Parenteel van Bart van WengenDit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.1 Bart van Wengen. Bart trouwde met Jannetje Huijing.


Kind van Bart en Jannetje:


1 Gerrit van Wengen, geboren op 11-04-1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2


2 Gerrit van Wengen is geboren op 11-04-1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart van Wengen (zie 1) en Jannetje Huijing. Gerrit is overleden op 24-11-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud.

Beroep: daghuurder / arbeider [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 17-12-1809 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen // Gen. Fokker / Vocker] met Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker, 18 jaar oud. Seijtje is geboren op 31-12-1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl). Seijtje is overleden op 22-03-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 46 jaar oud [bron: gen. Fokker / Vocker].


Kinderen van Gerrit en Seijtje:


1 Johanna van Wengen, geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3

2 Hendrika van Wengen, geboren omstreeks 1814 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18

3 Jacoba van Wengen, geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57

4 Bart van Wengen, geboren omstreeks 1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59

5 Elizabeth van Wengen, geboren omstreeks 1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70

6 Klasina (Klaasje) van Wengen, geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71

7 Weigje van Wengen, geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72

8 Lusina van Wengen, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73


3 Johanna van Wengen is geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van Wengen (zie 2) en Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker. Zij is gedoopt op 12-05-1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Den Braber // Dopen Bussum].

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-05-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Frans Smeink, ongeveer 22 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Smeink en Meinsje Ieperenburg.

Beroep: brievengaarder / veldwachter / gemeentebode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Johanna en Frans:


1 Antonius Smeink, geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4

2 Zijdje Smeink, geboren in 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15

3 Wilhelmina Smeink, geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16

4 Franciscus Smeink, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17


4 Antonius Smeink is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Frans Smeink en Johanna van Wengen (zie 3).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Antonius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-05-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.28; akte Nr. 8 // Noord-Holland Archief] met Richarda van den Berg, ongeveer 26 jaar oud. Richarda is geboren omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter van den Berg en Elisabeth Bus.


Kinderen van Antonius en Richarda:


1 Franciscus Smeink, geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5

2 Elisabeth Petronella Smeink, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6

3 Petrus Smeink, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13

4 Johannes Smeink, geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14


5 Franciscus Smeink is geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Smeink (zie 4) en Richarda van den Berg. Franciscus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-05-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Maria Booij, ongeveer 24 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1865 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis Booij en Petronella Haaijk.


6 Elisabeth Petronella Smeink is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Smeink (zie 4) en Richarda van den Berg. Elisabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-09-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 43 // Noord-Hollands Archief] met Willem Overman, ongeveer 27 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1874 in Blokker, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis Overman en Trijntje Buur.

Beroep: schoenmaker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Elisabeth en Willem: 2 kinderen genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 7 t/m 12 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Catharina Overman

2 Cornelis Eustachio Maria (Cor) Overman


13 Petrus Smeink is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Smeink (zie 4) en Richarda van den Berg.

Beroep: loodgieter [bron: Wie Was Wie]

Petrus trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 17-01-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akkte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Maria Kippersluis, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Petrus en Maria: voogd van de bruid Willem Dijkman; toeziend voogd van de bruid Freek Kippersluis.

Maria is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Kippersluis en Annetje Dijkman.


14 Johannes Smeink is geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Smeink (zie 4) en Richarda van den Berg.

Notitie bij Johannes: Voogd van de bruidegom Hendrikus van Leersum; toeziend voogd van de bruidegom Wilhelmus Kraaikamp.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 04-06-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Helena Out, ongeveer 24 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1878 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland, dochter van Andries Out en Trijntje van de Kamer.


15 Zijdje Smeink is geboren in 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Smeink en Johanna van Wengen (zie 3).

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Zijdje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 31-01-1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358,55; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik van Leersum, ongeveer 32 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem van Leersum en Gerretje van Os. Hendrik trouwde voorheen op 17-06-1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358. Inv. 258,55; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda Apollonia Alders (geb. ±1840).

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


16 Wilhelmina Smeink is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Smeink en Johanna van Wengen (zie 3). Wilhelmina trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 15-07-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Klarenbeek, ongeveer 29 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Klaarenbeek en Elbertje Majoor.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


17 Franciscus Smeink is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Frans Smeink en Johanna van Wengen (zie 3). Franciscus is overleden omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 27 jaar oud.

Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]

Franciscus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 15-05-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Bus, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1882 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Johanna Bus 1883]. Johanna is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Bus en Jacoba Bos. Johanna trouwde later op 04-09-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Isaak van Ernst (geb. omstreeks 1853).

Beroep: arbeidster [bron: Wie Was Wie]


18 Hendrika van Wengen is geboren omstreeks 1814 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van Wengen (zie 2) en Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker.

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]

Hendrika trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 12-05-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord- Hollands Archief] met Joost Boomgaard, ongeveer 32 jaar oud. Joost is geboren omstreeks 1806 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus (Lammert) Boomgaard en Elisabeth (Lijsje) Miggels. Joost is overleden op 20-08-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: gem. Bussum // overlijdensakte geregistreeerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1876 [bron: gem.Buss. // o.akte T 358; I 28; N 29 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Hendrika en Joost:


1 Gerardus Boomgaard, geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19

2 Elizabeth Boomgaard, geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20

3 Everarda Boomgaard, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50


19 Gerardus Boomgaard is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joost Boomgaard en Hendrika van Wengen (zie 18).

Beroep: schipper [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 23-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Krijnen, ongeveer 30 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Meuwisse Krijnen en Gerarda (Gerritje) de Jong.


20 Elizabeth Boomgaard is geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joost Boomgaard en Hendrika van Wengen (zie 18).

Notitie bij Elizabeth: Wie Was Wie schrijft hier Boogaard (zie zuster en vader)

Elizabeth trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23-02-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Evert de Graaf, ongeveer 37 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1840 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk de Graaf en Aaltje van der Veen. Evert trouwde later op 01-10-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // NoordHollands Archief] met Marretje Klaarenbeek (geb. omstreeks 1845).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Elizabeth en Evert:


1 Dirk de Graaf, geboren op 08-09-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21

2 Hendrika de Graaf, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49


21 Dirk de Graaf is geboren op 08-09-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert de Graaf en Elizabeth Boomgaard (zie 20). Dirk is overleden op 01-02-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1905 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Teuntje Vos, 26 jaar oud. Teuntje is geboren op 15-01-1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Sijmen Vos en Jannetje de Groot. Teuntje is overleden op 12-02-1965 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1965 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Dirk en Teuntje:


1 Elisabeth de Graaf, geboren op 04-02-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22

2 Johanna de Graaf, geboren op 11-03-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33

3 Everarda de Graaf, geboren op 16-12-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Everarda is overleden op 11-11-1998 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud.

4 Clasina (Sien) de Graaf, geboren op 08-08-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34

5 Everardus (Evert) de Graaf, geboren op 29-10-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35

6 Thimoteus (Tijmen / Thijs) de Graaf, geboren op 16-10-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36

7 Theodorus (Dirk) de Graaf, geboren op 22-06-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38

8 Antonius (Toon) de Graaf, geboren op 05-12-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39

9 Hendrikus (Hek / Eek) de Graaf, geboren op 11-02-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40

10 Antonia de Graaf, geboren op 19-10-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41

11 Hendrika de Graaf, geboren op 28-09-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42

12 Margartha (Greet) de Graaf, geboren op 24-05-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48


22 Elisabeth de Graaf is geboren op 04-02-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Elisabeth is overleden op 29-09-1984 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Zij is begraven op 02-10-1994 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain] met Hendrikus Bakker, 24 jaar oud. Hendrikus is geboren op 06-05-1904 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Bakker en Jansje Raven. Hendrikus is overleden op 01-05-1950 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 45 jaar oud.


Kinderen van Elisabeth en Hendrikus: 12 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 23 t/m 32 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Johanna Anthonia Bakker

2 Anthonia Hendrica Bakker

3 Maria Cornelia Bakker

4 Theodora Clazina Bakker

5 Cornelis Dirk Bakker

6 Dirk Cornelis Bakker

7 Johannes Marinus Bakker

8 Bernardus Julius Bakker

9 Paulus Jozef Bakker

10 Hendrikus Gerardus Bakker

11 Hildergarde Geertrude Bakker

12 Petrus Paulus Bakker


33 Johanna de Graaf is geboren op 11-03-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Johanna is overleden op 30-03-1994 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 07-02-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: famielie] met Timotheus Cornelis Rokebrand, 24 jaar oud. Timotheus is geboren op 09-10-1908 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Timotheus is overleden op 01-03-1948 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 39 jaar oud.


34 Clasina (Sien) de Graaf is geboren op 08-08-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Sien is overleden op 13-03-1993 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud. Sien trouwde, 26 jaar oud, op 17-11-1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom van Lubbert Jacobsz Vos, Laren] met Roelof (Roel) Verver, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-11-1937 in Bussum. De scheiding werd geregistreerd op 22-02-1984 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. (door overlijden echtgenoot) Roel is geboren op 17-09-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Everardus Verver en Marretje Heerschop. Roel is overleden op 22-02-1984 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud.


Kind van Sien en Roel:


1 Evert Verver, geboren omstreeks 1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


35 Everardus (Evert) de Graaf is geboren op 29-10-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Evert is overleden op 28-06-1987 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud. Evert trouwde, 26 jaar oud, op 14-06-1939 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Hendrica Johanna Anna Heezius, 24 jaar oud. Hendrica is geboren op 14-04-1915 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Hendricus Heezius en Aleida Johanna Wilhelm. Hendrica is overleden op 28-09-1991 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.


36 Thimoteus (Tijmen / Thijs) de Graaf is geboren op 16-10-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Tijmen / Thijs is overleden op 14-11-1995 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud. Tijmen / Thijs trouwde, 35 jaar oud, op 23-02-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Wilhelmina Hendrika Adriana Dijkman, 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 06-04-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Dijkman en Egberdina van Grol. Wilhelmina is overleden op 13-07-1986 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud.

Kind van Tijmen / Thijs en Wilhelmina: 1 kind bekend, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 37 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Paul de Graaf.


38 Theodorus (Dirk) de Graaf is geboren op 22-06-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Dirk is overleden op 29-09-1979 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud. Dirk trouwde, 30 jaar oud, op 27-08-1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Cathatrina (Catrien) Bon, 27 jaar oud. Catrien is geboren op 16-09-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Catrien is overleden op 31-08-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud.


39 Antonius (Toon) de Graaf is geboren op 05-12-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Toon is overleden op 13-09-1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud. Toon trouwde, 29 jaar oud, op 22-10-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Johanna Wilhelmina (Annie) Krijnen, 24 jaar oud. Annie is geboren op 03-03-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk. Annie is overleden op 17-04-2006 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud. Zij is begraven op 21-06-2006 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


40 Hendrikus (Hek / Eek) de Graaf is geboren op 11-02-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Hek / Eek trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1946 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Wilhelmina (Mientje) van Dijk, ongeveer 28 jaar oud. Mientje is geboren omstreeks 1918 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus van Dijk en Wilhelmina Alders.


41 Antonia de Graaf is geboren op 19-10-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Antonia trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Johannes Gerardus Ruiter, ongeveer 33 jaar oud. Johannes is geboren op 23-12-1915 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Ruiter en Petronella Jonkman. Johannes is overleden op 09-12-1998 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud.


42 Hendrika de Graaf is geboren op 28-09-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 23-01-1946 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Johannes Joseph Krijnen, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 18-02-1919 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus (Jaap) Krijnen en Gijsbertha Josephina Schep.

Beroep: veehouder / hovenier [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]


Kinderen van Hendrika en Johannes: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 43 t/m 47 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Gijsbertha Antonia Krijnen

2 Antonia Theodora Krijnen

3 Hildegarda Maria Krijnen

4 Johanna Maria Krijnen

5 Maria Hendrika Krijnen


48 Margartha (Greet) de Graaf is geboren op 24-05-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk de Graaf (zie 21) en Teuntje Vos. Greet trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1953 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Wilhelmus Maria Wetjens, ongeveer 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 25-01-1929 in Venlo, prov.Limburg, Nedeland. Wilhelmus is overleden op 29-07-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud.


49 Hendrika de Graaf is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert de Graaf en Elizabeth Boomgaard (zie 20). Hendrika trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 05-05-1914 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Johannes Adrianus Frakking, ongeveer 33 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Frakking en Elisabeth Kamer. Jacob trouwde voorheen op 12-08-1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Helena Mulder (1890-1913). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1913 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1913 te Naarden) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Jacob Johannes Adrianus Frakking 1914].

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


50 Everarda Boomgaard is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joost Boomgaard en Hendrika van Wengen (zie 18). Everarda is overleden omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud. Everarda trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-06-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Bus, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circ1888 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Johannes Bus 1890]. Johannes is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Bus en Femmina Vrakking. Johannes is overleden. Johannes trouwde later op 06-05-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Isabella Wilhelmina Bouwens (geb. omstreeks 1850).

Beroep:

Kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Everarda en Johannes:


1 Euphemia Anthonia Bus, geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51

2 Hendrika Elisabeth Bus, geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52

3 Gerardus Antonius Bus, geboren op 17-11-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54

4 Antonia Maria Bus, geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55

5 Johannes Lambertus Bus, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56


51 Euphemia Anthonia Bus is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Bus en Everarda Boomgaard (zie 50). Euphemia trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-05-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Johannes Wilhelmus Welling, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1877 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, zoon van Adrianus Leonardus Welling en Margaretha Catharina de Greef.

Beroep: Bakker [bron: Wie Was Wie]


52 Hendrika Elisabeth Bus is geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Bus en Everarda Boomgaard (zie 50). Hendrika trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 27-10-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Splint, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Splint en Gijsberta (Gijsje) van Ernst.

Beroep: brievenbesteller [bron: Wie Was Wie]


Kind van Hendrika en Hendrikus:


1 Petrus Gerbert Albertus Splint, geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. (dez vermelding is fout, Petrus Splint is een zoon van een broer van Hendrikus Splint en komt dus niet voor in deze parenteel) Zodoende komt record 53 te vervallen.


54 Gerardus Antonius Bus is geboren op 17-11-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bus en Everarda Boomgaard (zie 50).

Beroep:

Gerardus: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

(1) trouwde, 32 jaar oud, op 08-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Maria van Thienen, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1913 te Bussum) [bron: Bron Wie Was Wie // weduwnaarschap Gerardus antonius Bus 1914]. Hendrika is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Antonius van Thienen en Johanna Post. Hendrika is overleden op 26-10-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 28 jaar oud. Zij is begraven op 30-10-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: strijkster [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 18-02-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Aleida Schippers, ongeveer 34 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1880 in Arnhem, Gelderland, Nederland, dochter van Hendrik Schippers en Johanna Maria Movivat. Aleida is weduwe van Jan Hulshof (1883-1913), met wie zij trouwde op 09-10-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 74 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: dienstbode [Wie Was Wie]


55 Antonia Maria Bus is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Bus en Everarda Boomgaard (zie 50). Antonia trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-10-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 82 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Everhardus van Ewijk, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1887 in Valburg, Gelderland, Nederland, zoon van Jacobus van Ewijk en Paulina Grada Maassen.

Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]


56 Johannes Lambertus Bus is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bus en Everarda Boomgaard (zie 50).

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-11-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 75 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Cornelia Westrus, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1888 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Hendricus Westrus en Maria Cornelia van Gurp.


57 Jacoba van Wengen is geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van Wengen (zie 2) en Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker.

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]

Jacoba trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 10-11-1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Lammert Brouwer, ongeveer 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Lammert: Lammert Brouwer was in 1841 weduwnaar van Aaltje Zieltjens.

Lammert is geboren omstreeks 1811 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Brouwer en Jannetje Evers. Lammert is weduwnaar van Aaltje Zieltjens (1798-1840), met wie hij trouwde op 09-10-1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: tapper / fabriekswerker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Jacoba en Lammert:


1 Arnoldus Brouwer, geboren omstreeks 1842 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58


58 Arnoldus Brouwer is geboren omstreeks 1842 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Brouwer en Jacoba van Wengen (zie 57).

Beroep: daggelder [bron: Wie Was Wie]

Arnoldus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-09-1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Dekker, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Dekker en Anna Ruitenbeek.

Beroep: spinster [bron: Wie Was Wie]


59 Bart van Wengen is geboren omstreeks 1816 in Naarden, Noord-Holland, Nederland zoon van Gerrit van Wengen (zie 2) en Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker. Bart is overleden op 25-09-1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, [bron: overl. Hil’sum // overlijdensakten geregistreerd],ongeveer 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-09-1876 [bron: overl. Hil’sum // overl.akte T358; I358.55: N210 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: arbeider / tuinman [bron: Wie Was Wie]

Bart trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 16-04-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth (Lijsje) Sibbing, 27 of 28 jaar oud. Lijsje is geboren in 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Heinrich (Jan) Sibbing en Fijtje Haselager.

Notitie bij de geboorte van Lijsje: Lijsje is de roepnaam voor Elisabeth (bron: Hilversum overlijden)

Beroep: postbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Bart en Lijsje:


1 Fijtje van Wengen, geboren omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60

2 Jacoba van Wengen, geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65

3 Johannes van Wengen, geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66


60 Fijtje van Wengen is geboren omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart van Wengen (zie 59) en Elisabeth (Lijsje) Sibbing.

Beroep: spinster [bron: Wie Was Wie]

Fijtje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10-05-1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Dooren, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1850 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Jannetje Dooren.

Beroep: wever / slaapsteehouder [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Fijtje en Johannes:


1 Albert Dooren, geboren omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61

2 Elisabeth Dooren, geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 62

3 Lambertus Dooren, geboren omstreeks 1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63

4 Willem Dooren, geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64


61 Albert Dooren is geboren omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Dooren en Fijtje van Wengen (zie 60).

Beroep: sjouwerman [bron: Wie Was Wie]

Albert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-06-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 64 // Noord-Hollands Archief] met Hilletje Wintershoven, ongeveer 45 jaar oud. Hilletje is geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Wintershoven en Tijmetje van der Reep. Hilletje trouwde voorheen op 13-07-1881 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 292; akte Nr. 296 // Het Utrechts Archief] met Christoffel Landzaat (geb. omstreeks 1856).

Notitie bij Hilletje: Wie Was Wie // Hilletje was in 1896 weduwe van Christoffel Landzaad.


62 Elisabeth Dooren is geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Dooren en Fijtje van Wengen (zie 60).

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Elisabeth trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 10-07-1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 58 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Landzaat, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Gerrit: Wie Was Wie // erk. 1 kind

Gerrit is geboren op 11-07-1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christoffel Landzaat en Hilletje Wintershoven.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


63 Lambertus Dooren is geboren omstreeks 1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Dooren en Fijtje van Wengen (zie 60). Lambertus trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 18-01-1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Machteldje Kallenbach, ongeveer 16 jaar oud. Machteldje is geboren omstreeks 1880 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, dochter van Tijmen Kallenbach en Lijsje Kos.


64 Willem Dooren is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Dooren en Fijtje van Wengen (zie 60).

Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 21-02-1906 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Hendrica Korrel, ongeveer 30 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aart Korrel en Hendrica Nossin.


65 Jacoba van Wengen is geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart van Wengen (zie 59) en Elisabeth (Lijsje) Sibbing. Jacoba trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 19-09-1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 56 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Cornelis de Reuver, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1859 in Wijk bij Duurstede, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus de Reuver en Antoinetta Frederika Kosterman.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


66 Johannes van Wengen is geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart van Wengen (zie 59) en Elisabeth (Lijsje) Sibbing.

Beroep: tapijtwever / loopknecht [bron: Wie Was Wie]

Johannes:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 30-05-1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte nr. 36 / Noord-Hollands Archief] met Aaltje Zieltjens, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1892 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Johannes van Wengen 1892)]. Aaltje is geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Zieltjens en Jansje (Jannitje) Korrel. Aaltje is overleden omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 39 jaar oud.

Notitie bij Aaltje: Wie Was Wie schrijft Zieltjes (vader is uiteindelijk Zieltjens)

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 24-06-1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte nr. 43 / Noord-Hollands Archief] met Johanna van de Reep, ongeveer 35 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van de Reep en Maria Fennis. Johanna trouwde voorheen op 09-08-1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte nr. 66 / Noord-Hollands Archief] met Everardus Kuijper (1862-1892). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1892 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Johanna van de Reep 1893)].

Beroep: dienstbode / koopvrouw [bron: Wie Was Wie]


Kind van Johannes en Aaltje:


1 Johanna Elisabeth van Wengen, geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67


Kind van Johannes en Johanna:


2 Elisabeth van Wengen, geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69


67 Johanna Elisabeth van Wengen is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van Wengen (zie 66) en Aaltje Zieltjens. Johanna is overleden op 28-04-1948 in Deventer, Overijssel, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Deventer, Overijssel, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1948 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 123; I 16720; N 164 // Historisch Centrum Overijssel]. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1904 [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Josephus Johannes van Snik, ongeveer 29 jaar oud. Josephus is geboren omstreeks 1875 in Leiderdorp, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Jan van Snik en Margaretha Looze. Josephus is overleden op 09-01-1939 in Deventer, Overijssel, Nederland, ongeveer 64 jaar oud.


Kind van Johanna en Josephus:


1 Margareta Johanna van Snik, geboren omstreeks 1906 in Emmerik, Nord-Rheinland Westfalen, Duitsland. Volgt 68


68 Margareta Johanna van Snik is geboren omstreeks 1906 in Emmerik, Nord-Rheinland Westfalen, Duitsland, dochter van Josephus Johannes van Snik en Johanna Elisabeth van Wengen (zie 67). Margareta trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 03-10-1928 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 123; I 02746; N 205 // Historisch Centrum Overijssel] met Antonius Petrus Dijk, ongeveer 32 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1896 in Deventer, Overijssel, Nederland, zoon van Mannes Dijk en Berendina Hakkenhaar.

Beroep: horlogemaker [bron: Wie Was Wie]


69 Elisabeth van Wengen is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van Wengen (zie 66) en Johanna van de Reep. Elisabeth trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 02-10-1915 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte nr. 161 / Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Antonius de Ruiter, ongeveer 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Wilhelmus: erk. 1 kind

Wilhelmus is geboren omstreeks 1895 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Evert de Ruiter en Elisabeth Sukel.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Kind van Elisabeth en Wilhelmus:


1 NN de Ruiter, geboren omstreeks 1914 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.


70 Elizabeth van Wengen is geboren omstreeks 1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van Wengen (zie 2) en Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker.

Beroep: dienstbaar / winkelierster [bron: Wie Was Wie]

Elizabeth:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 16-08-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Leendert Venneman, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenootcirca 1856 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwschap van Elizabeth van Wengen)]. Leendert is geboren omstreeks 1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Venneman en Teuntje van Gelderen. Leendert is overleden omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 15-09-1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Antonius van Eijden, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenootcirc 1856 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwschap Elizabeth van Wengen 1857)]. Antonius is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Teunissen van Eijden en Gertrudis van Sanden. Antonius is overleden omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud.

(3) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 20-05-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Tokelenburg, ongeveer 40 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Tokelenburg en Maria Ruizendaal. Adrianus trouwde voorheen op 20-06-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Rijkje Krijnen (1818-1856). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1856 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Adrianus Tokkelenburg 1857)].

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


71 Klasina (Klaasje) van Wengen is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van Wengen (zie 2) en Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Klaasje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-10-1847 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Blomberg, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1822 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Aalbert Blomberg en Hermina Bosman. Johannes trouwde later op 05-06-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Vrakking (geb. omstreeks 1829).

Beroep: smidsknecht / smid [bron: Wie Was Wie]


72 Weigje van Wengen is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van Wengen (zie 2) en Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker. Weigje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 22-09-1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Kristiaan Venneman, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Weigje en Kristiaan: voogd van de bruid Bart van Wengen; toeziend voogd van de bruid Jan koelink.

Kristiaan is geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Venneman en Teuntje van Gelderen.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


73 Lusina van Wengen is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van Wengen (zie 2) en Zeijtje Gerrits (Seijtje) Fokker.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Lusina:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 16-10-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Evert Vilters, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1863 te Bussum) 2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 12-01-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met [bron: Wie Was Wie (weduwleven Lusina van Wengen 1864)]. Evert is geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Vilters en Richarda (Rijkje) van Eijden. Evert is overleden omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 32 jaar oud.

Beroep: schipper [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 12-01-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met [bron: Wie Was Wie (weduwleven Lusina van Wengen 1864)]. Evert is geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Vilters en Richarda (Rijkje) van Eijden. Evert is overleden omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 32 jaar oud.

HHendrikus Kees George van der Voort, 34 jaar oud. Hendrikus is geboren op 14-02-1829 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Peter) van der Voort en Johanna Josheira Merckenich. Hendrikus is overleden op 11-12-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 91 jaar oud. Hendrikus trouwde voorheen op 03-03-1854 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 101; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Dorothea Engelina Kipshagen (1830-1863). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd (door overlijden echtgenote circa 1860 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap H.G. van den Voort 1864].

Notitie bij Hendrikus: Wie Was Wie // Hendrikus George van der Voort was in 1864 weduwnaar van Dorothea Engelina Kipshagen. waarvan 1 zoon Johannes Frederikus George van der Voort gehuwd met Alida de Beer, uit dit huwelijk 5 kinderen.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Lusina en Hendrikus:


1 Petrus Gregorius van der Voort, geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74

2 Henricus Georgius van der Voort, geboren op 26-06-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76

3 Theodorus Georgius van der Voort, geboren omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84

4 Joanna van der Voort, geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 86


74 Petrus Gregorius van der Voort is geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Kees George van der Voort en Lusina van Wengen (zie 73).

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Petrus:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 22-08-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda Kippersluis, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1900 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Petrus Gregorius van der Voort 1901]. Gerarda is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Kippersluis en Annetje Dijkman. Gerarda is overleden omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 17-06-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 28; Noord-Hollands Archief] met Klazina Ruitenbeek, ongeveer 24 jaar oud. Klazina is geboren omstreeks 1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Rijkje Ruitenbeek.


Kind van Petrus en Gerarda:


1 Johanna Hendrika van der Voort, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75


75 Johanna Hendrika van der Voort is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Gregorius van der Voort (zie 74) en Gerarda Kippersluis.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-11-1914 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Anthonius Mulder, ongeveer 26 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1888 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Karel Mulder en Anna Maria Boerebach.

Beroep: los werkman [bron: Wie Was Wie]


76 Henricus Georgius van der Voort is geboren op 26-06-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Kees George van der Voort en Lusina van Wengen (zie 73).

Beroep: fabrikant / winkelier / aannemer [bron: Wie Was Wie]

Henricus trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Anna Eva Wolf, 33 jaar oud. Anna is geboren op 08-09-1861 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: genealogie vdvoort (geboortedatum)], dochter van Anton Wolf en Maria Catharina Westheim.


Kinderen van Henricus en Anna:


1 Antionius Greorgius van der Voort, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77

2 Lucine Hendrika Voort van der, geboren op 14-03-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Joseph van der Voort, geboren op 31-05-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79

4 Hendricus Gregorius van der Voort, geboren op 14-06-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Henricus Wilhelmus Maria van der Voort, geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83


77 Antionius Greorgius van der Voort is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Georgius van der Voort (zie 76) en Anna Eva Wolf.

Beroep: onderwijzer [bron: Wie Was Wie]

Antionius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-09-1920 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Alexandra Maria Boerebach, ongeveer 26 jaar oud. Alexandra is geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Boerebach en Lucia Puijk.


Kinderen van Antionius en Alexandra:


1 Josephina (Jos) van der Voort, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Lucia van der Voort, geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Antonius (Anton) van der Voort, geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78

4 Alexander (Alex) van der Voort, geboren omstreeks 1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


78 Antonius (Anton) van der Voort is geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antionius Greorgius van der Voort (zie 77) en Alexandra Maria Boerebach.

Beroep: winkelier [bron: familie]

Anton trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 21-04-1965 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart H.C. Mulder] met Geertruda (Truus) Mulder, 27 jaar oud. Truus is geboren op 13-05-1937 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Christianus (Herman) Mulder en Cornelia Maria Jansen.


79 Joseph van der Voort is geboren op 31-05-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: grafmonument (oude RK begraafplsaats te Bussum)], zoon van Henricus Georgius van der Voort (zie 76) en Anna Eva Wolf. Joseph is overleden op 06-12-1959 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud.

Notitie bij Joseph: directeur met Schmits van de "Aristos-timmerfabriek" te Naarden

Joseph trouwde, 22 jaar oud, op 19-10-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 131 // Noord-Hollands Archief] met Maria Cornelia Emmink, 21 jaar oud. Maria is geboren op 03-05-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: grafmonument overledene (oude RK begraafplaats Bussum)], dochter van Cornelus Emmink en Maria Koelink. Maria is overleden op 16-11-1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 91 jaar oud.


Kinderen van Joseph en Maria: 12 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 80 t/m 82 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hendrikus (Henk) van der Voort

2 Maria (Riet) van der Voort

3 Evelina (Eef) van der Voort

4 Cornelia van der Voort

5 Joseph (Joop) van der Voort

6 Lucas (Loek) van der Voort

7 Margaretha (Mia) van der Voort

8 Cornelis (Kees) van der Voort

9 Anthonius (Tonny) van der Voort

10 Leopold (Pim) van der Voort

11 Astrid (Astrid) van der Voort

12 Charlotte (Lotje) van der Voort


83 Henricus Wilhelmus Maria van der Voort is geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Georgius van der Voort (zie 76) en Anna Eva Wolf. Henricus trouwde in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Agnes Becker. Agnes is geboren omstreeks 1905 in Niederbreiser, Ahrweiler, Koblenz, Rheinl.Phalz, Deutschland.


84 Theodorus Georgius van der Voort is geboren omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Kees George van der Voort en Lusina van Wengen (zie 73).

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Theodorus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 21-05-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba van der Schaal, ongeveer 22 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1872 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem van der Schaal en Bartje Veen.


Kind van Theodorus en Jacoba:


1 Wilhelmina Johanna Voort, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.


85 Wilhelmina Johanna Voort is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Georgius van der Voort (zie 84) en Jacoba van der Schaal. Wilhelmina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 28-12-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 152 // Noord-Hollands Archief] met Marinus Johannes Hermannus Christenhuis, ongeveer 25 jaar oud. Marinus is geboren omstreeks 1896 in Enschede, Overijssel, Nederland, zoon van Gerardus Johannes Christenhuis en Maria Veelders.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


86 Joanna van der Voort is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Kees George van der Voort en Lusina van Wengen (zie 73). Joanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 21-05-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Fredericus Kippersluis, ongeveer 27 jaar oud. Fredericus is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Kippersluis en Annetje Dijkman.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Joanna en Fredericus:


1 Lusina Gerarda Kippersluis, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 87.

2 Gerarda Bernardina Kippersluis, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 88.


87 Lusina Gerarda Kippersluis is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Fredericus Kippersluis en Joanna van der Voort (zie 86). Lusina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-10-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 115 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Hendrikus Jacobus Joseph Boogers, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1895 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Wilhelmus Franciscus Boogers en Johanna Pieternella Beijeveld.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


88 Gerarda Bernardina Kippersluis is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Fredericus Kippersluis en Joanna van der Voort (zie 86). Gerarda trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 28-09-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 102 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Johannes Andreas van Dalen, ongeveer 23 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Hendricus Willebrordus van Dalen en Elisabeth de Ruijter.

Beroep: slagersknecht [bron: Wie Was Wie]Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 09-012-2013 19.35