Parenteel van Lambert BoelDit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post. (ha.post@tiscali.nl)

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.

1 Lambert Boel is geboren omstreeks 1650 [bron: GeneaNet // tdboel //]. Lambert trouwde [bron: GeneaNet // "tdboel"] met NNdeNN.

Kinderen van Lambert en NNdeNN:

1 Lambert Lambertusz (Lambert) Boel, geboren omstreeks 1680 [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 2.
2 Abram Boel, geboren op maandag 1 januari 1685 [bron: GeneaNet // tdboel //] Volgt 6.


2 Lambert Lambertusz (Lambert) Boel is geboren omstreeks 1680 [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Lambert Boel en NNdeNN. Lambert trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1714 [bron: GeneaNet // "tdboel"] met NNdeNN.

Kinderen van Lambert en NNdeNN:

1 Andries Boel, geboren omstreeks 1715 [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 3.
2 Jacob Boel, geboren omstreeks 1718 [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 5.


3 Andries Boel is geboren omstreeks 1715 [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Lambert Lambertusz (Lambert) Boel en NNdeNN. Andries trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1735 [bron: GeneaNet // "tdboel" //] met Fijt Alewijnen.

Kind van Andries en Fijt:

1 Lambert Boel, geboren omstreeks 1735 [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 4.


4 Lambert Boel is geboren omstreeks 1735 [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Andries Boel en Fijt Alewijnen. Lambert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1761 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneNet // tdboel //] met Marretje Boor.

Kinderen van Lambert en Marretje:

1 Steven Boel, geboren omstreeks 1765 [bron: GeneaNet // tdboel //].
2 Andries Boel, geboren omstreeks 1767 [bron: GeneaNet // tdboel //].


5 Jacob Boel is geboren omstreeks 1718 [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Lambert Lambertusz (Lambert) Boel en NNdeNN. Jacob trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op dinsdag 8 september 1739 [bron: GeneaNet // "tdboel"] met Trijntje Stelt.

6 Abram Boel is geboren op maandag 1 januari 1685 [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Lambert Boel en NNdeNN. Abram trouwde [bron: GeneaNet // "tdboel"] met Geertrui Fabrijs.
Notitie bij Geertrui: stamboom ngv.nl // alias Fabrie

Kinderen van Abram en Geertrui:

1 Neeltje Boel, geboren omstreeks 1718 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 7.
2 Jacob Abramsz Boel, geboren omstreeks 1719 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 9.
3 Alijda Abramsdr (Lijsbeth) Boel, geboren in maart 1736 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Volgt 144.


7 Neeltje Boel is geboren omstreeks 1718 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //], dochter van Abram Boel en Geertrui Fabrijs. Neeltje trouwde [bron: GeneaNet // "tdboel"] met Gijsbert Hogenbirk.

Kinderen van Neeltje en Gijsbert:

1 Gerbrand Hogenbirk, geboren omstreeks 1739. Hij is gedoopt op donderdag 15 januari 1739 [bron: GeneaNet // tdboel //].
Notitie bij Gerbrand: Bron; "tdboel"
2 Abram Hogenbirk, geboren op donderdag 20 oktober 1740 [bron: GeneaNet // tdboel]. Volgt 8.


8 Abram Hogenbirk is geboren op donderdag 20 oktober 1740 [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Gijsbert Hogenbirk en Neeltje Boel. Abram trouwde [bron: GeneaNet // "tdboel"] met Grietje Ravenswaij.

9 Jacob Abramsz Boel is geboren omstreeks 1719 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Abram Boel en Geertrui Fabrijs. Jacob is overleden omstreeks 1780 in Hilversum, ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 4 oktober 1780 te Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Jacob trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 1 november 1747 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // "tdboel"] met Barbera Jacobsdr (Barber) Hogenbirk, ongeveer 23 jaar oud. Barber is geboren omstreeks 1724 [bron: GeneaNet // tdboel //], dochter van Jacob Teunisze Hogenbirk en Grietje Gerritse Schipper. Zij trouwde voorheen op zondag 20 augustus 1741 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Stamboom Sjollema] met Gerrit Abrahamsz Dorland (geb. ±1720).
Notitie bij Barber: De logica in data van huwlijken en de geboorte van kinderen was op verschillende sites in de war gekomen. Dit naar eer en geweten hersteld. (H.Post)

Kinderen van Jacob en Barber:

1 Neeltje Boel, geboren omstreeks 1748 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 10.
2 Abraham Boel, geboren omstreeks 1751 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Volgt 14.
3 Jacob Jacobsz Boel, geboren omstreeks 1753 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Volgt 141.


10 Neeltje Boel is geboren omstreeks 1748 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //], dochter van Jacob Abramsz Boel en Barbera Jacobsdr (Barber) Hogenbirk. Neeltje is overleden omstreeks 1789 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud. Neeltje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 6 november 1774 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen // vtdboel // GenLias // als ouder op huw.akten kinderen] met Arij Huijgens Reysink. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1789 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1789 te Hilversum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Ary Reijsick circa 1890)]. Hij trouwde later omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //] met Aaltje van Velzen.
Notitie bij Arij:
GenLias // schrijft bij dochter de naam Reysch als familienaam Ook Reijsick en Reijsink komt als famiienaam voor, we beschouwen het maar als alia’s.


Kinderen van Neeltje en Arij:

1 Barbara Reysink, geboren omstreeks 1776 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 11.
2 Huibert Reysink, geboren omstreeks 1777 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //]. Volgt 12.
3 Antje Reysink, geboren omstreeks 1781 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.
4 Jaap Reysink, geboren omstreeks 1782 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Jaap:
Bron; GeneaNet "tdboel"
5 Grietje Reysink, geboren omstreeks 1782 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Grietje:
Bron; Geneanet "tdboel"
6 Grietje Reysink, geboren omstreeks 1783 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Grietje:
Bron; GeneaNet "tdboel"
7 Grietje Reysink, geboren omstreeks 1785 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Notitie bij Grietje:
Bron; Geneanet "tdboel"
(personen. huwelijk, gezin: Kerkboeken Hilversum)


11 Barbara Reysink is geboren omstreeks 1776 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //], dochter van Arij Huijgens Reysink en Neeltje Boel.
Beroep:
melkverkoopster [bron: GenLias]

Barbara trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op zondag 25 februari 1816 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Amelis Bongers, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Barbara en Amelis: Amelis Bongers was in 1816 weduwnaar van: Maria Elisabeth Weijntjes
Barbara Reysch was in 1816 weduwe van: Gerrit Janse Schipper
Amelis is geboren omstreeks 1773 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Elbert Bongers en Lijsbeth van Boelen. Hij trouwde voorheen op zondag 28 februari 1813 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Elisabeth Weijntjes (±1785-±1815). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1815 in Diemen, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1815 te Diemen) [bron: GenLias (weduwnaarschap Amelis Bongers 1816)].
Notitie bij Amelis: Amelis Bongers was in 1813 weduwnaar van Hanna Versteeg
Beroep: dagoner [bron: GenLias]


12 Huibert Reysink is geboren omstreeks 1777 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // tdboel //], zoon van Arij Huijgens Reysink en Neeltje Boel.
Beroep:
koopman [bron: GenLias]

Huibert trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op dinsdag 23 mei 1826 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Teuntje Janz Hagen, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Huibert en Teuntje: Huibert Reysick was in 1826 weduwnaar van: Geertje van Erling
Teuntje Janz Hagen was in 1826 weduwe van:
Jacob van Meijere
Teuntje is geboren omstreeks 1779 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Jan Abrahamsz Hagen en Marretje Willemse Reedgeldt. Zij trouwde voorheen met NNdeNN. Zij is weduwe van Jacob van Meijere (ovl. ±1815), met wie zij trouwde omstreeks 1810 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].
Beroep: spinster [bron: GenLias]


13 Antje Reysink is geboren omstreeks 1781 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Arij Huijgens Reysink en Neeltje Boel. Antje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 4 augustus 1811 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte t 358; Inv. 80; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Wessel Zegers, ongeveer 25 jaar oud. Wessel is geboren omstreeks 1786 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Zeger Wessels en Marretje Prins.
Notitie bij Wessel: GenLias // omgekeerde naamvoering wat vroeger veel gebeurde Jan van Piet; Piet van Jan

14 Abraham Boel is geboren omstreeks 1751 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Jacob Abramsz Boel en Barbera Jacobsdr (Barber) Hogenbirk. Hij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1751 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Abraham is overleden op donderdag 20 oktober 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl].
Beroep: schaapherder [bron: GenLias]

Abraham trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zondag 30 maart 1783 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl] met Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post, ongeveer 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jantien / Jannetje en Abraham was de volgende getuige aanwezig: Begga Rutten (Bijtje) Post (geb. ±1732). Het kerkelijk huwelijk (RK) vond plaats op zondag 30 maart 1783 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Jantien / Jannetje is geboren omstreeks 1759 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl], dochter van Antonius Rutte (Teunis) Post en Machtildis Hendriks Meijerden. Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1759 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv. nl]. Jantien / Jannetje is overleden omstreeks 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is begraven op zaterdag 6 oktober 1792 te Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Zij is weduwe van Martinus Huisman (ovl. ±1781), met wie zij trouwde op zaterdag 1 mei 1779 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

Kinderen van Abraham en Jantien / Jannetje:


1 Jacobus Abrahams (Jacob) Boel, geboren omstreeks 1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.
2 Barbera Boel, geboren omstreeks 1785 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.
3 Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel, geboren omstreeks 1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.
4 Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel, geboren omstreeks 1789 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Volgt
5 Neeltje Boel, geboren omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 117.
6 Cornelia Boel, geboren omstreeks 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
7 Henricus Boel, geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
8 Gerrit Boel, geboren omstreeks 1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 125.


15 Jacobus Abrahams (Jacob) Boel is geboren omstreeks 1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post. Hij is gedoopt op zondag 7 maart 1784 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK). Bij de doop van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Machtildis Hendriks Meijerden (±1734-±1790).
Beroep:
schaapherder / wever / werkman [bron: GenLias]

Jacob trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 1 september 1811 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 241; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Annetje (Antje) Edema, ongeveer 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1. Antje is geboren omstreeks 1792 in Nieuw-Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, dochter van Lourens Edema en Jannetje Portengen. Zij is gedoopt op zondag 11 maart 1792 in Nieuw-Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland (geref.).
Notitie bij Antje:
Op huw.akte GenLias worden de namen van de ouders van Annetje niet weergegeven, het is bijna zeker dat het Lourens Edema en Jannetje Portengen moeten zijn

Kinderen van Jacob en Antje:

1 Jannetje Boel, geboren omstreeks 1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.
2 Suzanna Jacobsdr Boel, geboren op vrijdag 19 november 1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // tdboel //]. Volgt 20.
3 Lourens Boel, geboren op maandag 6 maart 1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.
4 Annetje Boel, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.
5 Hendrika Boel, geboren omstreeks 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Hendrika is overleden omstreeks 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (vóór 1827), ongeveer geen jaar oud.
6 Hendrica Boel, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28,
7 Jan Boel, geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.
8 Jansje Boel, geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Jansje is overleden omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.
9 Elisabeth Boel, geboren omstreeks 1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.
10 Aagje Boel, geboren omstreeks 1834 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
11 Abraham Boel, geboren omstreeks 1835 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
12 Aagje Boel, geboren omstreeks 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.


16 Jannetje Boel is geboren omstreeks 1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Abrahams (Jacob) Boel en Annetje (Antje) Edema. Jannetje is overleden omstreeks 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 29 jaar oud. Beroep: spinster [bron: GenLias]

Jannetje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op zaterdag 22 juni 1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas (Klaas) Peet, ongeveer 20 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1843 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Nicolaas Peet 1844]. Klaas is geboren omstreeks 1813 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Philippus Peet en Grietje Engelen. Hij trouwde later op zaterdag 3 augustus 1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Leena de Zoete (±1813-±1850). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1850 te Hilversum) [bron: Stamboom.net/GedEngels (hetrouwen Nicolaas Peet 1851)]. Hij trouwde later op woensdag 28 mei 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Spilt (geb. ±1823).
Beroep: schaapherder [bron: GenLias]


Kinderen van Jannetje en Klaas:

1 Jacob Peet, geboren omstreeks 1835 in Huizen. Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.
2 Philippus Peet, geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.
3 Lammert Peet, geboren omstreeks 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.

17 Jacob Peet is geboren omstreeks 1835 in Huizen. Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Peet en Jannetje Boel.
Beroep: schaapherder [bron: GenLias]

Jacob trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Luijer, ongeveer 26 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1842 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Abraham Luijer en Jannetje Ockhuijsen. Zij trouwde later op zaterdag 22 augustus 1885 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Willem Hagen (1834-1903).

18 Philippus Peet is geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Peet en Jannetje Boel.
Beroep:
koetsier [bron: GenLias]

Philippus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 19 december 1867 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Rijkje Wolzak, ongeveer 27 jaar oud. Rijkje is geboren omstreeks 1840 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Wolzak en Antje Snel.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


19 Lammert Peet is geboren omstreeks 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Peet en Jannetje Boel.
Beroep:
schaapherder [bron: GenLias]

Lammert trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 9 mei 1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Adriana Hogenbirk, ongeveer 27 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1839 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Hogenbirk en Jansje Donker.
Beroep:
naaister [bron: GenLias]


20 Suzanna Jacobsdr Boel is geboren op vrijdag 19 november 1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // tdboel //], dochter van Jacobus Abrahams (Jacob) Boel en Annetje (Antje) Edema. Zij is gedoopt op vrijdag 19 november 1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (geref.) [bron: stamboom ngv.nl.]
Beroep: werkster [bron: GenLias]

Suzanna trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1842 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Willem Schaaij, ongeveer 32 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1810 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Schaaij en Aaltje Ockhuijsen. Hij is gedoopt op zondag 2 september 1810 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (Herv.).
Beroep: daghuurder [bron: GenLias]


21 Lourens Boel is geboren op maandag 6 maart 1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Abrahams (Jacob) Boel en Annetje (Antje) Edema. Beroep: schaapherder [bron: GenLias]

Lourens trouwde, 20 jaar oud, op zondag 26 april 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Annetje Donker, 20 jaar oud. Annetje is geboren op maandag 6 maart 1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // tdboel //], dochter van Jan Donker en Aaltje Vlashof.
Beroep:
werkster [bron: GenLias]


Kinderen van Lourens en Annetje:

1 Annetje Boel, geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //]. Volgt 22.
2 Jan Boel, geboren omstreeks 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //]. Volgt 23.
3 Jannetje Boel, geboren op donderdag 2 januari 1845 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //].
4 Jacob Boel, geboren op vrijdag 2 juli 1847 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //].
5 Aaltje Boel, geboren op dinsdag 2 januari 1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //]. Aaltje is overleden op vrijdag 14 september 1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 8 maanden oud [bron: gen. // vtdboel //].
6 Jacob Boel, geboren op maandag 10 februari 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel // GenLias huw.akte]. Volgt 25.
7 Aaltje Boel, geboren op maandag 4 juli 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //].
8 Laurens Boel, geboren op maandag 4 juli 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //].
9 Annetje Boel, geboren op maandag 5 november 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //].
10 Aagje Boel, geboren op zaterdag 9 januari 1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //].

22 Annetje Boel is geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //], dochter van Lourens Boel en Annetje Donker.
Beroep: werkster [bron: GenLias]

Annetje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 9 mei 1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Reinier van Lummel, 28 jaar oud. Reinier is geboren in 1838 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Lummel en Gerritje van Binnendijk.
Beroep: schildersknecht [bron: GenLias]


23 Jan Boel is geboren omstreeks 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel //], zoon van Lourens Boel en Annetje Donker.
Beroep: wever [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Marritje Hogenbirk, ongeveer 25 jaar oud. Marritje is geboren omstreeks 1842 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Hogenbirk en Clemintina Don.
Beroep:
naaister [bron: GenLias]


Kinderen van Jan en Marritje:


1 Louwrens Boel, geboren op maandag 18 mei 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Louwrens is overleden op vrijdag 22 mei 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 4 dagen oud.
2 Louwrens Boel, geboren op vrijdag 13 augustus 1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Louwrens is overleden op vrijdag 15 oktober 1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud.
3 Clementine Boel, geboren op dinsdag 16 mei 1871 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Clementine is overleden op maandag 1 februari 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 3 jaar oud.
4 Clementine Boel, geboren op maandag 3 mei 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Clementine is overleden op zondag 5 september 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud.
5 Clementine Boel, geboren op maandag 26 juni 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Clementine is overleden op zaterdag 26 augustus 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud.
6 Jan Boel, geboren omstreeks 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 24.


24 Jan Boel is geboren omstreeks 1879 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Boel en Marritje Hogenbirk.
Beroep:
voerman / vrachtrijder [bron: GenLias]Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 12 april 1901 in Maarssen, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 244; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Hendrika Pot, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrika:
Het als het hunne erkend kind Jan Pot.
Hendrika is geboren omstreeks 1879, dochter van Cornelis Pot en Lammertje Iking.

Kind van Jan en Hendrika:

1 Jan Pot (Boel).


25 Jacob Boel is geboren op maandag 10 februari 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // vtdboel // GenLias huw.akte], zoon van Lourens Boel en Annetje Donker.
Jacob trouwde, 23 jaar oud, in maart 1874 in Werkendam-Seeuwijk, Noord-Brabant, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T50.177: I8887; N17 // Brabants Hist. Inform. Centrum] met Cecilia Hanegraaff, 20 jaar oud. Cecilia is geboren op donderdag 14 april 1853 in De Werken en Sleeuwijk-Werkendam, N-Brabant, Nederland [bron: gen. // vtdboel // GenLias huw.akte], dochter van Egbertus Hanegraaff en Antje de Knecht.

26 Annetje Boel is geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Abrahams (Jacob) Boel en Annetje (Antje) Edema. Annetje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1845 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus ten Haven, ongeveer 23 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1822 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan ten Haven en Clasina Bosman.
Beroep:
koopman [bron: GenLias]


Kind van Annetje en Hermanus:

1 Jacob ten Haven, geboren omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

27 Jacob ten Haven is geboren omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus ten Haven en Annetje Boel.
Beroep:
koopman [bron: GenLias]

Jacob trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op donderdag 10 juli 1890 in Nijkerk, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 3552; akte Nr. 32 // Gelders Archief] met Dirkje van Slooten, ongeveer 35 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1855 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, dochter van Fok van Slooten en Annetje Prins.

28 Hendrica Boel is geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Abrahams (Jacob) Boel en Annetje (Antje) Edema. Hendrica trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 7 april 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Lammert Schaaij, ongeveer 29 jaar oud. Lammert is geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Schaaij en Aaltje Ockhuijsen.

Kinderen van Hendrica en Lammert:


1 Pieter Schaaij, geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.
2 Aaltje Schaaij, geboren op vrijdag 3 mei 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.
3 Jacob Schaaij, geboren omstreeks 1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.
4 Willem Schaaij, geboren omstreeks 1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

29 Pieter Schaaij is geboren omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Schaaij en Hendrica Boel.
Notitie bij Pieter: GenLias // schrijft Schaij ook als familinaam van de vader van de bg
Pieter trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 16 juni 1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Truitje Grunt, ongeveer 25 jaar oud. Truitje is geboren omstreeks 1858 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Grunt en Neeltje Bronkhorst.
Notitie bij Truitje: GenLias // schrijft eerst Tuitje dan weer Truitje wat aannemelijker is

Kind van Pieter en Truitje:

1 Christiaan Schaaij, geboren omstreeks 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.

30 Christiaan Schaaij is geboren omstreeks 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Schaaij en Truitje Grunt. Christiaan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 2 maart 1910 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 35 // Noord-Hollands Archief] met Jeltje Bijlsma, ongeveer 32 jaar oud. Jeltje is geboren omstreeks 1878 in Wûnseradiel, Fryslân, Nederland, zoon van Jan Bijlsma en Grietje Tinga.

31 Aaltje Schaaij is geboren op vrijdag 3 mei 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lammert Schaaij en Hendrica Boel. Zij is gedoopt in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (NH). Aaltje is overleden op zaterdag 11 juni 1938 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud.
Notitie bij Aaltje:
GenLias // schrijft Schay / in andere gevallen weer Schaij en Schaaij
Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op zondag 25 juli 1886 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akre Nr. 36 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Jacobus Luijer, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 24 december 1858 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Abraham Luijer en Jannetje Ockhuijsen. Hendrik is overleden op zaterdag 24 maart 1945 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud.
Beroep:
arbeider / veehouder [bron: GenLias]


Kinderen van Aaltje en Hendrik:

1 Abraham Luijer, geboren op zaterdag 10 september 1887 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Volgt 32.
2 Lammert Luijer, geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.
3 Hendrica Luijer, geboren omstreeks 1896 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.
4 Piet Luijer, geboren omstreeks 1900 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.


32 Abraham Luijer is geboren op zaterdag 10 september 1887 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Hendrik Jacobus Luijer en Aaltje Schaaij. Abraham is overleden op maandag 3 mei 1971 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl].
Beroep: metselaar [bron: GenLias]

Abraham trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 2 april 1914 in Renkum, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 7892; akte Nr. 11 // Gelders Archief] met Hendrika Johanna van Roest, ongeveer 29 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1885 in Renkum, Gelderland, Nederland, dochter van Karel van Roest en Derkje Eggen.

33 Lammert Luijer is geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Jacobus Luijer en Aaltje Schaaij. Lammert trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 24 oktober 1917 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 209 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Overheem, ongeveer 26 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Overheem en Willemijntje van den Broek.

34 Hendrica Luijer is geboren omstreeks 1896 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Jacobus Luijer en Aaltje Schaaij. Hendrica trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 13 mei 1921 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Hendrikus van den Heuvel, ongeveer 27 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1894 in Den Helder, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus van den Heuvel en Adriana Maria van den Berg.
Beroep:
agent van politie [bron: GenLias]


35 Piet Luijer is geboren omstreeks 1900 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Jacobus Luijer en Aaltje Schaaij.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]

Piet trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 6 oktober 1922 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Voorn, ongeveer 21 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1901 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Krijn Voorn en Alida van Doorn.

36 Jacob Schaaij is geboren omstreeks 1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Schaaij en Hendrica Boel.
Notitie bij Jacob:
GenLias // schrijft Schaij ook als familienaam vader van de bg
Jacob trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 12 augustus 1893 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 58 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Hoppe, ongeveer 26 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1867 in Monnickendam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jochem Andries Hoppe en Neeltje Ligter.

37 Willem Schaaij is geboren omstreeks 1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Schaaij en Hendrica Boel.
Notitie bij Willem:
GenLias // schrijft Willem van Schaij ook als familienaam van de vader van de bg
Willem trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 10 april 1897 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Hoppe, ongeveer 20 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1877 in Monnickendam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jochem Andries Hoppe en Neeltje Ligter.

38 Jan Boel is geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Abrahams (Jacob) Boel en Annetje (Antje) Edema. Jan is overleden omstreeks 1905, ongeveer 77 jaar oud.
Beroep: wever / schaapherder [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zaterdag 9 juni 1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van Kampen, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon van Kampen en Matje van Ingen. Elisabeth is overleden omstreeks 1900, ongeveer 73 jaar oud.

Kinderen van Jan en Elisabeth:

1 Simon Boel, geboren omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.
2 Jacob Boel, geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
3 Annetje Boel, geboren omstreeks 1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.
4 Metje Boel, geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.
5 Elisabeth Boel, geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.
6 Grietje Boel, geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
7 Aagje Boel, geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
8 Louwrens Boel, geboren omstreeks 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

39 Simon Boel is geboren omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Boel en Elisabeth van Kampen. Simon is overleden omstreeks 1940 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 90 jaar oud.
Beroep: wever [bron: GenLias]

Simon trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Aafje Floor, ongeveer 22 jaar oud. Aafje is geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Floor en Aafje de Bruin. Aafje is overleden omstreeks 1934 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 80 jaar oud.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


40 Annetje Boel is geboren omstreeks 1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Boel en Elisabeth van Kampen. Annetje is overleden omstreeks 1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. Annetje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 87 // Noord-Hollands archief] met Leendert Knecht, ongeveer 23 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wijnand Gijsbert Knecht en Gerritje Lustig. Leendert is overleden omstreeks 1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 25 jaar oud. Beroep: spinder [bron: GenLias]


41 Metje Boel is geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Boel en Elisabeth van Kampen. Metje is overleden omstreeks 1929 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 76 jaar oud. Metje:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 20 september 1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Peet, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1910 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1910 te Hilversum) [bron: GenLias (weduwleven van Metje Boel 1913)]. Cornelis is geboren omstreeks 1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Peet en Jannetje Spilt. Cornelis is overleden omstreeks 1910 in Hilversum,, ongeveer 58 jaar oud.
Beroep:
wever [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 60 jaar oud, op woensdag 11 juni 1913 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr 92 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Winter, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Metje en Gerrit: Gerrit Winter was in 1913 weduwnaar van Ubeline Schuur
Gerrit is geboren omstreeks 1849 in Leek, prov. Groningen, Nederland, zoon van Pieter Winter en Auktje Schuil.
Beroep: timmerman [bron: GenLias]


Kind van Metje en Cornelis:

1 Nicolaas Peet, geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.

42 Nicolaas Peet is geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Peet en Metje Boel.
Beroep: behanger [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 13 juni 1906 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 99 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Margaretha Dekker, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lammert Dekker en Aaltje Peet.

43 Elisabeth Boel is geboren omstreeks 1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Boel en Elisabeth van Kampen. Elisabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Willem van der Poel, ongeveer 24 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1859 in Venendaal, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Klaas van der Poel en Hendrina Susanna Bekkers.
Beroep:
wever [bron: GenLias]


44 Louwrens Boel is geboren omstreeks 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Boel en Elisabeth van Kampen. Louwrens is overleden omstreeks 1943 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 78 jaar oud.
Beroep:
koperslager [bron: GenLias]

Louwrens trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 51 // Noord-Hollands Archief] met Teuntje van Kampen, ongeveer 18 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd. Teuntje is geboren omstreeks 1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit van Kampen en Jannetje de Rooij.

Kind van Louwrens en Teuntje:

1 Elisabeth Boel, geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: (onbekend, FamilySearch?)]. Elisabeth is overleden omstreeks 1960, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Dochter van Louwrens Boel en Teuntje van Kampen.
bron onbekend (FamilySearch?)

45 Elisabeth Boel is geboren omstreeks 1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Abrahams (Jacob) Boel en Annetje (Antje) Edema. Elisabeth is overleden omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op zaterdag 27 april 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Wichart ten Haven, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1853 te Hilversum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Johannes Wichart ten Haven 1854)]. Johannes is geboren omstreeks 1824 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan ten Haven en Clasina Bosman. Hij trouwde later op zaterdag 4 november 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 43 // Noord-Hollands archief] met Evertje Ruizendaal (geb. ±1821).
Beroep: koopman [bron: GenLias]


46 Aagje Boel is geboren omstreeks 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Abrahams (Jacob) Boel en Annetje (Antje) Edema. Aagje is overleden omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 32 jaar oud. Aagje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Meijer, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1872 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Gerrit Meijer 1873]. Gerrit is geboren omstreeks 1839 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Meijer en Catharina (Kaatje) Dorland. Hij trouwde later op zaterdag 10 mei 1873 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 21 //] met Elisabeth Maria Mulckhuijse (geb. ±1836).
Beroep: stoffenverver [bron: GenLias]


Kind van Aagje en Gerrit:

1 Gerrit Meijer, geboren omstreeks 1865 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 47.


47 Gerrit Meijer is geboren omstreeks 1865 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Meijer en Aagje Boel.
Beroep:
stoffenverver [bron: GenLias]

Gerrit trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 25 februari 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van Velden, ongeveer 30 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1861 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Arie van Velden en Petronella Jacoba van der Wiel.

48 Barbera Boel is geboren omstreeks 1785 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post. Barbera trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 27 december 1812 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Oostveen, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1789 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Crispinus Beerend van Oostveen en Klaasje Moolenaar.
Beroep:
molenaar [bron: GenLias]


Kinderen van Barbera en Jan:

1 Abraham van Oostveen, geboren omstreeks 1816 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.
2 Jannetje van Oostveen, geboren omstreeks 1817 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.
3 Mietje van Oostveen, geboren omstreeks 1819 in Diemen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

49 Abraham van Oostveen is geboren omstreeks 1816 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan van Oostveen en Barbara Boel.
Beroep: metselaarsknecht [bron: GenLias]

Abraham:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zaterdag 2 augustus 1845 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Rempe, ongeveer 30 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1848 in Diemen, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1848 te Diemen12-05-1853) [bron: GenLias (weduwnaarschap Abraham van Oostveen)]. Anna is geboren omstreeks 1815 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Matthijs Rempe en Hillegonda van Dijk. Anna is overleden omstreeks 1848 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 33 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op zondag 7 oktober 1849 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 7 // Noord-hollands Archief] met Elisabeth van Wierst, ongeveer 33 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1850 in Diemen, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1850 te Diemen) [bron: GenLias (2e weduwnaarschap van Abraham van Oostveen)]. Elisabeth is geboren omstreeks 1816 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willebrordus van Wierst en Johanna Stelling. Elisabeth is overleden omstreeks 1850 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 34 jaar oud.
Beroep:
dienstbaar [bron: GenLias]

(3) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op zaterdag 23 augustus 1856 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr.15 // Noord-Hollands Archief] met Adriana Lamberts, ongeveer 40 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1816 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Lamberts en Wijntje Bokke.

50 Jannetje van Oostveen is geboren omstreeks 1817 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Oostveen en Barbara Boel. Jannetje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 7 februari 1847 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 34: akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit de Jong, ongeveer 25 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1822 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis de Jong en Maria Suurenbroek.
Beroep: slepersknecht [bron: GenLias]


51 Mietje van Oostveen is geboren omstreeks 1819 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Oostveen en Barbara Boel. Mietje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1851 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; inv. 34; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Bom, ongeveer 31 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1820 in Breukelen, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Jan Bom en Johanna van Dijk.
Beroep:
werkman [bron: GenLias]


52 Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel is geboren omstreeks 1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post. Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1787 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet "tdboel"]. Bij de doop van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Machtildis Hendriks Meijerden (±1734-circa 1790). Teunis is overleden op donderdag 23 januari 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 75 jaar oud [bron: gem. Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 24 januari 1862 [bron: gem.Buss. // o.akte T 358; I 28; N 6 // Noord-Hollands Archief].
Notitie bij Teunis:
Getuige bij doop Teus; Machtildis Hendriks Meijerden (grootmoeder van Teus Boel)
Antonius Boel alias: Teus de Bok
Beroep:
schaapherder [bron: GenLias]

Teunis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1811 in Bussum, (Naarden?), Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // als ouder op huw.akten kinderen // o.akte // gehuwd met Geertje Smit] met Geertruij (Geertje) Smit, ongeveer 24 jaar oud. Geertje is geboren op vrijdag 23 maart 1787 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Geertje is overleden omstreeks 1872 in (vóór1873 Bussum?), ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Geertje: de bron voor het huwelijk van Teunis Boel en Geertje Smit heb ik wel ergens in mijn bezit maar moeilijk te vinden (FamilySearch of een particuliere genealogie)
Teunis1790? of Teunis 1831? staat in het boekje "In Bussum kan alles" geportretteerd als Schaapherder.

Kinderen van Teunis en Geertje:


1 Abraham Antonisz Boel, geboren op donderdag 20 februari 1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.
2 Gerritje Boel, geboren op maandag 12 oktober 1812 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.
3 Jannetje Boel, geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 78.
4 Jan Antonisz Boel, geboren op woensdag 11 oktober 1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
5 Neeltje Boel, geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 90.
6 Teunis Antonisz (Teunis) Boel, geboren op zondag 14 november 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Volgt 91.

53 Abraham Antonisz Boel is geboren op donderdag 20 februari 1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel en Geertruij (Geertje) Smit. Abraham trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 12 oktober 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Luijf, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNde NN en Grietje Luijf.
Notitie bij Maria:
GenLias // schrijft Luit als familienaan ook voor de moeder
Beroep:
schaapherder [bron: GenLias]


54 Gerritje Boel is geboren op maandag 12 oktober 1812 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel en Geertruij (Geertje) Smit. Gerritje is overleden op donderdag 9 december 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud. Gerritje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 29 mei 1841 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Rudolph (Roelof) Ruizendaal, 29 jaar oud. Roelof is geboren op donderdag 5 maart 1812 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakob Gerardszoon Ruizendaal en Teuntje Gerritsen Majoor. Roelof is overleden op zaterdag 9 maart 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 60 jaar oud.
Notitie bij Roelof:
GenLias // Schrijft Roelof als persoonsnaam
Beroep:
landbouwer / arbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Gerritje en Roelof:

1 Jacobus Ruizendaal, geboren op woensdag 23 maart 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.
2 Teunis Ruizendaal, geboren op vrijdag 9 februari 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 62.
3 Antonia Ruizendaal, geboren op vrijdag 1 mei 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.
4 Johannes Ruizendaal, geboren op donderdag 24 februari 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64.
5 Geertruida Ruizendaal, geboren op maandag 15 juli 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.
6 Nicolaas Ruizendaal, geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 68.
7 Weijgje Ruizendaal, geboren op zondag 15 januari 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Weijgje is overleden op woensdag 19 juli 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud.
8 Gerardus Ruizendaal, geboren op zaterdag 7 juli 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Gerardus is overleden op zondag 22 juni 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 11 maanden oud.


55 Jacobus Ruizendaal is geboren op woensdag 23 maart 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rudolph (Roelof) Ruizendaal en Gerritje Boel. Jacobus is overleden op donderdag 17 april 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud.
Beroep:
werkman / koopman / groenteboer [bron: GenLias]

Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 november 1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Pieternella Johanna van der Meer, 18 jaar oud. Pieternella is geboren op dinsdag 20 november 1849 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbertus van der Meer en Aaltje Ruijter. Pieternella is overleden op dinsdag 8 september 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Pieternella:

1 Alida Gijsberta Ruizendaal, geboren op dinsdag 12 augustus 1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.
2 Roelof Gijsbertus Ruizendaal, geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
3 Gijsbertus Hendrikus Ruizendaal, geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.
4 Gerarda Maria Josephina Ruizendaal, geboren omstreeks 1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.
5 Regina Maria Ruizendaal, geboren op vrijdag 24 december 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.
6 Maria Gijsberta Ruizendaal, geboren op dinsdag 31 januari 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Maria is overleden op maandag 17 augustus 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 3 jaar oud.
7 Jacobus Josephus Ruizendaal, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.
8 Johannes Antonius Gerardus Ruizendaal, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61.


56 Alida Gijsberta Ruizendaal is geboren op dinsdag 12 augustus 1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Ruizendaal en Pieternella Johanna van der Meer. Alida is overleden omstreeks 1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 40 jaar oud. Alida trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29 april 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Antonie Aloijsius Ramselaar, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1913 te Laren) [bron: GenLias (weduwnaarschap Ant. Aloijsius Ramselaar 1913)]. Antonie is geboren omstreeks 1872 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Ramselaar en Geertruida van den Uithoorn. Hij trouwde later op dinsdag 20 mei 1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda Maria Josephina Ruizendaal (geb. ±1885), zie 58.
Beroep:
broodbakker [bron: GenLias]


57 Gijsbertus Hendrikus Ruizendaal is geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Ruizendaal en Pieternella Johanna van der Meer.

Beroep: groenteboer [bron: GenLias]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 17 mei 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 328; Inv. 28; akte Nr 21 // Noord-Hollands archief] met Catharina Hubertina Wassercordt, ongeveer 33 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1872 in Maasbracht, Limburg, Nederland, dochter van Stephan Heinrich Wassercordt en Catharina Crevels.

58 Gerarda Maria Josephina Ruizendaal is geboren omstreeks 1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Ruizendaal en Pieternella Johanna van der Meer.

Gerarda trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 20 mei 1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Antonie Aloijsius Ramselaar, ongeveer 41 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1872 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Ramselaar en Geertruida van den Uithoorn. Hij trouwde voorheen op woensdag 29 april 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Alida Gijsberta Ruizendaal (1873-±1913), zie 56. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1913 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1913 te Laren) [bron: GenLias (weduwnaarschap Ant. Aloijsius Ramselaar 1913)].
Beroep: broodbakker [bron: GenLias]


59 Regina Maria Ruizendaal is geboren op vrijdag 24 december 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Ruizendaal en Pieternella Johanna van der Meer.

Regina trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 15 april 1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Henricus Hubertus van Calker, ongeveer 31 jaar oud. Henricus is geboren omstreeks 1882 in Waalwijk, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Jordanus Franciscus Hubertus van Calker en Maria Anna Jacoba van Heijst.
Beroep: tuinman [bron: GenLias]


60 Jacobus Josephus Ruizendaal is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Ruizendaal en Pieternella Johanna van der Meer.

Beroep: banketbakker [bron: GenLias]

Jacobus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 3 augustus 1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 64 // Noord-Hollands Archief] met Martha Johanna Hamdorff, ongeveer 25 jaar oud. Martha is geboren omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Hamdorff en Martha Maria Buwalda.

61 Johannes Antonius Gerardus Ruizendaal is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van

Jacobus Ruizendaal en Pieternella Johanna van der Meer.

Johannes trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op donderdag 11 mei 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akt T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands archief] met Johanna Helena Martina van ´t Veldt, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Leendert van ´t Veldt en Anna Johanna Gort.

62 Teunis Ruizendaal is geboren op vrijdag 9 februari 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rudolph (Roelof) Ruizendaal en Gerritje Boel.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Teunis trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 19 december 1876 in Blaricium, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Elbertje Ruijter, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Elbertje:
Elbertje Ruijter was in 1876 weduwe van Rutger Heerschop
Elbertje is geboren omstreeks 1839 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van
Jan Ruijter en Jannetje Puijk. Zij trouwde voorheen op zaterdag 31 juli 1869 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Rutger (Rut) Heerschop (±1823-±1875). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1875 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1875 te Blaricum) [bron: GenLias // weduwleven Elbertje Ruijter 1876].

63 Antonia Ruizendaal is geboren op vrijdag 1 mei 1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rudolph (Roelof) Ruizendaal en Gerritje Boel. Antonia is overleden omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. Antonia:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 17 januari 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit van Breemen, ongeveer 35 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1874 te Bussum) [bron: GenLias // Weduwleven Antonia Ruizendaal 1875]. Gerrit is geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Gerritse van Breemen en Johanna (Naatje) Hendriksen (de Vries Van Zeijl). Gerrit is overleden omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 43 jaar oud.
Beroep:
kleerbleker [bron: GenLias]

(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 10 november 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Jacobus Sliphorst, ongeveer 33 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1842 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Sliphorst en Antje Mekes. Hij trouwde later op zaterdag 23 juni 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Maria Brandhof (±1839-±1909). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1909 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarshap Jacobus Sliphorst 1910]. Hij trouwde later op woensdag 12 januari 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Vrakking (geb. ±1855).
Beroep: bleker [bron: GenLias]


64 Johannes Ruizendaal is geboren op donderdag 24 februari 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rudolph (Roelof) Ruizendaal en Gerritje Boel.

Johannes is overleden op dinsdag 9 september 1924 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.
Beroep: veehouder [bron: GenLias]

Johannes trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 28 april 1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Hilhorst, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: GenLias // voogd van de bruid Cornelis Hilhorst; toeziend voogd van de bruid Rut Ruiter
Johanna is geboren op zaterdag 4 april 1857 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Jan Hilhorst en Gijpje Wiggerts. Johanna is overleden op dinsdag 12 mei 1925 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].

Kind van Johannes en Johanna:

1 Teunis Ruizendaal, geboren op donderdag 20 maart 1879 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

65 Geertruida Ruizendaal is geboren op maandag 15 juli 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Rudolph (Roelof) Ruizendaal en Gerritje Boel. Geertruida is overleden op zaterdag 14 februari 1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: GenLias geeft in dit ene uitzonderlijke geval de familienaam Ruisendaal met een s
Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 27 april 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Vrakking, ongeveer 27 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Vrakking en Cornelia van den Boogaard.
Notitie bij Theodorus: GenLias noteert hier de naam Frakking. nadien bij akten kinderen weer Vrakking
Beroep: timmerman [bron: GenLias]


Kinderen van Geertruida en Theodorus:

1 Roelof Johannes Vrakking, geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.
2 Johannes Cornelus Vrakking, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.

66 Roelof Johannes Vrakking is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Vrakking en Geertruida Ruizendaal.
Beroep: timmerman [bron: GenLias]

Roelof trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 3 juni 1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Guurtje Gerarda Oudendijk, ongeveer 26 jaar oud. Guurtje is geboren omstreeks 1883 in Ilpendam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Casper Oudendijk en Grietje de Wit.

67 Johannes Cornelus Vrakking is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Vrakking en Geertruida Ruizendaal.

Beroep: timmerman [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 5 oktober 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.66 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Smakman, ongeveer 25 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1885 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Smakman en Maria Baltus.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


68 Nicolaas Ruizendaal is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Rudolph (Roelof) Ruizendaal en Gerritje Boel.
Beroep:
arbeider [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op maandag 3 mei 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Maria Fokker, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1860 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Fokker en Elisabeth (Betje) de Graaf.

Kinderen van Nicolaas en Maria:

1 Roelof Ruizendaal, geboren op maandag 21 februari 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.
2 Johannes Ruizendaal, geboren op maandag 19 november 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.
3 Gerardus Ruizendaal, geboren op maandag 9 februari 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 77.
4 Elisabeth Ruizendaal, geboren op maandag 9 februari 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Elisabeth is overleden op woensdag 9 oktober 1957 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 66 jaar oud.

69 Roelof Ruizendaal is geboren op maandag 21 februari 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Ruizendaal en Maria Fokker. Roelof is overleden op zaterdag 27 mei 1939 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 52 jaar oud.
Beroep: groentehandelaar [bron: GenLias]

Roelof trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 10 april 1918 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Gezina Helena Wiegmans, 26 jaar oud. Gezina is geboren op maandag 9 november 1891 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Gerardus Wiegmans en Geertruida (Geeertje) Timmer.

Kinderen van Roelof en Gezina:

1 Maria Geertruida Ruizendaal, geboren op vrijdag 17 januari 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
2 Nicolaas Franciscus Ruizendaal, geboren op woensdag 31 december 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op woensdag 3 augustus 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.
3 Franciscus Antonius Ruizendaal, geboren op vrijdag 1 april 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
4 Nicolaas Antonius Ruizendaal, geboren op donderdag 25 januari 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Hij is gedoopt op maandag 5 februari 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
5 Nicolaas Franciscus Ruizendaal, geboren op maandag 30 juni 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
6 Leonardus Johannes Ruizendaal, geboren op woensdag 10 maart 1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
7 Johannes Gerardus Ruizendaal, geboren op zondag 1 juli 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


70 Johannes Ruizendaal is geboren op maandag 19 november 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Ruizendaal en Maria Fokker. Johannes is overleden op dinsdag 4 juli 1961 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 30 april 1919 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 7 // Noord-Hllands Archief] met Jacoba Maria Wiegmans, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op vrijdag 28 mei 1897 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Gerardus Wiegmans en Geertruida (Geeertje) Timmer. Jacoba is overleden op maandag 13 februari 1967 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 69 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Jacoba:
14 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 71 t/m 76 van dit parenteel niet weergegeven).1 Nicolaas Franciscus (Nico) Ruizendaal, geboren op donderdag 22 januari 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
2 Geertruida Maria (Truus) Ruizendaal, geboren op maandag 18 juli 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
3 Franciscus Antonius (Frans) Ruizendaal, geboren op zondag 18 februari 1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland
4 Maria Gerarda (Riet) Ruizendaal, geboren op woensdag 25 juni 1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
5 Roelof Bernardus (Roelof) Ruizendaal, geboren op zondag 4 oktober 1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
6 Gezina Cornelia (Siny) Ruizendaal, geboren op donderdag 27 januari 1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
7 Elisabeth Maria (Lily) Ruizendaal, geboren op woensdag 29 augustus 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
8 Helena Alida (Leny) Ruizendaal, geboren op woensdag 7 januari 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
9 Gerardus Johannes (Gerard) Ruizendaal, geboren op woensdag 12 oktober 1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
10 Antonia Elisabeth (Tonnie) Ruizendaal, geboren op woensdag 25 juli 1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
11 Jacoba Maria (Bien) Ruizendaal, geboren op zaterdag 26 oktober 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
12 Johannes Josephus (Jan) Ruizendaal, geboren op woensdag 24 maart 1937 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
13 Leonardus Maria Ruizendaal, geboren op maandag 31 oktober 1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Leonardus is overleden op dinsdag 1 november 1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 dag oud.
14 Henrica Maria (Henny) Ruizendaal, geboren op zaterdag 10 februari 1940 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

77 Gerardus Ruizendaal is geboren op maandag 9 februari 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Ruizendaal en Maria Fokker. Gerardus is overleden op woensdag 9 oktober 1957 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.
Beroep: veehouder [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 6 februari 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 28; akte nr. 11 / Noord-Hollands Archief] met Maria Emma Krijnen, 24 jaar oud. Maria is geboren op zondag 5 november 1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen.fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Lambertus (Lambert) Krijnen en Aleidis (Aaltje) de Gooijer. Maria is overleden op donderdag 19 augustus 1971, 77 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].

78 Jannetje Boel is geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel en Geertruij (Geertje) Smit.Jannetje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op vrijdag 26 januari 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28 akte nr. 1 / Noord-Hollands Archief] met Evert Boomgaard, ongeveer 47 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1802 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus (Lammert) Boomgaard en Elisabeth (Lijsje) Miggels. Hij trouwde voorheen op woensdag 6 mei 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte nr. 11 / Noord-Hollands Archief] met Seitje van den Berg (±1805-±1848). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1848 te Hilversum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Evert Boomgaard 1849)].
Beroep: boerenknecht / landbouwer [bron: GenLias]


Kinderen van Jannetje en Evert:

1 Antonius Boomgaard, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.
2 Johannes Boomgaard, geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.
3 Cijtje Boomgaard, geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 87.

79 Antonius Boomgaard is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Boomgaard en Jannetje Boel. Antonius is overleden omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 37 jaar oud.
Beroep: arbeider [bron: GenLias]

Antonius trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 15 juni 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Klaarenbeek, ongeveer 37 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1887 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Marretje Klaarenbeek 1888]. Marretje is geboren omstreeks 1845 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Klaarenbeek en Grietje de Beer. Zij trouwde later op maandag 1 oktober 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // NoordHollands Archief] met Evert de Graaf (geb. ±1840).

Kinderen van Antonius en Marretje:


1 Wilhelmus Boomgaard, geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 80.
2 Everardus Boomgaard, geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 81.

80 Wilhelmus Boomgaard is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Boomgaard en Marretje Klaarenbeek.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 1 februari 1899 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.80; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Ebbelaar, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1877 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonius Ebbelaar en Elisabeth Poolman.

81 Everardus Boomgaard is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Boomgaard en Marretje Klaarenbeek.
Beroep:
landbouwer [bron: GenLias]

Everardus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op dinsdag 19 juni 1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Christina Ebbelaar, ongeveer 22 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1884 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anthonius Ebbelaar en Elisabeth Poolman.

82 Johannes Boomgaard is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Boomgaard en Jannetje Boel.
Beroep:
vrachtrijder / opperman / sjouwerman [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op maandag 20 augustus 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida (Geertje) de Ruiter, ongeveer 21 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis de Ruiter en Jannetje Boelhouwer.

Kinderen van Johannes en Geertje:


1 Johanna Boomgaard, geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.
2 Johanna Wilhelmina Boomgaard, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84.
3 Lambertus Boomgaard, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.
4 Cornelis Boomgaard, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 86.

83 Johanna Boomgaard is geboren omstreeks 1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Boomgaard en Geertruida (Geertje) de Ruiter. Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 27 november 1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Johannes van Klooster, ongeveer 19 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem van Klooster en Daatje van der Heijden.
Beroep: stoker [bron: GenLias]


84 Johanna Wilhelmina Boomgaard is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Boomgaard en Geertruida (Geertje) de Ruiter.Johanna trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op woensdag 9 september 1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 42 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Wortel, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Wortel en Maria Anna Bast.
Beroep: verslaggever [bron: GenLias]


85 Lambertus Boomgaard is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Boomgaard en Geertruida (Geertje) de Ruiter.

Beroep: vrachtrijder [bron: GenLias]

Lambertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 26 februari 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Maria Engelina Fokker, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Fokker en Johanna Verver.

86 Cornelis Boomgaard is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Boomgaard en Geertruida (Geertje) de Ruiter.
Beroep:
terreinarbeider [bron: GenLias]

Cornelis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 12 oktober 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 114 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Wilhelmina Overheem, ongeveer 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op donderdag 2 april 1942 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland / Bussum (wordt in GenLias geen reden gegeven) [bron: GenLias // aantekening op huw.akte (02-04-1942)]. Cornelia is geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Overheem en Gijsje Hasselbach.

87 Cijtje Boomgaard is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert Boomgaard en Jannetje Boel.
Beroep:
naaister [bron: GenLias]

Cijtje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op maandag 21 januari 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Brandhof, ongeveer 24 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Brandhof en Elisabeth de Beer.
Beroep: timmerman [bron: GenLias]


Kinderen van Cijtje en Hermanus:

1 Elisabeth Brandhof, geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 88.
2 Jansje Brandhof, geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 89.

88 Elisabeth Brandhof is geboren omstreeks 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Brandhof en Cijtje Boomgaard. Elisabeth trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op maandag 3 september 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr 28 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Antonius Span, 31 jaar oud. Wilhelmus is geboren in 1869 in Elst, Gelderland, Nederland, zoon van Willem Span en Johanna Christina Huisman.
Beroep: timmerman [bron: GenLias]


89 Jansje Brandhof is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Brandhof en Cijtje Boomgaard.. Jansje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 5 juli 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 38 // Noord-Hollands archief] met Albertus Honingvoort, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd uitgesproken op donderdag 20 juni 1946 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland/Bussum (reden echtscheiding onbekend) [bron: GenLias // aantekening op huw.akte (Archief Noord-Holland)]. Albertus is geboren omstreeks 1881 in Lonneker, Overijssel, Nederland, zoon van Jan Hendrik Honingvoort en Geertrui Ensink.
Beroep:
timmerman [bron: GenLias]


90 Neeltje Boel is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel en Geertruij (Geertje) Smit. Neeltje is overleden op zaterdag 17 november 1888 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 62 jaar oud.

Neeltje:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 13 september 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Wilhelmus Bon, ongeveer 38 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1861 in Bussum (door overlijden echtgenoot op 04-05-1856 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Neeltje Boel 1862]. Jacobus is geboren omstreeks 1815 in Baarn, Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Bon en Alletta Lucretia van Asschenberg. Jacobus is overleden op zondag 4 mei 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud. Hij trouwde voorheen op woensdag 20 september 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.13 // Noord-Hollands Archief] met Maria Alida van der Kuijl (±1822-1851). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1852 in Bussum (door overlijden echtgenote op 20-11-1851 te Eemnes) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jacobus Wilhelmus Bon 1853].
Beroep: puimgraaf [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op donderdag 20 februari 1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huww.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Korrel, ongeveer 44 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1873 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1872 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwleven Neeltje Boel 1873]. Pieter is geboren omstreeks 1818 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Pieter Korrel en Geertruida van den Berg. Pieter is overleden omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud. Hij trouwde voorheen op woensdag 19 mei 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje Tabak (geb. ±1817).
Notitie bij Pieter: Gen. // vtdboel // scrijft i.p.v. Korrel; Koezel (verwarrend waarsch. verkeerd ontcijferd)
Beroep: wever [bron: GenLias]

(3) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op woensdag 30 juli 1873 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55: akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Esman, ongeveer 51 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

91 Teunis Antonisz (Teunis) Boel is geboren op zondag 14 november 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Antonius Abrahamsz (Teunis) Boel en Geertruij (Geertje) Smit.

Beroep: schaapherder [bron: GenLias]

Teunis trouwde, 25 jaar oud, op maandag 3 november 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Splinter, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Splinter en Naatje Bakker.

Kinderen van Teunis en Johanna:

1 Antonius Boel, geboren op maandag 20 juli 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Bussum overlijdensakte terugber. leeftijd 1 maand bij overlijden]. Antonius is overleden op dinsdag 21 juli 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 dag oud [bron: overlijdensakte gem.Bussum geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 21 juli 1857 [bron: Bussum / overl.akte T358; I28; N21 / Noord-Hollands Archief].
2 Cornelus Boel, geboren op vrijdag 17 september 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: overl.akte gem.Bussum terugbeer. leeftijd 11 dagen bij overlijden]. Cornelus is overleden op woensdag 29 september 1858 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 12 dagen oud [bron: overl.akte gem. Bussum geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 30 september 1858 [bron: Bussum / overl.akte T358; I28; N29 / Noord-Hollands Archief].
3 Johanna Boel, geboren op zaterdag 23 juli 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: overl.akte gem.Bussum terugber. leeftijd 7 weken bij overlijden]. Johanna is overleden op vrijdag 16 september 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: overl.akte gem.Bussum geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 17 september 1859 [bron: Bussum / overl.akte T358; I28; N29 / Noord-Hollands Archief].
4 Geertruida Boel, geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 92.
5 Antonius Boel, geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 99.
6 Joanna Boel, geboren omstreeks 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 100.


92 Geertruida Boel is geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Antonisz (Teunis) Boel en Johanna Splinter. Geertruida trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op dinsdag 7 augustus 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Gubertus Wortel, ongeveer 24 jaar oud. Gubertus is geboren omstreeks 1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Albert Wortel en Anna Emmink.
Beroep:
huisschilder [bron: GenLias]


Kinderen van Geertruida en Gubertus:

1 Antonius Albertus Wortel, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 93.
2 Anna Antonia Wortel, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 94.
3 Johanna Geertruida Wortel, geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 95.
4 Albertus Josephus Wortel, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.
5 Geertruida Antonia Wortel, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 97.
6 Henrikus Gubertus Wortel, geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 98.

93 Antonius Albertus Wortel is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gubertus Wortel en Geertruida Boel. Antonius trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 18 augustus 1915 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Bouwman, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Jacoba: erk. 1 kind
Jacoba is geboren omstreeks 1885 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Gijsbertus Bouwman en Alida de Leeuw.
Beroep: koetsier [bron: GenLias]


94 Anna Antonia Wortel is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gubertus Wortel en Geertruida Boel. Anna trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 23 mei 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus Bouwman, ongeveer 27 jaar oud. Gijsbertus is geboren omstreeks 1890 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Gijsbertus Bouwman en Alida de Leeuw.
Beroep:
tramarbeider / lijnwerker [bron: GenLias]


95 Johanna Geertruida Wortel is geboren omstreeks 1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gubertus Wortel en Geertruida Boel.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]

Johanna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op maandag 29 april 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelm Karel Platvoet, ongeveer 32 jaar oud. Wilhelm is geboren omstreeks 1880 in Enschede, Overijssel, Nederland, zoon van Hendrik Jan Platvoet en Jacoba Aleida Tönis.
Beroep: slagersknecht [bron: GenLias]


96 Albertus Josephus Wortel is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gubertus Wortel en Geertruida Boel.
Beroep:
pakhuisknecht [bron: GenLias]

Albertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 15 mei 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Helena de Ruijter, ongeveer 27 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1891 in Zutphen, Gelderland, Nederland, dochter van Gerhardus Antonius Ruijter en Helena Scholten.

97 Geertruida Antonia Wortel is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gubertus Wortel en Geertruida Boel. Geertruida trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 2 mei 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Ferdinandus Eerhardt, ongeveer 31 jaar oud. Franciscus is geboren omstreeks 1891 in Rozendaal en Nispen, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Balthazar Eerhardt en Wilhelmina van Aken.
Beroep: goudsmid [bron: GenLias]


98 Henrikus Gubertus Wortel is geboren omstreeks 1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gubertus Wortel en Geertruida Boel.
Beroep:
kruidenier [bron: GenLias]

Henrikus trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op woensdag 20 november 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 100 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Albach, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1896 in Deventer, Overijssel, Nederland, dochter van NNdeNN en Wilhelmina Johanna Albach.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


99 Antonius Boel is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis Antonisz (Teunis) Boel en Johanna Splinter.
Beroep: arbeider [bron: GenLias]

Antonius trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op maandag 3 september 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Hendrika Raves, ongeveer 28 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1866 in Alkmaar, Noordholland, Nederland, dochter van Jacobus Raves en Agatha Petronella van Drunen.

100 Joanna Boel is geboren omstreeks 1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Teunis Antonisz (Teunis) Boel en Johanna Splinter. Joanna trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op woensdag 9 oktober 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 82 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Geradus Witte, ongeveer 55 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1863 in Oudewater, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Servaas Cornelis Witte en Aartje Baars.
Notitie bij Hermanus:
Hermanus Gerardus Witte was in 1918 weduwnaar van Petronella Bongerman
Beroep: timmerman [bron: GenLias]


101 Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel is geboren omstreeks 1789 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1789 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: stamboom ngv.nl]. Bij de doop van Magteld,Marritje,Matje was de volgende getuige aanwezig: Oetje Bus.

Magteld,Marritje,Matje is overleden op maandag 25 mei 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 51 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl]. Magteld,Marritje,Matje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 8 juni 1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jacob van Zanden, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1791 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Jan van Sanden en Anna Stevense Fokker. Jacob is overleden omstreeks 1840 in (Ná 1840) Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Jacob: GenLias // geeft de naam Van Sanden met S. Bij akten kinderen wisselend met Z en S
Beroep: kleermaker [bron: GenLias]


Kinderen van Magteld,Marritje,Matje en Jacob:

1 Anna (Naatje) van Zanden, geboren omstreeks 1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Volgt 102.
2 Jannetje Jacobsdr Sanden, geboren op dinsdag 12 maart 1816 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].
3 Hendrica Jacobsdr Sanden, geboren op donderdag 5 maart 1818 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].
4 Jan van Zanden, geboren omstreeks 1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Volgt 104.
5 Hendrik van Sanden, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Volgt 106.
6 Neeltje Jacobsdr Sanden, geboren op dinsdag 16 maart 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl]. Neeltje is overleden op woensdag 15 september 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: stamboom ngv. nl].
7 Steven van Zanden, geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 110.
8 Abraham van Zanden, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 112.
9 Neeltje van Zanden, geboren omstreeks 1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 114.

102 Anna (Naatje) van Zanden is geboren omstreeks 1814 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl], dochter van Jacob van Zanden en Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel.
Notitie bij Naatje:
GenLias geeft hier de naam Van Zanten i.p.v Van Zanden
Naatje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 5 oktober 1836 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akt T 358; Inv.55; akte Nr. // Noord-Hollands Archief] met Jacob Korrel, ongeveer 22 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1814 in Hillversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Pieter Korrel en Geertruida van den Berg.
Beroep:
wever / daghuurder [bron: GenLias]

Kind van Naatje en Jacob:

1 Jacob Korrel, geboren omstreeks 1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 103.

103 Jacob Korrel is geboren omstreeks 1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Korrel en Anna (Naatje) van Zanden.
Beroep:
wever [bron: GenLias]

Jacob trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 11 november 1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 38 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Raven, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1843 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Barend Harmsen Raven en Petronella Backer.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]


104 Jan van Zanden is geboren omstreeks 1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl], zoon van Jacob van Zanden en Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel.
Beroep:
wever [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 10 november 1847 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Anna Bus, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Anna Bus.
Beroep: wasvrouw [bron: GenLias]


Kind van Jan en Anna:

1 Jacob van Zanden, geboren omstreeks 1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 105.

105 Jacob van Zanden is geboren omstreeks 1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan van Zanden en Anna Bus.
Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Jacob trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 4 november 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 57 // Noord-Hollands Archief] met Aletta Boverman, ongeveer 30 jaar oud. Aletta is geboren omstreeks 1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendricus Lutgerus Boverman en Johanna Thiel.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


106 Hendrik van Sanden is geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv. nl], zoon van Jacob van Zanden en Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel.
Notitie bij Hendrik:
Ook hier wordt in GenLias Van Sanden weergegeven en Ruisendaal met s (i.pl.v. met een z)
Beroep: wever / fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 25 augustus 1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Mietje Ruizendaal, ongeveer 26 jaar oud. Mietje is geboren omstreeks 1826 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Jacob Volkerts Ruijzendaal en Elisabeth (Bettje) Mol.
Beroep:
spinster [bron: GenLias]


Kinderen van Hendrik en Mietje:

1 Jacoba van Zanden, geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 107.
2 Jan van Sanden, geboren omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 109.

107 Jacoba van Zanden is geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik van Zanden en Mietje Ruizendaal.

Jacoba trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op woensdag 29 september 1886 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 53 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus van der Donk, ongeveer 42 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1844 in Wilnis, De Ronde Venen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hannis van der Donk en Cornelia de Koning. Hij trouwde voorheen op zaterdag 27 juli 1872 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 903; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Catharina Koekkoek (±1843-±1885). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1885 in Mijdrecht, prov.Utrecht, Nederland (door overijden echtgenote circa 1885 te Mijdrecht) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jacobus van der Donk 1886].
Beroep: turfboer [bron: GenLias]


Kind van Jacoba en Jacobus:

1 Cornelia van der Donk, geboren op zondag 22 februari 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 108.

108 Cornelia van der Donk is geboren op zondag 22 februari 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus van der Donk en Jacoba van Zanden. Cornelia is overleden op woensdag 14 september 1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 58 jaar oud. Cornelia trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 25 januari 1933 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Wilhelmus Harmanus Krijnen, ongeveer 48 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op woensdag 14 september 1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 14-09-1949 te Bussum) [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen // weduwnaarschap W.H.Krijnen 1952]. Wilhelmus is geboren omstreeks 1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Lambertus (Lambert) Krijnen en Aleidis (Aaltje) de Gooijer. Hij is gedoopt op zaterdag 17 oktober 1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Wilhelmus is overleden op vrijdag 21 augustus 1970 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 85 jaar oud. Hij trouwde voorheen op woensdag 19 oktober 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv; 28; akte Nr. 69 // Noord-Hollands Archief] met Egberta de Beer (1884-1931). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op zaterdag 31 januari 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 31-01-1931 te Bussum) [bron: GenLias //weduwnaarschap Wilhelmus Harmanus Krijnen 1933]. Hij trouwde later op woensdag 12 november 1952 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam Krijnen // Bert Krijnen] met Elisabeth Cornelia Maria van der Jeugd (geb. 1895).
Beroep: melkknecht / veehouder [bron: GenLias]


109 Jan van Sanden is geboren omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik van Sanden en Mietje Ruizendaal.
Notitie bij Jan:
GenLias // Van Sanden
Beroep:
fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 29 januari 1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Kloppenburg, ongeveer 30 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1860 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Kloppenburg en Anna Ruiter.
Beroep: werkster [bron: GenLias]


110 Steven van Zanden is geboren omstreeks 1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob van Zanden en Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel.
Notitie bij Steven:
GenLias // hier weer Van Zanden
Beroep:
wever / werkman [bron: GenLias]

Steven trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 12 mei 1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Elizabeth Ruizendaal, ongeveer 22 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Volkerts Ruijzendaal en Elisabeth (Bettje) Mol.
Beroep: spinster [bron: GenLias]


Kind van Steven en Elizabeth:

1 Matje van Zanden, geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 111.

111 Matje van Zanden is geboren omstreeks 1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Steven van Zanden en Elizabeth Ruizendaal.
Matje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op woensdag 15 december 1886 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 68 // Noord-Hollands Archief] met Jillis van Kouterik, ongeveer 36 jaar oud. Zie 127 voor persoonsgegevens van Jillis.

112 Abraham van Zanden is geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob van Zanden en Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel.
Beroep: wever [bron: GenLias]

Abraham trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op vrijdag 8 augustus 1851 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Rijkje de Haas, ongeveer 27 jaar oud. Rijkje is geboren omstreeks 1824 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Sander de Haas en Johanna (Jannetje) Maasakker.

Kind van Abraham en Rijkje:


1 Matje van Zanten, geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 113.

113 Matje van Zanten is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Abraham van Zanden en Rijkje de Haas.
Notitie bij Matje: GenLias schrijft Van Zanten maar ook Van Zanden als gebruikelijk
Beroep: blekersmeid [bron: GenLias]

Matje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 6 mei 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Pelt, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1855 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Pelt en Helena Post.
Beroep: werkman [bron: GenLias]


114 Neeltje van Zanden is geboren omstreeks 1831 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob van Zanden en Machteld (Magteld,Marritje,Matje) Boel.
Notitie bij Neeltje:
GenLias schrijft hier ook Van Zanten
Beroep:
spinster [bron: GenLias]

Neeltje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op woensdag 15 mei 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Lam, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van NNdeNN en Anna Lam.
Beroep: wever [bron: GenLias]

Kind van Neeltje en Hendrik:

1 Maria Lam, geboren omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 115.

115 Maria Lam is geboren omstreeks 1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Lam en Neeltje van Zanden. Maria trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op woensdag 1 juli 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Willem Bavelaar, ongeveer 23 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1868 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Jan Bavelaar en Klaartje Massaar.
Beroep: aandraaier / koopman [bron: GenLias]

Kind van Maria en Willem:

1 Clara Maria Bavelaar, geboren omstreeks 1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 116.

116 Clara Maria Bavelaar is geboren omstreeks 1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Bavelaar en Maria Lam. Clara trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op zaterdag 18 april 1914 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 47 // Noord-Hollands Archief] met Adolf Does, ongeveer 33 jaar oud. Adolf is geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Does en Tijmetje Theebe.
Beroep: los werkman [bron: GenLias]


117 Neeltje Boel is geboren omstreeks 1791 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post. Neeltje is overleden op zaterdag 17 mei 1817 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 26 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19 mei 1817 [bron: GenLias // overl.akte gem. Baarn T481; I 355; N 15]. Neeltje trouwde [bron: GeneaNet // "tdboel"] met NNdeNN.

Kind van Neeltje en NNdeNN:

1 Abraham Boel, geboren op vrijdag 23 december 1814 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 118.


118 Abraham Boel is geboren op vrijdag 23 december 1814 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van NNdeNN en Neeltje Boel. Abraham is overleden op zaterdag 23 april 1887 in Linschoten, prov. Utrecht, Nederland, 72 jaar oud. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1839 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 329; akte Nr. 14 // Het Utrechts Archief] met Marijtje Flier, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Marijtje:
erkenning van het kind Cornelis geb circa 1838
Marijtje is geboren omstreeks 1815 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Flier en Dirkje van Buuren. Marijtje is overleden omstreeks 1866 in Linschoten, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 51 jaar oud.

Kinderen van Abraham en Marijtje:

1 Cornelis Boel, geboren omstreeks 1838 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland.
2 Hendrik Boel, geboren omstreeks 1841 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 119.

119 Hendrik Boel is geboren omstreeks 1841 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Abraham Boel en Marijtje Flier. Hendrik trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 15 augustus 1868 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 332; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Adriana Waltz, ongeveer 20 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1848 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Waltz en Maria Geertruida Meesen.

Kinderen van Hendrik en Adriana:

1 Abraham Boel, geboren omstreeks 1869 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 120.
2 Maria Geertruida Boel, geboren omstreeks 1872 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 121.
3 Hendrik Boel, geboren omstreeks 1878 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 122.
4 Cornelis Boel, geboren omstreeks 1883 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 123.

120 Abraham Boel is geboren omstreeks 1869 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Boel en Adriana Waltz. Abraham trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 30 juni 1892 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 334; akte Nr. 23 // Het Utrechts Archief] met Aaltje Lit, ongeveer 22 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1870 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Zacharias Lit en Adriana de Knijff.

121 Maria Geertruida Boel is geboren omstreeks 1872 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Boel en Adriana Waltz. Maria trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 30 augustus 1900 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 335; akte Nr. 19 // Het Utrechts Archief] met Albertus van Mazijk, ongeveer 24 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1876 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Fraciscus van Mazijk en Petronella Verweij.

122 Hendrik Boel is geboren omstreeks 1878 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Boel en Adriana Waltz. Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 25 juni 1903 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 508; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Johanna Dorothea E. van Miert, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1881 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Josephus Petrus Miert en Aafje Maurijntje Muilwijk.

123 Cornelis Boel is geboren omstreeks 1883 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Boel en Adriana Waltz. Cornelis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 22 februari 1906 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 508; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Adriana Carolina Blonk, ongeveer 23 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1883 in Woerden, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Isaak Blonk en Adriana Slaager.

Kind van Cornelis en Adriana:

1 Isaak Boel, geboren op vrijdag 24 maart 1916 in Voorburg, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 124.

124 Isaak Boel is geboren op vrijdag 24 maart 1916 in Voorburg, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Boel en Adriana Carolina Blonk. Isaak is overleden op donderdag 25 november 1993 in Leidschendam, Zuid-Holland, Nederland, 77 jaar oud. Isaak trouwde, 30 jaar oud, op maandag 3 juni 1946 in Voorburg, Zuid-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // "tdboel"] met Isabella Priem, ongeveer 26 jaar oud. Isabella is geboren omstreeks 1920.

Kinderen van Isaak en Isabella:

1 Cornelis Boel.
2 Bertie Adriaan Boel.
3 Adriana Cornelia Boel
4 Cornelis Boel
5 Isabella Boel
6 Jaqueline Boel

125 Gerrit Boel is geboren omstreeks 1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Abraham Boel en Joanna Teunisdr (Jantien / Jannetje) Post.

Beroep: schaapherder [bron: GenLias]

Gerrit trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 8 mei 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Agatha de Wit, ongeveer 24 jaar oud. Agatha is geboren omstreeks 1798 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit de Wit en Elisabeth de Jong.

Notitie bij Gerrit: GenLias Schrijft als familienaam Boelen

Kind van Gerrit en Agatha:


1 Elizabeth Boel, geboren omstreeks 1825 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 126.


126 Elizabeth Boel is geboren omstreeks 1825 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Boel en Agatha de Wit.
Beroep:
bleekster [bron: GenLias]

Elizabeth trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 19 mei 1849 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42 akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Kouterik, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1825 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jilles van Kouterik en Geertrudis van Eck.
Beroep: werkman / tuinman [bron: GenLias]


Kinderen van Elizabeth en Jan:

1 Jillis van Kouterik, geboren omstreeks 1850 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 127.
2 Maria van Kouterik, geboren omstreeks 1855 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 129.
3 Christina van Kouterik, geboren omstreeks 1858 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 132.
4 Jan van Kouterik, geboren omstreeks 1862 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 134.
5 Elisabeth van Kouterik, geboren omstreeks 1868 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 138.

127 Jillis van Kouterik is geboren omstreeks 1850 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan van Kouterik en Elizabeth Boel.
Beroep: dagloner / werkman [bron: GenLias]

Jillis:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 26 november 1874 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Schaap, ongeveer 30 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1885 te Hilversum) [bron: GenLias (weduwnaarschap Jillis van Kouterik 1886)]. Aaltje is geboren omstreeks 1844 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wijgert Schaap en Marritje Schaap. Aaltje is overleden omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op woensdag 15 december 1886 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 68 // Noord-Hollands Archief] met Matje van Zanden, ongeveer 32 jaar oud. Zie 111 voor persoonsgegevens van Matje.

Kind van Jillis en Aaltje:


1 Elisabeth van Kouterik, geboren omstreeks 1878 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 128.

128 Elisabeth van Kouterik is geboren omstreeks 1878 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jillis van Kouterik en Aaltje Schaap.
Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Elisabeth trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 28 augustus 1903 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr 8 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Verhoef, ongeveer 26 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1877 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Verhoef en Grietje Kazius.
Beroep: visser [bron: GenLias]


129 Maria van Kouterik is geboren omstreeks 1855 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Kouterik en Elizabeth Boel.
Notitie bij Maria:
GenLias geeft Van Koutrik als naam
Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1880 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 2 // Noord-Hollands archief] met Pieter van Huisstede, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1855 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit van Huissteden en Maria Timmerman.
Beroep: werkman [bron: GenLias]

Kinderen van Maria en Pieter:

1 Jan van Huisstede, geboren omstreeks 1883 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 130.
2 Maria van Huisstede, geboren omstreeks 1886 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 131.

130 Jan van Huisstede is geboren omstreeks 1883 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter van Huisstede en Maria van Kouterik. Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 11 juni 1908 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Huibertje Matthezing, ongeveer 21 jaar oud. Huibertje is geboren omstreeks 1887 in Ankeveen, (Stigts),Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Koenraad Matthezing en Cornelia den Boumeester.

131 Maria van Huisstede is geboren omstreeks 1886 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter van Huisstede en Maria van Kouterik. Maria trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 31 oktober 1918 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.83; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik van Lunteren, ongeveer 35 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1883 in Maartensdijk, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrikus van Lunteren en Maria Jansen. Hij trouwde voorheen op zaterdag 4 januari 1908 in Loosdrecht, Wijdemeren, Noord Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 463; Inv. 42; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Vonk (geb. ±1889).
Beroep: werkman [bron: GenLias]


132 Christina van Kouterik is geboren omstreeks 1858 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Kouterik en Elizabeth Boel.
Notitie bij Christina:
GenLias schrijft ook hier Van Koutrik
Beroep:
werkster [bron: GenLias]

Christina trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 16 juni 1888 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huww.akte T 358; Inv.9; akte Nr.3 // Noord-Hollands archief] met Gerardus de Ruijter, ongeveer 23 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob de Ruijter en Maria Elisabeth Rietveld.
Beroep: arbeider / metselaar [bron: GenLias]

Kind van Christina en Gerardus:

1 Jacobus de Ruijter, geboren omstreeks 1894 in ´s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 133.

133 Jacobus de Ruijter is geboren omstreeks 1894 in ´s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Gerardus de Ruijter en Christine van Kouterik.
Beroep: opperman [bron: GenLias]

Jacobus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 7 februari 1917 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Jansje Kaarsgaren, ongeveer 28 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Kaarsgaren en Wilhelmina Smit.

134 Jan van Kouterik is geboren omstreeks 1862 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan van Kouterik en Elizabeth Boel.
Beroep: metselaar [bron: GenLias]

Jan trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op woensdag 11 februari 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Post, ongeveer 18 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Post en Marretje Lanphen.

Kinderen van Jan en Cornelia:

1 Cornelia van Kouterik, geboren omstreeks 1888 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 135.
2 Johannes van Kouterik, geboren omstreeks 1890 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 136.
3 Hillegonda van Kouterik, geboren omstreeks 1894 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 137.

135 Cornelia van Kouterik is geboren omstreeks 1888 in Vreeland, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Kouterik en Cornelia Post. Cornelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 21 juli 1915 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.55; kte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Philippus Willemse, ongeveer 24 jaar oud. Philippus is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Willemse en Catharina Veldmeijer.
Beroep: glazenwasser [bron: GenLias]


136 Johannes van Kouterik is geboren omstreeks 1890 in Vreeland, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Kouterik en Cornelia Post.
Beroep: embaleur [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op woensdag 19 mei 1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 55; akte Nr. 102 // Noord-Hollands Archief] met Maria Christina Rapati, 29 jaar oud. Maria is geboren in 1891 in Amsterdam, dochter van NNdeNN en Joanna Christina Josephina Louisa Carolina Rapati.

137 Hillegonda van Kouterik is geboren omstreeks 1894 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Kouterik en Cornelia Post.
Notitie bij Hillegonda:
Ook hier schrijft GenLias Van Koutrik
Hillegonda trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 17 oktober 1917 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Lankreijer, ongeveer 28 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Lankreijer en Clasina Hafakker.
Beroep:
bode / besteller [bron: GenLias]


138 Elisabeth van Kouterik is geboren omstreeks 1868 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan van Kouterik en Elizabeth Boel.
Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zaterdag 18 augustus 1888 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johannis Jacobus van den Boogaard, ongeveer 21 jaar oud. Johannis is geboren omstreeks 1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Jacobus van den Boogaard en Johanna Barbara Waltjen.
Beroep: timmerman [bron: GenLias]

Kinderen van Elisabeth en Johannis:

1 Johannes Jacobus van den Boogaard, geboren omstreeks 1889 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 139.
2 Johanna Barbera van den Boogaard, geboren omstreeks 1895 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 140.

139 Johannes Jacobus van den Boogaard is geboren omstreeks 1889 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannis Jacobus van den Boogaard en Elisabeth van Kouterik.
Beroep: los werkman [bron: GenLias]

Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 25 oktober 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 83 // Noord-Hollands archief] met Johanna Catharina van den Berg, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus van den Berg en Wilhemina Koper ook geschreven Jansen.

140 Johanna Barbera van den Boogaard is geboren omstreeks 1895 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis Jacobus van den Boogaard en Elisabeth van Kouterik.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]

Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op dinsdag 14 augustus 1917 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Bertus de Leeuw, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Bertus: erk. 1 kind
Bertus is geboren omstreeks 1889 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerardus Leeuw en Maria Wikkerman.
Beroep: werkman [bron: GenLias]

Kind van Johanna en Bertus:

1 Erk. kind de Leeuw, geboren omstreeks 1916 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

141 Jacob Jacobsz Boel is geboren omstreeks 1753 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], zoon van Jacob Abramsz Boel en Barbera Jacobsdr (Barber) Hogenbirk. Hij is gedoopt op maandag 1 januari 1753 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Jacob is overleden op dinsdag 22 februari 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep: fabriquer [bron: GenLias]

Jacob trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1789 [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Gijsbertje Leendertsdr van Mastricht, ongeveer 29 jaar oud. Gijsbertje is geboren in 1760, dochter van Leendert van Mastricht en Catharina (Caatje) Schrijver.

Kinderen van Jacob en Gijsbertje:


1 Barber Jacobsdr Boel, geboren omstreeks 1788 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is gedoopt op zondag 24 februari 1788 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Barber is overleden op dinsdag 11 mei 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 2 jaar oud. [bron: stamboom ngv.nl].
2 Jacob Jacob Boel, geboren omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. [bron: stamboom ngv.nl]. Volgt 142.
3 Gijbertje Jacobsdr Boel, geboren omstreeks 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].

142 Jacob Jacob Boel is geboren omstreeks 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Jacobsz Boel en Gijsbertje Leendertsdr van Mastricht. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1790 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Jacob is overleden op zaterdag 24 januari 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 39 jaar oud [bron: stamboom ngv.nl].
Beroep: wever [bron: GenLias]

Jacob:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zondag 3 november 1811 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr 6 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje Harmanusdr Wolzak, 21 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1918 (door overlijden echtgenote circa 1818) [bron: GenLias // weduwnaarschap Jacob J. Boel 1819]. Gerritje is geboren op zondag 18 april 1790 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Wolzak en Johanna Boelhouwer. Gerritje is overleden omstreeks 1818, ongeveer 28 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 26 mei 1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje Kerke, ongeveer 29 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1790 in Kampen, Overijsel, Nederland, dochter van Jan Kerke en Hendrina Egberts.

Kinderen van Jacob en Gerritje:


1 Jacob Jacobsz Boel, geboren op maandag 24 februari 1812 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
2 Hermanus Boel, geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 143.
3 Gijsbertje Boel, geboren op woensdag 26 februari 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Gijsbertje is overleden op vrijdag 17 november 1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 3 jaar oud.

143 Hermanus Boel is geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Jacob Boel en Gerritje Harmanusdr Wolzak.
Beroep: kleerblekersknecht [bron: GenLias]

Hermanus:
(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zaterdag 30 april 1853 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Teuntje Kroese, ongeveer 23 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1830 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Kroese en Jannigje de Birk.
Beroep: naaister [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op zaterdag 10 februari 1855 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 481; Inv. 880; akte Nr 2 // Het Utrechts Archief] met Oetje Slokker, ongeveer 32 jaar oud. Oetje is geboren omstreeks 1823 in Huizen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Slokker en Pietertje Dirks Lustig.

144 Alijda Abramsdr (Lijsbeth) Boel is geboren in maart 1736 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl], dochter van Abram Boel en Geertrui Fabrijs. Lijsbeth trouwde, ongeveer 114 jaar oud, omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl] met Claas Rijn.

Kinderen van Lijsbeth en Claas:

1 Neeltje Claasdr Rijn, geboren omstreeks 1756 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl]. Zij is gedoopt op zondag 12 december 1756 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom ngv.nl].
2 Geertrui Claasdr Rijn, geboren omstreeks 1758 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Zij is gedoopt in augustus 1758 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.


Gegenereerd met Aldfaer en gecorrigeerd op 12-02-2014 15:30 door Henk Post