Parenteel van Hendrik Werie

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.


1 Hendrik Werie is geboren omstreeks 1785 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan in 1775 [bron: de logica via diverse genealogie-sites]. Hendrik is overleden omstreeks 1837 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 52 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1837 [bron: Akten Rijksarchief Noord Holland]. Hij is begraven omstreeks 1837 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1809 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Jannetje de Wolf, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1809 in ’s Graveland. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1837 in ’s Graveland (Ankeveen) door overlijden echtgenote [bron: akten Rijkarchief Noord-Holland]. Jannetje is geboren omstreeks 1787 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Hendrik en Jannetje:


1 Bernardus Werie, geboren op 30-07-1811 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.

2 Johanna Catharina Werie, geboren omstreeks 1816 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.

3 Cornelia Werie, geboren omstreeks 1818 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.


2 Bernardus Werie is geboren op 30-07-1811 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Hendrik Werie (zie 1) en Jannetje de Wolf.

Beroep: werkman / kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Bernardus trouwde, 27 jaar oud, op 02-02-1839 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Maria Haselager, 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-02-1838 in ’s Graveland. Maria is geboren op 20-09-1820 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Gerbertus (Gerbert) Haselager en Maria Heijstee. Maria is overleden op 17-09-1884 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud [bron: gen. Haselager]. Zij is begraven op 29-09-1884 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland

Notitie bij Maria: Wie Was Wie // schrijft in huw.akte Hazelager


Kinderen van Bernardus en Maria:


1 Gerbert Werie, geboren op 03-07-1841 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. [bron: FamilySearch] Volgt 3.

2 Maria Werie, geboren op 27-10-1842 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Maria is overleden in 1843 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 0 of 1 jaar oud.

3 Maria Werie, geboren op 29-01-1844 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

4 Hendrikus Werie, geboren op 23-03-1848 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySaerch]. Hendrikus is overleden in 1849 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 0 of 1 jaar oud.

5 Hendrikus Werie, geboren op 12-06-1850 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySaerch]. Hendrikus is overleden in 1851 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 0 of 1 jaar oud.

6 Hendrikus Werie, geboren op 24-11-1853 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.

7 Johannes Stephanus Werie, geboren op 26-12-1855 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

8 Johannes Petrus Werie, geboren op 22-09-1859 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].

9 Maria Johanna Werie, geboren op 10-09-1861 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch].


3 Gerbert Werie is geboren op 03-07-1841 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySaerch], zoon van Bernardus Werie (zie 2)en Maria Haselager.

Beroep:

Kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Gerbert trouwde, 46 jaar oud, op 24-09-1887 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 8 // Noord-Hollands archief] met Jansje de Boer, ongeveer 39 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1848 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Boer en Hendrika Sarost (Saras). Jansje trouwde voorheen op 04-02-1882 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Jan Stuijver (±1857-±1886). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1886 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echgenoot circa1886 te ’s Graveland) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Jansje de Boer 1887)].

Beroep: dienstbode / Kleerbleekster [bron: Wie Was Wie]


4 Hendrikus Werie is geboren op 24-11-1853 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySaerch // geboorte // Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen], zoon van Bernardus Werie (zie 2) en Maria Haselager. Hendrikus is overleden op 27-05-1935 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1935. Hij is begraven op 31-05-1935 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, 28 jaar oud, op 29-04-1882 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 42; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Stuijver, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-11-1884 in Ankeveen. De scheiding werd geregistreerd door overlijden echtgenoot. Elisabeth is geboren op 18-11-1858 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Stuijver en Antonia (Teuntje) Haarman. Elisabeth is overleden op 09-09-1939 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1939. Zij is begraven op 12-09-1939 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Hendrikus en Elisabeth:


1 Maria Werie, geboren op 17-03-1883 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.

2 Anthonia Werie, geboren op 25-06-1884 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Ned.. Volgt 11.

3 Elisabeth Werie, geboren op 31-05-1886 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth is overleden op 23-03-1977 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-03-1977. Zij is begraven op 26-03-1977 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Bernardus Hermanus Werie, geboren op 19-06-1888 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Bernardus is overleden in 1969 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 of 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1969 . Hij is begraven op 29-04-1969 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Hermanus Johannes Werie, geboren op 22-09-1889 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Hermanus is overleden op 25-01-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1973. Hij is begraven op 30-01-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

6 Gerbertus Hendrikus Werie, geboren op 15-12-1890 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Gerbertus is overleden op 08-01-1891 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, 24 dagen oud. Hij is begraven op 10-01-1891 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

7 Gerbertus Johannes Werie, geboren op 22-04-1892 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

8 Hendrikus Martinus Werie, geboren op 11-11-1893 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 15-03-1894 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud.

9 Hendrika Werie, geboren op 28-01-1895 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Hendrika is overleden op 21-03-1895 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1895.

10 Hendrika Werie, geboren op 01-03-1896 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Hendrika is overleden op 16-06-1976 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1976.. Zij is begraven op 18-06-1976 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

11 Hendrikus Werie, geboren op 02-09-1898 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 17-09-1898 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, 15 dagen oud.

12 Johanna Werie, geboren op 09-07-1900 in Weesperkarspel, WeespNoord-Holland, Nederland.


5 Maria Werie is geboren op 17-03-1883 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Werie (zie 4) en Elisabeth Stuijver.

Maria trouwde, 27 jaar oud, op 28-07-1910 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Adrianus Meester, ongeveer 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-07-1910 in Ankeveen [bron: Wie Was Wie]. Johannes is geboren omstreeks 1880 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Meester en Catharina van der Pauw.

Beroep:

Houthandelaar [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Maria en Johannes:


1 Theodorus Hendrikus Anthonius (Dirk) Meester, geboren omstreeks 1911 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.

2 Hendrikus (Henk) Meester, geboren omstreeks 1913 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.

3 Bernardus (Ben) Meester, geboren omstreeks 1914 in Ankeveen, (Holl.),Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Ben is overleden omstreeks 1955 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, ongeveer 41 jaar oud.

4 Hendrikus Johannes (Harry) Meester, geboren op 14-12-1916 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.

5 Elisabeth Catharina (Bets) Meester, geboren op 17-02-1918 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

6 Catharina Elisabeth (Tinie) Meester, geboren op 30-04-1921 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. Tinie is overleden op 22-08-1945 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 24 jaar oud [bron: mail J. H. ten Have]. Volgt 9b.

7 Hermanus (Herman) Meester, geboren op 27-07-1923 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.


6 Theodorus Hendrikus Anthonius (Dirk) Meester is geboren omstreeks 1911 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Adrianus Meester en Maria Werie (zie 5). Dirk is overleden op 08-03-1994 in Hilversum, Verpleeghuis "Zonnehoeve", ongeveer 83 jaar oud. Hij is begraven op 11-03-1994 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Dirk trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1945 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland met G.H. (Ger) Hagen, ongeveer 30 jaar oud. Ger is geboren omstreeks 1915 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.


7 Hendrikus (Henk) Meester is geboren omstreeks 1913 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Adrianus Meester en Maria Werie (zie 5). Henk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1940 [bron: familie] met Hendrika (Riek) Winthorst, ongeveer 20 jaar oud. Riek is geboren omstreeks 1920 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland.


8 Hendrikus Johannes (Harry) Meester is geboren op 14-12-1916 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Adrianus Meester en Maria Werie (zie 5). Harry trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1945 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Cornelia (Kee) Hageman, ongeveer 22 jaar oud. Kee is geboren omstreeks 1923 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.


9 Elisabeth Catharina (Bets) Meester is geboren op 17-02-1918 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Adrianus Meester en Maria Werie (zie 5). Bets is overleden op 18-08-2000 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud. Bets trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1947 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Gerardus Johannes (Gerrit) Koster, ongeveer 36 jaar oud. Gerardus is geboren op 26-12-1911 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Gerardus is overleden op 28-12-2000 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud. Hij is begraven op 03-01-2001 in Ankeveen, Noord-Holland, Nederland.


9b Cathariana Elisabeth (Tinie) Meester is geboren op 30-04-1921 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Adrianus Meester en Maria Werie (zie 5). Tinie is overleden op 22-08-1945 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland 24 jaar oud. Tinie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-09-1944 [bron: mail J. H. ten Have] met Josephus Hendricus (Joop) ten Have. (1919-1966). Later hertrouwde Joop.


10 Hermanus (Herman) Meester is geboren op 27-07-1923 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Adrianus Meester en Maria Werie (zie 5). Herman trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1955 in Hedel-Maasdriel, Gelderland, Nederland [bron: familie] met Maria (Rie) de Goede, ongeveer 30 jaar oud. Rie is geboren in 1925 in Hedel-Maasdriel, Gelderland, Nederland.


11 Anthonia Werie is geboren op 25-06-1884 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Ned., dochter van Hendrikus Werie (zie 4) en Elisabeth Stuijver. Anthonia trouwde, 36 jaar oud, op 04-02-1921 in Sittard, Limburg, Nederland [bron: Wie Was Wie, huw.akte T 12.103; Inv. 68; akte Nr. 0 // Rijksarchief in Limburg] met Peter Franciscus Geusens, ongeveer 41 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1880 in Nederweert, Limburg, Nederland, zoon van Gabriël Geusens en Elisabeth Loijen.


12 Gerbertus Johannes (Gerbert) Werie is geboren op 22-04-1892 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Werie (zie 4) en Elisabeth Stuijver. Gerbertus is overleden op 26-05-1976 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 84 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1976. Hij is begraven op 28-05-1976 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Gerbertus: Hij huurde voor zijn gezin een huis van Frederik van Eeden, in dit huis zijn

de zes kinderen Werie geboren.

Het huis is een tijdje bewoond geweest door de moeder van de Arts-schrijver Frederik van Eeden. Het maakte deel uit van de kolonie "Walden" op meest westelijke punt van de kolonie genaamd "De Kaap".

Beroep: hovenier [bron: familie]

Gerbertus trouwde, 28 jaar oud, op 13-11-1920 in Harlingen, Fryslân, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 30-15; Inv. 2062; akte Nr 252 // Tresor Frysk Hist. Letterk. Sintrum] met Catharina (Cathrien) Steeneker, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-11-1920 in Harlingen, Fryslân, Nederland. De scheiding werd geregistreerd op 21-01-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 21 januari 1960). Cathrien is geboren op 05-05-1891 in Harlingen, Fryslân, Nederland, dochter van Johannes Hendriks (Jan Hendriks) Steeneker en Magrieta Bijl. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1891 [bron: Wie Was Wie // geb.akte A 133 gem. Harlingen]. Cathrien is overleden op 21-01-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1960. Zij is begraven op 25-01-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Gerbertus en Cathrien:


1 Hendrikus Johannes Werie, geboren op 23-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: trouwboekje Gerbertus en Catharina]. Hendrikus is overleden op 25-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 dagen oud [bron: trouwboekje Gerbertus en Catharina]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1921. Hij is begraven op 27-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Margaretha Elisabeth Werie, geboren op 24-06-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.

3 Hendrikus Johannes Werie, geboren op 21-03-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.

4 Waltje Geertruida (Wallie) Werie, geboren op 19-06-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Elizabeth Cathrina (Bep) Werie, geboren op 19-06-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

6 Antonia Hendrika Werie, geboren op 19-03-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.


13 Margaretha Elisabeth Werie is geboren op 24-06-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerbertus Johannes (Gerbert) Werie (zie 12) en Catharina (Cathrien) Steeneker. Margaretha is overleden op 03-08-2008 in ’s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland, 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op 07-08-2008 in crem. Ockenburg te Kijkduin [bron: familie]. Margaretha trouwde, 29 jaar oud, op 02-02-1953 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Martinus Josephus van Ham, 36 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-02-1953 in Bussum. Het huwelijk werd ontbonden op 16-06-1990 in Den Haag (door overlijden echtgenoot op 16 juni 1990). Martinus is geboren op 19-07-1916 in Fijnaart, Noord-Brabant, Nederland [bron: familie]. Martinus is overleden op 16-06-1990 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1990. Hij is gecremeerd op 20-06-1990 in Kijkduin, Zuid-Holland, Nederland.


Kinderen van Margaretha en Martinus: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs. 14 en 15 van dit patenteel niet weergegeven).


1 Lydia van Ham

2 Marian van Ham


16 Hendrikus Johannes Werie is geboren op 21-03-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerbertus Johannes (Gerbert) Werie (zie 12) en Catharina (Cathrien) Steeneker. Hendrikus is overleden op 17-04-1995 in Christchurch, New Zealand, 70 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1995. Hij is gecremeerd op 20-04-1995 in Christchurch, New Zealand [bron: Fam. in New Zealand]. Hendrikus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1956 in Dunedin, New Zealand met Alexis Fraser, ongeveer 32 jaar oud. Alexis is geboren omstreeks 1924 in Dunedin, New Zealand [bron: familie]. Zij is gedoopt omstreeks 1924 in Dunedin, New Zealand [bron: familie]. Alexis is overleden op 10-10-1990 in Christchurch, New Zealand, ongeveer 66 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-10-1990. Haar lichaam is ter beschikking van de wetenschap gesteld op 10-10-1990 in Christchurch, New Zealand.


Kinderen van Hendrikus en Alexis: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs. 17 en 18 van dit parenteel net weergegeven)


1 Gerard John Werie

2 Rachel Werie


20 Elizabeth Cathrina (Bep) Werie is geboren op 19-06-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland dochter van Gerbertus Johannes (Gerbert) Werie (zie 12) en Catharina (Cathrien) Steeneker.

Beroep: coupeuse [bron: familie]

Bep trouwde, 40 jaar oud, op 19-12-1968 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Hendrikus Adrianus Petrus (Henk) Post, 35 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-12-1968 in Bussum Henk is geboren op 10-08-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huis- en decoratieschilder [bron: familie]

Kinderen van Bep en Henk: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs. 21 en 22 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Franciscus Johannes (Frank) Post

2 Bernardus Andreas (Ben) Post


23 Antonia Hendrika Werie is geboren op 19-03-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: trouwboekje Gerbertus en Catharina], dochter van Gerbertus Johannes (Gerbert) Werie (zie 12) en Catharina (Cathrien) Steeneker. Antonia begon een relatie, 27 of 28 jaar oud, in 1959 in (er zijn geen bronnen) van met NNdeNN.

Kind van Antonia en NNdeNN: 1 kind genealogische gegevens afgeschermd


25 Johanna Catharina Werie is geboren omstreeks 1816 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Werie (zie 1) en Jannetje de Wolf. Johanna is overleden op 11-11-1869 in Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Vledder, Drenthe, Nederland; extract van de gem.Bloemendaal]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1869 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T0167.028; I1869; N44 // Drents Archief].

Beroep:

Naaister [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 18-02-1838 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr 2 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Moolenaar, ongeveer 26 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1812 in Hoorn, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arnoldus Moolenaar en Maria Matthijsz. Cornelis trouwde voorheen op 20-04-1834 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Pietje Higler (±1807-±1837). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1837 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1837 te ’s Graveland) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Cornelis Moolenaar 1838].

Notitie bij Cornelis: Cornelis Moolenaar was in 1834 weduwnaar van Pietje Higler.

Beroep:

Kleermaker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Johanna en Cornelis:


1 Maria Wilhelmina Moolenaar, geboren omstreeks 1844 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.

2 Bernardus Hendrikus Moolenaar, geboren op 05-04-1847 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.

3 Hendrikus Arnoldus Moolenaar, geboren omstreeks 1854 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.

4 Cornelis Moolenaar, geboren op 26-12-1857 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.


26 Maria Wilhelmina Moolenaar is geboren omstreeks 1844 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Moolenaar en Johanna Catharina Werie (zie 25).

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Maria trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 23-06-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Cornelus van den Brink, ongeveer 30 jaar oud. Cornelus is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van den Brink en Antonia (Teuntje) de Heus.

Beroep: arbeider / groentehandelaar [bron: Wie Was Wie]


Kind van Maria en Cornelus:


1 Antonia van den Brink, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.


27 Antonia van den Brink is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelus van den Brink en Maria Wilhelmina Moolenaar (zie 26). Antonia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 20-09-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 55 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Gerardus Griffioen, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Griffioen en Dorothea Klijn.

Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]


Kind van Antonia en Johannes:


1 Wilhelmus Griffioen, geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.


28 Wilhelmus Griffioen is geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Gerardus Griffioen en Antonia van den Brink (zie 27). Wilhelmus trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 24-10-1956 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Cornelia Anna Krijnen, 35 jaar oud. Cornelia is geboren op 22-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Krijnen en Gertruida Hendrika Koelink. Cornelia is overleden op 06-04-1993 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud.


29 Bernardus Hendrikus Moolenaar is geboren op 05-04-1847 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Pieter Pieterse], zoon van Cornelis Moolenaar en Johanna Catharina Werie (zie 25).

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Bernardus trouwde, 37 jaar oud, op 15-11-1884 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Willemina Haselager, 44 jaar oud. Willemina is geboren op 26-11-1839 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Haselager en Maria (Marritje) Taling.


30 Hendrikus Arnoldus Moolenaar is geboren omstreeks 1854 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Moolenaar en Johanna Catharina Werie (zie 25).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29-06-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Holands Archief] met Marretje van den Brink, 30 of 31 jaar oud. Marretje is geboren in 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) van den Brink en Antonia (Teuntje) de Heus.


31 Cornelis Moolenaar is geboren op 26-12-1857 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Moolenaar en Johanna Catharina Werie (zie 25). Cornelis is overleden op 29-06-1928 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.

Beroep: werkman / zoutzieder / fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1882 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Matje de Vries, 23 jaar oud. Matje is geboren op 23-11-1858 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter de Vries en Wilhelmina Wiggers. Matje is overleden op 27-03-1937 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud.


Kinderen van Cornelis en Matje:


1 Wilhelmina Catharina Moolenaar, geboren omstreeks 1886 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.

2 Cornelis Petrus Moolenaar, geboren omstreeks 1887 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.

3 Petrus Moolenaar, geboren in 1889 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.

4 Geertruida Moolenaar, geboren omstreeks 1895 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.


32 Wilhelmina Catharina Moolenaar is geboren omstreeks 1886 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Moolenaar (zie 31) en Matje de Vries. Wilhelmina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-01-1910 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Hendricus van Eijden, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 07-12-1950 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: aantekening op huw.akte]. Johannes is geboren omstreeks 1888 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert van Eijden en Maria van der Zwaan.


33 Cornelis Petrus Moolenaar is geboren omstreeks 1887 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Moolenaar (zie 31) en Matje de Vries. Cornelis is overleden omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 31 jaar oud.

Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 15-02-1908 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje Vlug, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echgenoot cira 1918 te Bussum, Noord-Holland, Nederland) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Klaasje Vlug 1920]. Klaasje is geboren omstreeks 1887 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Vlug en Truitje de Graaf. Klaasje trouwde later op 21-04-1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Johannes (Johan) van Aken (geb. ±1894).


34 Petrus Moolenaar is geboren in 1889 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Moolenaar (zie 31) en Matje de Vries.

Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]

Petrus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 28-04-1915 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Maria Heerschop, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 15-05-1915 in Baarn, porv.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: parent. Cleas Heerschop]. Geertruida is geboren omstreeks 1890 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Evert Heerschop en Johanna Catharina van de Goede.


35 Geertruida Moolenaar is geboren omstreeks 1895 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Moolenaar (zie 31) en Matje de Vries. Geertruida trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-09-1920 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Johan Wiegers, ongeveer 27 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Wiegers en Wilhelmina van der Velde.


36 Cornelia Werie is geboren omstreeks 1818 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Werie (zie 1) en Jannetje de Wolf. Cornelia is overleden omstreeks 1861 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 43 jaar oud.

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Cornelia trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 28-05-1852 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr 9 // Noord-Hollands Archief] met Klaas Smit, ongeveer 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1861 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1861 te ’s Graveland) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Klaas Smit 1862)]. Klaas is geboren omstreeks 1820 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Roelof Claasse Smit en Aaltje Geurtse Bosterdijk. Klaas trouwde later op 26-07-1862 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie] met Klaasje Hagen (geb. ±1812).

Beroep: arbeider / tuinier [bron: Wie Was Wie]


Kind van Cornelia en Klaas:


1 Hendrik Smit, geboren omstreeks 1855 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.


37 Hendrik Smit is geboren omstreeks 1855 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Smit en Cornelia Werie (zie 36).

Beroep: tuinier / groenboer [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 17-11-1883 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Alida Saras, ongeveer 24 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1859 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Mattheus (Pieter) Saras en Hendrika Bus.

Notitie bij Alida: Wie Was Wie // schrijft Sarras

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Kind van Hendrik en Alida:


1 Nicolaas Smit, geboren omstreeks 1885 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.


38 Nicolaas Smit is geboren omstreeks 1885 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Smit (zie 37) en Alida Saras.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-08-1910 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Cecilia Heijstee, ongeveer 24 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1886 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Heijstee en Koosje Seras.Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 20-01-2011 08:55