Parenteel van Evert BrandsenDit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post. (ha.post@tiscali.nl)

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.

Bij verschillende presentaties ga ik de naamgeving naar buurtschappen of boerderijen welke (tussen haakjes) achter de naam gezet worden voorzien van de a. = voor alias b.v. (a. Van Moorst) of (a. Van Lambalgen)en deze worden dan in een dun lettertype weergegeven ook de roepnaam ondergaat deze bewerking. b.v. Gijsbertus (Gijs) Roest.

1 Evert Brandsen. Hij trouwde [bron: FamilySaerch] met NNdeNN.


Kind van Evert Brandsen en NNdeNN:


1 Brand Evertse, geboren omstreeks 1671 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 2.


2 Brand Evertse is geboren omstreeks 1671 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySaerch], zoon van Evert Brandsen (zie 1) en NNdeNN. Brand trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1696 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySaerch // huwelijk] met Grietje Jans, ongeveer 21 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1675 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Jan Rijcks en Aeltje Jans. [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].


Kinderen van Brand en Grietje:


1 Everhardus Brandse, geboren omstreeks 1697 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Hij is gedoopt op 29-03-1697 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

2 Jan (Jan) Brandse, geboren omstreeks 1699 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Hij is gedoopt op 23-06-1699 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Volgt 2a.

3 Richarda Brandse, geboren omstreeks 1701 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Zij is gedoopt op 14-08-1701 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

4 Joannes (Hannis) Brandse, geboren omstreeks 1704 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 3.

5 Elbertus (Elbert) Brandse (a. VAN SWANENBURG), geboren omstreeks 1708 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 36.

6 Wilhelmus Brandse, geboren omstreeks 1710 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [GeneaNet // Willem Dubelaar]. Hij is gedoopt op 26-08-1710 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

7 Christianus Brandse, geboren omstreeks 1710 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Hij is gedoopt op 26-08-1710 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

8 Maria Brandse, geboren omstreeks 1716 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Zij is gedoopt op 03-05-1716 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].


2a Jan (Jan) Brandse is geboren omstreeks 1699 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan].zoon van Brand Evertse (zie 2) en Grietje Jans. Hij is gedoopt op 23-06-1699 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan]. Jan is overleden op 11-12-1770 in Nijkerk, Gelderland, Nederland 71 jaar oud.

Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-11-1723 in Nijkerk [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan]. met Marike (Marije) Peelen ongeveer 26 jaar oud, geboren omstreeks 1797 in Achterveld, prov.Utrecht, Nederland dochter van Peel Gisbers en Aaltje Lammerts. Marike is gedoopt op 03-10-1797 in Achterveld, prov.Utrecht, Nederland. [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan].


kinderen van Jan en Marike:


1 Liesbeth Jansdr van Holk, is geboren op 27-05-1726 in Nijkerk. Gelderland, Nederland. [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan].

2 Brand Jansz van Holk, is geboren op 04-12-1728 in Nijkerk, Gelderland, Nederland. [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan].

3 Peel Jansz, is geboren op 27-03-1731 in Nijkerk, Gelderland, Nederland. [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan].

4 Evert Janse, is geboren op 17-09-1735 in Nijkerk, Gelderland, Nederland. [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan]. Evert is overleden op 02-10-1775 in Nijkerk, Gelderland, Nederland. [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan].

5 Lambertus Jansen, is geboren op 11-11-1738, in Nijkerk, Gelderland, Nederland. [bron: Parenteel van Berend, zoon van Jan].


Bij vier van de bovenstaande kinderen van Jan en Marike is nageslacht, maar het voert me in dit parenteel te ver om alles in te lassen. Misschin in een ander parenteel.


3 Joannes (Hannis) Brandse is geboren omstreeks 1704 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. zoon van Brand Evertse (zie 2) en Grietje Jans. Hij is gedoopt op 20-10-1704 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Hannis is overleden omstreeks 1760 in (vóór 00-12-1762), Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 56 jaar oud.

Hannis:

(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 20-04-1737 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Familysearch // huwelijjk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Gerbergta (Gerbergje) Jacobs, ongeveer 31 jaar oud. Gerbergje is geboren omstreeks 1706 in Achterveld, Leusden, Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Gaertzen en Mechteld Henrixen. Zij is gedoopt op 12-09-1706 in Achterveld, Leusden, Utrecht, Nederland.

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 21-12-1743 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. met Geertje Aelbertse, ongeveer 24 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1719 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aelbert Gerritze en Maria Teunisse. Zij is gedoopt op 03-03-1719 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Geertje trouwde later op 28-12-1762 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Jan Cornelisse Schothorst (geb. ±1699).

Notitie bij Geertje: Geertje Aelbertse trouwde in 1762 met Jan Cornelisse Schothorst.


Kinderen van Hannis en Gerbergje:


1 Hildebrandus (Brand) Hannisse (a. VAN DE GEER), geboren omstreeks 1733 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 4.

2 Mechtildis (Mechteltje) Hannisse, geboren omstreeks 1734 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 13.

3 Hendricus Hannisse, geboren omstreeks 1736 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 13-05-1736 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Hendricus is overleden omstreeks 1748, ongeveer 12 jaar oud.

4 Jacob Hannissen (Jacob) (a. HOOLHORST), geboren omstreeks 1737 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 14.

5 Everhardus Hannisse, geboren omstreeks 1739 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 07-10-1739 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Everhardus is overleden omstreeks 1759 in (vóór 1760) ??, ongeveer 20 jaar oud.

6 Wilhelmus Hannise, geboren omstreeks 1741 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 23-12-1741 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Wilhelmus is overleden omstreeks 1759 in (vóór 1760), ongeveer 18 jaar oud.


Kinderen van Hannis en Geertje:


7 Gerritje Hannisse, geboren omstreeks 1744 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 11-08-1744 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Gerritje is overleden omstreeks 1759 in (vóór 1760), ongeveer 15 jaar oud.

8 Maria Hannesse van Moors, geboren omstreeks 1744. Volgt 19.

9 Teunis Hannisse, geboren omstreeks 1746 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 04-07-1746 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Teunis is overleden omstreeks 1759 in (vóór 1760), ongeveer 13 jaar oud.

10 Aalbert Hannissen (a. VAN DE HAAR), geboren omstreeks 1749 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 21.

11 Mari Hannise, geboren omstreeks 1751 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Zij is gedoopt op 26-04-1751 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

12 Gerbrich Hannesse, geboren omstreeks 1752 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Zij is gedoopt op 02-05-1752 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Gerbrich is overleden omstreeks 1756 in (vóór 1757) Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 4 jaar oud [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

13 Henderick Hannise, geboren omstreeks 1755 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 13-05-1755 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland.

14 Gerreberggie Hannisse, geboren omstreeks 1757 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 35.


4 Hildebrandus (Brand) Hannisse (a. VAN DE GEER) is geboren omstreeks 1733 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. zoon van Joannes (Hannis) Brandse (zie 3) en Gerbergta (Gerbergje) Jacobs. Hij is gedoopt op 18-02-1733 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [GeneaNet // Willem Dubelaar]. Brand is overleden op 27-11-1799 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

Notitie bij Brand: Hildebrand Hannisse (VAN DE GEER) kennen we hier als de stamvader van deze tak van de familie.

Brand trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-02-1757 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] met Grietje Evertse Boerse, ongeveer 22 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1735 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Evert Hendrikse Boerse en Mietje Rengerse. Zij is gedoopt op 20-01-1735 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland.


Kinderen van Brand en Grietje:


1 Georgia van de Geer, geboren omstreeks 1757 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Zij is gedoopt op 08-12-1757 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

2 Gerreberg van de Geer, geboren omstreeks 1759 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 5.

3 Johanna Brandze (Jannigje) van de Geer, geboren omstreeks 1762 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 6.

4 Elisabetha van de Geer, geboren op 09-05-1765 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

5 Johannes Brandzen (Hannis) van de Geer, geboren omstreeks 1767 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 7.

6 Evert Hannesse van de Geer, geboren omstreeks 1769 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland

[bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

7 Machtildis (Mechteltje) van de Geer, geboren omstreeks 1773 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 12.

8 Maria van de Geer, geboren omstreeks 1775 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].. Zij is gedoopt op 08-09-1775 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].


5 Gerreberg van de Geer is geboren omstreeks 1759 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].dochter van Hildebrandus (Brand) Hannisse (a. VAN DE GEER) (zie 4) en Grietje Evertse Boerse. Zij is gedoopt op 15-12-1759 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron:GeneaNet // Willem Dubelaar]. Gerreberg trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 31-10-1807 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. met Daniel Gertsen.


6 Johanna Brandze (Jannigje) van de Geer is geboren omstreeks 1762 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. dochter van Hildebrandus (Brand) Hannisse (a. VAN DE GEER) (zie 4) en Grietje Evertse Boerse. Zij is gedoopt op 06-01-1762 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Jannigje is overleden op 21-01-1819 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 57 jaar oud. Jannigje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1788 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. met Everd Houtman. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-09-1788 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].


7 Johannes Brandzen (Hannis) van de Geer is geboren omstreeks 1767 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. zoon van Hildebrandus (Brand) Hannisse (VAN DE GEER) (zie 4) en Grietje Evertse Boerse. Hij is gedoopt op 17-12-1767 in Renswoude, prov. Utrecht,Nederland [GeneaNet // Willem Dubelaar]. Hannis trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 04-11-1810 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. met Maria van den Brink, ongeveer 35 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1775 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis van den Brink en Geertruida van Zorgen. Zij is gedoopt op 05-02-1775 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland.


Kinderen van Hannis en Maria:


1 Margaretha (Grietje) van de Geer, geboren op 23-02-1811 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 8.

2 Cornelis van de Geer, geboren op 01-01-1813 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 10-10-1813 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland.

3 Elisabeth van de Geer, geboren op 25-02-1814 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].Elisabeth is overleden op 01-04-1876 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 62 jaar oud

[bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. zij is begraven op 04-04-1876 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

Notitie bij Elisabeth: // zij was lid van de congregatie van de H. Familie

Beroep:

Religieuze [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]

4 Gerritje (Gerarda) van de Geer, geboren op 25-02-1814 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 9.

5 Anthonie van de Geer, geboren op 20-02-1816 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland.

6 Gerarda van de Geer, geboren op 13-01-1818 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 10.


8 Margaretha (Grietje) van de Geer is geboren op 23-02-1811 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Brandzen (Hannis) van de Geer (zie 7) en Maria van den Brink. Hij is gedoopt op 22-08-1811 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Grietje trouwde, 33 jaar oud, op 12-06-1844 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 954; akte Nr. 192 // Het Utrechts Archief] met Dirk van Schaaik, ongeveer 25 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1819 in Vreeswijk, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis van Schaaik en Hendrina van den Brink.


9 Gerritje (Gerarda) van de Geer is geboren op 25-02-1814 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Brandzen (Hannis) van de Geer (zie 7) en Maria van den Brink. Gerarda trouwde, 30 jaar oud, op 07-08-1844 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 955; akte Nr. 272 // Het Utrechts Archief] met Leonard Kocken, 30 jaar oud. Leonard is geboren op 28-09-1813 in Huisseling, Noord-Brabant, Nederland, zoon van NNdeNN en Theodora Kocken.


10 Gerarda van de Geer is geboren op 13-01-1818 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Brandzen (Hannis) van de Geer (zie 7) en Maria van den Brink. Gerarda is overleden op 18-06-1893 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, 75 jaar oud. Gerarda trouwde, 25 jaar oud, op 21-06-1843 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 954; akte Nr. 161 // Het Utrechts Archief] met Joannes Derks, 30 jaar oud. Joannes is geboren op 28-12-1812 in Druten, Gelderland, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], zoon van Engel Derks en Antonetta de Kadt.


Kind van Gerarda en Joannes:


1 Antoinetta Geertruida Derks, geboren omstreeks 1848 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 11.


11 Antoinetta Geertruida Derks is geboren omstreeks 1848 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Joannes Derks en Gerarda van de Geer (zie 10). Antoinetta is overleden op 12-11-1915 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 67 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1915 [bron: GenLias // overl.akte T463; I67; N 23 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Antoinetta: GenLias // schrijft in bepaalde gevallen Dirks

Antoinetta trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 11-04-1883 in Tull en ’t Waal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 945; akte Nr.1 // Het Utrechts Archief] met Franciscus Johannes Sibbing, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op 13-08-1859 in Jutphaas, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Jutphaas, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Gerardus Hendrikus Sibbing en Hendrika van den Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1859 [bron: GenLias // geb.akte T481, I598; N 46 // Het Utrechts Archief]. Franciscus is overleden op 30-11-1935 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, 76 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1935 [bron: GenLias // overl.akte T463:I659; N19 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Antoinetta en Franciscus:


1 Gerardus Hendricus Sibbing, geboren op 12-02-1884 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1884 [bron: GenLias // geb.akte T481; I679; N6 // Het Utrechts Archief].

2 Janna Gerarda Sibbing, geboren op 09-07-1885 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1885 [bron: GenLias // geb.akte T481, I679; N 17 // Het Utrechts Archief]. Janna is overleden op 19-06-1913 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, 27 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1913 [bron: GenLias // overl.akte T463; I66; N18 // Het Utrechts Archief].

3 Hendrikus Gerrit Sibbing, geboren op 12-12-1886 in Jutphaas, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1886 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 679; N 35 // Het Utrechts Archief]. Hendrikus is overleden op 06-06-1947 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, 60 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1947 [bron: GenLias // overl.akte Inv.1774; N7 // Het Utrechts Archief].

4 Gerardus Johannes Sibbing, geboren op 06-01-1890 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1890 [bron: GenLias // geb.akte T481, I679; N1 // Het Utrechts Archief]. Gerardus is overleden op 19-02-1891 in Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Schalkwijk, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1891 [bron: GenLias // overl.akte T481:I1164; N5 // Het Utrechts Archief].


12 Machtildis (Mechteltje) van de Geer is geboren omstreeks 1773 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dublaar] dochter van Hildebrandus (Brand) Hannisse (a. VAN DE GEER) (zie 4) en Grietje Evertse Boerse. Zij is gedoopt op 28-04-1773 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dublaar] Mechteltje is overleden op 23-09-1809 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: GeneaNet // Willem Dublaar] Mechteltje trouwde [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] met Wouter Eijsvogel.


13 Mechtildis (Mechteltje) Hannisse is geboren omstreeks 1734 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Joannes (Hannis) Brandse (zie 3) en Gerbergta (Gerbergje) Jacobs. Zij is gedoopt op 10-11-1734 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

Notitie bij Mechteltje: Hannisse Mechtildis/Mechteltje ged.10-11-1734 Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, Vader: Joannes Brandse Moeder: Gerbergta Jacobs

Mechteltje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 04-07-1756 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dublaar] met Teunis Evertse Boerse, 25 jaar oud. Teunis is geboren op 19-07-1730 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], dochter van Evert Hendrikse Boerse en Mietje Rengerse.


14 Jacob Hannissen (Jacob) (a. HOOLHORST) is geboren omstreeks 1737 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], zoon van Joannes (Hannis) Brandse (zie 3) en Gerbergta (Gerbergje) Jacobs. Hij is gedoopt op 14-11-1737 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Jacob is overleden omstreeks 1792 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 55 jaar oud. Hij is begraven op 28-07-1792 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

Notitie bij Jacob: in een akte van indemniteit een akte van naamsaanneming uit 1812 staat vastgelegd de de nakomelingen van Jacob Hannisse en Everdje Hendriks zich naar de afkomst van de moeder, (boerderij Hoolhorst), Hoolhorst laten noemen. de familienaam wordt in akten pas bij de kleinkinderen van Jacob en Everdje gebruikt.

Familienaam Hoolhorst

Rooms-Katholieke familie
Hoewel Jacob Hannisse zelf de naam Hoolhorst nooit zal gaan voeren, is het wel zeker dat hij de stamvader is van deze tak van de familie. Jacob trouwt op 27 mei 1760 met Everdje Hendriks. Omdat Everdje na hun huwelijk bij Jacob op Groot Moorst wil komen wonen, moet ze voor de gemeente Woudenberg een akte van indemniteit (ofwel een borgbrief) overleggen. In deze akte stelt haar geboorteplaats Achterveld (gemeente Stoutenburg) zich borg voor het geval Everdje tot armoede komt te vervallen. Haar nieuwe gemeente Woudenberg wordt in dat geval schadeloos gesteld en Stoutenburg zal eventuele giften of kosten betalen.

Onderzoeker W. Bos; schrijver van het boekje de geschiedenis van Moorst // dat Jacob Hannissen in 1788 de boerderij Groot Moorst koopt van De Wel Eerwaarde Heren van den Dom / Dekan en Capitulairen te Utrecht.

De eerste Inzet werd gegeven door Evert Jacobsen met een bod van fl 5200,--.

Dit bod wordt drastisch verhoogd door Jacob Hannissen Brandsen tot fl 6800,--., waarbij nog fl 340,--. kosten en te betalen belasting komen,
voor de prijs van fl 7140,--. wordt Jacob Hannissen (Brandsen-Hoolhorst) de nieuwe eigenaar, lang heeft hij er niet van genoten want 4 jaar later overleed hij.


In de akte van indemniteit staat ook dat de nakomelingen van Jacob en Everdje zich Hoolhorst zullen gaan noemen naar de afkomst van de moeder.

Everdje heeft voorgaande jaren (vanaf ongeveer 1742/1749) op boerderij Groot Hoolhorst gewoond met haar ouders. Haar vader was landbouwer op Groot Hoolhorst, maar hij is zes jaar eerder op 58-jarige leeftijd in Amersfoort door een ongeluk om het leven gekomen.

Haar moeder is toen met de kinderen op Groot Hoolhorst blijven wonen, wat ze zal blijven doen tot haar overlijden in 1771. De boerderij blijft nog zeker tot in de 19e eeuw in het eigendom van Everdje’s familie.

Tussen 1761 en 1769 krijgen Jacob en Everdje een zoon en drie dochters, die allen worden gedoopt in de R.K. parochie Achterveld. Hoewel de kinderen volgens de akte van indemniteit de naam Hoolhorst zouden gaan voeren, zien we de familienaam toch pas terug aan het einde van de eeuw als de kleinkinderen van Jacob en Everdje worden geboren. De kinderen gebruiken nog het patroniem Jacobse als verwijzing naar hun vader.

De oudste zoon van Jacob en Everdje, Hannes Jacobse trouwt met Rijkje Jordensen en ze krijgen vijf kinderen. Rijkje overlijdt in 1806 en een jaar later in december 1807 overlijdt ook Hannis. Hun kinderen zijn dan tussen de 14 en de 3 jaar oud. Omdat de kinderen nog minderjarig zijn, ontfermt de broer van Rijkje, Jan Jordensen Hoolhorst, zich over de kinderen. Als Napoleon in 1812 de mensen verplicht tot het dragen van een familienaam, laat Jan dan ook de familienaam Hoolhorst voor de kinderen registreren.

62. Voor ons Marie der Gemeente van Barneveld, Canton Barneveld, Arrondissement Arnhem, Departement van den Boven-Yssel, is op heden den Twintigste October, 1800, Twaalf, verschenen Jan Hoolhorst (voormalig Jan Jordensen) als voogd den nagelaaten Kinderen van Hannes Jacobsen en Rijkje Jordensen woonagtig op Westerveld van welke hij heeft verklaard voor Geslachtsnaam aan te nemen den naam van Hoolhorst.”

Zie voor verdere afwikkelingen over de verkoop van Groot Moorst bij halfbroer Aalbert Hannissen (Van de Haar)


Jacob trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 27-05-1760 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] met Everarda Hendriks, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 10-05-1760 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] Everarda is geboren omstreeks 1727 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] dochter van Hendrik Lambertsen en Geertje Ariens. Zij is gedoopt op 31-12-1727 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] Everarda is overleden op 01-11-1783 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 56 jaar oud [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]


Kinderen van Jacob en Everarda:


1 Hannes Jacobse (Joannem) (a. Hoolhorst), geboren omstreeks 1761 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 15.

2 Garberig Jacobse (Gerrebregje) (a.Hoolhorst), geboren omstreeks 1762 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland. Volgt 17.

3 Gertudum Jacobse (Hoolhorst), geboren omstreeks 1764 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Ndereland. Volgt 18.

4 Henricam Jacobse (Hendje) (Hoolhorst), geboren omstreeks 1769 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 27-04-1769 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland. Hendje is overleden op 24-03-1851 in Amersfoort, prov. Utercht, Nederland, ongeveer 82 jaar oud.


15 Hannes Jacobse (Joannem) (a. Hoolhorst) is geboren omstreeks 1761 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], zoon van Jacob Hannissen (Jacob) (a.HOOLHORST) (zie 14) en Everarda Hendriks. Hij is gedoopt op 08-03-1761 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Joannem is overleden op 07-12-1807 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud.

Notitie bij Joannem: GenLias // Joannum heeft in de huw.akte van zijn dr Evertje al de familienaam Hoolhorst zie huw.akte GenLias

Hannes Jacobsen // (hij en zijn drie zussen) waren erfgenamen-eigenaren van de boerderij Groot Moorst welke in 1794 verkocht werd aan Pieter Kok gehuwd met Reijertje van Schoonderbeek. Ter vergelijking: (Sophia Aalbertse van Moorst was toen drie jaar) Sophia is de dochter van Aalbert Hannesz (a. Van Moorst) en Gerbergtje

(Grietje) Jacobisse.

Zie bij deze personen:
FamilySearch // Record huw.ouder; Albert Hannisze (Van Moorst) (1750-1804) en Grietje Jacobisse (1757-1830); hun
dochter:
SOPHIA AALBERTSE VAN MOORST (1791) trouwt in (1821) GERRIT LAMMERTSEN VAN SCHOONDERBEEK (1795)

Broers van Gerrit Lammertsen zijn:
GEURT LAMMERTSEN VAN SCHOONDERBEEK (1780) gehuwd in(1814) met JOHANNA KOK (1791)
HENDRIKUS LAMMMERTSEN VAN SCHOONDERBEEK (1798) gehuwd in (1832) met PIETERNEL KOK (1794)

de zusters JOHANNA en PIETERNEL waren de dochters van bovengenoemde Pieter Kok in 1794. DE NIEUWE EIGENAAR EN GEBRUIKER VAN GROOT MOORST . Zij Johanna en Pieternel, brachten hun jeugd door op "Groot Moorst" van 1794 tot 1813, daarna verhuisde de familie Kok terug naar Baarn, (de geboorteplaats van beiden zussen) naar de boedel van hun moeders eerste man. Arnoldus Evertse de Bruijn.


Albert Hannisze (Van Moorst) woonde in deze periode in Renswoude waar in 1791 zijn oudste Sophia van Moorst werd geboren, trouwens al de kinderen van Albert Hannisze en Grietje Jacobisse werden in Renswoude geboren.


Albert Hannisze heeft waarschijnlijk nooit op "Groot Moorst" gewoond. Waar de naam in zijn relatie met Moorst ligt blijft onduidelijk. hoewel zijn nageslacht voor een groot gedeelte de Moorst-familie zal gaan vormen.

In
1813, dus 8 jaar voor het in huwelijk treden (1821) van Sophia van Moorst, verkocht Pieter Kok "Groot Moorst" aan de Heer Theodorus Jan van Lilaar.


dus toen zijn dochters en ook Sophia Aalbertse van Moorst, trouwden was hij al geen eigenaar van Groot Moorst meer.


Hoewel Pieter Kok in 1814 nog via de notaris, de oogst van verschillende percelen op Groot Moorst liet veilen.
(vlgs. W.Bos de auteur van het boekje "de geschiedenins van Moorst") waren deze veilingrechten bij de verkoop bedongen, om de lage aankoopprijs te billeken het schijnt zo de veiling werd gehouden in opdracht van een notaris.


Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]

Joannem trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1795 [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] met Rijkje Jacobsen Jordensen, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 04-05-1795 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1792 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Rijkje is geboren omstreeks 1765 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jordan Gijsbertsen en Annetje Jans. Zij is gedoopt op 21-06-1765 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Rijkje is overleden op 10-12-1806 in Barneveld, Gelderland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud.

Beroep:

Landbouwster [bron: GenLias]


Kinderen van Joannem en Rijkje:


1 Everdinam Hannisse (a, Hoolhorst), geboren omstreeks 1793 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 19-04-1793 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

2 Jacob Hannisse (a. Hoolhorst), geboren omstreeks 1795 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

3 Georgium Hannisse (a. Hoolhorst), geboren omstreeks 1797 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Hij is gedoopt op 30-11-1797 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch].

4 Everhardum Hannisse (Evertje) Hoolhorst, geboren omstreeks 1800 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 16.


16 Everhardum Hannisse (Evertje) Hoolhorst is geboren omstreeks 1800 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], dochter van Hannes Jacobse (Joannem) (a.Hoolhorst) (zie 15) en Rijkje Jacobsen Jordensen. Zij is gedoopt op 03-05-1800 in Achterveld, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], Evertje is overleden op 09-07-1855 in Barneveld, Gelderland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud. Evertje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-08-1828 in Barneveld, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 6430; akte Nr. 29 // Gelders Archief] met Henricus Teunissen van de Riet, ongeveer 56 jaar oud. Henricus is geboren omstreeks 1772 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Teunis Evertsen van de Riet en Jannetje Hendriks.

Beroep: landbouwer [bron: GenLias]


17 Garberig Jacobse (Gerrebregje) (Hoolhorst) is geboren omstreeks 1762 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Hannissen (Jacob) (a. HOOLHORST) (zie 14) en Everarda Hendriks. Zij is gedoopt op 27-06-1762 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Ndereland. Gerrebregje is overleden op 25-06-1845 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 83 jaar oud. Gerrebregje:

(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 03-05-1795 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland met Teunis Hannissen Voskuijlen. Teunis is overleden op 14-12-1799 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

Beroep: landbouwer [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 03-10-1801 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland met Willem Teunisse Zwanenburg, ongeveer 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-10-1801 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Willem is geboren omstreeks 1771 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 18-05-1771 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Teunis Janse Zwanenburg en Jannetje Boerssen


Kinderen van Gerrebregje en Teunis:


1 Evertje Voskuijlen, geboren omstreeks 1796 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

2 Heijntje Voskuijlen, geboren omstreeks 1799 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland


Kind van Gerrebregje en Willem:


3 Jannetje Willems Zwanenburg, geboren omstreeks 1804 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland.


18 Gertudum Jacobse (a. Hoolhorst) is geboren omstreeks 1764 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland dochter van Jacob Hannissen (Jacob) (a. HOOLHORST) (zie 14) en Everarda Hendriks.

Zij is gedoopt op 05-10-1764 in Achterveld (Gem. Stoutenburg), prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Gertudum is overleden op 22-02-1853 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 89 jaar oud. Gertudum trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 08-01-1800 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] met Hendrik Janse van Ruitenbeek, ongeveer 34 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1766 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 05-02-1766 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Ruitenbeek en Willemijntje Wouters


Kinderen van Gertudum en Hendrik:


1 Jan Ruitenbeek, geboren omstreeks 1801 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Jan is overleden op 16-12-1851 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 1102; N28 // Het Utrechts Archief] 49 jaar oud.

2 Jan van Ruitenbeek, geboren omstreeks 1802 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

3 Eva Maria van Ruitenbeek, geboren omstreeks 1804 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland.

4 Willemijntie van Ruitenbeek, geboren omstreeks 1807 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland.


19 Maria Hannesse van Moors is geboren omstreeks 1744, dochter van Joannes (Hannis) Brandse (zie 3) en Geertje Aelbertse. Maria is overleden op 04-05-1829 in Amersfoort, prov. Utercht, Nederland, ongeveer 85 jaar oud.

Notitie bij Maria: GenLias // schrijft als familienaam bij de twee huwlijken van haar zoon Johannes: Hannesse

Maria trouwde [bron: GeneaNet // Stamboom Willem Dubelaar] met Bartholomeus (Melis) Boersen.

Kind van Maria en Melis:


1 Johannes Boersen, geboren omstreeks 1787. Volgt 20.


20 Johannes Boersen is geboren omstreeks 1787, zoon van Bartholomeus (Melis) Boersen en Maria Hannesse van Moors (zie 19). Johannes is overleden op 08-06-1824 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 37 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem. Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1824 [bron: GenLias // overl.akte T481; I 353; N 303 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Johannes: GenLias // schrijft ook wel Boertse als familienaam

Johannes:

(1) trouwde [bron: GeneaNet // stamboom Willem Dubelaar fam. Van Moorst] met Hendrika Walet. Hendrika is geboren omstreeks 1787, dochter van Frans Walet en Jannetje Klaassen. Hendrika is overleden op 07-12-1818 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 31 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-12-1818 [bron: GenLias // overl.akteT481; I352; N306 // Het Utrechts Archief].

(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 18-08-1819 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 199; akte Nr.43 // Het Utrechts Archief] met Margaretha de Groot, ongeveer 24 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1795 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis de Groot en Elisabeth Tomasse.


Kinderen van Johannes en Hendrika:


1 Johanna Maria Boerse, geboren op 04-01-1815 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, pov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1815 [bron: GenLias // geb.akte T 481, 7; N 4 // Het Utrechts Archief].

2 Bartholomeus Johannes Boerse, geboren op 12-08-1816 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, pov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-08-1816 [bron: GenLias // geb.akte T481; I7; N178 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Johannes en Margaretha:


3 Cornelis Boerse, geboren op 07-05-1820 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, pov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1820 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I8; N128 // Het Utrechts Archief].

4 Maria Boerse, geboren op 07-09-1822 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amersfoort, pov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1822 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I9; N 279 // Het Utrechts Archief].


21 Aalbert Hannissen (a. VAN DE HAAR) is geboren omstreeks 1749 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Joannes (Hannis) Brandse (zie 3) en Geertje Aelbertse. Hij is gedoopt op 18-01-1749 in Hamersveld, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Aalbert is overleden op 26-01-1804 in Renswoude, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 55 jaar

Notitie: GenLias // schrijft eens bij huw.akte zoon Aalpert

Het hieronder gekopieerde record is van zéér groot belang voor de genealogie van de familie Van Moorst
=================================================
FamilySearch kopie huw.record van Aelbert Hannissen (van de Haar)

AELBERT HANNISSEN
Christening: 18 JAN 1749 Hamersveld, Utrecht, Netherlands
Father: HANNIS BRANDSE
Mother: GEERTJE AELBERTSE
Bruid
Spouse: MARIA VAN NIEUWAMERONGEN

Marriage:
26 MAR 1786 Veenendaal, Utrecht, Netherlands
Spouse: AALBERT HANNISSE

=================================================
De naam Van de Haar is waarschijnlijk verbonden aan hofstede/boerderij De Haar te Renswoude in later tijden buurtschaap De Haar.

en de genealogie gaat zo verder (en volgens mij met AALBERT HANNISSE VAN DE HAAR)
Bij Aalbert Hannisse botsen twee Genealogieën:

1. De genealogie uit FamilieSearch (te volgen vanaf Aalbertus van Moorst 1866 en Adriana Huijskes 1864) welke ook gevolgd wordt in de Familytree van Willem Dubelaar waarbij de ouders Hannes Janse (a. Van Moorst) en Hendrickje Jansz van Ravenhorst zijn.

2. Stamboom familie Van Moorst, (Linda Van Moorst), welke nu óók door Willem Dubelaar gevolgd wordt in zijn "Geneanet-site" welke er van uitgaat dat Hannis Brandse en Geertje Aalbertse de ouders van Aalbert Hannissen (Van Moorst) zijn. zie bovenstaande kopie uit Familysearch

Ik ga als juiste van de eerste stelling uit, waarbij het zeker is volgens FamilySearch dat er bij Hannis Brandse en Geertje Aalbertse ook een Aabert Hannisse als zoon werd geboren maar geen (VAN MOORST) de familie Brandse heeft wel als pachter op een van de Moorst-boerderijen gewoond. Dan komt er ook al gauw de verwijzing achter de naam die Brandse komt van een der Moorst-boerderijen (Brandse Van Moorst)

Aalbert Hannissen (van de Haar) is de meest waarschijnlijke mogelijkheid.

Vaak kwamen namen van de plaats waar men vandaan kwam maar ook heel vaak van de naam van de boerderij Uppelschoten, Dashorst, Hoolhorst, Moorst, Voskuijlen. De Geer. De Haar etc. Hoolhorst is het best verklaard bij Jacob Hannissen
=======================================================


AALBERT HANNISSE
Christening: 18 JAN 1749 Hamersveld, Utrecht, Netherlands
Father: HANNIS BRANDSE
Mother: GEERTJE AELBERTSE
Bruid
Spouse: MARIA VAN NIEUWAMERONGEN

Marriage: 26 MAR 1786 Veenendaal, Utrecht, Netherlands

kopie record FamilySearch:
MARIA VAN NIEUWAMERONGEN
Female
Spouse: AALBERT HANNISSE
Marriage: 26 MAR 1786 Veenendaal, Netherlands


FamilySearch
Albert Hannisze ,(van Moorst)
Sex: M
Event(s):
Birth: abt 1750
Ede, Netherlands
Death: Deceased
Parents:
Father: Hannes Jansze ,(van Moorst)
Mother: Hendrickje Jansz-van-Ravenshorst
Marriage(s):
Spouse: Grietje Jacobisse (AFN: )
Marriage: 1 Jul 1788 Renswoude, Netherlands

(Groot Moorst werd aan (Pieter Kok) verkocht in 1794)
Pieter Kok kocht Groot Moorst in 1794 van de ERVEN (4 kinderen) van Jacob Hannissen (a. Hoolhorst), Jacob Hannissen (a. Hoolhorst) was een halfbroer van Aalbert Hannissen (a.Van de Haar)

Zie ook bij Jacob Hannissen Brandsen hoe Groot Moorst bij hem in familiebezit kwam.

Renswoude was in 1773 nog Rinswoude
=======================================================


en nu de andere Aalbert Hannisze: (Beroep: Schipper) (kapitein op "De Nieuweweg")
Dit Kapitein zijn moet maar met een korreltje zout genomen worden, het kan heel goed zijn dat "De Nieuweweg" een boerderij was aan de Nieuwe Weg. (Boer - Baas - Beheerder) (Capitaine, het was de Franse tijd)

Zijn vrouw Grietje Jacobisse (Beroep: Tapster) zie verschillende records huw. en overlijden kinderen.


=======================================================================
De volgorde van de familiereeks ( Genealogie Van Moorst) in FamilySearch is:

1.Jan Jansen huwt Aalbertie Cornelis (van Spickhorst) (bron: FamilyTree Willem Dubelaar)


2.Jan Jansz (Van Moorst) (1656) huwt Rijckje Sanders (-)
huwelijk 17-01-1685 te Renswoude 9 (bron FamilySearch & Family Tree Willem Dubelaar)


3.Jan Hanniszn (Van Moorst) (1685/86) huwt Jantje Jans (-)
huwelijk 05-12-1706 te Renswoude (bron FamilySearch & Family Tree Willem Dubelaar)


4.Hannis Janze (Van Moorst) (1711) huwt Hendrickje van Ravenhorst (1711)
huwelijk 23-02-1743 te Renswoude (bron FamilySearch & Family Tree Willem Dubelaar)


5.Aalbert Hannisse (Van Moorst) (1750) huwt Grietje Jacobisse (-)
huwelijk 01-07-1788 te Leusden (bron FamilySearch & Family Tree Willem Dubelaar)


6.Hannis Aalbertse van Moorst (1790) huwt Gerritje Kok (1793)
huwelijk 27-04-1827 te Stoutenburg (bron FamilySearch & Family Tree Willem Dubelaar)


7.Lambertus van Moorst (1831) huwt Johanna IJling 1830
huwelijk 09-06-1856 te Barneveld (bron FamilySearch & Family Tree Willem Dubelaar)


8.Aalbertus van Moorst (1866) huwt Adriana Huijskes (1864)
huwelijk 06-05-1890 te Stoutenburg
(bron FamilySearch)

=======================================================================


Aalbert (a.VAN DE HAAR) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 26-03-1786 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk] met Maria Dirkse van Nieuwamerongen, ongeveer 28 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1758, dochter van Dirk Gijsbertzen van Nieuwamerongen en Delina Geurtsen van Elst. Maria is overleden op 03-01-1839 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 81 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1839 [bron: GenLias // overl.akte T 481: I 1202; N 1 // het Utrechts Archief].


Notitie bij overlijden van Maria: Detail resultaat: (Overledene)
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1202
Gemeente: Veenendaal
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1
Aangiftedatum: 04-01-1839
Overledene Maria van Nieuwamerongen
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 03-01-1839
Leeftijd: 81
Overlijdensplaats: Veenendaal
Vader Dirk Gijsbertzen van Nieuwamerongen
Moeder Deliana Geurtsen
Partner Aalbert Hannessen van de Haar
Relatie: weduwe van


Notitie bij Maria: GenLias // schrijft op huw.akte dr Jaantje, Maria van Nieuwamerongen als familienaam
GenLias // Schrijft op overl.akte dr Aardtje, Marie Dirkse als familienaam


Kinderen van Aalbert en Maria:


1 Aartje van de Haar, geboren omstreeks 1786 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 22.

2 Jaantje van de Haar, geboren omstreeks 1788 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 23.

3 Hannis Hannisse van de Haar, geboren op 10-04-1791 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. [bron: FamilySearch] Volgt 24.

4 Dirk Hannissen van de Haar, geboren op 22-11-1794 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. [bron: FamilySearch] Volgt 29.

5 Jannigje Hannisse van de Haar, geboren op 19-08-1798 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. [bron: FamilySearch] Volgt 31.


22 Aartje van de Haar is geboren omstreeks 1786 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aalbert Hannissen (a. VAN DE HAAR) (zie 21) en Maria Dirkse van Nieuwamerongen. Zij is gedoopt op 24-09-1786 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar]. Aartje is overleden op 19-04-1832 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1832 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1150; N8 // Het Utrechts Archief].

Aartje trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 12-02-1823 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 313; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Geurt (Gerrit) van Ginkel, ongeveer 49 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1774 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Evert Aertsen van Ginkel en Arentje Willemse de Bruin. Gerrit trouwde voorheen op 08-09-1812 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 313; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Bernadina Johanna Maria Septer (geb. ±1782).

Notitie bij Gerrit: GenLias // Geurt van Ginkel was in 1823 weduwnaar van Johanna Maria Septer.


23 Jaantje van de Haar is geboren omstreeks 1788 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar], dochter van Aalbert Hannissen (a. VAN DE HAAR) (zie 21) en Maria Dirkse van Nieuwamerongen. Zij is gedoopt op 31-08-1788 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar]. Jaantje is overleden op 03-07-1847 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: Hans van de Haar].

Notitie bij Jaantje: GenLias // Jaantje van de Haar was in 1835 weduwe van Grades Witkamp.
Jaantje:

(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 06-05-1826 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 313; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Gradus Witkamp, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1834 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1834 te Veenendaal) [bron: GenLias // weduwleven van Jaantje van de Haar 1835]. Gradus is geboren omstreeks 1799 in Wageningen, Gelderland, Nederland, zoon van Anthonij Witkamp en Dirkje Sanders. Gradus is overleden omstreeks 1834 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 35 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 26-11-1835 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 968; akte Nr. 24 // Het Utrechts Archief] met Jan van Manen, ongeveer 43 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1792 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar], zoon van Teunis van Manen en Willemijntje Veenvliet. Hij is gedoopt op 22-04-1792 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar]. Jan is overleden op 24-07-1842 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 50 jaar oud. Jan trouwde voorheen op 06-08-1811 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 313; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Gerritje Vink (geb. ±1792).

Notitie bij Jan: GenLias // Jan van Manen was in 1835 weduwnaar van Gerritje Vink.


24 Hannis Hannisse van de Haar is geboren op 10-04-1791 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamillySearch], zoon van Aalbert Hannissen (VAN DE HAAR) (zie 21) en Maria Dirkse van Nieuwamerongen. Hij is gedoopt op 10-04-1791 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch].

Hannis:

(1) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 31-01-1830 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 917; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Gijsbertje van Ginkel, ongeveer 46 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 28-10-1836 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote op 28-10-1836 te Renswoude) [bron: GenLias // weduwnaarschap Hannes Hannisse van de Haar 1839]. Gijsbertje is geboren omstreeks 1784 in Leersum, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // overl.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Cornelis Ginkel en Maaijgje van Asperen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1836 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1150; N23 // Het Utr. Archief]. Gijsbertje is overleden op 28-10-1836 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 52 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 02-02-1839 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 917; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Aaltje Janssen, ongeveer 38 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1801 in Ede, Gelderland, Nederland, dochter van Gijsbert Janssen en Gerritje Everts.


Kind van Hannis en Aaltje:


1 Aalbert van de Haar, geboren op 26-01-1841 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 25.


25 Aalbert van de Haar is geboren op 26-01-1841 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Hannis Hannisse van de Haar (zie 24) en Aaltje Janssen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1841 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 664; N 10 // Het Utrechts Archief]. Aalbert is overleden op 18-01-1879 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, 37 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Zeist, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1879 [bron: GenLias // overl.akte T 481, I 1246; N 5 // Het Utrechts Archief]. Aalbert trouwde, 32 jaar oud, op 08-02-1873 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 793; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Maria Gijsberta van Essen, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1850 in Ede, Gelderland, Nederland, dochter van Klaas van Essen en Elisabeth Smit.


Kinderen van Aalbert en Maria:


1 Wouter van de Haar, geboren op 09-05-1873 in Amerongen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Amerongen, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1873 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 532; N 32 // Het Utrechts Archief].

2 Johannes van de Haar, geboren op 21-11-1874 in Driebergen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 26.

3 Nicolaas van de Haar, geboren op 25-10-1876 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 27.

4 Aaltje van de Haar, geboren op 28-08-1878 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 28.


26 Johannes van de Haar is geboren op 21-11-1874 in Driebergen, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Driebergen, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Aalbert van de Haar (zie 25) en Maria Gijsberta van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1874 [bron: GenLias // geb.akte T 481; I 575; N 78 // Het Utrechts Archief]. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 04-04-1902 in Boskoop, Zuid-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr. 9 // Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)] met Wilhelmina van Oostrom, ongeveer 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1880 in Boskoop, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Oostrom en Willemijntje van der Wolf.


27 Nicolaas van de Haar is geboren op 25-10-1876 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Zeist, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Aalbert van de Haar (zie 25) en Maria Gijsberta van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-10-1876 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 776; N 175 // Het Utrechts Archief]. Nicolaas is overleden in 03-1948 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, 71 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Zeist, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1948 [bron: GenLias // overl.akte T 1221; I 1988; N 172 // Het Utrechts Archief]. Nicolaas trouwde, 26 jaar oud, op 13-11-1902 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 1014; akte Nr.72 // Het Utrechts Archief] met Huibertje de Vree, ongeveer 20 jaar oud. Huibertje is geboren omstreeks 1882 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Sander Hendrik de Vree en Margrieta Looijen.


28 Aaltje van de Haar is geboren op 28-08-1878 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem.Zeist, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Aalbert van de Haar (zie 25) en Maria Gijsberta van Essen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1878 [bron: GenLias // geb.akte T 481, I 776; N 125 // Het Utrechts Archief]. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op 14-07-1898 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 1013; akte Nr. 36 // Het Utrechts Archief] met Leendert van Remmerden, ongeveer 35 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1863 in Driebergen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Teunis van Remmerden en Johanna van Diest.


29 Dirk Hannissen van de Haar is geboren op 22-11-1794 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aalbert Hannissen (a. VAN DE HAAR) (zie 21) en Maria Dirkse van Nieuwamerongen. Hij is gedoopt op 22-11-1795 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Dirk is overleden op 31-07-1879 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 84 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Utrcht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1879 [bron: GenLias // overl.akte T 481, I 456; N 1174 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Dirk: FamilySearch // bij Dirk wordt (van de Haar) tussen haakjes weergegeven
bij zijn vader alleen Hannisse als familienaam

Dirk trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 07-11-1832 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 947; akte Nr. 191 // Het Utrechts Archief] met Hanna Hendrika Kemeling, ongeveer 35 jaar oud. Hanna is geboren omstreeks 1797 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacobus Hendrik Kemeling en Hendrina Hopman.


Kinderen van Dirk en Hanna:


1 Dirk Johan van de Haar, geboren op 18-12-1833 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Dirk is overleden.

2 Jacobus Albertus van de Haar, geboren op 18-12-1833 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar]. Jacobus is overleden op 22-11-1839 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 5 jaar oud [bron: Hans van de Haar].

3 Johannes Marinus van de Haar, geboren op 10-05-1836 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar]. Johannes is overleden op 11-07-1840 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 4 jaar oud [bron: Hans van de Haar].

4 Carel van de Haar, geboren op 26-10-1838 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Carel is overleden op 04-11-1840 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 2 jaar oud.

5 Dirkje Johanna Hendrina van de Haar, geboren op 04-11-1840 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 30.

6 Pieter Johannes van de Haar, geboren op 14-04-1843 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar]. Pieter is overleden op 10-06-1905 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 62 jaar oud [bron: Hans van de Haar].


30 Dirkje Johanna Hendrina van de Haar is geboren op 04-11-1840 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans van de Haar], dochter van Dirk Hannissen van de Haar (zie 29) en Hanna Hendrika Kemeling. Dirkje is overleden op 09-06-1900 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 59 jaar oud [bron: Hans van de Haar]. Dirkje trouwde, 37 jaar oud, op 19-12-1877 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 290; akte Nr. 549 // Het Utrechts Archief] met Leonardus van Veghel, ongeveer 50 jaar oud. Leomnardus is geboren omstreeks 1827 in Alem-Maasdriel, Gelderland, Nederland, zoon van NNdeNN en Jacoba van Veghel.


31 Jannigje Hannisse van de Haar is geboren op 19-08-1798 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Aalbert Hannissen (VAN DE HAAR) (zie 21) en Maria Dirkse van Nieuwamerongen. Zij is gedoopt op 19-08-1798 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Jannigje is overleden op 22-06-1866 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 67 jaar oud.

Jannigje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 07-10-1820 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T481; Inv 313; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Hendrik van Manen, ongeveer 25 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1795 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Teunis van Manen en Willemijntje Veenvliet.


Kind van Jannigje en Hendrik:


1 Aalbertje Manen, geboren omstreeks 1831 in Veenedaal. Volgt 32.


32 Aalbertje Manen is geboren omstreeks 1831 in Veenedaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Adriaan Achterberg], dochter van Hendrik van Manen en Jannigje Hannisse van de Haar (zie 31).

Aalbertje:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-02-1858 in Veenendaal, Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv.969; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Maas Dekker. Maas is een zoon van Bessel Dekker en Dirkje van Elst. Maas is overleden op 23-07-1868.

(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 11-09-1869 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 970; akte Nr. 20 // Het Utrechts Archief] met Adrianus Achterberg, ongeveer 46 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1823 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Adriaan Achterberg], zoon van Evert Achterberg en Gerritje de Kleuver.


Kind van Aalbertje en Adrianus:


1 Evert Achterberg, geboren omstreeks 1872 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 33.


33 Evert Achterberg is geboren omstreeks 1872 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Adrianus Achterberg en Aalbertje Manen (zie 32).

Beroep:

Katoenwever [bron: GenLias]

Evert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-08-1895 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 971; akte Nr. 31 // Het Utrechts Archief] met Teunisje van Manen, ongeveer 22 jaar oud. Teunisje is geboren omstreeks 1873 in Venendaal, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit van Manen en Jannetje de Fluiter.


Kind van Evert en Teunisje:


1 Adrianus Achterberg, geboren omstreeks 1897 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 34.


34 Adrianus Achterberg is geboren omstreeks 1897 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Evert Achterberg (zie 33) en Teunisje van Manen.

Beroep:

Kantoorbediende [bron: GenLias]

Adrianus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-05-1923 in Veenendaal, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 365; akte Nr. 27 // Het Utrechts Archief] met Maria van de Bovenkamp, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1899 in Ede, Gelderland, Nederland, dochter van Arnoldus van de Bovenkamp en Woutertje Huijdink.


35 Gerreberggie Hannisse is geboren omstreeks 1757 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], dochter van Joannes (Hannis) Brandse (zie 3) en Geertje Aelbertse. Zij is gedoopt op 17-08-1757 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Gerreberggie is overleden op 25-12-1837 in Renswoude, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 80 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Renswoude, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-12-1837 [bron: GenLias // overl.akte T481; I1150; N31 // Het Utrechts Archief]. Gerreberggie trouwde [bron: GenLias // overl.akte Gerreberggie Weduwe van Daniël Gerritsen] met Daniël Gerritsen.


36 Elbertus (Elbert) Brandse (a. VAN SWANENBURG) is geboren omstreeks 1708 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], zoon van Brand Evertse (zie 2) en Grietje Jans. Hij is gedoopt op 16-01-1708 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland.

Notitie bij Elbert: Elbertus (Elbert) BRANDSE (VAN SWANENBURGH). Hij is gedoopt in Hamersveld op 16 januari 1708.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

1 Brandanus (Brand) (VAN SWANENBURG) 1732-1806)
2 Jan (VAN SWANENBURG)1734
3 Hendrick Evert (VAN SWANENBURG)1736
4 Hendrick (VAN SWANENBURG)1737
5 Willem (VAN SWANENBURG)1739
6 Niesje (VAN SWANENBURG)1741
7 Grietje (VAN SWANENBURG)1743
8 Mari (VAN SWANENBURG)1745
9 Antje (VAN SWANENBURG)1748


Elbert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-01-1731 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] met Adriaentje Toone Voscuijle. Adriaentje is een dochter van Anthonij Tonisz Voscuijlen en Nijsje Hendrick van Ruijtenbeeck.


Kind van Elbert en Adriaentje:


1 Brandanus Elbertus Brand (a. Van Swanenburg), geboren omstreeks 1732 in Hamersveld, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 37.


37 Brandanus Elbertus Brand (van Swanenburg) is geboren omstreeks 1732 in Hamersveld, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Elbertus (Elbert) Brandse (a. Van Swanenburg) (zie 36) en Adriaentje Toone Voscuijle. Hij is gedoopt op 08-01-1734 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland. Brandanus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 20-11-1764 in Asschat-Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar] met Feitje Gerritsen. Feitje is een dochter van Gerrit Elisse en Hermine Lamberts.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 04-07-2011 08:18