De verwantschap tussen de families Haselager, Werie, Stuijver en Seras.


Dit parenteel is door mij opgesteld en gegenereerd door het genealogie-programma Aldfaer, met de door mij ingewonnen gegevens verkregen uit de Nederlandse Archief-site Wie Was Wie, de site van FamilySearch, GeneaNet-gegevens, gegevens uit GNV-computergenealogie en verder van andere vrijgegeven genealogie-gegevens op Internet verkregen. Over al mijn gegevens, geef ik zover het mij mogelijk is de bronvermelding. Desniettemin bestaan er over alle door mij gegeven gegevens geen volledige zekerheden. Waar ik er mij mijnerzijds aan twijfel, of door anderen mijn gegevens in twijfel getrokken worden, werk ik er aan om hierover zekerheid te verkrijgen. Mijn gegevens wil ik wel delen met familieleden maar moet er op wijzen dat de parentelen, persoonskaarten e.d. in zijn geheel, in verband met nog levende personen die erin voorkomen niet op het Internet geplaatst mogen worden. Ook eenieder die in deze genealogie voorkomt en dat niet wenst, kan met mij contact opnemen en zonodig verwijder ik hem of haar uit deze genealogie. Henk Post.

Bij het kopiëren van een html-programma naar een tekstverwerker doet zich het verschijnsel voor, dat de hyperlinks niet meer werken, daarom zijn ze in dit programma geneutraliseerd.

Parentelen, persoonskaarten, stamreeksen e.d. op onderstaande manier gepresenteerd lijken hyperlinks te bezitten maar deze zijn geneutraliseerd. Dus men zal naar de volgnummers indien die wat verder in het programma liggen, moeten scrollen.

Waar mogelijk geef ik graag in alle gevallen de juiste datum maar als ik alleen de doopdatum weet, maar niet de geboortedatum dan verandert mijn programma dit in omstreeks.

Zo is het ook met bep. data. Van de persoon is bij een bepaalde gelegenheid de leeftijd bekend b.v. bij het in huwelijk treden, (35 jaar), het geboortejaar verkregen bij terrugberekening verandert de omschrijvng van de geboortedatum doordat we niet de juiste datum weten in circa, omstreeks of ongeveer + het jaartal.

Dit geldt ook bij beroepen, deze worden dikwijls opgegeven bij het sluiten van een huwelijk.

Maar veranderen dan in de loop der tijd.
familie Haselager;

====================================================================


1e oudst bekende oorsprong Ankeveen: 1e bekende generatie Joost Haselager trouwt NNdeNN.


2e gen. zoon v. Joost: Nanning Haselager (geb.1664 Ankeveen) trouwt Marijtje (Adriaantje) Lankhaijr.


hieruit 7 kinderen waaronder 3 zoons met nageslacht:


Jan, Trijntje, Swaantje, Jacob, Jannetje, Cornelia, Joost.


3e gen. zoon van Nanning: Jacob Haselager (geb.1695 Ankeveen) trouwt Dieliaantje de Gooijer.


hieruit 9 kinderen waaronder 1 zoon met nageslacht:


Ferdinandus I, Ferdinandus II, Maria, Bernardus, Catharina I, Cathariana II, Gerrit, Wendelina, Ferdinandus III.


4e gen. zoon van Jacob: Gerrit Haselager (geb. 1739 Ankeveen) (4 huwlijken) trouwt 4e huw. met Klaasje Gerberts de Jong.


hieruit 4 zoons waarvan 2 met nageslacht:


Johannes, Gerbrandus, Gerbertus, Cors.


5e gen.zoon van Gerrit: Gerbertus Haselager (geb. 1786 Ankeveen) (2 huwlijken) trouwt 1e huw. met Maria Heijstee.


hieruit 12 kinderen, waarvan 4 dochters met nageslacht:


Susanna, Maria I, Maria II, Maria III. Zusanna, Catharina, Franciscus, Lambertus, Johannes, Pieternella, Wilhelmina I, Wilhelmina II.


6e gen. dochters van Gerbertus: Maria Haselager II trouwt Bernardus Werie


hieruit 9 kinderen: (zie Bernardus Werie)


(Catharina trouwde Hermanus Stuijver) (2e huwelijk Catharina - 2e huwelijk Hermanus)

(Maria III trouwde Hermanus Stuijver) (3e huwelijk Maria - 3e huwelijk Hermanus).


Door de 3 Maria's is wel wat genealogische verwarring ontstaan Maria I schijnt zeer jong te zijn overleden.

Of er bij een van de volgende twee Maria's een verschrijving heeft plaatsgevonden bv. met Marritje Marij of Martha het blijft tasten in het duister, beiden Maria's zijn afzonderlijke personen.

Dus door zijn huwlijken met Catharina Haselager en Maria Haselager III, was Hermanus Stuijver de zwager van Bernardus Werie.


Uit Hermanus zijn 1e huwelijk met Antonia Haarman kwamen er 3 kinderen: twee zoons Hendrik en Jan Stuijver, en dochter Elisabeth Stuijver, deze dochter trouwde Hendrikus Werie, de zoon van Bernardus Werie en Maria Heijsteeg.


Door dit huwelijk werden beiden, Hermanus Stuijver en Bernardus Werie de grootouders van de kinderen van Hendrikus Werie en Elisabeth Stuijver.familie Werie; 1e oudst bekende oorsprong 's-Graveland:

==========================================================


1e ons bekende Werie is Hendrik Werie (geb. circa 1775) trouwt Jannetje de Wolf.


hieruit 3 kinderen:


Bernardus, Johanna Catharina en Cornelia.


2e gen. zoon van Hendrik: Bernardus Werie (geb. 1811 's-Graveland) trouwt Maria Haselager.


hieruit 9 kinderen:


Gerbert, Maria I, Maria II, Hendrikus I, Hendrikus II, Hendrikus III, Johannes Stephanus, Johannes Petrus, Maria Johanna.


3e gen. zoon van Bernardus: Hendrikus Werie (geb. 1851 's-Graveland) trouwt Elisabeth Stuijver.


hieruit 12 kinderen:


Maria, Anthonia, Elisabeth, Bernardus Hermanus, Hermanus Johannes, Gerbertus Hendrikus, Gerbertus Johannes, Hendrikus Martinus, Hendrika 1, Hendrika II, Hendrikus, Johanna.
familie Stuijver; 1e oudst bekende oorsprong Engter ambt Voeren, Vorstendom Osnabrugge: eerst bekende generatie:


====================================================================


Johann Henrich Steuver trouwt Elisabeth Klussmann. (afkomstig uit Engter ambt Voeren, Vorstendom Osnabrugge).

hieruit 1 kind (bekend):


Johan Friedrich.


2e gen. zoon van Johann: Johan Friedrich Steuver (geb.1779 in Engter ambt Voeren,
Vorstendom Osnabrugge) trouwt Jannetje Back.

hieruit1 kind:


Hermanus.


3e gen. zoon van Johan : Hermanus Stuijver (geb. 1826 in Kortenhoef) trouwt Antonia Haarman.


hieruit 3 kinderen:


Hendrik, Jan en Elisabeth


4e gen. zonen en dochter van Hermanus:


Hendrik Stuijver (geb. 1854 in 's-Graveland) trouwt Jacoba Haselager dr van Gerhardus Haselager en Elisabeth Seras.

Jan Stuijver (geb. 1857 's-Graveland) trouwt Jansje de Boer dr van Jan de Boer en Hendrika Sarost (Seras)

Jansje trouwde na het overlijden van Jan Stuijver met Gerbert Werie (geb. 1841

's-Graveland) de oudere broer van Hendrikus Werie (geb. 1853 's-Graveland)

Elisabeth Stuijver (geb. 1858 's-Graveland) trouwt Hendrikus Werie.familie Saras; 1e gen. oudst bekende oorsprong Antwerpen:

====================================================================


Jacobus Sarost (Saras) alias: Saras, Ceras trouwt Jacoba Bloemendaal (Blommendaal).


hieruit 3 kinderen:


Johannis, Helena, Arie.


2e gen. zoon van Jacobus: Arie Sarost (Saras) (geb. 1797 's-Graveland) trouwt Henderika Lokken.


hieruit 6 kinderen:


Elisabeth, Jacoba, Hendrik, Wilhelmina, Jacobus, Maria.


3e gen. dochters van Arie:


Elisabeth Saras (geb. 1820 's-Graveland) trouwt Gerhardus Haselager (geb. 1817

's-Graveland, zn van Johannes Haselager en Everarda Hartman)

Jacoba Saras (geb. 1823 's-Graveland) trouwt Gerbert Haselager (geb. 1823

's-Graveland, zn van Johannes Haselager en Everarda Hartman)

Wilhelmina Seras (geb. 1829 's-Graveland) trouwt Johannes Haselager (geb. 1827

's-Graveland, zoon van Gerbertus Haselager en Maria Heijstee)gemaakt en geplaatst op 24 december 2011