Parenteel van Herman Hendrik Beuker

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.1 Herman Hendrik Beuker is geboren omstreeks 1770 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

Notitie: alias Beuken


Notitie bij Herman: Er zijn veel records met BEUKEN of BEUKE alias Beuker bij de nakomelingen van Herman Hendrik, hierbij zal ik het alias bij deze persoon vermelden in zijn of haar persoonsgegevens.

Tevens bestaat een sterk vermoeden dat Herman de zoon zou zijn van Louis Beuker, van deze Louis Beuker is op deze site ook een parenteel.

Dit is een sterk vermoeden daar de beide families voortkomen uit de vechtstreek en daar gevestigd bleven of zich hoofdzakelijk vestigden in het Gooi.

Herman moet dan de oudste zoon van Louis geweest moeten zijn, hun 17e kind van Herman en Lena, Willem (Guillaume) Beuker, werd vernoemd naar zijn jongste broer Willem (Guillaume) Beuker.

Er rijst weer twijfel doordat vader Louis niet vernoemd wordt. Vandaar de afzonderlijke parenteel van Louis Beuker.

Ook lijkt er een link te zijn naar het geslacht Beukers.


Herman trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 18-01-1789 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk // Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Lena van Blarcum, 19 jaar oud. (FamilySearch // alias van Blaricom) Lena is geboren op 06-01-1770 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lammert Lamertsen van Blarcum en Neeltje Lammersen Wilkes. Lena is overleden op

12-06-1832 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud. p 12-06-1832 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 62 jaar oud.

Notitie: Voor de naam Van Blarcum bestaan ook verschillende naams-spellingen: Van Blarkum, Van Blarcom, Van Blaricum, Van Blaricom.

Beroep:


Kinderen van Herman en Lena:


1 Joannas Beuker, geboren omstreeks 1790 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySeach]. Joannas is overleden omstreeks 1790 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud.

Notitie bij Joannas: alias: Beuken

2 Trijntje Beuker, geboren op 04-02-1791 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.

3 Neeltje Beuker, geboren op 02-09-1792 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland [bron: FamilySearch]. Neeltje is overleden omstreeks 1793 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

Notitie bij Neeltje: alias: Beuken

4 Henricus Beuker, geboren op 30-07-1793 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Henricus is overleden omstreeks 1793 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud.

Notitie bij Henricus: alias: Beuken

5 Maria Beuker, geboren op 30-07-1793 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Maria is overleden omstreeks 1793 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud.

Notitie bij Maria: alias: Beuken

6 Hendrik Beuker, geboren omstreeks 1794 in (Stigts), Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.

7 Lambertus Beuker, geboren op 07-10-1795 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.

8 Gerardus Beuker, geboren op 20-09-1797 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland. Gerardus is overleden omstreeks 1797 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud. [bron: FamilySearch].

Notitie bij Gerardus: alias: Beuken

9 Maria Beuker, geboren op 20-09-1797 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 20-09-1797 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, geen dag oud. [bron: FamilySearch].

Notitie bij Maria: alias: Beuken

10 Gerardus Beuker, geboren op 24-12-1798 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland. [bron: FamilySearch].

Notitie bij Gerardus: alias: Beuken

11 Jannetje Beuker, geboren op 27-03-1800 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. [bron: FamilySearch].

Notitie bij Jannetje: alias: Beuken

12 Joannes Beuker, geboren omstreeks 1801 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.

13 Maria Beuker, geboren op 10-09-1802 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.

14 Marritje Beuker, geboren op 12-03-1804 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Marritje: alias: Beuken

15 Joanna Beuken, geboren op 25-07-1806 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Joanna: alias: Beuker

16 Wilhelmus Beuker, geboren op 08-10-1808 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmus is overleden op 09-10-1808 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 1 dag oud. [bron: FamilySearch].

Notitie bij Wilhelmus: alias: Beuken

17 Willem (Guillaume) Beuker, geboren omstreeks 1813 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. [bron: Wie Was Wie]. Volgt 72.

18 Neeltje Beuker, geboren omstreeks 1814 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.[bron: Wie Was Wie]. Volgt 74.


2 Trijntje Beuker is geboren op 04-02-1791 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Herman Hendrik Beuker (zie 1) en Lena van Blarcum.

Notitie bij Trijntje: alias: Beuken

Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op 06-08-1821 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Henricus Otten, ongeveer 35 jaar oud. Henricus is geboren omstreeks 1786 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Jan Otten en Grietje Teunis Hogenbirk.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


3 Hendrik Beuker is geboren omstreeks 1794 in (Stichts), Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Herman Hendrik Beuker (zie 1) en Lena van Blarcum.

Notitie bij Ankeveen: de provinciegrens tussen de prov.Utrecht en de prov.Noord-Holland liep ergens precies in het midden van Ankeveen, men sprak van Stichts- (Utrechts) en Hollands-Ankeveen.

Hollands-Ankeveen resorteerde onder de Noord-Hollandse gemeente Weesperkarpel.

In de jaren 2000 is hier vrandering in gekomen door een grenswijziging van de provincies.

Nu is Ankeveen met een aantal gemeentes de gemeente Wijdemeren geworden en hoort nu geheel bij de provincie Noord-Holland.

Notitie bij Hendrik: alias: Beuken

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 21-10-1820 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Niesje Waanders, ongeveer 21 jaar oud. Niesje is geboren omstreeks 1799 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meijndert Waanders en Mattie (Matje) van Asch. Niesje is overleden op 23-06-1866 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 67 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Utecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-06-1866 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481: I444; N1442 // het Utrechts Archief].

Beroep: huisbewaarster [bron: Wie Was Wie]


Kind van Hendrik en Niesje:


1 Meindert Beuker, geboren omstreeks 1823 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.


4 Meindert Beuker is geboren omstreeks 1823 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Beuker (zie 3) en Niesje Waanders.

Beroep: kleermaker [bron: Wie Was Wie]

Meindert trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 22-12-1843 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 2 // Noord-Hollands archief] met Wilhelmina (Willemijntje) Leurs, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Meindert en Willemijntje: erk. 1 kind

Willemijntje is geboren omstreeks 1815 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Leurs en Albertje Donker.


Kind van Meindert en Willemijntje:


1 Hendrika Beuker, geboren omstreeks 1841 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.


5 Hendrika Beuker is geboren omstreeks 1841 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meindert Beuker (zie 4) en Wilhelmina (Willemijntje) Leurs.

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]

Hendrika trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 29-12-1875 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbert Pureveen, ongeveer 37 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1838 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Pureveen en Catharina van Zummeren.

Notitie bij Gijsbert: Wie Was Wie // Gijsbert Pureveen was in 1875 weduwnaar van Ebbetje van der Poel.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Hendrika en Gijsbert:


1 Johannes Bernardus Pureveen, geboren omstreeks 1878 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.

2 Heintje Pureveen, geboren omstreeks 1880 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.


6 Johannes Bernardus Pureveen is geboren omstreeks 1878 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Pureveen en Hendrika Beuker (zie 5). Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-01-1902 in Den Helder, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 33; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Maartje Kouwenberg, ongeveer 24 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1878 in Anna Paulowna, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Kouwenberg en Maartje Doorn.


7 Heintje Pureveen is geboren omstreeks 1880 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Pureveen en Hendrika Beuker (zie 5).

Notitie bij Heintje: Heintje Pureveen was in 1906 gescheiden van Petrus Jacobus Vaas.

Heintje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-07-1906 in Den Helder, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 33; akte Nr. 118 // Noord-Hollands Archief] met Matthijs van Weeren, ongeveer 28 jaar oud. Matthijs is geboren omstreeks 1878 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Johannes van Weeren en Catharina Galjaard.


8 Lambertus Beuker is geboren op 07-10-1795 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Herman Hendrik Beuker (zie 1) en Lena van Blarcum. Lambertus:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 15-02-1824 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Maria Baas, ongeveer 34 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1790 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Baas en Geertje de Graas.

(2) trouwde, 52 jaar oud, op 02-01-1848 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Theunissen, ongeveer 52 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1796 in Berg enTerblijt, Valkenburg, Limburg, Nederland, dochter van Joes Theunissen en Joanna Maria Staffen.


Kinderen van Lambertus en Maria:


1 Geertje Beuker, geboren omstreeks 1825 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

2 Henricus (Hendrik) Beuker, geboren omstreeks 1830 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

3 Gerardus Beuken, geboren omstreeks 1836 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.


9 Geertje Beuker is geboren omstreeks 1825 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Beuker (zie 8) en Maria Baas. Geertje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 02-05-1851 in Maarssen, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 889; akte Nr. 5 // Het Utrrechts Archief] met Cornelis Fonke, ongeveer 27 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1824 in Maarssen, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Casper Herman Fonke en Petronella (Pietje) van Rooijen.


Kinderen van Geertje en Cornelis:


1 Petronella Fonke, geboren omstreeks 1852 in Maarssen, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 10.

2 Maria Fonke, geboren omstreeks 1854 in Vleuten, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 11.


10 Petronella Fonke is geboren omstreeks 1852 in Maarssen, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Fonke en Geertje Beuker (zie 9). Petronella trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 18-01-1878 in Vleuten, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 979; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Hermanus de Groot, ongeveer 30 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1848 in Maarssenbroek-Maarssen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus de Groot en Balduina Duijkersloot.


11 Maria Fonke is geboren omstreeks 1854 in Vleuten, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Fonke en Geertje Beuker (zie 9). Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-11-1877 in Vleuten, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 979; akte Nr. 16 // Het Utrechts archief] met Johannes Dorrestein, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1849 in Vleuten, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Dorrestein en Petronella Hoogland.


12 Henricus (Hendrik) Beuker is geboren omstreeks 1830 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Beuker (zie 8) en Maria Baas.

Notitie bij Hendrik: Wie Was Wie // Beuken alias Beukers alias Beuke

Beroep: koopman / watermolenaar [bron: Wie Was Wie]

Hendrik:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-04-1853 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archie] met Petronella Hilhorst, 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1884 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1884 te Soest) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Henderik Beuker 1885]. Petronella is geboren op 23-03-1825 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Goosse Evertse Hilhorst en Adriana Hendrikse (Jaantje) van Dorresteijn. Petronella is overleden omstreeks 1884 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 59 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 29-08-1885 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertje Persoon, ongeveer 45 jaar oud. Gijsbertje is geboren omstreeks 1840 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Pieter Persoon en Antje Hoefsloot. Gijsbertje trouwde voorheen op 10-01-1862 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik van Blokland (±1837-±1884), zie 43. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1884 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1884 te Ankeveen) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Gijsbertje Persoon 1885)].

Beroep:

Dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Hendrik en Petronella:


1 Gosen Beuker, geboren omstreeks 1854 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.

2 Petronella Beuke, geboren omstreeks 1855 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.

3 Lambertus Beuker, geboren omstreeks 1858 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.

4 Adriana Beuke, geboren omstreeks 1860 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.

5 Gerardus Beuke, geboren omstreeks 1868 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.


13 Gosen Beuker is geboren omstreeks 1854 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus (Hendrik) Beuker (zie 12) en Petronella Hilhorst.

Notitie bij Gosen: Wie Was Wie // schrijft Beuken als familienaam

Beroep:

Magazijnknecht / Werkman bij de genie [bron: Wie Was Wie]

Gosen:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 25-11-1880 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Maria Wijnanda van der Sijs, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1860 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Hendricus van der Sijs en Cornelia Catharina Jasperse. Maria is overleden omstreeks 1884 in (vóór 00-06-1885), ongeveer 24 jaar oud.

Beroep:

Naaister [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 12-06-1885 in Breukelen-Nijenrode, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw. akte T 481; Inv. 817; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Johanna Bom, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gosen en Johanna: Gosen Beuken, naam vader is Beuker.

Johanna is geboren omstreeks 1860 in Breukelen-Nijenrode, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Pieter Bom en Johanna de Kruijf.


Kind van Gosen en Maria:


1 Petronella Beuker, geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.


14 Petronella Beuker is geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gosen Beuker (zie 13) en Maria Wijnanda van der Sijs. Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 22-11-1905 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 90 // Noord-Hollands archief] met Hermanus Gerardus Kloosterman, ongeveer 29 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1876 in Olsene, België, zoon van Wilhelmus Kloosterman en Theodora (Dora) Willems.

Beroep: onderwijzer [bron: Wie Was Wie]


15 Petronella Beuke is geboren omstreeks 1855 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus (Hendrik) Beuker (zie 12) en Petronella Hilhorst. Petronella trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 26-01-1888 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik de Bruin, ongeveer 31 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1857 in Breukelen-Nijenrode, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik de Bruin en Elisabeth van Rijn.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


16 Lambertus Beuker is geboren omstreeks 1858 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus (Hendrik) Beuker (zie 12) en Petronella Hilhorst.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 08-11-1894 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 47 // Noord-Hollands Archief] met Aafje Baltus, ongeveer 25 jaar oud. Aafje is geboren omstreeks 1869 in Oude Niedorp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Baltus en Elisabeth Weel.


Kinderen van Lambertus en Aafje:


1 Petronella Elisabeth Beuker, geboren omstreeks 1897 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.

2 Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker, geboren omstreeks 1903 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.


17 Petronella Elisabeth Beuker is geboren omstreeks 1897 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Beuker (zie 16) en Aafje Baltus. Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 15-09-1921 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Blessing, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernhard Blessing en Rosali Hendrikx. Johannes is overleden op 21-05-1958 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, ongeveer 63 jaar oud.

Beroep: stucadoor [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Petronella en Johannes: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 18 en 19 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Bernardus Joseph Blessing

2 Petronella (Nel) Blessing

3 Joseph (Jos) Blessing


20 Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker is geboren omstreeks 1903 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Beuker (zie 16) en Aafje Baltus. Henk is overleden op 25-06-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 71 jaar oud. Henk trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-08-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 25-06-1974 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 25-06-1974 te Bussum) [bron: familie]. Pleuntje is geboren op 03-07-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Krijnen en Petronella Maria van Dijk. Pleuntje is overleden op 11-02-1987 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud. Zij is begraven op 16-02-1987 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Henk en Pleuntje: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 21 t/m25 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Lambertus (Bertus) Beuker

2 Machiel (Giel) Beuker

3 Alfonsa Maria (Fons) Beuker

4 Cornelia Maria (Nel) Beuker

5 Cornelis Lambertus Maria (Cor) Beuker

6 Hendrika (Henny) Beuker


26 Adriana Beuke is geboren omstreeks 1860 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus (Hendrik) Beuker (zie 12) en Petronella Hilhorst. Adriana trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-08-1885 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Franciscus van Dijk, ongeveer 25 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1860 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus van Dijk en Maria van Weerdenburg.


27 Gerardus Beuke is geboren omstreeks 1868 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus (Hendrik) Beuker (zie 12) en Petronella Hilhorst. Gerardus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-07-1892 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 302; akte Nr. 329 // Het Utrechts Archief] met Jacoba Elisabeth van der Weert, ongeveer 26 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1866 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hermanus van der Weert en Josina de Rooij.


28 Gerardus Beuken is geboren omstreeks 1836 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Beuker (zie 8) en Maria Baas. Gerardus is overleden op 27-05-1923 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 87 jaar oud [bron: Wie Was Wie //overl.akte gem. Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1923 [bron: Wie Was Wie // o.akte T 463; I 386; N 81 // Het Utrechts Archief].

Beroep: stalknecht / tolpachter [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 28-10-1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 358.82; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia van Kooten, ongeveer 24 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1845 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Christoffel van Cooten en Marretje Krijnen. Cornelia is overleden op 08-06-1933 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 88 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1933 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 662; N 89 // Het Utrechts Arcief].


Kinderen van Gerardus en Cornelia:


1 Maria Beuken, geboren omstreeks 1871 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.

2 Johannes Lambertus Beuken, geboren omstreeks 1872 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.

3 Margaretha Maria Beuken, geboren omstreeks 1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.

4 Anna Maria Beuken, geboren omstreeks 1880 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.

5 Hendricus Beuken, geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.

6 Bartholomus Beuken, geboren omstreeks 1883 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 35.

7 Cornelis Alphonsius Beuken, geboren omstreeks 1884 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 36.

8 Gerard Marinus Johannes Beuken, geboren omstreeks 1889 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 37.


29 Maria Beuken is geboren omstreeks 1871 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Beuken (zie 28) en Cornelia van Kooten.

Beroep: winkelierster [bron: Wie Was Wie]

Maria:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17-06-1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Joseph Buisman, ongeveer 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1871 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Buisman en Teuntje Adriana de Korver.

(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 02-06-1904 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Anthoinus Rog, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1876 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Johanna Rog.

Beroep: koetsier [bron: Wie Was Wie]


Kind van Maria en Wilhelmus:


1 Adriana Margaretha Cornelia Buisman, geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.


30 Adriana Margaretha Cornelia Buisman is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Joseph Buisman en Maria Beuken (zie 29). Adriana trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 02-07-1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 126 // Noord-Hollands Archief] met Anton Adrianus Rademaker, ongeveer 30 jaar oud. Anton is geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Rademaker en Maria Beijer.

Beroep: koetsier [bron: Wie Was Wie]


31 Johannes Lambertus Beuken is geboren omstreeks 1872 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Beuken (zie 28) en Cornelia van Kooten. Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-11-1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 121 // Noord-Hollands Archief] met Thimothea Petronella van Dijk, ongeveer 28 jaar oud. Thimothea is geboren omstreeks 1868 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus van Dijk en Elisabeth Maria Kuijper.


32 Margaretha Maria Beuken is geboren omstreeks 1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Beuken (zie 28) en Cornelia van Kooten. Margaretha trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 10-10-1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 104 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Splinterus van Oijen, ongeveer 31 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1869 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Gerardus Wijnandus van Oijen en Maria Elisabeth van Poppel.


33 Anna Maria Beuken is geboren omstreeks 1880 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Beuken (zie 28) en Cornelia van Kooten. Anna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 06-02-1906 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 487; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Arnoldus Wilhelminus Ros, ongeveer 26 jaar oud. Arnoldus is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christiaan Ros en Gijsberta Esman.


34 Hendricus Beuken is geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Beuken (zie 28) en Cornelia van Kooten. Hendricus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 17-06-1908 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 488; akte Nr. 25 // Het Utrechts Archief] met Jacoba Cornelia van Dijen, ongeveer 32 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1876 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacobus van Dijen en Maria Theresia Rombouts.


35 Bartholomus Beuken is geboren omstreeks 1883 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Beuken (zie 28) en Cornelia van Kooten. Bartholomus trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 05-06-1917 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 232; akte Nr. 27 // Het Utrechts Archief] met Maria Cornelia Kerkhof, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1894 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonius Kerkhof en Dina Maria te Zwart.


36 Cornelis Alphonsius Beuken is geboren omstreeks 1884 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Beuken (zie 28) en Cornelia van Kooten. Cornelis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 27-11-1912 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 488; akte Nr. 72 // Het Utrechts Archief] met Anna Maria Elisabeth van Dijen, ongeveer 32 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1880 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Franciscus van Dijen en Anna Maria Elisabeth van der Heijden.


37 Gerard Marinus Johannes Beuken is geboren omstreeks 1889 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Beuken (zie 28) en Cornelia van Kooten. Gerard is overleden op 11-11-1940 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 51 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1940 [bron: Wie Was Wie // o.akte T 463; I 589; N 147 // Het Utrechts Archief]. Gerard trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 09-05-1911 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr.16 // Het Utrechts Archief] met Cornelia Pas, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Cornelia is geboren omstreeks 1884 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Willem Pas en Gerritje de Bruin.


38 Joannes Beuker is geboren omstreeks 1801 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Herman Hendrik Beuker (zie 1) en Lena van Blarcum.

Notitie bij Joannes: Wie Was Wie // bij zijn huwelijk met Jannetje de Wit en Gerarda van Lemmers, schrijft Wie Was Wie voor zowel de bruidegom en zijn vader de familienaam Beuker.
Voor de moeder van de bruidegom
Lena van Blaricum

Beroep:

Joannes: werkman / dagloner [bron: Wie Was Wie]

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-02-1826 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw,akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje de Wit, ongeveer 39 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1855 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1855 te Ankeveen) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Joannes Beuker 1856]. Jannetje is geboren omstreeks 1787 in Vleuten, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis de Wit en Jacoba Baak. Jannetje is overleden omstreeks 1855 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 68 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 20-12-1856 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda van Lemmers, ongeveer 46 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1810 in IJsselstein, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Dirk van Lemmers en Aaltje van Jaarsveld.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


39 Maria Beuker is geboren op 10-09-1802 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Herman Hendrik Beuker (zie 1) en Lena van Blarcum.

Notitie bij Maria: alias: Beuken

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Maria trouwde, 28 jaar oud, op 07-05-1831 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus van Blokland, ongeveer 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1807 in Abcoude, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Joannes (Hannis) van Blokland en Johanna Stravers.

Beroep: rietdekker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Maria en Wilhelmus:


1 Johanna van Blokland, geboren omstreeks 1832 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.

2 Hendrik van Blokland, geboren omstreeks 1837 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.

3 Helena van Blokland, geboren omstreeks 1838 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

4 Sophia van Blokland, geboren omstreeks 1840 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.


40 Johanna van Blokland is geboren omstreeks 1832 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus van Blokland en Maria Beuker (zie 39). Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 30-04-1858 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Jan Winthorst, ongeveer 29 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1829 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Winthorst en Niesje Wessels.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Johanna en Jan:


1 Hendrikus Winthorst, geboren omstreeks 1859 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.


41 Hendrikus Winthorst is geboren omstreeks 1859 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Winthorst en Johanna van Blokland (zie 40).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-11-1886 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 4 // Noord-Hllands Archief] met Wilhelmina van Wulfen, ongeveer 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Wulfen en Maria Kok.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Kind van Hendrikus en Wilhelmina:


1 Maria Winthorst, geboren omstreeks 1889 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.


42 Maria Winthorst is geboren omstreeks 1889 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Winthorst (zie 41) en Wilhelmina van Wulfen. Maria trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-08-1916 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Christianus Koopmanschap, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1888 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Koopmanschap en Jannetje den Hollander.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]


43 Hendrik van Blokland is geboren omstreeks 1837 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus van Blokland en Maria Beuker (zie 39). Hendrik is overleden omstreeks 1884 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.

Beroep: rietdekker [bron: Wie Was Wie]

Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-01-1862 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertje Persoon, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1884 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1884 te Ankeveen) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Gijsbertje Persoon 1885)]. Gijsbertje is geboren omstreeks 1840 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Pieter Persoon en Antje Hoefsloot. Gijsbertje trouwde later op 29-08-1885 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Henricus (Hendrik) Beuker (geb. ±1830), zie 12.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Hendrik en Gijsbertje:


1 Johanna van Blokland, geboren omstreeks 1864 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

2 Maria van Blokland, geboren omstreeks 1867 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

3 Petrus van Blokland, geboren omstreeks 1869 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.

4 Wilhelmus van Blokland, geboren omstreeks 1875 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

5 Petronella van Blokland, geboren omstreeks 1877 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.


44 Johanna van Blokland is geboren omstreeks 1864 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik van Blokland (zie 43) en Gijsbertje Persoon. Johanna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 31-05-1889 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Brouwer, ongeveer 26 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Brouwer en Tijmetje van den Berg.

Beroep: boekdrukker / letterzetter [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Johanna en Theodorus:


1 Geertruida Timothea Brouwer, geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.

2 Hendrikus Andreas Brouwer, geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.


45 Geertruida Timothea Brouwer is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Brouwer en Johanna van Blokland (zie 44). Geertruida trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 07-08-1918 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 178 // Noord-Hollands Archief] met Francisus Richardus Ketelaar, ongeveer 28 jaar oud. Francisus is geboren omstreeks 1890 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Sacharias Ketelaar en Pieternella Heijstee.


46 Hendrikus Andreas Brouwer is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Brouwer en Johanna van Blokland (zie 44).

Beroep:

Boekdrukker [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-08-1922 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 190 // Noord-Hollands Archief] met Jaantje Hogenbirk, ongeveer 26 jaar oud. Jaantje is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Hogenbirk en Berendje van Slooten.


47 Maria van Blokland is geboren omstreeks 1867 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik van Blokland (zie 43) en Gijsbertje Persoon. Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 25-06-1891 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 46 // Noord-Hollands Archief] met Cornelias Jacobus van Meningen, ongeveer 26 jaar oud. Cornelias is geboren omstreeks 1865 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik van Meningen en Cornelia Keijzer.

Beroep: smidsknecht [bron: Wie Was Wie]


48 Petrus van Blokland is geboren omstreeks 1869 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik van Blokland (zie 43) en Gijsbertje Persoon.

Beroep:

Fabriekswerker [bron: Wie Was Wie]

Petrus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 27-06-1900 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Johanna Kok, ongeveer 29 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1871 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Kok en Engelberta Jurriana Meester.


49 Wilhelmus van Blokland is geboren omstreeks 1875 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik van Blokland (zie 43) en Gijsbertje Persoon.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 06-05-1896 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Francisca de Groot, ongeveer 21 jaar oud. Francisca is geboren omstreeks 1875 in Amersfoort, prov. Utercht, Nederland, dochter van Willem de Groot en Elisabeth Mieres.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


50 Petronella van Blokland is geboren omstreeks 1877 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik van Blokland (zie 43) en Gijsbertje Persoon. Petronella trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 01-02-1899 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 358.132; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Hoogeboom, ongeveer 32 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1867 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Hoogeboom en Martha Willigenburg.

Beroep: veehouder [bron: Wie Was Wie]


51 Helena van Blokland is geboren omstreeks 1838 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus van Blokland en Maria Beuker (zie 39). Helena trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 04-09-1858 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Pieter van Dijk, ongeveer 35 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1823 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van Dijk en Elbertje Post.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Helena en Pieter:


1 Wilhelmus van Dijk, geboren omstreeks 1878 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.


52 Wilhelmus van Dijk is geboren omstreeks 1878 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van Dijk en Helena van Blokland (zie 51).

Beroep:

Werkman [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 02-07-1907 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Lobina Maria Hendriks, ongeveer 22 jaar oud. Lobina is geboren omstreeks 1885 in Kortenhoef, dochter van Johannes Theodorus Hendriks en Maria Veenman.


53 Sophia van Blokland is geboren omstreeks 1840 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus van Blokland en Maria Beuker (zie 39).

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Sophia:

(1) begon een relatie [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met NNdeNN.

(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 08-11-1868 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Gerrardus van der Kruijs, ongeveer 30 jaar oud. Gerrardus is geboren omstreeks 1838 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Jacobus van der Kruijs en Maria Alieda Rog.

Beroep: zadelmaker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Sophia en NNdeNN:


1 Petrus van Blokland, geboren omstreeks 1865 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.


Kinderen van Sophia en Gerrardus:


2 Bartholomeus Wilhelmus van der Kruijs, geboren omstreeks 1874 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.

3 Maria Alida van der Kruijs, geboren omstreeks 1877 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.

4 Johanna Maria van der Kruijs, geboren omstreeks 1882 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.


54 Petrus van Blokland is geboren omstreeks 1865 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Sophia van Blokland (zie 53). Petrus trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 13-07-1900 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Beatrix Hagen, ongeveer 25 jaar oud. Beatrix is geboren omstreeks 1875 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Hagen en Cornelia Krijnen.


Kinderen van Petrus en Beatrix:


1 Petrus Hendrikus van Blokland, geboren op 21-04-1901 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.

2 Helena Cornelia van Blokland, geboren op 16-07-1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.

3 Hendrikus Petrus van Blokand, geboren op 28-02-1906 in Weesperkarspel, Weep, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 02-04-1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 84 jaar oud. Hij is begraven op 04-05-1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Gerardus Antonius (Gerard) van Blokland, geboren op 31-01-1910 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.

5 Sofia M. van Blokland, geboren omstreeks 1911 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.

6 Cornelia H. M. van Blokland, geboren op 15-10-1914 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Cornelia is overleden op 26-09-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 13 jaar oud. Zij is begraven op 29-09-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


55 Petrus Hendrikus van Blokland is geboren op 21-04-1901 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus van Blokland (zie 54) en Beatrix Hagen. Petrus is overleden op 18-01-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 45 jaar oud. Petrus trouwde [bron: familie // grafmonument] met Johanna van Emden. Johanna is geboren op 10-01-1898, dochter van NN van Emden en NNdeNN. Johanna is overleden op 11-08-1950 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 52 jaar oud [bron: grafmonument (oude RK begraafplaats te Bussum)]. Johanna trouwde later op 11-08-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Bensbergen] met Gezienus Alphons Cornelis van Binsbergen (1889-1978).


56 Helena Cornelia van Blokland is geboren op 16-07-1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Petrus van Blokland (zie 54) en Beatrix Hagen. Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Petrus Johannes Jacobus van Breemen, ongeveer 22 jaar oud. Petrus is geboren op 02-09-1908 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer.

Beroep:

Bakker [bron: Parenteel van Claes Heerschop]


Kinderen van Helena en Petrus: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 a. Beatrix Elisabeth Cornelia (Bea) van Breemen

2 b. Cornelis (Co) van Breemen

3 c. Elisabeth (Els) van Breemen

4 d. Gerarda (Gerarda) van Breemen

5 e. Peter (Piet) van Breemen

6 e. Petrus Johannes van Breemen


57 Gerardus Antonius (Gerard) van Blokland is geboren op 31-01-1910 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus van Blokland (zie 54) en Beatrix Hagen. Gerard is overleden op 12-12-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud. Hij is begraven op 16-12-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerard trouwde [bron: familiearchief // als ouder van gehuwd kind] met Anna van Emden. Anna is geboren op 29-03-1917, dochter van NN van Emden en NNdeNN. Anna is overleden op 02-08-2001 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 84 jaar oud.


Kinderen van Gerard en Anna: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 58 t/m 62 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Peter van Blokland

2 Gerardus (Boy) van Blokland

3 J.H. M (Paul) van Blokland

4 Theodora Theresia Maria (Thea) van Blokland

5 Mieke van Blokland

6 P. H. M. van Blokland


63 Sofia M. van Blokland is geboren omstreeks 1911 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], dochter van Petrus van Blokland (zie 54) en Beatrix Hagen. Sofia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop] met Johannes Petrus Cornelis van Breemen, ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-06-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop]. Johannes is geboren op 24-01-1911 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop], zoon van Petrus Johannes van Breemen en Elisabeth Cornilia Hendrika de Beer. Hij is gedoopt op 24-01-1911 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Parenteel van Claes Heerschop].

Beroep:

Brandstoffenhandelaar [bron: Parenteel van Claes Heerschop]


Kinderen van Sofia en Johannes: 12 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 64 t/m 68 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Petrus (Piet) van Breemen

2 Elisabeth Beatrix Maria (Bep) van Breemen

3 Beatrix Elisabeth Cornelia Maria (Bea) Breemen

4 Maria Jozefina Beatrix (Ria) van Breemen

5 Jacobus Cornelis Maria van Breemen

6 Cornelia Helena Maria (Olly) van Breemen

7 Helena Margaretha Maria (Leny) van Breemen

8 Johannes Hermaus Maria (Hans) Breemen

9 Margaretha Sophia Maria (Marijke) Breemen

10 Hermanus Gerardus Maria (Jerry) van Breemen

11 Jozefina Breemen

12 Sophia Beatrix Maria (Sonja) Breemen


69 Bartholomeus Wilhelmus van der Kruijs is geboren omstreeks 1874 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrardus van der Kruijs en Sophia van Blokland (zie 53).

Beroep: zadelmaker [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-05-1898 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Martha Hendrika Visser, ongeveer 24 jaar oud. Martha is geboren omstreeks 1874 in Monnickendam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Visser en Elisabeth Groenewoud.


70 Maria Alida van der Kruijs is geboren omstreeks 1877 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrardus van der Kruijs en Sophia van Blokland (zie 53). Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-05-1902 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Booij, ongeveer 29 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1873 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Booij en Maria (Marritje) Smit.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


71 Johanna Maria van der Kruijs is geboren omstreeks 1882 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrardus van der Kruijs en Sophia van Blokland (zie 53). Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 24-08-1905 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 64 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Tijssen, ongeveer 24 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1881 in Abcoude-Prooostdij, Abcoude, pr.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Tijssen en Maria Tol.


72 Willem (Guillaume) Beuker is geboren omstreeks 1813 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Herman Hendrik Beuker (zie 1) en Lena van Blarcum. Willem is overleden omstreeks 1863 in Bussum?, ongeveer 50 jaar oud.

Notitie bij Willem: alias: Beuken

Beroep:

Willem: arbeider / koopman [bron: Wie Was Wie]

(1) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 11-10-1850 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria (Matje) van Boom, 34 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1853 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1853 te Ankeveen) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Willem Beuken (Beuker) 1854)]. Matje is geboren op 26-01-1816 in Abcoude-Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Abcoude-Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jacob Boom en Antje Roosemalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1816 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; I1; N5 // Het Utrechts Archief]. Matje is overleden omstreeks 1853 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud. Matje trouwde voorheen op 31-08-1839 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Hagen (geb. omstreeks 1807). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken.

Notitie bij Matje: Wie Was Wie // schrijft bij haar huwelijk Jacobus Hagen (Boom zonder van) en de persoonsnaam van haar is daar Matje i.p.v. Maria

Beroep: dienstbaar / werkster [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 25-02-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw. akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Pieterneltje Pouw, ongeveer 30 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1863 in Bussum (door overlijden echtgenoot circa 1863 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Pieternelletje Pouw 1864]. Pieterneltje is geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Pauw en Anna Tak. Pieterneltje trouwde later op 02-07-1864 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 2 // Noord-Hollands archief] met Wessel van den Brink (geb. omstreeks 1822).


Kind van Willem en Matje:


1 Helena Beuken (Beuker), geboren omstreeks 1851 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland. Volgt 73.


73 Helena Beuken (Beuker) is geboren omstreeks 1851 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, dochter van Willem (Guillaume) Beuker (zie 72) en Maria (Matje) van Boom. Helena trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 28-08-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Josephus Speller, ongeveer 27 jaar oud. Josephus is geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Speller en Maria Gozekok.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


74 Neeltje Beuker is geboren omstreeks 1814 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Herman Hendrik Beuker (zie 1) en Lena van Blarcum.

Notitie bij Neeltje: alias: Beuken

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Neeltje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 01-08-1845 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 2 // Noord-Hollands archief] met Hermanus Schulting, ongeveer 36 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1809 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen Schulting en Neeltje van Haaren.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Neeltje en Hermanus:


1 Helena Schulting, geboren omstreeks 1849 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.

2 Hendricus Schulting, geboren omstreeks 1855 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.


75 Helena Schulting is geboren omstreeks 1849 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Schulting en Neeltje Beuker (zie 74).

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Helena trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 04-06-1878 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 2 // Noord-Hollands archief] met Teunis van Bijleveld, ongeveer 24 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1854 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes van Bijleveld en Grietje Verschuur. Teunis is overleden op 14-01-1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 84 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Hij is begraven op 18-01-1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

Beroep: tuinman / groenteboer [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Helena en Teunis:


1 Johannes Hermanus van Bijleveld, geboren omstreeks 1879 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.

2 Cornelia Margaretha van Bijleveld, geboren op 18-02-1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78.

3 Hermanus Johannes van Bijleveld, geboren omstreeks 1882 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.

4 Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld, geboren omstreeks 1884 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.

5 Hendrikus Cornelis van Bijleveld, geboren omstreeks 1890 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84.


76 Johannes Hermanus van Bijleveld is geboren omstreeks 1879 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting (zie 75). Johannes is overleden omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud.

Beroep: bleker [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 24-01-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akt. Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Theodora Barendina de Beer, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1916 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Theodora Barendina de Beer 1917]. Theodora is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus de Beer en Jannetje Eijbergen. Theodora trouwde later op 16-06-1917 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 110 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Johannes van Bijleveld (geb. omstreeks 1882), zie 82.


Kinderen van Johannes en Theodora:


1 Helena van Bijleveld, geboren op 23-11-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Bijleveld].

2 Jacobus (Jaap) van Bijleveld, geboren op 02-10-1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.


77 Jacobus (Jaap) van Bijleveld is geboren op 02-10-1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Bijleveld], zoon van Johannes Hermanus van Bijleveld (zie 76) en Theodora Barendina de Beer. Jaap is overleden op 15-06-1978 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud [bron: Stamboom Van Bijleveld]. Jaap trouwde, 31 jaar oud, op 31-01-1940 met Clasina Johanna Fokker, 30 jaar oud. Clasina is geboren op 26-03-1909 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Van Bijleveld], dochter van Jan Fokker en Maria Elisabeth Wijnen. Clasina is overleden op 23-08-1997 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 88 jaar oud [bron: Stamboom Van Bijleveld]. Zij is gecremeerd op 28-08-1997 in Utrecht, crematorium "Daelwijck" [bron: Stamboom Van Bijleveld].


78 Cornelia Margaretha van Bijleveld is geboren op 18-02-1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], dochter van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting (zie 75). Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 17-01-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Albertus Overhaart, 22 jaar oud. Petrus is geboren op 07-10-1883 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], zoon van Josephus Overhaart en Elisabeth Dethier.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]


Kind van Cornelia en Petrus:


1 Anthonius Johannes Albertus Overhaart, geboren op 13-03-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.


79 Anthonius Johannes Albertus Overhaart is geboren op 13-03-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], zoon van Petrus Albertus Overhaart en Cornelia Margaretha van Bijleveld (zie 78). Anthonius is overleden op 29-05-1990 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud [bron: Computergenalogie ngv.nl].

Beroep: agent van Politie / Onbezoldigd veldwachter [bron: gen. Calis]

Anthonius trouwde, 24 jaar oud, op 04-11-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Calis] met Cornelia Dina Calis, 29 jaar oud. Cornelia is geboren op 25-11-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk. Cornelia is overleden op 27-08-2000 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 93 jaar oud.


Kinderen van Anthonius en Cornelia: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden den nrs 80 en 81 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Petrus Albertus Hendrikus Overhaart

2 Geertruida Gerarda Cornelia Overhaart


82 Hermanus Johannes van Bijleveld is geboren omstreeks 1882 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting (zie 75).

Beroep: stoker [bron: Wie Was Wie]

Hermanus trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 16-06-1917 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 110 // Noord-Hollands Archief] met Theodora Barendina de Beer, ongeveer 32 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus de Beer en Jannetje Eijbergen. Theodora trouwde voorheen op 24-01-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akt. Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Hermanus van Bijleveld (1879-1916), zie 76. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1916 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Theodora Barendina de Beer 1917].


83 Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld is geboren omstreeks 1884 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting (zie 75).

Beroep: blikslager [bron: Wie Was Wie]

Hein:

(1) trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 21-07-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Alida Ruisendaal, 33 jaar oud. Alida is geboren op 14-05-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Andreas Ruisendaal en Oeida Post. Alida trouwde voorheen op 03-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Simon Jacobus Roeten (1872-1909). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1901 te Naarden) [bron: Wie Was Wie // Weduwleven Alida Ruizendaal 1902].

(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Johanna Jacoba Majoor, ongeveer 23 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Majoor en Johanna Wilhelmina Maria Post.


84 Hendrikus Cornelis van Bijleveld is geboren omstreeks 1890 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting (zie 75).

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 16-01-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 328; Inv. 28; akte. Nr 2 // Noord-Hollands Archief] met Bertha Maria Meijer, ongeveer 27 jaar oud. Bertha is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Meijer en Maria (Marie) Koning.

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]


85 Hendricus Schulting is geboren omstreeks 1855 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Schulting en Neeltje Beuker (zie 74).

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Hendricus:

(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 02-10-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 20 // Noord-Hollands Archief] met Alijda Majoor, ongeveer 36 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1899 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Hendricus Schulting 1899)]. Alijda is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lammert Bartse Majoor en Evertje Kuijer. Alijda is overleden omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 29-05-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Geertje van der Heijden, ongeveer 41 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van der Heijden en Hendrica Smorenburg.Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 29-04-2011 08:00