Parenteel van Tijs Mulder

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.

1 Tijs Mulder is geboren omstreeks 1746 in Zaandam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Tijs trouwde [bron: gen. Rogier Ruijzendaal] met Aaltje Bleker. Aaltje is overleden op 11-01-1806 in Zaandam, Noord-Holland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].

Kind van Tijs en Aaltje:

1 Hermanus Mulder, geboren omstreeks 1792 in Zaandam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruizendaal]. Volgt 2.

2 Hermanus Mulder is geboren omstreeks 1792 in Zaandam, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], zoon van Tijs Mulder en Aaltje Bleker. Hij is gedoopt op 26-01-1792 in Zaandam, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].
Beroep: werkman / herbergier / timmerman [bon: Wie Was Wie]

Hermanus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-04-1820 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358,82; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johanna de Jong, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Johanna: Johanna de Jong(h) was in 1820 weduwe van Jan Bakker
Johanna is geboren omstreeks 1792 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan de Jong en Anna van Oostveen. Zij is gedoopt op 15-10-1792 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK).
Notitie bij Johanna: Wie Was Wie // schrijft Johanna de Jongh ook als familienaam voor de vader
Beroep: groenteverkoopster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Hermanus en Johanna:


1 Aaltje Mulder, geboren omstreeks 1821 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.
2 Johanna Maria Mulder, geboren omstreeks 1822 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.
3 Christina Mulder, geboren omstreeks 1826 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.
4 Anthonia Mulder, geboren omstreeks 1829 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.
5 Johannes Mulder, geboren op 08-01-1835 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.
6 Alexandria Mulder, geboren omstreeks 1844 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.


3 Aaltje Mulder is geboren omstreeks 1821 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Mulder en Johanna de Jong. Aaltje trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op 18-02-1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Anton van Laar, ongeveer 24 jaar oud. Anton is geboren omstreeks 1814 in Laage, Pruisen, (in 1945 opgeheven staat), Duitsland, zoon van Jan van Laar en Barbera Bouman.

Kinderen van Aaltje en Anton:


1 Johanna van Laar, geboren omstreeks 1842 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.
2 Christianus (Christiaan) van Laar, geboren omstreeks 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.


4 Johanna van Laar is geboren omstreeks 1842 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Anton van Laar en Aaltje Mulder. Johanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-05-1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Eijpe, ongeveer 28 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1840 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Petrus (Pieter) Eijpen en Alida (Aaltje) Brouwer. Hij trouwde later op 14-10-1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Alida Sophia Dethier (geb. ±1849).
Beroep: hovenier / warmoezier / zaadhandelaar [bron: Wie Was Wie]

5 Christianus (Christiaan) van Laar is geboren omstreeks 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Anton van Laar en Aaltje Mulder.
Beroep: hovenier [bron: Wie Was Wie]

Christiaan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-11-1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina de Waal, ongeveer 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter de Waal en Trijntje Floris.

Kinderen van Christiaan en Wilhelmina:


1 Petrus Antonius van Laar, geboren op 27-09-1875 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.
2 Catharina van Laar, geboren omstreeks 1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld]. Volgt 7.


6 Petrus Antonius van Laar is geboren op 27-09-1875 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christianus (Christiaan) van Laar en Wilhelmina de Waal.
Beroep:
hovenier [bron: Wie Was Wie]

Petrus trouwde, 21 jaar oud, op 23-08-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Johanna Ruizendaal, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 26-07-1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andreas Ruizendaal en Oeida Post.

7 Catharina van Laar is geboren omstreeks 1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld], dochter van Christianus (Christiaan) van Laar en Wilhelmina de Waal. Catharina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 15-10-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Volkert van Bijleveld, 26 jaar oud. Volkert is geboren op 20-02-1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld], zoon van Johannes (Jan) van Bijleveld en Alida (Aartje) Schouten.
Beroep: koopman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Catharina en Volkert:

1 Alida van Bijleveld, geboren op 10-11-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.
2 Christiaan Bijleveld, geboren op 06-10-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.

8 Alida van Bijleveld is geboren op 10-11-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Volkert van Bijleveld en Catharina van Laar. Alida is overleden omstreeks 1982, ongeveer 78 jaar oud [bron: gen. Cornelis van Bijleveld]. Alida trouwde [bron: gen. Cornelis van Bijleveld] met Johannes Wiggers de Vries.

9 Christiaan Bijleveld is geboren op 06-10-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Volkert van Bijleveld en Catharina van Laar. Christiaan trouwde [bron: gen. Cornelis van Bijleveld] met Maria Hendrika Antoinette Koops. Maria is geboren op 11-10-1909 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: gen. Cornelis van Bijleveld].

10 Johanna Maria Mulder is geboren omstreeks 1822 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Mulder en Johanna de Jong.
Beroep:
dienstbode / winkelierster [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 23-05-1849 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Jan Bijlhouwer, 34 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jan: Wie Was Wie // erk. 1 kind : als: Elisabeth Bijlhouwer geb. in 1844 // zie huwelijksdatum Jan en Maria 23-05-1849 dus: Elisabeth was er al een poosje nl. 5 Jaar
Wie Was Wie // als geboorteplaats wordt in huw.akte Eemnes genoemd, het moet Eemdijk zijn dat tot de gem. Bunschoten behoort.
Zie overlijdensakten broers Ruth en Rutger
Jan is geboren op 09-03-1815 in Eemdijk-Bunschoten, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Bijlhouwer en Ida Kuijer.
Beroep: werkman / boerenknecht [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Johanna en Jan:

1 Elisabeth Bijlhouwer, geboren omstreeks 1844 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.
2 Johannes Anthonius Bijlhouwer, geboren omstreeks 1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.
3 Christiaan Bijlhouwer, geboren omstreeks 1860 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.


11 Elisabeth Bijlhouwer is geboren omstreeks 1844 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Bijlhouwer en Johanna Maria Mulder.
Notitie bij Elisabeth:
Wie Was Wie // schrijft Bylhouwer ook voor de vader van de bruid
Beroep: winkelierster [bron: Wie Was Wie]

Elisabeth trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 25-05-1866 in Diemen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 34; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Franciscus Josephus Wilhelm, ongeveer 28 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1838 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Franciscus Wilhelm en Dientje Kunoth.
Beroep: dienaar van politie [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Elisabeth en Antonius:

1 Johannes Antonius Wilhelm, geboren in 1867 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.
2 Aleida Johanna Wilhelm, geboren omstreeks 1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.
3 Franciscus Antonius Josephus Wilhelm, geboren omstreeks 1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.
4 Eugenius Joannes Baptist Christiaan Wilhelm, geboren omstreeks 1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.


12 Johannes Antonius Wilhelm is geboren in 1867 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Franciscus Josephus Wilhelm en Elisabeth Bijlhouwer.
Beroep: spoorweg-ambtenaar [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 17-10-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Catharina Anna Maria van Dijk, ongeveer 24 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1871 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hubertus Hendrikus van Dijk en Antonia Maria ten Broek.

13 Aleida Johanna Wilhelm is geboren omstreeks 1873 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Franciscus Josephus Wilhelm en Elisabeth Bijlhouwer. Aleida trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 22-10-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Hendricus Heezius, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1874 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendricus Heezius en Maartje Gomes.
Beroep:
chocoladebewerker / boekhouder / magazijnchef / kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Aleida en Cornelis:

1 Antonia Francisca Josephina Heezius, geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.
2 Maria Elisabeth Heezius, geboren omstreeks 1899 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.
3 Cornelis Heezius, geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.
4 Hendrica Johanna Anna Heezius, geboren op 14-04-1915 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.


14 Antonia Francisca Josephina Heezius is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Hendricus Heezius en Aleida Johanna Wilhelm. Antonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 14-02-1920 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Sieverdink, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Hermanus:
Wie Was Wie // erk. 1kind
Hermanus is geboren omstreeks 1899 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van
Hermanus Sieverdink en Antje de Ruijter.
Beroep:
hotelhouder [bron: Wie Was Wie]

15 Maria Elisabeth Heezius is geboren omstreeks 1899 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Hendricus Heezius en Aleida Johanna Wilhelm. Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-04-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Willem Brouwer, ongeveer 26 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Hedrikus Brouwer en Wilhelmina van den Brink.
Beroep: rijwielhersteller [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Maria en Willem:

1 Elisabeth Brouwer, geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
2 Franciscus Brouwer, geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.
3 Antonius (Toon) Brouwer, geboren omstreeks 1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

16 Franciscus Brouwer is geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Brouwer en Maria Elisabeth Heezius. Franciscus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1956 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: familie] met Anna Johanna Fecken, ongeveer 22 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1934 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Fecken en Anna Maria Raven.

17 Cornelis Heezius is geboren omstreeks 1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Hendricus Heezius en Aleida Johanna Wilhelm.
Beroep:
arbitrageant [bron: GeenLias]

Cornelis trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 10-08-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Anna Cornelia de Nooijer, ongeveer 20 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Dingeman de Nooijer en Frederika Antonia Elisabeth Ross.

18 Hendrica Johanna Anna Heezius is geboren op 14-04-1915 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Hendricus Heezius en Aleida Johanna Wilhelm. Hendrica is overleden op 28-09-1991 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud. Hendrica trouwde, 24 jaar oud, op 14-06-1939 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Everardus (Evert) de Graaf, 26 jaar oud. Evert is geboren op 29-10-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk de Graaf en Teuntje Vos. Evert is overleden op 28-06-1987 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud.

19 Franciscus Antonius Josephus Wilhelm is geboren omstreeks 1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Franciscus Josephus Wilhelm en Elisabeth Bijlhouwer.
Beroep:
brandstoffenhandelaar [bron: Wie Was Wie]

Franciscus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-07-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Wilhelmina (Rika) Ruijzendaal, ongeveer 25 jaar oud. Rika is geboren omstreeks 1878 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik (Hein) Ruijzendaal en Maria (Marie) Vos. Zij trouwde later omstreeks 1912 [bron: gen. Rogier Ruijzendaal] met Hendricus van Paridon (geb. ±1882).

20 Eugenius Joannes Baptist Christiaan Wilhelm is geboren omstreeks 1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Franciscus Josephus Wilhelm en Elisabeth Bijlhouwer.

Eugenius:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 04-03-1905 in Tiel, Gelderland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 0207; Inv. 8714; akte Nr. 13 // Gelders Archief] met Gijsbertje Jordaan, ongeveer 26 jaar oud. Gijsbertje is geboren omstreeks 1879 in Kesteren, Neder-Betuwe, Gelderland, Nederland, dochter van Jerphaas Jordaan en Gijsbertje van de Wardt.
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 03-12-1919 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 273 // Noord-Hollands Archief] met Jeanette Carolina van der Kaaij, ongeveer 33 jaar oud. Jeanette is geboren omstreeks 1886 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Dirk Adrianus van der Kaaij en Maria Everdina Metz.
Notitie bij Jeanette:
Wie Was Wie Jeanette Carolina Kaaij was in 1919 weduwe van Johannes Petrus Maria van Reijsen

21 Johannes Anthonius Bijlhouwer is geboren omstreeks 1850 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Bijlhouwer en Johanna Maria Mulder.
Beroep:
warmoezier [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 12-10-1877 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.116; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Sol, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1854 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Matthijs Sol en Elisabeth de Ruiter.
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Johannes en Johanna:

1 Lambertus Johannes Bijlhouwer, geboren op 06-09-1878 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.
2 Mattheus Johannes Bijlhouwer, geboren op 18-08-1880 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom van Dubelaar]. Volgt 23.
3 Elisabeth Johanna Maria Bijlhouwer, geboren op 30-10-1883 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 24.
4 Johannes Anthonius Bijlhouwer, geboren omstreeks 1887 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.
5 Christianus Anthonius Bijlhouwer, geboren op 18-11-1892 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.
6 Franciscus Josephus Bijlhouwer, geboren op 01-03-1895 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland.


22 Lambertus Johannes Bijlhouwer is geboren op 06-09-1878 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Anthonius Bijlhouwer en Johanna Maria Sol.

Beroep: warmoezier [bron: Wie Was Wie]

Lambertus trouwde, 47 jaar oud, op 02-06-1926 in Amsterdam [Wie Was Wie // huw.akte Nr. reg.S1: fol.38 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Maria Johanna Kerstens omstreeks 39 jaar oud geboren in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Franciscus Henricus Kerstens en Hendrica Geertruida Rigter.

23 Mattheus Johannes Bijlhouwer is geboren op 18-08-1880 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // stamboom van Dubelaar], zoon van Johannes Anhonius Bijlhouwer en Johanna Maria Sol. Mattheus is overleden op 20-09-1963 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 83 jaar oud. Mattheus trouwde, 22 jaar oud, op 06-05-1903 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // gen. fam. Bijlhouwer site Willem Dubelaar (Greta Bijlhouwer)] met Hendrika Maria Broodbakker, ongeveer 23 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1880 [bron: GeneaNet // stamboom van Dubelaar], dochter van Jan Klaassen Broodbakker en Anna Margaretha Catharina Eefslaa. Hendrika is overleden omstreeks 1957, ongeveer 77 jaar oud.

Kind van Mattheus en Hendrika:


1 Jacobus Johannes Mattheus Bijlhouwer, geboren op 05-06-1904 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland.

24 Elisabeth Johanna Maria Bijlhouwer is geboren op 30-10-1883 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Anthonius Bijlhouwer en Johanna Maria Sol. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 25-05-1906 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.116; akte Nr. 36 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Kuijper, ongeveer 34 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1872 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Hendricus Gerardus Kuijper en Cornelia Dorenbos.
Beroep: warmoezier [bron: Wie Was Wie]


25 Johannes Anthonius Bijlhouwer is geboren omstreeks 1887 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Anthonius Bijlhouwer en Johanna Maria Sol.
Beroep:
warmoezier [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 18-07-1913 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.116; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Dina Gerarda Steenvoorden, ongeveer 24 jaar oud. Dina is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendericus Marinus Steenvoorden en Johanna Martens.

26 Christianus Anthonius Bijlhouwer is geboren op 18-11-1892 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Anthonius Bijlhouwer en Johanna Maria Sol. Christianus is overleden op 08-06-1957, 64 jaar oud.

Beroep: warmoezier [bron: Wie Was Wie]

Christianus trouwde, 28 jaar oud, op 13-04-1921 te Amsterdam [bron: Wie Was Wie // huw.akte T reg.6B: fol.40 gem.A’dam // Noord-Hollands Archief] met Hendrica Margaretha Maria Koenders, ongeveer 29 jaar oud.
Hendrica is geboren omstreeks 1892 in Sloten, Noord-Holland, Nederland, dochter van
Hendrikus Anthonius Koenders en Cornelia Catharina Maria Wolkers. Hendrica is overleden omstreeks 1984, ongeveer 92 jaar oud.

27 Christiaan Bijlhouwer is geboren omstreeks 1860 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Bijlhouwer en Johanna Maria Mulder.
Beroep:
brandstoffenhandelaar [bron: Wie Was Wie]

Christiaan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-08-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Alijda van den Boogaard. Zij is een dochter van Johannes Jacobus van den Boogaard en Johanna Barbara Waltjen.

Kinderen van Christiaan en Catharina:

1 Johanna Maria Barbara Bijlhouwer, geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.
2 Johanna Barbara Bijlhouwer, geboren omstreeks 1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.
3 Johannes Antonius Jacobus Bijlhouwer, geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.
4 Elisabeth Maria Bijlhouwer, geboren omstreeks 1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.

28 Johanna Maria Barbara Bijlhouwer is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Bijlhouwer en Catharina Alijda van den Boogaard. Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-06-1912 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Bernardus van Eijden, ongeveer 23 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Eijden en Ida Hendrika Roeten.
Beroep: smid [bron: Wie Was Wie]

29 Johanna Barbara Bijlhouwer is geboren omstreeks 1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Bijlhouwer en Catharina Alijda van den Boogaard. Johanna trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 04-10-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Ernst Johannes Bernardus Blase, ongeveer 28 jaar oud. Ernst is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Ernst Frederik Blase en Geertrui Anna Norden.
Beroep: sergeant [bron: Wie Was Wie]


30 Johannes Antonius Jacobus Bijlhouwer is geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christiaan Bijlhouwer en Catharina Alijda van den Boogaard. Beroep: rijwielmonteur [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 08-02-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Maria Margaretha Roeten, ongeveer 26 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Simon (Jan) Roeten en Maria Mieres.

31 Elisabeth Maria Bijlhouwer is geboren omstreeks 1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Bijlhouwer en Catharina Alijda van den Boogaard. Elisabeth trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 03-05-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Meijer, ongeveer 27 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1894 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Meijer en Hendrika de Beer.
Beroep:
bakker [bron: Wie Was Wie]


32 Christina Mulder is geboren omstreeks 1826 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Mulder en Johanna de Jong. Christina trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 11-09-1845 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Eugenius Joannes Baptist van Vught, ongeveer 30 jaar oud. Eugenius is geboren omstreeks 1815 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik van Vught en Catharina Kielleman.
Notitie bij Eugenius:
Eugenius Joannes Baptist van Vught wa iin 1845 wweduwnaar van Catharina Antonia Rietveld
Beroep: balancemaker [bron: Wie Was Wie]


33 Anthonia Mulder is geboren omstreeks 1829 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Mulder en Johanna de Jong. Anthonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-08-1852 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Joseph Eijpe, ongeveer 27 jaar oud. Joseph is geboren omstreeks 1825 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Petrus (Pieter) Eijpen en Alida (Aaltje) Brouwer.
Beroep:
tuinman / warmoezier [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Anthonia en Joseph:

1 Alijda Antonia Eijpe, geboren omstreeks 1854 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.
2 Hermanus Eijpe, geboren omstreeks 1857 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.
3 Anthonia Eijpe, geboren omstreeks 1858 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.
4 Anna Antonia Eijpe, geboren omstreeks 1862 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.

34 Alijda Antonia Eijpe is geboren omstreeks 1854 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joseph Eijpe en Anthonia Mulder.
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Alijda trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29-09-1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Nicolas Johannes Hooijmaaijer, ongeveer 25 jaar oud. Nicolas is geboren omstreeks 1856 in Hoorn, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus Hooijmaaijer en Maria Catharina de Jong.
Notitie bij Nicolas: Wie Was Wie // familienaam ook Hooijmaijers
Beroep: machinist [bron: Wie Was Wie]


35 Hermanus Eijpe is geboren omstreeks 1857 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joseph Eijpe en Anthonia Mulder.

Beroep: hovenier / groenteteler [bron: Wie Was Wie]

Hermanus:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 01-05-1884 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Maria van Eijden, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert van Eijden en Aleida Looman.
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 26-04-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte t 358; Inv. 358.82; akt Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Catharina Theodora Wilhelmina Angevaare, ongeveer 37 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1867 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Angevaare en Wilhelmina Dreijer.
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

(3) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 09-07-1908 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Maria Fokker, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Fokker en Gerretje Korrel.


Kind van Hermanus en Maria:


1 Maria Anna Eijpe, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.

36 Maria Anna Eijpe is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Eijpe en Maria van Eijden. Maria trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 11-11-1914 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Gen:Lias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Albertus Kemp, ongeveer 28 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1886 in Vianen, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Jacobus Kemp en Geertruida Maria Poot.
Beroep: slager [bron: Wie Was Wie]

37 Anthonia Eijpe is geboren omstreeks 1858 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joseph Eijpe en Anthonia Mulder. Anthonia trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 29-10-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Casper de Bruijn, ongeveer 31 jaar oud. Casper is geboren omstreeks 1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Casper de Bruijn en Hendrica de Goede.
Beroep: hovenier / fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Kind van Anthonia en Casper:

1 Casper Antonius de Bruijn, geboren omstreeks 1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.

38 Casper Antonius de Bruijn is geboren omstreeks 1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Casper de Bruijn en Anthonia Eijpe. Casper trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-06-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 63 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Jacoba Mathilda de Leeuw, ongeveer 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis de Leeuw en Wilhelmina Hom.

39 Anna Antonia Eijpe is geboren omstreeks 1862 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joseph Eijpe en Anthonia Mulder.
Beroep:
dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Anna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-10-1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akt Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Jan Vos, ongeveer 26 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peter Vos en Wijmpje van den Born.
Beroep: timmerman / Architect [bron: Wie Was Wie]


Kind van Anna en Gerrit:


1 Gerrit Jan Vos, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.

40 Gerrit Jan Vos is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Jan Vos en Anna Antonia Eijpe.
Beroep: machinist [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 07-11-1922 in Bussum, [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 145 // Noord-Hollands Archief] met Maria Johanna Frederika Tempelman, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1899 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Johannes Lodewikes Tempelman en Wilhelmina Johanna Boomkens.

41 Johannes Mulder is geboren op 08-01-1835 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Mulder en Johanna de Jong. Hij is gedoopt op 08-01-1835 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Johannes is overleden op 13-12-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud.
Beroep:
warmoezier / hovenier [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 20-06-1860 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Maria Anna (Marie) Verhoeven, 23 jaar oud. Marie is geboren op 04-06-1837 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Verhoeven en Maria Dorathea Hufe. Zij is gedoopt op 04-06-1837 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Marie is overleden op 17-08-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 88 jaar oud [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].

Kinderen van Johannes en Marie:

1 Johanna Mulder, geboren op 02-09-1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Volgt 42.
2 Maria Wendelina Mulder, geboren op 19-01-1864 om 18:00 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal]. Volgt 50.
3 Hermina Mulder, geboren op 29-07-1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
4 Hermanus Johannes Mulder, geboren op 19-07-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 62.
5 Maria Mulder, geboren op 09-01-1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.
6 Alijda Elisabeth Mulder, geboren op 14-10-1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.
7 Hermanus Adrianus Mulder, geboren op 09-11-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.
8 Christina Mulder, geboren op 12-04-1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 68.
9 Johannes Jacobus Mulder, geboren op 23-11-1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

42 Johanna Mulder is geboren op 02-09-1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post (o.a.)], dochter van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven. Johanna is overleden op 28-09-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 34 jaar oud [bron: gen. fam. Post (o.a.)]. Zij is begraven op 02-12-1895 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post (o.a.)]. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1886 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Teunissen Post, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-06-1886 in Naarden. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 28-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 28-01-1895 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Nicolaas Teunissen Post 1895]. Nicolaas is geboren op 15-04-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Nicolaas (Teunis) Post en Cornelia Dorlandt. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1864. Nicolaas is overleden op 18-05-1945 in Hoogland, Utrecht, Nederland, 82 jaar oud [bron: gen. fam. Post (o.a.)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1945. Hij is begraven op 21-05-1945 te Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland [bron: gen.fam. Post]. Hij trouwde later op 23-11-1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Anna Mathea van Diest (1862-1941). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 03-02-1941 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenoot op 03-02-1941) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Nicolaas Teunissen Post 1841].
Beroep: timmerman / fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Johanna en Nicolaas:

1 Kornelia Anna Post, geboren op 23-04-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.
2 Maria Wendelina (Marie) Post, geboren op 17-08-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.
3 Antonius Johannes Post, geboren op 03-05-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.
4 Johannes Wilhelmus Post, geboren op 05-01-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.
5 Catharina Maria Post, geboren op 17-01-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

43 Kornelia Anna Post is geboren op 23-04-1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Teunissen Post en Johanna Mulder. Zij is gedoopt in 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Kornelia trouwde, 24 jaar oud, op 27-11-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 91 // Noord-hollands Archief] met Lambertus Beijer, 31 jaar oud. Lambertus is geboren op 05-12-1880 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Beijer en Jannetje van Ash.
Beroep: caféhouder [bron: Wie Was Wie]


44 Maria Wendelina (Marie) Post is geboren op 17-08-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Teunissen Post en Johanna Mulder. Marie is overleden op 17-02-1963 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1963 te Naarden, Noord-Holland, Nederland. Marie trouwde, 30 jaar oud, op 12-02-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Wilhelmus (Herman) de Gooijer, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marie en Herman:
Het gezin van hermanus en Maria telt zes kinderen i.v.m. nog levenden in 2009 afgeschermd
Herman is geboren op 20-01-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van
Johannes (Jan) de Gooijer en Clasina (Klaasje) Krijnen. Herman is overleden op 26-03-1980 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 88 jaar oud.
Beroep:
landbouwer [bron: Wie Was Wie]

kinderen van Marie en Herman: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschemd.

1 Johannes (Jantje) de Gooijer, geboren op 29-04-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Jantje is overleden op 31-01-1931 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 9 jaar oud.

2 Johanna (Annie) de Gooijer, geboren op 29-12-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

3 Clazina (Ine) de Gooijer, geboren op 31-10-1924 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

4 Cornelia (Corrie) de Gooijer, geboren op 30-11-1926 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

5 Nicolaas (Nico) de Gooijer, geboren op 14-08-1930 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: priester [bron: fam. de Gooijer].

6 Franciscus Jozef Joh. (Frans) de Gooijer, geboren omstreeks 1933 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

45 Antonius Johannes Post is geboren op 03-05-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Teunissen Post en Johanna Mulder. Antonius is overleden op 13-02-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 87 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-02-1979 [bron: Persoonskaart Gem. Bussum van Antonius Johannes Post]. Hij is begraven op 16-02-1979 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]

Antonius trouwde, 25 jaar oud, op 07-06-1916 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 56 // Het Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria de Bruin, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1916 in Naarden. Het huwelijk werd ontbonden op 13-08-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote) [bron: persoonskaart A. J. Post]. Johanna is geboren op 10-02-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes de Bruijn en Evertje de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1891 [bron: Persoonskaart A.J. Post]. Johanna is overleden op 13-08-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 79 jaar oud. Zij is begraven op 16-08-1970 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Antonius en Johanna:


1 Nicolaas Johannes Post, geboren op 14-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.
2 Everarda Johanna Wilhelmina Post, geboren op 26-12-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
3 Jan Nicolaas Joseph Post, geboren op 27-03-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

46 Nicolaas Johannes Post is geboren op 14-05-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Johannes Post en Johanna Maria de Bruin. Nicolaas is overleden op 15-05-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 53 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas:
bron overlijden // familieberichten
Nicolaas trouwde, 29 jaar oud, op 03-07-1946 in Bussum, Noord -Holland, Nederland
[bron: persoonskaart Antonius Johannes Post] met Anna (Annie) Kanters, ongeveer 28 jaar oud. Annie is geboren omstreeks 1918 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, dochter van Johannes Josephus Kanters en Anna Cornelia Maria Klaver.
Notitie bij Annie
: (waarschijnlijk dochter van Johannes Josephus Kanters en Anna Cornelia Maria Klaver) ook zo ingevoerd, geen zekerheid.

47 Jan Nicolaas Joseph Post is geboren op 27-03-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Johannes Post en Johanna Maria de Bruin. Jan is overleden op 12-04-2008 in Loosdrecht, Wijdemeren Noord Holland, Nederland, 79 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 21-08-1962 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: persoonskaart Antonius Johannes Post] met Geertruida Cornelia (Truus) Hoogland, ongeveer 33 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-02-1953 in Bussum. Geertruida is geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Geertruida is overleden op 14-12-1999 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 70 jaar oud.

48 Johannes Wilhelmus Post is geboren op 05-01-1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas Teunissen Post en Johanna Mulder.
Beroep: klerk [bron: Wie Was Wie]

Johannes:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-02-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Catharina Voogt, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-02-1920 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd op 12-12-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 12-12-1926 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Johannes Wilhelmus Post 1928)].

Catharina is geboren op 29-04-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Voogt en Anna Theodora. Derksen. Catharina is overleden op 12-12-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 32 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1926 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 04-09-1928 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post] met Anna Maria Catharina Voogt, 36 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-09-1928 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Post]. Anna is geboren op 15-11-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Voogt en Anna Theodora. Derksen. Anna is overleden op 07-06-1978 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1978. Zij is begraven op 10-06-1978 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catharina / Anna Maria: de twee gezinnen van Johannes Wilhelmus post telden vijf kinderen i.v.m. nog levenden in 2009 afgeschermd49 Catharina Maria Post is geboren op 17-01-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Teunissen Post en Johanna Mulder. Catharina is overleden in 05-1959 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 27-06-1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 56 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Hendricus van den Dijssel, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-06-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Fulpen]. Wilhelmus is geboren op 23-05-1888 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Adrianus van den Dijssel en Wilhelmina van Thienen. Hij is gedoopt in 1888 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen].
Beroep:
wagenmaker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Catharina en Wilhelmus:

1 Wilhelmina Johanna van den Dijssel, geboren op 17-01-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Wilhelmina is overleden op 02-04-1967 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud. Zij is begraven op 06-04-1967 te Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
2 Nicolaas Adrianus van den Dijssel, geboren op 05-08-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Nicolaas is overleden op 15-03-1984 in Nieuwegein, prov. Utrecht, Nederland, 57 jaar oud. Hij is begraven op 18-03-1984 te Bussum, Noord-Holland, Nederland.


50 Maria Wendelina Mulder is geboren op 19-01-1864 om 18:00 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal, dochter van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-01-1864. Zij is gedoopt op 19-01-1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: Kwartierstaat van Rogier Ruijzendaal]. Maria is overleden op 13-01-1933 om 21:00 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal]. Zij is begraven op 17-01-1933 te Bussum, Noord-Holland, Nederland (oude RK-kerkhof) [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal].
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Maria trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Meeuwis (Meep) Ruijzendaal, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-05-1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal].
Notitie bij het huwelijk van Maria en Meep: Het gezin van Meeuwis Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder kende 15 kinderen
Meep is geboren op 26-05-1863 om 19:00 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal], zoon van IJzaak Ruijzendaal en Tijmetje Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-05-1863. Hij is gedoopt op 27-05-1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Meep is overleden op 10-07-1942 in Apeldoorn, Gelderland, Nederland, 79 jaar oud. Hij is begraven op 13-07-1942 te Bussum, Noord-Holland, Nederland (oude RK-kerkhof).
Beroep: kleerbleker / cacaoubewerker [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Maria en Meep:

1 Timothea Maria Ruijzendaal, geboren op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Volgt 51.
2 Maria Johanna (Marie) Ruijzendaal, geboren op 15-05-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Volgt 52.
3 Ida Johanna Ruijzendaal, geboren op 27-06-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Zij is gedoopt op 27-06-1891 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Ida is overleden op 21-01-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud.
4 Johannes Isaäc (Jan) Ruijzendaal, geboren op 16-11-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Volgt 53.
5 Ida Antonia Ruijzendaal, geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Volgt 57.
6 Antonius Hermanus Ruijzendaal, geboren op 20-08-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen Rogier Ruijzendaal]. Volgt 58.
7 Jacobus Wilhelmus (Jaap) Ruijzendaal, geboren op 20-12-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Hij is gedoopt op 20-12-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Jaap is overleden op 20-06-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 jaar oud [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].
Notitie bij overlijden van Jaap: Jaap Ruijzendaal is op 2-jaroge leeftijd verdronken in de vaart achter de wasserij
8 Bartholomeus Hermanus Ruijzendaal, geboren op 20-04-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Hij is gedoopt in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Bartholomeus is overleden op 15-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.
9 Jacobus Bartholmeus Ruijzendaal, geboren op 17-07-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Jacobus is overleden op 21-08-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gen. Rogier Ruijzzendaal].
10 Johannes Wilhelmus Ruijzendaal, geboren op 17-07-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Johannes is overleden op 29-08-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].
11 Jacobus Bartholomeus Ruijzendaal, geboren op 07-12-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.
12 Bartholomeus Johannes (Joop) Ruijzendaal, geboren op 02-04-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Volgt 60.
13 Bartholomeus Hermanus Ruijzendaal, geboren op 13-02-1904 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen.Rogier Ruijzendaal]. Volgt 61.
14 Willebrordus Albertus Ruizendaal, geboren op 16-11-1905 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Hij is gedoopt in Bussum, Noord -Holland, Nederland (RK). Willebrordus is overleden op 30-12-1905 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 1 maand oud.
15 Aleida Johanna Wilhelmina (Alie) Ruijzendaal, geboren op 08-03-1907 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Zij is gedoopt in Bussum, Noord -Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Alie is overleden op 27-11-1974 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, 67 jaar oud [bron: gen Rogier Ruijzendaal]. Zij is begraven op 30-11-1974 te Bussum, RK Kerkhof [bron: gen. Rogier Ruizendaal].
Notitie bij Alie:
Alie Ruijzendaal is ongehuwd gebleven

51 Timothea Maria Ruijzendaal is geboren op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], dochter van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Zij is gedoopt op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Timothea is overleden op 07-11-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud. Zij is begraven op 09-11-1979 te Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK kerkhof). Timothea trouwde, 47 jaar oud, op 08-01-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Kwartierstaat Rogier Ruizendaal // na 1922 in Wie Was Wie geen registratie bij huwlijken] met Jacobus (Jaap) Roeten, 55 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-01-1936 in Bussum [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal]. Jaap is geboren op 23-02-1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], zoon van Antonius (Teunis) Roeten en Hendrika Dijkman. Jaap is overleden op 23-11-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud. Hij is begraven op 26-11-1960 te Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].
Notitie bij overlijden van Jaap: Bidprentje opgevraagd en onvangen van J van den Berg
Hij trouwde voorheen op 16-11-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 61 // Noord-Hollands Archief] met Gertruda Barbara Jorissen (±1876-±1935). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenotecirca 1935 te Bussum) [bron: Rogier Ruijzendaal // weduwnaarschap Jacobus Roeten 1936].
Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

52 Maria Johanna (Marie) Ruijzendaal is geboren op 15-05-1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal] dochter van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Zij is gedoopt in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Marie is overleden op 03-08-1968 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Zij is begraven op 08-08-1968 te Bussum, Noord-Holland, Nederland, (RK-kerkhof. Marie trouwde met Nicolaas Goeman.

53 Johannes Isaäc (Jan) Ruijzendaal is geboren op 16-11-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], zoon van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Bij de aangifte van de geboorte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria Mulder. Hij is gedoopt op 17-11-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Jan is overleden op 21-01-1984 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (Bej.-huis Antoniushove), 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op 25-01-1984 te Utrecht, crematorium "Daelwijck" [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].
Notitie bij Jan:
Jan Ruijzendaal was drager van het "Verzetsherdenkingskruis"
Beroep:
politie-agent [bron: Wie Was Wie]

Jan trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1918 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Helena Francisca Antonia (Lena) van Dam, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lena en Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Christiaan Favot (oom v/d bruid) (geb. ±1864) en P.F.J. van Dam (broer v/d Bruid) (geb. ±1894). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-05-1918 in Weesp, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lena:
Lena is geboren op 02-01-1898 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus (Ko) van Dam en Antonia (Tonia) Steenmeijer. Zij is gedoopt op 02-01-1898 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Lena is overleden op 07-02-1989 in Naarden, Verpleeghuis "Naarderheem", 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10-02-1989 te Utrecht, crematorium "Daelwijck" [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].

Kinderen van Jan en Lena:


1 Jacobus Meeuwis (Ko) Ruijzendaal, geboren op 01-03-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.
2 Johannes Leendert (Jan) Ruijzendaal, geboren op 27-12-1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 56.

54 Jacobus Meeuwis (Ko) Ruijzendaal is geboren op 01-03-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Isaäc (Jan) Ruijzendaal en Helena Francisca Antonia (Lena) van Dam. Hij is gedoopt in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (RK). Ko is overleden op 07-05-1996 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 75 jaar oud [bron: Gen. Rogier Ruijzendaal]. Hij is gecremeerd op 10-05-1996 te Utrecht, crematorium "Daelwijck" [bron: gen. van Rogier Ruijzndaal]. Ko trouwde, 25 jaar oud, op 22-02-1947 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal] met Geertruida Johanna (Truus) van Spellen, 26 jaar oud. Truus is geboren op 13-08-1920 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johan (Jan) van Spellen en Frederika (Dricka) Stroes. Zij is gedoopt in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland (RK).

Kinderen van Ko en Truus: Genealogische gegevens afgeschermd (hierdoor vervalt nr 55 van dit parenteel)


56 Johannes Leendert (Jan) Ruijzendaal is geboren op 27-12-1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Isaäc (Jan) Ruijzendaal en Helena Francisca Antonia (Lena) van Dam. Hij is gedoopt op 27-12-1924 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.
Beroep:
agent van gemeentepolitie [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]

Jan trouwde, 24 jaar oud, op 11-10-1949 [bron: gen. Rogier Ruijzendaal] met Louise (Wies) ter Steege, 29 jaar oud. Wies is geboren op 06-03-1920 in ´s Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland.

57 Ida Antonia Ruijzendaal is geboren omstreeks 1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], dochter van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder Ida trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10-05-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 61 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Petrus Koopmanschap, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ida en Jacobus:
Dit echtpaar heeft geen eigen kinderen, wel een adoptiefzoon Jan Terweijden.
Jacobus is geboren omstreeks 1892 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van
Johannes Koopmanschap en Jannetje den Hollander.
Beroep:
agent van gemeentepolitie Bussum [bron: Wie Was Wie]


58 Antonius Hermanus Ruijzendaal is geboren op 20-08-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen Rogier Ruijzendaal], zoon van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wedelina Mulder. Hij is gedoopt op 20-08-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Antonius is overleden op 07-05-1978 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud. Hij is gecremeerd op 11-05-1978 te Utrecht, crematorium "Daelwijck" [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].
Beroep:
onbezoldigd veldwachter dierenbescherming [bron: Wie Was Wie]

Antonius trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 28; Nr. 60 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Cornelia Koopmanschap, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonius en Johanna: Dit huwelijk is kinderloos gebleven
Johanna is geboren op 22-01-1896 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van
Johannes Koopmanschap en Jannetje den Hollander. Zij is gedoopt in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland (Rk) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Johanna is overleden op 10-02-1991 in Laren, verpleeghuis "Stichtse Hof", 95 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14-02-1991 te Utrecht, crematorium "Daelwijck" [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].

59 Jacobus Bartholomeus Ruijzendaal is geboren op 07-12-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Hij is gedoopt in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK). Jacobus is overleden op 26-10-1982 in Bussum, bejaardenhuis "Antoniushove", 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op 28-10-1982 te Utrecht, crematorium "Daelwijck". Jacobus trouwde, 28 jaar oud, op 07-08-1929 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal] met Margaretha Augusta (Greet) Koch, 28 jaar oud. Greet is geboren op 05-11-1900 in Arnstad, Duitsland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Greet is overleden omstreeks 1978 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, ongeveer 78 jaar oud.
Beroep:
huisvrouw [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]


60 Bartholomeus Johannes (Joop) Ruijzendaal is geboren op 02-04-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], zoon van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Hij is gedoopt in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Joop trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1929 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal] met Maria Klazina (Marie) Kool, 27 jaar oud. Marie is geboren op 17-02-1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], dochter van Nicolaas Kool en Alida Maria Degenkamp. [bron: Wie Was Wie]

61 Bartholomeus Hermanus Ruijzendaal is geboren op 13-02-1904 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gen.Rogier Ruijzendaal], zoon van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Hij is gedoopt in Bussum, Noord -Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Bartholomeus is overleden op 03-07-1975 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (verpl-huis "De Orchidee"), 71 jaar oud. Hij is begraven op 07-07-1975 te Hilversum, Noorderbegraafplaats.
Beroep:
stoker op de "gooise moordenaar" en bij de kalk-zandsteenfabriek [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]

Bartholomeus trouwde, 26 jaar oud, op 18-10-1930 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal] met Wilhelmina Geertruida (Mien) Kuijer, 28 jaar oud. Mien is geboren op 04-03-1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Wilhelmus Kuijer en Jannetje van Fulpen. [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].

62 Hermanus Johannes Mulder is geboren op 19-07-1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven.
Notitie bij Hermanus:
De bijgaande huw.akte is te vergroten en beter te lezen vanuit de map Materiaal in het programma Aldfaer.
Beroep:
brievenbesteller [bron: Wie Was Wie]

Hermanus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 18-07-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Mina Verheul, ongeveer 24 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1903 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Hermanus Johannes Mulder 1904]. Mina is geboren omstreeks 1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Verheul en Heintje Prinsen. Mina is overleden omstreeks 1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op 20-09-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T358; Inv. 358.82; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Maria Anna Bijlhouwer, 43 jaar oud.

Maria is geboren op 26-02-1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Bijlhouwer en Anna Magdalena Dekker. Zij is weduwe van Johannes Pouw (±1860-±1902), met wie zij trouwde op 05-08-1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 19; Noord-Hollands Archief].
Notitie bij Maria: bijgaande kopie van huw.akte te vergroten en beter te lezen vanuit de map Materiaal van het programma Altfaer
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Hermanus en Mina:

1 Jacobus Johannes Mulder, geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63,
2 Johanna Maria Mulder, geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64.
3 Hermanus Christianus (Herman) Mulder, geboren op 06-02-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.


63 Jacobus Johannes Mulder is geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Johannes Mulder en Mina Verheul.
Beroep:
brievenbesteller [bron: Wie Was Wie]

Jacobus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 01-02-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Dirkje Doorn, ongeveer 26 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Doorn en Pietertje Lustig.

64 Johanna Maria Mulder is geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Johannes Mulder en Mina Verheul. Johanna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 19-10-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 39 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Johannes Kamer, ongeveer 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Johannes Mulder (geb. ±1894) en Johannes Wilhelmus Kamer (1896-1974).

Jacob is geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Wilhelmus Kamer en Petronella Voogt.
Notitie bij Jacob:
Zie voor geschreven trouwakte map materiaal van dit programma het is daar duidelijker te lezen
Beroep:
brandstoffenhandelaar [bron: Wie Was Wie]


65 Hermanus Christianus (Herman) Mulder is geboren op 06-02-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Johannes Mulder en Mina Verheul. Herman is overleden omstreeks 1989 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 86 jaar oud.
Beroep:
timmerman [bron: familie]

Herman trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1930 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie: Herman Mulder // Genealogie Corelis van Bijleveld] met Cornelia Maria Jansen, 25 jaar oud.


Notitie bij het huwelijk van Herman en Cornelia: Het gezin van Herman en Cornelia telde acht kinderen i.v.m. nog levenden in 2009 afgeschermd

(uitgezonderd hun oudste dochter nr 65a van dit parenteel: Wilhelmina Geertruida Mulder).


Cornelia is geboren op 27-12-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen en Geertruida van Bijleveld. Cornelia is overleden omstreeks 1997 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 93 jaar oud.

65a Wilhelmina Geertruida (Wil) Mulder is geboren op 31-01-1932 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Christianus (Herman) Mulder en Cornelia Maria Jansen. Wil is overleden 10-06-2005 te Akersloot, Noord-Holland, Nederland. Wil Trouwde 21 jaar oud op 26-12-1953 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron familie] met Adrianus Antonius (Arie) Post 22 jaar oud geboren 07-10-1931 te Bussum, Noord-Holland, Nederland zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post en Alida (Alie) Kastermans. , Arie is overleden 30-08-1983 te Akersloot, Noord-Holland, Nederland

Notitie bij het Huwelijk van Arie en Wil: hun gezin telde vijf kinderen, verdere genealogishe gegevens afgeschermd

66 Alijda Elisabeth Mulder is geboren op 14-10-1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven.
Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Alijda trouwde, 24 jaar oud, op 04-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus van Dijk, ongeveer 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1871 in Loenen, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Kristianus van Dijk en Maria de Kwant. Hij trouwde later op 09-01-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Christina Mulder (geb. 1876), zie 68 voor gegevens.
Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]


67 Hermanus Adrianus Mulder is geboren op 09-11-1874 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven. Hermanus trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1905 in (Amsterdam) [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal // (geeft geen trouwdatum en plaats)] met Antonia Bühre, ongeveer 23 jaar oud. Antonia is geboren op 08-12-1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Wijnandus Bühre en Maria Theresia Hilhorst.

68 Christina Mulder is geboren op 12-04-1876 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Mulder en Maria Anna (Marie) Verhoeven. Christina trouwde, 30 jaar oud, op 09-01-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus van Dijk, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Christina en Wilhelmus:
Wilhelmus van Dijk was in 1907 weduwnaar van Alijda Elisabeth Mulder.
Wie Was Wie // aantekening op huw.akte Christina Mulder
Wilhelmus is geboren omstreeks 1871 in Loenen, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Kristianus van Dijk en Maria de Kwant. Hij trouwde voorheen op 04-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Alijda Elisabeth Mulder (geb. 1870), zie 66.
Beroep:
huisschilder [bron: Wie Was Wie]


69 Alexandria Mulder is geboren omstreeks 1844 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Mulder en Johanna de Jong. Alexandria trouwde, ongeveer 11 jaar oud, op 11-05-1855 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Bernardus Boerebach, ongeveer 12 jaar oud. Bernardus is geboren omstreeks 1843 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Boerebach en Petronella van der Steege.
Beroep: zadelmaker [bron: Wie Was Wie]

Kind van Alexandria en Bernardus:

1 Christiaan Boerebach, geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 70.

70 Christiaan Boerebach is geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Bernardus Boerebach en Alexandria Mulder.
Beroep: schoenmaker caféhouder [bron: Wie Was Wie]

Christiaan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 07-06-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358;82; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Lucia Puijk, ongeveer 26 jaar oud. Lucia is geboren omstreeks 1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Puijk en Marretje Splint.

Kind van Christiaan en Lucia:


1 Alexandra Maria Boerebach, geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 71.


71 Alexandra Maria Boerebach is geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Boerebach en Lucia Puijk. Alexandra trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 21-09-1920 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Antionius Greorgius van der Voort, ongeveer 24 jaar oud. Antionius is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Georgius van der Voort en Anna Eva Wolf.
Beroep:
onderwijzer [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Alexandra en Antionius:

1 Josephina (Jos) van der Voort, geboren omstreeks 1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
2 Lucia van der Voort, geboren omstreeks 1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.
3 Antonius (Anton) van der Voort, geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.
4 Alexander (Alex) van der Voort, geboren omstreeks 1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

72 Antonius (Anton) van der Voort is geboren omstreeks 1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antionius Greorgius van der Voort en Alexandria Maria Boerenbach.
Beroep: winkelier [bron:familie]

Anton trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 21-04-1965 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: familie // presoonskaart vader] met Geertruda (Truus) Mulder, 27 jaar oud. Truus is geboren op 13-05-1937 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Christianus (Herman) Mulder en Cornelia Jansen.


Index: deze wordt door het ontbreken van de hyperlinks niet weergegeven