Parenteel van Willem Gijsbertse Steur

Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post. (ha.post@tiscali.nl)

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.


1 Willem Gijsbertse Steur Willem trouwde [bron: GenLias // als ouder op huw.akte kind] met Trijntje Hendrikse van den Brink.

Kind van Willem en Trijntje:

1 Henricus Steur, geboren omstreeks 1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.


2 Henricus Steur is geboren omstreeks 1790 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Willem Gijsbertse Steur en Trijntje Hendrikse van den Brink.
Beroep:

Arbeider / Dagloner / Wever [bron: GenLias]

Henricus:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zondag 5 mei 1816 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 21; akte Nr. 3 // Noord-Hollands Archief] met Geertje de Zwart, ongeveer 24 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1792 in Blaricum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijbert de Zwart en Arisje Kuijer.
Beroep:

Dagloonster [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op maandag 26 juli 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Gijbertje (Gijsje) Wortel, ongeveer 26 jaar oud. Gijsje is geboren omstreeks 1804 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Geurt Wortel en Jaapje Evertse van Aken.

Kinderen van Henricus en Geertje:

1 Willem Steur, geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.
2 Gijsbert Steur, geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4,
3 Trijntje Steur, geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 17.
4 Harda Steur, geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 18.

Kinderen van Henricus en Gijsje:

1 Japie Steur, geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 19.
2 Elisabeth Steur, geboren omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 25.
3 Gerardus Thomas Steur, geboren omstreeks 1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 26.
4 Johannes Steur, geboren op donderdag 3 oktober 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 28.
5 Henrikus Steur, geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 38.
6 Gerarda Steur, geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 45.


3 Willem Steur is geboren omstreeks 1817 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Steur en Geertje de Zwart. Willem is overleden.
Beroep:

Blekersknecht [bron: GenLias]

Willem:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1841 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 8 // Noord-Hollands archief] met Margaretha de Boer, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1865 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1865 te ´s Graveland) [bron: GenLias // weduwnaarschap Willem Steur 1866]. Margaretha is geboren omstreeks 1815 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Michiel de Boer en Aagje de Jong. Margaretha is overleden omstreeks 1865 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 50 jaar oud.
Beroep:

Dienstbaar [bron: GenLias]

(2) trouwde, ongeveer 49 jaar oud, op dinsdag 9 januari 1866 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Wijntje Mulder, ongeveer 36 jaar oud. Wijntje is geboren omstreeks 1830 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Frans Mulder en Maria van der Vloet.

4 Gijsbert Steur is geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Steur en Geertje de Zwart.
Beroep:

Arbeider [bron: GenLias]

Gijsbert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1844 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Maria Sophia Schröedter, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1819 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Trouwgod Leveregt (Evert) Schrödter en Jacoba Kneuvers.

Kinderen van Gijsbert en Maria:

1 Geertruida Steur, geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.
2 Jacoba Steur, geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 10.
3 Henrikus Steur, geboren omstreeks 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 12.
4 Wilhelmus Steur, geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 15.


5 Geertruida Steur is geboren omstreeks 1847 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Steur en Maria Sophia Schröedter. Geertruida:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 15 januari 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit Janse van den Brink, ongeveer 55 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1818 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jan van den Brink en Maria Huijsman.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op maandag 31 mei 1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Gies, ongeveer 42 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1844 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johann Wilhelm Gies en Gerarda Lagerberg.
Beroep:

Hovenier / Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Kinderen van Geertruida en Gerrit:

1 Gijsberus Nicolaas van den Brink, geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.
2 Sophia Maria van den Brink, geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 7.
3 Gerrit van den Brink, geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 8.

Kind van Geertruida en Johannes:

1 Geertruida Wilhelmina Gies, geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 9.


6 Gijsberus Nicolaas van den Brink is geboren omstreeks 1875 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Janse van den Brink en Geertruida Steur. Gijsberus trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 12 augustus 1896 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; In. 358.55; akte nr. 89 // Noord-Hollands Archief] met Jansje Kroon, ongeveer 22 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1874 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jan Kroon en Maria Uitjes.

7 Sophia Maria van den Brink is geboren omstreeks 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit Janse van den Brink en Geertruida Steur. Sophia trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op woensdag 8 juni 1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Wilhelmus de Groot, ongeveer 32 jaar oud. Wilhelmus is geboren omstreeks 1878 in Amersfoort, prov. Utercht, Nederland, zoon van Willem de Groot en Elisabeth Mieres.
Beroep:

Loodgieter [bron: GenLias]


8 Gerrit van den Brink is geboren omstreeks 1885 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gerrit Janse van den Brink en Geertruida Steur.
Beroep:

Fabrieksarbeider [bron: GenLias]

Gerrit trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 4 september 1907 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 44 // Noord-Hollands Archief] met Anna Cornelia de Wolf, ongeveer 32 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1875 in Purmerend, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Wilhelmus de Wolf en Catharina Visser.

9 Geertruida Wilhelmina Gies is geboren omstreeks 1889 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Gies en Geertruida Steur. Geertruida trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op dinsdag 10 juli 1917 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 58 // Noord-Hollands Archief] met Casper van Ee, ongeveer 23 jaar oud. Casper is geboren omstreeks 1894 in Zeist, prov. Utrecht, Nederland, zoon van Eduward Jacobus van Ee en Wilhelmina Johanna van der Velden.
Beroep:

Broodbakker [bron: GenLias]


10 Jacoba Steur is geboren omstreeks 1848 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gijsbert Steur en Maria Sophia Schröedter. Jacoba trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 2 september 1873 in Bussum, Noord -Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 15 // Noord-Hollands archief] met Johannes van der Linden, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Albertus (Albert) van der Linden en Wilhelmina (Willemijntje) de Waal.
Beroep:

Arbeider [bron: GenLias]


Kind van Jacoba en Johannes:

1 Wilhelmina van der Linden, geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 11.


11 Wilhelmina van der Linden is geboren omstreeks 1874 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes van der Linden en Jacoba Steur. Wilhelmina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op dinsdag 26 mei 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 14 // Noord-Hollands Archief] met Jacob de Bruin, ongeveer 24 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1872 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Casper de Bruin en Hendrika de Goede.
Beroep:

Hovenier [bron: GenLias]


12 Henrikus Steur is geboren omstreeks 1851 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Steur en Maria Sophia Schröedter.

Beroep:

Metselaar [bron: GenLias]

Henrikus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op maandag 23 juli 1877 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358 Inv. 28; akte Nr. 9 // Noord-Hollands Archief] met Hendrika Taling, ongeveer 24 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1853 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Taling en Mijntje van den Berg.

Kinderen van Henrikus en Hendrika:

1 Gijsbertus Johannes Steur, geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 13.
2 Theodorus Johannes Steur, geboren omstreeks 1883 in Naarden, Noord-Holland, Nederland. Volgt 14.


13 Gijsbertus Johannes Steur is geboren omstreeks 1878 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Steur en Hendrika Taling. Gijsbertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 3 september 1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.82; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Hendrica Schiltmeijer, ongeveer 23 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1879 in Baarn, prov.Utrecht, Nederland, dochter van Petrus Schiltmeijer en Maria Anna Fritz.

14 Theodorus Johannes Steur is geboren omstreeks 1883 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Steur en Hendrika Taling.
Beroep:

Timmerman [bron: GenLias]

Theodorus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op woensdag 8 november 1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 86 // Noord-Hollands Archief] met Maria Josephina van Laarhoven, ongeveer 21 jaar oud.
Maria is geboren omstreeks 1890 in Tilburg, Noord-Brabant, Nederland, dochter van
Adriaan van Laarhoven en Johanna Maria Primus.

15 Wilhelmus Steur is geboren omstreeks 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gijsbert Steur en Maria Sophia Schröedter.
Beroep:

Metselaar [bron: GenLias]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 12 juli 1879 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 12 // Noord-Hollands Archief] met Geertruida Taling, ongeveer 24 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1855 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Dirk Taling en Mijntje van den Berg.

Kind van Wilhelmus en Geertruida:

1 Wilhelmina Maria Steur, geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 16.


16 Wilhelmina Maria Steur is geboren omstreeks 1892 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Wilhelmus Steur en Geertruida Taling.
Beroep:

Costuumnaaister [bron: GenLias]

Wilhelmina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 24 juli 1918 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 59 // Noord-Hollands Archief] met Frederik Roest, ongeveer 24 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1894 in Baarn, Utrecht, Nederland, zoon van Willem Roest en Betje Helderman.
Beroep:

Bloemist [bron: GenLias]


17 Trijntje Steur is geboren omstreeks 1820 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Steur en Geertje de Zwart.
Beroep:

Dienstbaar [bron: GenLias]

Trijntje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zaterdag 30 oktober 1847 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Frans Heijstee, ongeveer 30 jaar oud. Frans is geboren omstreeks 1817 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Heijstee en Klaasje Nieman.
Beroep:

Blekersknecht [bron: GenLias]


18 Harda Steur is geboren omstreeks 1821 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Steur en Geertje de Zwart.
Beroep:

Dienstbaar [bron: GenLias]

Harda trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 3 november 1849 in ´s Graveland, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 42; akte Nr. 17 // Noord-Hollands Archief] met Adam Hakkemulder, ongeveer 43 jaar oud. Adam is geboren omstreeks 1806 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Joost Hakkemulder en Trijntje Taling.
Beroep:

Kleermaker [bron: GenLias]


19 Japie Steur is geboren omstreeks 1832 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Steur en Gijbertje (Gijsje) Wortel. Japie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zaterdag 29 december 1855 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 55; akte Nr. 40 // Noord-Hollands Archief] met Gerrit de Gooijer, ongeveer 22 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1833 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik de Gooijer en Jansje Smit.
Beroep:

Koopman [bron: GenLias]

Kinderen van Japie en Gerrit:

1 Jansje de Gooijer, geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 20.
2 Gijsberta de Gooijer, geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 24.


20 Jansje de Gooijer is geboren omstreeks 1859 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit de Gooijer en Japie Steur. Jansje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 13 mei 1880 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 15 // Noord-Hollands Archief] met Jakobus van den Berg, ongeveer 27 jaar oud. Jakobus is geboren omstreeks 1853 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Harmen van den Berg en Gijsje van Thienen.
Beroep:

Fabrieksarbeider / Bleker [bron: GenLias]

Kinderen van Jansje en Jakobus:

1 Rika Johanna van den Berg, geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 21.
2 Hermanus Gerardus Jacobus van den Berg, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 22.
3 Richarda Johanna van den Berg, geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 23.


21 Rika Johanna van den Berg is geboren omstreeks 1887 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van den Berg en Jansje de Gooijer. Rika trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op vrijdag 28 maart 1913 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 68; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Pieter Hagen, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1890 in Kortenhoef, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Wilhelmus Pietersz Hagen en Neeltje Majoor.
Beroep:

Broodbakker [bron: GenLias]


22 Hermanus Gerardus Jacobus van den Berg is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jakobus van den Berg en Jansje de Gooijer.

Beroep:

Emballeur [bron: GenLias]

Hermanus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 14 april 1915 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Frederika Theodora van Schijndel, ongeveer 23 jaar oud. Frederika is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Elias van Schijndel en Martina Maria Poll.

23 Richarda Johanna van den Berg is geboren omstreeks 1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Jakobus van den Berg en Jansje de Gooijer.

Beroep:

Naaister [bron: GenLias]

Richarda trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 11 augustus 1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte. Nr 96 // Noord-Hollands Archief] met Theodorus Nicolaas Willebrordus Out, ongeveer 24 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1896 in Sloten, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, zoon van Pieter Out en Adriana Andriessen.
Beroep:

Huisschilder [bron: GenLias]


24 Gijsberta de Gooijer is geboren omstreeks 1863 in Hilversum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerrit de Gooijer en Japie Steur. Gijsberta is overleden omstreeks 1893, ongeveer 30 jaar oud. Gijsberta trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 3 mei 1888 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Josephus Bluekens, ongeveer 26 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1893 in ?? (door overlijden echtgenote circa 1893 [bron: GenLias // weduwnaarschap Josephus Bluekens 1894]. Josephus is geboren omstreeks 1862 in Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Bluekens en Roosalia de Lang. Hij trouwde later op woensdag 4 april 1894 in Ankeveen, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 9; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Alida Kastermans (geb.omstreeks 1864).
Notitie bij Josephus: GenLias schrijft in deze akte Bleukes dit is een duidelijke verschrijving van Bluekens: zie huw.akten ouders, broer en zusters
Beroep:

Kleerbleker [kopie huw.akte]


25 Elisabeth Steur is geboren omstreeks 1835 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Steur en Gijbertje (Gijsje) Wortel.
Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]

Elisabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 22 augustus 1861 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 385; Inv. 133; akte Nr. 15; Noord-Hollands Archief] met Nicolaas Portengen, ongeveer 30 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1831 in Nederh. den Berg, Wijdemeren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Portengen en Maria (Marijtje) Otte.
Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]


26 Gerardus Thomas Steur is geboren omstreeks 1836 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Steur en Gijbertje (Gijsje) Wortel.
Notitie bij Gerardus: GenLias // Gerardus Thomas Steur was in 1843 weduwnaar van Aldegonda Timmermans
Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]

Gerardus:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 9 juli 1863 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr 9 // Noord-Hollands Archief] met Aldegonda Timmermans, ongeveer 19 jaar oud. Aldegonda is geboren omstreeks 1844 in Nederweert, Limburg, Nederland, dochter van Hendrik Timmermans en Anna Catharina Boonen.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op woensdag 31 mei 1876 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 4 // Noord-Hollands Archief] met Antonia Schimmel, ongeveer 33 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1843 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Schimmel en Petronella Werkhoven.

Kind van Gerardus en Aldegonda:

1 Wilhelmina Steur, geboren omstreeks 1864 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 27.


27 Wilhelmina Steur is geboren omstreeks 1864 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Gerardus Thomas Steur en Aldegonda Timmermans. Wilhelmina trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op dinsdag 10 mei 1887 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132.; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Johannes Loggen, ongeveer 29 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1858 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Adolf Loggen en Evertje van den Bergh.
Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]


28 Johannes Steur is geboren op donderdag 3 oktober 1839 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Steur en Gijbertje (Gijsje) Wortel.
Beroep:

Werkman / Kledingbleker [bron: GenLias]

Getuige bij:

03-03-1876


huwelijk Jan Hesseling (geb. 1840) en Jansje Kloosterman (1852-1893)


[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 2 Noord-Hollands Archief]

Johannes trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1864 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte nr. 20 / Noord-Hollands Archief] met Maagtje Maria Kloosterman, 27 jaar oud. Maagtje is geboren op maandag 30 januari 1837 in Nederhorst den Berg, Wijdemeren, Nederland, dochter van Johannes Nicolas Kloosterman en Catharina Weesendonk.

Notitie bij Catharina: GenLias // alias Wezendonk // bij gen. Kloosterman meestal Westendonk


Kinderen van Johannes en Maagtje:

1 Hendrik Steur, geboren omstreeks 1865 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 29.
2 Catharina Steur, geboren omstreeks 1870. Volgt 31.
3 Johannes Steur, geboren in 1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 32.
4 Gerardus Thomas Steur, geboren omstreeks 1875 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 34.
5 Elizabeth Steur, geboren omstreeks 1877 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 35.
6 Gijsbertus Steur, geboren omstreeks 1880 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 36.
7 Wilhelmus Steur, geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 37.


29 Hendrik Steur is geboren omstreeks 1865 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Steur en Maagtje Maria Kloosterman. Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 30 januari 1890 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132.; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Koster, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1867 in Laren, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Koster en Trijntje Schaapherder.

Kind van Hendrik en Johanna:

1 Maria Margaretha Steur, geboren omstreeks 1891 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 30.


30 Maria Margaretha Steur is geboren omstreeks 1891 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrik Steur en Johanna Koster.
Beroep:

Dienstbode [bron: GenLias]

Maria trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op vrijdag 18 september 1914 in Laren, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 73; akte Nr. 20 // Noord-Hollands Archief] met Lambertus van der Veer, ongeveer 27 jaar oud. Lambertus is geboren omstreeks 1887 in Laren, Noord-Holland, Nederland, zoon van Gregorius van der Veer en Gijbertje Zeegers.
Beroep:

Tuinman [bron: GenLias]


31 Catharina Steur is geboren omstreeks 1870, dochter van Johannes Steur en Maagtje Maria Kloosterman. Catharina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 14 januari 1897 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T358; Inv. 358.132; akte Nr. 1 // Noord-Hollands Archief] met Cornelis Hendrikus Bakker, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1873 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hendrik Bakker en Theodora Kool.
Beroep:

Molenaar [bron: GenLias]


32 Johannes Steur is geboren in 1873 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Steur en Maagtje Maria Kloosterman.

Beroep:

Bleker [bron: GenLias]

Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 januari 1898 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Clasina Kuijpers, ongeveer 24 jaar oud. Clasina is geboren omstreeks 1874 in Strijp-Laarbeek, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Antonius Kuijpers en Hendrika van Lieshout.

Kind van Johannes en Clasina:

1 Henricus Steur, geboren op dinsdag 6 februari 1900 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 33.

33 Henricus Steur is geboren op dinsdag 6 februari 1900 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Steur en Clasina Kuijpers. Henricus is overleden op woensdag 8 juli 1970 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, 70 jaar oud. Henricus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 25 januari 1922 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 6 // Noord-Hollands Archief] met Regina Geertuida Cornelia Dubelaar, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henricus en Regina:
het gezin van Hendrikus en Regina telde tien kinderen
Regina is geboren op vrijdag 21 juli 1899 in Weesperkarspel,Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hendrikus Dubelaar en Alida Gerarda Elisabeth Kastermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 21 juli 1899 [bron: GeneaNet familie-site Willem Dubelaar]. Regina is overleden op zaterdag 15 oktober 1983, Noord-Holland, Nederland, 84 jaar oud. Zij is begraven op de 19 otober 1983, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen van Henricus en Regina: 10 kinderen, [bron: GeneaNet site-Steur Willem Dubelaar] genealogische gegevens grotendeels afgeschermd.

1 Clasina Alida Hendrica Regina Steur

2 Hendrikus Wilhelmus Johannes Steur

3 Johannes Hendrikus Paulus Steur

4 Alida Clasina Regina Steur

5 Theresia Maria Cornelia Steur

6 Leonard Johannes Hendrikus Steur

7 Regina Margaretha Clazina Steur

8 Wilhelmus Hendrikus Gerardus Steur

9 Johanna Wilhelmina Cornelia Steur

10 Robertus Hendrikus Aloysius Steur


34 Gerardus Thomas Steur is geboren omstreeks 1875 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Steur en Maagtje Maria Kloosterman.

Beroep:

Bleker [bron: GenLias]

Gerardus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op dinsdag 27 juni 1899 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132.; akte Nr. 34 // Noord-Hollands Archief] met Antonia van Dooremolen, ongeveer 30 jaar oud. Antonia is geboren omstreeks 1869 in Raalte, Overijsel, Nederland, dochter van Martinus van Dooremolen en Joanna Binnenpoorte.

35 Elizabeth Steur is geboren omstreeks 1877 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Steur en Maagtje Maria Kloosterman. Elizabeth trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1903 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Hendrik Slokker, ongeveer 31 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1872 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacob Slokker en Klaasje Visser.

36 Gijsbertus Steur is geboren omstreeks 1880 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Steur en Maagtje Maria Kloosterman.

Beroep:

Melkbewerker [bron: GenLias]

Gijsbertus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 10 februari 1904 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132.; akte Nr. 7 // Noord-Hollands Archief] met Elisabeth Maria Morsink, ongeveer 22 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1882 in Zaandam-Zaanstad, Noord-Holland, Nederland, dochter van Johannes Antonius Josephus Morsink en Anna Helena Polman.

37
Wilhelmus Steur is geboren omstreeks 1881 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Steur en Maagtje Maria Kloosterman.

Beroep:

Bleker [bron: GenLias]

Wilhelmus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 9 mei 1906 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 23 // Noord-Hollands Archief] met Johanna Maria Lodewijks, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1885 in Strijp-Laarbeek, Noord-Brabant, Nederland, dochter van Hubertus Lodewijks en Helena Kuijpers.

38 Henrikus Steur is geboren omstreeks 1842 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henricus Steur en Gijbertje (Gijsje) Wortel.
Beroep:

Kleerblekersknecht / Kleerbleker [bron: GenLias]

Henrikus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 23 mei 1867 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 7 // Noord-Holands Archief] met Gijsbertha van den Bergh, ongeveer 24 jaar oud. Gijsbertha is geboren omstreeks 1843 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Boudewijn van den Bergh en Everharda Bismeijer.

Kinderen van Henrikus en Gijsbertha:

1 Hendrik Steur, geboren omstreeks 1868 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 39.
2 Everarda Steur, geboren omstreeks 1869 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 40.
3 Gijsbertha Steur, geboren omstreeks 1871 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 41.
4 Elisabeth Steur, geboren omstreeks 1879 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 42.
5 Jacoba Geertruida Steur, geboren omstreeks 1884 in Weesp, Noord-Holland, Nederland. Volgt 43.
6 Boudewijn Steur, geboren omstreeks 1885 in Weesp, Noord-Holland, Nederland.Volgt 44.


39 Hendrik Steur is geboren omstreeks 1868 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Steur en Gijsbertha van den Bergh.
Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]

Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 9 juni 1892 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 32 // Noord-Hollands Archief] met Jannetje Anna Hogenhout, ongeveer 26 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1866 in Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland, Nederland, dochter van Cornelis Hogenhout en Anna Lucia Steen.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op dinsdag 29 oktober 1895 in Weesp, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 63 // Noord-Hollands Archief] met Anna Maria Koenders, ongeveer 28 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1867 in Raalte, Overijsel, Nederland, dochter van Franciscus Gerardus Koenders en Carolina Bootsveld.

40 Everarda Steur is geboren omstreeks 1869 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus Steur en Gijsbertha van den Bergh.
Everarda trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 29 november 1894 in Weesp, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 49 // Noord-Hollands Archief] met Jacobus Johannes Martinus Keijzer, ongeveer 27 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1867 in Amersfoort, prov.Utercht, Nederland, zoon van Theodorus Keijzer en Martha Maria van der Laan.
Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]


41 Gijsbertha Steur is geboren omstreeks 1871 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus Steur en Gijsbertha van den Bergh.
Gijsbertha trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op donderdag 18 september 1902 in Weesp, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 75 // Noord-Hollands Archieff] met Joannes Buijs, ongeveer 43 jaar oud. Joannes is geboren omstreeks 1859 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Cornelis Buijs en Gerrigje Miltenburg.
Beroep:

Veehouder [bron: GenLias]


42 Elisabeth Steur is geboren omstreeks 1879 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus Steur en Gijsbertha van den Bergh.
Elisabeth trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 6 juni 1907 in Weesp, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 26 // Noord-Hollands Archief] met Johannes Hermanus Fakkeldij, ongeveer 28 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1879 in Diemen, Noord-Holland, Nederland, zoon van Jacobus Fakkeldij en Johanna Maria Steenman.
Beroep:

Smid [bron: GenLias]


43 Jacoba Geertruida Steur is geboren omstreeks 1884 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henrikus Steur en Gijsbertha van den Bergh.
Jacoba trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op woensdag 26 januari 1921 in Weesp, Noord-Holland, Nederland
[bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.132; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Adrianus Johannes Nagel, ongeveer 30 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1891 in Weesperkarspel, Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Arie Nagel en Sophia Buijs.
Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]
44 Boudewijn Steur is geboren omstreeks 1885 in Weesp, Noord-Holland, Nederland, zoon van Henrikus Steur en Gijsbertha van den Bergh.
Beroep:

Kleerbleker [bron: GenLias]

Boudewijn trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op dinsdag 12 mei 1908 in Muiden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.80; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Apollonia Catharina Maria Steenman, ongeveer 23 jaar oud. Apollonia is geboren omstreeks 1885 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, dochter van Adrianus Steenman en Catharina Vergeer.

45 Gerarda Steur is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Henricus Steur en Gijbertje (Gijsje) Wortel. Gerarda is overleden omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, ongeveer 30 jaar oud. Gerarda trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1873 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 5 // Noord-Hollands Archief] met Norbertus Antonius van Riel, ongeveer 43 jaar oud. De ontbinding van het huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1882 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circ 1882 te bussum) [bron: GenLias (weduwnaarschap van N.A.van Riel 1883)]. Norbertus is geboren omstreeks 1830 in Muiden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes Norbertus van Riel en Johanna Sloothaak. Hij trouwde voorheen op zaterdag 3 mei 1856 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 2 // Noord-Hollands Archief] met Geertje Post (circa 1824-1857). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1872 in Bussum, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1872 te Bussum) [bron: GenLias ( weduwnaarschap Norbertus van Riel 1872)]. Hij trouwde later op woensdag 25 april 1883 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr.7 // Noord-Hollands Archief] met Marretje Heerschop (1834-1917). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op donderdag 12 december 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland (geen reden opgegeven) [bron: GenLias akte van echtscheiding Bussum 25-04-1890].
Beroep:

Landbouwer [bron: GenLias]


Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 20-09-2010 13:03 door Henk Post