Parenteel van Cornelis Lubbertz van den BreemertDit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computer-genealogie, gegevens uit Genealogieonline en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.1 Cornelis Lubbertz (van den Breemert) is geboren omstreeks 1580 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Cornelis is overleden omstreeks 1640 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 60 jaar oud [bron: GenealogieOnline]. Cornelis trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.
Notitie bij Cornelis Lubbertz: zoon van
Lubbert Jansz en NNdeNN:

uit de boekpresentatie Van den Breemert de volgende passage; Een van de achterkleinzonen Lubbert Jansz was Willem Gijsbertsz. In 1697 kocht hij de hofstede genaamd "Den Bremert" aan het kerkpad te Soest. Sinsdien werd hij meestal Willem Gijsbertszoon van den Breemer genoemd. Om deze reden (Van den Breemert) dun tussen haakjes bij de naamvoering van de voorvaders van Willem Gijsbertsz van den Breemer.

Kind van Cornelis en NNdeNN:

1 Gijsbertus Cornelissen (van den Breemert), geboren omstreeks 1612 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Volgt 2.

2 Gijsbertus Cornelissen (van den Breemert) is geboren omstreeks 1612 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline], zoon van Cornelis Lubbertz van den Breemert en NNdeNN (zie 1). Gijsbertus is overleden omstreeks 1693 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 81 jaar oud [bron: GenealogieOnline].
Notitie bij Gijsbertus:
gen. Van den Breemert / Van Breemen // alias Van den Bremmert
Gijsbertus trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Berbera Cornelisdr Reijersz Lasenbergh. Berbera is geboren omstreeks 1617 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Berbera is overleden omstreeks 1696 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 79 jaar oud [bron: GenealogieOnline].

Kinderen van Gijsbertus en Berbera:

1 Jan Gijsbertse Post, geboren omstreeks 1648 (zie Parenteel Jan Gijsbertsen Post)
Hoezo deze naamswisseling? Is Jan Gijsbertse een kind uit een eerder huwelijk van Berbera Cornelisdr Reijersz Lasenbergh? (geen aansluiting op Posten-genealogie kunnen vinden, ook geen nageslacht van: Jan Gijsbertse Post in deze genealogie)
Ook nog de mogelijkheid dat (van den Breemert. alias van den Bremmert, van Breemen, van
Bremen] betrekking heeft op de plaats van herkomst b.v. een boerderij en dat de familie die
daar woonde eigenlijk Post heette, Gijsbertus Cornelissen Post (Van den Breemert) is de
vader van bovenstaande Jan Gijsbertse Post (Van den Breemert).
Er bestaat wel een Jan Gijsbertse Post uit Soest met hetzelfde geboortejaar maar deze komt uit in een ander parenteel (hierbij verwijs ik naar de "Parenteel van Jan Gijsbertse Post" op mijn homepage)
2 Willem Gijsbertse van den Breemer, geboren omstreeks 1650 [bron: GenealogieOnline]. Volgt 3.


3 Willem Gijsbertse van den Breemer is geboren omstreeks 1650 [bron: Genealogieonline], zoon van Gijsbertus Cornelissen (van den Breemert) en Berbera Cornelisdr Reijersz Lasenbergh (zie 2). Willem is overleden omstreeks 1729, ongeveer 79 jaar oud. Willem trouwde [bron: GenealogieOnline // als ouder van gehuwd kind] met Heyltje Cornelisse Maassen. Heyltje is geboren omstreeks 1650 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline], dochter van Cornelis Maassen en Gerritje Peter Ruijcht. Heyltje is overleden omstreeks 1709 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: GenealogieOnline].


Kinderen van Willem en Heyltje:

1 Gerritje Willemse Breemert, geboren omstreeks 1680 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.
2 Cornelis Willemse van den Breemert, geboren omstreeks 1685 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 4.

4 Cornelis Willemse van den Breemert is geboren omstreeks 1685 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Gijsbertse van den Breemert en Heyltje Cornelisse Maassen (zie 3). Cornelis is overleden omstreeks 1757 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 72 jaar oud. Cornelis trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 15 november 1711 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk // gen. VFulpen // als ouder gehuwd kind] met Teunisje Meinse Hilhorst, ongeveer 26 jaar oud. Teunisje is geboren omstreeks 1685 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Mens Hilhorst en Annetje van 't Klooster. Teunisje is overleden omstreeks 1726 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 41 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Teunisje:

1 Heijltje Cornelisse van den Breemert, geboren omstreeks 1712 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Volgt 5.
2 Gijsbert Cornelisse van den Breemert, geboren omstreeks 1714 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 52.
3 Peter Cornelisse van den Breemer, geboren omstreeks 1716 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Volgt 213.
4 Grietje Cornelisse van den Breemert, geboren op vrijdag 14 oktober 1718 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: vdBreemert].
5 Grietje Cornelisse van den Breemert, geboren op maandag 10 maart 1721 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: vdBreemert].
6 Anna Cornelisse van den Breemert, geboren op zaterdag 20 november 1723 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: vdBreemert].
7 Willem Cornelisse van den Breemert, geboren omstreeks 1724 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: vdBreemert].
8 Barbara van den Breemert, geboren op donderdag 11 juli 1726 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: vdBreemert].

5 Heijltje Cornelisse van den Breemert is geboren omstreeks 1712 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieoOnline], dochter van Cornelis Willemse van den Breemert en Teunisje Meinse Hilhorst (zie 4). Zij is gedoopt op dinsdag 30 augustus 1712 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline]. Heijltje is overleden op maandag 7 april 1760 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 48 jaar oud [bron: Genealogieonline]. Zij is begraven op donderdag 10 april 1760 te Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline].
Beroep: boerin [bron: GenalogieOnline]

Heijltje trouwde omstreeks 1745 ongeveer 33 jaar oud met Peter Migielse Dijkman, ngeveer 33 jaar oud, Peter is geboren omstreeks 1712 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline], zoon van Michiel Dijkman en Aleijda Ruijght. Hij is gedoopt op vrijdag 1 april 1712 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogieonline]. Peter is overleden op zondag 13 januari 1793 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 81 jaar oud [bron: GenealogieOnline].

Kinderen van Heijltje en Peter:


1 Pieter Pietersz Dijkman, geboren omsteeks 1748 [bron FamilySearch] ged.
6 februari 1748 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. [bron FamillySearch]
2 Willem Petersz Dijkman, Volgt 6.
3 Jan Petersz Dijkmans, geboren omstreeks 1753 [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].
Volgt 48.

6 Willem Petersz Dijkman, zoon van Peter Migielse Dijkman en Heijltje Cornelisse van den Breemert (zie 5). Willem trouwde op dinsdag 23 januari 1776 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk en als ouder van gehuwd kind] met Johanna Willemse van Roomen.
Zij is een dochter van Willem Peterse van Roomen en Jannetje Theunis Dorresteijn. Johanna is overleden op dinsdag 30 november 1779 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch].

Kind van Willem en Johanna:

1 Willem Willemse Dijkmans. Volgt 7.


7 Willem Willemse Dijkmans, zoon van Willem Petersz Dijkman en Johanna Willemse van Roomen (zie 6).
Notitie bij Willem: gen. VFulpen // alias Dijkmans
Beroep:
daghuurder / landman / landbouwer [bron: gen. VFulpen]

Willem trouwde op maandag 17 november 1806 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Joanna Arize (Hanna) van Maaren, ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 17 november 1806 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hanna is geboren omstreeks 1781 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Arie Willemsz van Maaren en Sophia Aardse (Feijtje) van 't Klooster.
Beroep:
tapster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Willem en Hanna:

1 Pieter Dijkman. Volgt 8.
2 Adrianus Dijkman, geboren omstreeks 1809 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 43.
3 Teunis Dijkman, geboren op zondag 18 maart 1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.

8 Pieter Dijkman, zoon van Willem Willemse Dijkmans en Joanna Arize (Hanna) van Maaren (zie 7). Pieter trouwde [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Wilhelmina Jelink.
Beroep:
schoonmaakster [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Pieter en Wilhelmina:

1 Willem Dijkman, geboren op maandag 9 februari 1835 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Volgt 9.
2 Jacobus Dijkman
, geboren omstreeks 1838 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.
3 Johannes Dijkman, geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.
4 Jan Dijkman, geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.

9 Willem Dijkman is geboren op maandag 9 februari 1835 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Pieter Dijkman en Wilhelmina Jelink (zie 8). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 9 februari 1835 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 549; N 6 // Het Utrechts Archief].
Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 augustus 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 43 // Noord-Hollands Archief] met Trijntje van Reenen, ongeveer 25 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1836 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert van Reenen en Maria (Mietje) Brouwer.

Kinderen van Willem en Trijntje:

1 Evert Dijkman, geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.
2 Mina Dijkman, geboren omstreeks 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.
3 Johanna Wilhelmina Dijkman, geboren omstreeks 1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.
4 Cornelis Dijkman, geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.
5 Wilhelmina Dijkman, geboren omstreeks 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.
6 Johannes Dijkman, geboren omstreeks 1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 24.

10 Evert Dijkman is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dijkman en Trijntje van Reenen (zie 9).
Beroep:
wever [bron: Wie Was Wie]

Evert is overleden 71 jaar oud op 16-05-1934 te Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 0207; I 9703; N 285 // Gelders Archief]

Evert trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 27 augustus 1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw..akte T 358; Inv. 358,55; akte Nr. 75 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta Maria Schouten, ongeveer 21 jaar oud. Gijsberta is geboren omstreeks 1869 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Jan Schouten en Catharina de Leeuw.
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kind van Evert en Gijsberta:

1 Carolina Maria Dijkman, geboren op vrijdag 19 april 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.

11 Carolina Maria Dijkman is geboren op vrijdag 19 april 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert Dijkman en Gijsberta Maria Schouten (zie 10). Carolina is overleden op vrijdag 19 december 1958 in Gemert, Noord-Brabant, Nederland, 69 jaar oud. Carolina trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 27 augustus 1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk // Stamboom fam. Van Moorst] met Johannes Petrus Paulus van Moorst, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Carolina en Johannes:
Johannes Petrus Paulus van Moorst en Carolina Maria Dijkman krijgen tussen 1924 en 1941, elf Kinderen.

Johannes is geboren op woensdag 29 juni 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aalbertus van Moorst en Adriana Huijskes. Johannes is overleden op dinsdag 16 juli 1974 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 76 jaar oud. Hij trouwde later omstreeks 1960 in Nijkerk, Gelderland, Nederland [bron: Stamboom fam. Van Moorst] met Lamberta Roest (1899-1966). Hij trouwde later omstreeks 1968 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland met Maria Hendrika Baas (1906-1998).

Kind van Carolina en Johannes:


1 Adriana Maria van Moorst, geboren op zaterdag 13 juni 1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

12 Adriana Maria van Moorst is geboren op zaterdag 13 juni 1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Petrus Paulus van Moorst en Carolina Maria Dijkman (zie 10). Adriana trouwde, 34 jaar oud, op zondag 9 augustus 1959 in Geelong, Australië [bron: gen. Van Moorst] met Ceslovaz Valodka, 40 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken omstreeks 1976 in Geelong, Australië (geen reden bekend) [bron: gen. Van Moorst]. Ceslovaz is geboren op zondag 20 juli 1919 in Litouwen. Ceslovaz is overleden op donderdag 2 mei 1991 in Geelong, Australië, 71 jaar oud.

13 Mina Dijkman is geboren omstreeks 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Dijkman en Trijntje van Reenen (zie 9). Mina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 30 juli 1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 60 // Noord-Hollands Archief] met Marinus Sikking, 23 jaar oud. Marinus is geboren in 1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Sikking en Jannetje Fennis.
Beroep:
wever [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Mina en Marinus:

1 Jannetje Sikking, geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.
2 Wilhelmus Sikking, geboren omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.
3 Clazina Sikking, geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

14 Jannetje Sikking is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Marinus Sikking en Mina Dijkman (zie 13). Jannetje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 30 mei 1917 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 98 / Noord-Hollands Archief] met Gerardus Jacobus Wilhelmus, ongeveer 28 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jozef Wilhelmus en Elisabeth Catharina Mets.
Beroep:
barbier [bron: Wie Was Wie]


15 Wilhelmus Sikking is geboren omstreeks 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Marinus Sikking en Mina Dijkman (zie 13).
Beroep:
spoorwegbeambte [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Maria Johanna Boverman, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1894 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ludgerus Boverman en Anna van Breemen.

Kind van Wilhelmus en Maria:


1 Gerrit Ludgorus Sikking, geboren omstreeks 1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller]. Volgt 16.

16 Gerrit Ludgorus Sikking is geboren omstreeks 1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller], zoon van Wilhemus Sikking en Maria Johanna Boverman (zie 15). Gerrit trouwde met Adriana Anthonia Verweij. Adriana is geboren op donderdag 5 juli 1928 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller], dochter van Willem Hendrik Verweij en Maria Kastermans. Zij is gedoopt op donderdag 5 juli 1928 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller].

Kinderen van Gerrit en Adriana:

1 ( in leven) Sikking, geboren op vrijdag 22 juni 1956 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller]. Volgt 17.
2 (in leven) Sikking, geboren omstreeks 1959.
3 (in leven) Sikking, geboren op vrijdag 31 mei 1963 in Velsen, Noord-Holland, Nederland [bron: Familytree Heidweiller]. Volgt 19.
4 Gregorius Lambertus Sikking, geboren op vrijdag 31 mei 1963 in Velsen, Noord-Holland, Nederland. Gregorius is overleden op woensdag 12 juni 1963 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, 12 dagen oud.

17 (in leven) Sikking is geboren op vrijdag 22 juni 1956 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Familytree Heidweiller], dochter van Gerrit Ludgorus Sikking en Adriana Anthonia Verweij (zie 16).
(in leven) Sikking is geboren 22 JUN 1956 in Hilversum, Noord-Holland trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 27 oktober 1983 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller] met (in leven) Heidweiller, 26 jaar oud. (in leven) Heidweiller is geboren op zondag 6 oktober 1957 in Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller], zoon van A. P. J. (in leven) Heidweiller en Dirkje Cornelia van de Giessen.

Kinderen van (in leven) Sikking en (in leven) Heidweiller:

1 (in leven) Heidweiller (m), geboren op donderdag 17 mei 1984 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree Heidweiller]. Volgt 18.
Notitie bij (in leven Heidweiller (m): [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller], is gedoopt 23 SEP 1984 in Bussum, Noord-Holland, Netherlands.
2 (in leven) Heidweiller (v), geboren op vrijdag 28 april 1989 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij (in leven Heidweiller (v): [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller] is gedoopt 17 SEP 1989 in Bussum, Noord-Holland, Netherlands.


18 (in leven) Heidweiller is geboren op donderdag 17 mei 1984 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller], zoon van (in leven) Heidweiller en (in leven) Sikking (zie 17). Hij is gedoopt op zondag 23 september 1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller]. (in leven) Heidweiller trouwde [bron: GeneaNet // Familytree Heidweiller] met (in leven) van der Graaf.


19 genealogische gegevens afgeschermd

20 Clazina Sikking is geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Marinus Sikking en Mina Dijkman (zie 13).Clazina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 1 mei 1918 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 89 // Noord-Hollands Archief] met Willem Sukel, ongeveer 27 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Sukel en Cornelia de Wit.
Beroep:
bloemist [bron: Wie Was Wie]


21 Johanna Wilhelmina Dijkman is geboren omstreeks 1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Dijkman en Trijntje van Reenen (zie 9). Johanna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 14 juni 1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 46 // Noord-Hollands Archief] met Dirk Bannink, ongeveer 22 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1868 in Hellendoorn, Overijssel, Gelderland, zoon van Berend Jan Bannink en Lena Smit.
Beroep:
werkman [bron: Wie Was Wie]


22 Cornelis Dijkman is geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dijkman en Trijntje van Reenen (zie 9).
Beroep:
werkman [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zaterdag 13 januari 1912 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Baas, ongeveer 34 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Reijer Baas en Elisabeth Smit.

23 Wilhelmina Dijkman is geboren omstreeks 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Dijkman en Trijntje van Reenen (zie 9).

Wilhelmina is overleden 73 jaar oud in Soest op 08-07-1949 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 1221; I 1796; N 156 // Het Utrechts Archief].

Wilhelmina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Hendricus van Waveren, ongeveer 33 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1865 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacob van Waveren en Neeltje van de Bunt.
Beroep:
vuurstoker 1e klasse [bron: Wie Was Wie]


24 Johannes Dijkman is geboren omstreeks 1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dijkman en Trijntje van Reenen (zie 9). Johannes is overleden op zondag 18 mei 1919 in IJsselstein, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 41 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.IJsselstein, prov.Utrecht. Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1919 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 477; N 31 // Het Utrechts Archief].
Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Johannes:
trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1905 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland
[bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 135 // Noord-Hollands Archief] met Nelletje Hoolwerf, ongeveer 16 jaar oud. Nelletje is geboren omstreeks 1889 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hoolwerf en Cornelia Aletta Temming.

25 Jacobus Dijkman is geboren omstreeks 1838 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Dijkman en Wilhelmina Jelink (zie 8).
Notitie bij Jacobus:
Familienaam moeder ook Jeling
Beroep: wever / arbeider [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 17 september 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 55; akte Nr. 39 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Hendriks, ongeveer 25 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1837 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Hendriks en Elisabeth Rutgers.
Beroep:
naaister [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Jacobus en Jannetje:

1 Pieter Dijkman, geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.
2 Wilhelmina Dijkman, geboren op dinsdag 18 juli 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.
3 Gerhardus Dijkman, geboren omstreeks 1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.

26 Pieter Dijkman is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Dijkman en Jannetje Hendriks (zie 25).
Beroep:
stalknecht [bron: Wie Was Wie]

Pieter trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 8 september 1886 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief] met Gerharda Wissink, ongeveer 30 jaar oud. Gerharda is geboren omstreeks 1856 in Wierden, Overijssel, Nederland, dochter van Hendrikus Wissink en Geertrui Mulder.
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]


27 Wilhelmina Dijkman is geboren op dinsdag 18 juli 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Dijkman en Jannetje Hendriks (zie 25). Wilhelmina is overleden op dinsdag 3 oktober 1933 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud.

Wilhelmina:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 28 november 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 79 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Kloppenburg, ongeveer 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1895 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Wilhelmina Dijkman 1896]. Jacobus is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Kloppenburg en Anna Ruiter. Jacobus is overleden omstreeks 1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 32 jaar oud.
Beroep:
opperman [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 5 februari 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Huibertus Calis, 31 jaar oud. Huibertus is geboren op zaterdag 13 augustus 1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Otto Calis en Elisabeth (Betje/Lijtje) Wiegers. Huibertus is overleden op donderdag 28 februari 1935 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.

Kinderen van Wilhelmina en Huibertus:

1 Otto Calis, geboren op zaterdag 21 november 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Otto is overleden op zondag 13 februari 1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.
2 Jacobus (Jacob) Calis, geboren op zaterdag 29 januari 1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.
3 Otto Calis, geboren op woensdag 7 juni 1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Otto is overleden op vrijdag 3 augustus 1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.
4 Johannes Calis, geboren op zaterdag 12 januari 1901 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden op vrijdag 15 augustus 1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.
5 Elisabeth Calis, geboren op donderdag 2 oktober 1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.
6 Jannetje Calis, geboren op woensdag 6 april 1904 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.
7 Clasina Maria Calis, geboren op maandag 26 maart 1906 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Clasina is overleden op maandag 17 september 1906 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud.
8 Otto Calis, geboren op woensdag 2 maart 1910 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Otto is overleden op woensdag 24 augustus 1910 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud.

28 Jacobus (Jacob) Calis is geboren op zaterdag 29 januari 1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Huibertus Calis en Wilhelmina Dijkman (zie 27). Jacob is overleden op maandag 20 mei 1968 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.
Beroep:
Tapijtwever [bron: Wie Was Wie]

Jacob trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 13 januari 1926 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis (valt buiten de periode Wie Was Wie)] met Lucia Aleida Oosterlaak, 28 jaar oud. Lucia is geboren op donderdag 23 december 1897 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Lucia is overleden op maandag 30 september 1968 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.

Kinderen van Jacob en Lucia:
hun gezin telde drie kinderen, genealogische gegevens kinderen afgeschermd (hierdoor worden de nrs. 29 t/m 33 van dit parenteel niet weergegeven)


34 Elisabeth Calis is geboren op donderdag 2 oktober 1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Huibertus Calis en Wilhelmina Dijkman (zie 27). Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 augustus 1928 in Oldenzaal, Overijssel, Nederland [bron: stamboom Calis] met Antonius Franciscus Verplak, 27 jaar oud. Antonius is geboren op woensdag 29 mei 1901 in Nijmegen, Gelderland, Nederland. Antonius is overleden op zaterdag 7 mei 1966 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud.

Kind van Elisabeth en Antonius:

1 Johanna Maria Wilhelmina Verplak, geboren op woensdag 16 oktober 1929 in Oldenzaal, Gelderland, Nederland.

35 Jannetje Calis is geboren op woensdag 6 april 1904 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Huibertus Calis en Wilhelmina Dijkman (zie 27). Jannetje is overleden op dinsdag 18 februari 1986 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud. Jannetje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 23 januari 1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis] met Hendrik Willemse, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 30 september 1901 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Willemse en Johanna van Manen. Hendrik is overleden op vrijdag 1 juni 1973 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud.
Beroep:
kruier [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Jannetje en Hendrik:
hun gezin telde twee kinderen, genealogische gegevens kinderen afgeschermd (hierdoor worden de nrs. 36 en 37 van dit parenteel niet weergegeven)

38 Gerhardus Dijkman is geboren omstreeks 1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Dijkman en Jannetje Hendriks (zie 25).
Beroep:
Tuinknecht [bron: Wie Was Wie]

Gerhardus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 23 augustus 1890 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Maria Wijnen, ongeveer 21 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1869 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Wijnen en Tijmentje Theebe.
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kind van Gerhardus en Maria:


1 Johanna Dijkman, geboren omstreeks 1895 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.

39 Johanna Dijkman is geboren omstreeks 1895 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerhardus Dijkman en Maria Wijnen (zie 38). Johanna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 4 november 1920 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Hendrikus Torsing, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1893 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Everardus Johannes Torsing en Cornelia Koster.
Beroep:
metselaar [bron: Wie Was Wie]


40 Johannes Dijkman is geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Dijkman en Wilhelmina Jelink (zie 8).
Beroep:
bleker [bron: Wie Was Wie]

Johannes is overleden op 18-05-1919 te IJsselstein 78 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 477; N 31 // Het Utrechts Archief].

(1) Johannes trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zondag 27 februari 1870 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.80; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Bouwknecht, ongeveer 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1846 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Bouwknecht en Jacoba Landwaart.

Beroep: schoonmaakster [bron: Wie Was Wie]

(2) Johannes trouwde later op 25-08-1898 te IJsselstein met Jannigje Rietkerk geb. circa 1848 Sluipwijk [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 341; akte Nr.13 // Het Utrechts Archief] dochter van Gerrit Rietkerk en Maartje de Held.

41 Jan Dijkman is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Dijkman en Wilhelmina Jelink (zie 8).
Beroep:
timmerman / omroeper [bron: Wie Was Wie]

Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 28 juli 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Banis, ongeveer 25 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Banis en Claasje Krijnen.

Kind van Jan en Antonia:

1 Clasina Wilhelmina Dijkman, geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.

42 Clasina Wilhelmina Dijkman is geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Dijkman en Antonia Banis (zie 41). Clasina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 5 november 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus van Dijk, ongeveer 25 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1877 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrikus van Dijk en Johanna van Eek.
Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]


43 Adrianus Dijkman is geboren omstreeks 1809 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Willemse Dijkmans en Joanna Arize (Hanna) van Maaren (zie 7).
Notitie bij Adrianus:
Wie Was Wie // schrijft Dijkmans ook voor de vader van de bg
Adrianus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 26-06-1841 in Soest, prov.Utrecht, Nederland
[bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 10 // Het Utrechts Archief] met Jannetje van Zuilen, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Jannetje:
geb. 22-10-1820 in Soest.
Jannetje is geboren omstreeks 1820 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van
Bart van Zuilen en Giepje Reijerse Keyzer. Jannetje is overleden op donderdag 22 oktober 1896 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 76 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nderland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22 oktober 1896 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481; I424; N97 // Het Utrechts Archief]. Zij trouwde later op zaterdag 1 november 1862 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 20 // Het Utrechts Archief] met Anthonie van den Hengel (geb. omtreeks 1836).

Kind van Adrianus en Jannetje:

1 Johannes Dijkman, geboren omstreeks 1856 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 44.

44 Johannes Dijkman is geboren omstreeks 1856 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Adrianus Dijkman en Jannetje van Zuilen (zie 43). Johannes trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op zaterdag 10 augustus 1889 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 267; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Engeltje de Bruin, ongeveer 47 jaar oud. Engeltje is geboren omstreeks 1842 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis de Bruin en Gerritje van Klooster. Zij trouwde voorheen op zaterdag 11 januari 1862 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Aart Hilhorst (geb. omstreeks 1833)

45 Teunis Dijkman is geboren op zondag 18 maart 1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Willemse Dijkmans en Joanna Arize (Hanna) van Maaren (zie 7). Notitie bij Teunis: Wie Was Wie // geeft als eigennaam ook Theunis

Teunis trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 9 mei 1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Willemtje van der Dussen, 27 jaar oud. Willemtje is geboren op donderdag 3 augustus 1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas van der Dussen en Gijsbertje Smit.

Kinderen van Teunis en Willemtje:


1 Willem Dijkman, geboren omstreeks 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.
2 Pieter Dijkman, geboren omstreeks 1862 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

46 Willem Dijkman is geboren omstreeks 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Dijkman en Willemtje van der Dussen (zie 45).
Beroep:
metselaar [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op dinsdag 24 april 1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358, Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Engelina van den Brink, ongeveer 26 jaar oud. Engelina is geboren omstreeks 1862 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Elbert van den Brink en Neeltje Majoor.
Beroep:
huishoudster [bron: Wie Was Wie]


47 Pieter Dijkman is geboren omstreeks 1862 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Dijkman en Willemtje van der Dussen (zie 45). Piieter trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op dinsdag 1 september 1903 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Engelina van den Brink, ongeveer 35 jaar oud. Engelina is geboren omstreeks 1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Clemens van den Brink en Teuntje Calis.

48 Jan Petersz Dijkmans is geboren omstreeks 1753 [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], zoon van Peter Migielse Dijkman en Heijltje Cornelisse van den Breemert (zie 5). Jan is overleden op zondag 27 januari 1833 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 80 jaar oud. Jan trouwde [bron: FamilySearch // als ouder van gehuwd kind] met Barbara Willemse (Bartje) van Roomen. Bartje is geboren op dinsdag 25 december 1764 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Willem Peterse van Roomen en Jannetje Theunis Dorresteijn. Bartje is overleden omstreeks 1853 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 89 jaar oud [bron: FamilySearch].

Kinderen van Jan en Bartje:

1 Wilhelmus Dijkman, geboren in 1790 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 49.
2 Jannetje Dijkman, geboren omstreeks 1798 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 50.
3 Aaltje Dijkmans, geboren omstreeks 1800 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 51.

49 Wilhelmus Dijkman is geboren in 1790 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Petersz Dijkmans en Barbara Willemse (Bartje) van Roomen (zie 48).Wilhelmus is overleden op donderdag 1 december 1853 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 63 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 2 december 1853 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 31 // het Utrechts Archief]. Wilhelmus trouwde, 39 jaar oud, op zondag 29 november 1829 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 17 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmina Hilhorst, ongeveer 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Gijsbertsen Hilhorst en Hendrica Janze Haan.

50 Jannetje Dijkman is geboren omstreeks 1798 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Petersz Dijkmans en Barbara Willemse (Bartje) van Roomen (zie 48). Jannetje is overleden op zaterdag 21 november 1857 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 21 november 1857 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 61 // het Utrechts Archief]. Jannetje trouwde [bron: Wie Was Wie // echtgenoot weduwnaar op overl.akte] met Joannes Hilhorst.

51 Aaltje Dijkmans is geboren omstreeks 1800 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Petersz Dijkmans en Barbara Willemse (Bartje) van Roomen (zie 48). Aaltje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op vrijdag 31 oktober 1834 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Aard Hilhorst, ongeveer 33 jaar oud. Aard is geboren omstreeks 1801 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Evert Gijsbertze Hilhorst en Pieternella Goosens (Nelletje) van den Berg.

52 Gijsbert Cornelisse van den Breemert is geboren omstreeks 1714 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Willemse van den Breemert en Teunisje Meinse Hilhorst (zie 4).Hij is gedoopt op zaterdag 21 juli 1714 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Gijsbert is overleden op vrijdag 19 mei 1758 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 44 jaar oud. Gijsbert:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 25 oktober 1739 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // ondertrouw en huwelijk burg. en kerk.] met Maria Wouters, ongeveer 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 25 oktober 1739 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1748 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote cica 1748 te Soest) [bron: gen. VFulpen // weduwnaarschap Gijsbert Cornelissen van den Breemert 1849]. Maria is geboren omstreeks 1706 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Wouter Bortsen en Petertje Fransse. Zij is gedoopt op zondag 26 september 1706 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Maria is overleden in oktober 1748 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 42 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op dinsdag 1 juli 1749 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huweijk] met Geertruijd Gerrits Lakeman, ongeveer 29 jaar oud, nadat zij op vrijdag 13 juni 1749 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Geertruijd is geboren omstreeks 1720 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Jansen Lakeman en Annetje Jans. Zij is gedoopt op dinsdag 30 juli 1720 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen].

Kinderen van Gijsbert en Maria:

1 Margrita Gijsbertse (Grietje) van de Breemert, geboren omstreeks 1740 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 53.
2 Willem Gijsbertse van den Breemert, geboren omstreeks 1741 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 54.
3 Wouter van Breewe, geboren omstreeks 1742 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op maandag 12 november 1742 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen].
4 Cornelis van Breewe, geboren omstreeks 1744 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op woensdag 26 februari 1744 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (RK [bron: gen. VFullpen]. Cornelis is overleden omstreeks 1746 in (vóór mei 1746), ongeveer 2 jaar oud.
5 Maria Gijsbertse van den Breemert, geboren omstreeks 1745 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Maria is overleden op vrijdag 22 juni 1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: gen. VFulpen].
6 Cornelis Gijsbertsen Breemert, geboren omstreeks 1746 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 55.
7 Willem van Breewe, geboren omstreeks 1748 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op zaterdag 12 oktober 1748 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK).

Kinderen van Gijsbert en Geertruijd:

1 Gerrit Gijsbertse van den Breemert, geboren op zaterdag 11 september 1751 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland Volgt 56.
2 Cornelius van den Breemert, geboren omstreeks 1753 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op maandag 3 september 1753 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Cornelius is overleden omstreeks 1754 in (vóór febr. 1756), ongeveer 1 jaar oud.
3 Anna van den Breemert, geboren omstreeks 1754 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op dinsdag 3 december 1754 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].
4 Cornelius (van den) Breemert, geboren omstreeks 1756 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op zondag 8 februari 1756 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

53 Margrita Gijsbertse (Grietje) van de Breemert is geboren omstreeks 1740 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gijsbert Cornelisse van den Breemert en Maria Wouters (zie 52). Zij is gedoopt op zaterdag 20 februari 1740 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Grietje is overleden op woensdag 5 december 1821 in Soest, ongeveer 81 jaar oud.
Beroep:
Spinster [bron: gen. VFulpen]

Grietje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op dinsdag 8 maart 1763 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk en ondertrouw] met Willem Gerritsen Keuper, nadat zij op zaterdag 19 februari 1763 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Willem is overleden omstreeks 1781 in (vóór apr. 1782.
Notitie bij Willem:
alias; Koper , alias; Kuijper

54 Willem Gijsbertse van den Breemert is geboren omstreeks 1741 in Soest, prov.Utrecht Nederland, zoon van Gijsbert Corneisse van den Breemert en Maria Wouters (zie 52).Hij is gedoopt op woensdag 1 februari 1741 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Willem is overleden omstreeks 1801 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 60 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 28 mei 1801 te Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Willem trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op maandag 3 november 1783 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Bietje Pelt, ongeveer 36 jaar oud, nadat zij op vrijdag 17 oktober 1783 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 4 november 1783 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Bietje is geboren omstreeks 1747 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Evert Hendrikse Pelt en Gijsbertje Gerrits. Zij is gedoopt op woensdag 20 december 1747 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK). Bietje is overleden omstreeks 1795 in (vóór juni 1795), ongeveer 48 jaar oud.

55 Cornelis Gijsbertsen Breemert is geboren omstreeks 1746 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert Cornelisse van den Breemert en Maria Wouters (zie 52). Hij is gedoopt op woensdag 25 mei 1746 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Cornelis is overleden omstreeks 1828 in (vóór april 1828), ongeveer 82 jaar oud [bron: gen. VFulpen]. Cornelis trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op zondag 3 februari 1788 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Jannetje Ruijter, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 18 januari 1788 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 3 februari 1788 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Jannetje is geboren omstreeks 1765 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Cornelisse Ruijter en Barbara Rutgers Tijken. Zij is gedoopt op zaterdag 13 april 1765 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK). Jannetje is overleden omstreeks 1820 in (vóór dec 1820), ongeveer 55 jaar oud.

56 Gerrit Gijsbertse van den Breemert is geboren op zaterdag 11 september 1751 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // + Gegevens // Huib Post], zoon van Gijsbert Cornelisse van den Breemert en Geertruijd Gerrits Lakeman (zie 52). Hij is gedoopt op zondag 12 september 1751 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Gerrit is overleden op dinsdag 24 mei 1808 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: FamilySearch]. Hij is begraven op donderdag 26 mei 1808 te Laren, Noord-Holland, Nederland. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 22 april 1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk // Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Emmetje Everts van Aken, ongeveer 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 22 april 1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Emmetje is geboren omstreeks 1759 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Evert van Aken en Gijsbertje Elbertse Kok. Zij is gedoopt op donderdag 30 augustus 1759 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Emmetje is overleden op zaterdag 3 augustus 1811 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 52 jaar oud [bron: FamilySearch]. Zij is begraven op woensdag 7 augustus 1811 te Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen VFulpen].

Kinderen van Gerrit en Emmetje:


1 Gijsberta van den Ebbe, geboren omstreeks 1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op zaterdag 30 oktober 1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].
2 Gijsbert van den Breemer, geboren omstreeks 1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op zaterdag 30 oktober 1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Gijsbert is overleden op zondag 28 november 1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer geen dag oud.
3 Truijtje van den Breemer, geboren omstreeks 1780 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op de 19e van een onbekende maand in 1780 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].
4 Cornelis Gerritse van Breemen, geboren op woensdag 21 juli 1784 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
5 Gijsbert Gerritse van Breemen, geboren omstreeks 1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.
6 Cornelis van Breemen, geboren omstreeks 1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 122.
7 Toon Gerritse van Breemen, geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
8 Gerrit van den Breemert, geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 193.
9 Toon Gerritse van Breemen, geboren op zaterdag 22 december 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 192.
10 Jannetje van den Breemer, geboren omstreeks 1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op zaterdag 9 januari 1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].
11 Jan van den Breemer, geboren op vrijdag 7 december 1792 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
12 Evert van den Breemer, geboren op woensdag 15 oktober 1794 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
13 Anna van den Breemert, geboren op woensdag 16 november 1796 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 201.
14 Marretje van den Breemer, geboren op donderdag 21 maart 1799 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

57 Gijsbert Gerritse van Breemen is geboren omstreeks 1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Gijsbertse van den Breemert en Emmetje Everts van Aken (zie 56). Hij is gedoopt op woensdag 17 augustus 1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].
Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Gijsbert:
(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 26-06-1814 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth (Lijsje) van Thienen, ongeveer 30 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1827 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Gijbertus Gerritse van Breemen 1828]. Lijsje is geboren in 1788 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes van Thienen en Joanna (Jannetje) Maas. Zij is gedoopt op woensdag 29 oktober 1788 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Lijsje is overleden omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 39 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op vrijdag 15 augustus 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl), ongeveer 23 jaar oud. Naatje is geboren omstreeks 1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus Hendriksen (de Vries Van Zeijl) en Maria Runk.
Notitie bij Naatje: Wie Was Wie // schrijft in huw.akte Hendriksen
Wie Was Wie // naam moeder bruid Maria Runk

Beroep: Dienstbaar / Kleerbleekster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Gijsbert en Lijsje:

1 Jannetje van Breemen, geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.
2 Johannes (Jan) van Breemen, geboren op donderdag 7 oktober 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.
3 Jan van Breemen, geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.
4 Hendrikus van Breemen, geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 91.

Kinderen van Gijsbert en Naatje:

1 Maria van Breemen, geboren omstreeks 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 92.
2 Gerrit van Breemen, geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 106.
3 Elisabeth van Breemen, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 107.
4 Zeitje (Leitje) van Breemen, geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 113.
5 Ruth van Breemen, geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 114.
6 Johannes van Breemen, geboren op vrijdag 15 maart 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 117.
7 Franciscus van Breemen, geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 119.

58 Jannetje van Breemen is geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Gerritse van Breemen en Elisabeth (Lijsje) van Thienen (zie 57). Jannetje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op vrijdag 21 mei 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus (Gerrit) Banis, 34 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 13 februari 1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Michaels Banis en Antonia (Teuntje) Koelink. Hij trouwde voorheen op dinsdag 22 november 1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Claasje Krijnen (1815-1846). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1846 in Bussum (door overlijden echtgenote circa 1846 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Gerrit Banis 1847].
Beroep: gemeente-Secretaris / fabrikant [bron: Wie Was Wie]

Getuige bij:

10-05-1865


huwelijk Johannes Ruijzendaal (1837-1900) en Niesje de Vries (geb. 1831)


[bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief]


Kinderen van Jannetje en Gerrit:


1 Jakobus Banis, geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.
2 Izaak Banis, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.
3 Elisabeth Banis, geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.


59 Jakobus Banis is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Banis en Jannetje van Breemen (zie 58). Jakobus is overleden omstreeks 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep:
caféhouder / besteller (expediteur) (gen. Banis // oprichter van verhuisbedrijf Banis)

Jakobus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Klasina Fokker, 27 jaar oud. Klasina is geboren op woensdag 9 januari 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer. Klasina is overleden op zondag 27 mei 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.

Kinderen van Jakobus en Klasina:


1 Maria Johanna Banis, geboren op zondag 28 april 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op zaterdag 4 mei 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 dagen oud. [bron: gen. Banis].
2 Gerardus Rutgerus Banis, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. Banis]. Volgt 60.
3 Maria Johanna Banis, geboren op woensdag 26 mei 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Volgt 68.
4 Johanna Maria Banis, geboren op zaterdag 15 juli 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Volgt 69.
5 Jacoba Johanna Banis, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.
6 Rutgerus Banis, geboren op dinsdag 11 november 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Rutgerus is overleden op dinsdag 11 november 1884 in Bussum, Noodr-Holland, Nederland, geen dag oud [bron: gen. Banis].
7 Elisabeth Banis, geboren op donderdag 21 januari 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Elisabeth is overleden op woensdag 30 juli 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud [bron: gen. Banis].
8 Bertha Banis, geboren op woensdag 2 maart 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Bertha is overleden op woensdag 2 maart 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, geen dag oud. [bron: gen. Banis].
9 Johanna Banis, geboren op maandag 15 oktober 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis].
10 Johana Margaretha Banis, geboren op woensdag 26 februari 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Johana is overleden op woensdag 21 januari 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud [bron: gen. Banis].
11 Margaretha Banis, geboren op zondag 3 januari 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis].
12 Ruthgerus Banis, geboren op woensdag 16 augustus 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Ruthgerus is overleden op woensdag 27 september 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gen. Banis].

60 Gerardus Rutgerus Banis is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus Banis en Klasina Fokker (zie 59).
Notitie bij Gerardus:
Expediteur

Kinderen uit dit huwelijk:
1 Theodora Clasina (Do)
2 Clasina Elisabeth Maria (Siny)
3 Jacobus Antonius
4 Anthonius Johannes 5 Gerardus Hendrikus Joseph
6 Hendrikus Albertus Maria
7 Johanna Wilhelmina Antonia
8 Willy
9 Henry (Harry)

Beroep:
stalhouder / bode [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op dinsdag 24 oktober 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 81 // Noord-Hollands archief] met Johanna Alberdina Maria Abbing, ongeveer 20 jaar oud.
Johanna is geboren omstreeks 1891 in Doesburg, Gelderland, Nederland, dochter van
Antonius Hendrikus Abbing en Theodora Wilhelmina ter Heerdt.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Johanna: Het gezin van Gerardus en Johanna telde negen kinderen i.v.m. nog levenden in 2009 afgeschermd. (hierdoor worden de nrs 61 t/m 67 van dit parenteel niet weergegeven).


68 Maria Johanna Banis is geboren op woensdag 26 mei 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis], dochter van Jakobus Banus en Klasina Fokker (zie 59). Maria trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 28 januari 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; ate Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Georgius Antonius Sieverding, ongeveer 28 jaar oud. Georgius is geboren omstreeks 1875 in Aalten, Gelderland, Nederland, zoon van Gerhardus Arnoldus Sieverding en Johanna Bartha Geertruida Jansen.
Beroep: hotelhouder [bron: Wie Was Wie]


69 Johanna Maria Banis is geboren op zaterdag 15 juli 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis], dochter van Jakobus Banis en Klasina Fokker (zie 59). Johanna is overleden op woensdag 15 oktober 1941 in Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, 59 jaar oud [bron: gen. Banis]. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 5 februari 1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Kaatee, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1883 in Abcoude-Proostdij, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. huw.akte (24-jaar)], zoon van Johannes Kaatee en Dina Klarenbeek.
Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]


70 Jacoba Johanna Banis is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus Banis en Klasina Fokker (zie 59).
Beroep:
Costuumnaaister [bron: Wie Was Wie]

Jacoba trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 3 november 1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Wilhelmus ter Wiel, ongeveer 30 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1878 in Duiven, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes ter Wiel en Frederica Pruis.
Beroep:
schoenmaker [bron: Wie Was Wie]


71 Izaak Banis is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Banis en Jannetje van Breemen (zie 58). Izaak trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op maandag 14 november 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Jaantje Willard, 39 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op donderdag 31 december 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (echtscheiding om niet vermelde redenen) [bron: Wie Was Wie / echtsch.akte T 358 Inv. 28; akte Nr. 91 / Noord-Hollands Archief]. Jaantje is geboren op donderdag 18 augustus 1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Willard en Klaasje Vos. Zij trouwde voorheen op maandag 9 mei 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Cornelus Sibbing (1863-1897). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1897 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Jaantje Willard 1898)].
Beroep: werkster [bron: Wie Was Wie]


72 Elisabeth Banis is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Banis en Jannetje van Breemen (zie 58). Elisabeth trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op woensdag 16 november 1892 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 77 // Noord-Hollands Archief] met Willem van Leersum, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik van Leersum en Gerarda Apollonia Alders.
Beroep:
timmerman [bron: Wie Was Wie]


73 Johannes (Jan) van Breemen is geboren op donderdag 7 oktober 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Elisabeth (Lijsje) van Thienen (zie 57).
Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]

Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 23 september 1846 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.. 73; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Jaapje Majoor, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echgenote Jaapje Majoor) [bron: Hertrouwen Johannes van Breemen in 1853]. Jaapje is geboren op zaterdag 17 maart 1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Jansse Majoor en Antje Post. Jaapje is overleden omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 31 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 9 november 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Bartse (Elbertje) Majoor, ongeveer 25 jaar oud. Elbertje is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Majoor en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof.

Kinderen van Jan en Elbertje:


1 Gijsbertus van Breemen, geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.
2 Bartholomeus van Breemen, geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.

74 Gijsbertus van Breemen is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Breemen en Jacoba Bartse (Elbertje) Majoor (zie 73). Gijsbertus is overleden omstreeks 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 50 jaar oud.
Beroep:
werkman [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 22 augustus 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.10 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Hagen, ongeveer 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (weduwleven door overlijden echtgenoot circa 1903 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Elisabeth Hagen 1904]. Elisabeth is geboren omstreeks 1856 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerret Hagen en Petronella Jacoba de Hiep. Zij trouwde later op woensdag 22 juni 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van den Brink (geb. omstreeks 1847).

Kinderen van Gijsbertus en Elisabeth:


1 Jacoba Elisabeth van Breemen, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.
2 Petronella van Breemen, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.
3 Johanna Elisabeth van Breemen, geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.
4 Bertha van Breemen, geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78.

75 Jacoba Elisabeth van Breemen is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van Breemen en Elisabeth Hagen (zie 74). Jacoba trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 15 juni 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 35 // Noord-Hollands Archief] met Arie van Wenkoop, ongeveer 23 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1881 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Hendrina van Wenkoop.
Beroep:
conducteur [bron: Wie Was Wie]


76 Petronella van Breemen is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van Breemen en Elisabeth Hagen (zie 74). Petronella trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 11 november 1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Andreas Wannemakers, ongeveer 27 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1881 in Mierlo, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Hendrik Wannemakers en Maria de Louw.
Beroep: chocoladebewerker [bron: Wie Was Wie]


77 Johanna Elisabeth van Breemen is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van Breemen en Elisabeth Hagen (zie 74).
Beroep:
Fabrieksarbeidster [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 8 februari 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Paschedag, ongeveer 26 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1885 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hendricus Paschedag en Gijsje Kloosterman.
Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]


78 Bertha van Breemen is geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van Breemen en Elisabeth Hagen (zie 74). Bertha trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 1 februari 1913 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Bergsma, ongeveer 25 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1888 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bergsma en Pietje van der Vliet.
Beroep:
voeger [bron: Wie Was Wie]


79 Bartholomeus van Breemen is geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Breemen en Jacoba Bartse (Elbertje) Majoor (zie 73). Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op maandag 19 juli 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Helena de Jong, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Bartholomeus en Helena:
erk. 1 kind
Helena is geboren omstreeks 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van
Philip de Jong en Anna Frank.

Kinderen van Bartholomeus en Helena:


1 Johanna (Jo) van Breemen, geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 80.
2 Sophia van Breemen, geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 81.
3 Johanna (Hanna) van Breemen, geboren omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.

80 Johanna (Jo) van Breemen is geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus van Breemen en Helena de Jong (zie 79). Jo trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op woensdag 22 juni 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Bootsma, ongeveer 21 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bootsma en Anna Bakker.
Beroep:
melkslijter [bron: Wie Was Wie]


81 Sophia van Breemen is geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus van Breemen en Helena de Jong (zie 79). Sophia trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op woensdag 18 mei 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 47 // Noord-Hollands archief] met Johannes Albertus Schimmel, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenradus Schimmel en Leentje Dams.
Beroep:
bakkersknecht [bron: Wie Was Wie]


82 Johanna (Hanna) van Breemen is geboren omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus van Breemen en Helena de Jong (zie 79). Hanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op woensdag 4 oktober 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 123 // Noord-Hollands Archief] met Albertus Hammink, ongeveer 27 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Willem Hammink en Rijkje Knuvers.
Beroep:
bakkersknecht [bron: Wie Was Wie]


83 Jan van Breemen is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Elisabeth (Lijsje) van Thienen (zie 57).
Beroep:
broodbakker [bron: Wie Was Wie]

Jan trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op woensdag 9 november 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Elbertje Majoor, ongeveer 25 jaar oud. Elbertje is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Majoor en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof.

Kind van Jan en Elbertje:


1 Jakobus van Breemen, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 84.

84 Jakobus van Breemen is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Jan van Breemen en Elbertje Majoor (zie 83). Jakobus is overleden op maandag 10 maart 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 58 jaar oud [bron: GeneaNet // stamboom van jacowaal].
Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Jakobus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op vrijdag 13 juli 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Joanna Booij, 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1922 te Bussum) [bron: GeneaNet // stamboom vandeejee // weduwleven Joanna Booij 1923]. Joanna is geboren op donderdag 18 juli 1861 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Cornelis Booij en Maria (Marritje) Smit. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 19 juli 1867 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; I521; N33 // Het Utrechts Archief]. Zij trouwde later op woensdag 3 januari 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Stamboom vandeejee] met Hermanus van den Berg (1861-1934).
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Jakobus en Joanna:

1 Johannes Jakobus van Breemen, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.
2 Maria Sophia van Breemen, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 86.
3 Cornelis Josephus van Breemen, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 87.
4 Bertha Christina van Breemen, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 88.
5 Jacobus van Breemen, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 89.
6 Gerarda van Breemen, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 90.
7 Johanna van Breemen, geboren op maandag 29 juli 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op vrijdag 3 januari 1992 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud.

85 Johannes Jakobus van Breemen is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus van Breemen en Joanna Booij (zie 84).
Beroep:
chocoladevormer [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 4 mei 1910 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina van Beek, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1888 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter van Beek en Grietje Krijnen.

86 Maria Sophia van Breemen is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van Breemen en Joanna Booij (zie 84). Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 21 maart 1912 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 528; akte Nr, 152 // Het Utrechts Archief] met Johannes Gramsma, ongeveer 23 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1889 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Douwe Gramsma en Johanna Charlotte Philippina Fruining.

87 Cornelis Josephus van Breemen is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus van Breemen en Joanna Booij (zie 84).
Beroep:
stukadoor [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 20 mei 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Christina van Wieringen, ongeveer 23 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1891 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Martinus van Wieringen en Hendrika Bakker.
Beroep:
strijkster [bron: Wie Was Wie]


88 Bertha Christina van Breemen is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van Breemen en Joanna Booij (zie 84). Bertha trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 113 // Noord-Hollands archief] met Antonius Johannes van Zon, ongeveer 25 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1896 in Sint Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Wilhelmus van Zon en Gerardina van Weert.
Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


89 Jacobus van Breemen is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus van Breemen en Joanna Booij (zie 84).
Beroep:
los werkman [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 20 maart 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Maria Schaapherder, ongeveer 33 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Schaapherder en Teuntje van der Duin.
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]


90 Gerarda van Breemen is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van Breemen en Joanna Booij (zie 84). Gerarda trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 15 mei 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 61 // Noord-Hollands Archief] met Maribus Martinus van den Hoogen, ongeveer 27 jaar oud. Maribus is geboren omstreeks 1894 in Wijchen, Gelderland, Nederland, zoon van Martinus van den Hoogen en Rosalie Theodora Dominicus.
Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


91 Hendrikus van Breemen is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Elisabeth (Lijsje) van Thienen (zie 57). Hendrikus trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op donderdag 30 oktober 1862 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akkte T 481; Inv. 869; akte Nr. 10 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmina (Wilsje) Looman, ongeveer 21 jaar oud. Wilsje is geboren omstreeks 1841 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Albertus (Bart) Lomans en Maria Berentzen Smink.

Kinderen van Hendrikus en Wilsje:

1 Mietje van Breemen, geboren op maandag 25 januari 1869 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 25 januari 1869 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 541; N 26 // Het Utrechts Archief].
2 Hendrik van Breemen, geboren op dinsdag 25 oktober 1870 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 26 oktober 1870 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 541; N 39 // Het Utrechts Archief].

92 Maria van Breemen is geboren omstreeks 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Maria is overleden omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 38 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op dinsdag 11 februari 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Bus, ongeveer 27 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1868 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Hendrik Bus 1869]. Hendrik is geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Bus en Jansje van Thienen. Hij trouwde later op zaterdag 19 juni 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Majoor (geb. omstreeks1833).
Beroep: kleerbleker / beurtschipper [bron: Wie Was Wie]

Getuige bij:

27-01-1861


overlijdensaangifte Anna Maria Kuijl (geb. 1861)


[bron: gem. Bussum // geb.akte geregistreerd]

01-03-1865


geboorteaangifte Gijsbertus van der Kuijl (geb. 1865)


[bron: gem. Bussum // geb.akte geregistreerd]


Kinderen van Maria en Hendrik:


1 Jacobus Bus, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.Volgt 93.
2 Gijsbertus Bus, geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 95.
3 Johanna Bus, geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 102.
4 Hendrik Bus, geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 104.

93 Jacobus Bus is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bus en Maria van Breemen (zie 92).
Beroep:
kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 8 juni 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Femminia Vrakking, ongeveer 21 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Bertinus Vrakking en Clasina Majoor.

Kind van Jacobus en Antonia:


1 Clasina Maria Bus, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 94.

94 Clasina Maria Bus is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Bus en Antonia Femminia Vrakking (zie 93). Clasina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op maandag 24 januari 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Ferdinand Frederik Slegten, ongeveer 25 jaar oud. Ferdinand is geboren omstreeks 1885 in Raalte, Overijsel, Nederland, zoon van Gerhardus Hermanus Slegten en Johanna Gerritdina Stegemeijer.
Beroep:
kruidenier [bron: Wie Was Wie]


95 Gijsbertus Bus is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bus en Maria van Breemen (zie 92).
Beroep:
kleerbleker / caféhouder [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 24 april 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Vrakking, ongeveer 20 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Bertinus Vrakking en Clasina Majoor.
Beroep:
caféhoudster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Gijsbertus en Geertruida:

1 Theodorus Bertinus Hendrik Bus, geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volg 96.
2 Hendrik Ruthgerus Bus, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 97.
3 Gijsbertus Theodorus Bus, geboren op zondag 2 februari 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 98.
4 Josephina Theodora Maria Bus, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 101.

96 Theodorus Bertinus Hendrik Bus is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbertus Bus en Geertruida Vrakking (zie 95).
Beroep:
musicus [bron: Wie Was Wie]

Theodorus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 23 november 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 64 // Noord-Hollands Archief] met Christina Alida Baaij, ongeveer 23 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Baaij en Maria Johanna Visser.

97 Hendrik Ruthgerus Bus is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbertus Bus en Geertruida Vrakking (zie 95).
Beroep:
directeur ener ambachtschool [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 7 augustus 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 69 // Noord-Hollands Archief] met Anna Theodora Maria Postma, ongeveer 27 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Alphonsus Maria Postma en Maria Petronella van Swieten.

98 Gijsbertus Theodorus Bus is geboren op zondag 2 februari 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbertus Bus en Geertruida Vrakking (zie 95). Gijsbertus is overleden omstreeks 1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud.
Beroep:
elektriciën [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 24 mei 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Geertruida (Gerarda) van Nieuwenhuizen, 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op vrijdag 15 juli 1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 15-07-1949 te Bussum) [bron: grafmonumenten RK begraafpl. Bussum // de_sain]. Gerarda is geboren op maandag 6 januari 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus (Willem) van Nieuwenhuizen en Elisabeth Koelink. Gerarda is overleden op woensdag 15 juni 1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 53 jaar oud. Zij is begraven op zondag 19 juni 1949 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Gijsbertus en Gerarda:
groot gezin, genealogische gegevens kinderen afgeschermd (hierdoor worden de nrs 99 en 100 van dit parenteel niet weergegeven)

101 Josephina Theodora Maria Bus is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus Bus en Geertruida Vrakking (zie 95). Josephina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 18 juni 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 52 Noord-Hollands Archief] met Bernardus Johannes Goorhuis, ongeveer 24 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1894 in Baarn, Utrecht, Nederland, zoon van Bernardus Cornelus Goorhuis en Johanna Vermeulen.
Beroep:
stukadoor [bron: Wie Was Wie]


102 Johanna Bus is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Bus en Maria van Breemen (zie 92). Johanna is overleden omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 10 november 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Majoor, ongeveer 39 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1890 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Cornelis Majoor 1891]. Cornelis is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis. Hij trouwde voorheen op donderdag 16 mei 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha van Eijden (1851-1882). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa1882 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Cornelis Majoor 1883]. Hij trouwde later op maandag 15 juni 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Agnes Maria Veen (geb. omstreeks1855).
Beroep: hotelhouder / landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Johanna en Cornelis:

1 Margaretha M. S. Majoor, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Margaretha is overleden omstreeks 1909, ongeveer 24 jaar oud.
2 Hendrikus J.G. Majoor, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
3 Maria G.A. Majoor, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden omstreeks 1973, ongeveer 84 jaar oud.
4 Johanna Geertruida Maria Majoor, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 103.

103 Johanna Geertruida Maria Majoor is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Majoor en Johanna Bus (zie 102). Johanna is overleden omstreeks 1936, ongeveer 46 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 8 mei 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Hermanus Jacobus Brandhof, ongeveer 29 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus Brandhof en Johanna Helena Jacoba Geene.
Beroep: gemeente-ambtenaar [bron: Wie Was Wie]


104 Hendrik Bus is geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bus en Maria van Breemen. (zie 92)
Beroep:
kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op maandag 24 augustus 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Maria Ernst, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Ernst en Wilhelmina Hilhorst.

Kind van Hendrik en Maria:


1 Wilhelmina Maria Bus, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 105.

105 Wilhelmina Maria Bus is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bus en Maria Ernst. Wilhelmina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op dinsdag 21 mei 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Ruthgerus Hendrikus Johannes Reintjes, ongeveer 29 jaar oud. Ruthgerus is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Reintjes en Gijsberta Schothorst.

106 Gerrit van Breemen is geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Gerrit is overleden omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 43 jaar oud.
Beroep:
kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op woensdag 17 januari 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Ruizendaal, 19 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1874 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // Weduwleven Antonia Ruizendaal 1875]. Antonia is geboren op vrijdag 1 mei 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rudolph (Roelof) Ruizendaal en Gerritje Boel. Antonia is overleden omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. Zij trouwde later op woensdag 10 november 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Jacobus Sliphorst (geb. omstreeks 1842).

107 Elisabeth van Breemen is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Elisabeth is overleden omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 32 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Lambert Majoor, ongeveer 28 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circ1864 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Lambert Majoor 1865]. Lambert is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis. Hij trouwde later op maandag 13 februari 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Dienna Fokker (1837-1899).
Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Functie: Wethouder gem. Bussum circa 1900 [ bron: Historische Kring Bussum]


Kinderen van Elisabeth en Lambert:

1 Jakobus Majoor, geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 108.
2 Geertruida Majoor, geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 110.

108 Jakobus Majoor is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Majoor en Elisabeth van Breemen. (zie 107).
Notitie bij Jakobus:
Wie Was Wie schrijft Maijoor bij bruidegom en zijn vader, bij de zoon van de bruidegom weer Majoor
Beroep: koopman / Manufacturier [bron: Wie Was Wie]

Jakobus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 7 juni 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Achief] met Sophia Alders, ongeveer 18 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Alders en Willemijntje Prinsen.
Notitie bij Sophia: Sophia Alders is de peettante van Sophia (Fie) van Dijk (1902)

Kind van Jakobus en Sophia:


1 Lambertus Ruthgerus Majoor, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 109.


109 Lambertus Ruthgerus Majoor is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Majoor en Sophia Alders (zie 108).
Beroep:
manufacturier [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 3 januari 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Louisa Anna Maria Kok, ongeveer 26 jaar oud. Louisa is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Hendricus Kok en Renelda Helena Johanna Marie Lantman.

110 Geertruida Majoor is geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Majoor en Elisabeth van Breemen. Geertruida:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op maandag 14 mei 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Pieter van Onselen, ongeveer 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa1900 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Geertruida Majoor]. Pieter is geboren omstreeks 1863 in Assen, Drenthe, Nederland, zoon van Pieter van Onselen en Maria Catharina Timmermans. Pieter is overleden omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud.
Beroep:
slager [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op zaterdag 5 januari 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief] met Aart Brouwer, ongeveer 38 jaar oud. Aart is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Brouwer en Gerretje de Wit.
Beroep:

Slager [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Geertruida en Pieter:

1 Elisabeth Berdina van Onselen, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 111.
2 Lambertus Johannes van Onselen, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 112.

111 Elisabeth Berdina van Onselen is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter van Onselen en Geertruida Majoor (zie 110). Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op dinsdag 18 juli 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 60 // Noord-Hollands Archief] met Quirinus Johannes Peet, ongeveer 30 jaar oud. Quirinus is geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Peet en Susanna Reijn.
Beroep:
groentenhandelaar [bron: Wie Was Wie]


112 Lambertus Johannes van Onselen is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van Onselen en Geertruida Majoor. (zie 110).
Beroep:
slager [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 23 februari 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Maria Preijer, ongeveer 20 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1902 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van WilhemTheodor Antonie Preijer en Alida Catharina Lammers.

113 Zeitje (Leitje) van Breemen is geboren omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57).Leitje is overleden omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud. Leitje trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op dinsdag 23 november 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Evert van Eijden, ongeveer 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1888 in Bussum (door overlijden echtgenote circ1888 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap E. v. E. geen exacte datum)]. Evert is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus van Eijden en Jacoba de Beer. Hij trouwde later op maandag 2 november 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Koenen (1861-1899). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1899 in Bussum (door overlijden echtgenootcirca 1899 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Aaltje Koenen 1900)].
Beroep:
kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


114 Ruth van Breemen is geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57).
Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Ruth trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op dinsdag 23 augustus 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Maria van den Berg, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen van den Berg en Gijsje van Thienen.

Kinderen van Ruth en Maria:

1 Gijsbertus Ruthgerus van Breemen, geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 115.
2 Hendrika Maria Mathilda van Breemen, geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 116.

115 Gijsbertus Ruthgerus van Breemen is geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Ruth van Breemen en Maria van den Berg. (zie 114).
Beroep: kruidenier [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 30 juli 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Hermina Tonia Maria Buetink, ongeveer 23 jaar oud. Hermina is geboren omstreeks 1879 in Zwolle, Overijssel, Gelderland, Nederland, dochter van Antonius Buetink en Berendina Casimira Stegeman.

116 Hendrika Maria Mathilda van Breemen is geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ruth van Breemen en Maria van den Berg (zie 114). Hendrika trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op dinsdag 16 juni 1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Liske Folkerts Rijnja, 31 jaar oud. Liske is geboren op zondag 15 april 1877 in Woudsend, Fryslân, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Wymbritseradeel,], zoon van Folkert Rijnja en Willemke Brattinga. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 16 april 1877 [bron: Wie Was Wie / g.akte Nr. A 123 / Tresoar Frysk Hist.& Letk. Sintrum]. Liske is overleden op zaterdag 30 januari 1943 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud. Hij is weduwnaar van Trijntje Schaafsma (1877-1907), met wie hij trouwde op zaterdag 6 juni 1903 in Wymbritseradeel, Fryslân, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 30-44; Inv. 2047; akte Nr.73 // Tresoar Frysk Hist.& Lett.k. Sintrum].
Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Hendrika en Liske:

1 Ruthgerus Gerardus Rijnja, geboren op maandag 23 januari 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
2 Wilhelmina Anna Catharina Rijnja, geboren op woensdag 4 december 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
3 Mathilde Maria Johanna Rijnja, geboren op woensdag 11 augustus 1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

117 Johannes van Breemen is geboren op vrijdag 15 maart 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57). Johannes is overleden op zaterdag 22 maart 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 40 jaar oud.
Beroep:
kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 23 augustus 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Alida Klaarenbeek, ongeveer 23 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1880 in Bussum (door overlijden echtgenoot circa 1880 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Alida Klaarenbeek 1882]. Alida is geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Klaarenbeek en Grietje de Beer. Alida is overleden omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 48 jaar oud. Zij trouwde later op vrijdag 10 november 1882 in Bussum [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.13 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Koster (geb. omstreeks 1841). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa1895 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Hermanus Koster 1896].

Kind van Johannes en Alida:


1 Gijsbertus Johannes van Breemen, geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 118.

118 Gijsbertus Johannes van Breemen is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes van Breemen en Alida Klaarenbeek. (zie 117).Gijsbertus is overleden omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud.
Beroep:
kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 14 mei 1900 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Susanna Leurs, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1918 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Maria Susanna Leurs 1919]. Maria is geboren omstreeks 1874 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Leurs en Gerarda Taling. Zij trouwde later op woensdag 12 februari 1919 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Petrus de Kwant (geb. omstreeks 1879).

119 Franciscus van Breemen is geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl) (zie 57).
Beroep:
timmerman [bron: Wie Was Wie]

Franciscus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 6 augustus 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Vrakking, 21 jaar oud. Antonia is geboren in 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Vrakking en Geertje Klaasse Post.

Kind van Franciscus en Antonia:

1 Antonia Sophia Francisca van Breemen, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 120.

120 Antonia Sophia Francisca van Breemen is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus van Breemen en Antonia Vrakking (zie 119). Antonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op maandag 24 oktober 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.39 // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Hendrikus Kok, ongeveer 24 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1874 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Antonius Kok en Louisa Johanna van Lint.
Beroep: kleermaker / fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Kind van Antonia en Christiaan:

1 Antonia Francisca Louisa Kok, geboren omstreeks 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 121.

121 Antonia Francisca Louisa Kok is geboren omstreeks 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Hendrikus Kok en Antonia Sophia Francisca van Breemen (zie 120). Antonia trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op woensdag 13 november 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 94 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van Berkel, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op maandag 28 april 1941 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: Wie Was Wie // aantekening op huw.akte]. Cornelis is geboren omstreeks 1892 in Valkenburg, prov.Limburg, Nederland, zoon van Cornelis van Berkel en Wilhelmina van Oers.
Beroep:
stukadoor [bron: Wie Was Wie]


122 Cornelis van Breemen is geboren omstreeks 1785 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Gijsbertse van den Breemert en Emmetje Everts van Aken. Cornelis is overleden omstreeks 1830 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 45 jaar oud [bron: FamilySearch].
Beroep:
boerenknecht [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Oeda Pieterse (Oetje) van der Dussen, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1831 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden van echtgenoot circa 1830 te Laren) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Oeda van der Dussen 1831]. Oetje is geboren op maandag 21 januari 1793 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Petrus Willemse (Peter) van der Dussen en Grietje Cornelis Bon. Oetje is overleden op vrijdag 7 februari 1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 58 jaar oud [bron: FamilySearch]. Zij trouwde later op vrijdag 6 mei 1831 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Krijn Claas Calis (1790-1864).
Beroep:
winkelierster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Cornelis en Oetje:

1 Emmetje van Breemen, geboren op zaterdag 19 april 1817 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
2 Gerrit van Breemen, geboren op woensdag 14 oktober 1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 123.
3 Grietje Cornelis van Breemen, geboren op donderdag 17 februari 1820 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 124.
4 Pieter (Piet) van Breemen, geboren op vrijdag 9 maart 1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 125.
5 Johannes (Jan) van Breemen, geboren op donderdag 28 maart 1822 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 132.
6 Willem van Breemen, geboren op vrijdag 4 juli 1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 174.
7 Emmetje Breemen, geboren op vrijdag 6 augustus 1824 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
8 Gerritje van Breemen, geboren omstreeks 1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 191.
9 Emmetje van Breemen, geboren op zaterdag 2 juni 1827 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
10 Klaas van Breemen, geboren op maandag 9 juni 1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
11 Klaas van Breemen, geboren op dinsdag 15 september 1829 in Laren, Noord-Holland, Nederland.

123 Gerrit van Breemen is geboren op woensdag 14 oktober 1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Breemen en Oeda Pieterse (Oetje) van der Dussen. (zie 122).
Beroep:
wever [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 4 oktober 1844 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba (Jaapje) Schothorst, 26 jaar oud. Jaapje is geboren op dinsdag 11 november 1817 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Cornelis Schothorst en Tijmetje Dirks Veen.
Beroep:
spinster [bron: Wie Was Wie]


124 Grietje Cornelis van Breemen is geboren op donderdag 17 februari 1820 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Breemen en Oeda Pieterse (Oetje) van der Dussen (zie 122).
Beroep:
spinster [bron: Wie Was Wie]

Grietje trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Lambert van der Schaal, 37 jaar oud. Lambert is geboren op zaterdag 29 mei 1813 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Jacobsen (Crelis) van der Schaal en Grietje Otto Smit.
Beroep:

Werkman [bron: Wie Was Wie]


125 Pieter (Piet) van Breemen is geboren op vrijdag 9 maart 1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Breemen en Oeda Pieterse (Oetje) van der Dussen. (zie 122).
Notitie bij Piet:
Wie Was Wie schijft Van Bremen
Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Piet:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 mei 1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje (Jaantje) van den Brink, 35 jaar oud. Jaantje is geboren op zondag 27 september 1812 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Janus van den Brink en Grietje Tijken. Jaantje is overleden omstreeks 1878 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud.
Beroep:
spinster [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 11 juni 1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Boon, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Piet en Johanna:
Johanna Maria Boon was in 1879 weduwe van Joris Kuijlmans (Wie Was Wie)
Johanna is geboren omstreeks 1831 in Delft, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Boon en Adriana Catharina Bonard.
Beroep:
vroedvrouw [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Piet en Jaantje:

1 Cornelis van Breemen, geboren op maandag 11 juni 1849 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 126.
2 Janis van Breemen, geboren omstreeks 1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 131.

126 Cornelis van Breemen is geboren op maandag 11 juni 1849 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter (Piet) van Breemen en Jannetje (Jaantje) van den Brink (zie 125). Cornelis is overleden op donderdag 8 oktober 1931 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 8 oktober 1931 [bron: Genealogie Hanou].
Beroep:
huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Cornelis:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 2 mei 1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Elisabeth Hanou, 28 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op dinsdag 27 april 1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 27-04-1880 te Laren) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Cornelis van Breemen 1883]. Johanna is geboren op donderdag 9 september 1847 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Hanou en Johanna van den Bergh. Johanna is overleden op dinsdag 27 april 1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 32 jaar oud [bron: Genealogie Hanou]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 27 april 1880 [bron: Genealogie Hanou].
(2) trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 4 september 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje Bakker, 20 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd. Klaasje is geboren op maandag 2 maart 1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Steven Bakker en Hendrikje de Graaf. Klaasje is overleden op woensdag 8 december 1926 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud [bron: Genealogie Hanou]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 8 december 1926 [bron: Genealogie Hanou // overl.akte gem Laren (N-H)].

Kind van Cornelis en Johanna:


1 Johanna Gerarda van Breemen, geboren omstreeks 1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 127.

Kinderen van Cornelis en Klaasje:

1 Stephanus van Breemen, geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 128.
2 Johannes Cornelis Breemen, geboren omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 129.
3 Johanna Josephina van Breemen, geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 130.

127 Johanna Gerarda van Breemen is geboren omstreeks 1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Breemen en Johanna Elisabeth Hanou (zie 126). Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 22 februari 1905 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Stephanus Boog, ongeveer 32 jaar oud. Stephanus is geboren omstreeks 1873 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Boog en Jansje Mijnhout. Hij trouwde voorheen op woensdag 26 augustus 1903 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Bakker (geb. 1873).
Beroep:
slager [bron: Wie Was Wie]


128 Stephanus van Breemen is geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Breemen en Klaasje Bakker (zie 126).
Beroep:
huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Stephanus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 28 april 1914 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Grietje van der Veer, ongeveer 28 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem van der Veer en Gerritje Schoonhoven.
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]


129 Johannes Cornelis Breemen is geboren omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Breemen en Klaasje Bakker. (zie 126).
Beroep:
slager [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 4 september 1918 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.83; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Catharina van Ineveld, ongeveer 25 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1893 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerard van Ineveld en Maria Droogh.

130 Johanna Josephina van Breemen is geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Breemen en Klaasje Bakker (zie 126). Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op dinsdag 11 juli 1922 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 38 // Noord-Hollands Archief] met Sjouke van der Wal, ongeveer 26 jaar oud. Sjouke is geboren omstreeks 1896 in Gaasterlân-Sleat, Fryslân, Nederland, zoon van Timme van der Wal en Meike Altena.
Beroep:
koetsier [bron: Wie Was Wie]


131 Janis van Breemen is geboren omstreeks 1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter (Piet) van Breemen en Jannetje (Jaantje) van den Brink. (zie 125).
Beroep:
huisschilder [bron: Wie Was Wie]

Janis trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op maandag 6 mei 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw,akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Wortel, 54 jaar oud. Jannetje is geboren op zondag 9 november 1834 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Wortel en Helena Hakvoort. Zij trouwde voorheen op vrijdag 14 oktober 1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr 8 // Noord-Hollands Archief] met Jan Calis (geb. 1831).
Beroep:
spinster / winkelierster [bron: Wie Was Wie]


132 Johannes (Jan) van Breemen is geboren op donderdag 28 maart 1822 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Breemen en Oeda Pieterse (Oetje) van der Dussen. (zie 122). Jan is overleden op donderdag 5 januari 1893 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.
Beroep:
landbouwer / fabrikant / koopman [bron: Wie Was Wie]

Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 5 mei 1847 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje Heerschop, 24 jaar oud. Gerritje is geboren op donderdag 13 maart 1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Heerschop en Wijmpje Jacobs Schothorst. Gerritje is overleden op donderdag 14 november 1861 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 38 jaar oud.
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 30 oktober 1862 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje Zaaijer, 49 jaar oud. Klaasje is geboren op donderdag 16 september 1813 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik de Zaaijer en Gijsje Heerschop. Klaasje is overleden op zaterdag 27 augustus 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Zij trouwde voorheen op woensdag 10 mei 1843 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Jan Jansen Vos (geb. omstreeks 1814).

Kinderen van Jan en Gerritje:

1 Wijntje van Breemen, geboren op donderdag 12 oktober 1848 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.
2 Cornelis van Breemen, geboren op maandag 11 februari 1850 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: pareteel van Claes Heerschop]. Cornelis is overleden op vrijdag 29 maart 1850 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: pareteel van Claes Heerschop].
3 Oeda van Breemen, geboren omstreeks 1851 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 133.
4 Hilletje van Breemen, geboren op maandag 13 december 1852 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: pareteel van Claes Heerschop]. Hilletje is overleden op vrijdag 25 februari 1853 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: pareteel van Claes Heerschop].
5 Cornelis van Breemen, geboren omstreeks 1854 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 135.
6 Cornelia van Breemen, geboren op dinsdag 4 september 1855 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: pareteel van Claes Heerschop]. Cornelia is overleden op vrijdag 2 november 1855 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: pareteel van Claes Heerschop].
7 Gerritje van Breemen, geboren op woensdag 19 mei 1858 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Gerritje is overleden op zaterdag 2 oktober 1858 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud.
8 Cornelis van Breemen, geboren omstreeks 1860 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 135a.
9 Pieter (Piet) van Breemen, geboren op zondag 11 augustus 1861 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 169.


133 Oeda van Breemen is geboren omstreeks 1851 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) van Breemen en Gerritje Heerschop (zie 132).
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Oeda trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 11 mei 1875 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr 3 // Noord-Hollands Archief] met Jan Vos, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1844 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Jansen Vos en Klaasje Zaaijer.
Beroep: winkelier [bron: Wie Was Wie]


Kind van Oeda en Jan:

1 Gerarda Wilhelmina Vos, geboren omstreeks 1877 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 134.

134 Gerarda Wilhelmina Vos is geboren omstreeks 1877 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Vos en Oeda van Breemen (zie 133). Gerarda trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 18 november 1901 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Nicolaas van den Brink, 24 jaar oud. Petrus is geboren op zondag 14 januari 1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Jacobus van den Brink en Gerritje van Aken.
Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]


135 Cornelis van Breemen is geboren omstreeks 1854 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Breemen en Gerritje Heerschop (zie 132).
Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]

Cornelis:
trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 19 februari 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland
[bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Clasina Rigarda de Wit, ongeveer 23 jaar oud. Clasina is geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Gerardus de Wit en Christina Antonia Baars. Clasina is overleden omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Clasina:
Wie Was Wie // schrijft in sommige gevallen Riegarda als tweede persoonsnaam (ook Rigarda), het zal als Richarda bedoeld zijn.
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Cornelis en Clasina:


1 Johannes Petrus Cornelis Breemen, geboren op donderdag 4 december 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel van Claes Heerschop]. Volgt 136.
2 Petrus Johannes van Breemen, geboren op dinsdag 29 maart 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Volgt 138.
3 Gerarda Wilhelmina Maria van Breemen, geboren op donderdag 23 februari 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 163.
4 Christina Maria van Breemen, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 164.
5 Wilhelmina Alijda Josephina van Breemen, geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 165.
6 Cornelis Johannes Breemen, geboren omstreeks 1886 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
7 Nicolaas Maria van Breemen, geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 166.
8 Jacobus Cornelis van Breemen, geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 167.
9 Maria Christina van Breemen, geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 168.

135a Cornelis van Breemen is geboren omstreeks 1860, zoon van Johannes (Jan) van Breemen en Gerritje Heerschop (zie 132).
Beroep: Bakker [bron: Wie Was Wie]

Notitie bij Cornelis: schreef dit record eerder als het tweede huwelijk van zjn broer die ook Cornelis heet, hierop attent gemaakt door mevr. Marijke van den Bremer

trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op maandag 27 april 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Maria (Keetje) de Beer, ongeveer 40 jaar oud. Keetje is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Jacobse de Beer en Wijgje van den Berg. Zij trouwde voorheen op woensdag 30 april 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Meeuwis Krijnen (1854-1895). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1895 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Cornelia Maria de Beer 1896].

136 Johannes Petrus Cornelis Breemen is geboren op donderdag 4 december 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: parenteel van Claes Heerschop], zoon van Cornelis van Breemen en Clasina Rigarda de Wit (zie 135). Johannes is overleden op woensdag 1 november 1939 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud [bron: parenteel van Claes Heerschop]. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 17 oktober 1906 in Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr. 30 gem.Naaldwijk // Historisch Archief Westland] met Antonia Theodora Maria Kester, ongeveer 25 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1881 in Naaldwijk, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Cornelis Kester en Alida Maria van Leeuwen.

Kinderen van Johannes en Antonia:


1 Cornelia Wilhelmus Theodorus Breemen, geboren op donderdag 19 december 1907.
2 Alida Helena Clasina Antonia Breemen, geboren op vrijdag 5 april 1912.
3 Clasina Gerarda Johanna Breemen, geboren op zaterdag 28 oktober 1916. Volgt 137.
4 Helena Quirina Ariana van Breemen, geboren op vrijdag 29 augustus 1919.
5 Johannes Antonius Maria van Breemen, geboren op vrijdag 25 mei 1923. Johannes is overleden in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

137 Clasina Gerarda Johanna Breemen is geboren op zaterdag 28 oktober 1916, dochter van Johannes Petrus Cornelis van Breemen en Antonia Theodora Maria Kester (zie 136). Clasina trouwde [bron: parenteel van Claes Heerschop] met Joop Niekus. Joop is geboren op zondag 14 mei 1911 [bron: parenteel van Claes Heerschop].

Kinderen van Clasina en Joop:

1 Anna Niekus
2 Clasina Niekus
3 Dirk Niekus
4 Johan Niekus

138 Petrus Johannes van Breemen is geboren op dinsdag 29 maart 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Cornelis van Breemen en Clasina Rigarda de Wit. (zie 135).Petrus is overleden op zondag 14 juni 1953 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud.
Beroep:
bakker [bron: Wie Was Wie]

Petrus trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 april 1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op zondag 29 juli 1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Jacobus de Beer en Cornelia Hendrika Hufen. Elisabeth is overleden op maandag 25 november 1957 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud [bron: Parenteel van Claes Heerschop].

Kinderen van Petrus en Elisabeth:


1 Cornelis Jacobus van Breemen, geboren op maandag 17 juli 1905 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Volgt 139.
2 Jacobus Cornelis Breemen, geboren op zaterdag 19 januari 1907 in Blaricum,Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Volgt 140.
3 Petrus Johannes Jacobus van Breemen, geboren op woensdag 2 september 1908 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Volgt 141.
4 Cornelia Hendrika Elisabeth Breemen, geboren op zondag 17 oktober 1909 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Cornelia is overleden op dinsdag 12 september 1911 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.
5 Johannes Petrus Cornelis van Breemen, geboren op dinsdag 24 januari 1911 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Volgt 142.
6 Hendrikus Gerardus Johannes van Breemen, geboren op woensdag 26 juni 1912 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 148.
7 Nicolaas Richardus Gerardus Breemen, geboren op maandag 24 november 1913 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Volgt 154.
8 Gerard Cornelis Hendrikus van Breemen, geboren op vrijdag 26 december 1919 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Volgt 157.
9 Elbertus.Jacobus Cornelis van Breemen, geboren op vrijdag 18 november 1921 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 160.

139 Cornelis Jacobus van Breemen is geboren op maandag 17 juli 1905 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer (zie 138). Hij is gedoopt op maandag 17 juli 1905 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Cornelis is overleden op zondag 21 maart 1976 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 21 augustus 1931 [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Cornelia Elisabeth Hagen, 29 jaar oud. Cornelia is geboren op dinsdag 29 juli 1902 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Breemen], dochter van Carolus Theodorus Hagen en Cornelia Vermeulen. Cornelia is overleden op woensdag 5 november 1980 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud [bron: gen. Van Breemen].

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

1 a. Co van Breemen.
2 b. Elisabeth Cornelia Hendrika van Breemen.
3 c. Karel van Breemen.
4 d. Piet van Breemen.

140 Jacobus Cornelis Breemen is geboren op zaterdag 19 januari 1907 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer (zie 138). Hij is gedoopt op zaterdag 19 januari 1907 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Jacobus trouwde [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Margaretha Elisabeth Paauw. Margaretha is geboren op zondag 27 augustus 1905 [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Margaretha is overleden op zondag 8 december 1996 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 91 jaar oud.
Notitie bij Margaretha:
Paauw gaat in de regel voor een foutieve spelling van de familienaam

Kinderen van Jacobus en Margaretha:

1 a. Cornelia J.E. van Breemen.
2 b. Elisabeth J. Th. van Breemen.
3 c. Jan van Breemen.
4 d. Johanna E. M. van Breemen.
5 e. Piet van Breemen.

141 Petrus Johannes Jacobus van Breemen is geboren op woensdag 2 september 1908 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer (zie 138).
Beroep: bakker [bron: Parenteel van Claes Heerschop]

Petrus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Helena Cornelia van Blokland, ongeveer 26 jaar oud. Helena is geboren op zaterdag 16 juli 1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Petrus van Blokland en Beatrix Hagen.

Kinderen van Petrus en Helena:


1 a. Beatrix Elisabeth Cornelia (Bea) van Breemen
2 b. Cornelis (Co) van Breemen
3 c. Elisabeth (Els) van Breemen
4 d. Gerarda (Gerarda) van Breemen
5 e. Peter (Piet) van Breemen
6 e. Petrus Johannes van Breemen

142 Johannes Petrus Cornelis van Breemen is geboren op dinsdag 24 januari 1911 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer (zie 138). Hij is gedoopt op dinsdag 24 januari 1911 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop].
Beroep:
brandstoffenhandelaar [bron: Parenteel van Claes Heerschop]

Johannes trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Sofia Maria van Blokland, ongeveer 25 jaar oud.

Sofia is geboren omstreeks 1911 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Petrus van Blokland en Beatrix Hagen.

Kinderen van Johannes en Sofia:
genealogische gegevens kinderen grotendeels afgeschermd. (hierdoor worden de nrs. 143 t/m147 van dit parenteel niet weergegeven)


1 Petrus (Piet) van Breemen
2 Elisabeth Beatrix Maria (Bep) van Breemen
3 Beatrix Elisabeth Cornelia Maria (Bea) Breemen
4 Maria Jozefina Beatrix (Ria) van Breemen
5 Jacobus Cornelis Maria van Breemen
6 Cornelia Helena Maria (Olly) van Breemen
7 Helena Margaretha Maria (Leny) van Breemen
8 Johannes Hermaus Maria (Hans) Breemen
9 Margaretha Sophia Maria (Marijke) Breemen
10 Hermanus Gerardus Maria (Jerry) van Breemen
11 Jozefina Breemen
12 Sophia Beatrix Maria (Sonja) Breemen

148 Hendrikus Gerardus Johannes van Breemen is geboren op woensdag 26 juni 1912 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer (zie 138). Hij is gedoopt op woensdag 26 juni 1912 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1940 [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Maria Anna Majoor, ongeveer 27 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 30 augustus 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Hendrikus Majoor en Antoinette Carlier.

Kinderen van Hendrikus en Maria:
genealogische gegevens kinderen gedeeltelijk afgeschermd. (hierdoor worden de nrs. 149 t/m153 van dit parenteel niet weergegeven)

1 Wilhelmus Petrus Hendrikus van Breemen
2 Elisabeth van Breemen
3 Petrus Paulus van Breemen

154 Nicolaas Richardus Gerardus Breemen is geboren op maandag 24 november 1913 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer (zie 138). Hij is gedoopt op maandag 24 november 1913 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Nicolaas is overleden op dinsdag 24 februari 1970 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: Parenteel van Claes Heerschop].
Beroep:
bakker [bron: Parenteel van Claes Heerschop]

Nicolaas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1938 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Petronella Hagen, ongeveer 126 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 20 september 1938 in Kortenhoef, Wijdemeren, NoordHolland, Nederland [bron: Detail resultaat: (Bruidegom)]. Petronella is geboren op maandag 3 februari 1912 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Petronella is overleden op maandag 23 oktober 1995 in Haaksbergen, Gelderland, Nederland, 183 jaar oud [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Zij is begraven omstreeks 1995 te Laren, Noord-Holland, Nederland (St.Janskerkhof) [bron: Parenteel van Claes Heerschop].

Kinderen van Nicolaas en Petronella:
genealogische gegevens kinderen gedeeltelijk afgeschermd. (hierdoor worden de nrs. 155 en 156 van dit parenteel niet weergegeven)


1 Karel van Breemen, geboren omstreeks 1951 in Laren, Noord-Holland, Nederland.
2 Els van Breemen, geboren omstreeks 1953 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop].


157 Gerard Cornelis Hendrikus van Breemen is geboren op vrijdag 26 december 1919 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer (zie 138). Hij is gedoopt op vrijdag 26 december 1919 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Gerard is overleden op maandag 25 mei 1998 in -s Heerenberg-Montferland, Gelderland, Nederland, 78 jaar oud.
Beroep:
burgemeester [bron: Parenteel van Claes Heerschop]

Gerard trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1946 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Cornelia Gijsberta Hoogeboom, ongeveer 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 28 augustus 1926 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Cornelia is geboren op maandag 10 mei 1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Cornelis Hoogeboom en Klaasje Rokebrand.

Kinderen van Gerard en Cornelia:
genealogische gegevens kinderen gedeeltelijk afgeschermd. (hierdoor worden de nrs. 158 t/m159 van dit parenteel niet weergegeven)


1 a. Ineke van Breemen.
2 b. Lisette van Breemen.
3 c. Peter van Breemen, [bron: Parenteel van Claes Heerschop].

160 Elbertus.Jacobus Cornelis van Breemen is geboren op vrijdag 18 november 1921 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer (zie 138). Hij is gedoopt op vrijdag 18 november 1921 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Elbertus.Jacobus is overleden. Elbertus.Jacobus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1946 [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Gijsberta Maria Rokebrand, ongeveer 27 jaar oud. Gijsberta is geboren op maandag 1 december 1919 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Gijsbertus Rokebrand en Johanna Hanou. Gijsberta is overleden op woensdag 1 oktober 1997 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud [bron: Parenteel van Claes Heerschop].

Kinderen van Elbertus.Jacobus en Gijsberta:
genealogische gegevens kinderen gedeeltelijk afgeschermd. (hierdoor worden de nrs. 161 en 162 van dit parenteel niet weergegeven)

1 a. Elisabeth Maria Petronella Breemen, geboren op woensdag 31 maart 1948 in (?)
2 b. Robert Petrus Johannes Breemen, geboren op vrijdag 2 september 1955.

163 Gerarda Wilhelmina Maria van Breemen is geboren op donderdag 23 februari 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Breemen en Clasina Rigarda de Wit (zie 135). Gerarda is overleden op maandag 6 september 1954 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud. Gerarda trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1907 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463 Inv. 503; akte Nr.29 // Het Utrechts Archief] met Johannes Rokebrand, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1883 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Rokebrand en Mientje Rigter.

164 Christina Maria van Breemen is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Breemen en Clasina Rigarda de Wit (zie 135). Christina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 21 januari 1908 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Vos, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1885 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Vos en Grietje de Jong.
Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


165 Wilhelmina Alijda Josephina van Breemen is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Breemen en Clasina Rigarda de Wit (zie 135). Wilhelmina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 1 juni 1910 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 5 // Noord=-Hollands Archief] met Martinus Leonardus Hendriks, ongeveer 31 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1879 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Hermanus Hendriks en Isabella Philippina Crane.
Beroep: koopman [bron: Wie Was Wie]


166 Nicolaas Maria van Breemen is geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Breemen en Clasina Rigarda de Wit (zie 135).
Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 30 april 1914 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Martina Schouten, ongeveer 24 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1890 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Schouten en Martina Veronica Crane.

167 Jacobus Cornelis van Breemen is geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Breemen en Clasina Rigarda de Wit (zie 135).
Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 25 mei 1920 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Gesina Maria van Riel, ongeveer 28 jaar oud. Gesina is geboren omstreeks 1892 in Alkmaar, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus van Riel en Catharina Alida Geels.
Beroep:
modiste [bron: Wie Was Wie]


168 Maria Christina van Breemen is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Breemen en Clasina Rigarda de Wit (zie 135). Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 28 juli 1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 175 // Noord-Hollands Archief] met Anthonius Schaap, ongeveer 30 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1890 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Dirk Leonardus Schaap en Maria Catharina Wolff.
Beroep: brandstoffenhandelaar [bron: Wie Was Wie]


169 Pieter (Piet) van Breemen is geboren op zondag 11 augustus 1861 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Breemen en Gerritje Heerschop (zie 132).
Beroep:
broodbakker [bron: Wie Was Wie]

Piet trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 17 juni 1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Alijda Maria van der Meer, ongeveer 23 jaar oud. Alijda is geboren omstreeks 1862 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert (Gijs) van der Meer en Maria (Mietje) de Graaf.

Kinderen van Piet en Alijda:


1 Gerarda Wilhelmina Maria van Breemen, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 170.
2 Gijsbertus Johannes van Breemen, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 171.
3 Willebrorddes Cornelis van Breemen, geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 172.


170 Gerarda Wilhelmina Maria van Breemen is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter (Piet) van Breemen en Alijda Maria van der Meer (zie 169).Gerarda trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 7 november 1917 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358;82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Petrus Marie Smits, ongeveer 26 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1891 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Nicolaas Joseph Smits en Elisabeth Maria Willms.
Beroep:
handelsagent [bron: Wie Was Wie]


171 Gijsbertus Johannes van Breemen is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter (Piet) van Breemen en Alijda Maria van der Meer (zie 169).
Beroep:
manufacturier [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 7 november 1917 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Leonarda de la Cour, ongeveer 34 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1883 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Jacobus Arnoldus de la Cour en Adriana Maria Martina Ballij.

172 Willebrorddes Cornelis van Breemen is geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter (Piet) van Breemen en Alijda Maria van der Meer (zie 169).
Beroep:
banketbakker [bron: Wie Was Wie]

Willebrorddes trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 28 april 1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 76 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Maria Reijn, ongeveer 26 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1894 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Reijn en Alida Johanna van Houten.

Kind van Willebrorddes en Margaretha:

1 Alida Maria Breemen, geboren op vrijdag 16 februari 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Volgt 173.

173 Alida Maria Breemen is geboren op vrijdag 16 februari 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Willebrordus Cornelis van Breemen en Margaretha Maria Reijn (zie 172). Alida is overleden op vrijdag 22 september 1967 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, 44 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].
Notitie bij Alida en Cees: Cees behaalde vele diploma's: Manefacturenbrevet, etaleur, handelscorrespondentie Frans, Duits en Engels en nog veel meer. Hij werkte bij Vroom & Dreesman en maakte daar een aardige carriere: hij eindigde zijn loopbaan als bedrijfsleider van de zaak van V&D in de Kerkstraat in Hilversum. [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].
Alida trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 13 juni 1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Cornelis Joseph (Cees) Krijnen, 29 jaar oud. Cees is geboren op zondag 26 maart 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Wilhemus (Willem) Krijnen en Gerarda Vervooren.

174 Willem van Breemen is geboren op vrijdag 4 juli 1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Breemen en Oeda Pieterse (Oetje) van der Dussen. (zie 122). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 4 juli 1823. Willem is overleden op maandag 5 januari 1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud.
Beroep:
werkman [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 17 mei 1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Calis, 21 jaar oud. Petronellla is geboren op maandag 26 februari 1827 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Mijns Hendrik Calis en Oetje Smit.
Beroep:
spinster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Willem en Petronellla:

1 Cornelis van Breemen, geboren op vrijdag 15 juni 1849 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Volgt 175.
2 Meijns Willems van Breemen, geboren op dinsdag 2 juli 1850 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Meijns is overleden op woensdag 3 juli 1850 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 1 dag oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
3 Meijns (Mijns) van Breemen, geboren op zaterdag 7 juni 1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Volgt 176.
4 Pieter van Breemen, geboren op donderdag 17 juni 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Pieter is overleden op donderdag 9 december 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
5 Oetje van Breemen, geboren op zaterdag 31 december 1853 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Oetje is overleden op vrijdag 3 maart 1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
6 Gijsje van Breemen, geboren op woensdag 28 februari 1855 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Gijsje is overleden op donderdag 22 maart 1855 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 22 dagen oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
7 Oetje van Breemen, geboren op woensdag 28 februari 1855 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Oetje is overleden op donderdag 22 maart 1855 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 22 dagen oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
8 Jan van Breemen, geboren op donderdag 8 mei 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Jan is overleden op dinsdag 18 februari 1873 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 16 jaar oud.
9 Lambert van Breemen, geboren op maandag 8 juni 1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Lambert is overleden op dinsdag 25 augustus 1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
10 Hendrik van Breemen, geboren op vrijdag 27 januari 1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
11 Jansje van Breemen, geboren op vrijdag 9 mei 1862 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Jansje is overleden op zondag 15 juni 1862 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
12 Gerit van Breemen, geboren omstreeks 1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Gerit is overleden op zaterdag 18 januari 1873 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 9 jaar oud.
13 Petrus van Breemen, geboren omstreeks 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 185.
14 Lambertus van Breemen, geboren op maandag 24 september 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 190.
15 Joannes van Breemen, geboren in maart 1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Joannes is overleden op vrijdag 5 juni 1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 3 maanden oud.

175 Cornelis van Breemen is geboren op vrijdag 15 juni 1849 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families], zoon van Willem van Breemen en Petronella Calis (zie 174).Cornelis is overleden op dinsdag 10 maart 1908 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 58 jaar oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 25 juli 1882 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Antje de Zwart, ongeveer 31 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1851 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert (Gijs) de Zwart en Cornelia Groen.

176 Meijns (Mijns) van Breemen is geboren op zaterdag 7 juni 1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families], zoon van Willem van Breemen en Petronellla Calis. Mijns is overleden op vrijdag 8 augustus 1924 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
Beroep: arbeider / hovenier [bron: Wie Was Wie]

Mijns trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 23 mei 1883 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Marritje Lanphen, ongeveer 24 jaar oud. Marritje is geboren omstreeks 1859 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Lanphen en Wijntje Heerschop.

Kinderen van Mijns en Marritje:


1 Wijntje van Breemen, geboren omstreeks 1884 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Volgt 177.
2 Petronella (Nel) van Breemen, geboren op zondag 15 november 1885 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
3 Gerrit van Breemen, geboren op vrijdag 29 juli 1887 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].. Volgt 178.
4 Wilhelmina Breemen, geboren omstreeks 1888 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmina is overleden omstreeks 1888 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer geen jaar oud.
5 Willem van Breemen, geboren op zondag 17 februari 1889 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Willem is overleden omstreeks 1890 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
6 Willem Breemen, geboren omstreeks 1891 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Willem is overleden omstreeks 1891 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer geen jaar oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
7 Willem van Breemen, geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland.


177 Wijntje van Breemen is geboren omstreeks 1884 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meijns (Mijns) van Breemen en Marritje Lanphen (zie 176). Wijntje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op dinsdag 29 juli 1913 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Elbert ter Weijde, ongeveer 29 jaar oud. Elbert is geboren omstreeks 1884 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen ter Weijde en Marritje Breed.
Beroep:
arbeider [bron: Wie Was Wie]


178 Gerrit van Breemen is geboren op vrijdag 29 juli 1887 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. zoon van Meijns (Mijns) van Breemen en Marritje Lanphen (zie 176).
Beroep:
hovenier [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].

Gerrit trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1924 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland met Johanna Wilhelmina Snel, ongeveer 36 jaar oud.
Johanna is geboren op woensdag 24 oktober 1888 in Den Helder, Noord-Holland, Nederland dochter van
Reinier Snel en Adriana Hendrika de Kort. Johanna is overleden op maandag 29 december 1947 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 59 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 2 januari 1948 te Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Zij trouwde voorheen op zaterdag 3 mei 1913 in -s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 550.083; Inv. 1580; akte Nr. 53 // Brabants Historisch Informatie Centrum] met Wilhelmus Christianus Janssen (geb. omstreeks 1885).

Kinderen van Gerrit en Johanna:

1 Meijns van Breemen, geboren omstreeks 1925 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.
2 Reiniera van Breemen, geboren op zaterdag 29 mei 1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland Volgt 179.
3 Marius van Breemen, geboren omstreeks 1927 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.

179 Reiniera van Breemen is geboren op zaterdag 29 mei 1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland dochter van Gerrit van Breemen en Johanna Wilhelmina Snel (zie 178). Reiniera is overleden op zondag 28 juli 1996 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud. Reiniera trouwde [bron: gen. de_sain // als ouder van gehuwd kind] met Nicolaas Wilhelmus Johannes (Nico) Post. Nico is geboren op dinsdag 1 februari 1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland zoon van Hubertus Antonius Post en Cornelia Jenster.

Kinderen van Reiniera en Nico:
genealogische gegevens kinderen afgeschermd. (hierdoor worden de nrs. 180 t/m 184 van dit parenteel niet weergegeven).


185 Petrus van Breemen is geboren omstreeks 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem van Breemen en Petronella Calis (zie 174). Petrus is overleden omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 52 jaar oud.
Beroep:
arbeider / koopman [bron: Wie Was Wie]

Petrus:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 25 april 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Kippersluis, ongeveer 22 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. (door ovelijden echtgenote circa 1891 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Petrus van Breemen 1892)].
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Wilhelmina: Voogd van de bruid Cornelis Kippersluis; toeziend voogd van den bruid Jan kippersluis
Wilhelmina is geboren omstreeks 1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van
Jan Kippersluis en Wilhelmina de Gooijer. Wilhelmina is overleden omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland , ongeveer 24 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op maandag 25 april 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Joanna Majoor, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overliijden echtgenoot circa 1918 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Joanna Majoor 1919]. Joanna is geboren omstreeks 1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Gerritzoon (Jan) Majoor en Wilhelmina (Willemtje) Hanou. Zij trouwde later op donderdag 9 oktober 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 116 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Overman (geb. omstreeks 1868).

Kinderen van Petrus en Wilhelmina:

1 Johannes van Breemen, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 186.
2 Petronella van Breemen, geboren omstreeks 1891 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families]. Petronella is overleden omstreeks 1891 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer geen jaar oud [bron: Genealogie Hilversumse en Gooische Families].
3 Wilhelmus van Breemen, geboren omstreeks 1891 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmus is overleden omstreeks 1891 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer geen jaar oud.

Kinderen van Petrus en Joanna:

1 Petronella Wilhelmina van Breemen, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 187.
2 Wilhelmina Gerarda van Breemen, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 188.
3 Johannes Wilhelmus van Breemen, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 189.

186 Johannes van Breemen is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus van Breemen en Wilhelmina Kippersluis (zie 185).
Beroep:
marinier [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 21 september 1916 in Velsen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.127; akte Nr. 144 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Visser, ongeveer 23 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1893 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Visser en Maartje Blok.

187 Petronella Wilhelmina van Breemen is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus van Breemen en Joanna Majoor (zie 185). Petronella trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 21 september 1920 in Medemblik, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 76; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Otto Hubertus Knötschke, ongeveer 27 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1893 in Maastricht, Limburg, Nederland, zoon van Carl August Rudolph Knötschke en Helena Adriaanse.
Beroep:
boekhouder [bron: Wie Was Wie]


188 Wilhelmina Gerarda van Breemen is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus van Breemen en Joanna Majoor (zie 185). Wilhelmina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 24 november 1920 in Medenblik, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 76; akte Nr.24 // Noord-Hollands Archief] met Johan Wilhelmus Kersten, ongeveer 27 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1893 in Wijchen, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes Wilhelmus Kersten en Anna Catharina Ebben.
Beroep:
postbesteller [bron: Wie Was Wie]


189 Johannes Wilhelmus van Breemen is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus van Breemen en Joanna Majoor (zie 185).
Beroep:
schoenmaker [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 5 november 1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 253 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Klasina Rijn, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1897 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andries Rijn en Johanna Kok.

190 Lambertus van Breemen is geboren op maandag 24 september 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem van Breemen en Petronella Calis (zie 174). Lambertus is overleden op vrijdag 12 augustus 1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud.
Beroep:
cacaobewerker [bron: Geneanet // stamboom vanberass]

Lambertus trouwde, 33 jaar oud, op maandag 23 april 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Schouten, ongeveer 29 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schouten en Geertruij Westhof. Geertruida is overleden. Zij trouwde voorheen op maandag 8 oktober 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Henri Franciscus Maria Waltmann (1871-1899). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1899 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Geertuida Schouten 1900].
Notitie bij Geertruida: Wie Was Wie // Na haar huwelijk met H.M.F. Waltman waarvan 2 kinderen trouwde Geertruida met Lambertus van Breemen bij welk huwelijk zij ook nog eens acht kinderen het leven gaf.

Kinderen van Lambertus en Geertruida:

1 Pertonella Geertruida van Breemen, geboren omstreeks 1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass]. Pertonella is overleden omstreeks 1983, ongeveer 82 jaar oud.
2 Wilhelmina Johanna van Breemen, geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].
3 Wilhelmus Gerardus van Breemen, geboren omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass]. Wilhelmus is overleden omstreeks 1972, ongeveer 68 jaar oud.
4 Aleida Christina Gerarda van Breemen, geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass]. Aleida is overleden omstreeks 1990, ongeveer 85 jaar oud.
5 Lamberta Geertruida van Breemen, geboren omstreeks 1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].
6 Maria Wilhelmina Petronella van Breemen, geboren omstreeks 1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].
7 Gerardus Lambertus van Breemen, geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].
8 Johanna van Breemen, geboren omstreeks 1912 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom vanberass].

191 Gerritje van Breemen is geboren omstreeks 1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland dochter van Cornelis van Breemen en Oeda Pieterse (Oetje) van der Dussen (zie 122). Gerritje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 13 december 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 35 // Noord-Hollands Archief] met Jan Pietersz. Prinssen, ongeveer 63 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1785 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. huw.akte], zoon van Pieter Gerritse Prinssen en Maria Jans (Mietje) Zieltjens. Hij trouwde voorheen op woensdag 6 februari 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje van Zanden (geb. omstreeks 1789).
Beroep:

Landbouwer [bron: Wie Was Wie]


192 Toon Gerritse van Breemen is geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Gijsberts van den Breemert en Emmetje Everts van Aken. Hij is gedoopt op zaterdag 22 december 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Toon trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Bus, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Bus en Teuntje Janzen (Teuntje) Banis.

193 Gerrit van den Breemert is geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Gijsberts van den Breemert en Emmetje Everts van Aken (zie 56). Hij is gedoopt op vrijdag 5 januari 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Gerrit trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op woensdag 7 juni 1826 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; INv. 218; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Ida Kuijer, ongeveer 24 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1802 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Willem Kuijer en Evertje Luerman. Zij is gedoopt op vrijdag 7 mei 1802 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (RK).

Kinderen van Gerrit en Ida:

1 Kornelis van den Breemert, geboren in 1835 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 194.
2 Gerrit van den Breemert, geboren omstreeks 1837 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 195.
3 Evert van den Breemert, geboren omstreeks 1842 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 196.
4 Emmetje van den Breemer, geboren omstreeks 1846 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 197.

194 Kornelis van den Breemert is geboren in 1835 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit van den Breemert en Ida Kuijer (zie 193). Kornelis trouwde, 48 jaar oud, op dinsdag 17 april 1883 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Catharina Reijners, ongeveer 40 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1843 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Petrus Joannes Reijners en Aleijda Bernadina Francisca Hendriks. Catharina is overleden op zaterdag 8 februari 1908 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 65 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1908 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T463; I401; N6 // Het Utrechts Archief].

195 Gerrit van den Breemert is geboren omstreeks 1837 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit van den Breemert en Ida Kuijer (zie 193).Gerrit trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 18 oktober 1865 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.alkte T 481; Inv. 835; akte Nr. 10 // Het utrechts Archief] met Annetje Steenhof, ongeveer 28 jaar oud. Annetje is geboren omstreeks 1837 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Steenhof en Anna van den Berg.

196 Evert van den Breemert is geboren omstreeks 1842 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit van den Breemert en Ida Kuijer (zie 193). Evert trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op woensdag 20 mei 1874 in Hoogland, Ameersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 846; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Aaltje Veldhuizen, ongeveer 44 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1830 in Hoogland, Ameersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Tijmen Veldhuizen en Neeltje van Lokhorst.

197 Emmetje van den Breemer is geboren omstreeks 1846 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit van den Breemert en Ida Kuijer (zie 193). Emmetje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op dinsdag 2 mei 1876 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481, Inv. 218; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Thijmen Westhof, ongeveer 26 jaar oud. Thijmen is geboren omstreeks 1850 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Westhof en Geertruij van Doorn.
Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Emmetje en Thijmen:


1 Gerrit Westhof, geboren op vrijdag 19 juli 1872 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 198.
2 Ida Westhof, geboren omstreeks 1879 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 199.
3 Johanna Westhof, geboren omstreeks 1881 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 200.


198 Gerrit Westhof is geboren op vrijdag 19 juli 1872 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Thijmen Westhof en Emmetje van den Breemert (zie 197).
Beroep:
arbeider [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 18 oktober 1905 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Bus, ongeveer 22 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Bus en Rijkje Bouwman.

199 Ida Westhof is geboren omstreeks 1879 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Thijmen Westhof en Emmetje van den Breemert (zie 197). Ida trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 22 juli 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Jacobus Ruizendaal, 22 jaar oud. Adrianus is geboren op zondag 10 oktober 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus (Jaap van Aart) Ruizendaal en Lammertje Krijnen. Adrianus is overleden op zaterdag 23 juli 1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 26 juli 1938 te Bussum, Noord-Holland, Nederland (oude RK-kerkhof). Hij trouwde later op woensdag 24 januari 1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Krijnen (geb. omstreeks 1879).
Notitie bij Adrianus: gen. Ruijzendaal // rooie Arie van de Driestweg
Beroep:
arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kind van Ida en Adrianus:

1 NN Ruizendaal, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 13 december 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Ruizendaal].

200 Johanna Westhof is geboren omstreeks 1881 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Thijmen Westhof en Emmetje van den Breemert (zie 197). Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 30 januari 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Zwibertus Brand, ongeveer 28 jaar oud. Zwibertus is geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Brand en Gerharda (Gerritje) Schouten.
Beroep:
werkman [bron: Wie Was Wie]201 Anna van den Breemert is geboren op woensdag 16 november 1796 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Gijsberts van den Breemert en Emmetje Everts van Aken (zie 156).
Beroep:
spinster [bron: Wie Was Wie]

Anna trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1824 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Jan Koster, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1801 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Koster en Marretje Bouwman.
Beroep:
wever [bron: Wie Was Wie]


Kind van Anna en Jan:

1 Gerrit Koster, geboren op woensdag 24 maart 1824 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 202.

202 Gerrit Koster is geboren op woensdag 24 maart 1824 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Koster en Anna van den Breemert (zie 201).Hij is gedoopt op woensdag 24 maart 1824 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK).
Beroep:
wever [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 7 mei 1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje Veen, 32 jaar oud. Klaasje is geboren op maandag 28 februari 1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Goossen Veen en Jannetje Fokker.
Beroep:
spinster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Gerrit en Klaasje:


1 Gijsbert Koster, geboren omstreeks 1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 203.
2 Jacoba Koster, geboren omstreeks 1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 204.
3 Jannetje Koster, geboren omstreeks 1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 210.
4 Wilhelmina Koster, geboren omstreeks 1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 212.

203 Gijsbert Koster is geboren omstreeks 1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Koster en Klaasje Veen (zie 202).
Beroep:
werkman [bron: Wie Was Wie]

Gijsbert trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op dinsdag 30 augustus 1887 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 173; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Jansje Calis, ongeveer 25 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1862 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Calis en Fuisje de Wit.

204 Jacoba Koster is geboren omstreeks 1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Koster en Klaasje Veen (zie 202).
Beroep:
winkelierster [bron: Wie Was Wie]

Jacoba trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 4 augustus 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Wiegers, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Hendrik Wiegers en Grietje de Leeuw.

Kinderen van Jacoba en Hendrik:

1 Johannis Wiegers, geboren omstreeks 1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 205.
2 Grietje Wiegers, geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 206.
3 Gerritje Wiegers, geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 207.
4 Cornelia Wiegers, geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 208.
5 Johanna Wiegers, geboren omstreeks 1899 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 209.

205 Johannis Wiegers is geboren omstreeks 1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Wiegers en Jacoba Koster (zie 204).
Beroep:
brievenbesteller [bron: Wie Was Wie]

Johannis trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 2 mei 1917 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte. Nr 11 // Noord-Hollands Archief] met Antonetta van de Water, ongeveer 29 jaar oud. Antonetta is geboren omstreeks 1888 in Vlijmen, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Migchiel van der Water en Maria van Engelen.
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]


206 Grietje Wiegers is geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Wiegers en Jacoba Koster (zie 204). Zij is gedoopt op donderdag 12 februari 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland (RK). Grietje is overleden op vrijdag 7 augustus 1964 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 73 jaar oud. Grietje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 8 oktober 1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Vos, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 22 juni 1888 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Vos en Jansje Wikkerman. Gerrit is overleden op maandag 1 september 1969 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud.
Beroep:
metselaar [bron: Wie Was Wie]


207 Gerritje Wiegers is geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Wiegers en Jacoba Koster (zie 204).
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Gerritje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 27 juli 1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Martinus Franciscus Nicolaas Zeegers, ongeveer 26 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1894 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Zeegers en Hendrina Puijk.
Beroep:
tuinman [bron: Wie Was Wie]


208 Cornelia Wiegers is geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Wiegers en Jacoba Koster (zie 204).
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Cornelia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 11 juli 1917 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Maas, ongeveer 23 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Maas en Alida Dittmer.
Beroep:
diamantbewerker [bron: Wie Was Wie]


209 Johanna Wiegers is geboren omstreeks 1899 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Wiegers en Jacoba Koster (zie 204). Johanna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op woensdag 4 juni 1919 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Johannes Antonius van Lubeek, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Cornelis:
voogd van de bruid: Johannis Wiegers; toeziend voogd van de bruid: Clazina Wiegers.
Cornelis is geboren omstreeks 1899 in Dreumel, Gelderland, Nederland, zoon van
Leonardus Cornelis van Lubeek en Helena Cathaina Johanna Aleida Weijn.
Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]


210 Jannetje Koster is geboren omstreeks 1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Koster en Klaasje Veen (zie 202). Jannetje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 9 september 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Karel Cornelis Grob, ongeveer 22 jaar oud. Karel is geboren omstreeks 1868 in Ambt Almelo, Overijssel, Nederland, zoon van Mattheus Wilhelmus Grob en Grietje Koning.
Beroep:
linnenwever / tuinman [bron: Wie Was Wie]

Kind van Jannetje en Karel:

1 Matheus Wilhelmus Grob, geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 211.

211 Matheus Wilhelmus Grob is geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Karel Cornelis Grob en Jannetje Koster (zie 210).
Beroep:
tuinman [bron: Wie Was Wie]

Matheus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 11 september 1918 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Achief] met Anna Bouwman, ongeveer 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Bouwman en Meinsje Smit.

212 Wilhelmina Koster is geboren omstreeks 1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Koster en Klaasje Veen (zie 202). Wilhelmina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 7 augustus 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte nr. 9 / Noord-Hollands Archief] met Johannes Willard, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steven Willard en Aaltje Bus.
Beroep:fabrikant [bron: Wie Was Wie]


213 Peter Cornelisse van den Breemer is geboren omstreeks 1716 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline], zoon van Cornelis Willemse van den Breemert en Teunisje Meinse Hilhorst (zie 4). Hij is gedoopt op dinsdag 8 september 1716 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie-online]. Peter is overleden op woensdag 24 december 1760 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 44 jaar oud [bron: Genealogieonline]. Peter trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1744 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline] met Catharina Schouten, ongeveer 23 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1721 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gijsbert Schouten en Jannetje van Isselt. Zij is gedoopt op zaterdag 3 mei 1721 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Catharina is overleden op zondag 16 juli 1786 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Catharina:
Gezin Catharina Schouten
Getrouwd met Peter van den Breemer op 20 oktober 1744 te Soest (Utrecht). Zij zijn op 2 oktober 1744 te Soest (Utrecht) in ondertrouw gegaan.
Beroep: boerin [bron: genealogieonline]

Kinderen van Peter en Catharina:

1 Willem Peterse van den Breemer. Volgt 214.
2 Gijsbertus van den Breemer, geboren omstreeks 1745 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Volgt 221.
3 Joanna van den Breemer, geboren omstreeks 1748 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Volgt 222.
4 Anna van den Breemer, geboren omstreeks 1749 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Zij is gedoopt op woensdag 15 oktober 1749 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Anna is overleden omstreeks 1750 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: Genealogieonline].
5 Anna van den Breemer, geboren omstreeks 1750 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Zij is gedoopt op vrijdag 16 oktober 1750 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Anna is overleden omstreeks 1775 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 25 jaar oud [bron: Genealogieonline].
6 Cornelis Peterse van de Breemer, geboren op dinsdag 2 januari 1753 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Volgt 223.
7 Antonia (Teunisje) van de Breemert, geboren op dinsdag 28 juni 1757 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 239.

214 Willem Peterse van den Breemer, zoon van Peter Cornelisse van den Breemer en Catharina Schouten (zie 213).Willem trouwde op dinsdag 12 mei 1778 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline // huwekijk // Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Barbara Janse (Bartje) Schouten, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 24 april 1778 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogieonline]. Bartje is geboren omstreeks 1751 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline], dochter van Jan Schouten en Heintje Kok. Zij is gedoopt op vrijdag 26 november 1751 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Bartje is overleden op donderdag 22 april 1819 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: Genealogieonline].

Kinderen van Willem en Bartje:

1 Peter van den Breemer, geboren omstreeks 1780 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 215.
2 Joannes van den Breemer, geboren omstreeks 1780 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 216.
3 Joanna van den Breemer, geboren omstreeks 1783 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 217.
4 Henrica van den Breemer, geboren omstreeks 1791 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 220.

215 Peter van den Breemer is geboren omstreeks 1780 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Peterse van den Breemer en Barbara Janse (Bartje) Schouten (zie 214). Peter trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op donderdag 25 mei 1826 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 225; akte Nr.6 // Het Utrechts Archief] met Maria van Doorn, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1802 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem van Doorn en Geertruy Janse Sneijders.

216 Joannes van den Breemer is geboren omstreeks 1780 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Peterse van den Breemer en Barbara Janse (Bartje) Schouten (zie 214). Joannes is overleden op woensdag 29 juli 1829 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 49 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 29 juli 1829 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1168; N 27 // Het Utrechts Archief]. Joannes trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op dinsdag 31 juli 1821 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 266; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Helena Hak, ongeveer 42 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1779 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Hak en Hendrikje Focking. Zij is gedoopt op maandag 17 mei 1779 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Helena is overleden op maandag 1 november 1847 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 2 november 1847 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1168; N 60 // Het Utrechts Archief].
Notitie bij Helena: Wie Was Wie // verschil in geboortedatum bij terugberekening overlijdensdatum tussen Wie Was Wie en gen. VFulpen

217 Joanna van den Breemer is geboren omstreeks 1783 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem Peterse van den Breemer en Barbara Janse (Bartje) Schouten (zie 214). Joanna trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op zaterdag 29 januari 1820 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 266; akte Nr.1 // Het Utrechts Archief] met Arie Boomhouwer, ongeveer 42 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1778 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus Boomhouwer en Cornelia Kippersluis.

Kind van Joanna en Arie:

1 Jacobus (Kobus) Boomhouwer, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 218.

218 Jacobus (Kobus) Boomhouwer is geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Boomhouwer en Joanna van den Breemer (zie 217). Kobus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op woensdag 11 mei 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.aktie T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Zwaantje Brouwer, ongeveer 29 jaar oud. Zwaantje is geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Lammerse Brouwer en Hendrikje (Heintje) van Wulfen.

Kind van Kobus en Zwaantje:

1 Aart Boomhouwer, geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 219.

219 Aart Boomhouwer is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus (Kobus) Boomhouwer en Zwaantje Brouwer (zie 218).
Beroep:
landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Aart trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 15 november 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akt Nr. 81 // Noord-Hollands Archief] met Elizabeth Koelink, ongeveer 30 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Koelink en Evertje Heerschop.

220 Henrica van den Breemer is geboren omstreeks 1791 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem Peterse van den Breemer en Barbara Janse (Bartje) Schouten (zie 214). Henrica is overleden op zondag 2 augustus 1818 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 27 jaar oud. Henrica trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 8 juni 1815 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 266; N 14 // Het Utrechts Archief] met Joannes (Jan) Westerbeek, ongeveer 21 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1794 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // terugber. huw.akte], zoon van Ignatius Westerbeek en Hildergundis Jacobse (Hilletje) van Bethlehem. Hij is gedoopt op zaterdag 1 maart 1794 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: Google // kopie records]. Jan is overleden op woensdag 4 oktober 1826 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 32 jaar oud. Hij trouwde later op woensdag 24 november 1819 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 266; akte Nr. 16 // Het Utrechts Archief] met Antje Thoone Kok (geb. ±1784).

221 Gijsbertus van den Breemer is geboren omstreeks 1745 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline], zoon van Peter Cornelisse van den Breemer en Catharina Schouten (zie 213).Hij is gedoopt op maandag 14 juni 1745 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Gijsbertus is overleden op vrijdag 29 september 1809 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 64 jaar oud [bron: Genealogieonline]. Gijsbertus trouwde, ongeveer 10 jaar oud, op vrijdag 14 november 1755 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline] met Maria van Bethlehem, nadat zij op maandag 27 oktober 1755 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogieonline].

222 Joanna van den Breemer is geboren omstreeks 1748 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline], dochter van Peter Cornelisse van den Breemer en Catharina Schouten (zie 213). Zij is gedoopt op donderdag 30 mei 1748 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogieonline]. Joanna is overleden op zondag 14 december 1788 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud. Joanna begon een relatie met Jan Dijkman.

223 Cornelis Peterse van de Breemer is geboren op dinsdag 2 januari 1753 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline], zoon van Peter Cornelisse van den Breemer en Catharina Schouten (zie 213). Hij is gedoopt op dinsdag 2 januari 1753 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Cornelis is overleden op zaterdag 13 juni 1807 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud [bron: Genealogieonline]. Cornelis trouwde [bron: Wie Was Wie // als ouder op hw.akte kind] met Richarda Thoone (Rijkje) van Logtensteijn. Rijkje is geboren omstreeks 1756 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline], dochter van Anthonij van Logtensteijn en Anna de Beer. Zij is gedoopt op zaterdag 26 juni 1756 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Rijkje is overleden op zondag 17 januari 1819 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 63 jaar oud [bron: Genealogieonline].

Kinderen van Cornelis en Rijkje:


1 Petrus van den Breemer, geboren omstreeks 1789 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Hij is gedoopt op zondag 26 april 1789 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline]. Petrus is overleden omstreeks 1790 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: Genealogieonline].
2 Petrus (Peter) van den Breemert, geboren omstreeks 1791 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 224.
3 Everarda van den Breemer, geboren omstreeks 1795 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 235.

224 Petrus (Peter) van den Breemert is geboren omstreeks 1791 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Peterse van den Breemer en Richarda Thoone (Rijkje) van Logtensteijn (zie 223).Hij is gedoopt op zondag 30 januari 1791 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Peter is overleden op woensdag 11 november 1868 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 77 jaar oud [bron: gen. VFulpen].
Notitie bij Peter: alias; Klein Petertje
Beroep:
landbouwer [bron: gen. VFulpen]

Peter:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1820 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 266; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Margaretha van Logtensteijn, ongeveer 28 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1845 in Soest, pov.Utrecht, Nederland (door ovelijden echtgenote circa 1844 te Soest) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Petrus van den Breemert 1845]. Margaretha is geboren omstreeks 1792 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Wouter Thoone van Logtensteijn en Christina (Stijntje) Kok. Zij is gedoopt op donderdag 19 april 1792 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Margaretha is overleden omstreeks 1844 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Margaretha:
alias; Lugtensteijn
Beroep: boerin [bron: gen. VFulpen]

(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, op zondag 26 januari 1845 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 1 // het Utrechts Archief] met Jannetje van Logtensteijn, 46 jaar oud. Jannetje is geboren op zondag 25 maart 1798 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonie Thoone Logtensteijn en Maria Gerritze Hak.

Kinderen van Peter en Margaretha:


1 Cornelis van den Breemer, geboren op dinsdag 18 september 1821 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 225.
2 Wouter van den Breemer, geboren op zondag 11 mei 1823 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 226.
3 Johannes van den Breemer, geboren omstreeks 1830 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 227.
4 Rijkje van den Bremer, geboren omstreeks 1831 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 229.
5 Gerrit van den Bremer, geboren omstreeks 1833 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 230.


225 Cornelis van den Breemer is geboren op dinsdag 18 september 1821 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Peter) van den Breemer en Margaretha van Logtensteijn (zie 224).Cornelis is overleden op maandag 13 april 1885 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, 63 jaar oud [bron: gen. VFulpen].
Beroep: landbouwer [bron: gen. VFulpen]

Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 19 november 1853 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 17 // Het Utrechts Archief] met Gijsje Stalenhoef, ongeveer 31 jaar oud. Gijsje is geboren omstreeks 1822 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Stalenhoef en Jannetje Stalenhoef.

226 Wouter van den Breemer is geboren op zondag 11 mei 1823 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Peter) van den Breemer en Margaretha van Logtensteijn (zie 224). Wouter is overleden op donderdag 9 april 1885 in Baarn, pov.Utrecht, Nederland, 61 jaar oud. Wouter trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 20 november 1852 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Antje Hilhorst, ongeveer 25 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1827 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Graugericus (Geurt) Hilhorst en Wijmpje Stalenhoef.

227 Johannes van den Breemer is geboren omstreeks 1830 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Peter) van den Breemer en Margaretha van Logtensteijn (zie 224). Johannes is overleden omstreeks 1871 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 41 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1861 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Marretje Hilhorst, ongeveer 22 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1871 in Soest (door overlijden echtgenoot circa 1871 te Soest) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Marretje Hilhorst 1872]. Marretje is geboren omstreeks 1839 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Peterse Hilhorst en Jacoba (Jaapje) Stalenhoef. Marretje is overleden op zaterdag 6 april 1918 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 79 jaar oud. Zij trouwde later op zaterdag 27 januari 1872 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Johannes van "t Klooster (±1841-1910).

Kind van Johannes en Marretje:


1 Cornelis van den Bremer, geboren omstreeks 1870 in Soest, prov. Utrecht, Nederland.Volgt 228.

228 Cornelis van den Bremer is geboren omstreeks 1870 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Johannes van den Breemer en Marretje Hilhorst (zie 227). Cornelis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 26 september 1900 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 268; akte Nr. 25 // Het Utrechts Archief] met Antje van Roomen, ongeveer 43 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1857 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem van Roomen en Maria Hilhorst. Antje is overleden op donderdag 25 augustus 1927 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 26 augustus 1927 [bron: Wie Was Wie // o.akte T 463; Inv. 451; Nr. 128 // Het Utrechts Archief]. Zij trouwde voorheen op zaterdag 19 november 1881 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 267; akte Nr. 19 // Het Utrechts Archief] met Peter Kuijer (±1842-1898). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1899 in Soest (door overlijden echtgenoot circa 1899) [bron: Wie Was Wie (hertrouwen Antje Roomen 1900)].

229 Rijkje van den Bremer is geboren omstreeks 1831 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Petrus (Peter) van den Breemer en Margaretha van Logtensteijn (zie 224).

Rijkje:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1857 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 21 // Het Utrechts Archief] met Aart Wantenaar, ongeveer 23 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1857 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1866) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Rijkje Bremer 1867]. Aart is geboren omstreeks 1834 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Thomas Wantenaar en Hendrika Aartse van "t Klooster. Aart is overleden op dinsdag 25 september 1866 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 32 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1867 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Cornelis van "t Klooster, ongeveer 33 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1834 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Anthonie van "t Klooster en Bartha (Bartje) van den Hoeven.

230 Gerrit van den Bremer is geboren omstreeks 1833 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Peter) van den Breemer en Margaretha van Logtensteijn(zie 224). Gerrit trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 14 november 1863 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 15 // Het Utrechts Archief] met Maria Hilhorst, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1839 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Peterse Hilhorst en Jacoba (Jaapje) Stalenhoef.

Kind van Gerrit en Maria:

1 Petrus (Pater van Gart) van den Bremer, geboren op woensdag 8 maart 1865 in Hoogland, Utrecht, Nederland. Volgt 231.

231 Petrus (Pater van Gart) van den Bremer is geboren op woensdag 8 maart 1865 in Hoogland, Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit van den Breemer en Maria Hilhorst (zie 230). Pater van Gart is overleden op zaterdag 4 maart 1944 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 78 jaar oud.
Beroep:
kassier boerenleenbank [bron: Wie Was Wie // VFulpen]

Pater van Gart:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 30 april 1892 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T.481; Inv. 268; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Maria van Hofslot, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1868 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Adrianus (Arie) van Hofslot en Maria Wantenaar. Maria is overleden omstreeks 1916 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 48 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op vrijdag 18 januari 1918 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 254; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Petronella Geertruida (Nel / Nellemeu) van Hofslot, ongeveer 47 jaar oud. Nel (Nellemeu) is geboren omstreeks 1871 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Adrianus (Arie) van Hofslot en Maria Wantenaar. Nel (Nellemeu) is overleden op zaterdag 16 februari 1952 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 81 jaar oud.

Kinderen van Pater van Gart en Maria:

1 Maria van den Bremer, geboren op maandag 27 maart 1893 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 232.
2 Arie van den Bremer, geboren op woensdag 28 maart 1894 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 233.
3 Mina van den Bremer, geboren op donderdag 27 mei 1897 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FVulpen].
4 Cornelia van den Bremer, geboren op zaterdag 13 augustus 1898 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Genealogie Fulpen]. Volgt 234.
5 Gerardus van den Bremer, geboren op woensdag 4 januari 1899 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FVulpen]. Gerardus is overleden op donderdag 19 april 1962 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 63 jaar oud [bron: Genealogie Fulpen]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 19 april 1962 [bron: Genealogie Fulpen].
6 Antonia van den Bremer, geboren op vrijdag 21 november 1902 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FVulpen].
7 Cornelis van den Bremer, geboren op vrijdag 16 februari 1906 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FVulpen]. Cornelis is overleden op maandag 11 december 1967 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 61 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 december 1967 [bron: Genealogie Fulpen].
8 Johanna van den Bremer, geboren op dinsdag 18 augustus 1908 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FVulpen]. Johanna is overleden op vrijdag 17 augustus 1990 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Genealogie Fulpen].

232 Maria van den Bremer is geboren op maandag 27 maart 1893 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Petrus (Pater van Gart) van den Breemer en Maria van Hofslot (zie 231). Maria is overleden op zondag 29 augustus 1976 in Hoogland, Utrecht, Nederland, 83 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 8 juni 1920 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 256; akte Nr. 28 // Het Utrechts Archief] met Johannes Boersen, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1892 in Hoogland, Utrecht, Nederland, zoon van Willem Boersen en Geertje Elshof. Johannes is overleden op zaterdag 23 maart 1985 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 93 jaar oud.

233 Arie van den Bremer is geboren op woensdag 28 maart 1894 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Pater van Gart) van den Breemer en Maria van Hofslot (zie 231). Arie trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 1 februari 1921 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 240; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Maria Geertruida Hilhorst, 27 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 15 december 1893 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Hilhorst en Gijsbarta Kerkhof. Maria is overleden op vrijdag 16 september 1955 in Werkhoven, prov.Utrecht, Nederland, 61 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21 september 1955 te Soest, prov. Utrecht, Nederland.

234 Cornelia van den Bremer is geboren op zaterdag 13 augustus 1898 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Genealogie Fulpen], dochter van Petrus (Pater van Gart) van den Breemer en Maria van Hofslot (zie 231). Cornelia is overleden op vrijdag 9 maart 1984 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 85 jaar oud. Zij is begraven in 1984 te Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Genealogie Fulpen]. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 26 januari 1921 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 256; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Petrus Antonius (Peter van Piet v. Riek) Hilhorst, 25 jaar oud. Peter van Piet v. Riek is geboren op zondag 26 januari 1896 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Piet) Hilhorst en Johanna (Jannetje) van Hofslot. Peter van Piet v. Riek is overleden op woensdag 12 juni 1957 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 61 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 16 juli 1957 te Soest, prov. Utrecht, Nederland.
Beroep:
landbouwer / veehouder / wethouder [bron: gen. VFulpen]


235 Everarda van den Breemer is geboren omstreeks 1795 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Peterse van den Breemer en Richarda Thoone (Rijkje) van Logtensteijn (zie 224). Everarda trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1832 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Genealogieonline // als ouder van gehuwd kind] met Anthonie-Wouterse Logtensteijn, ongeveer 37 jaar oud. Anthonie-Wouterse is geboren omstreeks 1795, zoon van Wouter Thoone van Logtensteijn en Christina (Stijntje) Kok.

Kinderen van Everarda en Anthonie-Wouterse:


1 Gerritje van Logtensteyn, geboren op donderdag 30 oktober 1834 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.
2 Wihelmus van Logtensteijn, geboren op woensdag 2 augustus 1837 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 236.

236 Wihelmus van Logtensteijn is geboren op woensdag 2 augustus 1837 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Anthonie-Wouterse Logtensteijn en Everarda van den Breemer (zie 235). Wlhelmus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 21 november 1863 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481: Inv. 936; akte Nr.20 // Het Utrechts Archief] met Aaltje van "t Klooster, ongeveer 27 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1836 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Anthonie van "t Klooster en Bartha (Bartje) van den Hoeven.

Kinderen van Wlhelmus en Aaltje:

1 Anthonie Logtensteijn, geboren op woensdag 14 december 1864 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 15 december 1864 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 685; N 116 // Het Utrechts Archief].
2 Anthonius van Logtensteijn, geboren op maandag 5 februari 1866 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Volgt 237.
3 Barbara van Logtensteijn, geboren op zondag 14 juli 1867 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Volgt 238.
4 Evert van Logtensteijn, geboren op maandag 11 januari 1869 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 13 januari 1869 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 686; N 3 // Het Utrechts Archief]. Evert is overleden op donderdag 14 januari 1869 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 3 dagen oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14 januari 1869 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 1 // het Utrechts Archief].
5 Wilhelmus van Logtensteijn, geboren op donderdag 22 december 1870 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 23 december 1870 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 686; N 113 // Het Utrechts Archief].
6 Cornelis van Logtensteijn, geboren op donderdag 26 maart 1874 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27 maart 1874 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481: I 686; N 24 // Het Utrechts Archief].
7 Everardus van Logtensteijn, geboren op maandag 10 januari 1876 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10 januari 1876 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 86; N 5 // Het Utrechts Archief]. Everardus is overleden op dinsdag 18 januari 1876 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 8 dagen oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 19 januari 1876 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 5 // Het Utrechts Archief].
8 Everharda Logtensteijn, geboren op maandag 21 mei 1877 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 22 mei 1877 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 86; N 62 // Het Utrechts Archief].

237 Anthonius van Logtensteijn is geboren op maandag 5 februari 1866 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Wilhelmus van Logtensteijn en Aaltje van "t Klooster (zie 236). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 6 februari 1866 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 685; N 11 // Het Utrechts Archief]. Anthonius trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1906 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463 Inv. 503; akte Nr.15 // Het Utrechts Archief] met Elisabeth Schouten, ongeveer 33 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1873 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Schouten en Giepje Veldhuizen.

238 Barbara van Logtensteijn is geboren op zondag 14 juli 1867 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Wilhelmus van Logtensteijn en Aaltje van "t Klooster (zie 236). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 15 juli 1867 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 685; N 58 // Het Utrechts Archief]. Barbara trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16 november 1889 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 267; akte Nr.23 // Het Utrechts Archief] met Hendrik Kok, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barbara en Hendrik:
erkennen kind Albertus
Hendrik is geboren omstreeks 1859 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van
Willem Kok en Jannetje Evers.

Kind van Barbara en Hendrik:

1 Albertus Kok, geboren op zaterdag 13 februari 1886 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: erk. bij huw.ouders].

239 Antonia (Teunisje) van de Breemert is geboren op dinsdag 28 juni 1757 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Peter Cornelisse van den Breemer en Catharina Schouten (zie 213). Teunisje is overleden op maandag 24 september 1827 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 70 jaar oud. Teunisje trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 8 januari 1782 in De Vuursche, Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Evert Timmer] met Aalbert Steenkamer, ongeveer 37 jaar oud. Aalbert is geboren omstreeks 1745 [bron: GeneaNet // Evert Timmer]. Aalbert is overleden op donderdag 19 april 1838 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 93 jaar oud [bron: GeneaNet // Evert Timmer].

Kinderen van Teunisje en Aalbert:

1 Maria Steenkamer, geboren omstreeks 1787 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 240.
2 Catharina (Trijntje) Steenkamer, geboren omstreeks 1790 in De Vuursche, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 252.
3 Teunisje Steenkamer, geboren omstreeks 1793 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 259.

240 Maria Steenkamer is geboren omstreeks 1787 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aalbert Steenkamer en Antonia (Teunisje) van de Breemert (zie 239). Maria is overleden op zondag 20 mei 1827 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud. Maria trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 19 mei 1814 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 201; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Arnoldus (Aart) Kuijer, 26 jaar oud. Aart is geboren op donderdag 6 september 1787 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Antonius Petersz (Teunis) Kuijer en Margarita Aartse (Grietje) Mol. Aart is overleden op vrijdag 12 november 1875 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 88 jaar oud.

Kinderen van Maria en Aart:

1 Margaretha (Grietje) Kuijer, geboren omstreeks 1817 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland.Volgt 241.
2 Teunisje Kuijer, geboren op donderdag 20 februari 1823 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: GeWie Was Wie // geb.akte gem. Hoogland, prov.Utrecht, Nederland]. Volgt 244.
3 Jacoba Aartse Kuijer, geboren op maandag 14 januari 1828 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Hoogland-Amersfoort, prov. Utrecht Nederland]. Volgt 245.

241 Margaretha (Grietje) Kuijer is geboren omstreeks 1817 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Arnoldus (Aart) Kuijer en Maria Steenkamer (zie 240). Grietje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 28 april 1841 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 844; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Gerbrand van 't Klooster, ongeveer 25 jaar oud. Gerbrand is geboren omstreeks 1816 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerbrand van t Klooster en Teunisje van Roomen.

Kind van Grietje en Gerbrand:

1 Antje van 't Klooster, geboren omstreeks 1850 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 242.

242 Antje van 't Klooster is geboren omstreeks 1850 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerbrand van 't Klooster en Margaretha (Grietje) Kuijer (zie 241). Antje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op donderdag 14 februari 1884 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 225; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Antonie van den Hoven, ongeveer 31 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1853 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van den Hoven en Margaretha (Grietje) Voskuijlen.

Kind van Antje en Antonie:

1 Margaretha van den Hoven, geboren omstreeks 1885 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 243.

243 Margaretha van den Hoven is geboren omstreeks 1885 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonie van den Hoven en Antje van 't Klooster (zie 242). Margaretha trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 20 augustus 1912 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 494; akt Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Johannes Everardus van den Hoven, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1884 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, zoon van Adrianus van den Hoven en Maria van de Grootevheen.

244 Teunisje Kuijer is geboren op donderdag 20 februari 1823 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Hoogland, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Arnoldus (Aart) Kuijer en Maria Steenkamer (zie 240).Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 22 maart 1823 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 38; N 15 // Het Utrechts Archief]. Teunisje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 30 april 1846 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 844; akte Nr.6 // Het Utrechts Archief] met Gijsbert Hilhorst, ongeveer 26 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1820 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Peter Janse Hilhorst en Petronella Stalenhoef.

245 Jacoba Aartse Kuijer is geboren op maandag 14 januari 1828 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Hoogland-Amersfoort, prov. Utrecht Nederland], dochter van Arnoldus (Aart) Kuijer en Maria Steenkamer (zie 240). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 15 januari 1828 [bron: Wie Was Wie // g.akte T 481; I 38; N 2 // Het Utrechts Archief]. Jacoba trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 7 mei 1851 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 845; akte Nr. 9 // Het utrechts Archief] met Jacob Gerritse de Boer, ongeveer 25 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1826 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Jacobse de Boer en Barbara Beukeboom.

Kinderen van Jacoba en Jacob:

1 Maria de Boer, geboren omstreeks 1852 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 246.
2 Grietje de Boer, geboren omstreeks 1854 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 247.
3 Antje Boer, geboren omstreeks 1856 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 249.
4 Nelletje Boer, geboren omstreeks 1857 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 250.

246 Maria de Boer is geboren omstreeks 1852 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Gerritse de Boer en Jacoba Aartse Kuijer (zie 245). Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 3 juli 1877 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Jakobus Bieshaar, ongeveer 38 jaar oud. Jakobus is geboren omstreeks 1839 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Wilhelmus (Willem) Bieshaar en Joanna (Jannetje) Hogeboom.

247 Grietje de Boer is geboren omstreeks 1854 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Gerritse de Boer en Jacoba Aartse Kuijer (zie 245). Grietje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 1 mei 1879 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van der Manden, ongeveer 35 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1844 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Egbertus van der Manden en Clasina Oosterom.
Notitie bij Cornelis: Wie Was Wie // Cornelis van der Manden was in 1879 weduwnaar van Maria van Diest
Beroep:
koetsier / Veehouder [bron: Wie Was Wie]

Kind van Grietje en Cornelis:

1 Gerardus Adrianus van der Manden, geboren omstreeks 1884 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 248.

248 Gerardus Adrianus van der Manden is geboren omstreeks 1884 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van der Manden en Grietje de Boer (zie 247).
Beroep:
tuinman [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 25 mei 1910 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Westerweel, ongeveer 28 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lieven Westerweel en Elisabeth de Vries.
Beroep:
diensbode [ bron: Wie Was Wie]


249 Antje Boer is geboren omstreeks 1856 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Gerritse de Boer en Jacoba Aartse Kuijer (zie 245). Antje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 26 april 1882 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Theodorus Jakobus Bernse, ongeveer 50 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1832 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Warnardus Bernse en Marretje van Nes.

250 Nelletje Boer is geboren omstreeks 1857 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Gerritse de Boer en Jacoba Aartse Kuijer (zie 245).Nelletje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 24 oktober 1883 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Petrus Nicolaas Spruijt, ongeveer 25 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1858 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Spruijt en Alida (Aaltje) Borst.

Kind van Nelletje en Petrus:

1 Maria Jacoba Spruijt, geboren omstreeks 1899 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 251.

251 Maria Jacoba Spruijt is geboren omstreeks 1899 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Nicolaas Spruijt en Nelletje Boer (zie 250). Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op dinsdag 18 mei 1920 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Martinus Stephanus Pronk, ongeveer 35 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1885 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Elbertus Pronk en Johanna Helsloot.

252 Catharina (Trijntje) Steenkamer is geboren omstreeks 1790 in De Vuursche, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aalbert Steenkamer en Antonia (Teunisje) van de Breemert (zie 239). Zij is gedoopt op zaterdag 16 oktober 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (RK). Trijntje is overleden op zaterdag 7 maart 1840 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 50 jaar oud. Trijntje trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op donderdag 22 oktober 1829 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 834; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Rijk van Eijden, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op zondag 11 oktober 1829 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. FVulpen]. Rijk is geboren omstreeks 1798 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Teunis Rijksz van Eijden en Heintje Reijnierse. Hij is gedoopt op zondag 2 september 1798 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

Kinderen van Trijntje en Rijk:

1 Anthonia (Teunisje) van Eijden, geboren omstreeks 1831 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 253.
2 Hendrica (Heintje) van Eijden, geboren omstreeks 1832 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 255.

253 Anthonia (Teunisje) van Eijden is geboren omstreeks 1831 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Rijk van Eijden en Catharina (Trijntje) Steenkamer (zie 252).Teunisje is overleden op maandag 6 mei 1907 in Hoogland, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 76 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 7 mei 1907 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T463 I406; N23 // Het Utrechts Archief]. Teunisje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 24-01-1861 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 869; akt Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Aalbert Kleinhoven. Aalbert is geboren omstreeks 1823 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Geurt Kleinhoven en Agnieta van Asch.

Kind van Teunisje en Aalbert:

1 Angenita Kleinhoven, geboren omstreeks 1864 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 254.

254 Angenita Kleinhoven is geboren omstreeks 1864 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aalbert Kleinhoven en Anthonia (Teunisje) van Eijden (zie 253). Angenita trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 19 mei 1886 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 225; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Dirk Voskuilen, ongeveer 22 jaar oud. Zie 257 voor persoonsgegevens van Dirk.

255 Hendrica (Heintje) van Eijden is geboren omstreeks 1832 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Rijk van Eijden en Catharina (Trijntje) Steenkamer (zie 252). Heintje trouwde, ongeveer 26 jaar oud op 27-01-1858 in Hoogland, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 845; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Hendrik Voskuilen. Hendrik is geboren omstreeks 1832 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Dirk Johannes Voskuilen en Gerretje van de Hoef.

Kinderen van Heintje en Hendrik:

1 Rijk Voskuilen, geboren omstreeks 1862 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 256.
2 Dirk Voskuilen, geboren omstreeks 1864 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 257.
3 Hendrik Voskuilen, geboren omstreeks 1867 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 258.

256 Rijk Voskuilen is geboren omstreeks 1862 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Voskuilen en Hendrica (Heintje) van Eijden (zie 255). Rijk trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 18 november 1891 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 226; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Gijsbertje Botterblom, ongeveer 27 jaar oud. Gijsbertje is geboren omstreeks 1864 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Botterblom en Gerritje Schoonderbeek.

257 Dirk Voskuilen is geboren omstreeks 1864 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Voskuilen en Hendrica (Heintje) van Eijden (zie 255). Dirk trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 19 mei 1886 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 225; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Angenita Kleinhoven, ongeveer 22 jaar oud. Zie 254 voor persoonsgegevens van Angenita.

258 Hendrik Voskuilen is geboren omstreeks 1867 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Voskuilen en Hendrica (Heintje) van Eijden (zie 255). Hendrik trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 11 november 1896 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 226; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Johanna van Hees, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1873 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Franciscus van Hees en Johanna van Klooster.

259 Teunisje Steenkamer is geboren omstreeks 1793 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aalbert Steenkamer en Antonia (Teunisje) van de Breemert (zie 239). Teunisje is overleden op woensdag 6 september 1871 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 7 september 1871 [bron: Wie Was Wie //overl.akte T 481; I 1172; N 19 // Het Utrechts Archief]. Teunisje trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zondag 13 november 1831 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr.8 // Het Utrechts Archief] met Cornelis Dijkman, ongeveer 27 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Peter Machielsz Dijkmans en Willemijntjen Gijsbertze Schimmel. Cornelis is overleden op zondag 23 april 1882 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 24 april 1882 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1172; N 4 // het Utrechts Archief].

Kinderen van Teunisje en Cornelis:

1 Mijntje Dijkman, geboren omstreeks 1832 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. overl.akte (bijna 2-jaar)]. Mijntje is overleden op vrijdag 19 september 1834 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 2 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 20 september 1834 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 11171; N 12 // Het Utrechts Archief].
2 Peter Dijkman, geboren op maandag 29 juni 1835 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Stoutenburg, leuden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30 juni 1835 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, 687; N 10 // Het Utrechts Archief]. Peter is overleden op vrijdag 11 september 1868 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 33 jaar oud [bron: Wie Was Wie overl.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 12 september 1868 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1172; N 17 // Het Utrechts Archief].
3 Aalbert Dijkman, geboren op zaterdag 25 maart 1837 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland. Volgt 260.
4 Teunisje Dijkman, geboren op zondag 5 januari 1840 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Stoutenburg, leuden, prov.Utrecht, Nederland]. Volgt 263.
5 Willemijntje Dijkman, geboren op dinsdag 26 januari 1841 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Stoutenburg, leuden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 28 november 1841 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 687; N 14 // Het Utrechts Archief].
6 Anna Dijkman, geboren op zaterdag 31 augustus 1844 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Stoutenburg, leuden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 31 augustus 1844 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 687; N 11 // Het Utrechts Archief].

260 Aalbert Dijkman is geboren op zaterdag 25 maart 1837 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Dijkman en Teunisje Steenkamer (zie 259). Aalbert is overleden op zaterdag 12 maart 1910 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud. Aalbert trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18 januari 1866 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 835; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Aaltje Bieshaar, ongeveer 34 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1832 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Wilhelmus (Willem) Bieshaar en Joanna (Jannetje) Hogeboom.

Kinderen van Aalbert en Aaltje:

1 Johanna Dijkman, geboren omstreeks 1869 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 261.
2 Cornelis Petrus Dijkman, geboren omstreeks 1873 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 262.

261 Johanna Dijkman is geboren omstreeks 1869 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Aalbert Dijkman en Aaltje Bieshaar (zie 260). Johanna trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op zondag 20 april 1902 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Jacobus Post, ongeveer 29 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Post en Anna Petronella (Anna) van Dijk. Jacobus is overleden op maandag 28 juni 1909 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 juni 1909 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 401; N 11 // Het Utrechts Archief].

262 Cornelis Petrus Dijkman is geboren omstreeks 1873 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Aalbert Dijkman en Aaltje Bieshaar (zie 260). Cornelis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 8 oktober 1901 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Geertje van Wijk, ongeveer 32 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1869 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Izak van Wijk en Rijkje Rokebrand.

263 Teunisje Dijkman is geboren op zondag 5 januari 1840 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Stoutenburg, leuden, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Cornelis Dijkman en Teunisje Steenkamer (zie 259). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 januari 1840 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 687; N 2 // Het Utrechts Archief]. Teunisje trouwde, 46 jaar oud, op donderdag 2 september 1886 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 940; akte Nr.3 // Het Utrechts Archief] met Lambertus Voskuijlen, ongeveer 43 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1843 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Aalbert Voskuijlen en Evertje Koller.