Parenteel van Arnoldus Rijksen (Arie) de Haar

Dit parenteel, is vooral gemaakt om de verwevenheid van de verschillende oude Gooise families aan te tonen, waaronder ook die van de Posten, die eveneens deel uitmaken in het nageslacht in deze parenteel van Arie de Haar

=========================================================

Hier een gewijzigde vorm van dit parenteel, allereerst heb ik de kopieën die van bepaalde records gegeven waren verwijderd. Het behoeft voor mij geen bewijsvoering te zijn, ze zijn alle te checken bij de archief-site GenLias wat weliswaar nu Wie Was Wie is. Ook de andere genealogie-sites GeneaNet en FamilySearch e.a. gegevens die ik raadpleeg en vermeld zijn op deze manier te controleren.

Ook heb de schrijfwijze van de roepnamen voorkomend in dit document als dun schrift weergegeven.Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer.

Met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit familiegegevens, van de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen.

Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. (en wanneer niet gegeven, bij mij te verkrijgen) Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.

Even iets over de bronvermelding: van de meeste records verkreeg ik de gegevens via de Archief-site van GenLias ook de beroepen "die in deze records zijn vermeld.

GenLias heeft a.h,w een naamsverandering ondergaan en verschijnt nu onder de naam WieWasWie. Ik heb er de voorkeur aan gegeven om de naam GenLias in mijn gegevens te handhaven. Maar u kunt ze natuurlijk onder dezelfde namen controleren bij WieWasWie, dit is ook zo met de bronnen betreffende de beroepen, al moet men er hierbij rekening houden dat dit de beroepen zijn die dikwijls alleen gegeven zijn bij de voltrekking van het huwelijk. Een huwelijkspartner blijft niet haar hele leven dienstmaagd, diensbaar of dienstmeisje. Ze zou gouw tegen haar man zeggen "Ik ben je dienstmeisje niet!!

Die gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen e.d. in hun geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden, ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. (Henk Post). ha.post@tiscali.nl

De hyperlinks op namen en nummers zijn geneutraliseert. Wil men een naam bij een gegeven nummer hebben, dan moet men er naar toe scrollen.


=================================================

Vandaag 18-09-2011 kreeg ik op StamboomForum een site onder ogen van waarin Wim de Haar informatie vroeg over de familie De Haar. Op deze site gaf Wim de Haar en als reactie daarop door Bert van de Haar, juist ook een hoeveelheid informatie, als aanvulling op de gegevens die ik reeds bezat.

=================================================

1 Arnoldus Rijksen (Arie) de Haar is geboren op 15-04-1719 in Croessen-gem.Duiven, Gelderland, Nederland zoon van Rijk de Haar en NNdeNN. [bron: stamboomForum // Wim de Haar].

Notitie bij Arie: Algemeen voor Hilversum // van de website Archief Hilversum //
Dorps- en gemeentebestuur, 1766-1850.
N.B.: Bij de grote brand van 1766 in Hilversum is vrijwel het hele toenmalige archief verbrand.
Er is gepobeerd om door raadplegen van andere archieven veel te herstellen, maar er is ook veel verloren gegaan.
Vandaar dat personen en gegevens uit deze en voorgaande periode moeilijk of geheel niet te traceren zijn.


Voorouderplein Bert van de Haar // Uit het huwelijk Arie de Haar en Willemtje Fokker worden 7 kinderen geboren, allen te Hilversum, maar wegens alleen oud-katholieke bedienaren in Hilversum zijn de eerste kinderen gedoopt in Ankeveen, de latere in Laren.


Arie trouwde, 32 jaar oud, op 24-10-1751 in Ankeveen,Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboomForum // Wim de Haar] met Weimtien Diertse (Willempje) Fokker, 26 jaar oud. Willempje is geboren op 10-09-1725 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboomForum // Wim de Haar], dochter van Diert Anxen Fokker en Aaltje Cornelia Nieuwenhuizen.


Kinderen van Arie en Willempje:


1 Richardus Adriaansz (Rijk) de Haar, geboren omstreeks 1752 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.

2 Marritje Aries de Haar, geboren omstreeks 1754 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.

3 Geertruida de Haar, geboren omstreeks 1756 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Voorouderplein // Bert de Haar]. Zij is gedoopt op 29-12-1756 in Ankeveen, Noord-Holland, Nederland (RK begraafplaats) [bron: Voorouderplein // Bert de Haar].

4 Theodorus (Dierts / Dorus / Doris / Dom) de Haar, geboren omstreeks 1759 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

5 Aeltje Aarzen (Neeltje) de Haar, geboren omstreeks 1762 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Voorouderplein // Bert de Haar]. Zij is gedoopt op 19-01-1762 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Voorouderplein // Bert de Haar].

Notitie bij Neeltje: StamboomForum // Bert de Haar: helft van tweeling

Getuige bij: 01-04-1790 doop Wilhelmus Post (± 1790- ± 1791) tante moederszijde [zie 43.4,7]

6 Geertruij de Haar, geboren omstreeks 1762 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Voorouderplein // Bert de Haar]. Zij is gedoopt op 19-01-1762 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Voorouderplein // Bert de Haar].

Notitie bij Geertruij: StamboomForum // Bert de Haar : helft van tweeling

7 Geertruida Arentse (Geertje) de Haar, geboren omstreeks 1764 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.


2 Richardus Adriaansz (Rijk) de Haar is geboren omstreeks 1752 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Voorouderplein // Bert de Haar], zoon van Arnoldus Rijksen (Arie) de Haar (zie 1) en Weimtien Diertse (Willempje) Fokker. Hij is gedoopt op 28-10-1752 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Voorouderplein // Bert de Haar].

Rijk:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 03-08-1781 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: StamboomForum // Wim de Haar] met Anna Roelofse Vermeulen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-08-1781 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Hilversumse en Gooise families]. Anna is overleden omstreeks 1788 in (vóór 1789) Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 06-02-1789 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: StamboomForum // Wim de Haar] met Neeltje Geijsbertse de Jager, nadat zij op 23-01-1789 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Hilversumse en Gooise families]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-02-1789 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Hilversumse en Gooise families].

Getuige bij:

11-09-1791


doop Wilhelmina Post (±1791-±1792) [zie 44,5]


[aangetrouwde tante moederszijde]


[bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]

01-12-1795


doop Wilhelmus Post (±1795-±1796) [zie 44,7]


[aangetrouwde tante moederszijde]


[bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]

21-04-1797


doop Willem Post (geb. ±1797) [zie 335]


[aangetrouwde tante moederszijde]


[bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]

Notitie bij Neeltje: in deze rangorde was Neeltje al heel vroeg bij de familie Post bekend.

Kinderen van Rijk en Anna:


1 Willempje Rijkze de Haar, geboren op 16-01-1784 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2a.

2 Hendrica de Haar, geboren omstreeks 1785 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hilversumse en Gooise families]. Zij is gedoopt op 14-09-1785 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hilversumse en Gooise families].

3 Aleijdis de Haar, geboren omstreeks 1786 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hilversumse en Gooise families]. Zij is gedoopt op 11-11-1786 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hilversumse en Gooise families].


Kinderen van Rijk en Neeltje:


4 Adrianus de Haar, geboren omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hilversumse en Gooise families]. Hij is gedoopt op 16-05-1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hilversumse en Gooise families].

5 Anna de Haar, geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hilversumse en Gooise families]. Zij is gedoopt op 13-08-1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hilversumse en Gooise families].


2a Willempje Rijkze de Haar is geboren op 16-01-1784 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Richardus Adriaansz (Rijk) de Haar (zie 2) en Anna Roelofse Vermeulen. Willempje trouwde, 27 jaar oud, op 20-11-1811 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Paulus Cornelis Hafakker, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willempje en Paulus: GenLias // alias Haafakker ook v. vader

Paulus is geboren op 05-02-1786 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Paulus Hafakker en Cornelia Thijmense Daselaar.


Kind van Willempje en Paulus:


1 Cornelis Hafakker, geboren op 11-02-1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.


3 Marritje Aries de Haar is geboren omstreeks 1754 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Voorouderplein // Bert de Haar], dochter van Arnoldus Rijksen (Arie) de Haar (zie 1) en Weimtien Diertse (Willempje) Fokker. Zij is gedoopt op 11-12-1754 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Voorouderplein // Bert de Haar]. Marritje is overleden op 25-11-1811 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 57 jaar oud [bron: gen. Vos Bleekemolen // Harm Pronk].

Getuige bij:

02-12-1788


doop Adrianus Post (geb. ±1788) [zie 43,3]


[tante moederszijde]


[bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]

Marritje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 15-11-1775 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind // Harm Pronk datum huwelijk] met Barend Harmensz Raven, ongeveer 25 jaar oud. Barend is geboren omstreeks 1750 [bron: gen. Vos Bleekemolen], zoon van Harmen Japen Raven en Willempje Barends. Barend is overleden op 29-01-1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 44 jaar oud [bron: gen. Vos Bleekemolen]. Barend is in 1775 weduwnaar van Marritje Bijlard (ovl. ±1774), met wie hij trouwde omstreeks 1770 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Vos-Bleekemolen].


Kinderen van Marritje en Barend:


1 Willempje Raven, geboren omstreeks 1776 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.

2 Elisabeth Raven, geboren omstreeks 1780 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.

3 Elbert Raven, geboren omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.

4 Barend Raven, geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.


4 Willempje Raven is geboren omstreeks 1776 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Harmensz Raven en Marritje Aries de Haar (zie 3).

Beroep: spinster [bron: GenLias]

Willempje trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 19-11-1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Brouwer, ongeveer 52 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1762 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Brouwer en Jaapje Aartse Middag.

Beroep: wever [bron: GenLias]


5 Elisabeth Raven is geboren omstreeks 1780 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Harmensz Raven en Marritje Aries de Haar (zie 3). Elisabeth is overleden omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud [bron: gen. de_sain]. Elisabeth trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 26-05-1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain] met Franciscus Sloothaak, 26 jaar oud. Franciscus is geboren op 08-09-1772 in Rijke Waver, Amstelland, zoon van Cornelis Sloothaak en Adriaantje van Wees.


6 Elbert Raven is geboren omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Barend Harmensz Raven en Marritje Aries de Haar (zie 3).

Beroep: wever [bron: GenLias]

Elbert trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 27-02-1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Mietje Alders, ongeveer 33 jaar oud. Mietje is geboren omstreeks 1786 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Christiaanse Alders en Aaltje Willemse Reijsberman.


Kinderen van Elbert en Mietje:


1 Marritje Raven, geboren op 20-08-1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

2 Aaltje Raven, geboren op 26-02-1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

3 Barend Raven, geboren op 15-04-1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].


7 Barend Raven is geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Barend Harmensz Raven en Marritje Aries de Haar (zie 3). Hij is gedoopt op 10-03-1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom van harmpronker].

Beroep: wever [bron: GenLias]

Barend:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-05-1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Ruiter, ongeveer 27 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Jansz Ruiter en Marritje Antonis Bijlard.

(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op 02-05-1846 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Anna Alders, ongeveer 56 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Christiaanse Alders en Aaltje Willemse Reijsberman.


Kinderen van Barend en Aaltje:


1 Barend Raven, geboren op 01-01-1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom vanharmpronker]. Barend is overleden op 13-08-1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 7 maanden oud [bron: Stamboom vanharmpronker].

2 Marritje Raven, geboren op 01-10-1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom vanharmpronker]. Marritje is overleden op 24-04-1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud [bron: Stamboom vanharmpronker].

3 Willem Raven, geboren op 21-11-1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom vanharmpronker]. Willem is overleden op 07-01-1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: Stamboom vanharmpronker].

4 Marritje Raven, geboren op 02-06-1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

5 Trijntje Raven, geboren op 24-12-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.

6 Harmen Raven, geboren op 11-05-1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

7 Mietje Raven, geboren op 22-09-1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.


8 Trijntje Raven is geboren op 24-12-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Raven (zie 7) en Aaltje Ruiter.

Beroep: werkster [bron: GenLias]

Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Albert van der Linden, ongeveer 28 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Albert van der Linden en Marretje Bollebakker.

Beroep: wever [bron: GenLias]


9 Theodorus (Dierts / Dorus / Doris / Dom) de Haar is geboren omstreeks 1759 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Voorouderplein // Bert de Haar], zoon van Arnoldus Rijksen (Arie) de Haar (zie 1) en Weimtien Diertse (Willempje) Fokker. Hij is gedoopt op 24-04-1759 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Voorouderplein // Bert de Haar]. Dorus / Doris / Dom is overleden op 15-05-1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: gen. Andries Roelen]. Hij is begraven op 18-05-1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Andries Roelen // FamilySearch].

Notitie bij Dorus / Doris / Dom: GenLias // Theodorus de Haar krijgt soms ook Dom of Dorus als eigennaam
GenLias // Annetje komt in alle bekende akten voor als: Annetje Vonkenburg

Beroep: meestersmid [bron: GenLias]

Dorus / Doris / Dom:

(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Annetje Vonkenburg, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 06-10-1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. Hilversumse en Gooise families]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-10-1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Hilversumse en Gooise families]. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1815 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Theodorus de Haar 1816]. Annetje is geboren omstreeks 1760 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Baldus Vonkenburg en Cornelia Jans Dekker. Annetje is overleden omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud [bron: stamboom ngv. nl]. Notitie bij Annetje: een kopie uit GeneaNet // Mieke Ellis:
Theodorus is the son of Arie de Haar and Willempje Fokker
Theodorus married (1) Annetje von Kenburg

(2) trouwde, ongeveer 57 jaar oud, op 26-06-1816 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Jannigje Willemze (Jannetje) Andriessen, 42 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1828 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwleven Jannetje Andriessen 1830].

Notitie bij het huwelijk van Dorus / Doris / Dom en Jannetje: Jannetje Andriessen moet in 1816 volgens gegevens uit GenLias al weduwe zijn van Evert de Wit.

Jannetje is geboren op 14-09-1773 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: parent. Andries Roelen], dochter van Wilhelmus Andriessen en Neeltje Clasen Peet. Zij is gedoopt omstreeks 1773 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: parent. Andries Roelen]. Jannetje is overleden op 12-11-1847 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud. Jannetje trouwde voorheen op 11-05-1796 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: parent. Andries Roelen // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Evert de Wit (±1768-±1815). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1815 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwleven Jannetje Andriessen 1816]. Jannetje trouwde later op 17-02-1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr 2 // Noord-Hollands Archief] met Frans Veen (geb. ±1770).


Kinderen van Dorus / Doris / Dom en Annetje:


1 Adrianus (Arie) de Haar, geboren in 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.

2 Cornelia de Haar, geboren omstreeks 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.

3 Wilhelmina (Willempje) de Haar, geboren op 24-07-1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.

4 Joannes de Haar, geboren op 13-09-1796 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

5 Maria de Haar, geboren op 25-07-1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

6 Marritje de Haar, geboren omstreeks 1800 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.

7 Willem de Haar, geboren omstreeks 1801 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.


10 Adrianus (Arie) de Haar is geboren in 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus (Dierts / Dorus / Doris / Dom) de Haar (zie 9) en Annetje Vonkenburg.

Beroep: smid [bron: GenLias]

Arie trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 27-07-1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta Keijzer, ongeveer 35 jaar oud. Gijsberta is geboren omstreeks 1790 in Zandvoort-Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Reijer Petersen Keijzer en Gerarda Aartse.


Kind van Arie en Gijsberta:


1 Anna (Annetje) de Haar, geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.


11 Anna (Annetje) de Haar is geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus (Arie) de Haar (zie 10) en Gijsberta Keijzer. Annetje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-01-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 57 // Noord-Hollands, Archief] met Franciscus Johannes Bijlard, ongeveer 24 jaar oud. Franciscus is geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Bijlard en Anna Reijn.

Beroep: smid / meestersmid [bron: GenLias]


Kinderen van Annetje en Franciscus:


1 Johanna Gijsberta Bijlard, geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

2 Adrianus Bijlard, geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.

3 Johannes Bijlard, geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.


12 Johanna Gijsberta Bijlard is geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Johannes Bijlard en Anna (Annetje) de Haar (zie 11). Johanna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-08-1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Jan Reijn, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Reijn en Gijsberta Reijn.

Beroep: Fabrikant [bron: GenLias]


13 Adrianus Bijlard is geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Johannes Bijlard en Anna (Annetje) de Haar (zie 11).

Beroep: smid [bron: GenLias]

Adrianus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 12-09-1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 68 // Noord-Hollands Archief] met Agatha van Rhijn, ongeveer 22 jaar oud. Agatha is geboren omstreeks 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonius Bartholomeus van Rhijn en Helena Reijn.


Kinderen van Adrianus en Agatha:


1 Franciscus Antonius Bonaventura Bijlard, geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.

2 Johannes Adrianua Paulinus Bijlard, geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.

3 Antonius Franciscus Adrianus Bijlard, geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.

4 Anna Helena Wilhelmina Maria Bijlard, geboren omstreeks 1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.


14 Franciscus Antonius Bonaventura Bijlard is geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Bijlard (zie 13) en Agatha van Rhijn.

Beroep: smid [bron: GenLias]

Franciscus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-08-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 57 // Noord-Hollands Archief] met Maria Margaretha Hilhorst, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Hilhorst en Heintje Koelink.


15 Johannes Adrianua Paulinus Bijlard is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Bijlard (zie 13) en Agatha van Rhijn. Johannes trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 04-10-1921 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463 Inv. 233; akte Nr.91 // Het Utrechts Archief] met Johanna Maria Elisabeth Lengers, ongeveer 28 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1893 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Martinus Lengers en Grada Johanna van der Heijden.


16 Antonius Franciscus Adrianus Bijlard is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Bijlard (zie 13) en Agatha van Rhijn.

Beroep: Spoorwegopzichter [bron: GenLias]

Antonius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-08-1915 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358,55; akte Nr. 126 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Hinderika van Erp, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1887 in Groningen, prov. Groningen, Nederland, dochter van Gerhardus Petrus van Erp en Fennechiena Siewerdina Deuling.

Beroep: modiste [bron: GenLias]


17 Anna Helena Wilhelmina Maria Bijlard is geboren omstreeks 1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Bijlard (zie 13) en Agatha van Rhijn. Anna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-09-1922 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 227 // Noord-Hollands Archief] met Hendricus Johannes Maria Timotheus Bijlard, ongeveer 25 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1897 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Timotheus Hermanus Hendricus Bijlard en Cornelia Hendrica Maria Ignatia de Wit.

Beroep: tapijtfabrikant [bron: GenLias]


18 Johannes Bijlard is geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Johannes Bijlard en Anna (Annetje) de Haar (zie 11).

Beroep: timmerman / aannemer [bron: GenLias]

Johannes:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 04-05-1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Peet, ongeveer 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Krijn Peet en Jantje Prinssen.

(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 12-10-1903 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 132 // Noord-Hollands Archief] met Maria Dorathea Rietbergen, ongeveer 35 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1868 in Aalsmeer, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Rietbergen en Johanna Wilhelmina Zwaanenburg.


Kinderen van Johannes en Wilhelmina:


1 Anna Johanna Bijlard, geboren omstreeks 1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

2 Quirinus Franciscus Bijlard, geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

3 Johanna Anna Bijlard, geboren omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.


19 Anna Johanna Bijlard is geboren omstreeks 1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Bijlard (zie 18) en Wilhelmina Peet. Anna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-09-1916 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 171 // Noord-Hollands Archief] met Arnoldus Mathias Hendricus Schaapveld, ongeveer 28 jaar oud. Arnoldus is geboren omstreeks 1888 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Theodorus Hermanus Schaapveld en Maria Engelina Prins.


20 Quirinus Franciscus Bijlard is geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bijlard (zie 18) en Wilhelmina Peet. Quirinus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 22-12-1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 338 // Noord-Hollands Archief] met Hermina Maria de Wit, ongeveer 28 jaar oud. Hermina is geboren omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Cornelius de Wit en Johanna Henrietta Kenkel.


21 Johanna Anna Bijlard is geboren omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Bijlard (zie 18) en Wilhelmina Peet. Johanna trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 15-04-1922 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 63 // Noord-Hollands Archief] met Hubertus Josephus Leonardus Vreken, ongeveer 35 jaar oud. Hubertus is geboren omstreeks 1887 in Echt, Limburg, Nederland, zoon van Henricus Hermanus Huibertus Vreken en Maria Cornelia Elisabeth Jennissen.

Beroep: leraar [bron: GenLias]


22 Cornelia de Haar is geboren omstreeks 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus (Dierts / Dorus / Doris / Dom) de Haar (zie 9) en Annetje Vonkenburg. Cornelia trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 22-05-1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Vos, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1796 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Vos en Evertje Brouwer.

Beroep: wever [bron: GenLias]


23 Wilhelmina (Willempje) de Haar is geboren op 24-07-1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus (Dierts / Dorus / Doris / Dom) de Haar (zie 9) en Annetje Vonkenburg. Willempje trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Elbert Splint, ongeveer 28 jaar oud. Elbert is geboren omstreeks 1793 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Elbertse (Dries) Splint en Marretje Klaas Ruijter.

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


Kind van Willempje en Elbert:


1 Marretje Splint, geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 24.


24 Marretje Splint is geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbert Splint en Wilhelmina (Willempje) de Haar (zie 23). Marretje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 27-04-1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Evert Hilhorst, ongeveer 26 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1827 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Hilhorst en Maria van den Bergh.

Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]


25 Marritje de Haar is geboren omstreeks 1800 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus (Dierts / Dorus / Doris / Dom) de Haar (zie 9) en Annetje Vonkenburg. Marritje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-05-1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Timmer, ongeveer 24 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Elbert Timmer en Stijntje Dekker.

Beroep: wever [bron: GenLias]


Kinderen van Marritje en Hendrik:


1 Elbert Timmer, geboren omstreeks 1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.

2 Antje Timmer, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.

3 Christina Timmer, geboren omstreeks 1839 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.


26 Elbert Timmer is geboren omstreeks 1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Timmer en Marritje de Haar (zie 25).

Beroep: wever [bron: GenLias]

Elbert:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 24-01-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elizabeth Ruiter, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1872 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Elbert Timmer 1873].

Notitie bij het huwelijk van Elbert en Elizabeth: voogd van de bruid Hendrik Ruiter; toeziend voogd van de bruid Elbert Ruiter.

Elizabeth is geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Ruiter en Hendrika (Hendrikje) Andriessen. Elizabeth is overleden omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 48 jaar oud.

Beroep: spinster [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 24-09-1873 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 42 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Vlug, ongeveer 39 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1834 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Vlug en Eva (Evertje) Wiegers.

Beroep: spinster [bron: GenLias]


Kinderen van Elbert en Elizabeth (1):


1 Hendrica Timmer, geboren omstreeks 1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

2 Pieter Timmer, geboren omstreeks 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.


Kinderen van Elbert en Elisabeth (2):


3 Naatje Timmer, geboren omstreeks 1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.

4 Marretje Timmer, geboren omstreeks 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.


27 Hendrica Timmer is geboren omstreeks 1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbert Timmer (zie 26) en Elizabeth Ruiter. Hendrica trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 14-08-1878 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Vos, 48 jaar oud. Jacob is geboren op 25-11-1829 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Vos en Geertje van Aken. Jacob trouwde voorheen op 08-09-1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Marritje Bouwman (geb. 1839). Jacob trouwde voorheen op 27-11-1874 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias] met Trijntje Bitter (1838-±1877). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1877 te Laren) [bron: GenLias (weduwnaarshap Jacob Vos 1878)].


28 Pieter Timmer is geboren omstreeks 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Elbert Timmer (zie 26) en Elizabeth Ruiter.

Beroep: wever [bron: GenLias]

Pieter trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 25-01-1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hendrica Majoor, ongeveer 26 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Gerritzoon (Jan) Majoor en Wilhelmina (Willemtje) Hanou.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]29 Naatje Timmer is geboren omstreeks 1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (19-jaar)], dochter van Elbert Timmer (zie 26) en Elisabeth Vlug. Naatje is overleden op 27-11-1918 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 40 jaar oud [bron: gen.fam. Besemer].

Beroep: blekersdienstbode [bron: GenLias]

Naatje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 31-07-1897 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; In. 9; akte nr. 2 / Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Cornelis Besemer, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Naatje en Wilhelmus: GenLias // voogd van de bruid Pieter Timmer; toeziend voogd van de bruid Antoon Hom.

Wilhelmus is geboren omstreeks 1869 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Besemer en Elisabeth van Zal.

Beroep: blekersknecht [bron: GenLias]


Kinderen van Naatje en Wilhelmus:


1 Theodorus Albertus Besemer, geboren omstreeks 1900 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.

2 Cornelis (Cor) Besemer, geboren op 09-09-1912 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.


30 Theodorus Albertus Besemer is geboren omstreeks 1900 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Cornelis Besemer en Naatje Timmer (zie 29). Theodorus is overleden op 23-01-1936 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Utrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-01-1936 [bron: GenLias // overl.akte T 463; I 751; N 152 // Het Utrechts Archief]. Theodorus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-02-1923 in Barwouterswaarder-Woerden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 289; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Alida Voordouw, ongeveer 29 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1894 in Barwouterswaarder-Woerden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem Voordouw en Pieternella Griffioen.


31 Cornelis (Cor) Besemer is geboren op 09-09-1912 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Besemer], zoon van Wilhelmus Cornelis Besemer en Naatje Timmer (zie 29). Cor is overleden op 01-12-1983 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 71 jaar oud.

Beroep: ambulancechauffeur [bron: gen. fam. Besemer]

Cor trouwde, 27 jaar oud, op 17-04-1940 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: gen. fam. Besemer] met Petronella A (Nelly) Steman, 32 jaar oud. Nelly is geboren op 05-03-1908 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: gen. fam. Besemer], dochter van Petrus Antonius Steman en Berendina Hendrika Mulder. Nelly is overleden op 28-12-1988 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 80 jaar oud [bron: gen. fam. Besemer].


Kind van Cor en Nelly: 1 kind bekend, Genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 32 en 33 van dit parenteel niet weergegeven).


1 C. B. (Wim) Besemer


34 Marretje Timmer is geboren omstreeks 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbert Timmer (zie 26) en Elisabeth Vlug.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Marretje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-05-1903 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; ate Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Antonie van Dijk, ongeveer 22 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1881 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis van Dijk en Johanna Bitterling.

Beroep: werkman [bron: GenLias]


35 Antje Timmer is geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Timmer en Marritje de Haar (zie 25).

Beroep: spinster [bron: GenLias]

Antje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 02-08-1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Jan Kluvers, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Kluvers en Johanna (Jannetje) Overhagen.

Beroep: wever [bron: GenLias]


36 Christina Timmer is geboren omstreeks 1839 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Timmer en Marritje de Haar (zie 25).

Beroep: spinster [bron: GenLias]

Christina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 17-05-1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Lammert van Os, ongeveer 27 jaar oud. Lammert is geboren omstreeks 1838 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit van Os en Jacoba Bitter.

Beroep: wever [bron: GenLias]


37 Willem de Haar is geboren omstreeks 1801 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Theodorus (Dierts / Dorus / Doris / Dom) de Haar (zie 9) en Annetje Vonkenburg.

Beroep: smid [bron: GenLias]

Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-05-1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Botje Smit, ongeveer 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Botje: FamilySearch // ook huwelijk // geeft Bettje als eigennaam

Botje is geboren omstreeks 1802 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Otto Smit en Willemptje Steur.


Kind van Willem en Botje:


1 Theodorus de Haar, geboren op 22-03-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.


38 Theodorus de Haar is geboren op 22-03-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem de Haar (zie 37) en Botje Smit.

Beroep: smid [bron: GenLias]

Theodorus trouwde, 27 jaar oud, op 07-04-1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Anna Koster, 24 jaar oud. Anna is geboren op 04-11-1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbert Koster en Antonia (Teuntje) de Boer.


Kinderen van Theodorus en Anna:


1 Arie de Haar, geboren omstreeks 1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.

2 Bertus de Haar, geboren omstreeks 1873 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.

3 Elbert de Haar, geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.39 Arie de Haar is geboren omstreeks 1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus de Haar (zie 38) en Anna Koster.

Beroep: wever [bron: GenLias]

Arie trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-10-1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Maria Schaapherder, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1871 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Piet Schaapherder en Marritje Majoor.


Kind van Arie en Maria:


1 Johanna de Haar, geboren omstreeks 1895 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.


40 Johanna de Haar is geboren omstreeks 1895 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Arie de Haar (zie 39) en Maria Schaapherder. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-07-1919 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Scheepmaker, ongeveer 26 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1893 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Abraham Scheepmaker en Catharina Vrijhoef.

Beroep: bakker [bron: GenLias]


41 Bertus de Haar is geboren omstreeks 1873 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus de Haar (zie 38) en Anna Koster.

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Bertus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 23-05-1900 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Vos, ongeveer 25 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1875 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbert Vos en Betje Schaapherder.


42 Elbert de Haar is geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus de Haar (zie 38) en Anna Koster.

Beroep: wever [bron: GenLias]

Elbert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-04-1910 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje de Leeuw, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elbert en Gerritje: erk. 1 kind

Gerritje is geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter (Piet) de Leeuw en Maria Braam.


Kind van Elbert en Gerritje:


1 Erk kind de Haar, geboren omstreeks 1909 in (vóór 1910) te Laren, Noord-Holland, Nederland.


43 Geertruida Arentse (Geertje) de Haar is geboren omstreeks 1764 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families], dochter van Arnoldus Rijksen (Arie) de Haar (zie 1) en Weimtien Diertse (Willempje) Fokker. Zij is gedoopt op 22-05-1764 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Voorouderplein // Bert de Haar]. Geertje is overleden op 24-01-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 76 jaar oud [bron: gen. Koos Net Schouten].

Notitie bij Geertje: GenLias // geeft op huw.akte zn Wilhelmus: De Haan als familienaam doch bij zoon Nicolaas (Klaas) weer: De Haar: Dus daar houden we het dus op, al wordt je op deze manier wel eens op het verkeerde been gezet.
GenLias // ook wordt in officiële stukken (zoals toen gebruikelijk) het patroniem Arentsen als familienaam gehanteerd.

Uiteindelijk behoort het te zijn voor deze persoon: Geertruida Arentse (of Aries) de Haar
geen ouderlijke afkomst, geen voorgeslacht, zie Arentse (of Aries) de Haar
Maar zie bij zoon Adrianus (1788)!! doopgetuige Marretje Aries de Haar, de zuster van Geertje
Waarschijnkijkheid // genealogische gegevens verloren gegaan bij brand Archief Hilversum
GenLias // huw.akte zn Johannes Post; Geertruida Arentsen

Geertje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 27-08-1785 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post] met Rudolfus Gerritse (Roelof) Post, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 12-08-1785 in Naarden, Noord-Holland, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-08-1785 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

Bij het kerkelijk huwelijk van Geertje en Roelof waren de volgende getuigen aanwezig: Altjen Ackermans en Mengen Hulsbergen.

Notitie bij het huwelijk van Geertje en Roelof: GeneaNet // Bert de Beer // bij ondertrouw impost op/voor de bg fl 3,-

Roelof is geboren omstreeks 1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Gerardus Rutte (Gerrit) Post en Elijsabeth Roelen (Elbertje) van Stranden. Hij is gedoopt op 11-10-1763 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. fam. Post].

Bij de doop van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Jans van den Berg.

Roelof is overleden op 02-12-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 77 jaar oud.

Notitie bij Roelof: Roelof komt voor in de lijst der zielen van Bussum in 1808

Beroep: daghuurder [bron: GenLias]


Getuige bij:geboorteaangifte Geertje Klaasse Post (geb. 1816) [zie 67]


[grootvader vaderszijde]Kinderen van Geertje en Roelof:


1 Gerardus Post, geboren omstreeks 1785 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Hij is gedoopt op 06-11-1785 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].


Bij de doop van Gerardus was de volgende getuige aanwezig: Elijsabeth Roelen (Elbertje) van Stranden (1733-1798) [grootmoeder vaderszijde].


2 Johannes (Jan) Post, geboren omstreeks 1786 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.


3 Adrianus Post, geboren omstreeks 1788 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1778 [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 02-12-1788 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

Bij de doop van Adrianus was de volgende getuige aanwezig: Marritje Aries de Haar (±1754-1811) [zie 3] [tante moederszijde].


Notitie bij de geboorte van Adrianus: H.P. // nu is er geen twijfel meer over de ouders van Geertruida Arendse Haar, haar zuster Marritje van der Haar is de doopgetuige van haar zoon Adrianus. Maar nu verder wie waren de ouders Arie de Haar en Willempje Fokker?


4 Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1790 [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Hij is gedoopt op 01-04-1790 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].


Bij de doop van Wilhelmus was de volgende getuige aanwezig: Neeltje de Haar (geb. ±1762) [zie 1,5] [tante moederszijde].


Wilhelmus is overleden omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1791 [bron: wordt niet vermeld].


5 Wilhelmina Post, geboren omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Zij is gedoopt op 11-09-1791 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].


Bij de doop van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Geijsbertse de Jager [zie 2] [aangetrouwde tante moederszijde].


Wilhelmina is overleden omstreeks 1792 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1792 [bron: wordt niet vermeld].


6 Nicolaas Roelofse (Klaas) Post, geboren omstreeks 1793 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.


7 Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooise families]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1795 [bron: gen. fam. Post]. Hij is gedoopt op 01-12-1795 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].


Bij de doop van Wilhelmus was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Geijsbertse de Jager [zie 2] [aangetrouwde tante moederszijde].


Wilhelmus is overleden omstreeks 1796 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1796 [bron: (wordt niet vemeld)].


8 Wilhelmus (Willem) Post, geboren omstreeks 1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 336.


9 Elbertje Post, geboren omstreeks 1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 347.


10 Johanna Post, geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Zij is gedoopt op 16-05-1802 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum].


Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (±1768-1834) [tante vaderszijde].


11 Wilhelmina (Willemijntje) Post, geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 350.


12 Jacobus Post is geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum]. Hij is gedoopt op 24-02-1807 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

Bij de doop van Jacobus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerardus Heerschop en Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (±1768-1834) [tante vaderszijde].

Jacobus is overleden op 12-01-1832 in Fort Frederik Hendrik, Zeeland, Nederland, ongeveer 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-?-32.

Notitie bij Jacobus: Het documentje op deze pagina gaat over het fort "Frederik Hendrik" alle foto’s en documenten uit deze Altfear geneologie van de familie Post zijn te vergroten vanuit de werkmap materiaal: map Mijn documenten / familie Post/ materiaal

Beroep: militair [gen. fam. Post]


44 Johannes (Jan) Post is geboren omstreeks 1786 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families], zoon van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar (zie 43). Hij is gedoopt op 22-11-1786 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].


Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (±1768-1834) [tante vaderszijde].


Jan is overleden op 22-05-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 80 jaar oud [bron: Bussum overl.akten // geregistreed]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1866 [bron: Bussum overl.akte // T358; I28; N12// Noord-Hollands Archief].

Beroep: boerenknecht / landbouwer [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 12-05-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Raven, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Hermanus Raven en Marritje Hendrikse (Matt) Luijf.

Beroep: dienstmaagd [bron: GenLias]


Kinderen van Jan en Maria:


1 Maria Post, geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.

2 Geertje Post, geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.

3 Hermanus Post, geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

4 Petronella Post, geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.

5 Arie Post, geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.


45 Maria Post is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Johannes (Jan) Post (zie 44) en Maria Raven. Maria is overleden op 21-05-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-05-1874 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I 28; N10 // Noord-Hollands Archief]. Maria trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 03-05-1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Timoteus Huisman, ongeveer 41 jaar oud. Timoteus is geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Elbertus Huijsman en Antonia Tijmense Krijnen. Timoteus is overleden op 03-04-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: gem.Bussum overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1866 [bron: overl.akte gem.Bussum T358; I28; N5 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Maria en Timoteus:


1 Maria Huisman, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.

2 Elbertus Huisman, geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Elbertus is overleden op 17-08-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: overl.akte gem. Bussum geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1858 [bron: Overl.gem.Bussum T358; I28; N1 // Noord-Hollands Archief].

3 Johannes Huisman, geboren omstreeks 1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.


46 Maria Huisman is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Timoteus Huisman en Maria Post (zie 45). Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 22-11-1877 in Abcoude Braambrugge, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 783; akte Nr. 16 // Het Utrechts Archief] met Adrianus Johannes Aupers, ongeveer 31 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1846 in Loenen, Utrecht, Nederland, zoon van Josephus Hendricus Aupers en Grietje Scheepmaker.


47 Johannes Huisman is geboren omstreeks 1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Timoteus Huisman en Maria Post (zie 45). Johannes trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 17-01-1901 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 311; akte Nr.19 // Het Utrechts Archief] met Johanna Balk, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1853 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (48-jaar)], dochter van Arie Balk en Willemijntje Vringer.


48 Geertje Post is geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Johannes (Jan) Post (zie 44) en Maria Raven. Geertje is overleden op 20-06-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-06-1857 [bron: gem. Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 16 // N-Hollands Archief]. Geertje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 03-05-1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Norbertus Antonius van Riel, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1872 te Bussum) [bron: GenLias ( weduwnaarschap Norbertus van Riel 1872)]. Norbertus is geboren omstreeks 1830 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Norbertus van Riel en Johanna Sloothaak. Norbertus trouwde later op 02-05-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda Steur (±1852-±1882). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circ 1882 te bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap van N.A.van Riel 1883)]. Norbertus trouwde later op 25-04-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.7 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Heerschop (1834-1917). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 12-12-1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: GenLias akte van echtscheiding Bussum 25-04-1890].

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


49 Hermanus Post is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Johannes (Jan) Post (zie 44) en Maria Raven. Hermanus is overleden op 01-02-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)].

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

Hermanus trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 08-08-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Dienna Brandhof, 23 jaar oud. Dienna is geboren in 01-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Brandhof en Elisabeth de Beer. Dienna is overleden op 24-04-1910 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)].


Kinderen van Hermanus en Dienna:


1 Petronella Post, geboren op 06-08-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.

2 Johannes Post, geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

3 Elizabeth Post, geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.

4 Geertruida Post, geboren op 29-08-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 11 weken]. Geertruida is overleden op 15-12-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 3 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1873 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 52 // Noord-Hollands Archief].

5 Hermanus Post, geboren op 22-11-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.


50 Petronella Post is geboren op 06-08-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)], dochter van Hermanus Post (zie 49) en Dienna Brandhof. Petronella is overleden op 12-09-1926 in Nijmegen, Gelderland, Nederland, 57 jaar oud [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)].

Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 05-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Arhief] met Franciscus Marinus Oude Groeneger, 26 jaar oud. Franciscus is geboren op 15-05-1873 in Lonneker, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)], zoon van Johannes Oude Groeneger en Johanna Hofstede. Franciscus is overleden op 02-04-1940 in Nijmegen, Gelderland, Nederland, 66 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Nijmegen, Gelderland, Nederkand]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-04-1940 [bron: GenLias // o.akte T 0207; I 8215; N 0314 // Gelders Archief].

Beroep: aannemer [bron: GenLias]


51 Johannes Post is geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Hermanus Post (zie 49) en Dienna Brandhof.

Beroep: kantoorloper [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 18-05-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Maria Martina ter Heerdt, ongeveer 31 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1873 in Epe, Gelderland, Nederland [bron: en. fam. Post], dochter van Hendrikus Heerdt en Willemina Maria Aleida van Dielen.


52 Elizabeth Post is geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: en. fam. Post], dochter van Hermanus Post (zie 49) en Dienna Brandhof. Elizabeth trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 26-11-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 67 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Jacobus Johannes Koops, ongeveer 29 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1878 in Doesburg, Gelderland, Nederland, zoon van Wilhelmus Koops en Anna Berendina Willemsen.

Beroep: slager [bron: GenLias]


53 Hermanus Post is geboren op 22-11-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)], zoon van Hermanus Post (zie 49) en Dienna Brandhof. Hermanus is overleden op 22-10-1939 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)].

Beroep: slager [bron: GenLias]

Hermanus trouwde, 31 jaar oud, op 22-10-1907 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Emma (Emmetje) Krijnen, 23 jaar oud. Emmetje is geboren op 22-06-1884 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort (ook portret)], dochter van Jacob Krijnen en Johanna Hanou.


Kinderen van Hermanus en Emmetje:


1 Hermanus Jacobus Post, geboren op 10-08-1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort]. Hermanus is overleden op 01-02-1986 in Naarden, Noord -Holland, Nederland, 77 jaar oud [bron: GeneaNet // Arnout Vervoort].

2 (religieuze) Post, geboren omstreeks 1910 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

3 Dientje Post, geboren omstreeks 1912 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.


54 Petronella Post is geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Post (zie 44) en Maria Raven. Petronella is overleden omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 34 jaar oud. Petronella trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-08-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.8 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Ruijer, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1863 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Jacobus Ruijer 1864)]. Jacobus is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Ruijer en Alida (Aaltje) de Beer. Jacobus trouwde later op 25-10-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Petronella (Pietje) Hommelberg (geb. ±1827).

Beroep: kleerbleker [bron: GenLias]


Kinderen van Petronella en Jacobus:


1 Alida Ruijer, geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.

2 Andreas Jacobus Ruijer, geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61.

3 Maria Ruijer, geboren op 10-08-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 30-03-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 7 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1862 [bron: gem.Bussum //o.akte T358; I 28; N 14 // Noord-Hollands Archief].


55 Alida Ruijer is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Ruijer en Petronella Post (zie 54). Alida is overleden omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. Alida trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 31-01-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hubertus Sloothaak, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1886 in Bussum (door overlijden echtgenote circa 1886 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Hubertus Sloothaak 1887)]. Hubertus is geboren op 10-03-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelius Sloothaak en Wijgje Janse (Wijgertje) Han. Hubertus is overleden op 10-07-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hubertus trouwde later op 16-02-1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Wijntje van Wingen (1858-1911). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 14-03-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 14-03-1911 te Bussum) [bron: GeneaNet // gen de_sain // weduwnaarschap Hubertus Sloothaak 1912]. Hubertus trouwde later op 19-11-1912 [bron: GeneaNet //] met Catharina van Kas (geb. ±1889).

Beroep: fabrieksarbeider / winkelier [bron: GenLias]


Kinderen van Alida en Hubertus:


1 Cornelis Jacobus Sloothaak, geboren op 30-10-1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Cornelis is overleden op 19-01-1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud.

2 Petronella Wilhelmina Sloothaak, geboren op 28-04-1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.

3 Wilhelmina Petronella Maria Sloothaak, geboren op 01-01-1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.

4 Jacobus Cornelis Sloothaak, geboren op 04-02-1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.


56 Petronella Wilhelmina Sloothaak is geboren op 28-04-1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain], dochter van Hubertus Sloothaak en Alida Ruijer (zie 55). Petronella is overleden op 27-10-1964 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud [bron: gen. de_sain]. Zij is begraven op 30-10-1964 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain]. Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 14-11-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 89 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Christiaan Spruijt, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 15-03-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain], zoon van Anthonius Spruijt en Christina Maria Flink. Cornelis is overleden op 23-12-1964 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1964 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain].

Beroep: huisschilder [bron: GenLias]


Kinderen van Petronella en Cornelis:


1 Anthonia (Tinie) Spruijt, geboren omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Hubertus (Bep) Spruijt, geboren omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: huisschilder [bron: familie]


57 Wilhelmina Petronella Maria Sloothaak is geboren op 01-01-1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hubertus Sloothaak en Alida Ruijer (zie 55). Wilhelmina is overleden omstreeks 1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 100 jaar oud [bron: gen. de_sain].

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 43 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Petrus Rijners, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 06-11-1884 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Stamboom van Dubelaar (Greta Bijllhouwer)], zoon van Henricus Rijners en Johanna Ida Bijlhouwer.

Notitie bij Cornelis: Tekent als getuige bij huwelijk van broer Petrus Johannes met Reijners
Waarschijnlijk telt zijn gezin meer dan de vier mij bekende kinderen

Beroep: koetsier / chauffeur [bron: GenLias / familie]

Getuige bij

29-05-1913


huwelijk Petrus Johannes Rijners (1887-1976) en Bertha Cornelia de Leeuw (geb. 1889)


[broer bruidegom]


[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 38 // Noord-Hollands archief]


Kinderen van Wilhelmina en Cornelis:


1 Hendrikus (Henk) Rijners, geboren omstreeks 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.

2 Ida (Daatje) Rijners, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Thomas Reinierus (Thomas) Rijners, geboren omstreeks 1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: paardenhandelaar [bron: familie]

4 Johannes (Jan) Rijners, geboren omstreeks 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


58 Hendrikus (Henk) Rijners is geboren omstreeks 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Petrus Rijners en Wilhelmina Petronella Maria Sloothaak (zie 57).

Beroep: handelaar in machines en machine-onderdelen [bron: familie]

Henk trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 23-08-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Kriijnen // Bert Krijnen] met Sonja Margo Krijnen, 24 jaar oud. Sonja is geboren op 10-03-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Kriijnen // Bert Krijnen], dochter van Jacobus Johannes Krijnen en Everdina de Bruin.


59 Jacobus Cornelis Sloothaak is geboren op 04-02-1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hubertus Sloothaak en Alida Ruijer (zie 55). Jacobus is overleden op 02-01-1958 in Bussum, 71 jaar oud. Jacobus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. de_sain] met Gretlin Hautjer, ongeveer 20 jaar oud. Gretlin is geboren omstreeks 1890.


Kind van Jacobus en Gretlin:


1 Alide Sloothaak, geboren omstreeks 1912. Volgt 60.


60 Alide Sloothaak is geboren omstreeks 1912, dochter van Jacobus Cornelis Sloothaak (zie 59) en Gretlin Hautjer. Alide trouwde [bron: Genealogie de_sain] met Heikens. Hij is geboren omstreeks 1910 in (Duitsland).


61 Andreas Jacobus Ruijer is geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Ruijer en Petronella Post (zie 54).

Beroep: timmerman [bron: GenLias]

Andreas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-08-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Bus, ongeveer 22 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Bus en Femmina Vrakking.

Beroep: kleerbleekster [bron: GenLias]


Kinderen van Andreas en Antonia:


1 Petronella Eufemia Maria Ruijer, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 62.

2 Gerardus Jacobus Ruijer, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.

3 Eufemia Gijsberta Ruijer, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64.


62 Petronella Eufemia Maria Ruijer is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Jacobus Ruijer (zie 61) en Antonia Bus. Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-08-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Ricardus Hermanus van Eijden, ongeveer 35 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rijk van Eijden en Maria Emmink.

Beroep: bierbottelaar [bron: GenLias]


63 Gerardus Jacobus Ruijer is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andreas Jacobus Ruijer (zie 61) en Antonia Bus.

Beroep: kleerbleker [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 25-09-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 110 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta van Gelderen, ongeveer 26 jaar oud. Gijsberta is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus van Gelderen en Alida de Beer.


64 Eufemia Gijsberta (Eef) Ruijer is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Jacobus Ruijer (zie 61) en Antonia Bus. Eufemia trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 03-11-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 130 // Noord-Hollands Archief] met Jasper Schaap, ongeveer 30 jaar oud. Jasper is geboren omstreeks 1891 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Schaap en Anna Baas.

Beroep: koetsier / timmerman [bron: familie]

Notitie bij Jasper: Van dit gezin zijn er mij 5 kinderen bekend nl. :

Antoon Schaap
Jan Schaap
Annie Schaap
Elly Schaap
Jos Schaap


65 Arie Post is geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Post (zie 44) en Maria Raven. Arie is overleden op 02-09-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1874 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N24 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]

Arie trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 27-11-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Dorresteijn, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1870 in Bussum (door overlijden echtgenoot circa1870 te Bussum) [bron: GenLias (weduwschap Antonia Dorresteijn van Arie Post circa 1870)]. Antonia is geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbartus Dorresteijn en Maria Huijsman. Antonia trouwde later op 16-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Majoor (geb. ±1830).


66 Nicolaas Roelofse (Klaas) Post is geboren omstreeks 1793 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar (zie 43). Hij is gedoopt op 30-12-1793 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post].


Bij de doop van Nicolaas was de volgende getuige aanwezig: Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (±1768-1834) [tante vaderszijde].


Nicolaas is overleden op 13-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: gem Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1859 [bron: gem. Buss. // overl.akte T 358; I 28; N 31 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: dagloner / arbeider / werkman [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-09-1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer, ongeveer 26 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1789 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (26-jaar)], dochter van Jan Huiberts Brouwer en Lena Janse van Putten. Jannetje is overleden op 10-01-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: gen. fam. Post].

Beroep: kleerbleekster / Spinster [bron: GenLias]

Kinderen van Nicolaas en Jannetje:


1 Geertje Klaasse Post, geboren op 12-02-1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.

2 Jan Klaasz Post, geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.

3 Helena Post, geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 95.

4 Roel Post, geboren op 07-10-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 101.

5 Willemptje Post, geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 170.

6 Maria Post, geboren op 22-08-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 173.

7 Willem Post, geboren op 21-07-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

8 Antonius Nicolaas (Teunis) Post, geboren op 06-04-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 176.

9 Lambertus Post, geboren op 26-04-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 230.

10 Jacoba Post, geboren op 08-02-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 324.

11 Oeida Post, geboren op 12-12-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 325.


67 Geertje Klaasse Post is geboren op 12-02-1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer.


Bij de geboorteaangifte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Roelof Post (±1763-1840) [zie 43] [grootvader vaderszijde] en Johannes Keel (geb. 1767).


Notitie bij Geertje: GenLias geeft op de huw.akte met Antonius Vrakking, Naarden als de geboorteplaats van Geertje Post. (al haar broers en zussen werden in Busum geboren).
Het is natuurlijk goed mogelijk dat het gezin Klaas Post in Naarden strartte.

Beroep: Winkelierster [bron: GenLias]

Geertje:

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 30-04-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.4 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Vrakking, ongeveer 47 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1856 te Naarden) [bron: GenLias // weduwleven Geertje Klaasse Post 1857]. Antonius is geboren omstreeks 1802 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Derk Vrakking en Femmetje Zwanink. Antonius is overleden omstreeks 1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1856 [bron: GenLias]. Antonius trouwde voorheen op 09-05-1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Antonia van Eijden (±1804-±1845). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1845 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1845) [bron: GenLias // weduwnaarschap Antonius Vrakking 1849].

Notitie bij Antonius: GenLias schrijft hier het ongebruikelijke Vrekking en voor de bruid het tevens zeer ongebruikeijke Van IJden, terwijl bij Geertje Post weer Vrekking en Van Eijden wordt geschreven (akten kinderen Vrakking)

Beroep: timmerman / logementhouder [bron: GenLias]

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 16-02-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Josef Johannes Padberg, ongeveer 38 jaar oud. Josef is geboren omstreeks 1819 in Leeuwarden, Friesland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (38-jaar)], zoon van Johannes Padberg en Lucia Hollman.

Beroep: kleermaker [bron: GenLias]


Kinderen van Geertje en Antonius:


1 Antonia Vrakking, geboren in 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 68.

2 Wilhelmina Vrakking, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.


Kinderen van Geertje en Josef:


3 Johannes Padberg, geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.

4 Johanna Lucia Padberg, geboren op 23-10-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op 13-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 21 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1859 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I 28; N 30 // Noord-Hollands Archief].


68 Antonia Vrakking is geboren in 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Vrakking en Geertje Klaasse Post (zie 67). Antonia trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 06-08-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus van Breemen, ongeveer 27 jaar oud. Franciscus is geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl).

Beroep: timmerman [bron: GenLias]


Kind van Antonia en Franciscus:


1 Antonia Sophia Francisca van Breemen, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.


69 Antonia Sophia Francisca van Breemen is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus van Breemen en Antonia Vrakking (zie 68). Antonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 24-10-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.39 // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Hendrikus Kok, ongeveer 24 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1874 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Antonius Kok en Louisa Johanna van Lint.

Beroep: kleermaker / fabrieksarbeider [bron: GenLias]


Kind van Antonia en Christiaan:


1 Antonia Francisca Louisa Kok, geboren omstreeks 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.


70 Antonia Francisca Louisa Kok is geboren omstreeks 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Hendrikus Kok en Antonia Sophia Francisca van Breemen (zie 69). Antonia trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 13-11-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 94 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van Berkel, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 28-04-1941 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: GenLias // aantekening op huw.akte]. Cornelis is geboren omstreeks 1892 in Valkenburg, prov.Limburg, Nederland, zoon van Cornelis van Berkel en Wilhelmina van Oers.

Beroep: stukadoor [bron: GenLias]


71 Wilhelmina Vrakking is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Vrakking en Geertje Klaasse Post (zie 67).

Beroep: huishoudster [bron: GenLias]

Wilhelmina trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 12-01-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Sliphorst, ongeveer 68 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1842 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Sliphorst en Antje Mekes. Jacobus is weduwnaar van Antonia Ruizendaal (1846-±1876), met wie hij trouwde op 10-11-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief]. Jacobus trouwde voorheen op 23-06-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Maria Brandhof (±1839-±1909). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1909 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarshap Jacobus Sliphorst 1910].

Beroep: bleker [bron: GenLias]72 Johannes Padberg is geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Josef Johannes Padberg en Geertje Klaasse Post (zie 67).

Beroep: timmerman / koopman [bron: GenLias]

Johannes:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 09-11-1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.80 // Noord-Hollands Archief] met Geertuida Brouwer, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1891 in Bussum (door overlijden echtgenote circa1891te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Johannes Padberg 1892)]. Geertuida is geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Andries Brouwer en Tijmetje van den Berg. Geertuida is overleden omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (vóór 1892), ongeveer 32 jaar oud [bron: stamboom Bert de Beer].

(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 05-09-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.26 // Noord-Hollands Archief] met Maria Johanna Kersten, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1862 in Zevenaar, Gelderland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], dochter van Bernardus Kersten en Aleida Peters.

Kinderen van Johannes en Maria:


1 Geertruida Aleida Maria Padberg, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.

2 Everarda Barbara Jozephina Padberg, geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.


73 Geertruida Aleida Maria Padberg is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Padberg (zie 72) en Maria Johanna Kersten. Geertruida trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14-07-1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr.34 // Noord-Hollands Archief] met Petrus van der Water, ongeveer 23 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1897 in Waalwijk, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Migchiel van der Water en Maria van Engelen.

Beroep: loodgieter [bron: GenLias]


74 Everarda Barbara Jozephina Padberg is geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Padberg (zie 72) en Maria Johanna Kersten.

Everarda trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 02-10-1918 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Michaël Meulenkamp, ongeveer 23 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1895 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes Jacobus Meulenkamp en Cornelia Majoor.

Beroep: werkman [bron: GenLias]


75 Jan Klaasz Post is geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (26-jaar)], zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse Brouwer.

Beroep: wever / barbier [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 28-10-1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elizabeth Vilters, ongeveer 27 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1816 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (27-jaar)], dochter van Gerrit Gerritsen Vilters en Cornelia Gerrits (Neeltje) Bus.

Beroep: winkelierster [bron: GenLias]


Kinderen van Jan en Elizabeth:


1 Nicolaas Post, geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.

2 Neeltje Post, geboren omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 81.

3 Arie Post, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Arie is overleden op 18-01-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 12 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1862 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 3 // Noord-Hollands Archief].

4 Petrus Post, geboren omstreeks 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Petrus is overleden op 29-12-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 10 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1859 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 51 // Noord-Hollands Archief].

5 Johanna Post, geboren in 07-1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op 29-08-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud [bron: gem. Bussum // geb.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1857 [bron: gem.Bussum // g.akte T 358; I 28; N 32 // Noord-Hollands Archief].

6 Johanna Post, geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 87.


76 Nicolaas Post is geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Klaasz Post (zie 75) en Elizabeth Vilters. Nicolaas is overleden op 15-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 56 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gen. Fokker/Vocker].

Beroep: schippersknecht [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 26-04-1872 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr 4 // Noord-Hollands Archief] met Petronella van Klooster, ongeveer 23 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1849 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Theunis van Klooster en Maria Schoonderbeek. Petronella is overleden op 15-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Gen. Fokker/Vocker].

Notitie bij Petronella: GenLias // familienaam ook Van Kloosteren


Kinderen van Nicolaas en Petronella:


1 Maria Post, geboren op 04-07-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 1 maand]. Maria is overleden op 06-08-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gem. Bussum // overl.akte gem.Bussum, Noord-Holland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1873 [bron: gem.Bussum // o.akte T 358; I 28; N 28 // Noord-Hollands Archief].

2 Teunis Post, geboren op 30-07-1875 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 77.

3 Wilhelmina Post, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78.

4 Kornelia Post, geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.

5 Johannes Post, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 80.


77 Teunis Post is geboren op 30-07-1875 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem. Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Nicolaas Post (zie 76) en Petronella van Klooster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1875 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 542; N 262 // Het Utrechts Archief]. Teunis trouwde, 41 jaar oud, op 26-11-1916 in Amsterdam [bron: GenLias // huw.akte Nr. reg.4;fol.25 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Christina van Raaphorst, ongeveer 48 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1868 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peter Hendrikus van Raaphorst en Jansje Lodde.


78 Wilhelmina Post is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Post (zie 76) en Petronella van Klooster. Wilhelmina trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 09-05-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.15 // Noord-Hollands Archief] met Dirk Brama, ongeveer 24 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1874 in Blaricium, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Brama en Jannetje Klaver.

Beroep: arbeider [bron: GenLias]


79 Kornelia Post is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Post (zie 76) en Petronella van Klooster.

Kornelia:

(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 15-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.36 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Fokker, ongeveer 24 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Fokker en Elisabeth (Betje) de Graaf. Hendrikus is overleden omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 13-11-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 88 // Noord-Hollands Archief] met Bernardus Hendricus Hirtum, ongeveer 28 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1884 in ’s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Antonius Hirtum en Johanna Petronella Boerebach.


80 Johannes Post is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Post (zie 76) en Petronella van Klooster. Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 24-07-1907 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.110 // Noord-Hollands Arcchief] met Johanna Theodora Hubert, ongeveer 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 29-01-1943 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (reden scheiding onbekend) [bron: GenLias // aantekening op huw.akte]. Johanna is geboren omstreeks 1889 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Hubert en Christina van Raaphorst.


Kinderen van Johannes en Johanna:


1 Nicolaas Post

2 Andreas Post

3 Antonius Post

4 Christina Post

5 Bernardus Post

6 Johanna Theodora Post


81 Neeltje Post is geboren omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Klaasz Post (zie 75) en Elizabeth Vilters. Neeltje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-08-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.7 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus van den Berg, ongeveer 25 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen van den Berg en Betje Schaapherder.

Beroep: tuinman / gemeentearbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Neeltje en Gerardus:


1 Hermanus van den Berg, geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.

2 Johanna van den Berg, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.

3 Johannes van den Berg, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.

4 Nicolaas van den Berg, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 86.


82 Hermanus van den Berg is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus van den Berg en Neeltje Post (zie 81).

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Hermanus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 20-05-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358. Inv. 358.82; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Maria Margaretha Nieuwendaal, ongeveer 19 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Nieuwendaal en Johanna Dekker.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


83 Johanna van den Berg is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus van den Berg en Neeltje Post (zie 81). Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-09-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Antonie Mattheus Zieltjens, ongeveer 24 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Zieltjens en Wilhelmina Hogenbirk.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]


Kind van Johanna en Antonie:


1 Arnoldus Johannes Zieltjens, geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84.


84 Arnoldus Johannes Zieltjens is geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonie Mattheus Zieltjens en Johanna van den Berg (zie 83).

Beroep: emaillebewerker [bron: GenLias]

Arnoldus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 31-05-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 77 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Catharina Postma, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1901 in Oldenzaal, Gelderland, Nederland, dochter van Fredrik Postma en Hendrika Adolfsen.


85 Johannes van den Berg is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus van den Berg en Neeltje Post (zie 81).

Beroep: bierbottelaar [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-11-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 64 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Magdalena van der Hulst, ongeveer 25 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1879 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Jacobus van der Hulst en Theresia Elisabeth Viet.


86 Nicolaas van den Berg is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus van den Berg en Neeltje Post (zie 81).

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 10-11-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 83 // Noord-Hollands archief] met Maria Baas, ongeveer 27 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Baas en Maria Pors.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


87 Johanna Post is geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Klaasz Post (zie 75) en Elizabeth Vilters.

Beroep: arbeidster [bron: GenLias]

Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-05-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Antonius van Thienen, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Antonius (Willem) van Thienen en Hendrika Isakse (Hendrikje) Kaarsgaren.

Beroep: kleermaker [bron: GenLias]


Kinderen van Johanna en Hendrikus:


1 Wilhelmus Antonius van Thienen, geboren op 08-07-1882 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 88.

2 Hendrika Maria van Thienen, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 89.

3 Johannes Josephus van Thienen, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 90.

4 Hendrikus Antonius van Thienen, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 92.

5 Elisabeth Maria Thienen, geboren op 11-11-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 94.


88 Wilhelmus Antonius van Thienen is geboren op 08-07-1882 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Antonius van Thienen en Johanna Post (zie 87). Wilhelmus trouwde, 41 jaar oud, op 02-07-1924 in Weesp [bron: gen. vanthienen] met Geertruida Theodore Pols, ongeveer 53 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1872 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Pols en Geertruida Johanna Bouman.


89 Hendrika Maria van Thienen is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Antonius van Thienen en Johanna Post (zie 87). Hendrika is overleden op 26-10-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 28 jaar oud. Zij is begraven op 30-10-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: strijkster [bron: GenLias]

Hendrika trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 08-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Antonius Bus, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1913 te Bussum) [bron: Bron GenLias // weduwnaarschap Gerardus antonius Bus 1914]. Gerardus is geboren op 17-11-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bus en Everarda Boomgaard. Gerardus trouwde later op 18-02-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Aleida Schippers (geb. ±1880).

Beroep: kleerbleker [bron: GenLias]


90 Johannes Josephus van Thienen is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Antonius van Thienen en Johanna Post (zie 87).

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28 akte nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Berendina van den Brul, ongeveer 22 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van den Brul en Bertha Lausberg.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Kinderen van Johannes en Geertruida:


1 Bertha van Thienen, geboren in 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 91.

2 Henricus Antonius van Thienen, geboren omstreeks 1916 in Bussum, Noord Holland, Nederland.

3 Hendrika Maria Thienen, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


91 Bertha van Thienen is geboren in 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Josephus van Thienen (zie 90) en Geertruida Berendina van den Brul. Bertha trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Josephus Johannes (Joost) de Poel, ongeveer 26 jaar oud. Joost is geboren omstreeks 1912 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Albertus de Poel en Gerarda Fokker.


92 Hendrikus Antonius van Thienen is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Antonius van Thienen en Johanna Post (zie 87). Hendrikus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-10-1914 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Maria Vos, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Vos en Hendrika Timmer. Maria is overleden op 03-08-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud.


Kind van Hendrikus en Maria:


1 Jacobus Hendrikus van Thienen, geboren op 03-04-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 93.


93 Jacobus Hendrikus van Thienen is geboren op 03-04-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Antonius van Thienen (zie 92) en Maria Vos. Jacobus is overleden op 01-10-2002 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-2002 [bron: Kwartierstaat Hagen]. Hij is gecremeerd op 05-10-2002 in Bilthoven, prov. Utrecht, Nederland, crem. Den en Rust [bron: Kwartierstaat fam. Hagen, Internet]. Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1943 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Kwartierstaat fam. Hagen, Internet] met Theodora H. (Doortje) Hagen, 24 jaar oud. Doortje is geboren op 20-11-1918 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis (Cees v.d. Molen) Hagen en Jannetje Maria (Jans) Verhoeven. Doortje is overleden in 1998 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1998 [bron: Kwartierstaat Hagen]. Zij is gecremeerd in 1998 in Bilthoven, prov. Utrecht, Nederland [bron: Kwartierstaat Hagen].

Notitie: Jacobus H. en Theodora H. Kregen 2 kinderen:
waarvan geen namen zijn vermeld


94 Elisabeth Maria Thienen is geboren op 11-11-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Antonius van Thienen en Johanna Post (zie 87).

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 06-07-1916 in Watergraafsmeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.131; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Hermanus de Bruijn, 23 jaar oud. Hendrikus is geboren op 05-10-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes de Bruijn en Evertje de Jong. Hendrikus is overleden op 16-12-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 32 jaar oud [bron: genealogie vanthienen].

Beroep: metselaar [bron: GenLias]


95 Helena Post is geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer.

Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]

Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-07-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Jan Pelt, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Gerritze Pelt en Antonia Janse van den Bergh.

Beroep: arbeider [bron: GenLias]

Kinderen van Helena en Jan:


1 Johannes Pelt, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.

2 Nikolaas Pelt, geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 97.


96 Johannes Pelt is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Pelt en Helena Post (zie 95).

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 06-05-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Matje van Zanten, ongeveer 26 jaar oud. Matje is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Abraham van Zanden en Rijkje de Haas.

Notitie bij Matje: GenLias schrijft Van Zanten maar ook Van Zanden als gebruikelijk

Beroep: blekersmeid [bron: GenLias]


97 Nikolaas Pelt is geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Pelt en Helena Post (zie 95).

Beroep: bleker / los werkman / sjouwerman [bron: GenLias]

Nikolaas trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 24-04-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Clasina Johanna Stadhouder, ongeveer 28 jaar oud. Clasina is geboren omstreeks 1861 in Alkmaar, Noordholland, Nederland, dochter van Jacobus Stadhouder en Catharina Hendrica Geijlik.


Kinderen van Nikolaas en Clasina:


1 Johannes Jacobus Pelt, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 98.

2 Catharina Hendrika Pelt, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 99.

3 Wilhelmina Maria Pelt, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 100.


98 Johannes Jacobus Pelt is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nikolaas Pelt (zie 97) en Clasina Johanna Stadhouder.

Beroep: blikslager [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 06-08-1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.55; akte Nr. 167 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Alida Nieuwenhuijzen, ongeveer 27 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Elbertus Nieuwenhuijzen en Johanna van der Heijden.

Beroep: naaister [bron: GenLias]


99 Catharina Hendrika Pelt is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nikolaas Pelt (zie 97) en Clasina Johanna Stadhouder.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Catharina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 22-04-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Albertus Martinus van der Hall, ongeveer 27 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Fredricus van der Hall en Anna Johanna Spaan.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]


100 Wilhelmina Maria Pelt is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nikolaas Pelt (zie 97) en Clasina Johanna Stadhouder. Wilhelmina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 13-10-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 130 // Noord-Hollands Archief] met Age Andries de Bruin, ongeveer 24 jaar oud. Age is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Reinder de Bruin en Rinske Jaarsma.

Beroep: beeldhouwer [bron: GenLias]


101 Roel Post is geboren op 07-10-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse Brouwer. Roel is overleden op 06-03-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1877 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I28; N11 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: werkman / blekersknecht / zandbaas [bron: GenLias]

Roel:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.2 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Emmink, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1861 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Roel Post 1863]. Petronella is geboren op 13-04-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theunis Emmink en Jannetje Jacobs Prijkel. Petronella is overleden op 02-12-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 41 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: gem. Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 32 // Noord-Holands Archief].

Beroep: spinster [bron: Genias]

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 22-04-1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Agnes (Niesje) Floor, ongeveer 46 jaar oud. Niesje is geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Floor en Magtel van Alfen. Niesje is overleden op 08-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: gem Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1876 [bron: gem.Buss. // overl.akte T 358; I 28; N 22 // Noord-Hollands Archief]. Niesje trouwde voorheen op 08-05-1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis de Boer (geb. ±1804). Niesje trouwde voorheen op 19-07-1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Mols (geb. ±1817).

(3) trouwde, 56 jaar oud, op 08-11-1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Hendrika Delwet, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1828 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonij Delwet en Alida Mostertman. Johanna is weduwe van Ide Reijnier Ides (1821-1875), met wie zij trouwde op 16-10-1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief].

Notitie bij Johanna: GenLias // schrijft op huw.akte (Roel Post) Dilwit als familienaam

Beroep: weefster [bron: GenLias]


Kinderen van Roel en Petronella:


1 Johanna (Hanna) Post, geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 102.

2 Adrianus Post, geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 107.

3 Johanna (Jo) Post, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 127.

4 Antonius Post, geboren op 23-03-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 147.

5 Klasina Post, geboren op 06-04-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Klasina is overleden op 08-06-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: gem.Bussum // overl.akte gem. Bussum, geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1857 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N 13 // Noord-Hollands Archief].

6 Nicolaas Post, geboren op 02-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op 02-11-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1861 [bron: gem. Bussum // o.akte T 358; I 28; N 43 // N-Hollands Archief].

7 Catharina Post, geboren op 10-05-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Catharina is overleden op 11-10-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1861 [bron: Gem. Bussum // o.akte T 358; I 28; N 35 // N-Hollands Archief].

8 Nicolaas Post, geboren op 10-11-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 158.


102 Johanna (Hanna) Post is geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roel Post (zie 101) en Petronella Emmink. Hanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-10-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.11 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Krijnen, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Nicolaas is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen en Johanna (Jannetje) Ravesloot. Nicolaas is overleden.

Beroep: werkman / sluiswachter [bron: GenLias]


Kinderen van Hanna en Nicolaas:


1 Johanna Krijnen, geboren in 03-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // o.akte terugberekening van leeftijd 11 maanden op overl.akte]. Johanna is overleden op 15-02-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 11 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1877 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I28; N6 // Noord-Hollands Archief].

2 Johanna Krijnen, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 103.

3 Roelof Krijnen, geboren omstreeks 1891 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 104.

4 Antonia Krijnen, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 105.


103 Johanna Krijnen is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Krijnen en Johanna (Hanna) Post (zie 102). Johanna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-10-1901 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.42; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Albertus Antonius van Dijk, ongeveer 21 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Reinier Antonie van Dijk en Johanna Brouwer.

Beroep: schoenmaker [bron: GenLias]


104 Roelof Krijnen is geboren omstreeks 1891 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Krijnen en Johanna (Hanna) Post (zie 102).

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Roelof trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.28; akte Nr. 38 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van den Berg, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas van den Berg en Gerritje van ’t Klooster.


105 Antonia Krijnen is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Krijnen en Johanna (Hanna) Post (zie 102). Antonia is overleden op 17-05-1975 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 80 jaar oud.

Notitie bij Antonia: GenLias // schrijft Krijner // naam vader Nicholis i.p.v. Nicolaas

Antonia trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-07-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Lijkele Bouma, 27 jaar oud. Lijkele is geboren op 19-03-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peter Bouma en Geraldiene de Baer. Lijkele is overleden op 15-04-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.

Beroep: timmerman [gehuwd te Winnipeg, Canada / bron: GenLias]


Kinderen van Antonia en Lijkele:


1 Lykle Jozef Bouma, geboren op 22-10-1913 in Winnipeg, Canada. Volgt 106.

2 Antonia Bouma, geboren op 18-09-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Antonia is overleden op 09-08-1965 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 46 jaar oud.


106 Lykle Jozef Bouma is geboren op 22-10-1913 in Winnipeg, Canada, zoon van Lijkele Bouma en Antonia Krijnen (zie 105). Lykle is overleden omstreeks 1996 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 83 jaar oud.

Beroep: timmerman [bron: Geneanet // gen. vanmwmollink]

Lykle trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Geneanet // gen. vanmwmollink] met Maria Christina Hoebee, ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren op 30-08-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johan Peter Hoebee en Elisabeth Petronella van der Hall. Maria is overleden op 20-02-1991 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud.


Kinderen van Lykle en Maria: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Anthonia (Toos) Bouma

2 Elisabeth (Lies) Bouma

3 Maria Antonia Gerarda Bouma

4 Lykle Bouma

5 Piet Bouma


107 Adrianus Post is geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Roel Post (zie 101) en Petronella Emmink. Adrianus is overleden omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 46 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Adrianus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 17-11-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.20 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida (Truitje) Hagen, ongeveer 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenootcirca 1895 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Truitje Hagen 1898]. Truitje is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Hagen en Jansje Driessen. Truitje is overleden omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud. Truitje trouwde later op 27-08-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 84 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Wolzak (geb. ±1860).


Kinderen van Adrianus en Truitje:


1 Johanna Post, geboren op 11-08-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // o.akte terugberekening leeftijd 1 maand bij overlijden]. Johanna is overleden op 12-09-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1874 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N26 // Noord-Hollands Archief].

2 Petronella Post, geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 108.

3 Jacobus Post, geboren op 05-10-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugbereking leeftijd 5 maanden op overl.akte]. Jacobus is overleden op 08-02-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd] Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1877 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I28; N4 // Noord-Hollands Archief].

4 Johanna Jacoba Post, geboren op 17-01-1882 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 109.

5 Jacobus Gerardus Post, geboren op 27-11-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 123.


108 Petronella Post is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Post (zie 107) en Geertruida (Truitje) Hagen. Petronella trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-08-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Adriaan Henderikus Bosman, ongeveer 25 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1874 in Middelburg, Zeeland, Nederland, zoon van Cornelis Johannes Bosman en Johanna Elisabeth de Oude.

Beroep: arbeider [bron: GenLias]


109 Johanna Jacoba Post is geboren op 17-01-1882 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Post (zie 107) en Geertruida (Truitje) Hagen. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 11-04-1902 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Martinus Hermanus Calis, 22 jaar oud. Martinus is geboren op 20-02-1880 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Calis en Alida Theebe. Martinus is overleden op 04-07-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: GenLias]


Kinderen van Johanna en Martinus:


1 Alida Calis, geboren op 12-06-1902 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis]. Alida is overleden op 28-06-1902 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 16 dagen oud.[bron: stamboom Calis].

2 Adrianus Calis, geboren op 22-07-1903 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Adrianus is overleden op 04-11-1903 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 3 maanden oud.[bron: stamboom Calis].

3 Alida Maria Calis, geboren op 19-08-1904 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis].

4 Adrianus (Arie) Calis, geboren op 07-06-1906 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 110.

5 Elisabeth Maria Calis, geboren op 18-07-1907 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.[bron: stamboom Calis].

6 Geertruida Calis, geboren op 16-05-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Geertruida is overleden op 02-03-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.[bron: stamboom Calis].

7 Maria Alida Calis, geboren op 03-03-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 111.

8 Geertruida Calis, geboren op 12-03-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 112.

9 Clasina Calis, geboren op 06-05-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 113.

10 Jacobus Gerardus Calis, geboren op 26-01-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jacobus is overleden op 25-12-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud.[bron: stamboom Calis].

11 Cornelis Calis, geboren op 23-04-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 114.

12 Roelof Calis [bron: stamboom Calis]. genealogische gegevens afgeschermd

13 Martina Calis [bron: stamboom Calis]. genealogische gegevens afgeschermd


110 Adrianus (Arie) Calis is geboren op 07-06-1906 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis], zoon van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 109). Arie is overleden op 04-07-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. Arie trouwde, 30 jaar oud, op 25-11-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis // Maria Vos - Blekemolen] met Margaretha (Margreet) van Harmelen, 39 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 04-07-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 04-07-1970) [bron: stamboom Calis]. Margreet is geboren op 02-11-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // twiggers // stamboom Calis], dochter van Matthijs van Harmelen en Adriana van Dijk. Margreet is overleden op 03-08-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud [bron: stamboom Calis].


111 Maria Alida Calis is geboren op 03-03-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 109). Maria is overleden op 16-06-1997 in Baarn, Utrecht, Nederland, 86 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 30-09-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis] met Martinus Johannes Brouwer, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 27-09-1963 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot op 27-09-1963) [bron: stamboom Calis]. Martinus is geboren op 23-02-1908 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Brouwer en Cornelia Theebe. Martinus is overleden op 27-09-1963 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 55 jaar oud.


112 Geertruida Calis is geboren op 12-03-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 109). Geertruida is overleden op 17-12-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud. Geertruida trouwde, 19 jaar oud, op 21-09-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis] met Gerard van den Beum, 23 jaar oud. Gerard is geboren op 24-11-1908 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland.


113 Clasina Calis is geboren op 06-05-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 109).

Notitie bij Clasina: gen Calis // woont sinds 1950 in Canada; Clasina en Ernie hebben drie kinderen

Clasina trouwde [bron: gen Calis] met Ernie Stavinga.


114 Cornelis Calis is geboren op 23-04-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 109).

Notitie bij Cornelis: Oprichter van "Schoonmaakbedrijf C.Calis en Zonen".

Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1943 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Calis // Maria van Blekemolen] met Antonia Maria Dorresteijn, ongeveer 26 jaar oud. Antonia is geboren op 21-04-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes Dorresteijn en Mechtelina Wolswijk.


Kinderen van Cornelis en Antonia: 6 kinderen, genealogisce gegevens grotendeels afgeschermd,(hierdoor worden de nrs 115 t/m 122 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Martinus Johannes (Martin) Calis

2 Wilhelmus Machtildus (Wim) Calis

3 Johanna A. Sancta Maria (Ans) Calis

4 Augustinus Bernardus (Guus) Calis

5 Elberta Maria C. (Els) Calis

6 Josephus Nicolaas M. Calis


123 Jacobus Gerardus Post is geboren op 27-11-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Post (zie 107) en Geertruida (Truitje) Hagen.

Beroep: korporaal (kok) bij de infantrie [gen. fam. Post]

Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1913 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr 33 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Vos, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Vos en Adriana de Jong.


Kinderen van Jacobus en Johanna: 3 kinderen, genealogisce gegevens grotendeels afgeschermd,(hierdoor worden de nrs 124 t/m126 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Petrus Adrianus (Piet) Post

2 Jacobus Gerardus (Joop) Post

3 Adriana (Sjaan) Post


127 Johanna (Jo) Post is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roel Post (zie 101) en Petronella Emmink. Jo trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-07-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.9 // Noord-Hollands Archief] met Henrikus van den Berg, ongeveer 24 jaar oud. Henrikus is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen van den Berg en Betje Schaapherder.

Beroep: arbeider / werkman / gemeentearbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Jo en Henrikus:


1 Elisabeth van den Berg, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 128.

2 Petronella van den Berg, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 132.

3 Jannetje van den Berg, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 142.

4 Hermanus van den Berg, geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 143.

5 Wilhelmina van den Berg, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 144.

6 Agnes Maria van den Berg, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 145.

7 Johanna van den Berg, geboren in 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 146.


128 Elisabeth van den Berg is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 127). Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 15-07-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Willard, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-11-1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Ruth Jacob Willard en Wilhelmina (Willemtje) Smit.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Elisabeth en Hendrik:


1 Wilhelmina Johanna Willard, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 129.

2 Johanna Wilhelmina Willard, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 130.

3 Gregorius Hendrikus Willard, geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 131.


129 Wilhelmina Johanna Willard is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Willard en Elisabeth van den Berg (zie 128). Wilhelmina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 14-02-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Jacob van der Veen, ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1889 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart van der Veen en Fransje de Jong.

Beroep: tuinman [bron: GenLias]


130 Johanna Wilhelmina Willard is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Willard en Elisabeth van den Berg (zie 128). Johanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 14-06-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Kooi, ongeveer 23 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1893 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Jacob Kooi en Catharina Nulkes.

Beroep: bloembollenkweker [bron: GenLias]


131 Gregorius Hendrikus Willard is geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Willard en Elisabeth van den Berg (zie 128). Gregorius trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-08-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 82 // Noord-Hollands Archief] met Pieternella Wilhelmina de Groot, ongeveer 22 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1899 in IJsselstein, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Klaas de Groot en Pieternella Rossum.


132 Petronella van den Berg is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 127). Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-06-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Egbertus Hilhorst, ongeveer 24 jaar oud. Egbertus is geboren omstreeks 1878 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Aart Hilhorst en Engeltje de Bruin.

Beroep: metselaar [bron: GenLias]


Kind van Petronella en Egbertus:


1 Elisabeth Hendrika Hilhorst, geboren op 12-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 133.


133 Elisabeth Hendrika Hilhorst is geboren op 12-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbertus Hilhorst en Petronella van den Berg (zie 132). Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 30-12-1936 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Jacobus Lambertus Krijnen, 22 jaar oud. Jacobus is geboren op 02-03-1914 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Wilhelmus Harmanus Krijnen en Egberta de Beer.

Beroep: fruitkweker [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]


Kinderen van Elisabeth en Jacobus: 8 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd,(hiedoor worden de nrs 134 t/m 141 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Wilhelmus Egbertus (Wim) Krijnen

2 Petronella E.C. Krijnen

3 Jacobus Wilhelmus (Jaap) Krijnen

4 Egbertus Jacobus (Bert) Krijnen

5 Egberta E. Krijnen

6 Franciscus Gijsbertus (Frans) Krijnen

7 Elisabeth A. Krijnen

8 Margaretha J. Krijnen


142 Jannetje van den Berg is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 127). Jannetje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-10-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 39 // Noord-Hollands Archief] met Jan Koster, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1875 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Krijn Jacob Koster en Cornelia Harmse de Rijk.

Beroep: wever [bron: GenLias]


143 Hermanus van den Berg is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 127). Hermanus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 01-09-1909 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Lijsje Koster, ongeveer 28 jaar oud. Lijsje is geboren omstreeks 1881 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Koster en Maria (Marritje) Schaapherder.


144 Wilhelmina van den Berg is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 127). Wilhelmina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-03-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Johannes Overman, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1889 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Overman en Elisabeth Hoek.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]


145 Agnes Maria van den Berg is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 127). Agnes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-03-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Albert Hendriks, ongeveer 27 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Albert Hendriks en Rijnetta Margaretha Rijnenberg.

Beroep: rijwielhersteller [bron: GenLias]


146 Johanna van den Berg is geboren in 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 127).

Beroep: Verpakster [bron: GenLias]

Johanna trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 23-02-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Johannes Wouters, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 21-10-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: GenLias // aantekening op huw.akte]. Petrus is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Wouters en Alijda Elisabeth van Midden.

Beroep: vitragewever [bron: GenLias]


147 Antonius Post is geboren op 23-03-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Roel Post (zie 101) en Petronella Emmink. Antonius is overleden op 27-06-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.

Beroep: barbier [bron: GenLias]

Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 29-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Henrika Krijnen, 22 jaar oud. Henrika is geboren op 19-12-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Krijnen en Johanna (Jannetje) Ravesloot.


Kinderen van Antonius en Henrika:


1 Petronella Post, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 148.

2 Michiel Post, geboren op 19-02-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 150.

3 Roelof Post, geboren op 11-10-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 151.

4 Antonius Post, geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 153.

5 Bartholomeüs Johannes Post, geboren op 28-12-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 154.

6 Johanna Post, geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 156.

7 Adrianus Post, geboren op 18-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 157.


148 Petronella Post is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Post (zie 147) en Henrika Krijnen. Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 22-10-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Johannes Maria Klijnman, ongeveer 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1878 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christoffel Johannes Klijnman en Maria Catharina Elisabeth Reuters.


Kind van Petronella en Wilhelmus:


1 Christoffel (Chris) Klijnman, geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 149.


149 Christoffel (Chris) Klijnman is geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Johannes Maria Klijnman en Petronella Post (zie 148).

Beroep: huisschider / behanger [bron: familie]

Chris trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1951 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Gerdina Adriana (Dien) van Schaik, ongeveer 28 jaar oud. Dien is geboren op 02-02-1923 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Adrianus van Schaik en Gerdina Johanna Henderson.


150 Michiel Post is geboren op 19-02-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 147) en Henrika Krijnen.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Michiel trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje de Graaf, ongeveer 29 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen de Graaf en Johanna Bollebakker.


Kinderen van Michiel en Aaltje:


1 Hendrika Johanna Post, geboren op 13-06-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Antonia Johanna Theodora Post, geboren op 16-11-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


151 Roelof Post is geboren op 11-10-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 147) en Henrika Krijnen.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Roelof:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Zwaantje Majoor, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1918 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 17-08-1918 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Roelof Post]. Zwaantje is geboren omstreeks 1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis (Jan) Majoor en Anna Fokker. Zwaantje is overleden op 17-08-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 38 jaar oud.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 19-02-1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Boon, ongeveer 45 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1874 in Leeuwarden, Friesland, Nederland, dochter van Abraham Boon en Elisabeth Maria de Jong.


Kinderen van Roelof en Zwaantje:


1 Hendrika Johanna Petronella Maria Post, geboren op 21-05-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Johanna Hendrica Wilhelmina Antonette Post, geboren op 01-12-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 152.

3 Antonia Johanna Gijsberta Post, geboren op 11-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


152 Johanna Hendrica Wilhelmina Antonette Post is geboren op 01-12-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roelof Post (zie 151) en Zwaantje Majoor.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 14-09-1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr.reg.3E;fol.17v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Mannes Spijker, ongeveer 26 jaar oud. Mannes is geboren omstreeks 1906 in Assen, Drenthe, Nederland, zoon van Harm Spijker en Henderekien Vrijen.

Beroep: vuurstoker [bron: GenLias]


153 Antonius Post is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 147) en Henrika Krijnen.

Beroep: fabrieksarbeider [bron:GenLias]

Antonius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Leentje van den Heuvel, ongeveer 27 jaar oud. Leentje is geboren omstreeks 1880 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk van den Heuvel en Jannigje van Ooijen.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Antonius en Leentje:


1 Hendrika Theodora Post, geboren op 12-08-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Johanna Helena Post, geboren op 11-11-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Anna Johanna Post, geboren op 09-03-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


154 Bartholomeüs Johannes Post is geboren op 28-12-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 147) en Henrika Krijnen.

Beroep: agent van politie [bron: GenLias]

Bartholomeüs trouwde, 27 jaar oud, op 07-11-1912 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 8545; akte Nr. 350 // Gelders Archief] met Theodora Maria van den Heuvel, 28 jaar oud. Theodora is geboren op 12-09-1884 in Abcoude-Proosdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem. Abcoude-Proostdij, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Dirk van den Heuvel en Jannigje van Ooijen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1884 [bron: GenLias // geb.akte T481; In.525; N48 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Bartholomeüs en Theodora:


1 Anna Johanna Theodora Post, geboren op 10-07-1914 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

2 Antonius Post, geboren op 18-12-1915 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

Beroep: Herenkapper

3 Theodorus Post, geboren op 18-12-1915 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

Beroep: Herenkapper

4 Hendrikus Bartholomeus Post, geboren op 02-11-1917 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

5 Bartholomeus Maria Post, geboren op 13-07-1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 155.

6 Gerarda Magdalena Post, geboren op 10-04-1923 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.

7 Bernardus Joseph Post, geboren op 20-04-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: Herenkapper / Begravenisondernemer


155 Bartholomeus Maria (Bart) Post is geboren op 13-07-1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Henny Savanije], zoon van Bartholomeüs Johannes Post (zie 154) en Theodora Maria van den Heuvel. Bartholomeus is overleden.

Beroep: fietsenmaker / verzekeringsagent [familie]

Bartholomeus trouwde met Hermanna Savanije. Hermanna is een dochter van Henricus Joannes Dominicus Gregorius Savenije en Maria Heijen.

Kinderen van Bartholomeus en Hermanna:


1 Bernadette Post

2 Elma Post

3 Ingrid Post


156 Johanna Post is geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Post (zie 147) en Henrika Krijnen. Johanna is overleden omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 26 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-07-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte t 358; Inv. 28; akte Nr. 50 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus Hendrikus van der Voort, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1912 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Gijsbertus Hendrikus van der Voort 1913]. Gijsbertus is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Frederikus George van der Voort en Alida de Beer. Gijsbertus trouwde later op 26-11-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 103 // Noord-Hollands Archief] met Matje Maas (geb. ±1884).

Beroep: metselaar [bron: GenLias]


157 Adrianus Post is geboren op 18-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // terugber. huw.akte], zoon van Antonius Post (zie 147) en Henrika Krijnen. Adrianus is overleden op 12-03-1963 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: grafmonument RK begraafplaats Bussum].

Beroep: barbier [bron: GenLias]

Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T. 358; Inv.28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje de Ruijter, 22 jaar oud. Gerritje is geboren op 21-11-1892 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Arie de Ruijter en Maria Post. Gerritje is overleden op 31-12-1981 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud [bron: grafmonument RK begraafplaats Bussum].

Notitie bij Adrianus en Gerritje: hier ontstaat een verbinding tussen de tak van Noord-Hollandse- en de Utrechtse Posten-generaties. zie onderstreepte namen in dit record.


Kinderen van Adrianus en Gerritje:


1 Antonius Arie Wilhelmus Post, geboren op 28-?-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

2 Adrianus Johannes Post, geboren op 07-09-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

3 Adrianus Michiel Post, geboren op 23-05-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].


158 Nicolaas Post is geboren op 10-11-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mvr. den Boer-Post], zoon van Roel Post (zie 101) en Petronella Emmink.

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, 20 jaar oud, op 09-05-1883 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Helena de Ruijter, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Helena: GenLias // voogd van de bg Christiaan Emmink; toeziend voogd van de bg Teunis Post.

Helena is geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob de Ruijter en Maria Elisabeth Rietveld.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Nicolaas en Helena:


1 Roelof Post, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: Mvr. den Boer-Post], Volgt 159.

2 Hubertus Antonius Post, geboren op 24-07-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: Mvr. den Boer-Post],Volgt 160.


159 Roelof Post is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Post (zie 158) en Helena de Ruijter.

Beroep: opperman [bron: GenLias]

Roelof trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-11-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 95 // Noord-Hollands Archief] met Anna Elisabeth Servaas, ongeveer 37 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Cornelis Servaas en Adriana Albertina Hesterman.


160 Hubertus Antonius Post is geboren op 24-07-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mvr. den Boer-Post], zoon van Nicolaas Post (zie 158) en Helena de Ruijter.

Notitie bij Hubertus: Komt voor in de lijst van (25 Posten) de Posten-generatie die in 1933 via en door hen opgegeven stamboom hun afkomst als -erfgooier- wilde aantonen bij Stad en Lande.
Hubertus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mvr. den Boer-Post], met Cornelia Jenster, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Wilhelmus Jenster en Geertruida van Schaik.


Kinderen van Hubertus en Cornelia: 4 kinderen, genealogische gegevens op verzoek afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 161 t/m 169 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Nicolaas Wilhelmus Johannes (Nico) Post

2 Geertruida Cornelia (Truus) Post

3 Johannes Wilhelmus (Jan) Post

4 Jacobus Wilhelmus (Jaap) Post


170 Willemptje Post is geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse Brouwer. Willemptje is overleden omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud [bron: gen.fam. Post].

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Willemptje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 26-05-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akt Nr.25 // Noord-Hollands Archief] met Roelof Bollebakker, ongeveer 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (dor overlijden echtgenote circa 1857 te Hilversum) [bron: GenLias // wedunaarschap Roelof Bollebakker 1858]. Roelof is geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Roelofsz Bollebakker en Elisabeth Smallenburg. Roelof trouwde later op 28-07-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte 358; Inv. 358.55; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Maria Anna Link (geb. ±1830).

Beroep: wever [bron: GenLias]


Kind van Willemptje en Roelof:


1 Betje Bollebakker, geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 171.


171 Betje Bollebakker is geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roelof Bollebakker en Willemptje Post (zie 170).

Beroep: werkster [bron: GenLias]

Betje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 30-05-1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 35 // Noord-Hollands Archief] met Willem Hebing, ongeveer 26 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wijgert Hebink en Maria Catharina Messemer.

Beroep: wever [bron: GenLias]


Kind van Betje en Willem:


1 Johannes Hebing, geboren omstreeks 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 172.


172 Johannes Hebing is geboren omstreeks 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Hebing en Betje Bollebakker (zie 171).

Beroep: bamboewerker [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 21-06-1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akt Nr. 80 // Noord-Hollands Archief] met Willemina Reijn, ongeveer 22 jaar oud. Willemina is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Reijn en Johanna Vlug.


173 Maria Post is geboren op 22-08-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse Brouwer. Maria trouwde, 36 jaar oud, op 06-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord- Hollands Archief] met Johannes Ruijsendaal, ongeveer 37 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van NNdeNN en Leisje Ruizendaal.

Beroep: kleerbleker [bron: GenLias]

Kind van Maria en Johannes:


1 Elisabeth Ruijsendaal, geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 174.


174 Elisabeth Ruijsendaal is geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Ruijsendaal en Maria Post (zie 173). Elisabeth:

(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 14-07-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus van den Berg, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden Hendrikus van den Berg circa 1905)) [bron: GenLias (weduwleven Elisabeth Ruijsendaal 1908)]. Hendrikus is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen van den Berg en Gijsje van Thienen. Hendrikus is overleden omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 50 jaar oud.

Beroep: kleerbleker [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 29-04-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.13 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Bakker, ongeveer 40 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1868 in Wognum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Bakker en Grietje Sijm. Pieter trouwde voorheen op 28-04-1892 in Wognum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.145; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Antje van Straaten (±1870-±1906). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1906 in Wognum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1906 Wognum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Pieter Bakker 1908].

Notitie bij Pieter: Nu is meteen helder hoe ome Piet Bakker bij de Posten geïntroduceerd werd

Beroep: schildersknecht [bron: GenLias]


Kind van Elisabeth en Hendrikus:


1 Johannes Hermanus van den Berg, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 175.


175 Johannes Hermanus van den Berg is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus van den Berg en Elisabeth Ruijsendaal (zie 174).

Beroep: chocoladebewerker [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-02-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Theodora Koppies, ongeveer 27 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1882 in Hoorn, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Koppies en Maria Ots.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


176 Antonius Nicolaas (Teunis) Post is geboren op 06-04-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer. Teunis is overleden omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: gen. fam. Post]. Hij is begraven omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

Beroep: beurtschipper [bron: GenLias]

Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.4 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Dorlandt, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1898) [bron: overlijdensbericht uit familie]. Cornelia is geboren op 02-09-1822 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus (Bardt / Bart) Dorlandt en Trijntje Waterman. Cornelia is overleden omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 76 jaar oud.

Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]


Kinderen van Teunis en Cornelia:


1 Anna Maria Post, geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 177.

2 Lambertus Post, geboren op 17-06-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd op deze akte]. Lambertus is overleden op 07-01-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1857 [bron: Gem.Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 2 // Noord-Hollands Archief].

3 Catharina Post, geboren op 20-02-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd op deze akte]. Catharina is overleden op 27-02-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 7 dagen oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreeerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1858 [bron: gem.Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 11// Noord-Hollands Archief].

4 Bartholomeus Post, geboren op 21-09-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 194.

5 Nicolaas Post, geboren op 14-11-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd op deze akte]. Nicolaas is overleden op 15-12-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregegistreeerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1860 [bron: gem. Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 26 // Noord-Hollands Archief].

6 Nicolaas Teunissen Post, geboren op 15-04-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 213.


177 Anna Maria Post is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Nicolaas (Teunis) Post (zie 176) en Cornelia Dorlandt. Anna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 22-06-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Henrikus Koelink, ongeveer 29 jaar oud. Henrikus is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Koelink en Geertrui Hilhorst.

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


Kind van Anna en Henrikus:


1 Gertruida Hendrika Koelink, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 178.


178 Gertruida Hendrika Koelink is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus Koelink en Anna Maria Post (zie 177). Gertruida trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 10-05-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw,akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 36 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Krijnen, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 29-12-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Krijnen en Cornelia Jansen Calis. Johannes is overleden op 30-12-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 50 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Gertruida en Johannes:


1 Hendrikus Krijnen, geboren op 14-02-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 13-08-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud. [bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen].

2 Timotheus (Tijmen) Krijnen, geboren op 14-02-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen].Volgt 179.

3 Hendrikus Johannes Krijnen, geboren op 03-10-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 24-02-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud. [bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen].

4 Cornelis Johannes (Cor) Krijnen, geboren op 25-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen].Volgt 180.

5 Anna Cornelia Krijnen, geboren op 23-06-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen].Volgt 183.

6 Cornelia Anna Krijnen, geboren op 22-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen].Volgt 185.

7 Johanna Maria (Jo) Krijnen, geboren op 30-10-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen].Volgt 186.

8 Petronella Hendrika Krijnen, geboren op 16-09-1925 in Bussum, Noord -Holland, Nederland.[bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen]. Volgt 192.

9 Geertruida Hendrika Krijnen, geboren op 16-09-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.[bron: gen. fam. Krijnen / Bert Krijnen]. Volgt 193.


179 Timotheus (Tijmen) Krijnen is geboren op 14-02-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Krijnen en Gertruida Hendrika Koelink (zie 178). Timotheus is overleden op 05-06-1978 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud. Timotheus trouwde, 34 jaar oud, op 12-02-1947 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Hendrika de Haan.


180 Cornelis Johannes (Cor) Krijnen is geboren op 25-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Krijnen en Gertruida Hendrika Koelink (zie 178). Cor is overleden op 27-04-1980 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud.

Notitie bij Cor: gen. familie Krijnen // Bert Krijnen // Cor was een grote ijzersterke vent, die naast zijn boerenbedrijf nog al eens bij zware klussen te hulp werd gevraagd. Zo verichtte hij ook slopers- en vrachtrijderswerk.

Cor trouwde, 25 jaar oud, op 15-04-1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Johanna de Gooijer, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 12-08-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Gooijer en Pietje Westerveld.


Kinderen van Cor en Johanna: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 181 en 182 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Johannes Cornelis Hendrikus Timotius Krijnen

2 Cornelis Theodorus Krijnen


183 Anna Cornelia Krijnen is geboren op 23-06-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Johannes Krijnen en Gertruida Hendrika Koelink (zie 178). Anna is overleden op 06-04-1993 in Hilvesum, Huize "De Stolpen", 74 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Anna trouwde, 27 jaar oud, op 19-12-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Cornelis Hendricus (Kees) Calis, 35 jaar oud. Kees is geboren op 04-11-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk. Kees is overleden op 04-08-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud.


Kinderen van Anna en Kees: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 184 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Geertruida Petronella M. Calis

2 Cornelia Wilhelmina Maria Calis

3 Anna Maria Geertruida Calis

4 Maria Theresia Geertruida Calis

5 Wilhelmina Bernadina Maria Calis

6 Hendrikus Johannes Cornelis Maria Calis


185 Cornelia Anna Krijnen is geboren op 22-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen en Gertruida Hendrika Koelink (zie 178). Cornelia is overleden op 06-04-1993 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud. Cornelia trouwde, 35 jaar oud, op 24-10-1956 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Wilhelmus Griffioen, ongeveer 46 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Gerardus Griffioen en Antonia van den Brink.


186 Johanna Maria (Jo) Krijnen is geboren op 30-10-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen en Gertruida Hendrika Koelink (zie 178). Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 30-06-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Gerardus (Gerrit) Krijnen, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 03-03-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk. Gerrit is overleden op 25-10-1990 in Den Horn, prov. Groningen, Nederland, 66 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].

Beroep: veehouder [bron: familie]


Kinderen van Johanna en Gerrit: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 187 t/m/ 191 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Timotheus Johannes Gerardus (Timo) Krijnen

2 Geertruida Petronella Sophia Krijnen

3 Johannes Gerardus Timotheus Krijnen

4 Sophia Krijnen

5 Hendrikus Gerardus Johannes Krijnen

6 Gerardus Johannes Maria Krijnen


192 Petronella Hendrika Krijnen is geboren op 16-09-1925 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen en Gertruida Hendrika Koelink (zie 178). Petronella trouwde, 25 jaar oud, op 12-09-1951 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met H. Mentink.


193 Geertruida Hendrika Krijnen is geboren op 16-09-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen en Gertruida Hendrika Koelink (zie 178). Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op 22-06-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Johannes Cornelis (Jan) van der Geest, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1922, zoon van NN van der Geest en NNdeNN.


194 Bartholomeus Post is geboren op 21-09-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Antonius Nicolaas (Teunis) Post (zie 176) en Cornelia Dorlandt. Hij is gedoopt omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

Beroep: schipper [bron: GenLias]

Getuige bij:

Geboorteaangifte van Matthias van Thienen geb. 1891.

Bartholomeus trouwde, 30 jaar oud, op 08-11-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Klaarenbeek, ongeveer 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Bartholomeus en Jannetje: GenLias // alias Klarenbeek

Jannetje is geboren omstreeks 1868 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Teunis Klaarenbeek en Geertruida (Geertje) Speller. Zij is gedoopt op 05-11-1868 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].


Kinderen van Bartholomeus en Jannetje:


1 Geertruida Cornelia (Gré) Post, geboren op 09-09-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 195.

2 Cornelia Johanna Post, geboren op 14-04-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 196.

3 Johanna Maria Post, geboren op 02-09-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 205.

4 Antonius Wilhelmus (Teus) Post, geboren op 16-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 207.

5 Wilhelmus Hendrikus (Wim) Post, geboren op 20-11-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 211.


195 Geertruida Cornelia (Gré) Post is geboren op 09-09-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus Post (zie 194) en Jannetje Klaarenbeek. Gré is overleden op 09-03-1982 in Den Helder, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud [bron: gegevens Joop Post]. Gré trouwde [bron: gegevens Joop Post] met Johan Jacob Kaan. Johan is overleden op 14-11-1981 in Den Helder, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Johan: Guy van der Klein // Johan Kaan dreef de watersportvereniging "Loosdrecht" en ging na zijn pensionering weer terug naar Den Helder.

Beroep: zeilschoolhouder [bron: gen. gvdklein]


196 Cornelia Johanna Post is geboren op 14-04-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus Post (zie 194) en Jannetje Klaarenbeek. Cornelia is overleden op 16-04-1924 in Kopenhagen, Danmark, 31 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 30-09-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 77 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Arnoldus van der Klein, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 16-04-1924 in Kopenhagen, Danmark (door overlijden echtgenote op 08-06-1926 te Kopenhagen) [bron: gen. gjvdeklein]. Johannes is geboren op 30-11-1892 in Delft, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. gjvdklein], zoon van Abraham van der Klein en Adriana Maria de Does. Johannes is overleden op 08-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 33 jaar oud [bron: gen. gjvdklein]. Johannes trouwde later op 14-12-1924 in Venl*se Denemarken [bron: gen. gjvdklein] met Marta Hansine S*rentsen (geb. ±1895). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 08-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 31-03-1963 te Bussum) [bron: gen. gjvdklein // weduwleven Marta hansine S*rentsen].

Notitie bij Johannes: Kort na de geboorte van zijn tweede zoon Cornelis Johannes, overleed zijn vrouw Cornelia. (Cornelia Johanna Post)
Op dezelfde zaal in het ziekenhuis lag een ongehuwde vriendin van Cornelia, die op 9 mei 1924 van een kind beviel en de naam Poulus Johannes kreeg.
Aangezien Johannes Arnoldus alleen met twee kinderen, en de vriendin (Marta Hansine S*rensen) een kind had zonder vader, zijn Johannes Arnoldus en Marta getrouwd op voorwaarde van Marta dat haar zoon (Poulus Johannes) geëcht werd en de familienaam "Van der Klein" kreeg. (roepnaam Perben)

Johannes Arnoldus van der Klein en Marrta Hansine S*rensen zijn gehuwd op 14-12-1924 te Venl*se in Denemarken.
Het * in S*rensen en in Venl*se staat voor de met een slech diagonaal doorgestreepte o zoals dat in de scandinavische talen gebruikelijk is.

Beroep: emailleschilder [bron: GenLias]


Kinderen van Cornelia en Johannes:


1 Johannes Cornelis van der Klein, geboren op 01-10-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 197.

2 Jannetje Adriana Maria van der Klein, geboren omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. gjvdklein]. Jannetje is overleden omstreeks 1924 in Denemarken, ongeveer 6 jaar oud.

3 Cornelis Johannes van der Klein, geboren op 16-04-1924 in Kopenhagen, Denemarken. Volgt 202.


197 Johannes Cornelis van der Klein is geboren op 01-10-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post], zoon van Johannes Arnoldus van der Klein en Cornelia Johanna Post (zie 196). Johannes is overleden op 06-11-1975 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud [bron: gegevens Joop Post]. Johannes trouwde [bron: gen. gjvdklein] met Elza Julia Alice de Munnynck. Elza is een dochter van Philippus Octavus de Munnynck en Reachel Billiët.


Kinderen van Johannes en Elza: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 198 t/m 204 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Agnes Simonne Danièlle van der Klein

2 Lucia Geertruida Alice van der Klein

3 Guy Geerten Johan van der Klein

4 Mark Anton Jan van der Klein


205 Johanna Maria Post is geboren op 02-09-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post (geboortedatum)], dochter van Bartholomeus Post (zie 194) en Jannetje Klaarenbeek. Johanna is overleden op 10-03-1963 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 65 jaar oud. Johanna:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 07-09-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 89 // Noord-Hollands Archief] met Martinus Wolters, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 25-05-1939 in (Amsterdam) (geen reden opgegeven) [bron: GenLias // aantekening op huwelijksakte]. Martinus is geboren omstreeks 1893 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Dirk Wolters en Johanna Catharina Maria Willemse.

Beroep: elektricën [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1939 met Johannes Franciscus Hubertus Peters, ongeveer 42 jaar oud. Johannes is geboren op 09-04-1897 in Schinveld, prov.Limburg, Nederland.


Kind van Johanna en Martinus:


1 Dirk Bartholomeus Wolters, geboren op 02-06-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post].


Kind van Johanna en Johannes:


2 Francis Johanna Maria Hubertina Peters, geboren op 03-09-1939 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 206.


206 Francis Johanna Maria Hubertina Peters is geboren op 03-09-1939 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post], dochter van Johannes Franciscus Hubertus Peters en Johanna Maria Post (zie 205). Francis trouwde [bron: gegevens Joop Post] met Joe Mcleod.


207 Antonius Wilhelmus (Teus) Post is geboren op 16-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bartholomeus Post (zie 194) en Jannetje Klaarenbeek. Teus is overleden op 22-08-1967 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.

Beroep: meteropnemer gasfabriek [gen. Cales / Calis]

Teus trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis] met Clasina Johanna (Sien) Calis, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1932 in Bussum [bron: cales / calis-bestanden]. Sien is geboren op 23-03-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus Calis en Alida Duurland. Sien is overleden op 09-12-1986 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.


Kinderen van Teus en Sien: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 208 t/m 210 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Bartholomeus Gijsbertus Post

2 Johannes Gerardus Post

3 Veronica Geertruida Maria Post


211 Wilhelmus Hendrikus (Wim) Post is geboren op 20-11-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post], zoon van Bartholomeus Post (zie 194) en Jannetje Klaarenbeek. Wim is overleden op 07-04-1964 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud [bron: gegevens Joop Post]. Wim trouwde [bron: gegevens Joop Post] met Sophia (Fietje) Beyerman. Fietje is geboren op 25-09-1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post].


Kinderen van Wim en Fietje: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 212 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Mia Johanna Sophia Post

2 Wilhelmus Hendrikus Maria Post

3 Johanna Hendrika Maria Post


213 Nicolaas Teunissen Post is geboren op 15-04-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Nicolaas (Teunis) Post (zie 176) en Cornelia Dorlandt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1864. Nicolaas is overleden op 18-05-1945 in Hoogland, Utrecht, Nederland, 82 jaar oud [bron: gen. fam. Post]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1945. Hij is begraven op 21-05-1945 in Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland [bron: gen.fam. Post].

Beroep: timmerman / fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Getuige bij:

20-09-1904


huwelijk Hermanus Johannes Mulder (geb. 1867) en Maria Anna Bijlhouwer (geb. 1861)


[zwager bruidegom]


[bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.82; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief]

Nicolaas:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-06-1886 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Mulder, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 28-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 28-01-1895 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Nicolaas Teunissen Post 1895]. Johanna is geboren op 02-09-1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven. Johanna is overleden op 28-09-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 34 jaar oud [bron: gen. fam. Post]. Zij is begraven op 02-12-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 23-11-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Anna Mathea van Diest, 34 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 03-02-1941 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot op 03-02-1941) [bron: GenLias // weduwnaarschap Nicolaas Teunissen Post 1841]. Anna is geboren op 10-08-1862 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem van Diest en Barbera (Bartha) Kerkhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1862. Anna is overleden op 03-12-1941 in Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland, 79 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1941 [bron: GenLias // overl.akte T463 I616; N55 // Het Utrechts Archief]. Zij is begraven in Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland.


Kinderen van Nicolaas en Johanna:


1 Kornelia Anna Post, geboren op 23-04-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 214.

2 Maria Wendelina (Marie) Post, geboren op 17-08-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 215.

3 Antonius Johannes Post, geboren op 03-05-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 218.

4 Johannes Wilhelmus Post, geboren op 05-01-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 221.

5 Catharina Maria Post, geboren op 17-01-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 229.


Kind van Nicolaas en Anna:


6 Barbara Johanna Post, geboren in 05-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // M.J.van Diest]. Barbara is overleden op 18-12-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 jaar oud [bron: GeneaNet // M.J. van Diest].


214 Kornelia Anna Post is geboren op 23-04-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Teunissen Post (zie 213) en Johanna Mulder. Zij is gedoopt in 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Kornelia trouwde, 24 jaar oud, op 27-11-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 91 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus Beijer, 31 jaar oud. Lambertus is geboren op 05-12-1880 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Beijer en Jannetje van Ash.

Beroep: caféhouder [bron: GenLias]


215 Maria Wendelina (Marie) Post is geboren op 17-08-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Teunissen Post (zie 213) en Johanna Mulder. Marie is overleden op 17-02-1963 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1963 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

Marie trouwde, 30 jaar oud, op 12-02-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Wilhelmus (Herman) de Gooijer 28 jaar oud. Herman is geboren op 20-01-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) de Gooijer en Clasina (Klaasje) Krijnen. Herman is overleden op 26-03-1980 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 88 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Marie en Herman: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 116 en 117 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Johannes (Jantje) de Gooijer

2 Johanna (Annie) de Gooijer

3 Clazina (Ine) de Gooijer

4 Cornelia (Corrie) de Gooijer

5 Nicolaas (Nico) de Gooijer

Beroep: Priester [bron: gen. de Gooijer]

6 Franciscus Jozef Joh. (Frans) de Gooijer


218 Antonius Johannes Post is geboren op 03-05-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Teunissen Post (zie 213) en Johanna Mulder. Antonius is overleden op 13-02-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud. Hij is begraven op 16-02-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: timmerman [bron: GenLias]

Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 07-06-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 56 // Het Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria de Bruin, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 13-08-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote) [bron: persoonskaart A. J. Post]. Johanna is geboren op 10-02-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes de Bruijn en Evertje de Jong. Johanna is overleden op 13-08-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud. Zij is begraven op 16-08-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Antonius en Johanna:


1 Nicolaas Johannes Post, geboren op 14-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 219.

2 Everarda Johanna Wilhelmina Post, geboren op 26-12-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Jan Nicolaas Joseph Post, geboren op 27-03-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 220.


219 Nicolaas Johannes Post is geboren op 14-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Johannes Post (zie 218) en Johanna Maria de Bruin. Nicolaas is overleden op 15-05-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 53 jaar oud.

Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op 03-07-1946 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: persoonskaart Antonius Johannes Post] met Anna (Annie) Kanters, ongeveer 28 jaar oud. Annie is geboren omstreeks 1918 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Johannes Josephus Kanters en Anna Cornelia Maria Klaver.

Notitie bij Annie: (waarschijnlijk dochter van Johannes Josephus Kanters en Anna Cornelia Maria Klaver) ook zo ingevoerd, geen zekerheid


220 Jan Nicolaas Joseph Post is geboren op 27-03-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland zoon van Antonius Johannes Post (zie 218) en Johanna Maria de Bruin. Jan is overleden op 12-04-2008 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, 79 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 21-08-1962 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: persoonskaart Antonius Johannes Post] met Geertruida Cornelia Hoogland, ongeveer 33 jaar oud.

Geertruida is geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Geertruida is overleden op 14-12-1999 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud.


221 Johannes Wilhelmus Post is geboren op 05-01-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Teunissen Post (zie 213) en Johanna Mulder.

Beroep: klerk [bron: GenLias]

Johannes:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-02-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Voogt, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-02-1920 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. De scheiding werd geregistreerd op 12-12-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 12-12-1926 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Johannes Wilhelmus Post 1928)]. Catharina is geboren op 29-04-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Voogt en Anna Theodora Derksen. Catharina is overleden op 12-12-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 32 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 04-09-1928 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post] met Anna Maria Catharina Voogt, 36 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-09-1928 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Anna is geboren op 15-11-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Voogt en Anna Theodora Derksen. Anna is overleden op 07-06-1978 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Zij is begraven op 10-06-1978 in Bussum, Noord-Holland, Nederland .


Kinderen van Johannes en Catharina: 5 kinderen over 2 huwelijken, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 222 t/m 226 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Johanna Anna Post

2 Gerardus Nicolaas Post

3 Nicolaas Johannes Post


Kinderen van Johannes en Anna:


4 Catharinus Josef Post

5 Johannes Wilhelmus (Jan) Post


229 Catharina Maria Post is geboren op 17-01-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Teunissen Post (zie 213) en Johanna Mulder. Catharina is overleden in 05-1959 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 27-06-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 56 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Hendricus van den Dijssel, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-06-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Gen. VFulpen]. Wilhelmus is geboren op 23-05-1888 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Adrianus van den Dijssel en Wilhelmina van Thienen. Hij is gedoopt in 1888 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen].

Beroep: wagenmaker [bron: GenLias]

Kinderen van Catharina en Wilhelmus:


1 Wilhelmina Johanna van den Dijssel, geboren op 17-01-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmina is overleden op 02-04-1967 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 42 jaar oud. Zij is begraven op 06-04-1967 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

2 Nicolaas Adrianus van den Dijssel, geboren op 05-08-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op 15-03-1984 in Nieuwegein, prov. Utrecht, Nederland, 57 jaar oud. Hij is begraven op 18-03-1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: commies rijksbelastingen


230 Lambertus Post is geboren op 26-04-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie], zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer. Lambertus is overleden omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: (bidprentje datum geschat)]. Hij is begraven omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: (datum is geschat dus niet zeker, zie boven H.A. van der Kuijl was al in 1913 weduwe)].

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Lambertus:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.9 // Noord-Hollands Archief] met Maria Dorlandt, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1862) [bron: Genealogische site Van de Velde, later bevestigd in GenLias]. Maria is geboren op 24-02-1829 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus (Bardt / Bart) Dorlandt en Trijntje Waterman. Maria is overleden omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.

Beroep: naaister [bron: GenLias]

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 06-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Antonia van der Kuijl, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. De scheiding werd geregistreerd op 08-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1812). Hendrika is geboren op 06-04-1835 om 04:00 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.akte gem.Bussum, (geregistreerd)], dochter van Joannes Casper (Jan) van der Kuijl / Kuil en Jannigje Fokker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1835 [bron: geb.akte gem.Bussum, (geregistreerd)].

Bij de geboorteaangifte van Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik van den Berg (geb. ±1775) en Bart Majoor (geb. ±1796).


Notitie bij de geboorte van Hendrika: zie mail Ad van der Velde bij Nicolaas Roelofse (Klaas) Post

Hendrika is overleden op 08-06-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Zij is begraven op 12-06-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Bidprentje].

Beroep: bleekster [bron: GenLias]


Kind van Lambertus en Maria:


1 Johanna Post, geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 231.


Kinderen van Lambertus en Hendrika:


2 Klasina Post, geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 232.

3 Johannes Post, geboren op 15-01-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte 1870 terugberekening leeftijd op deze akte]. Johannes is overleden op 22-06-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1870 [bron: gem.Bussum // o.akte T 358; I 28; N 18 // Noord-Hollands Archief].

4 Adrianus (Arie) Post, geboren op 05-10-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 234.

5 Nicolaas Post, geboren op 20-01-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd op deze akte]. Nicolaas is overleden op 23-07-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1870 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I 28; N 22 // Noord-Hollands Archief].

6 Anna Johanna Post, geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 320.

7 Joannis Post, geboren op 01-03-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 1 jaar op deze akte]. Joannis is overleden op 02-03-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1874 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I 28; N4 // Noord-Hollands Archief].

8 Alida (Aaltje) Post, geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 323.

9 Wilhelmina Post, geboren op 01-10-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmina is overleden op 22-08-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1876 [bron: gem.Buss. // overl.akte T 358; I 28; N 30 // Noord-Hollands Archief].


231 Johanna Post is geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Post (zie 230) en Maria Dorlandt. Johanna is overleden op 15-03-1901 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 39 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1901 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 424; N 22 // Het Utrechts Archief]. Johanna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-10-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Reijer van Dorresteijn, 31 of 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1900 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote cira1900 te Soest) [bron: GenLias (weduwnaarschap Reijer van Dorresteijn 1902)]. Reijer is geboren in 1858 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Arie van Dorresteijn en Wilhelmina Hilhorst. Reijer is overleden op 27-11-1929 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 70 of 71 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,]. Reijer trouwde later op 02-07-1902 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 312; akte Nr. 350 // Het Utrechts Archief] met Hendrina den Tieter (1876-1916).

Beroep: schoenmaker / winkelier [bron: GenLias]


Kind van Johanna en Reijer:


1 Maria Wilhelmina van Dorresteijn, geboren op 10-12-1896 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Maria is overleden op 16-09-1897 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1897 [bron: GenLias overlijdensakte Gem. Soest].


232 Klasina Post is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Post (zie 230) en Hendrika Antonia van der Kuijl. Klasina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-07-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 104 // Noord-Hollands Archief] met Joannes de Jong, 32 of 33 jaar oud. Joannes is geboren in 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik de Jong en Antje Werkhoven.

Beroep: metselaar [bron: GenLias]


Kind van Klasina en Joannes:


1 Johanna Anna de Jong, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 233.


233 Johanna Anna de Jong is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes de Jong en Klasina Post (zie 232). Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 23-09-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 104 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Jacobus Ruijzendaal, ongeveer 25 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Ruijzendaal en Anna Ashoff.

Beroep: timmerman [bron: GenLias]


234 Adrianus (Arie) Post is geboren op 05-10-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Post (zie 230) en Hendrika Antonia van der Kuijl. Arie is overleden op 12-05-1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1942 [bron: familie]. Hij is begraven op 16-05-1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: lampenist / los arbeider / fabrieksarbeider / koopman [bron: huw.akte en GenLias]

Arie trouwde, 24 jaar oud, op 04-10-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Emerentia Roeten 26 jaar oud.

Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Emerentia waren de volgende getuigen aanwezig: Aart Keijzer (geb. ±1843), Jan Verkerk (geb. ±1850), Johannes Cornelis Verschuur (geb. ±1852) en Nicolaas van de Giesens (geb. ±1853).

De scheiding werd geregistreerd op 23-03-1935 in Bussum, Noord -Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 23 maart 1935) [weduwnaarschap A. Post // bron: familie].

Notitie bij het huwelijk van Arie en Emerentia: Het gezin Post-Roeten telde acht kinderen 1 meisje Riek en 7 jongens Toon, Bertus, Henk, Jan, Jaap, Gijs en Siem. hiervan nog in leven in 2009 veel kinderen, klein- en achterkleinkinderen en aanverwanten.

Emerentia is geboren op 12-04-1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Emerentia is overleden op 23-03-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, Zij is begraven op 26-03-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: huisvrouw [bron: familie]


Kinderen van Arie en Emerentia:


1 Hendrika Antonia (Riek) Post, geboren op 13-07-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 235.

2 Antonius Hendrikus (Antoon) Post, geboren op 22-10-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 244.

3 Lambertus (Bertus) Post, geboren op 21-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 246.

4 Hendrikus Adrianus (Henk) Post, geboren op 03-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 265.

5 Johannes Gregorius (Jan) Post, geboren op 11-11-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 299.

6 Jacobus (Jaap) Post, geboren op 18-04-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 301.

7 Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post, geboren op 12-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 303.

8 Simonus Jacobus (Siem) Post, geboren op 02-04-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 314.


235 Hendrika Antonia (Riek) Post is geboren op 13-07-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus (Arie) Post (zie 234) en Emerentia Roeten. Riek is overleden op 17-07-1943 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 49 jaar oud (oorzaak: Bombardement op Amsterdam-Noord 17 juli 1943) [bron: familie].

Zij is begraven op 21-07-1943 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Riek trouwde, 21 jaar oud, op 29-12-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.102 // Noord-Hollands Archief] met Piet Bakker, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1915 in Bussum. De scheiding werd geregistreerd op 17-07-1943 in Amsterdam, [weduwnaarschap Piet Bakker 1943]. Piet is geboren omstreeks 1893 in Wognum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Bakker en Antje van Straaten. Piet trouwde later omstreeks 1944 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familiegegevens] met J. (Jet) Cats (geb. ±1900).

Notitie bij Piet: Piet Bakker was huisschilder van beroep, maar het grootste deel van zijn loopbaan was hij agent bij de Amsterdamse politie.
Piet Bakker hertrouwde na het overlijden van Hendrika Antonia (Riek) Post met
Jet Cats.

De uitgebreide doopnamen van de kinderen haalde ik uit: GeneaNet // de stamboom van Montfoort (An van Montfoort was de vrouw van Dick Bakker)

Beroep: huisschilder / agent van politie te Amsterdam [bron: familie en GenLias]

Kinderen van Riek en Piet:


1 Petrus Adrianus (Piet) Bakker, geboren omstreeks 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 236.

2 Adrianus Anthonius (Arie) Bakker, geboren omstreeks 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 237.

3 Cornelis Jacobus Lambertus (Cor) Bakker, geboren omstreeks 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 238.

4 Emanuël Wilhelmus (Emiel) Bakker, geboren omstreeks 1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 239.

5 Dirk Joannes (Dick) Bakker, geboren omstreeks 1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 240.

6 Petronella Hendrika Maria (Nel) Bakker, geboren omstreeks 1926 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 241.

7 Anna Alida Bakker (Annie) Bakker, geboren omstreeks 1928 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 242.

8 Emerentia (Emmy) Gijsberta Bakker, geboren omstreeks 1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 243.

9 Hendrrika johanna Maria (Henny) Bakker, geboren omstreeks 1934 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Henny is overleden omstreeks 1937 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 3 jaar oud.

10 Hendrika Theresia Maria (Ria) Bakker, geboren op 08-06-1938 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Ria is overleden op 17-07-1943 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 5 jaar oud (oorzaak: Bombardement op Amsterdam-Noord 17 juli 1943) [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1943 [bron: familie]. Zij is begraven op 21-07-1943 in Amsterdam, R.K. Noorder Begraafplaats [bron: familie].


236 Petrus Adrianus (Piet) Bakker is geboren omstreeks 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 235). Piet trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1940 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Cornelia (Cor) Houben, ongeveer 18 jaar oud. Cor is geboren omstreeks 1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


237 Adrianus Anthonius (Arie) Bakker is geboren omstreeks 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 235).

Notitie bij Arie: Het gezin van Arie en Anny telde twee kinderen

Arie trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Anna (Anny) van de Wijgaard.


238 Cornelis Jacobus Lambertus (Cor) Bakker is geboren omstreeks 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 235). Cor trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Martha Durink.

Notitie bij Martha: Het gezin van Cor en Martha telde 3 kinderen


239 Emanuël Wilhelmus (Emiel) Bakker is geboren omstreeks 1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 235).

Emiel is overleden op 11-03-2007 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 85 jaar oud.

Notitie bij Emiel: Het gezin van Emiel en Johanna telde 2 kinderen

Emiel trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1946 [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Johanna Fischer. De scheiding werd geregistreerd op 11-03-2007 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familiegegevens Dick Bakker].


240 Dirk Joannes (Dick) Bakker is geboren omstreeks 1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 235).

Notitie bij Dick: van Dick Bakker verkreeg ik veel familie-gegevens, hij schreef aan mij lovende woorden over zijn vader "vader was een goede zéér goede man voor mijn moeder (Hendrika Antonia Post) en haar gezin, en als schilder een vakman die goed kon letterzetten, marmerimitatie maken en diverse houtsoorten kon imiteren".

Dick trouwde [bron: familiegegevens van Dick Bakker] met Anna Elisabeth Magdalena (An) van Montfoort. An is een dochter van Johannes van Montfoort en Josina Anna Maria Kenniphaas.

Notitie bij An: Het gezin van Dick en An telde 4 kinderen

1. Hendrika Antonia Maria Bakker
2. Han Bakker
3. Monica Bakker
4.Tonny Bakker


241 Petronella Hendrika Maria (Nel) Bakker is geboren omstreeks 1926 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 235).

Notitie bij Nel: Het gezin van Ger en Nel telde 1 kind

Nel trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Gerardus (Ger) Karseboom.


242 Anna Alida Bakker (Annie) Bakker is geboren omstreeks 1928 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 235).

Notitie bij Annie: Het gezin van Gerard en An telde 5 kinderen

Annie trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Gerard Cats. Gerard is geboren omstreeks 1926, zoon van NNdeNN en J. (Jet) Cats.


243 Emerentia Gijsberta (Emmy) Bakker is geboren omstreeks 1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familiegegevens Dick Bakker], dochter van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 235).

Notitie bij Emerentia: Het gezin van Sjuul en Emmie telde 2 Kinderen

Emerentia trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Sjuul Lameres.


244 Antonius Hendrikus (Antoon) Post is geboren op 22-10-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post (zie 234) en Emerentia Roeten.

Beroep: voorman chocoladefabriek / Fabrieksarbeider [bron: familie en GenLias]

Antoon trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; 55; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Hendrina Berdina van de Kamp, ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1918 in Hilversum. Hendrika is geboren omstreeks 1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lodewijk Fredrik van de Kamp en Magdalena Maria van Tien.


Kinderen van Antoon en Hendrina:


1 Emerentia Hendrika Magdalena (Emmie) Post, geboren op 20-03-1923 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.

2 Johanna Magdalena (Annie) Post, geboren op 04-07-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Adrianus Antonius (Arie) Post, geboren op 13-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Louise Frederika (Wies) Post, geboren op 11-09-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Antonius Hendrikus (Toon) Post, geboren op 17-04-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

6 Magdalena Maria (Lena) Post, geboren op 05-11-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

7 Bernardus Hendrikus (Ben) Post, geboren op 25-05-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

8 Aloyisius (Wiet) Post, geboren omstreeks 1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

9 Lambertus (Bep) Post, geboren omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

10 Jacobus (Sjaak) Post, geboren omstreeks 1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.246 Lambertus (Bertus) Post is geboren op 21-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post (zie 234) en Emerentia Roeten. Bertus is overleden op 22-04-1975 in Eemnes, Utrecht, Nederland, 77 jaar oud. Hij is begraven op 26-04-1975 in Eemnes, Utrecht, Nederland.

Beroep: opperman / steigerbouwer / loonwerker [bron: GenLias en familie]

Bertus trouwde, 23 jaar oud, op 14-09-1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 26 Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 04-09-1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Zwanikken en Gerretje Knuvers. Wilhelmina is overleden op 01-03-1949 in Laren, Utrecht, Nederland, 54 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1949 [bron: GenLias // overl.akte T 1221; I 1504; N7 // Het Utrechts Archief]. Zij is begraven op 05-03-1949 in Eemnes, Utrecht, Nederland.


Kinderen van Bertus en Mien:


1 Emerentia Grarda (Emmie) Post, geboren op 13-07-1921 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 247.

2 Johannes (Jan) Post, geboren op 23-11-1922 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 252.

3 Adrianus (Arie) Post, geboren op 05-06-1924 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 253.

4 Gerardus Cornelis (Gert) Post, geboren op 07-01-1926 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 254.

5 Hendrika (Rie) Post, geboren op 30-12-1926 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland.

Notitie bij Rie: Rie Post was religieuse, is later uitgetreden

6 Lambertus (Bep) Post, geboren op 29-05-1928 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 255.

7 Petronella (Nel) Post, geboren op 22-08-1929 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 256.

8 Theresa (Trees) Post, geboren op 11-04-1931 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 257.

9 Antonius (Toon) Post, geboren op 04-06-1932 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 258.

10 Wilhelmus (Willem) Post, geboren op 23-11-1933 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 259.

11 Gerarda Berdina (Gerrie) Post, geboren op 08-04-1934 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 260.

12 Martinus (Tinus) Post, geboren op 09-08-1936 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 262.

13 Anna Maria (Annetje) Post, geboren op 19-08-1937 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 263.

14 Christianus (Chris) Post, geboren op 31-10-1938 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 264.


247 Emerentia Grarda (Emmie) Post is geboren op 13-07-1921 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Emmie is overleden op 31-12-1999 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud.

Emmie trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1946 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: parenteel Puyk / Puijk, Puik / familie] met Jacobus Theodorus (Jacob) Vos, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 13-12-1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Vos en Marritje Puijk. Jacobus is overleden op 22-03-2007 in Blaricum, 86 jaar oud.

Notitie bij Jacobus: Jacob werkte bij de PTT, en werd bekend als de "Postbode". Jacob was 40 jaar lid van de Postduivenvereniging "De Union", hij haalde vele prijzen met zijn Postduiven, zijn vrouw Emmie Post was een zus van : Gerrie Vos - Post (Meelmuis).

Beroep: postbode [bron: familie]


Kinderen van Emmie en Jacob: 4 kinderen, genenalogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 248 t/m 251 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Maria Wilhelmina Hendrika Vos

2 Lambertus Gerardus J. (Bep) Vos

3 Wilhelmina (Mieneke) Vos

4 Gerarda (Gerda) Vos


252 Johannes (Jan) Post is geboren op 23-11-1922 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Jan is overleden op 21-06-1992 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, 69 jaar oud. Jan trouwde [bron: familie] met Maria (Rie) van der Zwaan. Rie is geboren op 29-08-1921.


253 Adrianus (Arie) Post is geboren op 05-06-1924 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken.

Notitie bij Arie: geëmigreerd circa 1955 naar Canada

Beroep: loonwerker [bron: familie]

Arie trouwde, 28 jaar oud, op 09-07-1952 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Puyk/Puijk, Puik] met Johanna (Jo) Fokker, 26 jaar oud. Jo is geboren op 20-11-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Fokker en Johanna Maria (Anna) Krijnen.


254 Gerardus Cornelis (Gert) Post is geboren op 07-01-1926 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Gert is overleden op 13-04-2009 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 83 jaar oud. Hij is gecremeerd op 17-04-2009 in Utrecht, crematorium "Daelwijck". Gert trouwde [bron: familie] met Toos van Beurden. Toos is geboren op 04-01-1929.


255 Lambertus (Bep) Post is geboren op 29-05-1928 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: familie], zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Bep trouwde, 26 jaar oud, op 16-02-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Maria Richarda (Ria) Krijnen, 24 jaar oud. Ria is geboren op 16-08-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk.


256 Petronella (Nel) Post is geboren op 22-08-1929 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Nel trouwde [bron: familie] met Gijsbertus (Gijs) van der Zwaan. Gijs is geboren op 03-01-1923.


257 Theresa (Trees) Post is geboren op 11-04-1931 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Trees trouwde [bron: familie] met Wilhelmus Hilhorst. Wilhelmus is geboren op 09-04-1929.


258 Antonius (Toon) Post is geboren op 04-06-1932 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Toon trouwde [bron: familie] met Wilhelmina Hoogeboom. Wilhelmina is geboren op 20-09-1934.


259 Wilhelmus (Willem) Post is geboren op 23-11-1933 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Willem:

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1954 [bron: familie] met T. Hilhorst.

(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1965 [bron: familie] met T. van de Hoogen.


260 Gerarda Berdina (Gerrie) Post is geboren op 08-04-1934 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Zij is gedoopt op 08-04-1934 in Eemnes, Utrecht, Nederland.

Notitie bij Gerrie: Gerrie is volgens mij de eerste van mijn neven of nichten die in dit programma die in dit programma opgenomen is.

Beroep: winkelierster (meel- en fouragehandel)

Gerrie trouwde, 30 jaar oud, op 08-04-1964 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet Blekemolen] met Hendrikus C.G. (Driekus) Vos, 37 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-04-1964 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenaNet Blekemolen]. Driekus is geboren op 21-08-1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Harmensz Vos en Albertine de Wit. Hij is gedoopt op 21-08-1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Driekus is overleden op 20-08-1984 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud.

Notitie bij Driekus: sinds 15-01-1920 eig. fouragehandel "De Meelmuis"in Blaricum

Beroep: fouragehandelaar [bron: familie]


Kinderen van Gerrie en Driekus: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 261 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Lambert Jan Vos

2 Hendricus Gerardus Vos


262 Martinus (Tinus) Post is geboren op 09-08-1936 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: familie], zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Martinus trouwde, 21 jaar oud, op 02-07-1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Kriijnen // Bert Krijnen] met Richarda (Riek) Krijnen, 22 jaar oud. Riek is geboren op 09-03-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk.


263 Anna Maria (Annetje) Post is geboren op 19-08-1937 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Annetje trouwde [bron: familie] met Johannes Jacobus Janssen. Johannes is geboren op 12-02-1928.


264 Christianus (Chris) Post is geboren op 31-10-1938 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 246) en Wilhelmina Maria Zwanikken. Chris is overleden op 28-11-2007 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, 69 jaar oud.

Chris trouwde [bron: familie] met Maria de Gooijer.

Notitie bij het huwelijk van Chris en Maria: Chris en Maria kregen 4 kinderen

Maria is geboren op 16-04-1937.


265 Hendrikus Adrianus (Henk) Post is geboren op 03-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post (zie 234) en Emerentia Roeten. Henk is overleden op 19-06-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud . Hij is begraven op 22-06-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: huis- en decoratieschilder [bron: familie]

Henk trouwde, 26 jaar oud, op 14-10-1925 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland met Alida (Alie) Kastermans, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 19-06-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 19 juni 1985). Alie is geboren op 24-05-1904 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Kastermans en Antonia (Toontje) Theebe. Alie is overleden op 28-10-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud.

Zij is begraven op 31-10-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: dienstbode / huisvrouw [bron: huw.akte]


Kinderen van Henk en Alie:


1 Emerentia Alida (Emmy) Post, geboren op 12-08-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 266.

2 Antonia Hendrika (Tootje) Post, geboren op 01-12-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Tootje is overleden op 03-11-1942 in Druten, Gelderland, Nederland, 14 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Druten, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1927 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 9725; N 95 // Gelders Archief]. Zij is begraven op 04-11-1942 in Druten, Gelderland, Nederland [bron: familie en akte GenLias].

3 Adriana Theresia (Rie) Post, geboren op 04-01-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 273.

4 Theodora Maria (Door) Post, geboren op 17-04-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 279.

5 Adrianus Antonius (Arie) Post, geboren op 07-10-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 280.

6 Hendrikus Adrianus Petrus (Henk) Post, geboren op 10-08-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 285.

7 Alida Elisabeth Adriana (Ank) Post, geboren op 12-01-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 288.

8 Anna Cornelia Maria (Ans) Post, geboren op 28-02-1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 289.

9 Maria Wilhelmina (Til) Post, geboren op 28-07-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 291.

10 Theodorus Joseph Gijsbertus (Theo) Post, geboren op 19-03-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 296.

11 Johannes Hendrikus (Jan) Post, geboren op 02-12-1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 297.

12 Franciscus Antonius (Frans) Post, geboren op 21-10-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 298.


266 Emerentia Alida (Emmy) Post is geboren op 12-08-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans. Emmy is overleden op 04-01-2006 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 09-01-2006 in Bilthoven, crem. Den en Rust [bron: familie].

Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Emmy trouwde, 22 jaar oud, op 10-08-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Jacobus (Jaap) Krijnen, 22 jaar oud. Jaap is geboren op 26-06-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk. Hij is gedoopt in 06-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jaap is overleden op 21-03-2003 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, 75 jaar oud. Hij is gecremeerd op 25-03-2003 in Utrecht-Overmeer, Urtecht, Nederland.

Beroep: veehouder / veehandelaar [bron: familie]


Kinderen van Emmy en Jaap: 7 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 267 t/m 272 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Timotheus Hendrikus (Theo) Krijnen

2 Hendrikus Timotheus (Henny) Krijnen

3 Petrus (Piet) Krijnen

4 Emerentia Maria (Emmy) Krijnen

5 Mathilde (Til) Krijnen

6 Jacobus Krijnen

7 Jacobus (Jaap) Krijnen


273 Adriana Theresia (Rie) Post is geboren op 04-01-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Rie trouwde, 26 jaar oud, op 07-09-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Hendrikus Johannes (Henk) Heerschop, 29 jaar oud. Henk is geboren op 05-04-1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Heerschop en Gerarda Rigter.

Beroep: tuinman / hovenier [bron: familie]


Kinderen van Rie en Henk: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 274 t/m 278 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Michael Johannes (Michiel) Heerschop

2 Maria Alida Gerarda (Ria) Heerschop

3 Margaretha Geertruda Maria (Margreet) Heerschop

4 Hendrikus Theodorus (Henk) Heerschop

5 Paulina Emerentia Adriana (Pauline) Heerschop


279 Theodora Maria (Door) Post is geboren op 17-04-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans. Door is overleden op 14-10-2003 in Leersum, Utrecht, Nederland, 73 jaar oud. Zij is begraven op 20-10-2003 in Bussum, Noord-Holland, Nederland .

Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Door trouwde, 26 jaar oud, op 16-06-1956 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Johannes Franciskes (Jan) Wouters, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 15-05-1985 in Laren (door overlijden echtgenoot op 15-05-1985) Jan is geboren op 16-12-1927 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Theodorus Wouters en Gijsberta Maria van Wegen.

Jan is overleden op 15-05-1985 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud. Hij is gecremeerd op 20-05-1985 in Lelystad, Flevoland, Nederland.

Beroep: magazijnmeester [bron: familie]


Kinderen van Door en Jan: 2 kinderen, geneslogische gegevens grotendeels afgeshermd.


1 Theodorus (Dick) Wouters

2 Albertus (Bert) Wouters


280 Adrianus Antonius (Arie) Post is geboren op 07-10-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans. Arie is overleden op 30-08-1983 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland, 51 jaar oud. Hij is gecremeerd op 02-09-1983 in Schagen, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: smid-bankwerker [bron: fmilie]

Arie trouwde, 22 jaar oud, op 28-12-1953 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Wilhelmina Geertruida (Wil) Mulder, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 30-08-1983 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 30 augustus 1983 te Akersloot) [bron: familie]. Wil is geboren op 31-01-1932 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Christianus (Herman) Mulder en Cornelia Maria Jansen. Wil is overleden op 10-06-2005 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.


Kinderen van Arie en Wil:5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 281 t/m 284 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Catharina Franncisca Elisabeth (Katy) Post

2 Johannes Cornelis (Jos) Post

3 Wilhelmina Maria (Willy) Post

4 Jeanette Thimothea (Jannette) Post

5 Petrus (Peter) Post


285 Hendrikus Adrianus Petrus (Henk) Post is geboren op 10-08-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huis- en decoratieschilder [bron: familie]

Henk trouwde, 35 jaar oud, op 19-12-1968 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Elizabeth Cathrina (Bep) Werie 40 jaar oud.

Bep is geboren op 19-06-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland dochter van Gerbertus Johannes (Gerbert) Werie en Catharina (Cathrien) Steeneker.

Beroep: coupeuse [bron: familie]


Kinderen van Henk en Bep: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 286 en 287 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Franciscus Johannes (Frank) Post

2 Bernardus Andreas (Ben) Post


288 Alida Elisabeth Adriana (Ank) Post (afb. 41) is geboren op 12-01-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans. Ank is overleden op 22-06-1999 in Nieuwegein, Utrecht, Nederland, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1999. Zij is begraven op 26-06-1999 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: coupeuse [bron: familie]

Ank trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1956 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Cornelis Lambertus Maria (Cor) Beuker, 20 jaar oud.

De scheiding werd geregistreerd op 22-06-1999 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 22-06-1999) [bron: familie]. Cor is geboren op 09-03-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker en Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1936.

Beroep: tegelzetter / openhaardenspecialist [bron: familie]


Kinderen van Ank en Cor: vier kinderen, genealogische gegevens grotendeels sfgeschermd.


1 Alfonsa Maria (Yvonne) Beuker

2 Theresia Maria (Erna) Beuker

3 Hendricus Maria (Marcel) Beuker

4 Ronaldus Maria (Rene) Beuker


289 Anna Cornelia Maria (Ans) Post is geboren op 28-02-1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans. Ans is overleden op 02-10-2001 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud.

Zij is begraven op 05-10-2001 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Ans trouwde, 19 jaar oud, op 28-12-1957 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Johannes Cornelis (Hans) Andriessen, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 02-10-2001 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 02-10-2001) [bron: familie]. Hans is geboren op 15-03-1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Nicolaas (Kees) Andriessen en Johanna Hendrika Amalia Dortmond. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1934.

Hans is overleden op 02-11-2001 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud. Hij is begraven op 07-11-2001 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: automonteur / autohandelaar [bron: Familie]


Kinderen van Ans en Hans: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr. 290 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Ronny (Ronny) Andriessen

2 Paul (Paul) Andriessen

3 Silvia Maria (Silvia) Andriessen

4 Johannes Cornelis (Hans) Andriessen

5 Robert (Robbert) Andriessen

6 Linda (Linda) Andriessen


291 Maria Wilhelmina (Til) Post is geboren op 28-07-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie], dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huisvrouw [familie]

Til trouwde, 23 jaar oud, op 23-11-1962 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Johannes (Jan) Krijnen, 21 jaar oud. Jan is geboren op 22-09-1941 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie], zoon van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk.

Beroep: veehouder [bron: familie]


Kinderen van Til en Jan: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 292 t/m 295 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Mathilda M.W. Krijnen, †

2 Pamela Wilhelmina (Pamela) Krijnen

3 Johannes Franciscus (John) Krijnen

4 Robertus Theodorus (Rob) Krijnen

5 Ursula Mathilda (Ursela) Krijnen

6 Andy Johannes (Andy) Krijnen


296 Theodorus Joseph Gijsbertus (Theo) Post is geboren op 19-03-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: timmerman / uitvoerder [bron: familie]

Theo trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1967 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Hendrika Lambertha (Henny) Schimmel, 20 jaar oud. Henny is geboren op 23-02-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerard) Schimmel en Lamberta (Beb) van Schaik.


Kinderen van Theo en Henny: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Caroline Elisabeth (Carla) Post

2 Ronaldus Gerardus (Ronald) Post


297 Johannes Hendrikus (Jan) Post is geboren op 02-12-1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huisschilder / behanger [bron: familie]

Jan trouwde, 22 jaar oud, op 18-09-1969 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Johanna Geertruida Wilhelmina (Anneke) Hilhorst, 21 jaar oud. Anneke is geboren op 22-07-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Hilhorst en Johanna (Jans) Splinter.


Kinderen van Jan en Anneke: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Sabine Maria (Sabine) Post

2 Stephan (Stephan) Post


298 Franciscus Antonius (Frans) Post is geboren op 21-10-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 265) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: bouwkundige [bron: familie]

Frans trouwde, 21 jaar oud, op 24-07-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Berdine Alida Jacoba (Dinie) van Gog, 24 jaar oud. Dinie is geboren op 24-03-1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Thomas Gerardus van Gog en Wilhelmina Antonia de Gooijer.


Kind van Frans en Dinie: 1 kind, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Diana (Diana) Post


299 Johannes Gregorius (Jan) Post is geboren op 11-11-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post (zie 234) en Emerentia Roeten.

Beroep: loodgieter / elektriciën / veehouder [bron: familie]

Jan trouwde, 21 jaar oud, op 30-01-1923 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Hendrika (Riek) Mol, 19 jaar oud. Riek is geboren op 02-01-1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Mol en Joanna de Graaf.


Kinderen van Jan en Riek:


1 Emerentia Hendrika (Emmy) Post, geboren op 23-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Emmy is overleden in 07-2000 in ...... , Ontario, Canada, 73 jaar oud.

2 Lambertus Johannes (Lambert John) Post, geboren op 20-02-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 300.

3 Wilhelmus Johannes Maria (Willem) Post, geboren op 05-05-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


300 Lambertus Johannes (Lambert John) Post is geboren op 20-02-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Gregorius (Jan) Post (zie 299) en Hendrika (Riek) Mol. Lambert John trouwde, 26 jaar oud, op 11-06-1955 in ......, Ontario, Canada [bron: familie] met NNdeNN.


301 Jacobus (Jaap) Post is geboren op 18-04-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post (zie 234) en Emerentia Roeten.

Beroep: schoenmaker [bron: familie]

Jaap trouwde, 20 jaar oud, op 10-10-1925 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Adriana Maria (Sjaan) de Groot, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 22-06-1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus de Groot en Petronella Jacoba Geertruida (Pietje) Kastermans.

Kind van Jaap en Adriana:


1 Emerentia Hendrika Maria (Emmy) Post, geboren op 02-03-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 302.


302 Emerentia Hendrika Maria (Emmy) Post is geboren op 02-03-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus (Jaap) Post (zie 301) en Adriana Maria (Sjaan) de Groot. Emerentia trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1952 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Bertus Taling, ongeveer 24 jaar oud. Bertus is geboren omstreeks 1928 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland.


303 Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post is geboren op 12-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post (zie 234) en Emerentia Roeten. Gijs is overleden op 29-07-1979 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1979 [bron: persoonskaart G.A.Post]. Hij is begraven op 04-08-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: timmerman / trappenmaker [bron: persoonskaart G.A. Post]

Gijs trouwde, 27 jaar oud, op 25-07-1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Bert van Blaricum] met Alberta Jacoba (Berta) van Wijk, 28 jaar oud. Alberta is geboren op 09-03-1906 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: gegevens Bert van Blaricum], dochter van Adrianus Antonius van Wijk en Anna Schrijvershof. Alberta is overleden op 06-10-1992 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, 86 jaar oud [bron: gegevens Bert van Blaricum]. Zij is gecremeerd op 09-10-1992 in Nieuwegein, prov. Utrecht, Nederland [bron: gegevens Bert van Blaricum].


Kinderen van Gijs en Alberta: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 304 t/m 312 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Emerentia Anna Maria (Emmie) Post, geboren op 17-05-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Petrus Adrianus (Pietje) Post, geboren op 13-10-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Pietje is overleden op 15-12-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 8 jaar oud.

3 Adrianus Antonius (Ad) Post, geboren op 29-06-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Antonius Gijsbertus Post, geboren op 03-09-1942 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Antonius is overleden op 14-09-1942 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 11 dagen oud.

5 Anna Antonia (Ans) Post, geboren op 27-02-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

6 Cornelis Ireneus Maria Post, geboren op 27-06-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Cornelis is overleden op 03-11-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud.


314 Simonus Jacobus (Siem) Post is geboren op 02-04-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post (zie 234) en Emerentia Roeten. Siem is overleden op 16-01-1999 in Zuid-Afrika, 88 jaar oud [bron: familie].

Beroep: timmerman / meubelmaker [bron: familie]

Siem trouwde, 26 jaar oud, op 15-10-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Anna Maria Elisabeth (Annie) van Harmelen, 25 jaar oud. Annie is geboren op 03-03-1911 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Hannes) van Harmelen en Johanna Oostendorp. Annie is overleden op 25-07-1997 in Zuid-Afrika, 86 jaar oud [bron: familie].

Kinderen van Siem en Annie:6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 315 t/m319 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Alphonsus (Emiel) Post

2 Johannes (Joe) Post

3 Johanna (Anke) Post

4 Emerentia (Emmy) Post

5 Adriana (Sjaan) Post

6 Simone (Monica) Post


320 Anna Johanna Post is geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Post (zie 230) en Hendrika Antonia van der Kuijl. Anna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 10-08-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Johannes van der Linden, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 17-07-1931 in (Amsterdam?) (geen reden opgegeven) [bron: GenLias aantekening op huwelijksakte]. Adrianus is geboren omstreeks 1870 in Willemstad-Moerdijk Noord-Brabant, Nederland, zoon van Jan van der Linden en Wilhelmina Huberdina van der Venne.

Beroep: schoenmaker [bron: GenLias]


Kinderen van Anna en Adrianus:


1 Johannes Wilhelmus Petrus van der Linden, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 321.

2 Lambertus van der Linden, geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 322.


321 Johannes Wilhelmus Petrus van der Linden is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Johannes van der Linden en Anna Johanna Post (zie 320).

Beroep: schoenmaker [bon: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14-01-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Gertrud Hilgers, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 17-07-1931 in (Utrecht?) (redenen echtscheiding onbekend) [bron: GenLias // aantekenining op huw.akte]. Maria is geboren omstreeks 1896 in Viersen, Nord Rheinland Westfalen, Duitsland, dochter van Josef Hilgers en Anna Borsch.


322 Lambertus van der Linden is geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Johannes van der Linden en Anna Johanna Post (zie 320).

Beroep:

Lambertus: timmerman [bron: GenLias]

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-09-1922 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje Mol, 22 jaar oud. Gerritje is geboren op 18-10-1899 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Mol en Joanna de Graaf. Gerritje is overleden op 08-06-1927 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 27 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 10-06-1930 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: persoonskaart Lambertus van der Linden] met Johanna Catharina de Boer, 31 jaar oud. Johanna is geboren op 28-02-1899 in Laren, Noord-Holland, Nederland.


323 Alida (Aaltje) Post is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Post (zie 230) en Hendrika Antonia van der Kuijl. Aaltje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-09-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 3 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus van den Hoed, ongeveer 27 jaar oud. Gijsbertus is geboren omstreeks 1870 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Anthonie (Aart) van den Hoed en Geertruida (Geertje) Broek.

Beroep: timmerman [bron: GenLias]


324 Jacoba Post is geboren op 08-02-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer. Jacoba is overleden op 17-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud [bron: GeneaNet deejee]. Jacoba trouwde, 31 jaar oud, op 12-11-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik van den Berg, ongeveer 34 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echgenote circa 1898 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap van Hendrik v.d. Berg 1898]. Hendrik is geboren omstreeks 27-08-1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. deejee], zoon van Gerrit van den Berg en Geertje van Eijden. Hendrik is overleden op 03-07-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: GeneaNet // gen. deejee]. Hendrik trouwde later op 26-04-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 Noord-Hollands Archief] met Maria Krijnen (1845-1917).

Beroep: kleerbleker / landbouwer [bron: GenLias]


325 Oeida Post is geboren op 12-12-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post (zie 66) en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer.

Notitie bij Oeida: GenLias // schrijft op huw.akte dr Johanna Ocida als roepnaam ook bij dr Alida

Oeida trouwde, 28 jaar oud, op 24-09-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Andreas Ruisendaal, ongeveer 26 jaar oud. Andreas is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland? [bron: gen.fam. Post], zoon van Wilhelmus Ruijsendaal en Alida (Aaltje) de Beer.


Kinderen van Oeida en Andreas:


1 Alida Ruisendaal, geboren op 14-05-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 326.

2 Wilhelmus Ruizendaal, geboren op 26-09-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. Herman Ruijzendaal].

3 Johanna Ruizendaal, geboren op 20-02-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal]. Johanna is overleden op 29-08-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud [bron: gen. Herman Ruijzendaal].

4 Johanna Ruizendaal, geboren op 26-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 335.


326 Alida Ruisendaal is geboren op 14-05-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Andreas Ruisendaal en Oeida Post (zie 325). Alida:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 03-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Simon Jacobus Roeten, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1901 te Naarden) [bron: GenLias // Weduwleven Alida Ruizendaal 1902]. Simon is geboren op 14-05-1872 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Simon is overleden op 03-05-1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 36 jaar oud.

Beroep: rijwielhersteller [bron: GenLias]

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 21-07-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld, ongeveer 36 jaar oud. Hein is geboren omstreeks 1884 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting. Hein trouwde eerder op 22-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Johanna Jacoba Majoor (geb. ±1888).

Beroep: blikslager [bron: GenLias]

(3) trouwde, 41 jaar oud, op 14-09-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Diemel, ongeveer 66 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Theodorus is geboren omstreeks 1844 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zoon van Josephus Diemel en Lena Mielen. Theodorus trouwde voorheen omstreeks 1870 in Haarlem [bron: Geen- GenLias vermeldig weduwnaarschap van Johanna Willemse] met Johanna Willemse (±1850-±1908). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1908 in Haarlem (door overlijden echtgenote circa 1908 te Haarlem) [bron: Geen // Bron in combinatie met GenLias].


Kind van Alida en Simon:


1 Antonia Roeten, geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 327.


327 Antonia Roeten is geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Simon Jacobus Roeten en Alida Ruisendaal (zie 326). Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 24-12-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Albertus van Moorst, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 26-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aalbertus van Moorst en Adriana Huijskes. Johannes is overleden op 08-03-1961 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep: timmerman [bron: GenLias]


Kinderen van Antonia en Johannes:


1 Albertus Simon Johannes (Ab) van Moorst, geboren op 05-07-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 328.

2 Siomona van Moorst, geboren op 03-11-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 331.

3 Adriana Johanna Elisabeth (Jeane) van Moorst, geboren op 30-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 333.

4 Alida Johanna Maria Theresia (Lida) van Moorst, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 334.


328 Albertus Simon Johannes (Ab) van Moorst is geboren op 05-07-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Albertus van Moorst en Antonia Roeten (zie 327). Ab is overleden op 05-05-1990 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep: timmerman / metaalbewerker [gen. van Moorst]

Ab trouwde, 24 jaar oud, op 05-12-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Johanna Bernadina Goorhuis, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 18-02-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes (Willem) Goorhuis en Johanna Gerarda (Annie) van Moorst.


Kinderen van Ab en Johanna: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 329 en 330 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Jos van Moorst

2 Wik van Moorst


331 Siomona van Moorst is geboren op 03-11-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Albertus van Moorst en Antonia Roeten (zie 327). Siomona trouwde met Bernardus Jozef Nijland.


Kinderen van Siomona en Bernardus:3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 332 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hermina Nijland.

2 Simona Nijland.

3 Marion Nijland.


333 Adriana Johanna Elisabeth (Jeane) van Moorst is geboren op 30-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Albertus van Moorst en Antonia Roeten (zie 327).

Jeane trouwde [bron: gen. Van Moorst] met S. Reitsma.


334 Alida Johanna Maria Theresia (Lida) van Moorst is geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst], dochter van Johannes Albertus van Moorst en Antonia Roeten (zie 327). Lida is overleden op 12-06-1998 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].

Lida trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-11-1952 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Willem Dubelaar // gen. Van Moorst] met Henny Blom, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 19-07-1982 in Bussum, Noord -Holland, Nederland (geen reden bekend) [bron: gen. Van Moorst]. Henny is geboren op 22-08-1928 in Amsterdam [bron: gen. Van Moorst].


335 Johanna Ruizendaal is geboren op 26-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Ruisendaal en Oeida Post (zie 325). Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 23-08-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Petrus Antonius van Laar, 21 jaar oud. Petrus is geboren op 27-09-1875 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christianus (Christiaan) van Laar en Wilhelmina de Waal.

Beroep: hovenier [bron: GenLias]


336 Wilhelmus (Willem) Post is geboren omstreeks 1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families], zoon van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar (zie 43). Hij is gedoopt op 21-04-1797 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

Bij de doop van Willem was de volgende getuige aanwezig: Neeltje Geijsbertse de Jager [zie 2] [aangetrouwde tante moederszijde].

Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]

Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-05-1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Grietje Zoon, ongeveer 26 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1796 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Pietersz Zoon en Geertje Evertse van den Berg.

Beroep: landbouwster [bron: GenLias]


Kinderen van Willem en Grietje:


1 Gerrit Post, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Gerrit is overleden op 17-01-1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud [bron: gem.Hilversum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1877 [bron: gem.Hil’sum // overl.akte T358; I55; N14 // Noord-Hollands Archief].

Notitie bij Gerrit: overl.akte gem. Hilversum // Gerrit Post bleef ongehuwd

2 Willem Post, geboren op 28-11-1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

3 Geertje Post, geboren op 01-01-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 337.

4 Aartje Post, geboren op 24-10-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 344.

5 Willemijntje Post, geboren op 26-03-1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

6 Roelof Post, geboren op 27-06-1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

7 Jacob Post, geboren op 17-04-1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

8 Jan Post, geboren op 22-04-1842 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.


337 Geertje Post is geboren op 01-01-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // terugber. huw.akte (24-jaar)], dochter van Wilhelmus (Willem) Post (zie 336) en Grietje Zoon.

Beroep: landbouwster [bron: GenLias]

Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.18 // Noord-Hollands Archief] met Mees van de Heijsteeg, ongeveer 24 jaar oud. Mees is geboren omstreeks 1827 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik van de Heijsteeg en Maria van de Wetering.

Beroep: boerenknecht / landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Geertje en Mees:


1 Hendrik van de Heijsteeg, geboren omstreeks 1853 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 338.

2 Margaretha van de Heijsteeg, geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 339.

3 Willem van den Heijsteeg, geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 14 jaar en geboorteplaats Hilversum]. Willem is overleden op 23-07-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 14 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1870 [bron: gem.Bussum // o.akte T358; I 28; N21; Noord-Hollands Archief].

4 Mietje van de Heijsteeg, geboren omstreeks 1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 340.

5 Gerardus van de Heijsteeg, geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 341.

6 Meeuwis van de Heijsteeg, geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 343.

7 Jacobus van de Heijsteeg, geboren op 01-12-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


338 Hendrik van de Heijsteeg is geboren omstreeks 1853 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Mees van de Heijsteeg en Geertje Post (zie 337). Hendrik trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 09-01-1901 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.2 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Hilhorst, ongeveer 40 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1861 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Hilhorst en Evertje Koedijk. Petronella trouwde voorheen omstreeks 1880 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias (weduwe van)] met Bartlomeus Schalkwijk (±1855-±1900). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1900 in Soest (door overlijden echtgenoot circa 1900 te Soest) [bron: GenLias (weduwe van)].


339 Margaretha van de Heijsteeg is geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Mees van de Heijsteeg en Geertje Post (zie 337). Margaretha trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-05-1877 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis de Jong, ongeveer 20 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1857 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis de Jong en Petronella Schuurman.

Beroep: winkelier [bron: GenLias]


340 Mietje van de Heijsteeg is geboren omstreeks 1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Mees van de Heijsteeg en Geertje Post (zie 337). Mietje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 05-08-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Poort, ongeveer 23 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Poort en Anna Ros.

Beroep: vrachtrijder [bron: GenLias]


341 Gerardus van de Heijsteeg is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Mees van de Heijsteeg en Geertje Post (zie 337).

Beroep: Landbouwer / Brandstoffenhandelaar [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 02-05-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands - Archief] met Wilhelmina Bollebakker, ongeveer 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1871 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Bollebakker en Maria van Klooster.


Kind van Gerardus en Wilhelmina:


1 Maria Geertruida Wilhelmina van de Heijsteeg, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 342.


342 Maria Geertruida Wilhelmina van de Heijsteeg is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus van de Heijsteeg (zie 341) en Wilhelmina Bollebakker. Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 10-07-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 78 // Noord-Hollands archief] met Michel Antonius Jozef Schuurmans, ongeveer 38 jaar oud. Michel is geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Wilhelmus Schuurmans en Helena Maria Maissan. Michel trouwde voorheen op 24-10-1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen // aantekenig wedn-sch. M. Schuurmans op huw.akte] met Johanna Gerarda Krijnen (1885-1918). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 01-12-1918 (door overlijden echtgenote op 01-12-1918) [bron: GenLias // weduwnaarschap M.A.J. Schuurmans 1919].

Beroep: winkelier - garenwinkel [bron: GenLias]


343 Meeuwis van de Heijsteeg is geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Mees van de Heijsteeg en Geertje Post (zie 337).

Beroep: caféhouder [bron: GenLias]

Meeuwis trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 29-04-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda van Deudekom, ongeveer 26 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1871 in Ouder Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) van Deudekom en Anthonia Klarenbeek.


344 Aartje Post is geboren op 24-10-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // teruber. huw.akte (24-jaar)], dochter van Wilhelmus (Willem) Post (zie 336) en Grietje Zoon. Aartje trouwde, 24 jaar oud, op 07-07-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.34 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Ruijer, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1824 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: overl. Hilversum // overlijdensakten geregistreerd], zoon van Jan Ruijer en Catharia Boomhouwer. Cornelis is overleden op 11-07-1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 51 jaar oud. [bron: overl. Hilversum // overl.akte T358; I358.55; N170 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]

Kinderen van Aartje en Cornelis:


1 Willem Ruijer, geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 345.

2 Jan Ruijer, geboren omstreeks 1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 346.


345 Willem Ruijer is geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Ruijer en Aartje Post (zie 344). Willem trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-01-1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Grietje van Velzen, ongeveer 22 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Velzen en Huibertje Wiegers.


346 Jan Ruijer is geboren omstreeks 1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Ruijer en Aartje Post (zie 344). Jan trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 10-10-1908 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 136 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Huisers, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Huisers en Aaltje Poort.


347 Elbertje Post is geboren omstreeks 1799 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar (zie 43). Zij is gedoopt op 16-10-1799 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

Bij de doop van Elbertje was de volgende getuige aanwezig: Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (±1768-1834) [tante vaderszijde].

Beroep: dienstbaar [bron: GenLias]

Elbertje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-04-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Pieter van Dijk, ongeveer 48 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1774 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en NNdeNN.

Notitie bij Pieter: Pieter van Dijk was in 1822 weduwnaar van Maria Kippersluis.

Beroep: werkman / veehouder [bron: GenLias]


Kind van Elbertje en Pieter:


1 Pieter van Dijk, geboren omstreeks 1823 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 348.


348 Pieter van Dijk is geboren omstreeks 1823 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van Dijk en Elbertje Post (zie 347).

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Pieter trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 04-09-1858 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Helena van Blokland, ongeveer 20 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1838 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus van Blokland en Maria Beuker.


Kind van Pieter en Helena:


1 Wilhelmus van Dijk, geboren omstreeks 1878 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 349.


349 Wilhelmus van Dijk is geboren omstreeks 1878 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van Dijk (zie 348) en Helena van Blokland.

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 02-07-1907 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Lobina Maria Hendriks, ongeveer 22 jaar oud. Lobina is geboren omstreeks 1885 in Kortenhoef, dochter van Johannes Theodorus Hendriks en Maria Veenman.


350 Wilhelmina (Willemijntje) Post is geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum], dochter van Rudolfus Gerritse (Roelof) Post en Geertruida Arentse (Geertje) de Haar (zie 43). Zij is gedoopt op 19-07-1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum].


Bij de doop van Willemijntje was de volgende getuige aanwezig: Elbertje Claasse (Lijsje) Majoor (±1768-1834) [tante vaderszijde].


Willemijntje is overleden op 04-01-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 81 jaar oud [bron: Koos Net Schouten]. Willemijntje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-09-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.5 // Noord-Hollands Archief] met Swanink Schouten, 26 jaar oud. Swanink is geboren op 25-07-1801 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Lambertus Schouten en Gerritje Zwanik Andriessen. Swanink is overleden op 19-03-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud.

Beroep: arbeider / werkman [bron: GenLias]


Kinderen van Willemijntje en Swanink:


1 Wilhelmina Schouten, geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 351.

2 Jacob Schouten, geboren op 11-11-1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 354.

3 Gerharda (Gerritje) Schouten, geboren op 02-08-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 367.

4 Alida (Aartje) Schouten, geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 407.

5 Gerardus Schouten, geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 419.


351 Wilhelmina Schouten is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // terugber. huw.akte (33-jaar)], dochter van Swanink Schouten en Wilhelmina (Willemijntje) Post (zie 350). Wilhelmina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-05-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Johann Anthonie (Antoon) Gies, 27 jaar oud. Antoon is geboren op 10-03-1824 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Gies en Helena La Haye.

Beroep: tuinman [bron: GenLias]


Kinderen van Wilhelmina en Antoon:


1 Helena Johanna Gies, geboren op 07-08-1852 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

2 Wilhelmina Gies, geboren op 01-03-1853 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

3 Johannes Gies, geboren op 17-04-1854 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

4 Helena Gies, geboren in 07-1855 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

5 Wilhelmina Maria Gies, geboren op 01-09-1856 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

6 Johannes Antonius Gies, geboren op 12-01-1858 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

7 Antonie Anderreus Gies, geboren in 11-1860 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

8 Helena Johanna Gies, geboren op 02-04-1862 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

9 Hubertus Zwanik Gies, geboren op 08-01-1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 352.

10 Helena Catharina Gies, geboren op 04-03-1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

11 Maria Catharina Gies, geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 353.

12 Johannes Gies, geboren op 03-02-1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.


352 Hubertus Zwanik Gies is geboren op 08-01-1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johann Anthonie (Antoon) Gies en Wilhelmina Schouten (zie 351).

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Hubertus trouwde, 29 jaar oud, op 24-10-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr 28 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Frederika Pross, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hubertus en Johanna: erk. 1 kind

Johanna is geboren omstreeks 1870 in Tubbergen, Overijssel, Nederland, dochter van Lambertus Pross en Antonetta Pisana.


353 Maria Catharina Gies is geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johann Anthonie (Antoon) Gies en Wilhelmina Schouten (zie 351).

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Maria trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10-01-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Kristijaan Klaver, ongeveer 34 jaar oud. Kristijaan is geboren omstreeks 1861 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Klaver en Jannetje Hooijer.

Beroep: werkman [bron: GenLias]


354 Jacob Schouten is geboren op 11-11-1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Swanink Schouten en Wilhelmina (Willemijntje) Post (zie 350). Jacob is overleden op 01-03-1904 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud.

Beroep: werkman / landbouwer [bron: GenLias]

Getuige bij:

10-05-1865


huwelijk Johannes Ruijzendaal (1837-1900) en Niesje de Vries (geb. 1831)
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief]

Jacob trouwde, 26 jaar oud, op 04-10-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Jansje Koelink, 32 jaar oud. Jansje is geboren op 13-11-1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Gerritsz (Jan) Koelink en Hendrika Gerrits (Heintje) Fokker. Jansje is overleden op 18-08-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud.


Kinderen van Jacob en Jansje:


1 Wilhelmina Schouten, geboren op 18-04-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 355.

2 Henrika Schouten, geboren op 17-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 361.

3 Zwanik Schouten, geboren op 18-09-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 363.

4 Johannes Schouten, geboren op 17-04-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 364.


355 Wilhelmina Schouten is geboren op 18-04-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Schouten (zie 354) en Jansje Koelink. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 24-04-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Martinus van den Berg, ongeveer 26 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Martense van den Berg(h) en Maria Ernst.

Beroep: werkman / landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Wilhelmina en Martinus:


1 Johannes Jacobus van den Berg, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 356.

2 Barbara Maria van den Berg, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 357.

3 Zwanik van den Berg, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 360.


356 Johannes Jacobus van den Berg is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus van den Berg en Wilhelmina Schouten (zie 355). Johannes trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-01-1917 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 240; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Antje van Wegen, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1896 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis (Keesie-Karel) van Wegen en Barbara (Bartje) Beijeren.


357 Barbara Maria van den Berg is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus van den Berg en Wilhelmina Schouten (zie 355). Barbara trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-09-1913 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 240; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Paulus Johannes van Wegen, ongeveer 27 jaar oud. Paulus is geboren omstreeks 1886 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis (Keesie-Karel) van Wegen en Barbara (Bartje) Beijeren.


Kinderen van Barbara en Paulus:


1 Cornelis Josephus (Kees) van Wegen, geboren op 29-12-1914 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland. Volgt 358.

2 Martinus van Wegen, geboren op 16-12-1916 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland. Volgt 359.


358 Cornelis Josephus (Kees) van Wegen is geboren op 29-12-1914 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, zoon van Paulus Johannes van Wegen en Barbara Maria van den Berg (zie 357). Kees is overleden op 08-07-1975 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 60 jaar oud. Kees trouwde, 31 jaar oud, op 02-10-1946 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: gen. Hilversumse en Gooise families] met Aleida Petronella van den Tweel, 19 jaar oud. Aleida is geboren op 30-05-1927 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Theodorus van den Tweel en Neeltje van Hamersveld.


359 Martinus van Wegen is geboren op 16-12-1916 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: gen. Hilversumse en Gooise families], zoon van Paulus Johannes van Wegen en Barbara Maria van den Berg (zie 357). Martinus is overleden op 27-11-1996 in Emmeloord, Flevoland, Nederland, 79 jaar oud. Martinus trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1945 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Hilversumse en Gooise families] met Wilhelmina Maria Wantenaar, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 26-01-1917 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Hilversumse en Gooise families], dochter van Willem Wantenaar en Maria van den Hengel.


360 Zwanik van den Berg is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus van den Berg en Wilhelmina Schouten (zie 355).

Beroep: Melkventer [bron: GenLias]

Zwanik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 04-02-1919 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Jansje van der Schaal, ongeveer 26 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van der Schaal en Klaasje Smit.


361 Henrika Schouten is geboren op 17-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Schouten (zie 354) en Jansje Koelink. Henrika trouwde, 29 jaar oud, op 23-08-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Warnardus van der Pauw, ongeveer 35 jaar oud. Warnardus is geboren omstreeks 1857 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus van der Pauw en Catharina Maria Bernsen.

Beroep: wagenmaker [bron: GenLias]


Kind van Henrika en Warnardus:


1 Catharina van der Pauw, geboren omstreeks 1893 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 362.


362 Catharina van der Pauw is geboren omstreeks 1893 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Warnardus van der Pauw en Henrika Schouten (zie 361). Catharina trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 09-11-1922 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Kemp, ongeveer 29 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1893 in Maarsen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Nicolaas Kemp en Johanna Geertruida van der Meer.


363 Zwanik Schouten is geboren op 18-09-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Schouten (zie 354) en Jansje Koelink.

Zwanik trouwde, 41 jaar oud, op 20-09-1905 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463 Inv. 50; akte Nr.122 // Het Utrechts Archief] met Cornelia van der Horst, ongeveer 32 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1873 in Leusden, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Gijsbert van der Horst en Dirkje van den Brink.


364 Johannes Schouten is geboren op 17-04-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Schouten (zie 354) en Jansje Koelink.

Beroep: melkboer (melkveehouder) [bron: GenLias]

Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Marritje Krijnen, 29 jaar oud. Marritje is geboren op 13-11-1868 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Krijnen en Johanna van Dijk.


Kinderen van Johannes en Marritje:


1 Johanna Wilhelmina Schouten, geboren op 09-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 365.

2 Antonius Johannes Swibertus Schouten, geboren omstreeks 1908. Volgt 366.


365 Johanna Wilhelmina Schouten is geboren op 09-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Schouten (zie 364) en Marritje Krijnen. Johanna is overleden op 25-02-1982 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 82 jaar oud. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 14-09-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Koos Net Schouten] met Casper Antonius Jenster, 24 jaar oud. Casper is geboren op 10-06-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Hendrikus Jenster en Wilhelmina de Bruijn. Casper is overleden op 26-01-1992 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 88 jaar oud.


366 Antonius Johannes Swibertus Schouten is geboren omstreeks 1908, zoon van Johannes Schouten (zie 364) en Marritje Krijnen. Antonius is overleden omstreeks 1985, ongeveer 77 jaar oud. Antonius trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1952 [bron: Koos Jan Schouten] met Willy Willing, ongeveer 27 jaar oud. Willy is geboren omstreeks 1925, dochter van Willem Willing en Hubertha Johanna Allebes. Willy trouwde voorheen omstreeks 1940 [bron: Koos Jan Schouten] met George Hendrik Starrenburg (geb. ±1912).


Kinderen van Antonius en Willy: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeshermd.


1 Koos Jan Schouten

2 Wito Schouten

3 Willy (Willeke) Schouten

4 Anton Schouten

5 Margot Schouten


367 Gerharda (Gerritje) Schouten is geboren op 02-08-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Swanink Schouten en Wilhelmina (Willemijntje) Post (zie 350).

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Gerritje:

(1) begon een relatie met NNdeNN.

(2) trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Jan Brand, ongeveer 43 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1820 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer], zoon van Rutgherus Stephense Brand en Jacoba Cornelisse van den Boogaard. Jan trouwde voorheen op 12-02-1851 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hermina Johanna van Wakeren (geb. ±1830).

Beroep: werkman [bron: GenLias]


Kind van Gerritje en NNdeNN:


1 Gerritje Schouten, geboren op 31-01-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 368.


Kinderen van Gerritje en Jan:


2 Stefanus Brand, geboren omstreeks 1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 400.

3 Zwibertus Brand, geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 406.


368 Gerritje Schouten is geboren op 31-01-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Gerharda (Gerritje) Schouten (zie 367). Zij is gedoopt op 02-02-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Pieter Pieterse]. Gerritje is overleden op 06-04-1945 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, 87 jaar oud. Zij is begraven op 10-04-1945 in Nijkerk, Gelderland, Nederland. Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 29-01-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Haselager, 31 jaar oud. Hermanus is geboren op 23-05-1852 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Haselager en Catharina Humme. Hermanus is overleden op 11-07-1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd op 16-07-1934.

Beroep: bleker / koopman / petroleumventer [bron: GenLias]


Kinderen van Gerritje en Hermanus:


1 Gerardus Jacobus Haselager, geboren omstreeks juni1884 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Gerardus is overleden omstreeks juli 1934 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 50 jaar oud.

2 Catharina Gerarda Haselager, geboren omstreeks 1885 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 369.

3 Franciscus Gerardus Haselager, geboren op 09-07-1886 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 370.

4 Johannes Gerardus Haselager, geboren op 09-03-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 385.

5 Gerarda Geertruida Grada Haselager, geboren op 20-09-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 386.

6 Gerardus Jacobus Haselager, geboren op 29-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 399.

7 Albertus Gerardus Haselager, geboren op 07-03-1902 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Albertus is overleden op 03-11-1985, 83 jaar oud.


369 Catharina Gerarda Haselager is geboren omstreeks 1885 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Haselager en Gerritje Schouten (zie 368). Catharina trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 03-05-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Arhief] met Gerrit Schaapherder, ongeveer 29 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Schaapherder en Teuntje de Groot.

Beroep: wever [bron: GenLias]


370 Franciscus Gerardus Haselager is geboren op 09-07-1886 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Haselager en Gerritje Schouten (zie 368). Franciscus is overleden op 12-02-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Hij is begraven op 15-02-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: cacaobewerker [bron: GenLias]

Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op 03-01-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria de Vos, 29 jaar oud. Anna is geboren op 01-04-1882 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, dochter van Hermanus Vos en Maria Jacobs. Anna is overleden op 14-09-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud. Zij is begraven op 18-09-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Franciscus en Anna:


1 Hermanus Franciscus Hazelager, geboren op 20-05-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 371.

2 Johanna Maria Hazelager, geboren op 20-05-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 378.

3 Gerarda Hazelager, geboren op 01-04-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 380.

4 Catharina Geertruida Hazelager, geboren op 25-12-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 383.

5 Johannes Hazelager, geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 384.


371 Hermanus Franciscus Hazelager is geboren op 20-05-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Gerardus Haselager (zie 370) en Anna Maria de Vos. Hermanus is overleden op 19-02-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Grafzerk oude RK Begraafplaats te Bussum].

Beroep: cacaobewerker [bron: familie]

Hermanus trouwde, 27 jaar oud, op 05-09-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain] met Catharina Petronella Beijk, 22 jaar oud. Catharina is geboren op 12-10-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Beijk en Catharina Petonella Schimmel. Catharina is overleden op 19-09-1988 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud. Zij is begraven op 23-09-1988 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: dienstbode [bron: familie]


Kinderen van Hermanus en Catharina: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 372 t/m 377 van dit patenteel niet weergegeven).


378 Johanna Maria Hazelager is geboren op 20-05-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Gerardus Haselager (zie 370) en Anna Maria de Vos. Johanna is overleden op 30-06-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud. Zij is begraven op 03-07-2973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain]. Johanna trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Thomas Liskes Rijnja, ongeveer 41 jaar oud. Thomas is geboren op 19-07-1905 in Wymbriseradeel, Fryslân, Nederland, zoon van Liske Folkerts Rijnja en Trijntje Schaafsma. Thomas is overleden op 28-07-1980 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 75 jaar oud.


Kinderen van Johanna en Thomas: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nrs 379 van dit patenteel niet weergegeven).


380 Gerarda Hazelager is geboren op 01-04-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Gerardus Haselager (zie 370) en Anna Maria de Vos. Gerarda trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen, de_sain] met Johannes (Jan) Daatzelaar, ongeveer 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1910 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Daatzelaar en Hendrika Hilhorst.


Kinderen van Gerarda en Jan:


1 Cornelis Daatzelaar, geboren omstreeks 1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 381.

2 Hennie Daatzelaar, geboren omstreeks 1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hennie is overleden op 05-07-1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 45 jaar oud. Zij is gecremeerd op 09-07-1990 [bron: gen. de_sain].

3 Greet Daatzelaar, geboren omstreeks 1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 382.

4 Annie Daatzelaar, geboren omstreeks 1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Frans Datselaar, geboren omstreeks 1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


381 Cornelis Daatzelaar is geboren omstreeks 1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Daatzelaar en Gerarda Hazelager (zie 380). Cornelis trouwde in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Hilda de Bruin. Hilda is geboren in 1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


382 Greet Daatzelaar is geboren omstreeks 1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de-sain], dochter van Johannes (Jan) Daatzelaar en Gerarda Hazelager (zie 380). Greet trouwde [bron: gen. de_sain] met Nicolaas Anthonius Bartholomeus Johannes van der Linden. Nicolaas is geboren op 02-06-1943 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain], zoon van Johannes Maria Clemens van der Linden en Elisabeth Maria Beekman.


Kinderen van Greet en Nicolaas:


1 a.Patrick van der Linden.

2 b.Harold van der Linden.


383 Catharina Geertruida Hazelager is geboren op 25-12-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain], dochter van Franciscus Gerardus Haselager (zie 370) en Anna Maria de Vos. Catharina is overleden op 15-11-1969 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 53 jaar oud. Catharina trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1952 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain] met Johannes Bast, ongeveer 33 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1919 in Bussum,Noord-Holland, Nederland [bron: gen de_sain], zoon van Petrus (Piet) Bast en Helena Klazina (Lena) Sibbing. Johannes trouwde voorheen omstreeks 1948. [bron: gen. de_sain] met A. Hernie.


384 Johannes Hazelager is geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Gerardus Haselager (zie 370) en Anna Maria de Vos. Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1950 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Gerarda (Ger) Veen, ongeveer 24 jaar oud. Ger is geboren omstreeks 1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


385 Johannes Gerardus Haselager is geboren op 09-03-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Haselager en Gerritje Schouten (zie 368). Johannes:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 25-09-1912 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. Haselager] met Batha Verweij, ongeveer 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 14-12-1921 (geen reden bekend) [bron: gen. Haselager]. Batha is geboren omstreeks 1894 in Opijnen, Neerijnen, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Julius Albert Verweij en Elisabeth Verwoert.

(2) trouwde, 31 jaar oud, op 08-03-1922 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. Haselager] met Maria Rook, 23 jaar oud. Maria is geboren op 16-03-1898 in Capelle aan de IJssel,, dochter van Pieter Rook en Joanna Wilhelmina Haasbroek.


386 Gerarda Geertruida Grada Haselager is geboren op 20-09-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Pieter Pieterse], dochter van Hermanus Haselager en Gerritje Schouten (zie 368). Gerarda trouwde, 25 jaar oud, op 03-10-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 89 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Krijnen, 25 jaar oud. Gerardus is geboren op 21-04-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Pieter Pieterse], zoon van Lambertus (Lambert) Krijnen en Aleidis (Aaltje) de Gooijer. Gerardus is overleden op 27-10-1972 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Gerarda en Gerardus:


1 Alida G. Krijnen, geboren op 20-08-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 387.

2 Gerarda C. Krijnen, geboren op 09-08-1919 in Westerhoven-Bergeijk, Noord-Brabant, Nederland. Volgt 388.

3 Emma M. Krijnen, geboren op 31-10-1920 in Westerhoven-Bergeijk, Noord-Brabant. Volgt 389.

4 Hermanus Franciscus Krijnen, geboren op 15-12-1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 390.

5 Lamberta A. Krijnen, geboren op 22-10-1924 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 394.

6 Theodorus W. (Theo) bKrijnen, geboren op 16-01-1927 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Theodorus is overleden op 17-07-1943 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 16 jaar oud.

Notitie bij Theodorus: Theodorus werd maar 16 jaar oud. In de oorlog kwam hij om bij het bombardement op Amsterdam- Noord in juli 1943. Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Ritakerk aan het Hagendoornplein kreeg de overvolle kerk een voltreffer. de bom sloeg echter zowel door het dak als door de vloer van de kerk en ontplofte pas in de stookkelder, waardoor het aantal doden beperkt bleef tot 10; waaronder dus helaas Theo.

7 Catharina M. Krijnen, geboren op 18-06-1928 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 395.

8 Gerardus Norbertus (Gerard) Krijnen, geboren op 04-06-1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 396.


387 Alida G. Krijnen is geboren op 20-08-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Gerardus Krijnen en Gerarda Geertruida Grada Haselager (zie 386). Alida trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-1942 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met N. Ruckert.


388 Gerarda C. Krijnen is geboren op 09-08-1919 in Westerhoven-Bergeijk, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Gerardus Krijnen en Gerarda Geertruida Grada Haselager (zie 386). Gerarda trouwde, 30 jaar oud, op 12-04-1950 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Roelof Kouwenberg.


389 Emma M. Krijnen is geboren op 31-10-1920 in Westerhoven-Bergeijk, Noord-Brabant, dochter van Gerardus Krijnen en Gerarda Geertruida Grada Haselager (zie 386). Emma trouwde [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met A. Goes.


390 Hermanus Franciscus Krijnen is geboren op 15-12-1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Krijnen en Gerarda Geertruida Grada Haselager (zie 386). Hermanus is overleden op 28-04-1989 in Hoofddorp, Noord-Holand, Nederland, 66 jaar oud.

Beroep: agent van politie / bank-employé [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]

Hermanus trouwde, 28 jaar oud, op 03-10-1951 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Cornelia Francisca van den Berg, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 07-11-1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Hermanus en Cornelia: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 391 t/m393 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Maria G. A. Krijnen

2 Gerardus Johannes Franciscus (Gert) Krijnen

3 Marcus Roelof Krijnen


394 Lamberta A. Krijnen is geboren op 22-10-1924 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Krijnen en Gerarda Geertruida Grada Haselager (zie 386). Lamberta trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1951 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met H. Beers.

395 Catharina M. Krijnen is geboren op 18-06-1928 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Krijnen en Gerarda Geertruida Grada Haselager (zie 386). Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1951 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met A. Bonnet.


396 Gerardus Norbertus (Gerard) Krijnen is geboren op 04-06-1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Gerardus Krijnen en Gerarda Geertruida Grada Haselager (zie 386). Gerard trouwde met Anna Jacoba (Ans) van ’t Hof. Ans is geboren op 02-06-1929 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Johannes van ’t Hof en Margaretha van ’t Hof.

Kinderen van Gerard en Ans: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 397 en 398 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Margaretha G.C. Krijnen

2 Gerardus J. Krijnen

3 Michael Nicolaas Krijnen


399 Gerardus Jacobus Haselager is geboren op 29-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Pieter Pieterse], zoon van Hermanus Haselager en Gerritje Schouten (zie 368).

Beroep: vuurstoker ter koopvaardij [bron: GenLias]

Gerardus is overleden op 01-01-1969 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: gen. Pieter Pieterse].

Gerardus trouwde, 25 jaar oud, op 03-12-1925 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr.: reg.7G;fol.29 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Theodora van Voorst, 18 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 11-12-1906 in Nieuw Vennep, Haarlemmermeer, Noord-Holland dochter van NNdeNN en Wilhelmina van Voorst.

Wilhelmina is overleden op 14-02-1995 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 88 jaar oud [bron: gen. Pieter Pieterse].


400 Stefanus Brand is geboren omstreeks 1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Brand en Gerharda (Gerritje) Schouten (zie 367). Stefanus is overleden.

Beroep: los werkman [bron: GenLias]

Stefanus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-11-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Helena van der Pluijm, ongeveer 25 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Anthonius van der Pluijm en Petronella Rietveld.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Stefanus en Helena:


1 Petronella Maria Brand, geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 401.

2 Johanna Hendrika Brand, geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 402.

3 Jacoba Anthonia Brand, geboren op 09-04-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 403.


401 Petronella Maria Brand is geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Stefanus Brand (zie 400) en Helena van der Pluijm.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Petronella trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-05-1918 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Willem Antonius Roeten, 23 of 24 jaar oud. Willem is geboren in 1894 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Johannes Simon (Jan) Roeten en Maria Mieres.

Beroep: metselaar [bron: GenLias]


402 Johanna Hendrika Brand is geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Stefanus Brand (zie 400) en Helena van der Pluijm. Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 09-08-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Willem Koppenol, ongeveer 24 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1898 in Vlaardinger Ambacht, Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Jacob Koppenol en Teuntje Groeneveld.


403 Jacoba Anthonia Brand is geboren op 09-04-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Stefanus Brand (zie 400) en Helena van der Pluijm. Jacoba is overleden op 02-07-1993 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud [bron: gen. fam.Krijnen // Bert Krijnen]. Jacoba trouwde, 20 jaar oud, op 11-07-1923 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Cornelis Krijnen, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 03-11-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Jacobus Krijnen en Johanna Zwanikken. Cornelis is overleden op 28-06-1950 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 49 jaar oud [bron: gen. fam.Krijnen // Bert Krijnen].

Beroep: tegelzetter [bron: gen. fam.Krijnen // Bert Krijnen].


Kinderen van Jacoba en Cornelis:


1 Jacobus Krijnen, geboren op 21-01-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 404.

2 Helena Krijnen, geboren op 05-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 405.


404 Jacobus Krijnen is geboren op 21-01-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Krijnen en Jacoba Anthonia Brand (zie 403). Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op 05-10-1955 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met E. Metselaar.


405 Helena Krijnen is geboren op 05-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Krijnen en Jacoba Anthonia Brand (zie 403). Helena trouwde [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Salomon Bever.


406 Zwibertus Brand is geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Brand en Gerharda (Gerritje) Schouten (zie 367).

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Zwibertus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 30-01-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Westhof, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1881 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Thijmen Westhof en Emmetje van den Breemer.


407 Alida (Aartje) Schouten is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Swanink Schouten en Wilhelmina (Willemijntje) Post (zie 350). Aartje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 14-06-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johannes (Jan) van Bijleveld, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1837 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes van Bijleveld en Geertrui Heus.

Beroep: groenteboer / groenboer / warmoezier [bron: GenLias]


Kinderen van Aartje en Jan:


1 Geertruida van Bijleveld, geboren op 08-05-1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. v. Cornelis van Bijleveld].

2 Zwanik van Bijleveld, geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 408.

3 Wilhelmina van Bijleveld, geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 411.

4 Johannes (Jan) van Bijleveld, geboren op 07-06-1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

5 Jacobus van Bijleveld, geboren op 15-09-1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 412.

6 Johanna van Bijleveld, geboren op 17-10-1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

7 Gerarda van Bijleveld, geboren op 14-12-1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

8 Cornelis van Bijleveld, geboren op 16-05-1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Cornelis is overleden op 01-12-1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud.

9 Geertruida Maria van Bijleveld, geboren op 20-06-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 414.

10 Cornelis van Bijleveld, geboren op 01-12-1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

11 Volkert van Bijleveld, geboren op 20-02-1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 416.

12 Gerrit van Bijleveld, geboren op 06-05-1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.


408 Zwanik van Bijleveld is geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Bijleveld en Alida (Aartje) Schouten (zie 407).

Beroep: groenteboer / groenboer [bron: GenLias]

Zwanik:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-06-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 7 Noord-Hollands Archief] met Maria (Mietje) Raven, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1909 te Naarden) [bron: GenLias // weduwnaarschap Zwanik van Bijleveld 1910]. Mietje is geboren omstreeks 1865 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meeuwis Lambertse Raven en Gerritje Heerschop. Mietje is overleden omstreeks 1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 44 jaar oud [bron: GenLias // gescheiden door overlijden echtgenote].

(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 10-08-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Anna Johanna Majoor, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Majoor en Johanna Wilhelmina Maria Post.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Zwanik en Mietje:


1 Johannes (Jan) van Bijleveld, geboren op 23-03-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Bijleveld].

2 Bartholomeus van Bijleveld, geboren op 03-08-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Bijleveld].

3 Alberta van Bijleveld, geboren op 30-07-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 409.

4 Alida van Bijleveld, geboren op 31-12-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 410.

5 Wilhelmina van Bijleveld, geboren op 22-09-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Bijleveld].


409 Alberta van Bijleveld is geboren op 30-07-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Bijleveld], zoon van Zwanik van Bijleveld (zie 408) en Maria (Mietje) Raven. Alberta trouwde [bron: Stamboom Van Bijleveld] met Geurt van Geffen.


410 Alida van Bijleveld is geboren op 31-12-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Bijleveld], dochter van Zwanik van Bijleveld (zie 408) en Maria (Mietje) Raven. Alida trouwde [bron: Stamboom Van Bijleveld] met Kramers.


411 Wilhelmina van Bijleveld is geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. v. Cornelis van Bijleveld], dochter van Johannes (Jan) van Bijleveld en Alida (Aartje) Schouten (zie 407). Wilhelmina trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 01-06-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Steephen Bus, ongeveer 43 jaar oud. Steephen is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. v. Cornelis van Bijeveld], zoon van Lambertus Bus en Antje van de Bank.

Beroep: bleker [bron: GenLias]


412 Jacobus van Bijleveld is geboren op 15-09-1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Bijleveld en Alida (Aartje) Schouten (zie 407).

Beroep: tuinmansknecht [bron: GenLias]

Jacobus:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Theodora Hartong, ongeveer 15 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijdenechtgenote circa 1904 te Naarden) [bron: GenLias (weduwnaarschap Jacobus van Bijleveld 1905)]. Theodora is geboren omstreeks 1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Jacobus Hartong en Helena Vleugel. Theodora is overleden omstreeks 1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 23 jaar oud.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 19-01-1905 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr.1 // Noord-Hollands Archief] met Alida Splinter, ongeveer 35 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1870 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Splinter en Willemtje Koenen.


Kind van Jacobus en Theodora:


1 Johannes Theodorus van Bijleveld, geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 413.


413 Johannes Theodorus van Bijleveld is geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Bijleveld (zie 412) en Theodora Hartong.

Beroep: tuinman [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 11-08-1920 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Janna van Hengst, ongeveer 23 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1897 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Harmen van Hengst en Jacoba Priem.


414 Geertruida Maria van Bijleveld is geboren op 20-06-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Bijleveld], dochter van Johannes (Jan) van Bijleveld en Alida (Aartje) Schouten (zie 407). Geertruida trouwde, 16 jaar oud, op 17-06-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus van den Boogaard, ongeveer 27 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Hermanus van den Boogaard en Petronella Dupont.

Beroep: schoenmaker [bron: GenLias]


Kind van Geertruida en Lambertus:


1 Petronella Johanna van den Boogaard, geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 415.


415 Petronella Johanna van den Boogaard is geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus van den Boogaard en Geertruida Maria van Bijleveld (zie 414). Petronella is overleden op 26-07-1992 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 92 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Petronella:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 18-01-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358;82; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Wilhelmus Boerebach, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1942 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overllijden echtgenoot circa 1942 te Naarden) [bron: GenLias // weduwleven Petronella Johanna van den Boogaard 1944]. Cornelis is geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Boerebach en Klaasje Raven. Cornelis is overleden omstreeks 1942 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 26-04-1944 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Lambertus Krijnen, 45 jaar oud. Lambertus is geboren op 10-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Krijnen en Johanna Kuijer. Lambertus is overleden op 28-06-1963 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud.


416 Volkert van Bijleveld is geboren op 20-02-1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld], zoon van Johannes (Jan) van Bijleveld en Alida (Aartje) Schouten (zie 407).

Beroep: koopman [bron: GenLias]

Volkert trouwde, 26 jaar oud, op 15-10-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Catharina van Laar, ongeveer 22 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld], dochter van Christianus (Christiaan) van Laar en Wilhelmina de Waal.


Kinderen van Volkert en Catharina:


1 Alida van Bijleveld, geboren op 10-11-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 417.

2 Christiaan Bijleveld, geboren op 06-10-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 418.


417 Alida van Bijleveld is geboren op 10-11-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Volkert van Bijleveld (zie 416) en Catharina van Laar. Alida is overleden omstreeks 1982, ongeveer 78 jaar oud [bron: gen. Cornelis van Bijleveld]. Alida trouwde [bron: gen. Cornelis van Bijleveld] met Johannes Wiggers de Vries.


418 Christiaan Bijleveld is geboren op 06-10-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Volkert van Bijleveld (zie 416) en Catharina van Laar. Christiaan trouwde [bron: gen. Cornelis van Bijleveld] met Maria Hendrika Antoinette Koops. Maria is geboren op 11-10-1909 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld].


419 Gerardus Schouten is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Swanink Schouten en Wilhelmina (Willemijntje) Post (zie 350). Gerardus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-08-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Geertruij Westhof, ongeveer 26 jaar oud. Geertruij is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Westhof en Geertruij van Doorn.


Kind van Gerardus en Geertruij:


1 Geertruida Schouten, geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 420.


420 Geertruida Schouten is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schouten (zie 419) en Geertruij Westhof. Geertruida is overleden.

Notitie bij Geertruida: GenLias // Na haar huwelijk met H.M.F. Waltman, waarvan 2 kinderen trouwde Geertruida met Lambertus van Breemen bij welk huwelijk zij ook nog eens acht kinderen het leven schonk.

Geertruida:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Henri Franciscus Maria Waltmann, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1899 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Geertuida Schouten 1900]. Henri is geboren omstreeks 1871 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Christiaan Waltmann en Petronella Carolina Christina Bridié. Henri is overleden omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 28 jaar oud.

Beroep: huisschilder [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 23-04-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus van Breemen, 33 jaar oud. Lambertus is geboren op 24-09-1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem van Breemen en Petronellla Calis. Lambertus is overleden op 12-08-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud.

Beroep: cacaobewerker [bron: GenLias]


Kinderen van Geertruida en Henri:


1 Geertruida Maria Carolina Waltmann, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 421.

2 Petronella Caroliana Cristina Agnetha Waltmann, geboren op 17-10-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 422.

3 A. J. Waltmann, geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 427.


Kinderen van Geertruida en Lambertus:


4 Pertonella Geertruida van Breemen, geboren omstreeks 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass]. Pertonella is overleden omstreeks 1983, ongeveer 82 jaar oud.

5 Wilhelmina Johanna van Breemen, geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].

6 Wilhelmus Gerardus van Breemen, geboren omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass]. Wilhelmus is overleden omstreeks 1972, ongeveer 68 jaar oud.

7 Aleida Christina Gerarda van Breemen, geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass]. Aleida is overleden omstreeks 1990, ongeveer 85 jaar oud.

8 Lamberta Geertruida van Breemen, geboren omstreeks 1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].

9 Maria Wilhelmina Petronella van Breemen, geboren omstreeks 1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].

10 Gerardus Lambertus van Breemen, geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].

11 Johanna van Breemen, geboren omstreeks 1912 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].

12 Johanna Maria van Breemen, geboren op 12-02-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Bert de Beer].


421 Geertruida Maria Carolina Waltmann is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henri Franciscus Maria Waltmann en Geertruida Schouten (zie 420). Geertruida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-01-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Izaak Johannes Pieter Mouissie, ongeveer 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 25-02-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: GenLias // sch.akte T 358; Inv. 28; akte 28 // Noord-Hollands Archief]. Izaak is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lieven Mouissie en Maria Femma Theodora Visser. Izaak trouwde later op 19-12-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 166 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Jozina Mouissie (geb. ±1898).

Beroep: timmerman [bron: GenLias]


422 Petronella Caroliana Cristina Agnetha Waltmann is geboren op 17-10-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de Beer], dochter van Henri Franciscus Maria Waltmann en Geertruida Schouten (zie 420). Petronella is overleden op 12-09-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 92 jaar oud [bron: gen. de Beer]. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op 22-08-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Claes // als ouder van gehuwd kind] met Egbertus de Beer, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-08-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Claes]. Egbertus is geboren op 23-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de Beer], zoon van Jacobus de Beer en Anna Dorresteijn. Egbertus is overleden op 17-03-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 93 jaar oud [bron: gen. de Beer].

Beroep: magazijnmeester [bron: gen. de Beer]


Kinderen van Petronella en Egbertus:


1 Anna Geertruida de Beer, geboren omstreeks 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: maatschappelijk-werkster [gen. de Beer]

2 Hendrikus lambertus Jacobus de Beer, geboren op 19-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Claes]. Hendrikus is overleden op 14-09-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: Genealogie van Claes].

3 Geertruida (Truus) de Beer, geboren omstreeks 1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 423.

4 Theresia Wijgina (Trees) de Beer, geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 424.

5 Egberta de Beer, geboren op 24-02-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 425.

6 Lambertus Jacobus (Bert) de Beer, geboren op 08-08-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 426.


423 Geertruida (Truus) de Beer is geboren omstreeks 1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbertus de Beer en Petronella Caroliana Cristina Agnetha Waltmann (zie 422).

Beroep: stoffeerster / Naaister [bron: Genealogie van Claes]

Truus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1950 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Claes] met Gerardus Ruthgerus Pouw, ongeveer 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1950 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Claes]. Gerardus is geboren omstreeks 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Casper (Jan) Pouw en Aartje van ’t Klooster.


424 Theresia Wijgina (Trees) de Beer is geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbertus de Beer en Petronella Caroliana Cristina Agnetha Waltmann (zie 422). Trees trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1954 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: genealogie van Cleas] met Cornelis Joseph Maria (Kees) Brouwer, ongeveer 28 jaar oud. Kees is geboren op 19-03-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Johannes Brouwer en Maria Frederikca (Marie) Guns. Kees is overleden op 28-10-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud.

Beroep: inkoper [bron: genealogie van Cleas]


425 Egberta de Beer is geboren op 24-02-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbertus de Beer en Petronella Caroliana Cristina Agnetha Waltmann (zie 422). Egberta is overleden op 27-08-1996 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud. Zij is begraven op 29-08-1996 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Egberta trouwde omstreeks 1955 met Bernardus Joseph Blessing. Bernardus is geboren omstreeks 1930 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Blessing en Petronella Elisabeth Beuker.

Beroep: gemeenteambtenaar [bron: genealogie van Cleas]


426 Lambertus Jacobus (Bert) de Beer is geboren op 08-08-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de Beer], zoon van Egbertus de Beer en Petronella Caroliana Cristina Agnetha Waltmann (zie 422).

Beroep: elektro-technicus [bron: gen. de Beer],

Bert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Claes] met Lidya van Blaricum, ongeveer 23 jaar oud. Lidya is geboren omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


427 A. J. Waltmann is geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henri Franciscus Maria Waltmann en Geertruida Schouten (zie 420). A. J. Waltmann trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-10-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // genealogie-Ides] met Jacobes Cornelis Reinier Aué, 28 jaar oud. Jacobes is geboren op 25-08-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van August Hendrik Aué en Adriana Lucia Ides.Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 20-09-2011 19:27