Parenteel van Willem Post

Hier een gewijzigde vorm van dit parenteel, allereerst heb ik de kopieën die van bepaalde records gegeven waren verwijderd. Het behoeft voor mij geen bewijsvoering te zijn, ze zijn alle te checken bij de archief-site GenLias wat weliswaar nu Wie Was Wie is. Ook de andere genealogie-sites GeneaNet en FamilySearch e.a. gegevens die ik raadpleeg en vermeld zijn op deze manier te controleren.

Ook heb de schrijfwijze van de roepnamen voorkomend in dit document als dun schrift weergegeven.Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer.

Met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit familiegegevens, van de Nederlandse Archief-site GenLias, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen.

Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. (en wanneer niet gegeven, bij mij te verkrijgen) Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen.

Even iets over de bronvermelding: van de meeste records verkreeg ik de gegevens via de Archief-site van GenLias ook de beroepen "die in deze records zijn vermeld.

GenLias heeft a.h,w een naamsverandering ondergaan en verschijnt nu onder de naam WieWasWie. Ik heb er de voorkeur aan gegeven om de naam GenLias in mijn gegevens te handhaven. Maar u kunt ze natuurlijk onder dezelfde namen controleren bij WieWasWie, dit is ook zo met de bronnen betreffende de beroepen, al moet men er hierbij rekening houden dat dit de beroepen zijn die dikwijls alleen gegeven zijn bij de voltrekking van het huwelijk. Een huwelijkspartner blijft niet haar hele leven dienstmaagd, diensbaar of dienstmeisje. Ze zou gouw tegen haar man zeggen "Ik ben je dienstmeisje niet!!

Die gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen e.d. in hun geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden, ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. (Henk Post).

De hyperlinks op namen en nummers zijn geneutraliseert. Wil men een naam bij een gegeven nummer hebben, dan moet men er naar toe scrollen.


1 Willem Post is geboren 21-07-1827 in Bussum, Noord-Holland, Nederland zoon van Nicolaas Roelofse (Klaas) Post en Jannetje Janse (Jaantje) Brouwer
Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 25-08-1858 in Amsterdam
[bron: GenLias // huw.akt . reg7; fol.25 gem.Amsterdam // Noord-Hollands Archief] met Johanna Wilhelmina Eelders, ongeveer 34 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1824 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Andries Eelders en Maria Baas.

Kind van Willem en Johanna:

1 Johanna Wilhelmina Maria Post, geboren omstreeks 1859 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Volgt 2.

2 Johanna Wilhelmina Maria Post is geboren omstreeks 1859 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, dochter van Willem Post en Johanna Wilhelmina Eelders. Johanna trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 05-07-1886 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 10 // Noord-Hollands Archief] met Hermanus Majoor, ongeveer 34 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1852 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Klaas Bartse Majoor en Antonia de Jong.
Beroep:
vrachtrijder / gemeentearbeider / landbouwer [bron: GenLias]

Kinderen van Johanna en Hermanus:

1 Antonia Johanna Jacoba Majoor, geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 3.
2 Anna Johanna Majoor, geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 4.
3 Nicolaas Majoor, geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 5.
4 Jacoba Johanna Majoor, geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland. Volgt 6.


3 Antonia Johanna Jacoba Majoor is geboren omstreeks 1888 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Majoor enJohanna Wilhelmina Maria Post. Antonia trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 22-02-1911 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 13 // Noord-Hollands Archief] met Hendrikus Anthonius (Hein) van Bijleveld, ongeveer 27 jaar oud. Hein is geboren omstreeks 1884 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Teunis van Bijleveld en Helena Schulting. Hij trouwde voorheen op 21-07-1902 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte // T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 29 // Noord-Hollands Archief] met Alida Ruizendaal (geb. ±1869).
Beroep:
blikslager [bron: GenLias]

4 Anna Johanna Majoor is geboren omstreeks 1890 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Majoor en Johanna Wilhelmina Maria Post.
Beroep:
dienstbode [bron: GenLias]

Anna trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-08-1910 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 52 // Noord-Hollands Archief] met Zwanik van Bijleveld, ongeveer 44 jaar oud. Zwanik is geboren omstreeks 1866 in Naarden, Noord-Holland, Nederland, zoon van Johannes (Jan) van Bijleveld en Alida (Aartje) Schouten. Hij trouwde voorheen op 13-06-1894 in Naarden, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 358.82; akte Nr. 7 Noord-Hollands Archief] met Maria (Mietje) Raven (±1865-±1909). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1909 in Naarden, Noord-Holland, Nederland (door overlijden echtgenote circa 1909 te Naarden) [bron: GenLias // weduwnaarschap Zwanik van Bijleveld 1910].
Beroep: groenboer [bron: GenLias]


5 Nicolaas Majoor is geboren omstreeks 1893 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Hermanus Majoor en Johanna Wilhelmina Maria Post.
Beroep:
vrachtrijder [bron: GenLias]

Nicolaas trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 10-05-1922 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 62 // Noord-Hollands Archief] met Barbara Anna Maria (Bartje) Andriessen, 24 jaar oud. Barbara is geboren op 09-03-1898 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: GenLias // geboortedatum circa terugber. huw.akte], dochter van Petrus Andriessen en Margaretha Fokker.

6 Jacoba Johanna Majoor is geboren omstreeks 1896 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, dochter van Hermanus Majoor en Johanna Wilhelmina Maria Post. Jacoba trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 09-06-1920 in Bussum, Noord-Holland, Nederland [bron: Genlias // huw.akte T 358; Inv. 28; akte Nr. 66 // Noord-Hollands Archief] met Klaas Schipper, ongeveer 23 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1897 in Bussum, Noord-Holland, Nederland, zoon van Lammert Schipper en Hermina Bulte.
Beroep:
bankwerker [bron: GenLias]


Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op 27-11-2009 23:39 door Henk Post