Parenteel van Jan Gijsbertse Post

Dit parenteel is opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens: met bron op naam, gegevens uit GNV-computer-genealogie en verder met andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen.

Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding.

Eveneens bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden.

Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.

Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden.

Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn deze in dit programma buiten werking gesteld.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers moeten scrollen, indien die wat verder in het programma liggen,.


1 Jan Gijsbertse Post is geboren omstreeks 1648 [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst],

Het allerwaarschijnlijkst: is de vader van Jan, naar zijn patroniem -Gijsbertus Post-

suggestie: men denkt in bepaalde kringen dat Jan Gijsbertse Post de zoon is van Gijsbertus Cornelissen van den Breemert en Berbera Cornelisdr Reijersz Lasenbergh.

Eerst maar eens uitzoeken of we dezelfde persoon op het oog hebben.

Bovenstaande Jan Gijsbertse Post is onafhankelijk van de van Breemen-genealogie gevonden.

De naam van den Breemert duidt naar een woonplaats of boerderij Mogelijk ook een tak van de familie Post zoals bij Post-Ubbeschoten dan zou dit zijn Post - Van den Bremert

Aan de naamgeving van de kinderen zou je denken dat dit zo is Cornelis Janse Post voor de eerst vernoemde zoon

Dit parenteel zou naadloos ingevoegd kunnen worden in het volgende het parenteel op Van den Breemert deze site.

Notitie bij Jan: Oudste voorvader uit deze tak van Posten


Jan trouwde met Jaepje Hendriks van Klaarwater.


1 Jan Gijsbertse Post is geboren omstreeks 1648 [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst], zoon van Gijsbertus (Gijsbert) Post en NNdeNN.


Notitie bij de geboorte van Jan: Geboortedatum zó ontvangen dat Jan Gijsbertse Post dezelfde persoon zou kunnen zijn die genoemd wordt in de Parenteel van Cornelis Lubbertz van den Breemert


Notitie bij Jan: Oudste voorvader uit deze tak van Posten


Jan trouwde [bron: n.a.v. Patroniem // als ouder van gehuwd kind] met Jaepje Hendriks van Klaarwater. Jaepje is een dochter van Hendrik Janz van Klaarwater en Cornelisje Cornelisse NN.


Kinderen van Jan en Jaepje:


1 Cornelis Janse Post, geboren omstreeks 1680. Volgt 2.

2 Cornelia Janse Post, geboren omstreeks 1685. Volgt 3.


2 Cornelis Janse Post is geboren omstreeks 1680 [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst // gen. VFulpen], zoon van Jan Gijsbertse Post (zie 1) en Jaepje Hendriks van Klaarwater. Cornelis is overleden op 10-11-1731 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 51 jaar oud [bron: Kwartierblad Gerrit Hilhorst]. Cornelis trouwde [bron: gen. VFulpen // huwelijk // larense voorouders] met Neeltje Willem Bouman. Neeltje is geboren omstreeks 1689 [bron: gen. VFulpen], dochter van Willem Meeuwse Bouman en Aeltje Elisse.


Kinderen van Cornelis en Neeltje:


1 Gijsbert Cornelis Post, geboren omstreeks 1715 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Larense voorouders]. Hij is gedoopt op 07-09-1715 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Larense voorouders]. Gijsbert is overleden omstreeks 1718 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 3 jaar oud.

2 Gijsbert Cornelis Post, geboren omstreeks 1718 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Larense voorouders]. Hij is gedoopt op 20-11-1718 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Larense voorouders]. Gijsbert is overleden omstreeks 1721 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 3 jaar oud.

3 Gijsbert Cornelis Post, geboren op 02-11-1721 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 4.


3 Cornelia Janse Post is geboren omstreeks 1685, dochter van Jan Gijsbertse Post (zie 1) en Jaepje Hendriks van Klaarwater. Cornelia is overleden omstreeks 1722 in (vóór 1723), ongeveer 37 jaar oud. Cornelia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-09-1709 in Soest, prov.Utrecht, Nederland met Hendrik Jacobse Groenendaal, nadat zij op 17-08-1709 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is overleden omstreeks 1731 in (vóór 1732).


Kind van Cornelia en Hendrik:


1 Jacob Hendrikse Groenendaal, geboren omstreeks 1711 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 01-10-1711 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Jacob is overleden in 1768 in [vóór 1769), ongeveer 57 jaar oud.


4 Gijsbert Cornelis Post is geboren op 02-11-1721 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: gen.VFulpen], zoon van Cornelis Janse Post (zie 2) en Neeltje Willem Bouman. Gijsbert is overleden omstreeks 1763 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 42 jaar oud [bron: gen. VFulpen]. Van het overlijden is aangifte gedaan omstreeks 1763 [bron: gen. VFulpen]. Gijsbert trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1743 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk] met Fijtje Hannes Hendrikz Hoefsloot, 24 jaar oud, nadat zij op 12-04-1743 in Eemnes in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-05-1743 in Eemnes (RK) [bron: gen. VFulpen]. Fijtje is geboren op 09-06-1718 in Hamersveld, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Johannes Hendriks Hoefsloot en Petronella Alberts Voskuijlen.

Kinderen van Gijsbert en Fijtje:


1 Johannis Gijsbertse (Hannis) Post, geboren op 19-10-1752 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 5.

2 Nelletje Gijsbertse (Neeltje) Post, geboren omstreeks 1756 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Neeltje is overleden op 14-05-1848 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 92 jaar oud [bron: Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1848 [bron: // o.akte T 481; I 1168; N 47 // Het Utrechts Archief].

3 Cornelis Post, geboren omstreeks 1767 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 6.


5 Johannis Gijsbertse (Hannis) Post is geboren op 19-10-1752 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Gijsbert Cornelis Post (zie 4) en Fijtje Hannes Hendrikz Hoefsloot. Hannis trouwde, 38 jaar oud, op 30-10-1790 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Maria Volkerts (de Stoffelse) de Graaff, 24 jaar oud. Maria is geboren op 04-07-1766 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // Kwartierblad Gerrit Hilhorst], dochter van Volkert Gijsberts de Graaff en Jannetje Egberts Nagel.


Kinderen van Hannis en Maria:


1 Antje Post, geboren omstreeks 1790 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 7.

2 Petronella (Peternel) Post, geboren omstreeks 1793 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 8.

3 Gijsbert Post, geboren op 25-10-1794 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 9.

4 Besseltje Post, geboren omstreeks 1798 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 10.

5 Cornelia (Neeltje) Post, geboren omstreeks 1800 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 11.


6 Cornelis Post is geboren omstreeks 1767 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert Cornelis Post (zie 4) en Fijtje Hannes Hendrikz Hoefsloot. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-05-1791 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen VFulpen // huwelijk // Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Hendrijntje (Hendrikje) Hilhorst, 26 jaar oud, nadat zij op 22-04-1791 in Eemnes in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Hendrikje is geboren op 03-11-1764 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Evert Janse Hilhorst en Annetje Janse Schadee. Hendrikje is overleden op 15-01-1814 in Eemnes, Utrecht, Nederland, 49 jaar oud.


Kinderen van Cornelis en Hendrikje:


1 Gijsbert Post, geboren omstreeks 1792 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 12.

2 Evert Post, geboren omstreeks 1796 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 13.

3 Willem Post, geboren op 26-05-1797 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 14.

4 Jan Post, geboren op 12-12-1802 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 15.


7 Antje Post is geboren omstreeks 1790 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Johannis Gijsbertse (Hannis) Post (zie 5) en Maria Volkerts (de Stoffelse) de Graaff. Antje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-09-1817 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Bart Jansse Majoor, ongeveer 36 jaar oud. Bart is geboren omstreeks 1781 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], zoon van Joannes (de Oude) (Jan) Lambertzen Majoor en Jacoba Lambertzen (Jaapje) van der Schaal. Bart trouwde voorheen omstreeks 1808 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. van Straten] met Jannetje Janzen Banis (geb. ±1784).

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Antje en Bart:


1 Joanna (Jannetje) Majoor, geboren op 12-09-1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.

2 Hannis Bartsen Majoor, geboren op 28-11-1819 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.

3 Jaapje Majoor, geboren op 17-03-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.

4 Mietje Majoor, geboren op 14-08-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

5 Tijmen Bartsen Majoor, geboren op 12-11-1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.


8 Petronella (Peternel) Post is geboren omstreeks 1793 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Johannis Gijsbertse (Hannis) Post (zie 5) en Maria Volkerts (de Stoffelse) de Graaff. Peternel trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 05-11-1819 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Jelis Gerritse Hilhorst, ongeveer 30 jaar oud. Gilles is geboren omstreeks 1789 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Gerritse Hilhorst en Neeltje Jelissen Pen. Hij is gedoopt op 30-08-1789 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK). Gilles is overleden op 03-02-1828 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 39 jaar oud.


Kinderen van Peternel en Gilles:


1 Gerrit Hilhorst, geboren op 26-09-1820 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Gerrit is overleden op 26-09-1820 in Eemnes, Utrecht, Nederland, geen dag oud.

2 Hannis Hilhorst, geboren op 21-10-1821 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 21.

3 Gerrit Hilhorst, geboren op 17-04-1823 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 22.

4 Cornelis Hilhorst, geboren op 05-05-1824 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Cornelis is overleden op 20-07-1824 in Eemnes, Utrecht, Nederland, 2 maanden oud.

5 Jelis Hilhorst, geboren op 15-08-1825 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Jelis is overleden op 15-08-1825 in Eemnes, Utrecht, Nederland, geen dag oud.

6 Jelis Hilhorst, geboren op 02-02-1827 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Jelis is overleden op 03-02-1827 in Eemnes, Utrecht, Nederland, 1 dag oud.


9 Gijsbert Post is geboren op 25-10-1794 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Johannis Gijsbertse (Hannis) Post (zie 5) en Maria Volkerts (de Stoffelse) de Graaff. Gijsbert is overleden.

Beroep: klompenmaker [bron: Wie Was Wie]

Gijsbert:

(1) trouwde, 43 jaar oud, op 30-05-1838 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 834; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Jakie (Jaapje) van Wegen, ongeveer 44 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1847 in Eemnes (door overlijden echtgenote circa 1847 te Eemnes) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Gijsbert Post 1848]. Jaapje is geboren omstreeks 1794 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Daemen van Wegen en Jaepie Janse (Japie) Kuijer. Zij is gedoopt op 12-07-1794 in Eemnes, Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Jaapje is overleden op 03-04-1845 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 51 jaar oud. Jaapje ging eerder samenwonen omstreeks 1819 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // samenleving met erk. kind Jan Brouwer, aant. op huw.akte Gijsbert Post] met Cornelius Brouwer (1789-±1837).

Notitie bij Jaapje: Na het overlijden van Cornelis Brouwer waarmee Jakie samenwoonde (en waarvan zij twee erk.kinderen had, Jan Brouwer geb.circa 1820 en Cornelis Brouwer circa 1822) trouwde zij, met Gijsbert Post.[bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief // Gem.Laren] (NH) zoon van Hannis Post en Maria de Graaf

(2) trouwde, 54 jaar oud, op 24-11-1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Teroerde, 32 jaar oud. Marretje is geboren op 28-01-1816 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Anton Teroerde en Matje Gerrets Lanphen. Marretje trouwde later op 22-07-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Duurland (geb. 1807).

Notitie bij Marretje: Dubelaar // schrijft Terörde, deze naam in niet kunnen vinden

Beroep: spinster


10 Besseltje Post is geboren omstreeks 1798 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannis Gijsbertse (Hannis) Post (zie 5) en Maria Volkerts (de Stoffelse) de Graaff. Besseltje:

(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-06-1825 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 266; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Antonius van Logtensteijn, ongeveer 37 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1842 in Soest (door overlijden echtgenoot circa 1842 te Soest) [bron: // weduwleven Besseltje Post 1843]. Antonius is geboren omstreeks 1788 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Antonie Thoone Logtensteijn en Maria Gerritze Hak. Hij is gedoopt op 12-02-1788 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Antonius is overleden omstreeks 1842 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 54 jaar oud.

Beroep: boomkweker [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 23-07-1843 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 17 // Het Utrechts Archief] met Hannes Staal, ongeveer 42 jaar oud. Hannes is geboren omstreeks 1801 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Staal en Hanna Snelder.


Kind van Besseltje en Antonius:


1 Maria van Logtensteijn, geboren omstreeks 1826 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 23.


11 Cornelia (Neeltje) Post is geboren omstreeks 1800 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Johannis Gijsbertse (Hannis) Post (zie 5) en Maria Volkerts (de Stoffelse) de Graaff. Neeltje is overleden op 13-02-1884 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 84 jaar oud. Neeltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-04-1825 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 266; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Johannes Schouten, ongeveer 29 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1796 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Peter Janze Schouten en Gijsbertje Cornelisse Schouten. Hij is gedoopt op 09-10-1796 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). Johannes is overleden omstreeks 1884 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 88 jaar oud.


12 Gijsbert Post is geboren omstreeks 1792 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Post (zie 6) en Hendrijntje (Hendrikje) Hilhorst. Gijsbert trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 05-05-1830 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 834; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Gijsbertje Bieshaar, ongeveer 34 jaar oud. Gijsbertje is geboren omstreeks 1796 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Bieshaar en Dirkje Gerritse van Odijk.


Kind van Gijsbert en Gijsbertje:


1 Cornelis Post, geboren omstreeks 1840 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 24.


13 Evert Post is geboren omstreeks 1796 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Post (zie 6) en Hendrijntje (Hendrikje) Hilhorst.

Beroep: boerenknecht [bron: Wie Was Wie]

Evert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-09-1819 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Bartje van ’t Klooster, ongeveer 23 jaar oud. Bartje is geboren omstreeks 1796 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Pieter van ’t Klooster en Maria Ruiter.


Kind van Evert en Bartje:


1 Cornelis Post, geboren omstreeks 1825 in Amersfoort, Utrecht, Nederland. Volgt 25.


14 Willem Post is geboren op 26-05-1797 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Post (zie 6) en Hendrijntje (Hendrikje) Hilhorst. Willem is overleden op 09-02-1870 in Abcoude-Proosdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Abcoude-Proostdij, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1870 [bron: Wie Was Wie // o.akte T 481; I 1022; N 7 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Willem: Wie Was Wie // schrijft Wilm Post en voor zijn vader Cornelis / Knelis Post

Beroep: veehouder / tolgaarder {bron: Wie Was Wie]

Willem:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 06-04-1826 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Alida (Aaltje) Eek, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1840 in Eemnes, Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1840 te Eemnes) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Willem Post 1843]. Aaltje is geboren op 01-08-1800 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Eek en Grietje Kuijer. Aaltje is overleden omstreeks 1840 in Eemnes, Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op 06-05-1843 in Bijlmermeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358: Inv. 29; akte Nr. 2 // Noord Hollands Archief] met Maria (Mietje) Beukeboom, ongeveer 26 jaar oud. Mietje is geboren omstreeks 1817 in Weesperkarspel, Weesp,Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Beukeboom en Aaltje van Klooster.

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]


Kind van Willem en Aaltje:


1 Cornelis Post, geboren omstreeks 1833 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.


15 Jan Post is geboren op 12-12-1802 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Post (zie 6) en Hendrijntje (Hendrikje) Hilhorst.

Beroep: werkman / veehouder / dagloner [bron: Wie Was Wie]

Jan trouwde, 25 jaar oud, op 17-01-1828 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Geertje van ’t Klooster, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 02-01-1802 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Wigbertus (Bart) van ’t Klooster en Catharina (Trijntje) van Eijden.


Kinderen van Jan en Geertje:


1 Hendrijntje Post, geboren in 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

2 Lambertus Post, geboren op 10-04-1829 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1829 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 549; N 25 // Het Utrechts Archief]. Lambertus is overleden op 31-01-1831 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1831 [bron: // overl.akte T 481; I 1043; N 4 // Het Utrechts Archief].

3 Johannes Post, geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.

4 Johanna Post, geboren omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.


16 Joanna (Jannetje) Majoor is geboren op 12-09-1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Jansse Majoor en Antje Post (zie 7) Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1818 [bron: VFulpen]. Jannetje trouwde, 28 jaar oud, op 31-05-1847 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Willem Velthuijsen, 42 jaar oud. Willem is geboren op 14-05-1805 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Christiaan Velthuijsen en Grietje van der Schaal.

Beroep: grutter / burgemeester [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Jannetje en Willem:


1 Margaretha Maria Velthuijsen, geboren op 15-07-1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.

2 Anna Maria Velthuijsen, geboren omstreeks 1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.


17 Hannis Bartsen Majoor is geboren op 28-11-1819 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Jansse Majoor en Antje Post (zie 7).

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]

Hannis trouwde, 28 jaar oud, op 29-02-1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Lijsje van den Brink, 28 jaar oud. Lijsje is geboren op 25-06-1819 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Claas Teunisze (Klaas) van den Brink en Jaantje Bus.


Kind van Hannis en Lijsje:


1 Maria Majoor, geboren omstreeks 1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.


18 Jaapje Majoor is geboren op 17-03-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Jansse Majoor en Antje Post (zie 7). Jaapje is overleden omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 31 jaar oud. Jaapje trouwde, 25 jaar oud, op 23-09-1846 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.. 73; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Johannes (Jan) van Breemen, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote Jaapje Majoor) [bron: Wioe Was Wie Hertrouwen Johannes van Breemen in 1853]. Jan is geboren op 07-10-1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Elisabeth (Lijsje) van Thienen. Jan trouwde later op 09-11-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Bartse (Elbertje) Majoor (geb. ±1828).

Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]


19 Mietje Majoor is geboren op 14-08-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Jansse Majoor en Antje Post (zie 7). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1823 [bron: ]. Mietje trouwde, 32 jaar oud, op 06-05-1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Zoon, 34 jaar oud. Jacob is geboren op 08-12-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Jacob Zoon en Budje Banis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1821 [bron: Wie Was Wie geb.akte gem. Laren].

Kind van Mietje en Jacob:


1 Betje Zoon, geboren omstreeks 1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.


20 Tijmen Bartsen Majoor is geboren op 12-11-1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon vanBart Jansse Majoor en Antje Post (zie 7).

Beroep: smid / hoefsmid [bron: Wie Was Wie]

Tijmen trouwde, 28 jaar oud, op 04-10-1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba (Jaapje) van den Brink, 30 jaar oud. Jaapje is geboren op 04-03-1824 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbert Teunisse van den Brink en Botje Cornelis Teunissen.


Kinderen van Tijmen en Jaapje:


1 Anna Majoor, geboren omstreeks 1858 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.

2 Elbertus Majoor, geboren omstreeks 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.


21 Hannis Hilhorst is geboren op 21-10-1821 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Jelis Gerritse Hilhorst en Petronella (Peternel) Post (zie 8). Hannis is overleden omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 68 jaar oud.

Beroep: koopman [bron: Wie Was Wie]

Hannis trouwde, 29 jaar oud, op 30-04-1851 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.3 fol.59 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Antonetta Maria de Jager, 27 jaar oud. Antonetta is geboren op 30-09-1823 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus hendricus de Jager en Maria Helen Geertrude Moorman.


Kinderen van Hannis en Antonetta:


1 Bernardus Gerardus Hilhorst, geboren op 15-04-1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.

2 Joseph Gerardus Aloysius Hilhorst, geboren op 10-03-1856 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

3 Gerardus Josephus Hilhorst, geboren op 13-05-1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

4 Maria Theresia Hilhorst, geboren omstreeks 1860 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.

5 Johannes Aloysius Hilhorst, geboren op 21-07-1862 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen].

6 Franciscus Maria Hilhorst, geboren op 19-01-1864 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.

7 Antoinetta Hilhorst, geboren omstreeks 1866 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Antoinetta is overleden omstreeks 1914, ongeveer 48 jaar oud [bron: gen. Vfulpen].

22 Gerrit Hilhorst is geboren op 17-04-1823 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Jelis Gerritse Hilhorst en Petronella (Peternel) Post (zie 8). Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1852 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 835; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Jannetje van Wegen, ongeveer 30 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1822 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Wegen en Joanna (Antje) van der Geer.


Kinderen van Gerrit en Jannetje:


1 Petronella (Nel) Hilhorst, geboren omstreeks 1853 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 40.

2 Grietje Hilhorst, geboren omstreeks 1855 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 41.

3 Antje Hilhorst, geboren omstreeks 1857 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 42.

4 Johannes (Jan) Hilhorst, geboren omstreeks 1861 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 43.

5 Daam Hilhorst, geboren omstreeks 1863 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 44.

6 Jelis Hilhorst, geboren omstreeks 1865 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 45.


23 Maria van Logtensteijn is geboren omstreeks 1826 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonius van Logtensteijn en Besseltje Post (zie 10). Maria trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 14-11-1857 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 25 // Het Utrechts Archief] met Johannes Staal, ongeveer 43 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1814 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Wouter Janze Staal en Gijsbertje Gerritze Schouten.


Kind van Maria en Johannes:


1 Elisabeth Staal, geboren omstreeks 1863 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 46.


24 Cornelis Post is geboren omstreeks 1840 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert Post (zie 12) en Gijsbertje Bieshaar.

Notitie bij Cornelis: Wie Was Wie // alias Kornelis

Beroep: veehouder [bron: Wie Was Wie]

Cornelis:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 26-05-1862 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Anna Petronella (Anna) van Dijk, ongeveer 24 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Albertus (Bart) van Dijk en Maria van der Heijde.

Notitie bij Anna: Wie Was Wie // schrijft ook Johanna van Dijk

(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 13-02-1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82;; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Antje Sloot, ongeveer 26 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1852 in Weststelingwerf, Fryslân, Nederland, dochter van Johannes Theunis Sloot en Maria Leewes Haarsma.


Kinderen van Cornelis en Anna:


1 Maria Post, geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

2 Bartholomeus Post, geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.

3 Aaltje Post, geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

4 Johannes Post, geboren omstreeks 1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.

5 Jacobus Post, geboren omstreeks 1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

6 Gerardus Post, geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.


25 Cornelis Post is geboren omstreeks 1825 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, zoon van Evert Post (zie 13) en Bartje van ’t Klooster.

Cornelis:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 15-08-1849 in Amersfoort, Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 797; akte Nr. 52 // Het Utrechts Archief] met Geurtje (Gerritje) van Schutterhoeff, ongeveer 33 jaar oud, Geurtje is geboren in Leusden omstreeks 1816, dochter van Jan van Schutterhoef en Geertje Vonk. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1858 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa1858 te Amersfoort) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Cornelis Post 1858]. Gerritje is geboren omstreeks 1816 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Gerritje is overleden omstreeks 1858 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 42 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 29-12-1858 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 799; akte Nr. 109 // Het Utrechts Archief] met Elisabeth van Velsen, ongeveer 34 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1824 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jacobus van Velsen en Hendrika Fennis. Elisabeth trouwde voorheen op 14-04-1852 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 798; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Sebasteanus Kuijer (geb. ±1784).


Kinderen van Cornelis en Elisabeth:


1 Hendrika Barbara Post, geboren op 03-07-1861 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 53.

2 Everhardus Jacobus Post, geboren op 06-04-1863 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1863 [bron: geboorteakte gem. Amersfoort].

3 Barbara Alijda Post, geboren op 23-10-1865 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 54.


26 Cornelis Post is geboren omstreeks 1833 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Post (zie 14) en Alida (Aaltje) Eek. Cornelis trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 14-07-1867 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta van Wees, 37 jaar oud. Gijsberta is geboren op 01-12-1829 in Abcoude-Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Abcoude-Baambruge, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Jan de-Jonge van Wees en Gerarda (Gerritje) Kleijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1829 [bron: Wie Was Wie // geboorteakte gem. Abcoude-Baambrugge]. Gijsberta is overleden op 13-07-1898 in Abcoude-Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland, 68 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Abcoude Baambrugge, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1898 [bron: We Was Wie // o.akte T 481; I 1019; N 15 // Het Utrechts Archief]. Gijsberta trouwde voorheen op 27-04-1855 in Abcoude-Baambrugge, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 783; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Paulus Hesp (±1830-±1866). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1866 in Abcoude-Proosdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1866 te Abcoude-Proosdij) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Gijsberta van Wees 1867].

Beroep: veehoudster [bron: Wie Was Wie]


27 Hendrijntje Post is geboren in 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Post (zie 15) en Geertje van ’t Klooster. Hendrijntje is overleden omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 56 jaar oud. Hendrijntje trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 29-11-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Speller, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1884 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Jacob Speller 1885)].

Notitie bij het huwelijk van Hendrijntje en Jacob: erk. 1 kind

Jacob is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Speller en Joanna de Beer. Jacob trouwde later op 23-11-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Cornelia van der Meer (geb. ±1848).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Hendrijntje en Jacob:


1 Erk. kind Speller, geboren in 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


28 Johannes Post is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Post (zie 15) en Geertje van ’t Klooster.

Johannes:

(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 14-01-1869 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr 1 // Noord-Hollands Archief] met Lijsje Link, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1883 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1883 te Weesperkarspel) [bron: Wie Was Wie // (weduwnaarschap Johannes Post 1884)]. Lijsje is geboren omstreeks 1845 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Link en Cornelia Swart. Lijsje is overleden omstreeks 1883 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 38 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 13-11-1884 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Maria Gesina Kiepersluis, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1854 in Abcoude-Proostdij, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Anthony Kiepersluis en Maria van Zijl.

Beroep: werkster [bron: Wie was Wie]


Kinderen van Johannes en Lijsje:


1 Geertruida Post, geboren op 10-01-1870 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.

2 Cornelia Post, geboren omstreeks 1877 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.


Kinderen van Johannes en Maria:


3 Antonius Post, geboren omstreeks 1886 in Ouder Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.

4 Cornelis Wilhelmus Post, geboren omstreeks 1892 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.


29 Johanna Post is geboren omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Post (zie 15) en Geertje van ’t Klooster.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23-04-1874 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Anthonius van Wissen, ongeveer 23 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1851 in Sloten, Fryslân, Nederland. Zoon van Cornelis van Wissen en Margaretha Schuts.

Beroep: veehouder [bron: Wie Was Wie]


30 Margaretha Maria Velthuijsen is geboren op 15-07-1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Velthuijsen en Joanna (Jannetje) Majoor (zie 16). Margaretha trouwde, 25 jaar oud, op 20-04-1874 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Aloysius Bernardus Munninghoff, 25 jaar oud. Franciscus is geboren op 25-08-1848 in Deventer, Overijssel, Nederland, zoon van Johannes Fredrikus Munninghoff en Hendrina Teresia Vaalman.

Beroep: holblokmaker / koopman / klompenmaker [bron: Wie was Wie]


31 Anna Maria Velthuijsen is geboren omstreeks 1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Velthuijsen en Joanna (Jannetje) Majoor (zie 16). Anna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-10-1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Hendrikus Johannes Munninghoff, ongeveer 28 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1849 in Deventer, Overijssel, Nederland, zoon van Johannes Fredrikus Munninghoff en Hendrina Teresia Vaalman.

Beroep: handelsreiziger [bron: Wie Was Wie]


32 Maria Majoor is geboren omstreeks 1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hannis Bartsen Majoor (zie 17) en Lijsje van den Brink. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-01-1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Kuijer, ongeveer 36 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1852 in Rijsenburg, (Driebergen) prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Kuijer en Evertje Butzelaar.

Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Maria en Hendrik:


1 Hendrikus Johannes Kuijer, geboren omstreeks 1892 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 59.


33 Betje Zoon is geboren omstreeks 1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Zoon en Mietje Majoor (zie 19). Betje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 03-05-1898 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van den Brink, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1873 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Corneliszoon van den Brink en Adriana (Adriaantje) Vringer.

Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]


34 Anna Majoor is geboren omstreeks 1858 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Bartsen Majoor (zie 20) en Jacoba (Jaapje) van den Brink. Anna is overleden omstreeks 1902 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 44 jaar oud. Anna trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 27-09-1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Hoogeboom, ongeveer 33 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1902 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1902 te Laren) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Peter Hogenboom 1903)].

Notitie bij het huwelijk van Anna en Pieter: Pieter Hoogeboom was in 1893 weduwnaar van Catharina Schagen 1893.

Pieter is geboren omstreeks 1860 in Zaandam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Hoogeboom en Catharina Johanna Sombroek. Pieter trouwde later op 15-07-1903 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie] met Margaretha Schreuder (geb. ±1867).

Beroep: melkslijter / hotelhouder [bron: Wie Was Wie]


35 Elbertus Majoor is geboren omstreeks 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Bartsen Majoor (zie 20) en Jacoba (Jaapje) van den Brink.

Beroep: wagenmaker [bron: Wie Was Wie]

Elbertus trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 21-01-1902 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Majoor, ongeveer 26 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Mewis Majoor en Stijntje (Stientje) Willard.


36 Bernardus Gerardus Hilhorst is geboren op 15-04-1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Hannis Hilhorst (zie 21) en Antonetta Maria de Jager. Bernardus is overleden omstreeks 1926 in (vóór 1927) te Amsterdam, ongeveer 72 jaar oud [bron: gen. VFupen].

Beroep: boekbinder / fabrikant [bron: Wie Was Wie]

Bernardus trouwde, 26 jaar oud, op 21-07-1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw..akte Reg.15 fol.15 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Jacoba Tijburg, 18 jaar oud. Maria is geboren op 13-07-1862 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Tijburg en Maria Charlotte Schulte. Maria is overleden op 10-03-1927 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud [bron: gen. VFulpen].


Kinderen van Bernardus en Maria:


1 Hendricus Hilhorst, geboren omstreeks 1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.

2 Emma Catharina Hilhorst, geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61.

3 Bernardus Gerardus Hilhorst, geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 62.

4 Franciscus Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1892 in Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.

5 Gerardina Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64.

6 Johannes Franciscus Hilhorst, geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.

7 Christina Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.

8 Hermanus Josephus Hilhorst, geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.

9 Florentius Vincentius Hilhorst, geboren omstreeks 1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 68.

10 Wilhelmus Johannes Hilhorst, geboren omstreeks 1905 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.

11 Petronella Johanna Hilhorst, geboren omstreeks 1906 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.37 Gerardus Josephus Hilhorst is geboren op 13-05-1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Hannis Hilhorst (zie 21) en Antonetta Maria de Jager. Gerardus is overleden omstreeks 1940 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 83 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

Beroep: voerman / Besteller [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, 30 jaar oud, op 17-05-1887 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Maria Gezina Peereboom, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1857 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Gerardus Peereboom en Elizabeth Schmidt.


Kinderen van Gerardus en Maria:


1 Johannes Gerardus Aloysius Hilhorst, geboren omstreeks 1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.

2 Maria Cornelia Bernadina Hilhorst, geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.

3 Anna Francina Hilhorst, geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.

4 Theresia Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.


38 Maria Theresia Hilhorst is geboren omstreeks 1860 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Hannis Hilhorst (zie 21) en Antonetta Maria de Jager. Maria trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 12-05-1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.9 fol.18 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] ] met Gerardus Wijnandus Buhre, ongeveer 26 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1854 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johan Hendrik Christoph Buhre en Alida Cornelia Puttman.

Beroep: reiziger / koffiehuishouder [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Maria en Gerardus:


1 Gerardus Wijnandus Buhre, geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.

2 Antonia Buhre, geboren op 08-12-1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.

3 Anna Hendrika Buhre, geboren omstreeks 1888 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.

4 Francina Maria Buhre, geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78.

5 Alida Cornelia Buhre, geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.


39 Franciscus Maria Hilhorst is geboren op 19-01-1864 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Hannis Hilhorst (zie 21) en Antonetta Maria de Jager.

Beroep: melkslijter [bron:Wie Was Wie]

Franciscus trouwde op 06-05-1891 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.10 fol.1v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Francina Blommestein, ongeveer 25 jaar oud, Francina is geboren omstreeks 1866 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Blommestein en Elisabeth Heins.


Kinderen van Franciscus en Francina:


1 Anntonetta Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 80.

2 Elisabeth Maria Cornelia Hilhorst, geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 81.

3 Maria Jacoba Hilhorst, geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.


40 Petronella (Nel) Hilhorst is geboren omstreeks 1853 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hilhorst (zie 22) en Jannetje van Wegen. Nel trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 03-05-1887 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Peter Rokebrand, ongeveer 43 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1844 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Peterzoon Rokebrand en Matje de Zaaijer.


Kinderen van Nel en Peter:


1 Odelia Gerarda Rokebrand, geboren omstreeks 1892 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.

2 Lambertus Peter (Lambert) Rokebrand, geboren omstreeks 1899 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84.


41 Grietje Hilhorst is geboren omstreeks 1855 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hilhorst (zie 22) en Jannetje van Wegen. Grietje trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 20-05-1890 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Hendrikus van der Wardt, ongeveer 28 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1862 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis van der Wardt en Alieda Bieshaar.


42 Antje Hilhorst is geboren omstreeks 1857 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hilhorst (zie 22) en Jannetje van Wegen. Antje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-05-1884 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Mijns Majoor, ongeveer 45 jaar oud. Mijns is geboren omstreeks 1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bart Majoor en Mietje van den Brink.


43 Johannes (Jan) Hilhorst is geboren omstreeks 1861 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Hilhorst (zie 22) en Jannetje van Wegen. Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 25-04-1890 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 14 // Het Utrechts Archief] met Gijsbarta Kerkhof, ongeveer 29 jaar oud. Gijsbarta is geboren omstreeks 1861 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Mathijs Kerkhof en Maria Schothorst.


Kinderen van Jan en Gijsbarta:


1 Johanna Maria Hilhorst, geboren omstreeks 1891 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 85.

2 Maria Geertruida Hilhorst, geboren op 15-12-1893 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 86.

3 Alijda Helena Maria Hilhorst, geboren op 01-05-1900 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 87.


44 Daam Hilhorst is geboren omstreeks 1863 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Hilhorst (zie 22) en Jannetje van Wegen. Daam is overleden op 30-04-1930 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1930 [bron: Wie Was Wie overlijdensakte Gem. Baarn].

Daam:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 06-05-1892 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 203; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Aaltje Bouwmeester, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1895 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1895 te Baarn) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Daam Hilhorst 1896]. Aaltje is geboren omstreeks 1868 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Bouwmeester en Johanna Butzelaar. Aaltje is overleden omstreeks 1895 in Baarn, Utrecht, Nederland, ongeveer 27 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 09-10-1896 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 204; akte Nr. 39 // Het Utrechts Archief] met Heiltje van den Hoven, ongeveer 35 jaar oud. Heiltje is geboren omstreeks 1861 in Hoogland, Utrecht, Nederland, dochter van Jan van den Hoven en Grietje Voskuilen. [bron: Wie Was Wie].


Kind van Daam en Aaltje:


1 Johanna Antonia Hilhorst, geboren omstreeks 1894 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 88.


45 Jelis Hilhorst is geboren omstreeks 1865 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Hilhorst (zie 22) en Jannetje van Wegen. Jelis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 25-04-1893 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Grietje Everts, ongeveer 24 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1869 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Willem Everts en Maria Bouwmeester.


46 Elisabeth Staal is geboren omstreeks 1863 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Staal en Maria van Logtensteijn (zie 23). Elisabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 06-07-1889 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 267; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Gijsbert van Klooster, ongeveer 39 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1850 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Pieter van ’t Klooster en Anna (Antje) van den Brink.


47 Maria Post is geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Post (zie 24) en Anna Petronella (Anna) van Dijk. Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-02-1889 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Petrus Bon, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Adrianus: Voogd van de bruid Johannes Post; toeziend voogd van de bruid Jacobus van Dijk.

Adrianus is geboren omstreeks 1866 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bon en Trijntje Pieters Witteveen.


48 Bartholomeus Post is geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Post (zie 24) en Anna Petronella (Anna) van Dijk. Bartholomeus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-11-1895 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Koelink, ongeveer 31 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1864 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Koelink en Marretje Rigter.


Kinderen van Bartholomeus en Geertruida:


1 Anna Maria Post, geboren omstreeks 1897 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 89.

2 Maria Aleida Post, geboren op 22-01-1904 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 90.


49 Aaltje Post is geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Post (zie 24) en Anna Petronella (Anna) van Dijk. Aaltje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 05-08-1890 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Joannes Antonius Hufen, ongeveer 23 jaar oud, Johannes is geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hubertus Hufen en Maria van Wakeren.

Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Johannes: // voogd van de bruid Johannes Post; toeziend voogd Jacobus van Dijk.

Johannes is geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


50 Johannes Post is geboren omstreeks 1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van

Cornelis Post (zie 24) en Anna Petronella (Anna) van Dijk. Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-06-1894 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Alida Johanna Beukeboom, ongeveer 25 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1869 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Hannes) Beukeboom en Hendrika Koppen.


51 Jacobus Post is geboren omstreeks 1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Post (zie 24) en Anna Petronella (Anna) van Dijk. Jacobus is overleden op 28-06-1909 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1909 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 401; N 11 // Het Utrechts Archief]. Jacobus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 20-04-1902 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Johanna Dijkman, ongeveer 33 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1869 in Barneveld, Gelderland, Nederland, dochter van Aalbert Dijkman en Aaltje Bieshaar.


52 Gerardus Post is geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Post (zie 24) en Anna Petronella (Anna) van Dijk. Gerardus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-04-1900 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Gijsbarta Pen, ongeveer 25 jaar oud. Gijsbarta is geboren omstreeks 1875 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Harmen Pen en Marritje Hogeboom.

Kinderen van Gerardus en Gijsbarta:


1 Anna Mietje Post, geboren op 06-08-1901 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.

2 Hermanus Franciscus Cornelis Post, geboren op 10-09-1902 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 91.

3 Maria Clazina Post, geboren op 08-08-1903 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Maria is overleden vóór 1907 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ten hoogste 4 jaar oud.

4 Cornelis Hermanus Bartholomeus Post, geboren op 07-10-1904 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.

5 Maria Clazina Post, geboren op 05-04-1907 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.

6 Johanna Jacoba Post, geboren op 13-10-1908 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.


53 Hendrika Barbara Post is geboren op 03-07-1861 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Post (zie 25) en Elisabeth van Velsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1861 [bron: Wie Was Wie geb.akte gem.Amersfoort]. Hendrika is overleden op 06-05-1921 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 59 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1921 [bron: Wie Was Wie // o.akte T 463; I 77; N 121 // Het Utrechts Archief]. Hendrika trouwde, 26 jaar oud, op 08-02-1888 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 804; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Petrus Steenbeek, 26 jaar oud. Petrus is geboren in Amersfoor, zoon van Johannes Steenbeek en Johanna Geurtsen. De scheiding werd geregistreerd op 06-05-1921 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie]. Petrus is geboren op 21-11-1861 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1861 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 540; N 380 // Het Utrechts Archief]. Petrus trouwde later op 03-10-1922 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 84; akte Nr. 231 // Het Utrechts Archief] met Elisabeth van den Emster (geb. ±1867).


Kinderen van Hendrika en Petrus:


1 Johanna Elisabeth Barbara Steenbeek, geboren op 07-02-1889 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1889 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 545; N 71 // Het Utrechts Archief].

2 Elisabeth Johanna Steenbeek, geboren omstreeks 1890 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 92.

3 Maria Alijda Steenbeek, geboren op 11-04-1891 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 93.

4 Cornelia Steenbeek, geboren op 29-07-1897 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 94.

5 Barbara Antonia Steenbeek, geboren op 27-11-1901 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1901 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 548; N 593 // Het Utrechts Archief].


54 Barbara Alijda Post is geboren op 23-10-1865 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Post (zie 25) en Elisabeth van Velsen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1865 [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Amersfoort].

Barbara:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1889 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 804; akte Nr. 59 // Het Utrechts Archief] met Anthonius Bartholomeus van Rhijn, ongeveer 26 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonius Bartholomeus van Rhijn en Helena Reijn.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 30-04-1906 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief] met Antonie van Noort, ongeveer 22 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1884 in Amerfoort, prov. Utercht, Nederland, zoon van Willem van Noort en Anna van Kampen.


Kinderen van Barbara en Anthonius:


1 Anthonius Bartholomeus van Rhijn, geboren omstreeks 1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 95.

2 Elisabeth Helena Agatha van Rhijn, geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.


55 Geertruida Post is geboren op 10-01-1870 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Post (zie 28) en Lijsje Link. Geertruida is overleden op 18-07-1940 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud. Zij is begraven op 22-07-40 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op 08-11-1900 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv 133; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Anthonius Johanneszoon Hesp, ongeveer 43 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1857 in Abcoude-Proostdij, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Johannnes Pietersz (Jan) Hesp en Maria Anna Geijsel.

Anthonius trouwde voorheen op 16-02-1887 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 19 // Noord-Hollands archief] met Maria Swaning (geb. ±1869).

Beroep: melkslijter [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Geertruida en Anthonius:


1 Elisabeth Clasina Maria Hesp, geboren op 17-08-1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth is overleden op 27-10-1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud.

2 Johannes Gerardus Hesp, geboren op 12-11-1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden op 05-07-1958 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud. Hij is begraven op 09-07-1958 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


56 Cornelia Post is geboren omstreeks 1877 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Post (zie 28) en Lijsje Link. Cornelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 10-02-1904 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 97; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Jozef Kloosterman, ongeveer 28 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1876 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbertus Kloosterman en Aagje Steen.


57 Antonius Post is geboren omstreeks 1886 in Ouder Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Post (zie 28) en Maria Gesina Kiepersluis.

Beroep: groentehandelaar [bron: Wie Was Wie]

Antonius trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 19-11-1913 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.34; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Anna Barbara Kortland, ongeveer 27 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1886 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Marinus Kortland en Johanna Hoogeboom.


58 Cornelis Wilhelmus Post is geboren omstreeks 1892 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Post (zie 28) en Maria Gesina Kiepersluis.

Beroep: agent van politie [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 23-11-1921 in Amsterdam, Noord Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.2K fol.34v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Elia Maria Hendrika Riemers, ongeveer 27 jaar oud. Elia is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord Holland, Nederland, dochter van Pieter Hendrik Riemers en Maria Delia Vlug.


59 Hendrikus Johannes Kuijer is geboren omstreeks 1892 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Kuijer en Maria Majoor (zie 32). Hendrikus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-09-1919 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 238; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Adriana Mathilda van der Horst, ongeveer 28 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1891 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Wouterus Johannes van der Horst en Geertruida Adriana de Wit.


60 Hendricus Hilhorst is geboren omstreeks 1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg.

Beroep: boekbinder [bron: Wie Was Wie]

Hendricus:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-09-1911 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.4F fol.22v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Cathariana Alida Kaatee, ongeveer 21 jaar oud. Cathariana is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Katee en Trijntje Kenter.

(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 14-04-1920 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.5C;fol.1v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Carolina Elisabeth Allegonda Brugman, ongeveer 39 jaar oud. Carolina is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Hendrikus Brugman en Anna Maria Meijer.


61 Emma Catharina Hilhorst is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg. Emma trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 06-04-1910 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.3A fol.47v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Jonker, ongeveer 19 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1891 in Wognum, Noord-Holland, Nederland,zoon van Jan Jonker en Trijntje Vlaming.

Beroep: kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]


62 Bernardus Gerardus Hilhorst is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg.

Beroep: boekbinder [bron: Wie Was Wie]

Bernardus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 29-09-1915 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.6G fol.34 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Anna Maria Bijlmer, ongeveer 23 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Paulus Hendrikus Antonius Bijlmer en Maria Johanna Hoppener.


63 Franciscus Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1892 in Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg. Franciscus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 01-09-1920 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.5C fol.4v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Vennik, ongeveer 23 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1897 in Meppel, Drenthe, Nederland, dochter van Lute Vennik en Jeltje Louwrink.


64 Gerardina Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg. Gerardina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 24-11-1915 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.21 fol.28v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Theodourus Willebrordus Maria Uriot, ongeveer 28 jaar oud. Theodourus is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Bernardus Uriot en Johanna Wilhelmina Maria Scheefhals.

Beroep: winkelbediende [bron: Wie Was Wie]


65 Johannes Franciscus Hilhorst is geboren omstreeks 1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg.

Beroep: boekdrukker [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 12-02-1930 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.S1 fol.21 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Rosa Friederike Mehsnik, ongeveer 23 jaar oud. Rosa is geboren omstreeks 1907 in Mödling, Oostenrijk, dochter van Rudolf Mehsnik en Elisabeth Harranth.


66 Christina Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg. Christina trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 02-02-1927 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.S1 fol.5 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johannes Bernardus Maria Visbeek, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1900 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joseph Maria Visbeek en Engelina Catharina Brugman.

Beroep: handelsreiziger [bron: Wie Was Wie]


67 Hermanus Josephus Hilhorst is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg.

Beroep: boekdrukker [bron: Wie Was Wie]

Hermanus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-09-1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.3G fol.2v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Helena Gerardina Bijlmer, ongeveer 24 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Paulus Hendrikus Antonius Bijlmer en Maria Johanna Hoppener.


68 Florentius Vincentius Hilhorst is geboren omstreeks 1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg.

Beroep: boekbinder [bron: Wie Was Wie]

Florentius trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 15-10-1925 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.3F fol.21v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Heijnes, ongeveer 26 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Jasper Hendrik Heijnes en Christine Sodekampff.


69 Wilhelmus Johannes Hilhorst is geboren omstreeks 1905 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg.

Beroep: linieerder

Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-02-1928 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.3 fol.33 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Louisa Dieterman, ongeveer 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Maria: // Maria Louisa was in 1928 gescheiden van H.J. Verwaijen.

Maria is geboren omstreeks 1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Herman Lodewijk Dieterman en Maria Louisa Masselman.


70 Petronella Johanna Hilhorst is geboren omstreeks 1906 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Gerardus Hilhorst (zie 36) en Maria Jacoba Tijburg. Petronella trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-05-1929 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte; Sloterdijk reg. S1 fol.47v // Noord-Hollands Archief] met Lodewijk Hendrik Arnoldus, ongeveer 27 jaar oud. Lodewijk is geboren omstreeks 1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Meijnardus Nicolaas Arnoldus en Johanna Faudina Waanders.

Beroep: kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]


71 Johannes Gerardus Aloysius Hilhorst is geboren omstreeks 1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Josephus Hilhorst (zie 37) en Maria Gezina Peereboom.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-06-1911 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.3C fol.44v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Johanna Maria Blokdijk, ongeveer 24 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Blokdijk en Barbe Marie Theodore Veen


72 Maria Cornelia Bernadina Hilhorst is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van erardus Josephus Hilhorst (zie 37) en Maria Gezina Peereboom. Maria trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 26-09-1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.2G fol.2v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Bernardus Antonius Rosenberg, ongeveer 36 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bernardus Rosenberg en Maria Johanna Meijer.

Beroep: brievenbesteller [bron: Wie Was Wie]


73 Anna Francina Hilhorst is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van erardus Josephus Hilhorst (zie 37) en Maria Gezina Peereboom. Anna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 12-06-1918 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.5D fol.38v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Bernardus Franciscus Stephanus Willems, ongeveer 22 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Willems en Catharina louisa Bordes.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


74 Theresia Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van erardus Josephus Hilhorst (zie 37) en Maria Gezina Peereboom.

Beroep: winkeljuffrouw [bron: Wie Was Wie]

Theresia trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 02-10-1929 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Watergraafsmeer Reg.W2 fol.34 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Meijndert Spijker, ongeveer 28 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1901 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland, zoon van Maarten Spijker en Gijsje van den Bosch.

Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]


75 Gerardus Wijnandus Buhre is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst (zie 38). Gerardus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 22-09-1908 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 30 // Het Utrechts Archief] met Adriana van Dijk, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1885 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Peter van Dijk en Adriana Grift.


76 Antoinette Maria Buhre is geboren op 08-12-1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst (zie 38). Antonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1905 in (Amsterdam) [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg 28 fol.3v gem.Amstedarm // Noord-Hollands Achief] met Hermanus Adrianus Mulder, ongeveer 31 jaar oud. Hermanus is geboren op 09-11-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven.


77 Anna Hendrika Buhre is geboren omstreeks 1888 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst (zie 38). Anna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 05-02-1914 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.3 fol.31v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johannes Simeon Gerritsen, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1883 in Ouder Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Johannes Gerritsen en Helena van Tol.

Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]


78 Francina Maria Buhre is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst (zie 38). Francina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 13-09-1917 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.3G fol.47v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Jozephus Gerritsen, ongeveer 26 jaar oud.

Beroep: agent van politie [bron: Wie Was Wie]

Theodorus is geboren omstreeks 1891 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Johannes Gerritsen en Helena van Tol.


79 Alida Cornelia Buhre is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Buhre en Maria Theresia Hilhorst (zie 38). Alida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 25-05-1916 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.5D fol.9 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Wilhelmus Reijnders, ongeveer 22 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Wilhelmus Lambertus Reijnders en Maria Petronella van der Velden.

Beroep: kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]


80 Anntonetta Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Maria Hilhorst en Francina Blommestein.(zie 39). Anntonetta trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 26-11-1918 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.5K fol.11v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Andreas Theodorus Joannes Henricus van Hees, ongeveer 25 jaar oud. Andreas is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerard Hermanus Marie Aloyisius van Hees en Elisabeth van Gennep.

Beroep: boekhouder [bron: Wie Was Wie]

81 Elisabeth Maria Cornelia Hilhorst is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Maria Hilhorst en Francina Blommestein.(zie 39). Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-02-1919 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.2A;fol.8v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Dirk Harmen Brinkman, ongeveer 24 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1895 in Ambt-Almelo, Overijssel, Gelderland.

Beroep: werktuigkundig tekenaar [bron: Wie Was Wie]


82 Maria Jacoba Hilhorst is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Maria Hilhorst en Francina Blommestein.(zie 39). Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-11-1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.2H;fol.38v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Benjamin de Jong, ongeveer 25 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Benjamin de Jong en Rijnolda Geertruida Folmer.

Beroep: brandwacht [bron: Wie Was Wie]


83 Odelia Gerarda Rokebrand is geboren omstreeks 1892 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Peter Rokebrand en Petronella (Nel) Hilhorst (zie 40). Odelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-08-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 96 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Antonius Goedemans, ongeveer 27 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1892 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Willebrordus Goedemans en Gerretje Taling.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


84 Lambertus Peter (Lambert) Rokebrand is geboren omstreeks 1899 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peter Rokebrand en Petronella (Nel) Hilhorst (zie 40). Lambert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-10-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 132 // Noord-Hollands Archief] met Dienna Krijnen, 22 jaar oud. Dienna is geboren op 14-03-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Krijnen en Susanna Catharina Maria Geling.


85 Johanna Maria Hilhorst is geboren omstreeks 1891 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Hilhorst (zie 43) en Gijsbarta Kerkhof. Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-04-1917 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 254; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Pieter Rigter, ongeveer 31 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1886 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Rigter en Tijmetje Raven.


86 Maria Geertruida Hilhorst is geboren op 15-12-1893 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Hilhorst (zie 43) en Gijsbarta Kerkhof. Maria is overleden op 16-09-1955 in Werkhoven, prov.Utrecht, Nederland, 61 jaar oud. Zij is begraven op 21-09-1955 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 01-02-1921 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 240; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Arie van den Bremer, 26 jaar oud. Arie is geboren op 28-03-1894 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus (Pater van Gart) van den Bremer en Maria van Hofslot.


87 Aleida Helena Maria Hilhorst is geboren op 01-05-1900 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Hilhorst (zie 43) en Gijsbarta Kerkhof. Alijda trouwde, 25 jaar oud, op 22-08-1925 in Raalte, Overijsel, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 123. Inv. 10808 akte Nr. 31 // Historisch Centrum Overijssel] met Hermanus Krommedijk, ongeveer 42 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1883 in Wijhe, Overijssel, Nederland, zoon van Adrianus Krommedijk en Johanna Maria Logtenberg.


88 Johanna Antonia Hilhorst is geboren omstreeks 1894 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Daam Hilhorst (zie 44) en Aaltje Bouwmeester. Johanna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 05-05-1922 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 233; akte Nr. 32 // Het Utrechts Archief] met Gerardus van Wee, ongeveer 25 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1897 in Hoogland, Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbertus van Wee en Rijkje Botterbloem.


89 Anna Maria Post is geboren omstreeks 1897 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Bartholomeus Post (zie 48) en Geertruida Koelink. Anna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 28-06-1926 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 298; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Johannes Anthonius van der Wurff, ongeveer 39 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1887 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland.


90 Maria Aleida Post is geboren op 22-01-1904 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Bartholomeus Post (zie 48) en Geertruida Koelink. Maria is overleden op 07-04-1979 in Blaricum, Noord-Holland, 75 jaar oud.

Notitie bij Maria: Volgens Genealogie Puijk: geen Maria Alida maar Maria Aleida

Maria trouwde, 32 jaar oud, op 11-02-1936 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie // Puyk/Puijk, Puik] met Johannes Henricus Puijk, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 07-04-1979 in Blaricum (door overlijden echtgenote op 07-04-1979 te Blaricum) [bron: Genealogie // Puyk/Puijk, Puik]. Johannes is geboren op 15-06-1903 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lubbert Puijk en Jannetje Ruijter. Johannes is overleden op 29-03-1984 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.


Kinderen van Maria en Johannes:


1 Puijk, levenloos geboren zoon, geboren op 24-06-1937 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1934 [bron: gen. Puyk, Puijk, Puik].

2 Johanna Geertruida Puijk, geboren op 31-12-1940 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Johanna is overleden op 25-07-1996 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 55 jaar oud.


91 Hermanus Franciscus Cornelis Post is geboren op 10-09-1902 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerardus Post (zie 52) en Gijsbarta Pen. Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1926 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463 Inv. 298; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Adriana Johhanna van Daatselaar, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1903 in Barneveld, Gelderland, Nederland.dochter van Hendricus van Daatselaar en Catharina van den Hengel.


92 Elisabeth Johanna Steenbeek is geboren omstreeks 1890 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Petrus Steenbeek en Hendrika Barbara Post (zie 53). Elisabeth trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 28-07-1914 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 82; akte Nr. 104 // Het Utrechts Archief] met Nicolaas van Velzen, ongeveer 31 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1883 in Delft, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Marinus Cornelis van Velzen en Maria Christina Struijk.

93 Maria Alijda Steenbeek is geboren op 11-04-1891 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Petrus Steenbeek en Hendrika Barbara Post (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1891 [bron: Wie Was Wie geb.akte gem.Amersfoort]. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 25-06-1918 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 83; akte Nr. 111 // Het Utrechts Archief] met Bernardus Antonius Lelieveld, ongeveer 25 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes Arnoldus Lelieveld en Geertruida Hermeler.


94 Cornelia Steenbeek is geboren op 29-07-1897 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Petrus Steenbeek en Hendrika Barbara Post (zie 53). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1897. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1919 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 83; akte Nr. 39 // Het Utrechts Archief] met Jan Willem Harmsen, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 15-06-1922 in Alkmaar (Arr. Rechtbank) (geen reden opgegeven) [bron: Wie Was Wie // notatie op huwelijksakte (ontbonden op 07-09-1922)]. Jan is geboren omstreeks 1893 in Duisburg, Duitsland, zoon van Gradus Harmsen en Antje Bongers.


95 Anthonius Bartholomeus van Rhijn is geboren omstreeks 1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonius Bartholomeus van Rhijn en Barbara Alijda Post (zie 54).

Beroep: kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]

Anthonius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-09-1914 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 151 // Noord-Hollands Archief] met Susanna Johanna Maria Struik, ongeveer 23 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Johannes Struik en Maria Brouwer.


96 Elisabeth Helena Agatha van Rhijn is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonius Bartholomeus van Rhijn en Barbara Alijda Post (zie 54). Elisabeth trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 02-10-1917 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 189 // Noord-Hollands Archief] met Leonardus Hendrikus Johannes Staffhorst, ongeveer 26 jaar oud. Leonardus is geboren omstreeks 1891 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Joseph Staffhorst en Cornelia Gerhardina van den Berg.

Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]


Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 25-05-2016 22:59:10