Parenteel van Gerrit Jansze Hilhorst (VAN SOEST)

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post. (ha.post@tiscali.nl)

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.1 Gerrit Jansze Hilhorst (VAN SOEST) [bron: Kwartierblad Gerrit Lammerse Hilhorst (VAN SOEST)]. Gerrit trouwde [bron: Kwartierblad Gerrit Lammerse Hilhorst (VAN SOEST)] met Nelletje Huijberts Hilhorst.

Kind van Gerrit en Nelletje:

1 Lammert Gerrits Hilhorst, geboren omstreeks 1687 [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst]. Volgt 2.

2 Lammert Gerrits Hilhorst is geboren omstreeks 1687 [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst], zoon van Gerrit Jansze Hilhorst (van SOEST) en Nelletje Huijberts Hilhorst. Lammert trouwde [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst // als ouder van gehuwd kind] met Gijsbertje Jans Nagel. Gijsbertje is geboren op dinsdag 24 maart 1676 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst]. Gijsbertje is overleden omstreeks 1718 in (vóór 1719) Eemnes, prov.Utrecht, Nedeland, ongeveer 42 jaar oud [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst].

Kind van Lammert en Gijsbertje:

1 Gerrit Lammersen Hilhorst (van Soest), geboren op donderdag 10 juli 1721 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst]. Volgt 3.

3 Gerrit Lammersen Hilhorst (van Soest) is geboren op donderdag 10 juli 1721 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst], zoon van Lammert Gerrits Hilhorst en Gijsbertje Jans Nagel. Gerrit is overleden op donderdag 16 augustus 1753 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 32 jaar oud [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst]. Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op maandag 3 november 1749 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst // als ouder van gehuwd kind] met Neewltie Gerrits de Boer, 26 jaar oud. Neewltie is geboren op woensdag 17 maart 1723 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst].

Kind van Gerrit en Neewltie:

1 Gerrit Gerritse Hilhorst, [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst]. Volgt 4.

4 Gerrit Gerritse Hilhorst is [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst], zoon van Gerrit Lammersen Hilhorst (vanSoest) en Neewltie Gerrits de Boer. Gerrit trouwde op maandag 25 juni 1787 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst // huwelijk // Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Neeltje Jelissen Pen, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op donderdag 3 april 1766 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst], dochter van Jellis Harmense Pen en Cornelia Snoek. Neeltje is overleden op maandag 3 oktober 1842 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 76 jaar oud [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst]. Zij trouwde later omstreeks 1805 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Klaas Jansen Kuijer (1752-1812).

Kind van Gerrit en Neeltje:

1 Gilles Gerritse Hilhorst, geboren omstreeks 1789 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 5.
5 Gilles Gerritse Hilhorst is geboren omstreeks 1789 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Gerritse Hilhorst en Neeltje Jelissen Pen. Hij is gedoopt op zondag 30 augustus 1789 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK). Gilles is overleden op zondag 3 februari 1828 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 39 jaar oud. Gilles trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op vrijdag 5 november 1819 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Petronella (Peternel) Post, ongeveer 26 jaar oud. Peternel is geboren omstreeks 1793 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Johannis Gijsbertse (Hannis) Post en Maria Volkerts (de Stoffelse) de Graaf.

Kinderen van Gilles en Peternel:
1 Gerrit Hilhorst, geboren op dinsdag 26 september 1820 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Gerrit is overleden op dinsdag 26 september 1820 in Eemnes, Utrecht, Nederland, geen dag oud.
2 Hannis Hilhorst, geboren op zondag 21 oktober 1821 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 6.
3 Gerrit Hilhorst, geboren op donderdag 17 april 1823 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Volgt 34.
4 Cornelis Hilhorst, geboren op woensdag 5 mei 1824 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Cornelis is overleden op dinsdag 20 juli 1824 in Eemnes, Utrecht, Nederland, 2 maanden oud. 5 Jelis Hilhorst, geboren op maandag 15 augustus 1825 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Jelis is overleden op maandag 15 augustus 1825 in Eemnes, Utrecht, Nederland, geen dag oud.
6 Jelis Hilhorst, geboren op vrijdag 2 februari 1827 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Jelis is overleden op zaterdag 3 februari 1827 in Eemnes, Utrecht, Nederland, 1 dag oud.

6 Hannis Hilhorst is geboren op zondag 21 oktober 1821 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Gilles Gerritse Hilhorst en Petronella (Peternel) Post. Hannis is overleden omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 68 jaar oud.
Beroep:
pakhuisknecht [bron: Wie Was Wie]

Hannis trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 30 april 1851 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: WieWas Wie // huw.akte Reg.3; fol.79 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Antonetta de Jager, 27 jaar oud. Antonetta is geboren op dinsdag 30 september 1823 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Hendricus de Jager en Maria Helena Geertruda Moorman.

Kinderen van Hannis en Antonetta:


1 Bernardus Gerardus Hilhorst, geboren op zaterdag 15 april 1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Volgt 7.
2 Joseph Gerardus Aloysius Hilhorst, geboren op maandag 10 maart 1856 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. VFulpen].
3 Gerardus Josephus Hilhorst, geboren op woensdag 13 mei 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Volgt 19.
4 Maria Theresia Hilhorst, geboren omstreeks 1860 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Volgt 24.
5 Johannes Aloysius Hilhorst, geboren op maandag 21 juli 1862 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen].
6 Franciscus Maria Hilhorst, geboren op dinsdag 19 januari 1864 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Volgt 30.
7 Antoinetta Hilhorst, geboren omstreeks 1866 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Antoinetta is overleden omstreeks 1914, ongeveer 48 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

7 Bernardus Gerardus Hilhorst is geboren op zaterdag 15 april 1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Hannis Hilhorst en Antonetta de Jager. Bernardus is overleden omstreeks 1926 in (vóór 1927) te Amsterdam, ongeveer 72 jaar oud [bron: gen. VFupen].
Beroep:
boekbinder [bron: Wie Was Wie]

Bernardus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 21 juli 1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.15 fol.15 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Jacoba Tijburg, 18 jaar oud. Maria is geboren op zondag 13 juli 1862 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Tijburg en Maria Charlotte Schulte. Maria is overleden op donderdag 10 maart 1927 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

Kinderen van Bernardus en Maria:


1 Hendricus Hilhorst, geboren omstreeks 1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.
2 Emma Catharina Hilhorst, geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.
3 Bernardus Gerardus Hilhorst, geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.
4 Franciscus Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1892 in Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.
5 Gerardina Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.
6 Johannes Franciscus Hilhorst, geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.
7 Christina Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.
8 Hermanus Josephus Hilhorst, geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.
9 Florentius Vincentius Hilhorst, geboren omstreeks 1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.
10 Wilhelmus Johannes Hilhorst, geboren omstreeks 1905 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.
11 Petronella Johanna Hilhorst, geboren omstreeks 1906 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.

8 Hendricus Hilhorst is geboren omstreeks 1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg.
Beroep:
boekbinder [Wie Was Wie]

Hendricus:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 6 september 1911 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.4F;fol.22v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Cathariana Alida Kaatee, ongeveer 21 jaar oud. Cathariana is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Kaatee en Trijntje Kenter.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op woensdag 14 april 1920 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.5C;fol.1v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Carolina Elisabeth Allegonda Brugman, ongeveer 39 jaar oud. Carolina is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Hendrikus Wilhelmus Brugman en Anna Maria Meijer.

9 Emma Catharina Hilhorst is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg. Emma trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 6 april 1910 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.3A;fol.47v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Jonker, ongeveer 19 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1891 in Wognum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Jonker en Trijntje Vlaming.
Beroep:
kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]


10 Bernardus Gerardus Hilhorst is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg.
Beroep:

Bernardus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 29 september 1915 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.6G;fol.34 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Anna Maria Bijlmer, ongeveer 23 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Paulus Hendricus Antonius Bijlmer en Maria Johanna Hoppener.

11 Franciscus Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1892 in Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg. Franciscus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 1 september 1920 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.5C;fol.4v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Vennik, ongeveer 23 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1897 in Meppel, Drenthe, Nederland, dochter van Lute Vennik en Jeltje Louwrink.

12 Gerardina Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg. Gerardina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 24 november 1915 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.21;fol.28v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Theodourus Willebrordus Maria Uriot, ongeveer 28 jaar oud. Theodourus is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Francicus Bernardus Uriot en Johanna Wilhelmina Maria Scheefhals.
Beroep: winkelbediende Wie Was Wie


13 Johannes Franciscus Hilhorst is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg.
Beroep:
boekdrukker [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op woensdag 12 februari 1930 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.S1;fol.21 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Rosa Friederike Mehsnik, ongeveer 23 jaar oud. Rosa is geboren omstreeks 1907 in Mödling, Oostenrijk, dochter van Rudolf Mehsnik en Elisabeth Harranth.

14 Christina Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg. Christina trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 2 februari 1927 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.S1;fol.5 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johannes Bernardus Maria Visbeek, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1900 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joseph Maria Visbeek en Engelina Catharina Brugman.
Beroep:
handelsreiziger [bron: Wie Was Wie]


15 Hermanus Josephus Hilhorst is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg.
Beroep:
boekdrukker [bron: Wie Was Wie]

Hermanus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 26 september 1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.3G;fol.2v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Helena Gerardina Bijlmer, ongeveer 24 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Paulus Hendricus Antonius Bijlmer en Maria Johanna Hoppener.

16
Florentius Vincentius Hilhorst is geboren omstreeks 1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg.
Beroep:
boekbinder [bron: Wie Was Wie]

Florentius trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 15 oktober 1925 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.3F;fol.21v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Heijnes, ongeveer 26 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Jasper Hendrik Heijnes en Christina Sodekampff.

17 Wilhelmus Johannes Hilhorst is geboren omstreeks 1905 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg.
Beroep:
linieerder [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 8 februari 1928 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.3;fol.33 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Louisa Dieterman, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Maria:
Wie Was Wie // Maria Louisa was in 1928 gescheiden van H.J. Verwaijen.
Maria is geboren omstreeks 1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Herman Lodewijk Dieterman en Maria Louisa Masselman.

18 Petronella Johanna Hilhorst is geboren omstreeks 1906 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Gerardus Hilhorst en Maria Jacoba Tijburg. Petronella trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 29 mei 1929 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte; Sloterdijk reg. S1; fol.47v // Noord-Hollands Archief] met Lodewijk Hendrik Arnoldus, ongeveer 27 jaar oud. Lodewijk is geboren omstreeks 1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Meinardus Nicolaas Arnoldus en Johanna Faudina Waanders.
Beroep:
kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]


19 Gerardus Josephus Hilhorst is geboren op woensdag 13 mei 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Hannis Hilhorst en Antonetta de Jager. Gerardus is overleden omstreeks 1940 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 83 jaar oud [bron: gen. VFulpen].
Beroep:
voerman / besteller [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 17 mei 1887 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Maria Gezina Peereboom, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1857 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Gerardus Peereboom en Elizabeth Schmidt.

Kinderen van Gerardus en Maria:


1 Johannes Gerardus Aloysius Hilhorst, geboren omstreeks 1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.
2 Maria Cornelia Bernadina Hilhorst, geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.
3 Anna Francina Hilhorst, geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.
4 Theresia Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.

20 Johannes Gerardus Aloysius Hilhorst is geboren omstreeks 1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Josephus Hilhorst en Maria Gezina Peereboom.
Beroep:
werkman [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 7 juni 1911 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.3C;fol.44v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Johanna Maria Blokdijk, ongeveer 24 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Blokdijk en Barbe Marie Theodore Veen.

21 Maria Cornelia Bernadina Hilhorst is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Josephus Hilhorst en Maria Gezina Peereboom. Maria trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op woensdag 26 september 1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.2G;fol.2v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Bernardus Antonius Rosenberg, ongeveer 36 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bernardus Rosenberg en Maria Johanna Meijer.
Beroep:
brievenbesteller [bron: Wie Was Wie]


22 Anna Francina Hilhorst is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Josephus Hilhorst en Maria Gezina Peereboom. Anna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 12 juni 1918 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.5D;fol.38v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Bernardus Franciscus Stephanus Willems, ongeveer 22 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Willems en Catharina Louisa Bordes.
Beroep:
werkman [bron: Wie Was Wie]


23 Theresia Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Josephus Hilhorst en Maria Gezina Peereboom.
Beroep:
winkeljuffrouw [bron: Wie Was Wie]

Theresia trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op woensdag 2 oktober 1929 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Watergraafsmeer reg.W2;fol.34 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Meijndert Spijker, ongeveer 28 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1901 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland, zoon van Maarten Spijker en Gijsje van den Bosch.
Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]


24 Maria Theresia Hilhorst is geboren omstreeks 1860 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Hannis Hilhorst en Antonetta de Jager. Maria trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op woensdag 12 mei 1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Gerardus Wijnandus Buhre, ongeveer 26 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen].
Beroep:
reiziger / koffiehuishouder [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Maria en Gerardus:

1 Gerardus Wijnandus Buhre, geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.
2 Antonia Buhre, geboren op vrijdag 8 december 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.
3 Anna Hendrika Buhre, geboren omstreeks 1888 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.
4 Francina Maria Buhre, geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.
5 Alida Cornelia Buhre, geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.

25 Gerardus Wijnandus Buhre is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst. Gerardus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 22 september 1908 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 30 // Het Utrechts Archief] met Adriana van Dijk, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1885 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Peter van Dijk en Adriana Grift.

26 Antonia Buhre is geboren op vrijdag 8 december 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst. Antonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1905 in (Amsterdam) [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal // (geeft geen trouwdatum en -plaats)] met Hermanus Adrianus Mulder, ongeveer 31 jaar oud. Hermanus is geboren op maandag 9 november 1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven.

27 Anna Hendrika Buhre is geboren omstreeks 1888 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst. Anna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 5 februari 1914 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.3;fol.31v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johannes Simeon Gerritsen, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1883 in Ouder Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Johannes Gerritsen en Helena van Tol.
Beroep:
smid [bron: Wie Was Wie]


28 Francina Maria Buhre is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst. Francina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 13 september 1917 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.3G;fol.47v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Jozephus Gerritsen. ongeveer 26 jaar oud.

Beroep: agent van politie [bron: Wie Was Wie]

Theodorus is geboren omstreeks 1891 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Johannes Gerritsen en Helena van Tol.

29 Alida Cornelia Buhre is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst. Alida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 25 mei 1916 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.5D;fol.9 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Wilhelmus Reijnders, ongeveer 22 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Wilhelmus Lambertus Reijnders en Maria Petronella van der Velden.
Beroep:
kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]


30 Franciscus Maria Hilhorst is geboren op dinsdag 19 januari 1864 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Hannis Hilhorst en Antonetta de Jager.
Beroep: besteller
[bron: Wie WasWie]

Franciscus trouwde [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.19 fol.1v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Francina Blommestein. ongeveer 25 jaar oud, Francina is geboren omstreeks 1866 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Blommestein en Elisabeth Heins.

Kinderen van Franciscus en Francina:


1 Anntonetta Maria Hilhorst, geboren omstreeks 18N SOR92 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.
2 Elisabeth Maria Cornelia Hilhorst, geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.
3 Maria Jacoba Hilhorst, geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.

31 Anntonetta Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Maria Hilhorst en Francina Blommesteijn. Anntonetta trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 26 november 1918 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.5K;fol.11v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Andreas Theodorus Joannes Henricus van Hees, ongeveer 25 jaar oud. Andreas is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerard Hermanus Marie Aloysius van Hees en Elisabeth van Gennep.
Beroep: boekhouder [bron: GenLias]


32 Elisabeth Maria Cornelia Hilhorst is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Maria Hilhorst en Francina Blommesteijn. Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 13 februari 1919 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.2A;fol.8v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Dirk Harmen Brinkman, ongeveer 24 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1895 in Ambt-Almelo, Overijssel, Gelderland, zoon van Theodorus Martinus Hendrikus Mulder en Bernardina Francisca Lensink.
Beroep:
werktuigkundig tekenaar [bron: Wie Was Wie]


33 Maria Jacoba Hilhorst is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Maria Hilhorst en Francina Blommesteijn. Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 8 november 1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.2H;fol.38v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Benjamin de Jong, ongeveer 25 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Benjamin de Jong en Rijnolda Geertruida Folmer.
Beroep: brandwacht [bron: Wie Was Wie]


34 Gerrit Hilhorst is geboren op donderdag 17 april 1823 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Gilles Gerritse Hilhorst en Petronella (Peternel) Post.
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 11 mei 1852 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland
[bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 835; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Jannetje van Wegen, ongeveer 30 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1822 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Wegen en Joanna (Antje) van der Geer.


Kinderen van Gerrit en Jannetje:

1 Petronella (Nel) Hilhorst, geboren omstreeks 1853 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 35.
2 Grietje Hilhorst, geboren omstreeks 1855 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 38.
3 Antje Hilhorst, geboren omstreeks 1857 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 39.
4 Johannes (Jan) Hilhorst, geboren omstreeks 1861 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 40. 5 Daam Hilhorst, geboren omstreeks 1863 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 44.
6 Jelis Hilhorst, geboren omstreeks 1865 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 46.

35 Petronella (Nel) Hilhorst is geboren omstreeks 1853 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hilhorst en Jannetje van Wegen. Nel trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op dinsdag 3 mei 1887 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Peter Rokebrand, ongeveer 43 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1844 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Peterzoon Rokebrand en Matje de Zaaijer.

Kinderen van Nel en Peter:

1 Odelia Gerarda Rokebrand, geboren omstreeks 1892 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.
2 Lambertus Peter (Lambert) Rokebrand, geboren omstreeks 1899 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

36 Odelia Gerarda Rokebrand is geboren omstreeks 1892 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Peter Rokebrand en Petronella (Nel) Hilhorst. Odelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 96 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Antonius Goedemans, ongeveer 27 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1892 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Willebrordus Goedemans en Gerretje Taling.
Beroep: kleerbleker [bron: Wie WasWie]


37 Lambertus Peter (Lambert) Rokebrand is geboren omstreeks 1899 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peter Rokebrand en Petronella (Nel) Hilhorst. Lambert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 11 oktober 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 132 // Noord-Hollands Archief] met Dienna Krijnen, 22 jaar oud. Dienna is geboren op woensdag 14 maart 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Krijnen en Susanna Catharina Maria Geling.

38 Grietje Hilhorst is geboren omstreeks 1855 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hilhorst en Jannetje van Wegen. Grietje trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1890 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Hendrikus van der Wardt, ongeveer 28 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1862 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis van der Wardt en Alieda Bieshaar.

39 Antje Hilhorst is geboren omstreeks 1857 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hilhorst en Jannetje van Wegen. Antje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 28 mei 1884 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Mijns Majoor, ongeveer 45 jaar oud. Mijns is geboren omstreeks 1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Majoor en Mietje van den Brink.

40 Johannes (Jan) Hilhorst is geboren omstreeks 1861 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Hilhorst en Jannetje van Wegen. Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op vrijdag 25 april 1890 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 14 // Het Utrechts Archief] met Gijsbarta Kerkhof, ongeveer 29 jaar oud. Gijsbarta is geboren omstreeks 1861 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Mathijs Kerkhof en Maria (Marretje) Schothorst.

Kinderen van Jan en Gijsbarta:


1 Johanna Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1891 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 41.
2 Maria Geertruida Hilhorst, geboren op vrijdag 15 december 1893 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 42.
3 Alijda Helena Maria Hilhorst, geboren op dinsdag 1 mei 1900 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 43.

41 Johanna Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1891 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Hilhorst en Gijsbarta Kerkhof. Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 20 april 1917 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 254; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Pieter Rigter, ongeveer 31 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1886 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Rigter en Tijmetje Raven.

42 Maria Geertruida Hilhorst is geboren op vrijdag 15 december 1893 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Hilhorst en Gijsbarta Kerkhof. Maria is overleden op vrijdag 16 september 1955 in Werkhoven, prov.Utrecht, Nederland, 61 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21 september 1955 te Soest, prov. Utrecht, Nederland. Maria trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 1 februari 1921 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 240; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Arie van den Bremer, 26 jaar oud. Arie is geboren op woensdag 28 maart 1894 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Pater van Gart) van den Bremer en Maria van Hofslot.

43 Alijda Helena Maria Hilhorst is geboren op dinsdag 1 mei 1900 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Hilhorst en Gijsbarta Kerkhof. Alijda trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1925 in Raalte, Overijsel, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 123. Inv. 10808 akte Nr. 31 // Historisch Centrum Overijssel] met Hermanus Krommedijk, ongeveer 42 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1883 in Wijhe, Overijssel, Nederland, zoon van Antonius Krommedijk en Johannna Maria Logtenberg.

Kind van Alijda en Hermanus:

1 Maria Gijsberta Johanna Krommedijk, geboren op maandag 2 augustus 1926 in Herxen-Wijhe, Overijssel, Nederland.

44 Daam Hilhorst is geboren omstreeks 1863 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Hilhorst en Jannetje van Wegen. Daam is overleden op woensdag 30 april 1930 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 1 mei 1930 [bron: Wie Was Wie overlijdensakte Gem. Baarn].

Daam:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1892 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Aaltje Bouwmeester, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1895 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1895 te Baarn) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Daam Hilhorst 1896]. Aaltje is geboren omstreeks 1868 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Bouwmeester en Johanna Butzelaar. Aaltje is overleden omstreeks 1895 in Baarn, Utrecht, Nederland, ongeveer 27 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op vrijdag 9 oktober 1896 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 204; akte Nr. 39 // Het Utrechts Archief] met Heiltje van den Hoven, ongeveer 35 jaar oud. Heiltje is geboren omstreeks 1861 in Hoogland, Utrecht, Nederland dochter van Jan van den Hoven en Margaretha (Grietje) Voskuijlen.

Kind van Daam en Aaltje:


1 Johanna Antonia Hilhorst, geboren omstreeks 1894 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 45.

45 Johanna Antonia Hilhorst is geboren omstreeks 1894 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Daam Hilhorst en Aaltje Bouwmeester. Johanna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1922 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 233; akte Nr. 32 // Het Utrechts Archief] met Gerardus van Wee, ongeveer 25 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1897 in Hoogland, Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbertus van Wee en Rijkje Botterblom.

46 Jelis Hilhorst is geboren omstreeks 1865 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Hilhorst en Jannetje van Wegen. Jelis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 25 april 1893 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Grietje Everts, ongeveer 24 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1869 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Willem Everts en Maria Boumeester.Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 16-01-2010 19:10 door Henk Post