Parenteel van Jan Jacob (Jabikse) Bouwman

Dit parenteel is opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens: met bron op naam, gegevens uit GNV-computer-genealogie en verder met andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen.

Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding.

Eveneens bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden.

Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.

Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden.

Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post. (ha.post@tiscali.nl)

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn deze in dit programma buiten werking gesteld.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers moeten scrollen, indien die wat verder in het programma liggen,.


1 Jan Jacob (Jabikse) Bouwman, zoon van Jacob Bouwman en NNdeNN. Jabikse trouwde [bron: GenLias //als ouder op huw.akte kind] met Anna Berendse Boddewijk.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Kinderen van Jabikse en Anna:

1 Barend Bouwman, geboren op 26-01-1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.
2 Jacob Jansen (Jaapik) Bouwman, geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.
3 Hendrik Bouwman, geboren omstreeks 1793. Volgt 70.

2 Barend Bouwman is geboren op 26-01-1779 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Jacob (Jabikse) Bouwman en Anna Berendse Boddewijk.
Notitie bij Barend:
GenLias // alias Berend
Beroep: boerenknecht / spinder [bron: GenLias]

Barend:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1805 in Laren, Noord-Holland, Nederland met Magteld Jansen Evertse, ongeveer 23 jaar oud. Magteld is geboren omstreeks 1782 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Evertse en NNdeNN. Magteld is overleden omstreeks 1821 in (vóór 1822), ongeveer 39 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 20-09-1822 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Marritje Andriessen, ongeveer 34 jaar oud. Marritje is geboren omstreeks 1788 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Andriessen en Lambertje Jansen de Jong. Marritje is overleden omstreeks 1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud. Zij is weduwe van Tijs Janze (Matthijs) Brouwer (ovl. circa1822), met wie zij trouwde omstreeks 1810 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: vader van Lambertje // als ouder op huw.akte kind].
Notitie bij Marritje: GenLias // Marritje Andriessen was in 1822 weduwe van Matthijs Brouwer
Beroep: spinster [bron: GenLias]

(3) trouwde, 46 jaar oud, op 27-05-1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Rijkje Bakker, ongeveer 37 jaar oud. Rijkje is geboren omstreeks 1788 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonie Izaak (Toon) Bakker en Geertje Willemse Jager. Zij trouwde voorheen op 24-09-1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Tijmen Kuiper (geb. circa 1785).
Notitie bij Rijkje: GenLias // op de huw.akte zijn de namen van de grootouders der bruid vermeld
Beroep: spinster [bron: GenLias]

(4) trouwde, 60 jaar oud, op 31-05-1839 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Willard, 44 jaar oud. Cornelia is geboren op 02-09-1794 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Tijmense Willard en Claasje Jacobse Rozendaal. Zij trouwde voorheen op 18-04-1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Zwanik Bakker (geb. irca 1774).
Notitie bij Cornelia: GenLias // alias Wilhart
Beroep: spinster [bron: GenLias]


Kinderen van Barend en Magteld:

1 Willem Bouwman, geboren omstreeks 1812 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.
2 Fuisje Bouwman, geboren op 15-03-1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.

Kind van Barend en Marritje:

1 Machteld Bouwman, geboren op 27-06-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.

Kinderen van Barend en Rijkje:

1 Jan Barend Bouwman, geboren op 08-12-1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.
2 Geertje Bouwman, geboren op 05-04-1827 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.
3 Maria Bouwman, geboren op 11-08-1835 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

3 Willem Bouwman is geboren omstreeks 1812 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Barend Bouwman en Magteld Jansen Evertse. Willem trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-05-1835 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Lijsje de Leeuw, ongeveer 25 jaar oud. Lijsje is geboren omstreeks 1810 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Burgsz de Leeuw en Gerritje Stevens Bakker.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]


Kinderen van Willem en Lijsje:

1 Machtel Bouwman, geboren op 03-03-1836 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.
2 Barend Bouwman, geboren op 19-12-1841 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.
3 Gerretje Bouwman, geboren op 20-03-1844 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.
4 Jacob Bouwman, geboren op 19-06-1846 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.

4 Machtel Bouwman is geboren op 03-03-1836 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Bouwman en Lijsje de Leeuw.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Machtel trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Rut Calis, 30 jaar oud. Rut is geboren op 24-01-1833 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Calis en Bottje de Wit.
Beroep:
spinder [bron: GenLias]


Kind van Machtel en Rut:

1 Elisabeth Maria Calis, geboren omstreeks 1869 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.

5 Elisabeth Maria Calis is geboren omstreeks 1869 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rut Calis en Machtel Bouwman. Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-11-1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Sophinus Grob, ongeveer 19 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Mattheus Wilhelmus Grob en Grietje Koning.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]

Kinderen van Elisabeth en Wilhelmus:

1 Heinrich Richo Grob, geboren omstreeks 1892 in Stadt Rheine, Duitsland. Volgt 6.
2 Rika Grob, geboren op 21-11-1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. gvdklein]. Volgt 7.

6 Heinrich Richo Grob is geboren omstreeks 1892 in Stadt Rheine, Duitsland, zoon van Wilhelmus Sophinus Grob en Elisabeth Maria Calis. Heinrich trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-08-1914 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73 akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Maria Splint, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbertus Splint en Alida Wiegers.

7 Rika Grob is geboren op 21-11-1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. gvdklein], dochter van Wilhelmus Sophinus Grob en Elisabeth Maria Calis. Rika trouwde, 21 jaar oud, op 30-10-1926 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. gvdklein] met Casper Jacobus van der Klein, 24 jaar oud. Casper is geboren op 07-01-1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Casper is overleden op 02-12-1956 in Bussum,Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud.

8 Barend Bouwman is geboren op 19-12-1841 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Bouwman en Lijsje de Leeuw. Barend trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1869 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Tijmentje Brouwer, 27 jaar oud. Tijmentje is geboren op 30-01-1842 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Brouwer en Jannetje (Jansje) Cramer.

Kind van Barend en Tijmentje:

1 Willem Bouwman, geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

9 Willem Bouwman is geboren omstreeks 1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Barend Bouwman en Tijmentje Brouwer. Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 08-09-1896 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Joanna Wiegers, ongeveer 30 jaar oud. Joanna is geboren omstreeks 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Hendrikszoon Wiegers en Lammertje Jacobse Calis.

10 Gerretje Bouwman is geboren op 20-03-1844 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Bouwman en Lijsje de Leeuw. Gerretje trouwde, 26 jaar oud, op 06-05-1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jan de Jong, 28 jaar oud. Jan is geboren op 26-05-1841 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis de Jong en Frederica Hakfoort.
Beroep: spinder / werkman [bron: GenLias]

Kinderen van Gerretje en Jan:

1 Frederika de Jong, geboren omstreeks 1874 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.
2 Elizabeth de Jong, geboren omstreeks 1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.
3 Cornelia de Jong, geboren omstreeks 1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.
4 Wilhelmina de Jong, geboren op 07-03-1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.

11 Frederika de Jong is geboren omstreeks 1874 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Jong en Gerretje Bouwman. Frederika trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-07-1902 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Roest, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus (Manus) Roest en Gerretje Giesken.

Kind van Frederika en Cornelis:

1 Gerarda Roest, geboren in 1903 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

12 Gerarda Roest is geboren in 1903 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Roest en Frederika de Jong. Gerarda trouwde, 19 jaar oud, op 19-07-1922 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Koppen, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1901 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Antonie Koppen en Cornelia Ruiter.

13 Elizabeth de Jong is geboren omstreeks 1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Jong en Gerretje Bouwman. Elizabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-04-1902 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Kuijer, ongeveer 28 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1874 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Kuijer en Gijbertje Mijnhout.
Beroep: wever [bron: GenLias]

Kind van Elizabeth en Jacobus:

1 Johannes Hendrikus Kuijer, geboren op 30-03-1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.

14 Johannes Hendrikus Kuijer is geboren op 30-03-1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Kuijer en Elizabeth de Jong. Johannes is overleden op 14-07-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud. Johannes trouwde, 35 jaar oud, op 02-06-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Calis] met Wilhelmina Dina Calis, 33 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 01-09-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendricus Calis en Geertruida Geerarda Puijk. Wilhelmina is overleden op 03-12-1999 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 85 jaar oud.

15 Cornelia de Jong is geboren omstreeks 1877 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Jong en Gerretje Bouwman. Cornelia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 30-10-1901 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Koster, ongeveer 23 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1878 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Koster en Maria (Marritje) Schaapherder.
Beroep: wever [bron: GenLias]


16 Wilhelmina de Jong is geboren op 07-03-1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Jong en Gerretje Bouwman. Wilhelmina is overleden op 03-05-1925 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 45 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1902 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Vos, 26 jaar oud. Jacob is geboren op 16-04-1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Vos en Aaltje Wiegers. Jacob is overleden op 25-11-1949 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.
Beroep:
opperman / wever [bronGenLias]


17 Jacob Bouwman is geboren op 19-06-1846 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Bouwman en Lijsje de Leeuw.
Beroep:
nachtwaker [bron: GenLias]

Jacob:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 12-05-1876 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Maria de Graaf, 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1890 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jacob Bouwman 1891]. Maria is geboren op 01-04-1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem de Graaf en Klaasje van Eijden. Maria is overleden omstreeks 1890 in (vóór 03-02-1891) te Laren NH, ongeveer 38 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 03-02-1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Meinsje Smit, ongeveer 34 jaar oud. Meinsje is geboren omstreeks 1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Klaassen Smit en Jannetje Klaasse (Jansje) Bon.

Kinderen van Jacob en Maria:


1 Willem Bouwman, geboren omstreeks 1881 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.
2 Elisabeth Bouwman, geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

Kinderen van Jacob en Meinsje:

1 Willem Bouwman, geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.
2 Anna Bouwman, geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.


18 Willem Bouwman is geboren omstreeks 1881 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Bouwman en Maria de Graaf.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]

Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 25-01-1905 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Josina Francisca Maria van Raaphorst, ongeveer 28 jaar oud. Josina is geboren omstreeks 1877 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joseph Franciscus van Raaphorst en Wilhelmina Barbara Knape.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


19 Elisabeth Bouwman is geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Bouwman en Maria de Graaf. Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-05-1910 in Laren, Noord-Holland, Nederland met Jacobus Petrus van Raaphorst, ongeveer 26 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1884 in Haarlem, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joseph Franciscus van Raaphorst en Wilhelmina Barbara Knape.
Beroep:
smid [bron: GenLias]


20 Willem Bouwman is geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Bouwman en Meinsje Smit.
Beroep:
opperman [bron: GenLias]

Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 08-11-1922 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 39 // Noord-Hollands Archief] met Maria Algonda Arler, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1898 in Oldenzaal, Gelderland, Nederland, dochter van Everardus Wilhelmus Arler en Catharina Allegonda Lubberts.

21 Anna Bouwman is geboren omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Bouwman en Meinsje Smit. Anna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-09-1918 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Achief] met Matheus Wilhelmus Grob, ongeveer 27 jaar oud. Matheus is geboren omstreeks 1891 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Karel Cornelis Grob en Jannetje Koster.
Beroep:
tuinman [bron: GenLias]


22 Fuisje Bouwman is geboren op 15-03-1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Bouwman en Magteld Jansen Evertse. Fuisje is overleden omstreeks 1868 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Fuisje trouwde, 26 jaar oud, op 27-11-1840 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Mijns Pietersen de Leeuw, 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1868 in Laren, Gelderdand, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1868 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Meijns Pietersen de Leeuw 1869]. Mijns is geboren op 03-10-1815 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter de Leeuw en Marritje Bakker. Hij trouwde later op 08-12-1869 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Willemtje Kaarsgaren (geb. 1843).
Beroep: werkman [bron: GenLias]


Kinderen van Fuisje en Mijns:

1 Pieter (Piet) de Leeuw, geboren op 13-12-1842 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.
2 Willem de Leeuw, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.

23 Pieter (Piet) de Leeuw is geboren op 13-12-1842 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Mijns Pietersen de Leeuw en Fuisje Bouwman.
Beroep: los werkman [bron: GenLias]

Piet trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Maria Braam, 23 jaar oud. Maria is geboren op 08-12-1843 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bernardus Braam en Mietje Schoonhoven.

Kinderen van Piet en Maria:


1 Mietje de Leeuw, geboren op 21-07-1884 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 24.
2 Gerritje de Leeuw, geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.

24 Mietje de Leeuw is geboren op 21-07-1884 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter (Piet) de Leeuw en Maria Braam. Mietje is overleden op 16-08-1974 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud. Mietje trouwde, 23 jaar oud, op 20-11-1907 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv, 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Manus Vos, 23 jaar oud. Manus is geboren op 06-11-1884 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Vos en Aaltje Wiegers. Manus is overleden op 11-01-1957 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud.
Beroep:
opperman / arbeider [bron: GenLias]


25 Gerritje de Leeuw is geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter (Piet) de Leeuw en Maria Braam. Gerritje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 13-04-1910 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Elbert de Haar, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Elbert:
erk. 1 kind
Elbert is geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van
Theodorus de Haar en Anna Koster.
Beroep:
wever [bron: GenLias]


Kind van Gerritje en Elbert:

1 Erk kind de Haar, geboren omstreeks 1909 in (vóór 1910) te Laren, Noord-Holland, Nederland.


26 Willem de Leeuw is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Mijns Pietersen de Leeuw en Fuisje Bouwman. Willem trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 28-12-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.ake T 358; Inv. 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Maria Verschuur, ongeveer 31 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1847 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Verschuur en Geertruida Johanna Aardolsen.

Kind van Willem en Margaretha:

1 Everdina de Leeuw, geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

27 Everdina de Leeuw is geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem de Leeuw en Margaretha Maria Verschuur.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]

Everdina trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 14-11-1901 in 's Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met David Hagen, ongeveer 21 jaar oud. David is geboren omstreeks 1880 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Hagen en Jannetje Hagen.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]


28 Machteld Bouwman is geboren op 27-06-1823 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Bouwman en Marritje Andriessen.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Machteld trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1850 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Jan Bon, 31 jaar oud. Jan is geboren op 22-10-1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Claas Gerritsz Bon en Meinsje Elbert Bitter.
Beroep:
spinder [bron: GenLias]


29 Jan Barend Bouwman is geboren op 08-12-1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Barend Bouwman en Rijkje Bakker.

Jan:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 02-10-1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Lambertje van Aken, 29 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1858 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1858 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jan Barend Bouwman 1859]. Lambertje is geboren op 28-01-1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert van Aken en Emmetje Calis. Lambertje is overleden omstreeks 1858 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 02-09-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Koster, 31 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1861 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door ovelijden echtgenote circa 1861 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jan Barend Bouwman 1862]. Cornelia is geboren op 09-03-1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Elbertzen Koster en Anna Gijsbertz Wiegers. Cornelia is overleden omstreeks 1861 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.
(3) trouwde, 36 jaar oud, op 10-09-1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 36 // Noord-Hollands Archief] met Jansje Wiegers, ongeveer 30 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Wiegers en Grietje de Leeuw.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]


Kind van Jan en Cornelia:

1 Rijkje Bouwman, geboren omstreeks 1861 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.

30 Rijkje Bouwman is geboren omstreeks 1861 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Barend Bouwman en Cornelia Koster. Rijkje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-05-1882 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Johannes (Jan) Bus, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Teunis Bus en Teuntje Braam.
Beroep:
wever / los arbeider [bron: GenLias]

Kinderen van Rijkje en Jan:

1 Antonia Bus, geboren omstreeks 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.
2 Cornelia Bus, geboren omstreeks 1884 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.
3 Jansje Bus, geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.
4 Johanna Bus, geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.
5 Gijsberta Bus, geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.

31 Antonia Bus is geboren omstreeks 1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Bus en Rijkje Bouwman. Antonia trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 18-10-1905 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Westhof, ongeveer 33 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1872 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Tijmen Westhof en Emmetje van den Breemer.
Beroep:
arbeider [bron: GenLias]


32 Cornelia Bus is geboren omstreeks 1884 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Bus en Rijkje Bouwman.
Beroep:
chocoladebewerkster [bron: GenLias]

Cornelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 26-04-1911 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Jan Roest, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus (Manus) Roest en Gerretje Giesken.
Beroep:
los werkman [bron: GenLias]


33 Jansje Bus is geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Bus en Rijkje Bouwman.
Beroep:
fabrieksarbeidster [bron: GenLias]

Jansje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-09-1908 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Bartholomeus Krijnen, ongeveer 23 jaar oud. Bartholomeus is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenradus (Coen) Krijnen en Hendrika Speller.
Beroep:
metselaar [bron: GenLias]


34 Johanna Bus is geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Bus en Rijkje Bouwman.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]

Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-04-1912 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Tijmen Nijhof, ongeveer 33 jaar oud. Tijmen is geboren omstreeks 1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Nijhof en Jaapje Mijnhout.
Beroep:
wever [bron: GenLias]


35 Gijsberta Bus is geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Bus en Rijkje Bouwman. Gijsberta is overleden op 03-03-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 24 jaar oud.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]

Gijsberta trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-01-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Tijmen Calis, ongeveer 23 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 03-03-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote 03-03-1916 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Tijmen Calis 1916]. Zie 74 voor persoonsgegevens van Tijmen.

36 Geertje Bouwman is geboren op 05-04-1827 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Bouwman en Rijkje Bakker.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Geertje trouwde, 32 jaar oud, op 20-05-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 111 // Noord-Hollands Archief] met Jan Mijnsen Wortel, 45 jaar oud. Jan is geboren op 01-04-1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Mijns Wortel en Anna Elberts Niehof. Hij trouwde voorheen op 10-11-1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Emmetje Klein (geb. 1818).
Beroep: wever [bron: GenLias]


37 Maria Bouwman is geboren op 11-08-1835 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Bouwman en Rijkje Bakker.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Maria trouwde, 28 jaar oud, op 14-07-1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Vos, 36 jaar oud. Jacob is geboren op 17-02-1828 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lubbert Vos en Oetje de Jong. Hij trouwde voorheen op 08-05-1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Pietje van Bilzem (geb. 1829).
Notitie bij Jacob: Jacob Vos was in 1864 weduwnaar van Pietje van Bilsem
Beroep:
werkman / arbeider [bron: GenLias]


38 Jacob Jansen (Jaapik) Bouwman is geboren omstreeks 1787 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Jacob (Jabikse) Bouwman en Anna Berendse Boddewijk.
Beroep: spinder [bron: GenLias]

Jaapik:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1811 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Willempje Huiberts Brouwer, ongeveer 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1811 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1811 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jacob Bouwman 1821]. Willempje is geboren omstreeks 1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Huibert Brouwer en NNdeNN. Willempje is overleden omstreeks 1820 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 09-02-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Willemtje Schouten ongeveer 27 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1831 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1831 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jacob Bouwman 1832]. Willemtje is geboren omstreeks 1794 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lubbert Schouten en Teuntje van Veeren. Willemtje is overleden omstreeks 1831 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

(3) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 02-05-1832 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje Post, 38 jaar oud. Gerritje is geboren in 1794 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Willems Post en Bartha Janzen Wikkerman.
Notitie bij Gerritje:
GenLias // op huw.akte de namen der grootouders van de bruid vermeld
Beroep: spinster [bron: GenLias]


Kinderen van Jaapik en Willempje:

1 Oeda (Ootje) Bouwman, geboren omstreeks 1809 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.
2 Jan Bouwman, geboren op 14-02-1812 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.
3 Teuntje Bouwman, geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.

39 Oeda (Ootje) Bouwman is geboren omstreeks 1809 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Jansen (Japik) Bouwman en Willempje Huiberts Brouwer.
Notitie bij Ootje:
GenLias // geeft als familienaam Bouwman en als doopnaam Ootje
H.P. // was de doopnaam Oeida ? die indertijd veel voorkwam, daarvandaan verschillende vernoemingen met Ida als naam.? in huw.akten kinderen familienaam vaak Bouman

Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Ootje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-06-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Simon (Sijmen) Roeten, ongeveer 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Sijmen en Ootje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Lubbertze Bon (geb. ±1768), Huijbert Vos (geb. ±1804), Jan Bouwman (geb. 1812) en Antonie (Teunis) Mijnhoudt (geb. ±1829).

Sijmen is geboren omstreeks 1811 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: Kopie Huwelijksakte], zoon van Antonius Janse (Teunis) Roeten en Maria Vermeij.
Notitie bij Sijmen:
GenLias // geeft als familienaam Roete en als doopnaam Simon
H.P.// Sijmen / Simon is een veel voorkomende vernoeming in de latere familie
Naam ouders Antonius (Teunis) Roete en Maria Vermij het eerst gevonden op
FamilySearch
.
Beroep:
metselaarsknecht / metselaar [bron: GenLias]


Kinderen van Ootje en Sijmen:

1 Antonius (Teunis) Roeten, geboren omstreeks 1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.
2 Jacob Roeten, geboren omstreeks 1841 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.
3 Ida Roeten, geboren omstreeks 1842 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.

40 Antonius (Teunis) Roeten is geboren omstreeks 1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Simon (Sijmen) Roeten en Oeda (Ootje) Bouwman.
Beroep: metselaar [bron: GenLias]

Teunis trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 27-09-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Dijkman, ongeveer 27 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1837 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes (Jan) Dijkman en Emmerentiana (Emmetje) Steur.

Kinderen van Teunis en Hendrika:

1 Simon Roeten, geboren op 08-04-1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten]. Simon is overleden op 14-04-1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 6 dagen oud [bron: Hans Roeten].
2 Ida Hendrika Roeten, geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.
3 Emerentia Roeten, geboren op 12-04-1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.
4 Johannes Simon (Jan) Roeten, geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.
5 Simon Jacobus Roeten, geboren op 14-05-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.
6 Maria Cecila Roeten, geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.
7 Antonius (Antoon) Roeten, geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.
8 Jacobus (Jaap) Roeten, geboren op 23-02-1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Volgt 56.
9 Christina Roeten, geboren op 01-08-1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Christina is overleden op 06-09-1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud. [bron: Hans Roeten]

41 Ida Hendrika Roeten is geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]

Ida trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 21-09-1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van Eijden, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit van Eijden en Barbera van der Veer.
Beroep: stoker / tuinman / boomkwekersknecht [bron: GenLias]


Kinderen van Ida en Cornelis:

1 Antonius Hendrikus van Eijden, geboren omstreeks 1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.
2 Gerardus Bernardus van Eijden, geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.
3 Bartholomeus van Eijden, geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

42 Antonius Hendrikus van Eijden is geboren omstreeks 1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Eijden en Ida Hendrika Roeten. Antonius trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15-12-1915 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 38 // Noord-Hollands Archief] met Maria Johanna Tesser, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Tesser en Gerarda Ruijter.
Beroep:
marechaussee [bron: GenLias]


43 Gerardus Bernardus van Eijden is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Eijden en Ida Hendrika Roeten.
Beroep:
smid [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-06-1912 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Barbara Bijlhouwer, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Bijlhouwer en Catharina Alijda van den Boogaard.

44 Bartholomeus van Eijden is geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Eijden en Ida Hendrika Roeten.
Beroep:
werkmeester [bron: GenLias]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 30-03-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Catharijntje Wilhelmina de Graaf, ongeveer 26 jaar oud. Catharijntje is geboren omstreeks 1895 in Scheveningen, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Kornelis de Graaf en Catharina Nowée.

45 Emerentia Roeten is geboren op 12-04-1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Emerentia is overleden op 23-03-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud.
Beroep:
huisvrouw [bron: GenLias]

Emerentia trouwde, 26 jaar oud, op 04-10-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus (Arie) Post, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arie en Emerentia waren de volgende getuigen aanwezig: Aart Keijzer (geb.±1843), Jan Verkerk (geb. ±1850), Johannes Cornelis Verschuur (geb. ±1852) en Nicolaas van de Giesens (geb. ±1853). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-08-1893 in Naarden. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 23-03-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 23 maart 1935) [bron: familie].
Arie is geboren op 05-10-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Post en Hendrika Antonia van der Kuijl. Arie is overleden op 12-05-1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1942 [bron: familie]. Hij is begraven op 16-05-1942 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroepen: l
ampenist / koopman / fabrieksarbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Arie en Emerentia: (later weer ingevoerd in dit parenteel)

1 Hendrika Antonia (Riek) Post, geboren op 13-07-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
2 Antonius Hendrikus (Antoon) Post, geboren op 22-10-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
3 Lambertus (Bertus) Post, geboren op 21-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
4 Hendrikus Adrianus (Henk) Post, geboren op 03-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
5 Johannes Gregorius (Jan) Post, geboren op 11-11-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
6 Jacobus (Jaap) Post, geboren op 18-04-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
7 Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post, geboren op 12-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
8 Simonus Jacobus (Siem) Post, geboren op 02-04-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Zie voor verdere afwikkeling familie Post: de parenteel van Huijbert Brouwer op deze site.

46 Johannes Simon (Jan) Roeten is geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman.
Beroep:
metselaar [bron: GenLias]

Jan:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-03-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Mieres, ongeveer 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1897 te Bussum) [bron: Genlias (weduwnaarschap Johannes Simon Roeten 1901)]. Maria is geboren omstreeks 1871 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, dochter van Willem Mieres en Margrieta (Grietje) van Dijk. Maria is overleden omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 26 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 01-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Maria Cecilla Jorissen, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria:
erk. 1 kind ? ( Gerardus Roeten) ?
Maria is geboren op 22-11-1875 in Weert, Limburg, Nederland, dochter van Lambertus Gerardus Jorissen en Johanna Maria Jeegers. Maria is overleden op 24-12-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud. Zij is begraven te Bussum (oude RK begraafplaats).

Kinderen van Jan en Maria:


1 Willem Antonius Roeten, geboren in 1894 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 47.
2 Hendrika Maria Margaretha Roeten, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.

Kind van Jan en Maria:

1 Gerardus Roeten, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

47 Willem Antonius Roeten is geboren in 1894 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Johannes Simon (Jan) Roeten en Maria Mieres.
Beroep:
metselaar [bron: GenLias]

Willem trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1918 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Maria Brand, ongeveer 22 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Stefanus Brand en Helena van der Pluijm.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]


48 Hendrika Maria Margaretha Roeten is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Simon (Jan) Roeten en Maria Mieres. Hendrika trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 08-02-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Antonius Jacobus Bijlhouwer, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christiaan Bijlhouwer en Catharina Alijda van den Boogaard.
Beroep:
rijwielmonteur [bron: GenLias]


49 Gerardus Roeten is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Simon (Jan) Roeten en Maria Cecilla Jorissen.
Beroep:
metselaar [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-06-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 84 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Vuurens, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op 06-12-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (reden scheiding onbekend) [bron: GenLias // aantekening op huw.akte].
Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Geertruida: erk. 1 kind // van dit erkende kind, ook het daarbij behorende nageslacht afgeschermd.
Geertruida is geboren omstreeks 1898 in Boskoop, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Vuurens en Maria van Lammeren.

50 Simon Jacobus Roeten is geboren op 14-05-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Simon is overleden omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 27 jaar oud.
Beroep:
rijwielhersteller [bron: GenLias]

Simon trouwde, 21 jaar oud, op 03-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Alida Ruizendaal, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1901 te Naarden) [bron: Genlias // Weduwleven Alida Ruizendaal 1902]. Alida is geboren omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Ruizendaal en Oeida Post. Zij trouwde later op 21-07-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld (geb. ±1884). Zij trouwde later op 14-09-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Diemel (geb. ±1844).

Kind van Simon en Alida:

1 Antonia Roeten, geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch]. Volgt 51.

51 Antonia Roeten is geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Simon Jacobus Roeten en Alida Ruizendaal. Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 24-12-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Albertus van Moorst, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Johannes:
hun gezin telde vier kinderen waarvan in 2009 nog nageslacht in leven deze worden hierbij afgeschermd.
Johannes is geboren op 26-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland
[bron: FamilySearch], zoon van Aalbertus van Moorst en Adriana Huijskes. Johannes is overleden op 08-03-1961 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: FamilySearch].
Beroep:
timmerman [bron: GenLias]


52 Maria Cecila Roeten is geboren omstreeks 1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Maria trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 24-08-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Henricus Carel van der Linden, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1866 in 's Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Jan van der Linden en Wilhelmina Huberdina van der Venne.
Beroep:
fourier de artillerie [bron: GenLias]


Kind van Maria en Johannes:

1 Wilhelmus Petrus Johannes van der Linden, geboren in 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.


53 Wilhelmus Petrus Johannes van der Linden is geboren in 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Henricus Carel van der Linden en Maria Cecilia Roeten.
Beroep:
loodgieter [bron: GenLias]

Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 29-12-1921 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 101; akte Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Tjitske Groenveld, ongeveer 28 jaar oud. Tjitske is geboren omstreeks 1893 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerben Groenveld en Louisa Zwart.
54 Antonius (Antoon) Roeten is geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Antoon is overleden op 05-08-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 66 jaar oud [bron: oude rk begraafplaats Bussum].
Beroep:
metselaar [bron: GenLias]

Antoon:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-06-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Schimmel, ongeveer 25 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa1911 te Bussum) [bron: Genlias // weduwnaarschap Antonius Roeten 1912]. Jacoba is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schimmel en Cornelia van Eijden. Jacoba is overleden omstreeks 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 04-09-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria (Jans) van Thienen, 33 jaar oud. Jans is geboren op 10-02-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen en Marretje Krijnen. Jans is overleden op 27-01-1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud.

Kinderen van Antoon en Jans:

1 Anthonius Mathias (Anton) Roeten, geboren omstreeks 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.
2 Matthias Gijsbertus Hendrikus (Thijs) Roeten, geboren omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
3 Hendrikus Jacobus Johannes Roeten, geboren in 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
4 Teodorus Gijsbertus Jozef Roeten, geboren omstreeks 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
5 Maria Wilhelmina Roeten, geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

55 Anthonius Mathias (Anton) Roeten is geboren omstreeks 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Antoon) Roeten en Johanna Maria (Jans) van Thienen.
Beroep:
metselaar / agent van politie [bron: familie]

Anton trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Gerarda Geertruida Fokker. Zij is een dochter van Gerardus Fokker en Wilhelmina van Koelen.

56 Jacobus (Jaap) Roeten is geboren op 23-02-1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Jaap is overleden op 23-11-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud. Hij is begraven op 26-11-1960 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruizendaal].
Notitie bij overlijden van Jaap:
Bidprentje opgevraagd en ontvangen van J van den Berg
Beroep: metselaar [bron: GenLias]

Jaap:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 16-11-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 61 // Noord-Hollands Archief] met Gertruda Barbara Jorissen, ongeveer 31 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenotecirca 1935 te Bussum) [bron: Rogier Ruijzendaal // weduwnaarschap Jacobus Roeten 1936]. Gertruda is geboren omstreeks 1876 in Weert, Limburg, Nederland, dochter van Lambertus Gerardus Jorissen en Johanna Maria Jeegers. Gertruda is overleden omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 08-01-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Kwartierstaat Rogier Ruizendaal // na 1922 in GenLias geen registratie bij huwlijken] met Timothea Maria Ruijzendaal, 47 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-01-1936 in Bussum [bron: kwartierstaat Rogier Ruizendaal]. Timothea is geboren op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], dochter van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Zij is gedoopt op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Timothea is overleden op 07-11-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud. Zij is begraven op 09-11-1979 te Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK kerkhof).

57 Jacob Roeten is geboren omstreeks 1841 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Simon (Sijmen) Roeten en Oeda (Ootje) Bouuwman. Jacob trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-08-1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Alida Wijffelman, ongeveer 22 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1841 in Delft, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Wijffelman en Margaretha Alida Hufen.

58 Ida Roeten is geboren omstreeks 1842 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon (Sijmen) Roeten en Oeda (Ootje) Bouwman.
Notitie bij Ida:
GenLias // schrijft bij huw.akte dochter Roete als familienaam.
Ida trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 11-05-1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [
bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Jansen, ongeveer 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1839 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Zoon van Theodorus Kooper ook geschreven Jansen en Alida Smit.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]


Kinderen van Ida en Wilhelmus:

1 Maria Jansen, geboren omstreeks 1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.
2 Simon Jacobus Jansen, geboren op 25-07-1874 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61.
3 Theodorus Jansen, geboren omstreeks 1881 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 62.

59 Maria Jansen is geboren omstreeks 1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Jansen en Ida Roeten. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-08-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Emericus Lambertus Koopmanschap, ongeveer 23 jaar oud. Emericus is geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Aloijsius (Teunis) Koopmanschap en Elisabeth Schipper.
Beroep: metselaar / winkelbediende [bron: GenLias]

Kind van Maria en Emericus:

1 Ida Maria Koopmanschap, geboren op 01-10-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.

60 Ida Maria Koopmanschap is geboren op 01-10-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Emericus Lambertus Koopmanschap en Maria Jansen. Ida is overleden op 20-12-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 26 jaar oud. Ida trouwde, 23 jaar oud, op 25-11-1919 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akt T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Wilhelmus Kamer, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 01-10-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Wilhelmus Kamer en Petronella Voogt. Johannes is overleden op 30-07-1974 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud. Hij trouwde later omstreeks 1923 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: familie] met Martha Anna Janetzki (1898-1963).
Beroep:
fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Getuige bij:

19-10-1921

 

huwelijk Jacob Johannes Kamer (geb.±1895) en Johanna Maria Mulder (geb. ±1896)

 

[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 39 // Noord-Hollands Archief]


61 Simon Jacobus Jansen is geboren op 25-07-1874 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Jansen en Ida Roeten. Simon is overleden op 05-01-1961 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud.
Beroep:
machinaal houtbewerker [bron: GenLias]

Simon trouwde, 25 jaar oud, op 23-08-1899 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida van Bijleveld, 21 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Simon en Geertruida: Het gezin telde veertien kinderen een veel kleinkinderen, hierbij afgeschermd.

Geertruida is geboren op 12-01-1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Bijleveld en Johanna Ruizendaal. Geertruida is overleden op 16-08-1941 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


62 Theodorus Jansen is geboren omstreeks 1881 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Jansen en Ida Roeten.
Beroep:
timmerman [bron: GenLias]

Theodorus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-02-1906 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Anna Elisabeth Vreeswijk, ongeveer 22 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1884 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Vreeswijk en Hendrika Wilhelmina Heuksenfeld.

63 Jan Bouwman is geboren op 14-02-1812 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Jansen (Jaapik) Bouwman en Willempje Huiberts Brouwer.
Beroep:
werkman / spinder [bron: GenLias]

Getuige bij:

03-06-1837

 

huwelijk Simon (Sijmen) Roeten (geb.±1811) en Oeda (Ootje) Bouwman (geb.±1809)

 

[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief]

Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 12-01-1838 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Kaarsgaren, ongeveer 27 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1811 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Pieter Teunissen Kaarsgaren en Pieternella Harmense (Pieternel) Mijnhout.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

(2) trouwde, 55 jaar oud, op 20-05-1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 10 // Noord-Hollnds Archief] met Gerretje Bakker, 43 jaar oud. Gerretje is geboren op 27-02-1824 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, zoon van Jan Bakker en Jannetje Bon. Hij trouwde voorheen op 09-05-1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Brouwer (geb. 1812).
Notitie bij Gerretje: GenLias // Gerritje Bakker was in 1851 weduwe van Jacob Brouwer
Beroep: spinster [bron: GenLias]

Kind van Jan en Jacoba:

1 Willempje Bouwman, geboren omstreeks 1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64

64 Willempje Bouwman is geboren omstreeks 1851 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Bouwman en Jacoba Kaarsgaren. Willempje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10-02-1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 72; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Spijker, ongeveer 25 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1854 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Jaapje Spijker.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]

Kind van Willempje en Jacob:

1 Anna Spijker, geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.

65 Anna Spijker is geboren omstreeks 1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Spijker en Willempje Bouwman. Anna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 09-11-1910 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Jan Smit, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Smit en Wilhelmina Bus.
Beroep:
voerman [bron: GenLias]


66 Teuntje Bouwman is geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Jansen (Jaapik) Bouwman en Willempje Huiberts Brouwer.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Teuntje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 09-09-1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Jan Does, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Does en Clara van Leeuwen. Hij trouwde later op 21-03-1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Johanna van Putten (geb. ±1833). Hij trouwde later op 24-11-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Klaasje van der Linden (geb. ±1823).
Beroep:
werkman / wever [bron: GenLias]

Kinderen van Teuntje en Jan:

1 Gijsbert Does, geboren omstreeks 1839 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.
2 Klaasje Does, geboren omstreeks 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.

67 Gijsbert Does is geboren omstreeks 1839 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Does en Teuntje Bouwman. Gijsbert trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-04-1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Jannitje de Birk, ongeveer 38 jaar oud. Jannitje is geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem de Birk en Marritje Hom.

Kind van Gijsbert en Jannitje:

1 Antonia Does, geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Volgt 68.

68 Antonia Does is geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], dochter van Gijsbert Does en Jannitje de Birk. Antonia trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 21-08-1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr 74 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Hagen, ongeveer 21 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar], zoon van Cornelis Hagen en Mietje Tabak.
Beroep:
sjouwerman [bron: GenLias]

Kinderen van Antonia en Gerrit:

1 Maria Hagen, geboren op 11-08-1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].
2 Necronata Hagen, geboren op 02-08-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Necronata is overleden op 02-08-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, geen dag oud [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].
3 Gijsbertus Hagen, geboren op 05-11-1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
4 Cornelia Johanna Hagen, geboren op 23-12-1901 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
5 Gerardus Hagen, geboren op 20-09-1903 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

69 Klaasje Does is geboren omstreeks 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Does en Teuntje Bouwman.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Klaasje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 15-04-1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Hendricus Corandewal, ongeveer 24 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Steven Corandewal en Willemijntje Bottenheft.
Beroep:
wever [bron: GenLias]


70 Hendrik Bouwman is geboren omstreeks 1793, zoon van Jan Jacob (Jabikse) Bouwman en Anna Berendse Boddewijk.
Beroep:
spinder / kroeghouder [bron: GenLias]

Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-04-1818 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 73; akte Nr 5 // Noord-Hollands Archief] met Botje de Leeuw, ongeveer 36 jaar oud. Botje is geboren omstreeks 1782, dochter van Meins de Leeuw en Marretje Jansen Beem.
Beroep:
naaister [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]


Kind van Hendrik en Botje:

1 Anna Bouwman, geboren op 24-08-1820 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.

71 Anna Bouwman is geboren op 24-08-1820 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Bouwman en Botje de Leeuw.
Beroep:
naaister [bron: GenLias]

Anna trouwde, 29 jaar oud, op 03-05-1850 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Tijmen Duurland, 33 jaar oud. Tijmen is geboren op 10-12-1816 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Duurland en Dirkje van Hagen.
Beroep:
wever / vervener [bron: GenLias]


Kinderen van Anna en Tijmen:

1 Jannetje Duurland, geboren omstreeks 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.
2 Hendrik Duurland, geboren omstreeks 1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.
3 Betje Duurland, geboren omstreeks 1861 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.

72 Jannetje Duurland is geboren omstreeks 1856 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Duurland en Anna Bouwman. Jannetje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 20-05-1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Jan Calis, ongeveer 32 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1853 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Calis en Lijsje Vos.
Beroep:
arbeider / boomkwekersknecht [bron: GenLias]

Kinderen van Jannetje en Jan:

1 Betje Calis, geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.
2 Tijmen Calis, geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.

73 Betje Calis is geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Calis en Jannetje Duurland.

Betje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-06-1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 16 Noord-Hollands Archief] met Piet Schaapherder, ongeveer 28 jaar oud. Piet is geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Schaapherder en Teuntje van der Duin.

74 Tijmen Calis is geboren omstreeks 1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Calis en Jannetje Duurland.
Beroep:
arbeider / tramarbeider [bron: GenLias]

Tijmen:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-01-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta Bus, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 03-03-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote 03-03-1916 te Laren) [bron: GenLias // weduwnaarschap Tijmen Calis 1916]. Zie 35 voor persoonsgegevens van Gijsberta.
(2) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-10-1916 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Alida Krijnen, ongeveer 20 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1896 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Meeuwis Krijnen en Mietje Hoogeveen.

75 Hendrik Duurland is geboren omstreeks 1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Duurland en Anna Bouwman. Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20-05-1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr 4 // Noord-Hollands Archief] met Jaapje de Jong, ongeveer 26 jaar oud. Jaapje is geboren omstreeks 1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Gerrit de Jong en Teuntje Vos.

76 Betje Duurland is geboren omstreeks 1861 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Duurland en Anna Bouwman. Betje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-08-1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Gregorius Johannes Knuvers, ongeveer 26 jaar oud. Gregorius is geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Hendrik Knuvers en Maria (Marretje) van der Veer.
Beroep:
koopman [bron: GenLias]

Kind van Betje en Gregorius:

1 Johannes Cornelis Knuvers, geboren omstreeks 1899 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.

77 Johannes Cornelis Knuvers is geboren omstreeks 1899 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gregorius Johannes Knuvers en Betje Duurland.
Beroep:
kruidenier [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 27-04-1921 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 48; akte Nr. 42 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Agatha van Velzen, ongeveer 21 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1900 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Cornelis van Velzen en Gerarda van Gijlswijk.