Parenteel van Cornelis Willemsen

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn deze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma deze in circa, omstreeks of ongeveer.

Zo is het ook met trouwdata, van de persoon is de leeftijd bekend bij het in huwelijk treden, het geboortejaar verandert bij terrugberekening in circa, omstreeks of ongeveer.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het trouwen.

Maar veranderen of er komt een beroep bij in de loop der tijd. Ik volg dan altijd de bron op dat gegeven moment.Betreffende deze parenteel van Cornelis Willemsen volg ik om mijn beweringen te staven, de kwartierstaat in de familytree van Willem Dubelaar, deze kwartierstaat met probant geboren in 1999 was over alle takken der famililie, tot in het verre verleden uitgewerkt, behalve die van de moeder Willems vrouw) // en de kwartierstaat van Aalbertus van Moorst (12-01-1866 te Achterberg-gem.Stoutenburg) via FamilySearch met Aalbertus van Moorst als proband zoals deze in mijn genealogie-programma Aldfaer geregistreerd staan.


Bij Van Moorst wordt de fammilienaam in FamilySearch eigenlijk meegenomen terug de tijd in vanaf zoon Aalbertus van Moorst (1866) gehuwd met Adriana Huijskens (1864) naar ouders, grootouders enz., en verder vanaf Albert Hannesz (Van Moorst) (1750) gehuwd met Grietje Jacobissen (1757) 4e gen. tot aan de 1e vanaf Albert Hannisz (ook in FamilySearch), is de registratie voor de naam (Van Moorst) tussen haakjes weergegeven. Met de nodige aliassen.


Voor bewijs in dit parenteel voer ik de op dit parenteel betrekking hebbende records uit FamilySearch als lichtblauwe kopieën in


Deze naamgeving wordt in sommige genealogieën verklaart als afkomstig van een aantal boerderijen uit de omgeving van Leusden. (men bewijs a.h.w. op deze mannier de herkomst van de naam Van Moorst)


Het kan ook héél goed afkomstig zijn van "moer-horst": een zandig, bebost hoger liggend stukje land in veengrond of ander drassig gebied.


En geef hierbij ook nog verschillende kopieën uit FamilySearch en uit GenLias.


Verder heb ik alle roepnamen en ook de aliassen dun geschreven weergegeven.


De naam Van Moorst is als familienaam vanaf de proband ofwel de kwartierdrager mee-gekregen en gaat a.h.w. over in een alias als het tussen haakjes wordt weergegeven, m.a.w. als de zoon een Van Moorst is, zal zijn vader dat ook moeten zijn.


Een alias als familienaam wordt geschreven tussen haakjes met a.voor de naam bv. (a. Van Moorst). (eigenlijk zouden de aliassen achter de familienamen niet moeten worden weergegeven, maar het is in veel gevallen een makkelijke leidraad)


Hoewel naar mijn mening, bij roepnamen in records, vaak omgedraaid worden weergegeven. de doopnaam als roepnaam of andersom.


1 Cornelis Willemsen is geboren omstreeks 1550 [bron: GeneaNet // gen. Rien Reijnders]. Cornelis trouwde [bron: Geneanet // gen. Rien Reijnders // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.


Kind van Cornelis en NNdeNN:


1 Jan van Cornelissen, geboren omstreeks 1577 in Renswoude. Volgt 2.


2 Jan van Cornelissen is geboren omstreeks 1577 in Renswoude [bron: FamilySearch], zoon van Cornelis Willemsen (zie 1) en NNdeNN. Jan is overleden op 30-10-1654, ongeveer 77 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1605 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch] met Neeltgen Elbert Jordensdochter, ongeveer 20 jaar oud. Neeltgen is geboren omstreeks 1585 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch].


Kinderen van Jan en Neeltgen:


1 Cornelis Jansz van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1605 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 3.

2 Egbert Jansen van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1625 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland.


3 Cornelis Jansz van Ebbenhorst is geboren omstreeks 1605 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. familie De Koning], zoon van Jan van Cornelissen (zie 2) en Neeltgen Elbert Jordensdochter.

Notitie bij de geboorte van Cornelis: gen. familie De Koning // De familie De Koning is afkomstig uit Drieënhuizen, Lunteren

Van Spickhorst en Ebbenhorst zijn twee namen vantwee boerderijen in Renswoude

Cornelis is overleden op 11-04-1671, ongeveer 66 jaar oud [bron: FamilySearch]. Cornelis trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1625 [bron: FamilySearch // als ouder van gehuwd kind] met Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst, ongeveer 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1625 [bron: gen. familie De Koning]. Trijntje is geboren omstreeks 1605 [bron: gen. familie De Koning], dochter van Jacobsz Croes en NNdeNN. Trijntje is overleden.

Notitie bij Trijntje: Gen. W. Renes spreekt van Trijntje Gosens Wernard (Van Spickhorst)
CORNELIS JANSEN VAN EBBENHORST, volgens informatie van Hessel de Vries

geb. omstreeks 1605, ovl. na 11 april 1671.


Gehuwd voor de kerk omstreeks 1625 met Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst, geb. omstreeks 1605, dochter van Croes Jacobsz en NNdeNN.

Van Jos van Eijck is de volgende informatie ontvangen: Cornelis Jansen ontving in 1638 1/4 van de boerderij Spickhorst als man en voogd van Trijntje van Spickhorst. De boerderijen Spickhorst en Ebbenhorst zijn gelegen achter het kasteel Renswoude. Jos van Eijck schreef dat de boerderij Spickhorst al wordt genoemd in 1383; in 1714 vond de splitsing plaats tussen Groot en Klein Spickhorst. Na de dood van zijn vader is Cornelis Jansen op 30-10-1654 beleend met Ebbenhorst. Hij verkoopt Ebbenhorst op 11-04-1671 aan Wulfert Francken te Hoevelaken. In 1686 wordt ene Ares Willemsen van Romen beleend met Ebbenhorst.


Kinderen van Cornelis en Trijntje:


1 Willem Cornelisz de Koning (a. Van Spickhorst), geboren omstreeks 1625 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 4.

2 Jorden Cornelisz van Speeckhorst, geboren omstreeks 1630 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 5.

3 Aelbertie Cornelis van (a. Spikhorst), geboren omstreeks 1632 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 6.

4 Goose Cornelisz van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1639 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 193.

5 Jan Cornelisz van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1642 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. familie De Koning]. Hij is gedoopt op 13-01-1642 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. familie De Koning]. Jan is overleden omstreeks 1645 in (vóór 1657), ongeveer 3 jaar oud [bron: gen. van Spickhorst].

6 Jannetje Cornelissen (Jantje) van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1645 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 194.

7 Clara Cornelis van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1646. Volgt 198.

8 Aelbert Cornelissen van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1648 [bron: gen. van Spickhorst]. Hij is gedoopt op 29-10-1648 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst].

9 Jantje Cornelissen van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1654. Volgt 199.

10 Jan Cornelissen van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1657 [bron: gen. van Spickhorst]. Hij is gedoopt op 08-04-1657 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst].

11 Rijck Cornelissen Ebbenhorst, geboren omstreeks 1658. Volgt 200.

12 Willem Cornelissen van Ebbenhorst, geboren omstreeks 1660. Volgt 201.

13 Truijtgen Cornelis Ebbenhorst, geboren omstreeks 1662. Zij is gedoopt op 30-11-1662 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland.


4 Willem Cornelisz de Koning (a. Van Spickhorst) is geboren omstreeks 1625 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst.


Notitie bij Willem: WILLEM CORNELISZ VAN SPICKHORST, geb. omstreeks 1625, ondertr. voor de kerk te Renswoude in 1648 met GRIETGE ARIS THONISSE, geb. te Scherpenzeel omstreeks 1628, ovl. te Renswoude op 18 januari 1675. Volgens informatie van John van de Lustgraaf heet deze Willem Cornelisz van Spickhorst in informatie die hem ter beschikking staat WILLEM CORNELISSEN COMEN, geb. omstreeks 1600. Uit de toevoeging "comen" mogen we afleiden dat hij koopman van beroep was. Willem was diaken van de Hervormde kerk te Scherpenzeel in 1630. De data die Gijs van Bloemendaal en John van de Lustgraaf hieronder ten aanzien van deze Willem noemen, spreken elkaar tegen en zullen dus nader onderzocht moeten worden.


Willem ging in ondertrouw, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1648 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. familie De Koning] met Grietge Arisse (Grietje) Thonisse, ongeveer 20 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1628 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland. Grietje is overleden op 18-01-1675 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.


5 Jorden Cornelisz van Speeckhorst is geboren omstreeks 1630 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst. Jorden is overleden op 15-03-1691 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 61 jaar oud [bron: gen. van Spickhorst]. Jorden trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 07-03-1657 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Lijsje Timens. Lijsje is een dochter van Tijmen Jansen en Marrichje Hendricks. Lijsje is overleden op 14-04-1691 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland.


6 Aelbertie Cornelis (a.Van Spikhorst) is geboren omstreeks 1632 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar], dochter van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst. Aelbertie is overleden.

Notitie bij Aelbertie: vanaf Aalbertus van Moorst en Adriana Huijskens (de 9e generatie)

Ter vergelijking overgenomen uit de genealogie van de familie De Koning bekend bij de boerderij ’Spickhorst’ achter het kasteel Renswoude.

Uit het huwelijk van Cornelis Jansen en Trijntje Croesens zijn geboren:
1 Willem Cornelisz van Spickhorst, geb. rond 1625 (zie hierna);
2 Jorden Cornelisz van Speeckhorst, geb. rond 1630 en afkomstig uit Renswoude;

3 Aelbertie Cornelis (a.Van Spikhorst), geb. rond 1632 en afkomstig uit Renswoude; ondertr. op 22 oktober 1653 te Renswoude en daar voor de kerk gehuwd op 6 november 1653 met Jan Janssen, afkomstig uit Woudenberg;
4 Goose Cornelisz van Ebbenhorst, ged. te Renswoude op 15 september 1639;
5 Jan Cornelisz van Ebbenhorst, ged. te Renswoude op 13 februari 1642;
6 Jantje Cornelissen van Spijckhorst, geb. na 1645. (in latere records van Ebbenhorst)

FamilySearch
Aelbertie van Spickhorst
Sex: F
Event(s):
Birth: abt 1632
Renswoude,Utrecht,Neth.
Parents:
Father: Cornelis Jansen van Ebbenhorst
Mother: Trijntje Croesens van Spickhorst
Marriage(s):
Spouse: Jan Janssen (AFN: )
Marriage: 6 Nov 1653
Renswoude,Utrecht,Neth.

Ter vergelijking ook uit de gen. familie De Koning:
CORNELIS JANSEN VAN EBBENHORST, volgens informatie van Hessel de Vries geb. omstreeks 1605, ovl. na 11 april 1671 en geh. voor de kerk omstreeks 1625 met TRIJNTJE CROESENS VAN SPICKHORST, geb. omstreeks 1605, dochter van Croes Jacobsz.

Aelbertie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 06-11-1653 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar (oude versie) // als ouder van gehuwd kind] met Jan Janssen, nadat zij op 22-10-1653 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. familie De Koning]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-11-1653 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. familie De Koning]. Jan is geboren in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree van van Willem Dubelaar]. Jan is overleden.


Notitie bij Jan: FamilySearch // geeft alleen de ouders van de bruid weer dus niet van Jan Jansen
Jan Janssen
Sex: M
Event(s):
Birth:
Woudenberg,Utrecht,Neth.
Marriage(s):
Spouse: Aelbertie van Spickhorst (AFN: )
Marriage: 6 Nov 1653
Renswoude,Utrecht,Neth.


Kinderen van Aelbertie en Jan:


1 Lijsgen Jansz, geboren omstreeks 1654 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland.

2 Jan Jansz (Hannes) (a.Van Schaffelaar) (a.Van Moorst), geboren op 27-11-1656 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 7.


7 Jan Jansz (Hannes) (a. Van Schaffelaar) (a. Van Moorst) is geboren op 27-11-1656 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Jan Janssen en Aelbertie Cornelis (a.Van Spikhorst) (zie 6). Hannes is overleden. (vóór 18-03-1696) 39 jaar oud.


Notitie bij Hannes: Record uit FamilySearch:

Jan Jansz ,(van Moorst)
Birth: 27 Nov 1656 Renswoude, Netherlands
Father: Jan Jansen (geb. te Woudenberg) (dit zijn de oudste gegevens in mannelijke lijn van de familie Van Moorst)
Mother: Aelbertie Cornelis (van Spikhorst)
Spouse: Rijckje Sanders
Marriage: 17 Jan 1685/86 Renswoude, Netherlands


FamilySearch // Notatie bij huwelijk kan ook 1686 zijn geweest
Jan Jansz ,(van Moorst): Hier voor het eerst Van Moorst in de naam al zei het tussen haakjes
waarschijnlijk naar de buurtschap/plaats van die naam en dit was weer de naamgeving aan de boerderijen aldaar: "Groot Moorst" , "Middel Moorst", "Klein Moorst" en "Hut Moorst".


Hannes trouwde, 29 jaar oud, op 17-01-1685 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk // als ouder van gehuwd kind] met Rijckje Sanders, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hannes en Rijckje: huw.datum zie (na) overlijdensdatum echtgenoot 1e huwelijk

Rijckje is geboren omstreeks 1659 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Sander Gijsbertsen (a. Van Ravenhorst) (a. Van Lambalgen) 1620-1653 en Engeltje Gijsbertsen. (a. Van Achterberg) Engeltje is geboren in Achterberg en is overleden in Renswoude op 25-02-1690.

Rijckje is weduwe van Jan Fransze van Velthuizen (±1645-1685), met wie zij trouwde op 08-07-1677 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch / huwelijk /en als ouder van gehuwd kind].

Rijkje trouwde later op 18-03-1694 met Jan Petersz


Notitie bij Rijckje: FamilySearch


Rijckje Sanders (geen verwijzing naar ouders)
Sex: F
Event(s):
Death: Deceased
Rijckje Sanders
Birth:
About 1659 Renswoude, Utrecht, Netherlands
Spouse:
Jan Fransze Van Velthuizen
Birth:
About 1645 Renswoude, Utrecht, Netherlands

Marriage:
(1) - 08 JUL 1677 Renswoude, Utrecht, Netherlands

Kind uit eerste huwelijk van Rijckje:


1. Frans Jans Veldhuizen, Birth: About 1678 Renswoude, Utrecht, Netherlands
Notitie bij Frans Jans Veldhuizen,
Gen. vdgeer: Frans Jans Veldhuisen kent een nageslacht volgens Jan Vlastuin moet zijn:


Notitie bij Rijckje: FamilySearch // het huwelijks-jaar van het huwelijk met Jan Jansz: 1685 of 1686

Roepnaam: Hannis Alias: Van Schaffelaar / Van Moorst


Spouse: Jan Jansz ,(a.Van Moorst) Geb 27-11-1656 Renswoude, prov. Utrecht, Nederland
(2) Marriage: 17 Jan 1685/86 Renswoude, Netherlands


Kind uit het tweede huwelijk van Rijckje:


1 Jan Hanneszn (a. Van Moorst), geboren op 09-02-1686 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 8.


8 Jan Hanneszn (a. Van Moorst) is geboren op 09-02-1686 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // vandaar het voorbehoud van het huw.jaar 1685/1686 bij het huwelijk van zijn ouders], zoon van Jan Jansz (Hannes) (a. Van Schaffelaar) (a. Van Moorst) (zie 7) en Rijckje Sanders. Jan is overleden.


Notitie bij Jan: record uit FamilySearch:

Jan Hanneszn ,(van Moorst)
Birth: 9 Feb 1685/86 Renswoude, Netherlands
Father: Jan Jansz ,(van Moorst)
Mother: Rijckje Sanders
Spouse:
Jantje Jans
Marriage: 5 Dec 1706 Renswoude, Netherlands


Jan trouwde, 20 jaar oud, op 05-12-1706 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch] met Jantje Jans. Jantje is overleden.

Notitie bij Jantje: record uit FamilySearch:


Jantje Jans
Sex: F
Event(s):
Death: Deceased
Marriage(s):

Spouse: Jan Hanneszn ,(van Moorst) (AFN: )
Marriage: 5 Dec 1706
Renswoude, Netherlands


Kinderen van Jan en Jantje:


1 Jan Janzse (a.Van Moorst), geboren op 11-10-1708 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar].

2 Hannes Jansen (Hannis) (a.Van Weenen) (a.Van Moorst), geboren omstreeks 1711 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. [bron: Familytree van Willem Dubelaar].Volgt 9.

3 Gerrit Jansze (a.Van Moorst), geboren op 19-04-1714 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar].

4 Trijntje Jansze (a. Van Moorst), geboren op 19-04-1714 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar]. Trijntje is overleden in 10-1716, 2 jaar oud.


Invoegsel:Uit de genealogie van Ravenhorst


1. Jan Gijsbertsen van Ravenhorst, ged. Renswoude 13-11-1684, ov. Renswoude 16-02-1721,

tr. (1) Scherpenzeel 07-03-1708 Hendrickje Jans, ged. Scherpenzeel 29-07-1688, op Kleijn Schaick, ov. Renswoude 18-08-1709, dr. van Johannes (Jan) Cornelissen en Aeltje Woutersen,


tr.(2) Renswoude 30-11-1710 Aartje Dirks van Nieuw Amerongen/van Woudenberg

Lidm. Renswoude ca. 1708: Jan Gijsbertsz en Hendrickje Jans van Ravenhorst.

Lidm. reg. Renswoude 1722: Aartje Dirkze, op Ravenhorst.


Uit het 1e huw.:

1. Phijchje/Feitje Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 04-08-1709, tr. Leersum (otr. Amerongen) 28-03-1734 Lambert Dirksz Lagerweij, zn. van Dirck Lambertsz Lagerweij en Johanna Jansen Blotenburg


Uit het 2e huw.:

2. Hendrikje Jansen van Ravenhorst, ged. Renswoude 15-11-1711, begr. Lunteren 17-05-1777, tr. Renswoude 23-02-1742 Hannes Jansz, ged. Renswoude 14-06-1711, begr. Lunteren 25-02-1778, zn. van Jan Hannesz en Jannetje Jans


9 Hannes Jansz (Hannis) (a. Van Weenen) (a. Van Moorst) is geboren omstreeks 1711 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland ged. te Renswoude 14-06-1711 [bron: gen. Ravenhorst // FamilySearch // Family Tree Maker // Willem Dubelaar], zoon van Jan Hanneszn (a. Van Moorst) (zie 8) en Jannetje Jans. Hij is gedoopt op 14-06-1711 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: vereniging Oud Scherpenzeel // Ravenhorst]. Hannis is overleden omstreeks 1778 in Lunteren, Gelderland, Nederland, begraven te Lunteren op 25-02-1778 ongeveer 67 jaar oud [bron: vereniging Oud Scherpenzeel // Ravenhorst]. Hannis trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 23-02-1743 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // GeneaNet // Mary de Jong] met Hendrikje Jans van Ravenhorst, 31 jaar oud. Hendrikje is geboren op 12-11-1711 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Jan Gijsberts van Ravenhorst en Aartje Dirckse van Woudenberg / NieuwAmerongen. Zij is gedoopt op 15-11-1711 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Hendrikje is overleden omstreeks 1777 in Lunteren, Gelderland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Zij is begraven op 17-05-1777 in Lunteren, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong].


Kinderen van Hannis en Hendrikje:


1 Aartje Hannissen van Weenen, geboren omstreeks 1745 in Ede-Lunteren, Gelderland, Nederland. Volgt 10.

2 Cornelis Hannissen van Weenen, geboren omstreeks 1749 in Ede-Lunteren, Gelderland, Nederland. Volgt 47.

3 Albert Hannisze (a. Van Moorst), geboren omstreeks 1750 in Ede-Lunteren, Gelderland, Nederland . Volgt 49.

4 Jenneke Hannisse van Weenen, geboren omstreeks 1752 in Ede-Lunteren, Gelderland, Nederland. Volgt 191.


10 Aartje (Aaltje) Hannissen van Weenen is geboren omstreeks 1745 in Ede-Lunteren, Gelderland, Nederland, dochter van Hannes Jansen (Hannis) (a. Van Weenen (a. Van Moorst) (zie 9) en Hendrikje Jans van Ravenhorst.

Notitie bij Aartje: Het record van Aartje ingevoerd naar mail van Marianne Aartsen // Alias Aaltje van Weenen // Dit alias kan héél Juist zijn en voert dan tot het ouderschap van Hannes en Hendrickje.

Aartje trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Hendrik Woutersen van Heijwegen, zoon van Wouter Heijwegen en NNdeNN,


Kinderen van Aartje en Hendrik:


1 Wouter Hendrikse Heijwegen, geboren omstreeks 1781 in Kootwijk, Gelderland, Nederland. Volgt 11.

2 Johannes Woutersen van Heijwegen, geboren omstreeks 1783 in Kootwijk, Gelderland, Nederland. Volgt 23.

3 Gerritje Hendrikse Hijwegen, geboren omstreeks 1787. Volgt 34.


11 Wouter Hendrikse Heijwegen is geboren omstreeks 1781 in Kootwijk, Gelderland, Nederland, zoon van Hendrik Woutersen van Heijwegen en Aartje Hannissen van Weenen (zie 10). Wouter trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 29-05-1819 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 261; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Hendrikje Veldhuijsen, ongeveer 28 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1791 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Jansz Veldhuijzen en Jannigje Roelofsen (Jannitje) Methorst.


Kinderen van Wouter en Hendrikje:


1 Aartje Heijwegen, geboren omstreeks 1819 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 12.

2 Jannigje Hijwegen, geboren omstreeks 1824 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 13.

3 Hendrik Heijwegen, geboren omstreeks 1826 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 15.


12 Aartje Heijwegen is geboren omstreeks 1819 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Wouter Hendrikse Heijwegen (zie 11) en Hendrikje Veldhuijsen. Aartje is overleden op 05-09-1909 in Woudenberg, prov, Utrecht, Nederland, ongeveer 90 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1909 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 472; N24 // Het Utrechts Archief].

Beroep:

Dienstmeid [bron: GenLias]

Aartje trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 10-11-1870 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 3066; akte Nr. 10 // Gelders Archief] met Sander Overeem, ongeveer 50 jaar oud. Sander is geboren omstreeks 1820 in Ede, Gelderland, Nederland, zoon van Peter Overeem en Sandertje van de Kamp.

Beroep:

Boerenknecht [bron: GenLias]


13 Jannigje Hijwegen is geboren omstreeks 1824 in Ede, Gelderland, Nederland, dochter van Wouter Hendrikse Heijwegen (zie 11) en Hendrikje Veldhuijsen.

Beroep:

Boerenmeid [bron: GenLias]

Jannigje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 05-11-1852 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 5295; akte Nr. 59 // Gelders archief] met Teunis van de Haar, ongeveer 36 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1816 in Veenendaal-Stichts, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arris Dirkz van de Haar en Gerritje van den Broek.

Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Jannigje en Teunis:


1 Hendrikje van de Haar, geboren op 12-10-1853 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 14.

2 Aris van de Haar, geboren omstreeks 1855 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 14a.

3 Gerritje van de Haar, geboren op 26-07-1858 in Ede, Gelderland, Nederland. Gerritje is overleden op 19-02-1932 in Ede, Gelderland, Nederland op 73 jarige leeftijd.

4 Wouter van de Haar, geboren op 31-071858 in Ede, Gelderland, Nederland, Wouter is overleden op 17-03-1936 in Ede, Gelderland, Nederland op 74 jarige leeftijd.

5 Teunisje van de Haar, geboren op 18-05-1865 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 14b.


14 Hendrikje van de Haar, is geboren op 12-10-1853 in Ede, Gelderland, Nederland, dochter van Teunis van de Haar en Jannigje Hijwegen (zie 13). Hendrikje trouwde, ongeveer 28 jaar oud op 15-11-1881 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 5290; akte Nr. 58 // Gelders Archief] met Jan van Osnabrugge, ongeveer 40 jaar oud, Jan is geboren omstreeks 1841 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland, zoon van Teunis van Osnabrugge en Aaltje Jongkamp.


14a Aris van de Haar is geboren op 20-02-1855 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Teunis van de Haar en Jannigje Hijwegen (zie 13). Aris trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 29-05-1896 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T481; Inv. 919; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Jannetje van Donkelaar, ongeveer 41 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1855 in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamillySearch], dochter van Evert van Donkelaar en Teunisje Apeldoorn.


14b Teunisje van de Haar, is geboren op 18-05-1865 in Ede, Geldereland, Nederland, dochter van Teunis van de Haar en Jannigje Hijwegen (zie 13). Teunisje trouwde, ongeveer 23 jaar oud op 09-03-1889 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 5289; akte Nr.16 // Gelders Archief] met Hendrik van Egdom, ongeveer 34 jaar oud, Hendrik is geboren omstreeks 1855 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland, zoon van Gerrit van Egdom en Teunisje Vermeulen.


kinderen van Hendrik en Teunisje:


1. Teunis van Egdom, geboren ca 1891 te Ede.

2. Jannigje van Egdom, geboren ca 1893 te Ede.

3. Wouter van Egdom, geboren 1899, overleden op 26-07-1899 te Ede, oud 5

maanden


15 Hendrik Heijwegen is geboren omstreeks 1826 in Ede, Gelderland, Nederland, zoon van Wouter Hendrikse Heijwegen (zie 11) en Hendrikje Veldhuijsen. Hendrik is overleden op 27-06-1887 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 61 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1887 [bron: GenLias // overl.akte T481: I 349; N22 // Het Utrechts Archief].

Beroep:

Arbeider [bron: GenLias]

Hendrik trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 19-10-1855 in Amerongen, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 792; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Hartje van Zoest, ongeveer 26 jaar oud. Hartje is geboren omstreeks 1829 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Zoest en Gijsberta Hermina Oderik.

Notitie bij Hartje: GenLias // alias Van Soest

Beroep:

Landbouwster [bron: GenLias]


Kinderen van Hendrik en Hartje:


1 Hendrikje Heijwegen, geboren op 24-02-1856 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 16.

2 Janna Heijwegen, geboren op 20-04-1857 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland. .Volgt 17

3 Bartje Heijwegen, geboren op 14-02-1859 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1859 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 531; N 9 // Het Utrechts Archief]. Bartje is overleden op 18-12-1869 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland, 10 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1869 [bron: GenLias // overl.akte T 481, I 1028; N 52 // Het Utrechts Archief].

4 Hendrik Wouter Heijwegen, geboren op 30-08-1861 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1861 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 531; N 45 // Het Utrechts Archief]. Hendrik is overleden op 27-03-1944 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland, 82 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1944 [bron: GenLias // overl.akte T 463; I 1378; N 15 // Het Utrechts Archief].

5 Cornelia Heijwegen, geboren op 23-09-1863 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 18.

6 Gerritje Heijwegen, geboren op 30-09-1865 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 19.

7 Jannigje Heijwegen, geboren op 03-07-1867 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 20.

8 Jan Albertus Heijwegen, geboren op 28-01-1871 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 21.

9 Gerarda Heijwegen, geboren op 15-07-1872 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 22.


16 Hendrikje Heijwegen is geboren op 24-02-1856 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hendrik Heijwegen (zie 15) en Hartje van Zoest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1857 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 531; N 35 // Het Utrechts Archief]. Hendrikje trouwde, 26 jaar oud, op 21-12-1882 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 793; akte Nr.17 // Het Utrechts Archief] met Hendrik Vlug, ongeveer 30 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1852 in Loosdrecht, Wijdemeren, Noord Holland, Nederland, zoon van Jacob Vlug en Dirkje Nachtegaal.


17 Janna Heijwegen is geboren op 20-04-1857 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hendrik Heijwegen (zie 15) en Hartje van Zoest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1857 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 531; N 35 // Het Utrechts Archief]. Janna is overleden op 25-01-1929 in Zuilen, prov. Utrecht, Nederland, 71 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Zui;len, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1929 [bron: GenLias // overl.akte T 463; I 485; N 62 // Het Utrechts Archief]. Janna trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1881 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 793; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Jacob Goudkamp, ongeveer 31 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1850 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Teunis Goudkamp en Maartje van de Kuit.


18 Cornelia Heijwegen is geboren op 23-09-1863 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hendrik Heijwegen (zie 15) en Hartje van Zoest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-09-1863 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 531; N 59 // Het Utrechts Archief]. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 06-12-1890 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 5288; akte Nr. 75 // Gelders Archief] met Hendrik Sukkel, ongeveer 29 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1861 in Ede, Gelderland, Nederland, zoon van Manus Sukkel en Woutertje Woutersen.

Beroep:

Arbeider [bron: GenLias]


19 Gerritje Heijwegen is geboren op 30-09-1865 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hendrik Heijwegen (zie 15) en Hartje van Zoest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1865 [bron: GenLias // geb.akte T481, I 531; N 60 // Het Utrechts Archief]. Gerritje trouwde, 30 jaar oud, op 21-08-1896 in De Bilt, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 207; akte Nr. 14 // Het Utrechts Archief] met Willem van Scherpenzeel, ongeveer 36 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1860 in De Bilt, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Aart van Scherpenzeel en Jacomijntje Cramer.


20 Jannigje Heijwegen is geboren op 03-07-1867 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hendrik Heijwegen (zie 15) en Hartje van Zoest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1867 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 531; N 40 // Het Utrechts Archief]. Jannigje is overleden op 18-12-1938 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 71 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Utrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1938 [bron: GenLias // overl.akte T 463; I 754; N 2135 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij overlijden van Jannigje: GenLias // bij overl. was haar woonadres in De Bilt

Jannigje trouwde, 24 jaar oud, op 18-12-1891 in De Bilt, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv.207; akte Nr. 17 // Het Utrechts Archief] met Gerrit van den Bergh, ongeveer 24 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1867 in Westbroek, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Dirk van den Bergh en Elisabeth van Drie.


21 Jan Albertus Heijwegen is geboren op 28-01-1871 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Hendrik Heijwegen (zie 15) en Hartje van Zoest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1871 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 531; N 5 // Het Utrechts Archief]. Jan is overleden op 14-12-1943 in De Bilt, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Utrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1943 [bron: GenLias // overl.akte T 1221; I 1426; N 204 // Het Utrechts Archief]. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 24-11-1898 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv 1013; akte Nr. 66 // Het Utrechts Archief] met Hendrica van Scherpenzeel, ongeveer 26 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1872 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonie van Scherpenzeel en Maria van den Brink.


22 Gerarda Heijwegen is geboren op 15-07-1872 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hendrik Heijwegen (zie 15) en Hartje van Zoest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1872 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 532; N 43 // Het Utrechts Archief]. Gerarda trouwde, 30 jaar oud, op 24-12-1902 in De Bilt, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv 207; akte Nr. 33 // Het Utrechts Archief] met Jan Termaten, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1875 in Maarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Rijk Termaten en Mina van Ginkel.


23 Johannes Woutersen van Heijwegen is geboren omstreeks 1783 in Kootwijk, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong], zoon van Hendrik Woutersen van Heijwegen en Aartje Hannissen van Weenen (zie 10). Johannes is overleden [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Johannes trouwde [bron: GeneaNet // Mary de Jong // als ouder van gehuwd kind] met Willemijntje Cornelissen van Weenen. Zie 48 voor persoonsgegevens van Willemijntje.


Kinderen van Johannes en Willemijntje:


1 Stijntje Hendrikse Heijwegen, geboren omstreeks 1811 in Emmikhuizen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 24.

2 Hendrik Heijwegen, geboren omstreeks 1813 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: Genlias // teruber. overl.akte (15-jaar)]. Hendrik is overleden op 23-04-1828 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 15 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1828 [bron: GenLias // overl.akte T 481, I 417 N 10 // Het Utrechts Archief].

3 Aartje Heijwegen, geboren op 18-07-1814 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1814 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 13 // Het Utrechts Archief].

4 Cornelia Heijwegen, geboren omstreeks 1817 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Cornelia is overleden op 20-01-1841 in Veenendaal, Gelderland, Nederland, ongeveer 24 jaar oud.

5 Aartje Heijwegen, geboren op 09-04-1819 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1819 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 11 // Het Utrechts Archief].

6 Aartje Heijwegen, geboren omstreeks 1820 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 26.

7 Martje Heijwegen, geboren in 1820 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 29.

8 Hendrikje Heijwegen, geboren op 02-01-1823 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 30.

9 Jannetje Heijwegen, geboren op 23-05-1825 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 31.

10 Willempje Heijwegen, geboren op 23-12-1827 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1827 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 27 // Het Utrechts Archief].

11 Hendrika Heijwegen, geboren op 22-03-1830 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 32.


24 Stijntje Hendrikse Heijwegen is geboren omstreeks 1811 in Emmikhuizen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong], dochter van Johannes Woutersen van Heijwegen (zie 23) en Willemijntje Cornelissen van Weenen (zie 48). Zij is gedoopt op 14-04-1811 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Stijntje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 08-12-1830 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 917; akte Nr. 10 // Het Utrechts Archief] met Jan van Ginkel, 30 jaar oud. Jan is geboren op 09-02-1800 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong], zoon van Teunis Jansen Ginkel en Hendrikje Aalbertsen van Ravenhorst. Jan is overleden op 15-07-1879 in Ede, Gelderland, Nederland, 79 jaar oud [bron: GeneaNet // Mary de Jong].


Kinderen van Stijntje en Jan:


1 Teunis van Ginkel, geboren op 09-03-1834 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 25.

2 Cornelis van Ginkel, geboren op 11-04-1843 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Cornelis is overleden [bron: GeneaNet // Mary de Jong].


25 Teunis van Ginkel is geboren op 09-03-1834 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong], zoon van Jan van Ginkel en Stijntje Hendrikse Heijwegen (zie 24). Teunis is overleden op 13-09-1908 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland, 74 jaar oud [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1858 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 792; akte Nr. 19 // Het Utrechts Archief] met Neeltje Ginkel, 18 jaar oud. Neeltje is geboren in 07-1840 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Aartsen van Ginkel en Maria Gijsbertse van Appeldoorn. Neeltje is overleden op 21-03-1872 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland, 31 jaar oud.


26 Aartje Heijwegen is geboren omstreeks 1820 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Woutersen van Heijwegen (zie 23) en Willemijntje Cornelissen van Weenen (zie 48). Aartje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 08-02-1851 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 917; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Jan van de Haar, ongeveer 29 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1822 in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arris Dirkz van de Haar en Gerritje van den Broek.


Kind van Aartje en Jan:


1 Johannis van de Haar, geboren omstreeks 1852 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 27.


27 Johannis van de Haar is geboren omstreeks 1852 in Ede, Gelderland, Nederland, zoon van Jan van de Haar en Aartje Heijwegen (zie 26). Johannis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 17-11-1876 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 918; akte Nr. 15 // Het Utrechts Archief] met Dirkje Boers, ongeveer 25 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1851 in Ede, Gelderland, Nederland, dochter van Jan Boers en Jannigje Dijkland.


Kind van Johannis en Dirkje:


1 Jannus Albartus van de Haar, geboren omstreeks 1879 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 28.


28 Jannus Albartus van de Haar is geboren omstreeks 1879 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannis van de Haar (zie 27) en Dirkje Boers. Jannus trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 21-12-1922 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 252; akte Nr. 15 // Het Utrechts Archief] met Aagje Mijnten, ongeveer 34 jaar oud. Aagje is geboren omstreeks 1888 in Putten, Gelderland, Nederland, dochter van Frederik Mijnten en Hendrikje Forbus.


29 Martje Heijwegen is geboren in 1820 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Woutersen van Heijwegen (zie 23) en Willemijntje Cornelissen van Weenen (zie 48). Martje trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 08-02-1851 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T481; Inv. 917; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Jan van de Haar, ongeveer 29 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1822 in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arris Dirkz van de Haar en Gerritje van den Broek.


30 Hendrikje Heijwegen is geboren op 02-01-1823 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Johannes Woutersen van Heijwegen (zie 23) en Willemijntje Cornelissen van Weenen (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1823 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 1 // Het Utrechts Archief]. Hendrikje trouwde, 25 jaar oud, op 23-11-1848 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 792; akte Nr. 16 // Het Utrechts Archief] met Oth van Garderen, ongeveer 47 jaar oud. Oth is geboren omstreeks 1801 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Anthonij van Garderen en Roelofje Brink.


31 Jannetje Heijwegen is geboren op 23-05-1825 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Johannes Woutersen van Heijwegen (zie 23) en Willemijntje Cornelissen van Weenen (zie 48). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1825 [bron: GenLias // geb.akte T481, I 80; N 22 // Het Utrechts Archief]. Jannetje trouwde, 79 jaar oud, op 16-08-1745 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv, 917; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Johannes Peter Verbeek, ongeveer 74 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1819 in Beusichem, Gelderland, Nederland, zoon van Arie Verbeek en Johanna Cornelia van der Linge.


32 Hendrika Heijwegen is geboren op 22-03-1830 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Woutersen van Heijwegen (zie 23) en Willemijntje Cornelissen van Weenen (zie 48). Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 28-10-1852 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 792; akte Nr. 10 // Het Utrechts Archief] met Hendrikus van Brummelen, ongeveer 23 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1829 in Leersum, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Brummelen en Hendrikje Vlastuin.


Kind van Hendrika en Hendrikus:


1 Hendrikje van Brummelen, geboren omstreeks 1858 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 33.


33 Hendrikje van Brummelen is geboren omstreeks 1858 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrikus van Brummelen en Hendrika Heijwegen (zie 32). Hendrikje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 10-11-1876 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 793; akte Nr. 15 // Het Utrechts Archief] met Jacob van Nieuw Amerongen, ongeveer 26 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1850 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacob van Nieuw Amerongen en Gerritje van den Brandhof.


34 Gerritje Hendrikse Hijwegen is geboren omstreeks 1787, dochter van Hendrik Woutersen van Heijwegen en Aartje Hannissen van Weenen (zie 10). Gerritje is overleden omstreeks 1862, ongeveer 75 jaar oud.

Beroep:

Dagloonster / Landbouwster [bron: GenLias

Gerritje trouwde [bron: GenLias // als ouder op geb.akte kind] met Roelof Veldhuijsen. Roelof is geboren omstreeks 1786, zoon van Hendrik Jansz Veldhuijzen en Jannigje Roelofsen (Jannitje) Methorst. Roelof is overleden omstreeks 1860, ongeveer 74 jaar oud.

Notitie bij Roelof: GenLias // alias Veldhuizen

Beroep:

Dagloner / Landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Gerritje en Roelof:


1 Jannigje Veldhuijsen, geboren op 23-05-1813 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 35.

2 Hendrikje Veldhuijzen, geboren op 26-03-1815 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1815 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 10 // Het Utrechts Archief].

3 Hendrik Veldhuijsen, geboren op 16-10-1816 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 42.

4 Aart Veldhuijsen, geboren op 06-12-1818 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1818 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 21/ Het Utrechts Archief]. Aart is overleden op 06-04-1823 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, 4 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1823 [bron: GenLias // overl.akte T 481, I 417; N 8 // Het Utrechts Archief].

5 Jan Veldhuijsen, geboren op 05-07-1821 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 43.

6 Aart Veldhuijsen, geboren op 10-10-1823 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 44.

7 Roelof Veldhuizen, geboren op 11-09-1825 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 45.

8 Aartje Veldhuizen, geboren omstreeks 1828 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 46.


35 Jannigje Veldhuijsen is geboren op 23-05-1813 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Roelof Veldhuijsen en Gerritje Hendrikse Hijwegen (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1813 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 14 // Het Utrechts Archief]. Jannigje is overleden in 08-1894 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 81 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1894 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 6491; N 215 // Gelders Archief].

Jannigje:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 25-04-1835 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 5298; akte Nr. 20 // Gelders Archief] met Aart Aartsen, ongeveer 33 jaar oud. Aart is geboren omstreeks 1802 in Garderen-Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Evert Aarts(z)en en Grietje Gijsberts. Aart is overleden op 28-10-1866 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland, ongeveer 64 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-10-1866 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 6497; N 224 // Gelders Archief].

Beroep:

Arbeider / Landbouwer [bron: GenLias]

(2) trouwde, 54 jaar oud, op 07-12-1867 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6592; akte Nr. 97 // Gelders Archief] met Willem van Gend, ongeveer 40 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1827 in Voorst, Gelderland, Nederland, zoon van Jacob Jurriens van Gend en Janna Jansen.

Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Jannigje en Aart: (No 1 Grietje en nageslacht als eerste, de rest volgt vanaf nr 36 van dit parenteel)


1 Grietje Aard Aartsen, geboren op 04-11-1836 in Otterlo-Ede, Gelderland, Nederland [bron: GeneologieOnline // Sevinga], dochter van Aart Aartsen (zie5) en Jannigje Veldhuijsen. Grietje is overleden op 15-03-1934 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland Nederland, 98 jaar oud [bron: GeneologieOnline // Sevinga], Grietje trouwde, 21 jaar oud , op 22-08-1857 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 5294; akte Nr. 51 // Gelders Archief] met Jan Gerrit van Beek, 31 jaar oud. Jan is geboren op 11-10-1825 in Otterlo-Ede, Gelderland, Nederland, zoon van Gerrit van Beek en Arisje Jans. Jan is overleden op 14-10-1902 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 77 jaar oud [bron: GeneologieOnline // Sevinga]

Notitie bij Jan en Grietje: hun gezin kende 10 kinderen.


Kinderen van Jan en grietje: (deze worden hierbij ingelast om het parenteel compleet te maken)


1 Gerrit (Jan) van Beek, geboren op 26-07-1858 in Otterlo-Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga]. Gerrit is overleden op 11-11-1884 in Oosterbeek, Gelderland, Nederland, 26 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Sevinga].

2 Jannetje (Jan) van Beek, geboren op 09-10-1859 in Otterlo-Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga]. Jannetje is overleden op 22-07-1938 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 78 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Sevinga].

3 Aart (Jan) van Beek, geboren op 12-08-1861 in Otterlo-Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga]. Aart is overleden op 03-03-1938 in Rheden, Gelderland, Nederland, 76 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Sevinga].

4 Arisje (Jan) van Beek, geboren op 21-10-1863 in Otterlo-Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga]. Arisje is overleden in 09-1948 in Ede, Gelderland, Nederland, 84 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Sevinga].

5 Jan (Jan) van Beek, geboren op 12-01-1866 in Otterlo-Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga]. Jan is overleden in 08-1937 in Arnhem, Gelderland, Nederland, 71 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Sevinga].

6 Willempje (Jan) van Beek, geboren op 22-12-1868 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga]. Willempje is overleden op 26-09-1904 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 35 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Sevinga].

7 Grietje (Jan) van Beek, geboren op 23-09-1871 in Beekbergen, Gelderland, Nederland. Volgt 2 in ingelast gedeelte.

8 Mientje (Jan) van Beek, geboren op 22-11-1873 in Beekbergen-Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga]. Mientje is overleden op 10-04-1877 in Beekbergen-Apeldoorn, Gelderland. Nederland, 3 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Sevinga].

9 Roelof (Jan) van Beek, geboren op 19-09-1876 in Beekbergen, Gelderland, Nederland. Roelof is overleden.[bron: GenealogieOnline // Sevinga].

10 NN (Jan) van Beek, levenloos geboren dochter, geboren op 13-03-1882 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga].


2 ingelast // Grietje (Jan) van Beek is geboren op 23-09-1871 in Beekbergen, Gelderland, Nederland [bron: GenealogieOnline // Sevinga], dochter van Jan Gerrit van Beek en Grietje Aard Aarsen (zie 9). Grietje is overleden op 06-02-1941 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 69 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1941 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 9706; N 138 // Gelders Archief]. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op 18-04-1891 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6586; akte Nr. 34 // Gelders Archief] met Martinus Hols, ongeveer 20 jaar oud. Martinus is geboren omstreeks 1871 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, zoon van Hendrik Hols en Janna Welgraaf.

Beroep:

Dagloner / Boswachter [bron: GenLias]


Kinderen van Grietje en Martinus:


1 Hendrik Hols, geboren omstreeks 1891 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland. Volgt 3 in ingelast gedeelte

2 Jan Martinus Hols, geboren op 03-08-1893 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland. Volgt 4 in ingelast gedeelte.

3 Johan Hols, geboren op 17-11-1894 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland. Volgt 5 in ingelast gedeelte

4 Grietje Hols, geboren op 29-08-1896 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1896 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6606; N 551 // Gelders Archief].

5 Janna Hols, geboren op 21-05-1898 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1898 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6605; N 346 // Gelders Archief]. Janna is overleden op 17-02-1899 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 8 maanden oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1899 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 6490; N 81 // Gelders Archief].

6 Janna Hols, geboren op 15-08-1899 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1899 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6605; N 546 // Gelders Archief].

7 Gerrit Hols, geboren op 19-03-1902 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1902 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6603; N 260 // Gelders Archief]. Gerrit is overleden op 28-07-1902 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 4 maanden oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1902 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 6489; N 345 // Gelders Archief].

8 Gerrit Steven Hols, geboren omstreeks 1903 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland. Gerrit is overleden op 02-09-1905 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland, ongeveer 2 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-09-1905 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 7970; N 368 // Gelders Archief].


3 ingelast // Hendrik Hols is geboren omstreeks 1891 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, zoon van Martinus Hols en Grietje (Jan) van Beek (zie 10)

Beroep:

Rijksveldwachter [bron: GenLias]

Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 26-11-1919 in Zutphen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 9156; akte Nr. 148 // Gelders Archief] met Dirkje Burgers, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 07-06-1951 in Amsterdam (vonnis rechtbank) (geen reden bekend) [bron: GenLias aantekening op huw.akte]. Dirkje is geboren omstreeks 1890 in Zutphen, Gelderland, Nederland, dochter van Evert Jan Frederik Burgers en Dirkje de Deugd.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]


4 ingelast // Jan Martinus Hols is geboren op 03-08-1893 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland], zoon van Martinus Hols en Grietje (Jan) van Beek (zie 10) Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1893 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6688; N 416 // Gelders Archief].

Beroep:

Jachtopziener [bron: GenLias]

Jan trouwde, 27 jaar oud, op 04-11-1920 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 9012; akte Nr. 389 // Gelders Archief] met Marijke Postma, ongeveer 27 jaar oud. Marijke is geboren omstreeks 1893 in Achtkarspelen-N-O-Fryslân, Fryslân, Nederland, dochter van Klaas Postma en Geeske Sijtsma.


5 ingelast // Johan Hols is geboren op 17-11-1894 in Hoenderloo-Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland], zoon van Martinus Hols en Grietje (Jan) van Beek (zie 10) Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1894 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6607; N 645 // Gelders Archief].

Beroep:

Rijksveldwachter [bron: GenLias]

Johan trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1922 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 9013; akte Nr. 115 // Gelders Archief] met Cornelia Maria Verra, ongeveer 24 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1898 in Schoterland, Friesland, Nederland, dochter van Paulus Verra en Maria van Nieuwenhoven.


vervolg // kinderen van Aart en Jannige:


2 Hendrik Aartsen, geboren omstreeks 1839 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 36.

3 Roelof Aartsen, geboren omstreeks 1842 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 36a.

4 Gerritje Aart Aartsen, geboren omstreeks 1842 in Ede, Gelderland, Nederland, Gerritje is overleden op 02-10-1873 in Beekbergen, Gelderland Nederland, ongeveer 31 jaar oud.

5 Maria Hendrika Aartsen, geboren omstreeks 1844 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 38.

6 Evert Aartsen, geboren omstreeks 1847 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 39.

7 Heintjen Aartsen, geboren op 20-06-1850 in Beekbergen, Gelderland, Nederland. Volgt 40.

8 Jan Aartsen, geboren op 10-09-1853 in Beekbergen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1853 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6620; N 238 // Gelders Archief].

9 Aart Aartsen, geboren op 09-02-1856 in Beekbergen, Gelderland, Nederland. Volgt 41.


36 Hendrik Aartsen is geboren omstreeks 1839 in Ede, Gelderland, Nederland [GenLias // huw.akte (23-jaar)], zoon van zoon van Aart Aartsen en Jannigje Veldhuijsen (zie 35).

Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-05-1862 in Lexmond, Zuid-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr. 5 // Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Annigje Tukker, ongeveer 20 jaar oud. Annigje is geboren op 26-10-1841 in Lexmond, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Arie Tukker en Teuntje van Loon.


36a Roelof Aartsen is geboren omstreeks 1842 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias /// terugber. huw.akte (22-Jaar)], zoon van Aart Aartsen en Jannigje Veldhuijsen (zie 35).

Beroep:

Boerenknecht [bron: GenLias]

Roelof trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 31-12-1864 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; akte Nr. 76 // Gelders Archief] met Lijsje Pluimers, ongeveer 19 jaar oud. Lijsje is geboren omstreeks 1845 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: Genlias // teruber. huw.akte (19-jaar)], dochter van Willem Pluimers en Annetje van Westeneng.


Kind van Roelof en Lijsje:


1 Aart Aartsen, geboren omstreeks 1871 in Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 37.


37 Aart Aartsen is geboren omstreeks 1871 in Ede, Gelderland, Nederland, zoon van Roelof Aartsen (zie 36) en Lijsje Pluimers.

Beroep:

Spoorwegbeambte [bron: GenLias]

Aart trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 20-05-1903 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv.7987; akte Nr. 134 // Gelders Archief] met Hermina Boeve, ongeveer 29 jaar oud. Hermina is geboren omstreeks 1874 in Wageningen, Gelderland, Nederland, dochter van Willem Boeve en Wilhelmina van Brakel.


38 Maria Hendrika Aartsen is geboren omstreeks 1844 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // terugber. huw.akte (29-jaar)], dochter van Aart Aartsen en Jannigje Veldhuijsen (zie 35). Maria trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 16-04-1873 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 166; akte Nr. 71 // Gelders Archief] met Evert Minne, ongeveer 35 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1838 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Evert Brants Minne en Hendrina Gerdina Willemsen.


39 Evert Aartsen is geboren omstreeks 1847 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // terugber. huw.akte (24-jaar)], zoon van Aart Aartsen en Jannigje Veldhuijsen (zie 35). Evert is overleden op 11-12-1897 in Arnhem, Gelderland, Nederland, ongeveer 50 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Arnhem, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1997 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 410; N 1041 // Gelders Archief]. Evert trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-10-1871 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6591; akte Nr. 79 // Gelders Archief] met Neeltje van Reeden, ongeveer 21 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1850 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // terugber. huwl.akte (21-jaar)], dochter van Evert van Reeden en Geertje Jeths.


40 Heintjen Aartsen is geboren op 20-06-1850 in Beekbergen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland], dochter van Aart Aartsen en Jannigje Veldhuijsen (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-06-1850 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6621; N 171 // Gelders Archief]. Heintjen is overleden op 07-05-1881 in Engeland-Apeldoorn, Gelderland, Nedreland, 30 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1881 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 6494; N 158 // Gelders Archief]. Heintjen trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1875 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6590; akte Nr. 71 // Gelders Archief] met Teunis Hagenbeek, ongeveer 26 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1849 in Brummen, Gelderland, Nederland, zoon van Gerrit Hagenbeek en Teuntjen Burgers.

Beroep:

Metselaar [bron: GenLias]


41 Aart Aartsen is geboren op 09-02-1856 in Beekbergen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland], zoon van Aart Aartsen en Jannigje Veldhuijsen (zie 35). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1856 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6620; N 45 // Gelders Archief].

Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]

Aart trouwde, 26 jaar oud, op 15-02-1882 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 171; akte Nr. 30 // Gelders Archief] met Magteld van Berghuis, ongeveer 23 jaar oud. Magteld is geboren omstreeks 1859 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // terugber. huw.akte (23-jaar)], dochter van Hermanus Herberts van Berghuis en Theodora Hagenstein.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Aart en Magteld:


1 Theodora Arendina Aartsen, geboren op 30-12-1882 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Apeldoorn, Gelderland, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1882 [bron: GenLias // geb.akte T 0207; I 6611; N 572 // Gelders Archief].

2 Jannetje Aartsen, is geboren omstreeks 1885 in Rheden, Gelderland , Nederland, dochter van Aart Aartsen (zie 41) en Machteld Berghuis. Jannetje trouwde. ongeveer 25 jaar oud, op 24-08-1910 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 7994; akte Nr. 294 // Gelders Archief] met Jan Willem Sleijster, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geborenomstreeks 1883 in Arnhem, Gelderland Nederland, zoon van Jan Willem Sleijster en Elisabeth Jansen.

Beroep:

Letterzetter [bron: GenLias]

3 Anna Aartsen, geboren op 05-08-1886 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // terugber. geb.akte (26-dagenr)]. Anna is overleden op 31-08-1886 in Arnhem, Gelderland, Nederland, 26 dagen oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Arnhem, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1886 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 405; N 682 // Gelders Archief].

4 Hermina Aartsen, is geboren omstreeks 1888 in Arnhem, Gelderland Nederland, dochter van Aart Aartsen (zie 41) en Machteld Berghuis. Hermina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-07-1915 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 9017; akte Nr. 254 // Gelders Archief] met Jan Hermanus Hulsman, ongeveer 29 jaar oud. Jan is gevboren omstreeks 1886 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes Hendrikus Hulsman en Margaretha Johanna Visser.

Beroep:

Tramconducteur [bron: GenLias]

5 Hermannus Aartsen, is geboren omstreeks 1891 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Aart Aartsen (zie 41) en Machteld Berghuis.

Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]

Hermannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 23-05-1918 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 9011; akte Nr. 129 // Gelders Archief] met Jansje Scherpenzeel, ongeveer 28 jaar oud. jansje is geboren omstreeks 1890 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, dochter van Jan Scherpenzeel en Betje de Graaf.

6 Aart Aatsen, is geboren omstreeks 1892 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Aart Aartsen (zie 41) en Machteld Berghuis.

Beroep:

Meubelmaker [bron: GenLias]

Aart trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 08-09-1920 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 9022; akte Nr.500 // Gelders Archief] met Johanna Frederika van Zijl, ongeveer 31 jaar oud. Johanna is geboren 1989 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Johannes van Zijl en Christna kleinleugenmors.

7 Hendrika Aartsen, geboren op 25-08-1893 in Arnhem, Gelderland, Nederland. Hendrika is overleden op 11-09-1893 in Arnhem, Gelderland, Nederland, 17 dagen oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Arnhem, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-09-1893 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 409; N 847 // Gelders Archief].

8 Bertha Aartsen, is geboren omstreeks 1897 in Arnhem, Gelderland, Nederland, dochter van Aart Aartsen (zie 41) en Machteld Berghuis, Bertha trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-06-1921 in Arnhem, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 9023; akte Nr. 299 // Gelders Archief] met Derk Neuteboom, ongeveer 27 jaar oud. Derk is geboren omstreek 1894 in Kampen, Overijsel, Nederland, zoon van Jan Neuteboom en Margje Weerties.

Beroep:

Spoorwegarbeider [bron: GenLias]

9 Albertus Jonannes Aartsen, is geboren omstreeks 1902 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Aart Aartsen (zie 41) en Machteld Berghuis. Albertus is overleden op 13-10-1944 (GenLias // elders overleden, gegevens overl.akte) van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1945 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; Inv. 10006; akte Nr. 961 // Gelders Archief].

Beroep:

Grondwerker [bron: GenLias]

Albertus trouwde [bron: GenLias // overl.akte als echtgenote van overledene] met Johanna Geertruida Zeilmaker.


42 Hendrik Veldhuijsen is geboren op 16-10-1816 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Roelof Veldhuijsen en Gerritje Hendrikse Hijwegen (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1816 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 30 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Hendrik: GenLias // alias Veldhuizen; Veldhuisen

Beroep:

Boerenknegt / Arbeider [bron: GenLias]

Hendrik:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 26-08-1842 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 3068; akte Nr. 2 // Gelders Archief] met Kornelisje Janssen Veen, ongeveer 28 jaar oud. Kornelisje is geboren omstreeks 1814 in Voorthuizen-Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Jan Janssen Veen en Jannetje Harms.

Beroep:

Dienstmeid [bron: GenLias]

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 03-05-1853 in Ede, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 5295; akte Nr. 19 // Gelders Archief] met Hendrika Willemsen, ongeveer 38 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1815 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Jan Willemsen en Leentje Joosten.


43 Jan Veldhuijsen is geboren op 05-07-1821 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Roelof Veldhuijsen en Gerritje Hendrikse Hijwegen (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1821 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 21 // Het Utrechts Archief].

Beroep:

Boerenknegt [bron: GenLias]

Jan trouwde, 25 jaar oud, op 02-04-1847 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 3067; akte Nr. 3 // Gelders Archief] met Gerritje ten Broek, ongeveer 26 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1821 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland, dochter van Gerardus ten Broek en Evertje van Linden.


44 Aart Veldhuijsen is geboren op 10-10-1823 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Roelof Veldhuijsen en Gerritje Hendrikse Hijwegen (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1823 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 31 // Het Utrechts Archief]. Aart trouwde, 27 jaar oud, op 20-06-1851 in Darthuizen-Leersum, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 828; akte Nr.1 // Het Utrechts Archief] met Hilligje van Rhee, ongeveer 27 jaar oud. Hilligje is geboren omstreeks 1824 in Langbroek, prov.Utrecht, Nederland, dochter van NNdeNN en Aaltje van Rhee.


45 Roelof Veldhuizen is geboren op 11-09-1825 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Roelof Veldhuijsen en Gerritje Hendrikse Hijwegen (zie 34). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1825 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 80; N 31 // Het Utrechts Archief]. Roelof trouwde, 28 jaar oud, op 24-02-1854 in De Bilt, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv 814; akte Nr. 73 // Het Utrechts Archief] met Leentje van Elst, ongeveer 22 jaar oud. Leentje is geboren omstreeks 1832 in De Bilt, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Pieter van Elst en Cornelia van Maanen.


46 Aartje Veldhuizen is geboren omstreeks 1828 in Ede, Gelderland, Nederland, dochter van Roelof Veldhuijsen en Gerritje Hendrikse Hijwegen (zie 34). Aartje is overleden op 18-12-1902 in Barneveld, Gelderland, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Barneveld, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1902 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 6372; N 139 // Gelders Archief].

Notitie bij Aartje: GenLias // alias Veldhijsen

Aartje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18-12-1851 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6427; akte Nr. 47 // Gelders Archief] met Teunis van ’t Land, ongeveer 31 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1820 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Hendrik Teunissen van ’t Land en Jacobje Jacobs.

Beroep:

Schaapherder [bron: GenLias]


47 Cornelis Hannissen van Weenen is geboren omstreeks 1749 in Ede-Lunteren, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong], zoon van Hannes Jansen (Hannis) (a. van Weenen) (a. Van Moorst) (zie 9) en Hendrikje Jans van Ravenhorst. Hij is gedoopt op 10-02-1749 in Lunteren, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Cornelis trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 12-06-1785 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch] met Stijntje Jansen van den Berg, ongeveer 39 jaar oud. Stijntje is geboren omstreeks 1746 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Zij is gedoopt op 28-08-1746 in Amerongen, prov Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Stijntje trouwde voorheen op 22-04-1770 in Veenendaal, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong] met Jan Hendriksen Bruijst (geb. ±1725).


Kind van Cornelis en Stijntje:


1 Willemijntje Cornelissen van Weenen, geboren omstreeks 1788 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 48.


48 Willemijntje Cornelissen van Weenen is geboren omstreeks 1788 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong], dochter van Cornelis Hannissen van Weenen (zie 47) en Stijntje Jansen van den Berg. Zij is gedoopt op 14-12-1788 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Mary de Jong]. Willemijntje is overleden op 06-04-1855 in Ede, Gelderland, Nederland, ongeveer 67 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Ede, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1855 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 5231; N 83 // Gelders Archief]. Willemijntje trouwde [bron: GeneaNet // Mary de Jong // als ouder van gehuwd kind] met Johannes Woutersen van Heijwegen. Zie 23 voor persoonsgegevens van Johannes.


Kinderen van Willemijntje en Johannes: zie 23.


49 Albert Hannisze (a. Van Moorst) is geboren omstreeks 1750 in Ede-Lunteren, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Hannes Jansen (Hannis) (a. Van Weenen) (a. Van Moorst) (zie 9) en Hendrikje Jans van Ravenhorst. Albert is overleden omstreeks 1804 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 54 jaar oud [bron: gen. Van Moorst]. Hij is begraven op 26-01-1804 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Van Moorst].

Notitie bij Albert: GenLias // alias Hannisse; Hanissen; Hanessen

Beroep: door het woord captain te noemen wordt er beweerd dat Albert schipper van beroep was. "Schipper op "De Nieuwe Brug" of was het?: de boer/baas op boerderij "De Nieuwe Brug".

Albert trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 01-07-1788 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk] met Gertrudis (Grietje) Jacobisse, ongeveer 31 jaar oud, nadat zij op 13-06-1788 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. Van Moorst]. Grietje is geboren omstreeks 1757 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar], dochter van Jacob Janse en Feijtje Aertse. Zij is gedoopt op 03-06-1757 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar].

Grietje is overleden op 05-08-1830 in Ede-(Gelders Venendaal), Gelderland, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].

Notitie bij Grietje: GenLias // alias Jacobse; Jacobze; Jacobussen

Beroep:

Tapster [bron: GenLias // bij records van de kinderen]


Kinderen van Albert en Grietje:


1 Sophia Aalbertje van Moorst, geboren op 17-09-1791 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 50.

2 Hannes Aalbertse van Moorst, geboren omstreeks 1792 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 62.

3 Jacob Hannisse (a. Van Moorst), geboren omstreeks 1793 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 162.

4 Gerbrech Hannisse (a. Van Moorst), geboren omstreeks 1796 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 181.

5 Aletta Hannessen (a. Van Moorst), geboren omstreeks 1798 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 185.

6 Grietje Hannissen (a. Van Moorst), geboren omstreeks 1802 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 189.


50 Sophia Aalbertje van Moorst is geboren op 17-09-1791 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geboortedatum], dochter van Albert Hannisze (a. Van Moorst) (zie 49) en Gertrudis (Grietje) Jacobisse.

Bij de geboorteaangifte van Sophia was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Jacobse. Zij is gedoopt op 17-09-1791 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [gen. Van Moorst].

Beroep:

Dienstbaar [bron: GenLias]

Sophia trouwde, 30 jaar oud, op 25-10-1821 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6431; akte Nr. 28 // Gelders Archief] met Gerrit Lammertsen van Schoonderbeek, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 22-02-1795 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // geboortedatum], zoon van Lammert Garzen van Schoonderbeek en Rikje Teunissen. Gerrit is overleden op 31-10-1875 in Amersfoort, prov,Utrecht, Nederland, 80 jaar oud. [bron: GenLias // overl.akte]


Notitie bij Sophia en Gerrit: Notitie bij Joannem: GenLias // Joannum heeft in de huw.akte van zijn dr Evertje al de familienaam Hoolhorst zie huw.akte GenLias

Hannes Jacobse (HoolHorst) // (hij en zijn drie zussen) waren via eigenaar hun vader Jacob Hoolhorst, erfgenamen-eigenaren van de boerderij Groot Moorst die zij in1794 verkochten aan Pieter Kok gehuwd met Reijertje van Schoonderbeek.

Zie bij deze personen:
FamilySearch // Record huw.ouder; Albert Hannisze (Van Moorst) (1750-1804) en Grietje Jacobisse (1757-1830);

hun dochter: SOPHIA AALBERTSE VAN MOORST (1791) trouwt in (1821) GERRIT LAMMERTSEN VAN SCHOONDERBEEK (1795)

Broers van
Gerrit Lammertsen van Schoonderbeek waren:
GEURT LAMMERTSEN VAN SCHOONDERBEEK (1780) gehuwd in(1814) met JOHANNA KOK (1791)
HENDRIKUS LAMMMERTSEN VAN SCHOONDERBEEK (1798) gehuwd in (1832) met PIETERNEL KOK (1794)

de zusters JOHANNA en PIETERNEL waren de dochters van Pieter Kok in 1794 de nieuwe eigenaar/gebruiker van Groot Moorst. Zijn dochters Johanna en Peternel brachten hun jeugd door op Groot Moorst.

In
1813, dus 8 jaar voor het in huwelijk treden (1821) van Sophia van Moorst, verkocht Pieter Kok Groot Moorst aan de Heer Theodorus Jan van Lilaar dus toen zijn dochters (en ook Sophia Aalbertse van Moorst, trouwden was hij al geen eigenaar van Groot Moorst meer.
Hoewel Pieter Kok in
1814 nog via de notaris, de oogst van verschillende percelen op Groot Moorst liet veilen.
(vlgs. W.Bos de auteur van het boekje "de geschiedenins van Moorst") waren deze veilingrechten bij de verkoop bedongen? het schijnt zo.


1. De gemeente Renswoude verklaart op 24-09-1821, dat uit het extract van de begraven lijken in deze gemeente blijkt, dat op 26-01-1804 begraven is Aelbert Hannisse. dit: uit akten van de zoon Hannes Albertse van Moorst.Beroep:

Landbouwer / Dagloner [bron: GenLias]


Kinderen van Sophia en Gerrit:


1 Lambertus van Schoonderbeek, geboren omstreeks 1823 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 51.

2 Grietje van Schoonderbeek, geboren op 31-12-1824 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-12-1824 [bron: GenLias // geb.akte T481; I90; N18 // Het Utrechts Archief]. Grietje is overleden omstreeks 1825 in (vóór 1826) Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

3 Rijkje Schoonderbeek, geboren omstreeks 1825 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 52.

4 Grietje Schoonderbeek, geboren omstreeks 1826 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 57.

5 Reijnisa (Rengertje) Schoonderbeek, geboren omstreeks 1827 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 58.


51 Lambertus van Schoonderbeek is geboren omstreeks 1823 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Lammertsen van Schoonderbeek en Sophia Aalbertje van Moorst (zie 50).

Notitie bij Lambertus: GenLias // schrijft Van Schoonderbeek

Lambertus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 01-05-1852 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 938; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Martha Dreunen, ongeveer 22 jaar oud. Martha is geboren omstreeks 1830 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Leendert Dreunen en Gijsberta Jansen.


52 Rijkje Schoonderbeek is geboren omstreeks 1825 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Lammertsen van Schoonderbeek en Sophia Aalbertje van Moorst (zie 50).

Beroep:

Naaister [bron: GenLias]

Rijkje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 10-02-1848 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6428; akte Nr. 6 // Gelders Archief] met Johannes Ossendrijver, ongeveer 29 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1819 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Hendrik Anton Ossendrijver en Catharina Scheepers.

Beroep:

Boerenknecht [bron: GenLias]


Kinderen van Rijkje en Johannes:


1 Hendrikus Ossendrijver, geboren omstreeks 1849 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 53.

2 Gerrit Ossendrijver, geboren omstreeks 1851 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 54.

3 Catharina Ossendrijver, geboren op 26-11-1865 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 56.


53 Hendrikus Ossendrijver is geboren omstreeks 1849 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes Ossendrijver en Rijkje Schoonderbeek (zie 52). Hendrikus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 30-04-1879 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 846; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Dirkje van de Lodijk, ongeveer 23 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1856 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van de Lodijk en Dirkje Keijzer.


Kind van Hendrikus en Dirkje:


1 Johannes Ossendrijver, geboren op 06-04-1880 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Hooglaand, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1880 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I590; N21 // Het Utrechts Archief].


54 Gerrit Ossendrijver is geboren omstreeks 1851 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes Ossendrijver en Rijkje Schoonderbeek (zie 52). Gerrit is overleden op 11-05-1911 in Glind-Barneveld, Gelderland, Nederland, ongeveer 60 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Barneveld, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1911 [bron: GenLias // overl.akte T0207; I8089; N42 // Gelders Archief].

Beroep:

Boerenknecht [bron: GenLias]

Gerrit trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 18-11-1881 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6423; akte Nr. 48 // Gelders Archief] met Mina Reinders, ongeveer 23 jaar oud. Mina is geboren omstreeks 1858 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Reinders en Antje Brakel.


Kind van Gerrit en Mina:


1 Johannes Ossendrijver, geboren omstreeks 1883 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 55.


55 Johannes Ossendrijver is geboren omstreeks 1883 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Gerrit Ossendrijver (zie 54) en Mina Reinders. Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-11-1911 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 47; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Bartha van den Bedem, ongeveer 20 jaar oud. Bartha is geboren omstreeks 1891 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gijsbertus van den Bedem en Cornelia van Lokhorst.


56 Catharina Ossendrijver is geboren op 26-11-1865 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Johannes Ossendrijver en Rijkje Schoonderbeek (zie 52). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1865 [bron: GenLias // geb.akte T481; I688; N28 // Het Utrechts Archief]. Catharina trouwde, 31 jaar oud, op 28-10-1897 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 940; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Tijmen Smit, ongeveer 30 jaar oud. Tijmen is geboren omstreeks 1867 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Lambertus Smit en Everharda Alijda Geenhuizen.


57 Grietje Schoonderbeek is geboren omstreeks 1826 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Lammertsen van Schoonderbeek en Sophia Aalbertje van Moorst (zie 50). Grietje is overleden op 27-04-1862 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Utrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1862 [bron: GenLias // overl.akte T481; I446; N555 // Het Utrechts Archief]. Grietje trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 13-01-1862 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6426; akte Nr. 38 // Gelders Archief] met Matthijs Voskuilen, ongeveer 35 jaar oud. Matthijs is geboren omstreeks 1827 in Scherpenzeel, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Peter Cornelisz Voskuilen en Hendrikje (Heintje) van ’t Walderveen.

Beroep:

Boerenknecht [bron: GenLias]


58 Reijnisa (Rengertje) Schoonderbeek is geboren omstreeks 1827 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Gerrit Lammertsen van Schoonderbeek en Sophia Aalbertje van Moorst (zie 50). Rengertje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-05-1852 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 938; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Frederik Groenestein, ongeveer 29 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1823 in Mahon, Spanje, zoon van Jan Groenestein en Petronella (Pietje) van Beek.

Notitie bij Frederik: GenLias // Frederik is geboren op het oorlogsschip "Algiers" op de rede van Mahon, Spanje.


Kinderen van Rengertje en Frederik:


1 Petronella Groenestein, geboren omstreeks 1853 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 59.

2 Gerrit Groenestijn, geboren op 04-11-1854 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 60.

3 Jan Groenestein, geboren op 16-08-1858 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1858 [bron: GenLias // geb.akte T481; I688; N17 // Het Utrechts Archief].

4 Feitje Groenestein, geboren op 27-12-1862 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 61.

5 Jorden Groenestein, geboren op 28-01-1866 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1866 [bron: GenLias // geb.akte T481; I688; N7 // Het Utrechts Archief].


59 Petronella Groenestein is geboren omstreeks 1853 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Frederik Groenestein en Reijnisa (Rengertje) Schoonderbeek (zie 58). Petronella trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 22-04-1874 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 939; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Teunis Adelaar, ongeveer 29 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1845 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Adelaar en Evertje van den Heuvel.


60 Gerrit Groenestijn is geboren op 04-11-1854 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburrg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Frederik Groenestein en Reijnisa (Rengertje) Schoonderbeek (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1854 [bron: GenLias // geb.akte T481; I688; N19 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Gerrit: GenLias // schrijft Groenestijn i.p.v. Groenestein als familienaam

Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 15-10-1882 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 846; akte Nr. 14 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmina Smienk, ongeveer 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1861 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Smienk en Antje van de Grift.


61 Feitje Groenestein is geboren op 27-12-1862 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg. Leusden, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Frederik Groenestein en Reijnisa (Rengertje) Schoonderbeek (zie 58). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1862 [bron: GenLias // geb.akte T481; I688; N32 // Het Utrechts Archief]. Feitje trouwde, 23 jaar oud, op 13-01-1886 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 940; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Jacobus van Karsbergen, ongeveer 31 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1855 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes Hendrikus van Karsbergen en Elisabeth Nimwegen.


62 Hannes Aalbertse van Moorst is geboren omstreeks 1792 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Albert Hannisze (a. Van Moorst) (zie 49) en Gertrudis (Grietje) Jacobisse. Hij is gedoopt op 11-02-1792 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Hannes is overleden op 30-12-1856 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 64 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep:

Boerenknecht / Klompenmaker [bron: GenLias]

Hannes trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 27-04-1822 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 269; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Gerritie Jacobisse (Grietje) Kok, 28 jaar oud.

Bij het burgerlijk huwelijk van Hannes en Grietje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Hannisse (van Moorst) (±1793-1857) [zie 162] [broer bruidegom].

Grietje is geboren op 03-06-1793 in Zevenhuizen-Bunschoten, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Jacob Evertse Kok en Grietje Gerritse van de Bieshaar. Zij is gedoopt op 24-02-1793 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: bijlage huw.akte].

Notitie bij Grietje: Detail resultaat: (Bruid) GenLias

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 269
Gemeente: Stoutenburg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 27-04-1822
Bruidegom Hannes Aalbertse van Moorst
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Renswoude
Bruid Gerritie Kok
Leeftijd: 29
Geboorteplaats: Hoogland
Vader bruidegom Aalbert Hannisse van Moorst
Moeder bruidegom Grietje Jacobisse
Vader bruid Jacob Evertse Kok
Moeder bruid Grietje Gerritse van de Bieshaar


Kinderen van Hannes en Grietje:


1 Aalbertus (Aalbert) van Moorst, geboren op 09-03-1823 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1823 [bron: GenLias // geb.akte T481, I54; N7 // Het Utrechts Archief]. Aalbert is overleden op 21-11-1875 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 52 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

2 Jacobus (Jacob) van Moorst, geboren op 31-10-1824 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 63.

3 Grietje van Moorst, geboren op 25-01-1827 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 68.

4 Magaretha (Grietje) Moorst, geboren op 07-12-1828 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1828 [bron: GenLias // T481; I54; N40 // Het Utrechts Archief]. Grietje is overleden omstreeks 1866, ongeveer 38 jaar oud [bron: gen . van der Hall].

5 Lambertus van Moorst, geboren op 24-08-1831 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 71.

6 Rikje Moorst, geboren op 12-12-1833 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 160.

7 Geertruida (Geertje) van Moorst, geboren op 26-09-1836 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 161.


63 Jacobus (Jacob) van Moorst is geboren op 31-10-1824 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Leusden, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Hannes Aalbertse (a. Van Moorst) (zie 62) en Gerritie Jacobisse (Grietje) Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1824 [bron: GenLias // geb.akte T 481, 54; N 33 // Het Utrechts Archief]. Jacob is overleden op 17-09-1882 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 57 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

Jacob:

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 23-10-1858 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 989; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Christina Susanna (Stijntje) Gerts, 33 jaar oud. Stijntje is geboren op 07-01-1825 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Gerts en Johanna Adriana Marissink. Stijntje is overleden op 18-05-1865 in De Glind, Barneveld, Gelderland, Nederland, 40 jaar oud.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 25-11-1865 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 939; akte Nr. 7 // Het Utrechts archief] met Petronella Traa, 38 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1899 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1899 te Zieist) [bron: GenLias // weduwbarschap Arie du Sain 1900]. Petronella is geboren op 26-03-1827 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Stamboom Van Moorst], dochter van Johannes Peterse (Hannes) Traa en Annetje Wouterse van Drie. Petronella is overleden op 08-03-1886 in Oirschot, Noord-Brabant, Nederland, 58 jaar oud [bron: Stamboom Van Moorst]. Petronella trouwde later op 09-05-1884 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6423; akte Nr. 25 // Het Gelders Archief] met Arie du Sain (geb. 1839).

Beroep:

Werkster [bron: GenLias]


Kinderen van Jacob en Stijntje:


1 Johannes van Moorst, geboren op 27-12-1859 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Johannes is overleden op 11-04-1860 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 3 maanden oud. [bron: gen. familie van Moorst].

2 Johannes van Moorst, geboren op 04-07-1861 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 64.

3 Hendrika van Moorst, geboren op 08-06-1863 in Barneveld, Gelderland, Nederland.


Kind van Jacob en Petronella:


4 Antje van Moorst, geboren op 03-07-1867 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: gen. familie van Moorst]. Antje is overleden op 30-03-1869 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 1 jaar oud [bron: gen. familie van Moorst].


64 Johannes van Moorst is geboren op 04-07-1861 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus (Jacob) van Moorst (zie 63) en Christina Susanna (Stijntje) Gerts. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 19-11-1891 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 870; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Margaretha (Grietje) van der Geer, 30 jaar oud. Grietje is geboren op 11-04-1861 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van der Geer en Jacobje Eibergen.


Kinderen van Johannes en Grietje:


1 Christina Maria van Moorst, geboren op 05-09-1892 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 65.

2 Adriaantje (helft van tweeling) (Jaantje) van Moorst, geboren op 03-09-1893 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Van Moorst]. Jaantje is overleden op 24-03-1969 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 75 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].

3 NN (helft van tweeling) Moorst, levenloos geboren dochter, geboren op 03-09-1893 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Van Moorst].

4 Jacobus van Moorst, geboren op 17-05-1895 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Jacobus is overleden op 06-01-1897 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: FamilySearch].

5 Jan van Moorst, geboren op 23-09-1896 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 66.

6 Jacobus Johannes van Moorst, geboren op 24-06-1898 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 67.

7 Antonius van Moorst, geboren op 07-08-1899 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland.


65 Christina Maria van Moorst is geboren op 05-09-1892 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes van Moorst (zie 64) en Margaretha (Grietje) van der Geer. Christina is overleden op 05-04-1969 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 76 jaar oud. Christina trouwde, 29 jaar oud, op 13-06-1922 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 84; akte Nr. 139 // Het Utrechts Archief] met Hendrikus Boersen, 22 jaar oud. Hendrikus is geboren op 19-03-1900 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, zoon van Gijsbertus Boersen en Cornelia van Daatselaar.


66 Jan van Moorst is geboren op 23-09-1896 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Johannes van Moorst (zie 64) en Margaretha (Grietje) van der Geer. Jan is overleden op 02-04-1923 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 26 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 17-01-1922 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 237; akte Nr. 3 // Het Uttrechts Archief] met Hendje Boersen, 24 jaar oud. Hendje is geboren op 11-07-1897 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, dochter van Gijsbertus Boersen en Cornelia van Daatselaar.


67 Jacobus Johannes van Moorst is geboren op 24-06-1898 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Van Moorst], zoon van Johannes van Moorst (zie 64) en Margaretha (Grietje) van der Geer. Jacobus is overleden op 03-12-1980 in Poeldijk-Westland, Zuid-Holland, Nederland, 82 jaar oud [bron: gen. Van Moorst]. Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 08-08-1928. [bron: gen. Van Moorst] met Theodora Adriana van Dijk, 22 jaar oud. Theodora is geboren op 30-12-1905. [bron: gen. Van Moorst]. Theodora is overleden op 21-03-1981 in Poeldijk-Westland, Zuid-Holland, Nederland, 75 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].


68 Grietje van Moorst is geboren op 25-01-1827 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Leusden, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hannes Aalbertse (a. Van Moorst) (zie 62) en Gerritie Jacobisse (Grietje) Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1827 [bron: GenLias // geb.akte T481, I54; N5 // Het Utrechts Archief]. Grietje is overleden op 28-02-1906 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 79 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].

Beroep:

Boerin [bron: GenLias]

Grietje:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-03-1853 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 798; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Antony Radering, 34 jaar oud. Antony is geboren op 29-06-1818 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias], zoon van Frans Radering en Catharina Smit. Antony is overleden op 25-11-1859 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 41 jaar oud.

Beroep:

Daghuurder [bron: GenLias]

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 07-11-1860 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 799; akte Nr. 92 // Het Utrechts Archief] met Hendrik de Wit, ongeveer 22 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1838 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias], zoon van Kasper de Wit en Geertje (Geertje van de Klettersteeg) Meessen. Hendrik is overleden op 11-01-1894 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 56 jaar oud.


Kinderen van Grietje en Antony:


1 Catrina Radering, geboren omstreeks 1855 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland.

2 Gerritje Radering, geboren omstreeks 1858 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 69.


Kind van Grietje en Hendrik:


3 Cornelis Wit, geboren op 07-06-1868 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 70.


69 Gerritje Radering is geboren omstreeks 1858 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antony Radering en Grietje van Moorst (zie 68).


Notitie bij Gerritje: Detail resultaat GenLias: (Bruidegom)

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 225
Gemeente: Hoogland
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1
Datum: 08-01-1890
Bruidegom Willem Emond
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Hoogland
Bruid Gerritje Radering
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Amersfoort
Vader bruidegom Jan Emond
Moeder bruidegom Aaltje van den Heuvel
Vader bruid Antonie Radering
Moeder bruid Grietje van Moorst


Gerritje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 08-01-1890 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 225; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Willem Emond, ongeveer 24 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1866 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Emond en Aaltje van den Heuvel.


70 Cornelis Wit is geboren op 07-06-1868 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Hendrik de Wit en Grietje van Moorst (zie 68). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1868 [bron: GenLias // geb.akte T481, I590; N 29 // Het Utrechts Archief]. Cornelis is overleden op 15-04-1946 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 77 jaar oud [bron: gen. VFulpen]. Hij is begraven op 19-04-1946 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 24-04-1901 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 226; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Maria (Mie) Hilhorst, 48 jaar oud. Mie is geboren op 17-05-1852 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Richardus (Rijk) Hilhorst en Wilhelmina (Mijntje) van het Klooster. Mie is overleden op 17-03-1938 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 85 jaar oud. Zij is begraven op 22-03-1938. Mie is weduwe van Peter Kuijer (1851-1896), met wie zij trouwde op 18-06-1881 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 267; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief].


71 Lambertus van Moorst is geboren op 24-08-1831 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Leusden, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Hannes Aalbertse van Moorst (zie 62) en Gerritie Jacobisse (Grietje) Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-08-1831 [bron: GenLias // geb.akte T481, I613; N34 // Het Utrechts Archief]. Lambertus is overleden op 18-12-1889 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 58 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Barneveld, Gelderland, Nederland // FamilySearch]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1889 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; In 6374; Nr 114 //gem.Barneveld].


Notitie bij Lambertus: record uit FamilySearch

Lambertus van Moorst
Birth: 24 Aug 1831 Leusden, Netherlands
Death: 18 Dec 1889 Barneveld, Netherlands
Father: Hannes-Aalbertse van Moorst
Mother: Gerritje Kok
Johanna IJling
Birth: 26 Jun 1830 Barneveld, Netherlands
Death: 6 Jan 1896 Barneveld, Netherlands
Marriage: 19 Jun 1856 Barneveld, Netherlands


Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op 19-06-1856 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: // FamilySearch [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6427; akte Nr. 15 // Gelders Archief] met Johanna IJling, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 26-06-1830 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: FamilySearch // Family Tree Maker // Willem Dubelaar], dochter van Harmanus IJling en Cornelia Dirkjan de Wit. Johanna is overleden op 06-01-1896 in Barneveld, Gelderland, Nederland, 65 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Barneveld, Gelderland, Nederland // FamilySearch]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1896 [bron: GenLias // overl.akte T 0207; I 6373; N 3 // Gelders/Archief].


Kinderen van Lambertus en Johanna:


1 Johannis van Moorst, geboren op 12-01-1858 in Achterveld-Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 72.

2 Hermanus van Moorst, geboren op 19-07-1860 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland. Volgt 95.

3 Aalbertus van Moorst, geboren op 12-01-1866 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland. Volgt 112.

4 Cornelis van Moorst, geboren op 06-02-1870 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 141.


72 Johannis van Moorst is geboren op 12-01-1858 in Achterveld-Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar], zoon van Lambertus van Moorst (zie 71) en Johanna IJling. Johannis is overleden op 06-11-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud [bron: Familytree van Willem Dubelaar]. Hij is begraven op 11-11-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar].

Beroep:

Gasfitter [bron: GenLias]

Johannis trouwde, 30 jaar oud, op 09-11-1888 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 43 // Het Utrechts Archief] met Geertruida Helderman, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 06-11-1925 in Bussum (door overlijden echtgenoot op 06-11-1925 te Bussum) [bron: gen. familie van Moorst]. Geertruida is geboren op 31-01-1864 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland [bron: Family Tree Maker // Willem Dubelaar], dochter van Frederik Helderman en Maria Wakelkamp. Geertruida is overleden op 26-04-1944 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud [bron: Familytree van Willem Dubelaar]. Zij is begraven op 29-04-1944 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar].


Kinderen van Johannis en Geertruida:


1 Lambertus Johannes van Moorst, geboren op 14-09-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.

2 Frederik Hendrik van Moorst, geboren op 11-04-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Maria Geertruida van Moorst, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.

4 Hermanus Aalbertus van Moorst, geboren op 06-01-1893 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 85.

5 Johanna Geertuida van Moorst, geboren op 18-07-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst].

6 Elisabeth Maria (Bets) van Moorst, geboren op 20-03-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

7 Albertus Cornelis van Moorst, geboren op 01-02-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Albertus is overleden op 17-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud [bron: FamilySearch].

8 Aleida Maria van Moorst, geboren op 08-09-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst]. Aleida is overleden op 31-05-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 8 maanden oud [bron: gen. Van Moorst].

9 Geertruida Maria (Gé) van Moorst, geboren op 04-10-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 94.

10 Aleida Maria van Moorst, geboren op 06-04-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst]. Aleida is overleden op 21-04-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 12 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].

11 Bernadina Adriana van Moorst, geboren op 13-05-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst]. Bernadina is overleden op 07-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: gen. Van Moorst].

12 Bernadina Adriana (Dien / Dick) van Moorst, geboren op 18-10-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst]. Dien / Dick is overleden op 03-07-1987 in Groenlo, Gelderland, Nederland, 80 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].

13 Geertruida Johanna van Moorst, geboren op 16-02-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst]. Geertruida is overleden op 04-02-1980 in Groenlo, Gelderland, Nederland, 70 jaar oud [bron: FamilySaerch].


73 Lambertus Johannes van Moorst is geboren op 14-09-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar], zoon van Johannis van Moorst (zie 72) en Geertruida Helderman. Lambertus is overleden op 29-06-1957 in Heemstede, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud [bron: Familytree van Willem Dubelaar]. Hij is begraven op 03-07-1957 in Overveen, Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar]. Lambertus trouwde, 26 jaar oud, op 02-03-1916 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: GenLias / huw.akte T 123; Inv. 123.02736 akte Nr 33 / Historisch Centrum Overijssel] met Dirkje (Derkje, Dora, Dé) van den Beld, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 29-06-1957 in Heemstede, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 29-06-1957 te Heemstede) [bron: gen. familie van Moorst]. Derkje, Dora, Dé is geboren op 28-01-1890 in Kampen, Overijsel, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar], dochter van Evert van den Beld en Aleida (Aaltje) Karel. Derkje, Dora, Dé is overleden op 11-01-1971 in Doetinchem, Gelderland, Nederland, 80 jaar oud [bron: Familytree van Willem Dubelaar]. Zij is begraven omstreeks 1971 in Overveen - Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland [bron: Family Tree Maker // Willem Dubelaar].

Notitie bij Derkje, Dora, Dé: GenLias // schrijft als eigenaam Dirkje


Kinderen van Lambertus en Derkje, Dora, Dé: 6 kinderen, genealogische gegevens beperkt Weergegeven, (hierdoor worden de nrs 79 t/m 81 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Geertruida Antonia (Truus) van Moorst, geboren op 12-12-1916 in Deventer, Overijssel, Nederland. Volgt 74.

2 Aleida Maria (Alice) van Moorst, geboren op 22-08-1918 in Deventer, Overijssel, Nederland. Alice is overleden op 22-01-1991 in Schalkhaar, Overijssel, Nederland, 72 jaar oud.

3 Johannes van Moorst, geboren op 09-10-1919 in Deventer, Overijssel, Nederland. Johannes is overleden op 03-06-1920 in Deventer, Overijssel, Nederland, 7 maanden oud.

4 Everhardus Johannes van Moorst, geboren op 17-08-1921 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: FamilySaerch]. Everhardus is overleden op 18-04-1920 in Deventer, Overijssel, Nederland, 1 jaar oud [bron: FamilySearch].

5 Elizabeth Maria (Bep) van Moorst, geboren op 20-08-1922 in Deventer, Overijssel, Nederland. Volgt 75.

6 Johannes Everhardus Maria van Moorst, geboren op 03-07-1924 in Deventer, Overijssel, Nederland.


74 Geertruida Antonia (Truus) van Moorst is geboren op 12-12-1916 in Deventer, Overijssel, Nederland, dochter van Lambertus Johannes van Moorst (zie 73) en Dirkje (Derkje, Dora, Dé) van den Beld. Truus is overleden op 26-08-1993 in Raalte, Overijsel, Nederland, 76 jaar oud. Truus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1939 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: FamilySearch] met Fredericus Johannes (Frits) Geertman. Frits is overleden in 1996 in Raalte, Overijsel, Nederland. [bron: gen. familie van Moorst].


75 Elizabeth Maria (Bep) van Moorst is geboren op 20-08-1922 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar], dochter van Lambertus Johannes van Moorst (zie 73) en Dirkje (Derkje, Dora, Dé) van den Beld. Bep is overleden op 22-07-2000 in Hoofddorp, Noord-Holand, Nederland, 77 jaar oud [bron: Familytree van Willem Dubelaar]. Zij is begraven op 26-07-2000 in Overveen - Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar]. Bep trouwde, 23 jaar oud, op 02-02-1946 in Deventer, Overijssel, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar] met Hendricus Johannes Babtista (Henk) Dubelaar, 25 jaar oud. Henk is geboren op 29-08-1920 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Hendrik Dubelaar en Geertruida Margaretha Topper. Henk is overleden.


Kinderen van Bep en Henk: 4 kinderen, van de drie laatsten de genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 77 en 78 van dit parerteel niet weergegeven.


1 Willem Hendrik Bavo Dubelaar, geboren op 15-07-1947 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.

2 Lambertus Johannes Everhardus Maria Dubelaar

3 Petrus Paulus George Elizabeth Dubelaar

4 Theodora Elizabeth Dubelaar


76 Willem Hendrik Bavo Dubelaar is geboren op 15-07-1947 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland [bron: Familytree van Willem Dubelaar], zoon van Hendricus Johannes Babtista (Henk) Dubelaar en Elizabeth Maria (Bep) van Moorst (zie 75). Willem trouwde, 36 jaar oud, op 02-11-1983 in Kuwait Citty, Kuwait [bron: Familytree van Willem Dubelaar] met Faten Nabulsi, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Faten: Burgerlijk huwelijk Nederland // 27-01-1985

Faten is geboren op 11-07-1961 in Damascus, Syria.


Kinderen van Willem en Faten: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Dani Willem Dubelaar

2 Linda Faten Dubelaar

3 Faten Elizabeth Dubelaar

4 Heidi Faten Cassandra Dubelaar

5 Willem Ahmed Dubelaar

6 Karina Faten Dubelaar


82 Maria Geertruida van Moorst is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis van Moorst (zie 72) en Geertruida Helderman.

Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-10-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 81 // Noord-Hollands archief] met Bastiaan Willard, ongeveer 25 jaar oud. Bastiaan is geboren omstreeks 1893 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willard en Henderica (Heintje) Gregoire.

Beroep:

Glazenwasser [bron: GenLias]


Kinderen van Maria en Bastiaan: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden nrs 83 en 84 van dit parenteel niet weegegeven).


1 Hendrika Geertruida Willard

2 Geertruida Willard

3 Gerardus Johannes Willard

4 Johannes Bastiaan Willard

5 Elisabeth Maria Willard

6 Lambertus Johannes Bastiaan Willard


85 Hermanus Aalbertus van Moorst is geboren op 06-01-1893 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst], zoon van Johannis van Moorst (zie 72) en Geertruida Helderman. Hermanus trouwde, 27 jaar oud, op 30-09-1920 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 233; akte Nr. 86 // Het Utrechts Archief] met Aleida Bieshaar, 21 jaar oud. Aleida is geboren op 22-01-1899 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Hendrikus Bieshaar en Dina Hendrika Weissenberg.


Kinderen van Hermanus en Aleida: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden nrs 86 t/m 90 van dit parenteel niet weegegeven).


1 Geertruida Theodora (Truus) van Moorst

2 Hendrikus Theodorus (Henk) Moorst

3 Johannes Aalbertus (Han) van Moorst,

4 Bernardus Johannes Wilhelmus (Ben) van Moorst


94 Geertruida Maria (Gé) van Moorst is geboren op 04-10-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst], dochter van Johannis van Moorst (zie 72) en Geertruida Helderman. Gé is overleden op 07-02-1976 in Maastricht, Limburg, Nederland, 73 jaar oud [bron: FamilySearch].


Notitie bij Gé: Geertruida Maria (Gé) van Moorst, geb. Bussum 4 oktober 1902 / geb. 04-10-1902 Bussum, overl. 07-02-1976 Hilversum / tr. Jacques Josef Maria Langendijk.


Ze was de officiële pleegmoeder van Anneke Beekman. Anneke was het kind van Joodse ouders die stierven ’onder’ de Nazi’s.


Voordat ze weggevoerd werden, vroegen ze de ’van Moorst-zusters’ om voor hun dochtertje te zorgen. De zusters gaven hun woord.


Na de oorlog wilde de joodse gemeenschap Anneke terug om voor haar te zorgen. De Nederlandse autoriteiten gingen ermee akkoord.

De zusters besloten echter, dat ze trouw zouden blijven aan de belofte aan Anneke’s ouders.


Tante Gé’, die getrouwd was, was de officiële pleegmoeder van Anneke, maar het was ’Tante Bets’ die echt voor haar zorgde, terwijl ze in Frankrijk ondergedoken zaten. Anneke noemde ’Tante Bets’ "mammie". Anneke en ’Tante Bets’ kwamen terug naar Nederland op 21 november 1961, Anneke’s 21ste verjaardag.


Vlak daarna gaf ’Tante Bets’ zichzelf vrijwillig aan bij de politie, waarna ze twee maanden de gevangenis in moest. Anneke’s verhaal wordt beschreven in het boek van Elma Verhey met de titel ’Om het joodse kind’.

Landhuis Gurtsenich (kende veel markante bewoners) onderduikadres van Anneke Beekman
Vroenhof - Valkenburg

Het landhuis komt na 1868 in het bezit van de Leuvense professor Emile Néve, een neef van Marie Antoinette Delwarde, de echtgenote van graaf van Van der Vrecken. Huize Gurtsenich blijft geruime tijd in het bezit van de familie Néve.

Het statige landhuis biedt onderdak aan het joodse weesmeisje Anneke Beekman.
Zij werd op 21 november 1940 te Amsterdam geboren en dook in 1943 onder bij de dames Van Moorst in Hilversum. Haar ouders overleefden de oorlogsgruwelen niet.


Na de oorlog wendden familieleden van Anneke zich tot de Stichting Le-Ezrath Ha-Jelet. Stichting tot verzorging van Joodse Oorlogspleegkinderen, met het verzoek om het kind een Joodse godsdienstige opvoeding te geven. De dames Van Moorst waren namelijk katholiek een lieten Anneke ook als zodanig opvoeden.


Uiteraard lag deze kwestie erg gevoelig, maar de dames Van Moorst weigerde afstand te doen van Anneke. Het kwam uiteindelijk tot een rechtzaak en in hoger beroep werd Anneke geplaatst onder voogdij van de Joodse stichting.


De Hoge Raad verwierp het beroep dat mevrouw Van Moorst Indiende. Toen in februari 1949 de politie aan de deur verscheen van de dames Van Moorst, bleek Anneke "met vakantie" te zijn.


In werkelijkheid was het kind ondergedoken, ze verblijft meestal in kloosters in België maar bezoekt ook af en toe de familie Langendijk, die na de oorlog Huize Gurtsenich bewoonde.


De echtgenote van dhr Langendijk was Geertruida van Moorst. "tante-G" overleed in 1976 op 73-jarige leeftijd. Pas in 1961 verschijnt Anneke Beekman in het openbaar, zij is dan meerderjarig, zodat de wens van haar familie om haar in de Joodse geest op te voeden, niet werd gerealiseerd..


Hierna gaf tante Bets zich vrijwillig aan bij de politie, waarna ze twee maanden de gevangenis in moest.


In 1990 heeft Anneke bij gelegenheid van haar vijftigste verjaardag een vraaggesprek met het Nieuw Iraëlitisch Weekblad. Zij verklaart het verleden te willen laten rusten. Anneke zegt in het bewuste Interview:


"Naarmate ik ouder wordt en de ervaring met m’n eigen kinderen heb, kan ik me nog beter voorstellen dat je je kind niet afstaat. Ik ben blij dat ze me niet hebben laten gaan en vooral aan mams, denk met steeds meer bewondering terug, hoe ze met mij was, dat was fantstisch".


Gé trouwde [bron: gen. Van Moorst] met Jacques Josef Maria Langendijk.


95 Hermanus van Moorst is geboren op 19-07-1860 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, leuden, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Lambertus van Moorst (zie 71) en Johanna IJling. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1860 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 688; N 13 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij de geboorte van Hermanus: GenLias // geb.akte Hermanus: vd Lambartus van Moorst; md Johanna Eiling

Hermanus is overleden op 15-03-1911 in Achterveld, Leusden, Utrecht,Nederland, 50 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1911 [bron: GenLias // overl.akte T 463; I 68; N 2 // Het Utrechts Archief]. Hermanus trouwde, 24 jaar oud, op 23-10-1884 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 939; akte Nr. 4 // Het Utrechts archief] met Bernadine (Dina) Hulshof, 33 jaar oud. Dina is geboren op 01-08-1851 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland, dochter van Jan Hulshof en Alijda Dijkgraaf.


Kinderen van Hermanus en Dina:


1 Johannes van Moorst, geboren op 18-01-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.

2 Johanna van Moorst, geboren op 25-03-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Aleida Hendrika van Moorst, geboren op 01-01-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 109.

4 Bernadina Maria (Dina) van Moorst, geboren omstreeks 1894 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 110.


96 Johannes van Moorst is geboren op 18-01-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus van Moorst (zie 95) en Bernadine (Dina) Hulshof. Johannes is overleden op 04-09-1959 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud.

Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]

Johannes:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 11-10-1912 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 8076; akte Nr. 46 // Gelders Archief] met Gerarda Antonia (Richarda) van Nimwegen, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 01-02-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 01-02-1919 te Bussum) [bron: gen. Van Moorst (weduwnaarschap Johannes van Moorst 1920)]. Richarda is geboren op 12-08-1886 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Reijer van Nimwegen en Maria Blank. Richarda is overleden op 01-02-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 32 jaar oud.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 14-04-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Smit, 35 jaar oud. Johanna is geboren op 19-08-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas (Klaas) Smit en Klasina Fokker.


Kinderen van Johannes en Richarda:


1 Hermanus Reinerus Joseph (Herman) van Moorst, geboren op 22-07-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 97.

2 Reinierus Hermanus van Moorst, geboren op 25-10-1914 in Barneveld, Gelderland, Nederland. Volgt 107.

3 Bernadina Maria Hendrica Moorst, geboren op 02-10-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 108.


97 Hermanus Reinerus Joseph (Herman) van Moorst is geboren op 22-07-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes van Moorst (zie 96) en Gerarda Antonia (Richarda) van Nimwegen. Herman is overleden op 16-05-1975 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud. Herman trouwde, 25 jaar oud, op 31-01-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Van Moorst] met Carolina Huberta van Harmelen, 28 jaar oud. Carolina is geboren op 25-06-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernard (Nard) van Harmelen en Johanna Boere. Carolina is overleden op 05-07-1989 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud.


Kinderen van Herman en Carolina: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 98 t/m 106 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Gerardus Johannes Bernardus Alowisius (Gerard) van Moorst

2 Bernardus Johannes Catharinus (Ben) van Moorst

3 Eduard Alfons Catharinus (Eddy) van Moorst

4 Carolus Maria (Carel) van Moorst


107 Reinierus Hermanus van Moorst is geboren op 25-10-1914 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes van Moorst (zie 96) en Gerarda Antonia (Richarda) van Nimwegen. Reinierus is overleden op 29-10-1954 in Johannesburg, Zuid-Afrika, 40 jaar oud. Reinierus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst] met Johanna (Jo) van Rosmalen, ongeveer 20 jaar oud. Zie 184 voor persoonsgegevens van Jo.


Kinderen van Reinierus en Jo: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd .


1 Henny van Moorst

2 Rita van Moorst

3 Hans Moorst


108 Bernadina Maria Hendrica Moorst is geboren op 02-10-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van Moorst (zie 96) en Gerarda Antonia (Richarda) van Nimwegen. Bernadina is overleden op 14-11-1994, 79 jaar oud. Bernadina trouwde, 23 jaar oud, op 26-07-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Petrus Adrianus van Eijden, 32 jaar oud. Petrus is geboren op 20-07-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes van Eijden en Petronella Meester. Petrus is overleden op 07-02-1981 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.


Kinderen van Bernadina en Petrus: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 98 t/m 106 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Joseph (Jos) van Eijden

2 Elly Eijden

3 Marjan van Eijden


109 Aleida Hendrika van Moorst is geboren op 01-01-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus van Moorst (zie 95) en Bernadine (Dina) Hulshof. Aleida trouwde, 22 jaar oud, op 10-10-1912 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 363; Inv. 47; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Jacobus van Nimwegen, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op 11-02-1884 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Reijer van Nimwegen en Maria Blank. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1884 [bron: GenLias // geb.akte T481; I689; N3 // Het Utrechts Archief].


110 Bernadina Maria (Dina) van Moorst is geboren omstreeks 1894 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus van Moorst (zie 95) en Bernadine (Dina) Hulshof. Dina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 10-06-1920 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 33; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Wessel Huppelschoten, 27 jaar oud. Wessel is geboren op 17-10-1892 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Theodoris Huppelschoten en Wilhelmina Smit. Wessel is overleden op 14-02-1960 in Achterveld, prov.Utrecht, Ndereland, 67 jaar oud.


Kind van Dina en Wessel:


1 Theodorus Huppelschoten, geboren op 04-09-1923 in Achterveld, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 111.


111 Theodorus Huppelschoten is geboren op 04-09-1923 in Achterveld, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Wessel Huppelschoten en Bernadina Maria (Dina) van Moorst (zie 110). Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 23-08-1950 in Nijkerk, Gelderland, Nederland [bron: Genealogie Huppelschoten // Hist. Kring.Leusden (foto’s)] met Petronella Theresia (Nel) van Esveld, 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Theodorus en Nel: Genealogie Huppelschoten // uit hun huwelijk werden acht kinderen geboren

Nel is geboren op 21-06-1927 in Nijkerk, Gelderland, Nederland.


112 Aalbertus van Moorst is geboren op 12-01-1866 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Lambertus van Moorst (zie 71) en Johanna IJling. Aalbertus is overleden op 02-04-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 65 jaar oud [bron: FamilySearch].


Notitie bij Aalbertus: record uit FamilySearch

Aalbertus van Moorst
Birth: 12 Jan 1866 Achterveld, Netherlands
Death: 2 Apr 1931 Bussum, Netherlands
Father: Lambertus van Moorst
Mother: Johanna IJling
Spouse: Adriana Huijskes
Birth: 21 Nov 1864 Achterveld, Netherlands
Death: 1 Dec 1930 Bussum, Netherlands
Marriage: 1 May 1890 Stoutenburg, Netherlands
Father: Hannis Huijskes
Mother: Elisabeth Heugen


Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Aalbertus trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1890 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 940; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Adriana Huijskes, 25 jaar oud. Adriana is geboren op 21-11-1864 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland [bron: FamillySearch], dochter van Johannes (Hannis) Huijskes en Elisabeth Huijgen. Adriana is overleden op 01-12-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: FamilySearch].

Kinderen van Aalbertus en Adriana:


1 Elisabeth Aleida van Moorst, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth is overleden omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud.

2 Lambertus (Bertus) van Moorst, geboren op 09-04-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 113.

3 Johannes Albertus van Moorst, geboren op 26-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 120.

4 Johanna Elisabeth van Moorst, geboren op 17-02-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 128.

5 Johannes Petrus Paulus van Moorst, geboren op 29-06-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 129.

6 Johannes Cornelis (Hannes) van Moorst, geboren op 26-10-1899 in Bussum. Hannes is overleden in 05-1981 in De Bilt, prov. Utrecht, Nederland, 81 jaar oud.

Notitie bij Hannes: Sinds 25 december 1923 was hij lid van de "Congregatie van de Fraters van Utrecht".
Op 10 april 1929 legde hij de eeuwige gelofte af (Frater Josephus)

7 Gijsbertus Richardus (Gijs) van Moorst, geboren op 20-07-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 131.

8 Elisabeth Aleida van Moorst, geboren op 02-10-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 139.


113 Lambertus (Bertus) van Moorst is geboren op 09-04-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aalbertus van Moorst (zie 112) en Adriana Huijskes. Bertus is overleden op 27-11-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud. Bertus trouwde, 26 jaar oud, op 03-07-1918 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Henrica van Rooijen, 21 jaar oud. Henrica is geboren op 15-11-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Rooijen en Pieternella Tesser. Henrica is overleden in 05-1963 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.


Kinderen van Bertus en Henrica:


1 Adriana (Jeanne) van Moorst, geboren op 10-11-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 114.

2 Cornelis albertus (Cor) van Moorst, geboren op 27-11-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Cor is overleden op 19-05-1944 in Berlijn, Duitsland, 24 jaar oud.

3 Petronella Zwaantje (Nellie) van Moorst, geboren op 19-03-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 115.

4 Albertus Johannes van Moorst, geboren op 08-05-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 116.

5 Johannes Maria Josephus van Moorst, geboren op 26-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 119.


114 Adriana (Jeanne) van Moorst is geboren op 10-11-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) van Moorst (zie 113) en Henrica van Rooijen. Jeanne is overleden in 01-2000 in Australië, 81 jaar oud. Jeanne trouwde, 21 jaar oud, op 07-06-1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Van Moorst] met Jacob Hendrik (Jaap/Jack) Vos, 24 jaar oud. Jaap/Jack is geboren op 09-05-1916 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Jakop Vos en Marretje Ruizendaal. Jaap/Jack is overleden omstreeks 1988, ongeveer 72 jaar oud.

Notitie bij Jaap/Jack: Jacob Hendrik is in de jaren 50 naar Australië geëmigreerd


115 Petronella Zwaantje (Nellie) van Moorst is geboren op 19-03-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) van Moorst (zie 113) en Henrica van Rooijen. Nellie trouwde, 22 jaar oud, op 03-02-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Van Moorst] met Johannes Frederik Christiaan (Jo) Smits, 32 jaar oud. Jo is geboren op 01-11-1912 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Jo is overleden op 19-03-1988 75 jaar oud.


116 Albertus Johannes van Moorst is geboren op 08-05-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) van Moorst (zie 113) en Henrica van Rooijen. Albertus is overleden op 06-01-1986 in Daylesford, Victoria, Australia, 62 jaar oud. Albertus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1946 in Bussum [bron: gen. fam. Van Moorst] met Elisabeth Maria Dashorst, ongeveer 18 jaar oud. Elisabeth is geboren op 06-02-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Johannes Dashorst en Cornelia Maria Mutsaers.


Kinderen van Albertus en Elisabeth: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 117 en 118 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Henricus Wilhelmus Gijsbertus van Moorst

2 Cornelia Maria Adriana van Moorst


119 Johannes Maria Josephus van Moorst is geboren op 26-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) van Moorst (zie 113) en Henrica van Rooijen. Johannes trouwde met Annie van Hees.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Annie: Johannes en Annie krijgen drie kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.

Bert van Moorst
Thea van Moorst
Annemieke van Moorst


120 Johannes Albertus van Moorst is geboren op 26-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aalbertus van Moorst (zie 112) en Adriana Huijskes. Johannes is overleden op 08-03-1961 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]

Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Roeten, 20 jaar oud. Antonia is geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Simon Jacobus Roeten en Alida Ruisendaal.


Kinderen van Johannes en Antonia:


1 Albertus Simon Johannes (Ab) van Moorst, geboren op 05-07-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 121.

2 Siomona van Moorst, geboren op 03-11-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 124.

3 Adriana Johanna Elisabeth (Jeane) van Moorst, geboren op 30-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 126.

4 Alida Johanna Maria Theresia (Lida) van Moorst, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 127.


121 Albertus Simon Johannes (Ab) van Moorst is geboren op 05-07-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Albertus van Moorst (zie 120) en Antonia Roeten. Ab is overleden op 05-05-1990 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep:

Timmerman / Metaalbewerker [bron:gen. fam. Van Moorst]

Ab trouwde, 24 jaar oud, op 05-12-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Johanna Bernadina Goorhuis, 20 jaar oud. Zie 143 voor persoonsgegevens van Johanna.

Kinderen van Ab en Johanna: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nr 122 en 123 van dit parenteel niet weergegeven.


1 Jos van Moorst

2 Wik van Moorst


124 Siomona van Moorst is geboren op 03-11-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Albertus van Moorst (zie 120) en Antonia Roeten. Siomona trouwde met Bernardus Jozef Nijland.

Kinderen van Siomona en Bernardus: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 125 van dit parenteel niet weergegeven.


1 Hermina Nijland.

2 Simona Nijland.

3 Marion Nijland.


126 Adriana Johanna Elisabeth (Jeane) van Moorst is geboren op 30-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Albertus van Moorst (zie 120) en Antonia Roeten.

Jeane trouwde [bron: gen. Van Moorst] met S. Reitsma.


127 Alida Johanna Maria Theresia (Lida) van Moorst is geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst], dochter van Johannes Albertus van Moorst (zie 120) en Antonia Roeten. Lida is overleden op 12-06-1998 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].

Lida trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-11-1952 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Willem Dubelaar // gen. Van Moorst] met Henny Blom, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 19-07-1982 in Bussum, Noord -Holland, Nederland (geen reden bekend) [bron: gen. Van Moorst]. Henny is geboren op 22-08-1928 in Amsterdam [bron: gen. Van Moorst].


128 Johanna Elisabeth van Moorst is geboren op 17-02-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aalbertus van Moorst (zie 112) en Adriana Huijskes. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Pieter (Piet) Overhage.

Beroep:

Schoenmaker [bron: GenLias]


129 Johannes Petrus Paulus van Moorst is geboren op 29-06-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aalbertus van Moorst (zie 112) en Adriana Huijskes. Johannes is overleden op 16-07-1974 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 76 jaar oud. Johannes:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-08-1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk // gen. fam. Van Moorst] met Carolina Maria Dijkman, 35 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Carolina: Johannes Petrus Paulus van Moorst en Carolina Maria Dijkman krijgen tussen 1924 en 1941, elf Kinderen:


1. Adriana Maria van Moorst (volgt 130)
2. Everardus Albertus Cornelis van Moorst
3. Maria Johanna van Moorst
4. Alberta Catharina van Moorst
5. Carolina Adriana van Moorst
6. Johanna Elisabeth van Moorst
7. Hendrika van Moorst
8. Albertus van Moorst
9. Johannes Petrus van Moorst
10. Theresia van Moorst
11. Josephina Adriana van Moorst


Carolina is geboren op 19-04-1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert Dijkman en Gijsberta Maria Schouten. Carolina is overleden op 19-12-1958 in Gemert, Noord-Brabant, Nederland, 69 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 62 jaar oud, omstreeks 1960 in Nijkerk, Gelderland, Nederland [bron: gen. fam. Van Moorst] met Lamberta Roest, ongeveer 61 jaar oud. Lamberta is geboren op 21-02-1899 in Nijkerk, Gelderland, Nederland. Lamberta is overleden op 28-01-1966 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 66 jaar oud.

(3) trouwde, ongeveer 70 jaar oud, omstreeks 1968 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland met Maria Hendrika Baas, ongeveer 62 jaar oud. Maria is geboren in 1906 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Maria is overleden op 20-07-1998 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 91 of 92 jaar oud.


Kind van Johannes en Carolina:


1 Adriana Maria van Moorst, geboren op 13-06-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 130.


130 Adriana Maria van Moorst is geboren op 13-06-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Petrus Paulus van Moorst (zie 129) en Carolina Maria Dijkman. Adriana trouwde, 34 jaar oud, op 09-08-1959 in Geelong, Australië [bron: gen. Van Moorst] met Ceslovaz Valodka, 40 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1976 in Geelong, Australië (geen reden bekend) [bron: gen. Van Moorst]. Ceslovaz is geboren op 20-07-1919 in Litouwen. Ceslovaz is overleden op 02-05-1991 in Geelong, Australië, 71 jaar oud.


131 Gijsbertus Richardus (Gijs) van Moorst is geboren op 20-07-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aalbertus van Moorst (zie 112) en Adriana Huijskes. Gijs is overleden op 19-12-1975 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: FamilySearch]. Gijs trouwde, 28 jaar oud, op 13-08-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Anna Maria (Marie) Thomas, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijs en Marie: Gijsbertus Richardus van Moorst en Anna Maria Thomas kregen acht Kinderen:


Kinderen van Gijs en Marie: 8 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 132 t/m 138 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Gijsbertus Albertus (Gijs) van Moorst

2 Adriana Johanna Maria Antonia van Moorst

3 Jozef Mattheus van Moorst

4 Maria Johanna Elisabeth (Riet) van Moorst

5 Johanna Agnes Maria (Hanny) van Moorst

6 Albertus Johannes (Albert) van Moorst

7 Matthias van Moorst

8 Matthias Jozef (Matthieu) van Moorst


139 Elisabeth Aleida van Moorst is geboren op 02-10-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aalbertus van Moorst (zie 112) en Adriana Huijskes. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam Krijnen // Bert Krijnen] met Herman Krijnen, 26 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Herman: Het kind Petronella A. is in 1944. Door Herman en Elisabeth geadopteerd

Herman is geboren op 02-06-1901 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Grietje Krijnen. Herman is overleden op 25-04-1975 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.

Notitie bij Herman: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen: uit "Het Erfgooiersgeslacht Krijnen".
Herman was volgens de militie-registers 1,66 m groot. Ondanks slechte ogen werd hij toch goedgekeurd.
In 1921 was Herman in Bussum één van de oprichters van de R.K.Gymnastiekvereniging "Door Wilskracht Sterk" DWS, naast actief lid was hij hiervan ook vele jaren secretaris.


Verder werkte hij meer dan 40 jaar bij Bensdorp. Eerst in de fabriek, later als kwaliteitscontroleur: daarnaast was hij commandant van de bedrijfsbrandweer. In 1966 ging hij met pensioen. Zijn afscheid was volgens een artikel in de Bussumsche Courant een heel gebeuren met toespraken o.a. van de grote baas mijnheer L. Bensdorp.

Herman kreeg natuurlijk ook veel cadeaus, met als klapstuk een nieuwe fiets.

Uit de overlijdensadvertentie van Herman in 1975 blijkt, dat hij drager was van de zilveren eremedaille van Oranje Nassau.


Kind van Elisabeth en Herman:


1 Petronella A. (Ronnie) Krijnen, geboren omstreeks 1944 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 140.


140 Petronella A. (Ronnie) Krijnen is geboren omstreeks 1944 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Van Moorst], dochter van Herman Krijnen en Elisabeth Aleida van Moorst (zie 139). Ronnie is overleden omstreeks 2010 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud. Ronnie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1965 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Ruizendaal // gen. van Moorst] met Johannes (Hans) Hilhorst, ongeveer 26 jaar oud. Hans is geboren omstreeks 1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Gerardus Hilhorst en Wilhelmina (Mien) Splinter.


141 Cornelis van Moorst is geboren op 06-02-1870 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Lambertus van Moorst (zie 71) en Johanna IJling. Cornelis is overleden op 26-02-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud.

Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 31-01-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Bernadina (Dienna) Kippersluis, 26 jaar oud. Bernadina is geboren op 08-02-1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Kippersluis en Annetje Dijkman. Bernadina is overleden op 17-12-1956 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 85 jaar oud. Dienna trouwde voorheen op 13-05-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Jan de Jong (±1869-±1897). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1897 te Bussum) [bron: GenLias (weduwleven Bernadina Kippersluis 1898)].


Kinderen van Cornelis en Bernadina:


1 Johanna Gerarda (Annie) van Moorst, geboren op 02-09-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 142.

2 Gerardus Lambertus (Gerard) van Moorst, geboren op 21-03-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 144.

3 Lambertus Cornelis (helft van tweeling) van Moorst, geboren op 10-09-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1905 [bron: FamilySearch]. Lambertus is overleden op 23-07-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud [bron: FamilySearch]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1906 [bron: FamilySearch].

4 Anna Bernadine (helft van tweeling) van Moorst, geboren op 10-09-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1905 [bron: gen. fam. Van Moorst]. Anna is overleden op 19-06-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1906 [bron: gen. fam. Van Moorst].

5 Lambertus Cornelis van Moorst, geboren op 07-02-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 157.


142 Johanna Gerarda (Annie) van Moorst is geboren op 02-09-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Moorst (zie 141) en Bernadina (Dienna) Kippersluis. Annie is overleden op 01-03-1986 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud. Annie trouwde, 20 jaar oud, op 26-09-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 115 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Johannes (Willem) Goorhuis, 20 jaar oud. Willem is geboren op 09-09-1902 in Baarn, Utrecht, Nederland, zoon van Bernardus Cornelus Goorhuis en Johanna Vermeulen. Willem is overleden op 01-06-1995 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 92 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep:

Stukadoor [bron: GenLias]


Kind van Annie en Willem:


1 Johanna Bernadina Goorhuis, geboren op 18-02-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 143.


143 Johanna Bernadina Goorhuis is geboren op 18-02-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes (Willem) Goorhuis en Johanna Gerarda (Annie) van Moorst (zie 142). Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 05-12-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Albertus Simon Johannes (Ab) van Moorst, 24 jaar oud. Zie 121 voor persoonsgegevens van Ab.


Kinderen van Johanna en Ab: zie 121.


144 Gerardus Lambertus (Gerard) van Moorst is geboren op 21-03-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Moorst (zie 141) en Bernadina Kippersluis. Gerard is overleden op 24-02-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud.

Beroep:

Stoffeerder [bron: gen. fam. Van Moorst]

Gerard trouwde, 24 jaar oud, op 29-08-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Margaretha (Greet) Goorhuis, 23 jaar oud. Greet is geboren op 08-08-1905 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Bernardus Cornelus Goorhuis en Johanna Vermeulen. Greet is overleden op 28-06-1993 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud.


Kinderen van Gerard en Greet:


1 Cornelis Bernard (Kees) van Moorst, geboren op 14-02-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 145.

2 Johannes Bernard (Joop) van Moorst, geboren op 11-07-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 151.

3 Gerard van Moorst, geboren op 24-10-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 155.

4 B. J. (Dineke) van Moorst, geboren op 21-09-1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 156.


145 Cornelis Bernard (Kees) van Moorst is geboren op 14-02-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Lambertus (Gerard) van Moorst (zie 144) en Margaretha (Greet) Goorhuis. Kees trouwde, 28 jaar oud, op 27-12-1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. van Moorst] met Hubertina Hendika Johanna Bouweriks, 25 jaar oud. Hubertina is geboren op 02-03-1933 in Horst, Gelderland, Nederland, dochter van Pieter Christiaan Bouweriks en Maria Petronella Wilhelmia Derix.


Kinderen van Kees en Hubertina: 5 kinderen, genealoggische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 146 t/m 150 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Wilhelmina Hubertina Gerarda (Wilma) van Moorst

2 Gerardus Cornelis Lambertus (Gebert) van Moorst

3 Margaretha Maria Johanna (Margo) van Moorst

4 Hubertina Hendrika Johanna (Beppie) van Moorst

5 Gertrude Johanna Josefien (Gerry) van Moorst


151 Johannes Bernard (Joop) van Moorst is geboren op 11-07-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Lambertus (Gerard) van Moorst (zie 144) en Margaretha (Greet) Goorhuis.

Beroep:

Stoffeerder [bron: gen. fam. Van Moorst]

Joop trouwde, 24 jaar oud, op 31-07-1957 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Van Moorst] met Kers van der Meij, 22 jaar oud. Kers is geboren op 03-01-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem (Willem) van der Meij en Maria Johanna Rigter.


Kinderen van Joop en Kers: 3 kinderen, genealoggische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 152 t/m 154 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Rob van Moorst

2 Peter van Moorst

3 Paul van Moorst


155 Gerard van Moorst is geboren op 24-10-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Lambertus (Gerard) van Moorst (zie 144) en Margaretha (Greet) Goorhuis. Gerard trouwde met Gerda Kok.


156 B. J. (Dineke) van Moorst is geboren op 21-09-1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Lambertus (Gerard) van Moorst (zie 144) en Margaretha (Greet) Goorhuis. Dineke trouwde met W.M.M. Schuurman.


157 Lambertus Cornelis van Moorst is geboren op 07-02-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Moorst (zie 141) en Bernadina Kippersluis. Lambertus is overleden op 08-07-1982 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud. Lambertus trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1931 in Nijkerk, Gelderland, Nederland [bron: gen. Van Heijmen Lubertsen] met Maartje (Marie) Kraaij, 27 jaar oud. Marie is geboren op 12-02-1904 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, dochter van Jannes Kraaij en Aaltje Priem. Marie is overleden op 06-11-1993 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud. Marie trouwde voorheen op 02-06-1920 in Nijkerk, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 9104; akte Nr. 40 // Gelders Archief] met Aalt van de Bor (±1895-1970). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 26-06-1925 in vonnis rechtb. Amsterdam (geen reden bekend) [bron: Genlias // aantekening op akte].


Kinderen van Lambertus en Marie: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 158 en 159 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Cornelis Lambertus (Cor) van Moorst

2 Jannes Wouter (Jan) van Moorst

.

160 Rikje van Moorst is geboren op 12-12-1833 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Leusden, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hannes Aalbertse van Moorst (zie 62) en Gerritie Jacobisse (Grietje) Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-12-1833 [bron: GenLias // geb.akte T481, I182; N48 // Het Utrechts Archief]. Rikje is overleden op 10-02-1898 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 64 jaar oud.

Rikje trouwde, 32 jaar oud, op 28-09-1866 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 869; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Johannes Eldens, ongeveer 35 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 29-11-1830 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Franciscus Eldens en Jacoba Vrij. Johannes is overleden op 29-03-1892 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 61 jaar oud.

Beroep:

Arbeider [bron: GenLias]


161 Geertruida (Geertje) van Moorst is geboren op 26-09-1836 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Leusden, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Hannes Aalbertse van Moorst (zie 62) en Gerritie Jacobisse (Grietje) Kok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1837 [bron: GenLias // geb.akte T481, I612; N26 // Het Utrechts Archief]. Geertje is overleden op 25-01-1927 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 90 jaar oud [bron: FamilySearch]. Geertje trouwde, 35 jaar oud, op 18-10-1871 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 870; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Richardus (Rijk) van den Hoven, 32 jaar oud. Rijk is geboren op 03-01-1839 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van den Hoven en Jannetje Hopman.


162 Jacob Hannisse (van Moorst) is geboren omstreeks 1793 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. Van de Geer], zoon van Albert Hannisze (van Moorst) (zie 49) en Gertrudis (Grietje) Jacobisse. Hij is gedoopt op 20-10-1793 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Van de Geer].

Bij de doop van Jacob waren de volgende getuigen aanwezig: Aaltje Jacobse en Jan Jacobse.

Jacob is overleden op 11-06-1857 in Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 64 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1857 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1172; N 9 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Jacob: GenLias // schrijft voor vader bg Aalpert als persoonsnaam en Hannisse als familienaam
record GenLias:


Detail resultaat: (Bruid)
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 336
Gemeente: Woudenberg
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3
Datum: 21-04-1827
Bruidegom Jacob Hannisse
Leeftijd: 33
Geboorteplaats: Renswoude
Bruid Gerritje Hoefsloot
Leeftijd: 25
Geboorteplaats: Naarden
Vader bruidegom Aalpert Hannisse
Moeder bruidegom Grietje Jacobissen
Vader bruid Hendrik Hoefsloot
Moeder bruid Jannetje Cornelissen Voskuijl


Getuige bij:

27-04-1822


huwelijk Hannes Aalbertse van Moorst (±1792-1856) en Grietje Kok (geb. 1793) [zie 62]


[broer bruidegom]


[bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 269; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief]

Jacob trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 21-04-1827 in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 336; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Gerritje Hoefsloot, ongeveer 25 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1802 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Hoefsloot en Jannetje Cornelisse Voskuijl.

Notitie bij Gerritje: GenLias // in veel akten wordt er Hoefschloot als familienaam gegeven.


Kinderen van Jacob en Gerritje:


1 Margretha (Grietje) Hannissen, geboren op 25-02-1828 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 163.

2 Hendricus Hannesse, geboren op 08-03-1830 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1830 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I687; N4 // Het Utrechts Archief]. Hendricus is overleden op 27-05-1902 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1902 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1173; N 13 // Het Utrechts Archief].

3 Aalbert Hannisse, geboren op 03-11-1832 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 169.

4 Cornelus Hannesse, geboren op 21-01-1835 in Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1835 [bron: GenLias // geb.akte T481; I687; N2 //Het Utrechts Archief]. Cornelus is overleden op 08-09-1836 in Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1836 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1171; N 6 // Het Utrechts Archief].

5 Jan Hannesse, geboren op 09-12-1837 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 177.

6 Jannetje Hannesse, geboren op 08-01-1840 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1840 [bron: GenLias // geb.akte T481; I687; N3 // Het Utrechts Archief]. Jannetje is overleden op 24-11-1872 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 32 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1875 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1172 N 15 // Het Utrechts Archief].

7 Johannis Hannesse, geboren op 03-01-1844 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte bem. Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1844 [bron: GenLias // geb.akte T481; I687; N1 // Het Utrechts Archief].


163 Margretha (Grietje) Hannissen is geboren op 25-02-1828 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jacob Hannisse (van Moorst) (zie 162) en Gerritje Hoefsloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1828 [bron: GenLias // geb.akte T481; I90; N2 // Het Utrechts Archief]. Grietje trouwde, 35 jaar oud, op 18-11-1863 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 939; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Andras Franciscus Hendriks, ongeveer 45 jaar oud. Andras is geboren omstreeks 1818 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Christiaan Hendriks en Maria Nisters.

Notitie bij Andras: GenLias // bg ondertekent de huw.akte met "Hendriksen"

Beroep:

Horlogemaker [bron: GenLias]


Kinderen van Grietje en Andras:


1 Maria Geertruida Hendriksen, geboren omstreeks 1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 164.

2 Geertruda Johanna Hendriksen, geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 168.


164 Maria Geertruida Hendriksen is geboren omstreeks 1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andras Franciscus Hendriks en Margretha (Grietje) Hannissen (zie 163). Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-05-1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.alkte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Schaapherder, ongeveer 28 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Schaapherder en Gijsbertje (Gijsje) de Wit.

Beroep:

Wever / Tuinman [bron: GenLias]


Kinderen van Maria en Hendrik:


1 Gijberta Antonia Schaapherder, geboren omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 165.

2 Margaretha Maria Schaapherder, geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 166.

3 Jacobus Andreas Schaapherder, geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 167.


165 Gijberta Antonia Schaapherder is geboren omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Schaapherder en Maria Geertruida Hendriksen (zie 164). Gijberta trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 12-07-1921 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.73; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Joannes Jozef Majoor, ongeveer 30 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Magchiel Majoor en Marritje van Beijeren.


166 Margaretha Maria Schaapherder is geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Schaapherder en Maria Geertruida Hendriksen (zie 164). Margaretha trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 30-06-1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Andries van den Brink, ongeveer 29 jaar oud. Andries is geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Mijns van den Brink en Weintje Splint.


167 Jacobus Andreas Schaapherder is geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Schaapherder en Maria Geertruida Hendriksen (zie 164).

Beroep:

Tuinman [bron: GenLias]

Jacobus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-04-1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Maria Barbara Bitterling, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1896 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Bitterling en Maria Spijker.


168 Geertruda Johanna Hendriksen is geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andras Franciscus Hendriks en Margretha (Grietje) Hannissen (zie 163). Geertruda trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 23-11-1897 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 73; akte Nr 22 // Noord-Hollands Archief] met Machiel Schaapherder, ongeveer 27 jaar oud. Machiel is geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Schaapherder en Antonia (Teuntje) Banis.

Beroep:

Wever [bron: GenLias]


169 Aalbert Hannisse is geboren op 03-11-1832 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Jacob Hannisse (van Moorst) (zie 162) en Gerritje Hoefsloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1832 [bron: GenLias // geb.akte T481; I687; N10 // Het Utrechts Archief]. Aalbert is overleden op 10-05-1891 in Veenendaal, Gelderland, Nederland, 58 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1891 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1205; N 91 // Het Utrechts Archief].

Beroep:

Boerenknecht / Koopman [bron: GenLias]

Aalbert:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 28-09-1861 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 3067; akte Nr. 7 // Gelders Archief] met Maria Boerssen, ongeveer 39 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1822 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Gerrit Boerssen en Gijsbertje van Beek. Maria is overleden omstreeks 1862 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland, ongeveer 40 jaar oud. Maria trouwde voorheen omstreeks 1846 met Johan Hendrik Oeben. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1862 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1862 te Scherpenzeel) [bron: GenLias // weduwnaarschap Aalbert Hannesse 1863].

Beroep:

Koopvrouw [bron: GenLias]

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 20-08-1863 in Scherpenzeel, prov.Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 3066; akte Nr. 4 // Gelders Archief] met Hendrika Hollekamp, ongeveer 32 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1831 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Hollekamp en Gerritje van Barneveld. Hendrika is overleden op 25-02-1891 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 60 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1891 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1205; N 23 // Het Utrechts Archief].


Kind van Aalbert en Hendrika:


1 Jacobus Hannesse, geboren omstreeks 1865 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland. Volgt 170.


170 Jacobus Hannesse is geboren omstreeks 1865 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland, zoon van Aalbert Hannisse (zie 169) en Hendrika Hollekamp. Jacobus is overleden op 03-04-1919 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 54 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1919 [bron: GenLias // overl.akte T 463; I 455; N 33 // Het Utrechts Archief]. Jacobus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 09-07-1887 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T481; Inv. 971; akte Nr. 27 // Het Utrechts Archief] met Maria Antonia Bekkers, ongeveer 16 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1871 in Arnhem, Gelderland, Nederland, dochter van Herman Bekkers en Maria Leander.


Kinderen van Jacobus en Maria:


1 Hendrika Hannisse, geboren op 14-05-1888 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 171.

2 Albertha Hannisse, geboren op 02-01-1891 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 172.

3 Hendrikus Hannisse, geboren omstreeks 1892 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Hendrikus is overleden op 06-04-1892 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1892 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1205; N 59 // Het Utrechts Archief].

4 Hendrikus Hannisse, geboren op 14-02-1892 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1892 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 732; N 26 // Het Utrechts Archief]. Hendrikus is overleden omstreeks 1892 in (vóór mei 1893) Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud.

5 Hendrikus Hannisse, geboren op 31-05-1893 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-05-1893 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 732; N 88 // Het Utrechts Archief]. Hendrikus is overleden op 27-10-1894 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1894 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1205; N 78 // Het Utrechts Archief].

6 Maria Hannisse, geboren op 03-10-1895 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1895 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 732; N 40 // Het Utrechts Archief].

7 Hendrikus Hannisse, geboren op 02-05-1896 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1896 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 732; N 75 // Het Utrechts Archief]. Hendrikus is overleden op 27-04-1897 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, 11 maanden oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1897 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1206; N 39 // Hert Utrechts Archief].

8 Gerarda Hannisse, geboren op 15-05-1897 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 173.

9 Jacobus Hendrikus Hannisse, geboren omstreeks 1899 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 174.

10 Theodora Hannisse, geboren op 01-02-1901 in Veenendaal, Gelderland, Nederland. Theodora is overleden op 10-11-1901 in Veenendaal, Gelderland, Nederland, 9 maanden oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-11-1901 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1206; N 81 // Het Utrechts Archief].

11 Herman Hannisse, geboren op 12-11-1902 in Veenendaal, prov Utrecht, Nederland. Volgt 175.

12 Hellena Theodora Hannisse, geboren omstreeks 1906 in Veenendaal, prov Utrecht, Nederland. Volgt 176.


171 Hendrika Hannisse is geboren op 14-05-1888 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jacobus Hannesse (zie 170) en Maria Antonia Bekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1888 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 731; N 72 // Het Utrechts Archief]. Hendrika trouwde, 37 jaar oud, op 25-07-1925 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 365; akte Nr. 39 // Het Utrechts Archief] met Jan van Manen, ongeveer 62 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1863 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert van Manen en Maria Muller.

Notitie bij Jan: Jan van Manen was in 1925 weduwnaar van Elisabeth Dirksen.


172 Albertha Hannisse is geboren op 02-01-1891 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jacobus Hannesse (zie 170) en Maria Antonia Bekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-01-1891 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 732; N 3 // Het Utrechts Archief]. Albertha trouwde, 27 jaar oud, op 05-09-1918 in Veenendaal, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 257; akte Nr. 36 // Het Utrechts Archief] met Everhardus Wigbertus Nijland, ongeveer 24 jaar oud. Everhardus is geboren omstreeks 1894 in Angerlo, Gelderland, Nederland, zoon van Jan Willem Nijland en Maria Johanna Smit.


173 Gerarda Hannisse is geboren op 15-05-1897 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jacobus Hannesse (zie 170) en Maria Antonia Bekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-05-1897 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 732; N 82 // Het Utrechts Archief].

Beroep:

Garenwindster [bron: GenLias]

Gerarda trouwde, 27 jaar oud, op 02-05-1925 in Veenendaal, prov Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 365; akte Nr. 20 // Het Utrechts Archief] met Rijk Jacobsen, ongeveer 36 jaar oud. Rijk is geboren omstreeks 1889 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Aalbert Jacobsen en Antoni Elisabeth Henze.

Beroep:

Katoenwever [bron: GenLias]


174 Jacobus Hendrikus Hannisse is geboren omstreeks 1899 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus Hannesse (zie 170) en Maria Antonia Bekkers. Jacobus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 29-10-1931 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 366; akte Nr. 62 // Het Utrechts Archief] met Hendrika Paulina Merlijn, ongeveer 25 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1906 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, dochter van NNdeNN en Grietje Merlijn.


175 Herman Hannisse is geboren op 12-11-1902 in Veenendaal, prov Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Jacobus Hannesse (zie 170) en Maria Antonia Bekkers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1902 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 152; N 195 // Het Utrechts Archief]. Herman trouwde, 29 jaar oud, op 04-08-1932 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 366; akte Nr. 18 // Het Utrechts Archief] met Sophia Odendahl, ongeveer 33 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1899 in Essen Kraij, Nordrhein-Westfalen, Duitsland, dochter van Johann Odendahl en Anna Löbbert.


176 Hellena Theodora Hannisse is geboren omstreeks 1906 in Veenendaal, prov Utrecht, Nederland, dochter van Jacobus Hannesse (zie 170) en Maria Antonia Bekkers. Hellena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 04-08-1932 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 366; akte Nr. 39 // Het Utrechts Archief] met Ferdinand Jenner, ongeveer 25 jaar oud. Ferdinand is geboren omstreeks 1907 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Jenner en Apollonia van Kwaal.


177 Jan Hannesse is geboren op 09-12-1837 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gemStoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Jacob Hannisse (van Moorst) (zie 162) en Gerritje Hoefsloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1837 [bron: GenLias // geb.akte T481; I687; N20 // Het Utrechts Archief]. Jan is overleden op 17-03-1891 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 53 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1891 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1040; N 159 // Het Utrechts Archief]. Jan trouwde, 42 jaar oud, op 28-04-1880 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 802; akte Nr. 28 // Het Utrechts Archief] met Christina Johanna Barbonus, ongeveer 27 jaar oud. Christina is geboren omstreeks 1853 in Nijmegen, Gelderland, Nederland, dochter van NNdeNN en Anna Maria Catharina Barbonus.


Kinderen van Jan en Christina:


1 Gerritje Maria Hannesse, geboren op 18-02-1881 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 178.

2 Carolina Maria Hannessen, geboren op 27-08-1882 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 179.

3 Johanna Christina Hannessen, geboren op 14-03-1884 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland.[bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1884 [bron: GenLias // geb.akte T481; I544; N117 // Het Utrechts Archief].

4 Lamberta Hannesse, geboren op 01-12-1886 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 180.

5 Henricus Jacobus Hannessen, geboren op 25-01-1889 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1889 [bron: GenLias // geb.akte T481; I545; N46 // Het Utrechts Archief].

6 Johannes Hannesse, geboren op 20-06-1890 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1890 [bron: GenLias // geb.akte T481; I545; N239 // Het Utrechts Archief].


178 Gerritje Maria Hannesse is geboren op 18-02-1881 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jan Hannesse (zie 177) en Christina Johanna Barbonus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-02-1881 [bron: GenLias // geb.akte T481; I543; N74 // Het Utrechts Archief]. Gerritje trouwde, 20 jaar oud, op 07-01-1902 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 807; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Christiaan Lensing, ongeveer 23 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1879 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hermanus Lensing en Hendrika Veenendaal.


Kind van Gerritje en Christiaan:


1 Hermanus Carolinus Christiaan Lensing, geboren in 10-1911 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // overl.akte terugberekening leeftijd 1 jaar]. Hermanus is overleden op 25-10-1912 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, 0 of 1 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1912 [bron: GenLias // overl.akte T463; I75; N338 // Het Utrechts Archief].


179 Carolina Maria Hannessen is geboren op 27-08-1882 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jan Hannesse (zie 177) en Christina Johanna Barbonus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-08-1882 [bron: GenLias // geb.akte T481; I544; N274 // Het Utrechts Archief]. Carolina trouwde, 21 jaar oud, op 28-10-1903 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 52; akte Nr. 104 // Het Utrechts Archief] met Daniel Hendrikus van Zanten, ongeveer 25 jaar oud. Daniel is geboren omstreeks 1878 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik van Zanten en Hermina Balk.


180 Lamberta Hannesse is geboren op 01-12-1886 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jan Hannesse (zie 177) en Christina Johanna Barbonus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1886 [bron: GenLias // geb.akte T481; I544; N476 // Het Utrechts Archief]. Lamberta trouwde, 21 jaar oud, op 24-06-1908 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 51; akte Nr. 81 // Het Utrechts Archief] met Aart Berendse, ongeveer 20 jaar oud. Aart is geboren omstreeks 1888 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Peter Berendse en Evertje van Kommer.


181 Gerbrech Hannisse (a. Van Moorst) is geboren omstreeks 1796 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland dochter van Albert Hannisze (a. Van Moorst) (zie 49) en Gertrudis (Grietje) Jacobisse. Gerbrech is overleden op 17-12-1864 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1964 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 10172; N 20 // Het Utrechts Archief]. Gerbrech trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 03-07-1830 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 938; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Jan Cornelisse Burgstede, 24 jaar oud. Jan is geboren op 25-07-1805 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Cornelis Burgstede en Janna Jansen.


Kinderen van Gerbrech en Jan:


1 Jacob Burgstede, geboren omstreeks 1839 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 182.

2 Gerritje Burgstede, geboren omstreeks 1856 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Gerritje is overleden op 28-02-1908 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 52 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-02-1908 [bron: GenLias // overl.akte T 463; I 74; N 79 // Het Utrechts Archief].


182 Jacob Burgstede is geboren omstreeks 1839 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Cornelisse Burgstede en Gerbrech Hannisse (Van Moorst) (zie 181). Jacob trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 04-05-1870 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 801; akte Nr. 28 // Het Utrechts Archief] met Jannetje van de Brug, ongeveer 21 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1849 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Willem van de Brug en Heintje (Hendje) Eibergen.


Kind van Jacob en Jannetje:


1 Gerarda Burgstede, geboren omstreeks 1894 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 183.


183 Gerarda Burgstede is geboren omstreeks 1894 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Burgstede (zie 182) en Jannetje van de Brug. Gerarda trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 06-05-1914 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus van Rosmalen, ongeveer 22 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus van Rosmalen en Anna Blaas.

Beroep:

Stukadoor [bron: GenLias]


Kind van Gerarda en Hendrikus:


1 Johanna (Jo) van Rosmalen, geboren op 13-03-1916 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 184.


184 Johanna (Jo) van Rosmalen is geboren op 13-03-1916 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Hendrikus van Rosmalen en Gerarda Burgstede (zie 183). Jo trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam.Van Moorst] met Reinierus Hermanus van Moorst, ongeveer 22 jaar oud. Zie 107 voor persoonsgegevens van Reinierus.


Kinderen van Jo en Reinierus: zie 107.


185 Aletta Hannessen (a. Van Moorst) is geboren omstreeks 1798 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland , dochter van Albert Hannisze (a. Van Moorst) (zie 49) en Gertrudis (Grietje) Jacobisse. Aletta trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 16-10-1820 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 269; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Jacob van den Berg, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1797 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Jacobsen van den Berg en Jannetje Goosens.


Kinderen van Aletta en Jacob:


1 Jannetje Berg, geboren op 10-09-1821 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. [bron: GenLias // geb.akte gem. Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland].

2 Jan Berg, geboren op 15-12-1824 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 186.

3 Grietje Berg, geboren op 16-04-1829 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem. Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1829 [bron: GenLias // geb.akte T481; I687; N11 // Het Utrechts Archief].

4 Aalbertus (Aalbert) Berg, geboren omstreeks 1830 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 187.

5 Jannetje Berg, geboren omstreeks 1834 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 188.

6 Jacobus Berg, geboren op 02-08-1836 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1836 [bron: GenLias // geb.akte T481; I687; N11 // Het Utrechts Archief].

7 Antonius Berg, geboren op 10-01-1840 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1840 [bron: GenLias // geb.akte T481; I687; N4 // Het Utrechts Archief].


186 Jan Berg is geboren op 15-12-1824 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Jacob van den Berg en Aletta Hannessen (a. Van Moorst) (zie 185). Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1824 [bron: GenLias // geb.akte T481; I90; N17 // Het Utrechts Archief]. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 04-06-1856 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 938; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Everharda Schut, ongeveer 37 jaar oud. Everharda is geboren omstreeks 1819 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Wouter Schut en Judith Wouters.


187 Aalbertus (Aalbert) Berg is geboren omstreeks 1830 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacob van den Berg en Aletta Hannessen (a. Van Moorst) (zie 185).

Aalbert:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-10-1855 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 938; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Trijntje Houtveen, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1858 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1858 te Stoutenburg) [bron: GenLias // weduwnaarschap Aalbert Berg 1859]. Trijntje is geboren omstreeks 1828 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Aart Houtveen en Lammertje Schuur. Trijntje is overleden omstreeks 1858 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 30 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 13-10-1859 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 939; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Aartje Donkerman, ongeveer 27 jaar oud. Aartje is geboren omstreeks 1832 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Donkerman en Antje van den Brink.


Kinderen van Aalbert en Trijntje:


1 Jacobus Berg, geboren op 17-08-1856 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, leuden, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-08-1858 [bron: GenLias // geb.akte T481; I688; N17 // Het Utrechts Archief].

2 Arie Berg, geboren op 23-06-1859 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1859 [bron: GenLias // geb.akte T481; I688; N15 // Het Utrechts Archief].

3 Aaltje Berg, geboren op 23-06-1859 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Stoutenburg, Leusden, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1859 [bron: GenLias // geb.akte T481; I688; N16 // Het Utrechts Archief].


188 Jannetje Berg is geboren omstreeks 1834 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob van den Berg en Aletta Hannessen (a. Van Moorst) (zie 185). Jannetje is overleden op 26-04-1925 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 91 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1925 [bron: GenLias //overl.akte T463; I78; N126 // Het Utrechts Archief].

Jannetje:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 04-09-1861 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 799; akte Nr. 52 // Het Utrechts Archief] met Hendricus van ’t Riet, 30 jaar oud. Hendricus is geboren op 24-04-1831 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Wilhelmus van ’t Riet en Wijmpje Aartse. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1831 [bron: GenLias // geb.akte T481; I533; N144 // Het Utrechts Archief].

(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 13-01-1864 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 800; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmus van den Bedem, ongeveer 53 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1811 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van den Bedem en Pieternel van Hamersveld.

Notitie bij Wilhelmus: GenLias // Wilhelmus was in 1864 weduwnaar van Peternella van de Wolfshaar.


189 Grietje Hannissen (a. Van Moorst) is geboren omstreeks 1802 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Albert Hannisze (a. Van Moorst) (zie 49) en Gertrudis (Grietje) Jacobisse. Grietje is overleden op 11-03-1886 in Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 84 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Stoutenburg, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-02-1886 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1172; N 1 // Het Utrechts Archief]. Grietje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 26-04-1832 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 938; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Hijmen Cornelisse van Hamersveld, ongeveer 26 jaar oud. Hijmen is geboren omstreeks 1806 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Everardus Cornelisse van Hamersveld en Theodora Hendriks van der Heiden.

Notitie bij Hijmen: GenLias // door soms het weglaten van (van) bij van Hamersveld en deverschillende schrijfwijze van de persoonsnaam Hijmen; Heijmen; Heimen wordt het wel héél moeilijk zoeken


Kind van Grietje en Hijmen:


1 Geertje van Hamersveld, geboren omstreeks 1845 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 190.


190 Geertje van Hamersveld is geboren omstreeks 1845 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hijmen Cornelisse van Hamersveld en Grietje Hannissen (Van Moorst) (zie 189). Geertje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23-10-1873 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 939; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Peter Kok, ongeveer 36 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1837 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Kok en Geertje van der Nienburg.


191 Jenneke Hannisse van Weenen is geboren omstreeks 1752 in Ede-Lunteren, Gelderland, Nederland [bron: gen. vdgeer], dochter van Hannes Jansen (Hannis) (a. Van Weenen (a. Van Moorst) (zie 9) en Hendrikje Jans van Ravenhorst. Zij is gedoopt op 27-03-1752 in Lunteren, Gelderland, Nederland [bron: gen. vdgeer]. Jenneke trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 07-10-1781 in Lunteren, Gelderland, Nederland [bron: gen. vdgeer] met Jan Pietersz. Broeckhuizen, ongeveer 42 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1739 in Ederveen, Ede, Gelderland, Nederland [bron: gen. vdgeer]. Hij is gedoopt op 19-04-1739 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. vdgeer].


Kind van Jenneke en Jan:


1 Aartje van Broekhuizen, geboren omstreeks 1763 in Ederveen, Ede, Gelderland, Nederland. Volgt 192.


192 Aartje van Broekhuizen is geboren omstreeks 1763 in Ederveen, Ede, Gelderland, Nederland [bron: gen. Broekhuizen], dochter van Jan Pietersz. Broeckhuizen en Jenneke Hannisse van Weenen (zie 191). Zij is gedoopt op 25-07-1763 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. Broekhuizen]. Aartje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-04-1787 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Broekhuizen] met Elbert Klaassen, nadat zij op 17-04-1787 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. Broekhuizen]. Elbert is geboren in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. Broekhuizen].


193 Goose Cornelisz van Ebbenhorst is geboren omstreeks 1639 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. familie De Koning], zoon van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst. Hij is gedoopt op 15-09-1639 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. familie De Koning]. Goose trouwde [bron: gen. van Spickhorst] met Cornelisje Willems van Heijntienscamp. Cornelisje is geboren omstreeks 1645 [bron: gen. van Spickhorst], dochter van Willem Jansen van Heijntienscamp en Teuntje Jacobs. Zij is gedoopt omstreeks 1645 [bron: gen. van Spickhorst].


194 Jannetje Cornelissen (Jantje) van Ebbenhorst is geboren omstreeks 1645 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. familie De Koning], dochter van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst. Zij is gedoopt in (Ná 1645) [bron: gen. familie De Koning]. Jantje is overleden op 11-01-1685 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland, ongeveer 40 jaar oud. Jantje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 17-09-1675 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. W. Renes] met Teunis Antonisse van Renesse, 24 of 25 jaar oud. Teunis is geboren in 1650.


Kinderen van Jantje en Teunis:


1 Jannetie Antonissen van Renes, geboren op 17-12-1676 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland (op Renes). Volgt 195.

2 Geertruij Teunissen Renes, geboren omstreeks 1678 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland. Volgt 197.


195 Jannetie Antonissen van Renes is geboren op 17-12-1676 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland (op Renes), dochter van Teunis Antonisse van Renesse en Jannetje Cornelissen (Jantje) van Ebbenhorst (zie 194). Jannetie begon een relatie [bron: GeneaNet // gen. W. Renes] met NNdeNN.


Kind van Jannetie en NNdeNN:


1 Antoni van Renes, geboren omstreeks 1699. Volgt 196.


196 Antoni van Renes is geboren omstreeks 1699 [bron: GeneaNet // gen. W. Renes], zoon van NNdeNN en Jannetie Antonissen van Renes (zie 195). Hij is gedoopt op 11-12-1699 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. W. Renes]. Antoni is overleden omstreeks 1748 in Maarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 49 jaar oud. Antoni trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1725 in Doorn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. W. Renes] met Willemeijntje Jacobsz (Willemeijntje) van Mandersloot, ongeveer 25 jaar oud. Willemeijntje is geboren omstreeks 1700 in Maarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. W. Renes], dochter van Jacob Lambertsz van Mandersloot en Jantje Saaren Ravensloot. Zij is gedoopt op 27-04-1700 in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. W. Renes]. Willemeijntje is overleden op 16-01-1779 in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 79 jaar oud [bron: GeneaNet // gen. W. Renes].

Notitie bij Willemeijntje: De genealogische gegevens zijn volges W. Renes in onrecht verkregen bij een seecker persoon


197 Geertruij Teunissen Renes is geboren omstreeks 1678 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. W. Renes], dochter van Teunis Antonisse van Renesse en Jannetje Cornelissen (Jantje) van Ebbenhorst (zie 194). Zij is gedoopt op 14-04-1678 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. W. Renes]. Geertruij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 06-11-1701 in Woudenberg, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen. W. Renes] met Sijbrand Bauchard.


198 Clara Cornelis van Ebbenhorst is geboren omstreeks 1646 [bron: gen. van Spickhorst], dochter van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst. Zij is gedoopt op 12-07-1646 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst].

Clara:

(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 20-04-1684 in Hoevelaken, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Teunis Petersen Verhoef. Teunis is een zoon van Peter Verhoef en NNdeNN. Teunis is overleden omstreeks 1691 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst].

(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 13-05-1691 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Jan Ariens.


199 Jantje Cornelissen van Ebbenhorst is geboren omstreeks 1654 [bron: gen. van Spickhorst], dochter van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst. Zij is gedoopt omstreeks 1654 [bron: gen. van Spickhorst].

Notitie bij Jantje: gen. van Spickhorst // alias: Van Spijckhorst

Jantje:

(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 08-11-1685 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Jorden Willemsen van Bruijnhorst.

(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 01-03-1696 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Cornelis Gijsbertsen. Cornelis is overleden omstreeks 1704 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland (vóór 1705) [bron: gen. van Spickhorst].

(3) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 16-08-1705 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Gerrit Hendricksen, ongeveer 29 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1676 [bron: gen. van Spickhorst], dochter van Hendrik Gerritsen en Rijckje Lamberts. Zij is gedoopt op 29-10-1676 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst].


200 Rijck Cornelissen Ebbenhorst is geboren omstreeks 1658 [bron: gen. van Spickhorst], zoon van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst. Hij is gedoopt op 29-08-1658 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst]. Rijck trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 06-12-1696 in Goudriaan, Ziud-Holland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Grietje Ariaense Rijcken.


201 Willem Cornelissen van Ebbenhorst is geboren omstreeks 1660 [bron: gen. van Spickhorst], zoon van Cornelis Jansz van Ebbenhorst (zie 3) en Trijntje Croesens (Trueytge Goosens) van Spickhorst. Hij is gedoopt op 28-03-1660 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland [bron: gen. van Spickhorst].

Willem:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-06-1686 in Maarsbergen, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Marrietjen Gerrits. Marrietjen is overleden omstreeks 1700 [bron: gen. van Spickhorst].

(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 13-10-1700 in Woudenberg, prov,Utrecht, Nederland [bron: gen. van Spickhorst] met Lijsbeth Wulpherts.Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 11-01-2012 23:29