Parenteel van Roel Post

Hier een gewijzigde vorm van dit parenteel, allereerst heb ik de kopieën die van bepaalde records gegeven waren verwijderd. Dit behoeft voor mij geen bewijsvoering te zijn, ze zijn alle te checken bij de archief-site GenLias wat weliswaar nu Wie Was Wie is. Ook de andere genealogie-sites GeneaNet en FamilySearch e.a. gegevens die ik raadpleeg en vermeld zijn op deze manier te controleren.

Ook heb de schrijfwijze van de roepnamen voorkomend in dit document als dun schrift weergegeven.Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer.

Met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit familiegegevens, van de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen.

Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. (en wanneer niet gegeven, bij mij te verkrijgen) Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.

Even iets over de bronvermelding: van de meeste records verkreeg ik de gegevens via de Archief-site van GenLias ook de beroepen "die in deze records zijn vermeld.

GenLias heeft a.h,w een naamsverandering ondergaan en verschijnt nu onder de naam WieWasWie. Ik heb er de voorkeur aan gegeven om de naam GenLias in mijn gegevens te handhaven. Maar u kunt ze natuurlijk onder dezelfde namen controleren bij WieWasWie, dit is ook zo met de bronnen betreffende de beroepen, al moet men er hierbij rekening houden dat dit de beroepen zijn die dikwijls alleen gegeven zijn bij de voltrekking van het huwelijk. Een huwelijkspartner blijft niet haar hele leven dienstmaagd, diensbaar of dienstmeisje. Ze zou gouw tegen haar man zeggen "Ik ben je dienstmeisje niet!!

Die gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen e.d. in hun geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden, ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. (Henk Post).

De hyperlinks op namen en nummers zijn geneutraliseert. Wil men een naam bij een gegeven nummer hebben, dan moet men er naar toe scrollen.


1 Roel Post is geboren op 07-10-1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer. Roel is overleden op 06-03-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1877 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I28; N11 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: werkman / blekersknecht / zandbaas [bron: GenLias]

Roel:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1846 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.2 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Emmink, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1861 te Hilversum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Roel Post 1863]. Petronella is geboren op 13-04-1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theunis Emmink en Jannetje Jacobs Prijkel. Petronella is overleden op 02-12-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 41 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-12-1862 [bron: gem. Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 32 // Noord-Holands Archief].

Beroep: spinster [bron: GenLias]

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 22-04-1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr.6 // Noord-Hollands Archief] met Agnes (Niesje) Floor, ongeveer 46 jaar oud. Niesje is geboren omstreeks 1817 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Floor en Magtel van Alfen. Niesje is overleden op 08-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 59 jaar oud [bron: gem. Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1876 [bron: gem.Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 22 // Noord-Hollands Archief]. Niesje trouwde voorheen op 08-05-1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis de Boer (geb. ±1804). Niesje trouwde voorheen op 19-07-1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Franciscus Mols (geb. ±1817).

(3) trouwde, 56 jaar oud, op 08-11-1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Hendrika Delwet, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1828 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonij Delwet en Alida Mostertman. Johanna is weduwe van Ide Reijnier Ides (1821-1875), met wie zij trouwde op 16-10-1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief].

Beroep: weefster [bron: GenLias]


Kinderen van Roel en Petronella:


1 Johanna (Hanna) Post, geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.

2 Adrianus Post, geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.

3 Johanna (Jo) Post, geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

4 Antonius Post, geboren op 23-03-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

5 Klasina Post, geboren op 06-04-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Klasina is overleden op 08-06-1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud [bron: gem.Bussum // overl.akte gem. Bussum, geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-06-1857 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I 28; N 13 // Noord-Hollands Archief].

6 Nicolaas Post, geboren op 02-11-1859 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op 02-11-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1861 [bron: gem. Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 43 // Noord-Hollands Archief].

7 Catharina Post, geboren op 10-05-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Catharina is overleden op 11-10-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 5 maanden oud [bron: gem. Bussum // overl.akte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1861 [bron: Gem. Bussum // overl.akte T 358; I 28; N 35 // Noord-Hollands Archief].

8 Nicolaas Post, geboren op 10-11-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.


2 Johanna (Hanna) Post is geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roel Post (zie 1) en Petronella Emmink. Hanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-10-1870 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.11 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Krijnen, ongeveer 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Nicolaas is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Krijnen en Johanna (Jannetje) Ravesloot.

Beroep: werkman / sluiswachter [bron: GenLias]


Kinderen van Hanna en Nicolaas:


1 Johanna Krijnen, geboren in 03-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening van leeftijd 11 maanden op overl.akte]. Johanna is overleden op 15-02-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 11 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1877 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I28; N6 // Noord-Hollands Archief].

2 Johanna Krijnen, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.

3 Roelof Krijnen, geboren omstreeks 1891 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.

4 Antonia Krijnen, geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.


3 Johanna Krijnen is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Krijnen en Johanna (Hanna) Post (zie 2). Johanna trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-10-1901 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.42; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Albertus Antonius van Dijk, ongeveer 21 jaar oud. Albertus is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Reinier Antonie van Dijk en Johanna Brouwer.

Beroep: schoenmaker [bron: GenLias]


4 Roelof Krijnen is geboren omstreeks 1891 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Krijnen en Johanna (Hanna) Post (zie 2).

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Roelof trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 05-06-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv.28; akte Nr. 38 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth van den Berg, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas van den Berg en Gerritje van ’t Klooster.

5 Antonia Krijnen is geboren omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Krijnen en Johanna (Hanna) Post (zie 2). Antonia is overleden op 17-05-1975 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 80 jaar oud. Antonia trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-07-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Lijkele Bouma, 27 jaar oud. Lijkele is geboren op 19-03-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peter Bouma en Geraldiene de Baer. Lijkele is overleden op 15-04-1966 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.

Beroep: timmerman (gehuwd te Winnipeg 05-10-1912) [bron: GenLias]

Kinderen van Antonia en Lijkele:


1 Lykle Jozef Bouma, geboren op 22-10-1913 in Winnipeg, Canada. Volgt 6.

2 Antonia Bouma, geboren op 18-09-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Antonia is overleden op 09-08-1965 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 46 jaar oud.


6 Lykle Jozef Bouma is geboren op 22-10-1913 in Winnipeg, Canada, zoon van Lijkele Bouma en Antonia Krijnen (zie 5). Lykle is overleden omstreeks 1996 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 83 jaar oud.

Beroep: timmerman / aannemer [bron: GenLias]

Lykle trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. vanmwmollink] met Maria Christina Hoebee, ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren op 30-08-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johan Peter Hoebee en Elisabeth Petronella van der Hall. Maria is overleden op 20-02-1991 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud.


Kinderen van Lykle en Maria: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Anthonia (Toos) Bouma

2 Elisabeth (Lies) Bouma

3 Maria Antonia Gerarda Bouma

4 Lykle Bouma

5 Piet Bouma


7 Adrianus Post is geboren omstreeks 1849 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Roel Post (zie 1) en Petronella Emmink. Adrianus is overleden omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 46 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Adrianus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 17-11-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.20 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida (Truitje) Hagen, ongeveer 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenootcirca 1895 te Bussum) [bron: GenLias // weduwleven Truitje Hagen 1898]. Truitje is geboren omstreeks 1854 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Hagen en Jansje Driessen. Truitje is overleden omstreeks 1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 41 jaar oud. Truitje trouwde later op 27-08-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 84 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Wolzak (geb. ±1860).


Kinderen van Adrianus en Truitje:


1 Johanna Post, geboren op 11-08-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugberekening leeftijd 1 maand bij overlijden]. Johanna is overleden op 12-09-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1874 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I 28; N26 // Noord-Hollands Archief].

2 Petronella Post, geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.

3 Jacobus Post, geboren op 05-10-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gem.Bussum // overl.akte terugbereking leeftijd 5 maanden op overl.akte]. Jacobus is overleden op 08-02-1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud [bron: gem.Bussum // overlijdensakte geregistreerd]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-02-1877 [bron: gem.Bussum // overl.akte T358; I28; N4 // Noord-Hollands Archief].

4 Johanna Jacoba Post, geboren op 17-01-1882 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

5 Jacobus Gerardus Post, geboren op 27-11-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.


8 Petronella Post is geboren omstreeks 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Post (zie 7) en Geertruida (Truitje) Hagen. Petronella trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 03-08-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Adriaan Henderikus Bosman, ongeveer 25 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1874 in Middelburg, Zeeland, Nederland, zoon van Cornelis Johannes Bosman en Johanna Elisabeth de Oude.

Beroep: arbeider [bron: GenLias]


9 Johanna Jacoba Post is geboren op 17-01-1882 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Post (zie 7) en Geertruida (Truitje) Hagen. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 11-04-1902 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Martinus Hermanus Calis, 22 jaar oud. Martinus is geboren op 20-02-1880 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas (Klaas) Calis en Alida Theebe. Martinus is overleden op 04-07-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 44 jaar oud.

Beroep: werkman [bron: GenLias]


Kinderen van Johanna en Martinus:


1 Alida Calis, geboren op 12-06-1902 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis]. Alida is overleden op 28-06-1902 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 16 dagen oud. [bron: stamboom Calis].

2 Adrianus Calis, geboren op 22-07-1903 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Adrianus is overleden op 04-11-1903 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 3 maanden oud. [bron: stamboom Calis].

3 Alida Maria Calis, geboren op 19-08-1904 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis].

4 Adrianus (Arie) Calis, geboren op 07-06-1906 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.

5 Elisabeth Maria Calis, geboren op 18-07-1907 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland.

6 Geertruida Calis, geboren op 16-05-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Geertruida is overleden op 02-03-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud. [bron: stamboom Calis].

7 Maria Alida Calis, geboren op 03-03-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.

8 Geertruida Calis, geboren op 12-03-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.

9 Clasina Calis, geboren op 06-05-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.

10 Jacobus Gerardus Calis, geboren op 26-01-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jacobus is overleden op 25-12-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 10 maanden oud.

11 Cornelis Calis, geboren op 23-04-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.

12 Roelof Calis, geboren op 13-04-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.

13 Martina Calis, geboren op 16-07-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.


10 Adrianus (Arie) Calis is geboren op 07-06-1906 in ’s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis], zoon van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 9). Arie is overleden op 04-07-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. Arie trouwde, 30 jaar oud, op 25-11-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis // Maria Vos - Blekemolen] met Margaretha (Margreet) van Harmelen, 39 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 04-07-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 04-07-1970) [bron: stamboom Calis]. Margreet is geboren op 02-11-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. // twiggers // stamboom Calis], dochter van Matthijs van Harmelen en Adriana van Dijk. Margreet is overleden op 03-08-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud [bron: stamboom Calis].


11 Maria Alida Calis is geboren op 03-03-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 9). Maria is overleden op 16-06-1997 in Baarn, Utrecht, Nederland, 86 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 30-09-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis] met Martinus Johannes Brouwer, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 27-09-1963 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot op 27-09-1963) [bron: stamboom Calis]. Martinus is geboren op 23-02-1908 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Brouwer en Cornelia Theebe. Martinus is overleden op 27-09-1963 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 55 jaar oud.


12 Geertruida Calis is geboren op 12-03-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 9). Geertruida is overleden op 17-12-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud. Geertruida trouwde, 19 jaar oud, op 21-09-1932 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: stamboom Calis] met Gerard van den Beum, 23 jaar oud. Gerard is geboren op 24-11-1908 in Stoutenburg, Leusden, Utrecht, Nederland.


13 Clasina Calis is geboren op 06-05-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van

Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 9). Clasina trouwde [bron: gen Calis] met Ernie Stavinga.


14 Cornelis Calis is geboren op 23-04-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 9). Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1943 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom Calis // Maria van Blekemolen] met Antonia Maria Dorresteijn, ongeveer 26 jaar oud. Antonia is geboren op 21-04-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes Dorresteijn en Mechtelina Wolswijk.


Kinderen van Cornelis en Antonia: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 15 t/m 19 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Martinus Johannes (Martin) Calis

2 Wilhelmus Machtildus (Wim) Calis

3 Johanna A. Sancta Maria (Ans) Calis

4 Augustinus Bernardus (Guus) Calis

5 Elberta Maria C. (Els) Calis

6 Josephus Nicolaas M. Calis


20 Roelof Calis is geboren op 13-04-1923 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 9). Roelof is overleden op 26-10-1976 in Newmarket, Ontario, Canada, 53 jaar oud. Roelof trouwde, 26 jaar oud, in 04-1950 [bron: gen.Calis] met Hermina Alida Sangers, 28 jaar oud. Hermina is geboren op 06-01-1922 in Brummen, Gelderland, Nederland, dochter van Antonie Sangers en Jannetje Remeling.

Kinderen van Roelof en Hermina: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 21 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Martinus Hermanus Calis

2 Antonie (Tonny) Calis


22 Martina Calis is geboren op 16-07-1924 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Martinus Hermanus Calis en Johanna Jacoba Post (zie 9). Martina trouwde [bron: gen Calis] met Bernardus (Ben) Hom.

Notitie bij het huwelijk van Martina en Ben: gen Calis // Kinderen : Bernardus (Ben) Hom en Ronald Hom

Ben is geboren op 07-12-1920 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.


23 Jacobus Gerardus Post is geboren op 27-11-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Post (zie 7) en Geertruida (Truitje) Hagen.

Beroep: korporaal (kok bij de infanterie) [bron: GenLias]

Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 27-10-1913 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr 33 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Vos, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Vos en Adriana de Jong.


Kinderen van Jacobus en Johanna:


1 Petrus Adrianus (Piet) Post, geboren op 06-11-1921. Volgt 24.

2 Jacobus Gerardus (Joop) Post, geboren op 25-11-1922. Volgt 25.

3 Adriana (Sjaan) Post, geboren omstreeks 1926.


24 Petrus Adrianus (Piet) Post is geboren op 06-11-1921, zoon van Jacobus Gerardus Post (zie 23) en Johanna Vos. Piet is overleden op 25-11-1992, 71 jaar oud. Piet trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1948 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. fam Post // als ouder van Joop Post] met NNdeNN.


25 Jacobus Gerardus (Joop) Post is geboren op 25-11-1922, zoon van Jacobus Gerardus Post (zie 23) en Johanna Vos. Joop trouwde, 26 jaar oud, op 21-07-1949 in Zaandam, Zaanstad, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Chris Sjollema] met Trijntje Sjollema, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 04-01-1922 in Zaandam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andries Sjollema en Jacoba Rol.


Kinderen van Joop en Trijntje:


1 Johannes (Jan / Joop) Post, geboren omstreeks 1950 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Chris Sjollema].

2 Andreas (André) Post, geboren omstreeks 1955. Volgt 26.


26 Andreas (André) Post is geboren omstreeks 1955 [bron: GeneaNet // Chris Sjollema], zoon van Jacobus Gerardus (Joop) Post (zie 25) en Trijntje Sjollema. André is overleden op 08-08-1988, ongeveer 33 jaar oud. André trouwde [bron: GeneaNet // Chris Sjollema] met Liesbeth NN.


27 Johanna (Jo) Post is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roel Post (zie 1) en Petronella Emmink. Jo trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-07-1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.9 // Noord-Hollands Archief] met Henrikus van den Berg, ongeveer 24 jaar oud. Henrikus is geboren omstreeks 1850 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen van den Berg en Betje Schaapherder.

Beroep: arbeider / werkman / gemeentearbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Jo en Henrikus:


1 Elisabeth van den Berg, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.

2 Petronella van den Berg, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.

3 Jannetje van den Berg, geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.

4 Hermanus van den Berg, geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.

5 Wilhelmina van den Berg, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

6 Agnes Maria van den Berg, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.

7 Johanna van den Berg, geboren in 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.


28 Elisabeth van den Berg is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 27). Elisabeth trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 15-07-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Willard, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-11-1870 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Ruth Jacob Willard en Wilhelmina (Willemtje) Smit.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]


Kinderen van Elisabeth en Hendrik:


1 Wilhelmina Johanna Willard, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.

2 Johanna Wilhelmina Willard, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.

3 Gregorius Hendrikus Willard, geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.


29 Wilhelmina Johanna Willard is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Willard en Elisabeth van den Berg (zie 28). Wilhelmina trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 14-02-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Jacob van der Veen, ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1889 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart van der Veen en Fransje de Jong.

Beroep: tuinman [bron: GenLias]


30 Johanna Wilhelmina Willard is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Willard en Elisabeth van den Berg (zie 28). Johanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 14-06-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Kooi, ongeveer 23 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1893 in Leiden, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Jacob Kooi en Catharina Nulkes.

Beroep: bloembollenkwerker [bron: GenLias]


31 Gregorius Hendrikus Willard is geboren omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Willard en Elisabeth van den Berg (zie 28). Gregorius trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 24-08-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 82 // Noord-Hollands Archief] met Pieternella Wilhelmina de Groot, ongeveer 22 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1899 in IJsselstein, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Klaas de Groot en Pieternella Rossum.


32 Petronella van den Berg is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 27). Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-06-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Egbertus Hilhorst, ongeveer 24 jaar oud. Egbertus is geboren omstreeks 1878 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Aart Hilhorst en Engeltje de Bruin.

Beroep: metselaar [bron: GenLias]


Kind van Petronella en Egbertus:


1 Elisabeth Hendrika Hilhorst, geboren op 12-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.


33 Elisabeth Hendrika Hilhorst is geboren op 12-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Egbertus Hilhorst en Petronella van den Berg (zie 32). Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 30-12-1936 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Jacobus Lambertus Krijnen, 22 jaar oud. Jacobus is geboren op 02-03-1914 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Wilhelmus Harmanus Krijnen en Egberta de Beer.

Beroep: fruitkweker [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]


Kinderen van Elisabeth en Jacobus: 8 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 34 t/m 41 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Wilhelmus Egbertus (Wim) Krijnen

2 Petronella E.C. Krijnen

3 Jacobus Wilhelmus (Jaap) Krijnen

4 Egbertus Jacobus (Bert) Krijnen

5 Egberta E. Krijnen

6 Franciscus Gijsbertus (Frans) Krijnen

7 Elisabeth A. Krijnen

8 Margaretha J. Krijnen


42 Jannetje van den Berg is geboren omstreeks 1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 27). Jannetje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 08-10-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 39 // Noord-Hollands Archief] met Jan Koster, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1875 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Krijn Jacob Koster en Cornelia Harmse de Rijk.

Beroep: wever [bron: GenLias]


43 Hermanus van den Berg is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 27). Hermanus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 01-09-1909 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Lijsje Koster, ongeveer 28 jaar oud. Lijsje is geboren omstreeks 1881 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Koster en Maria (Marritje) Schaapherder.


44 Wilhelmina van den Berg is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 27). Wilhelmina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-03-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Johannes Overman, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1889 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Overman en Elisabeth Hoek.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]


45 Agnes Maria van den Berg is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 27). Agnes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-03-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Albert Hendriks, ongeveer 27 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Albert Hendriks en Rijnetta Margaretha Rijnenberg.

Beroep: rijwielhersteller [bron: GenLias]


46 Johanna van den Berg is geboren in 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus van den Berg en Johanna (Jo) Post (zie 27).

Beroep: verpakster [bron: GenLias]

Johanna trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 23-02-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Johannes Wouters, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 21-10-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: GenLias // aantekening op huw.akte]. Petrus is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Wouters en Alijda Elisabeth van Midden.

Beroep: vitragewever [bron: GenLias]


47 Antonius Post is geboren op 23-03-1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Roel Post (zie 1) en Petronella Emmink. Antonius is overleden op 27-06-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.

Beroep: barbier [bron: GenLias]

Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 29-06-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Henrika Krijnen, 22 jaar oud. Henrika is geboren op 19-12-1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Machiel Krijnen en Johanna (Jannetje) Ravesloot.


Kinderen van Antonius en Henrika:


1 Petronella Post, geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.

2 Michiel Post, geboren op 19-02-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.

3 Roelof Post, geboren op 11-10-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

4 Antonius Post, geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.

5 Bartholomeüs Johannes Post, geboren op 28-12-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.

6 Johanna Post, geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.

7 Adrianus Post, geboren op 18-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.


48 Petronella Post is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Post (zie 47) en Henrika Krijnen. Petronella trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 22-10-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Johannes Maria Klijnman, ongeveer 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1878 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christoffel Johannes Klijnman en Maria Catharina Elisabeth Reuters.


Kind van Petronella en Wilhelmus:


1 Christoffel (Chris) Klijnman, geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.


49 Christoffel (Chris) Klijnman is geboren omstreeks 1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Johannes Maria Klijnman en Petronella Post (zie 48). Chris trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1951 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Gerdina Adriana (Dien) van Schaik, ongeveer 28 jaar oud. Dien is geboren op 02-02-1923 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Adrianus van Schaik en Gerdina Johanna Henderson.


50 Michiel Post is geboren op 19-02-1880 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 47) en Henrika Krijnen.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Michiel trouwde, 24 jaar oud, op 27-04-1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje de Graaf, ongeveer 29 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen de Graaf en Johanna Bollebakker.


Kinderen van Michiel en Aaltje:


1 Hendrika Johanna Post, geboren op 13-06-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Antonia Johanna Theodora Post, geboren op 16-11-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


51 Roelof Post is geboren op 11-10-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 47) en Henrika Krijnen.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Roelof:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-08-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Zwaantje Majoor, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1918 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 17-08-1918 te Bussum) [bron: GenLias // weduwnaarschap Roelof Post]. Zwaantje is geboren omstreeks 1880 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannis (Jan) Majoor en Anna Fokker. Zwaantje is overleden op 17-08-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 38 jaar oud.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 19-02-1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Boon, ongeveer 45 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1874 in Leeuwarden, Friesland, Nederland, dochter van Abraham Boon en Elisabeth Maria de Jong.


Kinderen van Roelof en Zwaantje:


1 Hendrika Johanna Petronella Maria Post, geboren op 21-05-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Johanna Hendrica Wilhelmina Antonette Post, geboren op 01-12-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.

3 Antonia Johanna Gijsberta Post, geboren op 11-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


52 Johanna Hendrica Wilhelmina Antonette Post is geboren op 01-12-1908 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Roelof Post (zie 51) en Zwaantje Majoor.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]

Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 14-09-1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte Nr.reg.3E;fol.17v gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Mannes Spijker, ongeveer 26 jaar oud. Mannes is geboren omstreeks 1906 in Assen, Drenthe, Nederland, zoon van Harm Spijker en Henderekien Vrijen.


53 Antonius Post is geboren omstreeks 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 47) en Henrika Krijnen.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Antonius trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Leentje van den Heuvel, ongeveer 27 jaar oud. Leentje is geboren omstreeks 1880 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk van den Heuvel en Jannigje van Ooijen.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Antonius en Leentje:


1 Hendrika Theodora Post, geboren op 12-08-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

2 Johanna Helena Post, geboren op 11-11-1914 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Anna Johanna Post, geboren op 09-03-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


54 Bartholomeüs Johannes Post is geboren op 28-12-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 47) en Henrika Krijnen.

Beroep: agent van politie [bron: GenLias]

Bartholomeüs trouwde, 27 jaar oud, op 07-11-1912 in Nijmegen, Gelderland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 0207; Inv. 8545; akte Nr. 350 // Gelders Archief] met Theodora Maria van den Heuvel, 28 jaar oud. Theodora is geboren op 12-09-1884 in Abcoude-Proosdij, Abcoude, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenLias // geb.akte gem. Abcoude-Proostdij, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Dirk van den Heuvel en Jannigje van Ooijen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-09-1884 [bron: GenLias // geb.akte T481; In.525; N48 // Het Utrechts Archief].

Kinderen van Bartholomeüs en Theodora:


1 Anna Johanna Theodora Post, geboren op 10-07-1914 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

2 Antonius Post, geboren op 18-12-1915 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

3 Theodorus Post, geboren op 18-12-1915 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

4 Hendrikus Bartholomeus Post, geboren op 02-11-1917 in Nijmegen, Gelderland, Nederland.

5 Bartholomeus Maria Post, geboren op 13-07-1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.

6 Gerarda Magdalena Post, geboren op 10-04-1923 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.

7 Bernardus Joseph Post, geboren op 20-04-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


55 Bartholomeus Maria Post is geboren op 13-07-1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Henny Savenije], zoon van Bartholomeüs Johannes Post (zie 54) en Theodora Maria van den Heuvel. Bartholomeus is overleden.

Beroep: rijwielhersteller / verzekeringsagent [bron: familie]

Bartholomeus trouwde met Hermanna Savenije. Hermanna is een dochter van Henricus Joannes Dominicus Gregorius Savenije en Maria Heijen.


Kinderen van Bartholomeus en Hermanna:


1 Bernadette Post, geboren [bron: GeneaNet // Henny Savenije].

2 Elma Post, geboren [bron: GeneaNet // Henny Savenije].

3 Ingrid Post, geboren [bron: GeneaNet // Henny Savenije].


56 Johanna Post is geboren omstreeks 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Post (zie 47) en Henrika Krijnen. Johanna is overleden omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 26 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-07-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte t 358; Inv. 28; akte Nr. 50 // Noord-Hollands Archief] met Gijsbertus Hendrikus van der Voort, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1912 te Bussum)) [bron: GenLias // weduwnaarschap Gijsbertus Hendrikus van der Voort 1913]. Gijsbertus is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Frederikus George van der Voort en Alida de Beer. Gijsbertus trouwde later op 26-11-1913 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 103 // Noord-Hollands Aechief] met Matje Maas (geb. ±1884).

Beroep: metselaar [bron: GenLias]


57 Adrianus Post is geboren op 18-02-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Post (zie 47) en Henrika Krijnen. Adrianus is overleden op 12-03-1963 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud.

Beroep: barbier [bron: GenLias]

Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T. 358; Inv.28; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje de Ruijter, 22 jaar oud. Gerritje is geboren op 21-11-1892 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Arie de Ruijter en Maria Post. Gerritje is overleden op 31-12-1981 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud.

Notitie bij Adrianus: Zijn schoonmoeder Maria Post komt uit de Utrechtse tak van de familie Post.


Kinderen van Adrianus en Gerritje:


1 Antonius Arie Wilhelmus Post, geboren op 28-?-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

2 Adrianus Johannes Post, geboren op 07-09-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].

3 Adrianus Michiel Post, geboren op 23-05-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post].


58 Nicolaas Post is geboren op 10-11-1862 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mvr. den Boer-Post], zoon van Roel Post (zie 1) en Petronella Emmink.

Beroep: werkman [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, 20 jaar oud, op 09-05-1883 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Helena de Ruijter, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Helena: GenLias // voogd van de bg Christiaan Emmink; toeziend voogd van de bg Teunis Post.

Helena is geboren omstreeks 1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob de Ruijter en Maria Elisabeth Rietveld.

Beroep: dienstbode [bron: GenLias]


Kinderen van Nicolaas en Helena:


1 Roelof Post, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.

2 Hubertus Antonius Post, geboren op 24-07-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.


59 Roelof Post is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Post (zie 58) en Helena de Ruijter.

Beroep: opperman [bron: GenLias]

Roelof trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-11-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 95 // Noord-Hollands Archief] met Anna Elisabeth Servaas, ongeveer 37 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1881 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Cornelis Servaas en Adriana Albertina Hesterman.


60 Hubertus Antonius Post is geboren op 24-07-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mevr. den Boer-Post], zoon van Nicolaas Post (zie 164) en Helena de Ruijter.

Beroep: los werkman [bron: Wie Was Wie]

Hubertus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14-06-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 95 // Noord-Hollands Archief], met Cornelia Jenster, ongeveer 24 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Mevr. den Boer-Post], dochter van Johannes Wilhelmus Jenster en Geertruida van Schaik. De scheiding werd uitgesproken op 25-05-1972 [bron: Wie Was Wie // aantekening op huw.akte]


Kinderen van Hubertus en Cornelia:


1 Nicolaas Wilhelmus Johannes (Nico) Post, geboren op 01-02-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 61.

2 Geertruida Cornelia (Truus) Post, geboren op 05-05-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

3 Johannes Wilhelmus (Jan) Post, geboren op 04-12-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

4 Jacobus Wilhelmus (Jaap) Post, geboren op 05-02-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


61 Nicolaas Wilhelmus Johannes (Nico) Post is geboren op 01-02-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: juiste datum Mevr. J. den Boer-Post], zoon van Hubertus Antonius Post (zie 60) en Cornelia Jenster. Nico trouwde [bron: Mevr. den Boer-Post // als ouder van gehuwd kind] met Reiniera van Breemen. Reiniera is geboren op 29-05-1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: mevr. Den Boer-Post], dochter van Gerrit van Breemen en Johanna Wilhelmina Snel. Reiniera is overleden op 28-07-1996 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud [bron: mevr. Den Boer-Post].


Kinderen van Nico en Reiniera: 4 kinderen, genealogische gegevens afgeschermd.Index (291 personen) welke door ontbreken hyperlinks en/of afscherming niet worden weergegeven.Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 06-02-2014 14:16