Parenteel van Joannes van Thienen

Een parenteel volgt niet alleen afstammelingen in de mannelijke maar ook in de vrouwelijke lijn, het kan daardoor een zeer uitgebreid document worden.

Het parenteel van Joannes van Thienen telt 527 nrs en een index van 2128 personen, het beslaat de ruimte van ongeveer 130 pagina's vandaar de indeling in delen.

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post. (ha.post@tiscali.nl)

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Deze veranderen dan vaak in de loop der tijd.

1 Joannes (Jan) van Thienen is geboren omstreeks 1700 in Midlear, Limburg, Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter], zoon van NN van Thienen en Alegonda Everts. Joannes is overleden op 14-04-1760 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 60 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

Beroep:

Herbergier [bron: GeneaNet // Leo Bonefaas]

Joannes:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 31-08-1726 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter] met Gerarda Slijk, 24 jaar oud. Gerarda is geboren op 07-12-1701 in Amersfoort, prov Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter], dochter van Pieter Slijken en Weijntje van der Rijt. Gerarda is overleden op 05-10-1741 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland, 39 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 06-07-1742 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter] met Gijsbertje van Couwenhoven, ongeveer 42 jaar oud. Gijsbertje is geboren omstreeks 1700, dochter van Frans van Kouwenhoven en NNdeNN. Gijsbertje is overleden omstreeks 1747, ongeveer 47 jaar oud.

(3) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 15-08-1747 [bron: GeneaNet // Leo Bonefaas // als ouder van gehuwd kind] met Hendrina van Daal. Hendrina is een dochter van Jan van Daal en Lijsbeth van der Heijden.


Kinderen van Joannes en Gerarda:


1 Wenina van Thienen, geboren omstreeks 1727 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Zij is gedoopt op 31-07-1727 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Wenina is overleden omstreeks 1742, ongeveer 15 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

2 Evenina van Thienen, geboren omstreeks 1729 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Zij is gedoopt op 17-01-1729 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Evenina is overleden omstreeks 1742, ongeveer 13 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

3 Petrus van Thienen, geboren omstreeks 1730 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Hij is gedoopt op 18-03-1730 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Petrus is overleden op 08-01-1778 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland, ongeveer 48 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Volgt 1a.

4 Theodorus van Thienen, geboren omstreeks 1731 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland. Hij is gedoopt op 09-08-1731 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland. Theodorus is overleden omstreeks 1742, ongeveer 11 jaar oud. [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

5 Weijmptje Thienen, geboren omstreeks 1732 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Zij is gedoopt op 01-11-1732 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Weijmptje is overleden omstreeks 1738 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland, ongeveer 6 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

6 Johannes van Thienen, geboren omstreeks 1734 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Hij is gedoopt op 18-01-1734 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Johannes is overleden omstreeks 1736 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland, ongeveer 2 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

7 Weijntje van Thienen, geboren omstreeks 1735 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Zij is gedoopt op 18-04-1735 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

8 Joannes van Thienen, geboren omstreeks 1737 in Amersfoort, prov Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Hij is gedoopt op 05-07-1736 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

9 Weimtie van Thienen, geboren omstreeks 1739 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Zij is gedoopt op 11-03-1739 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Weimtie is overleden omstreeks 1739 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].

10 Aldegundis van Thienen, geboren omstreeks 1741 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Zij is gedoopt op 23-07-1741 in Amersfoort, prov. Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter].


Kinderen van Joannes en Hendrina:


11 Elisabeth van Thienen, geboren omstreeks 1748 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GeneaNet // Leo Bonefaas]. Zij is gedoopt op 06-03-1748 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Leo Bonefaas].

12 Joannes van Thienen, geboren omstreeks 1749 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland. Volgt 2.

13 Gerardus van Thienen, geboren omstreeks 1751 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GeneaNet // Leo Bonefaas]. Hij is gedoopt op 03-07-1751 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Leo Bonefaas]. Gerardus is overleden omstreeks 1761 (vóór 1762), ongeveer 11 jaar oud.

14 Jacobus van Thienen, geboren op 06-01-1755 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Jacobus is overleden op 10-01-1846 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland, 91 jaar oud [bron: GenealogieOnline // Stamboom Kueter]. Hij is begraven op 14-01-1846 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland.

Beroep:

Priester / Pastoor (Pastoor in Uithoorn en in Amerfoort) [bron: GeneaNet // Leo Bonefaas].onderstaand record 1a is later ingevoegd


1a Petrus (Pieter) van Thienen is geboren omstreeks 1730 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Thienen (zie 1) en Gerarda (Gerritje) Pieters Slijk. [bron: gen. vanthienen],Hij is gedoopt op 18-03-1730 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. bij de doop van Petrus was de volgende getuige aanwezig: Gertrudis Bosch. [bron: gen. vanthienen],Petrus is overleden op 08-01-1778 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 48 jaar oud.[bron: gen. vanthienen],

Petrus trouwde, omstreeks 29 jaar oud circa 1759, (kerkelijk huwelijk op 6-11-1759) in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. vanthienen] met Johanna Hendriks geboren te Doesburg, Gelderland, Nederland. Johanna is overleden op 04-03 1778 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. [bron: gen. vanthienen],


Kinderen van Petrus en Johanna


1aa Gerardus van Thienen, gedoopt op 16-10-1761 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. vanthienen]

2ab Joannes van Thienen, gedoopt op 16-10-1761 te Amersfoort, Prov.Utrecht, Nederland.[bron: gen. vanthienen]

3ac Jan van Thienen, gedoopt op 16-10-1762 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Volgt 1b.

4ad Gerarda van Thienen, gedoopt op 04-09-1766 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. [bron: gen. vanthienen]


1b Jan van Thienen, is geboren omstreeks 1762 en gedoopt op 16-10-1762 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. [bron: gen. vanthienen], zoon van Petrus (Pieter) van Thienen (zie 1a) en Johanna Hendriks. Ondertrouwd op 11-10-1793 te Loenen, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 25-10-1793 te Amersfoort met Elisabeth Otto, geboren te Loenen.[bron: gen. vanthienen]


Kinderen van Jan en Elisabeth:


1ba. Jan van Thienen, gedoopt op 03-02-1795 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland.[bron: gen. vanthienen]

2bb. Johannes van Thienen, gedoopt op 20-07-1797 te Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. [bron: gen. vanthienen]


2 Joannes van Thienen is geboren omstreeks 1749 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: gen. vanthienen], zoon van Joannes van Thienen (zie 1) en Hendrina van Daal. Hij is gedoopt op 28-11-1749 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: gen. vanthienen]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Johanna van der Geldt. Joannes is overleden op 10-03-1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 81 jaar oud.


Notitie bij Joannes: gen. vanthienen // Joannes van Thienen : assessor=bijzitter, lid van het grietengerecht. Jan was Bleker, en voorvechter van de afscheiding van Bussum van Naarden. In 1798 is Jan precident van de Municialiteit, in 1708 en 1709 Buurmester. In 1813 en 1814 is hij raadslid van Bussum en Naarden. Op 01-01-1817 wordt Bussum een zelfstandige gemeente en in datzelfde jaar werd hij wethouder in het gemeentebestuur van Bussum.


kopie uit genealogie Van Thienen:
Jan was bleeker, en voorvechter voor de afscheiding van Bussum van Naarden. In 1798 is Jan president van de Municipaliteit, in 1807 en 1809 Buurmeester. In 1813 en
1814 is hij raadslid van Bussum en Naarden. Op 1-1-1817 word Bussum een zelfstandige gemeente van Naarden, en in 1817 is Jan Assessor, wethouder in het gemeentebestuur van Bussum. Hij was getuige bij de geboorte aangifte van Jan van Thienen op 14-2-1818 in Bussum."Getuige is Jan van Thienen zeventig jaar, kleerbleeker en wonende in Bussum". Hij was getuige bij het huwelijk van Pieter van Thienen en Eibertje Raven op 22-6-1823 in Blaricum."Geyuige Jan van Thienen oud drei en zeventig jare, vader van de Bruidegom, Gijsbert van Thienen oud vier en veertif jare broeder van de bruidegom, beijde te Bussum woonachtig, Lambert Heerschap oud zeven en dertig jare, neef van de bruid en Ygnaz Lambertsz de Lange, oom van de bruid, beide woonachtig in Blaricum

Beroep:

Bleker / Journalier [bron: gen. vanthienen]

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-01-1774 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen] met Johanna (Jansje) Nanning van het Lagerhuis, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 08-04-1785 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgnote op 08-04-1885 te ’s Graveland) [gen. vthienen // weduwnaarschap Joannes van Thienen 1786]. Jansje is geboren omstreeks 1747 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen], dochter van Gijsbertus Nanning van het Lagerhuis en Hendrina Willems Lammers. Zij is gedoopt op 23-06-1747 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen]. Jansje is overleden op 08-04-1785 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 38 jaar oud [bron: gen. vanthienen]. Zij is begraven op 11-04-1785 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen].

Notitie bij Jansje: GenLias // schrijft in huw.akte zoon Gijsbert van Thienen // Jansje Nenning

(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 23-04-1786 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen] met Joanna (Jannetje) Maas, ongeveer 27 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1759 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Harmen Maas en Maria Hendrikse van den Wijngaard. Zij is gedoopt op 17-07-1759 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Jannetje is overleden op 10-06-1836 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 77 jaar oud. [bron: gen. vanthienen]


Kinderen van Joannes en Jansje:


1 Joannes Thienen, geboren omstreeks 1777 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 18-07-1777 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]

2 Gijsbert van Thienen, geboren omstreeks 1778 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Volgt 3.

3 Henrica van Thienen, geboren in 1780 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Volgt 43.

4 Aleijda Thienen, geboren omstreeks 1782 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 15-06-1782 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.[bron: gen. vanthienen]

5 Jansje van Thienen, geboren omstreeks 1785 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Volgt 391.


Kinderen van Joannes en Jannetje:


6 Maria van Thienen, geboren omstreeks 1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 02-09-1787 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]

7 Elisabeth (Lijsje) van Thienen, geboren in 1788 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Volgt 466.

8 Johannes van Thienen, geboren omstreeks 1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Volgt 490.

9 Jacobus van Thienen, geboren omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Volgt 491.

10 Hendricus van Thienen, geboren omstreeks 1792 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op 30-12-1792 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Hendricus is overleden op 02-02-1793 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. [bron: gen. vanthienen]

11 Maria van Thienen, geboren omstreeks 1794 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt op 19-03-1794 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 24-06-1794 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer een jaar oud. [bron: gen. vanthienen]

12 Johannes Hendrikus van Thienen, geboren omstreeks 1795 in Naarden,Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen]. Hij is gedoopt op 24-06-1795 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen]. Johannes is overleden op 06-04-1848 in Wijk bij Duurstede, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: gen. vanthienen]. Hij is begraven op 10-04-1848 in Cothen, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. vanthienen].

Notitie bij Johannes: gen. vanthienen // priester gewijd te Munster 28-07-1819; was kapelaan te Schalkwijk, pastoor te Everdingen, Hoogland en Weesp.

Beroep:

Pastoor [bron: gen. Rogier Ruijzedaal]

13 Pieter van Thienen, geboren omstreeks 1798 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen] Volgt 525.


3 Gijsbert van Thienen is geboren omstreeks 1778 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes van Thienen (zie 2) en Johanna (Jansje) Nanning van het Lagerhuis. Hij is gedoopt op 15-11-1778 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Gijsbert is overleden op 08-02-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 79 jaar oud.

Notitie bij Gijsbert: Was in 1813 armmeester van Bussum

Beroep:

Broodbakker / Doodbidder / Winkelier [bron: GenLias]

Gijsbert trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 24-11-1811 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth de Graaf, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1786 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus de Graaf en Engeltje van Hagenhoef. Elisabeth is overleden op 28-11-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 71 jaar oud.


Kinderen van Gijsbert en Elisabeth:


1 Johannes Simon van Thienen, geboren omstreeks 28-10-1812 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 4.

2 Wilhelmus Antonius (Willem) van Thienen, geboren op 13-11-1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 6.

3 Johannes Hendrikus van Thienen, geboren omstreeks 1815 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 19.

4 Nicolaas van Thienen, geboren op 01-07-1816 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op 29-05-1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud.[bron: gen. vanthienen].

5 Nicolaas van Thienen, geboren op 19-08-1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op 03-02-1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud. [bron: gen. vanthienen].

6 Engelina van Thienen, geboren op 31-08-1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Engelina is overleden op 19-12-1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 3 maanden oud. [bron: gen. vanthienen].

7 Gerardus van Thienen, geboren op 29-08-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerardus is overleden op 05-10-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud. [bron: gen. vanthienen].

8 Gerardus Hermanus van Thienen, geboren op 02-09-1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerardus is overleden op 29-01-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 28 jaar oud. [bron: gen. vanthienen].

9 Alida Engelbertha van Thienen, geboren op 18-11-1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Alida is overleden op 25-04-1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud. [bron: gen. vanthienen].

10 Nicolaas Josephus van Thienen, geboren omstreeks 1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 37.

11 Johanna Alida van Thienen, geboren op 29-10-1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 41.

12 Jacobus Antonius van Thienen, geboren op 11-03-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 42.


4 Johannes Simon van Thienen is geboren omstreeks 28-10-1812 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert van Thienen (zie 3) en Elisabeth de Graaf. Johannes is overleden op 03-06-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 69 jaar oud.

Beroep:

Koekenbakker [bron: gen. vanthienen]

Johannes:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 15-05-1839 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen] met Geertruida Johanna Wolken, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 22-03-1856 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 22-03-1856 t Amsterdam) [bron: gen. vanthienen // weduwnaarschap Johannes Simon van Thienen 1857]. Geertruida is geboren op 24-09-1811 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Bernardus Wolken en Geertruida Johanna Klijn. Geertruida is overleden op 22-03-1856 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud.

(2) begon een relatie, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [gen. vanthienen] met Jacoba Geertruida Maria van Overstraten, ongeveer 28 jaar oud. Jacoba is geboren op 01-05-1829 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Johannes en Geertruida:


1 Joannes Bernardus van Thienen, geboren op 02-05-1845 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

2 Elisabeth Maria Geertruida van Thienen, geboren op 05-03-1848 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.


5 Elisabeth Maria Geertruida van Thienen is geboren op 05-03-1848 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Simon van Thienen (zie 4) en Geertruida Johanna Wolken. Elisabeth trouwde, 35 jaar oud, op 29-10-1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Franciscus Snoecks, ongeveer 44 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1839 in Winssen-Beuningen, Gelderland, Nederland, kind van Sebastianus Emerentianus Snoecks en Adriana de Groen.

Beroep:

Gemeentesecretaris [bron: GenLias]


6 Wilhelmus Antonius (Willem) van Thienen is geboren op 13-11-1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert van Thienen (zie 3)en Elisabeth de Graaf.

Beroep:

Bakker / Barbier [bron: GenLias]

Willem trouwde, 26 jaar oud, op 25-01-1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Isakse (Hendrikje) Kaarsgaren, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 30-04-1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ysaak Teunissen Kaarsgaren en Wijntje Hendrikse Smit. Hendrika is overleden 28-12-1884 in Muiden, Noord-Holand, Nederland. [bron: gen. vanthienen]

Beroep:

Winkelierster [bron: GenLias]


Kinderen van Willem en Hendrikje:


1 Elizabeth Maria Wilhelmina van Thienen, geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 7.

2 Geertruida Johanna van Thienen, geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 8.

3 Hendrikus Antonius van Thienen, geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 9.

4 Wilmina Hendrika van Thienen, geboren omstreeks 1860 in Muiden, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen. vanthienen]. Volgt 17.


7 Elizabeth Maria Wilhelmina van Thienen is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Antonius (Willem) van Thienen (zie 6) en Hendrika Isakse (Hendrikje) Kaarsgaren. Elizabeth trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 15-11-1868 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas van der Kruis, ongeveer 35 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1833 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik van der Kruis en Geertrui de Vries.


8 Geertruida Johanna van Thienen is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Antonius (Willem) van Thienen (zie 6) en Hendrika Isakse (Hendrikje) Kaarsgaren.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]

Geertruida trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-08-1869 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Keijzer, ongeveer 30 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1839 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Keijzer en Jannetje Spijker.

Beroep:

Schoenmaker [bron: GenLias]


9 Hendrikus Antonius van Thienen is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Antonius (Willem) van Thienen (zie 6) en Hendrika Isakse (Hendrikje) Kaarsgaren.

Beroep:

Kleermaker [bron: GenLias]

Hendrikus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-05-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Post, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Klaasz Post en Elizabeth Vilters.

Beroep:

Arbeidster [bron: GenLias]


Kinderen van Hendrikus en Johanna:


1 Wilhelmus Antonius van Thienen, geboren op 08-07-1882 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 10.

2 Hendrika Maria van Thienen, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.

3 Johannes Josephus van Thienen, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

4 Hendrikus Antonius van Thienen, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.

5 Elisabeth Maria Thienen, geboren op 11-11-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.


10 Wilhelmus Antonius van Thienen is geboren op 08-07-1882 in Bussum, Noord- Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Antonius van Thienen (zie 9) en Johanna Post. Wilhelmus trouwde, 41 jaar oud, op 09-07-1924 in Amsterdam [bron: GenLias // huw.akte Nr.: reg.3D;fol.21v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Theodore Pols, ongeveer 53 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1871 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Pols en Geertruida Johanna Bouman.


11 Hendrika Maria van Thienen is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Antonius van Thienen (zie 9) en Johanna Post. Hendrika is overleden op 26-10-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 28 jaar oud. Zij is begraven op 30-10-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep:

Strijkster [bron: GenLias]

Hendrika trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 08-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Antonius Bus, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1913 te Bussum) [bron: Bron GenLias // weduwnaarschap Gerardus antonius Bus 1914]. Zie 446 voor persoonsgegevens van Gerardus.


12 Johannes Josephus van Thienen is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Antonius van Thienen (zie 9) en Johanna Post.

Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 01-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28 akte nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Berendina van den Brul, ongeveer 22 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van den Brul en Bertha Lausberg.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Johannes en Geertruida:


1 Bertha van Thienen, geboren in 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.

2 Henricus Antonius van Thienen, geboren omstreeks 1916 in Bussum, Noord Holland, Nederland.

3 Hendrika Maria Thienen, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


13 Bertha van Thienen is geboren in 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Josephus van Thienen (zie 12) en Geertruida Berendina van den Brul. Bertha trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Josephus Johannes (Joost) de Poel, ongeveer 26 jaar oud. Joost is geboren omstreeks 1912 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Albertus de Poel en Gerarda Fokker.


14 Hendrikus Antonius van Thienen is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Antonius van Thienen (zie 9) en Johanna Post. Hendrikus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-10-1914 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Maria Vos, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1892 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Vos en Hendrika Timmer. Maria is overleden op 03-08-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud.


Kind van Hendrikus en Maria:


1 Jacobus H. van Thienen, geboren op 03-04-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.


15 Jacobus H. van Thienen is geboren op 03-04-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Antonius van Thienen (zie 14) en Maria Vos.

Beroep:

Huisschilder [bron: familie]

Jacobus is overleden op 01-10-2002 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-2002 [bron: Kwartierstaat Hagen]. Hij is gecremeerd op 05-10-2002 in Bilthoven, prov. Utrecht, Nederland, crem. Den en Rust [bron: Kwartierstaat fam. Hagen, Internet]. Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1943 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Kwartierstaat fam. Hagen, Internet] met Theodora H. (Door) Hagen, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-05-1943 in Ankeveen. Door is geboren op 20-11-1918 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis (Cees v.d. Molen) Hagen en Jannetje Maria (Jans) Verhoeven. Door is overleden in 1998 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 79 of 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan in 1998 [bron: Kwartierstaat Hagen]. Zij is gecremeerd in 1998 in Bilthoven, prov. Utrecht, Nederland [bron: Kwartierstaat Hagen].

Notitie bij overlijden van Door: Jacobus H. en Theodora H. Kregen 2 kinderen: waarvan geen namen zijn vermeld


16 Elisabeth Maria Thienen is geboren op 11-11-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Antonius van Thienen (zie 9) en Johanna Post.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]

Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 06-07-1916 in Watergraafsmeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.131; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Hermanus de Bruijn, 23 jaar oud. Hendrikus is geboren op 05-10-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes de Bruijn en Evertje de Jong. Hendrikus is overleden op 16-12-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 32 jaar oud [bron: gen. vanthienen].

Beroep:

Metselaar [bron: GenLias]


17 Wilmina Hendrika van Thienen is geboren omstreeks 1860 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Antonius (Willem) van Thienen (zie 6) en Hendrika Isakse (Hendrikje) Kaarsgaren. Wilmina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 28-05-1886 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.80; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Hilhorst, ongeveer 32 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Hilhorst en Marretje Dekker.


Kind van Wilmina en Jacobus:


1 Hendrika Margaretha Hilhorst, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.


18 Hendrika Margaretha Hilhorst is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Hilhorst en Wilmina Hendrika van Thienen (zie 17). Hendrika trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 01-08-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 97 // Noord-Holands Archief] met Hendrikus Johannes (Henk) Fennis, ongeveer 25 jaar oud. Henk is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Fennis en Elisabeth Antonia Ruijzendaal.

Beroep:

Aannemer [bron: GenLias]


19 Johannes Hendrikus van Thienen is geboren omstreeks 1815 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert van Thienen (zie 3) en Elisabeth de Graaf. Johannes is overleden omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 15-05-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Brouwer, ongeveer 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door ovelijden echtgenoot circa 1862 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Jannetje Brouwer 1863]. Jannetje is geboren omstreeks 1824 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijs Brouwer en Petronella (Nellertje) Schoonderbeek. Jannetje is overleden omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud. Jannetje trouwde later op 16-04-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Gerrardus Ludovicus Vilters (geb. ±1832). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1866 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Gerrardus Ludovicus Vilters 1867].

Beroep:

Kleerbleekster [bron: GenLias]


Kinderen van Johannes en Jannetje:


1 Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

2 Elisabeth Joanna Alijda van Thienen, geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.

3 Gijsbertus van Thienen, geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.


20 Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hendrikus van Thienen (zie 19) en Jannetje Brouwer.

Beroep:

Schippersknecht / Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Matthias trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-02-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Krijnen, ongeveer 23 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbertus (Elbert) Krijnen en Dirkje Bos.

Kinderen van Matthias en Marretje:


1 Hendrikus Albertus van Thienen, geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.

2 Johanna Maria (Jans) van Thienen, geboren op 10-02-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.

3 Johannes van Thienen, geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.

4 Theodorus van Thienen, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.

5 Gijsbertus van Thienen, geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.

6 Matthias van Thienen, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.


21 Hendrikus Albertus van Thienen is geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen (zie 20) en Marretje Krijnen. Hendrikus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 12-08-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Wilhelmina Boerman, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 11-04-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Huibertus Boerman en Aaltje Majoor. Johanna is overleden op 08-06-1968 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 92 jaar oud.


Kinderen van Hendrikus en Johanna:


1 Maria Alida Johanna van Thienen, geboren op 12-09-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 25-06-1966 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 61 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 1966 in kloosterkerkhof Huize Sint-Elisabeth, Lage Vuursche.

2 Alida Agatha Maria Thienen, geboren in 1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Hendrikus Albertus (Henk) van Thienen, geboren op 04-07-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.

4 Hubertus Mattheus Hendrik van Thienen, geboren op 09-06-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.

5 Susanna Maria Thienen, geboren op 11-03-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.


22 Hendrikus Albertus (Henk) van Thienen is geboren op 04-07-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Albertus van Thienen (zie 21) en Johanna Maria Wilhelmina Boerman. Henk is overleden op 04-11-1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud.

Beroep:

Metselaar [bron: familie]

Henk trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Wilhelmina Adriana Johanna (Annie) Zonneveld, ongeveer 21 jaar oud. Annie is geboren omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Zonneveld en Gerarda van Dobberen.


Kinderen van Henk en Annie: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels sfgeschermd.


1 Wilhelmina Imelda Alida (Willy) Thienen

2 Geradus Antonius Thienen

3 Gerarda Maria van Thienen


23 Hubertus Mattheus Hendrik (Bertus) van Thienen is geboren op 09-06-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Albertus van Thienen (zie 21) en Johanna Maria Wilhelmina Boerman. Hubertus is overleden op 28-12-1991 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud.

Notitie bij Hubertus: de volgorde van de kinderen is correct maar hun leeftijden zijn geschat

Hubertus trouwde in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vanthienen // huwelijk en als ouder van gehuwde kinderen] met Grada ter Weijde.


Kinderen van Bertus en Grada: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 24 t/m27 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Lambertus (Bert) Thienen

2 Bartholomeus H.H. van Thienen

3 Gerardus (Gert) van Thienen

4 Mary van Thienen

5 Rien van Thienen

6 Willy van Thienen


28 Susanna Maria Thienen is geboren op 11-03-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Albertus van Thienen (zie 21) en Johanna Maria Wilhelmina Boerman. Susanna is overleden omstreeks 1990 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 72 jaar oud. Zij is gecremeerd op 16-08-1990 in Crem. Daelwijk, Utrecht [bron: gen. vthienen]. Susanna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. vthienen] met Hendrikus A. Rijnsoever.


29 Johanna Maria (Jans) van Thienen is geboren op 10-02-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen (zie 20) en Marretje Krijnen. Jans is overleden op 06-08-1960 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Jans trouwde, 33 jaar oud, op 04-09-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Antonius (Antoon) Roeten, 34 jaar oud. Antoon is geboren op 08-11-1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Antoon is overleden op 05-08-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: oude rk begraafplaats Bussum]. Antoon trouwde voorheen op 04-06-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Schimmel (1876-1911), zie 208. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa1911 te Bussum) [bron: Genlias // weduwnaarschap Antonius Roeten 1912].

Beroep:

Metselaar [bron: GenLias]


Kinderen van Jans en Antoon:


1 Anthonius Mathias (Anton) Roeten, geboren omstreeks 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.

2 Matthias Gijsbertus Hendrikus (Thijs) Roeten, geboren omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Hendrikus Jacobus Johannes Roeten, geboren in 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Teodorus Gijsbertus Jozef Roeten, geboren omstreeks 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

5 Maria Wilhelmina Roeten, geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


30 Anthonius Mathias (Anton) Roeten is geboren omstreeks 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Antoon) Roeten en Johanna Maria (Jans) van Thienen (zie 29).

Beroep:

Metselaar / agent van politie [familie]

Anton trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Gerarda Geertruida Fokker. Gerarda is een dochter van Gerardus Fokker en Wilhelmina van Koelen.


31 Johannes van Thienen is geboren omstreeks 1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen (zie 20) en Marretje Krijnen.

Beroep:

Spoorbeambte [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 43 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria ter Weijde, ongeveer 23 jaar oud. Zie 364 voor persoonsgegevens van Johanna.


32 Theodorus van Thienen is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen (zie 20) en Marretje Krijnen.

Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Theodorus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 13-05-1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr 14 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina van Eijden, ongeveer 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1886 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert van Eijden en Wilhelmina Rijsberman.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]


33 Gijsbertus van Thienen is geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen (zie 20) en Marretje Krijnen.

Beroep:

Tramconducteur [bron: GenLias]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 30-05-1912 in Zaandam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 148; akte Nr. 82 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Renken, ongeveer 24 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1888 in Zaandam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Casparus Renken en Grietje Heijn.


34 Matthias van Thienen is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen (zie 20) en Marretje Krijnen. Bij de geboorteaangifte van Matthias waren de volgende getuigen aanwezig: Bartholomeus Post (geb. 1859) [zie 114] en Cornelus Sibbing (±1863-±1897).

Notitie bij Matthias: Gen. // de getuigen bij de geboorte-aangifte zijn verkregen uit de genealogie van de familie Van Thienen

Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Matthias trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-08-1916 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Alberta Geertruida Maria Hofstee, ongeveer 28 jaar oud. Alberta is geboren omstreeks 1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Hofstee en Antje Steur.


35 Elisabeth Joanna Alijda van Thienen is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Hendrikus van Thienen (zie 19) en Jannetje Brouwer. Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-09-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Holands Archief] met Gerardus (Gerard) Venneman, 27 jaar oud. Gerard is geboren op 18-03-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Venneman en Oetje Bus.

Notitie bij Gerard: Gerard Venneman geboren 18 maart 1851 te Bussum
zoon van Hendrik Venneman en Oetje Bus
beroep: wasser
in dienst 12-08-1869 met legernummer 8966
4de compagnie, 2de bataljon
uit dienst als zouaaf 2de klasse
Bijzonderheden. Hendrik Venneman maakte mee: de slag om Rome.

Beroep:

Kleerbleker / Pauselijke Zouaaf [bron: Pauselijke Zouaven Bussum]


36 Gijsbertus van Thienen is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hendrikus van Thienen (zie 19) en Jannetje Brouwer.

Beroep:

Metselaar [bron: GenLias]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 22-02-1886 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Alida van Eijden, ongeveer 22 jaar oud. Zie 199 voor persoonsgegevens van Alida.


37 Nicolaas Josephus van Thienen is geboren omstreeks 1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert van Thienen (zie 3) en Elisabeth de Graaf.

Beroep:

Broodbakker / Winkelier [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 15-11-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (naamwijzigingsakte) [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 1/7 / Noord-Hollands Archief] met Zwaantje (Susanna) Verver, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Susanna: Akte 1 is gevoerd per 13-01-1858 in dezelfde gemeente Bussum
De naamswijziging behelsde de wijziging van Susanna naar Zwaantje Verver

Susanna is geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Verver en Jannetje Brouwer.

Notitie bij Susanna: De Naam Susanna Verver is in akte nr 7 veranderd in Zwaantje


Kinderen van Nicolaas en Susanna:


1 Johanna Elisabeth van Thienen, geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.

2 Wilhelmus Antonius van Thienen, geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.


38 Johanna Elisabeth van Thienen is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Josephus van Thienen (zie 37) en Zwaantje (Susanna) Verver. Johanna trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 17-05-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 13 / Noord-Hollands Archief] met Ferdinand Martinus Chritianus Oorsprong, ongeveer 23 jaar oud. Ferdinand is geboren omstreeks 1869 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Ferdinand Louis Oorsprong en Mechtidis Sophia van Doormolen.

Beroep:

Broodbakker [bron: GenLias]


39 Wilhelmus Antonius van Thienen is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Josephus van Thienen (zie 37) en Zwaantje (Susanna) Verver.

Beroep:

Bakker [bron: GenLias]

Wilhelmus:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 15-01-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28 akte nr. 1 / Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Gruijters, ongeveer 21 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1874 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Gruijters en Cornelia Krijnen.

(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 21-07-1917 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 30; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Jacoba Clasina Los, ongeveer 32 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1885 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Los en Jacoba Clasina Petronella van Dam.


Kind van Wilhelmus en Elisabeth:


1 Johanna Elisabeth van Thienen, geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.


40 Johanna Elisabeth van Thienen is geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Antonius van Thienen (zie 39) en Elisabeth Gruijters. Johanna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 28-04-1921 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 273; akte Nr 362 // Het Utrechts Archief] met Gerrit Bax, ongeveer 25 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1896 in Arnhem, Gelderland, Nederland, zoon van Gerrit Bax en Mietje Hessing.


41 Johanna Alida van Thienen is geboren op 29-10-1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert van Thienen (zie 3) en Elisabeth de Graaf. Johanna is overleden op 12-09-1859 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, 33 jaar oud. Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 04-01-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Marinus van Leeuwen, 38 jaar oud. Johannes is geboren op 03-10-1819 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Leeuwen en Alida Petronella van Schijndel.

Beroep:

Koekbakker [bron: GenLias]


42 Jacobus Antonius van Thienen is geboren op 11-03-1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert van Thienen (zie 3) en Elisabeth de Graaf.

Beroep:

Broodbakker / Werkman / Kroeghouder / Koekkramer [bron: gen. vanthienen]

Jacobus:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Schmidt, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 01-01-1826 in Neerlangbroek-Wijk bij duurstede, prov. Utrecht, Nederland [gen. vanthienen], dochter van Hendrik Schmidt en Elisabeth van Wilgen. Johanna is overleden op 24-04-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 31 jaar oud [gen. vanthienen].

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 05-03-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Christina (Steintje) Heijstee, 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Steintje: Erk. 1 kind v Jacoba Heijstee geb. te Hilversum 03-07-1858.

Steintje is geboren op 22-08-1834 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Heijstee en Geertruij de Ruijter.


Kinderen van Jacobus en Johanna:


1 NN de NN Thienen, levenloos geboren dochter, geboren op 11-02-1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Hendrikus van Thienen, geboren op 23-11-1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 06-12-1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 13 dagen oud.


Kinderen van Jacobus en Steintje:


3 Jacoba van Thienen, geboren op 03-07-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Jacoba: GenLias // Jacoba ontving de naam Van Thienen bij erkenning

4 Gijsbertus Thienen, geboren op 15-03-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gijsbertus is overleden op 13-12-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 jaar oud.


43 Henrica van Thienen is geboren in 1780 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [gen. vanthienen], dochter van Joannes van Thienen (zie 2) en Johanna (Jansje) Nanning van het Lagerhuis. Zij is gedoopt op 21-02-1780 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [gen. vanthienen]. Henrica is overleden op 06-10-1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 of 68 jaar oud.

Beroep:

Kleerbleekster [bron: GenLias]

Henrica trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1800 in (’s Graveland?) [bron: Stamboom ngv // huwelijk // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Jacobus Klaassen de Beer, ongeveer 25 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1775 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Jacobs (Claas) de Beer en Alida Jansz Huijen van Elten. Hij is gedoopt op 29-04-1775 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK). Jacobus is overleden op 22-05-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 68 jaar oud.

Notitie bij Jacobus: raadslid van Bussums eerste gemeenteraad.

Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Henrica en Jacobus:


1 Alida (Aaltje) de Beer, geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

2 Joannes (Jan) de Beer, geboren omstreeks 1804 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.

3 Joanna de Beer, geboren omstreeks 1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 110.

4 Maria Julia (Marretje) de Beer, geboren op 15-12-1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 135.

5 Claas de Beer, geboren omstreeks 1810 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 159.

6 Elisabeth de Beer, geboren omstreeks 1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 161.

7 Jacoba de Beer, geboren omstreeks 1813 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 196.

8 Grietje de Beer, geboren omstreeks 1815 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 215.

9 Gijsbert Jacobse de Beer, geboren op 23-09-1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 243.

10 Hendrik de Beer, geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 290.

11 Maria (Mietje) de Beer, geboren omstreeks 1822 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 327.


44 Alida (Aaltje) de Beer is geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Klaassen de Beer en Henrica van Thienen (zie 43).

Beroep:

Kleerbleekster [bron: GenLias]

Aaltje:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 26-05-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands archief] met Andries Ruijer, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1833 in Bussum (door overlijden echtgenoot circa 1833 te Bussum) [bron: GenLias // weduw-leven Alida de Beer 1834]. Andries is geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Janse Ruijer en Johanna (Anna) de Lange. Andries is overleden omstreeks 1833 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 31 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 25-01-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.1 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Ruijsendaal, ongeveer 32 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1802 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes Ruijsendaal en Martina (Martijntje) de Keijzer.

Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Aaltje en Andries:


1 Jacobus Ruijer, geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.

2 Nicolaas Ruijer, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.


Kinderen van Aaltje en Wilhelmus:


3 Johannes Ruijsendaal, geboren op 19-01-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden in 08-1868 in Rome, Italië, 31 jaar oud.

Notitie bij Johannes: Johannes Ruizendaal geboren 19 januari1837 te Bussum
zoon van Willem Ruizendaal en Alida de Beer
in dienst 24-02-1866 met legernummer 2515
uit dienst 01-03-1868

Bijzonderheden: Johannes Ruizendaal maakte mee; de slag bij Mentana. Hij was drager van het Mentanakruis. Hij is op 1 juli 1868 vanuit Oudenbosch vertrokken naar Rome, waarschijnlijk met de bedoeling daar wederom in dienst te treden. In Rome is hij het slachtoffer geworden van een cholera epidemie en daaraan in augustus 1868 te Rome overleden.

Beroep:

Pauselijke zouaaf [bron: pauselijke zouaven Bussum]


4 Andreas Ruisendaal, geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.

5 Martina Ruizendaal, geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 68.


45 Jacobus Ruijer is geboren omstreeks 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Ruijer en Alida (Aaltje) de Beer (zie 44).

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]

Jacobus:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 01-08-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.8 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Post, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1863 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Jacobus Ruijer 1864)]. Petronella is geboren omstreeks 1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Post en Maria Raven. Petronella is overleden omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 34 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 25-10-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Petronella (Pietje) Hommelberg, ongeveer 37 jaar oud. Pietje is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus (Pieter) Hommelberg en Elisabeth (Elsje) Teunissen.


Kinderen van Jacobus en Petronella:


1 Alida Ruijer, geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.

2 Andreas Jacobus Ruijer, geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.

3 Maria Ruijer, geboren op 10-08-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 30-03-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 7 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1862 [bron: gem.Bussum //o.akte T358; I 28; N 14 // Noord-Hollands Archief].


46 Alida Ruijer is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Ruijer (zie 45) en Petronella Post. Alida is overleden omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. Alida trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 31-01-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hubertus Sloothaak, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1886 in Bussum (door overlijden echtgenote circa 1886 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Hubertus Sloothaak 1887)]. Hubertus is geboren op 10-03-1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelius Sloothaak en Wijgje Janse (Wijgertje) Han. Hubertus is overleden op 10-07-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hubertus trouwde later op 16-02-1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Wijntje van Wingen (1858-1911). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 14-03-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 14-03-1911 te Bussum) [bron: GeneaNet // gen de_sain // weduwnaarschap Hubertus Sloothaak 1912]. Hubertus trouwde later op 19-11-1912 in Nederhorst den Berg, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 368; Inv. 358.83; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Catharina van Kas (geb. ±1889).

Beroep:

Fabrieksarbeider / Winkelier [bron: GenLias]

Kinderen van Alida en Hubertus:


1 Cornelis Jacobus Sloothaak, geboren op 30-10-1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Cornelis is overleden op 19-01-1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud.

2 Petronella Wilhelmina Sloothaak, geboren op 28-04-1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

3 Wilhelmina Petronella Maria Sloothaak, geboren op 01-01-1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.

4 Jacobus Cornelis Sloothaak, geboren op 04-02-1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.


47 Petronella Wilhelmina Sloothaak is geboren op 28-04-1883 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familie], dochter van Hubertus Sloothaak en Alida Ruijer (zie 46). Petronella is overleden op 27-10-1964 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud [bron: familie]. Zij is begraven op 30-10-1964 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. Petronella trouwde, 29 jaar oud, op 14-11-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 89 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Christiaan Spruijt, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 15-03-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. de_sain], zoon van Anthonius Spruijt en Christina Maria Flink. Cornelis is overleden op 23-12-1964 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1964 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie].

Beroep:

Huisschilder [bron: GenLias]

Kinderen van Petronella en Cornelis:


1 Anthonia (Tinnie) Spruijt, geboren omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Hubertus (Bep) Spruijt, geboren omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep:

Mr. Schilder (UVVA) [bron: familie]


48 Wilhelmina Petronella Maria Sloothaak is geboren op 01-01-1885 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hubertus Sloothaak en Alida Ruijer (zie 46). Wilhelmina is overleden omstreeks 1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 100 jaar oud [bron: familie].

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]

Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 10-08-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 43 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Petrus Rijners, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 06-11-1884 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Stamboom van Dubelaar (Greta Bijllhouwer)], zoon van Henricus Rijners en Johanna Ida Bijlhouwer.

Notitie bij Cornelis: Tekent als getuige bij huwelijk van broer Petrus Johannes met Reijners
Waarschijnlijk telt zijn gezin meer dan de vier mij bekende kinderen

Beroep:

Koetsier [bron: GenLias]

Kinderen van Wilhelmina en Cornelis:


1 Hendrikus (Henk) Rijners, geboren omstreeks 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

2 Ida (Daatje) Rijners, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Thomas Reinierus (Thomas) Rijners, geboren omstreeks 1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Johannes (Jan) Rijners, geboren omstreeks 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


49 Hendrikus (Henk) Rijners is geboren omstreeks 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Petrus Rijners en Wilhelmina Petronella Maria Sloothaak (zie 48).

Beroep:

Handelaar in machines en machineonderdelen [bron familie]

Henk trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 23-08-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Kriijnen // Bert Krijnen] met Sonja Margo Krijnen, 24 jaar oud. Sonja is geboren op 10-03-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Kriijnen // Bert Krijnen], dochter van Jacobus Johannes Krijnen en Everdina de Bruin.


50 Jacobus Cornelis Sloothaak is geboren op 04-02-1886 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hubertus Sloothaak en Alida Ruijer (zie 46). Jacobus is overleden op 02-01-1958 in Bussum, 71 jaar oud. Jacobus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. de_sain] met Gretlin Hautjer, ongeveer 20 jaar oud. Gretlin is geboren omstreeks 1890.


Kind van Jacobus en Gretlin:


1 Alide Sloothaak, geboren omstreeks 1912. Volgt 51.


51 Alide Sloothaak is geboren omstreeks 1912, dochter van Jacobus Cornelis Sloothaak (zie 50) en Gretlin Hautjer. Alide trouwde [bron: Genealogie de_sain] met Heikens. Hij is geboren omstreeks 1910 in ( Duitsland ).


52 Andreas Jacobus Ruijer is geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Ruijer (zie 45) en Petronella Post.

Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]

Andreas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-08-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Bus, ongeveer 22 jaar oud. Zie 450 voor persoonsgegevens van Antonia.


Kinderen van Andreas en Antonia:


1 Petronella Eufemia Maria Ruijer, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.

2 Gerardus Jacobus Ruijer, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.

3 Eufemia Gijsberta Ruijer, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.


53 Petronella Eufemia Maria Ruijer is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Jacobus Ruijer (zie 52) en Antonia Bus (zie 450). Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-08-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Christiaan Ricardus Hermanus van Eijden, ongeveer 35 jaar oud. Zie 204 voor persoonsgegevens van Christiaan.


54 Gerardus Jacobus Ruijer is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andreas Jacobus Ruijer (zie 52) en Antonia Bus (zie 450).

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 25-09-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 110 // Noord-Hollands Archief] met Gijsberta van Gelderen, ongeveer 26 jaar oud. Zie 321 voor persoonsgegevens van Gijsberta.


55 Eufemia Gijsberta (Eva) Ruijer is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Jacobus Ruijer (zie 52) en Antonia Bus (zie 450). Eufemia trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 03-11-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 130 // Noord-Hollands Archief] met Jasper Schaap, ongeveer 30 jaar oud. Jasper is geboren omstreeks 1891 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Schaap en Anna Baas.
Beroep:

Koetsier [bron: GenLias]


Kinderen van Jasper en Eva:

Antoon Schaap
Jan Schaap
Annie Schaap
Elly Schaap
Jos Schaap


56 Nicolaas Ruijer is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Andries Ruijer en Alida (Aaltje) de Beer (zie 44). Nicolaas is overleden omstreeks 1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud.

Beroep:

Boerenknecht [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-05-1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Andriessen, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1867 te Hilversum) [bron: GenLias (weduwleven Elisabeth Andriessen 1868)].

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Elisabeth: Elisabeth Andriessen is in 1857 weduwe van Hendrik Vilders

Elisabeth is geboren omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Andriessen en Bartje Ruijter. Elisabeth trouwde voorheen op 02-05-1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Vilters (±1827-±1856). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1856 te Hilversum) [bron: GenLias (hertrouwen Elisabeth Andriessen 1857)]. Elisabeth trouwde later op 17-11-1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland met Jan Stoutenburg (geb. ±1844).

Beroep:

Tolgaardster [bron: GenLias]


57 Andreas Ruisendaal is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. [bron: gen.fam. Post], zoon van Wilhelmus Ruijsendaal en Alida (Aaltje) de Beer (zie 44). Andreas trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-09-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Oeida Post, 28 jaar oud. Oeida is geboren op 12-12-1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Post], dochter van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post en Jannetje Janse Brouwer.

Notitie bij Oeida: GenLias // schrijft op huw.akte dr Johanna Ocida als roepnaam ook bij dr Alida


Kinderen van Andreas en Oeida:


1 Alida Ruisendaal, geboren op 14-05-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.

2 Wilhelmus Ruizendaal, geboren op 26-09-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Johanna Ruizendaal, geboren op 20-02-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Herman Ruijzendaal]. Johanna is overleden op 29-08-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud [bron: gen. Herman Ruijzendaal].

4 Johanna Ruizendaal, geboren op 26-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.


58 Alida Ruisendaal is geboren op 14-05-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Andreas Ruisendaal (zie 57) en Oeida Post. Alida:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 03-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Simon Jacobus Roeten, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1901 te Naarden) [bron: Genlias // Weduwleven Alida Ruizendaal 1902]. Simon is geboren op 14-05-1872 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Simon is overleden op 03-05-1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 37 jaar oud.

Beroep:

Rijwielhersteller [bron: GenLias]

Alida trouwde,

(2) omstreeks 41 jaar oud, op 14-09-1910 in Bussum [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Diemel, ongeveer 66 jaar oud, geboren omstreeks 1844 in Haarlem, zoon van Josephus Diemel en Lena Mielen.

(3) trouwde, 51 jaar oud, op 21-07-1920 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld, ongeveer 36 jaar oud. Hein is geboren omstreeks 1884 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting. Hein trouwde eerder op 22-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Johanna Jacoba Majoor (geb. ±1888).

Beroep:

Blikslager [bron: GenLias]

Kind van Alida en Simon:


1 Antonia Roeten, geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.


59 Antonia Roeten is geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Simon Jacobus Roeten en Alida Ruisendaal (zie 58). Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 24-12-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Albertus van Moorst, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 26-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aalbertus van Moorst en Adriana Huijskes. Johannes is overleden op 08-03-1961 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]


Kinderen van Antonia en Johannes:


1 Albertus Simon Johannes (Ab) van Moorst, geboren op 05-07-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.

2 Siomona van Moorst, geboren op 03-11-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.

3 Adriana Johanna Elisabeth (Jeane) van Moorst, geboren op 30-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.

4 Alida Johanna Maria Theresia (Lida) van Moorst, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.


60 Albertus Simon Johannes (Ab) van Moorst is geboren op 05-07-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Albertus van Moorst en Antonia Roeten (zie 59). Ab is overleden op 05-05-1990 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep:

Timmerman / Metaalbewerker [bron: gen. Van Moorst]

Ab trouwde, 24 jaar oud, op 05-12-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch] met Johanna Bernadina Goorhuis, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 18-02-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes (Willem) Goorhuis en Johanna Gerarda (Annie) van Moorst.


Kinderen van Ab en Johanna: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 61 en 62 van dit parenteel niet weergegeven).


63 Siomona van Moorst is geboren op 03-11-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Albertus van Moorst en Antonia Roeten (zie 59). Siomona trouwde met Bernardus Jozef Nijland.


Kinderen van Siomona en Bernardus: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt de nr 64 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hermina Nijland.

2 Simona Nijland.

3 Marion Nijland


65 Adriana Johanna Elisabeth (Jeane) van Moorst is geboren op 30-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Albertus van Moorst en Antonia Roeten (zie 59).

Jeane trouwde [bron: gen. Van Moorst] met S. Reitsma.

66 Alida Johanna Maria Theresia (Lida) van Moorst (afb. 2) is geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Van Moorst], dochter van Johannes Albertus van Moorst en Antonia Roeten (zie 59). Lida is overleden op 12-06-1998 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: gen. Van Moorst].

Lida trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-11-1952 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Willem Dubelaar // gen. Van Moorst] met Henny Blom, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 19-07-1982 in Bussum, Noord -Holland, Nederland (geen reden bekend) [bron: gen. Van Moorst]. Henny is geboren op 22-08-1928 in Amsterdam [bron: gen. Van Moorst].


67 Johanna Ruizendaal is geboren op 26-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Ruisendaal (zie 57) en Oeida Post. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 23-08-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Petrus Antonius van Laar, 21 jaar oud. Petrus is geboren op 27-09-1875 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christianus (Christiaan) van Laar en Wilhelmina de Waal.

Beroep:

Hovenier [bron: GenLias]


68 Martina Ruizendaal is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Ruijsendaal en Alida (Aaltje) de Beer (zie 44). Martina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 16-09-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. // Noord-Hollands Archief] met Henrikus Banis, ongeveer 29 jaar oud. Henrikus is geboren omstreeks 1838 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus (Gerrit) Banis en Claasje Krijnen.

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]


Kind van Martina en Henrikus:


1 Gerrit Banis, geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.


69 Gerrit Banis is geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Banis en Martina Ruizendaal (zie 68).

Beroep:

Bleker [bron: GenLias]

Gerrit trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 31-08-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 49 // Noord-Hollands Archief] met Rijkje Krijnen, 26 jaar oud. Rijkje is geboren op 14-12-1877 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Krijnen en Johanna van Dijk. Rijkje is overleden op 31-08-1965 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud.


70 Joannes (Jan) de Beer is geboren omstreeks 1804 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Klaassen de Beer en Henrica van Thienen (zie 43).

Beroep:

Werkman / Landbouwer [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-10-1829 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Anna de Ruijter, ongeveer 26 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1803 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Elbert Pieter Ruijter en Geertje Smallenburg.


Kinderen van Jan en Anna:


1 Hendrina de Beer, geboren omstreeks 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.

2 Geertje de Beer, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.

3 Maria de Beer, geboren omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 81.


71 Hendrina de Beer is geboren in 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes (Jan) de Beer (zie 70) en Anna de Ruijter. Hendrina trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 22-05-1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Arie Kippersluis, ongeveer 28 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Fredrik (Freek) Kippersluis en Gerarda (Gerritje) Roos.


Kind van Hendrina en Arie:


1 Frederikus Kippersluis, geboren in 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.


72 Frederikus Kippersluis is geboren in 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Kippersluis en Hendrina de Beer (zie 71).

Beroep:

Horlogemaker [bron: GenLias]

Frederikus trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 10-11-1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 67 // Noord-Hollands Archief] met Willemtje Lammerts, ongeveer 25 jaar oud. Willemtje is geboren omstreeks 1858 in Avereest, Overijssel, Nederland, dochter van Willem Jacobus Lammerts en Theodora Stoces.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Frederikus en Willemtje:


1 Henderina Kippersluis, geboren omstreeks 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.

2 Fredrikus Kippersluis, geboren in 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.

3 Theodora Kippersluis, geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.

4 Adriana Kippersluis, geboren omstreeks 1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.


73 Henderina Kippersluis is geboren omstreeks 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frederikus Kippersluis (zie 72) en Willemtje Lammerts. Henderina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-11-1908 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 149 // Noord-Hollands Archief] met Adam van Staveren, ongeveer 26 jaar oud. Adam is geboren omstreeks 1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan van Staveren en Marretje Boelhouwer.

Beroep:

Conducteur [bron: GenLias]


74 Fredrikus Kippersluis is geboren in 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Frederikus Kippersluis (zie 72) en Willemtje Lammerts.

Beroep:

Fabrieksarbeider / Metaalbewerker [bron: GenLias]

Fredrikus:

(1) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 06-03-1918 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 55 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Clasina Knollenburg, ongeveer 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1920 te Hilversum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Frederikus Kippersluis 1921)]. Elisabeth is geboren omstreeks 1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Knollenburg en Elisabeth Clasina Mallon. Elisabeth is overleden omstreeks 1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.

(2) trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 07-12-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 328 // Noord-Hollands Archief] met Antje Lenstra, ongeveer 30 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1891 in Steenwijk, Overijssel, Nederland, dochter van Albert Lenstra en Wichertje Mintjes.


75 Theodora Kippersluis is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frederikus Kippersluis (zie 72) en Willemtje Lammerts. Theodora trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 29-11-1911 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 193 // Noord-Hollands archief] met Pieter Wolters, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1884 in Groningen, prov. Groningen, Nederland, zoon van Frederik Wolters en Elizabeth Wieringa.

Beroep:

Meubelmaker [bron: GenLias]


76 Adriana Kippersluis is geboren omstreeks 1887 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frederikus Kippersluis (zie 72) en Willemtje Lammerts. Adriana trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 27-09-1911 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 154 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van Garderen, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1886 in Loosduinen, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Heinbertus van Garderen en Margaretha van der Tang.

Beroep:

Loodgieter [bron: GenLias]


77 Geertje de Beer is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes (Jan) de Beer (zie 70) en Anna de Ruijter. Geertje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 28-05-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Schreudter, ongeveer 33 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Trouwgod Leveregt (Evert) Schrödter en Jacoba Kneuvers.

Beroep:

Metselaar [bron: GenLias]


Kinderen van Geertje en Johannes:


1 Alida Schreudter, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 78.

2 Jakoba Schreuder, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.


78 Alida Schreudter is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Johannes Schreudter en Geertje de Beer (zie 77). Alida trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-01-1880 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Stephanus Reijners, 23 jaar oud. Stephanus is geboren op 22-06-1856 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem. Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Stephanus Reijners en Aleida Lambarta ten Brink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-06-1856 [bron: GenLias // geb.akt.T481; I539; N197 // Het Utrechts Archief].

Beroep:

Koperslager [bron: GenLias]


79 Jakoba Schreuder is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Schreudter en Geertje de Beer (zie 77). Jakoba trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 10-07-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Bernardus Fransen, ongeveer 30 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1852 in Oldenzaal, Gelderland, Nederland, zoon van Gerhardus Fransen en Hermina Heitkamp.

Beroep:

Huisschilder [bron: GenLias]


Kind van Jakoba en Johannes:


1 Johannes Gerhardus (Joop) Fransen, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 80.


80 Johannes Gerhardus (Joop) Fransen is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bernardus Fransen en Jakoba Schreuder (zie 79).

Beroep:

Huisschilder [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 06-04-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Gerdina Wilhelmina Kuijsten, ongeveer 25 jaar oud. Gerdina is geboren omstreeks 1896 in Loon op Zand, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Pieter Kuijsten en Anna Catharina Verhulst.

Kinderen van Johannes en Gerdina: zij kregen 9 kinderen allen meisjes, genealogische gegevens afgeschermd.


81 Maria de Beer is geboren omstreeks 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes (Jan) de Beer (zie 70) en Anna de Ruijter. Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-05-1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 538; Inv.28; akte nr. 5 / Noord-Hollands Archief] met Willem Dorresteijn, 23 of 24 jaar oud. Willem is geboren in 1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Dorresteijn en Antonia (Teuntje) Krijnen. Willem is overleden omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 62 jaar oud.

Beroep:

Arbeider / Werkman / Landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Maria en Willem:


1 Alida Dorresteijn, geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.

2 Cornelis Dorresteijn, geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.

3 Antonia Dorresteijn, geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 98.

4 Jacobus Dorresteijn, geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 100.

5 Johannis Dorresteijn, geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 101.

6 Antonius Dorresteijn, geboren op 10-11-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 103.

7 Bartholomeus Dorresteijn, geboren omstreeks 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 105.

8 Adrianus Dorresteijn, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 109.


82 Alida Dorresteijn is geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Dorresteijn en Maria de Beer (zie 81). Alida trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-06-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Rijk Klarenbeek, ongeveer 30 jaar oud. Rijk is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Klaarenbeek en Elbertje Majoor.

Beroep:

Werkman [bron: GenLias]


83 Cornelis Dorresteijn is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn en Maria de Beer (zie 81).

Beroep:

Blekersknecht / Tuinman / Arbeider [bron: GenLias]

Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 15-06-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Maria Hagen, ongeveer 28 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Hagen en Adriaantje (Jaantje) Bijlhouwer.


Kinderen van Cornelis en Maria:


1 Willem (Willem) Dorresteijn, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84.

2 Wilhelmus Johannes Dorresteijn, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 87.

3 Cornelis Dorresteijn, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 94.

4 Adriana Maria Dorresteijn, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.


84 Willem (Willem) Dorresteijn is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Dorresteijn (zie 83) en Maria Hagen.

Beroep:

Tuinman [bron: GenLias]

Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 12-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Klasina Maria Koelink, 23 jaar oud. Klasina is geboren op 25-04-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Koelink en Martha Willard.


Kind van Willem en Klasina:


1 Antonia Martha Maria Dorresteijn, geboren op 28-02-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.


85 Antonia Martha Maria Dorresteijn is geboren op 28-02-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans], dochter van Willem (Willem) Dorresteijn (zie 84) en Klasina Maria Koelink. Antonia is overleden op 09-01-2004 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans]. Antonia trouwde, 23 jaar oud, op 06-09-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans] met Christiaan Gerardus Joseph van Dijk, 26 jaar oud. Christiaan is geboren op 05-03-1913 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans], zoon van Anthonie van Dijk en Antonia Maria van Riesens. Christiaan is overleden op 28-02-1994 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud [bron: gegevens // Carla van Dijk-Wiegmans].


Kind van Antonia en Christiaan: 1 kind bekend, genealogissche gegevens afgeschermd, (hierdoor wordt nr 86 van dit parenteel niet weergegeven).


1 NN van Dijk


87 Wilhelmus Johannes Dorresteijn is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Dorresteijn (zie 83) en Maria Hagen.

Beroep:

Huisschilder [bron: GenLias]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-07-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 55 // Noord-Hollands Archief] met Mechtelina Wolswijk, ongeveer 29 jaar oud. Mechtelina is geboren omstreeks 1882 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Antonius Wilhelmus Wolswijk en Alida Rijnders.

Beroep:

Dienstbode [Bron: GenLias]


Kind van Wilhelmus en Mechtelina:


1 Antonia Maria Dorresteijn, geboren op 21-04-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 88.


88 Antonia Maria Dorresteijn is geboren op 21-04-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes Dorresteijn (zie 87) en Mechtelina Wolswijk. Antonia trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1943 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Calis // Maria van Blekemolen] met Cornelis Calis, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 23-04-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post.

Notitie bij Cornelis: Oprichter van "Schoonmaakbedrijf C.Calis en Zonen".


Kinderen van Antonia en Cornelis: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 89 t/m 83 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Martinus Johannes (Martin) Calis

2 Wilhelmus Machtildus (Wim) Calis

3 Johanna A. Sancta Maria (Ans) Calis

4 Augustinus Bernardus (Guus) Calis

5 Elberta Maria C. (Els) Calis

6 Josephus Nicolaas M. Calis


94 Cornelis Dorresteijn is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Dorresteijn (zie 83) en Maria Hagen.

Beroep:

Huisschilder [bron:GenLias]

Cornelis trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 16-06-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 70 // Noord-Hollands Archief] met Crhristina Maria Boersen, ongeveer 25 jaar oud. Crhristina is geboren omstreeks 1895 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, dochter van Gerardus Boersen en Maria van Tweel.


Kind van Cornelis en Crhristina:


1 Maria (Rie) Dorresteijn, geboren op 01-01-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 95.


95 Maria (Rie) Dorresteijn is geboren op 01-01-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Dorresteijn (zie 94) en Christina Maria Boersen. Rie trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1958 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Johannes (Jan) de Jong, ongeveer 38 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1920 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.


96 Adriana Maria Dorresteijn is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Dorresteijn (zie 83) en Maria Hagen. Adriana trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18-06-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Klooster, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1897 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Theunis van Klooster en Alida Daselaar.

Beroep:

Voerman / stichter van het bedrijf Van Klooster expeditie [bron: familie]


Kinderen van Adriana en Jan: 6 kinderen, genealogisehe gegevens afgeschermd, (hierdoor wordt nr 97 van dit parenteel niet weergegeven).


98 Antonia Dorresteijn is geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Dorresteijn en Maria de Beer (zie 81). Antonia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 28-07-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Ruizendaal, ongeveer 31 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Ruizendaal en Elisabeth Fokker.

Beroep:

Werkman [bron: GenLias]

Kind van Antonia en Cornelis:


1 Elisabeth Maria Ruizendaal, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 99.


99 Elisabeth Maria Ruizendaal is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Ruizendaal en Antonia Dorresteijn (zie 98). Elisabeth trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14-10-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 79 // Noord-Hollands Archief] met Roelof Oudenaller, ongeveer 24 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Tijmen Oudenaller en Anna Maria Hettelder.

Beroep:

Smid [bron: GenLias]


100 Jacobus Dorresteijn is geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn en Maria de Beer (zie 81).

Beroep:

Arbeider [bron: GenLias]

Jacobus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 03-08-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van Nieuwenhuizen, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 25-06-1872 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem van Nieuwenhuizen en Elisabeth Veldhuizen.


101 Johannis Dorresteijn is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn en Maria de Beer (zie 81).

Beroep:

Bleker / Brandstoffenhandelaar [bron: GenLias]

Johannis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 29-08-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda Pouw, ongeveer 21 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rut Pouw en Gerritje van den Berg.


Kind van Johannis en Gerarda:


1 Maria Gerarda Dorresteijn, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 102.


102 Maria Gerarda Dorresteijn is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis Dorresteijn (zie 101) en Gerarda Pouw.

Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]

Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 18-08-1915 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Mulder, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Karel Mulder en Anna Maria Boerebach.

Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]


103 Antonius Dorresteijn is geboren op 10-11-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn en Maria de Beer (zie 81). Antonius is overleden op 03-04-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud. Antonius trouwde, 27 jaar oud, op 02-06-1897 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Barta de Jong, 22 jaar oud. Barta is geboren op 28-08-1874 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob de Jong en Teuntje Krijnen. Barta is overleden op 10-06-1954 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud.

Kind van Antonius en Barta:


1 Antonia Wilhelmina (To) Dorresteijn, geboren op 30-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 104.


104 Antonia Wilhelmina (To) Dorresteijn is geboren op 30-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Dorresteijn (zie 103) en Barta de Jong. To is overleden op 14-07-1941 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 35 jaar oud.To trouwde, 24 jaar oud, op 25-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Persoonskaart // Gerardus Kastermans] met Gerardus (Gerrit) Kastermans, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Persoonskaart Gerardus Kastermans]. De scheiding werd geregistreerd op 14-07-1941 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 14-07-1941) [bron: Persoonskaart // Gerardus Kastermans]. Gerrit is geboren op 28-03-1898 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis Jacobus Kastermans en Cornelia Veenman. Gerrit is overleden op 10-01-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud. Gerrit trouwde later op 12-05-1943 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: persoonskaarten van betrokkenen // Neel Hagen en Gerrit Kastermans] met Cornelia Helena (Neel) Hagen (1899-1979). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 10-01-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 10-01-1973) [bron: Persoonskaarten betrokkenen (weduwleven van Neel Hagen 1973)].

Notitie bij Gerrit: Gerardus Kastermans laat zich om welke reden dan ook Kasterman noemen zonder s aan het eind van de naam.

Beroep:

Spoorwegarbeider [familie]


105 Bartholomeus Dorresteijn is geboren omstreeks 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn en Maria de Beer (zie 81).

Beroep:

Arbeider / Grondwerker [bron: GenLias]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-05-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Bartje de Graaf, ongeveer 30 jaar oud. Bartje is geboren omstreeks 1868 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen de Graaf en Antje Loman.


Kinderen van Bartholomeus en Bartje:


1 Wilhelmus Hermanus Dorresteijn, geboren op 13-01-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 106.

2 Anna Maria Dorresteijn, geboren op 01-06-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 107.


106 Wilhelmus Hermanus Dorresteijn is geboren op 13-01-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bartholomeus Dorresteijn (zie 105) en Bartje de Graaf. Wilhelmus is overleden op 06-07-1980 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.

Beroep:

Metselaar [bron: GenLias]

Wilhelmus trouwde, 22 jaar oud, op 11-10-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 131 // Noord-Hollands Archief] met Alida van Rosmalen, 23 jaar oud. Alida is geboren op 30-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis van Rosmalen en Klasina (Klaasje) Vermeulen. Alida is overleden op 22-12-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud.


107 Anna Maria Dorresteijn is geboren op 01-06-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Claes Heerschop], dochter van Bartholomeus Dorresteijn (zie 105) en Bartje de Graaf. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Claes Heerschop] met Cornelis Heerschop, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 25-01-1901 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie van Claes Heerschop], zoon van Jacob Heerschop en Grietje Majoor.


Kind van Anna en Cornelis:1 kind, genealogisehe gegevens afgeschermd, (hierdoor wordt nr 108 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Jacobus Bartholomeus Heerschop


109 Adrianus Dorresteijn is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Dorresteijn en Maria de Beer (zie 81).

Beroep:

Arbeider

Adrianus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 05-07-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Lambertha Stom, ongeveer 24 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1874 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Stom en Lambertje van Bilsum.


110 Joanna de Beer is geboren omstreeks 1806 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Klaassen de Beer en Henrica van Thienen (zie 43). Joanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 12-05-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Speller, ongeveer 24 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1811 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Barend Speller en Geertje Bakker.

Beroep:

Kleermaker [bron: GenLias]


Kinderen van Joanna en Hendrik:


1 Jacob Speller, geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 111.

2 Geertruida (Geertje) Speller, geboren omstreeks 1840 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 112.


111 Jacob Speller is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Speller en Joanna de Beer (zie 110).

Beroep:

Werkman [bron: GenLias]

Jacob:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 29-11-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Hendrijntje Post, 36 of 37 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1884 te Bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Jacob Speller 1885)].

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Hendrijntje: erk. 1 kind

Hendrijntje is geboren in 1828 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Post en Geertje van ’t Klooster. Hendrijntje is overleden omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 56 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 23-11-1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Cornelia van der Meer, ongeveer 37 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1848 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Jan Baptist van der Meer en Lijsje Jansen Braam.


Kind van Jacob en Hendrijntje:


1 Erk. kind Speller, geboren in 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


112 Geertruida (Geertje) Speller is geboren omstreeks 1840 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Speller en Joanna de Beer (zie 110).

Geertje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-10-1867 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Teunis Klaarenbeek, ongeveer 36 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-10-1886 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Teunis is geboren omstreeks 1831 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Willem Klarenbeek en Marritje Koppen. Hij is gedoopt op 06-10-1831 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep:

Arbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Geertje en Teunis:


1 Dientje Klarenbeek, geboren omstreeks 1866 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 113.

2 Jannetje Klaarenbeek, geboren omstreeks 1868 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 114.

3 Maria Pia Klarenbeek, geboren op 06-06-1871 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 133.


113 Dientje Klarenbeek is geboren omstreeks 1866 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Klaarenbeek en Geertruida (Geertje) Speller (zie 112). Dientje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 26-04-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akkte T 358; Inv. 28; akte Nr.11 // Noord-Hollands Archief] met Henrikus Fokker, ongeveer 34 jaar oud. Henrikus is geboren omstreeks 1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Fokker en Maria Krijnen.

Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]


114 Jannetje Klaarenbeek is geboren omstreeks 1868 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], dochter van Teunis Klaarenbeek en Geertruida (Geertje) Speller (zie 112). Zij is gedoopt op 05-11-1868 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Jannetje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 08-11-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Bartholomeus Post, 30 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jannetje en Bartholomeus: GenLias // alias Klarenbeek

Bartholomeus is geboren op 21-09-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post], zoon van Antonius Nicolaas (Teunis) Post en Cornelia Dorlandt. Hij is gedoopt omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

Beroep:

Schipper [bron: GenLias]

Getuige bij:geboorteaangifte Matthias van Thienen (geb. ±1891) [zie 34]


Kinderen van Jannetje en Bartholomeus:


1 Geertruida Cornelia (Gré) Post, geboren op 09-09-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 115.

2 Cornelia Johanna Post, geboren op 14-04-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 116.

3 Johanna Maria Post, geboren op 02-09-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 125.

4 Antonius Wilhelmus (Teus) Post, geboren op 16-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 127.

5 Wilhelmus Hendrikus (Wim) Post, geboren op 20-11-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 131.


115 Geertruida Cornelia (Gré) Post is geboren op 09-09-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus Post en Jannetje Klaarenbeek (zie 114). Gré is overleden op 09-03-1982 in Den Helder, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud [bron: gegevens Joop Post]. Gré trouwde [bron: gegevens Joop Post] met Johan Jacob Kaan. Johan is overleden op 14-11-1981 in Den Helder, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Johan: Guy van der Klein // Johan Kaan dreef de watersportvereniging "Loosdrecht" en ging na zijn pensionering weer terug naar Den Helder.

Beroep:

Zeilschoolhouder [bron: gen. gvdklein]


116 Cornelia Johanna Post is geboren op 14-04-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus Post en Jannetje Klaarenbeek (zie 114). Cornelia is overleden op 16-04-1924 in Kopenhagen, Danmark, 31 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 30-09-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 77 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Arnoldus van der Klein, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 16-04-1924 in Kopenhagen, Danmark (door overlijden echtgenote op 08-06-1926 te Kopenhagen) [bron: gen. gjuvandekl]. Johannes is geboren op 30-11-1892 in Delft, Zuid-Holland, Nederland [bron: gen. gjuvandekl], zoon van Abraham van der Klein en Adriana Maria de Does. Johannes is overleden op 08-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 33 jaar oud [bron: gen. gjuvandekl]. Johannes trouwde later op 14-12-1924 in Venl*se Denemarken [bron: gen. gjuvandek] met Marta Hansine S*rentsen (geb. ±1895). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 08-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 31-03-1963 te Bussum) [bron: gen. gjuvandekl // weduwleven Marta Hansine S*rentsen].

Notitie bij Johannes: Kort na de geboorte van zijn tweede zoon Cornelis Johannes, overleed zijn vrouw Cornelia. (Cornelia Johanna Post)
Op dezelfde zaal in het ziekenhuis lag een ongehuwde vriendin van Cornelia, die op 9 mei 1924 van een kind beviel en de naam Poulus Johannes kreeg.
Aangezien Johannes Arnoldus alleen met twee kinderen, en de vriendin (Marta Hansine S*rensen) een kind had zonder vader, zijn Johannes Arnoldus en Marta getrouwd op voorwaarde van Marta dat haar zoon (Poulus Johannes) geëcht werd en de familienaam "Van der Klein" kreeg. (roepnaam Perben)

Johannes Arnoldus van der Klein en Marrta Hansine S*rensen zijn gehuwd op 14-12-1924
te Venl*se in Denemarken.

Het * in S*rensen en in Venl*se staat voor de met een slech diagonaal doorgestreepte Ø zoals dat in de scandinavische talen gebruikelijk is.

Beroep:

Emaille-schilder [bron: GenLias]


Kinderen van Cornelia en Johannes: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 117 t/m 124 van dit parenteel niet weergegeven).


125 Johanna Maria Post is geboren op 02-09-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post (geboortedatum)], dochter van Bartholomeus Post en Jannetje Klaarenbeek (zie 114). Johanna is overleden op 10-03-1963 in Amersfoort, prov.Utrecht Nederland, 65 jaar oud. Johanna:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 07-09-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 89 // Noord-Hollands Archief] met Martinus Wolters, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 25-05-1939 in (Amsterdam?) (geen reden opgegeven) [bron: GenLias // aantekening op huwelijksakte]. Martinus is geboren omstreeks 1893 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Dirk Wolters en Johanna Catharina Maria Willemse.

Beroep:

Elektriciën [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1939 met Johannes Franciscus Hubertus Peters, ongeveer 42 jaar oud. Johannes is geboren op 09-04-1897 in Schinveld, prov.Limburg, Nederland.


Kind van Johanna en Martinus:


1 Dirk Bartholomeus Wolters, geboren op 02-06-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post].


Kind van Johanna en Johannes:


2 Francis Johanna Maria Hubertina Peters // genealogische gegevens ageschermd // geen nr 126 in dit parenteel


127 Antonius Wilhelmus (Teus) Post is geboren op 16-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bartholomeus Post en Jannetje Klaarenbeek (zie 114). Teus is overleden op 22-08-1967 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.

Beroep:

Meteropnemer gasfabriek [gen. Calis]

Teus trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis] met Clasina Johanna (Sien) Calis, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1932 in Bussum [bron: cali/calis-bestanden/calis]. Sien is geboren op 23-03-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus Calis en Alida Duurland. Sien is overleden op 09-12-1986 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.

Kinderen van Teus en Sien: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 128 t/m 130 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Bartholomeus Gijsbertus Post

2 Johannes Gerardus Post

3 Veronica Geertruida Maria Post


131 Wilhelmus Hendrikus (Wim) Post is geboren op 20-11-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post], zoon van Bartholomeus Post en Jannetje Klaarenbeek (zie 114). Wim is overleden op 07-04-1964 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud [bron: gegevens Joop Post]. Wim trouwde [bron: gegevens Joop Post] met Sophia (Fietje) Beyerman. Fietje is geboren op 25-09-1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens Joop Post].

Kinderen van Wim en Fietje: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nrs 132 van dit parenteel niet weergegeven).


133 Maria Pia Klarenbeek is geboren op 06-06-1871 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Klaarenbeek en Geertruida (Geertje) Speller (zie 112). Maria is overleden op 25-11-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud. Maria trouwde, 33 jaar oud, op 05-10-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 59 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Johannes van Bijleveld, 30 jaar oud. Gerardus is geboren op 13-09-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Bijleveld en Johanna Ruizendaal. Gerardus is overleden op 03-10-1952 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, 78 jaar oud.

Beroep:

Arbeider [bron: GenLias]

Kind van Maria en Gerardus:


1 Johanna van Bijleveld, geboren op 26-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 134.


134 Johanna van Bijleveld is geboren op 26-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Johannes van Bijleveld en Maria Pia Klarenbeek (zie 133). Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 04-05-1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld // huwelijk] met H. Klarenbeek.


135 Maria Julia (Marretje) de Beer is geboren op 15-12-1807 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Klaassen de Beer en Henrica van Thienen (zie 43). Marretje is overleden omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 60 jaar oud. Marretje trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1834 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Rutgerus (Rut) Fokker, 29 jaar oud. Rut is geboren op 29-03-1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Klaasz (Gerrit) Fokker en Johanna Hendriksen (de Vries Van Zeijl). Rut is overleden op 28-08-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud.

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]


Kinderen van Marretje en Rut:


1 Gerrit Rutz Fokker, geboren op 07-03-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 136.

2 Hendrikus Fokker, geboren op 31-08-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hendrikus is overleden op 14-09-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 14 dagen oud.

3 Jacobus Fokker, geboren op 31-08-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jacobus is overleden op 15-09-1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 15 dagen oud.

4 Dienna Fokker, geboren op 09-09-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 137.

5 Jacobus Fokker, geboren op 06-08-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 139.

6 Rudolf Fokker, geboren op 08-06-1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Rudolf is overleden op 11-12-1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 25 jaar oud.

7 Johanna Fokker, geboren op 20-05-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 142.

8 Henrikus Fokker, geboren op 08-05-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 145.

9 Elisabeth Fokker, geboren op 16-05-1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 146.

10 Klasina Fokker, geboren op 09-01-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 147.

11 Ruth Fokker, geboren op 12-06-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Ruth is overleden op 29-04-1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud.

12 Ruth Fokker, geboren op 21-10-1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Ruth is overleden op 23-06-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 8 maanden oud.


136 Gerrit Rutz Fokker is geboren op 07-03-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer (zie 135).

Notitie bij Gerrit: Gerrit Fokker geboren 7 maart1835 te Bussum
zoon van Rut Gerritszoon Fokker en Maria de Beer
beroep: Bleker
in dienst 25-02-1870 met legernummer 9921
6de compagnie, 1ste bataljon
Bijzonderheden: Fokker maakte mee; de slag om Rome.

Beroep:

Pauselijke zouaaf [bron: pauselijke zouaven Bussum]

Gerrit trouwde, 38 jaar oud, op 04-08-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Maria Catharina Reinders, ongeveer 32 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Wilhelm Reinders en Maria Anna Elisabeth Heideman.


137 Dienna Fokker is geboren op 09-09-1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer (zie 135). Dienna is overleden op 21-01-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud. Dienna trouwde, 27 jaar oud, op 13-02-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Lambert Majoor, ongeveer 33 jaar oud. Lambert is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Lambert (Jacob) Majoor en Geertrudus (Geertje) Banis. Lambert trouwde voorheen op 05-05-1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van Breemen (±1832-±1864). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circ1864 te Bussum) [bron: Genlias (weduwnaarschap Lambert Majoor 1865].

Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]

Kind van Dienna en Lambert:


1 Maria Majoor, geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 138.


138 Maria Majoor is geboren omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Majoor en Dienna Fokker (zie 137).

Maria trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 21-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Martensz (Jan) van den Bergh, ongeveer 45 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Martense van den Berg(h) en Maria Ernst. Jan trouwde voorheen op 14-11-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Alida Petronella van der Meer (geb. ±1868).

Notitie bij Jan: Foto’s Bussum collectie M. J. M. Heyne // Jan van den Bergh begon op 1 febr. 1895 het café aan de Spiegelstraat te Bussum en hield dit aan tot 10 mei 1932, hierna overgenomen door Hendrik Duim het café kreeg later de namen: Herberg "Het Spieghel" (hoewel geen hotelaccommodatie); nadien: café "Het Spiegeltje"

Beroep:

Landbouwer / Caféhouder [bron: GenLias]


139 Jacobus Fokker is geboren op 06-08-1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer (zie 135). Jacobus is overleden op 03-12-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 43 jaar oud.

Notitie bij Jacobus: Jacobus Fokker geboren 6 augustus1839 te Bussum
zoon van Rut Gerritszoon Fokker en Maria de Beer
in dienst 24-02-1866 met legernummer 2631
uit dienst 01-03-1868 als Zouaaf eerste klas
Bijzonderheden: Fokker maakte mee; de slag bij Mentana. Hij was drager van het Mentanakruis. Van hem bezit het zouavenmuseum twee foto’s alsmede een brief die hij vanuit Italië naar Bussum heeft gestuurd.

Beroep:

Kleerbleker / pauselijke zouaaf

Jacobus trouwde, 34 jaar oud, op 04-08-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Helena Jacoba Geene, ongeveer 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 03-12-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 03-12-1882 te Bussum) [bron: Genlias (weduwschap Johanna Helena Jacoba Geene)]. Johanna is geboren omstreeks 1843 in Elten, Pruisen, Duitsland, dochter van Hermannus Geene en Wilhelmina Janssen. Johanna is overleden op 02-07-1901 in Bussum zie persoonsgegevens, ongeveer 58 jaar oud. Johanna trouwde later op 22-07-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias] met Henrikus Brandhof (geb. ±1851), zie 191.

Notitie bij Johanna: Bij het tweede huwelijk van Johanna, wordt, Elten (Konininkrijk Pruisen) als geboorteplaats gegeven


Kinderen van Jacobus en Johanna:


1 Wilhelmina Maria Fokker, geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 140.

2 Maria Johanna Fokker, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 141.


140 Wilhelmina Maria Fokker is geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Fokker (zie 139) en Johanna Helena Jacoba Geene. Wilhelmina trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 20-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Petrus de Man, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus Jozephus de Man en Geertruida Reijn.

Beroep:

Koopman [bron: GenLias]


141 Maria Johanna Fokker is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Fokker (zie 139) en Johanna Helena Jacoba Geene. Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-07-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw/.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Hugo van der Kuil, ongeveer 30 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1871 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hubertus van der Kuijl en Johanna Maria Andriessen.

Beroep:

Fabrikant [bron: GenLias]


142 Johanna Fokker is geboren op 20-05-1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer (zie 135). Johanna is overleden op 28-12-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Majoor, ongeveer 26 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Majoor en Geertje Majoor.

Beroep:

Wagenmaker [bron: GenLias]


Kinderen van Johanna en Gerardus:


1 Jacobus Josephus Majoor, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 143.

2 Agatha Maria Majoor, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 144.


143 Jacobus Josephus Majoor is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Majoor en Johanna Fokker (zie 142).

Beroep:

Aannemer [bron: GenLias]

Jacobus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-01-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Mathilda Anna Maria Kaarsgaren, ongeveer 31 jaar oud. Mathilda is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Jacobus Kaarsgaren en Tijmmetje Dekker.


144 Agatha Maria Majoor is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Majoor en Johanna Fokker (zie 142). Agatha trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 14-07-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Hendrikus Marckelbach, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 21-05-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (geen reden bekend) [bron: GenLias // aantekening op huw.akte]. Johannes is geboren omstreeks 1887 in Bolsward, Friesland, Nederland, zoon van Gijsbert Mathijs Marckelbach en Sijbergje Feenstra.

Beroep:

Boekdrukker [bron: GenLias]


145 Henrikus Fokker is geboren op 08-05-1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer (zie 135). Henrikus trouwde, 26 jaar oud, op 03-11-1871 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte 3 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria de Boer, 23 of 24 jaar oud. Johanna is geboren in 1847 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Boer en Hendrika Sarost (Saras).


146 Elisabeth Fokker is geboren op 16-05-1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer (zie 135). Elisabeth is overleden op 31-03-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud. Zij is begraven op 03-04-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus van der Kooij, ongeveer 25 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Daan van der Kooij en Hendje van de Pol. Wilhelmus is overleden omstreeks 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 65 jaar oud.

Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]


147 Klasina Fokker is geboren op 09-01-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutgerus (Rut) Fokker en Maria Julia (Marretje) de Beer (zie 135). Klasina is overleden op 27-05-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Klasina trouwde, 27 jaar oud, op 17-02-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Jakobus Banis, ongeveer 29 jaar oud. Zie 468 voor persoonsgegevens van Jakobus.


Kinderen van Klasina en Jakobus:


1 Maria Johanna Banis, geboren op 28-04-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op 04-05-1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 dagen oud.

2 Gerardus Rutgerus Banis, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 148.

3 Maria Johanna Banis, geboren op 26-05-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 156.

4 Johanna Maria Banis, geboren op 15-07-1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 157.

5 Jacoba Johanna Banis, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 158.

6 Rutgerus Banis, geboren op 11-11-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Rutgerus is overleden op 11-11-1884 in Bussum, Noodr-Holland, Nederland, geen dag oud [bron: gen. Banis].

7 Elisabeth Banis, geboren op 21-01-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Elisabeth is overleden op 30-07-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud [bron: gen. Banis].

8 Bertha Banis, geboren op 02-03-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Bertha is overleden op 02-03-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, geen dag oud.[bron: gen. Banis].

9 Johanna Banis, geboren op 15-10-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis].

10 Johana Margaretha Banis, geboren op 26-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Johana is overleden op 21-01-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud [bron: gen. Banis].

11 Margaretha Banis, geboren op 03-01-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis].

12 Ruthgerus Banis, geboren op 16-08-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Banis]. Ruthgerus is overleden op 27-09-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gen. Banis].


148 Gerardus Rutgerus Banis is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus Banis (zie 468) en Klasina Fokker (zie 147).

Notitie bij Gerardus: Expediteur
Beroep:

Stalhouder [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 24-10-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 81 // Noord-Hollands archief] met Johanna Alberdina Maria Abbing, ongeveer 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Johanna: Het gezin van Gerardus en Johanna telde negen kinderen i.v.m. nog levenden in 2009 afgeschermd

Johanna is geboren omstreeks 1891 in Doesburg, Gelderland, Nederland, dochter van Antonius Hendrikus Abbing en Theodora Wilhelmina ter Heerdt.


Kinderen van Gerardus en Johanna: 9 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 149 t/m 155 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Theodora Clasina (Do) Banis

2 Calsina Elisabeth Banis

3 Jacobus Antonius Banis

4 Antonius Johannes Banis

5 Gerardus Hendrikus Joseph Banis

6 Hendrikus Albertus Maria Banis

7 Johanna Wilhelmina Antonia Banis,

8 Henry (Harry) Banis

9 Willy (Wil) Banis


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 14-08-2011 15:56