Parenteel van Jan Jabikse (Jan) Steur

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post. (ha.post@tiscali.nl)

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.

1 Jan Jabikse (Jan) Steur.

Notitie bij Jan: komt voor in de lijst der zielen van Bussum in 1808

Jan trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Gijsbetje Cornelis. Bakker.


Kind van Jan en Gijsbetje:


1 Cornelis Janse (Crelis) Steur, geboren op 23-07-1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.


2 Cornelis Janse (Crelis) Steur is geboren op 23-07-1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Jabikse (Jan) Steur (zie 1) en Gijsbetje Cornelis. Bakker. Crelis is overleden op 09-11-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud.

Notitie bij Crelis: GenLias // schrijft in huw.akte dr Botje // Crelis Janse

Beroep:

Landbouwer / Werkman [bron: GenLias]

Crelis trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1813 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker, 25 jaar oud. Jaapje is geboren op 17-11-1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 70 jaar op overl.akte], dochter van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl). Jaapje is overleden op 03-01-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud [bron: gem.Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1857 [bron: gem.Bussum // o.akte T 358; I 28; N 1 // Noord-Hollands Archief].


Kinderen van Crelis en Jaapje:


1 Gijsbertje Steur, geboren omstreeks 1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.

2 Botje Steur, geboren omstreeks 1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.

3 Jansje Steur, geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.

4 Maria Steur, geboren omstreeks 1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.

5 Johanna (Jansje) Steur, geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.

6 Gerrit Steur, geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.

7 Johannis Steur, geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.


3 Gijsbertje Steur is geboren omstreeks 1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Janse (Crelis) Steur (zie 2) en Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker. Gijsbertje is overleden omstreeks 1869 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 55 jaar oud. Gijsbertje trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 21-11-1857 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Marthinus Theebe, ongeveer 50 jaar oud. [bron: GenLias // hertrouwen Marthinus Theebe met Maria van Gaalen]. Marthinus is geboren omstreeks 1807 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adolph Friderich Bernard Tepe en Aaltje Aalbers. Marthinus is overleden op 08-08-1873 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: GenLias // overl.akte gem Driebergen, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1873 [bron: GenLias // o.akte T 481; I 1067; N 38 // Het Utrechts Archief]. Marthinus trouwde voorheen op 23-08-1830 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Maria Cornelisse (±1802-±1855). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1855 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1855 te Kortenhoef) [bron: GenLias // weduwnaarschap Martinus Theebe 1857]. Marthinus trouwde later omstreeks 1870 in Driebergen, prov. Utrecht, Nederland. [bron: GenLias // overl.akte gem.Driebergen, prov.Utrecht] met Maria van Gaalen.

Notitie bij Marthinus: GenLias // schrijft bij huw.akte bij huw.akte met Maria Cornelisse MARTINUS TEEBE
Ook in huw.akte met Gijsbertje Steur MARTINUS TEEBE
Betreffende het overlijden van Marthinus Theebe op 08-08-1873 te Driebergen is er een akte van memorie gem. Wijk bij Duurstede dd 25-02-1874 // T 337-9 ; Inv. 24; akte Nr. 4
Bij overlijdens akte weer MARTINUS THEEBE
Bij huwelijken kinderen altijd MARTHINUS THEEBE

Beroep:

Werkman / Daggelder


4 Botje Steur is geboren omstreeks 1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Janse (Crelis) Steur (zie 2) en Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker. Botje trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 29-01-1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Johann Wilhelm Gies, 45 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Botje en Johann: GenLias // Johann Wilhelm Gies was in 1862 weduwnaar van Jansje Bus.

Johann is geboren op 20-08-1816 in Maarssen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Gies en Helena La Haye. Johann trouwde voorheen omstreeks 1840 [bron: genealogie // Gies // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Gerarda Lagerberg (geb. omstreeks 1822). Johann trouwde voorheen op 09-10-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jansje Bus (geb. omstreeks 1816).

Beroep:

Warmoezier / Hovenier [bron: GenLias]


5 Jansje Steur is geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Janse (Crelis) Steur (zie 2) en Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker.

Jansje:

(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 05-05-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Willem Heerschop, ongeveer 38 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1820 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Willemse Heerschop en Geertje Hol. Willem trouwde voorheen op 02-07-1851 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Hilletje van ’t West (geb. omstreeks 1812).

Beroep:

Werkman [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 02-02-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Silvester, ongeveer 43 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hermanus Silvester en Catharia Schenkels. Wilhelmus trouwde voorheen op 20-02-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Maria Splinter (1838-1868). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circ 1868 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Wilhelmus Silvester 1870)].

Beroep:

Werkman [bron: GenLias]


6 Maria Steur is geboren omstreeks 1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Janse (Crelis) Steur (zie 2) en Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]

Maria trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 24-11-1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 58 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas de Wit, ongeveer 26 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis de Wit en Johanna Andriessen.

Beroep:

Blauwverver [bron: GenLias]


7 Johanna (Jansje) Steur is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Janse (Crelis) Steur (zie 2) en Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker.

Beroep:

Dienstbaar [bron: GenLias]

Jansje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 14-11-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Joannes (Jan) van Thienen, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Thienen en Gerritje Michels.

Notitie bij Jan: GenLias // maakt er melding dat voor de naam van de vader van de bg zowel Jan als Joannes gangbaar is.

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]


Kinderen van Jansje en Jan:


1 Jacobus van Thienen, geboren op 04-03-1848 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.

2 Jacoba Thienen, geboren omstreeks 1850 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.

3 Johanna van Thienen, geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.


8 Jacobus van Thienen is geboren op 04-03-1848 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes (Jan) van Thienen en Johanna (Jansje) Steur (zie 7).

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]

Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op 29-08-1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje de Jong, 23 jaar oud. Gerritje is geboren op 25-06-1854 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vthienen], dochter van Hermanus de Jong en Grietje Alebrink.


Kinderen van Jacobus en Gerritje:


1 Johannes van Thienen, geboren op 13-07-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vthienen]. Johannes is overleden op 31-12-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: gen. vthienen].

2 Johannes Hermanus van Thienen, geboren op 20-11-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden op 28-04-1898 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 18 jaar oud.

3 Hermanus Johannes van Thienen, geboren op 20-10-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Hendrikus Johannes van Thienen, geboren op 12-05-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 17-12-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 4 jaar oud.

5 Ruthgerus (Ruth) van Thienen, geboren op 10-12-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

6 Jacobus Gerardus van Thienen, geboren op 02-05-1886 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Jacobus is overleden op 20-02-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 9 maanden oud.

7 Antonius Josephus Thienen, geboren op 25-04-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Antonius is overleden op 31-10-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud.

8 Johanna Margaretha van Thienen, geboren op 31-05-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.

9 Margaretha Maria van Thienen, geboren op 31-05-1888 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

10 Cornelia Maria Thienen, geboren op 22-08-1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Cornelia is overleden op 25-10-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 7 jaar oud.

11 Hendrikus Johannes van Thienen, geboren op 24-01-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.

12 Maria van Thienen, geboren op 23-06-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 24-05-1916 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 23 jaar oud.

13 Antonius van Thienen, geboren op 15-07-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Antonius is overleden op 12-05-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud.

14 Joseph Antonius van Thienen, geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.

15 Cornelia Maria Thienen, geboren op 23-08-1898 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.


9 Ruthgerus (Ruth) van Thienen is geboren op 10-12-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Thienen (zie 8) en Gerritje de Jong. Ruth is overleden op 10-05-1957 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud. Hij is begraven op 14-05-1957 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep:

Groentehandelaar [bron: GenLias]

Ruth:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 08-11-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 85 // Noord Hollands Archief] met Tijmetje van der Linden, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1926 te Bussum) [bron: Familie van Thienen / Van der Linden]. Tijmetje is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik van der Linden en Tijmetje Hilhorst. Tijmetje is overleden omstreeks 1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 38 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // schatting naar gelang leeftijd kinderen] met Alida ter Weijde, ongeveer 39 jaar oud. Alida is geboren op 20-05-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan ter Weijde en Johanna van Ernst. Alida is overleden op 18-09-1963 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 75 jaar oud. Zij is begraven op 23-09-1963 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Ruth en Alida:


1 Timothea Gerarda Maria (Thea) van Thienen, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Thea is overleden op 20-06-2000 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 72 jaar oud.

2 Johanna Gerarda Antonia (Ans) van Thienen, geboren omstreeks 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.10 Johanna Gerarda Antonia (Ans) van Thienen is geboren omstreeks 1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ruthgerus (Ruth) van Thienen (zie 9) en Alida ter Weijde. Ans trouwde met Bram Klein. Bram is geboren omstreeks 1925.

Notitie bij Ans: zij wonen in Canada


11 Johanna Margaretha van Thienen is geboren op 31-05-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus van Thienen (zie 8) en Gerritje de Jong.

Notitie bij Johanna: gen. vthienen // geeft ook nog een huwelijk van Johanna Margaretha en Hein Smeink.

Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 09-08-1916 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Rudolphus Franciscus Maria Heuksenfeld, ongeveer 29 jaar oud. Rudolphus is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Petrus Heuksenfeld en Sophia Alida Kuntz.

Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]12 Margaretha Maria van Thienen is geboren op 31-05-1888 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus van Thienen (zie 8) en Gerritje de Jong.

Notitie bij Margaretha: Margaretha Maria van Thienen was in 1922 gescheiden van Hermanus Hendrik F.G. Melgerss.
Margaretha:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-10-1911 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Hendrik Frederik George Melgers. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1922 te Naarden) [bron: GenLias // weduwleven Margaretha Maria van Thienen 1922]. Hermanus is een zoon van Hendrik Frederik George Melgers en Jantien Arends. Hermanus is overleden omstreeks 1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

Beroep:

Diamantslijper [bron: GenLias]

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 05-07-1922 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 157 // Noord-Hollands Archief] met Jan Schimmel, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1894 in IJssestein, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Schimmel en Hendrika Verburg.

Beroep:

Spoorwegarbeider [bron: GenLias]


13 Hendrikus Johannes van Thienen is geboren op 24-01-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Thienen (zie 8) en Gerritje de Jong. Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 04-07-1918 in Watergraafsmeer [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.131; akte Nr. 34] met Maria Antoinette Johanna Teuling, 27 jaar oud. Maria is geboren op 25-09-1890 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Antonius Teuling en Hendrina Schouten.


14 Joseph Antonius van Thienen is geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus van Thienen (zie 8) en Gerritje de Jong. Joseph trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 25-11-1920 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 273; akte Nr. 1251 // Het Utrechts Archief] met Johanna Maria van Veenendaal, ongeveer 25 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1895 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendricus Arnoldus van Veenendaal en Johanna Maria van de Peppel.


15 Cornelia Maria Thienen is geboren op 23-08-1898 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus van Thienen (zie 8) en Gerritje de Jong. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 26-07-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Wissink, ongeveer 24 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1898 in Enschede, Overijssel, Nederland, zoon van Barend Wissink en Christina Jacobs.

Beroep:

Metaalbewerker [bron: GenLias]


16 Jacoba Thienen is geboren omstreeks 1850 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes (Jan) van Thienen en Johanna (Jansje) Steur (zie 7). Jacoba trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 28-10-1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus Bogaard, ongeveer 42 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Boomgaard en Seitje van den Berg. Lambertus trouwde voorheen op 21-11-1870 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje van Gelderen (geb. omstreeks 1843).

Notitie bij Lambertus: GenLias // familienaam Bogaard; hier komt de verandering van de familienaam Boomgaard in Bogaard maakt als aantekening dat de naam van de echtgenoot ook Boomgaard kan zijn: in deze vorm veranderd omdat de voorgaande familienaam ook Boomgaard de familienaam is

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]


17 Johanna van Thienen is geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes (Jan) van Thienen en Johanna (Jansje) Steur (zie 7). Johanna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 26-05-1886 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Verhoeven, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johanna en Johannes: GenLias // voogd van de bruid Lambertus Jacobus van Thienen; toeziend voogd Lambertus Bogaard (Boomgaard).

Johannes is geboren omstreeks 1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Verhoeven en Catharina van der Horst.

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]


18 Gerrit Steur is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Janse (Crelis) Steur (zie 2) en Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker.

Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]

Gerrit trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 08-01-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Elbertje Heerschop, ongeveer 24 jaar oud. Elbertje is geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Willemse Heerschop en Geertje Hol.

Beroep:

Arbeidster [bron: GenLias]


Kinderen van Gerrit en Elbertje:


1 Cornelis Steur, geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

2 Antje Steur, geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

3 Lambertus Steur, geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 24.

4 Johanna Steur, geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.


19 Cornelis Steur is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Steur (zie 18) en Elbertje Heerschop.

Beroep:

Schippersknecht [bron: GenLias]

Cornelis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 25-09-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Diena van der Meer, ongeveer 34 jaar oud. Diena is geboren omstreeks 1849 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Jan Baptist van der Meer en Lijsje Jansen Braam.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]


20 Antje Steur is geboren omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Steur (zie 18) en Elbertje Heerschop. Antje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 17-05-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus (Gerrit) Hofstee, ongeveer 29 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1857 in Delden, Hof van Twente, Overijssel, Nederland, zoon van Gerrit Jan Hofstee en Geziena Braamhaar.

Beroep:

Schoenmaker [bron: GenLias]


Kinderen van Antje en Gerrit:


1 Alberta Geertruida Maria Hofstee, geboren omstreeks 1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.

2 Gerardus Johannes Jacobus Hofstee, geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.

3 Gerardus Hendrikus Hofstee, geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.


21 Alberta Geertruida Maria Hofstee is geboren omstreeks 1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Hofstee en Antje Steur (zie 20). Alberta trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 08-08-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Matthias van Thienen, ongeveer 25 jaar oud. Matthias is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen en Marretje Krijnen.

Bij de geboorteaangifte van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus Post (geb. 1859) en Cornelus Sibbing (1863-1897).

Notitie bij Matthias: Gen. // de getuigen bij de geboorte-aangifte zijn verkregen uit de genealogie van de familie Van Thienen

Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]


22 Gerardus Johannes Jacobus Hofstee is geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Hofstee en Antje Steur (zie 20).

Beroep:

Schoenmaker [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-05-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Holands Archief] met Maria Hilhorst, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Thijmmen Hilhorst en Maria Verheul.

Beroep:

Costuumnaaister [bron: GenLias]


23 Gerardus Hendrikus Hofstee is geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Hofstee en Antje Steur (zie 20). Gerardus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 29-04-1922 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 83 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Cornelia van ’t Nederend, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus van ’t Nederend en Johanna Cornelia van der Ven.


24 Lambertus Steur is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Steur (zie 18) en Elbertje Heerschop.

Beroep:

Schoenmaker / Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Lambertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-07-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Margrietha Dashorst, ongeveer 32 jaar oud. Margrietha is geboren omstreeks 1856 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, dochter van Roelof (Roel) Dashorst en Barta Welling.


Kind van Lambertus en Margrietha:


1 Barbara Elberta Steur, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.


25 Barbara Elberta Steur is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Steur (zie 24) en Margrietha Dashorst. Barbara trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 05-11-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 153 // Noord-Hollands Archief] met Kornelis Groenewegen, ongeveer 26 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1896 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Josephus Johannes Groenewegen en Cartharina de Boogert.

Beroep:

Winkelbediende [bron: GenLias]


26 Johanna Steur is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Steur (zie 18) en Elbertje Heerschop. Johanna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 07-05-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Hendrikus Vreman, ongeveer 27 jaar oud. Franciscus is geboren omstreeks 1861 in Groenlo, Gelderland, Nederland, zoon van Johannes Vreman en Grada Phemenna te Bulte.

Beroep:

Schoenmaker / Fabrieksarbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Johanna en Franciscus:


1 Gerarda Phemenna Vreman, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

2 Gerardus Franciscus Vreman, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.

3 Engelina Antonia Maria Vreman, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.


27 Gerarda Phemenna Vreman is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Hendrikus Vreman en Johanna Steur (zie 26). Gerarda trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-09-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 73 // Archief Noord- Holland] met Johannes Jacobus Bon, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1888 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anthonius Bon en Willemijntje Bartha Johanna van Dijk.

Beroep:

Bankwerker [bron: GenLias]

28 Gerardus Franciscus Vreman is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Franciscus Hendrikus Vreman en Johanna Steur (zie 26).

Beroep:

Huisschilder [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-11-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 90 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Johanna Grooters, ongeveer 28 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1885 in Deventer, Overijssel, Nederland, dochter van Teunis Grooters en Teuntje Halle.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]


Kind van Gerardus en Hendrika:


1 Franciscus Hendrikus Vreman, geboren omstreeks 1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.


29 Franciscus Hendrikus Vreman is geboren omstreeks 1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Franciscus Vreman (zie 28) en Hendrika Johanna Grooters.

Beroep:

Huisschilder / Musicus [bron: familie]

Franciscus,

(1) begon een relatie, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Geneanet // gen. vanmwmollink] met Jacoba Christina (Coba) van den Berg, ongeveer 17 jaar oud. De relatie werd verbroken omstreeks 1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Coba is geboren omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus van den Berg en Christiana Geertruida Slieker. Coba trouwde later omstreeks 1955 [bron: familie] met Henrikus NN.

(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Maria Hoebee, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1920 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Jacobus Hoebee en Alida Brandhof.


30 Engelina Antonia Maria Vreman is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Hendrikus Vreman en Johanna Steur (zie 26). Engelina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-08-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 107 // Noord-Hollands Archief] met Piet Oosterlaak, ongeveer 25 jaar oud. Piet is geboren omstreeks 1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Oosterlaak en Wilhelmina van der Heijden.

Beroep:

Transportarbeider [bron: GenLias]


31 Johannis Steur is geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Janse (Crelis) Steur (zie 2) en Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker.

Beroep:

Werkman / Landbouwer [bron: GenLias]

Johannis trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 29-10-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Rijkje Tokelenburg, ongeveer 23 jaar oud. Rijkje is geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Tokelenburg en Rijkje Krijnen.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Johannis en Rijkje:


1 Cornelus Steur, geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.

2 Rijk Steur, geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.

3 Cornelia Steur, geboren omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.

4 Lambertus Steur, geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

5 Gerrit Steur, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 45.


32 Cornelus Steur is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis Steur (zie 31) en Rijkje Tokelenburg.

Beroep:

Bloemist / Tuinman [bron: GenLias]

Cornelus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-05-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Schmidt, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Cornelus en Elisabeth: erk. 1 kind

Elisabeth is geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Schmidt en Antonia Lassooij.


Kind van Cornelus en Elisabeth:


1 Antonia Steur, geboren omstreeks 1892 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 33.


33 Antonia Steur is geboren omstreeks 1892 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelus Steur (zie 32) en Elisabeth Schmidt.

Beroep:

Kinderjuffrouw [bron: GenLias]

Antonia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-05-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte t 358; Inv. 28; akte Nr. 50 // Noord-Hollands Archief] met Willem Bouricius, ongeveer 22 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1894 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Ernest Daniël Reinhard Albert Bouricius en Hendrika Westhuis.

Beroep:

Buffetchef [bron: GenLias]


34 Rijk Steur is geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis Steur (zie 31) en Rijkje Tokelenburg.

Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]

Rijk trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 08-08-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Aleida van Eijden, ongeveer 23 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert van Eijden en Aleida Looman.


35 Cornelia Steur is geboren omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis Steur (zie 31) en Rijkje Tokelenburg. Cornelia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 07-08-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T.358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Teunis Krijnen, ongeveer 28 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1865 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Krijnen en Johanna van Dijk. Teunis is overleden op 21-05-1949 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 84 jaar oud. Teunis is weduwnaar van Elisabeth de Graaf (1868-1892), met wie hij trouwde op 27-07-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief].

Beroep:

Metselaar / Ovenbouwer [bron: GenLias]

Kinderen van Cornelia en Teunis:


1 Richarda Elisabeth Krijnen, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.

2 Jacobus Albert (Jaap) Krijnen, geboren op 15-05-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

3 Johanna M.A. Krijnen, geboren op 06-11-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Johanna is overleden op 21-12-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].

4 Johannes Cornelis Krijnen, geboren op 04-12-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.


36 Richarda Elisabeth Krijnen is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Krijnen en Cornelia Steur (zie 35).

Richarda trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 06-11-1918 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 260 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Johannes Glasius, ongeveer 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Richarda en Hendrik: GenLias // Hendrik Glasius was in 1918 weduwnaar van Bernadina van Drost.

Hendrik is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Barend Johannes Glasius en Jaantje Knecht.

Beroep:

Politoerder [bron: GenLias]


37 Jacobus Albert (Jaap) Krijnen is geboren op 15-05-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Krijnen en Cornelia Steur (zie 35). Jaap is overleden op 30-01-1933 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 37 jaar oud.

Beroep:

Wasknecht bij Wasserij "Gouda" [bron: GenLias]

Jaap trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1923 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Jannetje de Bree, 29 jaar oud. Jannetje is geboren op 14-03-1894 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Antonius de Bree en Agatha Dolman.


Kind van Jaap en Jannetje:


1 Cornelis Antonius Krijnen, geboren op 31-08-1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.


38 Cornelis Antonius Krijnen is geboren op 31-08-1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Albert (Jaap) Krijnen (zie 37) en Jannetje de Bree. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 15-10-1947 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Klaaske van der Meulen, 26 jaar oud. Klaaske is geboren op 28-10-1920 in Franeker, Franekeradeel, Fryslân, Nederland, dochter van Frederik van der Meulen en Sjieuwke de Vries.


39 Johannes Cornelis Krijnen is geboren op 04-12-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Krijnen en Cornelia Steur (zie 35).

Beroep:

Visventer / Meubelmaker [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]

Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 17-02-1927 in Zwolle, Overijssel, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 123. Inv. 14587; akte Nr. 25 // Historisch Centrum Overijssel] met Elisabeth Janssen, 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Elisabeth: GenLias // gewettigd 2 kinderen

Elisabeth is geboren op 13-12-1895 in Zwollerkarspel, Overijssel, Nederland, dochter van Jan Janssen en Janna Huisman.


Kinderen van Johannes en Elisabeth: 3 kinderen genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, hierdoor worden de nrs 40 t/m 43 van dit parenteel niet weergegeven.


1 Jan Krijnen

2 Cornelia J. Krijnen

3 Johan Krijnen


44 Lambertus Steur is geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis Steur (zie 31) en Rijkje Tokelenburg.

Beroep:

Besteller [bron: GenLias]

Lambertus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 12-02-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Betje Hom, ongeveer 30 jaar oud. Betje is geboren omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Hom en Gijsberta Tempierik.


45 Gerrit Steur is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Johannis Steur (zie 31) en Rijkje Tokelenburg.

Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]

Gerrit trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 25-08-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief] met Maria Catharina Jorissen, ongeveer 28 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1881 in Woensel-Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Lambertus Gerardus Jorissen en Johanna Maria Jeegers.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 19-05-2011 21:16