Parenteel van Krijn van Werkhoven

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.1 Krijn van Werkhoven. Krijn trouwde [bron: gen. VFulpen // als ouder van gehuwd kind] met Maria van Jaarsveld.


Kind van Krijn en Maria:


1 Joannes Krijnsz (Jan) Werkhoven, geboren omstreeks 1777 in Lopikerkapel, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 2.


2 Joannes Krijnsz (Jan) Werkhoven is geboren omstreeks 1777 in Lopikerkapel, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Krijn van Werkhoven (zie 1) en Maria van Jaarsveld.

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1803 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // als ouder van gehuwd kind] met Marritje Cornelisse Pannekoek, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 01-10-1803 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-10-1803 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Marritje is geboren omstreeks 1780 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Klaasse Pannekoek en Cornelia Jacobse van ’t Klooster. Zij is gedoopt op 11-12-1780 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK).

(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 17-11-1814 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv 266; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Everarda (Evertje) Steenbeek. Evertje is een dochter van Gijsbert Jansen Steenbeek en Annetje Rijkse Hagen.


Kinderen van Jan en Marritje:


1 Cornelis Werkhoven, geboren op 16-07-1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 3.

2 Christinus Werkhoven, is geboren omstreeks 1806 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 3a.

2 Petronella Werkhoven, geboren omstreeks 1808 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.


Kind van Jan en Evertje:


3 Antje Werkhoven, geboren omstreeks 1820 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 73.


3 Cornelis Werkhoven is geboren op 16-07-1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Joannes Krijnsz (Jan) Werkhoven (zie 2) en Marritje Cornelisse Pannekoek.

Beroep: werkman / daghuurder [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 22-07-1827 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 266; akte Nr. 12 // Het Utrechs Archief] met Henrica (Heintje) de Waal, ongeveer 19 jaar oud. Heintje is geboren omstreeks 1808 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Melgert Jansz de Waal en Lena Mijntjesdr van Velzen.


Kinderen van Cornelis en Heintje:


1 Gerrit Werkhoven, geboren omstreeks 1830 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 4.

2 Helena Werkhoven, geboren op 27-08-1834 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 8.

3 Wilhelmina Werkhoven, geboren omstreeks 1841 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 45.


3a Christinus Werkhoven is geboren omstreeks 1806 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Joannes Krijnsz (Jan) Werkhoven (zie 2) en Marritje Cornelisse Pannekoek.

Beroep: koetsier [bron: Wie Was Wie]

Christinus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 16-11-1834 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // Archief-Eemand; akte Nr.14 // Het Utrechts Archief] met Grietje Hilhorst, ongeveer 31 jaar oud, Grietje is geboren omstreeks 1803 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Hilhorst en Hendje Haan.


Kinderen van Christinus en Grietje:


1 Cornelis Werkhoven is geboren op 27-12-1736 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland.

2 Johannes Werkhoven is geboren op 20-07-1839 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 3b.


3b Johannes Werkhoven is geboren op 22-07-1839 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Christinus Werkhoven (zie 3a) en Grietje Hilhorst.

Beroep: pakhuisknecht [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 33 jaar oud op 09-07-1873 in Amsterdam [bron: Wie Was Wie // huw.akte Reg.7 fol.98 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Ida Elisabeth Elders, ongeveer 39 jaar oud, Ida is geboren omstreeks 1834 in Amsterdam, dochter van Everardus Elders en Theresia Joanna Bouten.

Beroep: strijkster [bron: Wie Was Wie]


4 Gerrit Werkhoven is geboren omstreeks 1830 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Werkhoven (zie 3) en Henrica (Heintje) de Waal. Gerrit begon een relatie met Feijtje van Klooster. Feijtje is geboren omstreeks 1839 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Klooster en Reijertje Huijk Janse.


Kind van Gerrit en Feijtje:


1 Helena Werkhoven, geboren omstreeks 1872 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 5.


5 Helena Werkhoven is geboren omstreeks 1872 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Werkhoven (zie 4) en Feijtje van Klooster. Helena trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 02-07-1898 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. I 268; akte Nr.15 // Het Utrechts Archief] met Aart Hilhorst, ongeveer 32 jaar oud. Aart is geboren omstreeks 1866 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Everhardus Hilhorst en Metje Cornelisse.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Helena en Aart:


1 Gerardus Hendrikus Hilhorst, geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.

2 Maria Sophia Hilhorst, geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.


6 Gerardus Hendrikus Hilhorst is geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Hilhorst en Helena Werkhoven (zie 5).

Beroep: elektriciën [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 03-11-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 145 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Stevenhagen, ongeveer 24 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1896 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Stevenhagen en Maria Hardebil.


7 Maria Sophia Hilhorst is geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aart Hilhorst en Helena Werkhoven (zie 5).

Maria trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 06-10-1926 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg.5F;fol.14v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Abraham Helsper, ongeveer 120 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1806 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Johan Anton Helsper en Margaretha Nilsson.

Beroep: gipswerker [bron: Wie Was Wie]


8 Helena Werkhoven is geboren op 27-08-1834 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov,Utrecht, Nederland], dochter van Cornelis Werkhoven (zie 3) en Henrica (Heintje) de Waal. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1834 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I684; N 47 // Het Utrechts Archief]. Helena is overleden op 16-08-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Helena:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 2 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Sibbing, ongeveer 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot 18-09-1863 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Helena Werkhoven 1863]. Hendrik is geboren omstreeks 1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes Heinrich (Jan) Sibbing en Fijtje Haselager. Hendrik is overleden op 18-09-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 36 jaar oud [bron: gem. Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1863 [bron: gem. Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 24 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Notitie bij Helena:

H.G.M. Sibbing; Toen Fijtje Hazelager op 16 april 1866 overleed zal deze baan overgegaan zijn op haar schoondochter Helena Sibbing-Werkhoven (Leen Sibbing), die met haar 3 kindertjes de post bezorgde.
zie voor verdere gegevens bij echtgenoot Albertus Dorresteijn


(2) trouwde, 40 jaar oud, op 08-06-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 34; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Albertus Dorresteijn, ongeveer 33 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Egbartus Dorresteijn en Maria Huijsman.


Notitie bij Albertus:

H.G.M. Sibbing // Deze Helena Sibbing-Werkhoven trouwde op 8 juni 1875 voor de tweede maal en wel met Albertus Dorresteyn. Samen met zijn vrouw kreeg hij op 13 juli d.a.v. (ten raadhuize in nr. 100) van de gemeente Bussum het recht van Erfpacht voor de tijd van negen en negentig achtereenvolgende jaren tegen de som van drie gulden twee en tachtig cent (3,82) ‘s jaars:
een stuk land in de Gemeente Bussum bekend ten Oosten Gerrit Schouten, ten Westen den Heer Veer, overigens den Weg groot elf aren en twintig centiaren, bekend als Kahier C numero tweehonderd zeven.
Dit moet het stukje grond geweest zijn aan de Plaggenweg nr. 5, waarop het onlangs herbouwde boerderijtje staat. Helena Werkhoven nam daarheen ook haar 3 jongens Jan, Kees en Henk mee, resp. 14,12 en 9 jaar oud. Helena Werkhoven overleed op 16 aug. 1902; zij was toen 67 jr. oud.


Kinderen van Helena en Hendrik:


1 Johannes (Jan) Sibbing, geboren op 22-03-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. .Volgt 9

2 Cornelus (Kees) Sibbing, geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.

3 Hendrik (Hein) Sibbing, geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.


9 Johannes Sibbing is geboren op 22-03-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven (zie 8). Johannes is overleden omstreeks 1921 in Noordwijkerhout, Zuid-Holland, Nederland, ongeveer 60 jaar oud [bron: GeneaNet // Martijn van der Veen].

Beroep: schipper / tuinman [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, 32 jaar oud, op 24-04-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Alida (Aaltje) Willard, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op 30-01-1864 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ruth Jacob Willard en Wilhelmina (Willemtje) Smit. Aaltje trouwde voorheen op 23-04-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Antonius Derksen (1865-1890). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1890 te Bussum)) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Aaltje Willard 1890)].

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Johannes en Aaltje:


1 Maria Helena Sibbing, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.

2 Hendrikus Ruthgerus Sibbing, geboren op 06-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.

3 Rutgerus Cornelis Sibbing, geboren in 07-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]. Rutgerus is overleden in 10-1899 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 3 maanden oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].

4 Cornelis Johannes Sibbing, geboren op 20-04-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

5 Rutgherus Albertus (Gerard) Sibbing, geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.


10 Maria Helena Sibbing is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Sibbing (zie 9) en Alida (Aaltje) Willard. Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-04-1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Gerrit van Breemen, ongeveer 29 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius van Breemen en Anna van Velsen.

Antonius trouwde voorheen op 03-01-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Holands Archief] met Johanna Hendrika Wilhelmina Derksen (1889-1919). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1919 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap A.G. van Breemen 1919)].

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


11 Hendrikus Ruthgerus Sibbing is geboren op 06-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Johannes Sibbing (zie 9) en Alida (Aaltje) Willard. Hendrikus is overleden op 12-10-1971 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud [bron: FamilySearch]. Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 31-10-1923 [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Gerritje Groeneveld, 19 jaar oud. Gerritje is geboren op 02-12-1903 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].


12 Cornelis Johannes Sibbing is geboren op 20-04-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Johannes Sibbing (zie 9)en Alida (Aaltje) Willard. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 22-08-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Franzisca Josephina KLeine Kranenburg, 26 jaar oud. Franzisca is geboren op 09-03-1902 in Buer-Nord-Rheinland Westfalen-Duitsland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].


Kinderen van Cornelis en Franzisca: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Johannes Cornelis (Jan) Sibbing

2 Bernadina Hendrika Maria Sibbing


13 Rutgherus Albertus (Gerard) Sibbing is geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Johannes Sibbing (zie 9) en Alida (Aaltje) Willard.

Beroep: schoonmaker [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]

Gerard trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 18-06-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie VFulpen] met Cornelia Blaas, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-03-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], dochter van Wilhelmus Blaas en Antke Kampman. Cornelia is overleden op 22-07-2005 in Nederhorst. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 97 jaar oud. Cornelia trouwde later omstreeks 1955 met Johannis Teunis (Joop) Pel.


14 Cornelus Sibbing is geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven (zie 8). Cornelus is overleden omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 34 jaar oud.

Beroep: schipper [bron: Wie Was Wie]

Getuige bij: geboorteaangifte Matthias van Thienen (geb. omstreeks 1891)

Cornelus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 09-05-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Jaantje Willard, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1897 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Jaantje Willard 1898)]. Jaantje is geboren op 18-08-1859 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Willard en Klaasje Vos. Jaantje trouwde later op 14-11-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Izaak Banis (geb. omstreeks 1850). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 31-12-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (echtscheiding om niet vermelde redenen) [bron: Wie Was Wie / echtsch.akte T 358 Inv. 28; akte Nr. 91 / Noord-Hollands Archief].

Beroep: werkster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Cornelus en Jaantje:


1 Maria (Marie) Sibbing, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.

2 Klasina Sibbing, geboren op 19-04-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.

3 Cornelia Helena Sibbing, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.


15 Maria (Marie) Sibbing is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelus Sibbing (zie 14) en Jaantje Willard.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Marie:

(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 25-03-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 15 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Bos, ongeveer 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 19-03-1920 in Bussum 19-03-1920 // 19-08-1920 (reden echtscheiding onbekend) [bron: Wie Was Wie // scheid.akte T 385; Inv. 28; akte Nr. 103 // Noord-Hollands Archief]. Cornelis is geboren omstreeks 1896 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Bokke Bos en IJtje Meijer.

Beroep: korporaal der artillerie [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. familie Sibbing] met Frans Tempelman, ongeveer 28 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1895 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Johannes Lodewikes Tempelman en Wilhelmina Johanna Boomkens.


16 Klasina Sibbing is geboren op 19-04-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Zegzwal], dochter van Cornelus Sibbing (zie 14) en Jaantje Willard. Klasina is overleden op 07-01-1945 in Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland, 49 jaar oud [bron: GeneaNet // Zegzwal]. Klasina trouwde, 24 jaar oud, op 17-09-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 103 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Carolus van Rijn, 22 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 24-05-1897 in Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Zegzwal], zoon van Antonius Gerardus van Rijn en Adriana Wiesje. Wilhelmus is overleden op 18-01-1981 in Rijswijk, Zuid-Holland, Nederland, 83 jaar oud [bron: GeneaNet // Zegzwal].

Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]


17 Cornelia Helena Sibbing is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelus Sibbing (zie 14) en Jaantje Willard. Cornelia trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 07-07-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 78 // Noord-Hollands archief] met Antonius Dijkman, ongeveer 26 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Dijkman en Aaltje de Jong.

Beroep: brandstoffenhandelaar [bron: Wie Was Wie]


18 Hendrik (Hein) Sibbing is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven (zie 8). Hein is overleden op 08-03-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 75 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].

Notitie bij Hein:

gegevens H.G.M. Sibbing // De derde zoon van Hendrik Sibbing en Helena Werkhoven "Hendrik" werd geboren te Bussum, huisnr. 120 en aangegeven door een 50-jarige mannelijke verlos- en verpleegkundige Jan Francois van de Velde, een door de gemeente aangestelde arts. Als reden hiervoor moet worden gezien, dat de vader Hendrik Sibbing 4 maanden daarvoor nl. op 18 september 1863 overleden was.

Beroep: arbeider / loodgieter / koperslager [bron: VFulpen / Wie Was Wie]

Hein:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 16-09-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Anthonia (Teuntje) Willard, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1913 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // Weduwnaarschap Hendrik Sibbing 1914]. Teuntje is geboren omstreeks 1865 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Willard en Klaasje Vos. Teuntje is overleden omstreeks 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 48 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 21-01-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Prins, ongeveer 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Hein en Elisabeth: Elisabeth Prins was in 1914 weduwe van Franciscus Josephus H. Withaken

Elisabeth is geboren omstreeks 1878 in Ambt Almelo, Overijssel, Nederland, dochter van Petrus Egbertus Johannes Prins en Cornelia Schlosser.


Kinderen van Hein en Teuntje:


1 Helena Klazina (Lena) Sibbing, geboren op 21-07-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

2 Gerardus Henricus (Gerrit) Sibbing, geboren op 25-09-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.

3 Hendrikus Albertus (Henk) Sibbing, geboren op 21-03-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.

4 Elbertus Nicolaas (Bap) Sibbing, geboren op 28-10-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.

5 Nicolaas Jacobus (Nick) Sibbing, geboren op 23-12-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

6 Cornelis Lambertus (Kees) Sibbing, geboren op 24-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.

7 Jacobus Gerardus (Jaap) Sibbing, geboren op 05-03-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.

8 Wilhelmina Johanna (Mien) Sibbing, geboren op 27-05-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.


Kind van Hein en Elisabeth:


9 Cornelis-Albertus Sibbing, geboren op 15-10-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.


19 Helena Klazina (Lena) Sibbing is geboren op 21-07-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], dochter van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Anthonia (Teuntje) Willard. Lena is overleden op 17-06-1976 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 85 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]. Lena:

(1) begon een relatie in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Frans van der Helm.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 29-01-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing // en leeftijd kinderen] met Petrus (Piet) Bast, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Lena en Piet: erk. 2 kinderen

Piet is geboren omstreeks 1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Bast en Geertje Brouwer.


Kinderen van Lena en Piet: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 20 en 21 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Elisabeth (Lies) Bast

2 Johannes Bast.

3 Josephus (Joop) Bast

4 Hendrika (Hannie) Bast

5 Wilhelmina (Mien) Bast


22 Gerardus Henricus (Gerrit) Sibbing is geboren op 25-09-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Anthonia (Teuntje) Willard. Gerrit is overleden op 15-03-1971 in Hoensbroek, Limburg, Nederland, 78 jaar oud [bron: gegevens Bidprentje Vonk]. Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 25-08-1922 in Hoensbroek, Limburg, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 12.042; Inv. 29; akte Nr 0 // Regionaal Historisch Centrum Limburg] met Ida Maria Evers, ongeveer 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Ida: Erk. kind Josephina Maria Evers geboren te Heerlen 20-03-1920
Nadere informatie Erkenning kind Josephina Maria Evers, geb. Heerlen, 20-03-1920

Ida is geboren omstreeks 1894 in Beegden, Limburg, Nederland, dochter van Johannes Christiaan Robert Evers en Helena Hubertina Snijders.


Kind van Gerrit en Ida: 1 kind genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Josephina Maria Sibbing


23 Hendrikus Albertus (Henk) Sibbing is geboren op 21-03-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Anthonia (Teuntje) Willard. Henk is overleden op 03-10-1968 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 74 jaar oud [bron: overl.datum H.G.M.Sibbing].

Beroep: loodgieter / elektriciën [bron: familie]

Henk trouwde, 28 jaar oud, op 31-01-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Jacoba (Coba) Koster, 26 jaar oud. Coba is geboren op 22-10-1896 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], dochter van Hermanus Koster en Jansje Wortel. Coba is overleden op 20-08-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].


Kinderen van Henk en Coba: 13 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 24 t/m 35 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hermanus Antonius (Herman) Sibbing

2 Antonia Helena Sibbing

3 Antonia Helena Sibbing

4 Hendrikus Gerardus Maria (Henk) Sibbing

5 Johanna Maria Sibbing

6 Helena Wilhelmina Cornelia Sibbing

7 Gerardus Franciscus Sibbing

8 Johannes Maria Sibbing

9 Nicolaas Wilhelmus Sibbing

10 Jacobus Johannes Sibbing

11 Theresia Anna Sibbing

12 Maria Helena Sibbing

13 Elbertus Herman Joseph Sibbing


36 Elbertus Nicolaas (Bap) Sibbing is geboren op 28-10-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Anthonia (Teuntje) Willard. Bep is overleden op 01-12-1975, 79 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]. Bep trouwde, 51 jaar oud, op 07-10-1948 [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing] met Truus Berns.


37 Nicolaas Jacobus (Nick) Sibbing is geboren op 23-12-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Anthonia (Teuntje) Willard. Nick is overleden op 08-03-1979 in ’s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland, 80 jaar oud [bron: overl.datum H.G.M.Sibbing].

Notitie bij Nick: Stichter van het bedrijf Sibbing Schilderwerken in den Haag

Beroep: huisschilder [bron: gegevens H.G.M. Sibbing // en Hetty Bunnig]

Nick trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1926 in Den Haag, Zuid-Holland, Nederland [bron: gegevens Hetty Bunnig] met Wilhelmina (Mien) Gregoire, 22 jaar oud. Mien is geboren op 29-10-1903 [bron: gegevens H.G.M.Sibbing // en Hetty Bunnig].


Kinderen van Nick en Mien: 10 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt de nr 38 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hendricus E. Sibbing

2 Jacques J. H. Sibbing

3 Nicolaas A. J. Sibbing

4 Anthonius E. Sibbing

5 Cornelia M. A. Sibbing

6 Franciscus P. Sibbing

7 Maria C. C. Sibbing.

8 Gerardus M. Sibbing

9 Wilhelmus J. C. (Pim) Sibbing

10 Ferdinand A. Sibbing


39 Cornelis Lambertus (Kees) Sibbing is geboren op 24-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Anthonia (Teuntje) Willard. Kees is overleden op 03-10-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].

Beroep: loodgieter [bron: gen. fam. Sibbing]

Kees trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1923 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Wilhelmina (Mien) van de Brink, ongeveer 19 jaar oud. Mien is geboren omstreeks 1904 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], dochter van Volkert van den Brink en Gerritje Hoppenbrouwer.


Kinderen van Kees en Mien: 11 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 40 en 41 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Hendrika (Henny) Sibbing

2 Volkert Hendrikus (Fred) Sibbing

3 Antonia (Toos) Sibbing

4 Gerarda (Gerda) Sibbing

5 Cornelis (Kees) Sibbing

6 Gerrit (Gerrit) Sibbing

7 Wilhelmina (Mien) Sibbing

8 Elbertus (Bep) Sibbing

9 Wilhelmus (Willem) Sibbing

10 Helena (Leentje) Sibbing

11 Hendrikus Nicolaas (Henk) Sibbing


42 Jacobus Gerardus (Jaap) Sibbing is geboren op 05-03-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Anthonia (Teuntje) Willard. Jaap is overleden op 29-11-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.

Beroep: los arbeider / opperman [gen. familie Sibbing]

Jaap trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1933 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Johanna (Jo) van Gelderen, ongeveer 23 jaar oud. Jo is geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Johanna van Gelderen.


Kinderen van Jaap en Jo: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Hendrikus (Henny) Sibbing

2 Anthonia (To) Sibbing

3 Johannes (Hans) Sibbing

4 Anna (Annie) Sibbing

5 Maria (Ria) Sibbing

6 Jacobus (Jaap) Sibbing


43 Wilhelmina Johanna (Mien) Sibbing is geboren op 27-05-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], dochter van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Anthonia (Teuntje) Willard. Mien is overleden op 24-07-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 61 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing]. Mien trouwde, 21 jaar oud, op 09-11-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geschatte gegevens H.P.] met Cornelis (Cor) van Slooten, ongeveer 23 jaar oud. Cor is geboren omstreeks 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geschatte gegevens H.P.], zoon van Jan van Slooten en Margaretha Stom.


Kinderen van Mien en Cor: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Margaretha (Greetje) van Slooten

2 Anthonia (Tony) van Slooten

3 Wilhelmina (Wil) van Slooten

4 Elbertina (Beppie) van Slooten

5 Johannes (Jan) van Slooten

6 Cornelis (Kees) van Slooten


44 Cornelis-Albertus Sibbing is geboren op 15-10-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing (zie 18) en Elisabeth Prins. Cornelis-Albertus trouwde [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Bep Kroes.


45 Wilhelmina Werkhoven is geboren omstreeks 1841 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Werkhoven (zie 3) en Henrica (Heintje) de Waal. Wilhelmina:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14-11-1863 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 936; akte Nr. 17 // Het Utrechts Archief] met Dirk van Velzen, ongeveer 25 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1838 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Menk van Velzen en Antje van Klooster.

(2) trouwde, ongeveer 61 jaar oud, op 23-05-1902 in Soe st, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 268; akte Nr.150 // Het Utrechts Archief] met Henricus (Hendrik) Beuker, ongeveer 72 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1830 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Beuker en Maria Baas. Hendrik trouwde voorheen op 19-04-1853 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 83; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archie] met Petronella Hilhorst (1825-1884). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1884 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1884 te Soest) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Henderik Beuker 1885]. Hendrik trouwde voorheen op 29-08-1885 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertje Persoon (geb. omstreeks 1840).

Notitie bij Hendrik: Wie Was Wie // Beuken alias Beukers alias Beuke

Beroep: koopman / watermolenaar [bron: Wie Was Wie]


46 Petronella Werkhoven is geboren omstreeks 1808 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Krijnsz (Jan) Werkhoven (zie 2) en Marritje Cornelisse Pannekoek.

Beroep: dienstbaar [bron: Wie Was Wie]

Petronella trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 02-06-1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Schimmel, ongeveer 30 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1805 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joannes (Jan) Schimmel en Arnolda (Artje) Bus.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Petronella en Gerardus:


1 Johannes Schimmel, geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

2 Margaretha Schimmel, geboren omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

3 Adriana Schimmel, geboren omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.

4 Antonia Schimmel, geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61.

5 Gerardus Schimmel, geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 62.

6 Rijk Schimmel, geboren omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.


47 Johannes Schimmel is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Schimmel en Petronella Werkhoven (zie 46).

Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-05-1865 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Tukker, ongeveer 28 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Coenraad Tukker en Nicolara (Clara) Krijnen.


Kind van Johannes en Marretje:


1 Coenradus Schimmel, geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.


48 Coenradus Schimmel is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Schimmel (zie 47) en Marretje Tukker.

Beroep: bakker [bron: Wie Was Wie]

Coenradus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 30-07-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv, 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Leentje Dams, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Coenradus en Leentje: Wie Was Wie // voogd van de bruid Willem Helling; toeziend voogd van de bruid Johannes van den Berg.

Leentje is geboren omstreeks 1872 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van NNde NN en Nelletje Dams.


Kinderen van Coenradus en Leentje:


1 Maria Helena Tiburtius Susanna Schimmel, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

2 Johannes Albertus Schimmel, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.


49 Maria Helena Tiburtius Susanna Schimmel is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Coenradus Schimmel (zie 48) en Leentje Dams. Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-11-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Tabak, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1895 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Jan Tabak en Wilhelmina Kaspers.

Beroep: elektriciën [bron: Wie Was Wie]


50 Johannes Albertus Schimmel is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Coenradus Schimmel (zie 48) en Leentje Dams.

Beroep: bakkersknecht [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-05-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 47 // Noord-Hollands archief] met Sophia van Breemen, ongeveer 19 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus van Breemen en Helena de Jong.


51 Margaretha Schimmel is geboren omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schimmel en Petronella Werkhoven (zie 46). Margaretha trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 04-06-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus Vos, ongeveer 27 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1840 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lubertus (Lubbert) Vos en Marritje Veen.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Margaretha en Lambertus:


1 Bartholomeus Vos, geboren omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.

2 Gerardus Vos, geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.


52 Bartholomeus Vos is geboren omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Vos en Margaretha Schimmel (zie 51).

Beroep: arbeider / fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Bartholomeus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 10-08-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 19 / Noord-Hollands Archief] met Henderika Blaas, ongeveer 22 jaar oud. Henderika is geboren omstreeks 1869 in Woerden, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Blaas en Johanna van Wijk.


Kinderen van Bartholomeus en Henderika:


1 Mathida Johanna Vos, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.

2 Hendrikus Lambertus Vos, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.


53 Mathida Johanna Vos is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bartholomeus Vos (zie 52) en Henderika Blaas. Mathida trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 17-11-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 153 / Noord-Hollands Archief] met Hermanus Everardus de Graaf, ongeveer 28 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik de Graaf en Antonia Hoogeboom.

Beroep: vrachtrijder [bron: Wie Was Wie]


54 Hendrikus Lambertus Vos is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bartholomeus Vos (zie 52) en Henderika Blaas.

Beroep: schoenmaker [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 04-06-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte nr. 57 / Noord-Hollands Archief] met Catharina Maria Bernardina van den Boogaard, ongeveer 23 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus van den Boogaard en Catharina Maria Bernadina Hooijman.


55 Gerardus Vos is geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Vos en Margaretha Schimmel (zie 51).

Beroep:

Arbeider / Fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 22-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Eliezabeth van Schaik, ongeveer 23 jaar oud. Eliezabeth is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Schaik en Cornelia van Munster.


Kind van Gerardus en Eliezabeth:


1 Mathilda Cornelia Vos, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.


56 Mathilda Cornelia Vos is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Vos (zie 55) en Eliezabeth van Schaik. Mathilda trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 07-09-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 88 // Noord-Hollands Archief] met Volkert Smeekes, ongeveer 27 jaar oud. Volkert is geboren omstreeks 1894 in Baarn, pov.Utrecht, Nederland, zoon van Christiaan Smeekes en Maria de Weijer.

Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]


57 Adriana Schimmel is geboren omstreeks 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schimmel en Petronella Werkhoven (zie 46). Adriana trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-04-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerrardus Ludovicus Vilters, ongeveer 35 jaar oud. Gerrardus is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Vilters en Maria Bakker. Gerrardus trouwde voorheen op 16-04-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Brouwer (1824-1866). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1866 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Gerrardus Ludovicus Vilters 1867].

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Adriana en Gerrardus:


1 Cornelia Everarda Vilters, geboren omstreeks 1866 in Bussum. Volgt 58.

2 Gerardus Henrikus Vilters, geboren omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.

3 Gijsbertus Johannes Vilters, geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.


58 Cornelia Everarda Vilters is geboren omstreeks 1866 in Bussum, dochter van Gerrardus Ludovicus Vilters en Adriana Schimmel (zie 57). Cornelia trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 28-10-1897 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv.133; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Leendert Gerrit Besemer, ongeveer 34 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1863 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Besemer en Lijntje van Gameren. Leendert trouwde later op 05-08-1914 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.: reg.6F;fol.20v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Petronella Prinsen (geb. omstreeks 1884).

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


59 Gerardus Henrikus Vilters is geboren omstreeks 1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrardus Ludovicus Vilters en Adriana Schimmel (zie 57).

Beroep: schipper [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 13-01-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Klück, ongeveer 25 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Klück en Geertruida Maria Petronella van den Bergh.


60 Gijsbertus Johannes Vilters is geboren omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrardus Ludovicus Vilters en Adriana Schimmel (zie 57).

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10-01-1900 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Hartman, 26 jaar oud. Margaretha is geboren op 08-07-1873 in Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland, dochter van Jan Hartman en Rijkje van Hamersveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1873 [bron: Wie Was Wie Akte van geboorte aang. gem. Hoogland]. Margaretha trouwde voorheen omstreeks 1894 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie in combinatie met andere gegevens] met Willem Bon (1870-1899). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1899 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1899 te weesperkarspel) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Margaretha Hartman 1900)].

Beroep: kleerbleekster [bron: Wie Was Wie]


61 Antonia Schimmel is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schimmel en Petronella Werkhoven (zie 46). Antonia trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 31-05-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Thomas Steur, ongeveer 40 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Steur en Gijbertje (Gijsje) Wortel. Gerardus trouwde voorheen op 09-07-1863 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr 9 // Noord-Hollands Archief] met Aldegonda Timmermans (geb. omstreeks 1844).

Notitie bij Gerardus: Wie Was Wie // Gerardus Thomas Steur was in 1843 weduwnaar van Aldegonda Timmermans.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


62 Gerardus Schimmel is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Schimmel en Petronella Werkhoven (zie 46).

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 22-08-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia van Eijden, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 03-10-1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus van Eijden en Jacoba de Beer.


Kinderen van Gerardus en Cornelia:


1 Gerardus Germanus Laurentius Schimmel, geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.

2 Jacoba Schimmel, geboren op 06-10-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64.

3 Hermanus Johannes Schimmel, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.

4 Jacobus Gerardus Schimmel, geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.


63 Gerardus Germanus Laurentius Schimmel is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Schimmel (zie 62) en Cornelia van Eijden. Gerardus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 12-07-1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte nr. 12 / Noord-Hollands archief] met Geertje van Eijden, ongeveer 25 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1879 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rutger van Eijden en Maria (Marretje) Veen.


64 Jacoba Schimmel is geboren op 06-10-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schimmel (zie 62) en Cornelia van Eijden. Jacoba is overleden op 20-10-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 35 jaar oud. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Antonius (Antoon) Roeten, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1911 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Antonius Roeten 1912]. Antoon is geboren op 08-11-1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Antoon is overleden op 05-08-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: grafmonument oude rk begraafplaats Bussum]. Antoon trouwde later op 04-09-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria (Jans) van Thienen (1879-1960).

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


65 Hermanus Johannes Schimmel is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Schimmel (zie 62) en Cornelia van Eijden.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Hermanus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-06-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Geertuida Kok, ongeveer 30 jaar oud. Geertuida is geboren omstreeks 1875 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Goosen Kok en Hendrica van Soest.


66 Jacobus Gerardus Schimmel is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Schimmel (zie 62) en Cornelia van Eijden.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14-11-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 74 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Gijsberta van Wulfen, ongeveer 22 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Ruth van Wulfen en Antonia Stalenhoef.


Kinderen van Jacobus en Petronella:


1 Gerardus (Gerard) Schimmel, geboren omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.

2 Jaap Schimmel, geboren omstreeks 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Ruth Schimmel, geboren omstreeks 1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Johannes (Jan) Schimmel, geboren omstreeks 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.

5 Lucia Schimmel, geboren omstreeks 1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij Lucia: Luus bleef ongehuwd


67 Gerardus (Gerard) Schimmel is geboren omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Gerardus Schimmel (zie 66) en Petronella Gijsberta van Wulfen.

Beroep:

Metselaar [bron: Wie Was Wie]

Gerard trouwde met Lamberta (Bep) van Schaik. Bep is geboren op 29-07-1916 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Adrianus van Schaik en Gerdina Johanna Henderson.


Kinderen van Gerard en Bep:


1 Jacobus (Jaap) Schimmel

2 Dinie Schimmel

3 Adranus (Aad) Schimmel

4 Juriaan (Juriaaan) Schimmel

5 Paulus (Paul) Schimmel

6 (op verzoek afgeschermd)

7 Hendrika Lambertha (Henny) Schimmel. Volgt 68.

8 Johannes (Hans) Schimmel


68 Hendrika Lambertha (Henny) Schimmel is geboren op 23-02-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerard) Schimmel (zie 67) en Lamberta (Bep) van Schaik. Henny trouwde, 20 jaar oud, op 20-09-1967 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Theodorus Joseph Gijsbertus (Theo) Post, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-09-1967 in Bussum [bron: familie]. Theo is geboren op 19-03-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: timmerman / uitvoerder [bron: familie]


Kinderen van Henny en Theo: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Caroline Elisabeth (Carla) Post

2 Ronaldus Gerardus (Ronald) Post


69 Johannes (Jan) Schimmel is geboren omstreeks 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Gerardus Schimmel (zie 66) en Petronella Gijsberta van Wulfen. Jan trouwde [bron: gen. Veerman] met Johanna Koppel. Jophanna is geboren omstreeks 1924, dochter van Gerardus Bernardus Koppel en Alida Cornelia van Arnhem.


70 Rijk Schimmel is geboren omstreeks 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Schimmel en Petronella Werkhoven (zie 46).

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Rijk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 02-08-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Alida van den Brink, ongeveer 29 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) van den Brink en Antonia (Teuntje) de Heus.


Kinderen van Rijk en Alida:


1 Gerardus Schimmel, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.

2 Johannes Josephus Schimmel, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.


71 Gerardus Schimmel is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rijk Schimmel (zie 70) en Alida van den Brink.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 07-06-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Susanna Johanna Maria Rondhuis, ongeveer 28 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1876 in Ambt-Ommen, Overijssel, Nederland, dochter van Bernardus Rondhuis en Martina Berendina Rientjes.


72 Johannes Josephus Schimmel is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rijk Schimmel (zie 70) en Alida van den Brink.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 22-06-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 38 // Noord-Hollands archief] met Antonia Elisabeth Smit, ongeveer 19 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Smit en Martijntje Ruizendaal.


73 Antje Werkhoven is geboren omstreeks 1820 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Joannes Krijnsz (Jan) Werkhoven (zie 2) en Everarda (Evertje) Steenbeek. Antje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 08-05-1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik de Jong, ongeveer 31 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen de Jong en Evertje Steenbeek.


Kinderen van Antje en Hendrik:


1 Joannes de Jong, geboren in 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.

2 Evertje de Jong, geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 76.


74 Joannes de Jong is geboren in 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik de Jong en Antje Werkhoven (zie 73).

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Joannes trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 15-07-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 104 // Noord-Hollands Archief] met Klasina Post, ongeveer 25 jaar oud. Klasina is geboren omstreeks 1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Post en Hendrika Antonia van der Kuijl.


Kind van Joannes en Klasina:


1 Johanna Anna de Jong, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.


75 Johanna Anna de Jong is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes de Jong (zie 74) en Klasina Post. Johanna trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 23-09-1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 104 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Jacobus Ruijzendaal, ongeveer 25 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Ruijzendaal en Anna Ashoff.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


76 Evertje de Jong is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik de Jong en Antje Werkhoven (zie 73).

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Evertje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 14-11-1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Johannes de Bruijn, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1859 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes de Bruijn en Johanna Maria Achter den Bosch.

Beroep: hovenier [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Evertje en Johannes:


1 Johanna Maria de Bruin, geboren op 10-02-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.

2 Hendrikus Hermanus de Bruijn, geboren op 05-10-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 80.

3 Wilhelmina de Bruijn, geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 81.


77 Johanna Maria de Bruin is geboren op 10-02-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes de Bruijn en Evertje de Jong (zie 76). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1891 [bron: Persoonskaart A.J. Post]. Johanna is overleden op 13-08-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud. Zij is begraven op 16-08-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 07-06-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 56 // Het Noord-Hollands Archief] met Antonius Johannes Post, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1916 in Naarden. Het huwelijk werd ontbonden op 13-08-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote) [bron: persoonskaart A. J. Post]. Antonius is geboren op 03-05-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Teunissen Post en Johanna Mulder. Antonius is overleden op 13-02-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1979 [bron: Persoonskaart Gem. Bussum van Antonius Johannes Post]. Hij is begraven op 16-02-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Johanna en Antonius:


1 Nicolaas Johannes Post, geboren op 14-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78.

2 Everarda Johanna Wilhelmina Post, geboren op 26-12-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Jan Nicolaas Joseph Post, geboren op 27-03-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.


78 Nicolaas Johannes Post is geboren op 14-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Johannes Post en Johanna Maria de Bruin (zie 77). Nicolaas is overleden op 15-05-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 53 jaar oud.

Notitie bij Nicolaas: [bron: familie]

Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op 03-07-1946 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: persoonskaart Antonius Johannes Post] met Anna (Annie) Kanters, ongeveer 28 jaar oud. Annie is geboren omstreeks 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Josephus Kanters en Anna Cornelia Maria Klaver.

Notitie bij Annie: (waarschijnlijk dochter van Johannes Josephus Kanters en Anna Cornelia Maria Klaver) ook zo ingevoerd, geen zekerheid.


79 Jan Nicolaas Joseph Post is geboren op 27-03-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: overl.advertentie Gooi en Eemlander], zoon van Antonius Johannes Post en Johanna Maria de Bruin (zie 77). Jan is overleden op 12-04-2008 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, 79 jaar oud [bron: overl.advertentie Gooi en Eemlander]. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 21-08-1962 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: persoonskaart Antonius Johannes Post] met Geertruida Cornelia Hoogland, ongeveer 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-02-1953 in Bussum [bron: schatting]. Geertruida is geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Geertruida is overleden op 14-12-1999 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud.


80 Hendrikus Hermanus de Bruijn is geboren op 05-10-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes de Bruijn en Evertje de Jong (zie 76). Hendrikus is overleden op 16-12-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 32 jaar oud [bron: genealogie vanthienen].

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 06-07-1916 in Watergraafsmeer, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.131; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Maria Thienen, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 11-11-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Antonius van Thienen en Johanna Post.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


81 Wilhelmina de Bruijn is geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes de Bruijn en Evertje de Jong (zie 76). Wilhelmina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 09-01-1922 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Jan Frederik van Elk, ongeveer 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1892 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Isaak van Elk en Everdina Beuker.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 05-05-2011 23:13