Parenteel van Hendrik Post

Dit parenteel is opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens: met bron op naam, gegevens uit GNV-computer-genealogie en verder met andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen.

Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding.

Eveneens bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden.

Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.

Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden.

Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post. (ha.post@tiscali.nl)

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn deze in dit programma buiten werking gesteld.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers moeten scrollen, indien die wat verder in het programma liggen,.


1 Hendrik Post is geboren in 1780, zoon van Willem Post en Aaltje van Galen.
Notitie bij Hendrik:
Oudste voorvader Hendrik Post die we kennen van deze tak Posten
Beroep: veehouder [bron: GenLias]

Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op zondag 27 april 1806 in Westbroek, prov.Utrecht, Nederland [bron: Mail // Hans van Dijk // GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Antje van Bemmel, 21 jaar oud. Antje is geboren op zondag 8 augustus 1784 in Westbroek, prov. Utrecht, Nederland [bron: Mail // Hans van Dijk], dochter van NN van Bemmel en NNdeNN. Zij is gedoopt op woensdag 15 augustus 1764 in Westbroek, prov. Utrecht, Nederland [bron: Mail // Hans van Dijk].
Beroep: veehoudster [bron: GenLias]


Kinderen van Hendrik en Antje:


1 Cornelia Post, geboren omstreeks 1808. Cornelia is overleden op woensdag 27 februari 1828 in Loenen, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 20 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem.Loenen, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28 februari 1828 [bron: GenLias // overl.akte T 481; I 394; N 3 // Het Utrechts Archief].
2 Willem Post, geboren op woensdag 14 december 1808 in Westbroek, prov.Utrecht, Nederland [bron: Mail // Hans van Dijk]. Volgt 2.
3 Aletta (Aaltje) Post, geboren op woensdag 6 november 1811 in Vinkeveen Waverv., De Ronde Meren, prov.Utrecht, Nederl.. Volgt 16.
4 Cornelis Post, geboren op zondag 26 februari 1815 in Vinkeveen, De Ronde Venen, prov.Utrecht, Nederl.. Volgt 24.
5 Hendrik Post, geboren omstreeks 1818 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland. Volgt 28.
6 Arie Post, geboren omstreeks 1822 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland. Volgt 51.

2 Willem Post is geboren op woensdag 14 december 1808 in Westbroek, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Post en Antje van Bemmel.
Beroep:
boerenknecht / gerechtsdienaar [bron: GenLias]

Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 25 februari 1837 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Dorothea Meier, 23 jaar oud. Dorothea is geboren op dinsdag 6 juli 1813 in Zevenhoven-Liemeer, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Fredrik Meijer en Elisabeth Lesman.
Notitie bij
Dorothea: GenLias // schrijft Dorothea Meier // voor vader Meijer
Dorothea Meier is in 1837 weduwe van
Fredrik Bührman
Beroep:
veehoudster [bron: GenLias]

(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1842 in Achttienhoven, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481 Inv. 789; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Neeltje de Jong, ongeveer 30 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1812 in Achttienhoven, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Elbert de Jong en Aaltje van Bemmel.
Beroep:
veehoudster [bron: GenLias]


Kind van Willem en Dorothea:


1 Anna Post, geboren omstreeks 1840 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.

Kind van Willem en Neeltje:


1 Elbert Post, geboren omstreeks 1853 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.

3 Anna Post is geboren omstreeks 1840 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Post en Dorothea Meier. Anna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 18 maart 1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Jan Hendrik Maas, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1837 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Maas en Aaltje Bijtel.
Beroep:
veehouder / wethouder [bron: GenLias]


Kinderen van Anna en Jan:


1 Martinus Jacobus Maas, geboren omstreeks 1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.
2 Dorothea Wilhelmina Maas, geboren omstreeks 1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.
3 Neeltje Maas, geboren in 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.
4 Aaltje Jacoba Maas, geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.
5 Elisabbeth Maas, geboren omstreeks 1869 in Naarden, Noord -Holland, Nederland. Volgt 8.
6 Jacoba Johanna Maas, geboren omstreeks 1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.
7 Bernardus Johannes Maas, geboren omstreeks 1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.
8 Anna Maas, geboren omstreeks 1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.
9 Hendrika Alida Maas, geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.
10 Bernadina Martina Maas, geboren omstreeks 1882 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.


4 Martinus Jacobus Maas is geboren omstreeks 1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Martinus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1895 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Wijntje Post, ongeveer 25 jaar oud. Zie 47 voor persoonsgegevens van Wijntje.

5 Dorothea Wilhelmina Maas is geboren omstreeks 1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Dorothea trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 30 januari 1890 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Abraham Hendrik van Schieveen, ongeveer 25 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1865 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Egbertus Willem Schieveen en Neeltje van Lente.
Beroep: deurwaarder [bron: GenLias]


6 Neeltje Maas is geboren in 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 30 september 1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas van Twisk, ongeveer 24 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1867 in Wijde-Wormer, Wormerland, Noord-Holland, zoon van Pieter van Twisk en Hendrikje Zalm.
Beroep:
vleeshouwer [bron: GenLias]


7 Aaltje Jacoba Maas is geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Aaltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 14 mei 1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Bogerd, ongeveer 27 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1864 in Alphen a/d Rijn, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Bogerd en Clasina Groen.
Beroep:
vleeshouwer [bron: GenLias]


8 Elisabbeth Maas is geboren omstreeks 1869 in Naarden, Noord -Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Elisabbeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 11 april 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.82; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Andries van der Waal, 28 jaar oud. Cornelis is geboren in 1867 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Andries van der Waal en Anna Maria Schenke.
Beroep: zadelmaker [bron: GenLias]


9 Jacoba Johanna Maas is geboren omstreeks 1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Jacoba trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 15 mei 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.82; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Thomas Jacobus Jurrissen, ongeveer 25 jaar oud. Thomas is geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Josephus Jurrissen en Eva Alida Rietveld.
Beroep: boomkweker [bron: GenLias]


10 Bernardus Johannes Maas is geboren omstreeks 1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Hendrik Maas en Anna Post.
Beroep:
veehouder [bron: GenLias]

Bernardus trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op woensdag 24 november 1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Alberdina Veenendaal, ongeveer 22 jaar oud. Alberdina is geboren omstreeks 1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Veenendaal en Jannetje Agnes Munnikhuizen.

11 Anna Maas is geboren omstreeks 1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Anna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 6 april 1905 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Jan Alving, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johan Alving en Rimada Geertruida Hoeksman.
Beroep:
kantoorbediende [bron: GenLias]


12 Hendrika Alida Maas is geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Hendrika trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 7 juni 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akt Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Dirk van den Berg, 25 jaar oud. Dirk is geboren in 1875 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk van den Berg en Isabella van der Haagen.
Beroep:
officier der infantrie [bron: GenLias]


13 Bernadina Martina Maas is geboren omstreeks 1882 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hendrik Maas en Anna Post. Bernadina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 3 mei 1906 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 34--358.82; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Nicolaas Keller, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Nicolaas Keller en Adriana Nunninkhoven.
Beroep:
kantoorbediende [bron: GenLias]


14 Elbert Post is geboren omstreeks 1853 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Post en Neeltje de Jong.
Beroep:
veehouder / melkslijter / werkman [bron: GenLias]

Elbert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 6 september 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Antonia Jacoba de Beus, ongeveer 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1857 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk de Beus en Jannetje Bossenbroek.

Kind van Elbert en Wilhelmina:


1 Willem Post, geboren omstreeks 1879 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.

15 Willem Post is geboren omstreeks 1879 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Elbert Post en Wilhelmina Antonia Jacoba de Beus.
Beroep:
zeeman / olieman ter koopvaardij [bron: GenLias]

Willem:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 4 april 1901 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr. reg.10;fol.35 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Lensing, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1877 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Theodorus Lensing en Petronella van der Valk.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op maandag 21 april 1924 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr. reg.5C;fol.7 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Klasina Maria Schrama, ongeveer 45 jaar oud. Klasina is geboren omstreeks 1879 in Velsen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Schrama en Dorothea Maria Six. Zij trouwde voorheen op woensdag 17 februari 1904 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr.reg.5;fol.7v gem..Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Godert Fridius Johannes Spronk (geb. ±1877).

16 Aletta (Aaltje) Post is geboren omstreeks 1811 in Ter Aar, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Post en Antje van Bemmel.
Beroep:
veehoudster [bron: GenLias]

Aaltje:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op vrijdag 7 december 1832 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr 8 // Noord-Hollands Archief] met Frans Hendrik Hodde, ongeveer 40 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1851 in Muiden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1851 te Muiden) [bron: GenLias // weduwleven Aletta Post 1852]. Frans is geboren omstreeks 1792 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Hodde en Elisabeth Diekeboom. Frans is overleden omstreeks 1851 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Frans:
Frans Hendrik Hodde was in 1832 gescheiden van Antje Annes de Boer.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op woensdag 19 mei 1852 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Willem Hensbergen, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1824 in Achttienhoven, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Hensbergen en Jacoba van Dijk.
Beroep:
boerenknecht [bron: GenLias]

Kinderen van Aaltje en Frans:


1 Maria Paulina Hodde, geboren in 1833 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.
2 Cornelia Hodde, geboren omstreeks 1833 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.
3 Hendrik Hodde, geboren omstreeks 1835 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.
4 Aaltje Hodde, geboren omstreeks 1838 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

Kinderen van Aaltje en Willem:


1 Cornelis Hensbergen, geboren omstreeks 1854 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.
2 Antje Hensbergen, geboren omstreeks 1856 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.

17 Maria Paulina Hodde is geboren in 1833 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Hendrik Hodde en Aletta (Aaltje) Post. Maria trouwde, 30 jaar oud, op zondag 26 juli 1863 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Cornelis Baart, ongeveer 53 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1810 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Baart en Peternella Maria van der Sloot.
Notitie bij Jacobus:
GenLias // Jacobus Cornelis Baart was in 1863 weduwnaar van Anna Margaretha Slee

18
Cornelia Hodde is geboren omstreeks 1833 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Hendrik Hodde en Aletta (Aaltje) Post.
Beroep:
dienstbaar [bron: GenLias]

Cornelia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 30 april 1858 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Vlaanderen, ongeveer 27 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1831 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Vlaanderen en Maria van Schaik. Beroep: boerenknecht [bron: GenLias]


19 Hendrik Hodde is geboren omstreeks 1835 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Frans Hendrik Hodde en Aletta (Aaltje) Post. Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 29 juli 1859 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 97; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Geertje de Haas, ongeveer 23 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1836 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk de Haas en Aaltje Hoogenaar.

20 Aaltje Hodde is geboren omstreeks 1838 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Hendrik Hodde en Aletta (Aaltje) Post. Aaltje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 27 mei 1864 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Snel, ongeveer 53 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1811 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Snel en Willemijntje Portengen.

21 Cornelis Hensbergen is geboren omstreeks 1854 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Hensbergen en Aletta (Aaltje) Post. Cornelis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op vrijdag 26 mei 1882 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida van den Broek, ongeveer 20 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van den Broek en Jannigje Kuus.

22 Antje Hensbergen is geboren omstreeks 1856 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Hensbergen en Aletta (Aaltje) Post. Antje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 30 januari 1880 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Dirk Niesing, ongeveer 30 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1850 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Niesink en Annetje Ridder.

Kind van Antje en Dirk:


1 Willem Niesing, geboren omstreeks 1884 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.

23 Willem Niesing is geboren omstreeks 1884 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Niesing en Antje Hensbergen. Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 29 april 1910 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akt Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Groos, 21 jaar oud. Jacoba is geboren in 1889 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendricus Wilhelmus Groos en Sophia Hoetmer.

24 Cornelis Post is geboren omstreeks 1816 in Vinkeveen, De Ronde Venen, prov.Utrecht, Nederl., zoon van Hendrik Post en Antje van Bemmel. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 19 januari 1840 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Bakkenes, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1817 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Evert Bakkenes en Merrigje Hoodzen.

Kinderen van Cornelis en Johanna:


1 Marretje Post, geboren omstreeks 1846 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.
2 Otto Jacobus Post, geboren omstreeks 1848 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

25 Marretje Post is geboren omstreeks 1846 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Post en Johanna Bakkenes.
Notitie bij Marretje:
GenLias // ook Marritje
Marretje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op zondag 1 mei 1864 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Harmen Hoogenhout, ongeveer 24 jaar oud. Harmen is geboren omstreeks 1840 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Hoogenhout en Gijsbertje Schipper.

Kind van Marretje en Harmen:


1 Cornelis Hoogenhout, geboren omstreeks 1870 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.

26 Cornelis Hoogenhout is geboren omstreeks 1870 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen Hoogenhout en Marretje Post. Cornelis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op vrijdag 24 maart 1893 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv; 80; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Slot, ongeveer 20 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1873 in Steenwijk, Overijssel, Nederland, dochter van Frans Slot en Johanna Rietman.

27 Otto Jacobus Post is geboren omstreeks 1848 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Post en Johanna Bakkenes. Otto trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op vrijdag 8 februari 1878 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Zwankhuizen, ongeveer 21 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1857 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Zwankhuizen en Cornelia Dibbels.

28 Hendrik Post is geboren omstreeks 1818 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, zoon van Hendrik Post en Antje van Bemmel.

Beroep: veehouder [bron: GenLias]

Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 19 april 1848 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Wijntje Lam, ongeveer 26 jaar oud. Wijntje is geboren omstreeks 1822 in Maartensdijk, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Lam en Maria Hootzen.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op zondag 10 september 1854 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr 6 // Noord-Hollands Archief] met Trijntje Roodhart, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1830 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Abraham Roothart en Mijntje van Woudenberg.
Beroep:
veehoudster [bron: GenLias]


Kinderen van Hendrik en Trijntje:


1 Cornelis Post, geboren omstreeks 1857 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.
2 Mijntje Post, geboren omstreeks 1858 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.
3 Antje Post, geboren omstreeks 1860 in Muiderberg, Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.
4 Hendrik Post, geboren omstreeks 1864 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.
5 Jannetje Post, geboren omstreeks 1866 in Muiderberg, Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.
6 Wijntje Post, geboren omstreeks 1870 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.
7 Jan Post, geboren omstreeks 1871 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.
8 Arie Post, geboren omstreeks 1874 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.
9 Trijntje Post, geboren omstreeks 1878 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.

29 Cornelis Post is geboren omstreeks 1857 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Post en Trijntje Roodhart. Cornelis trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op woensdag 4 april 1888 in Maartensdijk, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 896; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Jannetje van Ekris, ongeveer 27 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1861 in Maartensdijk, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Janzoon van Ekris en Jannigje Spelt.

Kinderen van Cornelis en Jannetje:


1 Trijntje Hendrika Post, geboren omstreeks 1889 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.
2 Cornelis Post, geboren omstreeks 1899 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.

30 Trijntje Hendrika Post is geboren omstreeks 1889 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Post en Jannetje van Ekris. Trijntje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 3 juni 1915 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385, Inv. 133; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Evert te Winkel, ongeveer 29 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1886 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik te Winkel en Meehgelina Willemina Gerritsen.
Beroep:
gemeente-ambtenaat [bron: GenLias]


31 Cornelis Post is geboren omstreeks 1899 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Post en Jannetje van Ekris. Cornelis trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op woensdag 25 november 1931 in Breukelen-Nijenrode, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 264; akte Nr. 30 // Het Utrechts Archief] met Teuntje van der Grift, ongeveer 27 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1904 in Jaarsveld-Lopik, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Floris van der Grift en Maria Jannigje de With.

32 Mijntje Post is geboren omstreeks 1858 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Post en Trijntje Roodhart. Mijntje trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op donderdag 4 mei 1893 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Teunis Roosendaal, ongeveer 44 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1849 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Albert Roosendaal en Gerritje van Ekris.
Beroep:
veerschipper [bron: GenLias]

Kind van Mijntje en Teunis:


1 Albert Roosendaal, geboren omstreeks 1894 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.

33 Albert Roosendaal is geboren omstreeks 1894 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Roosendaal en Mijntje Post.
Beroep:
gemeente-ambtenaar [bron: GenLias]

Albert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 3 juni 1920 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Margaretha Streefkerk, ongeveer 25 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Bernardus Streefkerk en Teuntje Koijck.

34 Antje Post is geboren omstreeks 1860 in Muiderberg, Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Post en Trijntje Roodhart. Antje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1885 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte t 358; Inv. 80; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Ekris, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1857 in Maartensdijk, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Janzoon van Ekris en Jannetje Spelt.
Beroep:
landbouwer / veehouder [bron: GenLias]


Kinderen van Antje en Jan:


1 Gerrit van Ekris, geboren omstreeks 1886 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 35.
2 Hendrik van Ekris, geboren omstreeks 1889 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 36.
3 Jan van Ekris, geboren omstreeks 1894 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 37.
4 Anton van Ekris, geboren omstreeks 1902 in Abcoude Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 38.
5 Abram van Ekris, geboren omstreeks 1905 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 39.

35 Gerrit van Ekris is geboren omstreeks 1886 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Ekris en Antje Post.
Beroep:
monteur [bron: GenLias]

Gerrit trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 8 april 1909 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr.reg.4A;fol.45v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Trijntje Pel, ongeveer 21 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1888 in Wormerveer, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Pel en Agatha Oosterhuis.

36 Hendrik van Ekris is geboren omstreeks 1889 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Ekris en Antje Post. Hendrik trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 19 december 1918 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 230; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Dirkje Sophia Coers, ongeveer 29 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1889 in Zuid en Noord-Schermer, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Coers en Dirkje Verweij.

37 Jan van Ekris is geboren omstreeks 1894 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Ekris en Antje Post.
Beroep:
slager [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 5 september 1917 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 177 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Groenhuijzen, ongeveer 29 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Samuel Groenhuijzen en Maria Verweij.

38 Anton van Ekris is geboren omstreeks 1902 in Abcoude Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Ekris en Antje Post. Anton trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 9 april 1931 in Achttienhoven, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463 Inv. 284; akte Nr.3 // Het Utrechts Archief] met Hendrika Cornelia van Zijtveld, 28 jaar oud. Hendrika is geboren in 1903 in Achttienhoven, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Zijtveld en Reijertje de Waal.

39 Abram van Ekris is geboren omstreeks 1905 in Abcoude-Baambrugge, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Ekris en Antje Post. Abram trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1930 in Maartensdijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 306; akte Nr. 24 // Het Utrechts Archief] met Janna Cornelia van Woudenberg, ongeveer 20 jaar oud. Janna is geboren omstreeks 1910 in Maartensdijk, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Huibert van Woudenberg en Maagje Zijderveld.

40 Hendrik Post is geboren omstreeks 1864 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Post en Trijntje Roodhart. Hendrik trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op donderdag 18 april 1895 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta Cornelia de Nooij, ongeveer 25 jaar oud. Gijsberta is geboren omstreeks 1870 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Nooij en Geertje Baars.

Kind van Hendrik en Gijsberta:


1 Jacobus Post, geboren omstreeks 1808 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.

41 Jacobus Post is geboren omstreeks 1808 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Post en Gijsberta Cornelia de Nooij. Jacobus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zondag 3 april 1831 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 283; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Antje de Pijper, ongeveer 24 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1807 in Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Nicolaas de Pijper en Willempje Jongkind.

42 Jannetje Post is geboren omstreeks 1866 in Muiderberg, Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Post en Trijntje Roodhart.
Notitie bij Jannetje:
GenLias // huwelijk bij volmacht
Jannetje trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op vrijdag 21 september 1883 in Muiden, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Frans Jan ter Beek, ongeveer 34 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1849 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis ter Beek en Anna Vos.
Beroep:
administrateur [bron: GenLias]


Kinderen van Jannetje en Frans:


1 Francina Johanna ter Beek, geboren omstreeks 1885 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.
2 Trijntje Hendrika ter Beek, geboren omstreeks 1886 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.
3 Hendrik ter Beek, geboren omstreeks 1887 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.
4 Julius ter Beek, geboren omstreeks 1889 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.

43 Francina Johanna ter Beek is geboren omstreeks 1885 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Jan ter Beek en Jannetje Post. Francina trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1904 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463 Inv. 520; akte Nr.629 // Het Utrechts Archief] met Marius Johannes Gerritsen, ongeveer 22 jaar oud. Marius is geboren omstreeks 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Albertus Adolf Gerritsen en Johanna Catharina Maria Runckel.

44 Trijntje Hendrika ter Beek is geboren omstreeks 1886 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Jan ter Beek en Jannetje Post. Trijntje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 19 november 1908 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv 524; akte Nr. 742 // Het Utrechts Archief] met Johannes Wilhelm Nico Gerritsen, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1884 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Albertus Adolf Gerritsen en Johanna Catharina Maria Runckel.

45 Hendrik ter Beek is geboren omstreeks 1887 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Frans Jan ter Beek en Jannetje Post.
Beroep:
veearts [bron: GenLias]

Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 12 december 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 95 / Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Hendrika van Ophoven, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Jacob van Ophoven en Heijltje Ridderrikhof.

46 Julius ter Beek is geboren omstreeks 1889 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Frans Jan ter Beek en Jannetje Post.

Beroep: fabrikant nieuw zilverwerk [bron: GenLias]

Julius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 19 juni 1913 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Adriana Kreuger, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1890 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Kreuger en Maria Cornelia de Vor.

47 Wijntje Post is geboren omstreeks 1870 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Post en Trijntje Roodhart. Wijntje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1895 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Martinus Jacobus Maas, ongeveer 32 jaar oud. Zie 4 voor persoonsgegevens van Martinus.

48 Jan Post is geboren omstreeks 1871 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Post en Trijntje Roodhart. Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op vrijdag 7 september 1900 in Loenen, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 876; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Jannetje Brouwer, ongeveer 21 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1879 in Loenen, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Willem Brouwer en Lena van den Berg.

49 Arie Post is geboren omstreeks 1874 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Post en Trijntje Roodhart. Arie trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op donderdag 23 september 1909 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Stijntje Bakker, ongeveer 31 jaar oud. Stijntje is geboren omstreeks 1878 in Opperdoes-Noorder-koggenland, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Janszoon Bakker en Bergje Ham.
Notitie bij Stijntje: Stijntje Bakker was in 1909 weduwe van Dirk Wit

50 Trijntje Post is geboren omstreeks 1878 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Post en Trijntje Roodhart. Trijntje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 29 mei 1902 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Bernard Hendrik Buijs, ongeveer 29 jaar oud. Bernard is geboren omstreeks 1873 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Bernard Buijs en Alida Vastenhoudt.

51 Arie Post is geboren omstreeks 1822 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, zoon van Hendrik Post en Antje van Bemmel.
Beroep:
veehouder [bron: GenLias]

Arie trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 23 april 1848 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 902; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Geertruij van der Horst, ongeveer 29 jaar oud. Geertruij is geboren omstreeks 1819 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van der Horst en Lena van den Berg.

Kinderen van Arie en Geertruij:


1 Hendrik Post, geboren omstreeks 1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.
2 Aaltje Post, geboren omstreeks 1852 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.

52 Hendrik Post is geboren omstreeks 1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Post en Geertruij van der Horst.
Beroep:
veehouder [bron: GenLias]

Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 1 mei 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Hoefman, ongeveer 20 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1858 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Hoefman en Lambertje van der Poel.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]


Kind van Hendrik en Jannetje:


1 Arie Post, geboren omstreeks 1879 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.

53 Arie Post is geboren omstreeks 1879 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Post en Jannetje Hoefman.

Beroep: veehouder [bron: GenLias]

Arie trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 19 februari 1903 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta Snel, ongeveer 24 jaar oud. Gijsberta is geboren omstreeks 1879 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Snel en Hendrika Johanna Boegborn.

54 Aaltje Post is geboren omstreeks 1852 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Arie Post en Geertruij van der Horst. Aaltje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 13 oktober 1876 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.80; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Otten, ongeveer 39 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1837 in Nigtevecht, Loenen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Otten en Marijtje Cornelsz. Hij trouwde voorheen op donderdag 1 mei 1862 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Wijntje van Schaik (geb. ±1833).
Beroep: veehouder [bron: GenLias]

Gegenereerd met Aldfaer (gecorrigeerd) op 10-02-2014 / 11.25 door Henk Post