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Op ’t Veld en Grietje Kraakman.


427 Marie Anna Koelink is geboren op 03-08-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Marie is overleden op 19-05-1967 in Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland, 69 jaar oud. Marie trouwde, 21 jaar oud, op 18-06-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 65 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Hendrikus Olsthoorn, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 19-05-1967 in Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 19-05-1967) [bron: familie]. Gerardus is geboren omstreeks 1892 in Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Olsthoorn en Maria Wubben.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


428 Anne Jacoba Koelink is geboren op 19-02-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Anne is overleden op 18-10-1977 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Anne trouwde, 20 jaar oud, op 10-09-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 101 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Franciscus Maria Elshof, ongeveer 24 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1895 in Schiedam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Petrus Elshof en Johanna Jacoba van der Helm.

Beroep: schoenmaker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Anne en Antonius:


1 Franciscus Petrus Elshof, geboren op 23-06-1921 in Schiedam, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 429.


429 Franciscus Petrus (Frans) Elshof is geboren op 23-06-1921 in Schiedam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Antonius Franciscus Maria Elshof en Anne Jacoba Koelink (zie 428). Franciscus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1953 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Geertruida Maria (Truus) Ruizendaal, ongeveer 32 jaar oud. Geertruida is geboren op 18-07-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Ruizendaal en Jacoba Maria Wiegmans.


430 Gerardus Jacobus Koelink is geboren op 05-01-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421).

Beroep: groentehandelaar [bron: De Valk geneaogie-pages]

Gerardus trouwde, 26 jaar oud, op 20-07-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: De Valk geneaogie- pages] met Gertrude Wessels, ongeveer 22 jaar oud. Gertrude is geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


431 Wilhelmina Elisabeth Koelink is geboren op 10-08-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Wilhelmina is overleden op 05-09-1988 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Wilhelmina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: De Valk geneaogie-pages], met Hendrikus Theodorus Fokker, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 05-09-1988 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 05-09-1988) [bron: Genealogie Fokker / Vocker]. Hendrikus is geboren op 29-04-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Fokker en Johanna Verver. Hendrikus is overleden op 23-12-1992 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 92 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1992 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


432 Wilhelmus Johannes Koelink is geboren op 10-08-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421).

Beroep: tuinman [bron: De Valk geneaogie-pages],

Wilhelmus trouwde, 30 jaar oud, op 22-04-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: De Valk geneaogie-pages], met Ida Louise Smeding, ongeveer 28 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1905 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.


433 Johannes Koelink is geboren op 02-07-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: persoonskaart // Martha Willard], zoon van Johannes Koelink en Martha Willard (zie 421). Johannes is overleden op 12-02-1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: De Valk geneaogie- pages]

Beroep: groentehandelaar [bron: De Valk geneaogie-pages]

Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-08-1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: De Valk genealogie-pages // huwelijk] met Johanna Hagen, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 12-09-1912 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: De Valk geneaogie- pages], dochter van Wouter Hagen en Jannetje Oosterbroek.


434 Gerrit Willard is geboren op 25-04-1864 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos. Gerrit is overleden op 19-08-1932 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, 68 jaar oud.

Beroep: glazenwasser [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1890 in ’s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland [bron: Stamboom familie van Moorst // huwelijk // Wie Was Wie // familie Gregoire] met Henderica (Heintje) Gregoire, 25 jaar oud. Heintje is geboren op 29-05-1864 in Loosduinen, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Bastiaan Gregoire en Cornelia Driessen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1864 [bron: Wie Was Wie // geb.akte Nr. 49 // Historisch Archief Westland].

Kinderen van Gerrit en Heintje:


1 Gerard Willard, geboren op 25-02-1891 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland. Gerard is overleden op 09-06-1984 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 93 jaar oud.

2 Bastiaan Willard, geboren omstreeks 1893 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 435.

3 Clasina Willard, geboren op 25-09-1894 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland. Clasina is overleden op 06-12-1894 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, 2 maanden oud.

4 Cornelis Willard, geboren op 12-04-1896 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland.

5 Clasina Willard, geboren op 02-12-1899 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland.

6 Jacobus Gerrit Willard, geboren op 02-12-1899 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland. Jacobus is overleden op 03-12-1899 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, 1 dag oud.


435 Bastiaan Willard is geboren omstreeks 1893 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willard (zie 434) en Henderica (Heintje) Gregoire.

Beroep: glazenwasser [bron: Wie Was Wie]

Bastiaan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-10-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 81 // Noord-Hollands archief] met Maria Geertruida van Moorst, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis van Moorst en Geertruida Helderman.


Kinderen van Bastiaan en Maria:


1 Hendrika Geertruida Willard, geboren op 02-06-1920 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland.

2 Geertruida Willard, geboren op 30-08-1921 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland.

3 Gerardus Johannes Willard, geboren op 22-11-1922 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland.

4 Johannes Bastiaan Willard, geboren op 10-09-1927 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 436.

5 Elisabeth Maria Willard, geboren op 30-10-1932 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland.

6 Lambertus Johannes Bastiaan Willard, geboren op 18-01-1937 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland.


436 Johannes Bastiaan Willard is geboren op 10-09-1927 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Bastiaan Willard (zie 435) en Maria Geertruida van Moorst. Johannes is overleden. Johannes trouwde [bron: Willard genealogy-pages] met Jacoba Pronk. Jacoba is geboren omstreeks 1928.


Kind van Johannes en Jacoba: 1 kind bekend, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 437 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Johannes Philippus Bastiaan Willard


438 Anthonia (Teuntje) Willard is geboren omstreeks 1865 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie], dochter van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos. Teuntje is overleden omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 48 jaar oud. Teuntje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-09-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik (Hein) Sibbing, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1913 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // Weduwnaarschap Hendrik Sibbing 1914]. Hein is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven. Hein is overleden op 08-03-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 75 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]. Hein trouwde later op 21-01-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Prins (geb. ±1878).

Beroep: arbeider / loodgieter / koperslager [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Teuntje en Hein:


1 Helena Klazina (Lena) Sibbing, geboren op 21-07-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 439.

2 Gerardus Henricus (Gerrit) Sibbing, geboren op 25-09-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 442.

3 Hendrikus Albertus (Henk) Sibbing, geboren op 21-03-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 443.

4 Elbertus Nicolaas (Bep) Sibbing, geboren op 28-10-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 456.

5 Nicolaas Jacobus (Nick) Sibbing, geboren op 23-12-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 457.

6 Cornelis Lambertus (Kees) Sibbing, geboren op 24-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 459.

7 Jacobus Gerardus (Jaap) Sibbing, geboren op 05-03-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 462.

8 Wilhelmina Johanna (Mien) Sibbing, geboren op 27-05-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 463.


439 Helena Klazina (Lena) Sibbing is geboren op 21-07-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], dochter van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard (zie 438). Lena is overleden op 17-06-1976 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 85 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].

Lena:

(1) begon een relatie in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Frans van der Helm.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 29-01-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing // en leeftijd kinderen] met Petrus (Piet) Bast, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lena en Piet: erk. 2 kinderen

Piet is geboren omstreeks 1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Bast en Geertje Brouwer.


Kinderen van Lena en Piet: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 440 en 441 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Johannes Bast

2 Elisabeth (Lies) Bast

3 Josephus (Joop) Bast

4 Hendrika (Hannie) Bast

5 Wilhelmina (Mien) Bast442 Gerardus Henricus (Gerrit) Sibbing is geboren op 25-09-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard (zie 438). Gerrit is overleden op 15-03-1971 in Hoensbroek, Limburg, Nederland, 78 jaar oud [bron: gegevens Bidprentje Vonk]. Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 25-08-1922 in Hoensbroek, Limburg, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 12.042; Inv. 29; akte Nr 0 // Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Ida Maria Evers, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Ida: Erk. kind Josephina Maria Evers geboren te Heerlen 20-03-1920
Nadere informatie Erkenning kind Josephina Maria Evers, geb. Heerlen, 20-03-1920

Ida is geboren omstreeks 1894 in Beegden, Limburg, Nederland, dochter van Johannes Christiaan Robert Evers en Helena Hubertina Snijders.


Kind van Gerrit en Ida: 1 kind bekend, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Josephina Maria Sibbing


443 Hendrikus Albertus (Henk) Sibbing is geboren op 21-03-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard (zie 438). Henk is overleden op 03-10-1968 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 74 jaar oud [bron: overl.datum H.G.M.Sibbing].

Beroep: loodgieter / elektriciën

Henk trouwde, 28 jaar oud, op 31-01-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Jacoba (Coba) Koster, 26 jaar oud. Coba is geboren op 22-10-1896 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], dochter van Hermanus Koster en Jansje Wortel. Coba is overleden op 20-08-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].


Kinderen van Henk en Coba: 13 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 444 t/m 455 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hermanus Antonius (Herman) Sibbing

2 Antonia Helena Sibbing

3 Antonia Helena Sibbing

4 Hendrikus Gerardus Maria (Henk) Sibbing

5 Johanna Maria Sibbing

6 Helena Wilhelmina Cornelia Sibbing

7 Gerardus Franciscus Sibbing

8 Johannes Maria Sibbing

9 Nicolaas Wilhelmus Sibbing

10 Jacobus Johannes Sibbing

11 Theresia Anna Sibbing

12 Maria Helena Sibbing

13 Elbertus Herman Joseph Sibbing


456 Elbertus Nicolaas (Bep) Sibbing is geboren op 28-10-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard (zie 438). Bep is overleden op 01-12-1975, 79 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]. Bep trouwde, 51 jaar oud, op 07-10-1948 [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing] met Truus Berns.


457 Nicolaas Jacobus (Nick) Sibbing is geboren op 23-12-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard (zie 438). Nick is overleden op 08-03-1979 in ’s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland, 80 jaar oud [bron: overl.datum H.G.M.Sibbing].

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Nick trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1926 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland [bron: gegevens Hetty Bunnig] met Wilhelmina (Mien) Gregoire, 22 jaar oud. Mien is geboren op 29-10-1903 [bron: gegevens H.G.M.Sibbing // en Hetty Bunnig].


Kinderen van Nick en Mien: 10 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 458 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hendricus E. Sibbing

2 Jacques J. H. Sibbing

3 Nicolaas A. J. Sibbing

4 Anthonius E. Sibbing

5 Cornelia M. A. Sibbing

6 Franciscus P. Sibbing

7 Maria C. C. Sibbing.

8 Gerardus M. Sibbing

9 Wilhelmus J. C. (Pim) Sibbing

10 Ferdinand A. Sibbing


459 Cornelis Lambertus (Kees) Sibbing is geboren op 24-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard (zie 438). Kees is overleden op 03-10-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].

Beroep: loodgieter [bron: familie]

Kees trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1923 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Wilhelmina (Mien) van de Brink, ongeveer 19 jaar oud. Mien is geboren omstreeks 1904 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], dochter van Volkert van den Brink en Gerritje Hoppenbrouwer.


Kinderen van Kees en Mien: 11 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 460 en 461 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hendrika (Henny) Sibbing

2 Volkert Hendrikus (Fred) Sibbing

3 Antonia (Toos) Sibbing

4 Gerarda (Gerda) Sibbing

5 Cornelis (Kees) Sibbing

6 Gerrit (Gerrit) Sibbing

7 Wilhelmina (Mien) Sibbing

8 Elbertus (Bep) Sibbing

9 Wilhelmus (Willem) Sibbing

10 Helena (Leentje) Sibbing

11 Hendrikus Nicolaas (Henk) Sibbing


462 Jacobus Gerardus (Jaap) Sibbing is geboren op 05-03-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard (zie 438). Jaap is overleden op 29-11-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.

Beroep: los arbeider / opperman [bron: familie Sibbing]

Jaap trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1933 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Johanna (Jo) van Gelderen, ongeveer 23 jaar oud. Zie 629 voor persoonsgegevens van Jo.


Kinderen van Jaap en Jo: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Hendrikus (Henny) Sibbing

2 Anthonia (To) Sibbing

3 Johannes (Hans) Sibbing

4 Anna (Annie) Sibbing

5 Maria (Ria) Sibbing

6 Jacobus (Jaap) Sibbing


463 Wilhelmina Johanna (Mien) Sibbing is geboren op 27-05-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], dochter van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard (zie 438). Mien is overleden op 24-07-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]. Mien trouwde, 21 jaar oud, op 09-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geschatte gegevens H.P.] met Cornelis (Cor) van Slooten, ongeveer 23 jaar oud. Cor is geboren omstreeks 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geschatte gegevens H.P.], zoon van Jan van Slooten en Margaretha Stom.


Kinderen van Mien en Cor: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd


1 Margaretha (Greetje) van Slooten

2 Anthonia (Tony) van Slooten

3 Wilhelmina (Wil) van Slooten

4 Elbertina (Beppie) van Slooten

5 Johannes (Jan) van Slooten

6 Cornelis (Kees) van Slooten


464 Steffen Willard is geboren omstreeks 1867 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos.

Beroep: landbouwer / opzichter [bron: Wie Was Wie]

Steffen trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 28-05-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Maria Tuin, ongeveer 28 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1872 in Zijpe, Zeeland, Nederland, dochter van Jan Tuin en Helena van Bisselik.


465 Mietje Willard is geboren omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos. Mietje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 10-07-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Verheul, ongeveer 28 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Verheul en Heintje Prinsen.

Beroep: besteller [bron: Wie Was Wie]


466 Klaasje Willard is geboren omstreeks 1870 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willard (zie 404) en Klaasje Vos. Klaasje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 06-05-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Haan, ongeveer 29 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit de Haan en Maria Brandhof.

Beroep: bleker [bron: Wie Was Wie]


467 Ruth Jacob Willard is geboren op 25-07-1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Gerritszoon Willard en Jaantje Steven Smit (zie 386). Ruth is overleden op 03-01-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1895 [bron: genealogie v.d. Valk].

Beroep: fabrikant / wever / tuinman [bron: Wie Was Wie]

Ruth trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands archief] met Wilhelmina (Willemtje) Smit, 30 jaar oud. Willemtje is geboren op 31-01-1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Hendriksz Smit en Marretje Gantenbrink (of Van den Brink). Willemtje is overleden omstreeks 1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1908 [bron: genealogie v.d. Valk].

Kinderen van Ruth en Willemtje:


1 Marretje Willard, geboren op 07-05-1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 468.

2 Jaantje Willard, geboren op 09-05-1858 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

3 Jacob Willard, geboren op 27-08-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Jacob is overleden op 01-09-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

4 Jacob Willard, geboren op 29-11-1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

5 Wilhelmina Willard, geboren op 01-11-1862 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

6 Alida (Aaltje) Willard, geboren op 30-01-1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 472.

7 Stephanus Willard, geboren op 04-08-1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 478.

8 Lambertus Willard, geboren op 16-04-1865 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

9 Cornelia Willard, geboren op 21-04-1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

10 Hendrik Willard, geboren op 21-11-1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 479.


468 Marretje Willard is geboren op 07-05-1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ruth Jacob Willard (zie 467) en Wilhelmina (Willemtje) Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Marretje trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Izaak Bakker, ongeveer 31 jaar oud. Izaak is geboren omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Tijmen Bakker en Weimpje Lakeman. Izaak is overleden omstreeks 1910 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1910 [bron: genealogie v.d. Valk].

Beroep: tuinman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Marretje en Izaak:


1 Wilhelmina Bakker, geboren omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 469.

2 Ruthgerus Bakker, geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 470.

3 Johanna Bakker, geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 471.


469 Wilhelmina Bakker is geboren omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Izaak Bakker en Marretje Willard (zie 468).

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-06-1915 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus de Jong, ongeveer 24 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter de Jong en Truitje Schoonhoven.

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]


470 Ruthgerus Bakker is geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Izaak Bakker en Marretje Willard (zie 468). Ruthgerus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 13-08-1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Schaapherder, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Schaapherder en Gerritje de Rijk.


471 Johanna Bakker is geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Izaak Bakker en Marretje Willard (zie 468). Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-10-1917 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte t 358; Inv. 73; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Mewis Majoor, ongeveer 23 jaar oud. Mewis is geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Majoor en Cornelia Vos.

Beroep: tuinman [bron: Wie Was Wie]


472 Alida (Aaltje) Willard is geboren op 30-01-1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie], dochter van Ruth Jacob Willard (zie 467) en Wilhelmina (Willemtje) Smit.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Aaltje:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Antonius Derksen, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenootcirca 1890 te Bussum)) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Aaltje Willard 1890)]. Franciscus is geboren omstreeks 1865 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Derksen en Anna Maria Scheffer. Franciscus is overleden omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 25 jaar oud [bron: Wie Was Wie // weduwleven Alida Willard 1893].

Beroep: postbode [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 24-04-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Sibbing, 32 jaar oud. Johannes is geboren op 22-03-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven. Johannes is overleden omstreeks 1921 in Noordwijkerhout, Zuid-Holland, Nederland, ongeveer 60 jaar oud [bron: GeneaNet // martijn van der Veen].

Beroep: schipper / tuinman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Aaltje en Franciscus:


1 Johanna Hendrika Wilhelmina Derksen, geboren op 10-02-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 473.


Kinderen van Aaltje en Johannes:


2 Maria Helena Sibbing, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 474.

3 Hendrikus Ruthgerus Sibbing, geboren op 06-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 475.

4 Rutgerus Cornelis Sibbing, geboren in 07-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]. Rutgerus is overleden in 10-1899 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 3 maanden oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].

5 Cornelis Johannes Sibbing, geboren op 20-04-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 476.

6 Rutgherus Albertus (Gerard) Sibbing, geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 477.


473 Johanna Hendrika Wilhelmina Derksen is geboren op 10-02-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], dochter van Franciscus Antonius Derksen en Alida (Aaltje) Willard (zie 472). Johanna is overleden omstreeks 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud [bron: Wie Was Wie // zie onder weduwnaarschap]. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1919 [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Antonius Gerrit van Breemen 1920)]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 03-01-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Holands Archief] met Antonius Gerrit van Breemen, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1919 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap A.G. van Breemen 1919)]. Antonius is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius van Breemen en Anna Velsen. Antonius trouwde later op 07-04-1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv, 55; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Maria Helena Sibbing (geb. ±1894), zie 474.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Johanna en Antonius:


1 Franciscus Antonius Lambertus van Breemen, geboren op 21-10-1912 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].


474 Maria Helena Sibbing is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Sibbing en Alida (Aaltje) Willard (zie 472). Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-04-1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv, 55; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Gerrit van Breemen, ongeveer 29 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius van Breemen en Anna Velsen. Antonius trouwde voorheen op 03-01-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Holands Archief] met Johanna Hendrika Wilhelmina Derksen (1889-±1919), zie 473. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1919 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap A.G. van Breemen 1919)].

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


475 Hendrikus Ruthgerus Sibbing is geboren op 06-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Johannes Sibbing en Alida (Aaltje) Willard (zie 472). Hendrikus is overleden op 12-10-1971 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud [bron: FamilySearch]. Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 31-10-1923 [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Gerritje Groeneveld, 19 jaar oud. Gerritje is geboren op 02-12-1903 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].


476 Cornelis Johannes Sibbing is geboren op 20-04-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Johannes Sibbing en Alida (Aaltje) Willard (zie 472). Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 22-08-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Franzisca Josephina KLeine Kranenburg, 26 jaar oud. Franzisca is geboren op 09-03-1902 in Buer-Nord-Rheinland Westfalen-Duitsland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].


Kinderen van Cornelis en Franzisca: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Johannes Cornelis (Jan) Sibbing

2 Bernadina Hendrika Maria Sibbing


477 Rutgherus Albertus (Gerard) Sibbing is geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Johannes Sibbing en Alida (Aaltje) Willard (zie 472).

Beroep: schoonmaker [bron: gegevens H.G.M.Sibbing],

Gerard trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie VFulpen] met Cornelia Blaas, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-03-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], dochter van Wilhelmus Blaas en Antke Kampman. Cornelia is overleden op 22-07-2005 in Nederhorst. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 97 jaar oud. Cornelia trouwde later omstreeks 1955 [bron: // datum geschat] met Johannis Teunis (Joop) Pel.


478 Stephanus Willard is geboren op 04-08-1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Ruth Jacob Willard (zie 467) en Wilhelmina (Willemtje) Smit.

Beroep: tuinman [bron: Wie Was Wie]

Stephanus trouwde, 29 jaar oud, op 12-06-1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Zeegers, ongeveer 24 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Franciscus Zeegers en Aaltje Smit.


479 Hendrik Willard is geboren op 21-11-1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Ruth Jacob Willard (zie 467) en Wilhelmina (Willemtje) Smit.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 15-07-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van den Berg, ongeveer 20 jaar oud. Zie 545 voor persoonsgegevens van Elisabeth.


Kinderen van Hendrik en Elisabeth:


1 Wilhelmina Johanna Willard, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 480.

2 Johanna Wilhelmina Willard, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 481.

3 Gregorius Hendrikus Willard, geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 482.


480 Wilhelmina Johanna Willard is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Willard (zie 479) en Elisabeth van den Berg (zie 545). Wilhelmina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 14-02-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Jacob van der Veen, ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1889 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart van der Veen en Fransje de Jong.

Beroep: tuinman [bron: Wie Was Wie]


481 Johanna Wilhelmina Willard is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Willard (zie 479) en Elisabeth van den Berg (zie 545). Johanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 14-06-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Kooi, ongeveer 23 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1893 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Jacob Kooi en Catharina Nulkes.

Beroep: bloembollenkweker [bron: Wie Was Wie]


482 Gregorius Hendrikus Willard is geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Willard (zie 479) en Elisabeth van den Berg (zie 545). Gregorius trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-08-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 82 // Noord-Hollands Archief] met Pieternella Wilhelmina de Groot, ongeveer 22 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1899 in IJsselstein, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Klaas de Groot en Pieternella Rossum.


483 Stijntje (Stientje) Willard is geboren op 24-08-1833 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Gerritszoon Willard en Jaantje Steven Smit (zie 386). Stientje trouwde, 34 jaar oud, op 06-05-1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Mewis Majoor, 30 jaar oud. Mewis is geboren op 15-10-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Mijnzen Majoor en Neeltje Majoor.

Beroep: fabrikant [bron: Wie Was Wie]


Kind van Stientje en Mewis:


1 Neeltje Majoor, geboren omstreeks 1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 484.


484 Neeltje Majoor is geboren omstreeks 1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Mewis Majoor en Stijntje (Stientje) Willard (zie 483). Neeltje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 21-01-1902 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Elbertus Majoor, ongeveer 36 jaar oud. Elbertus is geboren omstreeks 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Bartsen Majoor en Jacoba (Jaapje) van den Brink.

Beroep: wagenmaker [bron: Wie Was Wie]


485 Gerrit Smit is geboren omstreeks 1802 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steffen Gijsbertsen Smit en Matje Gertze Zoon (zie 385). Gerrit trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-05-1827 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Majoor, ongeveer 32 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1795 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Meuwis Majoor en Anna Oders.


Kinderen van Gerrit en Neeltje:


1 Steffen Gerrit Smit, geboren op 28-09-1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 486.

2 Anna Smit, geboren op 08-10-1829 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Anna is overleden op 10-05-1834 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Zij is begraven op 13-05-1834 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

3 Mattje Smit, geboren op 06-07-1831 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 488.

4 Lijsje Smit, geboren omstreeks 1833 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Lijsje is overleden op 24-10-1833 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Zij is begraven op 27-10-1833 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].


486 Steffen Gerrit Smit is geboren op 28-09-1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Smit (zie 485) en Neeltje Majoor. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Steffen is overleden op 14-06-1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 48 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Hij is begraven op 17-06-1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Steffen trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1854 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje Rozendaal, ongeveer 26 jaar oud. Klaasje is geboren omstreeks 1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Rozendaal en Jannetje de Jong.


Kind van Steffen en Klaasje:


1 Gerrit Smit, geboren omstreeks 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 487.


487 Gerrit Smit is geboren omstreeks 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Steffen Gerrit Smit (zie 486) en Klaasje Rozendaal.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-04-1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Gijbertje Kuijer, ongeveer 31 jaar oud. Gijbertje is geboren omstreeks 1849 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob (Japik) Kuijer en Arisje de Jong.


488 Matje Smit is geboren op 06-07-1831 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Smit (zie 485) en Neeltje Majoor. Matje is overleden op 02-03-1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud. Zij is begraven op 05-03-1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Matje trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Teunis van den Brink, 31 jaar oud. Teunis is geboren op 31-08-1822 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Teunisze van den Brink en Cornelia Jacobs Bakker. Teunis is overleden op 24-12-1901 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud. Hij is begraven op 27-12-1901 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Matje en Teunis:


1 Cornelia van den Brink, geboren op 30-05-1855 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Cornelia is overleden op 02-04-1931 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Zij is begraven op 05-04-1931 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

2 Gerrit van den Brink, geboren op 30-12-1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

3 Jan van den Brink, geboren op 07-10-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

4 Cornelia Maria van den Brink, geboren op 24-03-1862 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Cornelia is overleden op 31-08-1909 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 47 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Zij is begraven op 03-09-1909 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

5 Klaas van den Brink, geboren op 07-08-1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

6 Mijns van den Brink, geboren op 19-11-1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

7 Wijmpje van den Brink, geboren op 19-11-1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Wijmpje is overleden op 20-09-1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 18 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Zij is begraven op 23-09-1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamlySearch].

8 Stephanus van de Brink, geboren op 20-03-1869 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch].

9 Jacobus van den Brink, geboren op 17-06-1871 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Jacobus is overleden op 24-06-1928 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: FamilySearch]. Hij is begraven op 27-06-1928 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

10 Anna van den Brink, geboren op 17-08-1874 in Laren, Noord-Holland, Nederland.


489 Lijsje Smit is geboren omstreeks 1804 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Steffen Gijsbertsen Smit en Matje Gertze Zoon (zie 385). Lijsje trouwde, ongeveer 124 jaar oud, op 09-05-1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbert Hendrik Calis, ongeveer 123 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1805 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySaerch], zoon van Hendrik Mijnse Calis en Petronella Hoogeboom.


Kind van Lijsje en Gijsbert:


1 NN Calis, levenloos geboren zoon, geboren op 03-06-1841 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hij is begraven op 05-06-1841 in Laren, Noord-Holland, Nederland.


490 Gijsbert Smit is geboren omstreeks 1806 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steffen Gijsbertsen Smit en Matje Gertze Zoon (zie 385).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Gijsbert trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 06-05-1836 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Geertruij (Truitje) Bakker, ongeveer 29 jaar oud. Truitje is geboren omstreeks 1807 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Cornelisze Bakker en Grietje Jansen Koster.


Kinderen van Gijsbert en Truitje:


1 Grietje Smit, geboren op 22-04-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 491.

2 Maria Smit, geboren omstreeks 1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 493.

3 Klaasje Smit, geboren omstreeks 1840 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 494.

4 Neeltje Smit, geboren op 01-06-1845 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 495.


491 Grietje Smit is geboren op 22-04-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Smit (zie 490) en Geertruij (Truitje) Bakker. Grietje trouwde, 33 jaar oud, op 11-05-1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Calis, 35 jaar oud. Cornelis is geboren op 25-01-1835 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Krijn Claas Calis en Oeda Pieterse (Oetje) van der Dussen.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kind van Grietje en Cornelis:


1 Krijn Calis, geboren omstreeks 1871 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 492.


492 Krijn Calis is geboren omstreeks 1871 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Calis en Grietje Smit (zie 491). Krijn trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 18-11-1902 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Maria van der Schaal, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1871 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Mewis van der Schaal en Aartje Smit.


493 Maria Smit is geboren omstreeks 1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Smit (zie 490) en Geertruij (Truitje) Bakker. Maria trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 29-04-1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Lambert Puijk, ongeveer 38 jaar oud. Lambert is geboren omstreeks 1841 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willemsz Puijk en Gijsberta Jacobsdr Heerschop.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


494 Klaasje Smit is geboren omstreeks 1840 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Smit (zie 490) en Geertruij (Truitje) Bakker. Klaasje trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 29-05-1895 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Puijk, ongeveer 57 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1838 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willemsz Puijk en Gijsberta Jacobsdr Heerschop. Jacob trouwde voorheen op 16-08-1866 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Lijsje Heerschop (geb. ±1823).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


495 Neeltje Smit is geboren op 01-06-1845 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Smit (zie 490) en Geertruij (Truitje) Bakker. Neeltje trouwde, 30 jaar oud, op 03-05-1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit van Oostrum, 33 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-02-1843 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes van Oostrum en Barbara Dijkman.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


496 Hendrik Steven Smit is geboren omstreeks 1808 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steffen Gijsbertsen Smit en Matje Gertze Zoon (zie 385).

Beroep: werkman / landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Gijsje Pandelaar. Gijsje is geboren omstreeks 1813 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Hendrikse Pandelaar en Gijsbertje Bartsen de Jong.

Beroep: landbouwerij uitoefende [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Hendrik en Gijsje:


1 Gijsbertje Smit, geboren op 26-02-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 497.

2 Neeltje Smit, geboren op 20-03-1840 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 498.

3 Gerrit Smit, geboren op 07-11-1843 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 499.

4 Hendrik Smit, geboren omstreeks 1846 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 500.

5 Lambert Smit, geboren omstreeks 1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 502.


497 Gijsbertje Smit is geboren op 26-02-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Steven Smit (zie 496) en Gijsje Pandelaar. Gijsbertje trouwde, 32 jaar oud, op 10-05-1869 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Joannis Jacobus Calis, 35 jaar oud. Joannis is geboren op 23-06-1833 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Roelof Calis en Jaantje Majoor.

Beroep: molenaar [bron: Wie Was Wie]


498 Neeltje Smit is geboren op 20-03-1840 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie], dochter van Hendrik Steven Smit (zie 496) en Gijsje Pandelaar. Neeltje trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Mewis Lambert Majoor, 27 jaar oud. Mewis is geboren op 09-04-1843 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie], zoon van Lambert Mewis Majoor en Jannitje Jansen van den Brink.

Beroep: fabrikant [bron: Wie Was Wie]


499 Gerrit Smit is geboren op 07-11-1843 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie], zoon van Hendrik Steven Smit (zie 496) en Gijsje Pandelaar.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Gerrit:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1872 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Bakker, 36 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1886 te Laren) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Gerrit Smit 1888]. Cornelia is geboren op 01-02-1836 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie], dochter van Steven Bakker en Grietje Majoor. Cornelia is overleden omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 50 jaar oud.

(2) trouwde, 44 jaar oud, op 05-05-1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; T 358.55; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Rademaker, ongeveer 33 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Rademaker en Heiltje van de Heijsteeg.

(3) trouwde, 67 jaar oud, op 11-05-1911 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 51; akte Nr. 52 // Het Utrechts Archief] met Maria Boersen, ongeveer 52 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1859 in Hoevelaken, Gelderland, Nederland, dochter van Jan Boersen en Rikje Kleter.


500 Hendrik Smit is geboren omstreeks 1846 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Steven Smit (zie 496) en Gijsje Pandelaar.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 25-04-1877 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Emmetje Borsen, ongeveer 26 jaar oud. Emmetje is geboren omstreeks 1851 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Borsen en Marretje Rigter.


Kind van Hendrik en Emmetje:


1 Hendrik Smit, geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 501.


501 Hendrik Smit is geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Smit (zie 500) en Emmetje Borsen. Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 25-04-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Elders, ongeveer 31 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1885 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Franciscus Elders en Bartje Hilhorst.


502 Lambert Smit is geboren omstreeks 1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Steven Smit (zie 496) en Gijsje Pandelaar.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Lambert:

(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 10-05-1882 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Anna de Graaf, ongeveer 30 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1852 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem de Graaf en Petronella de Zaaijer.

(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 05-10-1886 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Aaltje Grift, ongeveer 26 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1860 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aart Grift en Rutje Gerritse Lakeman.


503 Grietje Smit is geboren op 25-11-1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Steffen Gijsbertsen Smit en Matje Gertze Zoon (zie 385).

Beroep: dienstmeid / winkelierster [bron: Wie Was Wie]

Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 23-11-1836 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Jan Hendriksen (Jan) Banis, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1810 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe], zoon van Hendrik Janzen Banis en Agatha Janzen (Aagje) Coster. Hij is gedoopt op 14-09-1810 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Wilpe].

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Grietje en Jan:


1 Steffen Banis, geboren op 15-12-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 504.

2 Lambert J