Parenteel van Wilhelmus ScadeDit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met trouwdata, van de persoon is de leeftijd bekend bij het in huwelijk treden, het geboortejaar verandert bij terrugberekening in circa, omstreeks of ongeveer.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het trouwen.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.


1 Wilhelmus Scade is geboren in 1200.

Beroep:

Ministerials Bischop Otto II van Utrecht [bron: GeneaNet // van der Hall]

Wilhelmus trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.

Kind van Wilhelmus en NNdeNN:

1 Elias Scade, geboren omstreeks 1240 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 2.2 Elias Scade is geboren omstreeks 1240 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Wilhelmus Scade (zie 1) en NNdeNN. Elias trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.

Kinderen van Elias en NNdeNN:

1 Wouter Scade, geboren omstreeks 1270 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 3.

2 Lijsen Scade, geboren omstreeks 1280 [bron: GeneaNet // van der Hall].

3 Willem Scade, geboren omstreeks 1285 [bron: GeneaNet // van der Hall].

Beroep: knight [bron: GeneaNet // van der Hall].

4 Gijsbert Scade Van Westrum, geboren omstreeks 1290 in -T Goy, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van der Hall].

Beroep: leenman (vassal) St Paulus Abdij [bron: GeneaNet // van der Hall].


3 Wouter Scade is geboren omstreeks 1270 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Elias Scade (zie 2) en NNdeNN. Wouter trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.

Kinderen van Wouter en NNdeNN:

1 Herman Scade, geboren omstreeks 1290 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 4.

2 Allart Scade, geboren omstreeks 1292 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

3 Elias Scade, geboren omstreeks 1294 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

4 Gijsbert Scade, geboren omstreeks 1295 in Soest, peov.Utrecht, Nederland.

5 Jan Scade, geboren omstreeks 1297 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.


4 Herman Scade is geboren omstreeks 1290 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Wouter Scade (zie 3) en NNdeNN. Herman trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met NN Wendelmoet.

Kind van Herman en NN:

1 Gijsbert Scade, geboren omstreeks 1330 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 5.5 Gijsbert Scade is geboren omstreeks 1330 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van der Hall], zoon van Herman Scade (zie 4) en NN Wendelmoet. Gijsbert is overleden omstreeks 1381, ongeveer 51 jaar oud [bron: GeneaNet // van der Hall].

Beroep: milies de goye: leenman (vassal) Proosdij St Maria [bron: GeneaNet // van der Hall].

Wikipedia // "Het oude Goy" (plaatselijk) "Het Goys Dorp" een Laat middeleeuws dorp dat is onstaan rond het kasteel Ter Goye eerste vermelding 10e eeuw.

Gijsbert trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met Mabelia Versteegen. Mabelia is geboren omstreeks 1335 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van der Hall].

Kinderen van Gijsbert en Mabelia:

1 Dirck Scade, geboren omstreeks 1360 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 6.

2 Allart Schade, geboren omstreeks 1362 [bron: GeneaNet // van der Hall].

3 Willem Schade van Westrum, geboren omstreeks 1368 [bron: GeneaNet // van der Hall]. Willem is overleden omstreeks 1438, ongeveer 70 jaar oud [bron: GeneaNet // van der Hall].

Beroep: schepen van Soest [bron: GeneaNet // van der Hall].

4 Otto Scade, geboren omstreeks 1380.

5 Elsabeen Scade, geboren omstreeks 1381.


6 Dirck Scade is geboren omstreeks 1360 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Gijsbert Scade (zie 5) en Mabelia Versteegen.

Notitie bij Dirck // geboortedatum van één van zijn zoons (Jacob) was bekend. De andere geboortedata zijn gefingeerd ( ze zijn zó geplaatst om de juiste volgorde in de geboortes te krijgen, ze zijn overigens allen circa dus er zal weing aan mankeren)

Dirck trouwde [bron: Hans Roeten // als ouder van gehuwd kind] met Elisabeth van Loenen. Elisabeth is geboren omstreeks 1360 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten]. Elisabeth is overleden omstreeks 1385 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 25 jaar oud.

Kinderen van Dirck en Elisabeth:

1 Gijsbert Scaey of Scade, geboren omstreeks 1380 [bron: Hans Roeten].

2 Jacob Schade, geboren omstreeks 1381 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 7.

3 Jan Scade, geboren omstreeks 1382 [bron: Hans Roeten].

4 Gheryt (Gerrit) Scade, geboren omstreeks 1385 [bron: Hans Roeten].

5 Wouter Scade, geboren omstreeks 1390 [bron: Hans Roeten].

6 Willem Scade, geboren omstreeks 1392 [bron: Hans Roeten].


7 Jacob Schade is geboren omstreeks 1381 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Dirck Scade (zie 6) en Elisabeth van Loenen. Jacob is overleden omstreeks 1455 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 74 jaar oud.

Beroep: schepen van Soest // leenman van de St Paulus Abdij [bron: GeneaNet // van der Hall].

Jacob trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1420 [bron: Hans Roeten // als ouder van gehuwd kind] met Elizabeth van Wijck, ongeveer 30 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1390 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Hendrick Wijck en NNdeNN.

Kinderen van Jacob en Elizabeth:

1 Wouter Scade (Van Westrum), geboren omstreeks 1425 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Wouter is overleden omstreeks 1472 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.

2 Beernt Jacobsz Schay, geboren omstreeks 1435. Volgt 8.


8 Beernt Jacobsz Schay is geboren omstreeks 1435 [bron: GeneaNet // van Hall], zoon van Jacob Schade (zie 7) en Elizabeth van Wijck. Beernt is overleden omstreeks 1515, ongeveer 80 jaar oud [bron: GeneaNet // van Hall].

Beroep: schepen van Soest / Leenman [bron: GeneaNet // van Hall].

Beernt:

(1) trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall] met Margriet Karremans. Margriet is overleden omstreeks 1460 [bron: GeneaNet // van Hall].

(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1470 [bron: Hans Roeten // als ouder van gehuwd kind] met Feynsgen Martijnszoensdr Roetairt.


Kinderen van Beernt en Feynsgen:

1 Ida Schay, geboren omstreeks 1467 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van der Hall].

2 Jacob Schay, geboren omstreeks 1470 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 9.

3 Anthonis Berentssoen, geboren omstreeks 1475 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 16.


9 Jacob Schay is geboren omstreeks 1470 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron:GeneaNet // van Hall], zoon van Beernt Jacobsz Schay (zie 8) en Feynsgen Martijnszoensdr Roetairt.

Beroepen: schepen / buurmeester van Soest [bron: GeneaNet // van Hall],

Jacob trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1492 [bron: GeneaNet // van Hall] met Margriet van Goddenoort, ongeveer 22 jaar oud. Margriet is geboren in 1470 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van Hall], dochter van Jan van Goddenoort en NN de Wit

.

Kinderen van Jacob en Margriet:

1 Dirck Schay, geboren omstreeks 1493 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 10.

2 Willem Schay, geboren omstreeks 1495 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

3 Jan Schay, geboren omstreeks 1498 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

4 Roetert Jacobs Schay, geboren omstreeks 1510 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 11.


10 Dirck Schay is geboren omstreeks 1493 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van Hall], zoon van Jacob Schay (zie 9) en Margriet van Goddenoort. Dirck trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 25-01-1524 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van Hall] met Alijd van Heeze, ongeveer 24 jaar oud. Alijd is geboren omstreeks 1500 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van Hall]. Alijd is overleden omstreeks 1539 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 39 jaar oud [bron: GeneaNet // van Hall].

Kinderen van Dirck en Alijd:

1 Peter Schay, geboren omstreeks 1525 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Peter is overleden op 16-03-1565 in Bremen, (gehucht bij Amersfoort), prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud.

Beroep: brouwer [bron: GeneaNet // van der Hall].

2 Beernt Schay, geboren omstreeks 1526 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.


11 Roetert Jacobs Schay is geboren omstreeks 1510 [bron: GeneaNet // van der Hall], zoon van Jacob Schay (zie 9) en Margriet van Goddenoort.

Roetert trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met Gijsbertgen NN.

Gijsbertgen is geboren omstreeks 1515 [bron: GeneaNet // van der Hall].


Kind van Roetert en Gijsbertgen:


1 Jan Schay, geboren omstreeks 1560. Volgt 12.12 Jan Schay is geboren omstreeks 1560 [bron: GeneaNet // van der Hall], zoon van Roetert Jacobs Schay (zie 11) en Gijsbertgen NN.

Jan trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met Marrichgen NN.


Kind van Jan en Marrichgen:

1 Roetert Schay, geboren omstreeks 1580. Volgt 13.13 Roetert Schay is geboren omstreeks 1580 [bron: GeneaNet // van der Hall], zoon van Jan Schay (zie 12) en Marrichgen NN. Roetert is overleden omstreeks 1625, ongeveer 45 jaar oud [bron: GeneaNet // van der Hall]. Roetert trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met Metgen Schay. Metgen is geboren omstreeks 1580 [bron: GeneaNet // van der Hall]. Metgen is overleden omstreeks 1630, ongeveer 50 jaar oud [bron: GeneaNet // van der Hall].

Kind van Roetert en Metgen:

1 Grietje Roeters Schade / Schae, geboren omstreeks 1605. Volgt 14.14 Grietje Roeters Schade / Schae is geboren omstreeks 1605 [bron: GeneaNet // van der Hall], dochter van Roetert Schay (zie 13) en Metgen Schay. Grietje trouwde [bron: GeneaNet // van der Hall] met Gerrit Gerritse Hilhorst. Gerrit is geboren omstreeks 1600 [bron: GeneaNet // van der Hall], zoon van Gerrit Hilhorst en Beatrix NN. Gerrit is overleden omstreeks 1658, ongeveer 58 jaar oud [bron: GeneaNet // van der Hall].

Kind van Grietje en Gerrit:

1 Annetje Gerrits Hilhorst, geboren omstreeks 1640 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 15.


15 Annetje Gerrits Hilhorst is geboren omstreeks 1640 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van der Hall], dochter van Gerrit Gerritse Hilhorst en Grietje Roeters Schade / Schae (zie 14). Annetje is overleden [bron: GeneaNet // van der Hall]. Annetje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-02-1663 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van der Hall // als ouder van gehuwd kind] met Peter Thonisz Dorresteijn, ongeveer 43 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1620 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // van der Hall], zoon van Thonis Loochs en Barbara Cors Mijnse Hilhorsat Hilhorst. Peter is overleden omstreeks 1666 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud [bron: GeneaNet // van der Hall].16 Anthonis Berentssoen is geboren omstreeks 1475 [bron: Hans Roeten], zoon van Beernt Jacobsz Schay (zie 8) en Feynsgen Martijnszoensdr Roetairt. Anthonis is overleden omstreeks 1547 in Vóór 15-09-1547, ongeveer 72 jaar oud [bron: Hans Roeten].

Beroep: dienstmeid / arbeidster [bron: Wie Was Wie]

Anthonis trouwde [bron: Hans Roeten // als ouder van gehuwd kind] met Alijdt Herman Lodewijksdochter.


Kinderen van Anthonis en Alijdt:

1 Anthonis (Thoenys) Roetert Schea, geboren omstreeks 1505 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 17.

2 Dyrick Schea Thoenisz, geboren omstreeks 1510. Volgt 448.

3 Alijdt Anthonis Berent Schayendochtert, geboren omstreeks 1512.


17 Anthonis (Thoenys) Roetert Schea is geboren omstreeks 1505 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Anthonis Berentssoen (zie 16) en Alijdt Herman Lodewijksdochter. Anthonis is overleden omstreeks 1583, ongeveer 78 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Anthonis trouwde [bron: Als ouder van gehuwde kinderen] met Gerritjen Dyrick Gerritsdochter. Gerritjen is een dochter van Dyrick Gerritsz en NNdeNN.

Kinderen van Anthonis en Gerritjen:

1 Hendrik Aertsz Roeten. Volgt 18.

2 Margriet Schaij, geboren omstreeks 1537 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 19.

3 Beernt Roeytersz, geboren omstreeks 1563. Volgt 147.


18 Hendrik Aertsz Roeten is geboren [bron: gen. VFulpen], zoon van Anthonis (Thoenys) Roetert Schay (zie 17) en Gerritjen Dyrick Gerritsdochter. Hendrik trouwde [bron: gen. VFulpen // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.19 Margriet Schaij is geboren omstreeks 1537 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens], dochter van Anthonis (Thoenys) Roetert Schay (zie 17) en Gerritjen Dyrick Gerritsdochter. Margriet is overleden omstreeks 1615 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Margriet trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1565 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens // als ouder van gehuwd kind] met Huijbert Hilhorst, ongeveer 30 jaar oud. Huijbert is geboren omstreeks 1535 in Soest, peov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens], zoon van Meijns Hilhorst en Oetje de Bruijn. Huijbert is overleden omstreeks 1610 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 75 jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens].

Notitie bij Huijbert: GeneaNet // Schepen van Soest (1592-1593)

Beroep: landbouwer / burgemeester van Soest [bron: GeneaNet // gen. Brend Truijens]

Kind van Margriet en Huijbert:

1 Meijns Huijberts Hilhorst, geboren omstreeks 1565 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 20.20 Meijns Huijberts Hilhorst is geboren omstreeks 1565 in Soest, prov.Utrecht,Nederland [bron: GeneaNet // Piet Jansen], zoon van Huijbert Hilhorst en Margriet Janse Schaij (zie 19). Meijns is overleden omstreeks 1618 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: GeneaNet // Piet Jansen]. Meijns trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1595 in Soest, peov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Piet Jansen // als ouder van gehuwd kind] met Margriet Janse, ongeveer 45 jaar oud. Margriet is geboren omstreeks 1550 [bron: GeneaNet // Piet Jansen].

Kinderen van Meijns en Margriet:

1 Margaretha Hilhorst, geboren omstreeks 1595 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Margaretha is overleden omstreeks 1655 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 60 jaar oud.

2 Huijbert Meijnse Hilhorst, geboren omstreeks 1600. Volgt 21.

3 Cornelia Hilhorst, geboren omstreeks 1602 in (vóór 1605) Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 135.


21 Huijbert Meijnse Hilhorst is geboren omstreeks 1600 [bron: GeneaNet // Piet Jansen], zoon van Meijns Huijberts Hilhorst (zie 20) en Margriet Janse. Huijbert is overleden omstreeks 1671, ongeveer 71 jaar oud. Huijbert trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 27-02-1639 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Piet Jansen // als ouder van gehuwd kind] met Barbara Wouter Aartsdochter.

Kind van Huijbert en Barbara:

1 Aart Huibertse Hilhorst, geboren omstreeks 1640. Volgt 22.22 Aart Huibertse Hilhorst is geboren omstreeks 1640 [bron: GeneaNet // Piet Jansen], zoon van Huijbert Meijnse Hilhorst (zie 21) en Barbara Wouter Aartsdochter. Aart is overleden omstreeks 1704, ongeveer 64 jaar oud [bron: GeneaNet // Piet Jansen]. Aart begon een relatie [bron: GeneaNet // Piet Jansen // als ouder van gehuwd kind] met Cornelia Ricke Hagenouw.

Kind van Aart en Cornelia:

1 Griete Aartse Hilhorst. Volgt 23.23 Griete Aartse Hilhorst is geboren omstreeks 1655 [bron: GeneaNet // Piet Jansen], dochter van Aart Huibertse Hilhorst (zie 22) en Cornelia Ricke Hagenouw. Griete trouwde op 04-11-1714 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // gen Piet Jansen // huwelijk // gen. VFulpen // als ouder van gehuwd kind] met Jacob Willemsz (alias Van Zeldert), ongeveer 29 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1685 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Piet Jansen].

Kind van Griete en Jacob:

1 Cornelia Jacobs Willems (alias Van Zeldert / Gelder), geboren op 06-09-17in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 24.


24 Cornelia Jacobs Willems (alias Van Zeldert / Gelder) is geboren op 06-09-1725 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Piet Jansen], dochter van Jacob Willemsz (alias Van Zeldert) en Griete Aartse Hilhorst (zie 23). Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 01-11-1751 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet Stamboom René Meijer] met Aart Cornelisse Beijer, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op 15-10-1751 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-11-1751 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Aart is geboren omstreeks 1723 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Cornelis Adriaaansz Beijer en Trijntje Cornelisse Abeets. Hij is gedoopt op 25-12-1723 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Aart is overleden op 28-10-1779 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 56 jaar oud.

Kinderen van Cornelia en Aart:

1 Jacob Beijer, geboren omstreeks 1753 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt 10-1753 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland.

2 Cornelius Beijer, geboren omstreeks 1755 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Hijis gedoopt op 14-10-1755 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.

3 Dirkje Aartse Beijer, geboren op 15-07-1766 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 25.

4 Wouter Aartz Beijer, geboren omstreeks 1769 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 120.


25 Dirkje Aartse Beijer is geboren op 15-07-1766 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aart Cornelisse Beijer en Cornelia Jacobs Willems (alias Van Zeldert / Gelder) (zie 24). Dirkje is overleden op 08-12-1846 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud.

Beroep: dienstbaar / tapster [bron: Wie Was Wie]

Dirkje trouwde [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen. Dirk is geboren omstreeks 1765 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Andriessen en Neeltje Clasen Peet.

Notitie bij Dirk: Derck Willemsz (Dirk) ANDRIESSEN, landbouwer in 1811, geboren op 26-08-1765 te Hilversum, gedoopt te Laren NH, overleden op 09-02-1833 te Hilversum op 67-jarige leeftijd. Woonde vanaf november 1802 in "de boerderij" aan de Oude Enghweg in Hilversum en Dirk heeft daar 800 gulden voor betaald. Dirk en Dirkje hadden al 6 kinderen en in deze boerderij zijn nog 4 kinderen geboren.In 1833 woonden nog 4 kinderen thuis toen Dirk overleed. Dirkje Beijer zette het bedrijf voort en kocht er nog land bij. Zoals het stuk grond achter de boerderij tot het Melkpaadje. In 1846 na het overlijden van moeder Dirkje verkochten de kinderen de boerderij en achterliggende grond op de veiling voor 4.330 gulden aan Jacob Brouwer. Bron: " 's-Gravelandscheweg en zijn bewoners" Dirk had aan elke dochter een boerderij geschonken (bron: "Zó was Hilversum"),

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Dirkje en Dirk:

1 Aart Andriessen, geboren omstreeks 1793 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.

2 Willem Andriessen, geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 51.

3 Cornelis Andriessen, geboren op 19-07-1796 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 66.

4 Carharina (Trijntje) Andriessen, geboren omstreeks 1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 93.

5 Jacob Andriessen, geboren omstreeks 1800 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 95.

6 Johanna Andriessen, geboren omstreeks 1804 in Hilversum, Noord-Holland,Nederland. Volgt 100.

7 Klaas Andriessen, geboren omstreeks 1806 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 102.

8 Dirk Andriessen, geboren omstreeks 1808 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 109.

9 Grietje Andriessen, geboren omstreeks 1809 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 110.


26 Aart Andriessen is geboren omstreeks 1793 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Aart trouwde, ongeveer 97 jaar oud, op 26-05-1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Teuntje Verver, ongeveer 92 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Verver en Jaapje Kool.


Kinderen van Aart en Teuntje:

1 Dirkje Andriessen, geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.

2 Klaas Andriessen, geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.

3 Dirk Andriessen, geboren omstreeks 1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.

4 Aart Andriessen, geboren omstreeks 1834 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 48.

5 Cornelia Andriessen, geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 49.

6 Neeltje Andriessen, geboren omstreeks 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 50.


27 Dirkje Andriessen is geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aart Andriessen (zie 26) en Teuntje Verver.

Beroep: dienstmaagd [bron: Wie Was Wie]

Dirkje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 13-06-1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Prinssen, ongeveer 29 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Prinsen en Willemijntje (Mijnsje) Toebak. Pieter is overleden op 27-09-1893 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Utrecht, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-09-1893 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 469; N 1443 // het Utrechts Archief].


Kinderen van Dirkje en Pieter:

1 Gerrit Prinssen, geboren omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.

2 Arie Prinssen, geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 31.


28 Gerrit Prinssen is geboren omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Prinssen en Dirkje Andriessen (zie 27). Gerrit is overleden op 21-10-1930 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, ongeveer 80 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem,Nijkerk, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1930 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 0207; I 8535; N 113 // Gelders Archief].

Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 15-11-1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 96 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Geertruida Christina Foorth, ongeveer 28 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1854 in -s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Pieter Franz Foorth en Jacoba van den Broek.

Beroep: dienstbaar veehoudster [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Gerrit en Johanna:

1 Franciscus Petrus Gerardus Prinssen, geboren omstreeks 1886 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.

2 Theodora Wilhelmina Johanna Prinssen, geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.


29 Franciscus Petrus Gerardus Prinssen is geboren omstreeks 1886 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Prinssen (zie 28) en Johanna Geertruida Christina Foorth. Franciscus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 15-11-1916 in Werkhoven, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463 Inv. 260; akte Nr.8 // Het Utrechts Archief] met Theodora Geertruida van Haarlem, ongeveer 24 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1892 in Werkhoven, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis van Haarlem en Clasina van Rijn.30 Theodora Wilhelmina Johanna Prinssen is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Prinssen (zie 28) en Johanna Geertruida Christina Foorth. Theodora trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 23-05-1914 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358. Inv. 358.55; akte Nr. 78 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Fennis, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Fennis en Lamberta Vermeulen.

Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]


31 Arie Prinssen is geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Prinssen en Dirkje Andriessen (zie 27). Arie trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 12-05-1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Aletta Lucretia Bon, ongeveer 24 jaar oud. Aletta is geboren omstreeks 1851 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Petrus Bon en Maria Plaat.

Kind van Arie en Aletta:

1 Petrus Prinssen, geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.


32 Petrus Prinssen is geboren omstreeks 1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Prinssen (zie 31) en Aletta Lucretia Bon.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Petrus trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 03-02-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Gerarda Gesina Geling, ongeveer 25 jaar oud. Gerarda is geboren omstreeks 1890 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Geling en Maria Tesser.33 Klaas Andriessen is geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Andriessen (zie 26) en Teuntje Verver.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Klaas trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 08-06-1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Teuntje de Ruijter, ongeveer 25 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes de Ruijter en Cornelia Smorenburg.


Kinderen van Klaas en Teuntje:

1 Cornelia Andriessen, geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.

2 Adriana Andriessen, geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.


34 Cornelia Andriessen is geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Andriessen (zie 33) en Teuntje de Ruijter.

Beroep: spinster [bron: Wie Was Wie]

Cornelia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 08-11-1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 94 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Bus, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Bus en Helena (Leentje) van Velsen.

Kind van Cornelia en Johannes:

1 Nicolaas Wilhelmus Bus, geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.


35 Nicolaas Wilhelmus Bus is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bus en Cornelia Andriessen (zie 34). Nicolaas trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 25-07-1922 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 233; akte Nr. 63 // Het Utrechts Archief] met Antje van Paridon, ongeveer 47 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1875 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Anthonie (Anthon) van Paridon en Arisje Koelen.36 Adriana Andriessen is geboren omstreeks 1857 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Andriessen (zie 33) en Teuntje de Ruijter. Adriana trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 12-11-1879 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.116; akte Nr. 48 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Out, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Adriana en Pieter: Wie Was Wie // voogd van de bruid Cornelis de Ruijter; toeziend voogd Dirk Andriessen.

Pieter is geboren omstreeks 1856 in Blokker, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Out en Neeltje Weel.

Beroep: tuinman [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Adriana en Pieter:

1 Francisca Anthonia Out, geboren omstreeks 1882 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.

2 Johannes Petrus Out, geboren omstreeks 1885 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.

3 Hendrica Cornelia Out, geboren omstreeks 1892 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.

4 Theodorus Nicolaas Willebrordus Out, geboren omstreeks 1896 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.


37 Francisca Anthonia Out is geboren omstreeks 1882 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Out en Adriana Andriessen (zie 36). Francisca trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-05-1906 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jan Willem Spithoven, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1875 in Wijk bij Duurstede, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Spithoven en Jacoba van der Toorn.

Beroep: technicus [bron: gen. Twiggers]38 Johannes Petrus Out is geboren omstreeks 1885 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Out en Adriana Andriessen (zie 36).

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-11-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Gen Lias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 86 // Noord-Hollands Archief] met Johanna van Gelderen, ongeveer 30 jaar oud. dochter van Theodorus bernardus van Gelderen en Machtilda van Velzen.

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Johanna: (erk. 1. kind) ? het kind hield wel de naam Van Gelderen

Het gezin Out - Van Gelderen moet zeker nog 4 kinderen (allen met de naam Out) geteld hebben maar waarvan mij de namen niet bekend zijn (H.P.) Johanna is geboren omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Bernardus van Gelderen en Machtilda van Velzen.


Kind van Johannes en Johanna: (erk. kind van Johannes Out)

1 Johanna (Jo) van Gelderen, geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 39.

39 Johanna (Jo) van Gelderen is geboren omstreeks 1910 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, (erk.kind) van Johannes Petrus Out (zie 38) en Johanna van Gelderen. Jo trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1933 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Jacobus Gerardus (Jaap) Sibbing, ongeveer 30 jaar oud. Jaap is geboren op 05-03-1903 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard. Jaap is overleden op 29-11-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 76 jaar oud.

Beroep: opperman / los werkman [bron: familie]


Kinderen van Jaap en Jo: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.

1 Hendrikus (Henny) Sibbing

2 Anthonia (To) Sibbing

3 Johannes (Hans) Sibbing

4 Anna (Annie) Sibbing

5 Maria (Ria) Sibbing

6 Jacobus (Jaap) Sibbing


40 Hendrica Cornelia Out is geboren omstreeks 1892 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Out en Adriana Andriessen (zie 36). Hendrica trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-05-1915 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 71 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Ludgerus Boverman, ongeveer 24 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Ludgerus Boverman en Anna van Breemen.

Beroep: bode / besteller [bron: Wie Was Wie]


41 Theodorus Nicolaas Willebrordus Out is geboren omstreeks 1896 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Out en Adriana Andriessen (zie 36).

Beroep: landarbeider [bron: Wie Was Wie]

Theodorus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-08-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte. Nr 96 // Noord-Hollands Archief] met Richarda Johanna van den Berg, ongeveer 22 jaar oud. Richarda is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van den Berg en Jansje de Gooijer.


42 Dirk Andriessen is geboren omstreeks 1825 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Andriessen (zie 26) en Teuntje Verver.

Beroep: kleerbleker / landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Dirk:

(1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 06-10-1858 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Grietje Brouwer, ongeveer 33 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Lammerse Brouwer en Hendrikje (Heintje) van Wulfen. Grietje is overleden omstreeks 1860 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 35 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 22-01-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Majoor, ongeveer 30 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1831 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Bart Majoor en Justina Huijberts (Sijtje / Seitje) Brandhof. Petronella is overleden omstreeks 1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 69 jaar oud [bron: Genealogie de_sain Fokker].

Kinderen van Dirk en Grietje:

1 Adrianus (Aart) Andriessen, geboren op 04-12-1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.

2 Hendrika Andriessen, geboren op 20-11-1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Hendrika is overleden op 28-12-1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 1 jaar oud.


Kinderen van Dirk en Petronella:


3 Albertus Andriessen, geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 44.

4 Dirk Andriessen, geboren omstreeks 1863 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Dirk is overleden op 05-06-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 5 jaar oud.

5 Nikolaas Andriessen, geboren op 14-02-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.

6 Antonia Andriessen, geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 47.

7 Justina Andriessen, geboren op 31-08-1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland

[bron: Genealogie de_sain Fokker]. Justina is overleden op 15-12-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 101 jaar oud.


43 Adrianus (Aart) Andriessen is geboren op 04-12-1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Andriessen (zie 42) en Grietje Brouwer. Aart is overleden op 12-12-1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 91 jaar oud. Aart trouwde, 39 jaar oud, op 27-11-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha (Grietje) Fokker, 31 jaar oud. Grietje is geboren op 05-04-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Fokker en Elisabeth (Betje) de Graaf. Grietje is overleden in 03-1950 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 85 jaar oud.

Kinderen van Aart en Grietje:

1 Margaretha Elisabeth Maria Andriessen, geboren op 04-09-1896 in Bussum,

Noord-Holland, Nederland. Margaretha is overleden op 22-04-1982 in Laren, Noord-

Holland, 85 jaar oud.

2 Johanna Elisabeth Maria Andriessen, geboren op 07-11-1898 in Bussum, Noord-

Holland, Nederland. Johanna is overleden op 09-01-2000 in Bussum, Noord-Holland,

Nederland, 101 jaar oud.

3 Elisabeth Andriessen, geboren op 02-09-1900 in Bussum, Noord-Holland,

Nederland.


44 Albertus Andriessen is geboren omstreeks 1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Andriessen (zie 42) en Petronella Majoor.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Albertus trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 10-05-1895 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Fokker, ongeveer 28 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Fokker en Elisabeth (Betje) de Graaf.


45 Nikolaas Andriessen is geboren op 14-02-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Andriessen (zie 42) en Petronella Majoor.

Beroep: schoenmaker [bron: Wie Was Wie]

Nikolaas trouwde, 36 jaar oud, op 18-05-1900 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johanna (Jansje) Calis, 25 jaar oud. Jansje is geboren op 16-03-1875 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Calis en Jansje Schouten. Jansje is overleden op 16-05-1964 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 89 jaar oud.


Kind van Nikolaas en Jansje:

1 Lambertus Theodorus Andriessen, geboren op 09-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 46.46 Lambertus Theodorus Andriessen is geboren op 09-11-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nikolaas Andriessen (zie 45) en Johanna (Jansje) Calis. Lambertus is overleden op 19-10-1970 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, 64 jaar oud. Lambertus trouwde, 26 jaar oud, op 27-03-1932 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Fokker // (ouders bekend in Wie Was Wie huw.akte)] met Ida Josephina Fokker, 27 jaar oud. Ida is geboren op 09-03-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Fokker en Wilhelmina Hartman. Ida is overleden op 01-03-1972 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.47 Antonia Andriessen is geboren omstreeks 1867 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Andriessen (zie 42) en Petronella Majoor. Antonia trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Teunis van Roomen, ongeveer 32 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1862 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert van Roomen en Petronella Houten.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


48 Aart Andriessen is geboren omstreeks 1834 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Andriessen (zie 26) en Teuntje Verver. Aart trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 11-05-1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Ruizendaal, 34 jaar oud. Margaretha is geboren op 13-06-1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes Ruizendaal en Anna Banis.49 Cornelia Andriessen is geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aart Andriessen (zie 26) en Teuntje Verver.

Beroep: fabriekswerkster [bron: Wie Was Wie]

Cornelia trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 02-11-1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv, 358.55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Keizer, ongeveer 53 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1828 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Reijer (Rijk) Keizer en Aaltje Ruiter. Gerrit trouwde voorheen op 05-06-1872 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw,akte T 358; Inv, 358.82; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Johanna (Jannetje) van Dalen (geb. omstreeks 1837).

Beroep: veehouder [bron: Wie Was Wie]50 Neeltje Andriessen is geboren omstreeks 1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aart Andriessen (zie 26) en Teuntje Verver. Neeltje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 27-05-1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jan van Wulfen, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1844 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes van Wulfen en Petronella Hendriksen (de Vries Van Zeijl).

Beroep: verver [bron: Wie Was Wie]


51 Willem Andriessen is geboren omstreeks 1794 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25).

Beroep: schuitjager [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 03-05-1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Peternel (Nelletje/Neeltje) van Eijden, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Willem en Nelletje/Neeltje: erk. 1 kind

Nelletje/Neeltje is geboren omstreeks 1802 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Evert Rijksz van Eijden en Machtilda Martha (Marretje / Metje) Hagen. Zij is gedoopt op 27-06-1802 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (RK). Nelletje/Neeltje is overleden op 28-12-1881 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 79 jaar oud.

Beroep: werkman / Landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Willem en Nelletje/Neeltje:

1 Nelletje Andriessen, geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 52.

2 Cornelia Andriessen, geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 53.

3 Dirk Andriessen, geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 54.

4 Marretje Andriessen, geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland,

Nederland. Volgt 56.

5 Evert Andriessen, geboren in 1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 57.

6 Dirkje Andriessen, geboren omstreeks 1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 64.

7 Jan Andriessen, geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 65.


52 Nelletje Andriessen is geboren omstreeks 1826 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Andriessen (zie 51) en Peternel (Nelletje/Neeltje) van Eijden. Nelletje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-08-1850 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 80; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Gerardus de Vries, ongeveer 27 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1823 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbertus de Vries en Johanna van der Woert.53 Cornelia Andriessen is geboren omstreeks 1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Andriessen (zie 51) en Peternel (Nelletje/Neeltje) van Eijden. Cornelia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 04-08-1847 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Pieter van Os, ongeveer 22 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1825 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem van Os en Geertruij (Geertje) Bollebakker.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]


54 Dirk Andriessen is geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Andriessen (zie 51) en Peternel (Nelletje/Neeltje) van Eijden.

Beroep: werkman / Wijnhandelaarsknecht [bron: Wie Was Wie]

Dirk trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 17-06-1857 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 24 // Noord-Hollands Archief] met Neeltje Peet, ongeveer 29 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Peet en Willempje Vos.

Beroep:

Wever [bron: Wie Was Wie]

Kind van Dirk en Neeltje:

1 Theodorus Andriessen, geboren omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 55.


55 Theodorus Andriessen is geboren omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Andriessen (zie 54) en Neeltje Peet.

Beroep: vrachtrijder / voerman [bron: Wie Was Wie]

Theodorus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-11-1884 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 84 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Brouwer, ongeveer 23 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1861 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Brouwer en Rijkje Brouwer.56 Marretje Andriessen is geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Andriessen (zie 51) en Peternel (Nelletje/Neeltje) van Eijden.

Marretje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 07-01-1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GeLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Pilippus de Groot, ongeveer 46 jaar oud. Pilippus is geboren omstreeks 1808 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Filipus de Groot en Grietje Rijken.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


57 Evert Andriessen is geboren in 1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Andriessen (zie 51) en Peternel (Nelletje/Neeltje) van Eijden.

Beroep: werkman / Vrachtrijder [bron: Wie Was Wie]

Evert trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 07-05-1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Johanna (Jannetje) Natter, ongeveer 30 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1832 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Willem Natter en Johanna Odijk.


Kinderen van Evert en Jannetje:


1 Johanna Andriessen, geboren omstreeks 1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 58.

2 Willem Andriessen, geboren omstreeks 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 59.

3 Petronella Andriessen, geboren omstreeks 1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 63.


58 Johanna Andriessen is geboren omstreeks 1864 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert Andriessen (zie 57) en Johanna (Jannetje) Natter.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 14-02-1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jan Koppen, ongeveer 34 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1866 in Hillversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Albert Koppen en Jacoba Bollebakker. Jan trouwde voorheen op 21-05-1890 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Johanna van Os (1866-1899). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1899 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Jan Koppel 1900)].

Notitie bij Jan: Wie Was Wie // alias Koppel

Beroep: Llandbouwer [bron: Wie Was Wie]


59 Willem Andriessen is geboren omstreeks 1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Evert Andriessen (zie 57) en Johanna (Jannetje) Natter.

Beroep: kantoorbediende [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 30-01-1889 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Johanna de Kruijf, ongeveer 25 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1864 in Schalkwijk, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Willem de Kruijf en Maria van Wijk.

Beroep: veenwerkster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Willem en Elisabeth:


1 Maria Johanna Andriessen, geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 60.

2 Wilhelmus Cornelis Andriessen, geboren omstreeks 1894 in Hilversum, Noord-

Holland, Nederland. Volgt 61.

3 Arnoldus Andriessen, geboren omstreeks 1897 in Hilversum, Noord-Holland,

Nederland. Volgt 62.


60 Maria Johanna Andriessen is geboren omstreeks 1891 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Andriessen (zie 59) en Elisabeth Johanna de Kruijf. Maria trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 12-01-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Pieter de Bruin, ongeveer 34 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1887 in Houten, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Theodorus de Bruin en Maria van den Boogaard.

Beroep: koster [bron: Wie Was Wie]


61 Wilhelmus Cornelis Andriessen is geboren omstreeks 1894 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Andriessen (zie 59) en Elisabeth Johanna de Kruijf.

Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 17-10-1917 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 200 // Noord-Hollands Archief] met Helena Triebels, ongeveer 21 jaar oud. Helena is geboren omstreeks 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Triebels en Elisabeth Fabre.


62 Arnoldus Andriessen is geboren omstreeks 1897 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Andriessen (zie 59) en Elisabeth Johanna de Kruijf.

Beroep: voerman [bron: Wie Was Wie]

Arnoldus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 15-06-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 159 // Noord-Hollands Archief] met Agnes Maria Timmers, ongeveer 22 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1899 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Timmers en Gerritje Kuiper.63 Petronella Andriessen is geboren omstreeks 1866 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Evert Andriessen (zie 57) en Johanna (Jannetje) Natter.

Beroep: spinser / winkelierster / koopvrouw [bron: Wie Was Wie]

Petronella trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 25-05-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 49 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Wilhelmus van den Berk, ongeveer 26 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1872 in Wamel, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Gerardus van den Berk en Sophia Bouman.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


64 Dirkje Andriessen is geboren omstreeks 1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Andriessen (zie 51) en Peternel (Nelletje/Neeltje) van Eijden.

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Dirkje trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 14-04-1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus Majoor, ongeveer 32 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1837 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Majoor en Alijda van Wiegen. Lambertus is overleden. Lambertus trouwde voorheen op 21-06-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Margreta Koelink (1837-1869). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op 07-01-1869 in Bussum (door overlijden echtgenote op 07-01-1869 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Lambertus Majoor 1869].

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]65 Jan Andriessen is geboren omstreeks 1837 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Andriessen (zie 51) en Peternel (Nelletje/Neeltje) van Eijden.

Beroep: vrachtrijder [bron: Wie Was Wie]

Jan begon een relatie, ongeveer 40 jaar oud, op 10-02-1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Lankreijer, ongeveer 44 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1833 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus (Willem) Lankreijer en Jannetje van Kouterik.66 Cornelis Andriessen is geboren op 19-07-1796 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], zoon van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 11-06-1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Anthonia (Teuntje) Boot, ongeveer 26 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1797 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], dochter van Cornelis Boot en Agatha Vermeulen. Teuntje is overleden op 02-03-1862 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 65 jaar oud [bron: Computergenalogie ngv.nl].


Kinderen van Cornelis en Teuntje:

1 Agatha Andriessen, geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 67.

2 Cornelia Andriessen, geboren op 01-10-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 68.

3 Claasje Andriessen, geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland,Nederland. Volgt 80.

4 Cornelis Andriessen, geboren op 08-12-1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 81.

5 Aart Andriessen, geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 91.


67 Agatha Andriessen is geboren omstreeks 1824 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Andriessen (zie 66) en Anthonia (Teuntje) Boot.

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Agatha trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-11-1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 53 // Noord-Hollands Archief] met Jan Brouwer, ongeveer 31 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Lammerse Brouwer en Hendrikje (Heintje) van Wulfen.68 Cornelia Andriessen is geboren op 01-10-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], dochter van Cornelis Andriessen (zie 66) en Anthonia (Teuntje) Boot. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Lambert Bartsen Majoor, 36 jaar oud. Lambert is geboren op 14-11-1813 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], zoon van Bart Jansse Majoor en Jannetje Janzen Banis. Lambert is overleden op 22-02-1884 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud [bron: Computergenalogie ngv.nl].

Beroep: spinster [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Cornelia en Lambert:

1 Teuntje Majoor, geboren op 25-08-1853 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 69.

2 Cornelis Majoor, geboren omstreeks 1855 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 72.

3 Neeltje Majoor, geboren omstreeks 1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 75.

4 Agatha Cornelia Majoor, geboren omstreeks 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 79.


69 Teuntje Majoor is geboren op 25-08-1853 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], dochter van Lambert Bartsen Majoor en Cornelia Andriessen (zie 68).

Beroep: werkster [bron: Wie Was Wie]

Teuntje is overleden op 13-02-1918 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 64 jaar oud.

Teuntje trouwde, 27 jaar oud, op 02-02-1881 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Koenen, 29 jaar oud. Hermanus is geboren op 15-01-1852 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland.

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]

[bron: Computergenalogie ngv.nl], zoon van Gerrit Koenen en Maria van Agteveld.


Kinderen van Teuntje en Hermanus:

1 Maria Koenen, geboren omstreeks 1882 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 70.

2 Margaretha Koenen, geboren omstreeks 1888 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 71.


70 Maria Koenen is geboren omstreeks 1882 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hermanus Koenen en Teuntje Majoor (zie 69). Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 25-11-1908 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 19 // Noord-Hollands Archief] met Jan Hagen, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1883 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Hagen en Wilhelmina van Koelen.71 Margaretha Koenen is geboren omstreeks 1888 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hermanus Koenen en Teuntje Majoor (zie 69). Margaretha trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 29-09-1913 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Goedemans, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1886 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius Willebrordus Goedemans en Gerretje Taling.72 Cornelis Majoor is geboren omstreeks 1855 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Bartsen Majoor en Cornelia Andriessen (zie 68).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Cornelis:

(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 07-06-1886 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Anna Roest, ongeveer 34 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1894 te Laren) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Cornelis Majoor 1895)]. Anna is geboren omstreeks 1852 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Roest en Marritje Wortel. Anna is overleden omstreeks 1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 42 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op 14-08-1895 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 8 // Noord- Hollands Archief] met Aaltje Wiegers, ongeveer 32 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1863 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Hendrikszoon Wiegers en Lammertje Jacobse Calis.

Kinderen van Cornelis en Aaltje:

1 Lamberta Majoor, geboren omstreeks 1898 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 73.

2 Jansje Majoor, geboren omstreeks 1901 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 74.


73 Lamberta Majoor is geboren omstreeks 1898 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Majoor (zie 72) en Aaltje Wiegers. Lamberta trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-11-1921 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 43 //] met Bartholomeus Vendelbos, ongeveer 24 jaar oud. Bartholomeus is geboren omstreeks 1897 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Vendelbos en Catharina Majoor.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]74 Jansje Majoor is geboren omstreeks 1901 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Majoor (zie 72) en Aaltje Wiegers.

Beroep: werkster [bron: Wie Was Wie]

Jansje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 31-05-1922 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv, 73; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Pierre Veltman, ongeveer 24 jaar oud. Pierre is geboren omstreeks 1898 in Sneek, Friesland, Nederland, zoon van Arend Veltman en Sijtske Jansma.75 Neeltje Majoor is geboren omstreeks 1860 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Bartsen Majoor en Cornelia Andriessen (zie 68).

Neeltje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 23-05-1888 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Pietersz Hagen, ongeveer 29 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1859 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Hagen en Clara van den Berg.

Beroep wever [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Neeltje en Wilhelmus:

1 Pieter Hagen, geboren omstreeks 1890 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-

Holland, Nederland. Volgt 76.

2 Clara Hagen, geboren omstreeks 1892 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-

Holland, Nederland. Volgt 77.

3 Cornelia Hagen, geboren omstreeks 1894 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-

Holland, Nederland. Volgt 78.


76 Pieter Hagen is geboren omstreeks 1890 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Pietersz Hagen en Neeltje Majoor (zie 75).

Beroep: werkman [bron: Genias]

Pieter trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 28-03-1913 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Rika Johanna van den Berg, ongeveer 26 jaar oud. Rika is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van den Berg en Jansje de Gooijer.77 Clara Hagen is geboren omstreeks 1892 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Pietersz Hagen en Neeltje Majoor (zie 75).

Beroep: fabrieksarbeidster [bron: Wie Was Wie]

Clara trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-05-1917 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Johannes Stijvers, ongeveer 28 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Regardus Stijvers en Catharina Maria Welle.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]


78 Cornelia Hagen is geboren omstreeks 1894 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Pietersz Hagen en Neeltje Majoor (zie 75).

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Cornelia trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 05-05-1922 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Taling, ongeveer 29 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1893 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Taling en Dirkje de Gooijer.

Beroep: metselaarsknecht / metselaar [bron: Wie Was Wie]


79 Agatha Cornelia Majoor is geboren omstreeks 1866 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambert Bartsen Majoor en Cornelia Andriessen (zie 68). Agatha trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 07-06-1893 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Johannes van Hooren, ongeveer 26 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1867 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Matthijs van Hooren en Nelletje Hagen.

Beroep: groenboer [bron: Wie Was Wie]80 Claasje Andriessen is geboren omstreeks 1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Andriessen (zie 66) en Anthonia (Teuntje) Boot. Claasje trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 09-02-1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit van Wulfen, ongeveer 42 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert van Wulfen en Evertje Andriessen.

Beroep: boekdrukker [bron: Wie Was Wie]


81 Cornelis Andriessen is geboren op 08-12-1829 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: par. Andries Roelen], zoon van Cornelis Andriessen (zie 66) en Anthonia (Teuntje) Boot. Cornelis is overleden omstreeks 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 47 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Cornelis:

(1) trouwde, 38 jaar oud, op 25-04-1868 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Babara Stoutenburg, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1876 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Cornelis Andriessen 1878)]. Babara is geboren omstreeks 1840 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Peter Stoutenburg en Jannetje Butzelaar.

(2) trouwde, 48 jaar oud, op 14-05-1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Anna Splint, ongeveer 42 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1836 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Andriesse Splint en Jansje Prinsen.

Kinderen van Cornelis en Babara:

1 Cornelis Andriessen, geboren op 26-02-1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 82.

2 Petrus Andriessen, geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 83.


82 Cornelis Andriessen is geboren op 26-02-1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Andriessen (zie 81) en Babara Stoutenburg. Cornelis is overleden op 24-01-1945 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 75 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 22-05-1902 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Maria A. Fokker, 32 jaar oud. Maria is geboren op 23-11-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Theodorus Cornelis (Dirk) Fokker en Ida Dorresteijn. Maria is overleden op 24-09-1940 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud.


83 Petrus Andriessen is geboren omstreeks 1871 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Andriessen (zie 81) en Babara Stoutenburg.

Beroep: landbouwer / Veehouder [bron: Wie Was Wie]

Petrus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 10-05-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Margaretha Fokker, ongeveer 24 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Nicolaas Fokker en Cornelia Jansen Calis.


Kinderen van Petrus en Margaretha:

1 Barbara Anna Maria Andriessen, geboren op 09-03-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 84.

2 Clasina Cornelia Andriessen, geboren op 05-03-1899 in Bussum, Noord-Holland,

Nederland [bron: Genealogie Fokker via Internet].

3 Cornelis Nicolaas Andriessen, geboren op 04-06-1900 in Bussum, Noord-Holland,

Nederland [bron: Genealogie Fokker via Internet]. Cornelis is overleden op 29-08-

1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 2 maanden oud.

4 Cornelia Maria Andriessen, geboren op 03-02-1902 in Bussum, Noord-Holland,

Nederland [bron: Genealogie Fokker via Internet].

5 Cornelis Nicolaas (Kees) Andriessen, geboren omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 85.

6 Nicolaas Andriessen, geboren op 01-01-1905 in Bussum, Noord-Holland,

Nederland [bron: Genealogie Fokker via Internet]. Nicolaas is overleden op 26-07-

1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 6 maanden oud.


84 Barbara Anna Maria Andriessen is geboren op 09-03-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie geboortedatum circa], dochter van Petrus Andriessen (zie 83) en Margaretha Fokker. Barbara trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Majoor, ongeveer 29 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Majoor en Johanna Wilhelmina Maria Post.

Beroep: vrachtrijder [bron: Wie Was Wie]


85 Cornelis Nicolaas (Kees) Andriessen is geboren omstreeks 1904 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Fokker via Internet], zoon van Petrus Andriessen (zie 83) en Margaretha Fokker. Kees is overleden omstreeks 1944 in Duitsland, ongeveer 40 jaar oud.

Notitie bij Kees: // In de oorlog opgepakt door de Duitsers, weggevoerd naar Duitsland en daar overleden.

Beroep: vrachtrijder / slachter [bron: familie]

Kees trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 27 december 1930 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463 Inv. 290; akte Nr. // Het Utrechts Archief] met Johanna Hendrika Amalia Dortmond, ongeveer 34 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1896 in Geldermalsen, Gelderland, Nederland, dochter van Johannes Cornelis Dortmond en Cornelia Nieuwdorp. [bron: Wie Was Wie].


Kinderen van Kees en Johanna: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 86 t/m 90 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Margaretha (Greet) Andriessen

2 Petrus (Piet) Andriessen

3 Johannes Cornelis (Hans) Andriessen

4 Cornelia (Corrie) Andriessen


91 Aart Andriessen is geboren omstreeks 1841 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Andriessen (zie 66) en Anthonia (Teuntje) Boot.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Aart trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 28-04-1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Willempje Splint, ongeveer 37 jaar oud. Willempje is geboren omstreeks 1838 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Andriesse Splint en Jansje Prinsen.


Kind van Aart en Willempje:

1 Cornelis Andriessen, geboren omstreeks 1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 92.


92 Cornelis Andriessen is geboren omstreeks 1877 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Aart Andriessen (zie 91) en Willempje Splint.

Beroep: melkslijter [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15-02-1905 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55 akte Nr. 15 Noord-Hollands Archief] met Catharina Baart, ongeveer 28 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1877 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Baart en Johanna Huijbregts.


93 Carharina (Trijntje) Andriessen is geboren omstreeks 1798 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25). Trijntje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 30-01-1819 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus (Dirk) Iesberts, ongeveer 20 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1799 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Barend Iesberts en Adriaantje Willemse (Jaantje) Andriessen. Dirk trouwde later op 16-10-1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Emaus (geb. omstreeks 1819).

Beroep: tuindersknecht / hoogovenarbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Trijntje en Dirk:


1 Barend Iesberts, geboren op 12-01-1820 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

2 Dirk Iesberts, geboren op 31-07-1821 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

Dirk is overleden in 12-1821 in (vóór 29-07-1822) Hilversum, noord-Holland, Nederland, 4 maanden oud.

3 Dirk Iesberts, geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 94.

4 Nicolaas Iesberts, geboren op 31-08-1824 in Hilversum, Noord-Holland,Nederland.

5 Willem Iesberts, geboren op 29-03-1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

Willem is overleden in 12-1826 in (vóór 21-08-1827) Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 8 maanden oud.

6 Willem Iesberts, geboren op 21-08-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland.

7 Cornelia Iesberts, geboren op 22-11-1828 in Hilversum, Noord-Holland,

Nederland.

8 Johanna Iesberts, geboren op 08-07-1830 in Hilversum, Noord-Holland,

Nederland.

9 Adriana Iesberts, geboren op 11-07-1832 in Hilversum, Noord-Holland,

Nederland. Adriana is overleden in 12-1832 in (vóór 07-04-1837) Hilversum, Noord-

Holland, Nederland, 4 maanden oud.

10 Adriana Iesberts, geboren op 07-04-1834 in Hilversum, Noord-Holland,

Nederland.

11 Hermanus Iesberts, geboren op 21-03-1836 in Hilversum, Noord-Holland,

Nederland.

12 Theodora Iesberts, geboren op 08-08-1838 in Hilversum, Noord-Holland,

Nederland.


94 Dirk Iesberts is geboren omstreeks 1822 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus (Dirk) Iesberts en Carharina (Trijntje) Andriessen (zie 93). Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 11-10-1849 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935;akte Nr. 15 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmina Butzelaar, ongeveer 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1822 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, dochter van Aart Woutersz Butzelaar en Peternella Janse Hilhorst.95 Jacob Andriessen is geboren omstreeks 1800 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25).

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Jacob trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-11-1827 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 38 // Noord-Hollands Archief] met Bartje Ruijter, ongeveer 28 jaar oud. Bartje is geboren omstreeks 1799 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Ruijter en Bartje Schoonoord.

Kinderen van Jacob en Bartje:

1 Dirkje (Derkje) Andriessen, geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 96.

2 Elisabeth Andriessen, geboren omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 99.


96 Dirkje (Derkje) Andriessen is geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Andriessen (zie 95) en Bartje Ruijter.

Beroep: naaister [bron: Wie Was Wie]

Derkje:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-07-1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Vos, ongeveer 30 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1869 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Dirkje Andriessen 1870)]. Gerrit is geboren omstreeks 1823 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Vos en Jannetje de Goede. Gerrit is overleden omstreeks 1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 46 jaar oud.

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 19-10-1870 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Jan Smit, ongeveer 63 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1807 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van IJzak Janse Smit en Marretje Wigggers (of Wiegers). Jan trouwde voorheen op 20-06-1832 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Gerritje Glazemaker (1809-1852). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1852 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1852 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Jan Smit 1853)]. Jan trouwde voorheen op 14-09-1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 359; Inv. 55; akte Nr. 37 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Hoogland (1822-1869). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1869 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1969 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Jan Smit 1870)].

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Derkje en Gerrit:


1 Jacob Vos, geboren omstreeks 1846 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 97.97 Jacob Vos is geboren omstreeks 1846 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Vos en Dirkje (Derkje) Andriessen (zie 96).

Beroep: boer / koopman [bron: Die van Lage Bussum]

Jacob:

(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 11-08-1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Willemijntje Kamer, ongeveer 30 jaar oud. Willemijntje is geboren omstreeks 1845 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Tijmen Kamer en Maria van Steenderen.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 08-11-1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 90 // Noord-Hollands Archief] met Teuntje Koppen, ongeveer 34 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Albert Koppen en Gerritje Andrieze Reijn. Teuntje trouwde voorheen op 15-05-1878 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Oudenaller (geb. omstreeks 1840).

Beroep: dagloonster [bron: Wie Was Wie]


Kind van Jacob en Willemijntje:

1 Maria Vos, geboren omstreeks 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 98.98 Maria Vos is geboren omstreeks 1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Vos (zie 97) en Willemijntje Kamer. Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 24-10-1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 109 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Abraham van Os, ongeveer 20 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Petrus Johannes Louwerincius Os en Anna Maria Nossin.99 Elisabeth Andriessen is geboren omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Andriessen (zie 95) en Bartje Ruijter.

Beroep: tolgaardster [bron: Wie Was Wie]

Elisabeth:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 02-05-1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Vilters, ongeveer 28 jaar oud, De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1856 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1856 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (hertrouwen Elisabeth Andriessen 1857)]. Hendrikus is geboren omstreeks 1827 geboren in Bussum, zoon van Gerrit Vilters en Maria Bakker.

(2) trouwde ongeveer 39 jaar oud op 17-11-1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 42 // Noord-Hollands Archief] met Jan Stoutenburg, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1844 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Peter Stoutenburg en Jannetje Butzelaar. Jan trouwde later op 15-07-1873 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Splint (geb. omstreeks 1837).

Beroep: huisschilder [bron: Wie Was Wie]


100 Johanna Andriessen is geboren omstreeks 1804 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25).

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 03-05-1826 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis de Wit, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1804 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Nicolaas de Wit en Anna (Annetje) Reijn.

Beroep: meubelmaker [bron: Wie Was Wie]


Kind van Johanna en Cornelis:


1 Nicolaas de Wit, geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 101.101 Nicolaas de Wit is geboren omstreeks 1828 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis de Wit en Johanna Andriessen (zie 100).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Nicolaas trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 24-11-1854 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 58 // Noord-Hollands Archief] met Maria Steur, ongeveer 31 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1823 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Janse (Crelis) Steur en Jacoba Gerrits (Jaapje) Fokker.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


102 Klaas Andriessen is geboren omstreeks 1806 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25). Klaas is overleden omstreeks 1860 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 54 jaar oud. Klaas trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 13-05-1840 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Antje Butzelaar, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1860 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1860 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie (weduwleven Antje Butzelaar 1861)]. Antje is geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Aart Woutersz Butzelaar en Peternella Janse Hilhorst.

Beroep: winkelierster / inlands kraamster [bron: Wie Was Wie]

Antje trouwde later op 10-06-1861 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van den Boogaard (geb. omstreeks 1816).

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kind van Klaas en Antje:

1 Catharina (Trijntje) Andriessen, geboren omstreeks 1842 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 103.


103 Catharina (Trijntje) Andriessen is geboren omstreeks 1842 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Klaas Andriessen (zie 102) en Antje Butzelaar.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Trijntje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 26-04-1864 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Johannes (Jan) Nieuwendijk, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1839 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Nederland, zoon van Joannes Nieuwendijk en Cornelia Vernooij.


Kinderen van Trijntje en Jan:

1 Johannes Nieuwendijk, geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 104.

2 Cornelia Catharina Nieuwendijk, geboren omstreeks 1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 105.

3 Johannes Hendrikus Nieuwendijk, geboren omstreeks 1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 106.

4 Stephanus Jacobus Nieuwendijk, geboren omstreeks 1879 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 107.

5 Catharina Nieuwendijk, geboren omstreeks 1882 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 108.104 Johannes Nieuwendijk is geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Nieuwendijk en Catharina (Trijntje) Andriessen (zie 103).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-04-1893 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.80; akte Nr. 10 // Noordollands Archief] met Maria Cornelia Kortland, ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1864 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Kortland en Aaltje Keijzer.


105 Cornelia Catharina Nieuwendijk is geboren omstreeks 1871 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Nieuwendijk en Catharina (Trijntje) Andriessen (zie 103).

Cornelia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 14-10-1891 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw./akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 28 // Noord-Hollands Archief] met Antonius Joannes Josephus Leonardus Spoelder, ongeveer 26 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1865 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Antonius Spoelder en Anna Margaretha Bleumer.

Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]


106 Johannes Hendrikus Nieuwendijk is geboren omstreeks 1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Nieuwendijk en Catharina (Trijntje) Andriessen (zie 103).

Beroep: zeilmaker [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 10-06-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Timotia Maria Dekker, ongeveer 26 jaar oud. Timotia is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Dekker en Cornelia (Neeltje) Vilters.


107 Stephanus Jacobus Nieuwendijk is geboren omstreeks 1879 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Nieuwendijk en Catharina (Trijntje) Andriessen (zie 103).

Beroep: zeilmaker [bron: Wie Was Wie]

Stephanus:

(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-01-1902 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Maria Adriana Fine, ongeveer 22 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1880 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Gerbertus Wouter Fine en Alida Maria Beijer.

(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 26-01-1916 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hendrica Gerarda Reijn, ongeveer 31 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1885 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Reijn en Geertruida Smorenburg.108 Catharina Nieuwendijk is geboren omstreeks 1882 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes (Jan) Nieuwendijk en Catharina (Trijntje) Andriessen (zie 103).

Beroep: werkster [bron: gen. Ides]

Catharina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 12-05-1905 in Schagen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.105; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Josephus Gregorius Keet, ongeveer 25 jaar oud. Josephus is geboren omstreeks 1880 in Schagen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Simon Keet en Elmire Eléonore Timmermans.


109 Dirk Andriessen is geboren omstreeks 1808 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Dirk trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 28-04-1838 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Ariaantje Nieuwendijk, ongeveer 25 jaar oud. Ariaantje is geboren omstreeks 1813 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Nieuwendijk en Agatha de Jong.


110 Grietje Andriessen is geboren omstreeks 1809 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Willemsze (Dirk) Andriessen en Dirkje Aartse Beijer (zie 25). Grietje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 08-06-1836 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Bijlard, ongeveer 26 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1810 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Bijlard en Anna Reijn.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Grietje en Pieter:


1 Theodora Johanna Bijlard, geboren omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 111.

2 Pieter Jacobus Bijlard, geboren omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland,Nederland. Volgt 114.

3 Margaretha Cornelia Bijlard, geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 119.


111 Theodora Johanna Bijlard is geboren omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Bijlard en Grietje Andriessen (zie 110). Theodora trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-06-1872 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Gerhardus Schlosser, ongeveer 19 jaar oud. Gerhardus is geboren omstreeks 1853 in Harderwijk, Gelderland, Nederland, zoon van Godefridus Schlosser en Lucia Herrijgers.

Kinderen van Theodora en Gerhardus:

1 Petrus Schlosser, geboren omstreeks 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 112.

2 Dirk Schlosser, geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 113.112 Petrus Schlosser is geboren omstreeks 1875 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerhardus Schlosser en Theodora Johanna Bijlard (zie 111).Petrus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 04-02-1903 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Maria Reijn, ongeveer 30 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1873 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Reijn en Maria Catharina Link.


113 Dirk Schlosser is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerhardus Schlosser en Theodora Johanna Bijlard (zie 111). Dirk trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-02-1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Wilhelmina Lankhorst, ongeveer 23 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1879 in Rheden, Gelderland, Nederland, dochter van Bernardus Lankhorst en Wilhelmina Visser.114 Pieter Jacobus Bijlard is geboren omstreeks 1850 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Bijlard en Grietje Andriessen (zie 110).

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Pieter trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 19-11-1873 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Siebeld, ongeveer 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Pieter en Wilhelmina: Wie Was Wie // erk. 1 kind Wilhelmina is geboren omstreeks 1849 in Vledder, Drenthe, Nederland, dochter van Volkert Jans Siebeld en Geertruida Wilhelmina van Limbeek.


Kinderen van Pieter en Wilhelmina:

1 Volkert Bijlard, geboren omstreeks 1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 115.

2 Jacobus Bijlard, geboren omstreeks 1884 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland. Volgt 116.

3 Jan Bijlard, geboren omstreeks 1886 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland. Volgt 117.

4 Johanna Bijlard, geboren omstreeks 1888 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland. Volgt 118.


115 Volkert Bijlard is geboren omstreeks 1882 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Jacobus Bijlard (zie 114) en Wilhelmina Siebeld. Volkert trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1913 in Amsterdam [bron: Wie Was Wie // huw.akte Nr.reg. 2; fol.45v; gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Cornelia Meijlink, ongeveer 30 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1883 in Bovenkarspel-Stede Broec, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Meilink en Cornelia (Cornelisje) Snel. Cornelia trouwde later op 08-06-1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; In. 28; akte nr. 59 / Noord-Hollands Archief] met Johannes Wortel (geb. omsteeks 1886).

Kind van Volkert en Cornelia:

1 Volkert Bijlard, geboren omstreeks 1915 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland

[bron: stamboom ngv.nl].


116 Jacobus Bijlard is geboren omstreeks 1884 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Jacobus Bijlard (zie 114) en Wilhelmina Siebeld.

Beroep: koetsier [bron: Wie Was Wie]

Jacobus:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 15-08-1906 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 131 // Noord-Hollands Archief] met Francina Wilhelmina Heijl, ongeveer 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 24-12-1915 in Amsterdam (vonnis rechtbank) (geen reden opgegeven) [bron: Wie Was Wie // sch.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 94 // Noord-Hollands Archief]. Francina is geboren omstreeks 1887 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Thomas Stephanus Heijl en Johanna Geertruida Wilhelmina Hoogkamp.

(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 20-04-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 96 // Noord-Hollands Archief] met Dorothea Donker, ongeveer 21 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1900 in -s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Donker en Maria van den Brink.117 Jan Bijlard is geboren omstreeks 1886 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Jacobus Bijlard (zie 114) en Wilhelmina Siebeld.

Beroep: veehouder [bron: Wie Was Wie]

Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-06-1909 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 90 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Jacoba Spier, ongeveer 22 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1887 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, dochter van Jan Spier en Hendrika van Nimwegen.

Beroep: dienstmeid [bron: Wie Was Wie]


118 Johanna Bijlard is geboren omstreeks 1888 in Uithoorn, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Jacobus Bijlard (zie 114) en Wilhelmina Siebeld. Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 13-09-1911 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 146 // Noord-Hollands Archief] met Rutgerus Ruiter, ongeveer 23 jaar oud. Rutgerus is geboren omstreeks 1888 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Ruiter en Johanna Klaarenbeek.

Beroep: werkman / timmerman / barbier [bron: Wie Was Wie]


119 Margaretha Cornelia Bijlard is geboren omstreeks 1853 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Bijlard en Grietje Andriessen (zie 110). Margaretha trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 19-09-1883 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 54 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Dionisius van de Poel, 30 of 31 jaar oud. Cornelis is geboren in 1852 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan van de Poel en Antonia Soesbergen.

Beroep: boekdrukker [bron: Wie Was Wie]


120 Wouter Aartz Beijer is geboren omstreeks 1769 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Aart Cornelisse Beijer en Cornelia Jacobs Willems (alias Van Zeldert / Gelder) (zie 24). Hij is gedoopt op 30-04-1769 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland.

Beroep: fabrikeur [bron: Wie Was Wie]

Wouter trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 27-08-1796 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet Stamboom René Meijer] met Pieternel Willemsen (Nelletje) Boon, ongeveer 24 jaar oud. Nelletje is geboren omstreeks 1772 [bron: GeneaNet Stamboom René Meijer], dochter van Willem Boon en Hanna de Goede. Nelletje is overleden op 26-03-1812 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud.

Notitie bij Nelletje: Ook genaamd Nelletje Willems.


Kinderen van Wouter en Nelletje:

1 Willem Beijer. Volgt 121.

2 Cornelia Wouterse Beijer, geboren in 1799 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 130.

3 Joanna (Jannetje) Beijer, geboren omstreeks 1806 in Hilversum, Noord-Holland,Nederland. Volgt 133.


121 Willem Beijer, geboren circa 1802 in Hoogland, Amerfoort, prov.Utrecht Nederland omstreeks 35 jaar oud, zoon van Wouter Aartz Beijer (zie 120) en Pieternel Willemsen (Nelletje) Boon.

Beroep: bouwman / landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Willem trouwde op 18-10-1837 in Nijkerk [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 0207; Inv. 3562; akte Nr. 35 // Gelders Archief] met Geertrui Helderman. Ongeveer 30 jaar oud, geboren circa 1807 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Henricus Helderman en Johanna Veldjans.

Beroep: boerenmeid [bron: Wie Was Wie]


Kind van Willem en Geertrui:


1 Dirkje Beijer, geboren op 22-12-1844 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 122.


122 Dirkje Beijer is geboren op 22-12-1844 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Willem Beijer (zie 121) en Geertrui Helderman. Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op 18-10-1871 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 1003; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Peter (Pieter) Loman, 35 jaar oud. Pieter is geboren op 07-02-1836 in Leusden, prov.Utercht, Nederland, zoon van Albertus (Bart) Lomans en Maria Berentzen Smink.

Notitie bij Pieter: Wie Was Wie // schrijft Looman ook voor de vader bg


Kinderen van Dirkje en Pieter:


1 Bartus Loman, geboren op 18-09-1872 in Leusden, prov.Utercht, Nederland.

Bartus is overleden op 04-01-1892 in Leusden, prov.Utercht, Nederland, 19 jaar oud.

2 Wilhelmus Loman, geboren op 06-03-1874 in Leusden, prov.Utercht, Nederland. Volgt 123.

3 Marinus Loman, geboren op 07-02-1876 in Leusden, prov.Utercht, Nederland. Volgt 124.

4 Petrus Loman, geboren op 16-03-1878 in Leusden, prov.Utercht, Nederland. Volgt 125.

5 Gerardus Loman, geboren op 09-12-1879 in Leusden, prov.Utercht, Nederland.Volgt 126.

6 X Loman, geboren op 01-11-1881 in Leusden, prov.Utercht, Nederland. X is overleden op 01-11-1881 in Leusden, prov.Utercht, Nederland, geen dag oud.

7 Gerarda Maria Loman, geboren op 16-02-1882 in Leusden, prov.Utercht,Nederland. Volgt 128.

8 Maria Loman, geboren op 02-12-1884 in Leusden, prov.Utercht, Nederland. Volgt 129.


123 Wilhelmus Loman is geboren op 06-03-1874 in Leusden, prov.Utercht, Nederland, zoon van Peter (Pieter) Loman en Dirkje Beijer (zie 122). Wilhelmus is overleden op 20-07-1957 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 83 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 31 jaar oud, op 30-01-1906 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 50; akte Nr. 9 // Het Utrechts Archief] met Gerritje van Loenen, 25 jaar oud. Gerritje is geboren op 03-03-1880 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, dochter van Bart van Loenen en Cornelia Blom. Gerritje is overleden op 06-08-1945 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 65 jaar oud.124 Marinus Loman is geboren op 07-02-1876 in Leusden, prov.Utercht, Nederland, zoon van Peter (Pieter) Loman en Dirkje Beijer (zie 122). Marinus is overleden op 16-04-1964 in Amersfoort, prov. Utercht, Nederland, 88 jaar oud. Marinus trouwde, 31 jaar oud, op 10-10-1907 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 46; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Margaretha Maria van den Berg, 26 jaar oud. Margaretha is geboren op 29-08-1881 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Andreas Martinus van den Berg en Jannetje Evers. Margaretha is overleden op 07-04-1963 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 81 jaar oud.125 Petrus Loman is geboren op 16-03-1878 in Leusden, prov.Utercht, Nederland, zoon van Peter (Pieter) Loman en Dirkje Beijer (zie 122). Petrus is overleden op 04-02-1964 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 85 jaar oud. Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 01-11-1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Maria Kok, 21 jaar oud. Maria is geboren op 05-01-1883 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Kok en Jacoba (Jaapje) Koster.126 Gerardus Loman is geboren op 09-12-1879 in Leusden, prov.Utercht, Nederland [bron: gen. Loman], zoon van Peter (Pieter) Loman en Dirkje Beijer (zie 122). Gerardus is overleden op 03-02-1952 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 72 jaar oud [bron: gen. Loman]. Gerardus trouwde, 26 jaar oud, op 10-10-1906 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv 50; akte Nr. 135 // Het Utrechts Archief] met Geertruida van Ruitenbeek, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 28-12-1881 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: gen. Loman], dochter van Aalbert van Ruitenbeek en Gerritje van de Zuidwind. Geertruida is overleden op 19-03-1959 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud [bron: gen. Loman].

Kinderen van Gerardus en Geertruida: 12 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr. 127 van dit parenteel niet weergegeven).

1 Petrus Albertus Loman

2 Albertus Petrus Loman

3 Theodora Gerarda Loman

4 Gerarda (Gerda / Gradda) Loman

5 Geertruida Aleida Loman

6 Johannes Wilhelmus Loman

7 Maria Antonia Loman

8 Hendricus Marinus Loman

9 Gerardus Marinus Loman

10 Maria Suzanna Loman

11 Adrianus Bartholomeus Loman

12 Wilhelmus Petrus Loman128 Gerarda Maria Loman is geboren op 16-02-1882 in Leusden, prov.Utercht, Nederland, dochter van Peter (Pieter) Loman en Dirkje Beijer (zie 122). Gerarda is overleden op 17-09-1970 in Hamersveld, prov.Utrecht, Nederland, 88 jaar oud. Gerarda trouwde, 38 jaar oud, op 13-01-1921 in Leusden, prov.Utercht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 28; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Jan van der Geer, 36 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerarda en Jan: Wie Was Wie // erkenning kind Johannes geb. 24-05-1906 te Utrecht zn van G.M. Loman

Jan is geboren op 03-04-1884 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem van der Geer en Gijsbertha Boersen. Jan is overleden op 13-08-1964 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 80 jaar oud.


129 Maria Loman is geboren op 02-12-1884 in Leusden, prov.Utercht, Nederland, dochter van Peter (Pieter) Loman en Dirkje Beijer (zie 122). Maria is overleden op 21-08-1969 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 84 jaar oud. Maria trouwde, 37 jaar oud, op 22-11-1922 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463 Inv. 84; akte Nr.277 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmus Marinus Schoenmakers, 34 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Maria en Wilhelmus: Wie Was Wie // erkenning kind Henri zoon van Maria Loman geb. 17-06-1917 te Amsterdam.

Wilhelmus is geboren op 02-12-1887 in Dinther, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Josephus Schoenmakers en Mechalina Bos. Wilhelmus is overleden op 21-07-1967 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 79 jaar oud.


130 Cornelia Wouterse Beijer is geboren in 1799 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Wouter Aartz Beijer (zie 120) en Pieternel Willemsen (Nelletje) Boon. Cornelia is overleden op 16-08-1874 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 74 of 75 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1874 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1080; N 26 // het Utrechts Archief]. Cornelia trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 19-03-1830 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 844; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Jacob Botterblom, ongeveer 42 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1788 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Gerridse Botterblom en Hijltje Dirkse.

Kinderen van Cornelia en Jacob:

1 Wouter Botterblom, geboren omstreeks 1835 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 131.

2 Aaltje Botterblom, geboren omstreeks 1842 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 132.


131 Wouter Botterblom is geboren omstreeks 1835 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Jacob Botterblom en Cornelia Wouterse Beijer (zie 130).

Wouter trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 08-04-1880 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 846; akte Nr.11 // Het Utrechts Archief] met Aaltje van den Heuvel, ongeveer 28 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1852 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis van den Heuvel en Aaltje van Zeldert.132 Aaltje Botterblom is geboren omstreeks 1842 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Botterblom en Cornelia Wouterse Beijer (zie 130).

Aaltje is overleden op 05-01-1919 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 77 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1919 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 407 N 3 // Het Utrechts Archief]. Aaltje trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 28-01-1880 in Hoogland, Amrsfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 846; akte Nr.5 // Het Utrechts Archief] met Adrianus van Dijk, ongeveer 38 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1842 in Nijkerk, Gelderland, Nederland, zoon van Cornelis van Dijk en Aleida van den Tweel.


133 Joanna (Jannetje) Beijer is geboren omstreeks 1806 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wouter Aartz Beijer (zie 120) en Pieternel Willemsen (Nelletje) Boon.

Jannetje:

(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 04-06-1834 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Bus, ongeveer 24 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1810 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Bus en Grietje Steur.

Beroep: kleerbleker [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 17-08-1836 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv 844; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Dirk Penterman, ongeveer 24 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1812 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Penterman en Geertruijda Fransen.

(3) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 22-08-1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Geurt van Issel, ongeveer 37 jaar oud. Geurt is geboren omstreeks 1812 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan van Issel en Cornelia Haan.

Beroep: landman / landbouwer [bron: Wie Was Wie]


Kind van Jannetje en Jacobus:


1 Pieternella Bus, geboren omstreeks 1836 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 134.134 Pieternella Bus is geboren omstreeks 1836 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus Bus en Joanna (Jannetje) Beijer (zie 133). Pieternella trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-05-1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Rademaker, 31 jaar oud. Gerrit is geboren op 28-03-1832 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Harmen Rademaker en Johanna Gijsbertsdr (Antje) van -t Klooster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-03-1832 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 684; N 10 // Het Utrechts Archief].

Beroep: spinder [bron: Wie Was Wie]


135 Cornelia Hilhorst is geboren omstreeks 1602 in (vóór 1605) Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens], dochter van Meijns Huijberts Hilhorst (zie 20) en Margriet Janse. Cornelia is overleden omstreeks 1655 in (ná 1655) Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Cornelia trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 06-06-1630 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens] met Seger Schouten, ongeveer 24 jaar oud. Seger is geboren omstreeks 1606 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens], zoon van Johan Schouten en Steffentje Ruijght. Seger is overleden op 16-02-1654 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 48 jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens].

Kind van Cornelia en Seger:

1 Jan Schouten, geboren omstreeks 1650 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 136.


136 Jan Schouten is geboren omstreeks 1650 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Seger Schouten en Cornelia Hilhorst (zie 135). Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 14-11-1679 [bron: GeneaNet // Brend Truijens // als ouder van gehuwd kind] met Maria NN, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1654.

Kind van Jan en Maria:

1 Jannetje Schouten, geboren omstreeks 1685 in Eemnes-Buiten, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 137.


137 Jannetje Schouten is geboren omstreeks 1685 in Eemnes-Buiten, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens], dochter van Jan Schouten (zie 136) en Maria NN. Jannetje is overleden op 17-06-1739 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 54 jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Jannetje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 14-12-1710 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens] met Rutger de Graaf, 32 jaar oud. Rutger is geboren op 10-07-1678 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Volkert de Graaf en Neeltje van Eemdren. Rutger is overleden op 07-01-1728 in Eemnes-Buitendijks, prov.Utrecht, Nederland, 49 jaar oud.

Kind van Jannetje en Rutger:

1 Volcquen de Graaf, geboren op 21-10-1711 in Eemnes-Buitendijks, prov.Utrecht,

Nederland. Volgt 138.


138 Volcquen de Graaf is geboren op 21-10-1711 in Eemnes-Buitendijks, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Rutger de Graaf en Jannetje Schouten (zie 137). Volcquen is overleden op 11-04-1741 in Eemnes-Buitendijks, prov.Utrecht, Nederland, 29 jaar oud. [bron: GeneaNet // Brend Truijens] Hij is begraven op 11-04-1741 in Eemnes-Buitendijks, prov.Utrecht, Nederland. Volcquen trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1737 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens] met Annetje Reijer(s), 26 jaar oud. Annetje is geboren op 27-03-1711 in Hoogland-Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Reijer Jans en Marritje van Ingen. Annetje is overleden omstreeks 1743 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 32 jaar oud. [bron: GeneaNet // Brend Truijens]

Kinderen van Volcquen en Annetje:

1 Rutger de Graaf, geboren op 31-10-1738 in Eemnes-Buitendijks, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Rutger is overleden [bron: GeneaNet// Brend Truijens].

2 Reijer de Graaf, geboren op 16-03-1740 in Eemnes-Buitendijks, prov .Utrecht,

Nederland. Volgt 139.


139 Reijer de Graaf is geboren op 16-03-1740 in Eemnes-Buitendijks, prov .Utrecht, Nederland, zoon van Volcquen de Graaf (zie 138) en Annetje Reijer(s). Reijer is overleden op 16-08-1798 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 58 jaar oud. Reijer:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1765 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens] met Penneltje Schothorst, ongeveer 25 jaar oud. Penneltje is geboren omstreeks 1740 in Leusden, prov.Utrecht, Nederland. Penneltje is overleden op 05-03-1766 in Eemnes-Buitendijks, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 26 jaar oud.

(2) trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1766 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens // als ouder van gehuwd kind] met Maria Beer, 27 jaar oud. Maria is geboren op 20-03-1739 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Rutger de Beer en Stijntje Schouten. Maria is overleden op 15-08-1776 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 37 jaar oud.


Kinderen van Reijer en Maria:


1 Anna de Graaf, geboren op 06-10-1767 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Anna is overleden omstreeks 1767 in Eemnes,

prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens].

2 Jannetje Graaf, geboren op 09-03-1770 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland.

3 Volkert Reijerze de Graaf, geboren omstreeks 1772 in Eemnes, prov.Utrecht,Nederland. Volgt 140.

4 Steijntje de Graaf, geboren op 17-01-1775 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 143.140 Volkert Reijerze de Graaf is geboren omstreeks 1772 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Reijer de Graaf (zie 139) en Maria Beer. Hij is gedoopt op 17-04-1772 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volkert is overleden op 06-06-1818 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1818 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 422; N 23 // Het Utrechts Archief].

Beroep: veehouder [bron: Wie Was Wie]

Volkert trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 10-1807 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Elisabeth Jacobse Hak, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 09-10-1807 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-10-1807 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Elisabeth is geboren omstreeks 1782 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jacob Hak en Hendrikje Focking. Zij is gedoopt op 27-12-1782 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK). Elisabeth is overleden op 08-10-1842 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 60 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1842 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1168; N 55 // Het Utrechts Archief].


Kinderen van Volkert en Elisabeth:


1 Reinerus (Reijer) de Graaf, geboren omstreeks 1809 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 141.

2 Jacob de Graaf, geboren op 24-04-1814 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Jacob is

overleden op 25-04-1814 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 1 dag oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov. Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte

gedaan op 25-04-1814 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 421; N 12 // Het Utrechts Archief].

3 Jacob de Graaf, geboren op 23-04-1815 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1815 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 86; N 22 // Het Utrechts Archief].

4 Johannes de Graaf, geboren op 20-07-1816 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 142.141 Reinerus (Reijer) de Graaf is geboren omstreeks 1809 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Volkert Reijerze de Graaf (zie 140) en Elisabeth Jacobse Hak. Reijer is overleden op 17-01-1848 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 39 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1848 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1168; N 7 // Het Utrechts Archief]. Reijer trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 09-02-1840 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 6 // Het Utrechts Archief] met Niesje van den Brink, ongeveer 33 jaar oud. Niesje is geboren omstreeks 1807 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Pieter van den Brink en Petronella Aartse.142 Johannes de Graaf is geboren op 20-07-1816 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Volkert Reijerze de Graaf (zie 140) en Elisabeth Jacobse Hak. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-07-1816 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 86; N 25 // Het Utrechts Archief]. Johannes is overleden op 16-01-1890 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 73 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1890 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 423; N 5 // Het Utrechts Archief]. Johannes trouwde, 50 jaar oud, op 23-11-1866 in Baarn, porv.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 809; akte Nr. 19 // Het Utrechts Archief] met Mengsje de Ruiter, ongeveer 39 jaar oud. Mengsje is geboren omstreeks 1827 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Evert de Ruiter en Barbara Catrina van den Hengel. Mengsje is overleden op 02-07-1901 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1901 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 424; N 43 // Het Utrechts Achief].143 Steijntje de Graaf is geboren op 17-01-1775 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Reijer de Graaf (zie 139) en Maria Beer. Steijntje is overleden op 27-09-1835 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 60 jaar oud. Steijntje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 22-?-1799 in Soest, prov.Utrecht, Nederland met Hendricus Kok, ongeveer 25 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1774 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Kok en Cornelia van Dorresteijn.

Kinderen van Steijntje en Hendricus:

1 Wilhelmus Kok, geboren op 23-09-1800 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

2 Maria Kok, geboren op 20-08-1802 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Maria is overleden.

3 Stijntje Kok, geboren op 12-11-1803 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Stijntje is overleden. [bron: GeneaNet // Brend Truijens].

4 Christina Kok, geboren op 05-04-1805 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Christina is overleden.

5 Maria Kok, geboren op 23-01-1810 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron:GeneaNet // Brend Truijens]. Maria is overleden.

6 Henricus Kok, geboren omstreeks 1811 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 144.

7 Maria Kok, geboren op 02-08-1818 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 145


144 Henricus Kok is geboren omstreeks 1811 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendricus Kok en Steijntje de Graaf (zie 143).

Henricus trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 23-05-1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv.55; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Schothorst, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1826 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Rutger Schothorst en Willemijntje Mossinkhoff.


145 Maria Kok is geboren op 02-08-1818 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens], dochter van Hendricus Kok en Steijntje de Graaf (zie 143). Maria is overleden op 22-12-1885 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 67 jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 12-10-1845 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Bartholomeus Kietselaar, 23 jaar oud. Bartholomeus is geboren op 24-05-1822 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Stephanus Kietselaar en Henrica Vennus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-05-1822 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 12; N 21 // Het Utrechts Archief]. Bartholomeus is overleden op 15-07-1860 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 38 jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens].

Beroep: schoenmakersbaas [bron: GeneaNet // Brend Truijens]


Kinderen van Maria en Bartholomeus:


1 Hendrika Kietselaar, geboren op 23-12-1846 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Hendrika is overleden op 04-12-1901 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud.

2 Wilhelmus Hendrikus Kietselaar, geboren op 06-12-1848 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 146.


146 Wilhelmus Hendrikus Kietselaar is geboren op 06-12-1848 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens], zoon van Bartholomeus Kietselaar en Maria Kok (zie 145). Wilhelmus is overleden op 12-02-1931 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud [bron: GeneaNet // Brend Truijens]. Wilhelmus trouwde, 24 jaar oud, op 19-06-1873 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: GeneaNet // Brend Truijens // als ouder van gehuwd kind] met Christina Johanna Dellevu, 28 jaar oud. Christina is geboren op 03-03-1845 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.147 Beernt Roeytersz is geboren omstreeks 1563 [bron: Hans Roeten], zoon van Anthonis (Thoenys) Roetert Schay (zie 17) en Gerritjen Dyrick Gerritsdochter. Beernt trouwde [bron: gen. VFulpen // als ouder van gehuwd kind] met Deliaentgen Jansdochter.

Kinderen van Beernt en Deliaentgen:

1 Aart Berendz Roeytersz. Volgt 148.

2 Johan Beernt Roeyten. Volgt 153.

3 Meentgen Beernt Roeytendochter. Volgt 154.

4 Gijsbertgen Beernt Roeytendochter. Volgt 155.

5 Peter Bernt Roeyten. Volgt 156.


148 Aart Berendz Roeytersz, zoon van Beernt Roeytersz (zie 147) en Deliaentgen Jansdochter. Aart:

(1) trouwde op 06-06-1631 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // als ouder van gehuwd kind] met Evergen Jans.

Notitie bij het huwelijk van Aart en Evergen: Hans Roeten // voor het gerecht van Soest

(2) trouwde op 06-06-1641 met Aeffgen Johan Cockendochter.


Kind van Aart en Evergen:


1 Evertje Aarts Roeten, geboren omstreeks 1645 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 149.149 Evertje Aarts Roeten is geboren omstreeks 1645 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], dochter van Aart Berendz Roeytersz (zie 148) en Evergen Jans. Evertje is overleden op 04-02-1707 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 62 jaar oud [bron: Computergenalogie ngv.nl].

Evertje:

(1) trouwde met Gerrit Lambertsz de Goijer. Gerrit is geboren omstreeks 1630. Gerrit is overleden omstreeks 1669 in (vóór 1670) Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 39 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1670 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl] met Jan Hendriksz van 't Klooster, ongeveer 42 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1628 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Jansz van 't Klooster den Ouden en Annitje Heijndricks. Jan is overleden in 03-1687 in (vóór 00-03-1687) Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 59 jaar oud.


Kind van Evertje en Jan:


1 Hendrik Jansen van 't Klooster, geboren omstreeks 1675 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 150.150 Hendrik Jansen van 't Klooster is geboren omstreeks 1675 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jan Hendriksz van 't Klooster en Evertje Aarts Roeten (zie 149). Hendrik is overleden omstreeks 1750 in (vóór 00-11-1751), ongeveer 75 jaar oud [bron: Computergenalogie ngv.nl]. Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1700 [bron: Computergenalogie ngv.nl] met Gerritje Willems van den Bremert, ongeveer 20 jaar oud. Gerritje is geboren omstreeks 1680 [bron: Computergenalogie ngv.nl], dochter van Willem Gijsbertsz van den Bremmert en Heyltje Cornelisse Maassen. Gerritje is overleden op 17-11-1750 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: Computergenalogie ngv.nl].

Kinderen van Hendrik en Gerritje:

1 Joan van 't Klooster, geboren omstreeks 1705 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl]. Zij is gedoopt op 20-12-1705 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl].

2 Jan Hendrikse van 't Klooster, geboren omstreeks 1706 in Soest, prov.Utrecht,

Nederland. Volgt 151.

3 Hijltje Hendriks van 't Klooster, geboren omstreeks 1710 in Soest, prov.Utrecht,

Nederland. Volgt 152.


151 Jan Hendrikse van 't Klooster is geboren omstreeks 1706 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], zoon van Hendrik Jansen van 't Klooster (zie 150) en Gerritje Willems van den Bremert. Hij is gedoopt op 01-12-1706 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl]. Jan is overleden op 14-07-1779 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 73 jaar oud. Jan trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 05-05-1737 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl] met Wilhelmina Aartsen (Willemijntje / Willempje) (van) Smorenburg, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 18-04-1737 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-05-1737 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl]. Willemijntje / Willempje is geboren omstreeks 1710 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], dochter van Adriaan Jans van Smorenburg en Godefreida (Geurtje) van Isselt. Zij is gedoopt omstreeks 1710 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl].152 Hijltje Hendriks van 't Klooster is geboren omstreeks 1710 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl], dochter van Hendrik Jansen van 't Klooster (zie 150) en Gerritje Willems van den Bremert. Zij is gedoopt op 03-01-1710 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl]. Hijltje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1740 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Computergenalogie ngv.nl] met Hendrik Aartse (Henricus) (van) Smorenburg, ongeveer 24 jaar oud. Henricus is geboren omstreeks 1716 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Adriaan Jans van Smorenburg en Godefreida (Geurtje) van Isselt.153 Johan Beernt Roeyten, zoon van Beernt Roeytersz (zie 147) en Deliaentgen Jansdochter. Johan trouwde omstreeks 1631 in vóór 5 aug. 1631 te Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten] met Maria Albertsdochter.

Notitie bij het huwelijk van Johan en Maria: Hans Roeten // voor het gerecht van Soest.


154 Meentgen Beernt Roeytendochter, dochter van Beernt Roeytersz (zie 147) en Deliaentgen Jansdochter. Meentgen trouwde op 01-11-1631 [bron: Hans Roeten] met Jan Jacobsz Cock.155 Gijsbertgen Beernt Roeytendochter is geboren [bron: Hans Roeten], dochter van Beernt Roeytersz (zie 147) en Deliaentgen Jansdochter. Gijsbertgen trouwde op 18-11-1631 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten] met Johan Gijsberts Stael.156 Peter Bernt Roeyten is geboren omstreeks 1590 [bron: Hans Roeten], zoon van Beernt Roeytersz (zie 147) en Deliaentgen Jansdochter.

Notitie bij Peter: ook genoemd Peter Beernt Roeyten, Peter Bernt Roeyten, of enkel Peter Beerntsz is geboren te Soest omstreeks 1590-1595. Het jaar van zijn overlijden is niet bekend.

Hij trouwde op 29 juni 1617 voor het gerecht van Leusden, met Aeltgen Peters (of Jans)


Voor het gerecht van Leusden trouwden in die tijd meer paren uit Soest en Hoogland. Waarschijnlijk is Aeltgen in Leusden geboren.

Zij woonden in de Birckt onder het gerecht van Soest. De Birckt - ook wel geschreven Birkt bestond uit de Hoge Birckt (Overbirckt) en de Lage Birckt (Nederbirckt), grenzende aan de Eem. In de Birckt woonde eveneens zijn oom Peter Roeytersz. en diens zoon Peter Petersz. Roeten; laatstgenoemde was de naaste buur van Peter Beerntsz., hetgeen blijkt uit door beiden betaalde "huisgelden". Peter Beerntsz. namelijk betaalde huisgeld voor nr. 13 Peter Petersz. voor nr. 11.


De huizen en boerderijen waren gelegen aan de Hoge Birckseweg. en stonden toentertijd met het achterhuis dat als werk- of bedrijfsruimte werd gebruikt, naar de weg gekeerd zodat men gemakkelijk met wagens en karren in en uit de woning kon rijden. Vermoedelijk stonden de gebouwen in de nabijheid van het "Lange Huys", een boerderij die eens tot het klooster Marienburg heeft behoord.

Uit akten welke in de Rechterlijke Archieven van Soest berusten blijkt dat Peter Beerntsz. een geregelde bezoeker was van openbare verkopingen. Veelvuldig treft men zijn naam in genoemd Archief aan. Op de veilingen kocht hij voordelig allerlei gebruiksvoorwerpen en landbouwwerktuigen, zoals "een kruiwagen voor een gulden en tien stuivers".
Bron: Rijks Archief Utrecht; Rechterlijke Archieven Soest, 1144-13.

13 april 1628: Peter Bernt Roeyten is bruiker van een erfje en goed met huis, hof en hofstede en bepoting daarop in de Overbirckt, dat door Johan Holsz. en diens echtgenote Magdalena Somersdochter wordt getransporteerd aan Johan Heyndricksz. de Jonge, buermeester.
Bron: Rijks Archief Utrecht; Rechterlijke Archieven Soest, 1144-8.

1645: Peter Beerntsz. betaalt fl. 3.10.0. (drie gulden en tien stuivers) huisgeld voor nummer 13.
Bron: Gemeente-archief, Soest.

1645: Peter Petersz. Roeten betaalt fl.10.10.0 (tien gulden en tien stuivers) huisgeld voor nummer 11.
Bron: Gemeente-archief,Soest.

1651: Peter Beerntsz. koopt op een veiling een bord en een mand voor 60 stuivers.
Bron: Rijks Archief Utrecht; Rechterlijke Archieven Soest, 1144-13.

1651: Peter Beerntsz. koopt op een openbare verkoping een akker "coorngewas".

"De cortsten acker. beginnende van hofstede af opgaende tot aent heetvelt toe, groot omtrent "dardehalf schepel, ende dit met boeckweijt. Is ingeseth bij Peter Beerntsz. voor een ent tiseventich "gulden ende heeft getogen theijn stuivers.
"Die daervoor Coper is gebleven. Borgen Henrick Wulphertsz. (zijn schoonzoon) en Peter "Henricxsz.


Bron: Rijks Archief Utrecht; Rechterlijke Archieven Soest; 1144-13.

Bovenstaande overgenomen uit de parenteel Roeten door Hans Roeten

Peter trouwde [bron: gen. VFulpen als ouder van gehuwd kind] met Aeltgjen Peters / of Jans.

Kinderen van Peter en Aeltgjen:

1 Aert Peterz Roeten. Volgt 157.

2 Thoonen Roeten. Volgt 437.

3 Gerrit Roeten. Volgt 439.

4 Geertgen Roeten. Volgt 440.

5 Hendrik Peter Beertsz Roeten, Volgt 441.


157 Aert Peterz Roeten, zoon van Peter Bernt Roeyten (zie 156) en Aeltgjen Peters / of Jans. Aert trouwde op 16-02-1667 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk] met Meijnsgen IJsacksdr Willems.

Kinderen van Aert en Meijnsgen:

1 Teijs Arse Roete. Volgt 158.

2 Annetje Aerts Roeten. Volgt 188.

3 Hendrik Aertse Roeten. Volgt 430.


158 Teijs Arse Roete, zoon van Aert Peterz Roeten (zie 157) en Meijnsgen IJsacksdr Willems. Teijs is overleden omstreeks 1755 in Soest, prov. Utrecht,

Notitie bij Teijs: gen, VFulpen // overleden vóór huw.datum zoon Aart Tijsse Roete

Teijs trouwde [bron: gen. VFulpen] met Wijmpje Hendrikse. Wijmpje is overleden omstreeks 1755 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // vóór huw.datum zoon Aart Tijsse].


Kinderen van Teijs en Wijmpje:


1 Maria Roete, geboren omstreeks 1705 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is

gedoopt op 28-01-1705 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

2 Hendrikie Roete, geboren omstreeks 1707 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is

gedoopt op 19-10-1707 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

3 Teuntie Roete, geboren omstreeks 1711 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is

gedoopt op 29-10-1711 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen].

4 Aertie Roete, geboren omstreeks 1713 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is

gedoopt op 28-12-1713 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. Vulpen].

5 Aart Tijsse (Arie) Roete, geboren omstreeks 1725. Volgt 159. [bron: gen. Vulpen].Volgt 159.159 Aart Tijsse (Arie) Roete is geboren omstreeks 1725 [bron: gen. VFulpen], zoon van Teijs Arse Roete (zie 158) en Wijmpje Hendrikse. Arie is overleden op 30-06-1798 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: gen. VFulpen]. Arie trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1755 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: Genealogie Fulpen] met Lammertje Thoone van den Hoogen, ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 01-1755 in Eemnes, Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen]. Lammertje is geboren omstreeks 1730 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind // gen. VFulpen], dochter van Anthonie van de Hoogen en Neeltje Berger. Lammertje is overleden op 08-11-1815 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-11-1816 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481; I422; N28 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Lammertje: gen. VFulpen // alias Van den Hooven
Wie Was Wie // in overl.akte Lammertje Hendriks // familienaam echtgenoot Roeters


Kinderen van Arie en Lammertje:

1 Cornelis Roete, geboren omstreeks 1755 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 15-10-1755 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Cornelis is overleden omstreeks 1755 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: gen. Vulpen].

2 N N Roete, geboren omstreeks 1756 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 14-08-1756 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). N is overleden. [bron: gen. Vulpen].

3 Wilhelmina Roete, geboren omstreeks 1758 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 22-06-1758 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). [bron: gen. Vulpen].

4 Cornelia Roete, geboren omstreeks 1760 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 22-06-1760 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Cornelia is overleden omstreeks 1761 in Soest, prov. Utrecht,Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

5 Cornelia Roete, geboren omstreeks 1761 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Volgt160.

6 Matijs Roete, geboren omstreeks 1763 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 06-04-1763 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). Matijs is overleden omstreeks 1765 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 2 jaar oud.

7 Antonius Roete, geboren omstreeks 1764 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 26-11-1764 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland (RK).

8 Matthias (voratus) (Thijs) Roete, geboren omstreeks 1766 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 25-02-1764 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland (RK).

9 Joannes Thijssen Roeten, geboren omstreeks 1767 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 161.

10 Cornelis Aarts Roeten, geboren omstreeks 1775 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 162.

11 Aartje Roete, geboren omstreeks 1778 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland.160 Cornelia Roete is geboren omstreeks 1761 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Aart Tijsse (Arie) Roete (zie 159) en Lammertje Thoone van den Hoogen. Zij is gedoopt op 12-08-1761 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Cornelia is overleden op 06-12-1830 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 69 jaar oud. Cornelia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1785 [bron: gen. VFulpen (geschat)] met Jan van den Brink, ongeveer 19 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1766 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Hendrik van den Brink en Klaasje van Dijk. Jan is overleden op 20-06-1830 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 64 jaar oud.161 Joannes Thijssen Roeten is geboren omstreeks 1767 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aart Tijsse (Arie) Roete (zie 159) en Lammertje Thoone van den Hoogen.Hij is gedoopt op 25-05-1769 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: FamilySearch]. Joannes is overleden op 14-11-1844 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 77 jaar oud [bron: Wie Was Wie // ovrl.akte gem.Zeist, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1844 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T841; I1245; N81 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Joannes: Wie Was Wie // schrijft Jan Tijssen overlijdensakte en Thijssen als familienaam (genaamd Roeten) in huw.akte .

Joannes trouwde, ongeveer 64 jaar oud, op 04-04-1831 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.ake T 481; Inv. 935; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Bartha (Bartje) Vergeer, ongeveer 47 jaar oud. Bartje is geboren omstreeks 1784 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Joannes (Jan) Vergeer en Grietje Pront. Bartje is overleden op 01-10-1846 in Zeist, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 62 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Zeist, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1846 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481; N1245; N80 // Het Utrechts Archief] Bartje is in 1831 weduwe van Joannes Ruijs (1778-1828), met wie zij trouwde op 29-11-1820 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 275; akte Nr. 306 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Bartje: Wie Was Wie // schrijft Bart / Bartha als persoonsnaam
en Utrecht gerecht Wittevrouwen als geboorteplaats
Bartha was in 1831 weduwe van Joannes Ruijs (1778-1828)
stamboom ngv.nl geeft als geb.datum 1781162 Cornelis Aarts Roeten is geboren omstreeks 1775 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Aart Tijsse (Arie) Roete (zie 159) en Lammertje Thoone van den Hoogen. Hij is gedoopt op 25-05-1775 in Bunnik, prov.Utrecht, Nederland. Cornelis is overleden op 15-06-1845 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 70 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-06-1845 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1168; N 45 // het Utrechts Archief].

Beroep: rijwielhersteller [bron: Wie Was Wie]

Cornelis trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 04-05-1807 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind // Genealogie Fulpen] met Gerrigje Gerritze (Gerritje) Roest, ongeveer 27 jaar oud, nadat zij op 18-04-1807 in Soest in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Fulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1807 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen]. Gerritje is geboren omstreeks 1780 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen VFulpen], dochter van Gerrit Roest en Gerritje Polman. Zij is gedoopt op 02-02-1780 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Gerritje is overleden op 25-06-1873 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 93 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-06-1873 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 52 // het Utrechts Archief].


Kinderen van Cornelis en Gerritje:


1 Gerarda (Gerritje) Roeten, geboren omstreeks 1808 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 163.

2 Arnoldus (Aart) Roeten, geboren omstreeks 1810 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 164.

3 Gerardus Roeten, geboren omstreeks 1812. Hij is gedoopt op 05-02-1812 in Soest,

prov. Utrecht, Nederland (RK). Gerardus is overleden omstreeks 1813 in Soest, prov.

Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan

omstreeks 1813.

4 Matthijs Roeten, geboren op 16-01-1813 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 165.

5 Gerardus (Gerrit) Roeten, geboren op 21-10-1814 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Hij is gedoopt op 21-10-1814 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: FamilySearch]. Gerrit is overleden op 06-04-1841 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 26 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-04-1841 [bron:

Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1168; N 18 // het Utrechts Archief].

Beroep: opperman // Concierge [bron: Wie Was Wie]

6 Antonius Roeten, geboren omstreeks 1817 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Hij is gedoopt op 22-04-1817 in Soest, prov. Utrecht,Nederland (RK) [bron: FamilySearch]. Antonius is overleden op 11-09-1864 inSoest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 47 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,]. Van het overlijden is aangifte gedaan in 02-1864 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 47 // het Utrechts Archief].

Notitie bij Antonius: Wie Was Wie // alias Anthonie bleef ongehuwd.

7 Lammertje Roeten, geboren op 08-08-1821 in Soest, prov. Utrecht, Nederland.

Volgt 187.


163 Gerarda (Gerritje) Roeten is geboren omstreeks 1808 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Cornelis Aarts Roeten (zie162) en Gerrigje Gerritze (Gerritje) Roest. Zij is gedoopt op 15-09-1808 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: FamilySearch]. Gerritje is overleden op 09-04-1899 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 91 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-04-1899 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 424; N 28 // Het Utrechts Archief]. Gerritje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 25-10-1840 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 22 // Het Utrechts Archief] met Gerardus van den Berg, ongeveer 36 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1804 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van NNdeNN en Geertje van den Berg. Hij is gedoopt op 28-10-1804 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Gerardus is overleden op 16-08-1871 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 67 jaar oud.164 Arnoldus (Aart) Roeten is geboren omstreeks 1810 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Aarts Roeten (zie162) en Gerrigje Gerritze (Gerritje) Roest.Hij is gedoopt op 10-07-1810 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). Aart is overleden op 31-10-1881 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 71 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1881 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 423; N 74 // het Utrechts Archief].

Beroep: zilversmid [bron: Wie Was Wie]

Aart trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 14-11-1841 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 20 // Het Utrechts Archief] met Anna Maria van den Heuvel, ongeveer 37 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1804 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Frans van den Heuvel en Maria Maarseveen. Anna is overleden op 01-05-1895 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 91 jaar oud [bron: Wie Was Wie overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1895 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481; I424; N36 // Het Utrechts Archief].


Kind van Aart en Anna:


1 Gerrit Roeten, geboren omstreeks 1843 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Gerritis overleden op 21-11-1871 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 28 jaar oud. [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijdenis aangifte gedaan op 22-11-1871 [bron: Wie Was Wie / overl.akte T481; I1169; N115 // Het Utrechts Archief].165 Matthijs Roeten is geboren op 16-01-1813 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], Cornelis Aarts Roeten (zie162) en Gerrigje Gerritze (Gerritje) Roest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-1813 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 85; N 5 // Het Utrechts Archief]. Matthijs is overleden op 12-04-1906 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 93 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1906 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 449; N 31 // Het Utrechts Archief]. Matthijs trouwde, 31 jaar oud, op 04-02-1844 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 935; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Reijertje Hilhorst, 27 jaar oud. Reijertje is geboren op 06-08-1816 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Goosse Evertse Hilhorst en Adriana Hendrikse (Jaantje) van Dorresteijn. Reijertje is overleden op 17-08-1882 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 66 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

Kinderen van Matthijs en Reijertje:

1 Cornelia Roeten, geboren op 25-08-1845 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 166.

2 Goosen Roeten, geboren op 06-12-1849 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 170.

3 Adriana Roeten, geboren op 13-11-1850 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 180.

4 Gerritje Roeten, geboren op 13-11-1855 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 186.

5 NN Roeten, levenloos geboren zoon, geboren op 13-09-1858 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

166 Cornelia Roeten is geboren op 25-08-1845 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Matthijs Roeten (zie 165) en Reijertje Hilhorst. Cornelia is overleden op 05-04-1920, 74 jaar oud [bron: FamilySearch]. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 17-10-1874 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 25 // Het Utrechts Archief] met Johannes Grift, ongeveer 29 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1845 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Everardus (Evert) Grift en Johanna Rademaker.

Kinderen van Cornelia en Johannes:

1 Matthijs Grift, geboren op 29-03-1878 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt

167.

2 Evert Grift, geboren op 25-02-1880 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1880 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; I87; N27 // Het UtrechtsArchief]. Evert is overleden omstreeks 1881 in (vóór1882) te Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

3 Evert Grift, geboren omstreeks 1881 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 168.

4 Reijer Grift, geboren op 05-01-1882 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1882 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; I87; N1 // Het Utrechts Archief].

5 Reijertje Grift, geboren omstreeks 1883 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt

169.


167 Matthijs Grift is geboren op 29-03-1878 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Grift en Cornelia Roeten (zie 166). Matthijs is overleden op 16-10-1956, 78 jaar oud [bron: FamilySearch]. Matthijs trouwde, 27 jaar oud, op 10-11-1905 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 31 // Het Utrechts Archief] met Geertruida Egberts, ongeveer 25 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1880 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerardus Egberts en Maria Westerveld.168 Evert Grift is geboren omstreeks 1881 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Grift en Cornelia Roeten (zie 166). Evert trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 27-01-1911 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Johanna Egberts, 27 of 28 jaar oud. Johanna is geboren in 1883 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerardus Egberts en Maria Westerveld.169 Reijertje Grift is geboren omstreeks 1883 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Grift en Cornelia Roeten (zie 166). Reijertje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-11-1908 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 35 // Het Utrechts Archief] met Cornelis van der Steen, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1883 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis van der Steen en Alida Griffioen.170 Goosen Roeten is geboren op 06-12-1849 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Matthijs Roeten (zie 165) en Reijertje Hilhorst. Goosen is overleden op 21-08-1906 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 56 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1906 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 449; N 58 // Het Utrechts Archief].

Beroep: broodbakker [bron: Wie Was Wie]

Goosen trouwde, 27 jaar oud, op 13-10-1877 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 267; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Mathilda Hilhorst, 23 jaar oud. Mathilda is geboren op 30-07-1854 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Reijer Hilhorst en Wijmpje Verschuur.


Kinderen van Goosen en Mathilda:


1 Wilhelmina Roeten, geboren op 02-09-1878 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 171.

2 Reijertje Roeten, geboren omstreeks 1879 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 172.

3 Cornelia Roeten, geboren op 24-02-1882 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Cornelia is overleden op 15-12-1885 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 3 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-12-1885 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 423; N 95 // Het Utrechts Archief].

4 Martha Roeten, geboren op 24-02-1882 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // terugber. overl.akte (4-maanden)]. Martha is overleden op 16-07-1882 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 4 maanden oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem. Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1882 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 423; N 37 // het Utrechts Archief].

5 Reijer Roeten, geboren op 25-04-1884 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 173.

6 Gerritje Roeten, geboren op 14-10-1885 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 175.

7 Mattheus Roeten, geboren op 23-02-1887 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 176.

8 Theunis Roeten, geboren omstreeks 1888 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-10-18. Theunis is overleden op 01-10-1888 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud.

9 Theunis Roeten, geboren op 04-09-1888 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1888 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; I88; N89 // Het UtrechtsArchief]. Theunis is overleden op 30-09-1888 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 26 dagen oud.

10 Theunis Roeten, geboren op 01-10-1890 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Theunis is overleden op 21-12-1890 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 2 maanden oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-12-1890 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 423; N 98 // het Utrechts Archief].

11 Mathilda Roeten, geboren op 09-09-1892 in Soest, prov. Utrecht, Nederland.Volgt 177.

12 Theunis Roeten, geboren op 17-10-1893 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 178.

13 Adrianus Roeten, geboren op 03-05-1895 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 179.


171 Wilhelmina Roeten is geboren op 02-09-1878 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Goosen Roeten (zie 170) en Mathilda Hilhorst. Wilhelmina trouwde, 29 jaar oud, op 29-05-1908 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 18 // Het Utrechts Archief] met Rijk Stalenhoef, 34 jaar oud. Rijk is geboren op 14-10-1873 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Pieter Cornelisse Stalenhoef en Geertruida Anthonise Kok. Rijk is overleden op 14-10-1928 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 55 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nderland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1928 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; Inv. 452; akte Nr. 125].172 Reijertje Roeten is geboren omstreeks 1879 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Goosen Roeten (zie 170) en Mathilda Hilhorst. Reijertje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 06-05-1908 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 49 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus van Os, ongeveer 22 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1886 in Nordhorn, Rheinland-Westfalen, Duitsland, zoon van Theodorus van Os en Petronella Jacoba Grob.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]


173 Reijer Roeten is geboren op 25-04-1884 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Goosen Roeten (zie 170) en Mathilda Hilhorst. Reijer is overleden op 02-04-1956 in Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland, 71 jaar oud.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Reijer trouwde, 32 jaar oud, op 03-11-1916 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 254; akte. Nr. 45 // Het Utrechts Archief] met Francina van Vulpen, 23 jaar oud. Francina is geboren op 14-02-1893 in Hoogland, Ameersfoort, Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gemeente Hoogland, prov. Utrecht, Nedeland], dochter van Anthonius van Vulpen en Cornelia van Veen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1893 [bron: Wie Was Wie/geb.akte T481; I 39; N 11/Het Utrechts Arch.]. Francina is overleden op 10-05-1964 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 71 jaar oud.


Kinderen van Reijer en Francina: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 174 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Goosen Antonius Roeten

2 Hendrika Roeten

3 Richardus Matthijs Roeten

4 NN Roeten

5 Gerarda Roeten


175 Gerritje Roeten is geboren op 14-10-1885 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Goosen Roeten (zie 170) en Mathilda Hilhorst. Gerritje is overleden op 21-07-1970 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 84 jaar oud. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1912 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 504; akte Nr. 16 // Het Utrechts Archief] met Willem Roest, 25 jaar oud. Willem is geboren op 09-04-1887 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Aart Roest en Hendrica Michies. Willem is overleden op 04-04-1965 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 77 jaar oud. Hij is begraven op 07-04-1965 in Soest, prov. Utrecht, Nederland.176 Mattheus Roeten is geboren op 23-02-1887 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Goosen Roeten (zie 170) en Mathilda Hilhorst. Mattheus trouwde, 28 jaar oud, op 15-10-1915 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 254; akte Nr. 35 // Het Utrechts Archief] met Sophia Reijerse, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-10-1915 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen]. Zie 413 voor persoonsgegevens van Sophia.177 Mathilda Roeten is geboren op 09-09-1892 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Goosen Roeten (zie 170) en Mathilda Hilhorst. Mathilda is overleden op 31-07-1940 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 47 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-08-1940 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 662; N 159 // Het Utrechts Archief]. Zij is begraven op 03-08-1940 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. Huurdeman]. Mathilda trouwde, 22 jaar oud, op 25-09-1914 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte; T 463; Inv. 254; akte Nr. 24 // Het Utrechts Archief] met Wilhelmus Huurdeman, 23 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 13-04-1891 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Joannes Huurdeman en Johanna Petronella van Paridon. Wilhelmus is overleden op 23-08-1942 in Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, 51 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland (extract gem. Amersfoort)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1942 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T463: I662; N178 // Het Utrechts Archief]. Hij is begraven op 27-08-1942 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Wilhelmus trouwde later omstreeks 1941 in Amersfoort, prov. Utercht, Nederland [bron: Wie Was Wie // overl.akte Wilhelmus Huurdeman] met Anna Bernadina Kok (geb. omstreeks 1895).178 Theunis Roeten is geboren op 17-10-1893 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Goosen Roeten (zie 170) en Mathilda Hilhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-10-1893 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, 88; N 109 // Het Utrechts Archief]. Theunis is overleden op 05-01-1972 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 78 jaar oud.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Theunis trouwde, 22 jaar oud, op 26-08-1916 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 232; akte Nr. 47 // Het Utrechts Archief] met Antje Blom, 20 jaar oud. Antje is geboren op 29-10-1895 in Baarn, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Wilhelmus Johannes Blom en Willemijntje Hool.


Kind van Theunis en Antje:


1 Hendricus Roeten, geboren op 28-02-1922 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. overl.akte (5-maanden)]. Hendricus is overleden op 29-07-1922 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 5 maanden oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1922 [bron: Wie Was Wie // overl.akte].179 Adrianus Roeten is geboren op 03-05-1895 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Goosen Roeten (zie 170) en Mathilda Hilhorst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1895 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; I88; N54 // Het Utrechts Archief]. Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 06-04-1921 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 48; akte.Nr. 30 // Noord-Hollands Archief] met Jaantje Bart, ongeveer 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 14-03-1933 in ( denkelijk Amsterdam) (geen reden opgegeven) [bron: Wie Was Wie // aantekening op huw.akte]. Jaantje is geboren omstreeks 1900 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland, dochter van NNdeNN en Maartje Bart.180 Adriana Roeten is geboren op 13-11-1850 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Matthijs Roeten (zie 165) en Reijertje Hilhorst. Adriana is overleden op 24-01-1921 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 70 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1921 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T463; I451; N7 // Het Utrechts Archief]. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 10-10-1874 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 22 // Het Utrechts Archief] met Johannes Westerveld, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1848 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van NNdeNN en Jannetje Westerveld. Johannes is overleden op 06-09-1905 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 57 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1905 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T463; I449; N61 // Het Utrechts Archief].

Beroep: Onbezoldigd gemeente-veldwachter [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Adriana en Johannes:

1 Reijertje Westerveld, geboren omstreeks 1881 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 181.

2 Hendrik Westerveld, geboren omstreeks 1883 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 182.

3 Evert Westerveld, geboren omstreeks 1886 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 183.

4 Adriana Westerveld, geboren omstreeks 1892 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 184.

5 Gerritje Westerveld, geboren omstreeks 1893 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 185.

6 Gozewinus Westerveld, geboren op 19-06-1894 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // terugberekening overl.akte 9 maanden]. Gozewinus is overleden op 20-03-1895 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 9 maanden oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1895 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481; I424; N26 // Het Utrechts Archief].

7 Cornelia Westerveld, geboren op 25-09-1898 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-09-1898 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I89; N124 // Het Utrechts Archief].


181 Reijertje Westerveld is geboren omstreeks 1881 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Westerveld en Adriana Roeten (zie 180). Reijertje is overleden op 28-06-1942 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 61 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-06-1942 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T463; I662; N144 // Het Utrechts Archief]. Reijertje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20-11-1903 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 21 // Het Utrechts Archief] met Everhardus Kaats, ongeveer 26 jaar oud. Everhardus is geboren omstreeks 1877 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Kaats en Maasje Smienk.182 Hendrik Westerveld is geboren omstreeks 1883 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Westerveld en Adriana Roeten (zie 180). Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 22-11-1907 in Soest, prov.Utrecht, Nederland met Klaasje van Ooijen, ongeveer 21 jaar oud. Klaasje is geboren omstreeks 1886 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Geurt van Ooijen en Alida Sukel.183 Evert Westerveld is geboren omstreeks 1886 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Johannes Westerveld en Adriana Roeten (zie 180). Evert trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 24-09-1909 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 503; akte Nr. 18 // Het Utrechts Archief] met Aartje van Ooijen, ongeveer 22 jaar oud. Aartje is geboren omstreeks 1887 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Geurt van Ooijen en Alida Sukel.184 Adriana Westerveld is geboren omstreeks 1892 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Westerveld en Adriana Roeten (zie 180). Adriana trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-06-1914 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 254; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Wijnhoff, ongeveer 25 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1889 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Nicolaas Wijnhoff en Johanna de Groen.185 Gerritje Westerveld is geboren omstreeks 1893 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes Westerveld en Adriana Roeten (zie 180). Gerritje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-02-1917 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 254; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Kors Dijkman, ongeveer 28 jaar oud. Kors is geboren omstreeks 1889 in Soest, proov.Utrecht, Nederland, zoon van Willem Dijkman en Hendrika de Bruin.186 Gerritje Roeten is geboren op 13-11-1855 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Matthijs Roeten (zie 165) en Reijertje Hilhorst. Gerritje is overleden op 23-02-1928 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1928 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 452; N 34 // Het Utrechts Archief]. Gerritje trouwde, 24 jaar oud, op 23-10-1880 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Genealogie Fulpen] met Jan Roest, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1853 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Antonius Jacobus (Ahntonie) Roest en Johanna Bredié.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]187 Lammertje Roeten is geboren op 08-08-1821 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov,Utrecht, Nederland], dochter van Cornelis Aarts Roeten (zie162) en Gerrigje Gerritze (Gerritje) Roest. Van de geboorte is aangifte gedaan in 09-1821 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 86; N 35 // Het Utrechts Archief]. Lammertje is overleden op 11-01-1895 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 73 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1895 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 424; N 6 // Het Utrechts Archief]. Lammertje trouwde, 36 jaar oud, op 26-07-1858 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 10 // Het Utrechts Archief] met Hendrik Hilhorst, 36 jaar oud. Hendrik is geboren op 06-04-1822 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Goosse Evertse Hilhorst en Adriana Hendrikse (Jaantje) van Dorresteijn. Hendrik is overleden op 04-06-1869 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 47 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1869 [bron: Wie Was Wie / overl.akte T 481; I1169; N35 / Het Utrechts Archief].188 Annetje Aerts Roeten is geboren [bron: gen. VFulpen], dochter van Aert Peterz Roeten (zie 157) en Meijnsgen IJsacksdr Willems. Annetje trouwde op 27-03-1692 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk] met Berent Hendrikse (Barend) Roeten, ongeveer 32 jaar oud. Zie 445 voor persoonsgegevens van Berent.

Kinderen van Annetje en Berent:

1 Meijnsje Barendse Roeten, geboren omstreeks 1697 in Soest (?). Volgt 189.

2 Hendricus Barentse Roeten, geboren omstreeks 1699 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 190.

3 Petronella Roeten, geboren omstreeks 1700 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 21-01-1700 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Petronella is overleden omstreeks 1837 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 137 jaar oud.

4 Hendrijntje Roeten, geboren omstreeks 1701 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 09-09-1701 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen].

5 Aleida Roeten, geboren omstreeks 1705 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 22-02-1705 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen] Aleida is overleden omstreeks 1708 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 3 jaar oud.

6 Marietje Roeten, geboren omstreeks 1706 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 17-07-1706 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Marietje is overleden omstreeks 1737, ongeveer 31 jaar oud.

7 Jannetje Barendse Roeten, geboren omstreeks 1707 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 214.

8 Aleida Barentse (Aaltje) Roeten, geboren omstreeks 1708 in Soest, prov. Utrecht Nederland. Volgt 215.

9 Teunis Barentse Roeten, geboren omstreeks 1709 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 216.

10 Aart Barentse Roeten, geboren omstreeks 1712 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 04-02-1712 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

11 Jan Barentse Roeten, geboren omstreeks 1713 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 06-12-1713 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen.VFulpen]. Jan is overleden omstreeks 1714 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud.

12 Jan Berendsz Roeten, geboren omstreeks 1715 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 414.

13 Wouter Roeten, geboren omstreeks 1717 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 11-04-1717 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Wouter is overleden op 30-01-1738 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 21 jaar oud [bron: Hans Roeten].


189 Meijnsje Barendse Roeten is geboren omstreeks 1697 in Soest (?), dochter van Berent Hendrikse Roeten (zie 445) en Annetje Aerts Roeten (zie 188). Meijnsje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 31-10-1728 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk] met Peter Rijkse Kok, ongeveer 44 jaar oud, nadat zij op 13-10-1728 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Hans Roeten]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 31-10-1728 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). Peter is geboren omstreeks 1684 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Rick Gijsbertse Cok en Maij Pieterse.190 Hendricus Barentse Roeten is geboren omstreeks 1699 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Berent Hendrikse Roeten (zie 445) en Annetje Aerts Roeten (zie 188). Hendricus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 17-01-1724 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten] met Catharina Rutgers. Catharina is een dochter van Rutger Rutgers en Annetje Aerts.

Kind van Hendricus en Catharina:

1 Gijsbert Hendrikse (Gijs) Roeten, geboren omstreeks 1745 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 191.191 Gijsbert Hendrikse (Gijs) Roeten is geboren omstreeks 1745 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendricus Barentse Roeten (zie 190) en Catharina Rutgers.

Beroep: wever [bron: Wie Was Wie]

Gijs trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-11-1770 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Teuntje Janse Lakeman, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op 25-10-1770 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Teuntje is geboren omstreeks 1750 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Lakeman en NNdeNN. Teuntje is overleden op 14-08-1824 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 74 jaar oud [bron: Wie Was Wie // a.v.mem. v. succ. Kantoorplaats-Amersfoort, prov.Utrecht Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1824 [bron: Wie Was Wie / a.v.mem.v.succ T337-2; I123; M206 / Het Utrechts Archief].


Kinderen van Gijs en Teuntje:

9-04-1782 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK). [bron: gen.VFulpen].

9 Arie Gijsbertsen Roeten, geboren omstreeks 1783 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. [bron: gen. VFulpen].Volgt 209.

10 Hendrik Roeten, geboren omstreeks 1784 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. 1 Catharina Gijsbertzen (Caatje) Roeten, geboren omstreeks 1771 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 192.

2 Jan Roeten, geboren omstreeks 1772 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 27-12-1772 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

3 Aeltie Roeten, geboren omstreeks 1774 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 20-06-1774 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

4 Anna Roeten, geboren omstreeks 1776 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 195.

5 Hendrik Roeten, geboren omstreeks 1778 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 14-01-1778 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

6 Cleas Roeten, geboren omstreeks 1779 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron:gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 13-08-1779 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

7 Geertie Roeten, geboren omstreeks 1779 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 13-08-1779 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Geertie is overleden op 21-02-1825 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1825 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 371; N 4 // het Utrechts Archief].

8 Barbara Roeten, geboren omstreeks 1782 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Zij is gedoopt op 2VFulpen]. Hendrik is overleden op 18-10-1837 in Mijdrecht,prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: gen. VFulpen].


192 Catharina Gijsbertzen (Caatje) Roeten is geboren omstreeks 1771 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Gijsbert Hendrikse (Gijs) Roeten (zie 191) en Teuntje Janse Lakeman. Zij is gedoopt op 06-12-1771 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Caatje is overleden op 08-02-1842 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 71 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-02-1842 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1069; N 8 // Het Utrechts Archief]. Caatje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-01-1796 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Huijbert Arieze Koppen, ongeveer 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-01-1796 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Huijbert is geboren omstreeks 1772 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arie Koppen en Anna (Annetje) Hilhorst.

Kinderen van Caatje en Huijbert:

1 Anna Maria Koppen, geboren omstreeks 1797 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Anna is overleden op 09-01-1866 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 69 jaar oud [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

2 Gijsbert Koppen, geboren omstreeks 1798 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar]. Gijsbert is overleden op 02-11-1870 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 72 jaar oud [bron: GeneaNet // Willem Dubelaar].

3 Arie Koppen, geboren omstreeks 1800 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 193.

4 Teuntje Koppen, geboren omstreeks 1806 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 194.


193 Arie Koppen is geboren omstreeks 1800 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Huijbert Arieze Koppen en Catharina Gijsbertzen (Caatje) Roeten (zie 192). Arie trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 14-10-1830 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 834; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Jannetje Visser, ongeveer 35 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1795 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem Visser en Marritje Gijsbertse van "t Klooster.194 Teuntje Koppen is geboren omstreeks 1806 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Huijbert Arieze Koppen en Catharina Gijsbertzen (Caatje) Roeten (zie 192). Teuntje trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 03-06-1840 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 834; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Leendert van den Berg, ongeveer 44 jaar oud. Leendert is geboren omstreeks 1796 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus van den Berg en Gijsbertje Gerritse Koelen.195 Anna Gijsberts Roeten is geboren omstreeks 1776 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Gijsbert Hendrikse (Gijs) Roeten (zie 191) en Teuntje Janse Lakeman. Zij is gedoopt op 07-01-1776 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Anna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1798 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Peter Jansz Rokebrand, ongeveer 28 jaar oud, zoon van Jan Rokebrand en NNdeNN. nadat zij op 24-08-1898 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-09-1798 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Peter is geboren omstreeks 1770.

Kinderen van Anna en Peter:

1 Marretje Rokebrand, geboren omstreeks 1800 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 196.

2 Teuntje Rokebrand, geboren omstreeks 1801 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 197.

3 Barbara Rokebrand, geboren omstreeks 1803 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 198.

4 Jan Rokebrand, geboren omstreeks 1804 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 205.


196 Marretje Rokebrand is geboren omstreeks 1800 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Peter Rokebrand en Anna Roeten (zie 195).

Beroep: meid / dienstmaagd [bron: gen. VFulpen]

Marretje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 05-05-1832 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr 2 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik de Wit, ongeveer 35 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1797 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit de Wit en Neeltje Bitter.197 Teuntje Rokebrand is geboren omstreeks 1801 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Peter Rokebrand en Anna Roeten (zie 195). Teuntje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 05-11-1832 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Elbert Rigter, ongeveer 44 jaar oud. Elbert is geboren omstreeks 1788 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Rigter en Marretje Raven.

Beroep: boerenknecht [bron: Wie Was Wie]


198 Barbara Rokebrand is geboren omstreeks 1803 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Peter Rokebrand en Anna Roeten (zie 195). Barbara trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 06-05-1827 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik de Jong, ongeveer 30 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1797 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Bortsz de Jong en Marretje Bakker. Hendrik trouwde later op 18-05-1830 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Fransje de Jong (1807-1835). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd in 1835 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1835 te Blaricum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Hendrik de Jong 1836]. Hendrik trouwde later op 30-11-1836 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Mietje de Gooijer (geb. omstreeks 1813).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Barbara en Hendrik:


1 Jacob de Jong, geboren omstreeks 1828 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 199.199 Jacob de Jong is geboren omstreeks 1828 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik de Jong en Barbara Rokebrand (zie 198).

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Jacob trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 09-05-1855 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Gijsje Puijk, ongeveer 23 jaar oud. Gijsje is geboren omstreeks 1832 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Puijk en Marretje de Zaaijer.

Beroep: caféhoudster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Jacob en Gijsje:


1 Maria de Jong, geboren omstreeks 1857 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 200.

2 Gijsje de Jong, geboren omstreeks 1861 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 201.

3 Hendrik de Jong, geboren omstreeks 1863 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 203.

4 Teuntje de Jong, geboren omstreeks 1869 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 204.


200 Maria de Jong is geboren omstreeks 1857 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob de Jong (zie 199) en Gijsje Puijk. Maria trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 13-05-1886 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Rokebrand, ongeveer 32 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1854 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Lambertszoon Rokebrand en Aaltje Rozendaal.

Beroep: marechaussee [bron: Wie Was Wie]


201 Gijsje de Jong is geboren omstreeks 1861 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob de Jong (zie 199) en Gijsje Puijk. Gijsje trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 11-05-1894 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 3 // Noord_hollands Archief] met Jacob Raven, ongeveer 33 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1861 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Raven en Maria van der Veen.

Beroep: werkster [bron: Wie Was Wie]


Kind van Gijsje en Jacob:


1 Hendrik Raven, geboren omstreeks 1897 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 202.202 Hendrik Raven is geboren omstreeks 1897 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Raven en Gijsje de Jong (zie 201). Hendrik trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 21-06-1921 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 11 // Noord-Hollands Archief] met Francisca Maria Cornelia Zeegers, ongeveer 25 jaar oud. Francisca is geboren omstreeks 1896 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Zeegers en Hendrina Puijk.203 Hendrik de Jong is geboren omstreeks 1863 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob de Jong (zie 199) en Gijsje Puijk. Hendrik trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 08-05-1900 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Lijsje Puijk, ongeveer 34 jaar oud. Lijsje is geboren omstreeks 1866 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Puijk en Maria Francina van den Hurk.204 Teuntje de Jong is geboren omstreeks 1869 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob de Jong (zie 199) en Gijsje Puijk. Teuntje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 02-05-1899 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jan Raven, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1866 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Raven en Maria van der Veen.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


205 Jan Rokebrand is geboren omstreeks 1804 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Peter Rokebrand en Anna Roeten (zie 195).

Beroep: boerenknecht [bron: Wie Was Wie]

Jan trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 05-05-1836 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Mietje Rozendaal, ongeveer 31 jaar oud. Mietje is geboren omstreeks 1805 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Rozendaal en Rijkje van der Veen.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kind van Jan en Mietje:


1 Rijkje Rokebrand, geboren omstreeks 1839 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 206.206 Rijkje Rokebrand is geboren omstreeks 1839 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Rokebrand (zie 205) en Mietje Rozendaal. Rijkje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 12-05-1868 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Izak van Wijk, ongeveer 29 jaar oud. Izak is geboren omstreeks 1839 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Jan van Wijk en Geertje van Mispelaar.

Beroep: molenaar [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Rijkje en Izak:


1 Geertje van Wijk, geboren omstreeks 1869 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 207.

2 Jan van Wijk, geboren omstreeks 1871 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 208.


207 Geertje van Wijk is geboren omstreeks 1869 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Izak van Wijk en Rijkje Rokebrand (zie 206). Geertje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 08-10-1901 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 4 // Het Utrechts Archief] met Cornelis Petrus Dijkman, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1873 in Barneveld, Gelderland, Nederland, zoon van Aalbert Dijkman en Aaltje Bieshaar.208 Jan van Wijk is geboren omstreeks 1871 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Izak van Wijk en Rijkje Rokebrand (zie 206). Jan trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 03-02-1899 in Vinkeveen en Waverveen, De Ronde Venen, Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 977; akte Nr. 8 // Het Utrechts Arhief] met Johanna Maria van Es, ongeveer 34 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1865 in Vinkeveen en Waverveen, De Ronde Venen, N-H, Nederland, dochter van Jan van Es en Jannetje Straver.209 Arie Gijsbertsen Roeten is geboren omstreeks 1783 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert Hendrikse (Gijs) Roeten (zie 191) en Teuntje Janse Lakeman. Hij is gedoopt op 19-10-1783 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK).

Beroep: spinder [bron: Wie Was Wie]

Arie trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 20-11-1811 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 31 // Noord-Hollands Archief] met Zwaantje Bakker, ongeveer 21 jaar oud. Zwaantje is geboren omstreeks 1790 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Bakker en Jaantje Hendrikse de Wit.

Beroep: spinster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Arie en Zwaantje:


1 Jaantje Roeten, geboren op 20-02-1813 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 210.

2 Gijsbert Roete, geboren omstreeks 1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 211.

3 Johannes Roeten, geboren op 31-10-1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Volgt 213.


210 Jaantje Roeten is geboren op 20-02-1813 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Arie Gijsbertsen Roeten (zie 209) en Zwaantje Bakker.

Beroep: spinster [bron: Wie Was Wie]

Jaantje trouwde, 35 jaar oud, op 10-11-1848 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Kaarsgaren, 44 jaar oud. Hermanus is geboren op 11-02-1804 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Teunissen Kaarsgaren en Pieternella Harmense (Pieternel) Mijnhout. Hermanus trouwde voorheen [bron: Wie Was Wie als ouder op huw.akten kinderen] met Marritje Evers (ovl. omstreeks 1847). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1847 in Laren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1847 te Laren) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Hermanus Kaarsgaarn 1848].

Notitie bij Hermanus: Wie Was Wie // schrijft (verschrijft) Caatsgaarn ook voor de ouder


211 Gijsbert Roete is geboren omstreeks 1821 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Gijsbertsen Roeten (zie 209) en Zwaantje Bakker.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Gijsbert:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-12-1846 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 41 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Hom, ongeveer 23 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gijsbert en Jannetje: Wie Was Wie // erk. 1 kind

Jannetje is geboren omstreeks 1823 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Hom en Gijsbertje de Birk.

Beroep: dienstmeid [bron: Wie Was Wie]

(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 18-10-1865 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Niesje Melis, ongeveer 50 jaar oud. Niesje is geboren omstreeks 1815 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Pieter Melis en Klaasje Floor. Niesje trouwde voorheen op 12-06-1839 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Jacob Bitter (geb. omsteeks 1809).

(3) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 18-11-1868 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55 akte Nr. 43 // Noord-Hollands Archief] met Aaltje Lam, ongeveer 22 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1846 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Lam en Trijntje van Lansum. Aaltje trouwde later op 16-08-1876 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Dirk van Rooijen (geb. omsteeks 1828).

Kind van Gijsbert en Jannetje:

1 Gijbertje Roete, geboren omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 212.212 Gijbertje Roete is geboren omstreeks 1848 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Roete (zie 211) en Jannetje Hom. Gijbertje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 23-10-1867 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 43 // Noord-Hollands Archief] met Jan Reijn, ongeveer 21 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1846 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Reijn en Helena (Lena) Kluvers.

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]213 Johannes Roeten is geboren op 31-10-1825 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Gijsbertsen Roeten (zie 209) en Zwaantje Bakker.

Notitie bij Johannes: Wie Was Wie // schrijft Roete als familienaam ook voor ouder

Beroep: boerenknecht [bron: Wie Was Wie]

Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 28-08-1857 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 21 // Noord-Hollands Archief] met Wijmpje Klein, 27 jaar oud. Wijmpje is geboren op 25-09-1829 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Klein en Weimpje Schothorst.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


Kind van Johannes en Wijmpje:


1 Arie Roeten, geboren omstreeks 1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland. Arie is overleden op 16-06-1913 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1913 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 407; N 22 // Het Utrechts Archief].214 Jannetje Barendse Roeten is geboren omstreeks 1707 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Berent Hendrikse Roeten (zie 445) en Annetje Aerts Roeten (zie 188). Jannetje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-11-1730 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk] met Hendrik Van Janse Oye, nadat zij op 14-10-1730 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Fulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-11-1730 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Hendrik is een zoon van Jan van Oye en Jannetje Hendriks.215 Aleida Barentse (Aaltje) Roeten is geboren omstreeks 1708 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Berent Hendrikse Roeten (zie 445) en Annetje Aerts Roeten (zie 188). Zij is gedoopt op 20-06-1708 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Aaltje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-03-1734 in Isselt-Soest, buurtschap bij Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk // FamilySearch // huwelijk] met Gerardus Hendriksen Bosterdijk, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 17-02-1734 in Isselt-Soest, buurtschap bij Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Fulpen]. Gerardus is geboren omstreeks 1709 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Gerrit Hendrikse Bosterdijk en NNdeNN. Gerardus is overleden omstreeks 1757 in Isselt buurtschap bij Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 48 jaar oud [bron: Hans Roeten].216 Teunis Barentse Roeten is geboren omstreeks 1709 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Berent Hendrikse Roeten (zie 445) en Annetje Aerts Roeten (zie 188). Hij is gedoopt op 25-11-1709 in Soest-Hooge Birk, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Teunis is overleden op 18-09-1753 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 44 jaar oud. Teunis trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 10-01-1746 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk] met Aeltje Jans Broeck, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 25-12-1745 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Fulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-01-1746 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen]. Aeltje is geboren omstreeks 1721 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Jansz Broek en Neeltje Jans. Zij is gedoopt op 26-10-1721 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK).

Kinderen van Teunis en Aeltje:

1 Bernardus Theunisse Roeten, geboren omstreeks 1746 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 11-04-1746 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

2 Joannes Theunisse (Jan) Roeten, geboren omstreeks 1747 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 217.

3 Catharina Theunisse Roeten, geboren omstreeks 1748 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 398.

4 Hendricus Roeten, geboren omstreeks 1750 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hijis gedoopt op 26-02-1750 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen].

5 Antje Roeten, geboren omstreeks 1751 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 399.

6 Huijbertus (Huibert) Roeten, geboren omstreeks 1753 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Hij is gedoopt op 28-07-1753 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron:Genealogie Fulpen]. Huibert is overleden op 14-04-1824 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 71 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1824 [bron:Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 422; N 5 // het Utrechts Archief].


217 Joannes Theunisse (Jan) Roeten is geboren omstreeks 1747 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Teunis Barentse Roeten (zie 216) en Aeltje Jans Broeck. Hij is gedoopt op 03-07-1747 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten]. Jan is overleden op 05-11-1808 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 61 jaar oud [bron: Hans Roeten].

Notitie bij Jan: Kopie // uit FamilySearch: Vader van Antonius Roete, Geboorteplaats en geboortedatum + huwelijk :

Teunis Roete
Birth: About 1781 Of, Eemnes, Utrecht, Netherlands
Father: Jan Roete (dit moet dan wel Joannes Teunissen Roeten zijn, gehuwd met Aartje Gerrits Veenhuizen (of Roeten))

Spouse: Maria Vermij
Marriage: 27 NOV 1806

Record niet te vinden bij VFulpen of bij computegenealogie ngv

Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 29-10-1776 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten // huwelijk // Wie Was Wie // als ouder op huw.akten kinderen] met Aertje Gerritse Veenhuijzen, ongeveer 25 jaar oud. Aertje is geboren omstreeks 1751 in Eemnes-Buiten, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Gerrit Peters van Veenhuijsen en Hendrikje Cornelis Beijer. Zij is gedoopt op 15-02-1751 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten]. Aertje is overleden op 07-06-1819 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-06-1819 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 370; N 12 // het Utrechts Archief].

Notitie bij Aertje: Wie Was Wie // alias Aartje Gerritse Roeten (of Veenhuizen)


Kinderen van Jan en Aertje:


1 Gerrit Janse Roeten, geboren op 21-09-1777 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten].

2 Antonius Janse (Teunis) Roeten, geboren omstreeks 1778 in Eemnes-Buitendijk, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 218.

3 Henrica Janse (Heintje) Roeten, geboren op 15-05-1781 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 365.

4 Hannes Janse Roeten, geboren op 14-12-1782 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 367.

5 Arie Janse Roeten, geboren op 24-12-1782 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten].

6 Aaltje Janse Roeten, geboren omstreeks 1784 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 368.

7 Willempje Janse (Willemijntje) Roeten, geboren omstreeks 1788 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 369.

8 Willempje Janse Roeten, geboren omstreeks 1788 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten]. Willempje is overleden omstreeks 1789 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: Hans Roeten].

9 Meinsje Janse Roeten, geboren omstreeks 1791 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 370.

10 Rijkje Janse (Rikje) Roeten, geboren omstreeks 1792 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 371.

11 Hendrik Jansz Roeten, geboren omstreeks 1795 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 381.


218 Antonius Janse (Teunis) Roeten is geboren omstreeks 1778 in Eemnes-Buitendijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Joannes Theunisse (Jan) Roeten (zie 217) en Aertje Gerritse Veenhuijzen. Hij is gedoopt op 04-12-1778 in Eemnes-Buitendijk, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten]. Teunis is overleden op 19-04-1831 in Eemnes-Buitendijk, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1831 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1069; N 17 // het Utrechts Archief].

Notitie bij Teunis: Kopie // FamilySearch-record: vader (Jan Roete) van Antonius Roete, Geboorteplaats en geboortedatum + huwelijk :


record uit FamilySearch:
Teunis Roete
Birth: About 1781 Of, Eemnes, Utrecht, Netherlands
Father: Jan Roete
Spouse: Maria Vermij
Marriage: 27 NOV 1806


Teunis trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 27-11-1806 in Sluipwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: FamilySearch // datum huw. // // Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Maria Vermeij, ongeveer 34 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1772 in Sluipwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: Kopie Huwelijksakte // zoon Simon 1837 - 60], dochter van Thijmen Vermeij en Maria Schoonderwoerd. Maria is overleden op 08-05-1839 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 67 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-05-1839 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481: I1069; N17 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Maria: FamilySearch // schrijft Vermij als familienaam
Wie Was Wie // alias Verweij op overl.akte Teunis
kopie uit FamilySearch:
Maria Vermij

Spouse: Teunis Roete
Birth: About 1781 Of, Eemnes, Utrecht, Netherlands
Marriage: 27 NOV 1806
Father: Jan Roete

Kinderen van Teunis en Maria:

1 Johannes Roeten, geboren omstreeks 1807 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten]. Johannes is overleden op 30-09-1815 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland, ongeveer 8 jaar oud [bron: Hans Roeten].

2 Maria Roeten, geboren op 02-10-1808 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland. Maria is overleden [bron: Hans Roeten].

3 Simon (Sijmen) Roeten, geboren op 26-10-1810 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland. Volgt 220.

4 Jan Roeten, geboren op 04-04-1815 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten]. Jan is overleden op 01-10-1819 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 4 jaar oud [bron: Hans Roeten].

5 Gerrit Roeten, geboren op 15-06-1820 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 329a.


220 Simon (Sijmen) Roeten is geboren op 26-10-1810 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Antonius Janse (Teunis) Roeten (zie 218) en Maria Vermeij. Hij is gedoopt op 27-10-1810 in Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland (RK) [bron: Hans Roeten]. Sijmen is overleden op 17-05-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 82 jaar oud [bron: Hans Roeten].

Beroep: arbeider [bron: Wie Was Wie]

Notitie bij Sijmen: Wie Was Wie // geeft als familienaam Roete en als doopnaam Simon

ingelast herstel: in mijn genealogie-gegevens kwam onder nr 219 Gerrit Roeten voor, dit was niet correct Gerrit deelt nu nr 329 met Jacob Roeten in 329a en 329b.
Sijmen trouwde, 26 jaar oud, op 03-06-1837 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Oeda (Ootje) Bouwman, 28 jaar oud.

Bij het burgerlijk huwelijk van Sijmen en Ootje waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Lubbertze Bon (geb. omstreeks 1768), Huijbert Vos (geb. omstreeks 1804), Jan Bouwman (geb. 1812) [broer bruid] en Antonie (Teunis) Mijnhoudt (geb. omstreeks 1829).

Ootje is geboren op 29-04-1809 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Jacob Jansen (Jaapik) Bouwman en Willempje Huiberts Brouwer. Ootje is overleden op 19-09-1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 58 jaar oud [bron: Hans Roeten].

Notitie bij Ootje: Wie Was Wie // geeft als familienaam Bouwman en als doopnaam Ootje
Beroep: spinster [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Sijmen en Ootje:


1 Antonius (Teunis) Roeten, geboren op 11-06-1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 221.

2 Jacobus (Jacob) Roeten, geboren op 01-08-1841 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 330.

3 Ida Roeten, geboren op 19-12-1841 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 331.


221 Antonius (Teunis) Roeten is geboren op 11-06-1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Simon (Sijmen) Roeten (zie 220) en Oeda (Ootje) Bouwman. Teunis is overleden op 24-09-1909 in Bussum ,Noord-Holland, Nederland, 71 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Hij is begraven op 27-09-1909 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten].

Beroep: brandstoffenhandelaar [bron: familie]

Teunis trouwde, 26 jaar oud, op 27-09-1864 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Dijkman, 27 jaar oud. Hendrika is geboren op 25-06-1837 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Joannes (Jan) Dijkman en Emmerentiana (Emmetje) Steur. Hendrika is overleden op 01-05-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud. [bron: Hans Roeten]. Zij is begraven op 04-05-1906 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Teunis en Hendrika:

1 Simon Roeten, geboren op 08-04-1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten]. Simon is overleden op 14-04-1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 6 dagen oud [bron: Hans Roeten].

2 Ida Hendrika Roeten, geboren op 25-02-1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 222.

3 Emerentia Roeten, geboren op 12-04-1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 227.

4 Johannes Simon (Jan) Roeten, geboren op 05-07-1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 311.

5 Simon Jacobus Roeten, geboren op 14-05-1872 in Naarden, Noord-Holland,Nederland. Volgt 316.

6 Maria Cecila Roeten, geboren op 25-05-1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

7 Antonius (Antoon) Roeten, geboren op 08-11-1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 327.

8 Jacobus (Jaap) Roeten, geboren op 23-02-1880 in Naarden, Noord-Holland,Nederland. Volgt 329b.

9 Christina Roeten, geboren op 01-08-1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten]. Christina is overleden op 06-09-1881 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 1 maand oud [bron: Hans Roeten].


222 Ida Hendrika Roeten is geboren op 25-02-1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Antonius (Teunis) Roeten (zie 221) en Hendrika Dijkman. Ida is overleden op 05-11-1954 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 88 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Zij is begraven op 09-11-1954 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten].

Beroep: veehoudster [bron: Wie Was Wie]

Ida trouwde, 19 jaar oud, op 21-09-1885 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis van Eijden, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 30-07-1861 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Gerrit van Eijden en Barbera van der Veer. Cornelis is overleden op 23-12-1942 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Hij is begraven op 28-12-1942 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten].

Beroep: tuinman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Ida en Cornelis:


1 Antonius Hendrikus van Eijden, geboren omstreeks 1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 223.

2 Gerardus Bernardus van Eijden, geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 224.

3 Bartholomeus van Eijden, geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 225.

4 Jacobus van Eijden, geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 226.223 Antonius Hendrikus van Eijden is geboren omstreeks 1887 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Eijden en Ida Hendrika Roeten (zie 222). Antonius trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15-12-1915 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 38 // Noord-Hollands Archief] met Maria Johanna Tesser, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Tesser en Gerarda Ruijter.

Beroep: administratief-medewerker [bron: familie]


224 Gerardus Bernardus van Eijden is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Eijden en Ida Hendrika Roeten (zie 222).

Beroep: scheepmaker [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-06-1912 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Barbara Bijlhouwer, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1889 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Bijlhouwer en Catharina Alijda van den Boogaard.225 Bartholomeus van Eijden is geboren omstreeks 1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Eijden en Ida Hendrika Roeten (zie 222). Bartholomeus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 30-03-1921 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Catharijntje Wilhelmina de Graaf, ongeveer 26 jaar oud. Catharijntje is geboren omstreeks 1895 in Scheveningen, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Kornelis de Graaf en Catharina Nowée.226 Jacobus van Eijden is geboren omstreeks 1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis van Eijden en Ida Hendrika Roeten (zie 222). Jacobus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-02-1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw,akte Nr.reg.7;fol.45 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Adriana Reumer, ongeveer 36 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1896 in Delft, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Christiaan Reinier Reumer en Adriana Aletta Langendonck. Notitie bij Elisabeth: Elisabeth Reumer was in 1932 gescheiden van Herman Frans Ludwich Böhler227 Emerentia Roeten is geboren op 12-04-1867 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius (Teunis) Roeten (zie 221) en Hendrika Dijkman. Emerentia is overleden op 23-03-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-05-1935. Zij is begraven op 26-03-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: huisvrouw [bron: Wie Was Wie]

Emerentia trouwde, 26 jaar oud, op 04-10-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus (Arie) Post 24 jaar oud.

Bij het burgerlijk huwelijk van Emerentia en Arie waren de volgende getuigen aanwezig: Aart Keijzer (geb.1843), Jan Verkerk (geb.1850), Johannes Cornelis Verschuur (geb.1852) en Nicolaas van de Giesens (geb.1853).

De scheiding werd geregistreerd op 23-03-1935 in Bussum, Noord -Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 23 maart 1935) [bron: familie].

Arie is geboren op 05-10-1868 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambertus Post en Hendrika Antonia van der Kuijl. Arie is overleden op 12-05-1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1942 [bron: familie]. Hij is begraven op 16-05-1942 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroepen: lampenist [huw.akte] werkman / fabrieksarbeider / koopman [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Emerentia en Arie:

1 Hendrika Antonia (Riek) Post, geboren op 13-07-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 228.

2 Antonius Hendrikus (Antoon) Post, geboren op 22-10-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 237.

3 Lambertus (Bertus) Post, geboren op 21-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 239.

4 Hendrikus Adrianus (Henk) Post, geboren op 03-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 258.

5 Johannes Gregorius (Jan) Post, geboren op 11-11-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 291.

6 Jacobus (Jaap) Post, geboren op 18-04-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 293.

7 Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post, geboren op 12-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 295.

8 Simonus Jacobus (Siem) Post, geboren op 02-04-1910 in Bussum, Noord-Holland,Nederland. Volgt 305.


228 Hendrika Antonia (Riek) Post is geboren op 13-07-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten (zie 227). Riek is overleden op 17-07-1943 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 49 jaar oud (oorzaak: Bombardement op Amsterdam-Noord 17 juli 1943) [bron: familie]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1943. Zij is begraven op 21-07-1943 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Riek trouwde, 21 jaar oud, op 29-12-1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.102 // Noord-Hollands Archief] met Piet Bakker, ongeveer 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1915 in Bussum. De scheiding werd geregistreerd op 17-07-1943 in Amsterdam, (door overlijden van Hendrika en haar jongste dochter Bij bombardement op Amsterdam-Noord) [bron: Familie van de overledene, bidprentje // weduwnaarschap Piet Bakker 1946]. Piet is geboren omstreeks 1893 in Wognum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Bakker en Antje van Straaten. Piet trouwde later omstreeks 1944 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familiegegevens] met J. (Jet) Cats (geb.omstreeks1900).

Notitie bij Piet: Piet Bakker was huisschilder van beroep, maar het grootste deel van zijn loopbaan was hij agent bij de Amsterdamse politie.
Piet Bakker hertrouwde na het overlijden van Hendrika Antonia (Riek) Post met de vrouw die ik nog kende als "tante Jet" (H.P.)

Beroep: huisschilder / agent van Politie [bron familie]

Kinderen van Riek en Piet:

1 Petrus (Piet) Bakker, geboren omstreeks 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 229.

2 Adrianus (Arie) Bakker, geboren omstreeks 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 230.

3 Cornelis (Cor) Bakker, geboren omstreeks 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 231.

4 Emanuël (Emiel) Bakker, geboren omstreeks 1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 232.

5 Dirk Joannes (Dick) Bakker, geboren omstreeks 1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 233.

6 Cornelia (Nel) Bakker, geboren omstreeks 1926 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 234.

7 Anna (Annie) Bakker, geboren omstreeks 1928 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 235.

8 Emerentia (Emmie) Bakker, geboren omstreeks 1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 236.

9 Hendrrika (Henny) Bakker, geboren omstreeks 1934 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Henny is overleden omstreeks 1937 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 3 jaar oud.

10 Hendrika (Ria) Bakker, geboren op 08-06-1938 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Ria is overleden op 17-07-1943 in Amsterdam, Noord-Holland,Nederland, 5 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1943 [bron: familie]. Zij is begraven op 21-07-1943 in Amsterdam, R.K. Noorder Begraafplaats.


229 Petrus (Piet) Bakker is geboren omstreeks 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 228). Piet trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1940 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Cornelia (Cor) Houben, ongeveer 18 jaar oud. Cor is geboren omstreeks 1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.230 Adrianus (Arie) Bakker is geboren omstreeks 1919 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 228). Notitie bij Arie: Het gezin van Arie en Anny telde twee kinderen.

Arie trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Anna (Anny) van de Wijgaard.231 Cornelis (Cor) Bakker is geboren omstreeks 1921 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 228). Cor trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Martha Durink.

Notitie bij Martha: Het gezin van Cor en Martha telde 3 kinderen232 Emanuël (Emiel) Bakker is geboren omstreeks 1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 228). Emiel is overleden op 11-03-2007 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 85 jaar oud.

Notitie bij Emiel: Het gezin van Emiel en Johanna telde 2 kinderen.

Emiel trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1946 [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Johanna Fischer.233 Dirk Joannes (Dick) Bakker is geboren omstreeks 1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 228).

Notitie bij Dick: van Dick Bakker verkreeg ik veel familie-gegevens, hij schreef aan mij lovende woorden over zijn vader "vader was een goede zéér goede man voor mijn moeder (Hendrika Antonia Post) en haar gezin, en als schilder een vakman die goed kon letterzetten, marmerimitatie maken en diverse houtsoorten kon imiteren".

Dick trouwde [bron: familiegegevens van Dick Bakker] met Anna (An) van Montfoort.

Notitie bij An: Het gezin van Dick en An telde 4 kinderen.234 Cornelia (Nel) Bakker is geboren omstreeks 1926 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 228).

Notitie bij Nel: Het gezin van Ger en Nel telde 1 kind

Nel trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Gerardus (Ger) Karseboom.


235 Anna (Annie) Bakker is geboren omstreeks 1928 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 228). Notitie bij Annie: Het gezin van Gerard en An telde 5 kinderen

Annie trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Gerard Cats. Gerard is geboren omstreeks 1926, zoon van NNdeNN en J. (Jet) Cats.


236 Emerentia (Emmie) Bakker is geboren omstreeks 1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland [bron: familiegegevens Dick Bakker], dochter van Piet Bakker en Hendrika Antonia (Riek) Post (zie 228).

Notitie bij Emerentia: Het gezin van Sjuul en Emmie telde 2 Kinderen

Emerentia trouwde [bron: familiegegevens Dick Bakker] met Sjuul Lameres.


237 Antonius Hendrikus (Antoon) Post is geboren op 22-10-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten (zie 227).

Beroep: voorman chocoladefabriek [bron: Wie Was Wie en familie]

Antoon trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1921 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; 55; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Berdina (Dien) van de Kamp, ongeveer 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1918 in Hilversum. Hendrika is geboren omstreeks 1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lodewijk Fredrik van de Kamp en Magdalena Maria van Tien.


Kinderen van Antoon en Dien:


1 Emerentia Hendrika Magdalena Post

2 Johanna Magdalena Post

3 Adrianus Antonius Post

4 Louise Frederika Post, Volgt 238.

5 Antonius Hendrikus Post

6 Magdalena Maria Post

7 Bernardus Hendrikus Post

8 Aloyisius (Wiet) Post

9 Lambertus (Bep) Post

10 Jacobus (Sjaak) Post


238 Louise Frederika Post is geboren op 11-09-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius Hendrikus (Antoon) Post (zie 237) en Hendrika Berdina van de Kamp. Louise trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1952 in Bussum,Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Alouisius Gerardus (Louis) Koopman, ongeveer 28 jaar oud. Louis is geboren omstreeks 1924 in Bussum, Noodr-Holland, Nederland, zoon van Teunis Koopman en Geertruida Maria Majoor.239 Lambertus (Bertus) Post is geboren op 21-07-1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten (zie 227).

Bertus is overleden op 22-04-1975 in Eemnes, Utrecht, Nederland, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1975. Hij is begraven op 26-04-1975 in Eemnes, Utrecht, Nederland.

Beroep: opperman / steigerbouwer / loonwerker [bron: Wie Was Wie // familie)]

Bertus trouwde, 23 jaar oud, op 14-09-1920 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 26 Noord-Hollands Archief] met Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-09-1920 in Laren. Wilhelmina is geboren op 04-09-1894 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Zwanikken en Gerretje Knuvers. Wilhelmina is overleden op 01-03-1949 in Laren, Utrecht, Nederland, 54 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1949 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T1221; I1504; N7 // Het Utrechts Archief]. Zij is begraven op 05-03-1949 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: Archief RK Kerkhof Eemnes].


Kinderen van Bertus en Wilhelmina:


1 Emerentia Grarda (Emmie) Post, geboren op 13-07-1921 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 240.

2 Johannes (Jan) Post, geboren op 23-11-1922 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 245.

3 Adrianus (Arie) Post, geboren op 05-06-1924 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 246.

4 Gerardus Cornelis (Gert) Post, geboren op 07-01-1926 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 247.

5 Hendrika (Rie) Post, geboren op 30-12-1926 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland.

Notitie bij Rie: Rie Post was religieuse, is later uitgetreden

6 Lambertus (Bep) Post, geboren op 29-05-1928 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 248.

7 Petronella (Nel) Post, geboren op 22-08-1929 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 249.

8 Theresa (Trees) Post, geboren op 11-04-1931 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 250.

9 Antonius (Toon) Post, geboren op 04-06-1932 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 251.

10 Wilhelmus (Willem) Post, geboren op 23-11-1933 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 252.

11 Gerarda Berdina (Gerrie) Post, geboren op 08-04-1934 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Volgt 253.

12 Martinus (Tinus) Post, geboren op 09-08-1936 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 255.

13 Anna Maria (Annetje) Post, geboren op 19-08-1937 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 256.

14 Christianus (Chris) Post, geboren op 31-10-1938 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 257.240 Emerentia Grarda (Emmie) Post is geboren op 13-07-1921 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken. Emmie is overleden op 31-12-1999 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud. Emmie trouwde, 25 jaar oud, op 21-09-1946 in Eemnes, Utrecht, Nederland [bron: parenteel Puyk / Puijk, Puik / familie] met Jacobus Theodorus (Jacob) Vos, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 13-12-1920 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Vos en Marritje Puijk.

Jacobus is overleden op 22-03-2007 in Blaricum, 86 jaar oud.

Notitie bij Jacobus: Jacob werkte bij de PTT, en werd bekend als de "Postbode". Jacob was 40 jaar lid van de Postduivenvereniging "De Union", hij haalde vele prijzen met zijn Postduiven, zijn vrouw Emmie Post was een zus van : Gerrie Vos - Post (Meelmuis).

Beroep:

Postbode [familie]


Kinderen van Emmie en Jacob: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd. (hierdoor worden de nrs 241 t/m 244 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Maria Wilhelmina Hendrika Vos

2 Lambertus Gerardus J. (Bep) Vos

3 Wilhelmina (Mieneke) Vos

4 Gerarda (Gerda) Vos


245 Johannes (Jan) Post is geboren op 23-11-1922 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken. Jan is overleden op 21-06-1992 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, 69 jaar oud. Jan trouwde [bron: familie] met Maria (Rie) van der Zwaan. Rie is geboren op 29-08-1921.246 Adrianus (Arie) Post is geboren op 05-06-1924 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Notitie bij Arie: geëmigreerd circa 1955 naar Canada

Beroep:

Loonwerker [bron: familie]

Arie trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1954 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genealogie Puyk/Puijk, Puik] met Johanna (Jo) Fokker, ongeveer 29 jaar oud. Jo is geboren op 20-11-1925 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerrit) Fokker en Johanna Maria (Anna) Krijnen.247 Gerardus Cornelis (Gert) Post is geboren op 07-01-1926 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken. Gert is overleden op 13-04-2009 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 83 jaar oud Hij is gecremeerd op 17-04-2009 in Utrecht, crematorium "Daelwijck" Gert trouwde [bron: familie] met Toos van Beurden. Toos is geboren op 04-01-1929.248 Lambertus (Bep) Post is geboren op 29-05-1928 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: familie], zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina (Mien) Maria Zwanikken.

Bep trouwde, 26 jaar oud, op 16-02-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Maria Richarda (Ria) Krijnen, 24 jaar oud. Ria is geboren op 16-08-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk.


249 Petronella (Nel) Post is geboren op 22-08-1929 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Nel trouwde [bron: familie] met Gijsbertus (Gijs) van der Zwaan. Gijs is geboren op 03-01-1923.


250 Theresa (Trees) Post is geboren op 11-04-1931 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Trees trouwde [bron: familie] met Wilhelmus Hilhorst. Wilhelmus is geboren op 09-04-1929.


251 Antonius (Toon) Post is geboren op 04-06-1932 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Toon trouwde [bron: familie] met Wilhelmina Hoogeboom. Wilhelmina is geboren op 20-09-1934.252 Wilhelmus (Willem) Post is geboren op 23-11-1933 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Willem:

(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1954 [bron: familie] met T. Hilhorst.

(2) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1965 [bron: familie] met T. van de Hoogen.


253 Gerarda Berdina (Gerrie) Post is geboren op 08-04-1934 in Eemnes, Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Zij is gedoopt op 08-04-1934 in Eemnes, Utrecht, Nederland.

Notitie bij Gerrie: Gerrie is volgens mij de eerste van mijn neven of nichten die in dit programma die in dit programma opgenomen is.

Gerrie trouwde, 30 jaar oud, op 08-04-1964 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet Blekemolen] met Hendrikus C.G. (Driekus) Vos, 37 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-04-1964 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: GenaNet Blekemolen]. Driekus is geboren op 21-08-1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lambert Harmensz Vos en Albertine de Wit. Hij is gedoopt op 21-08-1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Driekus is overleden op 20-08-1984 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud.

Notitie bij Driekus: sinds 1950 eig. fouragehandel "De Meelmuis"in Blaricum


Kinderen van Gerrie en Driekus: 2 kinderen. genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 254 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Lambert Jan Vos

2 Hendricus Gerardus Vos


255 Martinus (Tinus) Post is geboren op 09-08-1936 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: familie], zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Martinus trouwde, 21 jaar oud, op 02-07-1958 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Kriijnen // Bert Krijnen] met Richarda (Riek) Krijnen, 22 jaar oud. Riek is geboren op 09-03-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk.


256 Anna Maria (Annetje) Post is geboren op 19-08-1937 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Annetje trouwde [bron: familie] met Johannes Jacobus Janssen. Johannes is geboren op 12-02-1928.


257 Christianus (Chris) Post is geboren op 31-10-1938 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Lambertus (Bertus) Post (zie 239) en Wilhelmina Maria (Mien) Zwanikken.

Chris is overleden op 28-11-2007 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, 69 jaar oud.

Chris trouwde met Maria de Gooijer.

Notitie bij het huwelijk van Chris en Maria: Chris en Maria kregen 4 kinderen; waarvan weer 9 kleinkinderen Maria is geboren op 16-04-1937.258 Hendrikus Adrianus (Henk) Post is geboren op 03-06-1899 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten (zie 227).

Henk is overleden op 19-06-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, leeftijd 86 jaar. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1985. Hij is begraven op 22-06-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: huis- en decoratieschilder [bron: familie]

Henk trouwde, 26 jaar oud, op 14-10-1925 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: trouwboekje] met Alida (Alie) Kastermans, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-10-1925 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland. De scheiding werd geregistreerd op 19-06-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 19 juni 1985) Alie is geboren op 24-05-1904 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Kastermans en Antonia (Toontje) Theebe. Alie is overleden op 28-10-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1985. Zij is begraven op 31-10-1985 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.


Kinderen van Henk en Alie:


1 Emerentia Alida (Emmie) Post, geboren op 12-08-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 259.

2 Antonia Hendrika (Tootje) Post, geboren op 01-12-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Tootje is overleden op 03-11-1942 in Druten, Gelderland, Nederland, 14 jaar oud.[bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Druten, Gelderland, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1927 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 0207; I 9725; N 95 // Gelders Archief]. Zij is begraven op 04-11-1942 in Druten, Gelderland, Nederland [bron: familie en akte Wie Was Wie].

3 Adriana Theresia (Rie) Post, geboren op 04-01-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volg 266.

4 Theodora Maria (Door) Post, geboren op 17-04-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 272.

5 Adrianus Antonius (Arie) Post, geboren op 07-10-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 273.

6 Hendrikus Adrianus Petrus (Henk) Post, geboren op 10-08-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 278.

7 Alida Elisabeth Adriana (Ank) Post, geboren op 12-01-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 281..

8 Anna Cornelia Maria (Ans) Post, geboren op 28-02-1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 282.

9 Maria Wilhelmina (Til) Post, geboren op 28-07-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 283.

10 Theodorus Joseph Gijsbertus (Theo) Post, geboren op 19-03-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 288.

11 Johannes Hendrikus (Jan) Post, geboren op 02-12-1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 289.

12 Franciscus Antonius (Frans) Post, geboren op 21-10-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 290.259 Emerentia Alida (Emmie) Post is geboren op 12-08-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Emmy is overleden op 04-01-2006 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 09-01-2006 in Bilthoven, crem. Den en Rust [bron: familie].

Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Emmy trouwde, 22 jaar oud, op 10-08-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Jacobus (Jaap) Krijnen (afb. 13), 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 10-08-1949 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Jaap is geboren op 26-06-1927 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk. Jaap is overleden op 21-03-2003 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-2000. Hij is gecremeerd op 25-03-2003 in Utrecht-Overmeer, prov.Utrecht, Nederland.

Beroep: veehouder / veehandelaar

Kinderen van Emmy en Jaap: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 260 tm 265 van dit parenteel niet wergegeven).

1 Timotheus Hendrikus (Theo) Krijnen

2 Hendrikus Timotheus (Henny) Krijnen

3 Petrus (Piet) Krijnen

4 Emerentia Maria (Emmy) Krijnen

5 Mathilde (Til) Krijnen

6 Jacobus Krijnen

7 Jacobus (Jaap) Krijnen


266 Adriana Theresia (Rie) Post is geboren op 04-01-1929 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Rie trouwde, 26 jaar oud, op 07-09-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederlandmet Hendrikus Johannes (Henk) Heerschop 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-09-1955 in Bussum. Henk is geboren op 05-04-1926 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Machiel Heerschop en Gerarda Rigter.

Beroep: tuinman / hovenier [bron: familie]


Kinderen van Rie en Henk: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 267 tm 271 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Michael Johannes (Michiel) Heerschop

2 Maria Alida Gerarda (Ria) Heerschop

3 Margaretha Geertruda Maria (Margreet) Heerschop

4 Hendrikus Theodorus (Henk) Heerschop

5 Paulina Emerentia Adriana (Pauline) Heerschop


272 Theodora Maria (Door) Post is geboren op 17-04-1930 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Door is overleden op 14-10-2003 in Leersum, Utrecht, Nederland, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-10-2003. Zij is begraven op 20-10-2003 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Door trouwde, 26 jaar oud, op 16-06-1956 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Johannes Franciskes (Jan) Wouters, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-06-1956 in Bussum. De scheiding werd geregistreerd op 15-05-1985 in Laren (door overlijden echtgenoot op 15-05-1985). Jan is geboren op 16-12-1927 in Eemnes, Utrecht, Nederland, zoon van Theodorus Wouters en Gijsberta Maria van Wegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-12-1927. Hij is gedoopt in 12-1927 in Eemnes, Utrecht, Nederland. Jan is overleden op 15-05-1985 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1985. Hij is gecremeerd op 20-05-1985 in Lelystad, Flevoland, Nederland.

Beroep: magazijnmeester [bron: familie]

Kinderen van Door en Jan: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd,

1 Theodorus (Dick) Wouters

2 Albertus (Bert) Wouters


273 Adrianus Antonius (Arie) Post (afb. 18) is geboren op 07-10-1931 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Arie is overleden op 30-08-1983 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland, 51 jaar oud. Hij is gecremeerd op 02-09-1983 in Schagen, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: smid-bankwerker [bron: familie]

Arie trouwde, 22 jaar oud, op 28-12-1953 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Wilhelmina Geertruida (Wil) Mulder, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-12-1953 in Naarden. De scheiding werd geregistreerd op 30-08-1983 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 30 augustus 1983 te Akersloot) [bron: familie]. Zie 340 voor persoonsgegevens van Wil.


Kinderen van Arie en Wil: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 274 tm 275 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Catharina Franncisca Elisabeth (Katy) Post

2 Johannes Cornelis (Jos) Post

3 Wilhelmina Maria (Willy) Post

4 Jeanette Thimothea (Jannette) Post

5 Petrus (Peter) Post278 Hendrikus Adrianus Petrus (Henk) Post is geboren op 10-08-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huis- en decoratieschilder [bron: familie]

Henk trouwde, 35 jaar oud, op 19-12-1968 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Elizabeth Cathrina (Bep) Werie 40 jaar oud. Bep is geboren op 19-06-1928 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerbertus Johannes Werie en Catharina (Cathrien) Steeneker.


Kinderen van Henk en Bep: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden en nrs 279 en 280 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Franciscus Johannes (Frank) Post

2 Bernardus Andreas (Ben) Post281 Alida Elisabeth Adriana (Ank) Post is geboren op 12-01-1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans. Ank is overleden op 22-06-1999 in Nieuwegein, Utrecht, Nederland, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1999. Zij is begraven op 26-06-1999 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Ank trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1956 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Cornelis Lambertus Maria (Cor) Beuker, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 22-06-1999 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 22-06-1999) [bron: familie]. Cor is geboren op 09-03-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Gerardus Anthonius (Henk) Beuker en Appolonia Geertruida (Pleuntje) Krijnen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1936.

Beroep: tegelzetter / openhaardenspecialist [bron: familie]


Kinderen van Ank en Cor: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.

1 Alfonsa Maria (Yvonne) Beuker

2 Theresia Maria (Erna) Beuker

3 Hendricus Maria (Marcel) Beuker

4 Ronaldus Maria (Rene) Beuker


282 Anna Cornelia Maria (Ans) Post is geboren op 28-02-1938 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Ans is overleden op 02-10-2001 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10 2001. Zij is begraven op 05-10-2001 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Ans trouwde, 19 jaar oud, op 28-12-1957 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Johannes Cornelis (Hans) Andriessen, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-12-1957 in Bussum. De scheiding werd geregistreerd op 02-10-2001 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote op 02-10-2001) [bron: familie]. Zie 88 voor persoonsgegevens van Hans.

Kinderen van Ans en Hans: (zie 88.)


283 Maria Wilhelmina (Til) Post is geboren op 28-07-1939 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie], dochter van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huisvrouw [bron: familie]

Til trouwde, 23 jaar oud, op 23-11-1962 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Johannes (Jan) Krijnen, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-11-1962 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie]. Jan is geboren op 22-09-1941 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie], zoon van Thijmen Krijnen en Sophia (Fie) van Dijk.

Beroep: veehouder [bron: familie]


Kinderen van Til en Jan: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden en nrs 284 t/m 287 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Mathilda M.W. Krijnen

2 Pamela Wilhelmina (Pamela) Krijnen

3 Johannes Franciscus (John) Krijnen

4 Robertus Theodorus (Rob) Krijnen

5 Ursula Mathilda (Ursela) Krijnen

6 Andy Johannes (Andy) Krijnen288 Theodorus Joseph Gijsbertus (Theo) Post is geboren op 19-03-1945 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: timmerman / uitvoerder aannemersbedrijf [bron: familie]

Theo trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1967 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Hendrika Lambertha (Henny) Schimmel 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-09-1967 in Bussum [bron: familie]. Henny is geboren op 23-02-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus (Gerard) Schimmel en Lamberta (Beb) van Schaik.


Kinderen van Theo en Henny: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Caroline Elisabeth (Carla) Post

2 Ronaldus Gerardus (Ronald) Post289 Johannes Hendrikus (Jan) Post is geboren op 02-12-1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: huisschilder / behanger [bron: familie]

Jan trouwde, 22 jaar oud, op 18-09-1969 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Johanna Geertruida Wilhelmina (Anneke) Hilhorst, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-09-1869 in Bussum. Anneke is geboren op 22-07-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Hilhorst en Johanna (Jans) Splinter.


Kinderen van Jan en Anneke: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.


1 Sabine Maria (Sabine) Post

2 Stephan (Stephan) Post290 Franciscus Antonius (Frans) Post is geboren op 21-10-1948 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrikus Adrianus (Henk) Post (zie 258) en Alida (Alie) Kastermans.

Beroep: timmerman / bouwkundige

Frans trouwde, 21 jaar oud, op 24-07-1970 in Bussum, Noord-Holland, Nederland met Berdine Alida Jacoba (Dinie) van Gog 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-07-1970 in Bussum. Dinie is geboren op 24-03-1946 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Thomas Gerardus van Gog en Wilhelmina Antonia de Gooijer.

Kind van Frans en Dinie: 1 kind, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd


1 Diana (Diana) Post291 Johannes Gregorius (Jan) Post is geboren op 11-11-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten (zie 227).

Beroep: loodgieter / elektricien / veehouder [bron: familie]

Jan trouwde, 21 jaar oud, op 30-01-1923 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Hendrika (Riek) Mol, 19 jaar oud. Riek is geboren op 02-01-1904 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Lambertus Mol en Joanna de Graaf.


Kinderen van Jan en Riek: 3 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 292 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Emerentia Hendrika (Emmy) Post

2 Lambertus Johannes (Lambert John) Post

3 Wilhelmus Johannes Maria (Willem) Post


293 Jacobus (Jaap) Post is geboren op 18-04-1905 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten (zie 227).

Beroep: schoenmaker [bron: Familie]

Jaap trouwde, 20 jaar oud, op 10-10-1925 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Adriana Maria (Sjaan) de Groot, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 22-06-1904 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus de Groot en Petronella Jacoba Geertruida (Pietje) Kastermans.


Kind van Jaap en Sjaan:


1 Emerentia Hendrika Maria (Emmie) Post, geboren op 02-03-1926 in Bussum, Noord-

Holland, Nederland. Volgt 294.294 Emerentia Hendrika Maria (Emmie) Post is geboren op 02-03-1926 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacobus (Jaap) Post (zie 293) en Adriana Maria de (Sjaan) Groot. Emerentia trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1952 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Bertus Taling, ongeveer 24 jaar oud. Bertus is geboren omstreeks 1928 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland.295 Gijsbertus Adrianus (Gijs) Post is geboren op 12-05-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten (zie 227).

Gijs is overleden op 29-07-1979 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1979 [bron: persoonskaart G.A.Post]. Hij is begraven op 04-08-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland.

Beroep: timmerman / trappenmaker [persoonskaart G. A. Post]

Gijs trouwde, 27 jaar oud, op 25-07-1934 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // Persoonskaart G.A. Post // persoonskaart Adrianus Post] met Alberta Jacoba van Wijk, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 25-06-1934 in Bussum. Alberta is geboren op 09-06-1906 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Adrianus Antonius van Wijk en Anna Schrijvershof.


Kinderen van Gijs en Alberta: 6 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 296 t/m 304 van dit parentel niet weergegeven).


1 Emerentia Anna Maria (Emmie) Post

2 Petrus Adrianus (Pietje) Post

3 Adrianus Antonius (Ad) Post

4 Antonius Gijsbertus Post

5 Anna Antonia (Ans) Post

6 Cornelis Ireneus Maria Post305 Simonus Jacobus (Siem) Post is geboren op 02-04-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Adrianus (Arie) Post en Emerentia Roeten (zie 227).

Siem is overleden op 16-01-1999 in Zuid-Afrika, 88 jaar oud [bron: familie].

Notitie bij Siem: Siem en Annie kregen zeker 6 kinderen waarvan drie in Nederland geboren kinderen: Emiel, Han, Anke, Sjaan, Emmie, Monica.
Ome Siem was de zevende zoon van Adrianus Post, het gezegde van zijn vader Adrianus Post was: Ik heb zeven kinderen en één meid.

Beroep: timmerman / meubelmaker [bron: familie]

Siem trouwde, 26 jaar oud, op 15-10-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: familie // persoonskaart Adrianus Post] met Anna Maria Elisabeth (Annie) van Harmelen, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1937 in Bussum. Annie is geboren op 03-03-1911 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Johannes (Hannes) van Harmelen en Johanna Oostendorp. Annie is overleden op 25-07-1997 in Zuid-Afrika, 86 jaar oud [bron: familie].


Kinderen van Siem en Annie: 6 kinderen, genealogische gegevens gotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de 306-t/m/ 310 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Alphonsus (Emiel) Post

2 Johannes (Joe) Post

3 Johanna (Anke) Post

4 Emerentia (Emmy) Post

5 Adriana (Sjaan) Post

6 Monica Post


311 Johannes Simon (Jan) Roeten is geboren op 05-07-1869 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten (zie 221) en Hendrika Dijkman. Jan is overleden op 16-03-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud.

Beroep: metselaar [bron: familie]

Jan:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 21-03-1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Maria Mieres, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1897 te Bussum) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Johannes Simon Roeten 1901)]. Maria is geboren op 17-01-1871 in Amersfoort, Utrecht, Nederland, dochter van Willem Mieres en Margrieta (Grietje) van Dijk. Maria is overleden op 23-09-1900 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, 29 jaar oud.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 01-08-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 33 // Noord-Hollands Archief] met Maria Cecilla Jorissen, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: erk. 1 kind ? ( Gerardus Roeten) ? Maria is geboren op 22-11-1873 in Weert, Limburg, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Lambertus Gerardus Jorissen en Johanna Maria Jeegers. Maria is overleden op 24-12-1947 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 74 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Zij is begraven in Bussum (oude RK begraafplaats) [bron: Hans Roeten].

Kinderen van Jan en Maria:


1 Willem Antonius Roeten, geboren in 1894 in Bussum, Noord -Holland, Nederland. Volgt 312.

2 Hendrika Maria Margaretha Roeten, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 313.


Kind van Jan en Maria :

3 Gerardus Roeten, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 314.312 Willem Antonius Roeten is geboren in 1894 in Bussum, Noord -Holland, Nederland, zoon van Johannes Simon (Jan) Roeten (zie 311) en Maria Cecilla Jorissen.

Beroep: metselaar [bron: familie]

Willem trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 08-05-1918 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Maria Brand, ongeveer 22 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Stefanus Brand en Helena van der Pluijm.


313 Hendrika Maria Margaretha Roeten is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Simon (Jan) Roeten (zie 311) en Maria Cecilla Jorissen. Hendrika trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 08-02-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Antonius Jacobus Bijlhouwer, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Christiaan Bijlhouwer en Catharina Alijda van den Boogaard.

Beroep: rijwielmonteur [bron: Wie Was Wie]


314 Gerardus Roeten is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Simon (Jan) Roeten (zie 311) en Maria Cecilla Jorissen.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-06-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 84 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Vuurens, ongeveer 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 06-12-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (reden scheiding onbekend) [bron: Wie Was Wie // aantekening op huw.akte].

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Geertruida: erk. 1 kind

Geertruida is geboren omstreeks 1898 in Boskoop, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Vuurens en Maria van Lammeren.


Kinderen van Gerardus en Geertruida: 2 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 314 van dit parenteel niet weegegeven).


1 Jacobus (Jaap) Roeten

2 Cecilia Maria Roeten316 Simon Jacobus Roeten is geboren op 14-05-1872 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten (zie 221) en Hendrika Dijkman. Simon is overleden op 03-05-1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 36 jaar oud.

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Simon trouwde, 23 jaar oud, op 03-09-1895 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Alida Ruisendaal, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1901 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1901 te Naarden) [bron: Wie Was Wie // Weduwleven Alida Ruizendaal 1902]. Alida is geboren op 14-05-1869 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Andreas Ruisendaal en Oeida Post. Alida trouwde later op 21-07-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld (geb. omstreeks 1884). Alida trouwde later op 14-09-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akt Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Diemel (geb. omstreeks 1844).


Kind van Simon en Alida:


1 Antonia Roeten, geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland.

Volgt 317.317 Antonia Roeten is geboren op 26-12-1897 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Simon Jacobus Roeten (zie 316) en Alida Ruisendaal. Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 24-12-1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 108 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Albertus van Moorst, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 26-10-1894 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Aalbertus van Moorst en Adriana Huijskes. Johannes is overleden op 08-03-1961 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud [bron: FamilySearch].

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Antonia en Johannes: 4 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 318 t/m / 324 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Albertus Simon Johannes (Ab) van Moorst

2 Simona (Simona) van Moorst

3 Adriana Johanna Elisabeth (Jeane) van Moorst

4 Alida Johanna Maria Theresia (Lida) van Moorst


325 Maria Cecila Roeten is geboren op 25-05-1875 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Antonius (Teunis) Roeten (zie 221) en Hendrika Dijkman. Maria trouwde, 17 jaar oud, op 24-08-1892 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Henricus Carel van der Linden, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1866 in -s Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland, zoon van Jan van der Linden en Wilhelmina Huberdina van der Venne.

Beroep: fourier der artillerie [bron Wie Was Wie]


Kind van Maria en Johannes:


1 Wilhelmus Petrus Johannes van der Linden, geboren in 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 326,326 Wilhelmus Petrus Johannes van der Linden is geboren in 1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Henricus Carel van der Linden en Maria Cecila Roeten (zie 325).

Beroep: loodgieter [bron: Wie Was Wie]

Wilhelmus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 29-12-1921 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 101; akte Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Tjitske Groenveld, ongeveer 28 jaar oud. Tjitske is geboren omstreeks 1893 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerben Groenveld en Louisa Zwart.


327 Antonius (Antoon) Roeten is geboren op 08-11-1877 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Antonius (Teunis) Roeten (zie 221) en Hendrika Dijkman. Antoon is overleden op 05-08-1944 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 66 jaar oud.

Beroep: metselaar [bron Wie Was Wie]

Antoon:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-06-1901 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Jacoba Schimmel, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa1911 te Bussum) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Antonius Roeten 1912]. Jacoba is geboren op 06-10-1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schimmel en Cornelia van Eijden. Jacoba is overleden op 20-10-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 35 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 04-09-1912 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria (Jans) van Thienen, 33 jaar oud. Jans is geboren op 10-02-1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Matthias Gijsbert Hendrikus van Thienen en Marretje Krijnen. Jans is overleden op 06-08-1960 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, 81 jaar oud [bron: Hans Roeten].


Kinderen van Antoon en Jans: 5 kinderen, genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor wordt nr 328 van dit parenteel niet weergegeven).


1 Anthonius Mathias (Anton) Roeten

2 Matthias Gijsbertus Hendrikus (Thijs) Roeten

3 Hendrikus Jacobus Johannes Roeten

4 Teodorus Gijsbertus Jozef Roeten

5 Maria Wilhelmina Roeten329a Gerrit Roeten is geboren op 15-06-1820 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Antonius Janse (Teunis) Roeten (zie 218) en Maria Vermeij. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-06-1820 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 30; N 27 // Het Utrechts Archief].

Beroep: boerenknecht [bron: Wie Was Wie]

Gerrit trouwde, 39 jaar oud, op 01-05-1850 in Ouder-Amstel, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.97; akte Nr. 8 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje de Bruijn, ongeveer 31 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: Jannetje de Bruijn was in 1850 weduwe van Aart Gerritse van den Bosch.

Jannetje is geboren omstreeks 1819 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus de Bruijn en Neeltje van Heusden. Jannetje trouwde voorheen op 23-07-1845 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 87; akte Nr. 25 // Noord-Hollands Archief] met Aart Gerritse van den Bosch (geb. omstreeks 1813).

Beroep: dienstbaar / werkvrouw [bron: Wie Was Wie]


329b Jacobus (Jaap) Roeten is geboren op 23-02-1880 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], zoon van Antonius (Teunis) Roeten (zie 221) en Hendrika Dijkman. Jaap is overleden op 23-11-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 80 jaar oud. Hij is begraven op 26-11-1960 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal].

Notitie bij overlijden van Jaap: Bidprentje opgevraagd en onvangen van J van den Berg

Beroep: metselaar [bron: Wie Was Wie]

Jaap:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 16-11-1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 61 // Noord-Hollands Archief] met Gertruda Barbara Jorissen, 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1935 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenotecirca 1935 te Bussum) [bron: Rogier Ruijzendaal // weduwnaarschap Jacobus Roeten 1936]. Gertruda is geboren op 17-12-1875 in Weert, Limburg, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Lambertus Gerardus Jorissen en Johanna Maria Jeegers. Gertruda is overleden op 02-06-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 57 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Zij is begraven op 06-06-1933 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten].

(2) trouwde, 55 jaar oud, op 08-01-1936 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Kwartierstaat Rogier Ruizendaal // na 1922 in Wie Was Wie geen registratie bij huwlijken] met Timothea Maria Ruijzendaal, 47 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-01-1936 in Bussum [bron: kwartierstaat Rogier Ruijzendaal]. Timothea is geboren op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. Rogier Ruijzendaal], dochter van Meeuwis (Meep) Ruijzendaal en Maria Wendelina Mulder. Zij is gedoopt op 08-01-1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. Rogier Ruijzendaal]. Timothea is overleden op 07-11-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 90 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Zij is begraven op 09-11-1979 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (RK kerkhof) [bron: Hans Roeten].


330 Jacobus (Jacob) Roeten is geboren op 01-08-1841 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Simon (Sijmen) Roeten (zie 220) en Oeda (Ootje) Bouwman. Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 05-08-1863 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 16 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Alida Wijffelman, ongeveer 22 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1841 in Delft, Zuid-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Wijffelman en Margaretha Alida Hufen.331 Ida Roeten is geboren op 19-12-1841 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon (Sijmen) Roeten (zie 220) en Oeda (Ootje) Bouwman.

Notitie bij Ida: Wie Was Wie // schrijft bij huw.akte dochter Roete als familienaam

Ida trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1865 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus Jansen, 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 14-06-1838 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Theodorus Kooper ook geschreven Jansen en Alida (Aaltje) Smith.

Beroep: koopman [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Ida en Wilhelmus:


1 Maria Jansen, geboren omstreeks 1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 332.

2 Simon Jacobus Jansen, geboren op 25-07-1874 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 334.

3 Theodorus Jansen, geboren omstreeks 1881 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland. Volgt 364.


332 Maria Jansen is geboren omstreeks 1868 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Jansen en Ida Roeten (zie 331). Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 01-08-1893 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Emericus Lambertus Koopmanschap, ongeveer 23 jaar oud. Emericus is geboren omstreeks 1870 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Theodorus Aloijsius (Teunis) Koopmanschap en Elisabeth Schipper.

Beroep: winkelbediende [bron: Wie Was Wie]


Kind van Maria en Emericus:


1 Ida Maria Koopmanschap, geboren op 01-10-1896 in Naarden, Noord-Holland,

Nederland. Volg 333.


333 Ida Maria Koopmanschap is geboren op 01-10-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Emericus Lambertus Koopmanschap en Maria Jansen (zie 332). Ida is overleden op 20-12-1922 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 26 jaar oud. Ida trouwde, 23 jaar oud, op 25-11-1919 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akt T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 27 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Wilhelmus Kamer, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 01-10-1896 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Wilhelmus Kamer en Petronella Voogt.

Beroep: fabrieksarbeider [bron: Wie Was Wie]

Johannes is overleden op 30-07-1974 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud. Johannes trouwde later omstreeks 1923 in Naarden, Noord -Holland, Nederland [bron: familie] met Martha Anna Janetzki (1898-1963).


334 Simon Jacobus Jansen is geboren op 25-07-1874 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Jansen en Ida Roeten (zie 331). Simon is overleden op 05-01-1961 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 86 jaar oud.

Beroep: machinaal-houtbewerker [bron: Wie Was Wie]

Simon trouwde, 25 jaar oud, op 23-08-1899 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida van Bijleveld, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 12-01-1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis van Bijleveld en Johanna Ruizendaal. Geertruida is overleden op 16-08-1941 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 63 jaar oud.


Kinderen van Simon en Geertruida: 14 kinderen, waarvan 10 de genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 347 t/m 363 van dit parenteel niet weergegeven.


1 Ida Jansen, geboren op 08-06-1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 335.

2 Johanna (Annie) Jansen, geboren op 08-03-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 338.

3 Wilhelmina Jansen, geboren op 30-07-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Genealogie familie Van Bijleveld]. Wilhelmina is overleden op 04-08-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 5 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1903 [bron: Genealogie familie Van Bijleveld].

4 Cornelia Maria Jansen is geboren op 27-12-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 339.

5 Maria Jansen

6 Gerardus Wilhelmus (Gerrit) Jansen

7 Geertuida (Truus) Jansen

8 Wilhelmus (Wim) Jansen

9 Simon Jansen

10 Lambertus (Bertus) Jansen

11 Elisabeth (Bets) Jansen

12 Petronella Jansen

13 Hendrika (Hennie) Jansen

14 Cornelis Aloyisius Jansen


335 Ida Jansen is geboren op 08-06-1900 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen (zie 334) en Geertruida van Bijleveld. Ida is overleden op 22-02-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 54 jaar oud. Ida trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1925 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom van de familie Van Bijleveld] met Cornelis Wessels, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 21-10-1898 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Kasper Wessels en Dirkje Lankreijer. Cornelis is overleden op 22-02-1955 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 56 jaar oud [bron: Stamboom Van Bijleveld].

Kinderen van Ida en Cornelis: 2 kinderen (bekend), genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 336 en 337 van dit parenteel niet weergegeven).338 Johanna (Annie) Jansen is geboren op 08-03-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen (zie 334) en Geertruida van Bijleveld.Annie trouwde in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Stamboom van de familie Van Bijleveld] met Piet Arens. Piet is geboren op 31-12-1895 in Leerdam, Zuid-Holland, Nederland, zoon van Pieter Arens en Lena Spronk. Piet is overleden op 03-08-1951 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, 55 jaar oud.339 Cornelia Maria Jansen is geboren op 27-12-1904 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Simon Jacobus Jansen (zie 334) en Geertruida van Bijleveld.Cornelia is overleden omstreeks 1997 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 93 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1930 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie: Herman Mulder // Genealogie Corelis van Bijleveld] met Hermanus Christianus (Herman) Mulder, 27 jaar oud. Herman is geboren op 06-02-1903 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Johannes Mulder en Mina Verheul. Herman is overleden omstreeks 1989 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 86 jaar oud.

Beroep: timmerman [bron: familie]


Kinderen van Cornelia en Herman: 8 kinderen, waarvan de genealogische gegevens van zeven kinderen grotendeels zijn afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 341 t/m 346 van dit parenteel niet weergegeven)


1 Wilhelmina Geertruida (Wil) Mulder, geboren op 31-01-1932 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 340.

2 Simon Hermanus (Simon) Mulder

3 Geertruda (Truus) Mulder

4 Cornelia (Corrie) Mulder

5 Hermanus (Herman) Mulder

6 Thimothea Francisca (Thea) Mulder

7 Thresia Maria (Trees) Mulder

8 Antonius (Anton) Mulder


340 Wilhelmina Geertruida (Wil) Mulder is geboren op 31-01-1932 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Christianus (Herman) Mulder en Cornelia Maria Jansen (zie 339). Wil is overleden op 10-06-2005 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-06-2005 [bron: familie (gem. Akersloot)]. Wil trouwde, 21 jaar oud, op 28-12-1953 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: familie] met Adrianus Antonius (Arie) Post, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 28-12-1953 in Naarden. De scheiding werd geregistreerd op 30-08-1983 in Akersloot,Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot op 30 augustus 1983 te Akersloot). Zie 273 voor persoonsgegevens van Arie.

Kinderen van Wil en Arie: zie 273364 Theodorus Jansen is geboren omstreeks 1881 in Nieuwer-Amstel, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Jansen en Ida Roeten (zie 331).

Beroep: timmerman [bron: Wie Was Wie]

Theodorus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-02-1906 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Petronella Anna Elisabeth Vreeswijk, ongeveer 22 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1884 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Petrus Vreeswijk en Hendrika Wilhelmina Heuksenfeld.


365 Henrica Janse (Heintje) Roeten is geboren op 15-05-1781 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Joannes Theunisse (Jan) Roeten (zie 217) en Aertje Gerritse Veenhuijzen. Zij is gedoopt op 15-05-1781 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Heintje is overleden op 06-12-1853 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1853 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1070; N 33 // het Utrechts Archief]. Heintje trouwde, 35 jaar oud, op 15-12-1816 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Rijk Cornelisz Hilhorst, ongeveer 23 jaar oud. Rijk is geboren omstreeks 1793 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Genealogie VFulpen], zoon van Cornelis Hilhorst en Petronella Gijsbertse (Nellitje) Hoefsloot. Hij is gedoopt op 03-03-1793 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie VFulpen].

Kind van Heintje en Rijk:

1 Cornelis Hilhorst, geboren omstreeks 1818 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland.

Volgt 366.


366 Cornelis Hilhorst is geboren omstreeks 1818 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Rijk Cornelisz Hilhorst en Henrica Janse (Heintje) Roeten (zie 365). Cornelis trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 10-01-1844 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 834; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Dorothea Krieger, ongeveer 27 jaar oud. Dorothea is geboren omstreeks 1817 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Krieger en Anna Hooijmans.367 Hannes Janse Roeten is geboren op 14-12-1782 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Joannes Theunisse (Jan) Roeten (zie 217) en Aertje Gerritse Veenhuijzen. Hannes is overleden op 14-02-1840 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 57 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1840 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1069; N 3 // het Utrechts Archief]. Hannes trouwde, 32 jaar oud, op 18-06-1815 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Maria Aartse Beijer, ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1786 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Aart Jansz Beijer en Marritje Gerritse Lakeman. Zij is gedoopt op 03-07-1785 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: Hans Roeten]. Maria is overleden op 22-05-1839 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: Hans Roeten].368 Aaltje Janse Roeten is geboren omstreeks 1784 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Joannes Theunisse (Jan) Roeten (zie 217) en Aertje Gerritse Veenhuijzen.Aaltje trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 12-11-1814 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 18 // Noord-Hollands Archief] met Jan Cornelisz Kok, ongeveer 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1784 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Kok en Jannetje Harmense.369 Willempje Janse (Willemijntje) Roeten is geboren omstreeks 1788 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Joannes Theunisse (Jan) Roeten (zie 217) en Aertje Gerritse Veenhuijzen.Willemijntje is overleden op 14-05-1836 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 48 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1836 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1069; N 15 // het Utrechts Archief]. Willemijntje:

(1) trouwde [bron: Wie Was Wie // als ouder op overl.akte kind] met NNdeNN.

(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 04-05-1817 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Marten Dirksz van den Akker, ongeveer 43 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1829 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland (door ovelijden echtgenoot circa 1829 te Eemnes) [bron: Wie Was Wie // weduwleven van Willemijntje Roeten 1830]. Marten is geboren omstreeks 1774 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Dirk Jansen van den Akker en Annetje Willemse Burggraaf. Marten is overleden omstreeks 1829 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 55 jaar oud.

(3) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 27-07-1830 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 834; akte Nr 8 // Het Utrechts Archief] met Cornelis Koppen, ongeveer 43 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1787 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Arie Koppen en Anna (Annetje) Hilhorst. Cornelis trouwde voorheen op 08-05-1814 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr.7 // Het Utrechts Archief] met Antje van den Berg (1792-1829). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1829 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (waarschijnlijk door overlijden echtgenote circa 1829 te Eemnes) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Cornelis Koppen 1830].


Kind van Willemijntje en NNdeNN:


1 Aaltje Roeten, geboren omstreeks 1812 in Eemnes, pro.Utrecht, Nederland. Aaltje is overleden op 07-03-1812 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: Wie Was Wie //overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1812 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 370; N 9 // het Utrechts Archief].370 Meinsje Janse Roeten is geboren omstreeks 1791 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Joannes Theunisse (Jan) Roeten (zie 217) en Aertje Gerritse Veenhuijzen. Meinsje trouwde [bron: Hans Roeten] met Rigardus Hilhorst.371 Rijkje Janse (Rikje) Roeten is geboren omstreeks 1792 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], dochter van Joannes Theunisse (Jan) Roeten (zie 217) en Aertje Gerritse Veenhuijzen.

Rikje is overleden op 30-04-1850 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 58 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-05-1850 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1070; N 11 // het Utrechts Archief].

Rikje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18-06-1815 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr. 12 // Het Utrechts Archief] met Teunis de Zwart, 27 jaar oud. Teunis is geboren op 27-10-1787 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten], zoon van Jacob Boudewijns de Swart en Teunisje Hilhorst. Teunis is overleden op 11-09-1839 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 51 jaar oud.


Kinderen van Rikje en Teunis:


1 Lijsje de Zwart, geboren op 07-10-1815 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1815 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 30; N 139 // Het Utrechts Archief].

2 Jan de Zwart, geboren op 28-10-1817 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-10-1817 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 30; N 140 // Het Utrechts Archief].

3 Jacob de Zwart, geboren op 25-12-1819 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 372.

4 Jan de Zwart, geboren op 06-08-1821 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 373

5 Aartje de Zwart, geboren omstreeks 1823 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 374.


372 Jacob de Zwart is geboren op 25-12-1819 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Teunis de Zwart en Rijkje Janse (Rikje) Roeten (zie 371). Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1845 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 808; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Emmetje Brouwer, ongeveer 25 jaar oud. Emmetje is geboren omstreeks 1820 in Baarn, Utrecht, Nederland, dochter van Jelis Brouwer en Annetje de Ruijter. Emmetje is overleden op 03-06-1860 in Baarn, Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1860 [bron: Wie Was Wie overlijdensakte Gem. Baarn 1860].373 Jan de Zwart is geboren op 06-08-1821 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Teunis de Zwart en Rijkje Janse (Rikje) Roeten (zie 371). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1821 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481; I 30; N 32 // Het Utrechts Archief].

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]

Jan trouwde 27 jaar oud, op 07-02-1849 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.55; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Hendrica Raven, ongeveer 19 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1830 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Harmen Raven en Meinsje Bitter.


374 Aartje de Zwart is geboren omstreeks 1823 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Teunis de Zwart en Rijkje Janse (Rikje) Roeten (zie 371).

Aartje:

(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 30-11-1843 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 834; akte Nr. 7 // het Utrechts Archief] met Aart Withorst, ongeveer 38 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1863 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (waarschijlijk door overlijden echtgenoot circa 1863 te Eemnes) [bron: Wie Was Wie (hertrouwen Aartje de Zwart 1864)].

Notitie bij het huwelijk van Aartje en Aart: erk. 1 dochter geboren 4-11-1843 Dirkje de Zwart Aart is geboren omstreeks 1805 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Withorst en Dirkje Lakeman. Aart is overleden omstreeks 1863 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 58 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 23-08-1864 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 835; akte Nr. 8 // Het Utrechts Archief] met Jacobus Koppen, ongeveer 47 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1817 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Cornelis Koppen en Antje van den Berg.


Kinderen van Aartje en Aart:


1 Dirkje Withorst, geboren op 04-11-1843 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland.

2 Rikje Withorst, geboren omstreeks 1848 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 375.


Kind van Aartje en Jacobus:


3 Jan Koppen, geboren omstreeks 1866 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 376.


375 Rikje Withorst is geboren omstreeks 1848 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Aart Withorst en Aartje de Zwart (zie 374). Rikje trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 13-11-1877 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr 7 // Het Utrechts Archief] met Izak van Wijk, ongeveer 41 jaar oud. Izak is geboren omstreeks 1836 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Teunis van Wijk en Nelletje van den Berg. Izak trouwde later op 21-06-1880 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 218; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Alijda Barendina Francisca Reijners (1845-1919).376 Jan Koppen is geboren omstreeks 1866 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Jacobus Koppen en Aartje de Zwart (zie 374). Jan is overleden op 10-01-1912 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-01-1912 [bron: Wie Was Wie overlijdensakte gem Eemnes]. Jan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 17-10-1893 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 17 // Het Utrechts Archief] met Gijsje van Rosmalen, ongeveer 29 jaar oud. Gijsje is geboren omstreeks 1864 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik van Rosmalen en Geertruij (Truitje) Nagtegaal.

Kinderen van Jan en Gijsje:

1 Aartje Geertruida Koppen, geboren op 13-08-1894 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 377.

2 Jacoba Koppen, geboren omstreeks 1898 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland.

Volgt 380.


377 Aartje Geertruida Koppen is geboren op 13-08-1894 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Jan Koppen (zie 376) en Gijsje van Rosmalen. Aartje is overleden op 12-01-1972 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 77 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Aartje trouwde, 27 jaar oud, op 06-06-1922 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Gerardus Krijnen, 25 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Aartje en Gerardus: erk. 1 kind

Zie 384 voor persoonsgegevens van Gerardus.


Kinderen van Aartje en Gerardus:


1 Johannes Gijsbertus Krijnen, geboren op 25-12-1921 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 378.

2 Gerardus J. Krijnen, geboren op 13-08-1923 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen.fam. Krijnen // Bert Krijnen].

3 Gijsbertha J.H. Krijnen, geboren op 03-09-1930 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 379.


378 Johannes Gijsbertus Krijnen is geboren op 25-12-1921 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen.fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Gerardus Krijnen (zie 384) en Aartje Geertruida Koppen (zie 377). Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1949 [bron: gen. fam. Kriijnen // Bert Krijnen] met E. Papenburg.379 Gijsbertha J.H. Krijnen is geboren op 03-09-1930 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Gerardus Krijnen (zie 384) en Aartje Geertruida Koppen (zie 377). Gijsbertha trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1954 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Harry Doesborg.380 Jacoba Koppen is geboren omstreeks 1898 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jan Koppen (zie 376) en Gijsje van Rosmalen. Jacoba trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 02-09-1920 in Enkhuizen, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 39; akte Nr. 53 // Noord-Hollands Archief] met Petrus Johannes Tak, ongeveer 25 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1895 in Enkhuizen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan Tak en Katharina Roosje.381 Hendrik Jansz Roeten is geboren omstreeks 1795 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Joannes Theunisse (Jan) Roeten (zie 217) en Aertje Gerritse Veenhuijzen. Hij is gedoopt op 19-01-1795 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (RK). Hendrik is overleden op 25-01-1848 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 53 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-01-1848 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1070; N 6 // Het Utrechts Archief]. Hendrik:

(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-11-1821 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 217; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Gerritje Kool, ongeveer 35 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1832 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1832 te Eemnes) [bron: Wie Was Wie // weduwnaarschap Hendrik Roeten 1833]. Gerritje is geboren omstreeks 1786 in Hoogland, Ameersfoort, Utrecht, Nederland, dochter van Lammert Kool en Annetje Wijnbergen. Gerritje is overleden omstreeks 1832 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 46 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 02-09-1833 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 835; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Marretje Pureveen, ongeveer 32 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1801 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Jacob (of Japik) Pureveen en Niesje Kas.

Kinderen van Hendrik en Gerritje:

1 Jan Roeten, geboren omstreeks 1823 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 282.

2 Antje Roeten, geboren omstreeks 1826 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 386.


Kinderen van Hendrik en Marretje:


3 Gerrit Roeten, geboren omstreeks 1835 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. overl.akte (3-jaar)]. Gerrit is overleden op 26-10-1838 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 3 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.aktegem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-10-1838 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1069; N 34 // Het Utrechts Archief].

4 Niesje Roeten, geboren op 01-01-1836 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron:Wie Was Wie // teruber. overl.akte (7-maanden)]. Niesje is overleden op 03-08-1836 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, 7 maanden oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-08-1836 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1069; N 24 // Het Utrechts Archief].

5 Willempje (Wimpje) Roeten, geboren omstreeks 1838 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 388.

6 Jacob Roeten, geboren op 11-04-1840 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. overl.akte (9-dagen)]. Jacob is overleden op 20-04-1840 in Eemnes, prov .Utrecht, Nederland, 9 dagen oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1840 [bron: Wie Was Wie // ovel.akte T 481; I1069; N 9 // Het Utrechts Archief].

7 Teunis Roeten, geboren omstreeks 1843 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Teunis is overleden op 19-10-1924 in Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 81 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Stoutenburg, Leusden, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-10-1924 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 69; N 21 // Het Utrechts Archief].382 Jan Roeten is geboren omstreeks 1823 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Jansz Roeten (zie 381) en Gerritje Kool.

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 24-01-1861 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T481; Inv.835; akte Nr.1 // Het Utrechts Archief] met Grietje Koenen, ongeveer 29 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1871 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland (door ovelijden echtgenote circa 1871 te Eemnes) [bron: Wie Was Wie (weduwnaarschap Jan Roeten 1872)]. Grietje is geboren omstreeks 1832 in Hoogland, Amersfoort, Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Koenen en Hendrika (Heintje) van de Kerk. Grietje is overleden omstreeks 1871 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 39 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op 29-04-1872 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Marritje Lanphen, ongeveer 46 jaar oud. Marritje is geboren omstreeks 1826 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Lanphen en Mietje de Gooijer.


Kinderen van Jan en Grietje:

1 Gerrit Roeten, geboren omstreeks 1864 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Gerrit is overleden op 27-06-1864 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1864 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1070; N 20 // Het Utrechts Archief].

2 Gerarda Roeten, geboren omstreeks 1865 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Gerarda is overleden op 14-09-1865 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer een jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1865 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1070; N 29 // het Utrechts Archief].

3 Geertruida Roeten, geboren omstreeks 1867 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 383.


383 Geertruida Roeten is geboren omstreeks 1867 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Roeten (zie 382) en Grietje Koenen. Geertruida trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 15-04-1902 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Adreanus Krijnen, ongeveer 29 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Adreanus: erk. 1 kind

Adreanus is geboren omstreeks 1873 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen Teunisz Krijnen en Jacoba Raven.


Kinderen van Geertruida en Adreanus:


1 Gerardus Krijnen, geboren op 11-07-1896 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 384.

2 Johannes Hermanus (Jan) Krijnen, geboren op 24-01-1904 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 385.

3 Jacoba Krijnen, geboren op 21-05-1905 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland.


384 Gerardus Krijnen is geboren op 11-07-1896 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], zoon van Adreanus Krijnen en Geertruida Roeten (zie 383). Gerardus is overleden op 17-10-1964 in Laren, Noord-Holland, Nederland, 68 jaar oud [bron: gen. fam. Kriijnen // Bert Krijnen].

Beroep: landbouwer [bron: Wie Was Wie]

Gerardus trouwde, 25 jaar oud, op 06-06-1922 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Aartje Geertruida Koppen, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerardus en Aartje: erk. 1 kind

Zie 377 voor persoonsgegevens van Aartje.


Kinderen van Gerardus en Aartje: zie 377.


385 Johannes Hermanus (Jan) Krijnen is geboren op 24-01-1904 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. fam. Krijjnen // Bert Krijnen], zoon van Adreanus Krijnen en Geertruida Roeten (zie 383). Jan is overleden op 05-11-1927 in Blaricum, Noord-Holland, 23 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 10-11-1925 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Wilhelmina Catharina Fecken, 26 jaar oud. Zie 396 voor persoonsgegevens van Wilhelmina.

Kind van Jan en Wilhelmina:

1 Theodorus Krijnen, geboren op 28-10-1026 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen].


386 Antje Roeten is geboren omstreeks 1826 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Jansz Roeten (zie 381) en Gerritje Kool.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]

Antje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 12-11-1857 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 22 // Noord-Hollands Archief] met Christoffel Aalst, ongeveer 36 jaar oud. Christoffel is geboren omstreeks 1821 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Thobias Aalst en Gijsbertje Lindoorn.

Beroep: werkman [bron: Wie Was Wie]


Kind van Antje en Christoffel:


1 Gerarda Cornelia Aalst, geboren omstreeks 1867 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 387.387 Gerarda Cornelia Aalst is geboren omstreeks 1867 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Christoffel Aalst en Antje Roeten (zie 386). Gerarda trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 20-08-1902 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Sipke Breuker, ongeveer 35 jaar oud. Sipke is geboren omstreeks 1867 in Franeker, Franekeradeel, Fryslân, Nederland, zoon van Jelle Breuker en Grietje Brouwer.

Notitie bij Sipke: Wie Was Wie // Sipke Breuker was 1902 weduwnaar van Aaffien Foekema

Beroep: grondwerker [bron: Wie Was Wie]


388 Willempje (Wimpje) Roeten is geboren omstreeks 1838 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Jansz Roeten (zie 381) en Marretje Pureveen. Wimpje is overleden op 30-04-1906 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 68 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Eemnes, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1906 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T463; I401; N10 // Het Utrechts Archief]. Wimpje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-10-1865 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 835; akte Nr. 11 // Het Utrechts Archief] met Joannes Fecken, ongeveer 49 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1816 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Dirk Fecken en Agatha Roos.

Kinderen van Wimpje en Joannes:

1 Hendrik Fecken, geboren omstreeks 1867 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 389.

2 Dirk Fecken, geboren omstreeks 1870 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 395.

3 Marritje Fecken, geboren omstreeks 1878 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 397.


389 Hendrik Fecken is geboren omstreeks 1867 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Joannes Fecken en Willempje (Wimpje) Roeten (zie 388). Hendrik trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 15-10-1901 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Marretje Calis, ongeveer 27 jaar oud. Marretje is geboren omstreeks 1874 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jacob Calis en Jansje van Eijck.

Kinderen van Hendrik en Marretje:

1 Johannes Fecken, geboren op 28-08-1902 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 390.

2 Jacobus Johannes (Jaap) Fecken, geboren op 10-02-1907 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 394.390 Johannes Fecken is geboren op 28-08-1902 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen Calis], zoon van Hendrik Fecken (zie 389) en Marretje Calis. Johannes is overleden op 02-07-1987 in Eemnes, prov Utrecht, Nederland, 84 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1927 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen Calis] met Anna Maria Raven, 22 jaar oud. Anna is geboren op 28-02-1905 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen Calis].

Kinderen van Johannes en Anna: 3 kinderen (bekend), genealogische gegevens grotendels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 391 t/m 393 van dit parenteel niet weergegeven.

1 Johanna Jacoba (Jopie) Fecken

2 Anna Johanna Fecken

3 G.A. Fecken


394 Jacobus Johannes (Jaap) Fecken is geboren op 10-02-1907 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Fecken (zie 389) en Marretje Calis. Jaap is overleden op 23-03-1985 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, 78 jaar oud [bron: gen. Loman]. Jaap trouwde, 27 jaar oud, op 01-08-1934 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen Calis] met Gerarda (Gerda / Gradda) Loman, 23 jaar oud. Zie 127 voor persoonsgegevens van Gerda / Gradda.

Kinderen van Jaap en Gerda / Gradda: zie 127.395 Dirk Fecken is geboren omstreeks 1870 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Joannes Fecken en Willempje (Wimpje) Roeten (zie 388). Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 24-02-1897 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 219; akte Nr. 3 // Het Utrechts Archief] met Hendrica van der Schuur, ongeveer 24 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1873 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik van der Schuur en Trijntje Agteveld.

Kind van Dirk en Hendrica:

1 Wilhelmina Catharina Fecken, geboren op 22-04-1899 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 396.396 Wilhelmina Catharina Fecken is geboren op 22-04-1899 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen], dochter van Dirk Fecken (zie 395) en Hendrica van der Schuur. Wilhelmina is overleden op 03-05-1977 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 78 jaar oud [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen]. Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 10-11-1925 [bron: gen. fam. Krijnen // Bert Krijnen] met Johannes Hermanus (Jan) Krijnen, 21 jaar oud. Zie 385 voor persoonsgegevens van Jan.

Kind van Wilhelmina en Jan: zie 385.397 Marritje Fecken is geboren omstreeks 1878 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Joannes Fecken en Willempje (Wimpje) Roeten (zie 388). Marritje:

(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 14-05-1902 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 56 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Frederik Higler, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1904 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenoot circa 1904 te Hilversum) [bron: Wie Was Wie // weduwleven Marritje Fecken 1905].

Notitie bij het huwelijk van Marritje en Johannes: voogd van de bruidegom Lambertus Higler, toeziend voogd Cornelis Ruiter in huwelijks-akte worden de namen van de grootouder der bruidegom gegeven

Johannes is geboren omstreeks 1880 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Fredrik Higler en Trijntje Ruijter. Johannes is overleden omstreeks 1904 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 24 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 03-11-1905 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 492; akte Nr. 5 // Het Utrechts Archief] met Theodorus Boots, ongeveer 31 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1874 in De Rijp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Boots en Niesje Lakeman.


398 Catharina Theunisse Roeten is geboren omstreeks 1748 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Teunis Barentse Roeten (zie 216) en Aeltje Jans Broeck. Zij is gedoopt op 06-10-1748 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen]. Catharina trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 08-10-1796 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten] met Huiybertus Koppen.399 Antje Roeten is geboren omstreeks 1751 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Teunis Barentse Roeten (zie 216) en Aeltje Jans Broeck. Zij is gedoopt op 16-08-1751 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Antje is overleden op 22-04-1824 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1824 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 422; N 7 // Het Utrechts Archief].

Antje:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-04-1773 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk] met Hendrik van Fulpen, ongeveer 46 jaar oud, nadat zij op 27-03-1773 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Fulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-04-1773 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen]. Hendrik is geboren omstreeks 1727 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Cnelis Cnelisse van Fulpen en Dirkje Pieterse van den Berg. Hij is gedoopt op 11-04-1727 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK). Hendrik is overleden op 02-01-1785 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 58 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, omstreeks 1790 in Soest, prov.Utrecht, Nederland met Jacob van Maessen.

Notitie bij Jacob: gen. Hans Roeten // Jacob van Maessen was in 1790 weduwnaar van Gijsbertje Hoogenweg


Kind van Antje en Hendrik:


1 Teunis Hendriksz van Fulpen, geboren omstreeks 1779. Volgt 400.400 Teunis Hendriksz van Fulpen is geboren omstreeks 1779, zoon van Hendrik van Fulpen en Antje Roeten (zie 399). Teunis is overleden op 15-06-1826 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 47 jaar oud. Teunis trouwde [bron: gen. Willem Dubelaar // als ouder van gehuwd kind] met Theuntje van 't Klooster. Theuntje is geboren omstreeks 1781 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. overl.akte (89-jaar)], dochter van Gijsbert van 't Klooster en Elisabeth de Graaf. Theuntje is overleden op 27-05-1870 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 89 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1870 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 39 // het Utrechts Archief].


Kinderen van Teunis en Theuntje:


1 Henricus van Fulpen, geboren in 1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 401.

2 Margaretha (Grietje) van Fulpen, geboren omstreeks 1808 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 402.


401 Henricus van Fulpen is geboren in 1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Teunis Hendriksz van Fulpen (zie 400) en Theuntje van 't Klooster. Hij is gedoopt op 02-06-1804 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: Wie Was Wie // aantekening op overl.akte]. Henricus is overleden op 09-08-1877 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 72 of 73 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1877 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I422; N 56 // Het Utrechts Archief]. Henricus trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 07-11-1841 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 935; akte Nr.18 // Het Utrechts Archief] met Steijntje Westerveld, ongeveer 128 jaar oud. Steijntje is geboren omstreeks 1713 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Peter Aartse Westerveld en Metje Gerritze Dijkgraaf.402 Margaretha (Grietje) van Fulpen is geboren omstreeks 1808 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Teunis Hendriksz van Fulpen (zie 400) en Theuntje van 't Klooster. Grietje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-01-1833 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akt T 481; Inv. 935; akte Nr. 1 // Het Utrechts Archief] met Volkert Schouten, ongeveer 24 jaar oud. Volkert is geboren omstreeks 1809 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Pieter Volkerze Schouten en Jannitje de Graaf.

Kinderen van Grietje en Volkert:

1 Jannetje Schouten, geboren omstreeks 1834 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. overl.akte (20-jaar)]. Jannetje is overleden op 21-03-1854 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 20 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1854 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 12 // het Utrechts Archief].

2 Petronella Schouten, geboren omstreeks 1836 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 403.

3 Everarda Schouten, geboren omstreeks 1838 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 411.

4 NN Schouten, levenloos geboren zoon, geboren op 13-01-1848 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-01-1848 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1168; N 7 // het Utrechts Archief].

5 Magaretha Schouten, geboren omstreeks 1849 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 412.


403 Petronella Schouten is geboren omstreeks 1836 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Volkert Schouten en Margaretha (Grietje) van Fulpen (zie 402). Petronella is overleden op 09-01-1905 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 69 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1905 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 449; N 4 // Het Utrechts Archief]. Petronella trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 09-08-1856 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 936; akte Nr.10 // Het Utrechts Archief] met Kornelis van den Brink, 27 jaar oud. Kornelis is geboren op 12-05-1829 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Gerrit van den Brink en Wilhelmina (Wijmpje) Driest. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1829 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, 549; N 28 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Kornelis: Wie Was Wie // alias Cornelis van den Brink

Kinderen van Petronella en Kornelis:

1 Wilhelmina van den Brink, geboren omstreeks 1857 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 404.

2 Adriana van den Brink, geboren omstreeks 1859 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 405.

3 Gerardus van den Brink, geboren omstreeks 1862 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 406.

4 Volkert van den Brink, geboren op 06-06-1874 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 407.


404 Wilhelmina van den Brink is geboren omstreeks 1857 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Kornelis van den Brink en Petronella Schouten (zie 403). Wilhelmina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 12-11-1880 in Westbroek, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 988; akte Nr. 7 // Het Utrechts Archief] met Gijsbert Blankevoort, ongeveer 23 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1857 in Westbroek, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Blankevoort en Gerritje van Meeuwen.405 Adriana van den Brink is geboren omstreeks 1859 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Kornelis van den Brink en Petronella Schouten (zie 403). Adriana trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 11-11-1886 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Evert Rademaker, ongeveer 24 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1862 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Petrus Rademaker en Maria Odijk

.

406 Gerardus van den Brink is geboren omstreeks 1862 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Kornelis van den Brink en Petronella Schouten (zie 403). Gerardus is overleden op 07-01-1945 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 83 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1945 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 1221: I 1791; N 29 // het Utrechts Archief]. Gerardus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16-11-1889 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 267; akte Nr. 22 // Het Utrechts Archief] met Maasje van 't Klooster, ongeveer 34 jaar oud. Maasje is geboren omstreeks 1855 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert van 't Klooster en Geertruida Smink.407 Volkert van den Brink is geboren op 06-06-1874 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Kornelis van den Brink en Petronella Schouten (zie 403).Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1874 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 686; N 47 // Het Utrechts Archief]. Volkert trouwde, 22 jaar oud, op 20-06-1896 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 268; akte Nr.17 // Het Utrechts Archief] met Gerritje Hoppenbrouwer, ongeveer 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Volkert en Gerritje: Wie Was Wie // 17-05-1911 wettiging kind Gerrit Hoppenbrouwer // (krijgt Gerrit ook de naam Van den Brink?)
[Wie Was Wie // akte van wettiging T 358; inv. 358.55; akte Nr. 55 ?? // Noord-Hollands Archief]
Zie 428 voor persoonsgegevens van Gerritje.


Kinderen van Volkert en Gerritje:


1 Gerrit Hoppenbrouwer, geboren op 11-11-1893 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

2 Petronella van den Brink, geboren op 01-01-1897 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1897 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 89; N 1// Het Utrechts Archief].

3 Gerritje Cornelia van den Brink, geboren op 06-02-1898 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1898 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 89; N22 // Het Utrechts Archief]. Gerritje is overleden op 15-09-1898 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 7 maanden oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest,prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1898 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 357; N 102 // Het Utrechts Archief].

4 Wilhelmina (Mien) van de Brink, geboren omstreeks 1904 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 408.408 Wilhelmina (Mien) van de Brink is geboren omstreeks 1904 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], dochter van Volkert van den Brink (zie 407) en Gerritje Hoppenbrouwer (zie 428). Mien trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 28-11-1923 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gegevens H.G.M.Sibbing] met Cornelis Lambertus (Kees) Sibbing, 23 jaar oud. Kees is geboren op 24-08-1900 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: geb.datum H.G.M.Sibbing], zoon van Hendrik (Hein) Sibbing en Anthonia (Teuntje) Willard. Kees is overleden op 03-10-1973 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, 73 jaar oud [bron: gegevens H.G.M.Sibbing].

Beroep:

Loodgieter [bron: Wie Was Wie]

Kinderen van Mien en Kees: 11 kinderen genealogische gegevens grotendeels afgeschermd, (hierdoor worden de nrs 409 en 410 vn dit parenteel niet weergegeven).

1 Hendrika (Henny) Sibbing

2 Volkert Hendrikus (Fred) Sibbing

3 Antonia (Toos) Sibbing

4 Gerarda (Gerda) Sibbing

5 Cornelis (Kees) Sibbing

6 Gerrit (Gerrit) Sibbing

7 Wilhelmina (Mien) Sibbing

8 Elbertus (Bep) Sibbing

9 Wilhelmus (Willem) Sibbing

10 Helena (Leentje) Sibbing

11 Hendrikus Nicolaas (Henk) Sibbing


411 Everarda Schouten is geboren omstreeks 1838 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Volkert Schouten en Margaretha (Grietje) van Fulpen (zie 402). Everarda trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-11-1861 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 1 809; akte Nr.19 // Het Utrechts Archief] met Cornelis Cosijnse, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1833 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Cosijnse en Geertruida Klomp.412 Magaretha Schouten is geboren omstreeks 1849 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Volkert Schouten en Margaretha (Grietje) van Fulpen (zie 402).Magaretha is overleden op 08-03-1927 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1927 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 451; N 57 // Het Utrechts Archief]. Magaretha trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 26-10-1872 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 936; akte Nr.19 // Het Utrechts Archief] met Geurt Reijerse, ongeveer 24 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Magaretha en Geurt: Wie Was Wie // Erk. kind Johanna geb. 31-10-1868 (Soest akte 100) Geurt is geboren omstreeks 1848 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Reijerse en Gerritje van Klooster.


Kinderen van Magaretha en Geurt:


1 Johanna Reijerse, geboren op 31-10-1868 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

2 Sophia Reijerse, geboren op 05-06-1890 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 413.


413 Sophia Reijerse is geboren op 05-06-1890 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Geurt Reijerse en Magaretha Schouten (zie 412). Sophia is overleden op 06-12-1960 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, 70 jaar oud. Zij is begraven op 11-12-1960 in Soest, prov. Utrecht, Nederland. Sophia trouwde, 25 jaar oud, op 15-10-1915 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463; Inv. 254; akte Nr. 35 // Het Utrechts Archief] met Mattheus Roeten, 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-10-1915 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen]. Zie 176 voor persoonsgegevens van Mattheus.414 Jan Berendsz Roeten is geboren omstreeks 1715 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van Berent Hendrikse Roeten (zie 445) en Annetje Aerts Roeten (zie 188). Hij is gedoopt op 21-10-1715 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: FamilySearch].

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1749 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // Wie Was Wie // als ouder op overl.akte Mengsje Roeten] met Engelberta Arisse, ongeveer 29 jaar oud. Engelberta is geboren omstreeks 1720. Engelberta is overleden omstreeks 1764, ongeveer 44 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 18-06-1765 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk] met Hendrica Meesen Bouwman, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 31-05-1765 in Soest, prov. Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: Genealogie Fulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-06-1765 in Soest, prov. Utrecht, Nederland (RK) [bron: Genealogie Fulpen]. Hendrica is geboren omstreeks 1744 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Meeuws Cornelisse Bouwman en Jannetje Jans Soetenaar.


Kinderen van Jan en Engelberta:


1 Arise Roeten, geboren omstreeks 1751 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Arise is overleden op 14-03-1824 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 73 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1824 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481; I355; N1 // HetUtrechts Archief].

2 Gijsbertje Jansen (Giepje) Roeten, geboren omstreeks 1757 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 415.

3 Mengsje Roeten, geboren omstreeks 1758 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // terugberekening overl.akte 69 jaar]. Mengsje is overleden op 06-12-1827 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 69 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1827 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T481; I355; N53 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij Mengsje: Wie Was Wie // Mengsje Roeten bleef ongehuwd

4 Antje van Roeten, geboren omstreeks 1759 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 429.


Kind van Jan en Hendrica:

5 Willem Jansen Roeten, geboren op 07-04-1767 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch]. Hij is gedoopt op 07-04-1767 in Soest, pov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch].415 Gijsbertje Jansen (Giepje) Roeten is geboren omstreeks 1757 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Jan Berendsz Roeten (zie 414) en Engelberta Arisse. Zij is gedoopt op 07-03-1757 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen].

Notitie bij Giepje: gen. VFulpen // alias: Gieptje

Giepje trouwde met Aalbert van der Linden, Aalbert is geboren omstreeks 1760 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Aelbert Aalbertz van der Linden en Jannetje Tijmens Smit. Hij is gedoopt op 29-08-1760 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Aalbert is overleden op 24-11-1802 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 42 jaar oud [bron: gen. Vulpen].

Kinderen van Giepje en Aalbert:


1 Gijsberta van der Linden, geboren omstreeks 1784 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 14-02-1784 in Baarn, prov.Utrecht,Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

2 Aaltje Aalbertse van der Linden, geboren omstreeks 1785. Volgt 416.

3 Johanna van Liendert, geboren omstreeks 1787 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 24-03-1787 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

4 Engelberta (Engeltje) van der Linden, geboren omstreeks 1789 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 425.

5 Timothea (Tijmetje) van der Linden, geboren omstreeks 1791 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Zij is gedoopt op 04-09-1791 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].

6 Joannes (Jan) van der Linden, geboren omstreeks 1792 in Hilversum, Noord- Holland, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Hij is gedoopt op 30-09-1792 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen].


416 Aaltje Aalbertse van der Linden is geboren omstreeks 1785 [bron: gen. VFulpen], dochter van Aalbert van der Linden en Gijsbertje Jansen (Giepje) Roeten (zie 415). Zij is gedoopt op 15-09-1785 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Aaltje is overleden op 21-01-1862 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 77 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1862 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1169; N 8 // Het Utrechts Archief].

Notitie bij overlijden van Aaltje: Wie Was Wie // de ouders der overledene waren volgens de aangevers; Albert van der Linden en Giepje NN. Bij hen was de familienaam van de moeder onbekend

Notitie bij Aaltje: gen. VFulpen // beschrijft haar als buitenechtelijk.

Aaltje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1810 [bron: Wie Was Wie // als ouder op huw.akte kind] met Gijsbertus Evertse Hilhorst, ongeveer 27 jaar oud. Gijsbertus is geboren omstreeks 1783 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Evert Gijsbertze Hilhorst en Pieternella Goosens (Nelletje) van den Berg. Gijsbertus is overleden op 17-12-1865 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 82 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1865 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1169; N 31 // het Utrechts Archief].

Beroep: boerenknecht [bron: Wie Was Wie]


Kinderen van Aaltje en Gijsbertus:


1 Everardus Hilhorst, geboren op 07-03-1811 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1811 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 85; N 2 // Het Utrechts Archief]. Everardus is overleden op 03-07-1851 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 40 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-07-1851 [bron: Wie Was Wie //

overl.akte T 481; I 1168; N 38 // Het Utrechts Archief].

2 Peter Hilhorst, geboren op 30-06-1814 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1814 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 85; N 24 // Het Utrechts Archief].

3 Giepje Hilhorst, geboren op 08-12-1815 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. overl.akte (13 dagen)]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-12-1815 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 86; N 59 // Het Utrechts Archief]. Giepje is overleden op 21-12-1815 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 13 dagen oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1815 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T481; I 422; N 33 // Het Utrechts Archief].

4 Albert Hilhorst, geboren in 1816 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaanop 26-12-1816 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 86; N 49 // Het Utrechts Archief].Albert is overleden op 18-02-1821 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 4 of 5 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1821 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 422; N 6 // het Utrechts Archief].

5 Peter Gijsbertse Hilhorst, geboren op 05-02-1819 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 417.

6 Aart Hilhorst, geboren omstreeks 1821 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt418.

7 Gijpje Hilhorst, geboren op 10-03-1822 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt419.

8 Albert Hilhorst, geboren op 11-08-1823 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt421.

9 Wilhelmina Hilhorst, geboren op 11-11-1824 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte isaangifte gedaan op 11-11-1824 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 86; N 74 // Het Utrechts Archief].

10 Wijntje Hilhorst, geboren omstreeks 1825 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // teruber. overl.akte (1-jaar)]. Wijntje is overleden op 09-07-1826 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 1 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1826 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 422; N 34 // het Utrechts Archief].

11 Hendricus Hilhorst, geboren op 05-12-1825 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // terugber. overl.akte (1 1/2 jaar)]. Hendricus is overleden op 13-05-1827 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-05-1827 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 422; N 25 // het Utrechts Archief].

12 Hendrikus Hilhorst, geboren op 11-01-1829 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // terugber. overl.akte (1 jaar)]. Hendrikus is overleden op 21-01-1830in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-01-1830 [bron Wie Was Wie // overl.akte T 481: I 1168; N 3 // het Utrechts Archief].417 Peter Gijsbertse Hilhorst is geboren op 05-02-1819 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Gijsbertus Evertse Hilhorst en Aaltje Aalbertse van der Linden (zie 416). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1819 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 86; N 7 // Het Utrechts Archief]. Peter trouwde, 21 jaar oud, op 31-01-1841 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 935; akte Nr.2 // Het Utrechts Archief] met Petronella Prins, ongeveer 25 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1816 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Klaas Prins en Maasje Ottenhof.418 Aart Hilhorst is geboren omstreeks 1821 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbertus Evertse Hilhorst en Aaltje Aalbertse van der Linden (zie 416). Aart is overleden op 06-02-1911 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 90 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1911 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 450; N 9 // Het Utrechts Archief]. Aart trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 09-05-1847 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 935; akte Nr.4 // Het Utrechts Archief] met Alijda van den Hoef, 23 jaar oud. Alijda is geboren op 04-01-1824 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Reijer Cornelisse van den Hoef en Rijkje van de Hoven. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-01-1824 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I38; N 1 // Het Utrechts Archief]. Alijda is overleden op 02-06-1896 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 72 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1896 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 424; N 55 // Het Utrechts Archief].419 Gijpje Hilhorst is geboren op 10-03-1822 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Gijsbertus Evertse Hilhorst en Aaltje Aalbertse van der Linden (zie 416). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1822 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 86; N 15 // Het Utrechts Archief]. Gijpje is overleden op 29-11-1908 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 86 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1908 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 449; N 75 // Het Utrechts Archief]. Gijpje trouwde, 35 jaar oud, op 28-11-1857 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 936; akte Nr.28 // Het Utrechts Archief] met Jan van Dorresteijn, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1824 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit van Dorresteijn en Agnes Catharina Bleumer.

Kinderen van Gijpje en Jan:

1 Gerrit van Dorresteijn, geboren op 19-07-1859 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1859 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 685; N 54 // HetUtrechts Archief]. Gerrit is overleden op 24-02-1874 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 14 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1874 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 1169; N 13 // Het Utrechts Archief].

2 Gijsbert van Dorresteijn, geboren op 26-01-1864 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 420.


420 Gijsbert van Dorresteijn is geboren op 26-01-1864 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Jan van Dorresteijn en Gijpje Hilhorst (zie 419). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-01-1864 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 685; N 10 // Het Utrechts Archief]. Gijsbert is overleden op 26-02-1947 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 83 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-02-1947 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 1221; I 1794; N 63 // Het Utrechts Archief]. Gijsbert trouwde, 40 jaar oud, op 27-05-1904 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463 Inv. 503; akte Nr.11 // Het Utrechts Archief] met Johanna Maria Boermans, ongeveer 48 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1856 in Wijhe, Overijssel, Nederland, dochter van Jacobus Petrus Franciscus Boermans en Elisabeth Alferink.421 Albert Hilhorst is geboren op 11-08-1823 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Gijsbertus Evertse Hilhorst en Aaltje Aalbertse van der Linden (zie 416). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1823 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 86; N 49 // Het Utrechts Archief]. Albert is overleden op 01-03-1909 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 85 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht,Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-03-1909 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 450; N 16 // Het Utrechts Archief]. Albert trouwde, 44 jaar oud, op 19-10-1867 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 936; akte Nr.14 // Het Utrechts Archief] met Mietje van Dalen, ongeveer 32 jaar oud. Mietje is geboren omstreeks 1835 in Eemnes, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan van Dalen en Jannetje van Beek.

Kinderen van Albert en Mietje:

1 Gijsbert Hilhorst, geboren op 24-11-1867 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 422.

2 Rijkje Hilhorst, geboren op 25-02-1869 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 423.

3 Alijda Hilhorst, geboren op 14-02-1871 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-02-1871 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 686; N 25 // Het Utrechts Archief].

4 Alida Hilhorst, geboren op 02-06-1872 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1872 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 686; N 44 // Het Utrechts Archief].

5 Jan Hilhorst, geboren op 08-03-1875 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1875 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 686; N 27 // Het Utrechts Archief]. Jan is overleden op 10-12-1876 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 1 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-10-1876 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 481; I 422; N 86 // Het Utrechts Archief].

6 Jannetje Hilhorst, geboren op 21-09-1878 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 424.


422 Gijsbert Hilhorst is geboren op 24-11-1867 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], zoon van Albert Hilhorst (zie 421) en Mietje van Dalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1867 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 685; N 101 // Het Utrechts Archief]. Gijsbert is overleden op 14-01-1947 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 79 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1947 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 1221; I 1794; N 16 // Het Utrechts Archief]. Gijsbert trouwde, 27 jaar oud, op 24-11-1894 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 268; akte Nr.26 // Het Utrechts Archief] met Maria Sukel, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1874 in Soest, pov.Utrecht, Nederland, dochter van Willem Sukel en Jannetje van den Heuvel.423 Rijkje Hilhorst is geboren op 25-02-1869 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Albert Hilhorst (zie 421) en Mietje van Dalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1869 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 686; N 18 // Het Utrechts Archief]. Rijkje is overleden op 20-06-1936 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, 67 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Baarn, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1936 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 589; N 84 // Het Utrechts Archief]. Rijkje trouwde, 26 jaar oud, op 31-10-1895 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 226; akte Nr.17 // Het Utrechts Archief] met Arie Kuijer, ongeveer 24 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1871 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Johannes (Jan) Kuijer en Jannetje Traa.424 Jannetje Hilhorst is geboren op 21-09-1878 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland], dochter van Albert Hilhorst (zie 421) en Mietje van Dalen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1878 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 87; N 91 // Het Utrechts Archief]. Jannetje is overleden op 08-06-1944 in Utrecht, prov.Utrecht, Nederland, 65 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-05-1944 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 1221; I 1788; N 171 // Het Utrechts Archief]. Jannetje trouwde, 40 jaar oud, op 30-05-1919 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 463 Inv. 256; akte Nr.27 // Het Utrechts Archief] met Jan Vos, ongeveer 50 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1869 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Vos en Wijmpje Roest.425 Engelberta (Engeltje) van der Linden is geboren omstreeks 1789 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Aalbert van der Linden en Gijsbertje Jansen (Giepje) Roeten (zie 415). Zij is gedoopt op 02-01-1789 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (RK) [bron: gen. VFulpen]. Engeltje is overleden op 18-09-1868 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 79 jaar oud.

Notitie bij Engeltje: gen. VFulpen // beschrijft haar als buitenechtelijk

Engeltje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 25-02-1813 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 266; akte Nr.3 // Het Utrechts Archief] met Hendrik van -t Klooster, ongeveer 21 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1792 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gijsbert Hendrikse van 't Klooster en Teunisje Willemsdr Keuper.


Kind van Engeltje en Hendrik:


1 Jannetje van 't Klooster, geboren op 29-08-1827 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 426.426 Jannetje van 't Klooster is geboren op 29-08-1827 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: GeneaNet // Abe IJssels], dochter van Hendrik van 't Klooster en Engelberta (Engeltje) van der Linden (zie 425). Jannetje is overleden op 12-04-1888 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, 60 jaar oud [bron: GeneaNet // Abe IJssels]. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1851 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 936; akte Nr.10 // Het Utrechts Archief] met Cornelis Janse van Soest, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-10-1824 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // geb.akte gem.Soest, prov,Utrecht, Nederland], zoon van Cornelis van Soest en Niesje Janse de Bruin. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1824 [bron: Wie Was Wie // geb.akte T 481, I 86; N 71 // Het Utrechts Archief].

Kind van Jannetje en Cornelis:

1 Cornelia van Soest, geboren omstreeks 1852 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 427.427 Cornelia Soest is geboren omstreeks 1852 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Cornelis Janse van Soest en Jannetje van 't Klooster (zie 426). Cornelia trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 31-05-1873 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 936; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Gerrit Hoppenbrouwer, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1850 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Gerrit Hoppenbrouwer en Gerritje van 't Klooster. Gerrit is overleden op 11-04-1929 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 79 jaar oud [bron: Wie Was Wie // overl.akte gem.Soest, prov.Utrecht, Nederland]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-04-1929 [bron: Wie Was Wie // overl.akte T 463; I 452; N 50 // Het Utrechts Archief].

Kind van Cornelia en Gerrit:

1 Gerritje Hoppenbrouwer, geboren omstreeks 1874 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 428.428 Gerritje Hoppenbrouwer is geboren omstreeks 1874 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Gerrit Hoppenbrouwer en Cornelia Soest (zie 427). Gerritje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 20-06-1896 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481 Inv. 268; akte Nr.17 // Het Utrechts Archief] met Volkert van den Brink, 22 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Gerritje en Volkert: Wie Was Wie // 17-05-1911 wettiging kind Gerrit Hoppenbrouwer // (krijgt (Gerrit Hoppenbrouwer) ook de naam Van den Brink?)
[Wie Was Wie // akte van wettiging T 358; inv. 358.55; akte Nr. 55 ?? // Noord-Hollands Archief d.d. 17-05-1911]

Zie 407 voor persoonsgegevens van Volkert.


Kinderen van Gerritje en Volkert: zie 407.


429 Antje van Roeten is geboren omstreeks 1759 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Jan Berendsz Roeten (zie 414) en Engelberta Arisse. Antje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 28-10-1787 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. Vulpen] met Hendrik Kerkhof, nadat zij op 12-10-1787 in Hoogland, Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen].430 Hendrik Aertse Roeten, zoon van Aert Peterz Roeten (zie 157) en Meijnsgen IJsacksdr Willems. Hendrik trouwde [bron: gen. VFulpen // als ouder van gehuwd kind] met Aeltie Gijsberts Boon.

Kinderen van Hendrik en Aeltie:

1 Rutgerus Hendrikse (Rut) Roeten. Volgt 431.

2 Jannigje Hendrikse Roeten, geboren omstreeks 1692 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 435.


431 Rutgerus Hendrikse (Rut) Roeten, zoon van Hendrik Aertse Roeten (zie 430) en Aeltie Gijsberts Boon. Rut trouwde [bron: gen. Vulpen // als ouder van gehuwd kind] met Willemtje Dirks van de Kerk.

Kind van Rut en Willemtje:

1 Hendrik Roete, geboren omstreeks 1767 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 432.432 Hendrik Roete is geboren omstreeks 1767 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Rutgerus Hendrikse (Rut) Roeten (zie 431) en Willemtje Dirks van de Kerk. Hendrik trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 03-11-1813 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 224; akte Nr. 13 // Het Utrechts Archief] met Neeltje Aartse Natter, ongeveer 33 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1780 in Eemnes, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Aart Natter en Aafje Teunisse.

Kinderen van Hendrik en Neeltje:

1 Rut Roeters, geboren in 1819 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 433.

2 Jan Roeters, geboren omstreeks 1824 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland. Volgt 434.


433 Rut Roeters is geboren in 1819 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Roete (zie 432) en Neeltje Aartse Natter.

Beroep: boerenknecht [bron: Wie Was Wie]

Rut trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 20-05-1857 in Nijkerk, Gelderland, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 0207; Inv. 3558; akte Nr. 26 // Gelders Archief] met Allegonda van Wijngaarden, ongeveer 21 jaar oud. Allegonda is geboren omstreeks 1836 in Oss, Noord-Brabant, Nederland, dochter van NNdeNN en Allegonda van Wijngaarden.

Beroep: dienstbode [bron: Wie Was Wie]


434 Jan Roeters is geboren omstreeks 1824 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Hendrik Roete (zie 432) en Neeltje Aartse Natter. Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 10-03-1847 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland [bron: Wie Was Wie // huw.akte T 481; Inv. 844; akte Nr. 2 // Het Utrechts Archief] met Stijna van den Heuvel, ongeveer 27 jaar oud. Stijna is geboren omstreeks 1820 in Hoogland, Amersfoort, prov. Utrecht, Nederland, dochter van Teunis van den Heuvel en Teuntje Wulferse Schoonderbeek.435 Jannigje Hendrikse Roeten is geboren omstreeks 1692 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Hendrik Aertse Roeten (zie 430) en Aeltie Gijsberts Boon. Jannigje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 06-08-1713 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Gijsbert Aartsz van 't Klooster, ongeveer 23 jaar oud, nadat zij op 22-07-1713 in Soest, prov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-08-1713 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Gijsbert is geboren omstreeks 1690 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, zoon van Aart Gerritsz van 't Klooster en Aaltje Gerritsdr.

Notitie bij Gijsbert: gen. VFulpen // alias: De Boer


Kind van Jannigje en Gijsbert:


1 Hendrik Gijsbertse van 't Klooster, geboren omstreeks 1714 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 436.436 Hendrik Gijsbertse van 't Klooster is geboren omstreeks 1714 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Gijsbert Aartsz van 't Klooster en Jannigje Hendrikse Roeten (zie 435). Hij is gedoopt op 15-02-1714 in Soest, prov.Utrecht, Nederland (ger.) [bron: gen. VFulpen]. Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-11-1742 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen] met Jannetje Jans Klein, ongeveer 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11-11-1742 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland (ger.) [bron: gen. VFulpen]. Jannetje is geboren omstreeks 1717 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], dochter van Jan Janse Klein en Hendrina Janse Flierboom. Zij is gedoopt op 22-08-1717 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen]. Jannetje is overleden in 10-1757 in Soest, prov. Utrecht, Nederland, ongeveer 40 jaar oud.437 Thoonen Roeten, dochter van Peter Bernt Roeyten (zie 156) en Aeltgjen Peters / of Jans. Thoonen trouwde op 08-09-1652 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // Gen. VFulpen] met Willem Gijsbertsz Kok. Willem is een zoon van Gijsbert Jansz Kok en Sophia Albertsdr.

Kind van Thoonen en Willem:

1 Gijsbert Willemse Kok. Volgt 438.438 Gijsbert Willemse Kok, zoon van Willem Gijsbertsz Kok en Thoonen Roeten (zie 437).

Notitie bij Gijsbert: gen. VFulpen // Gijsbert is gildelid in 1685, en in 1696 Gijsbert trouwde [bron: gen. VFulpen] met Gijsbertje Goossens.439 Gerrit Roeten is geboren [bron: gen. VFulpen], zoon van Peter Bernt Roeyten (zie 156) en Aeltgjen Peters / of Jans. Gerrit trouwde op 04-05-1669 in Amersfoort, prov.Utrecht, Nederland (Oud K.) [bron: gen. VFulpen] met Henrickgen Jacobs, nadat zij op 04-05-1669 in Soest, pov.Utrecht, Nederland in ondertrouw zijn gegaan [bron: gen. VFulpen].440 Geertgen Roeten, dochter van Peter Bernt Roeyten (zie 156) en Aeltgjen Peters / of Jans. Geertgen trouwde op 28-11-1663 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch] met Jan Cornelisz.441 Hendrik Peter Beertsz Roeten is geboren omstreeks 1620 [bron: Hans Roeten], zoon van Peter Bernt Roeyten (zie 156) en Aeltgjen Peters / of Jans. Hendrik is overleden omstreeks 1668, ongeveer 48 jaar oud [bron: Hans Roeten]. Hendrik trouwde [bron: gen. VFulpen // als ouder op akte gehuwd kind] met Hendrikje Huyberts.

Notitie bij Hendrikje: gen. VFulpen // alias Huijsberts
Hans Roeten // alias HUYBERTS // dit nadien als juist aangemerkt

Kinderen van Hendrik en Hendrikje:


1 Aelbert Hendrikse Roeten. Volgt 442.

2 Jaepje Hendrikse Roeten. Volgt 443.

3 Petertje Hendrikse Roeten, geboren omstreeks 1650 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 444.

4 Berent Hendrikse Roeten, geboren omstreeks 1660 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 445.

5 Hendrik Hendrikse Roete, geboren omstreeks 1662 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 446.442 Aelbert Hendrikse Roeten is geboren [bron: Hans Roeten], zoon van Hendrik Peter Beertsz Roeten (zie 441) en Hendrikje Huyberts. Aelbert trouwde [bron: Hans Roeten] met Metje Teunis. Metje is een dochter van Teunis Janse en Deliaantje Janse Kok.443 Jaepje Hendrikse Roeten is geboren omstreeks 1645 in Soest [bron: Hans Roeten], dochter van Hendrik Peter Beertsz Roeten (zie 441) en Hendrikje Huyberts. Jaepje trouwde [bron: Hans Roeten] met Jan Buning.444 Petertje Hendrikse Roeten is geboren omstreeks 1650 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Hendrik Peter Beertsz Roeten (zie 441) en Hendrikje Huyberts.

Petertje:

(1) trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 11-05-1668 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten] met Reijer Dircksz. Reijer is een zoon van Dirck Harmens en NNdeNN.

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 13-12-1689 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: Hans Roeten] met Jan Aartse Pot. Jan is een zoon van Aart Janse en Hendrikje Janse. Jan is overleden op 29-04-1694 in Soest, prov.Utrecht, Nederland.

(3) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 16-11-1695 met Gijbert Beerntse Bouter Bouter, ongeveer 45 jaar oud. Gijbert is geboren omstreeks 1650.

Notitie bij Gijbert: Hans Roeten // alis Pot


445 Berent Hendrikse Roeten is geboren omstreeks 1660 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen], zoon van Hendrik Peter Beertsz Roeten (zie 441) en Hendrikje Huyberts. Berent is overleden omstreeks 1738 in Soest, prov.Utrecht, Nederland, ongeveer 78 jaar oud [bron: gen. VFulpen].

Notitie bij Berent: Gen. VFulpen // Hij komt voor op de ledenlijst van het Sint Aagten Schutters- of Groot Gaasbekergilde van 1685.

Berent trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 27-03-1692 in Soest, prov. Utrecht, Nederland [bron: gen. VFulpen // huwelijk] met Annetje Aerts Roeten. Zie 188 voor persoonsgegevens van Annetje.

Kinderen van Berent en Annetje: zie 188446 Hendrik Hendrikse Roete is geboren omstreeks 1662 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], zoon van

Hendrik Peter Beertsz Roeten (zie 441) en Hendrikje Huyberts. Hendrik trouwde [bron: FamilySearch // als ouder van gehuwd kind] met NNdeNN.


Kind van Hendrik en NNdeNN:


1 Jannigje Roete, geboren omstreeks 1692 in Soest, prov.Utrecht, Nederland. Volgt 447.447 Jannigje Roete is geboren omstreeks 1692 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch], dochter van Hendrik Hendrikse Roete (zie 446) en NNdeNN. Jannigje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1713 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch // huwelijk] met Gijsbert Artse de Boer, ongeveer 25 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1688 in Soest, prov.Utrecht, Nederland [bron: FamilySearch].448 Dyrick Schea Thoenisz is geboren omstreeks 1510, zoon van Anthonis Berentssoen (zie 16) en Alijdt Herman Lodewijksdochter. Dyrick trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1564 in (vóór 25-11-1564) [bron: Hans Roeten] met Gijsbertgen NN.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 24-05-2011 19:46